You are on page 1of 98

Keri Chin

ZAROBLJENO SRCE
Edvard je drao pismo i u neverici ga itao, trei put za redom. Ni samom
mu nije bilo jasno kako je mogao da zadri hladnokrvnost. Pitao se kako ga
je Dejms naao. Za ovu kuu u Parizu njegova porodica nije znala. Taj
matori pokvarenjak je jednostavno bio pas traga. I pismo je tako liilo na
njega. Bilo je to tek kratko obavetenje da se hitno vrati u Englesku jer mu je
nenadano pripala titula vojvode. Tek iza toga stoji da je njegov stariji brat
vojvoda Artur Sebastijan iznenada preminuo.
- Loe vesti? upitao je an Pjer, njegov sekretar.
- Kada je stiglo ovo pismo? Edvardovo lice je bilo bezlino.
- Ne bih znao tano. Moda pre oko tri meseca. Da li je neto vano?
ponovo se osmelio an Pjer.
- Artur je umro. Nasledio sam titulu vojvode. Dovraga, samo mi je to falilo
u ivotu.
- Kako umro? Pisao vam je malo pre nego to ste otputovali u Egipat.
Koliko se seam niste pominjali da je oboleo.
- Ne znam. ini se da je tada bilo sve u redu. Nije pominjao nikakvu bolest.
Ovaj prokletnik Dejms nije napisao nita detaljno. Kao da ne treba da me
interesuje. On misli da me porodica nikada nije zanimala. Njegovo
ponaanje tako lii na ponaanje mog pokojnog oca. Zna da je matori uvek
mislio da sam bogatstvo stekao njemu u inat. Da mu dokaem da mogu da
ivim bez rente koju mi je odredio kao mlaem sinu. Bio je budala. Nije

shvatao da je bolje to sam otiao iz Engleske. Moj nain ivota bi


porodinom imenu donosio samo nevolje.
- ta ete sada da radite? Hoete li se odrei titule?
- To bi bilo suvie komplikovano. Ne verujem da elim da se uputam u
tako neto. Vrla engleska aristokratija e morati da se pomiri da dobija
novog bahatog, razvratnog vojvodu koji e dobro protresti njihove umale
ivote. Spremajte se za put. Sutra se vraam kui.
- Kako vi kaete milosti an Pjerove oi su zasjale.
Edvard je znao da je hteo da kae mnogo toga, ali se uzdrao i izaao iz
biblioteke.
II
Vivijen elton je stajala na vratima uionice i posmatrala svoje uenice
kako se tiskaju oko jedne klupe. Veina se kikotala ba onako kako je
nauila da treba. ta li im je tako zanimljivo? Kucnula je o dovratak i, na
sopstveno iznenaenje, ule su je i odmah se primirile. Potom su se vratile
na svoja mesta.
- Vai roditelji i staratelji ne bi bili sreni da vide ovakvu nepristojnost na
kraju kolovanja. Zar ne, moje dame? rekla je sa blagim prekorom. Ledi
Sesilija, poto su sve gospoice bile oko vae klupe, bilo bi lepo da mi
objasnite ta je izazvalo ono to sam zatekla malo pre.?
Sesilija Sent Endrijus se blago nakaljala i obraii su joj se zarumeneli.
- Ledi elton, poela je odmereno kao to znate bal u ast mog ulaska u
drutvo odrae se za dve nedelje.
- Da, i? podstakla je Vivijen, vidno zadovoljna kako je Sesilija sjajno
savladala manire prave dame.

- Na bal e doi oev prijatelj iz detinjstva, Edvard Gordon Lenoks, novi


vojvoda od Rimonda. Kau da je neverovatno zgodan i da voli... drutvo
dama. Pitale smo se da li e se zainteresovati za neku od nas.
Na pomen porodice Lenoks, Vivijen je osetila gr u stomaku. Ve je ula
da je njen nesueni suprug vojvoda Artur od Rimonda doiveo nesreu u
lovu i da je ubrzo nakon toga preminuo. ula je i to da su jedva pronali
njegovog mlaeg brata. Kako se skoro etiri meseca od smrti svog brata nije
pojavljivao, u Londonu svi su mislili da nee prihvatiti titulu. A onda je
iznenada doao, preuzeo titulu i imanje i za samo nekoliko nedelja izazvao
vie skandala nego to ih je London imao u poslednjih godinu dana. Deo
posrnule londonske aristokratije doekao ga je rairenih ruku. Svakodnevno
su traerske novine pisale o orgijama i pijankama koje je njegova milost
organizovala. Ukratko, vojvoda je pored svog naslova zaradio gomilu epiteta
koji su bili tesno povezani sa razvratom.
- Ledi Sesilija, ni vama, ni ostalim gospoicama ovde ne prilii
razmiljanje o takvom... gospodinu. Poto vidim da skrivate ispod klupe
asopis, sigurna sam da vas je neki lanak o novom vojvodi podstakao na
priu o njemu. Takoe, sigurna sam da u tom lanku o njemu ne pie nita
pohvalno. Slaem se da je vojvoda izazov za neiskusne dame kakve ste vi,
ali budite svesne da je brak mnogo vie od lepog lica.
- Ledi elton, osim to je lep i mlad, vojvoda je i bogat javila se Merien
Klarkston, prkosna pametnica za koju je Vivijen bila sigurna da e nareivati
muu. Jednom kada se uda.
- Ledi Merien, te injenice su nesporne. Jedino to ste zaboravile je da ste
vi debitantkinje, a vojvoda iskusni mukarac koji je, kako sam ula,
proputovao pola sveta i svuda gde je bio, imao makar po jednu enu. - na

Vivijenine rei sve devojke su enjivo uzdahnule. Znala je da odmah mora


da promeni temu.
- Pa, hoemo li se napokon posvetiti knjievnosti ili emo traariti do kraja
asa?
Devojke su spremno otvorile svoje knjige i ubrzo je zaboravljena pria o
vojvodi od Rimonda. Bar se Vivijen nadala da jeste.
Kada je neto kasnije Vivijen ula u svoj mali salon bila je veoma umorna.
Dozvolila je sebi da se izuje i protrlja bolna stopala. Ispruila ih je na
mekani, pliani tabure. Za nekoliko dana oprostie se od jo jedne generacije
mladih dama. Nakon tri godine provedene na njenoj akademiji, bile su
spremne da uu u drutvo i steenim znanjem pomognu roditeljima i
starateljima da im obezbede mueve. Neke e se udati ve na kraju prve
sezone, neke e birati pa e ekati pogodnu priliku, a neke se moda uopte i
ne interesuju za brak. Akademija Redford bila je u obavezi da ih pripremi za
svaku od tih mogunosti. Svaku mladu devojku uinila je uenom damom, a
njihov uspeh kasnije uglavnom je zavisio od njihovog karaktera, porodinih
prilika, titule i niza drugih okolnosti. Neko je pokucao na vrata i Vivijen je
brzo uvukla noge u cipele i ispravila lea.
- Napred viknula je odmerenim glasom i dohvatila knjigu sa stoia.
- Ledi elton... Mili, njena slukinja, provirila je nesigurno kroz vrata.
- Izvoli Mili.
- Markiza Sent Endrijus je ovde. Izvinjava se to se nije najavila i pita da li
biste mogli da je primite.
- Naravno, uvedi markizu. Primiu je ovde.
Za par minuta markiza je uetala u njen salon. Bledo uta haljina, bogato
ukraena volanima stajala joj je savreno uz bledi ten, zelene oi i kosu boje

lenika. Vivijen je znala da markiza ima tridesetsedam godina i petoro dece.


Ipak, izgledala je tako mladoliko da bi prevarila svakoga ko je ne poznaje.
- Draga ledi elton, pozdravila je iskreno oprostite to sam ovako
nepristojno upala i praktino vas naterala da me primite. Suprug je iznenada
krenuo ka gradu pa sam se odluila da poem sa njim. Treba da kupim neke
sitnice. A kad sam ve ovde, rekoh da vas posetim.
- U redu je markizo. Drago mi je da ste svratili. Pretpostavljam da ste jako
poeleli ledi Sesiliju. Sedite molim vas rekla je Vivijen i pozvonila Mili.
Hoete li da popijemo aj?
- Moe, hvala. Odmah da kaem, nisam dola zbog Sesilije. Ustvari jesam,
ali ne direktno. Dola sam da vas neto zamolim sela je i pogledala
Vivijen.
- Recite. Ako mogu, rado u pomoi.
- Znam da nemate obiaj da to inite, ali volela bih da budete na balu koju
prireujemo u Sesilijinu ast. Volela bih da bude sigurna u sebe i da zablista,
a sigurna sam e joj vae prisustvo pomoi u tome. Budite na gost nekoliko
dana.
- Nemate razloga za strah, markizo. Vaa erka je savreno savladala svo
gradivo i potpuno je spremna za ono to je oekuje. Ona je sjajna mlada
dama. Ipak, ako ete biti mirniji, doi u ali se ne mogu zadrati dugo
Vivijen je saekala da im Mili naspe aj i izae. - Znate da izbegavam
drutvena okupljanja koliko god je mogue.
- Divni ste ledi. teta to ste se izolovali kada ste veoma cenjeni u drutvu.
Ono to inite od pojedinih mladih dama, ravno je udu. Markiz i ja smo
smo malo pre razgovarali o tome koliko je pametna odluka bila da upiemo

Sesiliju na vau akademiju. Markiz je odluio da donira velikoduan iznos


koji moete upotrebiti za osavremenjavanje.
- To nije potrebno markizo. kolarina naih polaznica sasvim je dovoljna
da pokrijem sve trokove.
- Vi ste tako skromni, draga moja. Nemojte me shvatiti pogreno, ali treba
vie da ugaate sebi. Znam ja da vi moete sasvim pristojno da ivite od
prihoda koje vam donosi akademija, ali malo luksuza nije na odmet. Ako
imate sve to vam je potrebno, kupite sebi nakit, otputujte negde. Jednom
reju, uivajte.
- Hvala vam na savetima, ali znate da je moja besprekorna reputacija jedino
to imam. Sigurna sam da me mnogi ne bi gledali blagonaklono ako bih
promenila stil ivota. Uostalom, svake zime putujem.
- Ne obraajte panju na druge, draga moja. Mladi ste, lepi i uspeni.
Trebalo bi da se udate. Moete sebi obezbediti dobru partiju.
- Markizo, veoma mi laska to imate tako visoko miljenje o meni ali,
zaista, udaja nije za mene.
- A ja mislim da bi neki zgodni plemi ili industrijalac lepo upotpunio
utisak koji ostavljate na ljude. No, oprostite mi na prevelikoj slobodi da vam
delim savete. Dragi ste mi. Ja vas doivljavam kao mlau sestru, moja erka
kao stariju i u svemu tome stalo mi je da budete sreni.
- Ja jesam srena, markizo. Znate li koliko je devojaka u mojoj situaciji
uspelo da ostvari uspeh kakav sam ja postigla? Veina je bila primorana da
se uda veoma loe ili da se zaposli kao drubenica ili guvernanta. Meni srea
nije sasvim okrenula lea. Moji dragi ujak i ujna bili su vie nego dareljivi
prema meni. Nita ne bih mogla da uradim sa Redford Hilom da nije bilo
njih. Oni su mi pomogli da zaponem posao i neizmerno sam im zahvalna.

ao mi je to nisu poiveli da vide koliko mi dobro ide. Ali, sve ovo ve


znate.
- Znam ledi elton. I vi znate da sam ja, za malo, izbegla sudbinu o kojoj
priate. Sreom, moj dragi suprug je bio dovoljno zaljubljen u mene da ne
kalkulie previe rekla je sa nenim osmehom markiza. Zato sam
odluna da uvek podrim ljubav. Sesilija e se udati samo za onoga koga
bude volela i ko bude voleo nju. Isto je i sa mojim dragim sinovima.
- Drago mi je to to ujem osmehnula se Vivijen. Iako je Engleska bila
progresivna zemlja, pravila, poput ugovorenih brakova iz interesa, se nisu
menjala. Aristokratija se drala vrsto.
- Onda, kada moemo da vas oekujemo?
- Doi u na dan odravanja bala.
- Oh, nemojte tako. Volela bih da ujem va sud o svemu to smo
pripremili. Doite makar dan ranije.
- Sigurna sam da e sve biti savreno. Vi ste ena koja ima ukusa i sve
paljivo planira.
- Da, ali uzbuenje moe da natera svakoga da napravi propuste.
- Dobro onda. Neka bude dan ranije.
- Hvala vam, ledi elton. Oprostite to sam vas zadrala ovako dugo, ali
ba smo se lepo ispriale. Mogu li sada da vidim Sesiliju?
- Naravno. Gospoa Atkins e vas odvesti do nje.
Vivijen je otpratila markizu do krila u kome su se nalazile sobe uenica i,
poto su se srdano pozdravile, predala je domaici.
III
Edvard Lenoks, vojvoda od Rimonda, sedeo je u klubu i sa izrazom
dosade na licu pratio razgovor drutva za stolom. Dok su oni raspravljali o

nekoj finoj, mladoj dami, on je razmiljao da li da pree u salon i malo se


kocka ili da poseti novu javnu kuu. Madam izel mu je prethodnog dana
diskretno stavila do znanja da ima nekoliko zanimljivih devojaka za njega.
- ta ti misli Lenokse? upitao je mladi vikont Aleks Benet.
- O emu?
- O tome da li imam ansu kod ledi elton.
- Otkud bih ja znao.? Nemam pojma ko je dama. Verovatno nije imala vie
od sedam godina kada sam otiao iz Engleske.
- Gle, gle! Vojvoda ne poznaje svoju nesuenu snahu veselo se nasmejao
grof Roder Fleming. Oigledno je uivao u vojvodinom zabezeknutom
izrazu lica. To se retko vialo.
- Nemam pojma o emu priate, ali imam savet za tebe Aleks. Ako je moj
brat nije hteo i niko posle njega, savetujem ti da se ne zaluuje takvom
devojkom. To se naravno odnosi na brak. Sve ostalo je poeljno iscerio se.
- Vidim da stvarno ne zna nita o ledi elton pa u ti ispriati. Ona je
kerka pokojnog lorda Fransisa eltona i Sibil Redford. Kada joj je bilo
osamnaest, a to je bilo pre sedam godina, trebalo je da se uda za tvog brata.
Upravo tada se vratila iz Pariza gde je pohaala neku elitnu kolu za
gospoice. Meutim, lord elton je lakomisleno prokockao sve to je imao.
Za samo jednu no. Nakon toga, tvoj voljeni otac mu je dao novac da
otputuje u Ameriku, a za uzvrat traio da lord odustane od udaje svoje
jedinice za tvog brata. Iako Arturu nije smetalo to je lepa Vivijen elton
ostala bez miraza, Semjuel Lenoks nije hteo da uje za taj brak. Tvoj brat je
bio previe slab da bi se odupro ocu.

- Seam se da mi je jednom pisao o propaloj enidbi, ali ini se da nije bio


mnogo skrhan zbog toga. Uostalom, da je toliko voleo sigurno bi se oenio
njom poto je otac umro.
- Moda bi to i uinio da se ledi elton nije povukla iz drutva. Brigu o njoj
preuzeo je vojvoda od Hamiltona, brat njene majke. On i njegova
vojvotkinja u potpunosti su podrali tienicu u tome da ne eli da se udaje.
Godinu dana posle nemilog dogaaja otvorila je kolu za gospoice,
Akademiju Redford. Pre desetak dana trideset mladih dama iz cele Engleske,
zavrilo je kolovanje kod nje. To joj je esta generacija. Kau da je veoma
posveena poslu i plemii iz cele zemlje su zadovoljni obrazovanjem koje su
njihove mezimice stekle tokom kolovanja. Parametar je, naravno, to koliko
su se bogato udale.
- Ne vidim neku posebnu logiku u tome to pria Benet. Kao neko ko je
obiao pola sveta, rei u ti da ene koje su samosvesne predstavljaju veliku
napast. Bogata udaja nema veze sa tim.
- Verujem da si upoznao mnogo ena, a kako svi znamo u ta se ta
poznanstva pretvaraju i koliko traju, ni ne oekujem da podri ovo o emu
priam ljutnuo se Aleks. Kada bi samo malo promislio zakljuio bi da i
tebi treba ena. I da ona ne moe biti neka od onih kojima velikoduno
plaa. Savetujem ti da pone da gleda pripadnice visokog roda. Mora
misliti na titulu i naslednike.
- I ako se to desi, sigurno mi nee pasti na pamet da matam o nekoj
potvrenoj usedelici. Kao ti. Kako zamilja da prie dami koja ne izlazi u
drutvo?
- Saznao sam da e prekosutra biti na balu kod Sent Endrijusovih. Mlada
Sesilija je njena uenica, a markiza joj je dobra prijateljica.

Vojvoda je u sebi zakukao. Potpuno je zaboravio na obeanje koje je dao


Aronu Sent Endrijusu. Iako mu je reputacija bila loa, prijatelj iz detinjstva
ga je pozvao na erkin debitantski bal. Posle ispijene boce konjaka obeao je
da e doi. Aron je tvrdio da e biti zabavno i da e sav londonski krem biti
prisutan. Kao da je to bilo bitno.
- I ja u biti na tom balu. Dobro je da si me podsetio. Potpuno sam
zaboravio kada se odrava.
- Ovo obeava ponovo se ukljuio Fleming. Vojvoda od Rimonda,
nekrunisani kralj razvrata, meu debitantkinjama! Hoe li posluati savet
naeg prijatelja i zavesti neku mladu damu?
- Zaepi Fleming, pogledao ga je pretee nemaju svi sklonost ka
mladim devojkama kao ti. Moj fah je potpuno drugaija vrsta ena. Pojaviu
se tamo iz potovanja prema starom prijatelju, popiti koju au ampanjca, a
onda posetiti neku kurtizanu. Tebi Benet elim sreu sa tom usedelicom.
Srea tvoja da nisam raspoloen, inae bih organizovao neko klaenje.
Naravno, ja bih novac stavio na ledi Edvard Lenoks se nasmejao i ustao iz
fotelje. - Sada me izvinite. Idem kod madam izel.
Nedugo zatim vojvoda se prepustio arima iskusne dame.
IV
Mala, elegantna koija klizila je ljunkovitom stazom ka posedu Sent
Endrijusovih. Vivijen i njena drubenica Helena Trent zadivljeno su gledale
u zdanje ispred sebe. Velelepni zamak blistao je na slabom suncu. Ispred
ulaza ih je ekalo nekoliko slugu i konjuar. Vivijen se osmehnu. ini se da
je dobro to je odluila da prihvati markizin poziv. Ovde je sve bilo mirno,
isto i usporeno, daleko od gradske guve. Oseala se potpuno drugaije.

U velikom holu doekalo ih je nekoliko slugu. Vivijen je znala da je


zamak do sada morao biti pun gostiju, a opet je sve bilo tiho.
- Draga ledi elton, povikala je Sesilija sa vrha stepenita doli ste!
Nisam verovala majci da vas je zaista ubedila.
- Ledi Sesilija, kako bih mogla da propustim ovaj, za vas, vaan dogaaj?
osmehnula se ljupko Vivijen.
Sesilija je prila i poljubila je u oba obraza, a potom izdala slugama
nareenje da odnesu stvari u sobe koje su pripremili za svoje goe.
- Dobro doli u Hajfild. Hoete li prvo da se osveite ili da popijemo aj?
Majka e sii svakog trenutka. Kako ste putovale ledi?
- Hvala, sasvim dobro. Hajfild nije daleko od grada, a opet kao da je
miljama udaljen. Tako je lepo ovde. Helena i ja bismo se presvukle. Haljine
za put nisu prikladne.
- Samo izvolite. Majka i ja emo vas ekati u velikom salonu. Veina
gostiju je otila na popodnevno jahanje. Imaemo vremena da popriamo u
miru, prila je i tiho, na uvo, proaputala imam neto da vam ispriam.
Nadam se da ete kasnije moi da doete u moju sobu.
- Naravno duo, osmehnula se Vivijen zbunjeno - vidimo se uskoro.
Vivijen se brzo presvukla. Helena je zamolila da ostane u sobi, pa se samo
u pratnji slukinje zaputila u salon. Domaice su je doekale u ivom
razgovoru. Markiza je ritminim pokretima hladila lice lepezom, dok se
mlada Sesilija nestano smekala.
- Ledi elton, stigli ste u pravi as. Da umirite majku.
- Draga moja, neizmerno sam srena to ste doli. Tako je lepo imati gou
kao to ste vi. Ja, za razliku od svog mua, umem da izaberem goste
poljubila je Vivijen i sela u veliku fotelju, presvuenu brokatom.

- Markizo, zato ste uznemireni? Vivijen je upitala mirno. Ve je shvatila


da je markiz pozvao na bal nekoga ko joj nije po volji.
- Upravo je stigla potvrda vojvode od Rimonda da e doi na moj bal.
Majka se nadala da nee, pa je sada uznemirena rekla je Sesilija umesto
svoje majke i tako prekrila kolsko pravilo da se ne ukljuuje u
konverzaciju, ako joj se neko nije obratio.
- Taj ovek je Lucifer lino. Nije primereno da bude na balu moje erke.
Pobogu, nigde se nije pojavio, a da nije dolo do nekog skandala. Za koji je,
naravno, on sam odgovoran. Toliko sam se trudila da sve bude savreno. A
sada e neki razvratnik sve da upropasti cvilela je markiza.
- Smirite se, molim vas. Zar nemate ni malo poverenja u svog supruga?
Sigurno ga ne bi pozvao da ima dilemu oko vojvodinog ponaanja
pokuavala je Vivijen da razmilja logino. - Koliko sam ja ula, taj ovek
voli sasvim drugaije ene od onih koje e sutra biti ovde. U najgorem
sluaju moe da ga zainteresuje neka udovica. Tako sam ubeena da ete
vojvodu videti samo kada doe, a onda ete zaboraviti da je tu.
- To je tako uteno od vas. Ipak, neu imati mira sve dok se bal ne zavri.
- Opustite se markizo. Hajde da popijemo aj pa da mi pokaete kako je
ukraena dvorana. Interesuje me za koje ste se cvee odluili.
Razgovor je brzo potekao u sasvim drugom pravcu i popodne je proletelo.
Gosti su se vratili sa jahanja, kao i domain, markiz Aron Sent Endrijus.
Vivijen ga je do tada srela nekoliko puta i uvek su razmenili nekoliko
formalnih reenica. Za veerom se uverila da je veoma prijatan. Sa lakoom
je vodio razgovor i alio se sa gostima. I pored toga to se oenio mlad i
imao petoro dece, na licu mu je lebdeo osmeh deaka, eljnog avanture. Iako
je mislila da je Sesilija od majke nasledila vedar duh i smisao za humor, sada

se uverila da devojka mnogo vie lii na oca. Kasnije, kada je otila u sobu
svoje bive uenice, kako je popodne obeala, potvrdila je svoje uverenje u
potpunosti.
Sesilija je otpustila slukinju im je Vivijen ula i povukla je ka prozoru
malog salona.
- Ledi Sesilija, uzbuenje zbog bala vas je sasvim preplavilo, zar ne?
- Oh, ledi elton! Kada biste samo znali!
- Ako mi kaete o emu se radi, znau.
- Bal mi je trenutno u drugom planu. Zaljubila sam se ledi elton. Prvi put
ozbiljno.
- Pa to... Vivijen je bila potpuno zbunjena ... to je zaista lepo. I brzo.
Nema ni dve nedelje kako ste izali iz kole. Znam da niste nigde izlazili pa
me interesuje gde ste upoznali svoju ljubav.? Ako ste ga uopte upoznali
Vivijen je znala sklonost mladih devojaka da se zaljubljuju u mukarce na
osnovu pria i svojih mladalakih ideala.
- Naravno da sam ga upoznala ljutnula se Sesilija. Prole nedelje je
nekoliko dana boravio kod nas u gostima. Njegovi otac i braa bili su sa
mojima u lovu. Derard Bredli je sin vojvode od Kenta, oevog prijatelja.
- Uh! Taman sam se uplaila da je ko zna ko u pitanju. Lepo ledi. Dobro si
izabrala. Ako i on osea isto prema tebi, ubrzo e biti markiza odahnula je
Vivijen od olakanja. Kai mi kakav je. Koliko godina ima?
- Osvojio me na prvi pogled. Ima dvadesetjednu godinu i najlepi je lan
svoje porodice. Jedini je problem to neu biti markiza, ledi. Derard je
mlai sin. Pesnik je i slikar Sesilijinim licem je preletela senka tuge.
Nisam sigurna da e se mojima to dopasti. Znam da se i otac i vojvoda od

Kenta nadaju da e doi do braka izmeu mene i markiza Kristofera, starijeg


sina. Mislim da su nam zato i bili u poseti.
- Oh! Bilo je sve to je Vivijen uspela da izgovori. Prisetila se markizinih
rei da e dozvoliti erci da se uda iz ljubavi, ali je verovatno imala
pretpostavku da e se njena mezimica zaljubiti u plemia sa titulom.
- Sutra, na balu, planiram da kaem roditeljima. Ako se ne sloe sa mojim
izborom, Derard i ja emo biti prinueni da pobegnemo i venamo se bez
prisustva porodica.
- Ledi Sesilija, ja podravam pravu ljubav, ali vas molim da razmislite u
kakav ete se ivot upustiti. Ako pobegnete ostaete bez sredstava za ivot.
Ljubav je lepa, ali od nje se ne ivi. Oboje ste veoma mladi.
- Derard je svestan da sam ja u loijem poloaju. On je ionako mlai sin.
Renta koju mu daje otac je veoma skromna. Slikanjem portreta zaradi
mnogo vie. Ja sam se sloila da bih mogla da ivim tako. Prodau nakit koji
imam. Ionako mi vie nee trebati. To e nam omoguiti da ivimo neko
vreme, ak i ako ne budemo imali nikakve prihode.
Vivijen je tek tada postala svesna koliko je ova devojka otila daleko u
svom planu. I da je potpuno ozbiljna.
- Drago dete, znam da oseajima ne moe nareivati, ali i razum je vaan
deo. Zar ne moete malo da odloite stvar? Ako se tvoji ne sloe, pokuaj da
ih ubedi u svoju ljubav. Ako dobije njihov blagoslov, sve e biti drugaije.
- Nee. I vi to znate. Samim tim to u se udati za nekoga bez titule, moj
drutveni poloaj e se potpuno promeniti. Bez obzira na blagoslov roditelja,
vie mi nee biti dostupni visoki drutveni krugovi. I ja sam spremna da ih
se odreknem. Na kraju, tek sutra i treba da budem uvedena u drutvo. Bolje
da skratim muke.

- Hajde, makar odloite razgovor sa roditeljima dok ne proe bal. Nekoliko


dana ne ini nita. Mislite na majku. Toliko se trudila oko svega. Zar da joj
upropastite radost?
- U pravu ste. Priau sa Derardom i odloiu razgovor. A vi mi, molim
vas, obeajte da ete se nai majci. Ako joj bude trebala uteha. U vas ima
veliko poverenje.
- Ba zbog toga se sada oseam kao izdajica. Znam neto to ona ne zna i
teko mi pada to ne mogu da naem reenje za sitaciju. Spavajte sada, ledi.
Sutra treba da blistate. Pa makar to bilo samo za vaeg dragog. Poljubila je u
elo i izala iz salona.
Provela je no u isprekidanom snu. Zbrka usred koje se nala veoma loe
je uticala na nju. Nadala se da e joj ova poseta biti oputajua i da e se
lepo odmoriti, a sve se pretvorilo u nonu moru.
V
Ceo sledei dan Vivijen je provela pored markize. Zajedno su
prekontrolisale sve do poslednjeg detalja. Tek dva sata pred dolazak gostiju
povukla se u svoju sobu da se pripremi. Na krevetu je ekala haljina boje
lavande i sve to uz nju ide. Kupila ju je prole zime u Parizu i jo uvek nije
imala priliku da je obue. Moda nije bila po poslednjoj modi, ali joj se
izuzetno dopadalo kako joj stoji.
Poto se okupala, Helena joj je namestila kosu. Na temenu joj je prikupila
crne, svilene lokne i zakaila ih sa eljevima optoenim biserima. Ostatak
je blago uloknala i prebacila joj preko ramena. Tako je veliki dekolte
izgledao malo manji. Na belo lice je nanela veoma malo minke. Sive oi
boje dima, bile su toliko upeatljive da je samo malo senke, rumenila i
karmina uinilo udo. Ispod haljine je obukla najmanju krinolinu pa su joj

kukovi i tanak struk doli do izraaja. Kada je navukla rukavice i prebacila


al, oboje od bledo sive ipke, bila je potpuno zadovoljna.
- Vivijen, izgleda sjajno. Tako dugo te nisam videla u veernjoj haljini
Rekla je Helena zadivljeno. Mislim da e se gospoda veeras otimati za
ples sa tobom.
- Ja ne mislim tako. Ne spadam u zanimljivu kategoriju. Dame moje dobi
su uveliko udate. Misli da nekoga zanima usedelica?
- Znam ja dobro, a zna i ti, kako te gospoda gledaju kada izaemo bilo
kuda. Samo zato to im ne prua prilku da ti se udvaraju, ne znai da nisu
zainteresovani. Mnogi od njih, lepa moja, bi dali sve da ti se priblie.
- Helena, veoma si pristrasna kada sam ja u pitanju. Ovde sam da bih
podrala ledi Sesiliju, a ne da privlaim panju.
- Oh, to emo jo videti Nasmejala se Helena koketno. Smela bih da se
opkladim da e ti kartica za ples za as biti puna.
Kada su sile, dvorana je bila prepuna. Uniformisani posluitelji klizili su
lako sa prepunim posluavnicima. Ugledala je Sesiliju sa roditeljima pored
ulaza u dvoranu. Pozdravljali su se sa gostima koji su i dalje pristizali. Za
jedan as bi trebalo da orkestar zasvira valcer. Tada e markiz sa erkom
otvoriti ples. Primetila je da se gospoda ve upisuju na kartice mladih dama.
Svuda oko nje bila su poznata lica. Vivijen je svakog asa morala da se
zaustavi i popria sa nekim. Njene bive uenice i njihovi roditelji kao da su
odluili da veeras moraju da prepriaju svaku pojedinost iz svojih ivota.
Sreom, veinu je sretala na Londonskim ulicama i popodnevnim
ajankama. Inae bi muenje potrajalo do duboko u no.
Nije uspevala da prati Sesilijin pogled. elela je da sazna ko je Derard
Bredli. Kada je napokon uspela da se malo osami i potrai Helenu, pogledala

je svoju karticu za ples. Nije ni primetila, u svoj onoj guvi, koliko se


mladia upisalo. Uspela je da se seti poslednje dvojice. Jedan je bio sin
Tomasa Prestona, a drugi vikont Benet. Imala je ukupno sedam plesova i to
joj se uinilo i previe. Odluila je da vie ne prima rezervacije.
Vojvoda Lenoks je pratio pogledom mladog vikonta kada je rekao da ide
da rezervie ples kod ledi elton. Ba ga je zanimalo kako izgleda dotina
dama. Benet se zaustavio u jednoj grupici gde je bilo vie dama. Ipak,
vojvodinu je panju privukla samo jedna od njih. Ona u haljini boje lavande.
Bila je via od ostalih i, kao iskusan poznavalac enskog tela, mogao je da
nasluti da se ispod svilene haljine nalazi savreno ensko telo. I ba ona je
pruila Benetu karticu. Nije ni udo to se toliko zanimao za nju. Osmehnula
mu se i otkrila niz biserno belih zuba. Vie od toga nije mogao da vidi jer je
bio na prilinoj udaljenosti, ali bie vremena kada je bude drao u naruju.
Tog trenutka je doneo odluku da se i on upie na karticu.
Kada je krenuo preko dvorane video je da se ledi upravo udaljila i pola ka
delu gde je bila manja guva. Odlino! Pravi je srekovi. Pijuckala je
ampanjac i prouavala karticu u trenutku kada se zaustavio pored nje.
- Ledi elton, vojvoda se naklonio Nadam se da je ostao makar jedan
slobodan ples na vaoj listi.
Vivijen je podigla pogled i susrela se sa prelepim zelenim oima. Pred
njom je stajao najlepi mukarac koga je ikada videla. Visok, blago
etvrtastog lica, pravog nosa i usnama koje su mamile na greh. Blago
razbaruena kosa boje kestena samo je upotpunjavala utisak.
- Oprostite, nisam ula vae ime Bilo je to jedino smisleno ega je mogla
da se seti u tom trenutku.

- Dozvolite da se upiem na vau karticu kako biste ga saznali rekao je


vojvoda zavodljivim glasom.
- ao mi je, ali ne primam vie rezervacije.
- teta. To znai da u morati da vas preotmem nekome. Ako vas veeras
ne budem imao u naruju bie to propalo vee.
Samo jedan ovek u Londonu je mogao da bude ovako drzak i nevaspitan,
pomislila je Vivijen.
- Dajte da pogaam. Vi ste Edvard Gordon Lenoks, vojvoda od Rimonda?
upitala je blago, trudei se da sakrije paniku u glasu. Uopte joj nije trebalo
da bude u drutvu ovog mukarca.
- Aplauz za vas. Molim vas recite, ta me je odalo?
- Vai maniri gospodine. ak i meni je poznato da uopte niste dentlmen.
- Niste me upoznali na pravi nain ledi osmehnuo se neodoljivo. U
odreenim okolnostima i te kako umem da budem dentlmen.
Vivijen je blago porumenela od njegovih rei. U glavi su joj se sloile
slike onoga o emu je priao. Markiza Sent Endrijus je bila u pravu. Ovaj
ovek je bio u stanju da iz svakoga izvue grene misli i dela.
- Ne sumnjam u to, vaa milosti rekla je suvo ipak, nisam
zainteresovana za tako neto. Sada me izvinite, trebalo bi da pronaem
domaine.
Okrenula se da se udalji od njega, kada je iznenada uhvatio za ruku, neno
joj usnama dodirnuo nadlanicu i izvukao joj karticu iz ruke. Dok je ona
stajala potpuno omamljena od njegovog dodira, vojvoda je iz depa sakoa
izvukao zlatno penkalo i upisao se za poslednji ples.
- Zato ste to uradili? upitala je tihim glasom iz koga je kipteo bes.

- Zato to sam siguran da niko ne eli skandal veeras glas mu je bio tih i
pretei. - Jesam li u pravu? Pored toga, preveliku dramu stvarate oko jednog
plesa, ledi. Sada uivajte u balu i nemojte sluajno da vam padne na pamet
da pobegnete, jer u vas pronai naklonio se i udaljio pre nego to je stigla
da kae bilo ta.
ta se ovo dogodilo? Od toliko dama koje su mogle privui vojvodinu
panju, on je priao ba njoj. Dok se pribliavala Sent Endrijusovima, kroz
glavu su joj prolazile mogunosti koje je imala da izbegne susret sa
vojvodom. Nije ih bilo mnogo i sve su bile teko izvodljive. Meutim, sve
njene misli pale su u vodu kada je ugledala Sesilijino lice. Bila je oajna i na
ivici plaa. Markiz i njegova supruga su razgovarali sa jednim parom, ali su
se razliite emocije mogle proitati i na njihovim licima.
- Ledi Sesilija, da li ste dobro? proaputala je Vivijen.
- Ah! Nisam dobro ledi elton. Znala sam da e se dogoditi ono ega sam
se plaila rekla je, a jedna suza je skliznula niz njeno lepo lice.
- Niste valjda ve razgovarali sa roditeljima? Nemogue da ste tako
nestrpljivi, a dogovorili smo se...
- Ledi elton, desilo se neto ne predvieno i morala sam da im kaem.
Otac me je izvestio da je dogovorio moj brak sa markizom Kristoferom,
Deradovim starijim bratom. Nisam mogla drugaije da im stavim do znanja
da je taj brak za mene nepoeljan.
- Razumem. I ta su rekli vai roditelji?
- Otac je rekao da sam samo trenutno zaluena i da e me to proi
vremenom, a majka da je razoarana mojim izborom. Kao to vidite,
Derard i ja nemamo drugu mogunost osim da pobegnemo. Iskoristiemo
guvu u dvorcu i jo noas napustiti London.

Vivijen je sva pretrnula od njenih rei. Sviala joj se odlunost ovo dvoje
mladih, ali se plaila ishoda. Ako ih neko uhvati, ledi Sesilija bi u narednih
nekoliko dana mogla da zavri u braku sa erlom, a Derard da bude prognan
daleko od njenih oiju. Htela ona to ili ne, morala je da se umea u njihovo
bekstvo.
- Hou da me upoznate sa Derardom, ledi.
- Sada to nije mogue jer u morati da budem u dvorani. Za nekoliko
minuta poee ples. Predlaem da se pri kraju bala naemo i odemo zajedno
u zimski vrt. Javiu Derardu da nas tamo eka. Vi me podravate, zar ne?
uputila joj je moleiv pogled pun nade.
- Ledi Sesilija, iako ne bih trebala da se uputam u sve ovo, ne mogu da
dozvolim da upadnete u jo veu nevolju od one u koju ve srljate. Vai e
mi roditelji strano zameriti, ali ne mogu sebi pomoi. Oseam se
odgovornom zato to znam vae namere. Kada se kasnije sastanemo sa
Derardom razmotriemo kako i kada ete otii.
Markiz im je priao i dalje smrknutog lica i odveo Sesiliju na podijum. Svi
prisutni su ih podrali frenetinim aplauzom. Muzika je zasvirala i bal je
zvanino poeo. Uskoro su skoro sve zvanice plesale, pa i sama Vivijen. Za
sve prisutne, vee je bilo uspeno. Niko nije primeivao neraspoloenje
domaina.
Kada je napravila predah izmeu dva plesa, markiza joj je prila.
- Ledi elton, moram ponovo da vas molim za pomo. Sesilija je markizu i
meni malo pre saoptila neto veoma uznemirujue.
- Rekla mi je o emu se radi, markizo. Zar ne mislite da ste prvo vi
uznemirili nju? Vivijen nije elela da skriva da zna istinu.

- Ni ja nisam znala. Markiz mi je rekao malo pre poetka bala. Iskreno,


oekivala sam da Sesilijino srce osvoji neki plemi pravdala se markiza.
- Na alost, srce ne bira po tituli. Ako se dobro seam, rekli ste da ete
podrati erkin brak iz ljubavi. ta se dogodilo pa ste promenili miljenje?
Istina, nisam upoznala mladia koji se dopada vaoj erci ali, sudei po
njenom karakteru, ne verujem da je izabrala loe.
- Znai vi ste na njenoj strani? upitala je zapanjena markiza.
- Nemojte me razumeti pogreno. Nisam ja ni na ijoj strani. Ve sam
ukazala vaoj erci sve mane te ljubavi. No, ini se da to njoj i nije toliko
vano. Tako sam prinuena da se stavim na stranu ljubavi. Razmislite malo,
ta e vredeti vaoj erci da bude dama iz visokog drutva, ako e, pri tom,
biti nesrena? Ako popriate sa markizom i iznesete mu sve injenice,
moda uspete da ga urazumite. Ledi Sesilija e imati mnogo lepi ivot, ako
se uda uz va blagoslov. Za miraz, koji biste joj dali, moete da joj kupite
lepu kuu u gradu i da je novano obezbedite. Sa vaom podrkom moi e
ivi sasvim pristojno.
- Ima istine u tome to govorite, ali znate da ja tu ne mogu da uradim
mnogo. Markiz e jednog dana poneti titulu vojvode i strano mu je vano
da da mu deca ne ukaljaju ast.
- Manja e teta biti ako joj dozvolite da izabere mua nego da je primorate
da uini neku glupost i pobegne od vas. Obe dobro poznajemo ledi Sesiliju.
Ona se nee pomiriti sa sudbinom koju joj je namenio otac nije mogla da
joj kae direktno da e Sesilija pobei, ali je morala da je navede da
razmilja u tom pravcu.

- Ako se slaete, preneu markizu ovaj razgovor. Moda me i poslua


ogorenost je prerasla u tugu. Vivijen je bila srena to nije toliko
optereena drutvenim normama, bar to se branog dela tie.
- Ne brinite. Ne mora da znai da e sve ispasti loe. Pogledajte mene.
Nisam udata za plemia, otac mi je prokockao miraz, pa ipak ne ivim loe.
Markiza nije stigla da joj odgovori jer im je priao vikont Benet. Vivijen se
setila da je sledei ples obeala njemu. Posle njega, ostao je jo samo
vojvoda od Rimonda. Sreom, imae dovoljno vremena da se pripremi za
ponovni susret sa njegovim oima i krupnim telom. Ve nekoliko puta
tokom veeri pitala se kako e se oseati u njegovom naruju kada je toliko
poremetio onaj bezazleni poljubac u ruku. I to preko rukavice. Sumnjala je
da je taj poljubac bio smiljen i da vojvoda nita ne ini neplanski.
Oigledno je dobro znao da ona nee sebi dozvoliti da izazove skandal. Zato
e mu pokazati da je potpuno ravnoduna na njegove pokuaje da je uvue u
svoju igru. Ma kakav cilj ta igra imala.
U svojoj otsutnosti, jedva je postala svesna da joj vikont neto pria. Dok
je ona bila mislima u nekoj potpuno drugoj prii ovaj mladi se trudio da
privue njenu panju. Osetila se pomalo krivom, pa mu se osmehnula u znak
izvinjenja.
- Vikonte, oprostite to sam odlutala mislima. Moete li, molim vas, da
ponovite pitanje?
- Pitao sam da li biste mi dali slobodu da vas posetim narednih dana? Voleo
bih da vas bolje upoznam rekao je skoro stidljivo i njoj je to bilo jako
slatko. Ipak, morala je da ga razoara.

- To bi znailo da vam dajem lanu nadu. ao mi je, ali ne mogu udovoljiti


vaem zahtevu. Poznato je da sam ja dama koja nije zainteresovana za
muku panju. Nemam nameru da menjam status usedelice.
- ao mi je to tako mislite. Vi ste sigurno svesni koliko bi mukaraca
elelo vau blizinu. Nadam se da mi neete zameriti to sam ovako direktan,
ali morao sam da pokuam.
- Naravno da vam neu zameriti. Delujete kao veoma pristojan mladi.
Zato i mislim da zasluujete iskrenost.
- Hvala ledi. Samo da znate, ako se predomislite, ja sam vam na
raspolaganju.
- Imau to u vidu, vikonte ponovo mu se osmehnula.
U tom trenutku uhvatila je vojvodin pogled. Gledao je sa neodobravanjem.
ta taj drski ovek umilja? Odakle mu samo pravo da je tako gleda?
Dozvolila je vikontu da je zavrti i namerno mu okrenula lea. Njegov pogled
je previe uznemiravao. Kada se ples zavrio nije mogla da izdri i ponovo
je pogledala ka mestu gde je stajao. Nije ga bilo. Potraila je pogledom
Sesiliju. Imala je vremena do idueg plesa i bilo je pravo vreme da odu u vrt.
Diskretno su se sporazumele.
Vivijen je uzela ogrta i krenula prema izlazu. Odetale su polako niz
kamene stepenice tako da zvanice koje su bile okupljene na terasi pomisle da
su dame krenule da udahnu malo sveeg vazduha.
- Ledi Sesilija, priala sam sa vaom majkom, rekla je Vivijen kada su
bile na sigurnoj udaljenosti pokuae da ubedi markiza da odustane od
svoje namere.

- To je nemogue. Otac mi je, za vreme plesa, rekao da imam nedelju dana


da izbijem iz glave nemoguu ljubav. Kako ne razumete? Njemu je interes
vaniji od moje sree.
Kada su ule u zimski vrt i iz senke je izronila muka prilika. Vivijen je
sada mogla dobro da osmotri mukarca koji ih je ekao. Bleda meseina joj
je pomagala u tome. Derard je zaista bio lep. Setila se da ga je ve videla u
dvorani. On se naklonio, a potom zatitniki zagrlio Sesiliju.
- Ledi elton, upoznajte mog izabranika Sesilijin glas je blago drhtao.
- Drago mi je to vas upoznajem Derarde. Nadam se da je vaa ljubav
prema mladoj ledi iskrena, jer bi ste je, u suprotnom, doveli u veliku nevolju.
- Ne brinite, ledi elton. Potrudiu se da je usreim. Znate, bila je to ljubav
na prvi pogled. Kao u pesmama i ljubavnim romanima. Priznajte da se to u
naem drutvu retko dogaa.
- Ja imam praktino objanjenje zato je tako. lanovi visokog drutva ne
mogu sebi da priute luksuz da razmiljaju o ljubavi na taj nain. Vas dvoje
ste previe mladi da bi razmiljali drugaije. Malo pre sam zamolila ledi
Sesiliju da ne inite nita narednih nekoliko dana. Markiza Sent Endrijus e
pokuati da odobrovolji supruga da prihvati vau ljubav. Bie vam mnogo
lake ako se to dogodi. Posluajte me i pokuajte da izbegnete skandal.
- Briga nas za skandal. Neu dozvoliti da nas rastave. Ja volim Sesiliju,
ledi. Boriu se za nau ljubav svim sredstvima, pa makar to znailo rat protiv
obe porodice rekao je Derard vatreno.
- Dobro, smirite se Vivijen je morala da se nasmeje. Zaista, ona do sada
nije imala priliku da vidi pravu ljubav. Moda su ovo dvoje bili samo
zalueni strau koja ih je ponela, ali iz toga se sigurno moe izroditi neko

mnogo lepe i vee oseanje. Samo hou da kaem da ukljuite i razum u


svoje postupke.
Dok je troje mladih raspravljalo o reenju problema, nisu ni slutili da ih
neko posmatra i slua njihov razgovor.
Vojvoda je pratio Vivijen elton. Primetio je da je, nakon plesa sa
Benetom, prvo izaao mladi vikont, a potom i ona. Dodue, u pratnji mlade
Sent Endrijusove, ali je bio siguran da je to samo maska. Meutim sada, dok
je posmatrao ovo troje, bilo je jasno da je napravio greku. Nikada ranije nije
pratio neku damu i naleteo na potpuni obrt dogaaja. Sada je sluao priu o
pravoj ljubavi i savete koje je ledi elton delila, pokuavajui da urazumi
dvoje mladih. Edvard je bio skoro siguran da e mladi par pobei jo noas.
Nekako se u njemu javila elja da im pomogne u tome. Mrzeo je pravila
visokog drutva i koristio svaku priliku da im prkosi i izvrne ih ruglu. Iako
mu je markiz Sent Endrijus bio prijatelj, nervirala ga je sebinost koju je
pokazao prema erci. Verovatno nije bio svestan da ga onaj ljigavi vojvoda
od Kenta koristi da bi odrao glavu iznad vode. Edvard je dobro znao koliko
je vojvoda ogrezao u dugove zbog svoje strasti prema kocki. Te dugove je
trebalo da pokrije bogati miraz koji e Sent Endrijus dati erci. Odluio je u
trenu. Prii e kasnije Derardu Bredliju i ponuditi mu pomo.
Kako je doneo odluku, tako ju je potisnuo u drugi plan. Sada se morao
pozabaviti zgodnom uiteljicom. Morao je da otkrije ta ga je to privuklo
kod nje. Poznato je da nije padao na ensku lepotu. Takoe, pamet kod dama
ga nije impesionirala. Ona je posedovala oboje. Priao joj je zbog lepog tela
koje je naslutio ispod haljine, potom se uverio da je dama bez dlake na
jeziku. A onda ga je privuklo neto u dubini njenih oiju. Neto njemu

nepoznato. I dodir... Prvi put u ivotu osetio je elektricitet od jednog


bezazlenog dodira. Kopkalo ga je da li je i ona osetila isto.
Kada su krenule nazad u dvoranu, ponovo ih je pratio. Na terasi su se
rastale. Sesilija je ula unutra, a Vivijen je ostala naslonjena na kamenu
ogradu. Ponovo je imao priliku da je ulovi nasamo. Priao joj je otpozadi i
stavio joj ruke na ramena. Trgla se tako jako da je pomislio kako je preterao.
Kada se okrenula grudi su joj se ubrzano podizale i sputale.
- Opet vi! Uplaili ste me. Vi ba ne marite za pristojnost vaa milosti
rekla je ljutito.
- Ni vi niste marili malo pre.
- Molim?
- Kaem, kada ste malo pre odetali u mrane dubine vrta niste marili za
pristojnost.
- Ako ste videli gde sam otila, onda je nemogue da vam je promaklo to da
nisam bila sama.
- Naravno da nije. Ipak, dama vae inteligencije je dovoljno promuurna da
povede pratilju sa sobom. Koju moe da ostavi negde na pola puta.
- To je tako oekivano od vas.
- Na ta tano mislite?
- Mislim na to da je vama ovaj bal krajnje nezanimljiv. Svi se, za va ukus,
ponaaju previe edno, zar ne? Onda ste u nedostatku stvarnih intriga
odluili da sami iskonstuiete nekoliko. Ne znam samo zato ste ba mene
izabrali za metu.
Ha, draga moja, - glasno se nasmejao - oito je da ste u vrtu bili zaneseni
nekim. Da niste, videli biste svata. Vrt je na svakom balu nepresuni izvor

intriga ali, o tome nekom drugom prilikom. Vreme je da uemo unutra.


Mislim da uskoro poinje ples koji ste mi obeali.
Vivijen je bila zbunjena njegovim ponaanjem. Da li je mogue da je video
tamo, u vrtu, a sada se poigravao sa njom?
- Niste mi odgovorili. Zato ste od svih dama veeras izabrali ba mene?
Nisam primetila da ste odigrali nijednu igru.
- Vi ste nestrpljiva mlada dama. Uvek morate da dobijete odgovor odmah,
zar ne? Ali ja nisam vaa uenica, ledi. Ne moram da objanjavam ni jedan
svoj postupak. Ipak, poto sam dentlmen, odgovoriu vam. Mislim da ete
odlino pristajati uz mene, a i ja uz vas.
- Molim!? - Vivijen je bila okirana.
- Ne pristaje vam to iznenaenje ledi. ta se to uopte vrzma u vaoj lepoj
glavici? Mislio sam da ete mi lepo pristajati kao partnerka u plesu coknuo
je i razvukao svoje prelepe usne u osmeh.
Nije mogla da zaustavi misao kako bi bilo osetiti ih. Naljutila se na sebe.
Ovaj ovek se poigravao sa njom, a ona je, kao kakva bludnica, mislila o
poljupcima. Brzo je namestila ravnoduan izraz lica jer su ve uli u dvoranu
i nekoliko gostiju ih je zainteresovano posmatralo.
Kada su zaplesali, za Vivijen, vreme kao da je stalo. Zaista su se odlino
usaglasili na podijumu. Edvardova ruka poivala je neto nie nego to je
uobiajeno, a ona je oseala njegove tople prste, kao da na sebi nije imala
steznik i haljinu. Plesao je slobodnije nego inae. Tako tipino za njega.
Sigurnim pokretima je vodio po podijumu i nije joj preostalo nita drugo
nego da ga prati. On je od obinog plesa stvarao strasnu igru. Bila je potpuno
izgubljena u vrtlogu koji je poneo.

- Osmehnite se Vivijen naredio je tiho i prenuo je iz sopstvene


zanesenosti. Pogledala ga je upitno. - Osmehnite se onako kako ste to uinili
kada ste plesali sa Benetom.
- Ne mogu.
- Zato?
- Zato to nemam razlog da se osmehnem. Ako to i uinim, moe biti
pogreno protumaeno. Valjda ste svesni da ovde veina prati svaki va
pokret. Moja reputacija je na ledu.
- Doavola i vaa reputacija! Ako se ne osmehnete odmah, potrudiu se da
je izgubite.
- Vi ste odvratni. Ucenjujete me.
- Shvatite to kako god elite. Va osmeh je kao zrak sunca. Tvrdoglava
damo, zar ne shvatate da je to vae oruje?! Umesto to me napadate,
osmehnite se i potpuno me razoruajte.
Na svoj uvrnuti nain, upravo joj je udelio kompliment. Nije mogla da
odoli. Osmehnula se i pogledla ga pravo u oi. Bio je to smeo i drzak in, ali
ba je briga. Sam je traio. Ono emu se nije nadala je da e ostati zarobljena
u njegovom pogledu. Nala se u vakumu i tonula u dubine zelenih oiju. Pod
prstima je osetila kako mu se miii zateu, a ona je osetila slabost u
kolenima.
- Prestanite! skoro je viknuo i Vivijen se trgla. Ovaj ovek je bio potpuno
lud.
- Znate li vi uopte ta hoete? Nameete igru koju niste u stanju da pratite
rekla je nadmono, jer joj je u deliu sekunde postalo jasno da ni sam nije
predvideo fluid koji je lebdeo meu njima.

- Znam ja dobro ta hou i ako odmah ne skrenete pogled to u i uiniti.


Tada e vaa reputacija biti potpuno unitena. Zato je bolje da to ostavimo za
neki drugi, intimniji susret.
- Oh! preneraena njegovim otvorenim pristupom, Vivijen je mislila da
e se onesvestiti. Ali ne zbog onoga to je izjavio, ve zbog saznanja da ga
privlai. Ba kao i on nju.
- udno kako se sve ponavlja. Prvo su moji brat i otac ugrozili vau
reputaciju, a sada ste u riziku da to uinim ja.
- Moja reputacija nije uopte bila ugroana od strane vae porodice. Vaeg
brata sam videla nekoliko puta. Nikada nismo razgovarali bez neijeg
prisustva. Ako mene pitate, drago mi je to se nisam udala za njega. Bio bi to
jo jedan u nizu lano uspenih brakova, sklopljenog iz istog interesa. Na
moju sreu, sa te strane ali i alost sa neke druge, moj otac je taj koji se
pobrinuo da do tog braka ne doe.
- Ne pripisujte njemu sve zasluge, trei vojvoda od Rimonda mu je u tome
itekako pomogao.
- Molim vas, nemojmo priati o tome. Ako mislite da imate bilo kakvu
odgovornost, greite.
- Naravno da ne mislim. Drago mi je to je otac bio tako uporan da raskine
brani dogovor, a moj brat dovoljno glup da ga poslua osmehnuo se
zagonetno i Vivijen je ponovo osetila trnce.
- Ako sam dobro protumaila vae rei hoete da kaete da je vae
interesovanje za mene sasvim drugaije prirode.
- Ba tako ledi elton. Vidite, ja nisam ovek koji poseduje savest. Nemam
sklonost ka sentimentalnim glupostima i ba mi je drago to ste spremni da

vodite otvoren razgovor sa mnom, u kojem se, odreene stvari, nazivaju


pravim imenom.
- ao mi je to ste pomislili da sam spremna za takav razgovor, jer uopte
nisam. Mislim da gubite vreme sa mnom. Neto ranije rekla sam i gospodinu
Benetu ono to u sada rei vama. Nisam podobna ni za jedan status koji mi
moete ponuditi.
- Lepo je to ste to rekli Benetu. Slaem se da on uopte nije mukarac
kakav vama treba. Meutim, ne slaem se da to isto moete rei i za mene.
Postoji neto u emu bismo se vi i ja sjajno slagali. Od mene ne moete
sakriti koliko eznete da vas poljubim. A ja sam veoma raspoloen da vam
usliim elju. I to bi, naravno, bila samo uvertira primakao joj je lice toliko
blizu da je mogla da oseti njegov vreo dah.
- Prozrela sam ta pokuavate skoro je proaputala. Oekujete da
negiram vau tvrdnju i tako vas nateram da je potvrdite. Ja nisam glupa
gospodine Lenoks. Neu nasesti na provokaciju. Da, u vaem prisustvu sam
pomislila na poljubac vie puta, ali elje su jedno, a stvarnost sasvim drugo.
Samo jedan asak je bio iznenaen.
- Upravo ste uradili ono to sam eleo. ak ni ja nisam toliki razvratnik da
vas poljubim pred svima. Moj cilj je, zapravo, bio da mi priznate da vas
privlaim i da elite moje poljupce. Taman na vreme u tom trenutku
orkestar je prestao da svira i Edvard se odmakao. Ne rado, ali znao je da
nema vie razloga da je dri u naruju.
- To to sam upravo priznala nema veze sa vama kao mukarcem. Verujem
da je sve proisteklo iz slobodnog plesa koji ste nametnuli. Moram priznati da
ste veoma veti u zavoenju. Sada, ako nemate nita protiv, vratila bih se

svojoj drubenici. Ne mogu rei da mi je bilo prijatno u vaem drutvu, ali je


bilo interesantno.
- Naravno da vam nije bilo prijatno kada nismo radili ono to smo oboje
eleli. Obeavam da u to ispraviti kada se sretnemo sledei put nastavio je
on potpuno ignoriui njene rei.
- Nee biti sledeeg puta vojvodo.
- Oh bie! I to uskoro.
Vivijen se udaljila, nesposobna da misli o bilo emu osim o vojvodi
Lenoksu. Bio je sve ono to je ona prezirala kod mukaraca, ali bio je prosto
neodoljiv. Ostatak veeri je protekao u senci uzbudljivog susreta i jedva je
ekala da se povue u sobu, da bi u miru mogla da razmisli o novim
dogaajima.
Sreom po nju Sent Endrijusovi su se povukli odmah nakon bala.
Pretpostavila je da e markiza pokuati da odobrovolji supruga da prihvati
erkin izbor. Sesilija je, takoe, otila u svoje odaje. Poalila se da je jako
iscrpljena zbog svih deavanja. Dogovorili su se da se vide za vreme
doruka. Nakon toga, Vivijen je planirala da se vrati u grad.
Nadala se da e jutro doneti reenje svih nesporazuma.
VI
Edvard Lenoks je stajao u tami, blizu zadnjeg izlaza dvorca Sent
Endrijusovih. Pre jednog sata spremao se da krene kui kada je primetio
Derarda Bredlija kako se skriva iza ive ograde. Tada se setio da e on i
mlada Sesilija noas pobei. U svom razmiljanju o ledi elton, potpuno je
zaboravio na to. Poslao je svog koijaa da ga saeka na izlazu sa imanja i
sada je trebalo da eka. Moda je u pitanju bio samo noni sastanak
ljubavnika.

Malo kasnije, vrata dvorca su se neujno otvorila i on je prepoznao


Sesiliju. Bila je sama. Uputila se prema ivici, tamo gde je stajao Bredli.
Vojvoda je izaao iz svog skrovita i krenuo za njom. Ponovo je zastao na
dovoljnoj udaljenosti da moe da ih uje.
- Draga, uspela si!
- Zar si sumnjao u mene? Gde su konji?
- Kod krme Stari hrast. To je nekoliko milja ka gradu. Moraemo da
peaimo do tamo. Sreom, znam preicu. Tako emo izbei glavni put. Do
jutra emo uspeti da izaemo iz Londona. Ne brini, nee nas stii.
- Moramo se venati to pre. I ako nas pronau, nee moi da uine nita.
- im izaemo iz grada pronai emo svetenika. ao mi je to e naa
prva brana no proi u nekoj krmi. Ti zasluuje bolje od toga.
- Ja volim tebe i elim da ti pripadnem. Nije mi vano gde smo.
Vojvoda se uhvatio za elo, uvi njihov razgovor. Pa, oni jo uvek nisu
bili ljubavnici, a beali su! Osetio je nalet udnih emocija, koje je potisnuo u
drugi plan, pripisujui ih uzbuenju zbog onoga to radi. Sada je bilo vreme
da izae pred ovo dvoje i ponudi im pomo.
Stigao ih je na ulazu u umarak. Nije se oglaavao, ali su mu koraci bili
dovoljno glasni da je bio siguran da ga uju. Sesilija je prigueno kriknula, a
Bredli je izvadio svoj pitolj i okrenuo se ka uhodi.
- Ne prilazi! Pucau.
- Skloni pitolj Bredli. Moe sluajno da opali. Ja nisam neprijatelj.
- Ko ste vi? upitala je Sesilija.
- Po glasu bih rekao da je vojvoda od Rimonda rekao je tiho Derard.
- U pravu si Bredli. Taj sam.

- Ali...vi ste... prijatelj moga oca. Jesu li me ve otkrili? upitala je


uspaniena Sesilija.
- Ne brinite ledi, nisu vas otkrili Edvard im je sasvim priao. Plan za
beg nije lo, osim to ste prevideli da je dama u haljini i da e teko moi da
preskoi sve ograde koje vas ekaju na putu. Poite samnom. Moja koija
eka na izlazu. Odveu vas.
- Ja mislim da vojvoda hoe nas namami u zamku. Idemo Derarde. Ovaj
ovek nije poznat po dobrim delima.
- Ako ste toliko upueni kakav sam ja ovek, onda biste trebali da znate da
nisam poznat ni po prljavim igrama, mlada ledi. Mislim da ete morati da mi
verujete. Na kraju, ako hou da vas odam, vaem ocu e trebati nepun as da
vas stigne i vrati kui.
- Draga, u pravu je. Moda je bolje da poemo sa njim. Nemamo ta da
izgubimo.
- Tako je ve bolje. Idemo, ne mislite valjda da je pametno da doekamo
jutro raspravljajui se.
Za desetak minuta bili su u prostranoj koiji. Edvard je navukao zavese na
prozore i udobno se smestio prekoputa mladog para. Eto, uspeo je da im
pomogne. Ostavie ih kod krme, a onda neka idu svojim putem.
- Vojvodo, izvinite to pitam, ali vi kao da niste iznenaeni naim begom.
Voleo bih da mi kaete kako ste nas otkrili? - Derard je nesigurno zapoeo
razgovor.
- uo sam vas veeras u vrtu.
- Ali tamo nismo priali da emo da pobegnemo noas. Tamo je bila ledi
e...

- Znam mladiu da niste priali o begu, ali ja umem da prepoznam nameru.


Ledi elton vas je savetovala da saekate i zato joj niste otkrili da ste beg
ve isplanirali, zar ne?
- Nismo eleli da brine. Ja sam je nepromiljeno uvukla u ovu zavrzlamu i
nisam htela da joj stvaram dodatne probleme. Ona se tako trudi da moji
prihvate ovaj brak, ali to se nee desiti.
- Moda podcenjujete sposobnosti ledi elton?
- Oh, ne, nikako! Ali dobro poznajem svog oca. Teko da e pogaziti re
koju je dao.
Na pomen ledi elton, vojvodi je odjednom sinula ideja. Iz ove situacije bi
mogao izvui neto i za sebe. Ponovni susret sa njom. Neprimetno se
osmehnuo.
- U tom sluaju, postao sam neprijatelj vaih oeva.
- Mi to nismo traili od vas. Zato nam uopte pomaete?
- Slab sam na sudbinu mlaih sinova, ledi. Verovatno ste upueni da sam i
sam mlai sin. Poto sam ve zagazio u sve ovo, ponudiu vam neto. Poite
sa mnom do grada. Tamo ete prei u drugu koiju koja e vas odvesti na
moje imanje u Rimondu. U Viltonu vas niko nee traiti. Tamo se moete
venati i ostati dok se stvar ne stia. Posle emo videti ta dalje.
- Ima li posluge na vaem imanju? ta emo ako nas neko od njih oda?
- Napisau pismo svom sekretaru da ste moji tajni gosti i da niko ne sme da
sazna za vas. On ume da bude veoma diskretan kada je dobro nagraen,
poto mu posao visi o koncu jer ja ve imam sekretara koga sam lino
angaovao. Ne brinite, Dejms e uiniti sve da ostane u Viltonu.
- Delujete iskreno, ali ja i dalje ne mogu da razumem va motiv bila je
uporna Sesilija.

- Shvatite to kao prkos drutvenim normama. Ili kao prolazni napad


humanosti. A moda i neto tree. Ionako ste se upustili u avanturu. Zar vam
nije svejedno koji je moj motiv?
- U pravu ste. Izvinjavam se to sam sumnjiava. Malo sam nervozna
Sesilija se privila se uz Derarda.
Edvard je pri slaboj svetlosti u koiji posmatrao mladi par. Bili su mu
simpatini tako zbijeni jedno uz drugo. Na licima im se jasno itala nada ali i
strah od budueg ivota.
- Oboje ste veoma mladi i veoma hrabri. Jako cenim hrabre ljude i zato sam
spreman da vam pomognem.
- Hvala vam, vojvodo. Nisam siguran da e iko vie ceniti vau pomo, ali
Sesilija i ja smo vam jako zahvalni.
- Nema potrebe da mi zahvaljujete. Na kraju, jo jedan incident u nizu nee
mi nakoditi.
Uskoro su stigli i vojvoda je sa zauujuom organizacijom sve sredio.
Napisao je pismo sekretaru Dejmsu. Nekoliko slugu prenelo je stvari u
jednu manju koiju, koja na sebi nije imala grb njegove porodice. Jedan od
njih bio im je odreen za pratnju. Samo dva sata nakon dolaska u vojvodinu
kuu u Londonu, par je bio na putu za Rimond.
Kada ih je ispratio, vojvoda se zadovoljan vratio u radnu sobu. Sada je
trebalo da se pozabavi drugim delom svoga plana. Da poalje poruku Vivijen
elton da zna gde je odbegli par. Ujutru e poslati nekoga da motri na
Redford Hil. Nadao se da ledi nee produiti boravak kod Sent Endrijusovih.
Ponovo je u glavi proao kroz njihov susret i svaku re i pogled, koje su
razmenili. I dalje mu je bilo nejasno kako se dogodilo da ga privue ena
koja se ni po emu nije uklapala u njegove standarde.

VII
Posle besane noi, Vivijen je tek pred jutro utonula u san. inilo joj se da
nije spavala ni sat vremena kada je Helena probudila da joj saopti stranu
vest, da je ledi Sesilija pobegla. Brzo se obukla i sila u mali salon. Ve na
vratima ula je markizov gromki glas. Vikao je na svoju suprugu i sinove.
Iako nije bila sigurna da je pravi trenutak, ipak je ula.
- Oho! Evo i uiteljice! markiz je svu panju usmerio na Vivijen.
- Dobro jutro rekla je Vivijen hladno ga pogledavi.
- Moda je vama dobro! Meni nikako nije! Vaa miljenica mi je ukaljala
ugled! Lepo ste je nauili!
- Gospodine Sent Endrijus, zaista nema potrebe da viete i krivite svakoga
u ovoj prostoriji za ono to se dogodilo. Vest da je ledi Sesilija zaljubljena u
oveka koga vi niste odabrali i mene je iznenadila kao i vas. Protekle veeri
sam na sve naine pokuala da je ubedim da saeka va pristanak i nikako se
ne oseam odgovornom za ono to se dogodilo.
- Moj pristanak? Kako bih joj mogao dati pristanak za neto sa im se
nikako ne slaem? Ja sam vojvodi od Kenta dao re da u ruku svoje keri
dati njegovom sinu nasledniku, a ne nekom bezvrednom slikaru.
- ujete li vi sebe uopte? Ovde su etiri vaa sina. Samo e Nikolas poneti
titulu. Znai li to da su ostali vai sinovi bezvredni!? Da li ste to hteli da
kaete?
- Moji sinovi su obrazovani mladi ljudi. Moi e pristojno da ive od svog
rada. Pored toga, svaki od njih ima rentu.
- Ne trudite se da objanjavate dalje. Isto to moe i Derard Bredli. Da ivi
pristojno od svog rada. A mnogo e mu biti lake ako se sloite sa tim
brakom. Koliko god bilo teko, teta je ve poinjena. Umesto to gubite

energiju viui na svoju porodicu, bolje idite kod vojvode od Kenta i


pokuajte da izvuete najbolje to moete iz ove situacije.
- Neete mi vi govoriti ta da radim! To ni moja ena ne sme! Sesilija za
mene vie ne postoji. Neka radi ta hoe!
- Ja sam sigurna da ne mislite tako. Da vam nije stalo vi ne biste zapadali u
vatru. Sada je vreme da se pokaete kao roditelj. Posle e biti kasno. Mislite
na markizu. Ona je majka.
- Jo jednom vam kaem da se ne meate u ovo. Ako ve niste uspeli da
nagovorite Sesiliju da ne pobegne, nema svrhe da dajete savete.
- Arone, nepravedan si prema ledi elton. Ona ovde nije u svojstvu
Sesilijine guvernante, ve kao draga prijateljica. Ja sam sigurna da ni ona ne
odobrava nain na koji je naa erka sprovela svoj naum u delo, ali je
dovoljno pametna da zna kada ne treba dolivati ulje na vatru napokon se
oglasila markiza.
- Uuti Elizabet! Kada samo pomislim da sam umalo pristao na tvoj
predlog da prihvatim Sesilijin izbor. Evo kako mi se vratilo! Idem odmah
kod vojvode od Kenta. Ali ne da bi ga nagovarao na bilo ta, ve da ispitam
koliko se proulo o ovom sramnom bekstvu izaao je iz salona i zalupio
vratima. Sinovi su se povukli odmah po njegovom odlasku, a markiza je
poela neuteno da plae.
- Smirite se markizo, molim vas. Sesilija je sigurno dobro. Na kraju, sve
nas je upozorila da e se ovako neto desiti. Ja sam se nadala da e se danas
pronai neko reenje, a sada vidim da je bila u pravu za vaeg supruga. ao
mi je to to moram da kaem, ali njemu je re vanija od sopstvenog deteta
Vivijen je sela pored markize i zagrlila je.

- Hvala vam to ste ovde ledi elton. Kada sam vas pozvala nije mi bilo ni
na kraj pameti da e se ovako neto dogoditi. Uasno mi je neprijatno to
morate da prolazite kroz neto sa im nemate veze. Znam koliko je za vas
bolno da gledate kako se moj suprug ponaa, jer ste i sami preiveli neto
slino.
- Vaem je suprugu makar stalo do rei. Moj otac je vie voleo kocku od
mene. To je velika razlika. Ako nemate nita protiv, ja bih sada otila da se
spakujem. Mislim da je bolje da odem dok se va suprug ne vrati. Volela bih
da me obavestite kako je proao taj razgovor sa vojvodom. Ako uspete da
saznate. Ja u vama javiti, ako Sesilija stupi sa mnom u kontakt.
- Svakako ledi. Sada je bolje da budete svojoj kui. Tako ete sigurno
saznati vie od mene. Izvinite jo jednom to nismo bili dobri domaini.
Kada samo pomislim da sam brinula zbog dolaska vojvode od Rimonda.
Sada se ne seam ni da sam ga videla sino. Plaila sam se da neko drugi ne
izazove skandal, a na kraju ga je izazvala moja porodica.
Vivijen je u sebi pomislila da je ona itekako zapazila vojvodu i da je malo
falilo da i ona pored njega bude uesnica u skandalu.
- Nemojte se izvinjavati. Niko nije mogao da oekuje ovako neto. I pored
toga, vi ste sjajna domaica.
Poto su se spakovale i dorukovale, Vivijen i Helena su krenule kui.
Rastanak sa markizom je bio prilino muan. Vivijen je bilo ao to je
ostavlja u takvom stanju, ali je znala da e svojim ostankom iritirati markiza
i tako oteati situaciju.
- Da li te je stvarno toliko pogodilo sve ovo sa Sesilijom? upitala je
Helena im su izale na glavni put.

- Nain na koji se sve desilo da. Nisam oekivala da e ledi Sesilija tako
brzo nekome pokloniti srce.
- Toliko guve je bilo jutros ni oko ega. Pa ona je u godinama kada se
veina devojaka udaje.
- Ne znam Helena. Sve ovo mi je veoma teko palo. Da sam znala ta e se
dogoditi, nikada ne bih prihvatila markizin poziv. Sa distance bi bilo mnogo
lake posmatrati deavanja.
- U tom sluaju bi propustila ples sa onim zgodnim vojvodom.
- Kojim vojvodom? pravila se neveta.
- Pa, koliko se ja seam, plesala si samo sa jednim. Svi ostali su bili sa
niom titulom. Nemoj od mene kriti. Videla sam kako ga gleda. A i on tebe.
- Previe sam umorna da bih ti objanjavala. To uopte nije onako kako je
izgledalo. Iskreno, taj ovek je prava napast. Okomio se na mene samo zato
to nisam pokazala zainteresovanost na kakvu je kod ena navikao. Mislila
sam da na ples nije bio zanimljiv posmatraima rekla je Vivijen nehajno.
- Kako da ne bude zanimljiv? Zna da mnogi iz visokog drutva sa velikim
interesovanjem prate ta vojvoda radi. To im je inspiracija za traeve.
- Svesna sam toga. Ipak, premalo vremena smo proveli zajedno da bi neko
od toga napravio tra.
- Ja mislim da je pojedincima potrebno i mnogo manje od toga. Srea tvoja
da je na balu bilo previe debitantkinja i da vojvoda nije plesao ni sa jednom
od njih, jer one i njihove porodice su sino bili u centru panje.
- Zato tebi nije promakao nijedan detalj. Mislila sam da si okupirana onim
grofom.

- I jesam bila. Ali ja sam tvoja drubenica i moram da pratim ta radi. Ako
se nae u nezgodnoj sitaciji, ja uvek moram da budem spremna da uskoim
u pomo.
- Znai zato si me ostavila u drutvu ozloglaenog zavodnika? Jer si
procenila da mi ne treba pomo i da je to u redu.
- Sama si rekla da si se uspeno izborila sa njim i da si mu pokazala
nezainteresovanost, zar ne? nasmejala se Helena.
- To je tako uteno draga drubenice bila je ironina Vivijen. Ne znam
samo ta bi uradila da me vojvoda poljubio. Kako bi mi tada uskoila u
pomo? Da li bi ga oamarila umesto mene?
- Oooo! Znai udvaranje nije bilo samo na nivou pogleda?!
- Misli ta hoe. Nita se nije desilo.
- A volela bi da jeste!? Vidim ti u oima Vivijen. I to rumenilo na
jagodicama te odaje. Ne brini duo, normalno je da nisi ostala imuna.
- U redu, priznajem! Nisam ostala imuna! Jesi li sada zadovoljna? Vivijen
je bila besna. Od Helene nikada nije uspevala da sakrije bilo ta.
- Zato je toliko teko da to prizna?
- Zato to je Edvard Lenoks poslednji mukarac koji bi trebao da me
privlai. Sea se valjda koliko prezirem takvu sortu?
- Grei Vivijen. On je ba ono to ti treba. Rekla si da ne eli da se
udaje. To je u redu. Ipak, ja i dalje mislim da treba da ima ljubavnika.
Nema optereenje da treba da se uva za nekoga. ta bi ti falilo da ima
kvalitetnu intimnu vezu sa njim?
- Samo to to bi ceo London brujao o takvoj vezi i to bi mi reputacija i
karijera bile unitene. Stvarno Helena, ta bi mi falilo? upitala je
sarkastino.

- Vojvoda te nikada ne bi izloio takvom linu. Jedno je kada doputa da


priaju o njegovim vezama sa lakim enama ili razuzdanim udovicama, a
neto sasvim drugo kada je u vezi sa jednom damom kakva si ti.
- A ti si sve to videla pri samo jednom pogledu na vojvodu!? Jo e poeti
da me ubeuje kako je odjednom postao svetac. Daj, Helena, dami u tvojim
godinama ne prilii takva zaluenost. Vojvoda moda jo uvek nije stigao da
se uputa u veze sa damama. Nije dovoljno dugo u Londonu. I zato jo
uvek priamo o njemu? Ne interesuje me ni ta radi ni kako se ponaa.
- Dobro draga, verujem ti zagonetno se nasmejala Helena i opet
razbesnela svoju drubenicu.
Vivijen je vrsto odluila da zavri sa tom temom i zato nije progovorila ni
re. Zadrala je za sebe svaki lep oseaj koji je Edvard Lenoks izazvao u
njoj. Mogla je, trebala je da taj oseaj podeli sa svojom drubenicom, ali nije
joj se dalo. Helena je u poslednje vreme previe insistirala da Vivijen
dopusti nekom mukarcu da joj se priblii. Plaila se da e je drubenica
navesti na potpuno pogrean put.
VIII
Edvard je ubacio poruku u kovertu i dao je, zajedno sa noviem, deaku
koji je ekao u njegovoj radnoj sobi. Prolo je ve pet dana od kako se ledi
elton vratila u grad. Divio se sebi kako je uspeo toliko da izdri a da joj ne
poalje poruku.
Od one veeri kada je bio bal nije mogao da je izbaci iz glave. Kuda god bi
krenuo njena slika lebdela mu je pred oima. Ubeivao je sebe da je to zato
to nikada pre nije zavodio neku enu. Sve su uvek bile voljne da mu se
prepuste i pre nego to bi zatraio tako neto. Da je makar poljubio, njegova
enja bila bi manja. Moda joj usne nisu slatke kako izgledaju. Moda nee

reagovati na nju kada je ponovo vidi. Hiljadu moda vrtelo mu se u glavi


svakodnevno. Ipak, postojao je samo jedan nain da sazna odgovore. Morao
je ponovo da je vidi.
Nadao se da e odmah proitati poruku i odgovoriti mu. Oekivao je da ga
pozove kod sebe da bi joj detaljnije objasnio otkuda on zna za Sesiliju i
Derarda. Znao je da deaku treba oko pola asa da ode do Redford Hila i
vrati se nazad. Zato od nervoze nije mogao nita da radi ve je etao od
jednog do drugog zida i ekao.
Kada se deak napokon vratio, inilo mu se posle itave venosti,
nastupilo je razoarenje. Rekao je da je gospoica uzela pismo i ne
proitavi ga ula u kuu. Odgovora nije bilo.
- Jesi li pitao treba li da saeka odgovor? Tako sam ti rekao.
- Pitao sam vojvodo. Ona je rekla da ne treba da ekam jer nema nameru da
vam odgovori.
- Dobro, moe sada da ide Edvard je otpustio deaka jer nije eleo da
svoj bes iskaljuje na njemu. Vivijen je sigurno pomislila da je poruka
drugaijeg sadraja i zato nije odgovorila. Kada proita sigurno e
odgovoriti. Besno je udario akom o sto.
Za to vreme Vivijen je sedela u iznajmljenoj koiji i ponovo itala pismo
koje je primila.
Ledi elton,
Pretpostavljam da ste zabrinuti zbog ledi Sesilije i Derarda Bredlija, pa
oseam dunost da vas obavestim da su oboje dobro i da su na sigurnom.
Venali su se odmah po odlasku i verujem da uivaju u branoj srei.
Iskreno, E.G.L.

Nitkov je znao za Sesilijin beg. Ako je on znao, tada je moralo znati i


pola Londona. Kako onda Helena i ona nisu uspele da izvuku nikakvu
informaciju? Ve nekoliko dana odlazile su na aj kod najveih gradskih
traara i nita nisu saznale. Kao da se beg nije ni dogodio. A sada joj stie
poruka od vojvode da su se venali i da su dobro. Kako je on to mogao da
zna? Moda je neto nauo

pa je odluio da je isprovocira sa ovom

porukom. Da vidi koliko ona zna.


Kako bilo, morala je odmah da ode kod njega i proveri sve. Nije imala
vremena da eka Helenu da se vrati od krojaice i zato je sada sama izala iz
koije i uputila se ka kunim vratima ozloglaenog vojvode. Sreom bilo je
kasno popodne i nije bilo ljudi na ulici.
Uhvatila je teki zvekir i pokucala na vrata. Dok je ekala da se vrata
otvore, nekoliko puta se okrenula i pogledala ka ulici. Molila se da niko ne
naie dok ne ue u kuu. Vrata je otvorio mlai mukarac. Nije bio obuen
kao batler. Vivijen je odmah primetila njegovu klasinu lepotu.
- Izvolite obratio joj se utivo. Primetila je francuski akcenat.
- Dobar dan. Da li je vojvoda kod kue?
- Zavisi koga interesuje razvukao je usne u iroki osmeh dok je
odmeravao sa neskrivenim interesovanjem.
- Ja sam Vivijen elton. Nisam najavila posetu, ali bih vas molila da kaete
vojvodi od Rimonda da sam ovde. Verujem da me na neki nain oekuje.
- Ledi elton, molim vas uite Ja sam an Pjer Di Abonvil, lini sekretar
njegove milosti naglo je postao veoma usluan i Vivijen nije znala ta bi
mislila o tome. Poite za mnom, gospodar je u radnoj sobi.
Pokucao je na velika hrastova vrata i otvorio ih.

- ta hoe? zareao je vojvoda. Jesam li rekao da me niko ne


uznemirava?
- Imate posetu, vaa milosti.
- Ne interesuje me. Kada sam rekao da me niko ne uznemirava nisam
mislio samo na tebe i poslugu, ve na sve.
- Mislim da ova dama nije bilo ko. Ledi elton je zamolila da vas
obavestim da je tu i rekla da je na neki nain oekujete.
- Gde je ona sada? Edvard je poskoio u fotelji.
- Iza mene. Bio sam slobodan da je dovedem ovde. Da ne eka u primaem
salonu.
- Uvedi je i izai. Ako mi neto bude trebalo, pozvau te.
Vivijen je uetala u radnu sobu ne ekajui da se an Pjer okrene i pozove
je.
- Dobar dan gospodine Lenoks.
- Ledi, naklonio se oekivao sam da ete odgovoriti na moju poruku, a
ne da ete doi lino.
- ao mi je ako smetam, ali neke stvari ne mogu da saznam razmenjujui
suvoparne reenice sa vama. Dajte mi samo nekoliko minuta i odlazim.
- Nema potrebe da urite. To to sam rekao nije znailo da niste dobro
doli. Zadivljen sam vaom hrabrou da doete u moju kuu. I to bez
pratnje. Molim vas, sedite. elite li neto da popijete?
- Ne hvala sela je na udobnu sofu. - Nisam dola da askam sa vama uz
aj. Izvinjavam se to sam bez pratnje, ali moja drubenica je bila odsutna
kada sam primila vae pismo. Uznemirenost me naterala da krenem sama.
- Ja sam pismo poslao da bih vas umirio, a ne suprotno. Svejedno, radujem
se to ste doli. A sada mi recite koji je tano deo uznemirujui.

- Vaa milosti, neu okoliati. Zato mi vi aljete vest o Sesiliji i Derardu?


Kako znate za njih?
- Tako to sam ih sluajno sreo kada su krenuli u beg nije hteo odmah da
joj kae da je uo razgovor u vrtu. Morao je to due da je zadri. Bila je tu.
Lepa kao proleno jutro, u kaputu boje neba. Ne brinite, nikome osim vas
nisam rekao za njih. Ledi Sesiliju je grizla savest to je pobegla odmah posle
bala, a obeala vam je da nee.
- Vi znate gde su oni sada, zar ne? Napisali ste da su se venali i da su
sreni.
- Recimo da je tako osmehnuo se i Vivijen je taj osmeh osetila direktno u
stomaku.
- Mislila sam da njihov beg ne ukljuuje treu osobu. Jeste li ih zaista
sluajno sreli? Vi ste prijatelj markiza Sent Endrijusa, zato biste pomogli
njegovoj erki da pobegne?
- Ledi elton, koliko god vam se inio dobar, njihov plan je bio pun
propusta. Mladi Bredli je mislio da e njegova ledi moi da se u finoj haljini
i damskim izmicama kree brzinom kojom se on kree i da e, pri tom,
moi da preskoi desetak ograda koje su ih na tom putu ekale. Zaista nisam
mogao da dopustim da tako neslavno zavre beg. Pored toga, markiz Sent
Endrijus i vojvoda Bredli su veoma uticajni ljudi. Iako nisu nikome rekli da
su im deca odbegla, veoma aktivno ih trae. Mislite da bi ovo dvoje uspeli
da se sakriju dovoljno dobro ili da na konjima ostanu ne primeeni?
Vivijen je pokuavala da obradi informacije koje joj je vojvoda davao. Sa
svakom reenicom, postajalo je jasno da se on veoma dobro pobrinuo za
mladi par. Samo se jedno nije uklapalo. Kakav je motiv imao da to uini?

- U tom sluaju, hvala vam to ste me obavestili da su dobro. Zaista sam


brinula. Jedino mi nije jasno kakav je va interes u svemu ovome? Nadam se
da ih neete iskoristiti za neku ucenu.
Edvard se nasmejao.
- Ledi Sesilija me pitala isto. Vidi se da se kolovala na vaoj akademiji. To
to ste pomislili da sam bedni ucenjiva je zaista nisko od vas. Draga ledi,
mislim da moje bogatstvo daleko prevazilazi zbir bogatstva zabrinutih
oeva. Nema interesa ledi. Znate da ja nisam tipian plemi. Ustvari,
plemika titula je sasvim sluajno zavrila ispred mog imena. Volim da
radim stvari koje se suprotstavljaju drutvenim pravilima. Izazov je moje
drugo ime.
- Izvinite ako sam vas uvredila. Vas je zaista teko povezati sa nekim
dobrim delom. Ovo se razlikuje od onoga to ste do sada radili. Ipak, ne
mogu da se otmem utisku da je ovo neka vaa igra.
- Previe ste sumnjiavi ledi. Nije vam palo na pamet da, ak i ovek kakav
sam ja, ume da prepozna ljubav. Va je problem to o meni sudite na osnovu
traeva Edvard se pravio da je uvreen, ali po sjaju njegovih oiju, Vivijen
je mogla da zakljui da se on, ustvari, dobro zabavlja.
- Pretpostavljam da mi neete rei gde se nalaze prela je preko
neizgovorenog pitanja da se izjasni ta misli o njemu.
- U pravu ste. Ali ne zato to hou da se igram, ve zbog sigurnosti koju
sam obeao mladom paru. Vi ste, na neki nain, uesnik u dogaaju i mogao
bih da se opkladim da vas Sent Endrijus nadgleda. Verovatno oekuje da e
Sesilija pokuati da stupi u kontakt sa vama naravno nije mogao da joj
kae da markiz to ve ini, jer bi tako odao sebe.

- Izgleda ste ovog puta zaista uinili dobro delo. Da sam imala mogunost i
sama bih uinila isto. Valjda vam dugujem izvinjenje zbog predrasuda koje
sam imala o vama. Ovo to ste uradili je tako ljudski. Hvala jo jednom.
Sada moram da idem prikupila je haljinu u nameri da ustane, ali Edvard je
bio bri i za as se naao ispred nje.
- Rei izvinjenja mi nita ne znae. Ali, ako biste mi uinili ast i ostali na
veeri kod mene, to bi bilo prihvatljivo. Ako ete se oseati sigurnije,
poslau nekoga po vau drubenicu. Voleo bih da provedem jo malo
vremena sa vama uhvatio je za ruku i odmah znao da je napravio greku.
Ponovo je reagovao na dodir. Preao je prstima preko sitnih bisernih
dugmadi na njenoj rukavici i zamislio kako bi bilo otkopavati ih. Jedno po
jedno, sve dok ne doe do mleno bele koe.
- Hvala na pozivu, ali zaista nije prikladno. Ve sam dovoljno rizikovala
to sam uopte dola ovde. Ako me neko vi... nije uspela da zavri
reenicu, jer su vojvodine usne prekrile njene.
Bio je to nean dodir, lak kao povetarac, ali je na njena ula delovao kao
tornado. Krv joj je prokljuala i nije mogla da se savlada i ostane mirna.
Toliko je puta zamiljala kako bi izgledao njihov poljubac. Bila bi prava
teta ne okusiti ga u stvarnosti. Razdvojila je usne i dozvolila mu da produbi
poljubac. Kada je osetila vreo jezik u svojim ustima, ispustila je laki uzdah i
estoko mu uzvratila.
Edvard je zastenjao od njene reakcije i jae je privukao. Ljubio je silovito,
gotovo oajniki. Oseao je njene vrste grudi na svojima i poeleo da
izmeu njih ne postoji tkanina. Dok mu je jedna ruka bila na njenom potiljku
kako bi se osigurao da se nee odmai, drugom je veto raskopao kaput a

potom i dugmie na njenoj haljini. utava tkanina je sa svakim njegovim


potezom, sve vie klizila nanie i otkrivala bledu kou, meku kao svila.
Ona je rukama vukla njegovu koulju i sada je oseao njen dodir u
ipkastim rukavicama. Bilo je to neto najuzbudljivije to je ikada doiveo.
Znao je da se mora zaustaviti, jer ako nastavi da ga ovako uzbuuje, uskoro
nee moi da oblikuje nijednu trezvenu misao u glavi. Povukao joj je
haljinu, navie preko grudi, pre nego to padne i potpuno ih otkrije.
Odvojio je usne od njenih i pogledao je. Oi su joj bile tamne, kao olujno
nebo. Teko je disala. Boe, kako je bila slatka, a on je morao da se dri
dalje od nje. Za sada.
- Da li ste dobro? upitao je.
Vivijen je nekoliko trenutaka gledala u njega potpuno izgubljena. U sebi je
zahvaljivala nebesima to se zaustavio. Jer da nije, ona bi ila do kraja.
- Ja sam potpuno potonula rekla je oajno. Molim vas odmaknite se od
mene, moram da idem. Ovo nije smelo da se dogodi gledala je u njegovu
koulju i pitala se da li je ona napravila taj nered. Sigurno jeste. Bio je
savreno uredan pre nego to joj je priao.
- Zato? Da se nije dogodilo ne biste otkrili koliko vas privlaim? upitao
je promuklo.
- Ba to nisam smela da otkrijem. Molim vas da se ubudue drite podalje
od mene. Ja nisam ono to vam treba.
- A otkud vi znate ta meni treba?
- Oito je, zar ne? Treba vam ljubavnica. Valjda ima dovoljno ena koje bi
mogle da budu u toj ulozi.
- Moda, ali te ene nisu vi. A ja elim vas.

- Izbijte to sebi iz glave dok je zakopavala poslednje dugmie na haljini


krenula je prema vratima. Ja ne elim vas.
- Laljivice! Pre nekoliko trenutaka nije izgledalo da me ne elite.
- Ve sam rekla da je to bila greka. Poljubili ste me pre nego to... Oh! Ma
zaboravite! Zbogom.
- ekajte! Otpratiu vas. Zar ste zaboravili gde se nalazite? Ne moete tek
tako izai iz moje kue na ulicu. Mislite na svoju reputaciju. Pozvau svog
koijaa.
Vivijen je zastala. Htela je da kae da je ba briga da li e je neko videti, a
onda se setila da joj je kosa raupana. Ako je bilo ko vidi, gotova je.
- U pravu ste. Bila bih vam zahvalna.
- Ne ponavljajte vie rei zahvalnosti. Terate me da proverim koliko biste
bili zahvalni rekao je i pozvonio. an Pjer je skoro istog trenutka uao u
sobu.
Vivijen je pocrvenela od pomisli da je bio ispred vrata i ta je sve uo.
- Pozovi Marka i reci mu da doveze koiju ispred ulaza. Ledi odlazi.
an Pjer je samo klimnuo glavom i nestao iza vrata. Ve posle nekoliko
minuta vratio se i rekao da je koija spremna.
Edvard je pokazao rukom Vivijen da poe ispred njega. Napolju je ve bio
mrak i, kada je ula u koiju, skoro je mogla da odahne. Skoro. Za njom je
uao i Edvard.
- Zato me tako gledate? Rekao sam da u vas ispratiti.
- Mislila sam da e to biti do izlaza. Nema potrebe da se muite. Ne smeta
mi da budem sama u koiji.
- Hou lino da se uverim da ste bezbedno stigli.

- Kako hoete rekla je i, naizgled, nezainteresovano pogledala kroz


prozor dok je u njoj sve kljualo. Traila je avola i nala ga je.
- Imate li neku poruku za ledi Sesisiliju? Toliko mogu da vam uinim.
- Samo molbu da pokua da nae nain i javi majci da je dobro. I, prenesite
joj moje pozdrave.
- Preneu joj. Kada u vas ponovo videti?
- Najbolje nikada. Zaboravite da ste me upoznali.
- U redu brzo se sloio se sa njom.
Vivijen od ovih rei oseti ubod u stomaku. Pretpostavljala je da e, im je
otprati, otii kod neke ljubavnice. Zato joj je to smetalo? Sama je traila da
se dri dalje od nje. ta je oekivala? Da se baci na kolena i moli je da se
ponovo vide!? Verovatno je bila samo jedna u nizu sa kojom je prekraivao
vreme.
Koija se zaustavila.
- Stigli smo rekao je kruto. Oprostite to neu izai. Ne bi bilo poeljno
da me neko vidi, zar ne? lice mu je bilo tvrdo, a usne stisnute u ravnu
liniju. Kada budete spremni da izaete, Mark e vam otvoriti vrata.
Gledala je u njegove usne kao hipnotisana. Ovog puta ona e poljubiti
njega. Nije mogla da podnese da joj u seanju ostane njegov hladan izraz
lica. Neka posle ode kod druge ene. Ba je briga. Ali ona e jo jednom
osetiti onaj slatki greh koji ju je proimao neto ranije.
Uhvatila ga je vrsto za ramena i estoko poljubila. Samo as bio je miran,
a onda je dozvolio da zapone ples u njegovim ustima. Ukusi su im se
meali i stvarali napitak koji se, kao zaraza, irio njihovim telima. Kada je
povukao u svoje krilo, Vivijen se naglo odmakla.

- Vi izvlaite najgore iz oveka Lenokse. Laku no ne ekajui da joj iko


otvori vrata, izala je iz koije i zaputila se ka vratima. Trudila se da hoda
mirno i uspravno iako su joj kolena klecala. Nije se okrenula, ali je mogla da
uje kako se koija udaljava.
Uletela je u kuu i naslonila se na vrata. Trebalo joj je par trenutaka da se
sabere, pre nego to se suoi sa Helenom.
- Gde si nestala? Helena je zabrinuto utrala u hol. Nisi se nikome
javila. Premrla sam od straha.
- Bila sam napolju. Imala sam da obavim jedan posao.
- Kakav posao? I zato, pobogu, izgleda tako? Helena je zakiljila
oima, a Vivijen je rumenilo udarilo u obraze.
- ekaj me u salonu. Idem da se presvuem ne gledajui u svoju
drbenicu, Vivijen je potrala uz stepenice.
Kada se nala u sigurnosti sobe, bacila se na krevet. ta joj bi da ga
poljubi? ta e on misliti o njoj? Bacila mu se u naruje im su ostali sami.
Priala je jedno, a radila sasvim drugo. I kako da objasni Heleni svoje
ponaanje?
Poto je izala iz koije i ne okrenuvi se ula u kuu, vojvoda je ostao
zapanjen onim to se dogodilo. Prvi put nije imao vlast nad nekom sitacijom
i to ga je i naljutilo i uzbudilo. Ledi elton se poigravala sa njim. U jednom
trenutku ga je odbijala od sebe, a u drugom ga ljubila kao da joj ivot zavisi
od toga. Najgore od svega je bilo to to je pristajao na njenu igru.
Poljupci, za koje je mislio da e smanjiti njegovu enju, samo su jo vie
rasplamsali potrebu za njom. Mogao je da se zakune da je imala najslae
usne koje ikada okusio. I njen miris, cvetno sladunjav, a opet sve, okupirao
je sva njegova ula.

Bio je toliko uzbuen da ga je sve bolelo. Dolazio je u iskuenje da kae


koijau da ga odveze nekuda gde bi svoju goruu elju ugasio, ali nije znao
kuda bi otiao. Nijedna ena nije mogla da je zameni. Trebala mu je ona.
XI
Dani su se bezlino nizali jedan za drugim. Vivijen je najvie vremena
provodila u biblioteci Redford Hila. Bio je poetak februara, vreme kada je
London bio potpuno mrtav. Zimi nije bilo znaajnih drutvenih dogaaja.
Plemstvo je odlazilo na imanja van grada da bi uivali u sveijem vazduhu i
prekraivali dosadu. Ona nije imala imanje na koje bi otila. Zimu je
uglavnom koristila da otputuje u Pariz kod gospoe Dupont, svoje uiteljice
i drage prijateljice.
Nedelju dana nakon susreta sa vojvodom, u posetu joj je dola markiza
Sent Endrijus. Bila je srena to joj se Sesilija javila. Proitala je naglas
dirljivo pismo koje primila o erke, a za koje nije smela da kae nikome.
Ispriala joj je da markiz i dalje nije odustao od ideje da pronae erku.
Imao je u planu da poniti brak sa Derardom i uda je za njegovog starijeg
brata.
U svoj toj prii, Vivijen je bilo nejasno zato je vojvodi od Kenta toliko
stalo da se orodi sa Sent Endrijusovima? On je valjda mogao da zaboravi na
tu epizodu. Njegov sin je mogao da oeni neku drugu pripadnicu visokog
roda, ako je bilo samo do dobrog porekla. Nije svoje sumnje iznela markizi.
Sirotoj eni je ionako bilo previe teko, ali su je to pitanje muilo danima
posle markizine posete.
Poalila je to, kada je imala priliku, nije bila dovoljno pametna da od
vojvode sazna vie detalja. On nije bio povran i morao je raspolagati sa vie
informacija od onih koje joj je dao. On se inae drao datog obeanja i nije

je traio. Nijednom ga nije videla od onog dana. ak ni u prolazu. Pouzdano


je znala da je u gradu, jer su traerske novine uredno prepriavale njegovo
kretanje. Za udo, u poslednje vreme nije bio u centru nikakvih skandala.
Osim jednog, u kome je izvesnom grofu F, razbio nos zbog uvrede koju je
izgovorio na raun neke dame. Nije se znalo o kojoj dami je re, jer akteri
nisu otkrili njeno ime, ali se pretpostavljalo da je dotina bila u ljubavnoj
vezi sa obojicom.
Bila je ljubomorna i muila je sebe, uvek iznova itajui tekst. Dok je ona
ivela od onih nekoliko poljubaca, vojvoda ih se verovatno nije ni seao.
Zato su je strano nervirala Helenina potkrepljivanja da mu poalje poruku.
Helena je imala teoriju da, ako je traila da se vojvoda dri dalje od nje,
mora i zatraiti da to vie ne ini. U pojedinim trenutcima je i dolazila u
iskuenje da to uini, a onda, sa gaenjem prema samoj sebi, odustajala.
Ulazak u bilo kakvu vezu sa Lenoksom znaio bi potpuno gaenje svih
moralnih naela.
Najtee se nosila sa svojom matom. Lenoks joj je sa nekoliko dodira
otvorio ogroman prostor za to. U dvadesetpetoj godini ivota, njeno telo se
probudilo i neumoljivo zahtevalo dodir mukarca. Ali ne bilo kog, ve onog
koji je bio odgovoran za buenje.
Helena je dozvala iz jednog takvog matanja o vojvodi Lenoksu.
- Stiglo je pismo od gospoe Dupont. Hoe da ga proita odmah ili da ga
odloim sa ostalom potom.
- Daj odmah Vivijen je spustila knjigu koju je drala u ruci i uzela smei
koverat.
Kao i uvek, pismo gospoe Dupont je bilo majinski neno. Kada je
zavrila sa itanjem, obratila se Heleni.

- ta misli, da li bi mogle prekosutra da krenemo u Pariz? Gospoa


Dupont nas oekuje.
- Mislim da to nije problem. Odmah u rei Mili da pone sa pakovanjem.
Koliko planira da ostanemo?
- Do kraja marta.
- Ali draga, to je mesec dana vie nego inae!
- elim da odem iz Londona. Ovde nema niega to je zanimljivo sa
uzdahom je rekla Vivijen.
- Niega ili nikoga? - smejuljila se Helena.
- Ne poinji ponovo. Odluila sam da se zabavljam u Parizu. Moda naem
i nekog pogodnog za ljubavnika. Dosta mi je ove zaluenosti.
- Draga, ini se da si previe vremena provela pored vatre. Toplota ti je
pomutila um rekla je Helena i odetala iz biblioteke.
X
Edvardu je trebalo tano deset sekundi da pogledom pronae Vivijen u
ogromnoj guvi. Stajala je okruena gomilom mukaraca, od koji se svaki
trudio da privue njenu panju. Osmehivala se, ali ne onako draesno kako
je umela. Ipak, znao je da i taj osmeh moe zaludeti svakog mukarca.
Posebno one koji su stajali oko nje. Ne tako davno, i sam je postao rtva.
Dodue, nije bio svestan ta mu se dogodilo. Sve do onog dana kada ga je
poljubila u koiji. Tada mu je neto eksplodiralo u glavi.
On, osvedoeni razvratnik i zakleti neenja, koji je prezirao ene, poeleo
je da ima Vivijen samo za sebe. Retko je neto arko eleo. enu nikada.
Kako se nauio strpljenju, jer za vredne stvari je valjalo biti strpljiv, ekao
je. Meutim, kako je vreme prolazilo inilo mu se da sve radi protiv njega.
Nije uspevao da smisli nita dovoljno dobro i uverljivo da bi je ponovo

video. Vivijen elton nije bila glupa i sigurno ne bi pala na neki prozirni
mamac.
Onda ga je an Pjer obradovao, saznavi da ledi elton svake zime odlazi
u Pariz kod gospoe Dupont. Igrom sluaja, Edvard je poznavao dotinu
gospou. Nekoliko meseci ranije doneo joj je iz Egipta neke antikvitete.
Kockice mozaika napokon su poele da se slau. U njegovu korist. Ledi
elton nije bilo teko pratiti. Dan nakon to je krenula u Pariz i on je uinio
isto.
Sada je bila na, njemu, dobro poznatom terenu. Iako je i ovde imao istu
reputaciju kao i u Londonu, bilo mu je lake da manevrie jer je bio samo
jedan u nizu ije je ponaanje izazivalo panju. Teilo ga je to e susret sa
Vivijen izgledati kao potpuno sluajan.
Pozdravio se sa nekoliko nametljivih gostiju, a onda zaputio prema grupici
u kojoj je bila. U trenutku kada je priao, glava joj je bila okrenuta u stranu.
Paljivo je sluala neto to joj je jedan mladi magarac aputao.
- Ostavite me nasamo sa damom rekao je tako gromko i autoritativno da
su se mladii, prethodno se uverivi kome glas pripada, odmah povukli.
I ona se okrenula i pogledala ga. Mogao se zakleti da je u tom trenutku u
njenim oima ugledao led. Prostrelila ga je pogledom tako da je osetio
fiziki bol. Obeao je sebi da e uskoro otopiti taj led, a onda joj vratiti milo
za drago.
- Kako se usuujete? upitala je prosipajui bes. Ko vam daje za pravo
da me liavate drutva dentlmena.
- I ja se radujem to vidim vas. Vae drutvo je samo gomila uplaenih
zeeva. Da nije tako ne bi se razbeali rekao je mirno.

- ta traite u Parizu? Tanije ta radite ovde vearas? Ustvari... Uh! Ma


zaboravite! Ne interesuje me nita od toga!
- Polako ledi. Jedno po jedno pitanje. Ja sam u Parizu iveo vie od deset
godina. Ovde je moj pravi dom i sve ono to sam stekao sam. Ovde imam
vie prijatelja i poznanika nego u Londonu, pa nije udno da me neko od
njih pozove na zabavu. Pravo pitanje je, otkud vi ovde? I to okrueni
gomilom udvaraa. Izgleda da je bojazan za vau reputaciju potpuno
nestala?
- Zaista nisam brinula za svoju reputaciju dok se vi niste pojavili. Oterali
ste sve one mladie kao da polaete na mene neko pravo.
- Lepo je uti da sam samo ja poguban za vas.
- Ne pridajite sebi vanost. Vae ponaanje i reputacija su pogubni za
mene. Pretpostavljam da ovde niste iveli ivotom sveca, a u Londonu
odjednom postali razvratnik. Tu bolest ste sigurno poneli odavde.
- Kada vi to kaete, moje ponaanje zvui kao zaraza.
- Na neki nain i jeste.
- Zato? Da nisam i vas sluajno zarazio? Ja sam, za razliku od vas, svuda i
uvek isti. Dosledan sebi.
- ta sa tim hoete da kaete?
- U Londonu izigravate ednu uiteljicu, a ovde ste koketa. Tamo jedva da
izlazite iz kue, a ovde poseujete drutvene dogaaje.
- Ne znam za ta me tano optuujete i ne vidim zato je moje ponaanje
vama bitno. Ipak, ne verujte svemu to vidite.
- Oooo! To znai da i u Londonu imate tajni ivot za koji drugi ne znaju.
Pa, da! Znao sam da ste dovoljno veti da krijete ljubavnika od oiju
javnosti. Mene niste uspeli da prevarite u sebi je zakukao. Kada se samo

setio da je Flemingu umalo polomio nos zbog toga to je rekao da ledi


elton od itavog drutva pravi budale, jer se u potaji sigurno valja sa nekim.
Vivijen je poelela da ga oamari. Kako se samo usuivao da tako misli o
njoj? A onda se setila kako se ljubila sa njim u njegovoj kui i kako mu se
besramno bacila u naruje u koiji. ak i kada bi mu sada rekla da je u
celom svom ivotu poljubila samo njega, on joj ne bi verovao. Sigurno bi
pomislio da je to jo jedna njena predstava. Ako ga ostavi u ubeenju da ima
ljubavnika ostavie je na miru.
- Divim se vaoj pronicljivosti ipak nije uspela da sakrije blagu dozu
sarkazma. Kako ste me samo prozreli?!
- Iskustvo draga moja rekao je istim tonom i uhvatio je vrsto za ruku i
povukao ka izlazu iz dvorane.
Bio je to primitivan in i morala je da ubrza korak da je ne bi vukao. Tada
bi sigurno privukli panju ostalih. Pogledom je potraila Helenu, oekujui
spas. Meutim, njena drubenica je bila u drutvu an Pjera, Lenoksovog
sekretara. Instiktivno je znala da to nije sluajnost.
Kada su se nali u jednom salonu, potpuno mranom i dugo ne
korienom, vojvoda joj je pustio ruku.
- Zato ste me doveli ovde? Mislim da smo u dvorani rekli ta smo imali.
- Rekli jesmo. Ali tamo ne mogu da izvuem iz vas ono to elim. Ono
najgore, kako ste ga vi nazvali. Poljubite me Vivijen.
- Vi niste pri sebi. Pre nekoliko minuta ste konstatovali da imam
ljubavnika, a sada hoete da ljubim vas. Zar je vae miljenje o meni tako
nisko?
- Nisam stigao da analiziram svoje miljenje o vama okrznuo joj je usne
svojima. Hou da mi kaete ko je on. Moram da znam gricnuo joj je

donju usnu pre nego to je poljubio strasno. Hou njegovo mesto Vivijen
mrmljao joj je u usta. Moram da vas imam jer u poludeti.
Vivijen je oseala kako joj se kosti rastapaju pod njegovim dodirima.
Znala je da mora da se odupre, ali demon u njoj se budio i traio
zadovoljenje. Spoznaja da ga oajniki eli potisnula je sve razumne misli u
drugi plan.
elela je da njegov duboki glas nastavi da joj izaziva drhtavicu u stomaku.
elela je njegove velike mone ruke oko svog tela, kao i poljupce koji su joj
mrvile usne. Nije mogla da se obuzda ve mu je divlje uzvratila. Ruke su joj
besramno lutale njegovim telom. Ve je spoznala koliko su jake sile koje ih
privlae, a opet joj se inilo da nisu dovolno blizu. Povlaila ga je blie sebi.
Oseala je kako mu srce kuca, brzo i snano poput njenog. Celim telom je
oseala njegovo uzbuenje.
Nestrpljivo joj je vukao vezice na zadnjem delu haljine i oseala je kako
tkanina poputa, otkrivajui mu nenu kou, po kojoj su plovili njegovi topli
drhtavi prsti. Spustio je glavu i usnama pratio zamiljenu liniju koju je
povukao.
Daleki glas razuma govorio joj je da bei odatle, da se sve odvija prebrzo,
ali telo je odbijalo svaku poslunost. Bila je vosak u njegovim rukama.
Topila se pod njegovim poljupcima koji su joj arili grudi.
- Poljubi me Vivijen. to ee moe glas mu je bio hrapav.
Uplela je prste u njegovu kosu, drhtei kao list na prolenom vetru. Prinela
je njegove usne svojima i poljubila ga sa svim grenim oseajima koje je u
sebi nosila. Uzvratio je istom merom i tada je shvatila da je to bilo ono to
joj je trebalo. elela ga je od prvog trenutka od kako ga je upoznala,
nemajui pojma kolika je zapravo ta elja. Sada kada je spoznala, ona nije

nestala ili se umanjila. Narastala je kao grudva snega koja se valja niz
planinu, pretei da e poruiti sve pred sobom.
Upravo tako se Vivijen i oseala. Pregaena ulnim oseajima, nesposobna
da misli. U uima joj je utalo. Ili je to bilo utanje haljine koju je podizao,
traei njenu golu, vrelu kou?
Pomerao je svoj vreli dlan polako, prikradajui se onom skrivenom delu.
Glasno je zastenjao osetivi vrelinu koja je isijavala sa tog mesta. Prsti su
mu se polagano zavukli ispod njenih gaica i vlana vrelina prosto ga je
naterala da sklizne u nju. Iz grla joj se oteo nekontrolisani zvuk iznenaenja i
on se brzo povukao, a telo mu se potpuno ukoilo.
Otvorila je oi taman u trenutku da vidi kako mu se izraz na licu menja.
Brzo se odmakao od nje.
- Laljivice! Kada si mislila da mi kae? Oh, Boe! Zato mi ovo radi?
zavapio je nemono.
- Nisam imala priliku da kaem. A i da jesam, da li bi mi poverovao?
spustila je haljinu. Bila je i dalje oamuena, ali se u njoj javljao prkos.
- O emu si mislila, Vivijen? Ja ne odvodum ene u mrak da bi se ljubakao
sa njima. Trebalo je da me zaustavi ranije, a ne da... Oh, Boe! Luda
devojko! Mogao sam te obesastiti. Zato nisi stala? glas mu je bio oajan.
Jesi li htela da me namami u zamku?
- Da li si se zapitao da li sam mogla da stanem? suza joj je skliznula niz
lice. Da jesam, verovatno bih. elela sam to dovraga! Stvara dramu bez
potrebe. Ako meni nije bitno da li u ostati bez devianstva, zato bi ti
brinuo? Ve sam ti vie puta jasno rekla da nemam nameru da se udajem,
tako da ovo nije nikakva zamka. Kada bih elela da se udajem, ti sigurno ne
bi bio moja meta. Ali, da! elim ljubavnika i elim da to bude ti! Znam da

zvuim primitivno, kao neka uliarka, ali ne mogu sebi pomoi. Moje telo te
grozniavo trai. Ja nisam birala! Moje telo te izabralo. Odnosno, neki
demon u njemu. Kada bih ti rekla da nikoga ranije nisam poljubila, sigurno
mi ne bi verovao. Eto, moje telo je znalo kako da reaguje na tebe i tvoje
dodire. ini se toliko dobro da je i tebe iskusnog uspelo da zavara
naslonila se na zid i zajecala.
Edvard je po prvi put u ivotu, ostao bez rei. Upravo se desilo nekoliko
potpuno neverovatnih stvari i on nije bio u stanju da se nosi sa njima. Telo
mu je jo uvek bilo u fizikom oku zbog prekinute strasti, a mozak je
otupeo, to od uzbuenja, to od Vijeninih rei. Znao je da ona eka da kae
neto na njene rei, a on nije bio sposoban da progovori.
Duboko iz podsvesti, izranjao je neki davno zakopani moral. Bilo je
previe lako uzeti je, ali kako iveti sa saveu? Davno je postavio pravilo da
ljubav kupuje, jer kada je ena voljna da je proda, on ne moe da ima bilo
kakav oseaj odgovornosti. ak i meu takvim enama retko se deavalo da
sa nekom bude dva puta. Valjda zato to je u pitanju bilo isto telesno
zadovoljstvo.
Ova devojka mu se nudila otvoreno, bez ikakvih oekivanja. U svojoj
nevinosti i neiskustvu opisala je svoju telesnu potrebu, ali nije znala da ono
to mu ona daje daleko prevazilazi obinu poudu. Ona je unosila celu sebe
u svaki poljubac i svaki dodir. Nevolja je bila u tome to je i on oseao isto.
Sa drugim enama je razmenjivao telesne potrebe. Sa Vivijen je vodio
ljubav. Kao neko ko je bio sa mnogo ena jasno je mogao da vidi razliku. I
upravo ta razlika mu je stvarala probleme. Znao je da nee moi da je se
zasiti, ali ta ako se ona zasiti njega? Moe li podneti saznanje da eli nekog

drugog? Malo ranije veeras, ludeo je od saznanja da moda ima ljubavnika.


A situacija nije bila ni priblino komplikovana kao sada.
U tenutku mu se razbizbistrilo u glavi i ugledao je reenje. Za udo, njemu
razvratniku, zakletom neenji i onome koji prezire ene, to reenje se veoma
dopalo. Priao joj je i stavio dlanove na njene mokre obraze. Poljubio joj je
elo, trepavice, nos i na kraju slatke, blago nateene usnice.
- Imam jednostavno reenje rekao je tiho. Udaj se za mene, Vivijen.
Budi moja vojvotkinja. Rodi mi decu.
- Sve to samo da bi ste vodili ljubav samnom?! Hvala, nisam
zainteresovana.
- Zato? Zar je toliko loe udati se za mene? Obrazovan sam, besramno
bogat, imam titulu, a kau i da sam zgodan. Za tebe neodoljiv. Sama si to
rekla.
- Jesam i stojim iza toga. Ali ja sam rekla da elim da budemo ljubavnici, a
ne da budemo vezani branim okovima.
- I odjednom ne brine za svoju reputaciju? Pomisli samo kakva bi to
poslastica bila za gradske traare.
- Nisam mislila da imamo vezu za koju bi znao ceo London. Valjda bi mi
uinio toliko da bude diskretan. Valjda ja nisam jedina dama koja ti je
ponudila tako neto?
- Zapravo jesi. Kada kaem dama ne mislim na klasnu pripadnost, ve na
ponaanje. Da ne pominjem to to si prva devica sa kojom sam bio u bliem
kontaktu. Ja svoje veze nikada nisam krio. Nisam imao potrebe za tim, a i
kada bih morao, nisam siguran da bih to mogao. Imam dovoljno godina da
ne moram da se krijem i unjam okolo da bih bio sa enom. Kada si ti u
pitanju tu je i drugi razlog. Ne mogu da budem u tvojoj blizini i da se

uzdravam. Ovo to si do sada videla je moj vrhunac. A jo uvek se nita


nije desilo. Zamisli samo, provedemo strasnu no i sledeeg dana se
sretnemo na ulici. Da li bi ti bilo prijatno da klimne glavom i proe pored
mene? Sigurno ne bi. Nisi ti tip ene koja to moe. Ne bih da se ponavljam,
ali brak je jedini izlaz.
- Mislim da ne razmilja racionalno Lenokse. Spreman si da me oeni da
bi udovoljio poudi. Kako mojoj, tako i svojoj. I ta posle? ta e biti kada
shvati da si me se zasitio? Razvee se od mene? Ili jo gore, ostae u
braku, a vratie se starom ivotu. Ja to ne bih mogla da podnesem. To je
upravo jedan od razloga zato sam odluila da se ne udajem.
- Neu te se zasititi, oseam to. Dala si veoma lep opis naeg telesnog
prepoznavanja. Ako kod kue imam ono to mi treba, naravno da to neu
traiti na drugoj strani. Zapravo, ja razmiljam racionalnije nego ti. Dok
nisam nasledio titulu, moj stav je bio da mi ne treba ena. Sada vie ne
razmiljam tako. Sujeta mi ne dozvoljava da ono to sam stekao proerdaju
daleki roaci. elim decu, a pre dece mi je potrebna ena. Kada malo bolje
razmislim, ti si idealna.
- Da raam decu?
- I to, ali si idealna i za enu i ljubavnicu. I bie samo moja. Zaboravi da
e doi do razvoda, ponitenja ili neeg treeg. elim pravi brak sa tobom.
Za ceo ivot.
- Neverovatno je kako si, za samo nekoliko minuta, od razvratnog vojvode
postao svetac. I gorljivi ljubavnik. Zaboravio si da ja nemam osamnaest, ve
dvadesetpet godina. Izvini, ali teko mi je da poverujem u tvoje rei. Ne
mogu da dozvolim da zbog kratkog zanosa upropastimo sebi ivot. Moj
odgovor je: Ne!

- Vidim da o meni misli kao o nekoj moralnoj nakazi. To ne daje utisak da


ima vie od osamnaest. Verovatno smatra da nisam podoban za brak. Ne
zna koliko grei. Reci mi, eli li me?
- elim, ali to nema ve...
- Ako je zaista tako, potrudi se da me upozna bolje. Moja ponuda e i dalje
vaiti. eli me u svom krevetu, onda e morati da se uda za mene. Sada
idemo u dvoranu. Do sada je neko sigurno primetio da nas nema.
- Mislila sam da si ti organizovao ovaj susret tako da ne bude onih koji
brinu. Videla sam Helenu u drutvu tvog sekretara. Za gospou Dupont je
takoe bilo lako. Ona se ne odvaja od svog grofa.
- Ne mogu an Pjeru zabraniti da bude u drutvu dame koja ga interesuje.
To to se poklopilo da ga interesuje tvoja drubenica je sasvim sluajno.
Uli su u dvoranu i zaputili se prema drutvu u kome su bili Helena i an
Pjer.
- Nisam nita pitala za Sesiliju i Derarda. Da li ste jo uvek u kontaktu?
- Jesmo. Sa njima je sve u redu. Zaista uivaju u braku.
- Markiza mi je rekla da je dobila pismo od nje. Pretpostavljam da ste joj
preneli moju molbu. Hvala vam na tome bila je zvanina kako su se
pribliavali drutvu.
- Nema na emu. Uinio bih ja mnogo toga za vas ledi prihvatio je i
pogledao je znaajno, a njoj se rumenilo razlilo po obrazima.
Edvard je gledao u njene zaarene obraze i razmiljao kako bi je najradije
uzeo u naruje i odneo kui. Bio je na velikim mukama. Morae da saeka
da poloi oruje pred njim. Sada, kada je otkrila da bi mu rado bila
ljubavnica trebalo bi da bude lako da je natera da ode korak dalje. Da ga
zavoli. Ili bar da pone da joj se svia. Obeao je sebi da e sruiti kameni

zid oko njenog srca. Uinie to sa velikim zadovoljstvom, polako. Kamen po


kamen. A kada padne utvrenje, ui e u njeno srce i potpuno ga zarobiti.
Samouvereni smeak preleteo mu je preko usana jer je znao da poseduje
dovoljno vetine za ono to je naumio.
Vivijen ga je posmatrala ispod oka i pitala se na koliko e Heleninih
neugodnih pitanja morati da odgovori. Mukarac pored nje izgledao je kao
maka koja je upravo pojela kanarinca. Samo ona je znala da nema nikakvog
razloga da se osmehuje zadovoljno. Obeala je sebi da vie nee dozvoliti da
se nae nasamo sa njim. Bila je svesna da nema naina da se odupre
njegovom zavoenju.
XI
Nekoliko dana kasnije, Vivijen je sedela u salonu gospoe Dupont i
pokuavala da se koncentrie na knjigu koju je prethodnog dana kupila.
Briit Dupont je, malo dalje od nje, pregledala potu koja je to jutro pristigla
i naglas komentarisala sve to je proitala.
- Oho! Evo jedne zanimljive pozivnice. Mislim da e te zanimati. Ustvari,
ona je vie namenjena tebi.
- Zato bi bila namenjena meni, ako je na vae ime? Vivijen je pogledala
trudei se da prikrije oduevljenje u glasu. Oekivala je, tanije nadala se, da
e Briit Dupont izgovoriti ono arobno ime koje joj je u poslednje vreme
stalno zaokupljalo misli. Prvobitni prezir koji je oseala, nezaustavljivo se
preobraavao u neko sasvim drugo oseanje. Plaila se da prizna da je to
oseanje bilo ta drugo osim strasti.
- Zato to sam ja previe stara da bi vojvoda od Rimonda eleo da
prisustvujem zabavi koju organizuje. Iako smo saraivali, ne verujem da bi
uputio poziv da u mojoj kui ne boravi devojka koja ga zanima.

- Gospoo Dupont, nemojmo ponovo o tome. Ve sam vam objasnila da je


vojvodino zanimanje za mene iskljuivo zbog toga to je naiao na
odbijanje.
- Draga moja, koliko puta u morati da ponovim da se niko ne sea da je
Edvard Lenoks ikada ulagao trud da osvoji neku enu. Svi se slau da je to
ovogodinja senzacija.
- Ve sam dovoljno uznemirena zbog injenice da itav Pariz pria o meni.
Tako je poniavajue biti predmet traeva u svakoj uglednoj kui. Zar ne
vidite da je Lenoks jo jednom uspeo u svojoj nameri da bude u centru
panje? Ne ini on to ni zbog mene, ni zbog sebe. Podigao je svoju sramnu
igru na vii, javni nivo, samo da bi se drutvo zabavljalo i imalo o emu da
pria.
- I ako je tako kao to kae, a nije, niko ne moe da kae bilo ta loe o
njegovom udvaranju. Po meni, vojvoda je veoma romantian. Cvee koje ti
alje svakodnevno, enjiv pogled upuen samo tebi i lagani dodiri, za mene
su odraz zaljubljenog oveka. Ili bi ti vie volela da te mlatne po glavi,
odvue svojoj kui i saopti da si njegova.?
Vivijen se nevoljno nasmejala. Upravo tako je ona doivljavala postupke
Edvarda Lenoksa. Pored njega se svakako oseala oamuena. Razlika je
bila samo u tome to on nije imao nameru da je odvue svojoj kui, ve da je
natera da mu doe sama. Dobrovoljno.
- Ne svia mi se nita to ima veze sa njim. to pre to shvati, tim bolje za
oboje.
- Lepo vaspitana dama nikada ne lae. Bar ne svoju uiteljicu. Ja znam da ti
se svia sve u vezi vojvode od Rimonda. Moda toga jo uvek nisi u
potpunosti svesana ali bie uskoro. Mukarca, koji je u potpunosti po tvojoj

meri ne sme ispustiti duo. Sutra emo ii na tu zabavu. Prestani da bei


od njega i pusti da se stvari odvijaju spontano Briit je ovim reima stavila
taku na razgovor. Vivijen je to znala po tonu njenog glasa. Ponovo se
osetila kao uenica.
Srea njena, da nije rekla ni Briit ni Heleni da joj je vojvoda ponudio brak
i da sve ovo radi da bi ona pristala. Iz samo njemu znanih razloga doneo je
odluku da je oeni. Ona je one veeri mislila da je to samo trenutni hir.
Meutim, kako su dani odmicali, ispostavilo se da je njegova namera
ozbiljna. Svakog dana imala je nove ideje otkuda mu takva namera, ali
nijedna joj se nije inila dovoljno realna.
Najvie od svega plailo ju je to to je, naoigled itavog drutva, postao
uviavni udvara koji potuje sva pravila ponaanja. Romantini ispadi samo
su dodatno zainjavali tu predstavu. Ona je znala da je takvo ponaanje
posledica ubeenosti u sopstveni uspeh. Zato je i brinula kakva je kazna
eka kada napokon shvati da su mu namere propale. Ona se nee predati, a
on to nee prihvatiti mirno. Jedino u to je mogla da bude sigurna.
Za to vreme Edvard Lenoks je razraivao sledei korak u svom osvajanju.
Od dana kada je zaprosio nisu imali priliku da ostanu nasamo. Nije da nije
mogao da je stvori, nego namerno nije eleo. Svesno je sebe stavio na muke
koje su proizilazile iz enje za Vivijen. Svakodnevno je sebe preispitivao da
li je vredna njegovog truda, ali uzalud. Potreba za njom i izazov osvajanja
bili su nadmoniji.
Iako je privremeno postao mukarac kakvog je prezirao, nagrada koja e
uslediti bila je vredna rtvovanja. Potez da svoje udvaranje uini javnim bio
je vie nego dobar. Sada je itavo parisko visoko drutvo pomno pratilo sve
to je imalo veze sa njima dvoma. Tako joj je oduzeo manevarski prostor da

ga svojim arima natera da podlegne njenoj elji da budu samo ljubavnici.


Stavio joj je do znanja da to vie ne moe proi ne zapaeno.
Pored toga, pripremao joj je jo jedno iznenaenje. Sesilija i Derard
Bredli trebalo je da stignu u Pariz. Primetio je da je slaba na njih i zamisao
da ih pozove ovamo uila mu se kao sjajna prilika da na dva fronta ostvari
pobedu. Prva e biti ta to e Sesilija pozvati Vivijen da provede kod nje i
Derarda nekoliko dana. Nijedna nee znati da je kua u kojoj je planirao da
smesti mladi par njegova. Tako e ledi elton morati da se suoi sa
saznanjem da boravi u njegovoj kui. Raunao je da e, kada ljudi ponu da
priaju, to ubrzati njen odgovor.
Druga bitka bila je za mladi par Bredli. Ve je bilo krajnje vreme da rei
njihovo pitanje. Ostavie ih u Parizu. Derardu je ve obezbedio nekoliko
porudbina za portrete. Sesilija e voditi rauna da osoblje u kui dobro
obavlja svoj posao i za to e joj plaati. Sutranju zabavu je planirao u ast
njihovog dolaska. Znao je da e vest procureti i da e biti suoen sa
razjarenim oevima, ali to ga nije preterano brinulo. Kada Aronu Sent
Endrijusu bude otkrio zato se vojvoda od Kenta toliko trudi da se orode, sve
e se razreiti brzo i lako. Iskreno se udio da markiz do sada nije uo
nikakve glasine o vojvodinom poroku.
Neko je pokucao na vrata njegove radne sobe i prenuo ga iz misli.
- Slobodno uzviknuo je vojvoda.
- Vaa milosti, an Pjer je uao Bredlijevi su stigli.
- Odlino! Edvard se zadovoljno naslonio u fotelji. Prenesi im da u do
veeri doi da ih posetim. Treba da im iznesem predlog za njihovu
budunost.

- Odmah u to uraditi an Pjer je poao ka vratima, a onda zastao.


Umalo da zaboravim! Cvee je isporueno na adresu ledi elton. Momak
kae da je bez gunanja prihvatila buket.
- Vrlo dobro. Jesi li mu rekao da sutra bude spreman u isto vreme?
- Naravno osmehnu se an Pjer.
Kada je neto kasnije Edvard Lenoks uao u kuu u koju je smestio
Sesiliju i Derarda nije oekivao da e ga doekati dva srena, nasmejana
lica. Prosto su sijali od zadovoljstva. Iz pisama je shvatio da uivaju u braku,
ali nije ni slutio da im oboma toliko prija, da su se prolepali. Edvardovo
srce, inae veoma tvrdo, smekalo se istog trenutka. Tek mu je postalo jasno
da je uinio pravu stvar to im je pomogao.
- Vaa milosti, obratio mu se Derard iskreno smo dirnuti vaom
brigom za nas. Oboje smo oduvek eleli da vidimo Pariz. Zahvaljujui vama,
elja nam se ispunila. Nikada neemo moi da se oduimo za vau dobrotu.
Uinili ste da se oseamo kao kraljevski par Derard mu je pruio ruku, a
Sesilija ga je zagrlila i poljubila u obraz.
- Kua je tako lepa i tako velika. Niste morali da se izlaete velikom troku
zbog nas. Bili bismo zadovoljni i sa neim mnogo skromnijim.
- Hajde prestanite da me veliate. Znate da ete mi time pokvariti
reputaciju pokvarenjaka naalio se Edvard. Drago mi je to vam se
dopada ovde. Sada hajde da sednemo, da vam iznesem svoju zamisao.
Batler im je posluio pie i neujno se udaljio iz salona. Kada su seli,
vojvoda im je potanko objasnio plan. Dvoje mladih su ga sluali sa
neskrivenim uzbuenjem na licu. Tek kada im je rekao za zabavu koju
prireuje u njihovu ast, malo su se zabrinuli.

- Zar ne mislite da e nas to otkriti? upitala je Sesilija. Znam da nas


ovde niko ne zna, ali sigurno e se nai neko ko e se raspitivati ko smo.
- Upravo to i jeste cilj. Neete se vie skrivati. Na zabavi e biti nekoliko
plemia iz Londona i iskreno se nadam da e pouriti da jave vaim
porodicama gde se nalazite. Ne brinite. Nee se dogoditi nita loe. Ja to
neu dozvoliti. Uverili ste me da se zaista volite i nema razloga da krijete
svoj brak. Niste uinili nita loe. Bolje je da to pre reimo to pitanje.
- Draga, nema razloga da brinemo. Vojvoda sigurno zna ta radi. Kad-tad
emo morati da se suoimo sa porodicama.
- U pravu ste. Do sada ste nam pokazali da ste ovek od rei. I ako vi
tvrdite da se nee dogoditi nita loe, ja vam verujem. Uostalom, posle svega
u moi da stupim u kontakt sa nekim dragim ljudima, bez bojazni da u biti
otkrivena.
- Ako je jedna od njih ledi elton, sa njom e se videti pre nego to misli.
U Parizu je i doi e na zabavu. Naravno, ona ne zna da ete biti moji
poasni gosti. I nju sam eleo da iznenadim.
Sesilija je ciknula od radosti i jedva se suzdrala da ne poleti Edvardu u
zagrljaj. Zato je vrsto stegla ruku svog mua.
- Vi sve nae elje pretvarate u stvarnost. Oseam se kao da sam u
predivnom snu. Kaite mi da li ste videli ledi elton? Je li u poseti gospoi
Dupont?
- Jeste, sreli smo se na nekoliko zabava. Ledi elton je mnogo drutvenija
ovde nego tamo, u Londonu.
- To je dobro. Uvek sam mislila da je otuena od dogaaja. Previe je lepa i
pametna da bi bila usamljena Sesilija je znaajno pogledala vojvodu, ne bi
li mu na licu proitala da li i on tako misli. Nije joj uspelo. Lice mu je ostalo

nepomino. - Da li biste mi dopustili da je pozovem kod nas na nekoliko


dana?
- Naravno. To ne mora da me pita. Ponaajte se kao da ste u svojoj kui
rekao je meko, a u sebi je preo od zadovoljstva to se sve odvijalo tano
onako kako je eleo. Sada vas ostavljam da se odmorite od puta i da se
naviknete na novo okruenje. an Pjer e doi ujutru da vas odvede u
kupovinu.
Bredlijevi su ga zagrljeni ispratili do vrata. Mahali su mu ak i kada je
koija krenula.

XII
- Vivijen, opet isporuka za tebe. Deko kae da mora da preuzme lino
Helena je dozivala svoju drubenicu nadglaavajui klavirsku muziku.
Vivijen je prestala da svira i zaputila se ka velikom holu odakle je dopirao
poziv. Momak koji je ekao drao je u ruci prelepi buket belih ljiljana, iji se
miris irio po itavom holu.
- Ledi mladi joj je pruio buket i kada ga je uzela iz depa je izvadio
malu kovertu i pruio joj.
- Hvala Vivijen je zbunjeno prihvatila pisamce.
Razliito cvee je stizalo svakoga dana, ali je ovo bio prvi put da je stigla i
poruka od poiljaoca. Iako je znala od koga je, svejedno se obradovala.
Spustila je buket na mali stoi i otvorila kovertu. Na kartici je pisalo:
Simbolika ovog cvea rei e Vam sve. Radujem se veeranjem susretu.
Iskreno Va E.G.L.
- ta pie? interesovala se Helena. Sve vreme je stajala pored nje,
oigledno nemajui nameru da ode dok ne sazna.

- Pie da e mi simbolika ljiljana rei sve rekla je zamiljeno dok joj je u


telo navirala vruina. Priseala se svih znaenja ovog lepog cveta.
- Rekla sam ti da je vojvoda pravi mukarac za tebe. Ljiljani oznaavaju
lepotu, ednost, asnost. Francuzi su ga jo pre mnogo vekova koristili kao
simbol udruivanja i razmnoavanja. Duo, ja mislim da posle dananjeg
dana nee vie dobijati cvee. Ovo je vrhunac rekla je teatralno. Sada
moe oekivati branu ponudu.
- Nju sam ve dobila i odbila zanesena Vivijen tek tada je postala svesna
da se upravo odala.
- ta?! Helena je upitala nesposobna da prikrije koliko je okirana.
Vojvoda te zaprosio, a ti si ga odbila. I ja ne znam nita o tome. Odmah da si
mi ispriala! Sve!
Vivijen je uzela buket, pomirisala cvee i slegla ramenima.
- Nema nita posebno da se kae. Zaprosio me je iz potpuno pogrenog
razloga. Morala sam da odbijem. To je sve.
- Kako pogrenog razloga? Ne razumem. Kada je to bilo?
- Na zabavi kod Velingtona. Dok si ti bila sa an Pjerom, ja sam
razgovarala sa Edvardom. Tada me je zaprosio.
- Samo onako?
- Ne, ja sam rekla da bih volela da postanemo ljubavnici. Posluala sam
tvoj savet i nainila prvi korak. Onda me on zaprosio.
- Ne vidim ta je, po tebi, pogrean razlog? ovek je astan. Nee da ti
ugroava reputaciju.
- To uopte nije asno. Zna da ga elim i ucenio me je. Jasno sam rekla da
ne elim brak.

- Draga moja, trebala si makar da razmisli. Brak sa jednim vojvodom bi


bio veoma dobar za tebe. Posebno to prema njemu gaji izvesne emocije.
Oigledno je da ste se poklopili u mnogim stvarima.
- Ne zbunjuj me Helena. Zato nisam ni elela da ti kaem. Znala sam da e
vriti pritisak na mene. Edvard hoe da me oeni samo zato to ja neu da se
udam. Bojim se da ni sam nije svestan u ta bi nas oboje uvalio.
- Kako hoe. Ja mislim da bi trebala dobro da promisli o svemu, ali neu
da sugeriem. Ionako e me pogreno shvatiti. Idem sada da se odmorim i
pripremim za veeras. Ti pokuaj isto.
Zabava je bila u punom jeku kada su tri dame izale iz koije ispred kue
Edvarda Lenoksa. Vivijen je do poslednjeg trenutka bila neodluna da li da
krene sa svojim prijateljicama. Padali su joj na pamet razni izgovori, ali je
elja da vidi Edvarda ipak nadjaala sve. Od kako ga je upoznala oseala se
kao noni leptir kojeg privlai svetlost.
im su ule u veliki hol, Edvard se naao ispred njih. Pozdravio je Briit i
Helenu, a onda svu panju usmerio na nju. Oseala je blagu vrtoglavicu od
njegovog dodira. Hemija izmeu njih bila je veoma jaka.
- Pretpostavljam da je suvino da kaem koliko ste lepi veeras rekao je
svojim dubokim glasom. Doite, imam za vas posebno iznenaenje brzo
se okrenuo ka njenim pratiljama. Moje dame, opustite se i uivajte. Ledi
elton i ja emo vam se uskoro pridruiti poveo je kroz guvu lagano je
drei za ruku.
- Gde me vodite? Vivijen su kroz glavu prolazila mnoga pitanja.
- Ne plaite se ledi. Moje iznenaenje nee ni na as ugroziti vau
reputaciju. Zar ve nisam dokazao da umem da budem veoma pristojan?

razvukao je usne u svoj najlepi osmeh. Vivijen je bila sigurna da je dobro


znao kako taj osmeh deluje na ene i namerno ga je koristio.
Proli su kroz veliki salon i na ulasku u jedan manji, Edvard je zastao.
Vivijen je na as bila zbunjena, a onda je ugledala dva poznata lica. Sesilija i
Derard urili su im u susret.
Kada joj se sitna, plavokosa devojka bacila u zagrljaj, jedva je zadrala
suze.
- Ledi Sesilija! Tako se radujem! Otkud vi ovde? iako je ve znala
odgovor, na tren je pogledala Edvarda. Smeio se zagonetno. Uzvratila mu je
iskrenim osmehom, a onda se okrenula ka Derardu. - Ispunili ste obeanje.
Ledi Sesilija izgleda lepe nego to je pamtim.
- Moja zasluga je samo ta to je volim. Ali da nije bilo...
- Bredli, hajdemo nas dvojica. Dame verovatno ele da budu malo same
prekinuo ga je Edvard. - Na kraju salona su vrata koja vode u malu radnu
sobu. Ako elite da se udaljite iz guve, otiite tamo Ponovo je neno
dotakao Vivijeninu ruku.
Derard je poljubio svoju enu u obraz, a Vivijen se naklonio i mukarci
su se udaljili. Sesilija je obrisala suze i pole su ka vratima koja im je Edvard
pokazao.
- Jo uvek ne verujem da se ovo deava rekla je Sesilija kada su ule u
radnu sobu. ivot mi je kao bajka.
- Kada ste stigli u Pariz?
- Jue. Vojvoda je poslao po nas. Mi smo sve ovo vreme bili na njegovom
imanju u Rimondu. Kada mi je sino rekao da ste ovde, nisam mogla da
poverujem. Priredio je ovu zabavu u nau ast. Sada mi recite, zato vam je
trebalo toliko dugo da doete? Zabava je odavno poela.

- Iskreno, malo je falilo da ne doem. Premiljala sam se do poslednjeg


asa. Da mi je Edvard rekao da ete biti ovde sve bi bilo drugaije.
- eleo je da vas iznenadi. Verujem da niste doli, da bi poslao nekoga po
vas. Umirem od elje da saznam zato toliko brine o vaim oseajima. Jo od
one noi u Hajfildu imam utisak da nam pomae zbog vas.
- Zato bi vam pomagao zbog mene? Pa ja nisam znala da ete pobei one
noi. A ni on nije mogao znati da imam bilo kakve veze sa tim.
- uo je na razgovor u vrtu. Mislim da nas je pratio. Zbog vas, naravno.
oveku kakav je on, nije bilo teko da zakljui da emo pobei iste noi. U
poetku smo sumnjali u njegove namere da nam pomogne, ali nas je brzo
uverio da bez njega verovatno ne bismo daleko odmakli. Derard i ja smo
mu beskrajno zahvalni. Oboje mislimo da nikada nismo upoznali nekoga kao
to je on. Sada mi recite ono to elim da ujem. Da li ima neega meu
vama?
- Oh, ledi Sesilija! Teko mi je da to objasnim. Neeg ima, ali ja ne znam
kako to da nazovem.
- Ne znate ili neete sebi da priznate? Iako sam dosta mlaa od vas i bila
sam vam uenica, slobodno mogu da kaem da je to strast. Meu vama
postoji privlanost koja je opipljiva. Pored toga, vojvoda je do uiju
zaljubljen u vas. A ini se i vi u njega. Jesam li u pravu?
- Za privlanost da. Za ovo drugo mislim da greite. Ja bih to pre nazvala
trenutnom zaluenou.
- Zaboravljate da sam ja udata. Znam kako me Derard gleda i kako ja
gledam njega. Ne moete me prevariti. Ne gubite dragoceno vreme i
priznajte sebi da vam je stalo. Verujem da se kruto drite ubeenja da ne
elite da se udajete. To ubeenje je trebalo da odbacite im se vojvoda

zainteresovao za vas. Veina dama u Londonu bi dala sve da je na vaem


mestu, a vi odbijate da to priznate.
- Sada se oseam glupo. Sramota me je da vam priznam da nemam
hrabrosti da se upustim u vezu sa njim. Previe toga bih stavila na kocku.
- Ja sam rizikovala i dobila. Neete znati ako ne pokuate. Evo, pomoi u
vam. Budite moj i Derardov gost nekoliko dana. Kada budete videli kako je
ljubav lepa, verujem da ete lake doneti odluku.
- Ne mogu da boravim u Edvardovoj kui. To nije ni malo primereno.
- Pa i neete boraviti u njegovoj kui. Mi nismo odseli ovde. Vojvoda nas
je smestio u drugu kuu. Planiramo da ostanemo neko vreme u Parizu.
Derard ima ve nekoliko porudbina. I za to se vojvoda pobrinuo. Kaem
vam, ovek je sjajan. Oekujem da ve sutra doete kod nas.
- Ledi Sesilija, postali ste prava stroga dama. Poinjete da liite na Merien
Klarkston Vivijen se nasmejala.
- Samo ne smem da dozvolim da vam srea sklizne iz ruku. Previe vas
volim. A sada da vam priam kako je lepo u Viltonu...
XIII
Edvard je urno izaao iz koije ispred kue u kojoj su stanovali
Bredlijevi. im su mu javili da je ledi elton stigla, odmah je krenuo. Sino
je sa njom proveo jako malo vremena. Iako je imao nameru da je zavodi nije
mu se ukazala prilika. Sada je izgarao da je vidi. Zatekao ih je u salonu.
Batler je upravo posluivao aj.
- Vaa milosti, ba lepo to ste navratili. Pridruite nam se. Upravo
komentariemo kako ste nam priredili odlinu zabavu sino rekla je veselo
Sesilija.

- Nisam mislio da se zadravam i smetam vam, ali poto ve imate gou,


pridruiu vam se. Samo bez aja, molim vas. Radije bih popio konjak
spustio se na sofu do Vivijen i neno joj poljubio ruku, zadravi pogled na
njenom licu. Ponovo je draesno pocrvenela.
- Vivijen e ostati kod nas nekoliko dana. Gospoa Dupont i gospoa Trent
su se sloile da e joj biti bolje ovde. Tako mogu da se posvete svojim
kavaljerima.
- O, to je lepo. Samo, zar vas dvoje ne mislite da treba i naoj ledi da
pronaemo kavaljera?
- Naravno da mislimo rekli su Bredlijevi u glas.
- Ledi elton samo treba da izabere dodala je Sesilija.
- Molim vas, ne priajte kao da nisam prisutna. Ne treba ja nita da
izaberem durila se Vivijen.
- Da li to znai da ste ve izabrali? zadirkivao je Edvard, dok su mu
zelene oi bezobrazno sijale.
- Ustvari, jesam. Odavno sam izabrala nain ivota i nemam nameru da ga
menjam.
- Za sada rekao je Edvard tiho.
- Vivijen e se brzo uveriti koliko grei. Pored nas dvoje sigurno e
promeniti miljenje rekao je Derard i pogledao znaajno svoju suprugu.
- Hajde da promenimo temu. Uopte mi nije prijatno dok raspravljate o
meni i mom ivotu.
- Kako elite.
Ponovo su se vratili na razgovor o zabavi. Edvard je priao kako su
engleski plemii bili iznenaeni kada su videli Bredlijeve. Izrazio je
oekivanje da e ih uskoro posetiti markiz Sent Endrijus i vojvoda od Kenta.

Na Vivijenino veliko iznenaenje ni Sesilija, ni Derard se uopte nisu


uzbuivali zbog toga. Divila se njihovoj snazi i odlunosti da istraju u svojoj
ljubavi, ma kakve prepreke bile pred njima. Bila je svesna da je dobrim
delom za to zasluan Edvard. Ponaao se kao da je on odgovoran za to to su
pobegli i venali se. Ovo dvoje mladih bili su pravi srenici to ih je u
zatitu uzeo jedan tako moan ovek. Na tren je pomislila da bi se i ona
mogla oseati zatieno, a onda je to odbacila. Edvard nije pominjao da bi se
tako postavio prema njoj. Sve to je radio bilo je iskljuivo zbog jednog
razloga.
Iako se svakog dana sve vie zaljubljivala, znala je da ne moe sebi
priutiti da mu to i pokae. Dovoljno je to je znao da ga eli i sa tim je
ucenjivao. Kada bi mu rekla da je poela da osea mnogo vie od fizike
privlanosti on bi to sigurno zloupotrebio. Naterao bi je da bude potpuno
zavisna od njegovih elja i zahteva.
- Dajem peni za vae misli rekao je Edvard i dotakao joj je nadlakticu, a
Vivijen se trgla. Ustvari, dao bih mnogo vie, ali tako se kae.
- Nita bitno vaa milosti. Ne vrede ni peni, a kamo li vie.
- Hmmm, vi niste ena koja misli o nebitnim stvarima. I va izraz lica vam
ne ide u prilog. Previe ste se zamislili.
- A vi previe obraate panju na mene, vaa milosti.
- Da li vam to neto govori?
- Uglavnom to da se meate tamo gde ne treba.
- Prepustite meni da procenim da li je zaista tako.
Sesilija i Derard su gledali as u Vivijen as u njega. Na licima im je
video da su shvatili koliko ga Vivijen zanima. I slagali su se sa tim.
Razmiljao je na koji nain bi mogli da mu pomognu. Za poetak bi mogao

da se dogovori sa njima da Vivijen ostave samu kod kue kako bi imao


prilku da je nesmetano zavodi. Trebale su mu njene mekane usne. Odluio je
da se odmah dogovori sa Derardom.
- Bredli, ti i ja bi mogli da odemo do radne sobe. Moda ne bi bilo loe da
ostavimo dame nasamo. Siguran sam da su mnogo priljivije tada. Ledi,
poljubio je Vivijeninu nadlanicu elim vam prijatan dan.
- Takoe bilo je sve to je rekla. Iznenada je osetila teskobu to ih
naputa.
im su mukarci izali, Sesilija je zapoela temu.
- Nadam se da ste napokon zakljuili koliko je vojvodi stalo do vas. Vidite
da je produio posetu im vas je video.
- Pre bih rekla da je on zainteresovan za ispunjenje cilja koji je sebi
postavio nego za mene lino. Ja u svemu ovome sebe vidim kao objekat i to
mi se ni malo ne dopada.
- Ne razumem.
- Poto to ionako vie nije tajna jer Helena i Briit znaju, ispriau i vama.
Sve je poelo kada mi je Edvard poslao poruku da zna gde ste vas dvoje. Ne
razmiljajui, otila sam u njegovu kuu. Nisam se dugo zadrala, ali desilo
se to da me je poljubio. Bilo je to... ne znam... bilo je tako zanosno. Sreom,
na vreme je prekinuo. Onda me svojom koijom odvezao do kue i tada sam
ja poljubila njega. Iako sam mu prethodno rekla da se dri podalje od mene.
Dani koji su usledili, a u kojima se nismo viali, doneli su mi spoznaju da ga
jako elim. Prvi susret nakon toga bio je ovde, u Parizu. I zavrio se tako to
sam ja predloila da budemo ljubavnici, a on me odbio.
- Odbio!? upitala je Sesilija sa nevericom u glasu. Ali zato? Meni se
ini da on udi za vama.

- Odbio je da budemo ljubavnici, ali je predloio da se udam za njega i tako


reimo obostranu elju. On tvrdi da ne bi mogao da nau vezu dri u tajnosti.
Dodue, poto sam ga malo bolje upoznala verujem da je rekao istinu. Poto
sam tu ponudu ja odbila, on je osetio izazov. Da oeni osvedoenu udovicu i
tako pokae svima koliko je neodoljiv, a ujedno utoli sopstvenu udnju. Da
zlo bude vee, poeo je da mi se udvara javno, na savren dentlmenski
nain. Taj njegov potez izazvao je veliko interesovanje u drutvu. Sada svi
misle da je samo pitanje dana kada u pokleknuti.
- Ah, to je tako romantino. Iskreno, nita manje nisam ni oekivala od
vojvode. Vidite, jo onog dana kada je moja majka pala u histeriju zbog
njegovog dolaska na bal, palo mi je na pamet da bi ste vi bili savreni za
njega. Podstakla me je vaa reenica da vojvoda ne voli debitantkinje.
Pomislila sam da kada bude birao enu to nee biti debitantkinja, ali ni
udovica ili jo gore neka nemoralna ena. Naravno, tada nije bilo govora da
to kaem naglas, ali sada... Pa, draga moja Vivijen vi ste savrena prilika za
njega. I budite uvereni da e on biti pobednik u ovoj igri.
- Zato svi do kojih mi je stalo staju na njegovu stranu? Svi previate
injenicu da me nije zaprosio iz ljubavi.
- Kako znate da nije? Vojvoda ima trideset godina. Ne mislite valjda da e
se ponaati kao moj suprug koji mi je izjavio ljubav ve na drugom
sastanku? Zreliji mukarci, posebno oni koji imaju veliko iskustvo sa
enama, imaju potpuno drugaiji pristup. Oni su u stanju da mnogo bolje
dre svoje emocije pod kontrolom. Tako stvaraju barijeru koja titi njihov
ponos.
- Postali ste pravi strunjak za mukarce i ljubav, gospoo Bredli.

Za to vreme Edvard se lako dogovorio sa Derardom da mu omogue da


ostane nasamo sa Vivijen. Iako je planirao da to bude tek sledeeg dana,
ispalo je da se ve to vee pruila sjajna prilika. Bredlijevi su bili pozvani da
upoznaju erku grofa Ebdona iji je portret Derard trebao da naslika.
Kada je napustio kuu, bio je veoma zadovoljan. Trebao mu je svaki
saveznik u osvajanju lepe Vivijen. Nadao se da e se uskoro okonati slatka
agonija. elja za njom je bila toliko jaka da se plaio da nee moi jo dugo
da se uzdrava i osvaja je na fin nain.
XIV
Vivijen je popodne proteklo uglavnom u prii, pa samim tim i
razmiljanju, o Edvardu. Sesilija je nije ostavljala na miru. Kada su se
spremili i otili na veeru, pomislila je da e napokon uspeti malo da
predahne. Meutim, svi pokuaji da ga odagna iz misli bili su bezuspeni.
Na kraju je shvatila da nisu samo krivi podsticaji sa strane. Ona je i sama
stalno mislila o njemu. Ve je bila zaljubljena preko svake mere ili joj se
samo inilo da je tako zato to ga je elela. Ta dva oseanja bila su potpuno
isprepletana i nikako nije uspevala da razmrsi taj komplikovani vor.
Uznemireno je etala pored prozora salona. Napolju je vejao sneg. Pogled
na sneni prizor ranije je smirivao. Sada nije bilo tako. Vrata salona se
otvorie i ona, ne okreui se ree:
- Ne treba mi nita. Moete da se povuete Martine.
- To sam mu i ja upravo rekao zaula je dobro poznat glas od koga joj
prooe trnci kroz itavo telo.
- Kako se usuujete da upadate u neiju kuu nepozvani? odmah je
krenula u napad. To to plaate najamninu za Bredlijeve ne daje vam za
pravo da dolazite kad hoete.

- Smiri se Vivijen. Ovo je moja kua, ne znam odakle ti ideja da sam je


iznajmio. I mogu da doem kada hou. Ba sam poeleo da to bude veeras.
Izgleda sam poeo da starim, smeta mi samoa govorio je polako, ali je
mogla da nasluti pritajeni smeh.
- Sesilija i Derard nisu tu. Preneu im da ste dolazili. Laku no silno se
trudila da obuzda poriv da se okrene i pogleda ga. Znala je da je samo
njegova pojava za nju velika slabost.
- Ba mi je ao to su Bredlijevi izali ali mi je drago to nisu i tebe poveli
sa sobom. Ipak u imati drutvo - glas je bio sve blii i sada je mogla da
oseti onu auru mone energije koja se irila oko njega i koja je na nju
delovala omamljujue.
Brzo je razmiljala trudei se da nae neki izlaz, dok ne postane potpuno
nemona. Jedino ega je mogla da se seti je to da bi bilo dobro da ona bude
ta koja e preuzeti inicijativu. Ako ga bude navodila da vode ljubav, on e se
povui. Strategija je bila rizina, ali jedina koju je mogla da smisli.
Namestila je onaj svoj osmeh, za koji je rekao da ga razoruava i okrenula
se.
- Moda ste u pravu. teta je da oboje sedimo sami kod kue kada moemo
da provedemo vreme mnogo prijatnije. Sedite, molim vas. Nasuu nam pie.
Edvard je bio zbunjen njenom iznenadnom promenom raspoloenja.
Odmah je prozreo igru koju je zapoela. On e naravno prihvatiti da
uestvuje, jer je i doao da bi je malo zavodio. Nije imao nameru da ide dalje
od toga, pa mu nee biti teko da ne pree granicu.
Vivijen je natoila konjak za Edvarda i liker za sebe. Dodala mu je au i
namerno sela pored njega.

- Nisam vam zahvalila za svo ono divno cvee koje ste mi poslali rekla je
mazno. Ljiljani su definitivno bili najlepi. Kaite mi Lenokse, koji simbol
oni za vas predstavljaju? ta ste prvo pomislili?
Grlo mu se suilo od njene blizine. Otpio je dobar gutljaj konjaka pre nego
to je odgovorio.
- Lepota rekao je promuklo. Pomislio sam na to da simbolizuju tvoju
lepotu. Latice su bele i glatke, ba kao tvoja koa Vivijen bila mu je
opasno blizu. Oseao je njen dah na licu.
- Da li ste dodirnuli latice? Ovako? prela mu je prstima od jagodine
kosti do une koljke, a potom napravila luk po ivici njegove brade.
Reagovao je na njen dodir kao uzbueni kolarac. Uhvatio je neno za
prste. Morao je da sprei ovaj otvoreni napad.
- Vivijen, igra se vatrom. Ne zna ta ini.
Povukla mu je ruku ka svom licu. Kada su mu se prsti nali na njenoj koi,
povukla ih je niz vrat. Polako. Sve do kljune kosti. Disala je ubrzano.
- Dodirni me. Uporedi jo jednom moju kou sa ljiljanom. Latice sigurno
nisu tople kao ja. Gorim Lenokse. Moja koa gori pod tvojim dodirom
veto je upravljala njegovom rukom koja se nala na dnu njenog dekoltea.
ulni nadraaji bili su prejaki. On nikada nije bio poznat kao neko ko se
obuzdava. ena pored njega ga je mamila u svoju mreu, a on je znao da ne
moe istrajati. Previe je eleo. Privukao je sebi jednim snanim pokretom i
grubo spustio usne na njene. Oajan zbog silne elje nije znao kako
drugaije da je kazni. Pustoio je njene usne dok je rukama napipavao
zanosne obline njenog tela i stiskao ih jae nego to je eleo.
Poslednjim deliem zdravog razuma nadao se da e ga odgurnuti od sebe.
Meutim, ona je reagovala potpuno suprotno. Privlaila ga je jo blie dok

su joj ruke nemirno prolazile kroz njegovu kosu. Uzvraala mu je poljubac


tiho stenjui to ga je raspalilo do krajnjih granica. Znao je da je izgubljen.
Morao je da je ima. Posle e misliti ta dalje.
Podigao je u naruje, lako, kao da je pero i zaputio se ka sobi na spratu
koju je nekada koristio kao svoju spavau. Ona mu je obavila ruke oko vrata
i spremno prihvatala njegove poljupce. Nije pruala nikakav otpor iako je
morala biti svesna gde je nosi i ta e se dogoditi. Spustio je tek kada je
nogom zalupio vrata.
U sobi je ve bilo prijatno toplo. Dobro je uradio to je Martinu rekao da
naloi vatru. Pogledao je enu pred sobom. Na blagom odsjaju vatre bila je
nestvarno lepa. Kao kakva boginja. U elino sivim oima plamtela je
pritajena vatra. Tog trenutka je znao da je odluna da idu do kraja. I tada je
odluio da pokua jo jednom da ostvari ono to je naumio. Svejedno e
voditi ljubav sa njom. Koliko god nezgodan trenutak bio, morae da blefira.
Priao joj je od pozadi i otpustio nekoliko kopi na gornjem delu haljine.
Rukavi su skliznuli i zarobili joj ruke. Stavio je obe ruke na njen stomak i
ekao. Disao je polagano, tik pored njene une koljke. Ona se vrpoljila. Bila
je potpuno zarobljena. Muio je poljupcima izazivajui joj groznicu u telu.
- Vodi ljubav sa mnom rekla je tihim, promuklim glasom.
- Polako, ledi, uskoro. Ali pre toga treba da kae jednu veoma kratku re.
Jedno da je dovoljno.
- Zato sam ja jedina ena koja ne moe da te ima u krevetu?
- Zato to, ako ve hoe da bude moja moram da budem siguran da je
tako za ceo ivot. Nee biti nikog drugog. Samo ja. Ja sam posesivan ovek.
Moram da se osiguram obasipao joj je vrat sitnim vrelim poljupcima, dok
je rukama, preko haljine, lagano trljao njeno meunoje.

Tonula je u dubine strasti, gubei mogunost da razmilja racionalno.


Edvard je znao koliku mo ima nad njenim telom i koristio je tu mo za
ucenu. Kada je okrenuo ka sebi i gricnuo ruiasti vrh njene dojke, nije vie
mogla da izdri.
- Da, da, da! Molim te Edvarde!
- ta me moli Vivijen? upitao je muklo.
- Molim te da me uzme. Ne mogu vie! Udau se za tebe! Uiniu bilo ta,
samo vodi ljubav samnom! Odmah!
- Vidi kako je lako? rekao je dok joj je podizao haljinu da je svue preko
glave. Samo jedno da i tvoja elja je ispunjena bacio je haljinu u ugao i
spretno preao na vezice i kope steznika. Ii emo polako. U svakom
trenutku moe odustati Vivijen. Uiniu da ti prvi put bude lepo steznik
je, olabavljen, spao na kukove, a on ga je jednim potezom sasvim razdvojio i
bacio. Hmmm, koliko podsuknji. Mislim da nam ni one nee trebati. Kao
to sam ve rekao, hou te potpuno nagu. Samo koa uz kou Vivijen
povukao je vezicu i podsuknje su skliznule, pravei krug oko njenih nogu.
Podigao je u naruje i odneo do kreveta. Kada je neno spustio, prvo joj je
skinuo cipele. Onda je gornjim delom tela polegao preko njenih nogu i
zubima povukao podvezicu i arapu. Isto je uinio i sa drugom.
Kada je povukao gaice i spustio ih niz njene noge, pomislila je kako bi
trebalo da se pokrije. Ipak to nije uinila. Bila je potpuno obnaena pred
njim, ali nije se oseala postienom. Njegov pohotni, vreli pogled pun
divljenja prema njenom telu, hranio je u njoj onaj tipino enski deo.
Oseala se kao poeljna ena. Edvard je bio bestidan u svojoj igri ruku i
usana, a ona umesto da bude zgroena, bila je jo vie uzbuena. Od kako ga

je upoznala u njoj se probudila neka nova Vivijen, eljna da naui sve o


strasti i grenom voenju ljubavi.
I tako, umesto da pokua da pronae svoj mozak, koji bi je naterao da
stane, ona je pronala njegova miiava lea ispod koulje. Prstima je
prelazila preko glatke, zategnute povrine, savreno oponaajui njegove
ruke. Pomagala mu je da se oslobodi gornje odee, a kada je za tren ustao da
skine sa sebe pantalone i izme, osetila je kao da joj je neko ukrao neto
veoma vano. Okrenula se na bok i pogled prikovala za njegovo
velianstveno telo. iroka ramena i miiavi torzo elegantno su se suavali
preko miiavog stomaka, sve do bokova. Na njemu nije bilo nio trunice
sala. Podsetio je na monu, krupnu zver. Zver sa kojom e se uskoro stopiti.
Dok se polako sputao kraj nje, omoguio joj je da ga i dalje gleda.
- Nadam se da e moja pojava biti manje zanimljiva od onoga to sledi
Vivijen prebacio joj je ruku preko stomaka i povukao je na sebe. Hou
da me oseti i sama odredi tempo. Moe da me dodiruje koliko eli i da
mi kae kada bude spremna.
Nije ekala da kae ita vie. Prela je usnama preko njegovih, a onda ga
estoko poljubila. Kada je poeo da joj uzvraa, ona je odvojila usne od
njegovih i krenula nie, preko vrata i grudi. Prsti su joj se poigravali sa
miiima na njegovom stomaku. Oseala je kako mu svaki nerv podrhtava
pod njenim dodirima. Poneta njegovim uzbuenjem, osmelila se i spustila
ruku jo nie...
Sa dubokim zvukom, koji je liio na ivotinjsko reanje, gurnuo ju je sa
sebe i prevrnuo na lea. Sa nestrpljenjem je prelazio preko njenih mleno
belih grudi i ruiastih vrhovima na njima. Celo telo joj je bio spoj mekoe i
raskonih oblina. Bila je stvorena za njega. Svaki njen deo, gladak kao svila.

Dok je uplitala prste u njegovu kosu, javljala se blagim zvucima iznenaenja


i uitka. Znao je da je potpuno u njegovoj vlasti. Napokon.
eleo je da ide polako. Da je natera da bude bespomona. Obeavao je
sebi da e uiniti da ga moli. Posle muenja koje mu je priredila, imao je
razloga za to. Prislonio je dlan na sam centar njenog uzbuenja i ona se
nestrpljivo uzvrpoljila od njegovog dodira. Njen vreli odgovor sprio je u
sekundi sva obeanja i elje. Razdvojio joj je kolena i uao u nju, a ona je
vrisnula...
Nekoliko sekundi, dugih kao venost, potpuno je mirovao u njoj.
Pulsiranje koje je oseala, zajedno sa blagim bolom, koncentrino se irilo
kroz nju.
- Doavola! promrsio je Edvard i ona pomisli da je negde napravila
greku.
- Trebalo je da mi kae ta da radim.
- Trebalo je da znam ta ja radim. Povredio sam te. Nisi bila spremna.
- Helena mi je rekla da je prvi put uglavnom veoma bolno. Vrisnula sam
vie instiktivno nego to me zaista zabolelo. Samo se nadam da ovo nije sve
jer mi se dopada ovaj oseaj pomerila se polako pod njim.
- Ubie me Vivijen poljubio je i pomerio se polako.
Sada je bol ostao u drugom planu. Javilo se neko nepodnoljivo slatko
oseanje i ona je sa svakim njegovim pokretom pomerala kukove navie, ne
bi li upila to vie uitka. Ubrzo su se njihova tela uskladila. Edvardovi
pokreti bili su brzi, a ona mu je eljno izlazila u susret. Tela su im se
mahnito ljuljala, dok su mrvili jedno drugo. A onda je dola munja... Sjajna i
bljetava i potpuno im razorila um. Potres koji ih je zahvatio iscrpeo je
poslednje atome snage iz njih. Tela, klizava od znoja, stopila su se u jedno.

Napokon mu je pripadala potpuno. Bila je njegova i duom i telom. Kada


se pomerio i legao pored nje, bila je potpuno oamuena. Dugo nisu
progovorili. Edvard je pokuavao da sloi u glavi ono to se upravo
dogodilo.
Prvo su mu se usta suila dok je gledao nagu. Njemu koji je video stotine
nagih ena. Onda je doiveo neto to nikada nije. Dao je celog sebe u
spajanju sa njom. Svaki njegov pokret bio je spontan i potpuno van kontrole.
Uz nju je potpuno gubio razum. Nije mogao da se seti kako je dolo do
vrhunca, ali je znao da ga je Vivijen odvela pravo u raj. Bio je potpuno
obeznanjen onim to se dogodilo, pa nije bilo udno to nije mogao da
progovori.
Ona se prva pomerila. Okrenula se na stranu i zagledala u njega. Podario
joj je onaj svoj djavolski osmeh, koji je mogao da otopi i najdeblji led, i
privukao je sebi.
- Zna, i ako se ne oeni sa mnom neu se ljutiti prebacila mu je ruku
preko stomaka i poljubila mu rebra.
- Zato misli da bih se predomislio?
- Pa, ne znam. Moda sada, kada smo napokon vodili ljubav, shvati da si
eleo brak samo zbog toga. A uverio si se da to moemo da radimo i bez
prstena na ruci.
- Nee ti proi jeftini trikovi Vivijen. Ja jesam naveo voenje ljubavi kao
jedan od razloga, a ne kao jedini. Moda si se ti predomislila pa sada
pokuava preko mene da se izvue.?
- Ja sam, dragi moj, pored devianstva izgubila i razum. Rado u rtvovati
svoju slobodu ako je to uslov da te imam svake noi i... preko dana...
ponekad... mislim... ne znam da li je to primereno?

Edvard se naglo opustio. Nije shvatao koliko je napet bio u isekivanju


njenog komentara na ovo to se desilo meu njima. Ne bi znao ta da radi da
je rekla kako joj nije bilo lepo. Poljubio je strasno dok se u njemu budila
nova elja.
- Mislim da sam naao sebi ravnu. Moja budua supruga otkriva u sebi
avolicu koja je slina onom demonu koji plee u meni. Stvorena si za mene
i suena meni Vivijen. Potrudiu se da ti dokaem da je tvoja rtva bila
vredna. Poeu odmah, naravno.
Usne su im se spojile i ubrzo su utonuli u novi oblak strasti.
XV
im je otvorila oi, Vivijen se setila prole noi. Lenjo se protegla na
krevetu dok joj se telom irila prijatna obamrlost. U vazduhu je jo uvek
mogla da oseti prijatan muki miris. Iako se, u pauzama izmeu dva voenja
ljubavi, pitala da li je donela pravu odluku i ak pokuala da ubedi Edvarda
da odustane od braka, sada joj je bilo jasno da je to jedini ispravan postupak.
Prolo je samo nekoliko sati od kako je otiao a ve ga je ponovo elela.
Bio je u pravu da ne bi mogli da sakriju svoju vezu. Oboje su bili previe
zahtevni i strasni za tako neto.
Ustala je i polako se obukla. Pretpostavljala je da Sesilija i Derard jedva
ekaju da je ispitaju. Iako je Edvardova koija bila ispred kue kada su se
vratili sino, nisu ih ometali.
Edvard je nerado otiao u zoru. Objasnio je Vivijen da ne bi bilo dobro da
ljudi priaju da su proveli no zajedno pre nego to su objavili veridbu.
Naterao je da mu obea da e se dobro odmoriti i rekao da e doi im se
probudi. Trebalo je da zajedno odu do Briit i Helene kako bi im saoptili
novosti.

Bredlijeve je zatekla u trpezariji. Bilo je oigledno da su i sami ustali malo


pre nje.
- Dobro jutro pozdravila ih je veselo.
- Dobro jutro, draga. Nismo te oekivali ovako rano. ini se da si imala
dugu no.
Vivijen je blago porumenela od tih rei. Iako je mislila da se pripremila za
ovaj susret ipak nije oekivala da e Sesilija biti ovako direktna.
- Draga moja uenice, brzo si zaboravila lekcije o pristojnosti osmehnula
se. Zar nismo vie puta ponovili da dama mora da bude diskretna? Bez
obzira na znatielju.
- Jesmo i, samo zahvaljujui tome, neu traiti da nam ispria sve detalje.
Naravno, pod uslovom da nam odmah kae kakav je zakljuak. Da li si
napokon pristala da postane vojvotkinja?
- Oboje ste rekli da vojvoda uvek dobije ono to eli. Sami zakljuite.
- To je divno! estitamo draga! ast nam je to smo mi prvi saznali!
Zamisli

samo

kakva

senzacija

biti

objava

vaeg

venanja!?

Pretpostavljam da ete se venati u Londonu. Jeste li priali o datumu?


Nadam se da emo i nas dvoje prisustvovati.
- No nije bila ba toliko duga da bi smo utvrdili detalje. Naravno da ete
biti na venanju. Ni va status u drutvu nee ostati zauvek nereen. Sada mi
recite kako je bilo sino. Derarde, kada poinje sa portretom?
- Grof eli da ponem od sutra. Neu imati teak posao, a biu sasvim
pristojno plaen. Moi emo pristojno da ivimo neko vreme od iznosa koji
u dobiti.
Zavrili su doruak u lepom raspoloenju, a onda se Vivijen povukla u
sobu da se pripremi za Edvardov dolazak.

Nekoliko ulica dalje, Edvard je sedeo za stolom u trpezariji. an Pjer je


sedeo prekoputa njega i zapisivao sve instrukcije svoga poslodavca. Prva
stavka na listi je bila objava zaruka sa ledi Vivijen elton u nekoliko
dnevnih novina. Zatim, traenje pogodne kue u Londonu. an Pjer se sloio
sa vojvodom da nije prikladno da dovede svoju buduu suprugu u sadanju
kuu. Kroz nju je prolo toliko razvratnika i lakih ena da uopte nije bila
pogodna da u njoj ivi dama kakva je bila njegova Vivijen.
Od kako se probudio kroz glavu su mu prolazile slike prethodne noi.
Blesavi smeak nije mu silazio sa usana. Bila je njegova. Priseao se kako ga
je zavela sa samo nekoliko rei. ak i da nije prihvatila njegovu branu
ponudu ne bi joj mogao odoleti. Jedva je ekao da je ponovo vidi. Ono to su
doiveli prole noi bio je samo poetak.
Pourio je sa ispijanjem kafe. Pre odlaska kod svoje drage morao je da
obavi vaan zadatak. Da izabere prsten. Dok je razmiljao koji bi kamen
najbolje izgledao na njenom prstu, batler je uao i najavio goste.
- Nikoga ne oekujem. Da li su se predstavili?
- Markiz Sent Endrijus i vojvoda od Kenta su pred vratima.
Edvard je razmenio brz pogled sa an Pjerom.
- Pa, dobro. Iako nije pravi trenutak, ta je tu je. Uvedi gospodu u salon i
ponudi im osveenje. Dolazim odmah.
- Oigledno su saznali od nekoga u Engleskoj gde se nalaze Sesilija i
Derard. Inae se ne bi pojavili danas. Imam jak oseaj da je onaj lisac
Dejms progovorio. an Pjer, molim te da se pobrine za to vie stvari o
kojima smo priali, ali pre svega obavesti Vivijen da imam posetu. Sigurno
me ve oekuje. Ne bih voleo da pomisli da se bilo ta promenilo.

- U redu vojvodo. Da li mogu da kaem ko su vai gosti ako ledi bude


pitala?
- Svakako. Samo pazi da ne uju Bredlijevi. Nema potrebe da brinu dok ne
reim stvar sa njihovim oevima. Ako sve bude u redu jo veeras e moi
da odahnu.
Otiao je do salona u kome su ga ekali gosti. Uao je nonalantno i sa
osmehom ih pozdravio.
- Dobar dan gospodo. Prijatno sam iznenaen vaom posetom. Dodue,
nisam vas oekivao danas, ali svejedno.
- Kako si mogao to da mi uradi? upitao je Aron Sent Endrijus. Lice mu
je bilo bledo i izrazito umorno.
- Ne mislim da sam uradio neto loe. ak, treba da mi bude zahvalan.
Tvoja erka je bila bezbedna i imala krov nad glavom od trenutka kada je
pobegla. Nemoj samo da mi dri predavanje da je trebalo da je spreim.
Zna da to ne bi uspelo. Uinila bi to prvom sledeom prilikom.
- Ne bi mogla umeao se vojvoda od Kenta. Da si ih spreio ona bi ve
bila udata za mog naslednika, Kristofera.
Edvard se cinino nasmejao na ovu opasku.
- Mogu da razumem Arona to je hteo da uda erku za budueg vojvodu,
ali ne mogu da razumem tebe Stivene. Zato toliko eli da se Sesilija uda za
tvog starijeg sina? Nije valjda Engleska odjednom ostala bez devojaka iz
plemikih porodica? Moda je to zato to je Aron jedan od retkih koga si
uspeo da obmane?! Pretpostavljam da on nema pojma koliki su tvoji
dugovi. Zalepio si se za njega kao iak jer zna da je za erku spremio
bogat miraz. Ipak, to te nee spasiti. Sve i da pokrije sadanje dugove,
siguran sam da e brzo napraviti nove.

Dok je Aron bio sve blei, vojvoda od Kenta se crveneo kao paradajz.
Olabavio je maramu oko svog debelog vrata.
- Ti nadobudni laljive! Kako se usuuje da iznosi takve neistine?
Tuiu te za klevetu!
- Samo izvoli. Nekoliko mojih bliskih prijatelja uvek moe da potvrdi ovo
to sam rekao. Uostalom, oni su tvoji poverioci pa raspolau i tanim
iznosom duga.
- Arone, ne sluaj ga vojvoda je pokuao da ubedi markiza. Vidi kako
se trudi da baci ljagu na moje ime.
Aron je umorno provukao ruke kroz kosu.
- Pitanje je zato bi on to radio Stivene? Kakav interes Edvard Lenoks ima
da lae? Ne mogu da verujem da sam kao poslednji naivina naseo na tvoju
priu. Sve vreme mi pria kako ti je stalo da svoju plemenitu lozu
oplemeni genima moje loze, a ustvari si samo hteo moj novac. Lenokse,
zato mi ovo nisi ranije rekao?
- Mislio sam da e se ve nai neko ko e ti otvoriti oi, a i nisam se oseao
pozvanim da o tome priam. Sve do sada. Ne mogu da verujem da te Stiven
Bredli dovukao ak ovamo da pokvari brak sopstvene erke. To neete
uspeti. Sreom, mlai sin vojvode od Kenta je nasledio majine gene.
Usuujem se da kaem da je on jedan veoma estit mladi i siguran sam da
e usreiti Sesiliju. Ako se ne slae sa tim brakom, u redu. Samo im nemoj
odmagati, a meni prepusti da brinem o njima. Mogu to sebi da priutim.
- Gde su oni? Hteo bih da vidim erku. Hvala za sve, ali od sada u ja
preuzeti brigu o njima. Poveu ih sa sobom.

- Tako lako e se pomiriti sa tim? - upitao je Stiven Bredli. - Ja svom sinu


neu oprostiti. Uradio je ono to sam mu izriito zabranio. Tvoja erka je
uinila isto, a ti e prei preko svega.
- Naravno da hou! Da sam bio malo pametniji do svega ovoga ne bi ni
dolo. Nikada ne bih obeao ruku svoje erke a da je ne pitam, da ti nisi
toliko insistirao. Nadam se da nije kasno da popravim uinjenu tetu.
- Nee moi da ih povede sa sobom. Bar ne odmah. Derard ima nekoliko
porudbina i sigurno ih nee otkazati. Uostalom, sada u poslati slugu da ih
dovede. Ja ti, na alost, ne mogu otkriti gde stanuju. O tome e odluiti oni
Pozvonio je Piteru.
Kada je batler uao vojvoda je rekao:
- Poalji nekoga po Bredlijeve i ledi elton.
- Odmah vaa milosti Piter se naklonio i izaao.
- Zar je i ledi elton sa njima? inilo se da ona nema veze sa begom
prokomentarisao je Aron.
- I nema. Ledi je u Parizu u poseti svojoj prijateljici. Prihvatila je Sesilijin
poziv da boravi nekoliko dana kod njih.
- Nisi je trebao pozvati da doe sada. Posle Sesilijinog bega bio sam
prilino grub prema njoj. Ona i Elizabet su pokuale da me smire, ali ja
nisam hteo da ih sasluam.
- Ne brini. Ledi elton dolazi u svojstvu moje verenice a ne da bi likovala
to nisi bio u pravu. Naravno da e razgovarati samo sa erkom i zetom.
Najvanije je da sa njima izgladi nesporazum. Tada e i Vivijen biti srena.
- Ti me Lenokse iznenauje sve vie. Radi uporedo mnogo stvari i sve su
fantastine. Primi moje iskrene estitke povodom veridbe. Kada se to desilo?
- Sino. Jo uvek nismo zvanino objavili.

Stiven Bredli je ustao vidno ljut.


- Ja sam na kraju nasamaren. Doao sam ak ovamo da bih napokon reio
pitanje ovog sramnog braka, a vidim da od toga nema nita. Ti si, Lenokse,
kriv za sve! Da se nisi umeao, sve bi bilo mnogo lake. Ne, ti si morao da
izigrava dobrog viteza. Ti koji si osvedoeni razvratnik.
- Moj razvrat nema nikakve veze sa tim kakav sam ovek Bredli. Za razliku
od tebe, ja nemam prizemne ciljeve. Molim te, ako u tebi ima imalo ljubavi
prema sopstvenom detetu, povuci se. Vrati se u Englesku i smisli neki bolji
nain kako da rei probleme.
- Ionako ne bih ostao ni minut due. Samo da znate, nismo zavrili. Neete
se izvui za ovo to ste mi uradili. Lenokse, ti posebno. Nai u ja nain da ti
se osvetim za to to nisi gledao svoja posla izjurio je iz salona pre nego to
su vojvoda i markiz stigli da kau bilo ta.
Za to vreme Vivijen je u koiji imala teak zadatak. Trebalo je da smiri i
Sesiliju i Derarda. Prvo joj je trebalo vreme da ih ubedi da krenu kod
Edvarda. Koliko god je njihova ljubav bila jaka, oni su bili samo dvoje
plaljive dece. Brzo su stigli, a onda je Sesilija insistirala da ne ue u kuu,
ve da njen otac doe do ulaznih vrata. elela je prvo da vidi u kakvom je
raspoloenju. Derard se do tada potpuno umirio pa nije imala pojma ta sve
stoji iza te hladne mirnoe. Pokucali su i zamolila je Pitera da ode po
vojvodu i markiza.
Edvard se pitao ta ovo troje izvode dok je sa Aronom iao ka ulaznim
vratima. Sesilija je, im je ugledala oca, pojurila u njegovo naruje. Izraz
njegovog lica joj je govorio da je spreman da joj oprosti. Derard je uao da
bi bio pored nje, a Edvard je ostao sa Vivijen na ulazu. eleo je da iskoristi
nastalu zbrku i poljubi svoju verenicu.

U trenutku kada se nageo ka njoj, na kapiji je ugledao Stvena Bredlija. U


ruci je drao pitolj. Imao je samo toliko vremena da se baci na Vivijen i
odbaci ih u stranu. uo se pucanj. Pa jo jedan...
*
*

Bilo je toplo proleno jutro kada su se oglasila crkvena zvona. Svet se


okupio na trgu ispred da vidi uivo makar deo venanja godine. Kada su
izali iz crkve, mladenci su blistali. Jo samo svadbeni doruak ih je delio do
polaska na medeni mesec. Edvard je iznenadio Vivijen kada joj je nekoliko
dana pre venanja rekao da idu na luksuzno krstarenje Mediteranom. Bila je
oduevljena.
Dok je vodio ka fijakeru, ruka mu je bila obavijena oko njenog struka.
- Jo samo malo, draga moja, i biemo sami. Daleko od od ove uasne
guve proaputao joj je na uvo.
- Edvarde, ponaa se kao da smo na nekoj dosadnoj zabavi, a ne na
sopstvenom venanju prekorila ga je blago.
- To je samo zato to hou da u miru uivam u tebi, sada kada si zvanino
moja. Prvo smo imali zbrku oko Bredlijevog samoubistva, pa organizacija
venanja i tvoje sreivanje poslova oko akademije. Sve to nam je oduzelo
previe vremena.
- Da, ali su stvari sada reene. Bredli je svojim kukavikim inom, ustvari,
svima uinio uslugu. to se akademije tie, Helena i Sesilija e sasvim dobro
brinuti o svemu dok se ja ne vratim. Ko zna, moda u im sasvim prepustiti
da vode posao. To, naravno, zavisi od tebe vojvodo.
- Ve sam ti rekao da se neu meati u ono to radi. Zato bi onda neto
zavisilo od mene? bio je zauen Edvard.

- Pa vojvodo, izgleda si zaboravio ta si sve eleo dok si me nagovarao na


brak. Jedan od razloga su bila deca. Ako mene pita, mnogo dece. Zato bi
trebali to pre da ponemo. Na primer, jedna od divnih uspomena sa
medenog meseca mogla bi da bude beba.
- Zna da ne mogu da odbijem ni jednu tvoju elju, vojvotkinjo. Svakako
nisam zaboravio ta sam sve poeleo, ali sam morao da saekam da elja
bude obostrana. Verujem da emo oboje dati sve od sebe u ostvarenju tog
cilja.
- Zar uopte sumnja u to?
- Ni najmanje, Vivijen. Da li je u redu da ti jo jednom danas ponovim da te
volim?
- Zato ne bi bilo uredu? I ja tebe volim blistavo mu se osmehnula.
Osim to joj je ponavljao da je voli, Edvard joj je svakodnevno i dokazivao
svoju ljubav. Kao da je sutra nee biti.
Zna, ponosna sam to sam tvoja vojvotkinja i nadam se da e nam ivot
trajati dovoljno dugo da bih ti pokazala sva svoja oseanja.

(Kraj)