You are on page 1of 7

1

BAHAGIAN A

A. Bulatkan jawapan yang betul.


1. Apakah yang akan berlaku seandainya kita tidak menghormati amalan agama kaum-kaum
lain?
A.
B.
C.
D.

Kehidupan tidak tenang


Banyak mendapat jiran
Agama kaum itu pupus
Kaum lain berkecil hati

2. Murid-murid sekolah itu berhempas-pulas menyiapkan lukisan mural Jalur Gemilang di


pagar bangunan sekolah. Mereka mengamalkan nilai.
A. kesederhanaan
B. kejujuran
C. kerajinan
D. kasih sayang
3. Penganut agama apakah yang akan menjalani upacara akad nikah oleh kadi dalam majlis
perkahwinan?
A. Islam
B. Kristian
C. Hindu
D. Buddha
4. Bagaimanakah cara kamu menghargai pengorbanan dan jasa guru kamu ?
A. membelikan beliau telefon bimbit
B. menghadiahkan sepasang anting-anting emas
C. mengajaknya berjalan-jalan
D. menghormati dan mancapai kejayaan dalam pelajaran
5. Pakaian yang sesuai dipakai semasa aktiviti di padang ialah
A. seluar sukan dan baju T
B. seluar panjang dan kemeja
C. baju kurung dan kasut tumit tinggi
D. seluar pendek dan kemeja
6. Amalan bersederhana dapat memupuk sikap..
A. amanah
B. berdikari
C. berjimat cermat
D. Ikhlas

7. Antara ciri seseorang yang bersikap ikhlas ialah


A. bijak berbicara
B. senantiasa memuji kita
C. tidak mengharapkan balasan
D. kerap menunjukkan kebolehannya
8. Nilai murni yang diamalkan oleh orang yang membantu mangsa banjir adalah.
A. prihatin
B. bijaksana
C. berdikari
D. jujur
9. Sikap berterima kasih kepada pemimpin dapat dilakukan dengan cara.
A. selalu menghulurkan derma
B. menghormati undang-undang negara
C. peka terhadap kebersihan diri
D. aktif dalam pertandingan nyanyian
10. Amalan yang berikut dapat membentuk keluarga bahagia, kecuali.
A. tidak bersikap pilih kasih
B. saling menghormati
C. saling menyayangi
D. mengherdik anggota keluarga yang melakukan kesalahan
11. Apakah faedah saling berkunjung ke rumah sanak saudara ?
A. dapat mengisi masa lapang
B. memperoleh pengalaman
C. mengenali jiran-jiran saudara
D. hubungan kekeluargaan lebih akrab
12. Hari istimewa ahli keluarga dapat disambut dengan cara..
A. meraikannya bersama keluarga
B. saling bertegur sapa
C. bermaaf-maafan
D. berbual bersama-sama
13. Bagaimanakah caranya untuk menjaga maruah keluarga ?
A. tidak berkawan dengan semua orang
B. memencilkan diri
C. tidak bergaul dengan masyarakat
D. mengamalkan gaya hidup yang sihat

14. Siapakah antara murid yang berikut tidak menjaga keselamatan diri ?
A. Anis tidak berjalan di tempat yang sunyi
B. Jayanti berbual-bual dengan orang yang tidak dikenali
C. Ah Kim menunggu bas di tempat yang banyak orang
D. Kunna tidak mengikut orang yang tidak dikenalinya
15. Yang manakah antara yang berikut adalah tingkah laku tidak bermaruah ?
A. Tidur awal
B. Menonton dokumentari di televisyen
C. memakai pakaian menjolok mata
D. terlupa menyiram pokok bunga
16. Bagaimanakah caranya untuk menangani konflik ?
A. memperkecil pendapat orang
B. berebut-rebut untuk member pendapat
C. menganggap pendapat kita sahaja yang betul
D. bersabar dan berfikir sebelum bertindak
17. Antara yang berikut yang manakah bukan konflik ?
A. berebut tempat duduk di dalam kelas
B. tayar basikal pancit
C. berlaianan pendapat dengan rakan
D. ahli ahli mesyuarat saling bertelingkah
18. Perbuatan yang berikut dikategorikan sebagai vandalisme ..
A. membuang tisu dalam lubang tandas
B. mencungkil syiling yang tersangkut di peti telefon
C. menconteng pintu tandas awam
D. membuat bising dalam bas
19. Bagaimanakah caranya untuk kita membantu mangsa kebakaran ?
A. membelikan barang permainan
B. menderma darah
C. menghulurkan bantuan kewangan
D. menceritakan punca kejadian
20. Apakah faedah menjaga kebersihan persekitaran ?
A. dapat mengelakkan kemalangan
B. dapat kehidupan lebih sihat dan selesa
C. mengelakkan kejadian bencana alam
D. meningkatkan semangat patriotisme

4
BAHAGIAN B
B.Tuliskan sama ada perbuatan yang berikut Mengasihi Diri atau Membinasakan Diri.
21. Gopal melepak dengan beberapa orang pemuda yang disyaki
menghisap dadah.
22. Razak ingin mencuba merasai serbuk dadah dengan tujuan untuk
mendapatkan pengalaman.
23. Zainal bersama dengan Farid pergi ke dewan sekolah untuk
Mendengar ceramah tentang pencegahan dadah.
24. Kamarul mendekati diri kepada Tuhan apabila dia menghadapi
Masalah.
25. Daud merokok supaya dia diterima rakan-rakan yang lebih
Dewasa.

C. Nyatakan peranan pihak pihak yang berikut dalam men jaga ketenteraman awam.

Menjaga kesejahteraan dan kebajikan penduduk kampung


Menyiasat dan menangkap sesiapa yang menggugat keamanan negara
Membantu pihak sekolah mengawal disiplin murid-murid
Menyelamatkan nyawa dan harta benda daripada bencana kebakaran
Menjaga kedaulatan negara daripada ancaman musuh dari luar
Mematuhi peraturan sekolah dan nama baik sekolah.

26. Tentera
______________________________________________________________________________.

27. Penghulu
______________________________________________________________________________.

28. Bomba

________________________________________________________________________.

29. Polis
________________________________________________________________________.

30. Pengawas sekolah


________________________________________________________________________.

D. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

tempat tinggal

999

prihatin

nyawa

moral

bencana

31. Masyarakat penyayang adalah masyarakat yang __________________________.


32. Kita bertanggungjawab membantu orang yang ditimpa___________________ dan
kesusahan.
33. Bantuan dalam bentuk wang atau ______________________________ sementara perlu
kita berikan kepada mangsa tanah runtuh.
34. Selain bantuan kewangan, mangsa bencana alam perlu diberikan sokongan
__________________ supaya kesedihan mereka dapat dikurangkan.
35. Apabila kita ternampak kejadian kemalangan, kita perlu segera menelefon
nombor_______________supaya mangsa kemalangan dapat segera dibantu.

E.Jawab soalan-soalan berikut.


36. Nyatakan dua tugas Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
a.__________________________________________________________
b.__________________________________________________________

37. Nyatakan dua sebab berlakunya pencemaran air.

a.______________________________________________________

b.______________________________________________________

38. Nyatakan dua cara untuk kita menyambut hari lahir ibu atau bapa.

a._______________________________________________________

b.________________________________________________________

39. Apakah yang kamu lakukan apabila adik kamu gagal dalam peperiksaan?
a. ________________________________________________________
b._________________________________________________________

40. Bagaimanakah caranya untuk menjaga kemudahan tandas awam?


a._________________________________________________________
b._________________________________________________________

SOALAN TAMAT
6

SULIT
Nama :___________________________________________
Pendidikan Moral
Tahun :_______________________
Tahun 5
Sekolah :__________________________________________
OGOS
2012
1 jam
__________________________________________________________________________________

PE NILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH


PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2012
KELOMPOK MUADZAM SHAH

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5
1 JAM
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan B.
2. Kamu dikehendaki menjawab kedua-dua bahagian.
3. Bagi bahagian A,Pilih satu jawapan sahaja yang betul.
4.Bagi bahagian B Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.

Bahagian

No
Soalan

Markah

A
B

JUMLAH

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak