P. 1
Peranan Institusi Fatwa Dalam Dakwah Dan Pen Gurus An Islam

Peranan Institusi Fatwa Dalam Dakwah Dan Pen Gurus An Islam

|Views: 288|Likes:
Published by adam

More info:

Published by: adam on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

PERANAN ISTITUSI FATWA DALAM DAKWAH DAN PENGURUSAN ISLAM
1. MUQADDIMAH Institusi fatwa merupakan salah satu institusi kerajaan yang amat penting dalam pentadbiran Agama Islam sejak zaman berzaman. Semenjak dari dahulu lagi Mufti merupakan antara pegawai agama yang mendapat tempat sebaris bersama-sama da’I, muqri’, imam dan pengurus hal ehwal haji pada zaman Rasulullah s.a.w. (Muhamad Yasin Mazhar,1993:3523) Oleh sebab itu Peranan Institusi Fatwa dalam dakwah amat besar apatah lagidilihat pengertian dakwah sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qardawi di dalam bukunya Thaqafah al-Dakwah iaitu dakwah sebagai seruan kepada agamaNya, mengikut petunjukNya, melaksanakan manhajNya di muka bumi dan mengesakan Allah dalam halhal ibadah isti’anah dan kepatuhan, memberikan hak-hak Allah, meninggalkan segala yang dilarang, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan berjihad di jalan Allah. (1987:5) Kalau dilihat dari perspektif bilangan mufti pada zaman Rasulullah s.a.w. seperti yang dinyatakan dalam buku ‘Alam al-Muqi’in berjumah kira-kira 130 orang lebih termasuk lelaki dan wanita. Antara sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa ialah Umar bin alKhattab, ‘Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas’ud, ‘Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin ‘Umar. (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1955:12) Ada juga sahabat-sahabat lain yang mengeluarkan fatwa tetapi di dalam jumlah yang sederhana antaranya ialah Abu Bakar, Ummu Salamah, Annas bin Malik, Abu Sa’id alKhudri, Abu Hurairah, ‘Uthman bin ‘Affan, ‘Abdulllah bin ‘Amru bin al-‘As, ‘Abdullah bin Zubair, Abu Musa al-‘Ash’ari, Said bin Abi Waqas, Salman al-Farisi, Jabir bin ‘Abdullah dan Mu’az bin Jabal. (ibid) Malah ramai lagi sahabat Rasulullah yang mengeluarkan fatwa semasa hayat Rasulullah lagi walaupun dalam jumlah yang sedikit sekali. Rasulullah sememangnya ingin membentuk golongan sahabat yang berkebolehan untuk memberikan penyelesaian syara’ terhadap persoalan semasa yang dihadapi oleh mereka. Walaupun wahyu masih turun pada ketika itu namun kedudukan golongan mufti ini terus mendapat tempat pada period tersebut. Hakikat ini menjelaskan kepada kita peri perlunya masyarakat kepada fatwa dalam urusan kehidupan mereka supaya mereka sentiasa di bawah lembayung syaria’at.

1

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

2. DEFINISI FATWA SEPINTAS LALU Di dalam al-Quran terdapat pelbagai gaya sesuatu hukum itu diketahui. Ada antaranya yang kita dapati terus dari nas al-Quran. Ada yang sebahagiannya melalui persoalanpersoalan yang dimulai dengan pertanyaan seperti ‫ يسسسألونك‬dan ada juga yang diperolehi dengan permintaan fatwa seperti penggunaan ‫. أفتوني‬ Selayang pandang penggunaan ‫ يسسسألونك‬dan
‫ أفتسسوني‬tidak

membawa banyak perbezaan

kerana kedua-dua perkataan tersebut membawa kepada penjelasan hukum. Namun menurut Mahmud Shaltut dalam koleksi fatwanya menyebutkan perbezaan yang ketara antara kedua perkataan ini ialah pengeluaran fatwa memerlukan penilitian yang mendalam tidak seperti yang diperlukan ketika menjawab persoalan yang diajukan. (1984:11) Menurut al-Razi dalam tafsirnya menyatakan al-Fatwa atau al-Futya ialah ‫ إظهار مشكل‬iaitu menerangkan perkara yang menjadi kemusykilan. Asal katanya al-fata iaitu pemuda yang kuat dan sempurna. Maknanya fatwa itu kuat penjelasan keaas perkara yang yang dimusykilkan oleh itu lahirlah fatwa yang kuat. (al-Razi:1981) Al-Qurtubi pula ketika menafsirkan ‫ يستفتونك‬di dalam surah An-Nisa’ ayat 127 menyatakan al-Fatwa bermakna al-Bayan iaitu menjelaskan hukum yang dikemukakan oleh seseorang. (t.t:402) Al-Fatwa juga boleh dimaksudkan sebagai al-ta’bir atau al-ta’wil (Syed Qutb, 1986:1993), sebagaimana Nabi Yusuf diminta memberikan fatwa mimpi seorang raja yang termaktu dalam surah Yusof ayat 43 dan 46. Kemampuan Nabi Yusof mentakwil mimpi raja tersebut dengan tepat telah memberi peluang kepada baginda untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan dan kerajaan. Samih ‘Atif al-Zayn menjelaskan al-Fatawa atau al-Futa merupakan jawapan kepada perkara-perkara yang dimusykilkan dalam hal-hal hukum. (1984:650). Demikianlah antara pengertian fatwa yang diberikan oleh ulamak. Kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahawa fatwa itu ialah penjelasan, penzahiran dan ta’wil kepada perkara-perkara yang yang berkaitan dengan kehidupan sama ada dalam hal-hal yang bersangkut secara langsung dengan masalah hukum ataupun yang berhubung dengan perkara-perkara kehidupan seharian.

3. PERANAN INSTITUSI FATWA Institusi Fatwa khususnya diberi mandat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh semasa. Permasalah yang ditimbulkan oleh khalayak
2

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

perlu diselesaikan dengan teliti dan waspada tanpa meninggalkan persoalan-persoalan realiti dengan keadaan semasa dan waqi’e. Ini bertujuan kehadiran dan fungsi fiqh dalam mengatur urusan ibadah dan muamalah sesama manusia dapat difahami oleh masyarakat. Tugas membimbing masyarakat supaya sentiasa berada di atas landasan syariat ini seterusnya memerlukan satu komitmen dan iltizam yang bersungguh-sungguh. Pengeksploitasian teknologi dan segala macam prasarana terpaksa dimaksimumkan supaya institusi ini tidak terkebelakang dari persekitaran atau mengeluarkan fatwa yang invalid dan ketinggalan zaman. 3.1 Institusi Fatwa Sebagai Pengemudi Institusi fatwa sebagaimana yang disebutkan tadi adalah salah satu cabang dan badan terpenting dalam pentadbiran agama Islam di Malaysia khususnya dan di seluruh dunia amnya. Selaras dengan kepentingan tersebut maka institusi fatwa yang diterajui oleh para mufti telah diperuntukkan dalam enakmen negeri-negeri sebagai badan yang bertanggungjawab menjaga keharmonian dan kemurnian Islam di setiap negeri. Institusi fatwa merupakan tulang belakang pemeliharaan keharmonian dan kesahihan ajaran Islam. Dalam dasawarsa yang kian mencabar ini Islam berdepan dengan pelbagai hambatan dan kekangan yang memerlukan kepada pihak yang berautoriti untuk menghadapi segala ancaman ini. Mahu tidak mahu dengan enakmen yang diperuntukkan dalam enakmen negeri-negeri kepada institusi fatwalah akan dirujuk untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut. Pendek kata institusi inilah yang bertanggungjawab untuk menjadi tonggak kepada masyarakat Islam supaya mereka sentiasa berada di atas kehendak syariat selama-lamanya. Pada dasarnya fatwa merupakan usaha untuk memberikan dan melahirkan suatu fatwa atau nasihat kepada masyarakat atau umat melalui ijtihad, qias mahupun ijma’ dalam penetapan sesuatu hukum. Oleh yang demikian fatwa dalam kehidupan manusia memainkan peranan penting dalam mengemudi kehidupan dari semasa ke semasa. (Rohadi, 1999:112) Institusi dalam menjadi amat kitab diperlukan fiqh. kerana timbul perkara-perkara kesamaran yang hukum, berkehendakkan kepada penjelasan hukum yang belum terdapat secara terang di mana-mana Kadangkala juga kerana ketidakyakinan terhadap sesuatu penyelesaian hukum yang diberikan oleh individuindividu tertentu. (Othman Ishak, 1981:89)
3

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Apatah lagi ketika kita berada di abad 21, sebagai institusi yang dalam perundangan Malaysia sepertimana yang telah diperuntukkan dalam enakmen negerinegeri, institusi fatwa akan berhadapan dengan pelbagai cabaran yang hebat. Ketika kita berada di abad baru ini, masyarakat kian terdedah dengan pelbagai informasi daripada pelbagai media. Pembukaan secara leluasa ini telah memberikan pelbagai maklumat dan perkara-perkara baru yang perlu di lihat sama ada selaras dengan kehendak Islam atau sebaliknya. Masyarakat Islam juga terdedah dengan norma-norma budaya dan agama asing. Input yang diperoleh secara tidak langsung kerana proses ledakan maklumat dan informasi melata dan mudah didapati, sedikit sebanyak telah mewarnai cara berfikir dan sikap masyarakat Islam. Kesemua ini mendedahkan kita kepada pelbagai pertanyaan, persoalan dan kekeliruan yang perlu dijawab dan ditangani selaras dengan zamannya. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah s.a.w.:‫خاطبوا الناس علي قدر عقولهم‬

Bermaksud:Berbicaralah dengan manusia di atas kadar pemikiran mereka. Ketepatan menganalisis, penyelesaian dan hukum yang diberikan akan menjamin keharmonian beragama dan meleraikan pelbagai kerancuan kekeliruan. Adalah menjadi tugas institusi ini memberikan iltizam yang tinggi supaya dapat membimbing masyarakat untuk menerima kemajuan tetapi dengan landasan yang dibenarkan oleh syariat. Kebijaksanaan institusi ini untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya meredakan pelbagai stress dan tension yang dialami oleh golongan yang berada di persimpangan tersebut. Firman Allah taala:‫.قل هذه سبيلي أدعوا إلي ال علي بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان ال وما أنا من المشركين‬

Maksudnya:Katakanlah Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, menyeru kamu Allah kepada dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk dalam golongan yang musyrik. (Surah Yusof 12:108) Dr. Ahmad Fathullah Badran ketika mengulas mengenai kalimah Basirah menyatakan pendakwah mestilah mempunya ilmu yang luas, hujjah-hujjah yang nyata , memelihara hal keadaan orang yang didakwahnya dan menggunakan kata-kata yang jelas. (Muhammad Fathullah badran, 1968:351-352). Perkara ini juga ditekankan oleh Ahmad Ghalwash iaitu pendakwah perlu mahir tentang fiqh yang wajib diketahui
4

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

dan menyebarkannya kepada manusia dengan jelas dan sesempurnakan mungkin. (1878:435) Memandangkan kepada lebarnya ruang lingkup dan peranan institusi fatwa ini, kerajaan telah mula membesarkan saiz Bahagian Mufti dalam Jabatan Agama Islam negeri-negeri kepada jabatan yang berasingan. Mufti tidak lagi menjadi satu bahagian daripada Jabatan Agama Islam malah menjadi jabatan yang berdiri sendiri. Mufti-mufti dibantu oleh pegawai-pegawai tambahan khusus untuk tujuan penyelidikan dan perbandingan fatwa yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak di seluruh dunia.

3.2 Menyelesaikan Masalah Hukum Merujuk kepada nama institusi ini maka sudah tentulah wibawa utamanya ialah menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Hukum-hukum yang diputuskan oleh institusi ini sama ada oleh jawatankuasa syariah negeri-negeri atau Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menjadi asas dan pegangan masyarakat. Pelbagai hukum-hukum baru perlu dikeluarkan berdasarkan kepada banyaknya masalah-masalah yang timbul dari semasa ke semasa. Apatah lagi pada era pasca modenisme pelbagai pencapaian saintifik yang terkadang berlawaan dengan sifat tabi’e dan fitrah manusia. Masalah bayi tabung uji, ibu tumpang, pendermaan organ badan juga permasalahan-permasalah genetik yang semakin kompleks memerlukan satu fatwa yang tepat. Ini adalah sesuatu yang perlu diambil berat dan diberi perhatian supaya tujuan asasi syariat ialah untuk mengatur keseluruhan kehidupan manusia sejajar dengan kehendak Islam dapat diimprementasikan di setiap keadaan. Memandangkan kepada dasar dan prinsip hukum perundangan Ilahi yang menghendaki supaya disusun perjalanan hidup manusia dalam segala bidang penghidupannya dari segi spritual dan material seperti yang dikehendaki oleh Allah taala, maka semua jenis perhubungan di antara anggota masyarakat manusia dapat ditegakkan atas kaedah-kaedah yang kukuh dan seadil-adil dasar serta jauh daripada penindasan, keterlaluan hawa nafsu serta penyalahgunaan kuasa manusia sendiri. (Abdul Mohsen, 1985:4) Mengeluarkan fatwa yang tepat ke atas sesuatu perkara ayng sedang berlaku, dengan mengambil kira masalah persekitaran, alasan (reasonable) dikeluarkan banyak membantu kejayaan dakwah. Khalayak berasa senang dengan keputusan yang tepat dan rasional tetapi tetap di atas landasan syariat. Mengukur persekitaran dan reasonable dalam mengeluarkan hukum bukan bermaksud menghalalkan fahaman
5

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

ralatif keterlaluan tetapi hal itu adalah keperluan yang sedikit sebanyak telah membantu menyelesaikan permasalah yang dikemukakan. Berkecimpung dalam hal-hal masalah ‘ammah melihat kepada murunah dalam syariat merupakan peluang yang terbuka kepada institusi ini untuk menunjukkan dan berdakwah kepada khalayak ramai bahawa Islam sesuai pada sepanjang zaman, menangkis segala tohmahan yang sering dilemparkan kepada Islam seterusnya menjulang syiar dan kemulian agama Allah ini. Islam tidak terlalu rigid, sulit dan menyukarkan tetapi banyak berdasarkan al-Taisir, al-I’tidal, al-Tadarruj dan seumpamanya. Fatwa yang dikeluarkan turut memandang aspek maslahah iaitu menjaga maksud syarak yang terdiri daripada lima aspek utama iaitu penjagaan agama, diri, akal, keturunan dan harta benda. (Jad al-hal, 1985:30). Kejayaan dakwah yang sebenarnya ialah kalau kita dapat memantau keseluruhan aspek-aspek tersebut. Melaluinyalah masyarakat dapat hidup dalam Islam dan Islam dapat hidup dengan masyarakat. Memandangkan gerak kerja institusi ini berada dalam bulatan yang amat luas jika hendak dinisbahkan kepada keupayaan dan kekuatannya maka semua pihak seharusnya turut terpanggil untuk turut membantu institusi ini. Cabaran dan kekangan yang dihadapinya perlu ditangani bersama oleh pihak berwajib, golongan intelektual sama ada dalam bidang sains mahupun sains kemanusiaan yang lain. Kerjasama semua pihak meliputi golongan ulamak, umarak, azkiak dan aghniyak, amat dialu-alukan supaya segala keperluan untuk mengistimbat hukum dapat berpasak kepada pelbagai kepakaran. Hukum dapat diputuskan dengan pasti bukan atas asumsi yang tidak keruan.

3.3 Institusi Fatwa dan Pengurusan Islam Pengorganisasian dan pengurusan dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru. Pembinaan empayar Islam yang meluas menjangkau Timur dan Barat pastilah kerana kejayaan pengurusan Islam. Kecekapan pengurusan membawa kepada kecemerlangan. Produktif dan wehdah. Kekuatan inilah yang menjadikan Islam berjaya membuka negara-negara bukan Islam. Dakwah Islamiah berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Keunikan ini mula pudar apabila negara Islam dipecah-belahkan oleh penjajah akibat daripada kelalaian umat Islam sendiri. Akhirnya masyarakat Islam turut

6

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

berpecah belah. Tiada lagi wehdah, Islam ditadbir ikut kehendak dan selera masingmasing. Akhirnya mereka terus dicengkam oleh kelemahan-kelemahan tersebut. Setelah beberapa desawarsa berlalu, kesedaran Islam yang tidak pernah luput semakin mantap. Justeru kesedaran untuk melaksanakan dakwah dan pentadbiran Islam secara lebih sistematik dan tersusun menjadi satu desakan. Dewasa ini urusan hidup manusia menjadi semakin kompleks. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh melakukan semua perkara ayng dikehendakinya. Sebaliknya hal ini telah mewujudkan pengagihan tugas dan kuasa. Spesialisasi ini turut melibatkan institusi fatwa negeri. Masing-masing mempunyai bidang kuasa masing-masing tanpa boleh melewati sempadan politik negeri lain. Oleh itu pelbagai perbezaan timbul dan pelbagai kerak kerja tidak selaras dan merumitkan. Untuk menyelaraskan perkara-perkara tidak tersusun ini mufti-mufti telah dilantik sebagai Panel Teknikal Syariah, Panel dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan dan beberapa panel Tareqat dan Ajaran Sesat serta lain-lain lagi. Perkara ini adalah satu pendedahan yang amat penting dan perlu dipertingkatkan dari semasa ke samasa. Keselarasan dalam hal-hal teknikal syariah sperti lafa ta’liq dan hal-hal lain dapat menyelesaikan pelbagai masalah cabang yang lain. Begitu juga dalam kes-kes murtad yang semakin kronik. Penyelarasan dan pengurusan yang cekap antara institusi fatwa negeri-negeri memberikan nafas baru kepada pentadbiran Islam di Malaysia. Keselarasan dalam banyak hal sama ada dari segi fatwa, pentadbiran dan seumpamanya banyak melindungi pendakwah daripada dalam hal-hal khilafiah, pergeseran remeh-temeh dan seumpamanya.

4. CADANGAN DAN SARANAN Untuk menambahkan lagi keberkesanan dan efisiensi Institusi ini dalam dakwah dan pengurusan Islam, beberapa cadangan di bawah perlu difikirkan:-

4.1 Institusi Fatwa tidak seharusnya dibiarkan berdiri keseorangan. Setelah kita melihat beban tugasnya yang semakin hari semakin banyak ditambah pula dengan masalah keupayaan dan man-power maka institusi ini perlu mendapat bantuan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Golongan intelektual daripada pelbagai bidang perlu turun bersama-sama memberi pandangan selaras dengan keahlian masing-masing.
7

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Begitu juga golongan ilmuan Islam perlu berganding bahu antara satu sama lain malah sedia berunding dalam segala aspek termasuk perkongsian penyelidikan, kepakaran, kemahiran, kemudahan dan sebagainya demi Islam tercinta. Kita di Institusi Fatwa mengalu-alukan golongan ini kerana mereka merupakan aset Islam yang tidak ternilai harganya 4.2 Masyarakat Islam walau di pihak mana sekalipun mereka sepatutnya bersamasama dengan institusi ini supaya segala perselisihan pendapat dapat diatasi atas dasar ukhuwwah Islamiah. Kesatuan fikiran dapat menjauhkan kita daripada sifat keterlaluan, percakaran sesama sendiri, ta’asub dengan pandangan-pandangan peribadi, kumpulan dan institusi-institusi tertentu. 4.3 Institusi Fatwa juga telah dibekalkan dengan autoriti yang tidak ada pada pihakpihak lain dalam hal-hal agama. Oleh itu seharusnya pendakwah perlu duduk bersama dan melihat autoriti yang ada seperti yang diperuntukkan oleh enakmen negeri-negeri sebagai benteng pertahanan mereka. 4.4 Institusi Fatwa juga perlu diberikan tempat yang sebaik-baiknya dalam masyarakat. Sebagai institusi yang dikendalikan oleh manusia yang lemah, institusi ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Oleh yang demikian kritikan membina amat diperlukan. Tetapi kritikan tersebut perlu dilakukan ikhlas kerana Allah dan melalui saluran sewajarnya demi menjaga maruah agama di hadapan non-muslim di sekitar kita. PROGRAM : ISLAM ANJURAN : JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KPEIMPINAN DENGAN KERJASAMA BAHAGIAN HAL EHWAL JABATAN PERDANA MENTERI SEMINAR KEBANGSAAN DAKWAH DAN PENGURUSAN

OLEH AHMAD

: SAHIBUS SAMAHAH DATO’ HJ. MOHD MURTADZA B. HJ.

MUFTI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->