SIFAT-SIFAT WAJIB BAGI RASUL: 2.Siddik (benar) 3.Amanah (Jujur) 4.Tabligh (menyampaikan) 5.

Fatonah (bijaksana)

1. 2. 3. 4.

Kazib (dusta) Khianat (pecah amanah) Kitman (menyembunyikan) Baladah (bodoh)

Basyariyyah ( sifat-sifat yang ada pada manusia biasa): Seperti makan, minum, tidur, berjalan, berkahwin, sakit, seronok, sedih, penat dan lain-lain lagi. Sifat-sifat tersebut tidak sampai menjatuhkan darjat kerasulan seperti gila dan nyanyuk.