You are on page 1of 9

FAKULTET SPORTA

I
TJELESNOG ODGOJA
PREDMET:KARATE
TEMA:SEIGO-SAMOKONTROLA

Mentor:
doc.dr Safet Kapo

Student:
Vuni Almir

UVOD
Samokontrola je sposobnost vladanja samim
sobom.
Jedna je od kljunih osobina za uspjeh u
sportu,pogotovo u Karateu
Ako je ne postignemo karate postaje
rekreativan sport

Vrste samokontrole

PSIHIKA SAMOKONTROLA
Potrebna nam je u svakom sportu
Za karate je specifina
Mnogi naucnici smatraju da je genetski
naslijeena

Fizika samokontrola

Vazna je prije svega zbog FAIR-PLAY-a


Posebno u borilakim vjestinama
Karate se pored vjetina za uspjeh u sportu
upravo zasniva na fizikoj samokontroli

Tehnike samokontrole

Preporuuju se razne aktivnosti,ali


dominiraju Japanske i Kineske metode
Aktivnosti:
Yoga
ah
Videoigrice
Vjebe protiv nervoze,oputajue

Tehnike samokontrole

Udarci u zid
Preskakanje vatre
Vjebe preciznosti
Skijanje
Hodane po konopcu

Mo samokontrole

Prava je umjetnost zaustaviti udarac pod


odreenim uglom
Zato postoji samokontrola nego da
zaustavimo taj udarac

Znaaj samokontrole

U karateu je jedan od faktora uspjeha.


Realno gledajui mnogi u MOOK-u to ne
cijene.
Tako da e karateu da dosegne do
OLIMPIJADE trebati oko 10.god

Zakljuak

Da nema psihike i fizike samokontrole


karate gotovo da ne bi ni postojao.
Japanci su to davno skontali.