You are on page 1of 23

Patologija slezine

Prof dr Ivan Borii

Normalna anatomija
levi hipohondrijum
100-200 grama
12x7x3cm

Funkcija
filtracija neeljenih elemenata iz krvi
najvei periferni organ imunog sistema
izvor limforetikularnih, a ponekad i

hematopoetskih elija
skladite krvnih elemenata

40ml eritrocita
30-40% trombocita
80-90%trombocita u patolokim uslovima

Kongenitalne anomalije
aplasia
hypoplasia
lien accesorius

Splenunculus
lien accesorius

Ruptura lienis
posle traume
spontana ruptura
nikada
infektivna mononukleoza
malarija
tifus
leukemija

akutni splenitis

Infarctus anaemicus lienis

Splenomegalija
Laka 300-500 grama

akutni splenitis
akutna kongestija
infektivna mononukleoza

Splenomegalija
Umerena 500-1000 grama

hronina kongestija
akutne leukemije (ne uvek)
hronini splenitis
neke anemije
amiloidoza
Neimann- Pickova bolest
histiocitoza Langerhansovih elija
metastatski tumori

Splenomegalija
Teka vie od 1000 grama

hronine mijeloproliferativne bolesti


hronina limfatina leukemija
leukemija vlasastih elija
limfomi
malarija
Gaucherova bolest
primarni tumori slezine

Hipersplenizam
splenomegalija
(pan)citopenija
hiperplazija kotane sri
posle uklanjanja slezine nestaju promene

Hiposplenizam
hirurko uklanjanje

autosplenektomija kod srpaste anemije


atrofija kod celijane bolesti

posledice

podlonost infekcijama naroito inkapsuliranim


bakterijama
abnormalnosti eritrocita

Hiposplenizam
abnormalnosti eritrocita

Howell-Jolly telace

Tumori
splenom hamartom
ciste
limfangiomi
hemangiomi
tumori limfohematopoetskog sistema
metastaze

splenom

splenom

Difuzni limfom krupnih B elija

Folikularni limfom

Hodgkinova bolest

Peliosis lienis

Peliosis lienis

Metastaza planocelularnog karcinoma


bronha

Metastaza teratoma testisa