Cultura clàssica 3r ESO

Curs 2007-2008

EXERCICIS: T 1: L’arribada dels grecs i romans a Catalunya. T 2: La llengua dels grecs i romans. 1_Llegeix aquest text de Josep Pla i contesta les preguntes següents: Tot sembla indicar que el primer fenomen històric d’aquest país, vull dir el fenomen constatat i registrat pels historiadors antics, fou l’arribada en aquest litoral de grecs. Sembla que arribaren de Marsella, que crearen un establiment a l’actual Roses i que després arribaven a l’extrem més meridional del golf que anomenem de Roses i s’instal·laren entre la desembocadura del Ter i el Pujol que hi ha al nord. Creaven un poble petit que emmurallaven amb grosses pedres i que anomenaven Empúries. A l’Empordà, Empúries és molt important. L’expansió dels grecs per una gran quantitat de llocs del Mediterrani és una operació pacificadora sobretot perquè no tingué cap intenció militar dominant de colonització, sinó simplement de comerciejar amb els naturals dels espais que habitaven. a) D’on provenien els grecs que van fundar Empúries? b) A quin país actual es troba aquesta ciutat? c) Amb quines intencions arribaren els grecs a Catalunya? 2_Copia aquest text omplint els buits que hi ha per tal que tingui sentit: Un gran nombre de grecs van iniciar una... de Grècia perquè no hi havia prou ... Aquesta situació es va agreujar quan hi hagué un ... de població que no tenia ni els mínims per sobreviure. A més, les relacions ... per terra eren ..., hi havia pocs ... i esdevenien intransitables quan plovia. Tot això va fer que els grecs s’obrissin al... 3_Defineix amb paraules teves aquests conceptes: colonització, navegació de cabotatge, emigració, exportació. 4_Fixa’t en què signifiquen les preposicions gregues següents: amfi (en ambdós costats), peri (a tot el voltant) i epi (damunt de). Contesta les preguntes: a) Quines característiques tenen els amfibis pel que fa al lloc on poden viure? b) Com definiries la paraula perímetre? Té res a veure amb el que significa la preposició grega? c) Què és l’epidermis? És el mateix que la pell? 5_Escriu alguns derivats en català d’aquests adjectius grecs: Kalos (bonic), micros (petit) i polis (molt). 6_Llegeix el significat del substantiu grec i a continuació defineix cadascuna de les paraules que trobaràs a continuació: Antropos (home) Mania (bogeria) Kratos (poder) Astron (astre)

1

Cultura clàssica 3r ESO

Curs 2007-2008

Antropòleg: Democràcia: Astrologia: Antropologia: Bibliomania: Astronomia: Aristocràcia: 7_Observa els següents sufixos grecs: -àlgia (dolor), -ma (tumor), -itis (inflamació). Classifica aquests termes mèdics en funció del seu origen etimològic: conjuntivitis, odontàlgia, otitis, glaucoma, hepatitis, neuràlgia, carcinoma, faringitis. Busca què signifiquen al diccionari. 8_El sufix grec –leg (que estudia) ha donat nom a diferents especialitats mèdiques. Digues a quin especialista acudiries si tinguessis molèsties als ulls; a les dents o als queixals; a la pell; al nas, les orelles i el coll; al cor, i a l’aparell urinari: odontòleg, uròleg, dermatòleg, otorrinolaringòleg, cardiòleg, oftalmòleg. 9_El sufic grec –iatre (metge) ha donat nom a dos especialistes, un en malalties mentals i un altre en infantils. Amb quin nom ens referim a cada especialista? 10_Els nombres grecs han estat molt productius en català. Sabent que la paraula hedra significa “cara”, posa nom a la figura geomètrica que té quatre, cinc, sis, set, vuit i deu cares: 1 heis, 2 dyo, 3 treis, 4 tettares, 5 pente, 6 hex, 7 hepta, 8 octo, 9 ennea i 10 deka. 11_La paraula democràcia està formada per dos mots grecs: demos (poble) i kratos (poder). Significa, per tant, “govern del poble”. Hi ha altres mots formats amb kratos. Relaciona els que tens a continuació amb el seu significat: Aristocràcia Autocràcia Burocràcia El poder resideix en un grup social minoritari privilegiat. Conjunt de personal administratiu. Dictadura.

12_Digues tres diferències entre la democràcia atenenca i les democràcies actuals. 13_Comenteu a classe el que volen dir les següents paraules relacionades amb una votació: partit polític, cens electoral, candidatura, campanya electoral, mesa electoral, urna, papereta i votant. 14_Relaciona la mateixa paraula en diverses llengües: Llatí Pater Animal Filius Regina Utilis Català Útil Reina Pare Fill animal Castellà Hijo Reina Útil Padre animal Francès Animal Père Reine Utile fils Italià Regina Figlio Animale Utile Padre

2

Cultura clàssica 3r ESO

Curs 2007-2008

15_El nom d’alguns dels mesos també té el seu origen en la llengua llatina. N’hi ha dos, però, que el deuen a dos personatges històrics, Juli Cèsar i August. De quins dos mesos es tracta? 16_Com es diu dissabte i diumenge en anglès? Creus que provenen del llatí? 17_Busqueu en un diccionari de noms de persona el vostre nom: apunteu-ne l’origen i el significat. 18_Moltes expressions llatines les entenem dins d’una frase, segons el context en què apareixen. Copia les frases següents omplint els buits amb aquestes expressions: conditio sine qua non, a priori, a posteriori, sine die, quorum i persona non grata. 19_La premsa utilitza sovint expressions llatines. Busca com a mínim una notícia on n’hi hagi una. 20_Actualment, el llatí es considera una llengua morta, és a dir, que no té un ús comunicatiu efectiu i que, per tant, no evoluciona amb el pas del temps. Però hi ha una excepció. Avui dia el llatí encara és utilitzat com a llengua de comunicació entre els membres de la institució de l’Església i, especialment, en l’àmbit del Vaticà. Fins i tot, darrerament ha aparegut un diccionari neollatí. Relaciona les dues columnes que tens a continuació: cella intima anticonformista natans mons glacialis publicus currus electricus exterarum gentium odium orbium phonographicorum fiscale pretii additamentum personale instrumentum computatorium hippy tramvia xenofòbia vàter iceberg IVA ordinador personal discoteca

3