AUDICIÓ: Wolfgang Amadeus Mozart Obra Música per a una pantomima KV 446/416d Poco adagio andante molto

MOZART 1

2’01”

Audició ideal per a treballar: − La pulsació − La grafia de la pulsació − El silenci i la seva grafia − L’estructura − La representació gràfica de l’estructura − L’expressió vocal del ritme i la melodia − Les dinàmiques de les frases musicals − L’expressió corporal de les frases i les dinàmiques

Seqüenciació 1. Audició 1: La mestra evoluciona per l’aula seguint el ritme i les dinàmiques de la música. 2. 1r motiu rítmic: Comptem els TA. Fem notar el silenci. Cal treballar des del primer moment que “ssssssssssss” no és silenci, sinó soroll. Si posar el dit als llavis fa que els nens ho facin, cercar un altre gest pel silenci.

Sessió 1

Continguts

IIIZ
3. Audició 2 4. Mozart: Presentem l’autor. Ens recolzem en elements gràfics. Incorporem la seva imatge a l’aula –també a l’abecedari, p.ex.– 1. Audició 1: Comptem els TA del 1r motiu rítmic. Podem fer-ho amb els dits, podem dir els TA o, fins i tot, podem dir: “un, dos, tres”. En qualsevol dels casos, cal respectar escrupolosament els silencis. 2. 2n motiu rítmic: Fem notar la nota més llarga. Si es pot, comptem els TA de la frase (que són 7)

Sessió 2

IIIIIII
3. Audició 2 4. 3r motiu rítmic: Fem notar la dinàmica fluix - fort.

I I I I

IIIZ

5. Audició mimada 1. Audició mimada: Tenint en compte tot el treballat en les sessions anteriors. Cal demanar als nens molta atenció i la participació de tots. Si alguns comencen a cantar la melodia (amb TA’s), animarlos a fer-ho. 2. Estructura: Escriure la “partitura”. La peça consta de quatre blocs, més una petita transició entre el 1r i el 2n, que caldrà representar d’alguna manera. Fer veure o, encara millor, preguntar i deixar endevinar als nens que el 4t bloc és com el 2n

Sessió 3

IIIZ~IIIIIII
1 trans. 2 3. Interpretació sense música

I I I I

III ZIIIIIII
3 4=2

4. Audició evolucionant per l’aula Sessions posteriors Aquesta audició es pot anar recuperant en sessions posteriors, més o menys espaiades en el temps. Les possibilitats que ofereix són infinites: Cantar-la, picar de mans, representar el diferents blocs, treballar els ritmes de maneres diferents, moure’s per l’aula seguint els models apresos o bé lliurement, etc… És convenient, també, parlar de Mozart de tant en tant i recordar que és el músic que va escriure (o va pensar, o va fer o va inventar) la música que escoltem. Durant el segon i el tercer trimestres.

Temporalització Observ.

Enregistrament al CD “Theatre and ballet music” Academy of St Martin in the Fields Sir Neville Marriner “Complete Mozart Edition” (PHILIPS 422 525-2)