:: URUSAN PENGAMBILAN :: Urusan Pengambilan Ke Perkhidmatan Awam [ Info ] Urusan pengambilan bermula dengan permohonan yang diterima melalui

Borang PG-SPA dari Kementerian/Jabatan. Terlebih dahulu, status calon simpanan jawatan yang dipohon akan disemak dan tawaran akan dibuat kepada calon simpanan jika ada. Seterusnya proses yang terlibat adalah proses pemerolehan calon dari Bank Data SPA, penyediaan Penyata Lembaga Permulaan (PLP), urusan temu duga, penyediaan Kertas Suruhanjaya dan kemudian proses tawaran kepada calon yang berjaya. Sistem Mengambil Sepanjang Masa (eSMSM) [ Info ] Urusan pengambilan yang dilaksanakan oleh SPA kini menggunakan sistem berkomputer sepenuhnya, yang dikenali sebagai Sistem Mengambil Sepanjang Masa, atau ringkasannya SMSM. Sistem ini diperkenalkan dalam bulan Januari 1997. Di bawah SMSM, permohonan jawatan boleh dibuat pada bila-bila masa sepanjang tahun. SMSM memudahkan urusan pendaftaran permohonan, tapisan, penyenaraian calon lantikan dan simpanan, penjadualan temu duga, penentuan tempat temu duga dan tawaran jawatan. Di bawah sistem ini pemohon boleh mengemukakan permohonan secara online di laman web SPA http://www.spa.gov.my . Orang ramai boleh berurusan dengan Urus Setia SPA secara online menerusi http://www.spa.gov.my atau menelefon talian TeleSPA nombor 600-83-7979 atau melalui sistem pesanan ringkas (SMS) di nombor 39111. Maklumat mengenai temu duga dan keputusannya boleh dicapai melalui laman web SPA dan SMS sepanjang masa. Jawatan Yang Dikendalikan oleh SPA [ Info ] Maklumat mengenai deskripsi senarai jawatan seperti deskripsi tugas, syarat lantikan, kod skim, gred, gaji mula, imbuhan tetap khidmat awam (ITKA), imbuhan tetap perumahan dan bantuan sara hidup (COLA) yang boleh dipohon oleh calon mengikut kelayakan berikut: - Ijazah/Sarjana/PHD - Diploma/STP/STPM/HSC - SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil - PMR/SRP - Kelayakan Bakat - Latihan Separa Perubatan Bagaimana Untuk Memohon [ Info ] Warganegara Malaysia yang berkelayakan boleh memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Online (SPA8i) yang disediakan di Portal SPA www.spa.gov.my . Semakan Online Calon boleh menyemak - Maklumat Urusan Pengambilan [ Info ] - Status Pendaftaran [ Info ] - Jadual Temu Duga [ Info ] - Jadual Peperiksaan [ Info ] - Keputusan Temu Duga [ Info ] - Keputusan Peperiksaan [ Info ] Hari SPA Bersama Pelanggan [ Info ] Hari SPA Bersama Pelanggan merupakan satu langkah dalam mewujudkan budaya layanan mesra pelangga di SPA dan memberi peluang kepada orang ramai dan penjawat awam mendapat maklumat secara terus mengenai SPA. :: URUSAN PERKHIDMATAN :: Pengesahan Pelantikan [ Info ] Penetapan Gaji Permulaan Mengikut Peraturan 23(2) & 23(5) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [PPA 2005] [ Info ] Pelanjutan Tempoh Percubaan [ Info ] Pengesahan Dalam Perkhidmatan [ Info ] Pemberian Taraf Berpencen [ Info ]

Kembali Ke Dalam Skim Perkhidmatan Terdahulu [ Info ] Penamatan Perkhidmatan [ Info ] Pertukaran Perkhidmatan [ Info ] Pertukaran Pelantikan [ Info ] Pertukaran Sementara/Peminjaman [ Info ] Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen [ Info ] Pelepasan Untuk Pertukaran Pelantikan/Peminjaman [ Info ] Pembatalan Tawaran Pelantikan [ Info ] Pertukaran Tetap [ Info ] Pelanjutan Pertukaran Sementara/Peminjaman [ Info ] Pelarasan Gaji Pertukaran Sementara/Peminjaman [ Info ] Pemendekan Tempoh Pertukaran Sementara/Peminjaman [ Info ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful