You are on page 1of 2

T VIT NAM GP RT CHUN B CHO AFF CUP 2014

Qu trnh chun b ca thy tr HLV Toshiya Miura ang c y mnh trong


bi cnh AFF cup 2014 cn k ngy khai mc. Tuyn Vit Nam hin vn b nh
gi l cn nhiu im yu cn khc phc.
Xem thm: ket qua bong da v
ur 201

Tin the thao s qua, tuy bong da V t Nam t p tc c bu tp uy t M


h chu b ch tr u a hu v Ma ays a y 1 /11 t . C cm c h
sau tht b 1-3 trc Pa est e m y, h bu tp ca tuy V t Nam c t
h t h . Cc cu th buc ph ut kh v rt p yu cu
ca T sh ya M ura. Tr H N
h, h khu mt c
h h m
h . Tr thua trc Pa est e ch chu ch th trc ca tuy
V t Nam d th T sh ya M ura. Tuy h , chuy m v b th
M ura u ch r , y mt tht b c th t cc cu th h
c
c
thc ca m h. Khu ph
b xem m yu ht ca tuy V t Nam v c
y. Kh bc t km ca cc hu v kh V t Nam ph h 3 b thua.
Ch t c mt s v c ch h sa. V d h cc cu th c ph ph
tch cc h kh b ph d trc, h ph
c ph ch tp tru v

bc t ch hau tt h . Trc mt tuy V t Nam v c th


s t ph
ca ht kh bc v
. Tuy h , ch
tch cc ay t by - HLV T sh ya M ura ch b t.

a t ch r ,
ta c ph m v c

cc tr u va qua, HLV M ura th h m rt h u cu th v tr t (


). G thch v v c y, M ura ch b t: Tr
s ch thut ca t , t
v tr ph d chuy h u ht. Th t c h u cu th c th ch tt v tr
y s s ch cc tr hp c th.
cp t cc th ca V t Nam t AFF cup 2014, M ura t ra t t kh ch
b t, h cu rt k m m h, yu ca cc b da tr t u d LBVN
(VFF) cu cp. Ph pp es, L v I d es a, cc b chu b v V t Nam d
h c m ha k ht. M ura c kh qu mt t Th La ,
c xc h th
m ht ca V t Nam t AFF cup y u ch ta
t su.
The HLV M ura, sau tr u a hu v Ma ays a, s cht
da h sch 23 cu
th ch h thc tham d AFF cup 2014. Quyt h a ch ba
c rt kh kh ,
ht kh h t ch ta a c 2 cu th u rt c tr
th a va qua.
T chc ch r y u h
mt c ph
tt ht ca ch ta h
ay. Nh the quy h, ch ta ch c php k 23 cu th - ng Miura ni.
Hm qua, h h v kh ca V t Nam t v
b AFF cup 2014, chuyn gia
Tr V Phc ch r , thy tr HLV T sh ya M ura c c h h ph c tr .
Phc : Nh u h ch ta r v b d, h t ch r d
s v cc b b khc. K h h m ch thy cc b kh v AFF cup
u th u b rt quyt t v c. C kh ph ch r V t Nam chu
b k ch livescore.
The Phc, u kh t h tuy L b xem yu ht th I d es a th
kh h km c h V t Nam. Cc cuc u a b u c kt qu c th , c
thua. Tr
kh , Ph pp es th t m h u uy h m v c cu th
hp tch . cc k AFF cup y, ch ta rt vt v v t thua
Ph pp es. By m c h h yu h m h ch qua - Phc ch b t.
L qua tr
a hu ca V t Nam v Ma ays a, th t t VFF , Ma ays a
s ma h h m h ht sa H N . C
h V t Nam, Ma ays a xem y tr
u chu b cu c ch AFF cup 2014.
Xem Lich thi dau AFF Cup 2014