UNIT 5: ISMAH RASUL

Maksudnya ialah para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat, dosa dan perkara-perkara yang boleh mencemarkan kemuliaan mereka sebagai utusan Allah.

Setiap nabi dan rasul mendapat bimbingan wahyu daripada Allah. Segala pertuturan dan perbuatan mereka adalah tepat dan benar dan jauh daripada pengaruh hawa nafsu. • Setiap orang Islam wajib beriman
bahawa para nabi dan rasul bersifat maksum.

HIKMAH RASUL BERSIFAT MAKSUM
• Menjamin integriti para nabi dan rasul sebagai pesuruh Allah • Menjadi contoh teladan kepada manusia dalam semua aspek kehidupan • Menyakinkan manusia mengenai risalah yang dibawa • Membuktikan keaslian wahyu yang dibawa • Menolak fitnah golongan yang anti

SEBAB-SEBAB RASUL DILANTIK DI KALANGAN MANUSIA
• Memudahkan • Bersesuaian manusia menerima dengan manusia ajaran yang dibawa yang mempunyai sifat yang sama • Memudahkan • Sebagai ujian manusia mencontohi sunah kepada manusia para rasul sama ada menerima ajaran mereka atau mendustakannya

ISTILAH-ISTILAH
MAKSUD MUKJIZAT • Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada para nabi dan rasul, ia tidak dapat dipelajari, ditiru dan ditandinggi. • Contoh: Tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular besar yang menelan ularular ahli sihir Firaun. MAKSUD KARAMAT • Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada hamba Allah yang soleh. • Contoh: karamah yang berlaku kepada ashabul-kahfi.

ISTILAH-ISTILAH
MAKSUD IRHAS • Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada seseorang yang bakal dilantik menjadi rasul untuk menarik perhatian orang ramai kepadanya. • Contohnya: Nabi Isa boleh bercakap ketika masih bayi. MAKSUD MA’UNAH • Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada orang biasa yang beriman sebagai pertolongan Allah kepada mereka. • Contohnya: Seseorang yang terselamat daripada maut.

ISTILAH-ISTILAH
MAKSUD ISTIDRAJ
• Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa sama ada orang fasik atau kafir yang banyak melakukan dosa dan mengingkari perintah Allah. Mereka menjadi bertambah ingkar dan sesat. • Contohnya: orang yang dikurniakan wang dan harta yang banyak menyebabkan mereka ingkar untuk mengeluarkan zakat, bersikap sombong dan angkuh.

MAKSUD SIHIR • Perkara luar biasa yang berlaku kepada sesiapa sahaja yang mempelajari dan mengamalkan amalan tertentu dengan bantuan jin dan syaitan untuk melakukan kejahatan. • Contohnya: Pukau.

JENIS-JENIS MUKJIZAT
MUKJIZAT MAKNAWI • Mukjizat yang akan diketahui keluarbiasaannya dengan menggunakan akal fikiran yang mendalam. • Contohnya: Kitab AlQuran yang bila dikaji dengan mendalam barulah terasa kehebatannya sama ada dari sudut MUKJIZAT HISSI • Mukjizat yang dapat dilihat dan dirasai dengan pancaindera manusia. • Contohnya: Mukjizat Nabi Sulaiman yang boleh memahami dan bercakap dengan binatang.

TUJUAN ALLAH MENGURNIAKAN MUKJIZAT
• Menunjukkan kekuasaan Allah • Melemahkan musuh-musuh Allah • Membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa • Menyakinkan penganut Islam kebenaran ajaran Islam • Membolehkan para rasul membantu pengikutnya • Menyedarkan orang-orang kafir bahawa Islam adalah dari Allah