KEPENTINGAN MENCONTOHI PARA RASUL: - Para rasul ialah manusia pilihan Allah - Mereka menyampaikan perkara yang benar

- Mereka menjadi

-

-

-

Mereka menjelaskan perkara yang hak dan batil Sebagai bukti keyakinan kita kepada Allah Dapat melaksanakan syariat Allah dengan sempurna

KEPADA INDIVIDU
     

KEPADA KELUARGA
  

Meningkatkan keimanan kepada Allah Meningkatkan ketaatan kepada Allah Mengetahui perkaraperkara ghaib Mencintai nabi lebih dari cintakan diri sendiri Berakhlak dengan akhlak nabi. Bahagia di dunia dan akhirat

  

Anggota keluarga beriman kepada Allah Kuat beribadat Suka mengkaji AlQuran dan Hadith untuk mendalami agama Cintakan nabi Memiliki akhlak mahmudah Memelihara diri dari dosa untuk mendapat pembalasan syurga

KEPADA MASYARAKAT
  

KEPADA NEGARA

Taat pada Allah, rasul dan pemimpin Mengutamakan ukhuwah Islamiyyah Saling hormat menghormati dan bekerjasama Mengamalkan konsep amar makruf nahi mungkar Bekerjasama

Diterajui oleh pemimpin yang warak, cekap, bersih, amanah, adil dan bertanggungjawab Memastikan sumber ekonomi bebas daripada sumber haram Menegakkan hukum dan perundangan Islam Membina tamadun

KEPADA INDIVIDU
    

KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT
   

Hidup sesat Jauh daripada rahmat dan hidayat Allah Mendapat balasan siksa di akhirat Jiwa tidak tenteram Suka melakukan dosa

Kehidupan porak peranda Berlaku perpecahan Maksiat berleluasa Meninggalkan konsep amar makruf dan nahi mungkar Institusi keluaga dan masyarakat rosak