You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SARAWAK
Jalan Bakam
98000 Miri Sarawak
Tel : 085-421201
Fax : 085-424178

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


NAMA PELAJAR

NUR AFIFAH BINTI MOHD ASRI

KUMPULAN

PPRPK 6 ( PENDIDIKAN KHAS )

AMBILAN

PISMP PENDIDIKAN KHAS AMBILAN JANUARI


2011

SEMESTER

SEMESTER 2

TAHUN

PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

KOD KURSUS

PRK 3102

NAMA KURSUS

PRAKTIKUM 2

KREDIT KURSUS

4 (8M)

PENSYARAH PEMBIMBING

ENCIK ZAINUDIN BIN DENAN

MENTOR

PUAN SHARIFAH RADZIAH SYED OSMAN