You are on page 1of 11

1

Bu seri, 25 blmden (25 izgi film) olumaktadr. Bu izgi filmin ncsn izlemek iin
aadaki adreslerden birini tklayn:
Video: http://arabic.uz/content/view/117/30/
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=M9LbV9nEdxg&feature=player_embedded
nc blm

Not: Bu blmde 4 kii vardr.


1. sam (Tarkn babas)
2. Emin
3. Yasin
4. Garson
Konuanlarn birbirinden ayrt edilmesi iin, her birinin diyalogu farkl renkle
renklendirilmitir.

HAREKESZ

1 1 :
2 ... :

3 . :

4
:
5 :

6 :

7 1 ::

8 1 . :

9 :

10 :

11 . :

12 :

13 ... ::

14 1 :

15
1 ..... :

16 1 :

17 :

: 1 18

:1 19
! 20

: . ... ! 21

: 22
... 23
: 1 . 1

][......
24
: 1 1
: . 25

: 26
: 27

: ! 28
: 1 29

1 30
1 :11 ... 1
: . 31

: 1 32
: 33
: . 34

: 1 35
1 36
: 1 1 1

: 37

38
:

HAREKEL
..1 1
:

2 2
2
: ...

:

3
3

:..: .

4

..
..
: ..

:..5

6
..
..
: ..

7
1....: ..
: :

8

1 ..
: . :
: ..

9

..
:

: 10

..
..
..
..

:..

11
1
.
..
:
..
:

: 12
:..

13

..
... ..
:: :

14
:

1
: ..

15
..
: ..:
:
:..1 ... ..

16

1 ..
:..

17
..
:
18
: 1
:..

..1 19
: :
2 20
:..
..
! ..

! 21
...
. ..
:

22
: ..
... 2 : 2 23

: 1.. . 1

][......
24

2 1 1
..
:
: ..
25
:..: .

26

: ..:
1 27
::
: :.. 2

! 28
:
1 29
: 1 ..
:..

1..: 30
:
..11 .......:1
1 :
. 31
: :

..1 32
:
:
33

:
34

..
:.. . ..

1: 35
:..
: 1: .. 36
: :
: 1.... 1 1

:

37
: :
..
.. :
:..

38
:

sam : Afedersiniz
Yasin: zr gerekmez. Gzel bir fotoraf.
sam: Evet, phesiz.
?Yasin: Sen yabanc msn
sam: Evet.
?Yasin: Nerelisin

sam: Ben rdnlym. Ya sen?


Yasin: Ben buralym. Suudi Arabistanlym. Adm Yasin.
sam: Memnun oldum, ben de sam.
Yasin: Ho geldin. Burada tek bana msn?
sam: Hayr. Tek bama deilim. Bir arkadalaym.
Yasin: O nerede?
sam: Orada. Hey Emin, gel ltfen.
Yasin: u, arkadan m?
sam: Evet, Emin birader. O da rdnl.
Yasin: Merhaba Emin, adm Yasin.
Emin: Memnun oldum Yasin.
Yasin: kiniz Suudi Arabistana ho geldiniz.
Emin: Teekkr ederim.
sam: Yasin, sen rehber misin?
Yasin: Hayr, ama neden olmasn? Haydi gidelim.
Emin: Nereye?
Yasin: Limana, arya. Bu, nemli bir ehirdir.
[......]
Emin: Bu caddede restoran var m?
Yasin: Evet. Orada var.
Emin: Meslein ne Yasin?
Yasin: Ben mhendisim ve irket mdrym.
Emin: irket mi?
Yasin: Evet. Demman ehrinde bir petrol irketi.
Garson: Afedersiniz. Kahve, ay ve su.
Yasin: eker (istermisin) Emin?
Emin: Hayr, teekkr ederim.
Yasin: sam? (Sen eker ister misin?)
sam: Evet. Ltfen.
Emin: Demman (ehri) nerede?

Yasin: Bu, Suudi Arabistan haritas. Buras Cidde ve yaklak olarak buras da Demmam.
sam: Buradan oraya nasl gidiyorsun?
Yasin: Uakla.

1
sam
1..

Afvan

Afedersiniz

L aleyke, sratun cemle

zr gerekmez. Gzel bir


fotoraf.

Neam. Dne ekk

Evet. phesiz.

Hel ente ecnebiyy?

Sen yabanc msn?

Neam.

Evet

2-
2
2
:
..

3- sam
3


: ...
4- Yasin


..
..
..
5- sam
..
6-

Yasin


..
..1
..
7-

Min eyne ente?

Nerelisin?

Ene minel-Urdun, ve ente?

Ben rdnlym. Ya sen?


sam


.. .
:....:1

8 -
Yasin

.. 1 .
.:
..

Ene min hun. Ene


Sudiyyun,
9-

ism Ysn.

Ben buralym. Suudi


Arabistanlym. Adm
Yasin.


sam


..

Teerrafn ve ene sm.

Memnun oldum, ben de


sam.

10 -
Yasin
:

..
..
.. .
..

.. Ehlen ve sehlen. Hel ente
vahdeke hun?

Ho geldin. Burada tek


bana msn?

11 -

sam
1

.
..
:
.. .

L. Lestu vahd. Ene maa


sadk.

Hayr. Tek bama deilim.


Bir arkadalaym.

12 -
Yasin
:
..

13 -

Eyne huve?

O nerede?


sam

..
..

: .
:.

Hunke. Y Emn, tele min

Orada. Hey Emin, gel ltfen.

fadlike.

14 -
Yasin

..


:

1

Hel zke sadkuke?

u, arkadan m?

15 -

sam
:..: :

:
.. 1 .....

..

Neam. El-eh Emn, huve


Urduniyyun aydan

Evet, Emin birader. O da


rdnl.

Merhaban y Emn, ism Ysn

Merhaba Emin, adm Yasin.

Teerrafn y Ysn

Memnun oldum Yasin.

16-
Yasin


.. 1
..

17- Emin

..

18 -
Yasin

1 :
..

Merhaban bikum fis-sudiyye.

kiniz Suudi Arabistana ho


geldiniz.

ukran.

Teekkr ederim.

Y Ysn, hel ente murid?

Yasin, sen rehber misin?

L. Velkin lime l? Heyy bin

Hayr, ama neden olmasn?


Haydi gidelim.

l eyne?

Nereye?

lel-mini. les-ski..Hzih
mednetun muhimme.

Limana, arya. Bu, nemli


bir ehirdir.

Hel hunke matamun f hzari?

Bu caddede restoran var m?

19 - Emin
1..
:

20 - sam
2
..:
..
.. !

21 -
Yasin
!
...
.. .

22 - Emin

..

23 -
Yasin
...

1 ...1
2: 2

[......]
24 - Emin


1 1 2
..
:
..

25 -
Yasin
: ...

Neam, hunke.

Evet. Orada var.

Ve m mihnetuke y Ysn?

Meslein ne Yasin?

Ene muhendis ve mudru erike.

Ben mhendisim ve irket


mdrym.

erike?

irket mi?

Neam, eriketu naftin fiddemmm

Evet. Demman ehrinde bir


petrol irketi.

Afvan, el-kahvatu, e-yu, velm

Afedersiniz. Kahve, ay ve
su.

Sukkar y Emn?

eker (istermisin) Emin?

26 - Emin


:..

27 -
Yasin
1
:: 2..:

28 - Emin
! 2

29 -
Yasin
1
1 .. :
..

30 - 1 Garson (En-ndil)
:..1
:
1 :....1 ...1..

31 -
Yasin

:

32 - Emin

10

1..
:

L ukran.

Hayr, teekkr ederim.

sm?

sam? (Sen eker ister


misin?)

Neam min fadlike.

Evet. Ltfen.

Ve eyned-demmm?

Demman (ehri) nerede?

33 - Yasin

34 -

sam

..
.. ...

35 - Emin
:1
..

36 -
Yasin
.. :1 :
: :
1 1 ....1 :


Hzih hartatul-memleketil-arabiyyetis-sudiyyeti. Hun Cidde ve hunad-demmm
takrben.
Bu Suudi Arabistan haritas. Buras Cidde ve yaklak olarak buras da Demmam.

37 -

sam

: :
..
: ..

Ve keyfe tezhebu min hun il


hunke?

Buradan oraya nasl


gidiyorsun ?

Bit-tira

Uakla.

38 -
Yasin

11

Kaynak:
Video: http://arabic.uz/content/view/117/30/
Metin: http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,20023.0.html
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=M9LbV9nEdxg&feature=player_embedded
Ocak-2012