You are on page 1of 2

"Thank You, Ang Babait Ninyo"

Umagang may dala


ng bagong pag-asa
Tibok ng puso
Bawat hininga

Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
'Di man natin hiling

Ang Pasko'y paalala


Na bawat isa'y pagpapala
Mula sa kanya
Na unang biyaya

Chorus:
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Ang Pasko'y paalala


Na bawat isa'y pagpapala
Mula sa kanya
Na unang biyaya

Chorus:
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Thank you, thank you!


Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Nadapa man kahapon


Bukas ay babangon
Lahat ng pagkakataon
Ako'y iyong inaahon

Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa pananlangin
'Di man natin hingin.

Higit pa sa sapat
Binigay Niya na'ng lahat
Maraming dahilan
Maraming paraan
Para sa inyo ay magpasalamat.

Chorus:
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Thank you (thank you),


thank you (thank you)!
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

...

Chorus:
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.

Kaya ngayong Pasko


Ang blessings ko'y kayo
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
(thank you...).

Thank you, owoh,


thank you, owoh...
Thank you, thank you
Thank you, thank you
Ang babait ninyo (howooohhh...)

Thank you, owoh...


thank you
(ang blessings ko'y kayo) owoh...
Thank you, thank you
Ang babait ninyo
(Thank you, thank you, oh yeah...)

Thank you, Thank you...


Thank you, thank you
Thank you, thank you
Ang babait ninyo.