You are on page 1of 9

Dopunski sadraji

za razvoj brzine,
eksplozivne snage
i agilnosti u
nogometu

Uvod:
Sudjelovanje u nogometnoj igri najvaniji je
oblik prezentacije psiho-fizike pripremljenosti
igraa, te moi u tehnici i taktici

Evolucija nogometne igre sve vie ima tendenciju


napretka u ostalim podrujima koja nisu direktno vezana uz
razvoj tehniko-taktikih znanja:
Znanje kako doi do cilja
Podruje psihologije
Podruje prehrane
Podruje sociologije
Podruje sportske pripreme
Unapreenje natjecateljske izvedbe

Dopunskim sadrajima u svim navedenim podrujima


moemo utjecati na brzinu, kvalitetu i efikasnost nogometne
igre.
TE TA znanja sportai esto ne mogu u igri efikasno
primijeniti zbog ogranienja u brzom i koordiniranom kretanju,
zaustavljanju, okretima, promjeni smjera, kontaktu u kojem
trebaju zadrati kontrolu nad svojim tijelom i izbjei nagle i
jake udarce.

Unapreenje brzine, eksplozivnosti i agilnosti


Unapreivanje kretnji koje nam trebaju u igri, mogue je ostvariti
dopunskim sadrajima u podruju razvoja brzine, eksplozivnosti i
agilnosti.
Podruje agilnosti jedino se dopunskim radom, izvan osnovnog
treninga, moe podii do razine koja e igrau osigurati superiornost
Programi kojima se to moe stvarno i uiniti fokusiraju se na
lateralnom, linearnom i vertikalnom kretanju, a najbolje se svladavaju
pravilnim, dosljednim i upornim svakodnevnim manjim intervalima
treninga implementiranim kroz metode: 1) dinamika fleksibilnost, 2)
mehanika kretanja, 3) inervacija, 4) akumulacija potencijala i 5)
izraavanje potencijala.

METODE

PRINCIPI ZADACI

PROGRAMI VJEBE

Dinamika
fleksibilnost

Kretanje tijela i istodobno izduljivanje miia.


Kretanje izvoditi prema naprijed i nazad

Hodanja, tranja, skip, rad


bokova, dinamiko kretanje u
stajanju

Mehanika
kretanja

Uenje biomehaniki pravilnih kretnji

Prelazak prepona na razne


naine, promjena smjera s
okretom, poskoci.

Inervacija

Uenje slijeda brzih kontrakcija miia nogu.


Aktiviranje neuronskih veza

Vjebe s ljestvama na podu


(frekvencija i brzina tranja na
razne naine kroz ljestve, vjebe
u paru kao ogledalo)

Akumulacija
potencijala

Odravanje intenziteta osnovnih oblika


kretanja s promjenom smjera.

Vjebe tranja i preskoka preko


prepona, bacanja medicinke,
pliometrija mala, kratki sprintevi

Izraavanje
potencijala

Izdravanje kretnji po nepoznatom obrascu

Igrice lovice i slino, izmicanje


kod gaanja igraa s lopticom

Agilnost se bazira na snazi pa trening snage treba prethoditi treningu


agilnosti. U poetnoj fazi treninga snage istodobno se izvode i programi
uenja obrazaca kretanja kroz 4 metode.
Nakon prvog dijela treninga snage i uenja obrazaca kretanja, trening
agilnosti treba ukljuiti razbijanje vjetine u njihove osnovne komponente.
Program agilnosti obuhvaa 4 faze. U svakoj fazi zastupljene su 4 slijedne
stepenice po principu piramide. Obujam i intenzitet svake stepenice u
jednom treningu ovisi u kojoj fazi se taj trening radi.

3
1

2. Faza

2. koordinacija,

1
1

1. Faza

1. balans,

3. Faza

2
4

4. Faza

3. programirana agilnost, 4. nasumina agilnost

Zadaci i sadraji po fazama


1. FAZA balans: Poveanje osjetljivosti igraa na kutove u kojima
mu se nalazi tijelo. Vjebe s razliitim balans daskama za poveanje
kinestetike svijesti o poloaju tijela.
2. FAZA koordinacija: Poveani zahtjevi u odnosu na
koordinaciju u balansiranju na daskama s dodatnim rekvizitima.
Rad je spor i metodian s naglaskom na pravilnim biomehanikim
pokretima
3. FAZA programirana agilnost: Izvoditi idealne strukture kretanja
(poznate granice kretanja uvjebavati do perfekcije). Izvoditi
strukture kretanja koje su potrebne u igri. Poseban naglasak dati na
poboljanju postojeih krivih struktura.
4. FAZA nasumina agilnost: Kulminacija gdje igra mora izvriti
zadatke po nepoznatom obrascu. Ovdje se ui i izgrauje prekida
koji e ukljuiiti nauene obrasce kretanja u situacijama (bez
razmiljanja instinktivna reakcija).

ZAKLJUAK
Sukladno kompleksnosti nogometne igre i zahtjevnosti prema
komponentama antropolokog statusa nogometaa, nije teko zakljuiti
da su brzina, eksplozivnost i agilnost iznimno vane sposobnosti za
uspjeh u tome sportu. Iz toga se razloga pojavljuju nove metode za
unapreenje navedenih svojstava. Temelji metoda koje su opisane u
ovom radu nalaze se u nastojanju sportskih strunjaka i znanstvenika da
analitikim pristupom kreiraju kvalitetnije programe sportske pripreme.