You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
6
6
x
x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 13.11.2014, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.9973/15.10.2014 a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Timioara,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7608/16.10.2014;
- adresa nr.10606/31.10.2014 a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Timioara,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr. 8201/05.11.2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8392/12.11.2014 ntocmit de doamna
Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite i taxe al Primriei Comunei Periam i avizat de domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei
Periam, prin care se propune Consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat i completat;
- prevederile H.C.L. Periam nr.6/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2014, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2014, dup cum urmeaz:

VENITURI Trim. IV:


- 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor i Municipiului Bucureti (cheltuieli de personal-nvmnt)
- 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor i Municipiului Bucureti (hotrri judectoreti-nvmnt)
- 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor i Municipiului Bucureti (cheltuieli materiale-nvmnt)

Total: - 269.000 lei

- 296.000 lei

+ 17.000 lei

+ 10.000 lei
1

CHELTUIELI nvmnt, Trim. IV:


- 65.02. Titlul 10 Cheltuieli de personal
- 65.02. Titlul 10 Cheltuieli de personal- hotrri judectoreti
- 65.04.01.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare

Total: - 269.000 lei


- 296.000 lei
+ 17.000 lei
+ 10.000 lei

Redistribuire de credite
- 55.00.00.30.01.01 Dobnzi
- 67.03.02.10.01.01 Cheltuieli de personal
- 68.05.02.10.01.01 Cheltuieli de personal
- 68.05.02.10.03.01 Cheltuieli de personal
- 70.50.00.10.01.01 Cheltuieli de personal
- 70.50.00.71.01.30 Achiziionarea de utilaje n cadrul proiectului ,,Dotarea
serviciului public de alimentare cu ap prin achiziia unui tractor

Total: - 125.860 lei


- 31.960 lei
500 lei
- 8.500 lei
- 3.500 lei
- 1.400 lei

Redistribuire de credite
- 51.01.03.10.01.01 Cheltuieli de personal
- 67.03.07.10.01.01 Cheltuieli de personal
- 84.03.01.71.01.30 Lucrri de construcii de trotuare

Total: + 125.860 lei


+ 45.360 lei
+
500 lei
+ 80.000 lei

- 80.000 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Liceului Teoretic Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

STRUTINSCHI RODICA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.82 din 13.11.2014


2