P. 1
Down Catalog Fise Tehnice

Down Catalog Fise Tehnice

|Views: 896|Likes:
Published by marky33
ghid CERESIT
ghid CERESIT

More info:

Published by: marky33 on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Fiße tehnice Ceresit

CM 9 CM 11 CM 12 CM 13 CM 15 CM 16 CM 17 CM 18 CM 19 CM 25 CU 22 CU 26 CE 33 CE 35 CE 40 CE 43 CE 44 CE 47 CE 48 CE 49 CE 50 CE 51 CL 50 CL 51 CL 152 CL 53 CL 54 CL 56 CL 57 CL 55 CL 58 CU22-CE47/48 CN 74 CN 94 CN 96 CR 62 CR 63 CR 65 CR 166 CR 72 CR 90 CO 81 CO 84 CP 43 CP 50 BT 21 BT 26 CA 21 CA 23 Ceresit PCC CD 24 CD 25 CD 26 CD 30 CD 31 CX 5 CC 83 CC 92 CT 10 CT 13 CT 15 CT 16 CT 17 CT 60 CT 63 CT 64 CT 72 CT 73 CT 74 CT 75 CT 77 CT 83 CT 84 CT 85 CT 85W CT 126 CT 127 CT 227 TS 51 TS 52 TS 61 TS 62 TS 64 TS 65 PU Profi Cleaner Sistemul WINTeQ Iso-Connect Int Iso-Connect Ext Adeziv pentru faian†å ßi gresie, la interior Adeziv pentru plåci ceramice Adeziv semiflexibil pe bazå de ciment pentru placåri ceramice Adeziv flexibil rapid Adeziv pentru marmurå Adeziv flexibil pe bazå de ciment Adeziv flexibil pe bazå de ciment Adeziv flexibil pentru placaje ceramice pe suprafe†e critice Adeziv flexibil rapid cu consisten†å fluidå Adeziv flexibil de culoare albå Adeziv pe bazå de råßinå epoxidicå Adeziv flexibil hidroizolant Chit rosturi (alb, gri, culori) Chit de rosturi (alb, gri, culori) Chit de rosturi flexibil aquastatic Chit de rosturi flexibil aquastatic Chit de rosturi epoxidic Chit de rosturi epoxidic pentru perete Chit de rosturi epoxidic pentru pardosealå Hidroizola†ie epoxidicå Amorså flexibilå pe bazå de råßini epoxidice Epoclean – solu†ie de curå†at ßi aditiv dispersant Hidroizola†ie bicomponentå Hidroizola†ie flexibilå, impermeabilå Bandå de etanßare Manßetå de etanßare pentru perete Manßetå de etanßare pentru pardosealå Col† de etanßare “interior” Col† de etanßare “exterior” Solu†ie de curå†at universalå Placå izolantå multifunc†ionalå Tabel de stabilitate la agen†i chimici Íapå autonivelantå rezistentå la presiune ßi la apå Amorså specialå Aditiv pentru ßapå Tencuialå de asanare Tencuialå de asanare “universalå” Mortar hidroizolant Hidroizola†ie flexibilå, bicomponentå pe baza de ciment Pastå de etanßare flexibilå monocomponentå Impermeabilizare prin cristalizare Solu†ie de silicatizare Concentrat tencuialå de asanare Mastic de etanßare din cauciuc bituminos 2K Bandå de etanßare a rosturilor Membranå hidroizolantå autoadezivå “Allweather” Grund “Allweather” Membranå de egalizare ßi protec†ie Bandå de fixare din aluminiu Sistem de reparare ßi protec†ie a betonului Material de repara†ie a betonului Mortar fin de repara†ie a betonului Mortar de repara†ii pentru beton cu granula†ie mare Protec†ie anticorozivå mineralå, monocomponentå ßi mortar de contact “2 în 1” Råßinå epoxidicå anticorozivå Ciment de montaj Emulsie elasticå Agent de impermeabilizare Lac de protec†ie pentru chitul de rosturi Agent de impregnare a fa†adelor Vopsea grund Vopsea grund de culoare albå Grund de profunzime, fårå solvent Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 1,5 mm Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 3 mm Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 2 mm Tencuialå silicaticå, cu aspect de praf de piatrå granule 1,5 sau 2,5 mm Tencuialå silicaticå, cu aspect canelat granule 2 sau 3 mm Tencuialå siliconicå, aspect de praf de piatrå cu granula†ia de 1,5 sau 2 mm Tencuialå siliconicå, aspect rustic, cu granula†ia de 2 sau 3 mm Tencuialå mozaicatå, cu granula†ie de 1,4 sau 2 mm Mortar adeziv Adeziv Poliuretanic Mortar adeziv/Adeziv pentru polistiren Mortar adeziv/Adeziv pentru polistiren - varianta de iarnå Glet pentru interior Glet pentru finisaje fine la interior Glet pentru exterior pe bazå de ciment alb Spumå poliuretanicå de montaj, pentru iarnå Spumå poliuretanicå de pistol, pentru iarnå Spumå poliuretanicå de montaj Spumå poliuretanicå de pistol cu expandare controlatå Spumå poliuretanicå de montaj cu expandare ridicatå Spumå poliuretanicå de pistol cu expandare ridicatå Agent de curå†are pentru spumå poliuretanicå în fazå proaspåtå Sistem de etanßare pentru tâmplåria termoizolantå Sistem de folii pentru interior Sistem de folii pentru exterior 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 51 51 51 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169

Produse pentru placåri

Produse pentru pardoseli

Etanßåri ßi protec†ie pentru construc†ii

Membrane ßi accesorii hidroizolante

Produse speciale pentru repara†ii

Aditivi pentru mortare ßi betoane

Protec†ie pentru fa†ade ßi suporturi

Produse pentru gletuire

Izolan†i ßi etanßan†i profesionali

Fiße tehnice Ceresit
ecoMAX 600/300 Bandå de etanßare din material spongios CS 25 Silicon Sanitar Silikon Universal Etanßant universal Silikon Glass Silicon pentru sticlå Silikon Neutral Silicon neutral Akryl Acrilat pentru repara†ii Silikonheatresistant Silicon rezistent la temperaturi înalte CS 29 Mastic de etanßare pe bazå de poliuretan FT 101 Etanßant si adeziv Silikon Tools Unelte de lucru cu silicon Aquablock Pastå hidroizolantå pentru repara†ii FOLOSIREA ADEZIVILOR DE GRESIE ÎN FUNCˇIE DE NATURA STRATULUI SUPORT FOLOSIREA CHITURILOR DE ROSTURI ÎN FUNCˇIE DE DESTINAˇIA ÎNCÅPERII UTILIZAREA PRODUSELOR DE HIDROIZOLAˇIE PE BAZÅ DE CIMENT CERESIT TABEL DE UTILIZARE A MATERIALELOR DE ETANÍARE SISTEME CONSTRUCTIVE PENTRU REALIZAREA PISCINELOR 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 194 195 196 197

Izolan†i ßi etanßan†i profesionali

Ghid de utilizare

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 9
Adeziv pentru faian†å ßi gresie, la interior
Adeziv în pat sub†ire ßi mediu pentru placåri ceramice CARACTERISTICI
• • • • pentru grosimi de la 5 la 15 mm ideal pentru suprafe†e neregulate pentru plåci ceramice absorbante economic

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru placåri ceramice sau din piatrå naturalå, teracote ßi mozaicuri. • Pentru lipirea plåcilor ceramice absorbante, gr. BIIa, BIIb, B III, la interior, pe toate suporturile având ca liant cimentul. Prin adåugarea aditivului CC 83 se creazå un pat de mortar flexibil, de mare aderen†å. Adåugarea de aditiv Ceresit CC 83 este necesarå la placårile ceramice pe urmåtoarele suporturi: • placåri ceramice anterioare; • vopsele; • panouri ußoare de construc†ie - gips-carton; • mozaicuri lustruite; • ßape uscate; • plåci de ipsos; • plåci ceramice neabsorbante. • Pentru placarea cu plåci ceramice por†elanate neabsorbante se va adåuga aditivul Ceresit CC 83 sau se va utiliza un adeziv flexibil (CM 12 sau CM 16).

Timpul de uscare a amorsei este de 4 pânå la 12 ore. Amorsarea nu este necesarå pentru: • gips-carton (când se adaugå CC 83); • placåri ceramice anterioare (când se adaugå CC 83); • placåri anterioare cu piatrå naturalå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 9 aderå la toate suprafe†ele rezistente, curate, uscate sau umede, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitum, praf). Se vor îndepårta straturile cu rezisten†å mecanicå slabå. Neregularitå†ile pânå la 1 cm adâncime pot fi reparate cu CM 9 în ziua anterioarå placårii. Amorsarea stratului suport este necesarå pentru: • tencuieli de ciment, var (vârsta minimå 28 de zile); • ßape de ciment (vârsta minimå 28 de zile); • beton (vârsta minimå 6 luni) • beton celular (B.C.A.); • plåci de ipsos (umiditate maxim 2%).

MOD DE APLICARE
Con†inutul ambalajului se va introduce în cantitatea måsuratå de apå curatå, rece, sau în emulsia CC 83 diluatå cu apå (2 pår†i emulsie CC 83/ 1 parte apå) ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i, pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupå un timp de aßteptare de 5 minute se va amesteca din nou, iar consisten†a materialului se mai poate ajusta prin adåugare de apå. Adezivul va fi întins pe suport cu ajutorul unei mistrii din†ate. Mårimea acestor din†i va fi aleaså în func†ie de mårimea plåcilor. În cazul în care atât mårimea din†ilor mistriei cât ßi consisten†a adezivului au fost corect alese, placa ceramicå apåsatå pe adeziv nu se deplaseazå de
3

pe suprafa†a verticalå, iar adezivul acoperå cel pu†in 65% din intradosul plåcii. Plåcile nu se vor înmuia în apå. Ele vor fi montate pe adeziv în cadrul timpului deschis specificat (15-20 min). Plåcile nu se vor monta etanß. Rostul dintre ele va fi de 215 mm, în func†ie de mårimea plåcilor ßi de condi†iile de exploatare. Rosturile vor fi chituite dupå cel pu†in 24 de ore, utilizându-se chiturile Ceresit. Mortarul proaspåt în exces se va curå†a cu apå, iar cel întårit cu mijloace mecanice. Notå: Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de la 5˚C la 30˚C. Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 23˚C ßi o umiditate relativå de 50%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. CM 9 con†ine ciment iar dupå amestecul cu apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta un medic. Pentru montarea plåcilor în zone solicitate chimic se vor folosi al†i adezivi Ceresit. Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Timp deschis: Timp de maturare: Alunecare: Rostuire: Rezisten†å la temperaturå: Timp de ajustabilitate: Aderen†å în mediu uscat: Aderen†å în mediu umed:

Pânå la 3 ore (minim 90 minute) 5˚C - 30˚C < 20 min 5 min < 0,5 mm Dupå 24 de ore -30˚C - +70˚C 20 min. > 0,7 N/mm2 > 0,5 N/mm2

Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: > 0,5 N/mm2 Aderen†å dupå cicluri înghe† - dezghe†: > 0,5 N/mm2

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Date tehnice când se utilizeazå CC 83: Propor†iile amestecului: Timp de punere în operå: Timp deschis: Alunecare: Rostuire: 4 kg CC 83 + aprox. 2,1 l apå pt. 25 kg. Aprox. 90 minute Aprox. 20 minute < 0,5 mm Dupå 72 de ore

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

Aderen†å în toate condi†iile dupå 28 zile: > 1,0 N/mm2 Consum orientativ:
Placa/Mårimea din†ilor mistriei (mm) Consum CM 9 (kg/m2) Consum CC 83 (kg/m2)

AMBALARE
Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi modificatori 1,44 kg / dm3 cca. 6 l apå (4 kg CC 83 +2,0 l) apå pentru 25 kg

15x15/ 6 20x20/ 8 30x30/ 10 >30x30/ 15

2,1 3 4,3 6

0,43 0,53 0,65 -

Densitate: Propor†ia amestecului:

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 11
Adeziv pentru plåci ceramice
Adeziv în pat sub†ire pentru placåri ceramice la interior ßi exterior CARACTERISTICI
• • • • rezistent la înghe† pentru interior ßi exterior pentru grosimi de la 2 la 10 mm economic

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru placåri ceramice absorbante (grupele BIIa, BIIb, BIII) sau din piatrå naturalå, teracote ßi mozaicuri la interior ßi exterior. • Pentru montarea plåcilor cu intrados profilat, la interior, exterior pe toate suporturile având ca liant cimentul. Prin adåugarea aditivului CC 83 se creeazå un pat de mortar flexibil, de mare aderen†å. Adåugarea de aditiv Ceresit CC 83 este necesarå la toate tipurile de placåri ceramice (absorbante sau neabsorbante) pe urmåtoarele suporturi: • placåri ceramice anterioare; • vopsele; • ßape uscate; • plåci de ipsos; • gips-carton. De asemenea, CC 83 este necesar în cazul placårilor la exterior pentru a preveni apari†ia de tensiuni interne în plåci, în special la montarea pe beton tânår (cel pu†in 3 luni de turnare).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 11 aderå la toate suprafe†ele rezistente, curate, uscate sau umede, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitum, praf). Se vor îndepårta straturile cu rezisten†å mecanicå slabå. Neregularitå†ile pânå la 5 mm adâncime pot fi reparate cu CM 11 în ziua anterioarå placårii.

La interior: Amorsarea cu grund CT 17 a stratului suport este necesarå pentru: • tencuieli de ciment ßi var (vârsta minimå 28 de zile); • ßape de ciment (vârsta minimå 28 de zile); • beton (vârsta minimå 6 luni); • beton celular (B.C.A.); • plåci de ipsos (umiditate mai micå de 2 %). Timpul de uscare a amorsei este de 4 pânå la 12 ore. Amorsarea nu este necesarå pentru: • vopsele de dispersie cu bunå aderen†å la suport (când se adaugå CC 83); • gips-carton (când se adaugå CC 83); • placåri ceramice anterioare (când se adaugå CC 83); • placåri anterioare cu piatrå naturalå (când se adaugå CC 83). La exterior: • se vor amorsa în prealabil suprafe†ele absorbante.

5

MOD DE APLICARE
Con†inutul ambalajului se va introduce în cantitatea måsuratå de apå curatå, rece, sau în emulsia CC 83 diluatå cu apå (2 pår†i emulsie CC 83/ 1 parte apå) ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i, pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupå 5 minute se va amesteca din nou, iar consisten†a materialului se mai poate ajusta prin adåugare de apå. Adezivul va fi întins pe suport cu ajutorul unei mistrii din†ate. Mårimea acestor din†i va fi aleaså în func†ie de mårimea plåcilor. În cazul în care atât mårimea din†ilor mistriei cât ßi consisten†a adezivului au fost corect alese, placa ceramicå apåsatå pe adeziv nu se deplaseazå de pe suprafa†a verticalå, iar adezivul acoperå cel pu†in 65% din intradosul plåcii. La exterior ßi în zonele cu umiditate permanentå, adezivul trebuie aplicat atât pe suport cât ßi pe placa ceramicå, astfel încât så se ob†inå o acoperire de 100% a intradosului plåcii ceramice. Plåcile nu se vor înmuia în apå. Ele vor fi montate pe adeziv în cadrul timpului deschis specificat (20 min). Plåcile nu se vor monta etanß. Rostul dintre ele va fi de 2-15 mm în func†ie de mårimea plåcilor ßi de condi†iile de exploatare. Rosturile vor fi chituite dupå cel pu†in 24 de ore, utilizânduse chiturile Ceresit. Mortarul proaspåt în exces se va curå†a cu apå, iar cel întårit cu mijloace mecanice. Notå: Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de la 5°C - 30°C. Toate datele ß i informa†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 23°C ßi o umiditate relativå de 50%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. CM 11 con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta un medic. Pentru montarea plåcilor în zone solicitate chimic se vor folosi al†i adezivi Ceresit. Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi modificatori conf. SREN 12004:2001 1,42 kg / dm3 6,5-7 l apå pentru 25 kg Pânå la 3 ore (minim 90 minute) 20 min. 5 min < 0,5 mm Dupå 24 de ore

Adezic clasa CIT Densitate: Propor†ia amestecului: Timp de punere în operå: Timp deschis: Timp de maturare: Alunecare: Rostuire:

Rezisten†å la temperaturå: -30˚C - +70˚C Timp de ajustabilitate: Aderen†å în mediu uscat: Aderen†å în mediu umed: 20 min. > 1 N/mm2 > 0,5 N/mm2

Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: > 0,5 N/mm2 Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: > 0,5 N/mm2 Date tehnice când se utilizeazå CC 83: Propor†iile amestecului: Timp de punere în operå: Timp deschis: Alunecare: Rostuire: Aderen†å dupå 28 zile: Consum orientativ:
Placa/Mårimea Consum CM 11 Consum CC 83 din†ilor mistriei (kg/m2) (kg/m2) (mm)

4 kg CC 83 + aprox. 2,1 l apå pt. 25 kg Aprox. 90 minute Aprox. 20 minute < 0,5 mm Dupå 72 de ore 1,3 N/mm2

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE SI AMBALARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni. Saci de 25 kg. AMBALARE

10x10/ 15x15/ 20x20/ 30x30/

4 6 8 10

2,0 2,5 3 4,5

0,32 0,43 0,53 0,65

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 12
Adeziv semiflexibil pe bazå de ciment pentru placåri ceramice la interior ßi exterior
CARACTERISTICI
• semiflexibil • aderen†å bunå • pentru plåci por†elanate la interior, balcoane ßi terase • pentru suprafe†e etanßate la interior • pentru pardoseli încålzite la interior • pentru exterior pe suprafe†e absorbante cu placi absorbante fårå expunere directå la apå

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru montarea de plåci ceramice absorbante la interior ßi exterior, de plåci ceramice neabsorbante la interior. Utilizabil pentru placåri pe pardoseli încålzite. Pentru placarea suprafe†elor ca de exemplu placåri ceramice anterioare, mozaicuri, ßape sclivisite ßi din asfalt turnat, la interior. Pentru suprafe†e critice sau în cazul plåcilor neabsorbante la exterior se recomandå flexibilizarea adezivului prin adåugare de emulsie Ceresit CC 83 în propor†ie de 2 kg/sac sau folosirea adezivului CM 16. Prin adåugarea aditivului CC 83 se creazå un pat de mortar flexibil, de mare aderen†å. Adåugarea de aditiv Ceresit CC 83 este necesarå la toate tipurile de placåri ceramice (absorbante sau neabsorbante) pe urmatoarele suporturi la exterior: • placåri ceramice anterioare • vopsele alchidice • suprafe†e anhidritice (mortare care con†in gips) • panouri ußoare de construc†ie

Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå trebuiesc eliminate mecanic. Suprafe†ele absorbante (BCA, plåci de gips carton, tencuialå tradi†ionalå) trebuiesc amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional pânå la omogenizare. Dupå cca. 5 min se amestecå din nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare. Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 12 sunt necesari 6-6,5 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min 75 % pe spatele plåcii. Când se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie aplicat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så
7

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 12 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, ßape pe bazå de ciment (cel pu†in 28 zile). - Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi reparatå cu CM 12 cu o zi înainte de efectuarea placårii - Când se placheazå peste plåcile ceramice vechi la interior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv CM 12 cu rolul de a crea o punte adezivå.

fie de 100%. Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå. Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi aditivi din råßini sintetice 1,42 kg / dm3 6-6,5 l apå pentru 25 kg Pânå la 2,5 ore (minim 90 minute)

Densitate: Propor†ia amestecului: Timp de punere în operå:

RECOMANDÅRI
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +5 to +30˚C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23˚C ßi umiditate relativå de 50%. În conditii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 12 con†ine ciment ßi în timpul procesului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clatit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului. Acoperirea 100% este posibilå numai dacå stratul de adeziv este suficient de gros. Mistria zim†atå trebuie aleaså în func†ie de dimensiunile plåciii dar ßi de denivelårile din suprafa†å.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

Temperatura de punere în operå: 5˚C - 30˚C

Timp deschis: Timp de maturare: Alunecare: Rostuire:

15-20 min. 5 min < 0,5 mm Dupå 24 de ore

Rezisten†å la temperaturå: -30˚C - +70˚C

ALTE INFORMAˇII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Timp de corec†ie:

20 min.

Aderen†å conform SR EN-12004:2001: Aderen†å în mediu uscat: Aderen†å în mediu umed: > 1 N/mm2 > 0,8 N/mm2

Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: > 0,5 N/mm2 Aderen†å dupå îmbåtrânire la 70˚C: > 0,5 N/mm2
Consum orientativ material uscat: 1,2-4kg/m2

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat.

Dimensiune placa

Dimensiune zim†i mistrie

Consum CM 12 (kg/m2)

AMBALARE
Saci de 25 kg.

< < < <

10 15 25 30

cm cm cm cm

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

1,4 2,2 2,8 4,2

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

Adeziv flexibil “rapid”
Mortar adeziv în pat sub†ire cu întårire rapidå, flexibil, pentru placåri ceramice absorbante sau neabsorbante, pe suporturi minerale ßi critice, în interior, exterior ßi în zone umede CARACTERISTICI
• • • • • • flexibil întårire rapidå pentru interior ßi exterior gata de chituit dupå 3 ore dupå 24 de ore capacitate de încårcare completå ußor de aplicat

CM 13

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru placåri pe suprafe†e critice, circulabile în scurt timp de la execu†ie. Pentru montarea plåcilor ceramice absorbante ßi neabsorbante, pietrei naturale ßi artificiale, mozaicului ßi plåcilor din material termoizolant. Pentru asigurarea unui strat adeziv flexibil, de exemplu pe elemente prefabricate de beton (vechi de cel pu†in 3 luni), placåri ceramice anterioare (perete ßi pardosealå), straturi de vopsea rezistente pe bazå de råßini epoxidice ßi dispersie, ca ßi pe pardoseli încålzite. În interior pentru plåci de fibrogips ßi gips-carton, tencuieli de ipsos, (umiditate < 1,0 %), ßape uscate, plåci fibro-lemnoase (V 100 > 22 mm), asfalt turnat, ßape pe bazå de anhidrit ßi ipsos (umiditate 0,5 %). În exterior foarte avantajos pentru renovarea balcoanelor, teraselor ßi fa†adelor. Pentru ßpåcluire în vederea repara†iilor sau nivelårilor înainte de montare, la denivelåri pânå la cca 8 mm.

zile, umiditate 2,0 %) ßi betonul (vechime minimå 3 luni) pot fi placate direct.

MOD DE APLICARE
CM 13 se amestecå în apå curatå cu bormaßina ßi un amestecåtor pânå la omogenizare. Pentru pregåtirea a 25 kg CM 13 sunt necesari cca 6,5 pânå la 7 l apå. La amestecare raportul trebuie så fie de 5 pår†i pulbere la cca 2 pår†i apå. Dupå cca 5 minute mortarul se mai amestecå o datå. Reglarea consisten†ei se realizeazå cu apå. Stratul sub†ire de mortar se prelucreazå corespunzåtor regulilor prelucrårii în strat sub†ire. Nu se amestecå mai mult material decât poate fi prelucrat în interval de cca 45 minute. Resturile proaspete de mortar se îndepårteazå cu apå, resturile întårite se îndepårteazå numai mecanic. Chituirea este posibilå dupå 3 ore, de exemplu cu CE 40 sau CE 43 mortar de umplere a rosturilor flexibil. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.
9

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CM 13 se aplicå pe toate suprafe†ele suport rezistente, cu capacitate portantå, compacte, pe care nu se aflå substan†e antiaderente. Se îndepårteazå straturile cu rezisten†å insuficientå. Interior: În spa†iile umede se aplicå etanßarea alternativå, de exemplu cu CL 50, CL 51. Straturile de vopsea trebuie asperizate sau curå†ate. Toate suprafe†ele de bazå puternic absorbante, de exemplu B.C.A., se grunduiesc cu CT 17. Grundul se laså så se aeriseascå 4 ore. Exterior ßi interior Tencuielile grupe de mortar P II ßi P III (vechime minimå 28 zile), ßapele pe bazå de ciment (vechime minimå 28

Notå: Materialul se pune în operå numai în mediu uscat ßi la temperaturi cuprinse între +5°C ßi +30°C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +20°C ßi la o umiditate relativå a aerului de 50 %. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. CM 13 adeziv flexibil con†ine ciment ßi reac†ioneazå cu apa alcalin, de aceea trebuie protejate pielea ßi ochii. În cazul contactului cu substan†a clåti†i bine cu apå. În cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii

Densitate: Clasa de flexibilitate S1 Raport de amestecare: pentru 25 kg Temperatura de punere în operå: Timp de maturare: Timp de punere în operå:

1,25 kg/dm3

cca 6,5 pânå la 7 l apå

+5°C pânå la +30°C 5 minute cca 45 minute cel pu†in 15 minute < 0,10 mm dupå 3 ore

RECOMANDÅRI
Pentru montarea plåcilor în domenii cu solicitåri chimice se folosesc al†i adezivi Ceresit. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

Timp deschis: Alunecare: Chituire:

Rezisten†å la temperaturå: -30°C pânå la +70°C Aderen†å: Aderen†å în mediu uscat, dupa 28 de zile: Aderen†å în mediu umed: >1,0 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm2

DEPOZITARE
Se depoziteazå cca 6 luni în mediu uscat.

Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: > 1 N/mm2 Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: > 1 N/mm2 Consum orientativ:
Placa/Mårimea din†ilor mistriei (mm) Consum CM 13 (kg/m2)

AMBALARE
Saci de hârtie în cantitate de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu substan†e de umpluturå minerale îmbogå†itå cu råßinå sinteticå GISCODE: ZP 1 Strat sub†ire de mortar veri ficat conform DIN 18 156-M

10x10/ 4 15x15/ 6 20x20/ 8 30x30/ 10

2,1 2,7 3,3 3,6

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 203.26.22

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

Adeziv pentru marmurå

CM 15 ,,EASY’’
Adeziv de culoare albå, cu întårire rapidå pentru lipirea plåcilor de marmurå ßi a celor transparente CARACTERISTICI
• • • • • • previne decolorarea plåcilor de marmurå eficien†å cu 30% mai mare se poate chitui dupå numai 4 ore pentru grosimi 2-10 mm rezisten†å la înghe† mult mai ußor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CM 15 este recomandat pentru lipirea plåcilor de marmurå, a plåcilor de calcar pe suprafe†e suport nedeformabile cum ar fi beton, ßape pe bazå de ciment, tencuieli. CM 15 poate fi aplicat atât la interior cât ßi la exterior. De asemenea, acest adeziv poate fi folosit pentru fixarea plåcilor ceramice când se lucreazå sub presiunea timpului. În cazul suprafe†elor suport deformabile, cum ar fi gips cartonul, plåcile de PAL sau OSB, pardoseli încålzite este necesarå aditivarea adezivului cu Ceresit CC 83 emulsie elasticå. CM 15 aditivat cu CC 83 se recomandå a fi folosit pentru placåri pe terase, balcoane ßi scåri exterioare. Emulsia CC 83 îmbunåtå†eßte aderen†a. De aceea, trebuie folositå ßi în cazul lipirii pe plåci ceramice anterioare, vopsele alchidice cu aderen†å bunå. Emulsia CC 83 trebuie adaugatå ßi în cazul lipirii plåcilor cu absorb†ie reduså (< 3%), de exemplu plåcile de sticlå sau plåcile de mozaic vitroceramic.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI
CM 15 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf). Interior ßi exterior se recomandå amorsarea cu CT17 pentru: • beton (mai vechi de 3 luni, umiditate 4%); • ßape pe bazå de ciment ßi tencuieli mai vechi de 28 de zile ßi umiditate 4%. • BCA amorsat cu CT 17 de douå ori; Interior: • vopsele alchidice cu aderen†å bunå, trebuie asperizate în prealabil; • plåci de OSB sau PAL (gr. < 22 mm) trebuie asperizate mecanic ßi amorsate cu CT 16.

Pe suprafe†ele neabsorbante se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv flexibil cu o zi înaintea placårii. Murdåria, straturile friabile ßi vopselele cu aderen†å slabå trebuie eliminate mecanic. Suprafe†ele absorbante trebuie amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17. Denivelårile în substrat de pânå la 5 mm trebuie reparate cu o zi înainte cu adeziv Ceresit CM 9. În cazul denivelårilor mari se recomandå folosirea unui mortar rapid de umplere, Thomsit RS 88.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare sau în cantitatea de apå cu adaos de CC 83 dacå este cazul, ßi amestecatå cu un mixer profesional pânå la omogenizare. Dupå cca. 5 min. se amestecå din nou. Dacå este necesar, se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare. Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min. 65% pe spatele plåcii. Când se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie apli11

cat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så fie de 100%. Plåcile nu trebuie îmbibate în apå. Plåcile trebuie aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Lå†imea rosturilor trebuie så fie între 1ßi 8 mm în func†ie de dimensiunile plåcilor ßi de condi†iile de exploatare. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar odatå întårit se poate îndepårta numai mecanic. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

Raport amestec: Aplicare pe verticalå: Aplicare pe orizontalå: Temperatura de aplicare: Timp de punere în operå: Timp de maturare: Timp deschis Alunecarea (conform SR-EN 12004): Chituire:

5,4 - 5,8 l apå (2,0 l CC 83 + 3,4 l apå)* la 18 kg 4,8 l apå / 18 kg praf 5,8 l apå / 18 kg praf de la +50 C la +300 C aprox. 45 min. 5 min. 30 min. < 0,5 mm dupå 4 ore

RECOMANDÅRI
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +50 C pânå la +250 C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23oC ßi umiditate relativå de 50%. În condi†ii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 15 con†ine ciment ßi în timpul procesului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuie proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clåtit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii

Aderen†å conform SR-EN 12004: > 0,5 N/mm2 Aderen†å în mediu uscat, dupå 28 de zile: > 0,5 N/mm2 ; > 1 N/mm2 * Aderen†å în mediu umed:> 0,5 N/mm2 ; > 1 N/mm2 * Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: > 0,5 N/mm2 ; > 1 N/mm2 * Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: > 0,5 N/mm2 ; > 1 N/mm2 *

ALTE RECOMANDÅRI
Aceastå Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie veri-ficatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Rezisten†a la temperaturå: de la -300 C la +700 C * cand se adaugå CC 83 Consumul men†ionat depinde ßi de substrat în func†ie de gradul de nivelare al acestuia:
Dimensiune placå Dimensiune zim†i mistrie Consum CM 15 (kg/m2) Consum CC 83* (l/m2)

DEPOZITARE
Pânå la 6 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat. < 10 cm < 15 cm

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

1,0 1,4 1,9 2,3

0,11 0,16 0,21 0,26

AMBALARE
Saci de 18 kg.

< 25 cm < 30 cm

DATE TEHNICE
Bazå: Amestec de ciment cu råßini sintetice ßi filler cu greutate reduså C1 FT aprox. 1,16 kg/ dm3

Acest produs este compatibil cu standardul SR-EN 12004:2002.

Clasa de rezisten†å Densitate:

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 16
Adeziv flexibil pe baza de ciment
Adeziv flexibil pentru placåri ceramice ßi din piatrå naturalå la interior ßi exterior CARACTERISTICI
• • • • • flexibil rezisten†å mare pentru balcoane ßi terase pentru pardoseli încålzite pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru placåri ceramice ßi plåci din piatrå naturalå. • Pentru suprafe†e suport absorbante ßi neabsorbante. Poate fi folosit ßi pentru lipirea pe suporturi deformabile cum ar fi plåci de gipscarton sau plåci de PAL, OSB tratate corespunzåtor. • Pentru interior si exterior la aplicare în clådiri de locuit, clådiri publice sau clådiri comerciale. • Pentru lipirea pe suprafe†e etanßate cu hidroizola†ii pe bazå de ciment. • Pentru balcoane ßi terase.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 16 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, sape pe bazå de ciment (cel putin 28 zile). - Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi reparatå cu CM 16 cu o zi înainte de efectuarea placårii - Cand se placheazå peste plåcile ceramice vechi la exterior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv CM 16 cu rolul de a crea o punte adezivå. Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå trebuie eliminatå mecanic . Suprafe†ele absorbante (BCA, plåci de gips carton, tencuialå tradi†ionalå) trebuiesc amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17. Plåcile din PAL, OSB trebuie asperizate bine ßi amorsate cu amorså Ceresit CT 16.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional panå la omogenizare. Dupå cca 5 min se amestecå din nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare. Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 16 sunt necesari 7,5-8 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min 75 % pe spatele plåcii. Cand se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie aplicat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så fie de 100%. Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå. Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic.

13

La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

Alunecare (conform SR-EN 12004): Chituire:

< 0,5 mm

dupå 24 de ore

RECOMANDÅRI
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +50 C pânå la +300 C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23oC ßi umiditate relativå de 50%. În condi†ii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 16 con†ine ciment ßi în timpul procesului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clåtit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului. Acoperirea 100% este posibilå numai dacå stratul de adeziv este suficient de gros. Mistria zim†atå trebuie aleaså în func†ie de dimensiunile plåcii dar ßi de denivelårile din suprafa†å. Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

Aderen†å conform SR-EN 12004: Initial: Dupå imersie în apå: Dupå încålzire: > 1,2 MPa > 1,0 MPa > 1,0 MPa

Dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 1,0 MPa Rezisten†a la temperaturå: de la -300 C la +700 C Consumul men†ionat depinde ßi de substrat în func†ie de gradul de nivelare al acestuia:
Dimensiune placå Dimensiune zim†i mistrie Consum CM 16 (kg/m2)

ALTE INFORMAˇII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea. < 10 cm < 15 cm < 25 cm < 30 cm

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

1,3 2,0 2,6 4,0

Acest produs este compatibil cu standardul SR-EN 12004:2001.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Amestec de ciment cu substan†e minerale ßi aditivi din råßini sintetice aprox. 1,3 kg/ dm3 7,5 - 8 l apå/ 25 kg de la 5° C pânå la +30° C cca. 2,5 ore

Densitate: Raport de amestec: Temperatura de aplicare: Timp de punere în operå:

Timp deschis (conform SR-EN 12004): cca. 20 minute
Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 17
Adeziv flexibil pe bazå de ciment
Adeziv flexibil de culoare gri pentru placåri ceramice ßi din piatrå naturalå pe suprafe†e critice la interior ßi exterior în medii permanent umede CARACTERISTICI
• • • • • • • flexibil-clasa S1 conform EN 12002 culoare gri rezisten†å mare pentru balcoane, terase ßi suprefe†e critice pentru pardoseli încålzite pentru interior ßi exterior pentru placarea piscinelor

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru placåri cu plåci ceramice ßi plåci din piatrå naturalå. Pentru suprafe†e suport absorbante ßi neabsorbante. Poate fi folosit ßi pentru lipirea pe suporturi deformabile cum ar fi plåci de gipscarton sau plåci de PAL, OSB tratate corespunzåtor. Pentru interior, exterior ßi medii permanent umede. Pentru aplicare în clådiri de locuit, clådiri publice sau clådiri comerciale. Pentru placarea piscinelor din beton acoperite cu mosaic vitroceramic numai în combina†ie cu produsele de hidroizola†ie sub placåri (Ceresit CL 50 ßi Ceresit CL 152) Pentru lipirea pe suprafe†e critice ßi pe suprefe†e etanßate cu hidroizola†ii pe bazå de ciment. Pentru balcoane ßi terase. Pentru placarea rezervoarelor de apå.

Plåcile din PAL, OSB trebuie asperizate bine ßi amorsate cu amorså Ceresit CT 16.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional panå la omogenizare. Dupå cca 5 min se amestecå din nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare. Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 17 sunt necesari 7-7,5 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min 75 % pe spatele plåcii. Când se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie aplicat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så fie de 100%. Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå. Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic.
15

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 17 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, ßape pe bazå de ciment (cel pu†in 28 zile). • Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi reparatå cu CM 17 cu o zi înainte de efectuarea placårii. • Cand se placheaza peste placile ceramice vechi la exterior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv CM 17 cu rolul de a crea o punte adezivå. Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå trebuie eliminatå mecanic. Suprafe†ele absorbante (BCA, plåci de gips carton, tecuialå tradi†ionalå) trebuiesc amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17.

La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

DATE TEHNICE
Bazå: Amestec de ciment cu råßini sintetice ßi filler cu greutate reduså 1,36 kg/ dm3 7 - 7,5 l apå de la 5° C pânå la +30° C cca. 2,5 ore cca. 20 minute
< 0,5 mm

RECOMANDÅRI
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +50 C pânå la +300 C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23oC ßi umiditate relativå de 50%. În condi†ii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 17 con†ine ciment ßi în timpul procesului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clåtit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

Densitate: Raport de amestec: Temperatura de aplicare: Timp de punere în operå: Timp deschis: Alunecare:

ALTE INFORMAˇII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Chituire:

dupå 24 de ore

Aderen†å conform SR-EN 12004: Initial: Dupå imersie în apå: Dupå încålzire: > 1,5 MPa > 1,0 MPa > 1,0 MPa

Dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 1,0 MPa Clasa de flexibilitate (conform EN 12002): S1

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat.

Rezisten†a la temperaturå: de la -300 C la +700 C Consumul men†ionat depinde ßi de substrat în func†ie de gradul de nivelare al acestuia:
Dimensiune placå Dimensiune zim†i mistrie Consum CM 17 (kg/m2)

AMBALARE
Saci de 25 kg.

< 10 cm < 15 cm < 25 cm < 30 cm

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

1,4 2,0 2,8 4,0

Acest produs este compatibil cu standardul SR-EN 12004:2001.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 18
CARACTERISTICI
• • • • • • • • pentru interior ßi exterior acoperire cu 30% mai mare ußor de folosit grosimi strat 2-10 mm timp deschis extins gata de chituit dupå 12 ore greutate reduså clasa de flexibilitate S1 conform EN 12002

Easyflex

Adeziv aplicabil în pat sub†ire, flexibil, pentru placaje ceramice pe suprafe†e critice

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru fixarea placårilor ceramice, plåcilor de piatrå finå ßi a plåcilor de izola†ie. • Pentru asigurarea unui pat flexibil de aderen†å ßi pentru evitarea tensiunilor for†ate pe suprafe†ele critice. • Pentru pardoseli încålzite, balcoane, terase ßi fa†ade în special pe elemente proaspete de beton (vechime minimå 3 luni). • Pentru ßpåcluiri de repara†ie ßi nivelare înainte de placare, pentru denivelåri de pânå la cca. 8 mm. • Pentru plåci ceramice por†elanate la interior ßi exterior. Plåcile de polistiren extrudat, placårile ceramice, piatrå naturalå sau artificialå, straturi rezistente, asfalt turnat (GE 10/ GE 15, asperizat cu nisip, nu în scopuri industriale) nu trebuie amorsate. Vopselele cu aderen†å bunå trebuie foarte bine asperizate ßi curå†ate de praf.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CM 18 aderå pe toate suprafe†ele solide, rezistente curate, uscate sau umede care nu con†in substan†e antiaderente. Straturile insuficient de rezistente vor fi îndepårtate. Interior ßi exterior: Tencuieli realizate cu mortar din grupele PII/ PIII (vechime minimå 28 zile), ßapele pe bazå de ciment (vechime minimå 28 zile umiditate rezidualå < +2 %, pardoseli încålzite 1,8 t - %), beton (vechime minimå 3 luni), ßape pe bazå de sulfat de calciu (gips/anhidrit nivelate mecanic, fårå praf, umiditate rezidualå 0,5 %, pardoseli încålzite <+ 0,3%), beton ußor, plåci de gips, gips-carton, dar ßi toate celelalte baze cu grad mare de absorb†ie vor fi grunduite cu CT 17. Grundul va fi låsat cca. 4 ore la aerisit.

MOD DE APLICARE
CM 18 se amestecå cu apå curatå pânå se ob†ine o maså omogenå, fårå aglomeråri. Pentru prepararea a 18 kg de CM 18 sunt necesari cca. 7,6 pânå la 9,01 l apå. Pentru cantitå†i mai mici raportul de amestecare este 2 pår†i CM18 la 1 parte apå. Dupå o perioadå de cca. 5 minute mortarul va mai fi amestecat o datå. Reglarea necesarå de consisten†å se va face cu aten†ie prin adåugare de apå. Mortarul pentru pat sub†ire se va prelucra conform normelor de tehnicå recunoscute. Adezivul se va aplica cu ajutorul unei mistrii zim†ate. Mårimea acestor din†i va fi aleaså în func†ie de mårimea plåcilor ceramice, astfel încât acoperirea plåcii cu adeziv så fie mai mare de 65%.
17

În cazul aplicårii la exterior sau în medii permanent umede adezivul trebuie aplicat ßi pe placa ceramicå, astfel încât så se ob†inå o acoperire de 100% a intradosului plåcii. Chituirea se va face dupå cca. 12 ore. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m. Notå: Materialul nu se va prelucra decât la temperaturi de +5° C pânå la +30° C. Toate datele numite au fost stabilite la o temperaturå de +23°C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 55%. În cazul altor condi†ii de climå se va observa scurtarea respectiv întârzierea întåririi sau uscårii ßi de aici toate consecin†ele ce rezultå. CM 18 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apa. Din acest motiv se vor proteja pielea ßi ochii. În caz de contact se va clåti cu apå din abunden†å. În caz de contact cu ochii se va solicita sfatul medicului.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment îmbunåtå†it cu råßini artificiale (cromatarm conf. TRGS 613) cu materiale ußoare de umplere ßi nisipuri alese, mortar pentru pat sub†ire EN 12004 C2TE

Clasa de rezisten†å C2TE conform SR-EN 12004:2001 Clasa de flexibilitate S1 Densitate: Raport de amestecare: Timp de maturare: Timp de prelucrare: cca. 0,90 kg/ dm3 cca. 8 l (tare) pânå la 9,4 l (pardosealå) apå pentru 18 kg 5 minute cca. 2 ore

RECOMANDÅRI
Pentru placare în zone cu agresiune chimicå se vor folosi alte produse pentru placåri Ceresit. Proprietå†ile numite se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi utilizarea corectå ßi, în acest fel, de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei foi de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei foi tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Temperaturå de prelucrare: +5° C pânå la + 30° C Timp deschis: Alunecare: Poate fi rostuit cca. 30 de minute < 0,3 mm dupå cca. 12 ore

Rezisten†å la temperaturå: -30° C pânå la +70° C Aderen†å în mediu uscat dupå 28 de zile: Aderen†å dupå imersie în apå: > 1 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm2

DEPOZITARE
Cca. 12 luni în spa†ii råcoroase ßi ferite de înghe†.

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: Consum: Adâncimea zim†ilor DIN 18 157 în mm 4 6 8 10 Pat mediu

AMBALARE
Saci de hârtie de 18 kg.

Consum în (kg/m2) 1,1 1,3 1,8 2,1 3,5

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 19
Adeziv flexibil rapid cu consisten†å fluidå
Mortar adeziv flexibil cu întårire rapidå pentru plåci ceramice, plåci de clinker ßi plåci din piatrå naturalå care asigurå un contact de 100% pe spatele plåcii CARACTERISTICI
• • • • • • Consisten†å plastic fluidå Flexibil Grosime strat 2-15 mm Pentru plåci cu dimensiuni mari Pentru interior si exterior Pentru plåci din piatrå naturalå

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru placarea continuå ßi cu acoperire de 100% cu plåc i ceramice, clinker sau plåci din piatrå n a t u r a lå n e t r a n sp a r e n tå . Pentru interior, exterior ßi medii permanent umede. Pentru aplicare în clådiri de locuit, clådiri publice sau c lådiri comerciale. Folosit în special la placårile exterioare unde se impune asigurarea acoperirii de 100% pe spatele plåcii. Folosit în special pe suprafe†ele orizontale.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 19 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, ßape pe bazå de ciment (cel pu†in 28 zile). • Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi reparatå cu CM 19 cu o zi înainte de efectuarea placårii. • Cand se placheaza peste placile ceramice vechi la exterior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv CM 19 cu rolul de a crea o punte adezivå. Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå trebuiesc eliminate mecanic. Suprafe†ele absorbante trebuiesc amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17. Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 19 sunt necesari 5-6 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå. Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Lå†imea rosturilor trebuie så fie între 1-8 mm în func†ie de dimensiunea plåcilor ßi de condi†iile de exploatare. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m. Notå: Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +50 C pânå la +300 C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23oC ßi umiditate relativå de 50%. În condi†ii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 19 con†ine ciment ßi în timpul procesului de ameste19

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional panå la omogenizare. Dupå cca 5 min se amestecå din nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare.

care are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clåtit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului. Acoperirea 100% este posibilå numai dacå stratul de adeziv este suficient de gros. Mistria zim†atå trebuie aleaså în func†ie de dimensiunile plåciii dar ßi de denivelårile din suprafa†å.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Raport de amestec: Temperatura de aplicare: Timp de punere in operå: Timp deschis: Chituire: Aderen†å în mediu uscat dupå 28 de zile: Aderen†å dupå imersie în apå: Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: amestec de ciment cu raßini sintetice ßi aditivi aprox. 1,47 kg/dm3 5-6 l apa la 25 kg de la +5 la +35°C aprox. 90 min 30 min dupa 6 ore > 1 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm2

RECOMANDÅRI
Prezenta Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat.

Rezisten†a la temperaturå: -30° C pânå la +70° C Dimensiune placå < 15cm < 25 cm <30 cm Grosime medie 10mm Dimensiune Consum CM19 zim†i mistrie (kg/m2) 6 mm 8 mm 10 mm 2,4 3,3 3,9 6,0

AMBALARE
Saci de 25 kg.

Acest produs este compatibil cu standardul SR-EN 12004-2001 ßi se încadreazå în clasa C2FE.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CM 25
Adeziv flexibil de culoare albå
Adeziv flexibil de culoare albå pentru placåri ceramice ßi din piatrå naturalå pe suprafete critice la interior ßi exterior ßi în medii permanent umede CARACTERISTICI
• • • • • flexibil-clasa S1 conform EN 12002 culoare alba rezisten†å mare pentru interior ßi exterior pentru placarea piscinelor

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru placåri ceramice ßi plåci din piatrå naturalå. Pentru lipirea plåcilor de marmurå, previne decolorarea acestora. Pentru suprafe†e suport absorbante ßi neabsorbante. Poate fi folosit ßi pentru lipirea pe suporturi deformabile cum ar fi plåci de gipscarton sau plåci de PAL, OSB tratate corespunzåtor. Pentru interior, exterior ßi medii permanent umede. Pentru aplicare în clådiri de locuit, clådiri publice sau clådiri comerciale. Pentru placarea piscinelor din beton acoperite cu mosaic vitroceramic numai în combina†ie cu produsele de hidroizola†ie sub placåri (Ceresit CL 50 ßi Ceresit CL 152) Pentru lipirea plåcilor de perete transparente sau semitransparente.

Plåcile din PAL, OSB trebuie asperizate bine ßi amorsate cu amorså Ceresit CT 16.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 25 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, ßape pe bazå de ciment (cel pu†in 28 zile). • Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi reparatå cu CM 17 cu o zi înainte de efectuarea placårii. • Cand se placheaza peste placile ceramice vechi la exterior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv CM 25 cu rolul de a crea o punte adezivå. Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå trebuie eliminatå mecanic. Suprafe†ele absorbante (BCA, plåci de gips carton, tecuialå tradi†ionalå) trebuiesc amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional panå la omogenizare. Dupå cca 5 min se amestecå din nou. Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåugare de apå ßi remixare. Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 17 sunt necesari 7,5-8 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min 75 % pe spatele plåcii. Când se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie aplicat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så fie de 100%. Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå. Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul timpului deschis ßi presate. Materialul proaspåt se poate îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta numai mecanic.
21

La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

DATE TEHNICE
Bazå: Amestec de ciment cu råßini sintetice ßi filler cu greutate reduså 1,24 kg/ dm3 7,5 - 8 l apå de la 5° C pânå la +30° C cca. 2,5 ore cca. 20 minute
< 0,5 mm

RECOMANDÅRI
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la temperatura de +50 C pânå la +300 C. Toate datele men†ionate sunt ob†inute la o temperaturå de +23oC ßi umiditate relativå de 50%. În condi†ii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå. CM 25 con†ine ciment ßi în timpul procesului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie clåtit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului. Acoperirea 100% este posibilå numai dacå stratul de adeziv este suficient de gros. Mistria zim†atå trebuie aleaså în func†ie de dimensiunile plåciii dar ßi de denivelårile din suprafa†å.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

Densitate: Raport de amestec: Temperatura de aplicare: Timp de punere în operå: Timp deschis: Alunecare: Chituire:

dupå 24 de ore

Aderen†å conform SR-EN 12004:

ALTE INFORMAˇII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Initial: Dupå imersie în apå: Dupå încålzire:

> 1,5 MPa > 1,0 MPa > 1,0 MPa

Dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 1,0 MPa Clasa de flexibilitate (conform SR EN 12002): S1 Rezisten†a la temperaturå: de la -300 C la +700 C Consumul men†ionat depinde ßi de substrat în func†ie de gradul de nivelare al acestuia: < 10 cm < 15 cm < 25 cm < 30 cm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 1,3 1,6 2,6 3,8

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în ambalajul nedeteriorat.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

Acest produs este compatibil cu standardul SR-EN 12004:2001.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CU 22
Adeziv pe bazå de råßinå epoxidicå
Adeziv pe bazå de råßini epoxidice pentru placåri ceramice cu aderen†å puternicå ßi stabile la ac†iuni agresive
Certificat de verificare nr. 210637794-01, Oficiul de verificare a materialelor. Certificat de verificare nr. W 101/96/G, Institutul Igiena Gelsenkirchen. Certificat de verificare nr. C 135/96/st, Institutul Igiena Gelsenkirchen

CARACTERISTICI
• • • • impermeabil, stabil la ac†iunea substan†elor chimice aderen†å puternicå circulabil în scurt timp nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru montarea plåcilor de gresie sau faian†å, marmurei, plåcilor de piatrå naturalå, clincher, por†elan, mozaic etc. Pentru opera†ii de lipire a elementelor prefabricate, profilelor. Utilizabil pentru interior ßi exterior. Special pentru zone umede ßi solicitate chimic, de exemplu instala†ii de spålare, sta†iuni balneare, bucåtårii mari, fabrici de bere, silozuri, grajduri, låptårii, bazine de înot, laboratoare. Pentru aderen†å pe metal (metal neacoperit, respectiv cu strat de protec†ie împotriva coroziunii pe bazå de råßini epoxidice), beton, tencuieli de ciment ßi ßape pe bazå de ciment (vechime minimå 28 zile), plåci de fibrociment, plåci fibrolemnoase, placåri ceramice anterioare ßi pardoseli încålzite. Utilizabil ßi la conducte cu apå potabilå. Ceresit CU 22 este potrivit, de asemenea, pentru lucråri de chituire durabile ßi rezistente chimic. Pentru determinarea exactå a modului de întrebuin†are corespunzåtor stabilitå†ii la ac†iunea substan†elor chimice consulta†i tabelul de la pag.57.

ceramice cu intradosul profilat, Ceresit CU 22 se poate amesteca cu pânå la 15% nisip cuar†os uscat la foc de granula†ie 0,2 pânå la 0,6 mm (de ex. F 36 sau H 33). Denivelårile ßi golurile se ßpåcluiesc cu 12 ore înainte.

MOD DE APLICARE
Ceresit CU 22 se livreazå sub forma a douå componente într-o gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå solu†iei principale (componenta A) în raport de amestecare de 1 parte întåritor la 3 pår†i solu†ie ßi se amestecå cu bormaßina ßi un amestecåtor la cca. 400 pânå la 800 U/ min pânå la omogenizare, cu nuan†å uniformå. Ceresit CU 22 se prelucreazå dupå procedeul stratului sub†ire în cazul plåcilor ceramice foarte solicitate. De exemplu, în sta†iuni balneare, bazine de înot se realizeazå hidroizolarea suprafe†ei suport cu Ceresit CE 49 material de etanßare flexibil pe bazå de råßini epoxidice. Pentru ob†inerea col†urilor ßi canturilor impermeabile se foloseßte Ceresit CL 152 la toate col†urile ßi în zona rosturilor de dilata†ie în mijlocul stratului de etanßare. Resturile proaspete de adeziv se îndepårteazå cu apå
23

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CU 22 se aplicå pe toate suprafe†ele suport rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate, pe care nu se gåsesc substan†e degradate. Trebuie îndepårtate straturile antiaderente, mizeria ßi decofrolul. Unde este cazul, se recomandå sablarea. În cazul existen†ei denivelårilor sau la montarea plåcilor

caldå ßi perie, iar materialul întårit se îndepårteazå numai mecanic. Opera†iunile de chituire se pot efectua dupå 24 ore. Pentru opera†iuni de chituire cu Ceresit CU 22 trebuie urmårite indica†iile instruc†iunilor tehnice pentru Ceresit CE 47 ßi CE 48. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

DATE TEHNICE
Bazå: Råßinå epoxidicå cu substan†e de umpluturå ßi aditivi minerali Clasa R2T conform SR EN 12004:2001 Clasa Nuan†a: R2T gri

ATENˇIE!
CU 22 se prelucreazå numai la temperaturi ale aerului ßi suprafe†ei suport de +10˚C pânå la +25˚C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +20˚C ßi la o umiditate relativå a aerului de 60%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Ceresit CU 22 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate aten†ionårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj.

Densitatea stratului proaspåt de mortar: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Timp deschis: Alunecare: Circulabil: Stabilitate la ac†iunea substan†elor chimice: Stabilitate la temperaturå: Aderen†å în mediu uscat dupå 28 de zile: Aderen†å dupå imersie în apå: cca. 1,6 kg/ dm3 3 pår†i componenta A la 1 parte componenta B cca. 90 minute +10° C pânå la +25° C cca. 90 minute 0,3 mm dupå 24 ore dupå 7 zile conform Tabelului de stabilitate 1.40 -30° C pânå la +100° C cåldurå uscatå > 2,2 N/mm2 > 2,0 N/mm2

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, este necesar efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta, nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Se depoziteazå cca. 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†.

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 2,0 N/mm2 Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii: Consum orientativ: Adâncime din†i cf. DIN 18 157 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm Consum kg/m2 1,9 2,2 2,8 3,4 > 2,0 N/mm2

AMBALARE
Gåleatå con†inând 2 componente în cantitate de 8 kg.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CU 26
Adeziv flexibil hidroizolant
Adeziv pe bazå de dispersie pentru placåri ceramice, mozaic, plåci izolante, panouri decorative CARACTERISTICI
• • • • • hidroizolant pentru båi ßi dußuri gata preparat flexibilitate mare stabilitate bunå consum mic

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru montarea plåcilor ceramice cu intrados profilat < 1mm. • Pentru nivelarea pere†ilor interiori ßi tavanelor. • Pentru montarea plåcilor din PVC dur, a plåcilor termo ßi fono izolante ßi a panourilor decorative. • Pentru placåri ceramice în zone permanent umede (båi, bucåtårii, dußuri). • Pentru placåri pe beton, beton usor, tencuieli realizate cu mortare din grupele PII/PIII, tencuieli pe bazå de gips, gips-carton de grosime 12,5 mm, plåci din fibrå, panouri PAL, vopseluri, placåri ceramice anterioare ßi plåci din fibrociment. Nu se poate folosi la exterior ßi în zone permanent umede.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CU 23 aderå la toate suprafe†ele solide, curate, uscate, cu capacitate portantå, fårå substan†e ce impiedicå aderen†a. Îndepårta†i straturile cu capacitate portantå scåzutå. Vopselele cu o aderen†å bunå trebuie asperizate bine, îndepårtându-se ulterior praful. Folosi†i CT 17 pentru a amorsa suprafe†ele foarte absorbante, BCA, tencuieli pe baza de gips (PIVa/b ßi PV), ßape anhidrite (grosime > 10 mm ; umezealå 1 wr-%), plåci de gips, plåci de beton ußor. Låsa†i stratul de amorså så se aeriseascå cel pu†in 4 ore. Vopselele pe bazå de dispersie sau pe bazå de ulei ca ßi placårile ceramice anterioare nu necesitå amorsare. Betonul mai vechi de 3 luni ßi tencuielile realizate cu mortare din grupele PII ßi PIII trebuie amorsate cu CT 17 numai dacå sunt foarte absorbante sau dacå suprafa†a necesitå întårire. Låsa†i stratul de amorså så se aeriseascå cel pu†in 4 ore.

MOD DE APLICARE
Aplica†i CU 26 folosind metoda patului sub†ire de adeziv. Plåcile pot fi montate în cadrul timpului deschis de 25 minute. Când se monteazå plåci de plutå, regla†i culoarea adezivului adaugând 5% pânå la 20% vopsea CT44 culoarea Colorado CO3 (amesteca†i bine pânå la omogenizare). Pentru aplicare folosi†i o mistrie cu din†i adecva†i, astfel încât acoperirea cu mortar så fie de cel pu†in 65%. Adezivul în surplus se poate curå†a cu apå cât este încå proaspåt iar dacå s-a întårit folosi†i solu†ii speciale de curå†at. Chituirea se poate face dupå 48 ore. La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile se laså în coroiaje de 6x6 m.

25

Notå: Folosi†i CU 26 numai în condi†ii uscate ßi la temperaturi între + 5°C ßi + 30° C. Toate datele furnizate au fost ob†inute la o temperaturå de +23°C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. Vå rugåm så ave†i în vedere faptul cå în condi†ii climatice diferite întårirea poate fi mai acceleratå sau mai lentå.

DATE TEHNICE
Baza: Adeziv de calitate superioarå pe bazå de dispersie cu umpluturi minerale D2E

Clasa de rezisten†å conform SR EN 12004:2001 Densitate: Temperatura de aplicare: Timp deschis (open-time): Alunecare: Ductilitate: Gata de chituire: Rezisten†a la temperaturå:

RECOMANDÅRI
La placårile ceramice cu plåci mari (l > 200 mm) sau cu intradosul foarte profilat, folosi†i alte produse Ceresit. Toate datele tehnice prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe testårile efectuate. Condi†iile specifice loca†iei ßi aplicårii pot varia fa†å de cele prezentate aici, aßadar utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. Dacå existå neclaritå†i, utilizatorul trebuie mai întâi sa facå teste suficiente pentru a se asigura cå produsul este adecvat. Nu ne asumåm responsabilitatea legalå nici în baza acestei broßuri, nici în baza oricårei recomandåri verbale furnizate. Aceasta fißå tehnicå le exclude pe toate cele elaborate anterior.

aprox. 1,5 Kg/dm3 + 5° C la 30° C aprox. 30 minute 0,20 mm 0,6 mm (în stare uscatå) dupå 48 ore - 20° C pana la + 60°C

Aderen†å în mediu uscat dupå 28 de zile: Aderen†å dupå imersie în apå:

> 1 N/mm2 > 1 N/mm2

DEPOZITARE
Aprox. 12 luni în loc råcoros, ferit de înghe†.

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 1 N/mm2 Aderen†å dupå îmbåtrânire sub ac†iunea cåldurii:
Consum orientativ:

AMBALARE
Gåle†i din plastic de 1, 3, 7, 14 kg.

> 1 N/mm2

Adâncime zim†i cf. DIN 18 157 (mm)
3 4 6

Cantitate necesarå kg/m2
1,5 1,8 2,4

Pentru plåci cu intradosul neted pe suprafe†e netede: Mistrie cu zim†ii triunghiulari

Adâncime zim†i cf. DIN 18 157 (mm)
2 4

Cantitate necesarå kg/m2
0,8 1,2

În conformitate cu SR EN 12004:2001, clasa D2E.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 33
Chit rosturi (alb, gri, culori)
Chit de rosturi pentru grosimi ale rostului pânå 5 mm la placåri ceramice CARACTERISTICI
• • • • • aspect fin fårå contrac†ii ußor de prelucrat ußor de curå†at prizå rapidå

DOMENII DE UTILIZARE
Rostuirea placårilor ceramice de pardoseli ßi pere†i, precum ßi a mozaicurilor din sticlå ßi por†elan, în interior în spa†ii casnice aplicate pe suporturi rigide, nedeformabile. Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie suficient de tare ßi uscat (1 zi de la punerea în operå). Rosturile trebuie curå†ate ßi despråfuite în prealabil. În cazul placårilor cu plåci mate, poroase sau cu suprafa†å sensibilå la zgâriere, se recomandå efectuarea de probe în zone ferite pentru a se observa timpul de spålare. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 33 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Pentru 5 kg CE 33 sunt necesari 1,6 l apå. Dupå 3 minute se va amesteca din nou. Produsul nu se va amesteca cu alte emulsii. Aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor proaspåt chituite se poate face dupå aproximativ 5 - 10 minute sau din momentul în care chitul începe så se întåreascå, cu un burete umezit sau cu o gletiarå cu burete normal.

Momentul fasonårii se alege în func†ie de tipul placårii (absorbantå sau neabsorbantå) ßi temperatura de lucru, pentru a evita scoaterea (spålarea) chitului din rost sau întårirea acestuia pe suprafa†a plåcilor. Se recomandå efectuarea de probe. Dupå întårirea suficientå a chitului din rosturi se curå†å suprafe†ele cu apå curatå. În cazul în care chitul nu se curå†å mecanic de pe suprafa†a plåcilor (în special plåcile cu suprafa†a de uzurå poroaså), se recomandå produsul Ceresit CL 55. Placarea astfel chituitå este circulabilå dupå 24 ore. La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide). Notå: CE 33 se foloseßte în condi†ii uscate ßi la temperaturi de la 5˚ C la 30˚ C. Datele prezentate sunt ob†inute la 23˚C ßi la o umiditate atmosfericå de 50 %. În condi†ii diferite, întårirea ßi uscarea pot fi accelerate sau întârziate. Pot apårea decoloråri în func†ie de capacitatea de absorb†ie a marginilor plåcilor, de cantitatea de apå din amestec ßi de viteza de uscare. Ceresit CE 33 con†ine ciment ßi are loc o reac†ie alcalinå
27

cu apa. De aceea se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta medicul.

Consum orientativ: Tip Dimensiuni Lå†imea placare (mm) rostului (mm) Mozaic mijlociu 5/5 1,5 - 2 Faian†å Faian†å Faian†å Faian†å 5/5 10,8/10,8 15/15 10/20 3 2 3 3 Consum (kg /m2) cca. 0,5 cca. 0,67 cca. 0,35 cca. 0,38 cca. 0,38

RECOMANDÅRI
Pentru chituirea acoperirilor ceramice expuse la agen†i chimici se vor folosi alte produse Ceresit. Caracteristicile prezentate se bazeazå pe experien†a ßi pe testele producåtorului. Totußi, acesta nu poate garanta asupra condi†iilor specifice de lucru ßi recomandå, în cazul unor dubii, efectuarea de teste. Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG1.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Saci de 5 kg (culori).

DATE TEHNICE
Densitate: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Temperaturå de lucru: Circulabil: Stabilitate termicå: Modul de elasticitate: Culoarea: Aprox. 1,12 kg/ dm3 Cca. 1,6 l apå la 5 kg 90 min. Între +5° C ßi + 25° C Dupå 24 de ore Între -20° C ßi + 70° C Aprox. 15.000 N/ mm2 25 culori

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/522-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 35
Chit de rosturi (alb, gri, culori)
Chit de rosturi pentru grosimi ale rostului între 4 ßi 15 mm ßi cåråmizi de sticlå CARACTERISTICI
• • • • • ußor de aplicat ußor de curå†at întårire rapidå economic fårå contrac†ii

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru chituirea placårilor ceramice, a clincherului ßi cåråmizilor de sticlå. • Pentru rostuirea zidåriilor cu cåråmidå aparentå. • Pentru interior ßi exterior. • Pentru placåri ceramice aplicate pe suporturi rigide, nedeformabile. Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie suficient de tare ßi uscat (1 zi de la punerea în operå). Rosturile, curå†ate ßi despråfuite în prealabil, se vor umezi. În cazul placårilor cu plåci mate, poroase sau cu suprafa†å sensibilå la zgâriere, se recomandå efectuarea de probe. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv. aproximativ 15 minute sau din momentul în care chitul începe så se întåreascå, cu un burete umezit. Momentul fasonårii se alege în func†ie de tipul placårii (absorbantå sau neabsorbantå) ßi temperatura de lucru, pentru a evita scoaterea (spålarea) chitului din rost, dar ßi întårirea acestuia pe suprafa†a plåcilor. Se recomandå efectuarea de probe. Dupå întårirea suficientå a chitului din rosturi se curå†å suprafe†ele cu apå curatå. Dacå este necesar, rosturile se vor proteja împotriva ploii. În cazul în care chitul nu se curå†å mecanic de pe suprafa†a plåcilor (în special plåcile cu suprafa†a de uzurå poroaså), se recomandå produsul Ceresit CL 55. Placarea astfel chituitå este circulabilå dupå 24 ore. La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide). Notå: CE 35 se foloseßte în condi†ii uscate ßi la temperaturi de la 5° C la 30° C. Datele prezentate sunt ob†inute la 20° C ßi la o umiditate atmosfericå de 60%. În condi†ii diferite, întårirea ßi uscarea pot fi accelerate sau întârziate.
29

MOD DE APLICARE
CE 35 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Pentru 5 kg CE 35 sunt necesari 0,9 l apå. Dupå 3 minute se va amesteca din nou. Produsul nu se va amesteca cu alte emulsii. Aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale pentru chituit (gletuitor cu burete). În cazul rosturilor la cåråmida aparentå se va utiliza pistol de aplicare. Fasonarea rosturilor proaspåt chituite se poate face dupå

Pot apårea decoloråri în func†ie de capacitatea de absorb†ie ale marginilor plåcilor, de cantitatea de apå din amestec ßi de viteza de uscare. Ceresit CE 35 con†ine ciment ßi are loc o reac†ie alcalinå cu apå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta medicul. În afara recomandårilor de mai sus este importantå respectarea regulilor diverselor organiza†ii, precum ßi a STAS-urilor. Pentru chituirea acoperirilor ceramice expuse la agen†i chimici se vor folosi alte produse Ceresit. Caracteristicile prezentate se bazeazå pe experien†a ßi pe testele producåtorului. Totußi, acesta nu poate garanta asupra condi†iilor specifice de lucru ßi recomandå, în cazul unor dubii, efectuarea de teste. Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Consum orientativ: Tip Dimensiuni Lå†imea placare (mm) rostului (mm) Mozaic mediu 10/10 Faian†å Faian†å Faian†å Faian†å 10/10 10/20 10/20 30/30 4-5 5 5 8 10 Consum (kg /m2) 1,5 1,2 0,7 1,0 1,0

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG1.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Saci de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu substan†e naturale minerale ßi råßini sintetice de înaltå calitate 1,8 kg/ dm3 0,8-1 l apå/ 5 kg CE 35 2 ore 5° C - 25° C 24 ore

Densitate: Propor†ia amestecului: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Circulabil:

Rezisten†å la temperaturå: -20° C - +75° C Modul de elasticitate: Culoarea: 14800 N/ mm2 22 culori
Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/522-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 40
CARACTERISTICI
• • • • • • flexibil, pentru pardoseli încålzite rezistent la apå finisare bunå rezistent la murdarie pentru interior ßi exterior lucrabilitate mare

aquastatic, impermeabil

Chit de rosturi flexibil „efect de perlå”
Chit de rosturi flexibil pe bazå de ciment rezistent la apå ßi murdårie pentru grosimi ale rostului de pânå la 5mm

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru chituirea plåcilor ceramice, cåråmizilor de sticlå ßi a plåcilor din piatrå naturalå pe suprafe†e verticale sau orizontale. Datoritå efectului foarte mare de hidrofobizare (aquastatic) picåturile de apå ramân întregi pe suprafa†a chitului fårå a påtrunde în structura acestuia. Acest fapt permite folosirea chitului de rosturi, CE 40, în zone permanent umede cum ar fi: båi, dußuri, bucåtårii etc. CE 40 poate fi aplicat atât la interior cât ßi la exterior. Se recomandå folosirea lui CE 40 pe substraturi deformabile cum ar fi: pardoseli încålzite, OSB, gips-carton. Chitul CE 40 respectå prevederile normei EN 13 8882002 clasa “CG2 Ar W” (chituri pentru rostuirea la parametri înal†i, cu rezisten†å ridicatå la abraziune sau cu un grad de impermeabilitate ridicat). Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie suficient de tare ßi uscat, iar rosturile curå†ate ßi despråfuite în prealabil (1 zi de la punerea în operå). În cazul placårilor cu plåci poroase sau cu suprafa†a sensibilå la zgâriere, se recomandå efectuarea de probe cu chitul CE 40 pentru a evita påtarea plåcilor. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Pentru 5 kg CE 40 sunt necesari 1,6 l apå. Amesteca†i pânå se ob†ine o culoare uniformå ßi omogenå. Aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor proaspåt chituite se poate realiza din momentul în care chitul începe så se întåreascå, cu un burete umezit. Îndepårta†i pelicula de material uscat cu o cârpå ußor umezitå. Dacå este necesar, rosturile proaspete se vor proteja împotriva ploii. Efectul total de hidrofobizare este ob†inut dupå 7 zile de la aplicare. La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide). Notå: Folositi CE 40 în condi†ii uscate ßi la temperaturi de la 5˚C pânå la 25˚C. Datele prezentate sunt ob†inute la 23˚C ßi la o umiditate a aerului de 50%. În condi†ii diferite, întårirea ßi uscarea pot fi accelerate sau întârziate. Pot apårea decoloråri în func†ie de capacitatea de
31

MOD DE APLICARE
CE 40 se va introduce în cantitatea måsuratå de apa rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu

absorb†ie a marginilor plåcilor, de cantitatea de apå din amestec ßi de viteza de uscare. Ceresit CE 40 con†ine ciment ßi are loc o reac†ie alcalinå cu apa. De aceea, se recomadå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul cu pielea clåti†i cu apå. În cazul contactului cu ochii cere†i imediat ajutorul medicului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi utilizarea corectå ßi, în acest fel, de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere. Pentru chituirea placårilor ceramice în medii solicitate chimic se vor folosi alte chituri Ceresit. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Consum:
Mårimea plåcii Grosimea rostului Consum CE 40 (cm) (mm) (kg/m2)

5x5 5x5 10 x 10 15 x 15 10 x 20

2 3 2 3 3

0,5 0,7 0,4 0,4 0,4

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2ArW.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 2 ßi 5 kg. Culori: disponibil in peste 25 de culori.

DATE TEHNICE
Baza: Clasa Densitate praf: Propor†ii de amestecare: Timp de punere în operå: Temperatura de aplicare: Circulabil dupå: Ciment cu substan†e minerale ßi polimeri CG2 Ar W cca. 1,1 kg/ dm3 1,6 l apå pentru 5 kg 2 ore +5° C pânå la +25° C 9 ore

Rezisten†a la temperaturå: între -30 ßi +70° C

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/522-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 43
Chit de rosturi flexibil, aquastatic
Chit de rosturi impermeabil, ideal pentru balcoane ßi teraså, pentru rosturi cu lå†imea de pânå la 20 mm CARACTERISTICI
• • • • • impermeabil flexibil pentru cåråmizi de sticlå (tip Nevada) rezistent la trafic pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
Chitul Ceresit CE 43 se utilizeazå pentru rostuirea plåcilor ceramice, din sticlå sau din piatrå , atât pe suprafe†e orizontale, cât ßi pe suprafe†e verticale. Datoritå gradului ridicat de impermeabilitate (efect aquastatic), picåturile de apå nu penetreazå structura acestuia. Aceastå caracteristicå face posibilå utilizarea acestui chit în locurile expuse la ac†iunea apei, cum ar fi båi, camere de duß, bucåtårii. CERESIT CE 43 poate fi folosit în piscine, båi, toalete, saune, holuri. Poate fi utilizat atât în interior, cât ßi în exterior. Se recomandå în special pentru chituirea plåcilor fixate pe suprafe†e deformabile: pardoseli încålzite, plåci poroase sau ghips-carton, balcoane ßi terase. Chitul CE 43 respectå prevederile normei EN 13 8882002 clasa “CG2 Ar W” (chituri pentru rostuirea la parametri înal†i, cu rezisten†å ridicatå la abraziune sau cu un grad de impermeabilitate ridicat). Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

MOD DE APLICARE
Chitul CE 43 se amestecå cu o cantitate de apå curatå måsuratå, pânå se ob†ine o pastå omogenå, fårå aglomeråri de material. Dupå 3 minute se amestecå din nou. În func†ie de cantitatea de apå adåugatå, se va ob†ine consisten†a chitului de rosturi, pentru una din utilizårile sale: pentru pere†i sau pentru pardosealå. Chitul ob†inut cu consisten†a doritå se aplicå pe suprafa†å cu ajutorul unei gletiere cu burete cauciucat. Surplusul de material se ßterge cu o cârpå sau cu un burete umed. Surplusul de chit uscat se îndepårteazå cu o cârpå curatå. În cazul plåcilor ceramice cu suprafa†å poroaså, trebuie controlat timpul scurs între aplicare ßi ßtergere pentru a evita påtarea plåcilor. Se recomandå a se efectua teste în faza premergåtoare aplicårii în zone cu vizibilitate reduså (ex. col†uri). Traficul este posibil dupå 5 ore de la aplicare. Primul contact cu apa se poate face dupå 24 de ore. În timpul primelor 5 zile de la aplicare, chitul se va curå†a numai cu apå curatå, fårå alte produse de curå†are.
33

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Înainte de aplicarea chitului, rosturile trebuie så fie curate, uscate, fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Chituirea se poate face atunci când adezivul cu care au fost fixate plåcile este întårit ßi uscat. Trebuie †inut cont cå suprafa†a de rezisten†å a plåcilor så nu se påteze de la chitul CE 43. Marginile curå†ate ale plåcilor se ßterg cu o cârpå umedå. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

Chitul atinge gradul maxim de impermeabilitate (rezisten†å la infiltrarea apei) la 7 zile de la aplicare. A nu se folosi instrumente sau recipiente ruginite! La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide).

DATE TEHNICE
Propor†ia amestecului: Consisten†a semifluidå: Consisten†a plasticå: Consisten†a fluidå: Clasa Timp de punere în operå: Circulabil dupå: Culori: 1,35 - 1,4 l apå la 5 kg 1,20 - 1,25 l apå la 5 kg 0,5 - 1,55 l apå la 5 kg CG2 Ar W pânå la 60 min. 5 ore 11 culori

ATENˇIE!
Chitul trebuie aplicat într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei între +50 C ßi +250 C. Caracteristicile tehnice prezentate sunt valabile pentru o temperaturå de +230 C ßi o umiditate a aerului de 50%. În alte condi†ii este posibil ca materialul så se usuce mai rapid sau mai lent. Umezirea suprafe†ei de sub plåci, dozarea incorectå a apei ßi condi†iile nepotrivite de uscare pot duce la varia†ii de culoare a rosturilor. Nu utiliza†i produse de curå†are care au culori intense. Praful CE 43 este iritant, iar cimentul pe care îl con†ine face ca dupå amestecarea cu apå så aibå o reac†ie alcalinå. De aceea, evita†i contactul cu pielea sau cu ochii. În cazul în care produsul intrå în ochi, clåti†i cu apå din abunden†å ßi adresa†i-vå medicului.

Consum orientativ în func†ie de grosimea plåcilor
Dimensiunea plåcilor (cm) Lå†imea rosturilor(mm) Consum CE 43 (kg/m2)

10x10 10x20

5 5 8 10

1,2 0,6 0,9 0,8

RECOMANDÅRI
Chitul proaspåt trebuie protejat de ploaie, rouå ßi temperaturi sub +50 C pânå în momentul în care este întårit ßi uscat în totalitate. Aceastå Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi utilizarea corectå ßi, în acest fel, de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia aceste fiße tehnice de observa†ii, toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

10x20 30x30

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2ArW.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 2 ßi 5 kg.

DEPOZITARE
12 luni de la data produc†iei, în încåperi uscate ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/522-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 44
Chit de rosturi epoxidic
Chit de rosturi bicomponent pe bazå de råßini epoxidice ßi ciment pentru placåri ceramice puternic solicitate CARACTERISTICI
• • • • • impermeabil ußor de aplicat nu con†ine solven†i pentru rosturi cu o lå†ime de la 2 pânå la 12 mm stabil la ac†iunea substan†elor chimice

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru chituirea placårilor ceramice glazurate respectiv cu pori închißi, mozaic, mozaic din sticlå sau por†elan. Se utilizeazå pe suprafa†a peretelui sau a pardoselii. • Pentru placåri ceramice rezistente la agen†i chimici în interior, exterior ßi zone umede. Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CE 44 se aplicå pe placårile rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate, pe care nu se gåsesc substan†e antiaderente. Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie întårit (1 zi de la punerea în operå), rosturile trebuie så fie curå†ate ßi despråfuite. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv. înmoaie cu un burete umed (nu ud) ßi se curå†å plåcile. Pelicula råmaså dupå uscare se îndepårteazå cu un burete umed, respectiv, urmåtoarea zi, cu o cârpå ßi benzinå sau diluant. În cazul plåcilor ceramice cu suprafa†å poroaså, trebuie controlat timpul scurs între aplicare ßi ßtergere pentru a evita påtarea plåcilor. Se recomandå a se efectua teste în faza premergåtoare aplicårii în zone cu vizibilitate reduså (ex. col†uri). La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide). Aparatele de lucru se curå†å regulat cu apå caldå ßi cu peria. Suprafe†ele astfel chituite pot fi solicitate fizic dupå 24 ore ßi dupå 28 zile sunt stabile la ac†iunea substan†elor chimice.

MOD DE APLICARE
Ceresit CE 44 se livreazå sub forma a douå componente, într-o gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå solu†iei de bazå (componenta A) în raport de 1:6 ßi se amestecå cu bormaßina ßi un amestecåtor la 400 pânå la 800 U/min pânå la omogenizare. Trebuie acordatå aten†ie la uniformizarea nuan†ei. Reglarea consisten†ei, în cazul prelucrårii prin ßpåcluire, se realizeazå cu max. 50 ml apå pentru 5 kg. Chituirea se realizeazå manual, prin aplicarea cu spatula de chituit epoxidic, sau mecanic prin pulverizare. Materialul în surplus se îndepårteazå cu spatula din material sintetic sau din cauciuc dur. Imediat dupå aplicare, cel mai târziu dupå 30 minute, stratul format se

ATENˇIE!
Materialul se prelucreazå numai în mediu uscat ßi la temperaturi ale aerului ßi suprafe†ei de bazå de +10° C pânå la +30° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de
35

50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Solu†ia de bazå (componenta A) con†ine råßini epoxidice ßi ciment. Este iritantå pentru ochi ßi piele, de aceea acestea trebuie protejate. În timpul lucrului trebuie så se asigure aerisirea suficientå. În cazul contactului cu substan†a se clåteßte foarte bine cu apå ßi såpun. În cazul contactului cu ochii se clåteßte cu multå apå ßi se consultå medicul. Notå: Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestor fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea. Nuan†a: gri

DEPOZITARE
Se poate depozita cca 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†, închis ermetic, la o temperaturå de peste +10° C.

AMBALARE
Gåleatå în cantitate de 10 kg cu douå componente.

DATE TEHNICE
Bazå: Clasa Densitatea pastå: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: +10° C pânå la +30° C Circulabil: dupå 6 ore Stabilitate la temperaturå: -20° C pânå la +100° C cåldurå uscatå +20° C pânå la +40° C cåldurå umedå Aderen†å: 1,5 N/ mm2 Modul de elasticitate: cca. 6600 N/ mm2 Consum orientativ: cca. 1,9 kg/ l Format Grosime Lå†ime placå (cm)placå (mm) rost (mm) 5/ 5 10/10 15/15 10/20 10/20 20/20 30/30 5 8 6 6 10 10 10 4 4 6 6 8 8 10 Consum (kg /m2) cca. 1,6 cca. 1,2 cca. 1,0 cca. 1,1 cca. 2,3 cca. 1,6 cca. 1,3 Råßinå epoxidicå ßi ciment cu aditivi minerali CG2 Ar W 1,9 kg/ dm3 A:B=6:1 cca. 45 minute

Stabilitate la ac†iunea substan†elor chimice Acetonå Alcool, 10 % + Alcool 100 % + Amoniac (solu†ie) + Benzinå (ußoarå) + Benzinå (super) Benzol Alcool butilic + Clorurå de calciu, saturatå + Solu†ie de hidroxid de calciu + Acid acetic glacial Petrol + Acid acetic, 10 % Acetat etilic + Solu†ie de curå†at pentru gospodårie + Combustibil lichid de încålzire + Carbonat de potasiu saturat + Hidroxid de potasiu, 25 % + Solu†ie de sare de bucåtårie + Clorurå de magneziu saturatå + Alcool metilic Clorurå de metil Acid lactic, 5 % o Ulei mineral + Hidroxid de natriu, 25 % Acid oleic Acid fosforic, 50 % Acid fosforic, 10 % o Acid azotic, 25 % Acid azotic, 10 % Acid azotic, 5 % Acid clorhidric, 20 % o Acid clorhidric, 5 % o Acid sulfuric, 50 % Acid sulfuric, 5 % Terebentinå Toluen Etilenå Apå + Vapori de apå, 100°C o* Xilol + Acid citric, 10 % Acid citric, 3 % o Indicarea stabilitå†ii: + = stabil; o = relativ stabil; - = instabil; * = fårå solicitare mecanicå ßi fårå diferen†e de temperaturå în întregul corp de construc†ie
OBSERVAˇII SUPLIMENTARE Datele tehnice din tabelul de stabilitate se bazeazå pe cercetåri de laborator, care se pot transpune cu aproxima†ie în practicå. Examinarea a cuprins peste 100 de ore în mediu stabil. În cazul substan†elor chimice lichide ßi a temperaturilor de peste +20° C trebuie luatå în considerare o stabilitate mai reduså. Dacå într-un mediu în care se fac verificårile este indicatå stabilitatea relativå, aceasta înseamnå cå produsul corespunzåtor la o solicitare întâmplåtoare, de scurtå duratå în mediul respectiv este stabil. Condi†ia pentru realizarea unei opera†iuni de duratå ßi ireproßabilå de lipire sau de rostuire este, în cazul contactului întâmplåtor cu aceste substan†e chimice, curå†area sau uscarea imediatå sau regulatå. Poate apårea ßi se poate men†ine fenomenul de decolorare.

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2 Ar W. Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/579-2006

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 47
Chit de rosturi epoxidic pentru perete
Chit de rosturi pe bazå de råßini epoxidice pentru lucråri de rostuire stabile la ac†iunea substan†elor chimice CARACTERISTICI
• • • • • • prelucrare ußoarå impermeabil stabil la ac†iunea substan†elor chimice nu con†ine solven†i poate fi aplicat mecanic pentru rosturi intre 2-8 mm.

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru lucråri de chituire stabile la ac†iunea substan†elor chimice rezistente, a plåcilor ceramice de gresie sau faian†å, clincherelor, plåcilor ceramice antiacide. • Pentru lucråri de chituire în medii agresive, de exemplu în sta†iuni balneare, låptårii, bucåtårii mari, instala†ii de spålare, fabrici de bere, silozuri, grajduri, bazine de înot, laboratoare. Se utilizeazå pentru interior ßi exterior, în zone permanent umede; utilizabil ßi la conducte cu apå potabilå. Pentru umplerea rosturilor cu lå†ime de 8 pânå la 12 mm CE 47 se amestecå cu cca. 15% nisip cuar†os uscat la foc, de granula†ie 0,2 pânå la 0,6 mm (de exemplu F 36 sau H 33). Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

ßi un amestecåtor la cca. 400 pânå la 800 U/ min pânå la omogenizare. Trebuie så se acorde aten†ie la uniformizarea nuan†ei. Aplicarea prin ßpåcluire Materialul amestecat CE 47 se aplicå cu spatula de chituit epoxidic pe straturile ceramice uscate ßi curate, astfel încât rosturile så fie umplute complet, fårå goluri. În continuare, materialul CE 47 în surplus se îndepårteazå în diagonalå de pe suprafa†a plåcilor. Aplicarea mecanizatå Materialul CE 47 amestecat în gåleata originalå se prelucreazå prin pulverizare cu un aparat corespunzåtor. De exemplu, SVV 50 Fa. Bayer GmbH & Co. KG, Kleinostheim se transvazeazå într-un recipient de umplere ßi se toarnå printr-o placå de presiune de îmbinare cu 163 mm în cartuß. Duza se fixeazå pe lå†imea corespunzåtoare a rostului ßi se pulverizeazå materialul uniform, fårå goluri în rosturi. Materialul CE 47 råmas se îndepårteazå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 47 se aplicå pe toate suprafe†ele rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate. Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie sa fie întårit (1 zi de la punerea în operå). Rosturile trebuie så fie curå†ate ßi despråfuite. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 47 se livreazå sub forma a douå componente, într-o gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå solu†iei principale (componenta A) ßi se amestecå cu bormaßina

37

Curå†area Cu un burete aspru ßi cât mai pu†inå apå, prin mißcåri circulare, se înmoaie materialul CE 47 lipit de suprafa†a plåcii ßi se îndepårteazå cu un burete moale ßlamul. Dupå aceasta se mai curå†å o datå cu un burete moale, curat ßi cu cât mai pu†inå apå. Buretele se curå†å bine în apå curatå. Procesul de curå†are trebuie så dureze pânå ce materialul CE 47 se curå†å ußor. În cazul plåcilor ceramice cu suprafa†å poroaså, trebuie controlat timpul scurs între aplicare ßi ßtergere pentru a evita påtarea plåcilor. Se recomandå a se efectua teste în faza premergåtoare aplicårii în zone cu vizibilitate reduså (ex. col†uri). La finalul procesului de curå†are a plåcilor, cel mai devreme dupå cca. 3 ore, cel mai târziu dupå 6 ore, se îndepårteazå cu un burete moale pelicula råmaså. Pentru simplificarea procesului de curå†are se poate adåuga cca. 10% spirt în apa de curå†at. Apa caldå ußureazå curå†area. La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide).

AMBALARE
Gåleatå de metal cu douå componente, în cantitate de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Råßinå epoxidicå cu materiale de umpluturå ßi aditivi minerali RG cca. 1,6 kg/ dm3 3 pår†i componenta A la 1 parte componenta B cca. 90 minute +10° C pânå la +25° C cca. 90 minute dupå 24 ore dupå 7 zile

Clasa Densitate pastå: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Temperaturå de punere în operå: Timp deschis:

ATENˇIE!
CE 47 se prelucreazå numai la temperatura suprafe†ei de bazå ßi la temperatura aerului din încåpere de la +10° C pânå la +25° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Materialul CE 47 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate avertizårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj, respectiv Instruc†iunile de Întrebuin†are. Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie. Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita inhalarea.

Circulabil: Stabilitate la ac†iunea substan†elor chimice:

Stabilitate la temperaturå: -30° C pânå la +100° C (cåldurå uscatå) Aderen†å: Consum orientativ: 2,2 N/ mm2 cca. 1,6 kg/ dm3 rost Consum (kg /m2) 1,3 1,0 0,8 0,9 1,9 1,3

MOD DE APLICARE
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea. Nuan†e: alb ßi gri.

Format Grosime Lå†ime placå (cm) placå (mm) rost (mm) 5/ 5 10/10 15/15 10/20 10/20 20/20 5 8 6 6 10 10 4 4 6 6 8 8

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa RG.

DEPOZITARE
Se depoziteazå cca. 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†, închis ermetic, la o temperaturå de peste +10° C.
Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/579-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 48
Chit de rosturi epoxidic pentru pardosealå
Chit de rosturi pe bazå de råßini epoxidice pentru pardoseli stabile la ac†iunea substan†elor chimice CARACTERISTICI
• • • • • • impermeabil aderen†å puternicå stabil la ac†iunea substan†elor chimice nu con†ine solven†i pentru rosturi cu dimensiuni între 2 ßi 8 mm prelucrare mecanicå

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru lucråri de chituire stabile la ac†iunea substan†elor chimice, rezistente, a plåcilor ceramice de gresie sau faian†å, clincherelor antiacide, plåcilor de clincher pentru pardosealå. • Pentru lucråri de chituire în medii agresive, de exemplu în sta†iuni balneare, låptårii, bucåtårii mari, instala†ii de spålare, fabrici de bere, silozuri, grajduri, bazine de înot, laboratoare. Se poate utiliza pentru interior ßi exterior, în zone permanent umede. • Pentru umplerea rosturilor cu lå†imi de la 8 pânå la 12 mm, CE 48 se amestecå cu cca. 15% nisip cuar†os uscat la foc, de granula†ie 0,2 pânå la 0,6 mm (de exemplu F 36 sau H 33). Se poate utiliza ßi la conducte de apå potabilå. • Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

Întåritorul (componenta B) se adaugå solu†iei principale (componenta A) ßi se amestecå cu bormaßina ßi un amestecåtor la cca. 400 pânå la 800 U/min pânå la omogenizare. Trebuie så se acorde aten†ie la uniformizarea nuan†ei. Aplicarea prin ßpåcluire Materialul amestecat CE 48 se aplicå cu spatula de rostuire epoxidicå pe plåcile ceramice uscate ßi curate, astfel încât rosturile så fie umplute complet, fårå goluri. În continuare materialul CE 48 excedentar se îndepårteazå în diagonalå de pe suprafa†a plåcilor. Aplicarea mecanizatå Materialul CE 48 amestecat, se poate prelucra prin pulverizare cu un aparat corespunzåtor, de exemplu SVV 50 Fa. Bayer GmbH & Co. KG, Kleinostheim. Duza aparatului de pulverizare se fixeazå pe lå†imea corespunzåtoare a rostului ßi se pulverizeazå materialul uniform, fårå goluri în rosturi. Materialul CE 48 råmas se îndepårteazå.
39

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 48 se aplicå pe toate suprafe†ele rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate. Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie întårit (1 zi de la punerea în operå), rosturile trebuie curå†ate ßi despråfuite. Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 48 se livreazå sub forma a douå componente, într-o gåleatå.

Curå†area Cu un burete aspru ßi cât mai pu†inå apå, prin mißcåri circulare, se înmoaie materialul CE 48 lipit de pe suprafa†a plåcii ßi se îndepårteazå cu un burete moale. Dupå aceasta se mai curå†å o datå cu un burete moale, curat ßi cu cât mai pu†inå apå. Buretele se curå†å bine în apå curatå. Procesul de curå†are trebuie så dureze pânå ce materialul CE 48 se curå†å ußor. În cazul plåcilor ceramice cu suprafa†å poroaså, trebuie controlat timpul scurs între aplicare ßi ßtergere pentru a evita påtarea plåcilor. Se recomandå a se efectua teste în faza premergåtoare aplicårii în zone cu vizibilitate reduså (ex. col†uri). La finalul procesului de curå†are a plåcilor cel mai devreme dupå cca. 3 ore, cel mai târziu dupå 6 ore se îndepårteazå cu un burete moale pelicula råmaså. Pentru simplificarea procesului de curå†are se poate adåuga cca 10% spirt în apa de curå†at. Apa caldå ußureazå curå†area. La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea sau fasonare cu obiecte solide).

AMBALARE
Gåleatå de metal cu douå componente, în cantitate de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Råßinå epoxidicå cu materi ale de umpluturå ßi aditivi minerali RG cca. 1,6 kg/dm3 3 pår†i componenta A la 1 parte componenta B cca. 90 minute +10° C pânå la +25° C cca. 90 minute dupå 24 ore dupå 7 zile

Clasa Densitatea pastå: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Timp deschis: Circulabil: Stabilitate la ac†iunea substan†elor chimice:

ATENˇIE!
CE 48 se prelucreazå numai la temperatura suprafe†ei suport ßi la temperatura aerului din încåpere de +10° C pânå la +25° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Materialul CE 48 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate avertizårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj, respectiv Instruc†iunile de Utilizare. Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie. Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita inhalarea.

Stabilitate la temperaturå: -30° C pânå la +100° C (cåldurå uscatå) Aderen†å: 2,2 N/ mm2

Consum orientativ:

cca. 1,6 kg/ dm3 rost Consum (kg /m2) 1,3 1,0 0,8 0,9 1,9 1,3

Format Grosime Lå†ime placå (cm) placå (mm) rost (mm) 5/ 5 10/10 15/15 10/20 10/20 20/20 5 8 6 6 10 10 4 4 6 6 8 8

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Odatå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea. Nuan†a: gri.

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa RG.

DEPOZITARE
Se poate depozita 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†, închis ermetic, la o temperaturå de peste +10°C.
Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/579-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 49
CARACTERISTICI
• • • • • stabilå la ac†iunea substan†elor chimice impermeabilå acoperå fisurile flexibilå nu con†ine solven†i

Hidroizola†ie epoxidicå

Hidroizola†ie epoxidicå sub placåri ceramice
Hidroizola†ie flexibilå pe bazå de råßini epoxidice sub placåri ceramice

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru protec†ia suprafe†ei suport împotriva påtrunderii apei ßi ac†iunii agen†ilor chimici. Material de etanßare fårå îmbinåri prin cordon de rost, stabil la ac†iunea substan†elor chimice, flexibil, sub plåci de gresie sau faian†å. Se întrebuin†eazå, de exemplu, în dußuri, bazine de înot, toalete, instala†ii de spålare, spa†ii ude, balcoane, terase, bucåtårii mari, låptårii, industria chimicå, textilå, pielåriei, hârtiei ßi båuturilor. • Pentru suprafe†e suport minerale ßi critice de exemplu beton, ßape pe bazå de ciment, tencuialå, grupe de mortar PII ßi PIII, ßapå de asfalt turnat în interior, placåri ceramice anterioare, pardoseli încålzite, plåci fibrolemnoase, zidårie cu rosturi pline ßi maså de ßpaclu pentru pardosealå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 49 se aplicå numai pe suprafe†e suport grunduite cu CE 50, rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate. Straturile friabile se îndepårteazå mecanic. Betonul ßi ßapele pe bazå de ciment (vechime cel pu†in 28 zile) uscate, cu o umiditate 4% ßi ßapele pe bazå de asfalt turnat se pot grundui direct. Rezisten†a suprafe†ei suport trebuie så corespundå încårcårilor preconizate prin solicitåri dinamice, statice sau termice. Dacå este necesar, reface†i stratul suport.

MOD DE APLICARE
CE 49 se livreazå sub forma a douå componente, în gåle†i separate. Se amestecå cele douå componente A+B (solu†ie principalå + întåritor) în raport de 1:1 cu bormaßina ßi un amestecåtor la cca. 400 U/ min. Nuan†a trebuie så fie uniformå. Materialul de etanßare CE 49 trebuie prelucrat în interval de cca. 45 minute (+20° C).

Aplicarea materialului amestecat pe grund se face nediluat, cu peria, bidineaua sau rola (trafaletul). Pentru a garanta etanßarea sigurå sunt necesare cel pu†in douå straturi cu o grosime de 1 mm fiecare. Primul strat trebuie så facå prizå (cca. 16 ore timp de întårire) înainte de a fi aplicat al doilea strat. Al doilea strat trebuie aplicat în interval de 48 ore de la aplicarea primului strat. Dupå 1-3 zile plåcile de gresie sau faian†å se pot aplica direct pe materialul de etanßare cu adeziv epoxidic CU 22 sau cu adezivi flexibili: CM 16, CM 17, CM 25. Dacå etanßarea se realizeazå dupå 4 zile ultimul strat de CE 49 trebuie împrospåtat cu nisip cuar†os uscat la foc, de granula†ie 0,2 - 0,6 mm (de exemplu H33). Îndepårta†i complet nisipul în surplus. Montarea plåcilor de gresie sau faian†å se poate realiza numai dupå uscarea stratului. Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå sunt asigurate cu CL 152 bandå de etanßare. Banda se monteazå la primul strat, iar la al doilea este încorporatå în materialul de etanßare. Pentru stråpungerile în perete folosi†i flanßå de etanßare. Resturile proaspete de material se îndepårteazå cu terebentinå, materialul întårit se îndepårteazå numai mecanic.
41

ATENˇIE!
CE 49 se prelucreazå în mediu uscat ßi la temperaturi ale aerului ßi suprafe†ei suport de +10° C pânå la +30° C ßi o umiditate relativå a aerului sub 80%. Temperatura suprafe†ei suport trebuie så se situeze cu cel pu†in 3°C deasupra punctului de condensare. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Ceresit CE 49 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate avertizårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj, respectiv instruc†iunile de întrebuin†are. Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie. Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita inhalarea.

DATE TEHNICE
Baza: Densitate: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Timp de întårire: Temperatura de punere în operå: Aderen†å: Alungire: Råßinå epoxidicå 1,3 kg/ dm3 A:B=1:1 cca. 45 minute cca. 16 ore +10° C pânå la +30° C 3 N/ mm2 cca 75% 5,5 N/ mm2 cca. 1,6 mm

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea. Nuan†a: gri.

Rezisten†å la rupere:

Acoperirea fisurilor la o grosime a stratului de 2 mm: Modul de elasticitate: Rezisten†å chimicå: Consum orientativ:

cca. 280 N/ mm2 dupå cca. 7 zile cca. 1,3 kg/ m2/ mm

DEPOZITARE
Se depoziteazå 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†, închis ermetic.

AMBALARE
Componenta A: gåleatå în cantitate de 5 kg. Componenta B: gåleatå în cantitate de 5 kg.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/472-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 50
Amorså flexibilå pe bazå de råßini epoxidice
Amorså pentru Ceresit CE 49 hidroizola†ie flexibilå pe bazå de råßini epoxidice CARACTERISTICI
• • • • • prelucrare ußoarå penetrare puternicå consolidare aderen†å puternicå nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru amorsarea suprafe†elor suport, absorbante ßi neabsorbante înainte de aplicarea materialului de etanßare flexibil pe bazå de råßini epoxidice CE 49. Suprafe†e suport potrivite sunt de exemplu betonul, ßape pe bazå de ciment, tencuieli grupele PII ßi PIII, ßape pe bazå de asfalt turnat în interior, placåri ceramice, pardoseli încålzite, plåci fibrolemnoase, zidårie cu rosturi pline ßi mase de ßpaclu pentru pardosealå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 50 se aplicå pe toate suprafe†ele suport rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi uscate. Straturile de suprafa†å cu rezisten†å insuficientå se îndepårteazå mecanic. Se recomandå spålarea cu jet de apå sub înaltå presiune sau sablarea. Betonul ßi ßapele pe bazå de ciment (vechime cel pu†in 28 zile) uscate, cu o umiditate 4% ßi ßapa pe bazå de asfalt turnat se pot grundui direct. Rezisten†a suprafe†ei suport trebuie så corespundå încårcårilor preconizate prin solicitåri dinamice, statice sau termice. Dacå este necesar se recomandå refacerea stratului suport. etanßårii cu CE 49 se va face mai târziu de 4 zile. Dupå uscarea grundului îndepårta†i complet nisipul. CE 50 poate fi amestecat cu nisip cuar†os uscat ßi folosit la umplerea golurilor. Resturile proaspete de material se îndepårteazå cu terebentinå, materialul întårit se îndepårteazå numai mecanic. Notå: CE 50 se prelucreazå în mediu uscat ßi la temperaturi ale aerului ßi suprafe†ei suport de +10° C pânå la +30° C ßi o umiditate relativå a aerului sub 80%. Temperatura suprafe†ei trebuie så se situeze cu cel pu†in 3˚C deasupra punctului de rouå. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de 50 %. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. Ceresit CE 50 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate avertizårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj. Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie. Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita inhalarea.
43

MOD DE APLICARE
CE 50 se livreazå sub forma a douå componente, într-o gåleatå. Solu†ia de bazå (componenta A) se adaugå întåritorului (componenta B) în raport 2:1 ßi se amestecå cu bormaßina ßi un amestecåtor la cca 400 U /min. Amestecul trebuie prelucrat în interval de cca. 30 minute (+20° C). Aplicarea materialului amestecat se face nediluat cu peria, bidineaua sau rola (trafaletul). Grundul trebuie îmbunåtå†it cu nisip cuar†os uscat la foc, de granula†ie 0,2 - 0,6 mm (de ex. H33) în cazul în care aplicarea

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea. Nuan†a: transparent.

DEPOZITARE
Se depoziteazå cca. 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†, închis ermetic.

AMBALARE
Gåleatå în cantitate de 5 kg cu douå componente.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Raport de amestecare: Timp de punere în operå: Timp de întårire: Råßinå epoxidicå 1,0 kg/ dm3 A:B=2:1 cca. 30 minute cca. 16 ore

Temperatura de punere în operå: +10˚ C pânå la +30˚ C Aderen†å: Rezisten†å chimicå: Consum orientativ: 3 N/mm2 dupå cca. 7 zile cca. 0,2 - 0,3 kg/ m2

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/472-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CE 51
CARACTERISTICI
• • • • foarte eficientå îndepårteazå chiar ßi pelicule întårite ußureazå curå†area suprafe†elor pentru curå†area multor tipuri de resturi

Epoclean

Solu†ie de curå†at ßi aditiv detergent pentru îndepårtarea resturilor de råßini epoxidice ßi peliculelor

DOMENII DE UTILIZARE
CE 51 poate fi utilizat ca produs de cura†are la umplerea rosturilor cu chituri pe baza de råßini epoxidice, pentru curå†area resturilor de råßini epoxidice ßi uneltelor de aplicare precum ßi pentru îndepårtarea råßinilor la lucrårile de palcare. Îndepårteazå graffiti de pe beton, plåci ceramice, pietre naturale, metal, lemn, pietre de pavaj etc. precum ßi urmele de abraziune ßi uzurå de pe pardoseli industriale (ulei, cauciuc, murdårie). CE 51 îndepårteazå de asemenea straturile de finisaj dupå etanßarea pavajelor de plåci ceramice ßi piatrå naturalå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
În func†ie de tipul de utilizare, suprafa†a suport trebuie så fie uscatå ßi fårå material în exces. Picåturile de råßinå întårite se încålzesc ßi se îndepårteazå mecanic. albastru, apoi clåti†i cu o cantitate mare de apå. Repeta†i dacå este necesar. La final curå†a†i detergentul cu un burete/disc cu pori fini ßi o cantitate mare de apå. Îndepårtarea resturilor imediat dupå umplerea rosturilor: Aplica†i CE 51 direct cu pensula pe suprafa†a murdarå ßi låsa†i så ac†ioneze timp de maxim 5 min. Aplica†i pe zone limitate (max. 10 m2 per aplicare). Repeta†i dacå este necesar. La final curå†a†i cu un disc alb ßi apå cu detergent. Îndepårtarea graffiti: Aplica†i CE 51 direct cu pensula, rola sau pulverizatorul pe suprafa†a murdarå ßi låsa†i så ac†ioneze timp de aproximativ 10 - 25 min. Curå†a†i cu jet de apå cu presiune mare. Dacå murdåria persistå repeta†i opera†ia. Îndepårtarea straturilor de finisaj dupå etanßare: Aplica†i CE 51 direct pe suprafa†å cu un disc, låsa†i så ac†ioneze timp de aproximativ 30 - 60 min. Curå†a†i cu apå ßi detergent. Repeta†i dacå este necesar. Curå†area pardoselilor industriale: Amesteca†i CE 51 cu apå în raport 1 : 1 ßi aplica†i cu
45

MOD DE APLICARE
Utilizare ca produs de curatare: Curå†a†i suprafa†a imediat dupå aplicarea mortarului (folosi†i 100 ml CE 51 la 8 l apå caldå). Materialul în exces trebuie combinat cu apå. Folosi†i discuri fine! Curå†a†i apa cu resturi de råßini cu un burete cu pori fini. La final curå†a†i cu un burete ßi apå curatå. Îndepårtarea peliculei de råßinå: Aplica†i CE 51 cu pensula sau rola pe suprafa†a ce urmeazå a fi curå†atå. Låsa†i så ac†ioneze timp de aproximativ 30 - 60 min, în func†ie de gradul de întårire al emulsiei de råßinå. Aplica†i pe zone limitate (max. 50 m2 per aplicare). Dupå trecerea perioadei men†ionate folosi†i o gåleatå plinå cu apå caldå ßi detergent, curå†a†i pelicula cu un disc verde, roßu sau

buretele sau discul de lustruit (alb). Låsa†i så ac†ioneze timp de aproximativ 10 - 20 min ßi la final curå†a†i cu apå ßi detergent. Repeta†i dacå este necesar. Curå†area instrumentelor: Aplica†i CE 51 direct cu pensula pe instrumentele murdare ßi låsa†i så ac†ioneze timp de aproximativ 10 - 20 min. Clåti†i cu apå. În cazul în care murdåria persistå låsa†i instrumentele în solu†ie CE 51 pentru aproximativ 60 min, apoi curå†a†i cu multå apå. Repeta†i dacå este necesar.

DATE TEHNICE
Cantitate necesarå/ raport de amestecare: Tip de utilizare Produs de curå†are Îndepårtarea peliculei de råßinå epoxidicå întåritå Îndepårtarea resturilor imediat dupå umplerea rosturilor Îndepårtare graffiti Îndepårtarea stratului de finisaj Curå†area pardoselilor industriale Curå†area instrumentelor Valabilitate: Cantitate necesarå raport de amestecare 100 ml la 8 l apå per ciclu de spålare aprox.50-100ml/m2 per aplicare nediluatå Timp de ac†ionare /per aplicare: 5 - 10 min max. 60 min

RECOMANDÅRI
Påstra†i CE 51 departe de materiale plastice sau lacuri (pericol de corodare)! Marca†i zonele curå†ate pânå la uscarea completå a acestora. Dupå folosire curå†a†i instrumentele, discurile ßi bure†ii cu o cantitate mare de apå. În timpul aplicårii solu†iei se recomandå purtarea de månußi ßi ochelari de protec†ie. În cazul în care solu†ia intrå în contact cu ochii clåti†i imediat cu multå apå ßi consulta†i medicul. Proteja†i mâinile cu cremå. Îndepårtarea deßeurilor: CE 51 nu con†ine CHC ßi este 100 % biodegradabilå. Colecta†i ßi refolosi†i reziduurile de produs. Dupå întårire påstra†i sedimentele de råßinå epoxidicå în gåleata pentru curå†at conform dispozi†iilor locale în materie de îndepårtare a deßeurilor industriale. Alåturi de aceste informa†ii trebuie luate în considerare ßi recomandårile diferitelor organiza†ii ßi uniuni profesionale precum ßi normele Institutului German de Standardizare. Toate informa†iile se referå, dacå nu se specificå altfel, la temperatura ambientalå ßi a materialelor de +23 °C ßi umiditatea relativå a aerului de 50 %. În alte condi†ii climatice trebuie luatå în considerare scurtarea, respectiv întârzierea procesului de întårire ßi toate consecin†ele ce derivå din aceasta. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. La apari†ia acestei fiße tehnice toate edi†iile anterioare îßi pierd valabilitatea.

max. 5 min (pe max.10 m2) 10 - 25 min 30 - 60 min 10 - 20 min

nediluatå nediluatå 1 : 1 cu apå

nediluatå 12 luni

10 - 20 min

DEPOZITARE
În recipient închis, la loc uscat ßi råcoros, ferit de lumina directå a soarelui. Dupå deschiderea ambalajului folosi†i produsul cât mai curând posibil.

AMBALARE
Sticlå de plastic de 1 l.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CL 50
Hidroizola†ie bicomponentå sub placåri ceramice
Hidroizola†ie bicomponentå flexibilå sub plåci de gresie sau faian†å CARACTERISTICI
• • • • • • impermeabilå poate fi placatå dupå 2 ore acoperire a fisurilor 2 componente pentru piscine pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
În interior pentru perete ßi pardosealå: Pentru etanßare spa†iilor umede ßi ude sub placårile ceramice, de exemplu în båi, dußuri ßi spa†ii sanitare în domeniul public ßi profesional. În cazul construc†iilor cu pardosealå cu strat termoizolant, hidroizola†ia se aplicå direct pe stratul de repartizare a încårcårilor (ßapå). Ca bazå (suport) este indicatå, de asemenea, ßapa cu încålzire înglobatå (pardosealå încålzitå). Este foarte avantajos când se urmåreßte un rezultat rapid ßi când plåcile de gresie sau faian†å trebuie så fie montate în aceeaßi zi. În exterior: Pentru protec†ia suportului împotriva umezelii pe terase ßi balcoane, pe ßape de ciment ßi baze de beton. Nu se aplicå pe placåri ceramice vechi, asfalt turnat sau straturi de vopsea. Se poate folosi ßi la piscine acoperite cu plåci ceramice sau mozaic vitroceramic. în prealabil. Umiditatea acestora trebuie sa fie < 0,5%. Suporturile gletuite trebuie så fie rezistente ßi netezite. Grosimea medie a stratului tencuielii trebuie så fie de 15 mm. Umiditatea trebuie så fie < 1%. Straturile de tencuialå de 10 mm nu sunt admise. Trebuie excluså påtrunderea umezelii din suport, de exemplu printr-un perete exterior.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CL 50 hidroizolarea flexibilå se aplicå pe toate suprafe†ele uscate, rezistente, cu capacitate portantå, stabile, curate, fårå decofrol, praf, mizerie. Suprafe†ele absorbante ßi pråfuite trebuie curå†ate ßi grunduite cu CT 17. Straturile de vopsea trebuie îndepårtate. Suprafa†a suport trebuie så fie suficient netezitå ßi fårå fisuri. CL 50 se întrebuin†eazå pe baze minerale, de exemplu tencuieli, grupe de mortar PII ßi PIII, beton, zidårie cu rosturi pline, ßapå de ciment, ßapå uscatå din plåci de fibrociment ßi pe plåci de gips-carton, plåci de beton poros (B.C.A.), plåci casetate din beton ußor. Panourile de PAL sau OSB vor fi fixate foarte bine pe suport. Plåcile vor fi asperizate

MOD DE APLICARE
CL 50 este un material bicomponent, o componentå sub formå de pulbere ßi una fluid-påstoaså. Componenta fluid-påstoaså (B) se toarnå într-o gåleatå peste care se toarnå ßi componenta sub formå de pulbere (A); apoi cu bormaßina ßi un amestecåtor (aproximativ 400 U/ min) se amestecå pânå la omogenizare. Raportul de amestecare trebuie så fie 1:1. Dupå 5 minute se amestecå din nou. Materialul de etanßare rezultat se netezeßte uniform pe suprafa†å. Prin adåugarea a circa 2% apå (0,2 litri la 10 kg) se ob†ine consisten†a necesarå pentru vopsit. Pentru ob†inerea unui strat de protec†ie impermeabil sunt necesare douå straturi cu grosime de minimum 0,8 mm (aproximativ 1,2 mm în
47

stare proaspåtå). Când se foloseßte CL 50 în spa†ii publice sau industriale se recomandå aplicarea într-un strat cu grosimea de 2 mm în stare uscatå. Primul strat trebuie aplicat prin pensulare. Dupå aproximativ jumåtate de orå (se cunoaßte dupå modificarea culorii) se poate aplica al doilea strat cu fierul de glet la grosimea doritå. Dupå aproximativ douå ore de la aplicarea celui de al doilea strat se pot aplica de exemplu CM 12, CM 16, CM 17, CM 18, CM 19, CM 15 + CC83, CM 25. Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå sunt fixate cu CL 152 bandå de etanßare, racordurile la perete cu CL 53 manßete de etanßare pentru perete, respectiv CL 54 manßete de etanßare pentru pardosealå. Banda de etanßare, respectiv manßetele de etanßare sunt puse la prima aplicare, iar la a doua sunt integrate în masa de material. Notå: Materialul se prelucreazå numai în mediu uscat ßi la temperaturi cuprinse între +5˚ C ßi +30˚ C. Toate datele furnizate sunt valabile pentru o temperaturå de +23˚ C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. Umiditatea ßi solu†iile chimice trebuie excluse în acest timp. Pentru exterior trebuie så existe o pantå de cel pu†in 2,5% fårå a se forma bål†i. Suprafe†ele sensibile la umezealå, ca de exemplu ßapele anhidrit, tencuielile de ipsos, nu sunt potrivite pentru domeniul public ßi profesional. În cazul altor condi†ii climatice trebuie avute în vedere scurtarea sau întârzierea întåririi sau uscårii. Componentele sub formå de pulbere con†in ciment ßi reac†ioneazå cu componentele fluide alcalin, de aceea trebuie protejate pielea ßi ochii. În cazul atingerii spåla†i bine cu apå, iar în cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.

DEPOZITARE
Depozitabil aproximativ 12 luni în mediu råcoros ßi uscat.

AMBALARE
Gåleatå mixtå cu con†inut 5 kg pungå de hârtie (componenta A) 5 kg gåleatå-PE (componenta B)

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu substan†e minerale naturale ßi dispersie de råßini sintetice 1:1 aproximativ 5 minute aproximativ 2 ore aproximativ 0,5 ore aproximativ 1,5 ore

Raport de amestecare: Timp de pregåtire: Timp de lucru: Timp de uscare (dupå primul strat) Timp de uscare (dupå al doilea strat):

Temperatura de prelucrare: +5˚ C pânå la +30˚ C Acoperire continuå a fisurilor Impermeabilitate la apå: Consum pentru douå straturi: Grosimea stratului uscat: 0,8 mm 2 mm 1,6 mm impermeabil (dupå 7 zile/1,5 bar) cel pu†in 1,4 kg/ m2 1,6 Kg/m2 4 Kg/m2

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc-†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/498-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CL 51
Hidroizola†ie flexibilå, impermeabilå
sub placåri de gresie sau faian†å CARACTERISTICI
• • • • • • monocomponentå impermeabilå poate fi vopsitå ßi ßpåcluitå acoperire continuå a fisurilor pentru interior ßi exterior nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE
În interior pentru perete ßi pardosealå: Pentru etanßarea spa†iilor umede ßi ude sub pavajele ceramice, de exemplu în båi cu cadå, dußuri, toalete ßi bucåtårii. În cazul construc†iilor cu pardosealå cu strat termoizolant hidroizola†ia se aplicå direct pe stratul de repartizare a încårcårilor (ßapå). De asemenea, se pot etanßa ßi suprafe†ele suport în care sunt înglobate sisteme de încålzire. În exterior: Pentru protec†ia bazei împotriva umezelii pe terase ßi balcoane pe ßape de ciment ßi baze de beton. Nu se aplicå pe placåri ceramice vechi, asfalt turnat sau straturi de vopsea. Nu se recomandå pentru aplicare în spa†ii publice sau pentru etanßarea piscinelor acoperite cu plåci ceramice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CL 51 se aplicå pe toate suprafe†ele uscate, rezistente, cu capacitate portantå, stabile, curate, fårå decofrol, praf, mizerie. Suprafe†ele pråfuite trebuie curå†ate ßi grunduite cu CT 17. Straturile de vopsea trebuie îndepårtate. Suprafa†a suport trebuie så fie suficient netezitå ßi fårå fisuri. CL 51 se întrebuin†eazå pe baze minerale, de exemplu tencuieli grupe de mortar PII ßi PIII, beton, zidårie cu rosturi pline, ßapå de ciment, ßapå uscatå din plåci de fibrociment ßi pe plåci de gips-carton, plåci de fibrogips, plåci de beton poros (B.C.A.), plåci casetate din beton ußor. La ßape fluide cu sulfat de calciu (curå†ate ßi grunduite cu CT 17), ßape anhidrit con†inutul de umiditate trebuie så fie de 0,5%. La tencuieli de ipsos (suprafe†e gletuite) (PIVa, b ßi PV)

con†inutul de umiditate trebuie så fie de 1,0%. Tencuielile de ipsos trebuie så fie suficient de rezistente ßi så aibå capacitate portantå. Grosimea medie a stratului tencuielii trebuie så fie de 15 mm. Straturile de tencuialå de 10 mm nu sunt admise. Trebuie excluså påtrunderea umezelii din bazå, de exemplu printr-un perete exterior.

MOD DE APLICARE
CL 51 se aplicå nediluat cu rola, fierul de glet sau pensula. Pentru ob†inerea unui strat de protec†ie impermeabil sunt necesare cel pu†in douå straturi cu o grosime totalå de cel pu†in 1,0 pânå la max. 1,5 mm. Al doilea strat se poate aplica dupå aproximativ 2 ore. Dupå aproximativ 16 ore de la aplicarea celui de al doilea strat se pot aplica de exemplu CM 12, CM 16, CM 17, CM 18 sau CM 19 adezivi flexibili ßi CM 15 adeziv pentru marmurå aditivat cu CC 83, CU 26. Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå sunt fixate cu CL 52 bandå de etanßare, racordurile la perete ßi straturile pardoselii cu CL 53 manßete de etanßare pentru perete,
49

respectiv CL 54 manßete de etanßare pentru pardosealå. Banda de etanßare, respectiv manßetele de etanßare sunt puse la prima aplicare, iar la a doua sunt integrate în “pelicula de etanßare”. Notå: Materialul se prelucreazå numai în mediu uscat ßi la tempe-raturi cuprinse între +5˚ C ßi +30˚ C. Toate datele furnizate sunt valabile pentru o temperaturå de +23 ˚C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. Umiditatea ßi solu†iile chimice trebuie excluse în acest timp. Pentru exterior trebuie så existe o pantå de cel pu†in 2,5% fårå a se forma bål†i. În cazul altor condi†ii climatice trebuie avute în vedere scurtarea sau întârzierea procesului de întårire sau uscare. Pentru etanßarea piscinelor se folosesc alte produse Ceresit.

DATE TEHNICE
Bazå: Culoare: Densitate: Consisten†å: Timp de uscare (dupå primul strat): Timp de uscare (dupå al doilea strat): Temperatura de punere în operå: Poate fi placat cu gresie sau faian†å: Grosime a stratului proaspåt de vopsea aplicare 1,4 kg/m2: Grosime a stratului uscat de vopsea aplicare 1,4 kg/m2: Consum pentru douå straturi: Impermeabilitate la apå: Acoperire continuå a fisurilor: Dispersie de råßini sintetice gri beton 1,4 kg/ dm3 påstoaså 2 ore 3 ore +5˚ C pânå la +30˚ C dupå cca. 16 ore de la a doua aplicare

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri, pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

cca. 1,0 mm

cca. 0,40 mm cel pu†in 1,4 kg/ m2 impermeabil (dupå 7 zile/1,5 bar) > 0,75 mm

DEPOZITARE
Depozitabil aproximativ 12 luni în mediu råcoros ßi uscat.

AMBALARE
Gåleatå de 5 kg.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/498-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CL 152
Bandå de etanßare

Manßetå de etanßare pentru perete

CL 53

Manßetå de etanßare pentru pardosealå CARACTERISTICI
• • • • • • impermeabile elastice legåturå durabilå rezistente la rupere rezistente la deteriorare rezistentå la UV

CL 54

CL 56
Col† de etanßare "interior"

CL 57
Col† de etanßare "exterior"

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru acoperirea impermeabilå a rosturilor de dilata†ie ßi de legåturå, stråpungerii prin zid cu †eavå ßi col†urilor încåperilor în legåturå cu produsele de etanßare flexibile ßi impermeabile, de exemplu CL 50, CL 51, CR 166 sub placårile ceramice din gresie sau faian†å. • Pentru interior ßi exterior. • Pentru pardosealå ßi perete. • Asigurå un substrat impermeabil pentru placårile ceramice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CL 152, CL 53, CL 54, CL 56 ßi CL 57 se aßeazå ßi se prelucreazå în cadrul sistemului de hidroizolare. Pentru aceasta produsul corespunzåtor de etanßare este supus unui proces de ßpåcluire primarå, se plaseazå banda de etanßare, respectiv manßeta de etanßare la rosturile de dilata†ie, se lipesc ßi se netezesc. În cazul rosturilor de dilata†ie banda trebuie presatå în rost pânå se formeazå o curburå, asigurand posibilitatea de deformare a acesteia. Notå: Materialul se prelucreazå numai la temperaturi de la +5˚C pânå la +35˚C.

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/498-2006
51

DEPOZITARE
În mediu uscat

REZISTENˇÅ CHIMICÅ
Presiune distructivå dupå 7 zile de påstrare în urmåtoarele substan†e: - acid hidracloric 3%: - acid sulfuric 35%: - acid citric 100g 1l: - acid lactic 5%: - leßie de oxid de potasiu 20%: - hipoclorit de sodiu 0,3g 1l: Cauciuc cåptußit cu †esåturå de poliester - apå de mare (con†inut de sare 20g 1l): * - îngålbenire ußoarå ** - schimbarea culorii 3,30 bar* 3,30 bar 3,30 bar 3,30 bar* 3,20 bar 3,20 bar** 3,30 bar

AMBALARE
CL CL CL CL CL 152 53 54 56 57 Role de 10 m ßi 50 m 15 bucå†i în carton 5 bucå†i în carton 10 bucå†i în carton 10 bucå†i în carton

DATE TEHNICE
Bazå:

For†å de întindere maximå pentru fâßie de 15 mm: longitudinal: >90 N/15 mm transversal: >35 N/15 mm Alungire maximå: Impermeabilitate la apå: Dimensiuni CL 152 CL 53 CL 54 CL 56 CL 57 Trecere prin zid cu †eavå CL 53: longitudinal: >20% transversal: >90% impermeabil (dupå 7 zile /1,5 bar) La†ime: 120 mm 120 x 120 mm 425 x 425 mm 145 mm 145 mm 1/2

Stabilitate la temperaturå: -30° C pânå la +90° C Rezisten†å la UV: rezistent

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/249-2008, aplicare singularå AT 016-04/498-2006 în sistem cu CL 50,51

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CL 55
Solu†ie de curå†at universalå
Solu†ie concentratå pentru îndepårtarea petelor de var ßi ciment CARACTERISTICI
• curå†å eficient • randament optim • domeniu larg de utilizare

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru curå†area betoanelor ßi zidåriilor aparente, a placårilor cu cåråmidå aparentå sau plåci ceramice, a pavajelor din piatrå naturalå, teracote ßi mozaicuri. • Pentru curå†area petelor rezistente de ciment sau var, a crustelor de ciment ßi eflorescen†elor de carbonat de calciu, a pietrei ßi urmelor de ruginå. Nu se preteazå pentru curå†area marmurei sau a plåcilor naturale calcaroase.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele de curå†at se vor umezi foarte bine în prealabil. Se vor îndepårta mecanic toate urmele de material în relief. Plåcile ceramice trebuie så fie rezistente la ac†iunea acizilor. Dacå existå dubii asupra rezisten†ei suprafe†ei de curå†at, se recomandå efectuarea de teste preliminarii. Zonele sensibile se vor proteja cu folie de polietilenå.

Se vor folosi månußi ßi ochelari de protec†ie. În caz de contact cu pielea se va clåti cu apå din abunden†å. În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul. Îmbråcåmintea îmbibatå se va schimba imediat. Nu se va vårsa la canalizare. În cazul scurgerilor accidentale se va turna apå din abunden†å. Culoare: verde.

MOD DE APLICARE
CL 55 se va dilua în func†ie de gradul de murdårire al suprafe†elor. Solu†ia se va aplica prin pensulare ßi se va låsa så ac†ioneze timp de 5 minute. Curå†area se va face cu o perie tare, prin frecare energicå. Suprafe†ele se vor spåla ulterior cu apå din abunden†å.

RECOMANDÅRI
Utiliza†i CL 55 în condi†ii uscate ßi la temperaturi între 5˚ C ßi 30˚ C. Nu se vor folosi recipien†i sau scule metalice. CL 55 con†ine acid fosforic ßi este iritant. Proteja†i pielea ßi ochii.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni. Bidoane de plastic de 1 l sau 3 l. AMBALARE
53

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Diluare: pH: Temperatura de punere în operå: Consum: Acid anorganic 1,14 kg/ dm3 1:5 pânå la 1:10 1,8 5˚ C - 30˚ C 50 - 200 ml/ m2

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CL 58
Placå izolantå multifunc†ionalå
Placå termoizolantå ßi de decuplare sub placåri ceramice CARACTERISTICI
• rezisten†å mare la presiune • impermeabilå • ußor de aplicat • pentru solicitåri puternice • permeabilå la vapori de apå

DOMENII DE UTILIZARE
Suport de decuplare capabil så compenseze efortul de forfecare sub placåri ceramice ßi din piatrå naturalå la pere†i ßi pardoseli la interior. Pentru zone private ßi clådiri comerciale cu solicitåri mari la trafic. Pentru acoperirea fisurilor ßi pentru prevenirea defectelor cauzate de fisurile ce se pot forma în procesul de uscare a ßapei ßi suprafe†elor din beton. Pentru acoperirea rosturilor de dilata†ie în ßapå. De asemenea se recomandå pentru zone umede ßi ude în cazul în care se utilizeazå în combina†ie cu sistemul de etanßare (CL 50/51). Sporeßte eficien†a sistemelor de încålzire electricå a pardoselilor. Se poate folosi ßi pentru repararea treptelor uzate. 9 ßi 15 mm suplimentar: se recomandå pentru lucråri de renovare, de ex. pentru montarea ulterioarå a structurilor de izolare termicå ßi fonicå, de asemenea pentru suporturi supuse la flexiune precum plåci de pardosealå din lemn sau plåci aglomerate. 15 mm suplimentar: este posibilå ßi montarea flotantå. Pentru izolarea termicå a pardoselilor în pivni†å. Pentru amortizarea zgomotului provocat de paßi în mansarde.

MODUL DE APLICARE
Plåcile izolante multifunc†ionale se îmbinå în zig-zag. La rosturile transversale plåcile sunt îmbinate cap la cap. Pentru evitarea transmiterii zgomotului ßi tensiunilor la pere†i, scåri sau pivni†e realiza†i îmbinåri de col† de cel pu†in 5 mm. Monta†i o fâßie de etanßare marginalå. Pentru tåierea plåcilor se folosesc un feråstråu manual sau un feråstråu circular echipat cu o pânzå pentru lemn. Pår†ile mai mici se pot tåia folosind feråstråul de traforaj

echipat cu o pânzå pentru lemn. CL 58 se fixeazå pe suport cu adeziv flexibil pentru placåri ceramice, de ex. CM 17, CM 18 EasyFlex, CM 19 sau CM 13. Suportul trebuie pregåtit conform instruc†iunilor din fißa tehnicå a adezivului respectiv. Pe suprafe†ele foarte denivelate se aplicå o maså de ßpaclu pentru pardosealå, de ex. TH DA. Adezivul se aplicå pe suport folosind o mistrie cu zim†i 6/8 mm. Plasa†i plåcile în stratul proaspåt de adeziv ßi presa†i. În func†ie de adezivul folosit (vezi tabel) plåcile se pot circula dupå trecerea unui timp suficient de uscare sau pot fi acoperite cu plåci ceramice sau din piatrå naturalå. Respecta†i instruc†iunile din fißa tehnicå a adezivului respectiv. Utiliza†i CL 58 numai în condi†ii uscate ßi la temperaturi cuprinse între +5 °C ßi +30 °C.

55

DEPOZITARE
În pozi†ie orizontalå.

DATE TEHNICE
Bazå: Dimensiunea plåcii: Grosimea plåcii: Clasa materiale de construc†ii: Pentru sarcini de trafic pânå la: fibrå de plastic 100 x 60 cm 4 mm, 9 mm, 15 mm B2 5 kN/m2 4 mm Rezisten†å la compresiune Greutate / m2 Coeficient transfer cåldurå U Amortizarea zgomotului provocat de paßi cu placåri ceramice Eficien†å crescutå la pardoseli încålzite electric Mod de ambalare (în folie): + 15 % + 30 % + 30 % 10 plåci 5 plåci 6 m2 3 m2 4 plåci 2.4 m2 17 3.8 28.63 9 mm 11 7.8 11.46 15 mm 11 10.8 5.60

RECOMANDÅRI
Toate informa†iile se referå, dacå nu se specificå altfel, la temperatura ambientalå ßi a materialelor de +23 °C ßi umiditatea relativå a aerului de 50 %. În alte condi†ii climatice trebuie luate în considerare scurtarea, respectiv întârzierea procesului de întårire ßi toate consecin†ele ce derivå din aceasta. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de teste. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. La apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea.

+11dB +13 dB, +17 dB lipitå lipitå flotantå

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

Ceresit

CU 22
CU 22
Adeziv pe bazå de råßini epoxidice pentru montarea plåcilor din material ceramic rezistente la ac†iuni chimice agresive

CE 47/48

Tabel de stabilitate la agen†i chimici

CE 47
Chit de rosturi pe bazå de råßini epoxidice pentru lucråri de rostuire rezistente la ac†iunea substan†elor chimice, pentru perete

CE 48
Chit de rosturi pe bazå de råßini epoxidice pentru lucråri de rostuire rezistente la ac†iunea substan†elor chimice, pentru pardosealå Indicarea stabilitå†ii: + • * = stabil = relativ stabil = instabil = fårå solicitare mecanicå ßi fårå diferen†e de temperaturå în întregul corp de construc†ie
Stabilitate Substan†e chimice Stabilitate

Substan†e chimice

Acetonå Alcool, 100 % Alcool, 10 % Sulfat de aluminiu, saturat Solu†ie de amoniac, 25 % Solu†ie de amoniac, 10 % Clorurå de amoniu, 10 % Nitrat de amoniu, 50 % Fosfat de amoniu, saturat Sulfat de amoniu, 20 % Baterie Benzinå (normalå) Benzinå (super) Benzinå (fårå plumb) Benzinå (super fårå plumb) Bere Acid boric, 5 % Lichid de frânå Alcool butilic Clorurå de calciu, saturatå Sulfat de calciu, saturat

• + + + + + + + • • • • • + + + + + +

Solu†ie de sare de bucåtårie, saturatå Bioxid de carbon Solu†ie salinå Sulfat de cupru, saturat Clorurå de magneziu, saturatå Sulfat de magneziu, saturat Apa mårii Acid lactic, 3 % Ulei mineral Bisulfat de sodiu, saturat Carbonat de sodiu, 20 % Clorurå de sodiu, 50 % Hidroxid de sodiu, 50 % Hidroxid de sodiu, 20 % Fosfat de sodiu, saturat Sulfat de sodiu, saturat Leßie de sodå, 50 % Diluant Acid oxalic, saturat Petrol

+ + + + + + + • + + + + + + + + + + +
57

Substan†e chimice

Stabilitate

Substan†e chimice

Stabilitate

Coca Cola Motorinå, saturatå Clorurå de fier, saturatå Sulfat de fier, saturat Acid acetic glacial ˇi†ei (petrol) Acid acetic, 10 % Glicerinå Glycol Combustibil lichid de încålzire, ußor Leßie de potasiu, 50 % Carbonat de potasiu, saturat Hidroxid de potasiu, 50 % Hidroxid de potasiu, 10 % Nitrat de potasiu, saturat Sulfat de potasiu, saturat Lapte de var, saturat Kerosen

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Acid fosforic, 10 % Acid azotic, 10 % Acid azotic, 5 % Acid clorhidric, 20 % Acid clorhidric, 5 % Acid sulfuric, 35 % Acid sulfuric, 5 % Apa din bazine de înot cf. DIN 19 643 Ulei comestibil Ulei industrial Benzinå Toluen Apå Vapori de apå, 100°C Vin Acid tartric, 25 % Xilol Acid citric, 10 %

• • • • • + + + + + • + • * + + +

OBSERVAˇII SUPLIMENTARE
Datele tehnice din tabelul de stabilitate se bazeazå pe cercetåri de laborator, care se pot transpune cu aproxima†ie în practicå. Examinarea a cuprins peste 100 de ore în mediu stabil. În cazul substan†elor chimice lichide ßi a temperaturilor de peste +20°C trebuie luatå în considerare o stabilitate mai reduså. Dacå într-un mediu în care se fac verificårile este indicatå stabilitatea relativå, aceasta înseamnå cå produsul corespunzåtor la o solicitare întâmplåtoare, de scurtå duratå în mediul respectiv, este stabil. Condi†ia pentru realizarea unei lucråri de duratå ßi ireproßabilå de lipire sau de chituire este, în cazul contactului întâmplåtor cu aceste substan†e chimice, curå†area sau uscarea imediatå sau regulatå. Poate apårea ßi se poate men†ine fenomenul de decolorare. Deoarece analizele de laborator nu se pot transpune pur ßi simplu în practicå, aceste informa†ii au numai o valoare orientativå. Trebuie realizate continuu examinåri în condi†ii practice. Pentru detalii referitoare la întrebuin†are, prelucrare, consum, ca ßi pentru alte indica†ii, vezi Instruc†iunea tehnicå a produselor respective.

RECOMANDÅRI
Alåturi de aceste informa†ii trebuie luate în considerare ßi recomandårile diferitelor organiza†ii ßi uniuni profesionale, ca ßi normele Institutului German de Standardizare. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CN 74
Íapå autonivelantå rezistentå la presiune ßi la apå
Material de nivelare a pardoselilor pentru grosimi ale straturilor de 0.5-5mm. Pentru interior ßi exterior. CARACTERISTICI
• Autonivelant • Pentru interior ßi exterior • Rezistent la încårcåri mari • Rezistent la uzurå • Întårire rapidå • Pompabil (se poate aplica mecanizat)

DOMENII DE UTILIZARE
Íapå autonivelantå pentru nivelarea ßapelor de ciment ßi a pardoselilor din beton. Utilizare în domeniul industrial ßi privat, pe terase ßi balcoane. Ca strat de uzurå în depozite, hale de produc†ie, ateliere, garaje ßi pivni†e. Pentru netezirea ßi nivelarea ßapelor de ciment ßi a pardoselilor de beton (rezisten†å minimå S 200 /B 250). Pentru realizarea de pardoseli la clådiri comerciale ßi de locuit inainte de aplicarea stratului decorativ Ceresit. Pentru interior ßi exterior. Pentru grosime a stratului de 0.5-5 mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CN 74 aderå pe toate suprafe†ele rigide, rezistente, curate, uscate ßi umede care nu con†in straturi sau substan†e antiaderente. Straturile de cearå, petele de gråsime sau ulei dar ßi straturile de sinterizare, bituminoase, reziduuri sau suprafe†e uzate (abraziune din anvelope) trebuie îndepårtate mecanic. Curå†a†i suprafa†a ßi elimina†i praful. Fisurile vor fi lårgite, curå†ate ßi umplute cu CD 32 sau cu TH R 727. Adânciturile mai mari ßi gåurile vor fi nivelate cu 24 de ore înainte cu un amestec de CN 76 ßi nisip (0-8mm) 2:1 pår†i din greutate sau cu mortarul TH RS 88. Interior ßi exterior: Íapele pe bazå de ciment (vechime minimå 28 de zile, umiditate rezidualå 3.0%). Pardoselile din beton (vechime minimå 3 luni, umiditate rezidualå 3.0% nesclivisite) vor fi grunduite cu TH R 766 ßi låsate cca 4 ore la aerisit. Pe suprafe†ele cu capacitate mare de absorb†ie ßi foarte solicitate se va efectua grunduirea cu TH R 755 grund epoxi-

dic. Acesta trebuie aplicat cu 24 de ore înainte de nivelare ßi când este proaspåt trebuie presårat cu nisip de cuar† (granula†ie 0.1-0.4 mm). Granula†ia de nisip în surplus trebuie aspiratå.

MOD DE APLICARE
25 kg de CN 74 se pun în cca 5.5 l apå curatå ßi se amestecå cu o bormaßinå ßi un amestecåtor la cca 400 pânå la 800 rot/min pânå la ob†inerea unui amestec omogen fårå cocoloaße. Materialul preparat se råstoarnå pe pardosealå ßi se întinde cu fierul de glet. Cu rola de dezaerare se roluießte suprafa†a turnatå în vederea eliminårii bulelor de aer, prelucrårii nadelor ßi ob†inerea unor suprafe†e plane fårå denivelåri. CN 74 poate fi aplicat mecanizat. Dacå lucrul va fi întrerupt mai mult de 20 de minute maßina ßi duzele vor fi curå†ate. Resturile proaspete de material vor fi îndepårtate cu apå, materialul întårit se îndepårteazå doar mecanic. A se evita uscarea rapidå, se va proteja de razele soarelui ßi de curent. Podeaua este circulabilå dupå 3 ore ßi poate fi
59

supuså la sarcini dupå 2 zile. Placårile ceramice sau alt gen de acoperiri vor fi aplicate - în func†ie de grosimea stratului - dupå 24-48 de ore. În caz de nelåmuriri se va efectua stabilirea umiditå†ii reziduale (2%). Straturile pentru acoperire Ceresit fårå solven†i pot fi aplicate cel mai devreme în 72 de ore. În cazul sarcinilor mari de ex. circula†ie cu motostivuitoare CN 74 trebuie aplicat în grosime de 4 pânå la 5 mm. Notå: Materialul nu se va prelucra decât la temperaturi de +5° C pânå la +30° C. Toate datele prezentate au fost stabilite la o temperaturå de +23°C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii de climå se va observa modificarea timpului de întårire ßi de aici toate consecin†ele ce rezultå. CN 74 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apa, din acest motiv se vor proteja pielea ßi ochii. În caz de contact se va clåti cu apå din abunden†å. În caz de contact cu ochii se va solicita sfatul medicului.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment îmbunåtå†itå cu materiale minerale de umplere ßi råßini sintetice cca 1.28 kg/dm3 5.5 l apå / 25 kg cca 45 minute + 5°C pânå la + 30°C dupå 3 ore • dupå cca 24 de ore la o grosime a stratului de pânå la 3 mm. • cca 48 ore la o grosime a stratului de peste 3 mm. dupå 1 zi > 8.0; dupå 7 zile > 28.0; dupå 28 de zile > 38.0 dupå 1 zi > 2.5; dupå 7 zile > 6.0; dupå 28 de zile > 10.0 cca 1.5 kg/m2/mm strat.

Densitate: Raport de amestec: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Circulabil: Acoperire:

RECOMANDÅRI
Pe lângå aceste indica†ii vor fi respectate ßi regulile ßi normele diferitelor organiza†ii ßi asocia†ii de specialitate Masa de nivelare din zonele expuse, în special în cazul solicitårilor chimice sau mecanice deosebit de mari vor fi protejate suplimentar cu un alt strat sau cu alte produse de construc†ii Ceresit. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv în caz de dubii însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea. Rezisten†å la compresiune (N/mm2): Rezisten†å la încovoiere (N/mm2): Consum orientativ:

DEPOZITARE
Cca 12 luni într-un mediu råcoros ßi ferit de înghe†.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/474-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CN 94
Amorså specialå
Asigurå o puternicå punte de aderen†å între materialele de nivelare a pardoselilor, placårile ceramice ßi piatra naturalå, pe suprafe†ele critice CARACTERISTICI
• pentru suprafe†e critice • aderen†å foarte mare • pentru suprafe†e absorbante ßi neabsorbante • uscare rapidå

DOMENII DE UTILIZARE
Amorså specialå pentru suprafe†e critice, de ex. suprafe†e suport cu resturi de adeziv, gresie glazuratå, acoperiri cu råßini de dispersie sau epoxidice la interior. Pentru pere†i ßi pardoseli absorbante ßi neabsorbante. Pentru ob†inerea unui efect de rezistentå ßi hidroizolare. De utilizat pe suprafe†e anhidrite, pardoseli încålzite, asfalturi turnate, plåci din fibre de gips, beton, suprafe†e din lemn cu sau fårå strat de vopsea, ßape autonivelante, plåci ceramice, piatrå artificialå ßi naturalå, straturi exterioare pe bazå de råßini de dispersie sau epoxidice, tencuieli pe bazå de var ciment, ciment (PIc, PII, PIII), ipsos, panouri de gips (PIVa, PV), elemente ußoare din beton.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CN 94 aderå la toate suprafe†ele solide, uscate, curate, cu capacitate portantå ßi care nu con†in substan†e care împiedicå aderen†a. Curå†a†i suprafa†a ßi îndepårta†i praful. Pentru detalii suplimentare în legåturå cu pregatirea suprafe†ei consulta†i tabelul de mai jos. Folosi†i CN 94 numai în mediu uscat la temperaturi de la +5° C pânå la + 35° C. Evita†i curen†ii de aer. Toate datele furnizate au fost ob†inute la o temperaturå de +23° C ßi 50% umiditate relativå a aerului. Vå rugåm ave†i în vedere faptul cå în condi†ii climatice diferite, uscarea poate fi mai acceleratå sau mai lentå. Nu vårsa†i CN 94 în sistemul de canalizare. Nu adåuga†i al†i aditivi.

MOD DE APLICARE
Dilua†i CN 94 cu apå în raport de 1 parte CN 94 la 3 pår†i apå. Când îl folosi†i pe substraturi de lemn ßi straturi de asfalt turnat, în combina†ie cu compußi de nivelare a podelelor, CN 94 se aplicå nediluat. Aplicarea se face cu o pensulå sau o bidinea, evitând excesul. În func†ie de condi†iile de uscare, etapa urmåtoare de lucru poate fi dupå aprox. 2 - 4 ore. Dupå uscarea completå, suprafa†a trebuie så fie protejatå împotriva zgârierii, altfel trebuie aplicatå amorsa din nou. Stratul ulterior trebuie aplicat în 24 de ore. Curå†ati uneltele cu apå dupå utilizare. Materialul întårit poate fi îndepårtat numai cu solven†i sau substan†e de îndepårtare a vopselei. Notå:

RECOMANDÅRI
În afara informa†iilor prezentate aici este important så respecta†i directivele ßi regulamentele diverselor organiza†ii ßi asocia†ii comerciale. Vå rugåm ave†i în vedere datele tehnice pentru produsele Ceresit Bautechnik care recomandå folosirea CN 94 ca amorså. Caracteristicile garantate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe testele efectuate. Condi†iile specifice loca†iei ßi aplicårii pot varia fa†å de cele prezentate aici, aßadar, utilizarea corectå ßi reußitå a produselor noastre este dincolo de sfera noastrå de influen†å. Dacå ave†i neclaritå†i, utilizatorul trebuie mai întâi så desfåßoare teste suficiente pentru a se asigura cå produsul este adecvat. Nu ne asumåm responsabilitatea legalå pe baza acestei

61

broßuri, nici în baza oricårei recomandåri verbale furnizate. Aceastå fißå tehnicå le exclude pe toate cele elaborate anterior.

DATE TEHNICE
Baza: Densitate: Culoare: Temperatura de punere în operå: Circulabil: Raport de diluare: Timp de uscare: Consum: dispersie de råßinå sinteticå, neutrå, pigmentatå aprox. 1,02 kg. / l albastru deschis + 5° C la + 35° C dupå 3 ore 1 parte CN 94 : 3 pår†i apå sau nediluat aprox. 2 - 4 ore aprox 30 - 120g/ m2 în func†ie de tipul aplica†iei
Cantitate de CN 94 necesarå acoperitor 40

DEPOZITARE
Valabilitate pe raft aprox. 12 luni în locuri råcoroase, uscate ßi ferite de înghe†.

AMBALARE
Bidon din plastic de 1 kg sau 5 kg.
Substrat (aprox. g/m2) Íape anhidrite Cerin†e Umiditate = 0,5 wt/% Asperizare, aspirare Vechi de cel putin 3 luni Asperizare, aspirare

Strat Adeziv pentru plåci ceramice Material de nivelare pentru pardoseli Hidroizola†ie alternativå Adeziv pentru plåci ceramice (amorsa†i numai dacå substratul este extrem de absorbant) Material de nivelare pentru pardoseli Adeziv pentru pålci ceramice Material de nivelare pentru pardoseli Adeziv pentru plåci ceramice2 Hidroizola†ie alternativå

Beton - Elemente de beton prefabricat

40

Material de nivelare pentru pardoseli Vopseluri de dispersie

Aspirare Numai în spa†ii de locuit, nu pentru suprafe†e în permanen†å ude; Numai în interior; Curå†ati, asperiza†i ßi aspira†i Numai în spa†ii de locuit, nu pentru suprafe†e în permanen†å ude; Numai în interior; Curå†ati, asperiza†i ßi aspira†i Strat sub†ire, aderen†å bunå, fårå resturi de substan†e care pot împiedica aderen†a; Asperiza†i. Rezistent la înghe†, fårå defecte, înclinare = 2,5 % Nu pentru suprafe†e în permanen†a ude; Curå†ati bine. Curå†a†i bine, îndepårta†i reziduurile de produse de intretinere a suprafe†ei. Rigid, îndepårta†i praful.

40 40

Acoperiri cu råßini epoxidice

Adeziv pentru plåci ceramice Material de nivelare pentru pardoseli Hidroizola†ie alternativå Adeziv pentru plåci ceramice Material de nivelare pentru pardoseli

20

Straturi cu reziduuri de adezivi.

30

Plåci ßi piatrå naturalå, în aer liber

Adeziv pentru plåci ceramice Hidroizola†ie alternativå

30

Plåci ceramice, piatrå naturalå ßi artificialå, în interior Plåci de fibrogips, plåci de ipsos tip sandwich (pere†i) Tencuieli pe bazå de ipsos, plåci de gips (PIVa/b, PV) Straturi de asfalt turnat (GE 10; GE 15; GE 40)

Adeziv pentru plåci ceramice Material de nivelare pentru pardoseli Adeziv pentru placåri Hidroizola†ie alternativå Adeziv pentru placåri Hidroizola†ie alternativå (la cerere) Adeziv pentru placåri Material de nivelare pentru pardoseli

30

30 50

Vechi de cel pu†in 28 de zile. Numai uz casnic. Umiditate=1,0 wt-%, fårå umezealå inverså; îndepårta†i praful. Asperiza†i cu nisip, vechi de cel pu†in 3 zile, numai în interior, numai spa†ii de locuit, spa†ii comerciale la cerere, aspira†i.

30 100

Pardoseli încålzite Plåci din lemn pentru pardoseli (dußumele) PAL

Var, ipsos cu var / ciment, ipsos cu ciment (Pic, PII, PIII) Elementele de gazbeton Straturi uscate, de ex. plåci fibrogips Íape pe bazå de ciment

d = 24 mm, înßuruba†i bine, cu for†a; asperiza†i ßi aspira†i. V 100, d = 25 mm., articula†ii care Adeziv pentru placåri se mißcå în loc trebuie lipite, înßurubate Material de nivelare pentru pardoseli strâns, rigide; curå†a†i ßi aspira†i. Hidroizola†ie alternativå Vechi de cel putin 28 de zile, Adeziv pentru placåri amorsa†i numai dacå substratul este extrem de absorbant. Numai în interior, Adeziv pentru placåri îndepårta†i praful. Aspira†i, Adeziv pentru placåri d = 25 mm, urma†i Material de nivelare pentru pardoseli instruc†iunile producåtorului. Vechi de cel pu†in 28 de zile, Adeziv pentru placåri (amorsa†i umiditate = 2 wt -%, aspira†i. numai dacå substratul este extrem de absorbant). Material de nivelare pentru pardoseli.

Adeziv pentru placåri. Material de nivelare pentru pardoseli Material de nivelare pentru pardoseli

50 120

30 80 50

50 40

50 50

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CN 96
Aditiv pentru ßapå
Aditiv special pentru accelerarea prizei ßapelor pe bazå de ciment CARACTERISTICI
• • • • • fårå cloruri plastifiant gata de acoperire în timp scurt reduce raportul apå/ciment ußor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru ob†inerea de ßape pe bazå de ciment rezistente ßi cu prizå rapidå. • Pentru ßape simple ßi armate. Ideal de asemenea pentru pardoseli încålzite. • Pentru reducerea cantitå†ii de apå ßi pentru creßterea valorii de reten†ie a apei. Ideal pentru utilizare în interior, exterior ßi pentru zone permanent umede. CN 96 asigurå un nivel ridicat de impermeabilitate ßi îmbunåtå†este atât rezisten†a la fisurare cât ßi comportamentul la contrac†ii. Garanteazå un raport apå/ciment de 0,5.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Íapele pe bazå de ciment aditivate cu CN 96 aderå pe orice suprafa†å solidå, portantå, curatå, uscatå sau umedå, fårå substan†e care pot împiedica aderen†a. Pentru a ob†ine ßape compozite, suprafa†a trebuie så fie rugoaså, cu porii deschißi ßi så aibå structurå internå bine definitå. În prealabil, uda†i pu†in betonul, apoi pregåti†i o pastå adezivå aditivatå cu CC 81 ßi aplica†i cu ajutorul periei. Durata necesarå înainte de placare depinde de umiditatea rezidualå a ßapei. Prin urmare, utiliza†i un aparat pentru a måsura umiditatea rezidualå. Notå: Utiliza†i CN 96 doar în condi†ii uscate ßi la o temperaturå cuprinså între + 5° C ßi +35° C. Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de + 23° C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%, utilizându-se ciment Portland, clasa de rezisten†å CEM I 32.5 R . În condi†ii climatice diferite, priza poate fi acceleratå sau încetinitå. Cimentul reac†ioneazå în contact cu apa, producând o solu†ie alcalinå. Prin urmare, proteja†i-vå pielea ßi ochii. În cazul în care contactul se produce, clåti†i bine cu apå. În caz de contact cu ochii, apela†i imediat la ajutorul medicului. Íapele pe bazå de ciment din zonele expuse, în special dacå sunt supuse unor ac†iuni chimice sau mecanice puternice, trebuie protejate în mod suplimentar cu un produs Ceresit adecvat.

MOD DE APLICARE
Amesteca†i CN 96 cu Ciment Portland (CEM I 32.5 R) ßi un agregat care are o granula†ie corespunzåtoare. Adåuga†i apå ßi amesteca†i cu un mixer. Propor†ia de amestec pentru un mixer de 100 l: aproximativ 50 de kg de ciment standard, 200-250 kg de agregat, aproximativ 18 - 22 litri de apå ßi 0,5 kg de CN 96. Pentru a ob†ine ßape compozite, aplica†i mortarul de ßapå ud pe ud pe puntea adezivå. Proteja†i ßapa proaspåtå contra uscårii prea rapide timp de 12 zile. Dacå este necesar, umezi†i din nou. Circulabil dupå 24 de ore.

63

RECOMANDÅRI
Caracteristicile mai sus men†ionate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi prin urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea dacå existå dubii, se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabitatea.

DEPOZITARE
Durata de depozitare este de aproximativ 12 luni, într-un loc uscat ßi ferit de înghe†.

AMBALARE
Canistre de 3 kg, 7 kg ßi 14 kg.

DATE TEHNICE
Baza: solu†ie apoaså din compußi neutri fårå cloruri ßi o dispersie de råßinå sinteticå de foarte bunå calitate, cu agen†i de umezire biodegradabili 1,11 kg/l 1% din greutatea cimentului ciment : nisip = 1 : 4 pår†i

Densitatea: Dozaj: Propor†ia de amestec: Reducerea necesarului de apå: Circulabil dupå: Gata de placare: Timp de aplicare: Temperatura de aplicare: Creßterea rezisten†ei la compresiune:

aprox. 10% 24 de ore dupå cel pu†in 10 zile aprox. 1,5 - 2 ore + 5° C - + 35° C dupå 1 zi aprox. 30% dupå 3 zile aprox. 10% dupå 28 zile aprox. 5% dupå 1 zi aprox. 40% dupå 3 zile aprox. 10% dupå 28 zile aprox. 4% aprox. 40 g/m2 per cm grosime strat

Creßterea rezisten†ei la întindere prin încovoiere:

Cantitatea necesarå:

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 62
Tencuialå de asanare
Tencuialå mineralå de asanare specialå pentru pere†i interiori ßi exteriori umezi ßi cu con†inut de såruri CARACTERISTICI
• difuzie activå fårå contrac†ii • barierå hidrofobicå • hidrofug • tencuialå mineralå

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru realizarea lucrårilor de "Tencuieli de asanare pentru repara†ii structurale ßi conservarea monumentelor. Pentru realizarea suprafe†elor uscate la pere†i interiori ßi fa†ade. Pentru toate tipurile de lucråri de tencuire ßi repara†ii. Se recomandå de asemenea pentru suprafe†ele cu rezisten†å scåzutå, de ex. clådiri istorice. Pentru înlocuirea tencuielilor umede, cu con†inut de såruri pe pere†ii interiori ai pivni†elor. Nu se recomandå pentru aplicarea pe suprafe†e suport cu con†inut de ipsos. Nu se recomandå ca tencuialå hidrofobå împotriva umiditå†ii solului, apei de suprafa†å sau de infiltra†ii. Pentru lucråri subsecvente de tencuire ßi în combina†ie cu sisteme de etanßare orizontalå ce urmeazå a fi realizate cu CO 81. Pentru straturi cu grosimi de 10 – 30 mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
CR 62 aderå pe toate suprafe†ele suport solide, portante, curate, uscate ßi umede, fårå substan†e care pot împiedica aderen†a. Suprafa†a trebuie så aibå o structurå durå, cu pori deschißi ßi rugoaså. Straturile de acoperire existente precum ßi tencuielile vechi trebuie îndepårtate complet cel pu†in 80 cm deasupra zonei vizibile de infiltrare a apei sau eflorescen†å pânå la suprafa†a suport portantå. Curå†a†i rosturile umplute cu mortar pânå la o adâncime de aprox. 20 mm. Umezi†i zidåria ßi betonul pentru ca suprafa†a så nu mai fie absorbantå ßi så aibå un aspect mat. Pregåti†i mortarul pneumatic cu consisten†å corespunzåtoare folosind CR 62 amestecat cu CC 81 ßi apå (raport de amestecare: CC 81 : apå = 1 : 3) ßi aplica†i prin torchetare pe perete. Aplica†i mortarul reticular, cu o acoperire de numai 50 %. La zidårie mixtå, cåråmizi poroase ßi

cåråmizi silico-calcaroase aplica†i stratul de mortar cu grosime de minim 5 mm.

MOD DE APLICARE
CR 62 se adaugå în apå curatå ßi se amestecå pânå la ob†inerea unei paste omogene. Amesteca†i întotdeauna con†inutul sacului cu aprox. 8.5 l de apå. În cazul amestecårii manuale respecta†i un timp de amestecare de aprox. 5 minute. Se pot folosi maßini de tencuit. Consisten†a poate fi ajustatå prin adåugarea a câ†iva mililitri de apå. La aproximativ 24 de ore de la aplicarea mortarului pneumatic aplica†i tencuiala cu maßina sau manual într-un singur strat cu grosime de 20 pânå la 30 mm ßi nivela†i. Rosturile curå†ate trebuie umplute cu tencuialå. În cazul repara†iilor aplica†i un strat cu grosime de 20 mm. Aplica†i materialul de tencuit în intervalul a 15 minute de la amestecare. Aplicarea într-un interval mai mare de 15 minute poate determina o densitate volumetricå mai mare ßi un con†inut mai mic de pori de aer. Dupå aplicarea mortarului nivela†i fårå a finisa. Nu trebuie så existe apå sau liant pe suprafa†å – pericol de fisurare.
65

Nu prelucra†i suprafa†a prea intens sau prea mult timp. Dacå CR 62 se foloseßte pentru lucråri de repara†ii ßi se aplicå ca tencuialå de egalizare suprafa†a trebuie periatå cu o perie durå. Proteja†i tencuiala proaspåt aplicatå de uscarea prea rapidå. Dacå este necesar men†ine†i umezeala timp de 24 de ore. Dupå ce tencuiala s-a întårit ßi uscat complet (dupå minim 28 de zile) aplica†i numai straturi de acoperire cu capacitate foarte mare de difuzie. Pentru lucråri de tapetare ulterioare recomandåm aplicarea unui strat de mortar de var sau mortar de ciment ßi var cu grosime de 5 mm (MGP IIb). Notå: Folosi†i CR 62 numai la temperaturi cuprinse între +5 °C ßi +30 °C. Toate datele enumerate au fost ob†inute la o temperaturå de +23 °C ßi o umiditate relativå a aerului de 50 %. În cazul altor condi†ii climatice uscarea poate fi acceleratå sau încetinitå. Nu combina†i cu al†i aditivi sau lian†i. Nu prelucra†i cu materiale cu con†inut de ipsos. CR 62 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apå. De aceea se recomandå protejarea pielii ßi a ochilor. În cazul contactului clå†i cu apå din abunden†å. În cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.

DATE TEHNICE
Baza: Liant mineral hidraulic, mortar uscat gata preparat (con†inut redus de crom conform TRGS 613) aprox. 1.0 kg/l aprox. 8.5 l apå pentru 25 kg aprox. 5 minute aprox. 15 minute între+5 °C ßi +30 °C aprox. 1.0 kg/l 2.0 - 4.0 N/mm2 dupå 28 de zile 1.0 - 2.0 N/mm2 dupå 28 de zile aprox. 3.9 kg/m2 aprox. 0.24 W/m · K aprox. 8 aprox. 30 % aprox. 8.0 kg/m2 per cm grosime tencuialå (1 kg mortar uscat aprox. 1.25 l mortar umed)

Greutate volumetricå: Raport de amestecare: Durata de amestecare: Timp de aplicare: Temperatura de aplicare: Densitate volumetricå: Rezisten†å la compresiune: Rezisten†å la întindere: Absorb†ie apå capilarå w24: Conductivitate termicå: Rezisten†a la difuzia vaporilor de apå µ: Con†inut de pori de aer: Consum estimat:

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi prin urmare utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. Dacå existå dubii se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Råspunderea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza consilierii verbale. Culoare: gri-bej.

DEPOZITARE
Aproximativ 6 luni într-un spa†iu uscat ßi råcoros.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 63
Tencuialå de asanare “universal”
Tencuialå de asanare pentru pere†i interiori ßi exteriori ßi pentru zona soclului CARACTERISTICI
• difuzie scåzutå • fårå contrac†ii • hidrofug • produs mineral • uz universal

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru realizarea suprafe†elor uscate la pere†i interiori ßi fa†ade. Pentru toate tipurile de lucråri de tencuire ßi repara†ii. Pentru înlocuirea tencuielilor umede, cu con†inut de såruri pe pere†ii interiori ai pivni†elor. Pentru realizarea tencuielii de egalizare înaintea aplicårii stratului de tencuialå CR 62. Pentru realizarea tencuielior pe soclu la pere†i exteriori umezi ßi cu con†inut de såruri. Nu se recomandå pentru aplicarea pe suprafe†e suport cu con†inut de ipsos. Nu se recomandå ca tencuialå hidrofobå împotriva umiditå†ii solului, apei de suprafa†å sau de infiltra†ii. Pentru straturi cu grosimi de 10 - 30 mm. Pentru lucråri subsecvente de tencuire ßi în combina†ie cu sisteme de etanßare orizontalå ce urmeazå a fi realizate cu CO 81.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
CR 63 aderå pe toate suprafe†ele suport solide, portante, curate, uscate ßi umede, fårå substan†e care pot împiedica aderen†a. Suprafa†a trebuie så aibå o structurå durå, cu pori deschißi ßi rugoaså. Straturile de acoperire existente precum ßi tencuielile vechi trebuie îndepårtate complet cel pu†in 80 cm deasupra zonei vizibile de infiltrare a apei sau eflorescen†å pânå la suprafa†a suport portantå. Curå†a†i rosturile umplute cu mortar pânå la o adâncime de aprox. 20 mm. Umezi†i zidåria ßi betonul pentru ca suprafa†a så nu mai fie absorbantå ßi så aibå un aspect mat. Pregåti†i mortarul pneumatic cu consisten†å corespunzåtoare folosind CR 63 amestecat cu CC 81 ßi apå (raport de

amestecare: CC 81 : apå = 1 : 3) ßi aplica†i prin torchetare pe perete. Aplica†i mortarul reticular, cu o acoperire de numai 50 %. La zidårie mixtå, cåråmizi poroase ßi cåråmizi silico-calcaroase aplica†i stratul de mortar cu grosime de minim 5 mm.

MODUL DE APLICARE
CR 63 se adaugå în apå curatå ßi se amestecå pânå la ob†inerea unei paste omogene. Amesteca†i întotdeauna con†inutul sacului cu aprox. 7.5 l de apå. În cazul amestecårii manuale respecta†i un timp de amestecare de aprox. 5 minute. Consisten†a poate fi ajustatå prin adåugarea unei cantitå†i mici de apå. În momentul în care mortarul pneumatic este stabil aplica†i tencuiala cu maßina sau manual întrun singur strat sau în mai multe straturi cu grosime de 10 pânå la 30 mm ßi nivela†i. Rosturile curå†ate trebuie umplute cu tencuialå. În cazul repara†iilor aplica†i un strat cu grosime de 20 mm. Dupå aplicarea mortarului nivela†i fårå a finisa. Nu trebuie så existe apå sau liant pe
67

suprafa†å – pericol de fisurare. Nu prelucra†i suprafa†a prea intens sau prea mult timp. Dacå CR 63 se aplicå ca tencuialå de egalizare înainte de aplicarea tencuielii de asanare CR 62 suprafa†a trebuie periatå cu o perie durå pentru a asigura aderen†a tencuielii de finisaj. Proteja†i tencuiala proaspåt aplicatå de uscarea prea rapidå. Dacå este necesar men†ine†i umezeala timp de 24 de ore. Dupå ce tencuiala s-a întårit ßi uscat complet (dupå minim 28 de zile) aplica†i numai straturi de acoperire cu capacitate de difuzie. Pentru lucråri de tapetare ulterioare recomandåm aplicarea unui strat de tencuiala de var cu grosime de 5 mm. Notå: Folosi†i CR 63 numai la temperaturi cuprinse între +5 °C ßi +30 °C. Toate datele enumerate au fost ob†inute la o temperaturå de +23 °C ßi o umiditate relativå a aerului de 50 %. În cazul altor condi†ii climatice uscarea poate fi acceleratå sau încetinitå. Nu combina†i cu al†i aditivi sau lian†i. Nu prelucra†i cu materiale cu con†inut de ipsos. CR 63 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apå. De aceea se recomandå protejarea pielii ßi a ochilor. În cazul contactului clå†i cu apå din abunden†å. În cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.

DATE TEHNICE
Baza: Liant mineral hidraulic, mortar uscat gata preparat (con†inut redus de crom conform TRGS 613) aprox. 1.2 kg/l aprox. 7.5 l apå pentru 25 kg aprox. 5 minute aprox. 20 minute între +5 °C ßi +30°C aprox. 1.17 kg/dm3 aprox. 9 N/mm2 dupå 28 zile aprox. 3.6 N/mm2 dupå 28 zile

Greutate volumetricå: Raport de amestecare: Durata de amestecare: Timp de aplicare: Temperatura de aplicare: Densitate volumetricå: Rezisten†a la compresiune: Rezisten†a la întindere:

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi prin urmare utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. Dacå existå dubii se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Råspunderea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza consilierii verbale. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea. Culoare: gri-ciment.

Coeficient absorb†ie apå w: 0.5 kg/m2 h Con†inut de pori de aer: Conductivitate termicå: Rezisten†a la difuzia vaporilor de apå µ: Consum estimat: aprox. 22 % aprox. 0.22 W/m · K aprox. 8 aprox. 9 kg/m2 per cm grosime tencuialå (1 kg mortar uscat aprox. 1.1 l mortar umed)

DEPOZITARE
Aproximativ 6 luni într-un spa†iu uscat ßi råcoros.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 65
Mortar Hidroizolant
Mortar hidroizolant pe bazå de ciment pentru izolarea elementelor de construc†ii CARACTERISTICI
• • • • • • volum stabil permeabilitate la vapori impermeabilitate la apå ußor de aplicat rezistent la înghe† aplicare cu pensula sau cu fierul de glet

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru hidroizolarea suprafe†elor minerale cu pori deschißi. • Pentru etanßarea zidåriilor (cu suprafa†a netedå, rostuite la fa†å), a betonului (cel pu†in 3 luni de la turnare), tencuielilor ßi ßapelor de ciment (cel pu†in 28 zile de la turnare). • Pentru etanßarea la interior a rezervoarelor de apå de tip monolit, a rezervoarelor de apå potabilå ßi a piscinelor cu adâncimea 5 m. • Pentru suprafe†e orizontale ßi verticale. • Pentru hidroizolarea ulterioarå a clådirilor vechi ßi a pår†ilor de construc†ie pe partea negativå (sensul opus påtrunderii apei). Nu se preteazå la etanßåri pe partea negativå a elementelor supuse la presiune hidrostaticå. A nu se utiliza pe suprafe†e unde este posibilå apari†ia sårurilor cu eflorescen†e. De asemenea, nu se va utiliza pentru etanßarea zidåriilor, tencuielilor ßi betoanelor cu rezisten†a la compresiune 15 N/mm2. Nu se va folosi pe suprafe†e fisurate. Nu este rezistent la fisurare. În cazul solicitårilor mecanice cum ar fi traficul pietonal; Ceresit CR 65 trebuie protejat prin aplicarea unui strat protector fårå con†inut de gips sau prin aplicarea placajelor ceramice cu mortar CM. Suprafe†ele suport deformabile necesitå aplicarea de materiale flexibile cu capacitatea de preluare a fisurilor cum ar fi: CL50, 51, CR 166. Pentru blocarea scurgerilor de apå se vor folosi mortarele CX sau CX5.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CR 65 aderå la toate suprafe†ele minerale netede, rezistente ßi curate, lipsite de substan†e antiaderente ßi care nu con†in ipsos, cum ar fi:

- Beton de claså minim C12/15 mai vechi de 3 luni. - Tencuieli minerale (ciment, var - ciment) cu grosime mai mare de 10mm. - Íape pe bazå de ciment cu rezisten†e mai mari de 12N/mm2 ßi vechime de minim 28 de zile. - Zidårie de caramidå cu rosturile pline ßi rezisten†å mai mare de 6N/mm2, vechime minim 3 luni. Suprafe†ele trebuie så aibå o structurå rugoaså ßi cu porii deschißi. Toate fisurile se vor trata în prealabil cu mortar sau cu råßini epoxidice. Unghiurile de 90° ale col†urilor se vor reduce la 45°. Rosturile corodate trebuiesc curå†ate pânå la adâncimea de 2 cm ßi umplute cu mortar pe bazå de ciment. În cazul suprafe†elor deteriorate, trebuie aplicat continuu o tencuialå pe bazå de ciment. Eventualele fisuri se vor ßamfrena cu o adâncime minimå de 3 cm. La toate col†urile se va executa o scafå cu raza de minim 3 cm. Repara†i orice defect. Dacå este necesar reface†i stratul de mortar dintre cåråmizi. Dacå zidåria nu este regulatå, pregåti†i nivelarea tencuielii cu mortar de ciment. Betonul, ßapele, tencuielile ßi zidåria vor fi umezite astfel încât så devinå neabsorbante ßi suprafa†a lor så aibå un
69

aspect mat ßi închis la culoare. În cazul etanßårilor de pere†i ßi pardoseli la interior ßi exterior, care sunt expuse umiditå†ii din spate, este necesar a se aplica prin pensulare sau pulberizare cu CO 81 solu†ie de silicificare.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

MOD DE APLICARE
CR 65 se presarå în apå curatå ßi limpede ßi se amestecå pânå la omogenizare. Raportul de amestecare este: - pentru vopsire 7 l apå la 25 kg CR 65; - pentru spåcluire 5,8 l apå la 25 kg CR 65. Cantitatea ob†inutå se va pune în operå în decurs de 2 ore. Primul strat se va aplica consistent cu o pensulå (bidinea) pe suprafa†a umezitå. Dupå un timp de uscare de cca. 6 ore se mai aplicå un strat prin ßpåcluire sau douå straturi prin procedeul de vopsire în func†ie de re†eta folositå la preparare. Când se aplicå straturi succesive lucrul nu trebuie întrerupt pentru mai mult de 12 ore. Suprafa†a etanßatå cu CR 65 trebuie protejatå împotriva uscårii rapide ßi umiditå†ii timp de 24 de ore. Dacå exsitå pericolul deficien†ei de umiditate a pardoselii, umezi†i suprafa†a prin pensulare sau pulverizare a apei, timp de minim 3 zile. Înainte de finisare verifica†i grosimea minimå a stratului. Suprafa†a izolatå poate fi circulatå numai dupå 2 zile ßi poate fi acoperitå cel mai devreme dupå 7 zile. Mortarul în exces poate fi îndepårtat cu apå cât este proaspåt, o datå întårit poate fi îndepårtat mecanic. A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau lian†i. Înainte de finalizarea aplicårii trebuie verificat dacå grosimea cerutå de CR65 este respectatå. Notå : CR 65 se va utiliza în condi†ii uscate, la 5˚ C - 30˚ C. Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 20° C ßi o umiditate relativå de 60%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. CR 65 con†ine ciment ßi în amestec cu apa produce o reac†ie alcalina. De aceea se vor proteja pielea ßi ochii. În caz de contact cu pielea clati†i cu apa. În caz de contact cu ochii se va solicita ajutor medical. A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau lian†i. Suprafa†a izolatå se va proteja prin placare, tencuialå etc. Nu se va executa protec†ie cu materiale pe bazå de ipsos. Continutul de Crom VI este sub 2 ppm în cadrul perioadei de calabilitate.

DATE TEHNICE
Baza: Densitate: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi aditivi 1,4 kg/ dm3

Propor†ia amestecului: vopsire 7 l apå/ 25 kg CR 65 ßpåcluire 5,8 l apå/ 25 kg CR 65 Timp de punere în operå: 2 ore Temperatura de punere în operå: Gata de acoperire: Circulabil: Rezisten†å la compresiune: 5˚ C - 25˚ C dupå 7 zile dupå 2 zile Dupå 2 zile - 12 N/ mm2 Dupå 28 zile - 28 N/ mm2

Rezisten†å la întindere Dupå 2 zile - 3 N/ mm2 din încovoiere: Dupå 28 zile - 6 N /mm2 Coef. absorb†ie apå w: 0,09 kg/m2 x √h Coef. de rezisten†å la difuzie: µ 97 Impermeabil la apå cu presiune dupå 28 zile: 1,5 bar Rezistent la ploaie: Aderen†å la suport: Consum orientativ:
Condi†ii de lucru Grosime strat (mm) Consum CR 65 (kg/m2)

Dupå 24 ore > 0,7 N/ mm2

Protec†ie umezealå

2 2,5 3 5

3 4 5 8

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Apå fårå presiune Presiune hidrostaticå (< 5 m col. apå) Grosime maximå

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/237 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 166
Hidroizola†ie flexibilå, bicomponentå pe bazå de ciment
Pentru etanßarea suprafe†elor fisurate la clådiri ßi la elementele structurale CARACTERISTICI
• impermeabil • flexibil • rezistent la înghe† • acoperå fisuri de pânå la 1 mm • Protejeazå armåtura din beton

DOMENII DE UTILIZARE
• Ceresit CR 166 este conceput pentru etanßarea la apå ßi la umezealå a substraturilor minerale care nu con†in såruri. Poate fi folosit atât pentru etanßarea exterioarå cât ßi pentru cea interioarå a substraturilor deformabile ßi nedeformabile. • Poate fi aplicat pe terase, balcoane, în spa†ii umede, la construc†ii subterane, sta†ii de tratare a apei menajere, spa†ii de colectare a apei menajere. Poate fi folosit ßi pentru etanßarea interioarå a piscinelor ßi rezervoarelor de apå (inclusiv a rezevoarelor de apå potabilå) cu adâncimea de pânå la 50 m. • CR 166 rezistå la presiunea negativå a apei, iar flexibilitatea lui permite så se astupe fisuri cu deschiderea de pânå la 1 mm. Acoperirea cu Ceresit CR 166 întârzie carbonatarea ßi poate fi folositå ca un strat anticoroziv care protejeazå betonul ßi fierul beton de agen†ii atmosferici agresivi. Peste Ceresit CR 166 se pot aplica ßape sau mortare fårå con†inut de ipsos sau plåci ceramice cu ajutorul mortarelor Ceresit CM 12, 16, 17, 25. • În cazul etanßårii pe orizontalå dedesubtul tavanelor ßi plåcilor de funda†ie, se recomandå så se încastreze plaså din fibrå de sticlå (greutatea: 60 g/m2) între straturi. Pe suprafe†ele nedeformabile ßi pe soclurile umede de la subsol,se recomandå så se foloseascå Ceresit CR 90. În cazul suprafe†elor pe bazå de ipsos sau anhidrit, trebuie så se aplice produse de etanßare flexibile Ceresit CL 50 ßi CL 51. • Substraturile cu såruri eflorescente trebuie så fie acoperite cu mortar amestecat cu adaos de Ceresit CO 84 sau orice alt mortar de asanare cu volumul porilor ridicat. Scurgerile de apå pot fi blocate cu ciment rapid Ceresit CX1 sau CX 5.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CR 90 aderå pe suprafe†e cu capacitate portantã solide ßi curate fårå substan†e care ar putea împiedica aderen†a (cum ar fi grãsimi, bitum, praf) ßi anume: • beton mai vechi de 3 luni; • ßape pe bazã de ciment ßi tencuieli (cu vechimea de peste 28 zile); • ßape pe bazå de ciment cu prizå rapidå CN 87 (cu vechimea de peste 3 zile), zidårie cu rosturi pline (cu vechimea de peste 28 zile). Suprafe†ele trebuie så fie nivelate, absorbante ßi cu porii deschißi. Murdåria, straturile friabile, toate acoperirile anterioare cu vopsea, tencuielile de var ßi substan†ele nonaderente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Se recomandå så se pregåteascå substratul cu jet de apå cu presiune mare sau prin sablare cu nisip. Fisurile statice cu la†imea mai mare de 0,5 mm trebuie så fie lårgite ßi apoi umplute cu ciment Ceresit CX5. Suprafe†ele neuniforme trebuie de asemenea så fie nivelate cu mortar pe bazå de ciment. În plus, marginile ascu†ite, de exemplu cele låsate de scân71

PRE

durile de cofraj trebuie så fie tåiate sau polizate. Muchiile trebuie så fie ßanfrenate pânå la aprox. 3 cm, iar col†urile trebuie så fie rotunjite (cu mortar pe bazå de ciment sau CX5 amestecat cu nisip) pânå la o razå de cel pu†in 4 cm. CR 166 necesitå umezirea preliminarå a substraturilor. Umezirea trebuie facutã controlat fårå a se forma bål†i.

MOD DE APLICARE
Se toarnå dispersia de råßinå sinteticå (componenta B) într-un vas de amestecare, se adaugå pulberea (componenta A) dupå care se agitå cu un burghiu electric pânå când amestecul este omogen, fårå aglomeråri. Înainte de utilizare, CR 166 se va lasa så se matureze timp de 5 pânå la 10 minute ßi apoi se amestecå din nou. Prima oarå se aplicå un strat generos de CR 166 cu o bidinea astfel încât suprafa†a så fie acoperitå în totalitate. Al doilea strat se va aplica cu pensula pe direc†ie transversalå. Dacå este necesar, se va aplica un strat suplimentar (al treilea). Straturile ulterioare se aplicå numai când cel anterior este deja întårit, dar încå umed. Suprafa†a etanßatå trebuie protejatå împotriva uscårii prea rapide ßi de expunere timpurie la umiditate. De regulå, straturile noi pot fi aplicate din 3 în 3 ore. Uneltele ßi reziduurile proaspete pot fi clåtite cu apå, dar dupå întårire este posibilå numai îndepårtarea mecanicå a materialului. Dacå Ceresit CR 166 este folosit pentru a proteja suplimentar fierul beton de carbonatarea prea rapidå, atunci este întotdeauna necesar så se aplice acoperirea la 50 cm dincolo de zona în pericol de carbonatare. Rosturile de dilata†ie ßi de lucru, precum ßi col†urile care nu pot fi rotunjite cu ußurin†a pânå la o razå de 4 cm, trebuie så fie etanßate cu bandå de etanßare Ceresit CL 152 sau cu col†uri de etanßare Ceresit CL 56/57. Aceste materiale de etanßare sunt încastrate între straturile separate de CR 166. Pasajele de conducte trebuie så fie etanßate suplimentar cu flanße de etanßare Ceresit CL 53. Suprafa†a etanßatå poate fi cålcatå numai dupå 3 zile. Cu toate acestea, chiar dupå întårirea completå, Ceresit CR 166 nu trebuie så fie expus direct solicitårilor mecanice.

la umiditate. Dacå este necesar, se va acoperi suprafa†a proaspåt etanßatå. Nu se adaugå apå în masa de material de exemplu prin pulverizare sau umezire cu pensula. Placårile ceramice pot fi aplicate cel mai devreme dupå 3 zile, iar alte straturi de vopsea numai dupå 5 zile. Prezenta fißå tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprieta†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†a. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: componenta A: componenta B: combina†ie de råßinå sinteticå neutrå cu ciment ßi fileuri (umpluturi) minerale ßi aditivi

Densitatea în vrac: componenta A: aprox. 1,2 kg/dm3 (neamestecatå) aprox. 1,48 kg/dm3 (amestecatå) componenta B: aprox. 1,0 kg/dm3 Propor†ia de amestec: 24 kg de pulbere (componenta A) la 10 l de dispersie (componenta B) sau 7 pår†i de greutate de componenta A la 3 par†i de greutate de componenta B. Timp de punere în operå: cca. 1 orå Temperatura de aplicare: + 5° C pânå la + 25˚ C Poate fi circulat: dupå 3 zile Poate fi supus la sarcini: dupå 3 zile (expunere la apå) Aderen†å: > 1,2 MPa Rezisten†å maximå la întindere: > 0,6 MPa Capacitate de astupare a fisurilor: aprox. 1 mm Alungire procentualå la rupere: > 18% Consum orientativ:
Solicitare Grosime necesarå Cantitatea CR 166 CR 166 kg/ m2

NOTÅ
Înainte de a termina aplicarea, trebuie verificatå grosimea necesarå a stratului de material. Ceresit CR 166 se va utiliza numai în condi†ii de uscare la temperatura de +5 °C pânå la +25 °C ßi sub 80 % umiditate relativå a aerului. Toate datele se referå la temperatura de +23 °C ßi umiditatea relativå de 55 %. În alte condi†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întârziatå. Ceresit CR 166 con†ine ciment ßi în contact cu apa are o reac†ie alcalinå. În timpul aplicårii se vor proteja ochii ßi pielea. În caz de contact cu pielea se va clåti cu apå din abunden†a. În cazul contactului cu ochii, se va solicita sfatul medicului. Con†inutul de crom VI — este sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului pe raft.

Umezealå: Permeabilitate: Coloanå de apå pânå la 15 m: Grosime maximå:

2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 5,0 mm

cca. 3,0 cca. 4,0 cca. 5,0 cca. 8,0

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabricårii când este påstrat în condi†ii uscate în ambalajul original.

AMBALARE
Componenta A – 24 kg saci de hârtie Componenta B – 10 l canistre de plastic
Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/751 - 2008

RECOMANDARE
Suprafa†a impermeabilizatå se va proteja minim 3 zile împotriva uscårii prea rapide, a înghe†ului ßi a expunerii
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 72
Pastå de etanßare flexibilå monocomponentå
Pastå de etanßare pe bazå de ciment, flexibilå, pentru etanßarea impermeabilå ßi flexibilå sub placåri de gresie ßi faian†å ßi pentru etanßarea ßi acoperirea fisurilor construc†iilor CARACTERISTICI
• ußor de aplicat • uz universal • foarte flexibilå ßi rezistentå • etanßare la interior ßi exterior • se poate placa repede

DOMENII DE UTILIZARE
Etanßare mixtå Interior, pere†i ßi pardoseli: Pentru lucråri de etanßare fårå îmbinåri prin cordon de rost a spa†iilor umede ßi ude sub placåri ceramice, de ex. pentru: • båi • dußuri • spa†ii sanitare în zone private, publice ßi industriale cu sau fårå drenaj • bazine de înot • posibilitate de prelucrare foarte rapidå, se poate placa în aceeaßi zi. CR 72 se poate aplica pe suprafe†e suport minerale, de ex. tencuieli din mortar grupele P II ßi P III, beton, zidårie cu rosturi pline, ßapå de ciment, ßapå cu încålzire, ßapå de asfalt turnat, ßapå uscatå din plåci de fibrociment, plåci de gipscarton, plåci de ipsos armat cu fibrå, plåci de beton celular autoclavizat, maså de egalizare pe bazå de ipsos, plåci casetate din beton ußor, placåri ceramice anterioare ßi elemente de îmbinare din spumå durå cu structurå celularå închiså cu strat de acoperire din mortar. Exterior: Pentru protejarea suprafe†ei suport împotriva umezelii ßi eflorescen†elor pe terase ßi balcoane. Se recomandå pentru ßape de ciment, suprafe†e de beton ßi placåri ceramice anterioare, cu aderen†å puternicå. Hidroizolarea clådirilor Exterior: Pentru hidroizolarea structurilor în contact direct cu solul împotriva umezelii, apei de infiltra†ie cu acumulare sau fårå acumulare, apei cu presiune ßi apei fårå presiune Se recomandå pentru: • zidårie cu rosturi pline conform (suprafa†å cu rosturi umplute, vechime cel pu†in 28 zile);

• beton (vechime cel pu†in 28 zile), tencuieli cu ciment ßi ciment - var, ßape pe bazå de ciment (vechime cel pu†in 28 zile); • structuri din beton armat cu fisuri cu lå†ime < 0,25 mm, imersate la o adâncime de pânå la 3 m; • pentru etanßare orizontalå la pere†i sau în zona piciorului peretelui. Ca protec†ie împotriva stropirii în zona soclului pe suporturi minerale ßi bituminoase. Interior: Pentru etanßarea • rezervoarelor de apå monolitice; • bazinelor de reten†ie a apei pluviale realizate din beton armat, cu o adâncime 5 m (fisurile sunt limitate la o lå†ime 0,25 mm); • straturilor de piatrå împotriva ac†iunii temporare a apei în timpul fazei de construc†ie. Pentru lucråri de etanßare ulterioare la interior, în cazul renovårii clådirilor vechi sau elementelor de construc†ii, dar nu în prezen†a apei cu presiune sau apei de infiltra†ei cu acumulare temporarå. Nu se utilizeazå pe suprafe†e suport din ipsos.

73

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
Etanßare mixtå Suprafa†a suport trebuie så fie uscatå, solidå, cu capacitate portantå, stabilå dimensional, curatå, fårå substan†e antiaderente (de ex. decofrol, elemente desprinse, praf, eflorescen†å, murdårie) ßi pregåtitå pentru placare. Curå†a†i suprafe†ele suport de praf cu o måturå ßi grundui†i cu CT 17. Straturile vechi de zugråvealå se îndepårteazå complet. Suprafa†a suport nu trebuie så fie fisuratå.

aerului mai micå de 80 %. În cazul utilizårii în exterior verifica†i ca umezeala ßi expunerea la substan†e chimice så fie permanent excluse. A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau lian†i. CR 72 con†ine ciment. Se recomandå protejarea ochilor ßi pielii. În cazul contactului clåti†i cu apå. În cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.

DEPOZITARE
Aproximativ 6 luni în spa†iu uscat ßi råcoros. Con†inutul sacului desfåcut se foloseste cât mai repede.

MODUL DE APLICARE
Amesteca†i CR 72 cu apå curatå folosind un mixer (aprox. 400 rpm) pânå la omogenizare. Se laså la maturare 5 minu-te ßi se amestecå încå o datå. Cu ajutorul unei bidinele se aplicå un prim strat de pastå. Dupå ce suprafa†a devine suficient de rigidå, pasta de etanßare se aplicå în alte douå straturi pânå la atingerea grosimii necesare a stratului. Resturile proaspete de material se îndepårteazå cu apå, resturile întårite se îndepårteazå numai mecanic. Etanßare mixtå 2Aplica†i CR 72 în douå straturi pânå la atingerea unei grosimi a stratului uscat de cel pu†in 2.0 mm. Când suprafa†a este pregåtitå pentru placare plåcile ceramice se pot fixa de ex. cu CM 12, 16, 17, 18, 19, 25. Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå se etanßeazå cu bandå de etanßare CL 152, îmbinårile la perete ßi pardosealå se etanßeazå cu CL 53 manßetå de etanßare pentru perete, respectiv CL 54 manßetå de etanßare pentru pardosealå. În cazul bazinelor de înot rosturile de dilata†ie se etanßeazå cu CP 50 bandå de etanßare rosturi. Banda sau manßeta de etanßare se încorporeazå în primul strat ßi se acoperå cu cel de-al doilea strat. Hidroizolarea clådirilor Suprafa†a etanßatå trebuie protejatå întotdeauna împotriva uscårii prea rapide, expunerii timpurii la umezealå ßi înghe†. Nu umezi†i din nou suprafa†a în timpul procesului de uscare. Etanßare verticalå pe partea exterioarå. Aplica†i cel pu†in 2 straturi de pastå de etanßare. (sunt necesare 3 straturi în cazul apei cu presiune). Stratul trebuie så aibå o grosime minimå astfel încât så poatå suporta sarcina apei (vezi tabel). Dupå întårire CR 72 trebuie protejat cu plåci izolante, drenante sau ceramice. Nu se acoperå cu materiale ce con†in ipsos. Etanßare orizontalå Aplica†i cel pu†in 2 straturi de CR 72. Stratul trebuie så aibå o grosime minimå astfel încât så poatå suporta sarcina apei (vezi tabel). Zona etanßatå cu pastå flexibilå este circulabilå dupå aproximativ 10 ore. CR 72 nu este rezistent la uzurå ßi de aceea trebuie protejat, de ex. prin aplicarea unei ßape. Etanßare verticalå pe partea interioarå Dupå ce stratul de pastå CR 65 a devenit suficient de rigid (aprox. 6 ore), aplica†i CR 72 într-un strat sau în douå straturi pânå la atingerea grosimii necesare. Notå: Utiliza†i CR 72 numai în condi†ii uscate, la temperaturi cuprinse între + 5 °C ßi +30 °C ßi umiditatea relativå a
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

AMBALARE
Saci de hârtie de 20 kg

DATE TEHNICE
Baza: combina†ie de ciment ßi råßini sintetice (continut redus de crom conform TRGS 613) cu substan†e de umplere ßi aditivi gri-galbui 1,1 kg/dm3

Culoare: Densitatea: Cantitatea de apå: pastå: ßpaclu: Timp de maturare: Timp de aplicare:

7,0-7,5 l apa pt. 20 kg pulbere 5,2-5,6 l apa pt. 20 kg pulbere cca. 5 min consisten†å pastå cca. 40 min consisten†å ßpaclu cca. 60 min Timp de uscare (strat 1): cca.1 orå Timp de uscare (strat 2): cca. 4 ore Capacitate de astupare a fisurilor: > 0,4 mm Permeabilitate la apå: impermeabilå (7 zile, 3 bar/28 de zile, 1,5 bar) Rezisten†å la ploaie: ploaie scurtå d u på aproximativ 3 ore Placabilå/circulabilå: - pereti: - pardoseli: Expunerea la apå:
Consum orientativ:

dupå cca. 5 ore dupå cca. 10 ore dupå cca. 5 zile
*

Etansare mixa - 2 straturi cu un strat uscat grosime de 2,0 mm (2,7 mm umed)

3,5 kg/mm2

Hidroizolarea clådirilor: Grosime minim Consumat estimat umed/uscat(mm) kg/m2 Tip de solicitare la apå: umezeala suport/ apå de infiltra†ie fårå acumulare, apå fårå presiune: 2,7/2,0 3,5 apå de infiltra†ie cu acumulare temporarå/ apå cu presiune:

3,5/2,5

4,3

* Cantiå†ile de material indicate sunt cantitå†i minime ßi se pot modifica cu 0,5-1 kg/m2. Suportul denivelat poate determina un consum mai mare de material.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/235 - 2008

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CR 90
CARACTERISTICI
• Impermeabilizeazå prin cristalizare • Rezistå la presiunea pozitivã ßi negativå a apei • Etanße a zå microfisurile din beton pânå la 0,4 mm • Conlucreazå cu banda izolantå • Permeabil la vapori • Rezistent la în g h e † • Aplicare economicå • Poate fi aplicat prin pensulare sau ßpåc l u i r e

Crystaliser

Impermeabilizare prin cristalizare
Acoperire prin cristalizare pentru impermeabilizarea clådirilor ßi a elementelor structurale

DOMENII DE UTILIZARE
CR 90 este conceput pentru impermeabilizarea ßi rezisten†a la umezealå a substraturilor minerale nedeformabile. Ceresit CR 90 ac†ioneaza în douå moduri – formeazå un strat impermeabil pe suprafa†a suporturilor ßi suplimentar, în timpul exploatårii structurii, formeazå cristale în porii suprafe†ei etanßate. Sårurile insolubile penetrazå în structura capilarå a betonului unde – prin contactul cu apa – ele formeazå în mod treptat cristale. Acest proces de formare a cristalelor duce în timp la o închidere completå a fisurilor capilare, eliminâduse astfel trecerea apei în beton în ambele direc†ii. Cristalizarea poate fi perceputå ca o protec†ie suplimentarå a substraturilor în cazul unei degradåri locale sau a unei spargeri cauzate de fisurile statice. Ceresit CR 90 poate fi folosit la impermeabilizarea balcoanelor, soclurilor, a subsolurilor ßi implicit a pere†ilor de subsol, a instala†ilor de tratare a apelor menajere, a rezervoarelor de apå (incluzând rezervoarele de apå p o t a b i lå ) cu o adâncime a apei de pânå la 15 m, rezervoare cu apå pentru stingerea incendiilor ßi piscine realizate din beton monolit de pânå la 20 m2. CR 90 este folosit pentru impermeabilizarea betonului ßi betonului armat, zidåriei cu rosturi pline ßi a tencuielilor minerale. Poate fi aplicat pe partea pozitivå a sensului de påt r u n d e r e al apei pânã la 15 m precum ßi pe partea negativå p â nå la 5 m. Ceresit CR 90 conlucreazå perfect cu banda de etanßare Ceresit CL 152 la îmbinårile dintre pere†i, podea ßi la rosturile de dilata†ie. Ceresit CR 90 poate fi aplicat ßi la col†uri în combina†ie cu Ceresit CL 56, Ceresit CL 57 ßi Ceresit CL 53.

În cazul solicitårilor mecanice, precum ßi a traficului pietonal, stratul de hidroizola†ie trebuie så fie protejat prin aplicarea unei acoperiri de pardosealã, prin placare ceramicå cu adezivii Ceresit CM 12, 16, 17, 25 sau a unui mortar fårå con†inut de ipsos. Suprafe†ele deformabile cum ar fi plåcile de gips carton necesitå utilizarea produselor de etanßare flexibile ca: Ceresit CR 166, CL 50, CL 51. Dacã existå scurgeri de apå ce pot spåla materialul acestea trebuie oprite pe moment cu mortare rapide cum ar fi Ceresit CX 1 sau Ceresit CX 5. În plus, Ceresit CR 166 trebuie utilizat pentru etanßarea teraselor ßi a pardoselilor încål z i t e .

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
CR 90 aderå pe suprafe†e cu capacitate portantå solide ßi curate fårå substan†e care ar putea împiedica aderen†a (cum ar fi gråsimi, bitum, praf) ßi anume : – Beton cu clasa min C 12/15 mai vechi de 3 luni; – Tencuieli minerale (ciment, var-ciment) cu grosimea mai mare de 10 mm ßi ßape pe bazå de ciment (rezisten†a la compresiune >12 MPa, vechi de minim 28 zile);
75

– Zidårie de cåråmidå cu rosturi pline ßi rezisten†a mai mare de 6 MPa (vechime de minim 3 luni). Suprafe†ele trebuie sã fie nivelate, absorbante ßi cu porii deschißi. Murdåria, straturile friabile, toate acoperirile anterioare cu vopsea, tencuielile de var ßi substan†ele nonaderente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Rosturile corodate trebuie deschise pânå la o adâncime de 2 cm ßi apoi umplute cu mortar pe bazå de ciment. Gåurile adânci ßi substraturile denivelate trebuie de asemenea reparate. Muchiile trebuie ßamfrenate la o razå de aproximativ 3 cm iar col†urile trebuie rotunjite. Se va folosi mortar rapid Ceresit CX 5 amestecat cu nisip. Ceresit CR 90 necesitå o preumezire a stratului suport înainte de aplicare. Umezirea trebuie fåcutå controlat fårå a se forma bål†i.

MODUL DE APLICARE
Presåra†i CR 90 în apå rece ßi curatå ßi amesteca†i (utilizând un amestecåtor) pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri: – pentru aplicare prin pensulare – utiliza†i 8 l de apå la 25 kg CR 90; – pentru aplicarea prin ßpåcluire – utiliza†i 6 l apå la 25 kg CR 90. Ceresit CR 90 trebuie aplicat pe suprafa†a umedå, dar nu udå. Primul strat de CR 90 trebuie încrucißat prin pensulare, al doilea strat poate fi aplicat cu bidineaua sau cu mistria. Stratul al doilea se aplicå atunci când cel anterior este deja întårit, dar încå umed. Suprafe†ele trebuie protejate împotriva uscårii prea rapide. Pe stratul aplicat se poate cålca dupå douå zile. Chiar ßi dupå întårirea completå, tencuiala nu trebuie expuså direct la solicitåri mecanice grele.

Când se aplicå în zone unde bate soarele suprafa†a trebuie pås t r a tå umedå pentru încå cel pu†in 3 zile ßi se va proteja de båtaia directå a razelor soarelui. Suprafa†a trebuie protejatå împotriva ploii pentru încã cel pu†in 24 ore. Placårile ceramice pot fi aplicate cel mai devreme dupå 3 zile. Solicitarea completå cu apå este posibilå numai dupå 5 zile. Ceresit CR 90 este rezistent la agen†ii cu reac†ie alcalinå sau neutrå. Prezenta fißå t e h n i cåprezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprieta†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate în vrac:
Propor†ia de amestec: - aplicare prin pensulare: - aplicat prin ßpåcluire:

Combina†ie de ciment cu aditivi ßi fileri (umpluturi minerale) aprox. 1,35 kg/dm3
aprox. 8,0 l apå la 25 kg aprox. 6 l apå la 25 kg

Temperatura de aplicare: Timp de punere în operå: Poate fi circulat: Aderen†a:

+5°C ßi +25°C pânå la 3 h dupå 2 zile > 1,0 MPa

Consum orientativ: Solicitåri Grosime CR90 (în mm)
2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 5,0 mm

Notå: A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau întå itorir lian†i . Înainte de a termina aplicarea, trebuie verificatå grosimea n e c e s a rå a stratului de material. Ceresit CR 90 se va utiliza numai în condi†ii uscate ßi temperaturi de +5 °C pânå la +25 °C. Toate informa†iile de mai sus sunt valabile pentru o temperaturå de +23 °C ßi umiditatea relativå de 55 %. În alte condi†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întârziatå. Ceresit CR 90 con†ine ciment ßi în contact cu apa are o reac†ie alcalinã. În timpul aplicårii se vor proteja ochii ßi pielea. În caz de contact cu pielea se va clåti cu apå din abunden†a. În cazul contactului cu ochii, se va solicita sfatul medicului. Con†inutul de crom VI — este sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului pe raft.

Cantitate CR 90 (kg/m2)
cca. 3,0 cca. 4,0 cca. 5,0 cca. 8,0

Protec†ie umezealå: Apå fårå presiune: Coloana de apå panå la 15 m: Grosime maxima:

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabricårii când este påstrat în condi†ii uscate în ambalajul original.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg. www.cr90crystaliser.com

RECOMANDÅRI
Suprafa†a pe care s-a aplicat Ceresit CR 90 trebuie pås t r a tå umedå pentru min. 24 de ore, de exemplu prin stropirea cu apå.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/752 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CO 81
Solu†ie de silicatizare
pentru injectarea gåurilor forate ßi etanßarea suprafe†ei CARACTERISTICI
• penetrare puternicå • suprafa†a devine impermeabilå • previne ascensiunea capilarå a apei reactivå • creßte rezisten†a suprafe†ei • reface bariera orizontalå

INJECTAREA GÅURILOR FORATE DOMENII DE APLICARE
Pentru etanßarea zidåriei împotriva ascensiunii capilare a apei. Acoperå capilarele ßi fisurile fine cu o lå†ime de pânå la 0.5 mm. Solu†ia de silicatizare se poate injecta la presiune joaså sau la presiune înaltå. Experien†a a dovedit cå efectele cele mai bune se ob†in la aplicarea prin injectare la presiune înaltå. Etanßare durabilå împotriva absorb†iei apei capilare, chiar ßi în condi†iile formårii unor capilare secundare. Se recomandå de asemenea pentru zidårie umedå. Înainte de demararea lucrårilor de repara†ii este necesarå examinarea suprafe†ei pentru ob†inerea rezultatului dorit. În special intereseazå gradul de infiltrare a umezelii în structura existentå ßi prezen†a sårurilor nocive. Ca regulå, o zidårie poate fi etanßatå durabil împotriva umezelii numai dacå sunt aplicate måsurile cu privire la suport (vezi "Modul de aplicare: Injectarea gåurilor forate").

PREGÅTIREA SUPRAFE†EI SUPORT
Înainte sau dupå realizarea gåurilor decupa†i tencuiala deterioratå minim 80 cm deasupra zonei vizibil afectatå de umezealå ßi såruri. Injectarea chimicå nu este recomandatå pentru zidåria din ipsos. De aceea mortarul de tencuialå pe bazå de ipsos se îndepårteazå complet. Dacå este necesar zidåria se curå†å mecanic. Injectarea la presiune joaså: Procedura de injectare la presiune joaså se recomandå în special pentru zidåria ußor umedå sau umedå. Realiza†i gåuri pentru injectarea solu†iei de silicatizare cu un diametru de 30 mm, o distan†å medie de aprox. 12 cm ßi un unghi de cel pu†in 30° (nu mai mult de 45°). Injectarea la presiune înaltå: Procedura de injectare la presiune înaltå se recomandå în special pentru suprafe†e saturate. Realiza†i gåuri cu diame-

trul de 12 - 18 mm (în func†ie de tipul ßi dimensiunea tubului folosit), o distan†å medie de aprox. 12 cm ßi un unghi de aprox. 30°. La un unghi de 30° adâncimea gåurii trebuie så fie echivalentå cu grosimea zidåriei pentru a asigura cå 5 cm din peretele ce urmeazå a fi tratat råmân negåuri†i. Realiza†i gåuri în unul sau douå rânduri. În cel de-al doilea caz realiza†i douå rânduri în zig-zag, cu o distan†å de aprox. 8 cm. Folosi†i un rotopercutor electropneumatic sau o carotierå cu vibra†ie cât mai micå. Pozi†iona†i gåurile astfel încât cel pu†in o cråpåturå så fie intersectatå. Pere†ii cu grosime mai mare de 60 cm ßi col†urile peretelui trebuie tratate pe ambele pår†i. Pere†ii cu fisuri mai mari ßi pere†ii cu elemente de umpluturå cu mortar ßi piatrå se trateazå cu pastå de etanßare CR 65 (8 l apå la 25 kg) înainte de injectarea solu†iei de silicatizare. Dupå ce pasta s-a întårit se efectueazå din nou gåuri. Dupå gåurire curå†a†i gåurile formate de praf.

MODUL DE APLICARE
Injecta†i din recipient CO 81 la presiune joaså ßi låsa†i un timp de infiltrare de cel pu†in 24 de ore. În cazul injectårii
77

la presiune înaltå folosi†i un recipient de presiune adecvat ßi aplica†i o presiune de 5 la 7 bar. A doua zi umple†i gåurile forate cu pastå de etanßare CR 65 (aprox. 5 - 6 l de apå) fårå a låsa spa†ii goale. Måsuri cu privire la suport Dupå realizarea etanßårii orizontale înlocui†i tencuiala deterioratå prin aplicarea unui strat de tencuialå de asanare CR 62 sau tencuialå universalå de asanare CR 63 (grosime cel pu†in 20 mm). În afara acestor opera†ii trebuie înlocuitå sau reparatå etanßarea peretelui extern al pivni†ei. Orice defect de structurå trebuie remediat în timpul lucrårilor de asanare. Dacå este posibil instala†i un sistem de drenaj pentru a asigura eliminarea rapidå a apei.

RECOMANDÅRI
Vå recomandåm så consulta†i în special fißa tehnicå "Injectarea zidåriei împotriva ascensiunii capilare a umezelii", emiså de WTA (Grupul de lucru tehnico-ßtiin†ific pentru între†inerea ßi restaurarea clådirilor istorice). Acoperi†i zonele adiacente, ferestrele, ußile, geamurile, metalul ßi piatra naturalå. Proteja†i plantele. Evita†i ca solu†ia så ajungå în sol sau în sistemul de canalizare. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Din cauza condi†iilor specifice de aplicare utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de teste. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. La apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea.

ETANÍAREA SUPRAFEˇEI DOMENII DE APLICARE
Pentru aplicare pe suprafe†e suport umede, de ex. în zona peretelui / soclului. În combina†ie cu pasta de etanßare CR 65 pentru hidroizolarea ßi realizarea suporturilor uscate înainte de etanßarea cu CP 43, CP 44, CP 45 sau BT 21. Pentru amorsarea suporturilor uscate înainte de aplicarea CP 43, CP 44 sau CP 45. Pentru suprafe†e orizontale ßi verticale. În combina†ie cu CR 65 pentru hidroizolarea pere†ilor la interior ßi exterior.

DEPOZITARE
Perioada de valabilitate aprox. 12 luni într-un spa†iu råcoros, ferit de înghe†.

AMBALARE
Bidoane din plastic de 5 kg, 10 kg ßi 30 kg.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
Înainte de aplicarea CO 81 verifica†i ca suprafa†a suport så fie netedå, solidå, cu capacitate portantå, curatå, fårå urme de ipsos ßi substan†e antiaderente. Suprafe†ele ce urmeazå a fi etanßate trebuie så nu prezinte fisuri.

DATE TEHNICE
Bazå: Culoare: Densitate: Temperatura de aplicare: Injec†ie: solu†ie de silicatizare cu aditivi hidrofobi verde-gålbui. 1.18 g/cm3 +5°C ßi +35°C aprox. 10 - 15 kg/m2 sec†iunea transversalå a peretelui. Etansarea suprafe†ei: - suport alb absorbant: (diluare 1 : 1) aprox. 0.15 kg/m2 - suport normal absorbant: aprox. 0.4 kg/m2

MODUL DE APLICARE
CO 81 în combina†ie cu CR 65 CO 81 se aplicå cu pensula sau prin pulverizare. În cazul suprafe†elor slab absorbante dilua†i CO 81 cu apå la un raport de 1 : 1. Imediat dupå ce stratul aplicat de CO 81 a fost absorbit de suport aplica†i un strat de pastå umed pe umed. Dupå ce stratul de CR 65 s-a întårit suficient se pot aplica alte straturi de pastå. În cazul în care pentru etanßarea suprafe†ei folosi†i CP 43, CP 44, CP 45 sau BT 21, aplica†i aceste produse pe al doilea strat de pastå dupå aplicarea unui strat de amorså (în func†ie de produs). CO 81 folosit pentru amorsare Pe suprafe†e uscate sau ußor umede se aplicå CO 81 cu pensula sau prin pulverizare ca strat de amorså pentru CP 43, CP 44 ßi CP 45. Dupå aprox. 30 minute se aplicå produsul Cereplast pe suprafa†a ußor umedå. Notå Folosi†i CO 81 numai la temperaturi cuprinse între +5°C ßi +35 °C. Nu amesteca†i cu alte materiale. CO 81 este puternic alcalin. De aceea se recomandå protejarea ochilor ßi pielii. În cazul contactului clåti†i cu apå din abunden†å. În cazul contactului cu ochii consulta†i imediat medicul. Schimba†i imediat hainele contaminate.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CO 84
Concentrat tencuialå de asanare
Concentrat pe bazå de substan†å activå pentru realizarea tencuielilor speciale cu bariere de umiditate CARACTERISTICI
• • • • • difuzie activå uscare rapidå hidrofob prelucrare ußoarå plastifiant

DOMENII DE UTILIZARE
• • • • • Pentru Pentru Pentru Pentru Pentru realizarea tencuielilor de asanare . modificarea mortarului de ciment (P III). tencuieli cu adaos de såruri. repararea zidåriilor deteriorate. interior ßi exterior.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafa†a suport trebuie så aibå o structurå rugoaså ßi cu pori deschißi. Straturile cu rezisten†å insuficientå, ca ßi tencuiala deterioratå, trebuie înlåturate cel pu†in 80 cm deasupra zonei umezite în profunzime. Pentru a se asigura o bunå aderen†å se aplicå tencuiala prin torcretare cu adaos de CC 81. Tencuiala se aplicå prin torcretare în forma re†elei cu numai 50 procente acoperire. La zidåria de amestec, cåråmizi arse ßi cåråmizi de gresie calcaroaså se aplicå prin torcretare mortar de grunduire într-un strat cu grosime de cel pu†in 5 mm.

turi de acoperire cu capacitate de difuzie. Notå: Materialul se prelucreazå numai la temperaturi cuprinse între +5° C ßi +30° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C, la o umiditate relativå a aerului de 50% ßi la întrebuin†area nisipului de tencuit obißnuit cu un ciment portland CEM I 32,5 R (raport de amestecare 3 : 1). În cazul supradozårii trebuie luatå în calcul pierderea rezisten†ei. CO 84 reac†ioneazå alcalin cu apa. Trebuie proteja†i ochii ßi pielea. În cazul atingerii spåla†i bine cu apå. În cazul contactului cu ochii consulta†i medicul.

MOD DE APLICARE
CO 84 se amestecå cu apå în raport de 1:10 pânå la 1:60. Aceasta se foloseßte ca lichid de preparare pentru tencuiala de asanare. Este posibilå pulverizarea mortarului de exemplu cu pompa de mortar S 30 ßi UE 8. Mortarul se aplicå într-un strat de minimum 20 mm ßi se drißcuie. Dacå ulterior se lucreazå cu tencuialå sub†ire sau cu mortar adeziv, respectiv pentru aplicarea tencuielii în mai multe straturi, suprafa†a se curå†å cu o bidinea rigidå. Mortarul proaspåt trebuie protejat împotriva uscårii prea rapide ßi trebuie men†inut umed. Dupå întårirea ßi uscarea tencuielii (cel pu†in 28 zile) se aplicå numai stra-

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectuarea de probe.
79

Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din consilierea verbalå. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. O datå cu apari†ia acestei instruc†iuni tehnice toate instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Depozitabil aproximativ 12 luni în mediu ferit de înghe†.

AMBALARE
Sticlå PE de 1 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Tenside active de suprafa†å cu componente hidrofobe Densitate: 0,98 kg/ dm3 Raport de amestecare: ciment nisip = 1 : 3 1 kg CO 84 la 50 60 l apå Durata de amestecare: 5 minute Dozare: 1% din greutatea lian†ilor Coeficient de absorb†ie: 0,5 kg/ m2 - h Con†inut de pori de aer: cca. 25 % Coeficient de rezisten†å la creßterea difuziei vaporilor de apå: m 1 litru Înål†ime capilarå (WTA): cca. 5 mm Consum pe m2: cca. 100 g la 2 cm grosime tencuialå

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CP 43
Mastic de etanßare din cauciuc bituminos 2K
fårå solvent, aditivat cu fibre, pentru izola†ii în construc†ii CARACTERISTICI
• rezistent la apå • fåra solven†i • aditivat cu fibre • acoperå fisurile • uscare rapidå

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru izolarea elementelor de construc†ii în contact cu solul, împotriva umiditå†ii solului, a apei sub presiune ßi celei care nu este sub presiune. Pentru interior ßi exterior. Pentru suprafe†e orizontale ßi verticale. Pentru izolarea pivni†elor, a garajelor subterane, a balcoanelor ßi teraselor. Potrivit pentru toate suprafe†ele minerale, de exemplu zidårie cu rosturi umplute, tencuieli, ßape ßi beton. Pentru lipirea plåcilor de izola†ie ßi drenaj. Pentru etanßarea zidåriei mixte ßi a zidåriei de subsol de format mare, precum ßi în cazul rosturilor la ßoc neacoperite cu mortar, trebuie utilizatå armåturå de fibrå de sticlå, în centrul stratului de etanßare. CP 43 se va aplica ca izola†ie numai pe partea expuså. Rezistent contra tuturor factorilor naturali agresivi din zona pamântului. Nu se utilizeazå la hidroizola†ia acoperißurilor plane.

derea aerului ßi formarea de båßici.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CP 43 se aplicå numai pe suprafe†e plane, solide, rezistente, curate ßi uscate sau ußor umezite, minerale sau fost bituminoase. Se rotunjesc toate col†urile cu o razå de cel pu†in 4 cm. Executa†i rotunjirea cu 3 pânå la 4 ore înainte de începerea lucrårilor de izola†ie, de exemplu cu mortar de repara†ii CX 5. Umple†i golurile. Repara†i rosturile de mortar din zidårie, zidåria cu neregularitå†i ßi cråpåturile cu strat de egalizare din mortar de ciment. Se recomandå ca în zonele critice, de exemplu la legåtura perete - pardosealå, så se execute înainte de aplicarea CP 43 o izola†ie suplimentarå cu pastå de izolare CR 65. În acest sens se va vedea fißa tehnicå CR 65. Aplica†i grund CP 43 (deja în amestec) diluat cu apå în propor†ie de l: l0. Suprafe†ele cu pori mari sau gåuri în beton vor fi umplute înainte cu o umpluturå din CP 43 pentru a se evita påtrun-

MOD DE APLICARE
Pentru aplicarea lui CP 43 utilizati o bormaßinå cu amestecåtor cu tura†ie micå (cca 400 pânå la 600 rpm). Amesteca†i scurt, ini†ial, componenta lichidå; ulterior adåuga†i componentei lichide întreaga cantitate de pulbere ßi amesteca†i pânå la omogenizare. Durata de amestecare este de cca. 1 minut. Aplica†i CP 43, dupå uscarea grundului, cu mistria ßi drißca în strat egal în grosime de la 4 pânå la 6 mm. CP 43 poate fi aplicat ßi cu dispozitive mecanice (de exemplu pulverizator DePn SB 2 al firmei Desoi/Kalbach, furtun HD cu diametrul de 1" ßi 30 m lungime, cu lance cu duza de 6,5 mm; presiune de lucru de l,9 bar, presiunea aerului la duzå de 3,l bar). Timp de prelucrare de circa 2 ore. Rosturile de dilata†ie ßi de separare a clådirilor vor fi umplute la exterior în zona de contact cu påmântul cu BT 21. Izola†ia proaspåtå devine rezistentå la ploaie în cca 3 ore. Întregul proces de uscare dureazå, în func†ie de temperatura exterioarå ßI umiditate atmosfericå, de la 2 pânå la 4 zile.
81

Pentru lipirea plåcilor de izola†ie ßi drenaj aplica†i CP 43 folosind metoda prin puncte.

Temperatura de prelucrare: +5°C pânå la +30°C Propor†ie amestec: Timp de lucru: Rezisten†a la ploaie: Poate fi solicitat: Punct de înmuiere: componenta lichidå A : componenta pulbere B = 4:1 cca 2 ore dupå cca 2 ore dupå cca 3 zile 100°C

RECOMANDÅRI
Aplica†i materialul in condi†ii uscate ßi la temperaturi de la +5°C pânå la +30°C (dar nu sub soare arzåtor) ßi la o umiditate atmosfericå sub 80%. Toate datele men†ionate se raporteazå la o temperaturå de +23°C ßi la o umiditate atmosfericå relativå de 50%. În alte condi†ii climatice lua†i în considera†ie reducerea sau creßterea duratei de uscare ßi consecin†ele rezultate din aceasta. Proteja†i izola†ia la umplerea gropii de funda†ie, de exemplu cu plåci de drenaj sau similar. Acestea trebuie astfel prinse, încât så nu poatå fi smulse prin tasarea solului. Evita†i sarcinile punctuale sau în bandå. Umplerea gropii de funda†ie se poate executa abia dupå întårirea suficientå a stratului. La umplere nu utiliza†i soluri care pot deteriora protec†ia. Purta†i la prelucrare mânußi corespunzåtoare. La atingere, spåla†i zona cu apå. Materialul uscat se poate îndepårta cu dizolvan†i, de exemplu cu benzinå. La contactul cu ochii, consulta†i medicul. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå, precum ßi pe testele tehnice de utilizare. Condi†iile specifice ale obiectului, precum ßi aplicarea corectå ßi, prin aceasta, succesul utilizårii produsului, se aflå în afara zonei noastre de influen†å. Ca atare, în caz de îndoieli, compatibilitatea produsului va fi verificatå prin suficiente încercåri proprii. Instruc†unile acestei fiße ßi consultan†a verbalå nu atrag råspunderea juridicå directå. În caz de nelåmuriri, cere†i consiliere. O datå cu apari†ia prezentei fiße tehnice, fißele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Deformare maximå admiså:cca 60% Rezisten†a la rupere: Duritate - SHORE A: Acoperå fisuri conform Partea 5 Partea 6 Permeabilitate la apå sub presiune la o presiune 7 bar: Solicitåri cca 0,26 N/mm2 cca 19 Grosime strat uscat 4 mm 5 mm Lå†ime fisurå 2 mm 5 mm

impermeabil Consum (kg/m2) Structurå

Grosime strat (în mm) ud uscat 0,15 4 5 3,3 4,2

Grund Umiditatea solului Apå sub presiune Adâncime de submersie de pânå la 2,5 m Lipire plåci polistiren

DEPOZITARE
În locuri råcoroase, aproximativ 12 luni.

4 5

AMBALARE
Un ambalaj cu douå componente de 30 kg compus din: 24 kg gåle†i tablå albå cositoritå (componenta lichida A) 6 kg saci de hârtie (componenta pulbere B).

PRELUCRARE MECANICÅ
Pulverizator: Duze: Presiunea aerului: Presiunea de lucru: Furtun: de exemplu de tip DePn SB 2 lance cu duza de 6,5 mm 3,1 bar 1,9 bar HD cu diametrul de 1" cca 30 m lungime Curå†ire: cu apå (bilå burete diametru 25 mm)

6

5,0

6 cca 1 kg/m2

2 straturi

DATE TEHNICE
Baza: Densitate brutå: cauciuc bituminos 1,0 kg/1

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CP 50
Bandå de etanßare a rosturilor
Pentru etanßarea îmbinårilor între clådiri în combina†ie cu acoperire cu strat gros de bitum ßi ßlamuri de etansare minerale CARACTERISTICI
• elasticå • impermeabilå la apå • rezistentå la rupere • uscare rapidå în zona de încorporare • efect de etanßare ßi în por†iunea textilå

DOMENII DE UTILIZARE
CP 50 poate fi utilizatå pentru etanßarea rosturilor de dilata†ie / separare precum ßi a îmbinårilor la pardosealå ßi perete. De asemenea pentru construc†ii rezistente la apå în combina†ie cu plåci ceramice ßi panouri. Benzile de etanßare CP 50 pot fi fixate prin sudare. CP 50 se recomandå pentru etanßarea împotriva umiditå†ii solului, apei fårå presiune, apei de infiltra†ie acumulatå temporar ßi apei sub presiune. În cazul rosturilor de dilata†ie > 5 mm banda de etanßare trebuie îmbinatå frontal cu partea exterioarå a peretelui. Banda poate fi combinatå cu produse de etanßare bituminoase, minerale ßi pe bazå de råßini reactive. Este stabilå la solu†ii de såruri, acizi dilua†i ßi baze.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
Se va consulta fißa tehnicå a produsului de etanßare folosit (de ex. CP 43) pentru instruc†iuni privind modul de pregåtire a suprafe†ei suport.

numai fâßiile curate ßi uscate. CP 50 se recomandå în special pentru etanßarea rosturilor de dilata†ie între casele semidetaßate ßi cu terase cu placå de funda†ie comunå. Banda este prevåzutå la capete cu o zonå suplimentarå de încorporare. Dacå tåia†i în mijloc banda cu lungime de 6 m ob†ine†i douå fâßii cu lungime de 3 m, fiecare cu câte un capåt. Capåtul asigurå etanßarea durabilå a rosturilor în zona plåcii de funda†ie. În cazul etanßårii clådirilor care necesitå etanßarea rosturilor orizontale ßi verticale banda trebuie încorporatå cu fa†a de etanßare spre funda†ia din beton ßi extinså peste zona pardoselii astfel încât så poatå fi sudatå la interfa†a peretelui / funda†iei cu banda aplicatå vertical pe perete.

MODUL DE APLICARE
CP 50 poate fi fixatå pe toate suprafe†ele suport minerale cu CP 43 ßi ßlamuri de etanßare minerale, flexibile sau cu råßini epoxidice. În cazul în care se utilizeazå un etanßant epoxidic flexibil (CE 49/50) suprafa†a suport trebuie så fie uscatå (beton/ciment: umiditate rezidualå 4 %). Dupå încorporarea benzii suprafa†a de etanßare trebuie presåratå cu nisip silicatic (de ex. H 33). Fa†a din pânzå a benzii se plaseazå central peste rost ßi se încorporeazå (de ex. în ßlam) pânå la linia marcatå pe margine. Verifica†i ca zona de alungire (partea din mijloc a benzii) så råmânå liberå. Îmbinarea dintre fâßiile adiacente ale benzii, margini ßi alte conexiuni se realizeazå prin sudare termicå. Pot fi sudate

RECOMANDÅRI
Aplica†i CP 50 numai pe suprafe†e suport fårå ghea†å, neexpuse razelor solare ßi la o umiditate relativå a aerului mai micå de 80 %. Înainte de umplerea excava†iei proteja†i stratul de etanßare, de exemplu prin montarea unor plåci
83

de drenaj sau a altor materiale. Acestea trebuie montate în aßa fel încât så nu fie distruse de ex. din cauza tasårii solului. Evita†i presiunea produså de o sarcinå concentratå. Excava†ia poate fi umplutå numai dupå ce stratul s-a întårit suficient. Nu folosi†i lian†i de argilå pentru umplerea excava†iei. Fißa tehnicå are ca scop oferirea de indica†ii conform cunoßtin†elor noastre. Råspunderea, inclusiv cu privire la drepturile de autor, nu poate fi acceptatå. Alåturi de aceste informa†ii trebuie luate în considerare ßi recomandårile diferitelor organiza†ii ßi uniuni profesionale precum ßi normele Institutului German de Standardizare. Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Toate datele tehnice au fost ob†inute la temperatura aerului ßi materialelor +23 °C ßi umiditatea relativå a aerului de 50 %. În alte condi†ii climatice trebuie luatå în considerare scurtarea, respectiv întârzierea procesului de întårire ßi toate consecin†ele ce derivå din aceasta. Utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea verbalå. La apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: elastomer plastic combinat cu pânzå din poliester

For†a de trac†iune maximå: longitudinal: 169.7 N lateral: 54.3 Flexibilitate maximå: întindere lateralå 25 % 24.7 N/mm 50 % 29.0 N/mm impermeabilå 7 zile / 1.5 bar) 6 m lungime, 240 mm lå†ime -30 °C la +80 °C fårå fisuri în spa†iu uscat

Rezisten†å la apå: Dimensiuni: Stabilitate la temperaturå: Comportare la îndoire la rece (-30 °C): Depozitare:

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

BT 21
Membranå hidroizolantå autoadezivå “Allweather”
Etanßare sigurå, instantanee, care poate fi aplicatå chiar ßi pe suprafe†e de bazå umede pânå la -5°C. CARACTERISTICI
• poate fi pus în operå pânå la -5° C • pentru suprafe†e de bazå umede ßi reci • efect de hidroizolare instantaneu ßi impermeabil la ploaie • autoadeziv • prelucrat la rece • flexibil • astupå cråpåturile

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru izolarea pivni†elor, balcoanelor, loggiilor acoperißului, teraselor, acoperißurilor plate ale garajelor, spa†iilor cu umezealå, a zidurilor de sprijin ßi a garajelor subterane. • Pentru etanßarea suprafe†elor orizontale ßi verticale ale construc†iilor ßi a pår†ilor de construc†ie împotriva umezelii podelei, a apei ßi pe construc†ia potrivitå; stratul de izolare formeazå o cuvå închiså sau înconjoarå construc†ia pe toate pår†ile. Se foloseßte la interior ßi exterior, ca izolare împotriva umiditå†ii care urcå în capilare ßi ca barierå de vapori sub ßape. În cazul pietrelor cu pori mari, de ex. piatra ponce ßi piatra Leca, unde se aßteaptå o aderen†å de contact mai micå de 50%, se vor introduce alte sisteme de etanßare pastå de hidroizola†ie pe bazå de bitum.

sultatå ßi fißa tehnicå Ceresit BT 26 grund “Allweather”.

MOD DE APLICARE
Înainte de lipirea membranei se va verifica dacå suprafa†a de bazå grunduitå este uscatå suficient (aceasta însemnând cå grunduirea nu are voie så se decoloreze în timpul contactului) ßi dacå este capabilå de aderen†å. Astfel, se lipeßte o fâßie micå din banda de etanßare pe grunduire, se preseazå ßi se dezlipeßte. În caz cå se desprinde mai mult de 50% din grundul de pe suprafa†a de bazå, acesta nu prezintå o aderen†å suficientå. În acest caz, lipirea membranei va trebui så aibå loc mai târziu. O aderen†å suficientå este datå de desprinderea doar a pår†ii de jos a suprafe†ei de bazå. În cazul în care lipirea are loc de diminea†å se va observa o eventualå formare de rouå pe grunduire. Ea poate apårea în condi†ii climatice nefavorabile, îndeosebi în îmbinårile de la pere†i ßi postament. Deoarece în acest caz nu se poate realiza lipirea, trebuie ca înainte så se creeze o suprafa†å de bazå uscatå, de exemplu prin uscare/ evaporare. Se taie membrana Ceresit BT 21 “Allweather” pe un sup o r t
85

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafa†a de bazå trebuie så fie netedå, rezistentå la presiune ßi curatå. Se vor înlåtura denivelårile. Eventualele neregularitå†i trebuie så fie astupate înainte de grunduire cu mortar de repara†ii. În cazul temperaturilor scåzute trebuie så vå asigura†i cå suprafa†a de bazå nu este înghe†atå. Toate suprafe†ele de bazå minerale trebuie så se grunduiascå cu grund Ceresit BT 26 “Allweather”. Suprafe†ele din metal ßi material sintetic nu necesitå grunduire cu Ceresit BT 26. Suprafe†ele de bazå ude, care se recunosc dupå culoarea închiså ßi pelicula de umiditate de la suprafa†å se vor trata cu Ceresit CR 65 - mortar hidroizolant împotriva umezelii de pe verso. Tipul de grunduire depinde de temperatura ßi suprafa†a de bazå. Pentru pregåtirea suprafe†ei de bazå trebuie con-

de scândurå cu un briceag ascu†it în func†ie de mårimea ßi lungimea cerute, iar apoi se ruleazå la loc. În toate col†urile ßi marginile se lipeßte înainte de aplicarea propriu-ziså o fâßie de întårire latå de cca 30 cm. Aceasta poate fi decupatå din membrana Ceresit BT 21 “Allweather”. Membrana se lipeßte de suprafa†a de bazå prin desprinderea simultanå a hârtiei de protec†ie de pe toatå suprafa†a. Materialul Ceresit BT 21 se aplicå pe pere†i pe vertical de sus în jos. Se vor respecta urmåtorii paßi: • Se va desprinde hârtia de protec†ie de la începutul benzii încet ßi regulat pe o lungime de cca 1m ßi se va rula. • Membrana se va aplica cu partea adezivå pe suprafa†a de bazå ßi se va desprinde mai departe hârtia de protec†ie. • Apoi se va presa începând din centru, de exemplu cu o perie sau o bucatå de material textil, astfel ca bulele de aer ßi cutele dintre suprafa†å ßi folie så fie evitate ßi så se ob†inå imediat o aderen†å bunå. • În final se va presa puternic întreaga bandå, de exemplu cu o rolå de cauciuc. Se va rula cu deosebitå grijå suprapunerea celor douå benzi, latå de cel pu†in 5 cm. Închiderea din partea de sus a benzii se va asigura în cazul suprafe†elor verticale cu Ceresit CA 22 Fixband sau Ceresit CA 23 Alu-Fixband. Alternativ se pot utiliza profile de tencuialå sau scânduri. Ca protec†ie pentru Ceresit BT 21 se va utiliza Ceresit CA 21 bandå de protec†ie ßi egalizare. În cazul utilizårii unei izolåri termice suplimentare, de exemplu cu plåci de polistiren extrudat, acestea se fixeazå cu Ceresit CP 43. Notå Ceresit BT 21 membrana de etanßare “Allweather” se va pune în operå doar în cazul în care suprafa†a de bazå este uscatå iar temperaturile sunt între -5˚C ßi +30˚C (totußi nu sub influen†a directå ßi puternicå a razelor soarelui). Sistemele de etanßare autoadezive, precum C e r e s i t BT 21, trebuie depozitate pe timp de varå la råcoare, deoarece stratul de adeziv plastic se încålzeßte la cåldurå, mai ales sub influen†a razelor soarelui, ceea ce îngreuneazå punerea în operå. În cazul temperaturilor joase C e r e s i t BT 21 se va depozita pe cât posibil la o temperaturå medie înainte de punerea în operå. În caz cå aceste condi†ii de depozitare ßi punere în operå pentru benzile Ceresit BT 21 sunt respectate, acesta poate fi utilizat timp de un an.

operå benzile de etanßare trebuie ferite de presiune, cåldurå ßi umiditate. Pe timp de varå C e r e s i t BT 21 se va depozita, pânå la punerea în operå, în încåperi råcoroase. În cazul temperaturilor joase Ceresit BT 21 se va depozita pe cât posibil la o temperaturå medie. Cutia de protec†ie se va îndepårta abia la locul unde se va pune în operå.

AMBALARE
Role 15 x 1 m = 15 m2 în cutie

DATE TEHNICE
Material de bazå: Folie de polietilenå rezistentå la rupere, dublu laminatå cu masa de etanßare ßi maså adezivå plasticå din bitum ßi cauciuc Culoare: Dimensiuni: Greutate: negru grosime: cca. 1,5 mm lå†ime 1,0 m cca. 1,7 kg/m2

Rezisten†å la temperaturå: -20° C pânå la + 80°C Temperaturå de punere în operå: Astupare cråpåturi: Procedeu de îndoire la rece la 0°C: Permeabilitate la vapori de apå (WDD): -5° C pânå la +30° C > 5 mm nici o rupere, respectiv desprindere a foliei de etanßare de pe suport cca. 0,11 g/m2d

Coeficient de rezisten†å la difuziune a vaporilor de apå:cca. 240000 Valoare a grosimii stratului de aer echivalentå cu difuziunea vaporilor de apå: cca. 350 m Rezisten†å la presiunea apei: 1 orå 7,0 bar (0,7N/mm2)

RECOMANDÅRI
Toate datele au fost ob†inute la o temperaturå de + 20˚C ßi o umiditate relativå de 60%. Proprietå†ile amintite se bazeazå pe experien†e practice ßi controale tehnice de specialitate. Utilizarea corectå ßi eficientå a produselor noastre se aflå în afara domeniului nostru de influen†å. De aceea se va testa produsul prin probe suficiente. O aderen†å cu adevårat perfectå nu poate fi ob†inutå nici din indica†iile acestei fiße tehnice, nici dintr-o asisten†å tehnicå verbalå. În cazul în care apar probleme, ave†i nevoie de asisten†å. Se recomandå a se efectua probe.

24 ore 4,0 bar (0,4 N/mm2) 72 ore 5,0 bar (0,5 N/mm2) Comportare la incendiu: Clasa B2

DEPOZITARE
Ceresit BT 21 membranå de etanßare “Allweather” trebuie transportatå ßi depozitatå corect. Pânå la punerea în
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/181 - 2006

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

BT 26
Grund “Allweather”
Amorså pe bazå de cauciuc ßi bitum, diluabilå cu apå folositå ca grund pentru membranele de etanßare, fâßiile de etanßare ßi benzile de fixare CARACTERISTICI
• • • • • poate fi pus în operå pânå la -5° C pentru suprafe†e de bazå umede ßi reci îmbunåtå†eßte aderen†a se usucå rapid inodor

DOMENII DE UTILIZARE
Grund BT 26 “Allweather” este un grund valoros din cauciuc ßi bitum, diluabil cu apå, pentru îmbunåtå†irea aderen†ei membranelor BT 21 “Allweather” autoadezive, puse în operå la rece, pentru fâßiile de etanßare BT 23 “Allweather” ßi benzile de fixare Ceresit CA 21, 23. Utilizare la interior ßi exterior: Pe toate suprafe†ele de bazå minerale, absorbante (ca de exemplu beton, tencuialå, B.C.A., zidårie din gresie calcaroaså sau din cåråmidå). • Pentru grunduirea ßi ob†inerea aderen†ei pe plåcile din polistiren extrudat. Suprafe†ele metalice ca aluminiu, cupru sau zinc nu au nevoie de grunduire. • Pentru suprafe†e de bazå bituminoase, deteriorate de vreme, care necesitå asanare. În cazul pietrelor cu pori mari, de exemplu piatra ponce ßi piatra Leca, unde se aßteaptå o aderen†å de contact mai micå de 50%, se vor introduce alte sisteme de etanßare, ca de exemplu paste de etanßare pe bazå de bitum.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
BT 26 grund “Allweather” se va pune în operå doar pe suprafe†e de bazå netede, rezistente, fårå gråsimi, curate, uscate sau umede. Totodatå suprafa†a de bazå trebuie så fie absorbantå, încât grunduirea så se usuce par†ial prin absorb†ia în suprafa†a de bazå. Suprafe†ele de bazå ude, care se recunosc dupå o culoare închiså ßi pelicula de umiditate de la suprafa†å, se vor trata cu Ceresit CR 65 pastå de izolare împotriva umezelii de pe verso, cu 2 zile înainte. În cazul suprafe†elor de bazå ude, în condi†ii de temperaturå sub 0°C nu este posibilå punerea în operå. Pentru astuparea golurilor ßi formarea închiderilor peretelui înainte de grunduire se va utiliza mortar de repara†ii.

Muchiile se realizeazå sub formå de scafå cu o razå de cel pu†in 4 cm. În cazul zidåriei neregulate cu numeroase denivelåri, se va produce o tencuialå de egalizare cu mortar de ciment. Grunduirea finalå este posibilå dupå cca 1 pânå la 2 zile, în func†ie de condi†iile climatice ßi de suprafa†a de bazå. Toate suprafe†ele de bazå bituminoase rezistente trebuie så fie periate ßi curå†ate de praf.

MOD DE APLICARE
Grundul BT 26 “Allweather” este amestecat înainte de întrebuin†are cu apå în propor†ii de volum 1: 1 cu o baghetå de amestecat. Stratul astfel diluat este aplicat pe suprafe†ele de bazå uscate pânå la 0°C ßi pe cele umede de pânå la + 5°C. În cazul temperaturilor mai joase de pânå la - 5°C grundul se aplicå nediluat. În cazul suprafe†elor de bazå cu pori mari, ca de exemplu piatra ponce ßi elemente cu goluri pentru zidårie, BT 26 nu este diluat înainte de întrebuin†are.
87

Grundul se aplicå regulat pânå la satura†ie cu bidineaua. În cazul temperaturilor foarte joase trebuie så vå asigura†i cå suprafa†a nu prezintå ghea†å. Pentru lipirea benzii de etanßare, grunduirea trebuie så fie complet uscatå ßi så aibå o aderen†å suficientå pe suprafa†å. Timpii de uscare completå depind de condi†iile climatice ßi de cele specifice suprafe†ei, ca de exemplu umiditatea suprafe†ei de bazå, umiditatea relativå a aerului. Valorile sunt redate în datele tehnice. Impuritå†ile se vor îndepårta încå în stare proaspåtå cu apå. Pentru punerea în operå se pot utiliza ßi pistoale de pulverizat Airless potrivite (de exemplu aparat de pulverizat DeP SBO, furtun HD cu diametru de 10 mm ßi cca. 25 m lungime, pistol Airless ßi duzå 445 de la firma Desoi/Kalbach). Observa†ii BT 26 grund “Allweather” se va pune în operå doar în cazul în care suprafa†a de bazå este uscatå iar temperaturile sunt între 5°C ßi +30°C. Toate datele au fost ob†inute la o temperaturå de +23°C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii climatice ßi care †in de suprafa†a de bazå se vor observa modificåri ale timpului de uscare, precum ßi consecin†e rezultate din aceasta. În timpul punerii în operå se vor purta månußi de protec†ie potrivite. În cazul contactului cu materialul se va clåti bine cu apå. Materialul uscat se va îndepårta cu solven†i, de exemplu cu benzinå. În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul.

DEPOZITARE
În încåperi råcoroase, dar nu înghe†ate, uscate, poate fi depozitat 12 luni.

AMBALARE
Gåle†i din plastic de 10 kg.

DATE TEHNICE
Material de bazå: Emulsie apoaså din bitum ßi cauciuc cu substan†e de umplere minerale Densitate: 1,13 kg/dm3

Rezisten†å la temperaturå (întårit): -25° C pânå la +120° C Rezisten†å la înghe†: -5° C Solvent: apå (1 : 1 pår†i de volum)

Raport de diluare: vezi capitolul despre punerea în operå Temperaturå de punere în operå: -5° C pânå la +30° C

RECOMANDÅRI
Proprietå†ile amintite se bazeazå pe experien†e practice ßi controale tehnice de specialitate. Utilizarea corectå ßi eficientå a produselor noastre se aflå în afara domeniului nostru de influen†å. De aceea se va testa produsul prin probe suficiente. O aderen†å cu adevårat perfectå nu poate fi ob†inutå nici din indica†iile acestei fiße tehnice, nici dintr-o asisten†å tehnicå oralå. În cazul în care apar probleme, ave†i nevoie de asisten†å. O datå cu apari†ia acestei fiße tehnice, cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Timpi de uscare completå: Timpii de uscare sunt dependen†i de condi†iile climatice ßi de cele legate de suprafa†a de bazå clima uscatå: temp./umiditate suprafa†a de bazå timpi de uscare completå 1 orå 3 ore 6 ore 6 ore 2 ore 6 ore 1 zi 1 zi

20°C / 80% din suprafa†å 5°C / 80% din suprafa†å 5°C / 95% din suprafa†å -5°C / 80% din suprafa†å 20°C / 80% din suprafa†å 5°C / 80% din suprafa†å 5°C / 95% din suprafa†å -5°C / 80% din suprafa†å

umedå (50% satura†ie):

Rezisten†å la intemperii: Consum:

dupå cca. 1-3 ore în func†ie de utilizare cca. 150 pânå la 300 g concentrat/m2

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/181 - 2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CA 21
Membranå de egalizare ßi protec†ie
Membranå din poliester, complet sinteticå, folositå ca strat de egalizare, protec†ie ßi separare CARACTERISTICI
• rezistent la uzurå • permeabil la apå (drenaj) • rezisten†å mare la rupere • flexibilitate ridicatå • greutate reduså • în combina†ie cu BT 21 (membranå hidroizolatoare) formeazå un strat protector

DOMENII DE UTILIZARE
Membrana CA 21 de egalizare si protec†ie se foloseßte la etanßårile orizontale ßi verticale. În combina†ie cu membrana hidroizolantå BT21 “Allweather” se foloseßte ca: • strat de protec†ie a hidroizola†iei, de ex. BT 21 “Allweather” pe panourile de termoizola†ie - ca strat de protec†ie pentru acoperirea cu pietriß, pe plåci de beton sau ßapå în zonele de acoperiß plane ßi pe pere†ii exteriori de subsol; • strat de protec†ie a hidroizola†iei împotriva exfolierii sau dezlipirii benzilor de etanßare în momentul execu†iei umpluturii de stabilizare cu påmânt ßi de protec†ie împotriva varia†iilor de temperaturå a straturilor aflate deasupra; • strat de drenaj la pere†ii exteriori ai pivni†ei ßi a zidurilor de rezisten†å, dar ßi pentru drenajul apei la acoperißurile cu pante mici; • strat de filtrare pentru plåcile de izolare termicå acoperite cu pietriß sau la straturile de pietriß acoperite cu påmânt.

mandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceasta fißå de informa†ii sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabitatea.

MOD DE APLICARE
Ceresit CA 21 membranå de egalizare ßi protec†ie poate fi asezatå liber pe suprafe†ele orizontale dacå este acoperitå ßi fixatå cu pietriß. Pentru fixarea într-un anumit loc ßi lipirea fixå se recomandå CP 43 hidroizola†ie elasticå. În cazul suprafe†elor verticale membrana trebuie så fie fixatå mecanic la partea de sus a izola†iei, de ex. cu un profil de margine.

DEPOZITARE
În pozi†ie verticalå, fårå a fi supus la presiuni exterioare.

INFORMAˇII
Caracteristicile mai sus men†ionate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi prin urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea dacå existå dubii, se reco-

AMBALARE
Role a 20 x 1m în saci din folie PE.

89

DATE TEHNICE
Baza: Rezisten†a maximå la întindere: poliester 100%

longitudinal 565 N, diagonal 540 N lungime: 32.6%, diagonal 54.1%

Alungire pânå la rupere:

Rezisten†a la rupere complementarå:

lungime: 225 N, diagonal 227 N 250 g/m2 aprox 1,3 mm 1m alb

Greutate: Grosime: Lå†ime: Culoare

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/181 - 2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CA 23
Bandå de fixare din aluminiu
Pentru muchiile ßi capetele hidroizola†iei ßi pentru repara†ii la bariera de vapori. CARACTERISTICI
• • • • • impermeabil flexibil autoadeziv rezistent la ac†iunea razelor soarelui compatibil cu bitumul

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru interior ßi exterior CA 23 bandå pentru fixare din aluminiu, se foloseßte ca bandå de închidere ßi fixare a izola†iei, complementar cu suprafe†ele hidroizolate cu produse pe bazå de bitum (de exemplu BT 21 membranå hidroizolantå) ca etanßare de capåt a hidroizola†iilor (montarea de geamuri), în construc†ia de mansarde de sticlå ca bandå universalå de izolare ßi reparare, ca barierå de vapori.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Bazele trebuie så fie solide, uscate ßi fårå substan†e antiaderente. CA 23 aderå fårå amorsaj pe toate suprafe†ele netede neabsorbante (aluminiu, tablå zincatå, polistiren, plexiglas, policarbonat, sticlå ßi pe membranele hidroizolante pe bazå de bitum (ex. pe BT 21). Pentru îmbunåtå†irea aderen†ei pe suprafe†ele minerale absorbante (ex. beton, fibro-ciment, tencuialå, zidarie sau beton poros) se recomandå amorsarea suprafe†ei cu BT 26 grund pe bazå de bitum. În acest caz se va låsa så se aeriseascå aprox. 60 de minute.

MOD DE APLICARE
Dupå dezlipirea foliei de protec†ie, CA 23 se aplicå pe suprafa†a de bazå ßi se apaså cu grijå. Se ob†ine un rezultat mai bun dacå se foloseste o rolå de presare. Notå: Banda de fixare din aluminiu CA 23 nu se va prelucra decât în condi†ii uscate ßi la temperaturi de +5° C pânå la +30° C (nu în båtaia soarelui). Toate datele numite au fost stabilite la o temperaturå de +23°C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 50%. La temperaturi mai joase substan†a adezivå este mai pu†in vâscoaså ßi aderentå, iar la temperaturi mai ridicate mai moale ßi mai aderentå.

Caracteristicile mai sus men†ionate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi, prin urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea dacå existå dubii, se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor continute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice, toate fißele anterioare îßi pierd valabitatea.

DEPOZITARE
CA 23 trebuie transportat ßi depozitat în pozi†ie verticalå. Pânå la prelucrare, benzile vor fi protejate de presiune, cåldurå ßi umiditate. În cazul temperaturilor din miezul verii, CA 23 trebuie depozitat pânå la prelucrare în spa†ii råcoroase. În cazul temperaturilor mici, banda va fi depozitatå pânå la prelucrare în spa†ii cu temperaturå medie.
91

RECOMANDÅRI

AMBALARE
Role (25 m) : 100 x 1,2 mm. Role (5 m) : 90 x 1,2 mm.

DATE TEHNICE
Baza: masa de cauciuc bituminos, întårit pe o parte cu folie de plastic-aluminiu.

Culoarea suprafe†ei de aluminiu: Culoarea adezivului ßi a masei de izolatie: Grosime: Rezisten†a la temperatura: Temperatura de prelucrare: Coeficientul de rezisten†å la difuziunea apei: Valoarea de echivalen†å a difuziei vaporilor de apå: grosimii stratului de aer: Comportament la ardere:

argintiu

negru aprox. 1,2 mm -30° C pânå la + 80° C +5° C pânå la +30° C

aprox. 600 000

aprox. 900 m Clasa de material de construc†ie B 2

Rezisten†a la razele soarelui:

rezistent

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/181 - 2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Sistem de reparare ßi protec†ie a betonului

Agrementat Tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/750 - 2008

93

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CD 24
Material de repara†ii a betonului pentru umplerea golurilor de pânå la 5 mm
Mortar predozat pe bazå de ciment pentru nivelarea supporturilor de beton. CARACTERISTICI
• Contrac†ii scåzute • Pentru interior ßi exterior • Impermeabil • Rezistent la înghe†-dezghe† ßi la agen†ii chimici emana†i de cåtre armåturile de o†el • Întårire rapidå • Hidrofobic • Mineral • Modificat cu polimeri • Monocomponent • Lucrabilitate foarte bunå

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CD 24 este un mortar de umplere mono-component cu granula†ie finå pentru nivelarea suporturilor de beton ßi beton armat, umplerea fisurilor/golurilor ßi repararea suporturilor deteriorate. Se poate utiliza în grosimi de max 5 mm. Este potrivit pentru închiderea fisurilor ßi porilor de exemplu înaintea vopsirii suprafe†ei. Ceresit CD 24 poate fi aplicat atât pe suprafe†e verticale cât ßi pe suprafe†e orizontale la interiorul ßi exteriorul clådirilor. Mortarul poate fi aplicat pe beton de clasa min C12/15 (Bc15,B 200) Ceresit CD 24 face parte din sistemul de reparare a betonului Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor, denivelårilor, reprofilarea diverselor elemente de beton precum ßi efectuarea diverselor repara†ii la structurile de beton armat . Permite repararea structurilor de beton chiar ßi când acestea au fost grav avariate datoritå exploatarii sau distrugerii sub influen†a factorilor mecanici sau agen†ilor chimici . Este potrivit pentru repararea urmatoarelor tipuri de structuri în construc†ii: balcoane, pasaje, jgheaburi (san†uri) de beton armat, tavane, etc. De asemenea poate fi utilizat la repararea elementelor de construc†ii cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv sta†ii de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), ßeminee, camere frigorifice . Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la condi†iile meteo, la såruri ßi la reac†iile provocate de fenomenul de înghe†-dezghe† a armåturilor de o†el. Au rezisten†å bunå la apå ßi în acelaßi timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu

sunt influen†ate negative de procesul de carbonizare a armåturii ßi de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de via†å a construc†iei. A nu se utiliza la repararea betonului ußor.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CD 24 aderå la toate suprafe†ele curate, farå fisuri, cu capacitate portantå, care nu prezintå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Suprafa†a support trebuie sa fie rezistentå la compresiune (beton de clasa min C12/15) ßi rezisten†å la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm2). Betonul Betonul corodat sau carbonatat ßi orice alte elemente, proeminente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agen†i antiaderen†i, straturi vechi rebuie îndepårtate mecanic. Suprafa†a betonului trebuie så fie asprå ßi poroaså, ßi så asigure aderen†å bunå. Suprafa†a support trebuie pregatitå mechanic prin sablare, ßlefuire sau frezare. Armatura Barele corodate de armåture trebuia så fie decopertate de beton panå în locul în care nu mai sunt corodate.

95

Rugina trebuie îndepartatå prin sablare pânå când aspectul lor este curat, ßi apoi curåtate cu jet de aer comprimat fårå ulei. Apoi barele de armaturå trebuiesc acoperite cu vopsea anticorozivå în dublustrat realizatå cu Ceresit CD 30. Golurile trebuiesc umplute cu mortar de repara†ii Ceresit CD 25 sau CD 26. În cazul aplicårii mortarului CD 24 pe unul din mortarele CD 25 sau CD 26 suprafa†a acestora trebuie pulverizatå cu apå în prealabil pânå când aspectul este cel ußor umed. În cazul aplicårii CD 24 direct pe suporturile din beton, acestea trebuiesc pulverizate cu apå în prealabil fårå a se forma bål†i ßi apoi suportul ußor umezit trebuie acoperit cu stratul de contact Ceresit CD 30. Mortarul de umplere Ceresit CD 24 trebuie aplicat pe stratul de contact ußor umed, în timp de maxim 30-60 minute. În cazul depåßirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou.

Continutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului .

INFORMATII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

MOD DE APLICARE
Prepararea mortarului: Con†inutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea masuratå de apå curata ßi mixat cu o bormasinå panå cand se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. Dupå 3 minute se amestecå din nou. Raportul de amestec : 1 parte vol apå la aprox 4,9 parti vol de CD 24 praf. Aplicarea mortarului: Mortarul trebuie aplicat în cadrul timpului de punere în operå indicat în prezenta fißå tehnicå. Aplicarea se va face cu mistria pe suprafe†ele umede sau în cazul betonului reparat se aplicå pe stratul de contact proaspåt aplicat de Ceresit CD 30. Dupå aceea trebuie nivelat sau texturat dacå este nevoie. Suprafa†a mortarului CD 24 poate fi nivelatå imediat cu mistrial, cu gletiera de plastic sau de o†el sau chiar cu un burete în timp de 10-45 minute. În cadrul timpului de punere în operå mortarul trebuie aplicat pe s u p r a f a† umedå cu mistrial. a În cazul aplicårii în straturi succesive, timpul dintre aplicarea straturilor nu trebuie så depaßeascå 3 ore în caz contrar este necesar så se aßtepte 24 apoi så se umezeascå din nou substratul, så se aplice stratul de contact ßi numai apoi se va reaplica mortarul de umplere. P r o t e c†ia suplimentarå a betonului Protec†ia adi†ionala pentru beton împotriva coroziunii armåturii, efectului daunator al apei, înghe†, agen†i agresivi, condi†ii atmosferice este acoperirea mortarului cu un strat de hidroizola†ie flexibilå. Ceresit CR 166 la 3 zile dupå aplicarea mortarului Ceresit CD 24 application.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei depozitat pe pale†i în condi†ii uscate ßi în ambalajul original.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Baza: ciment cu umpluturi minerale ßi råßini de înaltå calitate Culoare: gri Granula†ie: 0÷0,5 mm Raport de amestec: aprox. 5 l apå/ 25 kg Timp de maturare: Timp de punere în operå: Temperatura de aplicare: aprox. 3 minute aprox. 50 minute + 5° C pânå la +30° C

Aplicarea stratului urmåtor: -timpul între aplicarea straturilor consecutive de mortar CD 24: maxim 3 ore -aplicarea straturilor de protec†ie: dupå aproximativ 3 zile

Contrac†ii:

dupå 28 zile < 0,12 %

Notå:
Ceresit CD 24 se va folosi în condi†ii uscate, la temperaturi între + 5° to +30°C ßi umiditate relativå sub 80%. Mortarul trebuie protejat împotriva uscårii foarte rapide (ac†iunea razelor sorelui, cur e n†i de aer etc). Mortarul trebuie protejat împtriva ploii pânå la uscarea completå. Se recomandå potejarea schelei. Toata datele tehnice prezentate au fost ob†inute la o tempretaurå de +20°C ßi umiditate relativå de 60%. Se va lua în considerare cå în alte c o n d i†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întarziatå. Materialul proaspåt poate fi spålat cu apå dar odatå întårit acesta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte agregate, aditivi sau lian†i. A nu se acoperi cu materiale pe bazå de gips Ceresit CD 24 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalina în contact cu apa. De aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i . În cazul contactului cu pielea se va clåti din abunden†å cu apå, în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului.

Rezisten†a la compresiune la 28 zile: > 25 MPa
Rezisten†a la întindere prin încovoiere dupå 28 zile: > 3,5 MPa

Aderen†å dupå 28 zile: Rezisten†a la tempretaurå: Rezisten†a la ploaie: Consum:

> 1,5 MPa de la -50 pânå la +70°C dupå aproximativ 24 ore aprox. 1,5 kg/m2/1 mm grosime

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/750 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CD 25
Mortar fin de repara†ie a betonului pentru grosimi de la 5 la 30 mm
Mortar pe bazå de ciment pentru straturi sub†iri CARACTERISTICI
• Contrac†ii scåzute • Pentru interior ßi exterior • Impermeabil • Rezistent la înghe†-dezghe† ßi la agen†ii chimici emana†i de cåtre armåturile de o†el • Întårire rapidå • Hidrofobic • Armat cu fibre • Mineral • Modificat cu polimeri • Monocomponent • Lucrabilitate foarte bunå • Pentru aplicare manualå sau mecanicå

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CD 25 este un mortar de umplere mono-component cu granula†ie finå pentru nivelarea suporturilor de beton ßi beton armat, umplerea fisurilor/golurilor ßi repararea suporturilor deteriorate. Se poate utiliza în grosimi de max 5 mm. Este potrivit pentru închiderea fisurilor ßi porilor de exemplu înaintea vopsirii suprafe†ei. Ceresit CD 25 poate fi aplicat atât pe suprafe†e verticale cât ßi pe suprafe†e orizontale la interiorul ßi exteriorul clådirilor. Mortarul poate fi aplicat pe beton de clasa min C12/15 (Bc15,B 200) Ceresit CD 25 face parte din sistemul de reparare a betonului Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor, denivelårilor, reprofilarea diverselor elemente de beton precum ßi efectuarea diverselor repara†ii la structurile de beton armat . Permite repararea structurilor de beton chiar ßi când acestea au fost grav avariate datoritå exploatarii sau distrugerii sub influen†a factorilor mecanici sau agen†ilor chimici . Este potrivit pentru repararea urmatoarelor tipuri de structuri în construc†ii: balcoane, pasaje, jgheaburi (san†uri) de beton armat, tavane, etc. De asemenea poate fi utilizat la repararea elementelor de construc†ii cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv sta†ii de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), ßeminee, camere frigorifice . Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la condi†iile meteo, la såruri ßi la reac†iile provocate de fenomenul de înghe†-dezghe† a armåturilor de o†el. Au rezisten†å bunå la

apå ßi în acelaßi timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu sunt influen†ate negative de procesul de carbonizare a armåturii ßi de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de via†å a construc†iei. A nu se utiliza la repararea betonului ußor.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CD 25 aderå la toate suprafe†ele curate, farå fisuri, cu capacitate portantå, care nu prezintå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Suprafa†a support trebuie sa fie rezistentå la compresiune (beton de clasa min C12/15) ßi rezisten†å la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm2). Betonul Betonul corodat sau carbonatat ßi orice alte elemente, proeminente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agen†i antiaderen†i, straturi vechi rebuie îndepårtate mecanic. Suprafa†a betonului trebuie så fie asprå ßi poroaså, ßi så asigure aderen†å bunå. Suprafa†a support trebuie pregatitå mechanic prin sablare, ßlefuire sau frezare. Armatura Barele corodate de armåture trebuia så fie decopertate de be-

97

ton panå în locul în care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie îndepartatå prin sablare pânå când aspectul lor este curat, ßi apoi curåtate cu jet de aer comprimat fårå ulei. Înaintea aplicårii Ceresit CD 25 barele de armaturå trebuiesc acoperite cu vopsea anticorozivå în dublu strat realizatå cu Ceresit CD 30. Sporturile din beton trebuiesc stropite în prealabil prin pulverizare cu apå farå a se forma bålti ßi apoi suportul ußor umezit trebuie acoperit cu stratul de contact Ceresit CD 30. Mortarul de umplere Ceresit CD 25 trebuie aplicat pe stratul de contact ußor umed, în timp de maxim 30-60 minute. În cazul depåßirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou.

INFORMATII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

MOD DE APLICARE
Prepararea mortarului: Con†inutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea masuratå de apå curata ßi mixat cu o bormasinå pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. Dupå 3 minute se amestecå din nou. Aplicarea mortarului: Mortarul trebuie aplicat în cadrul timpului de punere în operå indicat în prezenta fißå tehnicå. Aplicarea se va face cu mistria pe suprafe†ele umede sau turnat în cofrajele fåcute ßi structurat corespunzåtor. În cazul suprafe†elor mari se recomanda vibrarea. S u p r a f a† mortarului CD 25 poate fi nivelatå imediat cu mistrial, a cu gletierå de plastic sau de o†el sau chiar cu un burete în timp de 5-20 minute. Mortarul CD 25 poate fi aplicat ßi prin torcretare. Poate fi aplicat într-un singur strat pe suprafe†e verticale pânå la la 30 mm grosime. În cazul aplicårii mortarului în câteva straturi consecutive sau în cazul aplicårii pe mortarul CD 26 timpul între aplicåri nu trebuie så depåßeasca 3 ore. În caz contrat este necesar så se aßtepte 24 ore, se se umezeascå substratul din nou, så se aplice stratul de contact ßi dupå aceea reaplicati mortarul CD 25. Dupå 2 zile mortarul Ceresit CD 25 poate fi acoperit cu filerul Ceresit CD 24. P r o t e c†ia suplimentarå a betonului Protec†ia adi†ionala pentru beton împotriva coroziunii armåturii, efectului daunator al apei, înghe†, agen†i agresivi, condi†ii atmosferice este acoperirea mortarului CD 25 cu un strat de hidroizola†ie flexibilå Ceresit CR 166 la 3 zile dupå aplicarea mortarului Ceresit CD 25.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei depozitat pe pale†i în condi†ii uscate ßi în ambalajul original.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Baza: ciment cu umpluturi minerale ßi råßini de înaltå calitate Culoare: gri Granula†ie: 0÷0,5 mm Raport de amestec: aprox. 5 l apå/ 25 kg Timp de maturare: Timp de punere în operå: Temperatura de aplicare: aprox. 3 minute aprox. 30 minute + 5° C pânå la +30° C

Aplicarea stratului urmåtor: -timpul între aplicarea straturilor consecutive de mortar CD 25: maxim 3 ore; -aplicarea filerului : dupå aproximativ 2 zile; -aplicarea straturilor de protec†ie: dupå aproximativ 3 zile.

Contrac†ii:

dupå 28 zile < 0,12 % > 15 GPa
> 40 MPa

Notå:
Ceresit CD 25 se va folosi în condi†ii uscate, la temperaturi între + 5° to +30°C ßi umiditate relativå sub 80%. Mortarul trebuie protejat împotriva uscårii foarte rapide (ac†iunea razelor sorelui, cur e n†i de aer etc). Mortarul trebuie protejat împtriva ploii pânå la uscarea completå. Se recomandå potejarea schelei. Toata datele tehnice prezentate au fost ob†inute la o tempretaurå de +20°C ßi umiditate relativå de 60%. Se va lua în considerare cå în alte c o n d i†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întarziatå. Materialul proaspåt poate fi spålat cu apå dar odatå întårit acesta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte agregate, aditivi sau lian†i. A nu se acoperi cu materiale pe bazå de gips Ceresit CD 25 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalina în contact cu apa. De aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i . În cazul contactului cu pielea se va clåti din abunden†å cu apå, în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului. Continutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului .

Modulul de elasticitate la compresiune:
Rezisten†a la compresiune la 28 zile:

Rezisten†a la întindere prin încovoiere dupå 28 zile: > 8 MPa

Aderen†å dupå 28 zile: Rezisten†a la tempretaurå: Rezisten†a la ploaie: Consum:

> 1,5 MPa de la -50 pânå la +70°C dupå aproximativ 24 ore aprox. 2 kg/m2/1 mm grosime

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/750 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CD 26
Mortar de repara†ii pentru beton, cu granula†ie mare pentru grosimi de la 30 mm la 100 mm
Mortare pe bazå de ciment pentru aplicare în strat gros CARACTERISTICI
• Contrac†ii scåzute • Pentru interior ßi exterior • Impermeabil • Rezistent la înghe†-dezghe† ßi la agen†ii chimici emana†i de cåtre armåturile de o†el • Întårire rapidå • Hidrofobic • Armat cu fibre • Mineral • Modificat cu polimeri • Monocomponent • Lucrabilitate foarte bunå • Pentru aplicare manualå sau mecanicå

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CD 26 este un mortar de umplere mono-component cu granula†ie finå pentru nivelarea suporturilor de beton ßi beton armat, umplerea fisurilor/golurilor ßi repararea suporturilor deteriorate. Se poate utiliza în grosimi de max 5 mm. Este potrivit pentru închiderea fisurilor ßi porilor de exemplu înaintea vopsirii suprafe†ei. Ceresit CD 26 poate fi aplicat atât pe suprafe†e verticale cât ßi pe suprafe†e orizontale la interiorul ßi exteriorul clådirilor. Mortarul poate fi aplicat pe beton de clasa min C12/15 (Bc15,B 200) Ceresit CD 26 face parte din sistemul de reparare a betonului Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor, denivelårilor, reprofilarea diverselor elemente de beton precum ßi efectuarea diverselor repara†ii la structurile de beton armat . Permite repararea structurilor de beton chiar ßi când acestea au fost grav avariate datoritå exploatarii sau distrugerii sub influen†a factorilor mecanici sau agen†ilor chimici . Este potrivit pentru repararea urmatoarelor tipuri de structuri în construc†ii: balcoane, pasaje, jgheaburi (san†uri) de beton armat, tavane, etc. De asemenea poate fi utilizat la repararea elementelor de construc†ii cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv sta†ii de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), ßeminee, camere frigorifice. Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la condi†iile meteo, la såruri ßi la reac†iile provocate de fenomenul de înghe†-dezghe† a armåturilor de o†el. Au rezisten†å bunå la

apå ßi în acelaßi timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu sunt influen†ate negative de procesul de carbonizare a armåturii ßi de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de via†å a construc†iei. A nu se utiliza la repararea betonului ußor.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CD 26 aderå la toate suprafe†ele curate, farå fisuri, cu capacitate portantå, care nu prezintå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Suprafa†a support trebuie sa fie rezistentå la compresiune (beton de clasa min C12/15) ßi rezisten†å la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm2). Betonul Betonul corodat sau carbonatat ßi orice alte elemente, proeminente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agen†i antiaderen†i, straturi vechi rebuie îndepårtate mecanic. Suprafa†a betonului trebuie så fie asprå ßi poroaså, ßi så asigure aderen†å bunå. Suprafa†a support trebuie pregatitå mechanic prin sablare, ßlefuire sau frezare. Armatura Barele corodate de armåture trebuia så fie decopertate de be-

99

ton panå în locul în care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie îndepartatå prin sablare pânå când aspectul lor este curat, ßi apoi curåtate cu jet de aer comprimat fårå ulei. Înaintea aplicårii Ceresit CD 26 barele de armaturå trebuiesc acoperite cu vopsea anticorozivå în dublu strat realizatå cu Ceresit CD 30. Sporturile din beton trebuiesc stropite în prealabil prin pulverizare cu apå farå a se forma bålti ßi apoi suportul ußor umezit trebuie acoperit cu stratul de contact Ceresit CD 30. Mortarul de umplere Ceresit CD 26 trebuie aplicat pe stratul de contact ußor umed, în timp de maxim 30-60 minute. În cazul depåßirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou.

INFORMATII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

MOD DE APLICARE
Prepararea mortarului: Con†inutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea masuratå de apå curata ßi mixat cu o bormasinå pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. Dupå 3 minute se amestecå din nou. Aplicarea mortarului: Mortarul trebuie aplicat în cadrul timpului de punere în operå indicat în prezenta fißå tehnicå. Aplicarea se va face cu mistria pe suprafe†ele umede sau turnat în cofrajele fåcute ßi structurat corespunzåtor. În cazul suprafe†elor mari se recomanda vibrarea. S u p r a f a† mortarului CD 26 poate fi nivelatå imediat cu mistrial, a cu gletierå de plastic sau de o†el sau chiar cu un burete în timp de 5-20 minute. Mortarul CD 26 poate fi aplicat ßi prin torcretare. Poate fi aplicat într-un singur strat pe suprafe†e verticale pânå la la 35 mm grosime. În cazul aplicårii mortarului în câteva straturi consecutive sau în cazul aplicårii pe mortarul CD 26 timpul între aplicåri nu trebuie så depåßeasca 3 ore. În caz contrat este necesar så se aßtepte 24 ore, se se umezeascå substratul din nou, så se aplice stratul de contact ßi dupå aceea reaplicati mortarul CD 26. Dupå 2 zile mortarul Ceresit CD 26 poate fi acoperit cu filerul Ceresit CD 24. P r o t e c†ia suplimentarå a betonului Protec†ia adi†ionala pentru beton împotriva coroziunii armåturii, efectului daunator al apei, înghe†, agen†i agresivi, condi†ii atmosferice este acoperirea mortarului CD 26 cu un strat de hidroizola†ie flexibilå Ceresit CR 166 la 3 zile dupå aplicarea mortarului Ceresit CD 26.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei depozitat pe pale†i în condi†ii uscate ßi în ambalajul original.

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Baza: ciment cu umpluturi minerale ßi råßini de înaltå calitate Culoare: gri Granula†ie: 0÷0,5 mm Raport de amestec: aprox. 3-3,2 l apå/ 25 kg Timp de maturare: Timp de punere în operå: Temperatura de aplicare: aprox. 3 minute aprox. 30 minute + 5° C pânå la +30° C

Aplicarea stratului urmåtor: -timpul între aplicarea straturilor consecutive de mortar CD 26: maxim 3 ore; -aplicarea filerului : dupå aproximativ 2 zile; -aplicarea straturilor de protec†ie: dupå aproximativ 3 zile.

Contrac†ii:

dupå 28 zile < 0,12 % > 15 GPa
> 40 MPa

Notå:
Ceresit CD 26 se va folosi în condi†ii uscate, la temperaturi între + 5° to +30°C ßi umiditate relativå sub 80%. Mortarul trebuie protejat împotriva uscårii foarte rapide (ac†iunea razelor sorelui, cur e n†i de aer etc). Mortarul trebuie protejat împtriva ploii pânå la uscarea completå. Se recomandå potejarea schelei. Toata datele tehnice prezentate au fost ob†inute la o tempretaurå de +20°C ßi umiditate relativå de 60%. Se va lua în considerare cå în alte c o n d i†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întarziatå. Materialul proaspåt poate fi spålat cu apå dar odatå întårit acesta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte agregate, aditivi sau lian†i. A nu se acoperi cu materiale pe bazå de gips Ceresit CD 26 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalina în contact cu apa. De aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i . În cazul contactului cu pielea se va clåti din abunden†å cu apå, în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului. Continutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului .

Modulul de elasticitate la compresiune:
Rezisten†a la compresiune la 28 zile:

Rezisten†a la întindere prin încovoiere dupå 28 zile: > 9 MPa

Aderen†å dupå 28 zile: Rezisten†a la tempretaurå: Rezisten†a la ploaie: Consum:

> 1,5 MPa de la -50 pânå la +70°C dupå aproximativ 24 ore aprox. 2 kg/m2/1 mm grosime

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/750 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

Protec†ie anticorozivå mineralå, monocomponentå si mortar de contact „2 in 1”
Mortar de protec†ie pentru o†el ßi suprafe†e de beton CARACTERISTICI
• Protejeazå armåturile ßi asigurå un strat de contact • Monocomponent • Mineral • Aderen†a foarte bunå pe metal ßi pe beton • Con†ine inhibitori de coroziune • Impermeabil • Rezistent la înghe†-dezghe† ßi la agen†ii chimici emana†i de cåtre armåturile de o†el • Pentru interior ßi exterior • Modificat cu polimeri • Aplicare ußoarå atât pe suprafe†e orizontale cât ßi pe suprafe†e verticale

CD 30

DOMENII DE UTILIZARE
Mortarul Ceresit CD 30 este utilizat pentru protec†ia anticorozivå a barelor de armature ßi ca strat de contact pe suprafe†e din beton sau beton armat înante de aplicarea altor componente din sistemul Ceresit PCC. Mortarul Ceresit CD 30 are aderen†a foarte mare la beton ßi o†el. Aplicarea CD 30 între beton ßi mortarul de repara†ie permite ob†inerea unei aderen†e optime si a unei conlucrari perfecte panå la ultimul strat. Mortarul poate fi aplicat pe beton de clasa min C12/15 (Bc15,B 200). Datoritå formulei speciale si a con†inutului de inhibitori de coroziune, mortarul este eficient la protec†ia anticoroziva a armatorilor de o†el. Ceresit CD 30 face parte din sistemul de reparare a betonului Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor, denivelårilor, reprofilarea diverselor elemente de beton precum ßi efectuarea diverselor repara†ii la structurile de beton armat . Permite repararea structurilor de beton chiar ßi când acestea au fost grav avariate datoritå exploatarii sau distrugerii sub influen†a factorilor mecanici sau agen†ilor chimici . Este potrivit pentru repararea urmatoarelor tipuri de structuri în construc†ii: balcoane, pasaje, jgheaburi (san†uri) de beton armat, tavane, etc. De asemenea poate fi utilizat la repararea elementelor de construc†ii cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv sta†ii de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), ßeminee, camere frigorifice. Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la condi†iile meteo, la såruri ßi la reac†iile provocate de fenomenul

de înghe†-dezghe† a armåturilor de o†el. Au rezisten†å bunå la apå ßi în acelaßi timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu sunt influen†ate negative de procesul de carbonizare a armåturii ßi de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de via†å a construc†iei.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CD 30 aderå la toate suprafe†ele curate, farå fisuri, cu capacitate portantå, care nu prezintå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Suprafa†a support trebuie sa fie rezistentå la compresiune (beton de clasa min C12/15) ßi rezisten†å la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm2). Betonul Betonul corodat sau carbonatat ßi orice alte elemente, proeminente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agen†i antiaderen†i, straturi vechi rebuie îndepårtate mecanic. Suprafa†a betonului trebuie så fie asprå ßi poroaså, ßi så asigure aderen†å bunå. Suprafa†a support trebuie pregatitå mechanic prin sablare, ßlefuire sau frezare. Înainte de aplicarea mortarului CD30 betonul trebuie stropit cu

101

apå prin pulverizare fårå a se forma bål†i. Suportul trebuie så fie umed dar fårå båltiri. Armatura Barele corodate de armåture trebuia så fie decopertate de beton pânå în locul în care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie îndepårtatå prin sablare pânå când aspectul lor este curat ßi apoi curå†ate cu jet de aer comprimat fårå ulei. În timpul aplicårii mortarului CD 30 o†elul poate fi umed. Mortarul anticoroziv CD 30 trebuie aplicat la maxim 3 ore dupå curå†area barelor de armaturå.

tatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei depozitat pe pale†i în condi†ii uscate ßi în ambalajul original. A se feri de înghe†!

AMBALARE
Saci de hârtie de 25 kg.

MOD DE APLICARE
Prepararea mortarului: Con†inutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea masuratå de apå curata ßi mixat cu o bormaßinå pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. P r o t e c†ia armåturilor: În cadrul timpului de punere în operå indicat în prezenta fißå tehnicå, mortarul trebuie aplicat cu pensulå pe armaturå curå †atå. Mortarul trebuie aplicat uniform pentru a acoperi suprafata barelor. Când primul strat este întårit (dupå cca 3 ore) trebuie aplicat un al doilea strat. Strat de contact: În cazul aplicårii ca strat de contact mortarul Ceresit CD 30 trebuie aplicat prin pensulare pe suportul de beton curat ßi umed ßi pe armature protejatå în prealabil . Urmåtoarele straturi din cadrul sistemului Ceresit PCC trebuiesc aplicate dupå ce stratul de contact este uscat ini†ial, când devine ußor umed, de regulå dupå 30-60 minute de la aplicare. În cazul depåßirii acestui timp stratul de contact trebuie aplicat încå odatå numai când primul strat este întårit complet.

DATE TEHNICE
Baza: ciment cu umpluturi minerale, råßini de înaltå calitate ßi inhibitori de coroziune gri 0÷0,8 mm aprox. 6,75 l apå/ 25 kg aprox. 60 minute + 5° C pânå la +30° C

Culoare: Granula†ie: Raport de amestec: Timp de punere în operå: Temperatura de aplicare:

Aplicarea stratului urmåtor: - Urmåtorul strat anticoroziv : dupå aproximativ 3 ore; - Stratul de contact dupå aplicarea stratului anti-coroziv: dupå aproximativ 3 ore; - Aplicarea mortarelor de repara†ii pe stratul de contact când mortarul este uscat ini†ial ßi este ußor umed: max. 30-60 min. Aderen†å dupå 28 zile: > 1,5 MPa de la -50 pânå la +70°C

Notå:
Ceresit CD 30 se va folosi în condi†ii uscate, la temperaturi între + 5° to +30°C ßi umiditate relativå sub 80%. Mortarul trebuie protejat împotriva uscårii foarte rapide (ac†iunea razelor sorelui, cur e n†i de aer etc). Mortarul trebuie protejat împtriva ploii pânå la uscarea completå. Se recomandå potejarea schelei. Toata datele tehnice prezentate au fost ob†inute la o tempretaurå de +20°C ßi umiditate relativå de 60%. Se va lua în considerare cå în alte c o n d i†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întarziatå. Materialul proaspåt poate fi spålat cu apå dar odatå întårit acesta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte agregate, aditivi sau lian†i. A nu se acoperi cu materiale pe bazå de gips, Ceresit CD 30 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalina în contact cu apa. De aceea pielea ßi ochii trebuiesc proteja†i . În cazul contactului cu pielea se va clåti din abunden†å cu apå, în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului. Continutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului . Rezisten†a la tempretaurå: Consum aproximativ: - strat anticoroziv: aprox. 2 kg/m2/2 straturi cu grosimea totalå de 1 mm; - strat de contact : aprox. 5 kg/m2, consumul poate fi diferit în func†ie de gradul de finisare al suprafe†ei ßi de denivelåri.

INFORMATII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, cali-

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/750 - 2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CD 31
Råßinå epoxidicå anticorozivå
Råßinå coloratå de reac†ie pentru protec†ie anticorozivå, în special pentru armåturi de betoane CARACTERISTICI
• • • • • fårå solven†i rezisten†å la ac†iuni chimice formulå tixotropicå fårå fenol ecologic

DOMENII DE UTILIZARE
Folosit pentru protec†ia anticorozivå pe o†el-beton. CD31 este o parte din sistemul testat de repara†ii pentru beton. Se foloseßte ca punte adezivå pentru lipirea puternicå a elementelor de beton. Potrivit pentru utilizarea pe pere†i ßi pardoseli. Pentru ob†inerea pere†ilor rezisten†i la actiuni chimice sau acoperirilor de plintå cu rezistentå mecanicå ridicatå. Aderen†å bunå la beton ßi o†el. Nu este potrivit la exterior ca suprafa†å de protec†ie expuså la radia†ii UV.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CD31 aderå toate elementele de beton ßi otel solide, portante, fårå praf ßi uscate, lipsite de substan†e care pot împiedica aderen†a. Orice impuritå†i trebuie så fie îndepårtate pe cale mecanicå. Pregåti†i betonul prin sablare, dåltuire sau frezare. O†elul - beton sau componentele de o†el trebuie så fie curå†ate de ruginå printr-un dispozitiv de sablat pânå când råmâne metalul curat. Grad de puritate: cel pu†in SA 2 1/2. Dupå aceea, curå†a†i suprafetele ce urmeazå a fi tratate cu aer comprimat fårå lubrifiant. Betonul (umiditate = 4%) ar trebui amorsat cu CF41. 3 ore dupå pre-tratarea suprafe†ei cu CD 31, folosind un trafalet sau o mistrie. Aplica†i stratul final în decursul urmåtoarelor 3-6 ore. Presåra†i nisip cuar†os uscat la foc pe stratul de protec†ie anticorozivå atâta timp cât este încå umed. Dacå lucrul este întrerupt pentru o perioadå mai lungå, aplicarea nisipului este întotdeauna necesarå între primul strat ßi stratul final. Asigura†i-vå cå grosimea stratului este uniformå de cel putin 0,25 mm. Materialul întårit poate fi îndepårtat numai cu mijloace mecanice. Notå: Folositi CD31 numai în mediu uscat la temperaturi de +10 °C pânå la +30° C ßi sub 80% umiditatea relativå a aerului. Toate datele furnizate au fost ob†inute la o temperaturå de +23° C ßi umiditate relativå a aerului de 50%. În alte condi†ii atmosferice întårirea poate fi acceleratå sau întârziatå.

MOD DE APLICARE
CD31 este comercializat în douå componente într-un singur recipient. Adåuga†i agentul de întårire (componenta B) peste solu†ia de bazå (componenta A) în propor†ie de 1:4 (B:A) pår†i de volum. Amesteca†i cu o bormaßinå ßi amestecåtor la aprox. 400 rpm pânå când amestecul devine complet omogen, ob†inându-se o culoare uniformå. Respecta†i durata de påstrare în bidon care depinde foarte mult de temperaturå. Aplica†i CD31 pe grundul încå umed sau lipicios, în decurs de

103

RECOMANDÅRI
În timpul aplicårii asigura†i-vå cå temperatura substratului este de cel pu†in 3°C peste punctul de rouå. CD 31 con†ine isoforondiaminå ßi råßini epoxidice. Agentul de întårire (componenta B) este caustic. Solu†ia de bazå (componenta A) iritå ochii ßi pielea ßi poate produce sensibilizare. Purta†i månußi de protec†ie ßi ochelari de protec†ie (pentru protejarea fe†ei) în timpul aplicårii. La contactul cu substan†a clåti†i bine cu apå. Dacå nu vå sim†i†i bine sau în cazul unui contact la nivelul ochilor, consulta†i imediat medicul. În afarå de informa†iile furnizate în aceastå broßurå, este important så se respecte indica†iile ßi reglementårile relevante ale diverselor organiza†ii ßi asocia†ii comerciale. Amestecarea ßi aplicarea sunt facilitate dacå produsul este depozitat într-un loc cald iarna ßi råcoros pe timp de varå, când sunt temperaturi ridicate. Caracteristicile garantate se bazeazå pe experien†a practicå ßi pe testele efectuate. Condi†iile specifice locului ßi aplicårii respective pot fi diferite de cele prezentate aici ßi astfel, utilizarea corectå a produselor noastre depåßeßte sfera noastrå de influen†å. Dacå sunt nelåmuriri, utilizatorul trebuie så facå suficiente teste pentru a se asigura cå produsul corespunde cerin†elor. Råspunderea juridicå nu poate fi acceptatå doar în baza con†inutului acestei fiße tehnice sau a oricårei consilieri verbale acordate. Aceasta fißå tehnicå le exclude pe toate cele elaborate anterior. Culoare: gri

DATE TEHNICE
Baza: Densitate: Vâscozitate: Propor†ie la amestecare: råßinå epoxidicå 1,4 kg/ dm3 12000 m Pas 4 pår†i dupå greutatea componentei A la 1 parte dupå greutate a componentei B aprox. 90 minute la + 10°C aprox. 50 minute la + 20°C aprox. 20 minute la + 30°C de la +10° C pânå la +30° C

Timp de aplicare:

Temperatura de punere în operå: Rezisten†a la temperaturå: (mediu umed) (mediu uscat) Consum:

- 30° C pânå la +80° C - 30° C pânå la +120° C aprox. 1,4 kg/dm3 volume de cavitate respectiv 1,4 kg/m2 per mm de grosime al stratului. aprox. 0,3 pânå la 0,5 kg/m2 când se foloseßte ca acoperire sau ca punte de aderen†å. 3 pânå la 6 ore 24 de ore dupå 3 zile aprox. 3,0 N/ mm2 pe beton aprox. 8,0 N/ mm2 pe otel

DEPOZITARE
Durata de depozitare de aprox. 12 luni în loc uscat, råcoros ßi ferit de înghe†.

Timp de uscare: Circulabil dupå: Capacitate portantå:

AMBALARE
Recipient de tablå de 1 kg cu douå componente.

Rezisten†a la smulgere:

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

BLACKPMSYellow012

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CX 5
Ciment de montaj
pentru lucråri cu fixare rapidå ßi puternicå CARACTERISTICI
• întårire rapidå • impermeabilitate • fårå cloruri • nu fisureazå • rezisten†å la înghe†

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru fixarea ßi instalarea componentelor din o†el ßi plastic în zidårie din cåråmidå ßi în beton. • Pentru nivelarea cråpåturilor, a gåurilor etc. • Pentru fixarea elementelor de intercala†ie. • Pentru umplerea cavitå†ilor mici cu o lårgime de maximum 20 mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CX 5 este utilizat pentru toate lucrårile de instalare în beton, tencuieli cimentate, zidårie, zidårie din cåråmidå ßi ßape. Suprafa†a trebuie så fie de bunå calitate, portantå, curatå ßi uscatå, fårå substan†e care pot cauza separarea.

MOD DE APLICARE
Umezi†i bine în prealabil, fårå så se formeze înså bål†i de apå pe suprafa†å. Adåuga†i Ceresit CX 5 în apå curatå, limpede ßi amesteca†i pânå când nu mai existå deloc bulgåri. Propor†iile de amestec în pår†i de volum sunt urmåtoarele: Consisten†å plastic 3 pår†i Ceresit CX 5 la 1 parte de apå. Consisten†å de turnare 2 pår†i Ceresit CX 5 la 1 parte de apå. Pentru o utilizare mai economicå la lucråri cu volum mare, combina†i Ceresit CX 5 cu nisip cuar†os curat de granula†ie variatå, în propor†ie 1:1. Aplica†i cimentul amestecat în timpul de aplicare (aproximativ 4 minute) – nu amesteca†i prea mult. Aten†ie! Aplica†i Ceresit CX 5 la o temperaturå cuprinså între + 5 °C ßi +30 °C.

Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de + 23 °C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. În condi†ii climatice diferite, întårirea poate fi acceleratå sau mai lentå Dacå este cazul, lua†i måsurile de rigoare, de ex. utiliza†i apå caldå în cazul în care temperatura ambiantå este scåzutå, apå rece în cazul în care temperatura ambiantå este ridicatå, iar în cazuri extreme depozita†i cimentul de construc†ie la o temperaturå adecvatå. Nu amesteca†i cu alte substan†e, aditivi sau lian†i. Dacå se adaugå nisip cuar†os, ave†i în vedere modificarea caracteristicilor ßi faptul cå puterea se poate reduce. Ceresit CX 5 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalinå cu apa. Prin urmare, proteja†i-vå pielea ßi ochii. În cazul în care contactul se produce, clåti†i bine cu apå. În caz de contact cu ochii, apela†i la ajutorul medicului.

INFORMAˇII SUPLIMENTARE
Pentru aplica†ii speciale care nu au fost men†ionate aici, utiliza†i alte produse Ceromax.

105

RECOMANDÅRI
Proprietå†ile prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii, toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitatea realå a prafului: Timp de aplicare: Temperatura de aplicare: Propor†ii de amestec: Rezisten†å la compresiune: dupå 6 ore dupå 24 ore dupå 28 zile Rezisten†å la încovoiere: dupå 6 ore dupå 24 ore dupå 28 zile Consum orientativ: Combina†ie de ciment pur 1,32 kg/ l aprox. 4 minute între + 5° C ßi + 30° C aprox. 0,3 l apå la 1 kg

DEPOZITARE
Durata de depozitare este de cca. 12 luni, într-un loc uscat.

12,0 N/ mm2 22,5 N/ mm2 40,0 N/ mm2

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 3 kg, 6 kg ßi 14 kg. Saci de 25 kg.

2,2 N/ mm2 2,6 N/ mm2 8,0 N /mm2 aprox. 1,6 kg/l volum cavitate

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-04/691 - 2007

DATE TEHNICE
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CC 83
Emulsie elasticå
Aditiv pe bazå de råßinå sinteticå pentru adezivi pentru plåci ceramice, pe suprafe†e critice sau supuse la încårcåri CARACTERISTICI
• • • • conferå mare putere de aderen†å måreßte rezisten†a la ac†iunea apei måreßte flexibilitatea måreßte rezisten†a la fisurare

DOMENII DE UTILIZARE
Aditiv sintetic pentru flexibilizarea ßi mårirea aderen†ei mortarelor folosite la placåri ßi nivelåri, etc. CC 83 se va folosi pentru placåri ceramice la interior pe urmåtoarele suprafe†e critice: placåri ceramice anterioare, suprafe†e vopsite, ßape anhidritice, B.C.A.-uri, asfalturi, dußumele, plåci de tip PAL sau PFL, plåci din fibre. De asemenea, pentru a se evita fisurile datorate contrac†iilor la placårile pe suprafe†e încålzite sau la exterior (beton tânår), adezivul se va aditiva cu CC 83. Ceresit CC 83 se va utiliza în conjunc†ie cu adezivii: Ceresit CM 9, CM 11, CM 12, CM 15.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Se va lucra pe suprafe†e rezistente, curate, uscate sau umede, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitum, praf). Dacå este necesar se va grundui cu CT 17.

Notå: Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de la 5°C la 30°C. Toate datele ßi i n f o rm a†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 20° C ßi o umiditate relativå de 60%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå.

MOD DE APLICARE
CC 83 se va amesteca în apa de preparare respectând cantitå†ile specificate în fißele tehnice. Se va adåuga apoi mortarul ßi se va amesteca pânå la omogenizare. Mortarul proaspåt în exces se va curå†a cu apå, iar cel întårit cu mijloace mecanice.

107

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate ßi ferit de umezealå se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Bidoane de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Dispersie neutrå de råßinå acrilicå 1,28 g/cm3

Propor†ii amestec: 2,10 l apå + 4 kg (3,1 l) CC83 la 25 kg CM 9, CM 11 5 l apå + 2 kg (1,6 l) CC83 la 25 kg CM 15, CM16 Chituire: CM 9, CM 11 dupå 72 ore CM 12 dupå 72 ore CM 15 dupå 4 ore

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Edi†ia APRILIE 2008

Ceresit

CC 92
Agent de impermeabilizare
Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor ßi betoanelor CARACTERISTICI
• etanßeazå porii materialului • ußor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru crearea de mortare impermeabile la interior ßi exterior. • Pentru etanßarea tencuielilor existente pe zidårie umedå. • Pentru izolarea împotriva umiditå†ii solului (pardoseli impermeabile). • Pentru tencuieli, ßape, betoane impermeabile.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CC 92 se amestecå cu ciment în propor†ie de 1:50. Se preparå apoi mortarul sau betonul utilizând ca liant acest amestec, astfel: Mortar de zidårie Mortarele de ciment-var ßi de ciment aditivate se preparå ßi se aplicå conform NE 012-99. Mortar de ßapå 1 parte ciment standard aditivat cu Ceresit CC 92, 3 pår†i nisip curat de granula†ie finå ßi mixtå. Íapa se compacteazå bine pânå la ob†inerea unei suprafe†e netede ßi lucioase, apoi se netezeßte cu drißca. Beton Agregat conform curbei granulometrice cu un con†inut ußor ridicat de nisip fin (0-0,25 mm). Dozajul minim de ciment va fi de 350 kg/ m3 pentru betoane cu agregat max. 32 mm sau 400 kg/ m3 pentru betoane cu agregat max. 16 mm. Consisten†a betonului se va ajusta în cazul folosirii vibratorului. Betonul, respectiv mortarul, se vor pune în operå dupå tehnica de lucru cunoscutå ßi se netezesc. Dacå pe aceastå suprafa†å se va aplica ßapå autonivelantå sau glet ea se va asperiza ßi se va trata cu un slam de aderen†å, la care s-a adåugat Ceresit CC 81. A se pro-

teja suprafa†a de uscarea prea rapidå ßi a se uda dacå este necesar. Notå: Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de la 5° C-30° C. Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o tempera-turå de 20° C ßi o umiditate relativå de 6%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. Mortarul con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apa are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta un medic. În cazul supradozårii se va lua în calcul pierderea rezisten†ei.

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare
109

a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE
24 luni în spa†ii uscate ßi reci.

AMBALARE
Pungi de hârtie de 1 kg.

DATE TEHNICE
Baza: Amestec de ingrediente de provenien†å vegetalå ßi animalå ßi substan†e minerale. 0,95 kg / l 1 kg CC 92 / 50 kg ciment 2% din greutatea liantului W24 < 0,5 kg /m2 • vt

Densitate: Propor†ie de amestec: Dozaj: Coeficient de absorb†ie:

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI cu nr. AT 016-03/228 - 2007

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Lac de protec†ie pentru chitul de rosturi.
Agent de impregnare transparent, fårå solven†i, pentru izolarea rosturilor de plåci ceramice pe balcoane, terase, în båi ßi dußuri. Poate fi folosit pe suprafe†e absorbante. CARACTERISTICI
• • • • • • • izoleazå rosturile protejeazå acoperirile poroase. rezistent la înghe† împiedicå murdårirea ßi formarea de ciuperci uscare rapidå (2-6 ore) pentru interior ßi exterior permite aerisirea

CT 10

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Ideal pentru protec†ia rosturilor balcoanelor ßi a teraselor. • Pentru impregnarea plåcilor ceramice, a betonului, ßapelor ßi pietrelor naturale. • Pentru hidrofobizarea suprafe†elor ca de exemplu: placåri ceramice poroase, rosturi ßi fisuri pânå la max 0,2 mm. • Ca izola†ie transparentå a rosturilor de faian†å din baie ßi duß. • Ca protec†ie limitatå în timp a suprafe†elor ce trebuie reparate (de ex. glazuri exfoliate).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CT 10 poate fi folosit pe toate suprafe†ele solide, curate, uscate sau ußor umede. Rosturile proaspete se pot proteja dupå minim 7 zile. Zonele nerezistente ßi alte por†iuni avariate trebuie reparate. Suprafa†a se va curå†a bine ßi intens (se va †ine cont de timpul de uscare), eflorescen†ele vor fi îndepårtate mecanic. Por†iunile ce nu trebuie prelucrate vor fi acoperite. Preveni†i umezirea substratului. Nu se foloseßte la impregnarea fa†adelor pentru ob†inerea unor suprafe†e lucioase. Aici se va folosi Ceresit CT 13 impregnare de fa†ade. Notå: Ceresit CT 10 nu poate fi folosit decât la temperaturi de + 5° C pânå la + 25° C ßi o umiditate relativå a aerului sub 80%. Nu va fi aplicat pe suprafe†e expuse la razele soarelui sau pe suprafe†e încålzite de soare. Rezisten†a la ploaie apare dupå cca. 2 - 6 ore. Impregnarea îßi atinge capacitatea maximå dupå cca. 14 zile. Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de + 23° C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 50%. În alte condi†ii climatice decât cele prezentate mai sus uscarea poate fi mai rapidå sau mai lentå. Nu arunca†i surplusul de material în sistemul de canalizare. Sculele folosite la aplicare vor fi spålate imediat cu apå. Resturile uscate de material pot fi curå†ate (de ex. cu whitespirt). În cazul bazelor foarte poroase se vor efectua suficiente probe pentru a se putea observa eventualele intensificåri ale culorilor. Consum cca. 0,15 pânå la 0,25 l/m2. Pe lângå aceste indica†ii RECOMANDåRI vor fi respectate ßi regulile ßi normele

MOD DE APLICARE
Ceresit CT 10 va fi agitat bine în bidon înainte de folosire. Materialul se va turna ßi se va întinde uniform cu un burete sau o rolå cu pår scurt. Pentru impregnarea rosturilor la interior Ceresit CT 10 se va aplica cu o pensulå. Dupå cca. 5 minute materialul în exces va fi curå†at ßi se va ßterge cu o cârpå umedå. O singurå aplicare este de regulå suficientå. O acoperire ulterioarå poate fi efectuatå dupå aprox. 6 luni.

diferitelor organiza†ii ßi asocia†ii de specialitate. Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi examinårile tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la

111

fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi, prin urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, dacå existå dubii, se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Culoare: emulsie siliconicå cca. 1,0 kg/l alb-låptos, transparentå, uscatå +5° C pânå la +25° C dupå cca. 2 - 6 ore (în func†ie

Temperatura de prelucrare: Rezisten†a la ploaie: de condi†iile de climå) Efect:

DEPOZITARE
A se påstra în loc råcoros ßi ferit de înghe† aprox. 12 luni.

AMBALARE
Bidon din palstic de 3 litri.

efectul complet al impregnårii dupå cca 14 zile pentru aprox 1-2 ani (depinde de cantitatea aplicata, volumul porilor, solicitarea specifica a locului de aplicare)

Coeficientul de absorb†ie a apei W: Rezisten†a la difuzia vaporilor: Clasa de pericol a apei (WGK): Timp de acoperire: Consum/m2:

< 0,5 kg/m2 v h

0 (nu poate fi måsurat)

I dupå cca. 6 luni cca. 200 ml în func†ie de capacitatea de absorb†ie a suprafe†ei

Pentru cå absorb†ia de material impregnant depinde foarte mult de capacitatea de absorb†ie este bine så se efectueze teste pe anumite suprafe†e pentru stabilirea exactå a consumului de material. Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu nr AT 016-03/703-2008

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

CT 13
Agent de impregnare a fa†adelor
Agent de impregnare fårå solven†i, transparent, pentru toate suprafe†ele absorbante, minerale ßi foarte alcaline CARACTERISTICI
• • • • • fårå solven†i rezistent la intemperii stabilitate la alcali permite difuzia penetrare puternicå

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru impregnarea zidåriilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare ßi a †iglelor. • Pentru hidrofobizarea suprafe†elor alcaline, de ex. beton, fibrociment, zidårie de calcar, a tencuielilor proaspete, a rostuirilor proaspete, etc. • Pentru protejarea fa†adei împotriva ploilor ßi a agen†ilor atmosferici agresivi. • Pentru împiedicarea eflorescen†ei, a daunelor provocate de înghe†, formarea de mucegai. • Pentru asigurarea unei impregnåri rezistente la apå, ßi în cazul fisurilor existente (fisuri de suprafa†å) pânå la o deschidere de 0,2 mm. Nu poate fi folosit la pardoseli sau pentru izolarea pardoselilor împotriva apei subterane, a apei de suprafa†å, infiltrårii de apå ßi a apei sub presiune. A nu se folosi la tencuieli cu råßini sintetice sau la vopsele de fa†adå pe bazå de dispersie.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 13 impregnare de fa†ade poate fi folosit pe suprafe†ele solide, portante, rezistente la înghe†, absorbante, uscate sau ußor umede. Dacå fa†ada a fost curå†atå cu apå sau dupå o perioadå mai lungå de ploi se va avea grijå înainte de impregnare, ca suprafa†a så fie uscatå. Fisurile, rosturile, defectele ßi altele vor fi reparate. Geamurile, ußile ßi celelalte anexe, dar ßi suprafe†ele învecinate vor fi acoperite ßi/sau imediat dupå impregnare vor fi curå†ate cu apå.

cu o lungime de cca. 50 cm så se prelingå pe suprafa†a materialului de construc†ie. A se evita formarea de cea†å prin pulverizare. Pentru ob†inerea unei penetråri puternice se va aplica de cel putin douå ori (ud pe ud). Geamurile, pår†ile de construc†ie învecinate ßi alte anexe, aparate etc. vor fi acoperite, respectiv vor fi spålate imediat dupå impregnarea cu apå. Aparatele de lucru se vor curå†a dupå impregnare, cu apå. Plantele ßi arbußtii se vor acoperi. Notå: Folosi†i CT 13 decât la temperaturi de + 5° C pânå la + 35° C ßi o umiditate relativå a aerului sub 80%. Toate datele enumerate au fost ob†inute la o temperaturå de + 23° C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 50%. În cazul altor condi†ii climatice uscarea poate fi acceleratå sau încetinitå. Acoperirea cu vopseluri (CT42 sau CT44) a fa†adelor se poate face dupå 6 luni ßi dupå grunduire cu CT 17.

MOD DE APLICARE
CT 13 impregnare de fa†adå va fi agitat bine în bidon înainte de folosire. Materialul se va aplica cu o pensulå moale sau o bidinea - în cazul suprafe†elor mai mari prin procedura de pulverizare - pânå la satura†ia suprafe†ei uscate, astfel încât un film

113

RECOMANDÅRI
Pe lângå aceste indica†ii vor fi respectate ßi regulile ßi normele diferitelor organiza†ii ßi asocia†ii de specialitate. Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi examinårile tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi, prin urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea, dacå existå dubii, se recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespunde cerin†elor. Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd valabitatea. Baza:

DATE TEHNICE
emulsie siliconicå cca. 1,0 g/cm3 alb-låptos, transparentå dupå uscare +5° C pânå la +35° C dupa cca. 4 ore efectul complet al impregnårii dupå aprox 4 såptamâni pentru aprox. 8 pânå la 12 ani (depinde de cantitatea aplicatå, volumul porilor, condi†ii specifice amplasamentului).

Densitate: Culoare:

Temperatura de aplicare: Rezisten†a la ploaie: Efect:

DEPOZITARE
12 luni într-un spa†iu råcoros ferit de înghe†. Coeficientul de absorb†ie a apei W: Rezisten†a la difuzia vaporilor: Gata de acoperire: Consum/m2:

< 0,5 kg/ m2 v h

AMBALARE
Canistre din plastic de 5 ßi 10 litri

0 (nu poate fi måsurat) dupå cca. 6 luni

pentru beton ßi zidåriile de clincher cu absorb†ie micå aprox. 0,2 l, piatrå de calc aprox 0,5 l, cåråmidå aparentå, mortar de tencuialå cca. 0,7 l

Pentru cå absorb†ia de material impregnant depinde foarte mult de capacitatea de absorb†ie, este bine så se efectueze teste pe suprafe†ele ce urmeazå a se impregna pentru stabilirea exactå a consumului de material. Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu nr AT 016-04/471-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Vopsea grund

CT 15
CARACTERISTICI
• disponibilå în mai multe culori • faciliteazå aplicarea tencuielilor • creßte aderen†a suprafe†ei • impermeabilå • gata preparatå

Edi†ia APRILIE 2008

Pe bazå de dispersie de silicat de potasiu ßi råßini acrilice pentru amorsarea suportului pe care se aplicå tencuieli silicatice în strat sub†ire, chituri ßi straturi de zugråvealå

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CT 15 faciliteazå aplicarea tencuielilor silicatice CT 72, CT 73 în strat sub†ire ßi ‘tencuirea’ la interior ßi exterior a clådirilor. Se recomandå pentru amorsarea suportului în cazul în care clådirile sunt izolate termic cu sistemul de izolare termicå Ceresit sau tencuieli tradi†ionale. Vopseaua grund CT 15 se poate aplica pe plåci aglomerate, plåci de gips-carton, tencuieli din ipsos, toate tipurile de beton ßi straturi de zugråvealå rezistente. Prin amorsarea suportului cu vopseaua CT 15 se reduce considerabil absorb†ia, ceea ce împiedicå uscarea prea rapidå a produsului aplicat. Adaosurile fine din CT 15 determinå rezisten†a la abraziune a suprafe†ei amorsate. Îmbunåtå†eßte aderen†a straturilor de tencuialå ßi zugråvealå. Acest produs are proprietå†i de acoperire bune ßi determinå omogenitatea suprafe†ei, prin aceasta împiedicând formarea de pete pe tencuielile silicatice colorate. Se recomandå folosirea Ceresit CT 17 pentru amorsarea suprafe†elor absorbante.

MODUL DE APLICARE
Con†inutul gåle†ii trebuie amestecat. Nu se vor folosi nici recipiente nici instrumente ruginite. Nu dilua†i vopseaua! Nu folosi†i role pentru vopsit. CT 15 se aplicå cu o pensulå, uniform ßi într-un singur strat. Timpul de uscare este de aproximativ 3 ore. Instrumentele ßi petele se curå†å cu apå. Se recomandå colorarea grundului în func†ie de culoarea tencuielii conform tabelului. Notå Prelucrarea se realizeazå la temperatura aerului ßi suprafe†ei cuprinså între +5 ßi +25°C ßi umiditatea relativå mai micå de 80%. Toate datele tehnice au fost ob†inute la temperatura de +20°C ßi umiditatea relativå a aerului de 60%. În condi†ii climatice diferite întårirea ßi uscarea grundului pot fi accelerate sau întârziate. În cazul contactului cu ochii clåti†i cu apå ßi consulta†i medicul.
115

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
Suportul care urmeazå a fi amorsat cu vopsea Ceresit CT 15 trebuie så fie plan, neted, uscat ßi lipsit de substan†e antiaderente: gråsime, bitum, praf etc. Murdåria ßi straturile cu rezisten†å scåzutå se vor îndepårta. Straturile de adeziv sau var se vor îndepårta. Suprafa†a se va spåla cu apå. Orice defec†iuni sau goluri în tencuialå vor fi umplute cu Ceresit CT 85. Suprafe†ele absorbante, de ex. tencuieli din gips, plåci aglomerate, gips-carton, gips-carton neimpregnat vor fi amorsate cu Ceresit CT 17 ßi låsate aproximativ 4 ore så se usuce.

RECOMANDÅRI
În cazul amorsårii suprafe†ei suport pentru tencuieli în strat sub†ire se recomandå ca vopseaua grund CT 15 så se aplice într-o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Fißa tehnicå determinå domeniul de utilizare a materialului ßi modul de aplicare dar nu poate înlocui prelucrarea de cåtre profesionißti. Aplicarea se va efectua cu respectarea principiilor de siguran†å în realizarea construc†iilor. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, cu toate acestea condi†iile ßi modalitatea de aplicare se aflå în afara sferei sale de influen†å. În cazul în care apar dubii se vor efectua teste. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Baza: dispersie apoaså de silicat de potasiu ßi råßini acrilice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i aprox. 1,5 kg/dm3 de la +5 pânå la +25°C aprox. 3 ore de la 0,2 la 0,5 l/m2 în func†ie de planeitatea ßi capacitatea de absorb†ie a suportului

Densitate: Temperatura de aplicare: Timp de uscare: Consum:

DEPOZITARE
Pânå la 6 luni de la data fabricårii în spa†iu uscat ßi råcoros ßi în ambalajul original. A se feri de înghe†!

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu nr AT 016-04/694-2007

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 10 l.

CULOAREA GRUNDULUI CT 15
CF 2 FL 2 BL 2

CULOAREA RECOMANDATÅ PENTRU TENCUIALÅ
linia: DAKOTA (DK), CALIFORNIA (CF) sau culorile: SAHARA SH 2, SH 3 linia: FLORIDA (FL) sau culorile: SAVANNE SV 2, SV 3 linia: MONTANA (MT), BALI (BL) sau culorile: TOSKANA TK, TK 3, TK 4, SAHARA SH 4 linia: AMAZON (AM) linia: LAGUNA (LG), PACIFIC (PC), BALTIC (BT), ATLANTIC (AT), ALASKA (AL) linia: ETNA (ET), SIBERIA (SI), TUNDRA (TD) sau culorile: SAVANNE SV 5, SV 6, SAHARA SH 5, SH 6, COLORADO CO 5, CO 6, TOSKANA TK 5, TK 6, ARIZONA AR 6 linia: NEVADA (NV), TEXAS (TX), AFRICA (AF), MADEIRA (MD) sau culorile: ARIZONA AR 2, AR 3, AR 4, AR 5, SAVANNE SV 4, COLORADO CO 2, CO 3, CO 4 linia: POLAR (PL), PROVENCE (PR), KASHMIR (KS) linia: FUJI (FJ) toate culorile desemnate cu cifra 1, din toate gamele coloristice

AM 2 PC 2

SI 2

TX 2

PR 2 FJ 2 alb

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 16
Vopsea grund de culoare albå
CARACTERISTICI
• • • • • • gata preparat îmbunåtå†eßte aderen†a hidrofob mare putere de acoperire nu con†ine solvent, inodor poate fi colorat în culori apropiate tencuielii

Edi†ia APRILIE 2008

Pentru amorsarea suprafe†elor înaintea aplicårii tencuielilor decorative

DOMENII DE UTILIZARE
• Ca grund pentru aplica†ii la interior ßi exterior; • Pentru grunduirea suprafe†elor înainte de aplicarea tencuielilor pe bazå de råßini sintetice ßi, de asemenea, pentru ob†inerea unui strat de culoare albå, rezistent; • Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Se aplicå pe toate suprafe†ele minerale, rezistente, ca de exemplu: betonul, tencuielile, plåcile de gips-carton, beton ußor. Se poate aplica pe plåci de P.A.L. sau plåci din OSB ca amorså înaintea lipirii plåcilor din polistiren. Plåcile de OSB trebuie asperizate bine înaintea aplicårii. • Pentru grunduirea ßi acoperirea preliminarå a elementelor de B.C.A. ßi beton ußor.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CT 16 poate fi utilizat pe toate suprafe†ele rezistente, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, praf, etc). A se verifica duritatea ßi capacitatea portantå a suprafe†elor.

Se recomandå colorarea grundului în func†ie de culoarea tencuielii conform tabelului.

DEPOZITARE
12 luni, în locuri råcoroase, ferite de înghe†.

AMBALARE
Canistre de plastic de 10 l.

MOD DE APLICARE
Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu rola. În func†ie de condi†iile de uscare, lucrårile ulterioare se pot demara dupå aproximativ 3 ore. Dupå întårire, suprafa†a grunduitå trebuie så fie rezistentå la abraziune (zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå caracteristicå, grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spåla, imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu diluant. CT 16 se aplicå la temperaturi între 5˚ C ßi 35˚ C ßi max. 80% umiditate relativå a aerului. Datele tehnice prezentate sunt ob†inute la o temperaturå de 23˚ C ßi umiditate 50%. În condi†ii climatice diferite, întårirea ßi uscarea grundului pot fi accelerate sau întârziate.

DATE TEHNICE
Bazå: Dispersie vâscoaså de råßinå sinteticå ßi componente minerale, pigmentatå 1,58 kg/ l 5° C - 35° C 3 - 6 ore Aprox. 120 w < 0,5 kg/ m2√h cca. 0,3 l/ m2

Densitate: Temperaturå de aplicare: Timp de uscare: Rezisten†å la difuzia vaporilor: Coeficient de absorb†ie a apei: Consum:

117

CULOAREA GRUNDULUI CT 16
CF 2 FL 2 BL 2

CULOAREA RECOMANDATÅ PENTRU TENCUIALÅ

linia: DAKOTA (DK), CALIFORNIA (CF) sau culorile: SAHARA SH 2, SH 3 linia: FLORIDA (FL) sau culorile: SAVANNE SV 2, SV 3 linia: MONTANA (MT), BALI (BL) sau culorile: TOSKANA TK, TK 3, TK 4, SAHARA SH 4 linia: AMAZON (AM) linia: LAGUNA (LG), PACIFIC (PC), BALTIC (BT), ATLANTIC (AT), ALASKA (AL) linia: ETNA (ET), SIBERIA (SI), TUNDRA (TD) sau culorile: SAVANNE SV 5, SV 6, SAHARA SH 5, SH 6, COLORADO CO 5, CO 6, TOSKANA TK 5, TK 6, ARIZONA AR 6 linia: NEVADA (NV), TEXAS (TX), AFRICA (AF), MADEIRA (MD) sau culorile: ARIZONA AR 2, AR 3, AR 4, AR 5, SAVANNE SV 4, COLORADO CO 2, CO 3, CO 4 linia: POLAR (PL), PROVENCE (PR), KASHMIR (KS) linia: FUJI (FJ) toate culorile desemnate cu cifra 1, din toate gamele coloristice

AM 2 PC 2

SI 2

TX 2

PR 2 FJ 2 alb

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu nr AT 016-04/477-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

CT 17
Grund de profunzime, fårå solvent
Grund pe bazå de råßini sintetice pentru suprafe†e critice, înainte de aplicarea placårilor, a acoperirilor sau a ßapelor autonivelante CARACTERISTICI
• • • • • • • penetrare puternicå rezistent la factorii atmosferici agresivi împotriva umezelii inodor întåreßte stratul suport reduce absorb†ia fårå solven†i

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Ca grund pentru pere†i ßi planßee; • Pentru stabilizarea ßi reducerea absorbabilitå†ii betoanelor ußoare, a BCA-ului, a gleturilor de ipsos, a plåcilor de ipsos ßi gips carton, a ßapelor anhidrit, a ßapelor de ciment absorbante, a acoperirilor ceramice sau cu piatrå naturalå, a planßeelor de beton de mare densitate, netede, a straturilor suport ce au ca liant cimentul.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CT 17 poate fi utilizat pe toate suprafe†ele absorbante, rezistente, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, praf, etc). A se verifica duritatea ßi capacitatea portantå a suprafe†elor. Íapele anhidrit (pe bazå de gips) vor fi asperizate mecanic. Suprafe†ele vor fi curå†ate de praf. Notå: CT 17 se aplicå la temperaturi între 5° C ßi 35° C.

RECOMANDÅRI
Datele tehnice prezentate sunt ob†inute la o temperaturå de 20°C ßi umiditate 60%. În condi†ii climatice diferite, întårirea ßi uscarea grundului pot fi accelerate sau întârziate. Datele prezentate se bazeazå pe teste ßi pe experien†a practicå. Totußi, datoritå condi†iilor variate de lucru, dacå existå dubii, constructorul trebuie så facå teste proprii privind produsul.

MOD DE APLICARE
Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu bidineaua. În func†ie de condi†iile de uscare, lucrårile ulterioare se pot demara dupå aproximativ 4 ore. Dupå întårire, suprafa†a grunduitå trebuie så fie rezistentå la abraziune (zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå caracteristicå, grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se pot spåla, imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu diluant.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase, ferite de înghe†.

AMBALARE
Canistre de plastic de 10 l.

119

DATE TEHNICE
Bazå: Culoare: Densitate: Timp de uscare: Rezisten†å la difuzia vaporilor: Consum: Temperaturå de aplicare: Dispersie de råßini sintetice în apå, ußor pigmentatå Galben deschis 1 kg/ l Aprox. 4 ore Aprox. 100 0,1- 0,2 l/ m2 - în func†ie de absorb†ia suprafe†ei 5° C - 30° C

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu nr AT 016-04/475-2006

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 60
CARACTERISTICI
• gata preparatå • rezistentå la vapori • hidrofugå • rezistentå la condi†iile atmosferice • disponibilå în 211 culori

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuialå acrilicå, granulatå, granule de 1,5 mm
Tencuialå decorativå în straturi sub†iri care poate fi aplicatå atât la exterior, cât ßi la interior

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 60 poate fi folositå la realizarea straturilor sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale, suprafe†e din gips-carton, plåci aglomerate etc. Produsul CT 60 poate fi folosit ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå este realizatå cu ajutorul sistemului de termoizola†ie Ceresit Ceretherm, prin aplicarea unor plåci din polistiren expandat. În cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie <30%) se recomandå aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Produsul CT 60 poate fi aplicat pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea impiedica aderen†a. • tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - trebuie amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 16; • straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie grunduite cu vopsea CT 16; • suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o umiditate mai micå de 1% trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16; • plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixate în conformitate cu indica†iile producåtorului plåcilor trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16; • straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) - rezistente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT 16. Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi a suprafe†elor din beton trebuie så aplica†i înainte un strat sub†iere de CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlåturate în totalitate. Suprafe†ele cu absorb†ie mare trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel putin 4 ore - cu vopseaua CT 16. Se recomandå folosirea unei vopsele-grund CT 16 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 60 se poate aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16.

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adåugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! CT 60 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drißte din plastic, trebuie så nivela†i stratul aplicat. Nu stropi†i cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så deli-

121

miteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Sculele se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

Aplicarea tencuielii CT 60 se va face umed pe umed, fårå întreruperi, pentru a se evita formarea nadelor. A NU SE STROPI TENCUIALA PROASPÅT APLICATÅ CU APÅ. Renovarea tencuielilor se face prin vopsire cu Ceresit CT 42, 44, vopsele acrilice sau CT 48.
Notå: Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de + 5° C - + 25° C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de + 20° C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza: dispersie apoaså de råßini sintetice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i aprox. 1,6 kg/l + 5° C - + 30° C aprox. 15 min. dupå aprox. 24 de ore aprox. 2,0 kg/ m2 9-10 Sd: 0,26 m W=0,1 kg/ m2 x h0,5 < 7% > 0,5 N/m2

Densitate: Temperatura de utilizare: Timp de uscare: Rezisten†a la ploaie:

RECOMANDÅRI
Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii. Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT 60 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot intâlni diferen†e de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numår de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii, toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Consum orientativ: pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport:

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/477-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 63
Tencuialå decorativå în straturi sub†iri care poate fi aplicatå la exterior cât ßi la interior CARACTERISTICI
• disponibilå în 211 culori • gata de utilizare • rezistentå la vapori • hidrofugå • rezistentå la factori atmosferici agresivi

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 3 mm

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 63 poate fi folositå la realizarea straturilor sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale, suprafe†e din gips-carton, plåci aglomerate etc. Produsul CT 63 poate fi folosit ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå este realizatå cu ajutorul unui sistem de termoizola†ie Ceresit-Ceretherm, prin aplicarea unor plåci din polistiren expandat. În cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie <30%), se recomanda aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Produsul CT 63 poate fi aplicat pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a. • tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - trebuie amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 16; • straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie grunduite cu vopsea CT 16; • suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o umiditate mai micå de 1% trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16; • plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixare în conformitate cu indica†iile producåtorului plåcilor trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) - rezistente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT 16. Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton trebuie så aplica†i înainte un strat sub†ire de CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlåturate în totalitate. Suprafe†ele cu absorb†ie mare trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel putin 4 ore - cu vopseaua CT 16. Se recomandå folosirea unei vopsele-grund CT 16 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 63 se poate aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16.

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adåugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! CT 63 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drißte din plastic, trebuie så nivela†i stratul aplicat. În func†ie de direc†ia de mißcare a gletierei, se pot ob†ine diferite modele datoritå granulelor pe care tencuiala le con†ine. Nu stropi†i cu apå!

123

Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Sculele se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic.

Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îsi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

Aplicarea tencuielii CT 63 se va face umed pe umed, fårå întreruperi, pentru a se evita formarea nadelor. A NU SE STROPI TENCUIALA PROASPÅT APLICATÅ CU APÅ. Renovarea tencuielilor se face prin vopsire cu Ceresit CT 42, 44, vopsele acrilice sau CT 48.
Notå! Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de + 5° C - + 25° C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de + 20° C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza: dispersie apoaså de råßini sintetice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i aprox. 1,6 kg/ l +5o C - +25o C aprox. 15 min. dupå aprox. 24 de ore aprox. 3,0 kg/ m2 9-10 Sd: 0,26 m W=0,1 kg/ m2 x h0,5 < 7% > 0,5 N/m2

Densitate: Temperatura de utilizare: Timp de uscare: Rezisten†a la ploaie: Cantitate utilizatå: pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport:

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT63 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot întâlni diferen†e de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numår de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så solicita†i consiliere.

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/477-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 64
Tencuialå decorativå în straturi sub†iri care poate fi aplicatå la exterior cât ßi la interior CARACTERISTICI
• • • • • disponibilå în 211 culori gata de utilizare rezistentå la vapori hidrofugå rezistentå la factori atmosferici agresivi

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 2 mm

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 64 poate fi folositå la realizarea straturilor sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale, suprafe†e din gips-carton, plåci aglomerate etc. Produsul CT 64 poate fi folosit ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå este realizatå cu ajutorul unui sistem de termoizola†ie CeresitCeretherm, prin aplicarea unor plåci din polistiren expandat. În cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie <30%), se recomandå aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Produsul CT 64 poate fi aplicat pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a. • tencuieli pe baza de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate 4%) – trebuie amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 16; • straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie grunduite cu vopsea CT 16; • suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o umiditate mai micå de 1% trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16; • plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixare în conformitate cu indica†iile producåtorului plåcilor trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) - rezistente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT 16. Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton trebuie så aplica†i înainte un strat sub†iere de CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlåturate în totalitate. Suprafe†ele cu absorb†ie mare trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel pu†in 4 ore – cu vopseaua CT 16. Se recomandå folosirea unei vopsea-grund CT 16 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 64 se poate aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16.

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adåugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! CT 64 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drißte din plastic, trebuie så nivela†i stratul aplicat. În func†ie de direc†ia de mißcare a gletierei, se pot ob†ine diferite modele datoritå granulelor pe care tencuiala le con†ine. Nu stropi†i cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material

125

cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuialå, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Sculele se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic.

Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

Aplicarea tencuielii CT 64 se va face umed pe umed, fårå întreruperi, pentru a se evita formarea nadelor. A NU SE STROPI TENCUIALA PROASPÅT APLICATÅ CU APÅ. Renovarea tencuielilor se face prin vopsire cu Ceresit CT 42, 44, vopsele acrilice sau CT 48.
Notå! Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de + 5°C - + 25°C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de +20°C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza dispersie apoaså de råßini sintetice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i aprox. 1,6 kg/ dm3 + 5°C - + 25°C aprox. 15 min. dupå aprox. 24 de ore aprox. 2,2 kg/ m2 9-10 Sd: 0,26 m W=0,1 kg/ m2 x h0,5 < 7% > 0,5 N/m2

Densitate Temperatura de utilizare: Timp de uscare: Rezisten†å la ploaie: Cantitate utilizatå: pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport:

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT 64 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot întâlni diferen†e de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numar de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv în caz de dubii însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere.

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/477-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 72
CARACTERISTICI
• disponibilå în 211 culori • gata preparatå • permeabilå la vaporii de apå • hidrofobå • rezistentå la condi†ii atmosferice

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuialå silicaticå, cu aspect de praf de piatrå granule 1,5 mm sau 2,5 mm
Tencuialå decorativå în strat sub†ire pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 72 este utilizatå la realizarea straturilor sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale, ipsos ßi plåci aglomerate, plåci din ipsos armat cu fibre etc. Recomandåm aplicarea tencuielii CT 72 ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå este realizatå cu ajutorul unui sistem de termoizolatie cu placi de vatå mineralå. CT 72 se recomandå pentru zonele în care este necesarå asigurarea permeabilitå†ii la vapori. CT 72 se recomandå la fa†adele clådirilor vechi ce trebuiesc renovate. CT 72 este disponibilå într-o gamå largå de culori, cu toate acestea în cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie < 30%) se recomandå aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
CT 72 se aplicå pe suprafe†e suport netede, cu capacitate portantå, uscate ßi curate, fårå urme de gråsime, bitum, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a: - tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 3 zile), beton (cu o vechime mai mare de 3 zile, umiditate 4%), amorsate cu vopsea Ceresit CT 15, - straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipite cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile), amorsate cu vopsea CT 15, - suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu umiditate mai micå de 1%, grunduite întâi cu Ceresit CT 17 ßi amorsate apoi cu vopsea CT 15, - plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixate conform recomandårilor producåtorului, grunduite mai întâi cu CT 17 ßi amorsate apoi cu vopsea CT 15, - straturi de zugråvealå cu aderen†å bunå la suprafa†a suport (doar în interiorul clådirilor), amorsate cu vopsea CT 15.

Suprafe†ele suport cu denivelåri ßi defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi a suprafe†elor suport din beton se va folosi Ceresit CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele, de var ßi de adeziv trebuie înlåturate. Suprafe†ele suport absorbante vor fi grunduite cu CT 17 ßi vopsite dupå minim 4 ore cu Ceresit CT 15. Se recomandå folosirea unei vopsele CT 15 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Stratul de tencuialå CT 72 se poate aplica numai dupå uscarea completå a vopselei CT 15. Umiditatea suprafe†ei suport poate determina distrugerea tencuielii, de aceea se recomandå asigurarea etanßårii corespunzåtoare în încåperile expuse la umezealå.

MOD DE APLICARE
Întregul con†inut al recipientului se va amesteca cu aten†ie. Dacå este necesar se poate adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare prin adåugarea unei cantitå†i mici de apå ßi prin amestecare. Nu se vor folosi instrumente ßi recipiente ruginite.
127

CT 72 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå se niveleazå stratul aplicat cu ajutorul unei drißte din plastic. Nu stropi†i tencuiala cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere continua†i din locul astfel delimitat (marginea tencuielii aplicatå anterior poate fi protejatå cu bandå autoadezivå). Sculele se spalå cu apå iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. Renovarea tencuielii se realizeazå cu vopsea silicat Ceresit CT 54 ßi cu vopsea silicon Ceresit CT 48. Notå Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi suprafe†ei cuprinså între +5 ßi +25°C ßi o umiditate relativå a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de +20°C ßi o umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini ßi mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi consulta†i medicul. Acest produs nu se va låsa la îndemâna copiilor.

DEPOZITARE
Pânå la 6 luni de la data fabricårii, dacå este depozitat în mediu uscat ßi în ambalajul original. A se feri de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza: dispersie apoaså de silicat de potasiu ßi råßini acrilice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i 1,7 kg/dm3 de la +5 la +25°C aprox. 15 min. de la 24 la 48 de ore în func†ie de temperaturå CT 72 granule 1,5 mm de la 2,1 la 2,5 kg/m2 CT 72 granule 2,5 mm de la 3,8 la 4 kg/m2
9-10 Sd: 0,142 m W=0,12 kg/ m2 x h0,5 > 9% > 0,5 N/m2

Densitate: Temperatura de utilizare: Timp de uscare Rezisten†å la ploaie: Consum orientativ:

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. Deoarece adaosurile minerale pot determina diferen†e de culoare suprafe†ele se vor tencui cu materiale având înscris pe ambalaj acelaßi numår de lot. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Fißa tehnicå determinå domeniul de utilizare a materialului ßi modul de aplicare dar nu poate înlocui prelucrarea de cåtre profesionißti. Aplicarea se va efectua cu respectarea principiilor de siguran†å în realizarea construc†iilor. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, cu toate acestea condi†iile ßi modalitatea de aplicare se aflå în afara sferei sale de influen†å. În cazul în care apar dubii se vor efectua teste. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport:

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/694-2007 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 73
Tencuialå silicaticå, cu aspect canelat granule 2 mm sau 3 mm
Tencuialå decorativå în strat sub†ire pentru interior ßi exterior CARACTERISTICI
• disponibilå în 211culori • gata preparatå • foarte permeabilå la vaporii de apå • hidrofobå • rezistentå la condi†ii atmosferice • rezistentå la murdårie

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 73 este utilizatå la realizarea straturilor sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale, ipsos ßi plåci aglomerate, plåci din ipsos armat cu fibre etc. Recomandåm aplicarea tencuielii CT 73 ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå este realizatå cu ajutorul unui sistem de termoizola†ie cu plåci de polistiren sau plåci de vatå mineralå. CT 73 se recomandå pentru zonele în care este necesarå asigurarea permeabilitå†ii la vapori. CT 72 se recomandå la fa†adele clådirilor vechi ce trebuiesc renovate. CT 73 este disponibilå într-o gamå largå de culori, cu toate acestea în cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie < 30%) se recomandå aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii arhitectonice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT
CT 73 se aplicå pe suprafe†e suport netede, cu capacitate portantå, uscate ßi curate, fårå urme de gråsime, bitum, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a: - tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 3 zile), beton (cu o vechime mai mare de 3 zile, umiditate 4%), amorsate cu vopsea Ceresit CT 15, - straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipite cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile), amorsate cu vopsea CT 15, - suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu umiditate mai micå de 1%, grunduite întâi cu Ceresit CT 17 ßi amorsate apoi cu vopsea CT 15, - plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixate conform recomandårilor producåtorului, grunduite mai întâi cu CT 17 ßi amorsate apoi cu vopsea CT 15,

- straturi de zugråvealå cu aderen†å bunå la suprafa†a suport (doar în interiorul clådirilor), amorsate cu vopsea CT 15. Suprafe†ele suport cu denivelåri ßi defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi a suprafe†elor suport din beton se va folosi Ceresit CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele, de var ßi de adeziv trebuie înlåturate. Suprafe†ele suport absorbante vor fi grunduite cu CT 17 ßi vopsite dupå minim 4 ore cu Ceresit CT 15. Se recomandå folosirea unei vopsele CT 15 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Stratul de tencuialå CT 73 se poate aplica numai dupå uscarea completå a vopselei CT 15. Umiditatea suprafe†ei suport poate determina distrugerea tencuielii, de aceea se recomandå asigurarea etanßårii corespunzåtoare în încåperile expuse la umezealå.

129

MOD DE APLICARE
Întregul con†inut al recipientului se va amesteca cu aten†ie. Dacå este necesar se poate adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare prin adåugarea unei cantitå†i mici de apå ßi prin amestecare. Nu se vor folosi instrumente ßi recipiente ruginite. CT 73 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå se niveleazå stratul aplicat cu ajutorul unei drißte din plastic. Nu stropi†i tencuiala cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere continua†i din locul astfel delimitat (marginea tencuielii aplicatå anterior poate fi protejatå cu bandå autoadezivå). Sculele se spalå cu apå iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. Renovarea tencuielii se realizeazå cu vopsea silicat Ceresit CT 54 ßi cu vopsea silicon Ceresit CT 48. Notå Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi suprafe†ei cuprinså între +5 ßi +25°C ßi o umiditate relativå a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de +20°C ßi o umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini ßi mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi consulta†i medicul. Acest produs nu se va låsa la îndemâna copiilor.

DEPOZITARE
Pânå la 6 luni de la data fabricårii, dacå este depozitat în mediu uscat ßi în ambalajul original. A se feri de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza: dispersie apoaså de silicat de potasiu ßi råßini acrilice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i 1,7 kg/dm3 de la +5 la +25 °C aprox. 15 min. de la 24 la 48 de ore în CT 72 granule 2 mm de la 2,5 la 2,7 kg/m2 CT 72 granule 3 mm de la 3,5 la 3,8 kg/m2
9-10 Sd: 0,142 m W=0,12 kg/ m2 x h0,5 > 9% > 0,5 N/m2

Densitate: Temperatura de aplicare: Timp de uscare: Rezisten†å la ploaie: func†ie de temperaturå Consum orientativ:

pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport:

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. Deoarece adaosurile minerale pot determina diferen†e de culoare suprafe†ele se vor tencui cu materiale având înscris pe ambalaj acelaßi numår de lot. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Fißa tehnicå determinå domeniul de utilizare a materialului ßi modul de aplicare dar nu poate înlocui prelucrarea de cåtre profesionißti. Aplicarea se va efectua cu respectarea principiilor de siguran†å în realizarea construc†iilor. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, cu toate acestea condi†iile ßi modalitatea de aplicare se aflå în afara sferei sale de influen†å. În cazul în care apar dubii se vor efectua teste. Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/694-2007 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 74
CARACTERISTICI
• permeabilå la vapori • grad de hidrofobizare ridicat • rezisten†å mare la condi†iile atmosferice • rezisten†å sporitå la murdårie • disponibilå în peste 211 culori • gata preparatå

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuiala Siliconicå, aspect de praf de piatrå, cu granula†ia de 1,5 mm sau 2 mm
Tencuialå decorativå aplicatå în strat sub†ire pentru aplica†ii la interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala decorativå Ceresit CT 74 este folositå pentru aplicarea pe suporturi de beton, tencuieli tradi†ionale suprafe†e pe bazå de gips, plåci aglomerate. Tencuiala Ceresit CT 74 este recomandatå ca strat final de finisare a fa†adei în cadrul sistemului de termoizola†ie pentru pere†i exteriori Ceresit Ceretherm care foloseste polistirenul expandat ca material termizolant. În cazul culorilor închise (indice de reflexie < 30%) se recomandå aplicarea limitatå a materialului, adicå pe suprafe†e mici. (ex. detalii arhitectonice).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 74 poate fi aplicatå pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a. • Tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - trebuie amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 16. • Straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie grunduite cu vopsea CT 16 • Suprafe†e din gips doar în interiorul clådirilor cu o umiditate mai micå de 1% trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16. • Plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixare în conformitate cu indica†iile producåtorului plåcilor trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16. • Straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) rezistente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT 16.

MOD DE APLICARE
Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton trebuie så se aplice înainte un strat sub†ire de Ceresit CT85. Murdaria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlaturate în totalitate. Suprafe†ele saturate trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel pu†in 4 ore - cu vopseaua CT 16. Se recomandå folosirea unei vopsele-grund CT 16 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 74 se poate aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16. Presiunea cauzatå de umiditatea din interiorul suprafe†ei suport poate cauza deteriorarea tencuielii, de aceea trebuie asigurat un strat hidroizolant în zonele cu umiditate permanentå.

131

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! CT 74 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drite din plastic, trebuie så nivela†i stratul aplicat cu mißcåri circulare pânå când se ob†ine aspectul de praf de piatrå. Nu stropi†i tencuiala aplicatå cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å, folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dup întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Sculele se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. Renovarea tencuielii se face cu vopsea siliconicå CT 48. Notå Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de + 50 C - + 250 C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de + 200 C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: dispersie apoaså de råßini siliconice ßi acrilice cu materiale de umpluturå minerale ßi pigmen†i 1,7 kg/ dm3 de la + 5° C - + 25° C aprox. 15 min.

Densitate: Temperaturå de aplicare: Timp deschis:

Rezisten†a la ploaie:
Consum orientativ: CT 74 granula†ie 1,5 mm:

dupå aprox. 24 ore
2,1 - 2,5 kg/ m2

CT 74 granula†ie 2,5 mm: 3,8 - 4,0 kg/ m2
pH: 7-7,5

Rezisten†å la difuzia vaporilor: Sd: 0,2 m Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: W=0,05 kg/ m2 x h0,5 5-6% > 0,5 N/m2

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT 74 are o granula†ie naturalå ßi, de aceea, se pot întâlni diferen†e de nuan†e.Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numår de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indicai†ile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele

Aderen†å la suport:

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/523-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 75
CARACTERISTICI
• • • • • • permeabilå la vapori grad de hidrofobizare ridicat rezisten†å mare la condi†iile atmosferice rezisten†å sporitå la murdårie disponibilå în 211 culori gata preparatå

Edi†ia APRILIE 2008

Tencuialå siliconicå, aspect rustic, cu granula†ia de 2 sau 3 mm
Tencuialå decorativå aplicatå în strat sub†ire pentru aplica†ii la interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
• Tencuiala decorativå Ceresit CT 75 este folositå pentru aplicarea pe suporturi de beton, tencuieli tradi†ionale, suprafe†e pe bazå de gips, plåci aglomerate. • Tencuiala Ceresit CT 75 este recomandatå ca strat final de finisare a fa†adei în cadrul sistemului de termoizola†ie pentru pere†i exteriori Ceresit Ceretherm care foloseßte polistirenul expandat ca material termizolant. În cazul culorilor închise (indice de reflexie < 30%) se recomandå aplicarea limitatå a materialului, adicå pe suprafe†e mici. (ex. detalii arhitectonice).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 75 poate fi aplicatå pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a. • tencuieli pe baza de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - trebuie amorsate cu vopsea grund Ceresit CT 16; • straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) - trebuie grunduite cu vopsea CT 16; • suprafe†e din gips doar în interiorul clådirilor cu o umiditate mai micå de 1% - trebuie grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • placi aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixare în conformitate cu indica†iile producåtorului plåcilor trebuie grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) rezistente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT 16.

MOD DE APLICARE
Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton trebuie så se aplice înainte un strat sub†ire de Ceresit CT 85. Murdaria, straturile cu rezisten†å scazutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlaturate în totalitate. Suprafe†ele saturate trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel pu†in 4 ore - cu vopseaua CT 16. Se recomandå folosirea unei vopsele-grund CT 16 având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 75 se poate aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16. Presiunea cauzatå de umiditatea din interiorul suprafe†ei suport poate cauza deteriorarea tencuielii, de aceea trebuie asigurat un strat hidroizolant în zonele cu umiditate permanentå.

133

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! CT 75 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drite din plastic, trebuie så nivela†i stratul aplicat pânå când se ob†ine aspectul zgâriat de scoar†å de copac. În func†ie de mißcarea drißtii circular, orizontal, vertical sau diagonal se pot ob†ine diferite structuri date de urmele låsate de granule. Nu stropi†i tencuiala aplicatå cu apå! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Sculele se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. Renovarea tencuielii se face cu vopsea CT 48. Notå Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de +50 C - +250 C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de +200 C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåtii cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: dispersie apoaså de råßini siliconice ßi acrilice cu materiale de umpluturå minerale ßi pigmen†i 1,7 kg/ dm3 de la + 5° C - + 25° C aprox. 15 min.

Densitate: Temperaturå de aplicare: Timp deschis:

Rezisten†a la ploaie:
Consum orientativ: CT 75 granula†ie 2,0 mm:

dupå aprox. 24 ore
2,5 - 2,7 kg/ m2

CT 75 granula†ie 3,0 mm: 3,5 - 3,8 kg/ m2
pH: Rezist la difuzia vaporilor: Permeabilitate la apå: Absorb†ia de apå la 24 h: Aderen†å la suport: 7-7,5 Sd: 0,2 m W=0,05 kg/ m2 x h0,5 5-6% > 0,5 N/m2

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii. Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT 75 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot întâlni diferen†e de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numår de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corect ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indicai†ile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele
Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/523-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

Tencuialå mozaicatå, cu granula†ie de 1,4 sau 2 mm
Tencuialå decorativå în straturi sub†iri pentru exterior ßi interior CARACTERISTICI
• • • • • • disponibilå în 38 de culori 9 culori cu granula†ie de marmurå gata preparatå rezistentå la condi†iile atmosferice rezistentå la abraziune între†inere ußoarå

CT 77

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 77 poate fi folositå pentru acoperirea suprafe†elor de beton, tencuieli tradi†ionale, suprafe†e din gipscarton, plåci aglomerate etc. CT 77 con†ine råßini ßi granule colorate. Aplicarea se face cu o gletierå de o†el inoxidabil. Dupå aplicare se ob†ine o tencuialå coloratå, cu aspect de mozaic. CT 77 este recomandat în special pentru suprafe†ele expuse la abraziune, în interiorul clådirilor, de ex. la ießiri, pe coridoare, pe casa scårilor. La exterior produsul este ideal pentru suprafe†ele care se murdåresc repede: pe postamente, balustrade, glafurile ferestrelor ßi ußilor, socluri. În cazul fa†adelor cu soclu neprotejat (respectiv fårå hidroizola†ie între soclu ßi trotuar) se recomandå refacerea hidroizola†iei printr-un cordon de bitum sau prin aplicarea unui cordon de mortar Ceresit CR 65 (într-un ßan† tåiat în prealabil pe tot perimetrul soclului).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Produsul CT 77 poate fi aplicat pe suprafe†e rezistente, netede, uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a: • tencuieli pe bazå de ciment ßi var-ciment (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - amorsate cu vopsea-grund Ceresit CT 16; • straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, realizate din mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) - grunduite cu vopsea-grund CT 16 (sistemul Ceresit VWS); • suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o umiditate mai micå de 1% - grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • plåci aglomerate (cu o grosime = 19 mm), din gips ßi gips-carton (doar în interiorul clådirilor), fixare în conformitate cu indi-

ca†iile producåtorului plåcilor - grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 ßi apoi cu vopseaua CT 16; • straturi de zugravealå (doar în interiorul clådirilor) - rezistente, cu o bunå aderen†å, grunduite cu vopseaua CT 16 - suprafe†e din beton armat - grunduite de douå ori cu vopseaua CT 16. Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton se pot aplica straturi de nivelare cu CT85. Murdåria, straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlåturate în totalitate. Suprafe†ele absorbante trebuie mai întâi grunduite cu produsul CT 17 ßi dupå cel pu†in 4 ore - cu vopseaua CT 16. CT 77 se poate aplica dupå uscarea completå a vopselei CT 16. Tencuiala se poate strica dacå podeaua este supuså la umezealå, de aceea trebuie, ca în locurile în care gradul de umiditate este ridicat så se realizeze un strat de izolare.

135

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare, adaugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite! O cantitate prea mare de apå va face imposibilå utilizarea produsului. CT 77 se aplica într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Nu stropi†i cu apå! Nu drißcui†i ! Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuiala, nivela†i-o ßi apoi îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat. Marginile suprafe†ei executate anterior pot fi fixate cu ajutorul unei benzi adezive. Instrumentele ßi petele de CT 77 se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. Notå: Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei de + 5° C - + 25° C ßi la o umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o temperaturå de + 20° C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii. Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi preveni†i uscarea prematurå a tencuielii.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå defec†iuni. Proteja†i de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: dispersie apoaså de råßini sintetice cu umpluturi minerale ßi pigmen†i aprox. 1,6 kg/ dm3 +10° C - + 25° C aprox. 30 min.

Densitate: Temperaturå de utilizare: Timp de uscare: Rezisten†a la ploaie: - granule 0,8 - 1,2 mm: - granule 1,4 - 2,0 mm: Cantitate utilizatå - granule 0,8 - 1,2 mm: - granule 1,4 - 2,0 mm:

dupå aprox. 2 zile dupå aprox. 2 zile

aprox. 3,0 kg/ m2 aprox. 4,5 kg/ m2

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/478-2006 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

RECOMANDÅRI
Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea completå. Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT77 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot întâlni diferen†e de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numår de lot pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Proprietå†ile prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så solicita†i consiliere. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 83
Mortar Adeziv
CARACTERISTICI
• aderen†å bunå la stratul suport • rezistent la înghe† ßi intemperii • permeabil la vapori • variantå economicå

Edi†ia APRILIE 2008

Pentru lipirea plåcilor termoizolante de polistiren expandat

DOMENII DE UTILIZARE
• pentru lipirea plåcilor de polistiren • pentru îmbunåtå†irea izola†iei termice a pere†ilor exteriori • aplicare pe pere†i monolitici • pentru renovåri de fa†ade

PREGATIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
1. Fixarea plåcilor de polistiren Sistemul de termoizola†ie se poate aplica utilizând CT 83 pe toate suprafe†ele conven†ionale la interior sau exterior cu condi†ia ca acestea så fie rezistente, stabile, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente. Suprafe†ele unde va fi aplicat mortarul nu trebuie så fie acoperite cu ghea†a sau zåpadå. Aderen†a tencuielilor ßi vopselelor existente trebuie verificatå. Tencuielile umflate trebuie obligatoriu îndepårtate. Orice denivelåri pânå la 20 mm trebuie umplute cu mortare pe bazå de ciment cu proprieta†i adezive, ex. Adeziv Ceresit CM 9. Murdåria, urmele de substan†e antiaderente ßi straturile de vopsea cu permeabilitate la vapori trebuie îndepårtate în totalitate prin spålare cu presiune. Toate zonele în care se pot dezvolta alge, ciuperci sau mucegai trebuie cura†ate cu peria de sârmå ßi apoi spålate prin saturare cu Ceresit CT 99 solu†ie antimucegai. Pere†ii vechi netencui†i sau tencuielile ßi vopselele cu aderen†a bunå trebuie depråfuite ßi apoi spålate cu apå sub presiune ßi apoi låsate la uscat. Suprafe†ele cu absorb†ie de apå ridicatå, de ex. pere†i de BCA, trebuie amorsate de douå ori cu amorsa Ceresit CT 17 ßi låsate la aerisit 4 ore dupå ultima aplicare. Aderen†a mortarului Ceresit CT 83 trebuie verificatå prin lipirea pe suportul pregåtit a unor buca†i mici de polistiren de 10x10 cm în câteva locuri ßi apoi smulse manual dupå 4-7 zile. Aderen†a adezivului ßi a suportului sunt bune în momentul în care ruperea se face în mostra de polistiren. Suplimentar se vor monta elemente de fixare mecanice (dibluri).

MOD DE APLICARE
CT 83 se va presara in apa rece si curata in proportiile 25kg praf / 6,75 litri apa si se va omogeniza amestecul cu ajutorul unui mixer. Prepararea se face cu 6 litri de apa, iar dupa obtinerea pastei se va adauga apa pana la obtinerea consistentei finale. Dupa un timp de asteptare de 10 minute se reomogenizeaza. 1. Fixarea plåcilor de polistiren. Mortarul gata aplicat trebuie aplicat cu o mistrie pe conturul plåcii de polistiren în benzi de 3-4 cm ßi în câteva puncte cu diametrul de cca 8 cm pe mijlocul plåcii. Apoi placa de polistiren va fi presatå pe perete astfel încât mortarul aplicat pe placå så asigure o acoperire de cel pu†in 40%. În cazul suprafe†elor plane, nivelate, mortarul trebuie aplicat cu o mistrie zim†ata cu zim†i de 10-12 mm. Plåcile de polistiren trebuie apoi aplicate pe perete ßi montate una lângå cealaltå prin “†esere” în stilul zidåriei de cåråmidå. În zonele de col† se realizeazå îmbinåri în strepi. Numårul diblurilor trebuie så fie de minim 4 buc./m2. For†ele cele mai mari de suc†iune a vântului
137

apar în zonele adiacente col†urilor clådirii, 2 m pe fiecare parte. În acele zone numårul de dibluri trebuie så fie de minim 8 buc/m2.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

NOTÅ
Nu se va folosi ca maså de ßpaclu. Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suprafe†ei suport de 5°C – 30°C. Nu se va lucra pe suprafe†e expuse direct razelor solare. Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 20°C ßi o umiditate relativå de 60%. În alte condi†ii pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. CT 83 con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apa are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta un medic. Con†inutul de crom VI este sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii produsului.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi råßini sintetice. 1,43 kg/dm3 6 – 6,75 litri apa/25 kg praf 4 ore 10-15 min

Densitate: Propor†ia amestecului: Timp de punere în operå: Timp deschis:

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limite de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul de utilizare, în cazul unor situa†ii atipice se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Dibluire dupå 1-2 zile, în func†ie de condi†iile atmosferice Rezisten†å la temperaturå: -30°C - +70°C

Rezisten†å la difuzia vaporilor:59 m Conductivitate termicå (l): Consum – lipire: Aderen†å pe beton dupå 28 zile: Aderen†å la polistiren: > 0,6 N/nm2 > 0,08 N/nm2 (ruperea polistirenului)
Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/573-2007 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

0,85 W/mK 4-5 kg/m2

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 84
Adeziv Poliuretanic
Adeziv poliuretanic monocomponent pentru fixarea plåcilor de polistiren expandat la sistemele de termoizolatie ETICS CARACTERISTICI
• ußor de aplicat ßi de utilizat • asigurå rapiditatea în execu†ie (ex. fixare, armare ßi maså de ßpaclu într-o singurå zi) • aderen†å mare la suporturi minerale ßi la plåci de EPS • proprietå†i bune de termoizolare • permite aplicarea la temperaturi joase numai cu umezire în prealabil • expandare joaså ßi stabilitate dimensionalå • rezisten†å la apå • fåra freon (CFC free)

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CT 84 este un adeziv poliuretanic folosit pentru lipirea plåcilor de polistiren EPS pentru fa†adå în cadrul sistemelor de termoizolare a fa†adelor ETICS. Constituie un element component al sistemului de termoizola†ie Ceresit Ceretherm Express. Ceresit CT 84 poate fi utilizat pentru aplicarea plåcilor de EPS atat pe fa†adele clådirilor noi cât ßi pe clådirile ce urmeazå a fi reabilitate termic prin termoizolare. Dupå aproximativ 2 ore de la aplicare plåcile de polistiren pot fi nivelate (prin asperizare) dibluite ßi apoi aplicatå masa de ßpaclu cu plaså de armare folosind adezivul Ceresit CT 85. CT 84 nu poate fi utilizat în apropierea focului deschis sau în apropierea jarului sau cenußei pentru cå acesta con†ine gaz combustibil.

suprafa†å trebuie tratatå cu solu†ie antifungicå în concordan†å cu datele tehnice. Suprafe†ele vechi tencuite trebuie depråfuite, spålate cu apå ßi låsate pânå se usucå definitiv. Aderen†a lui Ceresit CT 84 pe substratul pregåtit corespunzåtor se verificå prin lipirea bucå†ilor de polistiren de 10 x 10 cm în câteva locuri ßi smulgerea acestora dupå 2 pânå la 4 ore.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CT 84 aderå foarte bine pe suprafe†e portante minerale cum ar fi pere†ii din tencuialå, beton fårå substante ce ar putea împiedica aderen†a cum ar fi gråsimi, bitum sau praf. În cazul temperaturilor scåzute, suprafe†ele pe care se va aplica Ceresit CT 84 trebuie protejate de înghe†. Aderen†a tencuielilor existente ßi a straturilor de vopsea trebuie verificatå în prealabil. Tencuielile care prezintå umflåturi (“sunå a gol” trebuiesc îndepartate. Orice suprafa†å contaminatå cu alte substan†e nonaderente, sau suprafe†e cu aderen†å slabå la suport trebuiesc îndepartate complet prin spålare cu apå sub presiune . Mußchii sau algele trebuiesc îndepårtate ßi întreaga

MOD DE APLICARE
Containerul trebuie amestecat intens timp de câteva secunde, apoi capacul de protec†ie al valvei trebuie îndepårtat iar apoi containerul †inut cu valva în sus trebuie ataßat la pistol .

NOTÅ
Pistolul trebuie înfiletat (råsucit) pe tubul de adeziv! Cu pistolul ataßat corespunzåtor la tubul de adeziv, este posibilå deschiderea valvei ßi eliminarea adezivului prin presarea trågaciului. Profilele de fixare trebuie instalate înainte de aplicarea plåcilor de polistiren. Ceresit CT 84 trebuie aplicat cu pistolul
139

iar containerul trebuie †inut cu valva în jos. Trebuie men†inutå distan†a între capul pistolului ßi placa de polistiren pentru a permite aplicarea adezivului. Ceresit CT 84 este aplicat pe perimetrul plåcilor de polistiren la o distan†å de ca 2 cm de marginea plåcii ßi pe linia mijlocie a plåcii (paralele cu latura lungå) ßi apoi aßezatå pe perete ßi presatå cu o mistrie mai lungå. Suprafa†a poate fi nivelatå, corectatå timp de 20 minute de la aplicarea plåcilor pe perete. În cazul fixårii pe tavanele balcoanelor sau pe suporturi înguste trebuiesc folosite piese de fixare adi†ionale ßi cuie. Hârtia de protec†ie trebuie îndepårtatå de pe banda adeziva aßezatå pe latura lungå a col†arului de fixare. Col†arul trebui fixat prin presare pe support astfel încât latura micå a acestuia va råmâne pe latura plåcii de polistiren. Dupå fixarea plåcii în pozi†ie verticalå sau orizontalå cuiele se introduc în gåurile de pe latura scurtå a col†arului asigurând fixarea. Urmåtoarea placå trebuie aßeazatå pe partea ießitå a pinilor astfel încât muchiile sale sa se atingå de muchiile plåcii precedente. În cazul condi†iilor meteo defavorabile (vânt puternic sau ploaie toren†ialå) protec†ia schelei este obligatorie. Trebuie acordatå atentie specialå col†urilor clådirii în cazul vântului puternic. Resturile întårite de adeziv trebuie îndepårtate numai mecanic. Cand containerul este scos din pistol, pistolul va fi curatat cu CERESIT PU CLEANER.

ticå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Ceresit CT 84 poate fi depozitat ßi transportat vertical în medii råcoroase ßi uscate la temperaturi de peste 0 °C. Data expirårii: pânå la 12 luni de la data fabrica†iei marcatå pe ambalaj.

AMBALARE
Tub de metal de 750 ml.

DATE TEHNICE
Bazå: Temperatura de aplicare: Umiditatea aerului: Polyisocianat, gaz propagator propan/isobutan de la 0 °C la +40 °C chiar ßi peste 90%

Timpul de formare a crustei: aprox. 10 min Timpul de întårire: Aderen†å: aprox. 2 ore

NOTÅ
Aplicarea adezivului se face în plaja de temperaturå 0-40 °C. Adezivul Ceresit CT 84 permite scåderea temperaturii exterioare sub 0 °C la 8 ore de la aplicarea acestuia. Toate datele au fost obtinu†e la o temperaturå de 20 °C ßi o umiditate relativå de 60%. Parametrii produsului pot fi diferi†i în alte condi†ii Ceresit CT 84 con†ine substan†e dåunåtoare sånåtå†ii. În timpul aplicårii se recomandå utilizarea ochelarilor ßi a månußilor de protec†ie. Nu se admite a se mânca sau fuma pe timpul lucrului. A nu se lucra în apropierea focului deschis. În cazul oricårei probleme de sånåtate, trebuie consultat medicul. Tubul con†ie gaz inflamabil comprimat, de aceea trebuie ferit de sursele de caldurå ßi trebuie evitatå påstrarea la temperaturå de peste +50 °C. Tubul nu trebuie perforat sau aruncat în foc. Tubul cu adeziv trebuie întotdeauna trasportat în cutie, în portbagaj niciodatå în cabina ßoferului. A nu se låsa la îndemana copiilor.

La beton: > 0,3 MPa La placi de polistiren: > 0,1 MPa (ruperea polistirenului) aprox. 6 m2

Consum estimativ:

RECOMANDÅRI
Prezenta Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 85
Mortar adeziv
CARACTERISTICI
• • • • • • rezisten†å la ßocuri aderen†å puternicå la stratul suport rezistent la înghe† ßi intemperii permeabil la vapori optimizeazå izola†ia termicå reduce costurile pentru încålzire

Edi†ia APRILIE 2008

pentru lipirea ßi ßpåcluirea plåcilor termoizolante de polistiren

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru lipirea plåcilor de polistiren. • Pentru realizarea stratului de protec†ie cu inser†ie de plaså din fibrå de sticlå. • Pentru îmbunåtå†irea izola†iei termice a pere†ilor exteriori; • Aplicare pe pere†i monolitici. • Pentru renovåri de fa†ade.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
1. Fixarea plåcilor de polistiren Sistemul de termoizola†ie se poate aplica utilizând CT 85 pe toate suprafe†ele conven†ionale la interior sau exterior cu condi†ia ca acestea så fie rezistente, stabile, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente. Suprafe†ele unde va fi aplicat mortarul nu trebuie så fie acoperite cu ghea†a sau zåpadå. Aderen†a tencuielilor ßi vopselelor existente trebuie verificatå. Tencuielile umflate trebuie obligatoriu îndepårtate. Orice denivelåri pânå la 20 mm trebuie umplute cu mortare pe bazå de ciment cu proprieta†i adezive, ex. Adeziv Ceresit CM 9. Murdåria, urmele de substan†e antiaderente ßi straturile de vopsea cu permeabilitate la vapori trebuie îndepårtate în totalitate prin spålare cu presiune. Toate zonele în care se pot dezvolta alge, ciuperci sau mucegai trebuie cura†ate cu peria de sârmå ßi apoi spålate prin saturare cu Ceresit CT 99 solu†ie antimucegai. Pere†ii vechi netencui†i sau tencuielile ßi vopselele cu aderen†a bunå trebuie depråfuite ßi apoi spålate cu apå sub presiune ßi apoi låsate la uscat. Suprafe†ele cu absorb†ie de apå ridicatå, de ex. pere†i de BCA, trebuie amorsate de douå ori cu amorsa Ceresit CT 17 ßi låsate la aerisit 4 ore dupå ultima aplicare. Aderen†a mortarului Ceresit CT 85 trebuie verificatå prin lipirea pe suportul pregåtit a unor buca†i mici de polistiren de 10x10 cm în câteva locuri ßi apoi smulse manual dupå 4-7 zile. Aderen†a adezivului ßi a suportului sunt bune în momentul în care ruperea se face în mostra de polistiren. Suplimentar se vor monta elemente de fixare mecanice (dibluri). 2. Aplicarea masei de ßpaclu armatå. Dupå întårirea adezivului de lipire (nu mai devreme de 6 zile în condi†ii de iarnå), plåcile trebuie asperizate cu hârtie abrazivå ßi apoi fixate cu elemente de ancorare mecanicå. Plåcile nu trebuie så fie acoperite cu ghea†a sau zåpadå. Dacå plåcile de polistiren nu au fost acoperite cu strat de maså de ßpaclu armatå timp de 2 såptåmâni atunci trebuie evaluatå calitatea acestora. Plåcile îngålbenite ßi pråfuite trebuie asperizate.

MOD DE APLICARE
Mortarul uscat trebuie turnat în cantitatea de apå rece curatå ßi mixat cu o bormaßinå pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. Se recomandå a se folosi apå caldå dacå se lucreazå la temperaturi între 0 ßi +5°C.
141

1. Fixarea plåcilor de polistiren. Mortarul gata aplicat trebuie aplicat cu o mistrie pe conturul plåcii de polistiren în benzi de 3-4 cm ßi în câteva puncte cu diametrul de cca 8 cm pe mijlocul plåcii. Apoi placa de polistiren va fi presatå pe perete astfel încât mortarul aplicat pe placå så asigure o acoperire de cel pu†in 40%. În cazul suprafe†elor plane, nivelate, mortarul trebuie aplicat cu o mistrie zim†ata cu zim†i de 10-12 mm. Plåcile de polistiren trebuie apoi aplicate pe perete ßi montate una lângå cealaltå prin “†esere” în stilul zidåriei de cåråmidå. În zonele de col† se realizeazå îmbinåri în strepi. Numårul diblurilor trebuie så fie de minim 4 buc./m2. For†ele cele mai mari de suc†iune a vântului apar în zonele adiacente col†urilor clådirii, 2 m pe fiecare parte. În acele zone numårul de dibluri trebuie så fie de minim 8 buc/m2. 2. Aplicarea masei de ßpaclu. Mortarul gata utilizat trebuie întins pe suprafa†a plåcilor de polistiren în strat de 2-3 mm cu o gletierå lungå. Plasa din fibrå de sticlå trebuie aplicatå pe mortarul proaspåt prin suprapunere între fâßii de 10 cm ßi apoi nivelatå cu mistria cu zim†i. Urmåtorul strat se va aplica pe proaspåt în grosime de 1mm . Suprafa†a trebuie finisatå în aßa fel încât ochiurile plasei så nu fie vizibile. Materialul proaspåt se poate cura†a cu apå dar odatå întårit poate fi curå†at numai mecanic .

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu compußi minerali ßi råßini sintetice 1,43 kg/ dm3 6 - 6,5 litri apå/25 kg praf 4 ore 5° C - 35° C 25 - 30 min

Densitate: Propor†ia amestecului: Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Timp deschis:

Dibluire dupå 1-2 zile, în func†ie de condi†iile atmosferice Ca maså de ßpaclu: finisare dupå 3 zile

NOTÅ
În cazul în care tencuiala nu se aplicå imediat, se recomandå protejarea masei de ßpaclu cu amorsa Ceresit CT 16. Ílefuirea se va face dupå 24 de ore de la aplicare. Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de la 5° C - 30° C. Nu se va lucra pe suprafe†e expuse direct razelor solare. Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå de 20° C ßi o umiditate relativå de 60%. În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la perioada de prizå. CT 85 con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va consulta un medic. Crom VI – sub 2ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Rezisten†a la temperaturå: - 30° C - + 70° C Rezisten†a la difuzia vaporilor (m): Conductivitate termicå (l): Consum - lipire: - ßpåcluire: Fixare mecanicå a plåcilor în dibluri: Ílefuire masa de ßplaclu: 59 0,85 W/mK 4 - 5 kg/ m2 4 kg/ m2 dupå 48-72 ore dupå 24 ore

Acoperire cu tencuialå decorativå: dupå 48 ore Aderen†å pe beton dupå 28 zile: Aderen†å la polistiren: > 0,6 N/ mm2 > 0,08 N/ mm2 (ruperea polistirenului)
Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti: - AT 016-04/573-2007 : ca produs aplicat separat; - AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm. - AT 016-04/695-2007 : în cadrul sistemului CeresitCeretherm.

REC RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit - Ceretherm

CT 85
CARACTERISTICI

WINTER

Adeziv pentru polistiren - varianta de iarnå
Pentru fixarea plåcilor de polistiren ßi producerea stratului de maså de ßpaclu cu plasã de armare

• Aplicare posibilå la temperaturi joase • Aderen†a foarte bunå la suporturi minerale ßi plåci de polistiren • Permeabil la vapori • Rezistent la condi†iile atmosferice • Armat cu fibre • Rezistent la zgâriere ßi la fisurare

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CT 85 winter este utilizat pentru aplicarea plåcilor de polistiren în cadrul sistemului de termoizola†ie Ceresit Ceretherm Winter, sistem de termoizola†ie pentru pere†ii exteriori, varianta de iarnå. Proprieta†ile mortarului fac posibilå utilizarea sa în condi†ii de iarnå când temperaturile ating pragul de 0°C fårå så scadå sub aceastå valoare, ßi la 8 ore de la aplicare temperatura så nu scadå sub –5°C. Mortarul poate fi utilizat atât la termoizolarea construc†iilor noi cât ßi la reabilitarea termicå a clådirilor existente.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
1. Fixarea plåcilor de polistiren Sistemul de termoizola†ie se poate aplica utilizând CT 85 pe toate suprafe†ele conven†ionale la interior sau exterior cu condi†ia ca acestea så fie rezistente, stabile, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente. Suprafe†ele unde va fi aplicat mortarul nu trebuie så fie acoperite cu ghea†a sau zåpadå. Aderen†a tencuielilor ßi vopselelor existente trebuie verificatå. Tencuielile umflate trebuie obligatoriu îndepårtate. Orice denivelåri pânå la 20 mm trebuie umplute cu mortare pe bazå de ciment cu proprieta†i adezive, ex. Adeziv Ceresit CM 9. Murdåria, urmele de substan†e antiaderente ßi straturile de vopsea cu permeabilitate la vapori trebuie îndepårtate în totalitate prin spålare cu presiune. Toate zonele în care se pot dezvolta alge, ciuperci sau mucegai trebuie cura†ate cu peria de sârmå ßi apoi spålate prin saturare cu Ceresit CT 99 solu†ie antimucegai. Pere†ii vechi netencui†i sau tencuielile ßi vopselele cu aderen†a bunå trebuie depråfuite ßi apoi spålate cu apå sub presiune ßi apoi låsate la uscat. Suprafe†ele cu absorb†ie de apå ridicatå, de ex. pere†i de BCA, trebuie amorsate de douå ori cu amorsa Ceresit CT 17 ßi låsate la aerisit 4 ore dupå ultima aplicare. Aderen†a mortarului Ceresit CT 85 trebuie verificatå prin lipirea pe suportul pregåtit a unor buca†i mici de polistiren de 10x10 cm în câteva locuri ßi apoi smulse manual dupå 4-7 zile. Aderen†a adezivului ßi a suportului sunt bune în momentul în care ruperea se face în mostra de polistiren. Suplimentar se vor monta elemente de fixare mecanice (dibluri). 2. Aplicarea masei de ßpaclu armatå. Dupå întårirea adezivului de lipire (nu mai devreme de 6 zile în condi†ii de iarnå), plåcile trebuie asperizate cu hârtie abrazivå ßi apoi fixate cu elemente de ancorare mecanicå. Plåcile nu trebuie så fie acoperite cu ghea†a sau zåpadå. Dacå plåcile de polistiren nu au fost acoperite cu strat de maså de ßpaclu armatå timp de 2 såptåmâni atunci trebuie evaluatå calitatea acestora. Plåcile îngålbenite ßi pråfuite trebuie asperizate.

MOD DE APLICARE
Mortarul uscat trebuie turnat în cantitatea de apå rece curatå ßi mixat cu o bormaßinå pânå când se ob†ine o maså omogenå fårå aglomeråri. Se recomandå a se folosi apå caldå dacå se lucreazå la temperaturi între 0 ßi +5°C.
143

1. Fixarea plåcilor de polistiren. Mortarul gata aplicat trebuie aplicat cu o mistrie pe conturul plåcii de polistiren în benzi de 3-4 cm ßi în câteva puncte cu diametrul de cca 8 cm pe mijlocul plåcii. Apoi placa de polistiren va fi presatå pe perete astfel încât mortarul aplicat pe placå så asigure o acoperire de cel pu†in 40%. În cazul suprafe†elor plane, nivelate, mortarul trebuie aplicat cu o mistrie zim†ata cu zim†i de 10-12 mm. Plåcile de polistiren trebuie apoi aplicate pe perete ßi montate una lângå cealaltå prin “†esere” în stilul zidåriei de cåråmidå. În zonele de col† se realizeazå îmbinåri în strepi. Numårul diblurilor trebuie så fie de minim 4 buc./m2. For†ele cele mai mari de suc†iune a vântului apar în zonele adiacente col†urilor clådirii, 2 m pe fiecare parte. În acele zone numårul de dibluri trebuie så fie de minim 8 buc/m2. 2. Aplicarea masei de ßpaclu. Mortarul gata utilizat trebuie întins pe suprafa†a plåcilor de polistiren în strat de 2-3 mm cu o gletierå lungå. Plasa din fibrå de sticlå trebuie aplicatå pe mortarul proaspåt prin suprapunere între fâßii de 10 cm ßi apoi nivelatå cu mistria cu zim†i. Urmåtorul strat se va aplica pe proaspåt în grosime de 1mm . Suprafa†a trebuie finisatå în aßa fel încât ochiurile plasei så nu fie vizibile. Materialul proaspåt se poate cura†a cu apå dar odatå întårit poate fi curå†at numai mecanic .

DATE TEHNICE
Bazå: Densitate: Raport de amestec: Temperaturå de aplicare: Timp de punere în operå: Aderen†a: La beton: La polistiren: Consum Lipire: Maså de ßpaclu: Amestec de ciment-var cu fileri minerali ßi modificatori aprox. 1,3 kg/dm3 6,5 - 7,0 l apå pe 25 kg de la 0°C la +20°C aprox. 90 min. >0,5 MPa >0,1 MPa (rupere în polistiren) aprox. 5,0 kg/m2 aprox. 4,0 kg/m2

Produsul este agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI: - AT 016-04/750-2004: ca produs separat - AT 016-04/753-2008: în cadrul sistemului de termoizola†ie Ceresit Ceretherm Winter

NOTÅ
CT 85 winter poate fi aplicat la temperaturi între 0°C ßi +20°C ßi umiditate relativå de 80%. Pe durata lucrårilor de termoizola†ie se recomandå utilizarea protec†iei la schele. Dacå timp de 3 zile sunt scåderi de temperaturå sub –5°C, atunci aplicarea se va întrerupe. Alte materiale men†ionate în prezenta fißå tehnicå trebuie aplicate în concordan†a cu datele tehnice ale acestora. CT 85 con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care sa produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†a ßi se va consulta un medic. Con†inutul de Crom VI – sub 2ppm pe durata de valabilitate a produsului.

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a activita†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei, depozitat pe pale†i în mediu råcoros ßi uscat în ambalajul original.

AMBALARE
Saci de 25 kg.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

CT 126
Glet pentru interior
CARACTERISTICI
• • • • • permite realizarea de straturi de pânå la 10 mm rezisten†å mare, în timp scurt grad mare de aderen†å finisaj alb mat, de foarte bunå calitate rezisten†å la fisurare în strat gros

Edi†ia APRILIE 2008

Pe bazå de ipsos aditivat pentru denivelåri de la 2 la 10mm. Se foloseßte pentru egalizarea suprafe†elor ßi umplerea denivelårilor între 2 ßi 10 mm ßi ob†inerea de suprafe†e netede pe pere†i ßi plafoane în interiorul clådirilor

DOMENII DE UTILIZARE
Gletul Ceresit CT 126 este destinat acoperirii suprafe†elor tencuite în mod tradi†ional ßi a suprafe†elor betoanelor. Finisarea se poate face în mod tradi†ional prin ßlefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu pu†in timp înainte de întårirea materialului aplicat pe perete. CT126 permite egalizarea suprafe†elor prin încårcåri de pânå la 10 mm într-un singur strat. Suprafa†a gletuitå cu CT 126 va deveni perfect netedå ßi de un alb mat. Dacå se doreßte, gletul poate fi vopsit dupå uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bazå de solven†i organici. CT 126 se preteazå, de asemenea, la lipirea plåcilor de gips carton, a pâslei, a elementelor decorative din ipsos sau a materialelor spongioase. Acest glet poate fi folosit în interiorul clådirilor în locuri uscate, fårå umiditate permanentå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 126 poate fi utilizat pe suprafe†e uscate, dense, rugoase ßi curate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitumuri, praf). Se aplicå pe beton, tencuialå tradi†ionalå, vopseluri de dispersie (rezistente), plåci de gips-carton. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlåturate. Zugråvelile pe bazå de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlåturate în totalitate, vor fi råzuite dupå o udare prealabilå ßi apoi spålate cu apå. Suprafe†ele din beton ßi tencuiala tradi†ionalå pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 85. Suprafe†ele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier ßi apoi despråfuite. Suprafe†ele absorbante (ipsos, BCA, silica†i sau de provenien†å lemnoaså) vor fi grunduite cu Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
CT 126 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupa 3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipien†i ßi ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte substan†e (vopsea, glet întårit, diluan†i etc) . Consisten†a amestecului va fi stabilitå în func†ie de condi†iile ßi de tehnologiile de execu†ie ßi va fi påstratå pe tot timpul desfåßurårii activitå†ii respective. Astfel preparat, gletul CT 126 se va aplica în strat uniform pe suport, cu ajutorul fierul de glet. Straturile aplicate pe perete se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu pu†in timp înainte ca materialul så facå prizå. Dupå uscare suprafa†a poate fi ßlefuitå cu glasspapier. Praful care se va aßeza pe suprafa†å va fi måturat cu o måturicå moale. Se va executa chituirea finalå a eventualelor neregularitå†i cu gletul CT 127ßi apoi ßlefuirea zonelor chituite.

145

Pentru realizarea unui finisaj final de mare fine†e se poate aplica un ultim strat de glet de consisten†å mai moale sau se poate folosi gletul Ceresit CT 127 pentru ob†inerea de suprafe†e de un alb imaculat. În cazul utilizårii CT 126 în scopul fixårii plåcilor sau a elementelor decorative, masa preparatå se va aplica punctat pe perimetrul suprafe†elor de montare. Elementul respectiv se va aßeza pe locul dorit apoi se va apåsa tare dupå care se va curå†a surplusul de material. Atât instrumentele cât ßi locurile care au fost murdårite cu acest glet se vor spåla cu apå, iar resturile întårite vor fi înlåturate mecanic. Masa pregåtitå trebuie utilizatå într-un interval de aprox. 40-60 minute de la preparare. Notå: Lucrårile se vor face în condi†ii lipsite de umezealå, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de 50 C - 300 C. Toate datele tehnice prezentate se referå la condi†ii de temperaturå de 200 C ßi umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii, parametrii materialului pot fi modifica†i. În cazul contactului materialului cu ochii, aceßtia se vor clåti din abunden†å cu apå ßi se va solicita sfatul medicului.

DATE TEHNICE
Compozi†ie: Amestec de ipsos cu compußi minerali ßi aditivi 1,1 kg / dm3 3,5 l apå / 10 kg praf 7 l apå / 20 kg praf 40 - 60 minute

Densitate: Propor†ia amestecului:

Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Consum orientativ: Aderen†a la suport: Rezisten†a la încovoiere dupå 24 ore: Rezisten†å la compresiune dupå 24 ore: Timp de uscare:

5° C - 30° C Aprox. 1,2 kg/ m2/ mm Min. 5 Kgf/ cm2 (0,5 N/mm2)

Min. 7 kgf/ cm2 (0,7 N/mm2)

RECOMANDÅRI
Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Min. 15 kgf/ cm2 (1,5 N/mm2) Aprox. 1 zi/ strat de 5 mm

Certificat de conformitate în sistemul IV de cåtre ICECON Bucureßti

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Saci de 20 kg.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Glet pentru finisaje fine la interior
Pe bazå de ciment alb. Alb, în strat sub†ire de max 2 mm, se foloseßte pentru ob†inerea de suprafe†e netede pe pere†i ßi plafoane în interiorul clådirilor. CARACTERISTICI
• • • • • finisaj de mare calitate de culoare alb - mat grad mare de aderen†å permeabil la vapori timp mare de punere în operå

CT 127
DOMENII DE UTILIZARE

Edi†ia APRILIE 2008

Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafe†elor tencuite în mod tradi†ional ßi a suprafe†elor betoanelor, în strat de max. 2 mm. Finisarea se face în mod tradi†ional prin ßlefuire cu hârtie abrazivå. Suprafa†a gletuitå cu CT 127 va deveni perfect netedå ßi de un alb imaculat astfel încât poate constitui ßi finisaj final (poate råmâne nevopsitå). Dacå se doreßte, gletul poate fi vopsit dupå uscare cu vopseluri de dispersie ßi chiar ßi cu cele cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit în interiorul clådirilor în locuri uscate, fårå umiditate permanentå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 127 poate fi utilizat pe suprafe†e uscate, dense, rugoase ßi curate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitumuri, praf). Se aplicå pe beton, tencuialå tradi†ionalå, vopseluri (rezistente), plåci de gips-carton, gips-fibrå, înlocuitori de lemn ßi altele. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlåturate. Zugråvelile pe bazå de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlåturate în totalitate, vor fi råzuite dupå o udare prealabilå ßi apoi spålate cu apå. Suprafe†ele din beton ßi tencuialå tradi†ionalå pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 85 ßi egalizate cu gletul de ipsos Ceresit CT126. Suprafe†ele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier ßi apoi despråfuite. Suprafe†ele absorbante (ipsos, BCA, silica†i sau provenien†e lemnoase) vor fi grunduite cu Ceresit CT 17. Nu se vor folosi recipien†i ßi ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte substan†e (vopsea, glet întårit, diluan†i etc). Consisten†a amestecului va fi stabilitå în func†ie de condi†iile ßi de tehnologiile de execu†ie ßi va fi påstratå pe tot timpul desfåßurårii activitå†ii respective. Astfel preparat, gletul CT 127 se va aplica în strat uniform pe suport cu fierul de glet. Straturile aplicate pe perete ßi uscate se pot finisa foarte usor prin umezire cu apå ßi lisare cu fierul de glet, astfel ob†inând o suprafa†å foarte finå aproape lucioaså. De asemenea, dupå uscare suprafa†a poate fi ßlefuitå cu glasspapier înså se va ob†ine o suprafa†å mai asprå în func†ie de mårimea granula†iei glasspapier-ului. Praful care se va aßeza pe suprafa†å va fi måturat cu o måturicå moale. Se va executa chituirea finalå a eventualelor neregularitå†i ßi apoi ßlefuirea zonelor chituite. Atât instrumentele cât ßi locurile care au fost murdårite cu acest glet se vor spåla cu apå iar resturile întårite vor fi înlåturate mecanic. Materialul pregåtit dar neutilizat, poate fi påstrat timp de 24 h într-un vas bine închis ßi apoi reutilizat

MOD DE APLICARE
CT 127 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupå 10 minute se va amesteca din nou. A se re†ine cå viteza de amestecare trebuie så fie moderatå pentru a se evita antrenarea de bule de aer în masa de ßpaclu.

147

Notå: Lucrårile se vor face în condi†ii lipsite de umezealå, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de 5-30° C. Toate datele tehnice prezentate se referå la condi†ii de temperaturå de 20° C ßi umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii, parametrii materialului pot fi modifica†i. În cazul contactului materialului cu ochii, aceßtia se vor clåti din abunden†å cu apå ßi se va solicita sfatul medicului.

DATE TEHNICE
Baza: Amestec de adezivi polimeri cu ciment alb ßi modificatori 1 kg/ dm3 8 l apå / 20 kg praf 24 ore în recipient acoperit

Densitate: Propor†ia amestecului:

RECOMANDÅRI
Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a conditiile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Consum orientativ:

5° C - 30° C 0,4 - 1,2 kg/ m2 > 5 Kgf/ cm2 (0,5 N/mm2) 24 ore

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

Aderen†å la suport: Timp de uscare:

AMBALARE
Saci de 20 kg.

Certificat de conformitate în sistemul IV de cåtre ICECON Bucureßti

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Glet pentru exterior pe bazå de ciment alb
Glet de exterior pentru aplicare în grosimi de pânå la 5 mm într-un singur strat

CT 227
CARACTERISTICI
• • • •

Edi†ia APRILIE 2008

glet de finisaj pentru exterior finisaj SuperAlb de mare calitate rezisten†å la fisurare

DOMENII DE UTILIZARE
Gletul Ceresit CT 227 este folosit la finisarea suprafe†elor tencuite în mod tradi†ional ßi a suprafe†elor betoanelor. Ceresit CT 227 se foloseßte la repararea ßi umplerea neregularitå†ilor pere†ilor ßi plafoanelor de pânå la 5 mm . Se poate utiliza pe toate suprafe†ele tradi†ionale: beton nevopsit, tencuieli de ciment sau de ciment-var, drißcuite sau cu tinci, pe gleturi rezistente de var sau de ipsos. Suprafa†a gletuitå cu CT 227 va deveni perfect netedå ßi de un alb mat. Gletul poate fi vopsit dupå uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bazå de solven†i organici.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 227 poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase si curate, lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Se aplicå pe beton, tencuialå tradi†ionalå, vopseluri (rezistente), plåci de gips-carton . Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlaturate. Zugråvelile la exterior pe bazå de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlåturate în totalitate, vor fi råzuite dupå o udare în prealabil ßi apoi spålate cu apå. Suprafe†ele din beton ßi tencuialå tradi†ionalå pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 85. Suprafe†ele absorbante ßi deosebit de absorbante (ipsos, BCA, tencuialå clasicå) vor fi grunduite cu Ceresit CT 17. form pe suport, cu ajutorul fierul de glet. Straturile aplicate pe perete se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu pu†in timp înainte ca materialul sa facå prizå. Dupå uscare suprafa†a poate fi ßlefuitå cu glasspapier. Se vor executa repara†iile eventualelor neregularitå†i ßi apoi ßlefuirea zonelor chituite. Atât instrumentele cât ßi locurile care au fost påtate cu acest glet se vor spåla cu apå iar resturile întårite vor fi înlåturate mecanic. Materialul pregåtit trebuie utilizat într-un interval de aprox. 120 minute de la preparare. Notå: Lucrårile se vor face în condi†ii lipsite de umezealå, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de 50 C - 300 C. Toate datele tehnice prezentate se referå la condi†ii de temperaturå de 230 C ßi umiditate relativå a aerului de 50%. În alte condi†ii, parametrii materialului pot fi modifica†i. În cazul contactului materialului cu ochii, aceßtia se vor clåti din abunden†å cu apå ßi se va solicita sfatul medicului.

MOD DE APLICARE
Ceresit CT 227 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupå 3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipien†i ßi ustensile ruginite, murdare de alte substan†e (vopsea, glet întårit, diluanti etc). Astfel preparat, gletul CT 227 se va aplica în strat uni-

149

RECOMANDÅRI
Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DATE TEHNICE
Baza: Ciment alb armat cu fibre sintetice 1 kg/ m3

Densitate:

DEPOZITARE
În spa†ii uscate timp de 12 luni.

Propor†ia amestecului:
Timp de punere în operå: Temperatura de punere în operå: Consum orientativ:

7 l apå/ 20 kg praf
120 min

AMBALARE
Saci de 20 kg.

5° C - 30° C 1,2 kg/ m2/ mm grosime de strat min. 0,5 N/mm2 6 - 8 ore pentru fiecare mm

Aderen†å la suport: Timp de uscare:

Certificat de conformitate în sistemul IV de cåtre ICECON Bucureßti

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 51
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Rezisten†å la îmbåtrânire • Protec†ie la UV • Utilizabilå la temperaturi scåzute • Ußor de aplicat Ceresit TS 51 este o spumå poliuretanicå monocomponentå, cu întårire la umiditate, semi-rigidå cu pori închißi. Spuma este autoexpandabilå ßi pe parcursul procesului de întårire îßi dubleazå volumul prin expandare. Aderå foarte bine pe lemn, beton, piatrå, metale etc. Suprafa†a suport poate fi umedå, dar nu rece sau înghe†atå. Existå posibilitatea de a ob†ine un volum de 35 litri de spumå întåritå dintr-un tub, dar aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lucru: temperaturå, umiditatea aerului, spa†iul disponibil pentru expandare etc. Produsul se poate aplica pânå la temperatura de -100C. De când spuma expandeazå între 70 ßi 200% pânå la întårirea completå, trebuie luat în considerare un spa†iu de expandare suplimentarå. La temperaturi negative expandarea spumei este încetinitå. Odatå întåritå, spuma poliuretanicå nu este toxicå.

Edi†ia APRILIE 2008

Spumå poliuretanicå de montaj, pentru iarnå

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise în acoperißuri ßi materiale de izola†ie (ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß etc.

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se va agita energic de cca 20 de ori sau timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tubul

trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate. Dozajul de material este ajustabil prin presarea capacului valvei. De când spuma expandeazå între 70 ßi 200% pânå la întårirea completå, trebuie luat în considerare un spa†iu de expandare suplimentarå. La temperaturi negative expandarea spumei este mai lentå ßi depinde foarte mult de temperaturå. La temperaturi foarte scåzute procesul de întårire va fi foarte lent datoritå umiditå†ii scåzute ßi se recomandå så nu se atingå sau så nu se taie spuma un timp mai îndelungat. Spuma întåritå trebuie protejatå de ac†iunea razelor soarelui. Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Dacå în timpul lucrului se fac pauze de 15-30 min, †eava de plastic precum ßi duza trebuie curå†ate. Petele de spumå proaspåtå pot fi curå†ate folosind CERESIT PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic (ex.: tåiere).

151

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilitate pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Datoritå componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma poliuretanicå Ceresit TS 51 nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 500C poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DATE TEHNICE
Densitate: Timpul necesar formårii crustei: Temperatura de întårire ßi tåiere: 24-40 Kg/m3 10-18 min. (20°C/RH>30%) Temp. de aplicare Timp de întårire -10°C 10-12h 0°C 5-7h +20°C 1.5h

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. -10°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de +50°C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste 25°C ßi sub -5°C. Depozita†i vertical recipientul.

Volum de expandare Temp. de aplicare Vol. de expand. -10°C 30L 0°C 30L +20°C 35L Temperatura minimå de aplicare: Stabilitate dimensionalå: Absorb†ie de apå: -10°C ±5% max. 20% F (EN 13501-1) -55°C – 100°C 0.030 W/mK

AMBALARE
750ml.

Clasa de rezisten†å la foc: Stabilitatea termicå a spumei întårite: Conductivitate termicå:

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 52
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Capacitate mare de umplere • Dozare preciså • Pierderi minime datoritå dozajului foarte fin • Rezisten†å la îmbåtrânire Ceresit TS 52 este o spumå poliuretanicå monocomponentå, gata de utilizare cu întårire la umiditate. Este ambalatå în tuburi sub presiune prevåzute cu un cap filetat special conceput pentru fixarea pistolului de aplicare. Existå posibilitatea de a ob†ine un volum de 40 litri de spumå întåritå dintr-un tub, dar aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lucru - temperaturå, umiditatea aerului, spa†iul disponibil pentru expandare etc. Produsul se poate aplica pânå la -100C . De când spuma expandeazå între 20 ßi 70 % pânå la întårirea completå, trebuie luat în considerare un spa†iu de expandare suplimentar. La temperaturi joase expandarea este mai lentå. Spuma poliuretanicå întåritå nu este toxicå.

Edi†ia APRILIE 2008

Spumå poliuretanicå de pistol, pentru iarnå

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise în acoperißuri ßi materiale de izola†ie (ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß, etc.

suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Nu se recomandå demontarea tubului înainte de golirea totalå. Când se înlocuießte tubul, acesta trebuie agitat energic. Înlocuirea se face prin deßurubarea vechiului tub ßi montarea imediatå a celui nou, pentru a preveni påtrunderea aerului în pistol. Pistolul se curå†å folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic (ex.: tåiere).

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilitate pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Din cauza componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma Ceresit TS 52 nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 500C poate
153

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se va agita energic de cca 20 ori sau timp de15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate. Umezirea

cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. -10°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de +50°C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste 25°C ßi sub -5°C.Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE
750ml.

DATE TEHNICE
Densitate: 17-25 Kg/m3

Timpul necesar formårii crustei (cca. 20°C/RH>30%): 7-16 min. Temperatura de întårire ßi tåiere: Temp. de aplicare Timp de întårire -10°C 7-10h 0°C 3-5h +20°C 1.5h

Volum de expandare Temp. de aplicare Vol. de expan. -10°C 30L 0°C 35L +20°C 40L Temperatura minimå de aplicare: Stabilitate dimensionalå: Absorb†ie de apå: Clasa de rezisten†å la foc: Stabilitatea termicå a spumei întårite: Conductivitate termicå: -10°C ±5% max. 20% F (EN 13501-1) -55°C – 100°C 0.030 W/mK

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 61
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Rezisten†å la îmbåtrânire • Ußor de folosit ßi aplicat Ceresit PU Profi Montage este o spumå poliuretanicå monocomponentå, cu întårire la umiditate, semi-rigidå cu pori închißi. Spuma este autoexpandabilå ßi pe parcursul procesului de întårire îßi dubleazå volumul prin expandare. Aderå foarte bine pe lemn, beton, piatrå, metale etc. Suprafa†a suport poate fi umedå, dar nu rece sau înghe†atå. Existå posibilitatea de a ob†ine un volum de 35 litri de spumå întåritå dintr-un tub de 750 ml, dar aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lucru - temperaturå, umiditatea aerului, spa†iu disponibil pentru expandare etc. De când spuma expandeazå între 70 ßi 200% pânå la întårirea completå, trebuie luat în considerare un spa†iu de expandare suplimentarå. Odatå întåritå, spuma poliuretanicå nu este toxicå ßi are proprietå†i ignifuge.

Edi†ia APRILIE 2008

Spumå poliuretanicå de montaj

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise în acoperißuri ßi materiale de izola†ie(ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß etc.

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se va agita energic de cca 20 de ori sau timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate.

Dozajul de material este ajustabil prin presarea capacului valvei. De când spuma expandeazå între 70 ßi 200% pânå la întårirea completå, trebuie luat în considerare un spa†iu de expandare suplimentarå. Spuma întåritå trebuie protejatå împotriva razelor soarelui. Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Dacå în timpul lucrului se fac pauze de 15-30 min, †eava de plastic precum ßi duza trebuie curå†ate. Petele de spumå proaspåtå pot fi curå†ate folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic (ex.: tåiere).

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilitate pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Din cauza componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan ßi
155

butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma Ceresit PU Profi Montage nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 500C poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DATE TEHNICE
Densitate: Timpul necesar formårii crustei: Timp de tåiere: Timp de întårire: Presiunea exercitatå la întårire: Stabilitate dimensionalå: Clasa de rezisten†å la foc: 30 kg/m3 7-16 min (ca 20°C/ RH> 30 %) cca 1 h (RH 93 %) sau 18 h(RH ca 15 %) max 24 h < 300 N/dm2 +/- 5 % F (EN 13501-1) - 55°C – + 100°C +5°C 0,030 W/m K max. 20% aprox. 65L

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. 500C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de 500C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste 250C ßi sub -500C . Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE
500 / 750ml.

Stabilitatea termicå a spumei întårite: Temperatura minimå de aplicare: Conductivitate termicå (spuma întaritå): Absorb†ie de apå: Volum de expandare liberå:

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 62
Spumå poliuretanicå de pistol cu expandare controlatå
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Capacitate mare de umplere • Dozare preciså • Pierderi minime datoritå dozajului foarte fin • Rezisten†å la îmbåtrânire Ceresit PU Profi Gunfoam este o spumå poliuretanicå monocomponentå, gata de utilizare, cu întårire la umiditate. Este ambalatå în tuburi sub presiune prevåzute cu un cap filetat special conceput pentru fixarea pistolului de aplicare. Spuma este autoexpandabilå ßi formeazå o peliculå dupå aproximativ 15 min. Timpul total de întårire este de maxim 24 ore. Existå posibilitatea de a ob†ine un volum de 40 litri de spumå întåritå dintr-un tub, dar aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lucru - temperaturå, umiditatea aerului, spa†iul disponibil pentru expandare etc. Nu este remarcabilå modificarea de volum dupå expandare. Spuma poliuretanicå întåritå nu este toxicå.

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise în acoperißuri ßi materiale de izola†ie (ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß, etc.

Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Nu se recomandå demontarea tubului înainte de golirea totalå. Când se înlocuießte tubul, acesta trebuie agitat energic. Înlocuirea se face prin deßurubarea vechiului tub ßi montarea imediatå a celui nou, pentru a preveni påtrunderea aerului în pistol. Pistolul se curå†å folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic (ex.: tåiere).

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilizarea pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea, spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Din cauza componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma Ceresit TS 62 nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 500C
157

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se va agita energic de cca 20 de ori sau timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate.

poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DATE TEHNICE
Densitate: Timpul necesar formårii crustei: Timp de tåiere: Timp de întårire: Presiunea exercitatå la întårire: Stabilitate dimensionalå: Clasa de rezisten†å la foc: Stabilitatea termicå a spumei întårite: Temperatura minimå de aplicare: Conductivitate termicå (spuma întaritå): Absorb†ie de apå: Volum de expandare liberå: 17 – 25 kg/m3 7-16 min (ca 20°C/ RH> 30 %) cca 1 h (RH 93 %) sau 12 h(RH ca 15 %) max 24 h < 100 N/dm2 +/- 5 % F (EN 13501-1) - 55°C – + 100°C +5°C 0,030 W/m K max. 20% aprox. 45L

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. + 500C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de +500C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste 250C ßi sub -500C. Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE
750ml.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 64
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Rezisten†å la îmbåtrânire • Dozare preciså • Presiunea exercitatå la întårire este micå Ceresit TS64 PU megafoam este o spumå poliuretanicå monocomponentå cu întårire la umiditate, semi-rigidå. Este ußor de folosit ßi de aplicat. Compozi†ia specialå ßi calitatea supapei cresc productivitatea spumei. Caracteristicile spumei poliuretanice în timpul aplicårii sunt similare cu cele ale spumei standard de montaj - dozare preciså, presiune exercitatå la întårire micå. Ceresit TS64 PU megafoam are o aderen†å excelentå pe lemn, beton, piatrå, metal etc. Suprafe†ele pe care se aplicå pot fi umede, dar nu foarte reci sau înghe†ate. Expandarea depinde foarte mult de condi†iile de lucru: temperaturå, umiditate, spa†iu de expandare, etc..

Edi†ia APRILIE 2008

Spumå poliuretanicå de montaj cu expandare ridicatå

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise ßi materiale de izola†ie (ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß, etc.

îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Spuma întåritå trebuie protejatå de razele directe ale soarelui. Dacå în timpul aplicårii apar pauze mai mari de 15 - 30 min, tubul ßi doza vor fi curå†ate. Petele de spumå proaspåtå pot fi curå†ate folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic.

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilizarea pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea, spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Datoritå componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma poliuretanicå Ceresit TS64 PU Foam megafoam nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 50°C poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în
159

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Înainte de utilizare, tubul se va agita energic timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere †eava de plastic la tub. În timpul utilizårii, tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede dar nu înghe†ate. Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei

preajma unei surse de cåldurå sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DATE TEHNICE
Densitate: Timpul necesar formårii crustei (ca 20°C/RH> 30 %): Timp de tåiere: Timp de întårire: Volum de expandare: Presiunea exercitatå la întårire: Clasa de rezisten†å la foc: Stabilitatea termicå a spumei întårite: Temperatura minimå de aplicare: Conductivitate termicå (spuma întåritå): Productivitatea spumei: 17 … 25 kg/m3 7-6 min. cca 1 h (RH 93 %) sau 18 h (RH ca 15 %); max. 24 h <140 % < 30 N/dm2 F (EN 13501-1) -55°C – 100°C +5°C 0,030 W/mK min. 40 L

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. + 5 °C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de + 50 °C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste + 25 °C ßi sub – 5 °C ( pentru o scurtå perioadå de timp la – 20°C). Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE
750 ml.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

TS 65
Spumå poliuretanicå de pistol cu expandare ridicatå
CARACTERISTICI
• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale • Izolare termicå ßi acusticå ridicatå • Rezisten†å la umiditate • Rezisten†å la îmbåtrânire • Dozare preciså • Presiunea exercitatå la întårire este micå • Capacitate mare de umplere • Pierderi minime datoritå dozajului foarte fin Ceresit TS 65 PU Gunfoam megafoam este o spumå poliuretanicå monocomponentå. Este ambalatå în tuburi sub presiune prevåzute cu cap filetat special conceput pentru fixarea pistolului de aplicare. Spuma poliuretanicå este autoexpandabilå ßi formeazå o peliculå dupå aproximativ 10 minute. Timpul total de întårire este de maxim 24 ore. Cantitatea de spumå ob†inutå dintr-un singur tub este cu aproximativ 35% mai mare decât spuma obißnuitå de pistol. Expandarea depinde foarte mult de condi†iile de lucru: temperaturå, umiditate, spa†iu de expandare, etc. Un volum foarte mare de spumå este ob†inut datoritå unei compozi†ii inovatoare având o structurå semirigidå ßi densitate scazutå. Nu apar deforma†ii post expandare. Spuma poliuretanicå întåritå nu este toxicå.

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi • Umplerea golurilor • Etanßarea spa†iilor deschise ßi materiale de izola†ie (ex.: panouri sandwich) • Creeazå bariere fonoizolante • Umplerea golurilor pe lângå †evi • Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acoperiß etc.

care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede dar nu înghe†ate. Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Nu se recomandå demontarea tubului înainte de golirea lui totalå. Când se înlocuießte tubul, acesta trebuie agitat energic. Înlocuirea se face prin deßurubarea vechiului tub ßi montarea imediatå a celui nou, pentru a preveni påtrunderea aerului în pistol. Pistolul se curå†å folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma poliuretanicå întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic.

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele. Poate cauza sensibilizarea pielii. În caz de contact cu ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå contactul cu pielea, spåla†i imediat cu jet de apå cu såpun. Datoritå componen†ilor gazoßi asigura†i o ventilare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele – CO2, propan ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma poliuretanicå
161

MOD DE UTILIZARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Înainte de utilizare, tubul se va agita energic timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere tubul la pistolul de aplicare. În timpul utilizårii tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe

Ceresit TS 65 PU Gunfoam megafoam nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 50°C poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului ! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DATE TEHNICE
Densitate: Timpul necesar formårii crustei: (ca 20°C/ RH> 30 %) Timp de tåiere: Timp de întårire: Volum de expandare: Presiunea exercitatå la întårire: Stabilitate dimensionalå: Clasa de rezisten†å la foc: Stabilitatea termicå a spumei întårite: 14 … 18 kg/m3 5-12 min cca 1 h (RH 93 %) sau 8 h(RH ca 15 %) max 24 h <70 % < 20 N/dm2 +/- 5 % F (EN 13501-1) - 55°C – + 100°C

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min +5°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de +50°C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste +25°C ßi sub -5°C (pentru o scurtå perioadå de timp la -20°C). Depozitati vertical recipientul.

AMBALARE
800 ml.

Temperatura minimå de aplicare: +5°C Conductivitate termicå (spuma întaritå): Productivitatea spumei: 0,030 W/m K min. 50 L

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Edi†ia APRILIE 2008

PU Profi Cleaner
Agent de curå†are pentru spuma poliuretanicå în faza proaspåtå
CARACTERISTICI
Ceresit PU Profi Cleaner a fost conceput pentru curå†area pistoalelor de aplicare. Con†ine un gaz propagant, care corespunde cu ultimele norme europene pentru protec†ia mediului înconjuråtor, fårå a dåuna stratului de ozon. Ceresit PU Profi Cleaner îndepårteazå spuma neîntåritå. Este ambalat în tuburi de metal sub presiune prevåzute cu un inel de adaptare care se înßurubeazå la pistol. Pentru folosirea fårå pistol, tubul este prevåzut cu un cap tip spray. Aceastå func†ionalitate multiplå vine în întâmpinarea cerin†elor aplicatorilor profesionißti.

DOMENII DE UTILIZARE
Curå†area pistolului de aplicare este necesarå în urmåtoarele condi†ii: • Când sunt întâmpinate dificultå†i în folosirea pistolului. • Dacå pistolul nu a mai fost folosit pe o perioadå mai mare de o lunå. • Când, dupå îndepårtarea tubului de pe pistol, tubul nu este înlocuit cu un altul.

MOD DE UTILIZARE
Se recomandå cu stricte†e curå†area pistolului regulat la intervale de 2-3 luni. Curå†area regulatå garanteazå func†ionarea de lungå duratå ßi fårå probleme a pistolului. Pistolul trebuie înßurubat foarte bine pe tub. Ceresit PU Profi Cleaner nu poate fi folosit pentru curå†area spumei întårite! Poate distruge suprafe†ele låcuite, textilele ßi materialele plastice! A se evita pulverizarea pe suprafe†ele nepåtate. Solvent puternic!

DEPOZITARE
Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. + 5°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de +50°C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea la temperaturi de peste 25°C ßi sub -5°C. A se depozita în pozi†ie verticalå!

AMBALARE
500ml.

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ
A se consulta fißa de securitate a produsului. Recipient sub presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de + 50°C poate cauza explozia. A nu se gåuri sau arunca doza în foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå sau a focului! Trebuie asiguratå o ventilare corespunzåtoare în timpul lucrului! Con†ine compußi extrem de inflamabili. Fårå o ventilare corespunzåtoare existå risc de explozie! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

163

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Sistemul WINTeQ
sistem de etanßare pentru tâmplåria termoizolantå
CARACTERISTICI
Conform legilor fizicii aplicate în construc†ie, vaporii de apå încearcå så treacå prin pere†i ßi tavane pentru a påstra aceeaßi concentra†ie de ambele pår†i, iar ca regulå transferul se face dinspre interior spre exterior. Întotdeauna este aleaså calea care opune cea mai micå rezisten†å: rosturile de îmbinare dintre ferestre ßi ußi ßi structura clådirii. Daunele structurale cauzate de condensarea apei în zonele de îmbinare între ferestre, ußi ßi structura clådirii cresc puternic în timp.
Ceresit ecoMAX 600/300 bandå precomprimatå Ceresit TS 65 / TS 62 spumå poliuretanicå Ceresit Iso-Connect Interior folie etanßantå

AVANTAJE SISTEM
• facilitarea difuziei vaporilor de apå • evitarea formårii condensului de vapori de apå • rezisten†å la ploi toren†iale ßi impermeabilitate • etanßeitate la aer ßi vânt • izolare fonicå ßi termicå excelente Sistemul Ceresit WINTeQ asigurå o izolare termicå ßi o barierå împotriva apari†iei condensului de apå în 3 nivele: • În exterior, rostul de îmbinare este protejat împotriva apei de ploaie ßi ploilor puternice. Apa care påtrunde este controlatå ßi dirijatå în exterior. În acelaßi timp, se permite umiditå†ii din interiorul clådirii så iaså în exterior. • În zona centralå a rostului se asigurå izolare termicå ßi fonicå excelente. • În interior rostul asigurå bariera împotriva vaporilor de apå, pentru separarea climatului interior de cel exterior.

Sistemul Ceresit WINTeQ

VARIANTE DE MONTAJ AL SISTEMULUI
Ceresit Iso-Connect Interior - Folie pentru etanßåri la interior Ceresit Iso-Connect Exterior - Folie pentru etanßåri la exterior Ceresit ecoMAX 600/300 - Bandå de etanßare precomprimatå Ceresit TS65/62 - Spumå poliuretanicå Sistemul Ceresit WINTeQ este agrementat tehnic: • ICECON Bucureßti - Agrement tehnic Nr. 016-04/576-2007 • Institute Of Window Technology Rosenheim Germany

165

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Iso-Connect Interior
Sistem de folii, barierå a vaporilor de apå, pentru etanßarea îmbinårilor la aer ßi vânt pentru ferestre în interior
CARACTERISTICI
• Etanßeitate la aer ßi vânt • Impermeabilå la apå • Poate fi tencuitå sau vopsitå; peste folie se pot efectua placåri • Prevåzutå cu o laturå autoadezivå pentru premontajul ramelor mascate • Se aplicå cu ußurin†å, nefiind necesarå o fixare mecanicå suplimentarå • Folie foarte robustå ßi rezistentå la rupere Pentru a diminua difuzia vaporilor de apå în zona de îmbinare a ferestrelor nu este suficientå doar etanßarea a rostului. Se va etanßa ßi o por†iune din perete (mai ales în cazul pere†ilor poroßi, cu capacitate de difuzie a vaporilor de apå).

DOMENII DE UTILIZARE
• Ceresit Iso-Connect Interior este recomandatå atât pentru construc†ii noi cât ßi pentru consolidarea clådirilor vechi. • Este prevåzutå pe o laturå cu o fâßie autoadezivå de 20 mm, foarte utilå la premontajul pe rama ferestrei în cadrul procesului de etanßare a îmbinårilor „pe latura caldå a construc†iei”. Protejeazå rama împotriva murdåriei. • Folosind ca adeziv etanßantul Ceresit FT101, se realizeazå lipirea foarte sigurå cu etanßare garantatå chiar ßi pe suprafe†e denivelate.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafa†a de bazå trebuie så aibå capacitate portantå, så fie solidå ßi så nu con†inå urme de praf, ulei sau gråsimi. Fereastra trebuie så fie uscatå, \nså corpul de construc†ie poate så fie umed (fårå apå vizibilå pe suprafa†å). În cazul suprafe†elor uscate se realizeazå, la utilizarea Ceresit IsoConnect, dupå depråfuire, o preumezire a suprafe†ei de bazå absorbante. Ad~nciturile mari, precum zone segregate în beton, goluri de aer la suprafa†a betonului, trebuie ßpåcluite în prealabil. Denivelårile normale, ce apar frecvent la renovarea clådirilor vechi, sau denivelårile pe suprafa†a cåråmizii pot fi egalizate fårå probleme prin aplicarea etanßantului Ceresit FT101.

etanßantul cu proprietå†i adezive Ceresit FT101. Trebuie aplicat etanßant astfel încât så se asigure dupå presarea foliei o lå†ime de minim 30 mm ßi o grosime de minim 1 mm. În zonele ce necesitå tencuire trebuie asiguratå lipirea pe întreaga suprafa†å. Etanßantul Ceresit FT101se poate prelucra la o temperaturå a aerului ßi suprafe†ei de bazå de +5ºC. În continuare se preseazå folia în etanßantul proaspåt aplicat ßi se ruleazå cu ajutorul unei role sau altei ustensile. Suprapunerile de folie Ceresit Iso-Connect Interior se executå pentru o lå†ime de numai 50 mm.

ATENˇIONARE
Folia se va aplica în zona rosturilor fårå tensionare. Dacå în cadrul lucrårilor de renovare trebuie lipite suprafe†e foarte denivelate, de ex. zidårie, fa†ade vechi din beton spålat etc., se impune men†inerea unui climat uscat dupå efectuarea lucrårilor astfel încât stratul cu grosimea cea mai mare så se poatå usca. La temperaturi cuprinse între - 5ºC ßi +5ºC trebuie luatå în considerare întârzierea îmbinårii. Tencuirea se realizeazå în momentul în care etanßantul s-a întårit astfel încât så poatå suporta greutatea stratului de tencuialå. Pentru suprafe†e normal absorbante ßi temperaturi normale dupå 36 pânå la 48 de ore. În caz contrar se verificå întâi aderen†a, mai ales în condi†ii meteo nefavorabile sau dacå din cauza denivelårilor corpului de con167

MOD DE APLICARE
Se îndepårteazå hârtia de separare de pe fâßia autoadezivå, se aplicå folia ßi se preseazå puternic. Ceresit IsoConnect Interior permite premontajul chiar în atelier. Datoritå rigiditå†ii reduse se aplicå foarte ußor la col†uri. Se poate lipi dacå este necesar ßi pe latura vizibilå a ramei mascate (dupå ce fereastra a fost montatå ßi spa†iul intermediar umplut). Pentru lipirea pe perete se utilizeazå

struc†ie este necesarå aplicarea unor straturi mai groase de adeziv. Ceresit Iso-Connect Inside nu se recomandå pentru zone joase.

DATE TEHNICE
Ceresit Iso-Connect Interior Culoare: Greutate: Impermeabilitate la apå: Stabilitate la temperaturå: Flexibilitate la -23 °C: alb cca. 250 g/m2 da -40°C pânå la +100°C fårå rupturi, fårå fisuri

Valoare Sd (µ-s) m conform DIN EN ISO 12572: cca. 50 m

DEPOZITARE
Ceresit Iso-Connect Inside etanß la vapori se depoziteazå în mediu uscat ßi råcoros timp de 24 de luni. Ceresit FT101 se depoziteazå în mediu råcoros dar ferit de înghe† timp de 12 luni în ambalajul original.

COMSUM
La utilizarea Ceresit Iso-Connect Interior etanß la vapori ßi lipirea unilateralå pe corpul de construc†ie este nevoie de douå recipiente de 280 ml, în func†ie de rugozitatea suprafe†ei, pentru cca. 15 m.

AMBALARE
Lungime role: 30 m

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Iso-Connect Exterior
Sistem de folii cu posibilitatea de tencuire, cu capacitate de difuzie a vaporilor de apå, pentru etanßarea îmbinårilor la aer ßi vânt pentru ferestre, elemente de ferestre ßi ußi exterioare

CARACTERISTICI
• Etanßeitate la aer ßi vânt • Rezisten†å la ploi toren†iale ßi impermeabilitate la apå • Poate fi tencuitå sau vopsitå; peste folie se pot efectua placåri • Prevåzutå cu o laturå autoadezivå pentru premontajul la ferestre • Se aplicå simplu, nefiind necesarå o fixare mecanicå suplimentarå • Folie foarte robustå ßi rezistentå la rupere cu valoare Sd cca. 1 m

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru etanßarea ferestrelor, elementelor de ferestre ßi ußilor în exterior. • Faciliteazå difuzia vaporilor de apå, pentru ca umiditatea din construc†ie så se poatå evapora. Astfel se evitå formarea condensului. • Folosind ca adeziv etanßantul cu proprietå†i adezive Ceresit FT101, se realizeazå lipirea foarte sigurå cu etanßare garantatå chiar ßi pe suprafe†e denivelate.

MOD DE APLICARE
Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Înainte de utilizare, tubul se va agita energic timp de 15 sec. Îndepårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin strângere tubul la pistolul de aplicare. În timpul utilizårii tubul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De asemenea, suprafe†ele pot fi umede dar nu înghe†ate. Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei ,îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei întårite. Nu se recomandå demontarea tubului înainte de golirea lui totalå. Când se înlocuießte tubul, acesta trebuie agitat energic. Înlocuirea se face prin deßurubarea vechiului tub ßi montarea imediatå a celui nou, pentru a preveni påtrunderea aerului în pistol. Pistolul se curå†å folosind Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma poliuretanicå întåritå poate fi îndepårtatå numai mecanic.

ßpåcluite în prealabil. Denivelårile normale, ce apar frecvent la renovarea clådirilor vechi sau denivelårile pe suprafa†a cåråmizii, pot fi egalizate fårå probleme prin aplicarea etanßantului Ceresit FT101.

PRELUCRARE
Se îndepårteazå hârtia de separare de pe fâßia autoadezivå, se aplicå folia ßi se preseazå puternic. Ceresit IsoConnect Exterior permite premontajul chiar în atelier. Datoritå rigiditå†ii reduse se aplicå foarte ußor la col†uri. Se poate lipi dacå este necesar ßi pe latura vizibilå a ramei mascate (dupå ce fereastra a fost montatå ßi spa†iul intermediar umplut). Pentru lipirea pe perete se utilizeazå etanßantul cu proprietå†i adezive Ceresit FT101. Trebuie aplicat adezivul special astfel încât så se asigure dupå presarea foliei o lå†ime de minim 30 mm ßi o grosime de minim 1 mm. În zonele ce necesitå tencuire trebuie asiguratå lipirea pe întreaga suprafa†å. Ceresit FT101 se poate prelucra la o temperaturå a aerului ßi suprafe†ei de bazå de +5ºC. Se aplicå în formå de fâßii pe corpul de construc†ie. În continuare se preseazå folia în etanßantul proaspåt aplicat ßi se ruleazå cu ajutorul unei role sau altei ustensile. Suprapunerile foliilor Ceresit Iso-Connect se executå pentru o lå†ime de numai 50 mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafa†a de bazå trebuie så aibå capacitate portantå, så fie solidå ßi så nu con†inå urme de praf, ulei sau gråsimi. Fereastra trebuie så fie uscatå, înså corpul de construc†ie poate så fie umed (fårå apå vizibilå pe suprafa†å). În cazul suprafe†elor uscate se realizeazå la utilizarea Ceresit IsoConnect, dupå depråfuire, o preumezire a suprafe†ei de bazå absorbante. Adânciturile mari, precum zone segregate în beton, goluri de aer la suprafa†a betonului, trebuie

ATENˇIONARE
Folia se va aplica în zona rosturilor fårå tensionare. Cu Ceresit FT101 folia se poate prelucra atât pe suprafe†e de
169

bazå uscate cât ßi ußor umede la o temperaturå de +5ºC pânå la +40ºC. Este important ca în timpul prelucrårii ßi câteva ore dupå, climatul så fie uscat pentru ca o parte din apå så fie cedatå, astfel încât suprafa†a så facå prizå. Tencuirea se realizeazå în momentul în care etanßantul s-a întårit astfel încât så poatå suporta greutatea stratului de tencuialå. Pentru suprafe†e normal absorbante ßi temperaturi normale dupå 36 pânå la 48 de ore. În caz contrar se verificå întâi aderen†a, mai ales în condi†ii meteo nefavorabile sau dacå din cauza denivelårilor corpului de construc†ie este necesarå aplicarea unor straturi mai groase de adeziv. Ceresit Iso-Connect Exterior nu se recomandå pentru zone joase.

DATE TEHNICE
Ceresit Iso-Connect Exterior prevåzutå unilateral cu fâßie autoadezivå de 20 mm pentru o prelucrare simplå Culoare: Greutate: Impermeabilitate la apå: Stabilitate la temperaturå: Flexibilitate la -23°C: gri deschis cca. 190 g/m2 da -40°C pânå la +100°C fårå rupturi, fårå fisuri

Valoare Sd (µ-s) m conform DIN EN ISO 12572: cca. 1 m

CONSUM
La utilizarea Ceresit Iso-Connect ßi lipirea unilateralå pe corpul de construc†ie este nevoie de douå recipiente de 280 ml, în func†ie de rugozitatea suprafe†ei, pentru cca. 15 m.

AMBALARE
Lå†ime role: 90, 145, 290 mm Lungime role: 30 m

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

ecoMAX 600/300
Bandå de etanßare din material spongios, rezistentå la ploi toren†iale, dar cu capacitate de difuzie, pentru etanßåri ale îmbinårilor în domeniul ferestrelor / fa†adelor.
CARACTERISTICI
• Capacitate de difuzie a vaporilor de apå • Prelucrare simplå • Etanßeitate la aer ßi vânt • Izolare fonicå • Izolare termicå • Permite aplicarea straturilor de vopsea • Greu inflamabil DIN 4102 B1 Ceresit ecoMAX 600 ßi 300 reprezintå o bandå de etanßare poliuretanicå, impregnatå cu acril, precomprimatå. Îndeplineßte cerin†ele privind rezisten†a la ploi toren†iale (conform DIN 18 542 precum ßi DIN 18 355 ßi 1027).

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit ecoMAX 600/300 este recomandat pentru etanßarea exterioarå împotriva: vântului, prafului, ploilor toren†iale, apei scurse prin neetanßeitå†i. Ceresit ecoMAX 600/300 se utilizeazå pentru zonele unde este cerutå capacitatea de difuzie a vaporilor de apå. Umiditatea din construc†ie se poate evapora ßi astfel se poate evita formarea condensului. Ceresit ecoMAX este prevåzutå pe o laturå cu o fâßie autoadezivå pentru a ußura procesul de aplicare.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafa†a de bazå trebuie så aibå capacitate portantå, så fie solidå, curatå, fårå urme de ulei sau gråsime. În caz contrar suprafa†a va fi curå†atå.

lui. Dupå expandare se fixeazå Ceresit 600/300 pe flancul rostului. Denivelårile ußoare se egalizeazå. Rolele desfåcute se vor sigila imediat dupå terminarea aplicårii ßi se vor depozita în mediu råcoros. Astfel se împiedicå expandarea (respectiv telescoparea) benzilor de etanßare.

PRELUCRARE
Îndepårta†i folia de protec†ie ßi tåia†i capåtul benzii. Dezlipi†i hârtia de separare ßi fixa†i fâßia autoadezivå pe profil. Se recomandå presarea manualå sau cu ßpaclu pe elementul de construc†ie. Ceresit ecoMAX nu se aplicå dintro datå, ci se lipeßte pe profil. Pentru a compensa dilatarea, se recomandå prelungirea benzii cu 1 cm la 1 m. Ceresit ecoMAX 600/300 nu se monteazå circulant. Fiecare laturå se lipeßte separat. În col† banda de etanßare se taie. Rezerva pentru compensarea dilatårii trebuie så fie repartizatå uniform începând de la mijlocul suprafe†ei. În cazul etanßårii elementelor prefabricate se va asigura, cu ajutorul unui distan†ier, respectarea dimensiunii rosturilor. În cazul rosturilor în cruce, se monteazå continuu benzile de etanßare în direc†ia verticalå a rosturilor iar benzile de etanßare în rosturile orizontale se fixeazå peste etanßarea verticalå continuå. În cazul lå†imilor mai mari ale rosturilor se fixeazå banda de etanßare la 2 – 4 mm de cantul rostu-

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice ßi examinåri tehnice. Informa†ii privind riscurile produsului, instruc†iuni de securitate ßi marcaje de transport gåsi†i în fißa tehnicå de securitate.

AMBALARE
Lungime role: 30 m

DEPOZITARE
Ceresit se depoziteazå timp de 12 luni în mediu uscat ßi råcoros.

CONSUM
La utilizarea Ceresit Iso-Connect Interior etanß la vapori ßi lipirea unilateralå pe corpul de construc†ie este nevoie de douå recipiente de 280 ml, în func†ie de rugozitatea suprafe†ei, pentru cca. 15 m.
171

DATE TEHNICE
Caracteristicile produsului Greutate volumetricå (kg/m3) Coeficient al capacitå†ii de trecere a rosturilor (DIN EN 1026): Etanßeitate la ploi toren†iale a celor mai lungi rosturi: Pentru etanßarea rosturilor la cladiri cu înål†imea pânå la: Stabilitate la schimbåri de temperaturå (DIN EN 755-1) Rezisten†å la luminå ßi umiditate (DIN 53 387): Compatibilitate cu materialele de construc†ii (DIN 18 542): Coeficient de rezisten†å la difuzie-vapori de apå (DIN EN ISO 12 572): Comportament la foc conform DIN 4102: Descrierea produsului: Baza: Culoare: Folie autoadezivå: Domeniul de utilizare: Livrare: Terocomp ecoMAX 600 cca. 120 - 150 < 0,1 m3/hm la comprimare 25% >600 Pa 100m de la -20ºC la + 80 ºC cerin†å îndeplinitå cerin†å îndeplinitå µ < 100 Terocomp ecoMAX 300 cca. 90 - 110 < 0,1 m3/hm la comprimare 25% >300 Pa 20m de la -20ºC la + 80 ºC cerin†å îndeplinitå cerin†å îndeplinitå µ < 100

B1, la minim 50% comprimare B2 Spumå poliuretanicå moale impregnatå Acril cu adaosuri greu inflamabile Negru sau gri Mijloc ajutåtor de montaj Rosturi construc†ii Benzi comprimate pe disc

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

CS 25
Silicon Sanitar
CARACTERISTICI
• • • • • • • • protec†ie antimucegai aderen†å bunå în timp nu se contractå în timp se întåreßte la umezealå elastic rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete inodor dupå întårire nu se poate vopsi

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit Silicon Sanitar se utilizeazå la etanßarea rosturilor la: • cåzi de baie • dußuri • chiuvete • bazine de spålare ßi canale de scurgere • pardoseli ßi dale din bucåtårii ßi båi

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime, sau alte impuritå†i. al al tehnicii se ßtie cå nu existå nici un fungicid eficace contra tuturor ciupercilor. Influen†a umiditå†ii aerului, temperatura ridicatå, lumina scåzutå pot provoca oricând formarea mucegaiului. La întårirea siliconului se degajå acid acetic, care poate ataca metalele, cum ar fi de exemplu zinc, plumb, cupru ßi fier, precum ßi aliajele lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor contra coroziunii înainte de aplicarea siliconului. Aceastå fißå a fost elaboratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al experien†ei noastre. Indica†ii de securitate: În timpul întåririi se degajå acid acetic, care, dupå o ac†iune îndelungatå, iritå ochii, mucuoasele ßi pielea. Încåperile se vor aerisi în timpul lucrului. Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în timpul în care produsul se întåreßte. Banda adezivå se va scoate imediat dupå netezirea masei pentru a se evita deteriorarea peliculei care se formeazå.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesarå o presiune a aerului de 2 - 5 Bar, în func†ie de diametrul duzei ßi viteza de aplicare. O netezire ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de formarea peliculei, adicå în decurs de 10 -15 minute. Pentru netezire, se recomandå apå dedurizatå (adaos de agent de spålare neutru).

CURÅˇARE
Siliconul proaspåt, neîntårit, se îndepårteazå cu spirt sau acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu nici un solvent.

RECOMANDÅRI
Ceresit Silicon Sanitar con†ine fungicid, pentru a se evita formarea de mucegai pe suprafe†e. La nivelul actu-

173

DEPOZITARE
Ceresit Silicon Sanitar se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Temperatura optimå de depozitare este între +10°C pânå la +20°C. Este rezistent la înghe†. Timpul de depozitare este de 18 luni în ambalajul original.

AMBALARE
Cartuße a 280 ml.

CULORI
Se poate livra în toate nuan†ele uzuale în ceramica sanitarå: alb, transparent, manhattan, gri, gri argintiu, rosa, iasmin, antracit, crocus, mint, terrabrown, bahama, caramel.

DATE TEHNICE
Materia primå: Sistemul de întårire: Duritate: Greutate specificå Rez. la temperaturå Temperatura de aplicare: silicon acid, se reticuleazå cu degajare de acid acetic SHOREA: cca. 25 cca. 1,03 g/ml - 40° C - 180° C + 5° C - + 40° C

Deformarea maximå admiså: 25% Lå†imea maximå a rostului: 30 mm Rezisten†å la întindere: Alungire la rupere: Modul de elasticitate: Formarea peliculei: Timp de întårire pe zi: Contrac†ie: Consum: Dimensionare de ex. 3x5mm 6x6mm 10x10 mm 20x10 mm ml 15 36 100 200 Metru liniar 20 8 3 1,5 2,3 MPa 530% 0,62 MPa cca. 20 min cca. 1,5 mm cca. 3%

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Edi†ia APRILIE 2008

Silikon universal
CARACTERISTICI
• Nu se contractå în timp • Se întåreßte la umezealå • Elastic • Rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete • Inodor dupå întårire • Nu se poate vopsi • Rezistent la temperaturi extreme • Bunå aderen†å în timp

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit Silicon Universal se utilizeazå la etanßarea rosturilor la: • Ußi ßi ferestre cu rame din metal, lemn, PVC • Dußuri • Chiuvete • Pardoseli ßi dalele din bucåtårii ßi båi

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie curå†ate de ruginå, ulei, gråsime sau alte impuritå†i.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesarå o presiune a aerului de 2-5 Bar, în func†ie de diametrul duzei ßi viteza de aplicare. O netezire ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de formarea peliculei, adicå în decurs de 10 - 15 minute. Pentru netezire se recomandå apå dedurizatå (adaos de agent de spålare neutru).Etanßarea rostului trebuie så fie conceputå astfel încât siliconul så preia deforma†iile apårute în rost. În general lå†imea minimå a rostului trebuie så fie de 6 mm. Pentru rosturi late de 6-12 mm se recomandå o grosime de 6 mm. Pentru rosturi mai late de 12 mm grosimea rostului se alege în raportul 2:1, pânå la grosimea maximå posibilå.

CURÅˇARE
Siliconul proaspåt neîntårit se îndepårteazå cu spirt sau acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu nici un solvent.

RECOMANDÅRI
Nu se recomandå folosirea pe suprafe†e poroase cum ar fi beton, piatrå sau marmurå. De asemenea nu se recomandå folosirea siliconului pe suprafe†e pe bazå de bitum sau cauciuc natural, cloropren sau EPDM . La întårirea siliconului se degajå acid acetic, care poate ataca metalele, cum ar fi de exemplu zincul, plumbul, cuprul ßi fierul, precum ßi aliajele lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor contra coroziunii înainte de aplicarea siliconului.Nu se recomandå pentru etanßarea acvariilor.Aceastå fißå a fost elaboratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al experien†ei noastre.Indica†ii de securitate: în timpul întåririi se degajå acid acetic, care dupå o ac†iune îndelungatå iritå ochii, mucoasele ßi pielea. Încåperile se vor aerisi în
175

timpul lucrului.Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în timpul în care produsul se întåreßte.

DATE TEHNICE
Materia primå: Sistemul de întårire: silicon acid, se reticuleazå cu degajare de acid acetic SHORE A: cca. 17 0.96-0.97 g/ml +5°C - +40°C 0.4 Mpa 2 Mpa 570%

DEPOZITARE
Ceresit Silikon Universal se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Temperatura optimå de depozitare este între +10°C pânå la +20°C. Este rezistent la înghe†. Timpul de depozitare este de 18 luni în ambalajul original.

Duritate: Greutate specificå: Temperatura de aplicare:

CULORI
Alb ßi transparent

AMBALARE
280 ml.

Modul de elasticitate: Rezisten†a la întindere: Alungirea la rupere: Consum orientativ: Dimensionare 3 X 5 mm 6 X 6 mm 10 X 10 mm 20 X 20 mm

ml 15 36 100 200

Metru liniar 20 8 3 1,5

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Edi†ia APRILIE 2008

Silikon Glass
Silicon pentru sticlå
CARACTERISTICI
• 100% silicon • Bunå aderen†å în timp • Nu se contractå în timp • Se întåreßte la umezealå • Elastic • Rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete • Inodor dupå întårire • Nu se poate vopsi

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit Silicon Glass se utilizeazå la: • Fixarea sticlei la ferestrele cu rame de lemn, metal ßi material plastic • Etanßarea unor materiale de construc†ii din sticlå ßi a sticlelor profilate • Lipirea acvariilor (cu vol. max. 300 l) ßi a vitrinelor • Etanßarea fa†adelor din aluminiu ßi PVC dur

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime sau alte impuritå†i. Siliconul se poate aplica fårå un strat prealabil de grunduire pe urmåtoarele suprafe†e: sticlå, lemn cu porii închißi låcuit (lac pe bazå de råßinå acrilicå). Siliconul pentru sticlå transparentå poate fi aplicat ßi pe lemn cu pori deschißi låcuit.La utilizarea siliconului pe suprafe†ele de PVC dur este necesarå o grunduire prealabilå cu primer Ceresit CT17. În cazul lipirii aluminiului eloxat se recomandå o testare preliminarå. Betonul ßi alte suprafe†e alcaline, o†elurile superioare, tablå zincatå, trebuie tratate în prealabil cu primer Ceresit CT17 ßi se vor face teste preliminare. Pentru netezire se recomandå apå dedurizatå (adaos de agent de spålat neutru).

CURÅˇARE
Siliconul proaspåt neîntårit se îndepårteazå cu spirt sau acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu nici un solvent.

RECOMANDÅRI
Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în timpul în care produsul se întåreßte. Banda adezivå se va scoate imediat dupå netezirea masei pentru a evita deteriorarea peliculei care se formeazå.La dimensionarea rosturilor se recomandå urmåtoarele valori minime, respectiv maxime: • Lå†imea rosturilor: în general 5 - 25 mm • Fixarea sticlei în ramå: lå†ime minimå 3 mm • Dacå lungimea muchiilor este de 3 m, adâncimea rosturilor trebuie så fie de minim 5 mm. Orientativ, adâncimea rostului trebuie så fie egalå cu
177

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesarå o presiune a aerului de 2 - 5 Bar, în func†ie de diametrul duzei ßi de viteza de aplicare. O netezire ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de formarea peliculei, adicå în decurs de 10 - 15 minute.

jumåtate din lå†imea lui.La întårirea siliconului se degajå acid acetic, care poate ataca metalele cum ar fi de ex. zinc, plumb, fier ßi cupru, precum ßi aliajele lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor contra coroziunii, înainte de aplicarea siliconului. Aceastå fißå a fost elaboratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al experien†ei noastre.Indica†ii de securitate:În timpul întåririi se degajå acid acetic, care dupå o ac†iune îndelungatå iritå ochii, mucoasele ßi pielea. Încåperile se vor aerisi în timpul lucrului.

DATE TEHNICE
Materia primå: Sistemul de întårire: Duritate: Greutate specificå: Temperatura de aplicare: Modulul de elasticitate: Formarea peliculei: Timp de întårire 1 zi: Timp de întårire 3 zile: silicon acid, se reticuleazå cu degajare de acid acetic SHORE A: >25 cca. 1,03 g/ml +5°C - +40°C 0,62 MPa cca. 20 min. (23°C/RH 50%) 1,5 mm 4 mm 2,3 MPa 530% ml 15 36 100 200 Metru liniar 20 8 3 1,5

DEPOZITARE
Ceresit Silikon Glass se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Temperatura optimå de depozitare este între +10°C pânå la +20°C. Timpul de depozitare este de 18 luni în ambalajul original.

CULORI
Alb, negru ßi transparent

AMBALARE
280 ml.

Rezisten†å la întindere: Alungire la rupere: Consum orientativ: Dimensionare: 3 X 5 mm 6 X 6 mm 10 X 10 mm 20 X 10 mm

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Edi†ia APRILIE 2008

Silikon neutral
CARACTERISTICI
• Pentru suprafe†e alcaline ßi metale. Nu corodeazå • Bunå aderen†å în timp • Nu se contractå în timp • Se întåreßte la umezealå • Nu înnegreßte suprafa†a oglinzilor • Nu necesitå amorsaj pe majoritatea suprafe†elor • Protec†ie antimucegai • Foarte flexibil • Rezistent la îmbåtrânire ßi la condi†ii de mediu • Rezistent la razele ultraviolete • Inodor dupå întårire

DOMENII DE UTILIZARE
• Fixarea oglinzilor • Rostuirea PVC-ului • Etanßarea rosturilor de dilata†ie la clådiri înalte • Fixarea ramelor din plastic,metal ßi lemn la ußi ßi ferestre • Etanßarea rosturilor la elemente metalice • Etanßarea rosturilor în spa†ii sanitare

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime sau alte impuritå†i.

RECOMANDÅRI
Vaporii de metanol emißi în timpul întåririi pot cauza irita†ii la nivelul sistemului respirator, dacå sunt inhala†i puternic sau pe o perioadå prelungitå de timp. A se lucra în spa†ii ventilate sau cu masca de protec†ie. Dacå siliconul neîntårit intrå în contact cu ochii sau cu fosele nazale, zonele afectate trebuie clåtite din abunden†å cu apå, altfel pot apare irita†ii. Siliconul întårit nu prezintå pericole. Ceresit Silikon Neutral nu trebuie folosit: • Pentru construirea sau etanßarea rezervoarelor pentru peßte sau a acvariilor - con†ine fungicide • Pe piatra naturalå sau pe oglinzi - se pot påta în contact cu siliconul • În contact cu elastomeri organici (EPDM, APTK, neoprene) - siliconul se poate decolora.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesarå o presiune a aerului de 2-5 Bar, în func†ie de diametrul duzei ßi viteza de aplicare. O netezire ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de formarea peliculei, adicå în decurs de 10 - 15 minute. Pentru netezire se recomandå apa dedurizatå (adaos de agent de spålare neutru).

CURAˇARE
Siliconul proaspåt, neîntårit se îndepårteazå cu spirt sau acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu nici un solvent.

179

DEPOZITARE
Ceresit Silikon Neutral se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Temperatura optimå de depozitare este între +5°C pânå la +25°C. Timpul de depozitare este de 12 luni în ambalajul original.

DATE TEHNICE
Materia primå: Densitate: Temperaturå aplicare: Formarea peliculei: silicon, sistem alcoxy 1,03 g/cm3 5°C to 40°C 15 minute (23°C/RH 50%) 1 - 2 mm într-o zi Shore A : 18 0,36 N / mm2

CULORI
Alb ßi transparent

AMBALARE
280 ml.

Timp de întårire: Duritate: Modul de elasticitate:

Deformare maximå admiså: 25% Alungire la rupere: Consum orientativ: Dimensionare: 3 X 5 mm 6 X 6 mm 10 X 10 mm 20 X 20 mm ml 15 36 100 200 Metru liniar 20 8 3 1.5 300%

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Akryl
Acrilat pentru repara†ii
CARACTERISTICI
• Dupå aplicare se poate vopsi • Con†ine apå, fårå solvent inflamabil • Plastico - elastic • Aderå ßi pe suprafe†e umede, absorbante

Edi†ia APRILIE 2008

DOMENII DE UTILIZARE
• Închiderea rosturilor la tocurile de ferestre ßi ußi • Etanßarea tocurilor, jaluzelelor, a pervazurilor ßi a treptelor de scåri • Chituirea fisurilor din tencuialå ßi zidårie, atât în interior, cât ßi în exterior • Închiderea rosturilor din beton • Îmbinarea col†urilor • Peste acesta se poate gletui ßi se poate vopsi cu orice vopsele sau lacuri

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele de contact trebuie så fie curå†ate de praf, ruginå, ulei sau alte impuritå†i. Fårå primer, poate fi aplicat pe suprafe†e de aluminiu eloxat. Se poate aplica ßi pe suprafe†e pu†in umede. În cazul lacurilor, materialelor plastice sau a altor suprafe†e decât cele amintite mai sus se vor face teståri preliminare.

RECOMANDÅRI
Ceresit Akryl nu se va utiliza pentru: rosturile de dilatare la construc†iile subterane, subacvatice, expuse în permanen†å la apå (de ex. domeniul sanitar, pavele în exterior). Prepararea nu se va face la o temperaturå de sub + 5°C. Sculele utilizate se vor spåla imediat cu apå.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. În cazul rosturilor de la racordurile care nu sunt expuse la mißcåri sau deplasåri se recomandå o etanßeizare de minim 5 mm. Rosturile se vor umple complet ßi fårå incluziuni de aer. Denivelårile se pot corecta cu ßpaclul sau pensula. Fie sculele, fie suprafe†ele, se vor umezi în prealabil. Rostul proaspåt umplut va fi protejat de apå sau ploaie pânå când suprafa†a s-a întårit. Produsul nu se va folosi la rosturile expuse în permanen†å la ac†iunea apei: bazinele de înot, recipiente de apå. Pentru spålarea resturilor proaspete se va utiliza apa. Vom avea grijå ca produsul din rost så nu fie spålat cu apå. Sculele se vor spåla imediat dupå utilizare, cu apå.

DEPOZITARE
Temperatura minimå este de +2°C. Produsul se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Timpul de depozitare în ambalajul original este de 18 luni.

CULOARE
Alb

AMBALARE
280 ml.
181

DATE TEHNICE
Duritate: Densitate: Rezisten†a la temperaturå: Temperatura optimå de aplicare: Formarea peliculei: Timp de întårire: Consum orientativ: Dimensiunea rostului: Rost 3 X 5 mm Rost 6 X 6 mm Rost 10 X 10 mm Rost 20 X 20 mm Ml 15 36 100 200 Metru liniar 20 8 3 1.5 Shore A: 50 cca 1.50 g/cm3 -20°C pânå la + 70°C (dupå întårire) + 5°C pânå la + 30°C cca 15 min. 2.5 mm/zi

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Edi†ia APRILIE 2008

Silikon heat resistant
Silicon rezistent la temperaturi înalte
CARACTERISTICI
• Rezistent la temperaturi înalte • Flexibilitate permanentå • Întårire în medii umede • Rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete

DOMENII DE UTILIZARE
Este folosit în industria auto, la fabrici de automobile, ca element de etanßare a diverselor piese ßi la fabricarea aparatelor de uz casnic.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime sau alte impuritå†i.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual. O netezire ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de formarea peliculei, adicå în decurs de 10 - 15 minute. Poate fi aplicat pe o†el inoxidabil, sticlå, ceramicå, aluminiu eloxat, plastic, aliaje metalice, aluminiu ßi suprafe†e vopsite.

SPECIFICAˇII MATERIAL DIELECTRIC
• Putere dielectricå: 16 KV / mm • Factorul pierderii de energie: 2 x 10-3 (at 1 kHZ) • Coeficient dielectric: 2,8 (at 1 kHZ)

CURÅˇARE
Siliconul proaspåt neîntårit se îndepårteazå cu spirt sau acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu nici un solvent.

DEPOZITARE
Ceresit Silikon Heat Resistant se va påstra în locuri råcoroase ßi uscate. Temperatura optimå de depozitare este între +10°C pânå la +20°C. Este rezistent la înghe†. Timpul de depozitare este de 12 luni în ambalajul original.

RECOMANDÅRI
Aceastå fißå a fost elaboratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al experien†ei noastre.Indica†ii de securitate: în timpul întåririi se degajå acid acetic, care dupå o ac†iune îndelungatå iritå ochii, mucoasele ßi pielea. Încåperile se vor aerisi în timpul lucrului.Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în timpul în care produsul se întåreßte.

AMBALARE
280 ml.

183

DATE TEHNICE
Materia primå: silicon

Timpul de formare a pelicule: 10 minute Temperatura de aplicare: Timp de întårire: Densitate: Duritate: Modul E-100: Rezisten†a la temperaturå: Alungirea la rupere: Rezisten†a la rupere: Culoare: Consum orientativ: Dimensionare de ex. 3 X 5 mm 6 X 6 mm 10 X 10 mm 20 X 20 mm ml 15 36 100 200 Metru liniar 20 8 3 1.5 + 5°C - + 40°C 7 ore /mm ccc. 1.02 g/cm3 SHORE A: cca 20 50 N/mm2 -50°C pânå la 300°C 2% 2,5 N/mm2 Roßu

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

CS 29
CARACTERISTICI
• Rezisten†å chimicå ßi mecanicå bunå • Permite deformåri totale de max. 25 % • Întårire fårå umflåturi (fårå bule de aer) • Aderen†å excelentå la majoritatea materialelor de construc†ii • Flexibil

Edi†ia APRILIE 2008

Mastic de etanßare pe bazå de poliuretan

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru chituirea unei varietå†i mari de rosturi, ex. rosturi în pere†i ßi pardoseli din beton, ßape la interior ßi exterior supuse încårcårilor statice sau traficului cu role • Pentru rosturi în depozite, hale de produc†ie, cur†i, parcåri etajate ßi subterane • Pentru chituirea plåcilor din piatra naturalå sau plåci ceramice în zone cu trafic intens (holuri, scåri, galerii comerciale, clådiri publice) • Pentru rostuirea pardoselilor în zone supuse agen†ilor chimici agresivi, ca de exemplu rosturi la pardoselile ceramice în industria alimentarå etc. • Pentru etanßarea instala†iilor de canalizare ßi de tratare a apei • Pentru rosturi în construc†iile de tuneluri

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI
Suprafa†a suport trebuie så fie solidå, curatå, uscatå, fårå substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Eventualele murdårii sau resturi de la vechiul etanßant trebuie îndepårtate mecanic. Betonul trebuie så aibå o umiditate micå max. 3% CM. Înainte de aplicare se recomandå uscarea ßi curå†area suprafe†elor absorbante cu o perie ßi spålarea suprafe†elor neabsorbante (despråfuirea/degresarea). Solven†ii trebuie så se fi evaporat în totalitate înainte de etanßarea rostului. Fisurile trebuie reparate cu mortar epoxidic (CU 22, CB 54).

mare decât lå†imea acestuia. Pentru introducerea cordonului în rost trebuie folosite obiecte neascu†ite pentru a evita deteriorarea acestuia sau migrarea aerului în masticul de etanßare. Aplicare: Ceresit CS 29 se aplicå în rost fårå a antrena aer. La nivelarea suprafe†ei se preseazå masticul în lateralele rostului pentru a asigura o acoperire completå.Nu se recomandå nivelarea folosind solu†ie de såpun pentru cå rezisten†a chimicå a masticului poate fi reduså.

RECOMANDÅRI
A se observa un timp de întårire de 14 zile (la aprox. 20°C temperatura suportului ßi a materialului) înainte de atingerea capacitå†ii portante finale. În acest timp, rosturile nu trebuie så fie supuse ac†iunilor chimice sau la deplasåri mai mari de 10%. Rosturile nu pot fi vopsite. Ceresit CS 29 nu este compatibil cu solu†ii bituminoase sau uleiuri cu extracte de bitum. A se evita contactul direct sau indirect cu bitumul.Ceresit CS 29 trebuie folosit pe suprafe†e solide ßi uscate la temperaturi între +5°C ßi +40°C.
185

MOD DE APLICARE
Umplerea rostului: Se va folosi în spatele materialului de etanßare numai cordon din polietilenå cu structurå celularå închiså, cu rolul de a limita adâncimea rostului. Diametrul cordonului trebuie så fie cu aprox. 20 % mai

DEPOZITARE
Ceresit CS29 se va påstra timp de 12 luni în locuri råcoroase ßi uscate ferite de înghe†, la temperaturi cuprinse între +10°C ßi +25°C.

CULORI
Gri

AMBALARE
280 ml.

DATE TEHNICE
Baza: Densitate: Stabilitate: Întårire: poliuretan aprox. 1.3 g/l bunå aprox. 2 mm / 24 hrs

Timpul de formare a peliculei: aprox. 1 pânå la 2 ore Varia†ii de volum (contrac†ii): aprox. -6 % Temperatura de aplicare: Rezisten†a la temperaturå: Rezisten†a la întindere: 25% expandare (N/mm2) 50% expandare 80% expandare 100% expandare Elasticitate: Deforma†ia totalå admiså: +5°C pânå la +40°C -40°C pânå la +80°C +23°C 0.3 0.4 0.5 0.6 -10°C 0.4 0.7 0.9 1.0 -20°C 0.5 0.7 0.9 1.2

aprox. 80 % 25 %

Rezisten†a la presiunea apei: 3 bar: (fårå suport adi†ional) Duritate SHORE A: aprox. 35

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

FT 101
Etansant ßi adeziv
CARACTERISTICI
• Elasticitate ridicatå – conform cu standardul ISO11600F-25HM (capacitate de mißcare 25%) • Aderen†å excelentå pe o varietate de suprafe†e, fårå grunduire • Nu suferå contrac†ii • Nu con†ine solvent • Rezistå la razele ultraviolete ßi lumina soarelui fårå cråpåturi • Poate fi aplicat pe suprafe†e umede farå så formeze bule ßi farå så piardå aderen†å spre deosebire de etanßantii poliuretanici • Aplicare ußoarå chiar ßi la temperaturi scåzute • Poate fi vopsit dupå întårire • Nu con†ine silicon • Nu con†ine substan†e periculoase - isociana†i

DOMENII DE UTILIZARE
FT 101 este recomandat pentru lipiri elastice ßi etanßåri în construc†ii precum: • Instalarea de glafuri la ferestre, lambriuri, trepte, faian†å ßi gresie etc. • Lucråri de între†inere: lipire instala†ii metalice, instala†ii de ventila†ie ßi aer conditionat • Rosturi în construc†ii de clådiri, rosturi între ferestre ßi zidårie • Rosturi în elemente prefabricate de construc†ii • Rosturi la balcoane exterioare ßi terase • Rosturi în construc†ii metalice ßi de lemn

SUPRAFEˇE
Produsul poate fi aplicat direct din cartuß cu ajutorul unui pistol standard aplicator. Suprafe†ele de lipit sau etanßare trebuie så fie curate, degresate ßi despråfuite. Dupå aplicare se niveleazå cu apå cu detergent, înainte de formarea crustei.

DEPOZITARE
12 luni în recipiente nedeschise, depozitate în medii uscate la temperaturi între 5°C pânå la 25°C.

AMBALARE
Cartuß de 280 ml

187

DATE TEHNICE
Produsul neîntårit Miros: Consisten†å: Densitate: Rezisten†å la curgere: Timp formare crustå: Vitezå de întårire: Aderen†å ini†ialå: alcool pastå aprox. 1.4 g/ml < 2 mm aprox. 15 min. aprox. 2.5 mm / 24 ore aprox. 10 g/cm

Produsul întårit: Miros: Duritate: Modul E-100: Rezisten†å la extindere: Alungirea la rupere: Alungirea la rupere: Revenire elasticå Temperaturå de utilizare: inodor Shore A: cca. 40 aprox. 0,80 N/mm2 (ISO 8339-A) aprox. 1,0 N/mm2 (ISO 8339-A) aprox. 250 % aprox. 400 % aprox. 85% -30°C – 90°C (ISO 8339-A) (ISO 8339-B) (ISO 7389-B)

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

Unelte de lucru cu silicon

Gun Power Autostop • Pistol cu pat rabatabil conceput pentru aplicarea profesionalå a siliconului • Control deosebit la dozare

Patul pistolului este adus în pozi†ie verticalå

Pistonul pistolului se aduce în pozi†ia ini†ialå, ce permite fixarea cartußului de silicon Silikon Shark Se utilizeazå pentru îndepårtarea surplusului în zone de col†

Cu ajutorul lamei incluse se desigileazå cartußul la partea superioarå, deasupra filetului

Îndepårtarea surplusului de etanßant din rost

189

Silikon Tool Se utilizeazå la desfacerea mai ußoarå a recipientului ßi la finisarea perfectå a siliconului dupå aplicarea în rost Cu ajutorul lamei incluse se desigileazå cartußul la partea superioarå, deasupra filetului Îndepårtarea surplusului de etanßant din rost

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

Ceresit

AquaBlock
Pastå hidroizolantå pentru repara†ii
CARACTERISTICI
• 100% silicon • 100% hidrofob • Elasticitate permanentå • Rezisten†å la intemperii • Rezisten†å la UV • Inodor • Fårå solvent • Nu curge

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit AquaBlock pastå universal pentru repara†ii este un etanßant potrivit pentru izolarea îmbinårilor ßi a infiltra†iilor de apå atât în interiorul casei cât ßi în exterior. Ceresit AquaBlock oferå o etanßare perfectå ßi permanent elasticå a cråpåturilor ßi a zonelor critice cu lå†imi de pânå la 10 mm. AquaBlock Silicon Universal pentru repara†ii aderå pe suprafe†e umede, substraturi absorbante ca ßi pe etanßan†i vechi, reziduuri de etanßan†i ßi pe bitum. Aderenta ßi elasticitatea maxime se ating dupå aproximativ 3-4 såptåmâni. Pentru repararea micilor fisuri, goluri, suprapunerea membranelor pe acoperißuri, plåci pentru placarea acoperißului, tubulaturi pentru drenaj, parafrunzare, luminatoare, cupole, balcoane, terase ßi în general toate acele elemente de construc†ie a cåror hidroizolare necesitå lucråri mai delicate ßi acolo unde pot aparea fisuri în hidroizola†ie sau hidroizolarea nu se poate face prin metode obißnuite. Aderå pe majoritatea materialelor de construc†ie uzuale cum ar fi membrane bituminoase, fibrociment, zidårie, beton, metal, lemn netratat, sticlå, spumå poliuretanicå, polistiren etc. Timpul de întårire este întârziat în cadrul aplicårii pe suprafe†e umede. Nu este recomandat pentru aplicare pe polietilenå, polipropilenå ßi aplica†ii subacvatice. A nu se aplica în zonele cu trafic intens sau pe suprafe†e în contact direct cu alte substan†e.

Ceresit AquaBlock prin pensulare sau cu trafaletul pånå când se formeazå un strat dens (max. 3 mm grosime pentru un strat). În cazul cartußului tåia†i vârful acestuia deasupra filetului. Înßuruba†i conul de aplicare pe cartuß. Îndepårta†i capacul de protec†ie ßi tåia†i conul de aplicare astfel încât diametrul orificiului ob†inut så fie aproximativ acelaßi cu lå†imea rostului. Introduce†i cartußul în pistolul de aplicare. Apåsa†i trågaciul pistolului cu o for†å constantå ßi înainta†i dealungul rostului pentru a asigura o aplicare uniformå. Finisa†i etanßantul aplicat cu o spatulå rotunjitå sau o unealtå asemånåtoare în interval de 10 min. de la aplicare.

MOD DE APLICARE
Stratul suport trebuie så fie rezistent, curat ßi fårå urme de praf sau gråsimi. A nu se aplica pe straturi suport ude sau în prezen†a permanentå a apei. Suprafe†ele orizontale trebuie så aibå o pantå suficient de mare pentru a evita acumulårile de apå. A se despråfui ßi elimina particulele nonaderente. Într-o singurå opera†iune, aplica†i un strat generos de

ATENˇIONARE
A nu se aplica când plouå. A se proteja de ploaie sau stropire accidentalå cu apå. A se feri de înghe† cel putin 24 h. Datoritå numårului mare de aplica†ii posibile ßi a varietå†ii straturilor suport recomandåm utilizatorului så efectueze întotdeauna teste preliminårii aplicårii. Dupå aplicare, spåla†i-vå mâinile ßi uneltele cu apå curatå. În timpul procesului de întårire se elibereazå apå.
191

DATE TEHNICE
Materia primå: Sistem de întårire: Temperatura de aplicare: Formarea peliculei: Viteza de întårire: Consum specific: Densitatea: Grosimea maximå pentru un strat: Modul de elasticitate 100% Rezisten†a la temperaturå: Elonga†ia : Consisten†a: Culoarea: emulsie apoaså de silicon se eliminå apa în timpul procesului de întårire +5°C la +40°C aprox. 10 minute aprox. 1.5 mm/24 h aprox. 2.2 l/m aprox. 1.3 kg/l 3 mm aprox. 0.30 N/mm aprox. -50°C to +150°C aprox. 25 % viscozitatea, nu curge gri,negru

DEPOZITARE
Påstra†i produsul în spa†ii råcoroase, uscate ßi ferite de înghe†. Perioada de valabilitate este de 18 luni în ambalajul original nefolosit. În timpul procesului de întårire se degajå apa. Respecta†i indica†iile de folosire date în Fißa Tehnicå. Nu ne asumåm nicio råspundere legalå pentru consecin†ele rezultate în urma unei aplicåri necorespunzåtoare. Nu låsa†i la îndemana copiilor. Dacå este înghi†it, cere†i sfatul medicului ßi aråta†i ambalajul sau eticheta.

AMBALARE
Cartuße de plastic de 300 ml, gåle†i plastic de 1,5 kg.

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09 Web: www.ceresit.ro

FOLOSIREA ADEZIVILOR DE GRESIE ÎN FUNCˇIE DE NATURA STRATULUI SUPORT

* Se va aditiva cu CC83 emulsie elasticå Plåci absorbante - 3%<E<10% Plåci absorbante - E>10% Plåci neabsorbante - E<3%

193

FOLOSIREA CHITURILOR DE ROSTURI ÎN FUNCˇIE DE DESTINAˇIA ÎNCÅPERII

Men†iuni: La toate placajele indiferent de încåpere, la îmbinårile dintre pere†i precum ßi la cele dintre pere†i ßi pardoseli se va folosi obligatoriu SILICONUL SANITAR CERESIT CS 25 în culori apropiate de culoarea chitului.

UTILIZAREA PRODUSELOR DE HIDROIZILAˇIE PE BAZÅ DE CIMENT CERESIT

195

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->