You are on page 1of 4

40/ Trong th trng c quyn hon ton : MR = - Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400.

Nu chnh ph quy nh mc gi,


buc doanh nghip phi gia tng sn lng cao nht, vy mc gi l:
a P = 800
b P = 600
c P = 400
d tt c u sai
41/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2/10 +400Q +3.000.000, hm s cu th trng c
dng: P = - Q /20 +2200. Nu chnh ph nh thu l 150/sp th li nhun ti a ca doanh nghip ny t c l :
a 2.400.000 b 1.537.500 c 2.362.500
d Cc cu trn u sai.
42/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2 /6 +30 Q +15.000, hm s cu th trng c dng: P
= - Q /4 + 280, nu chnh ph nh thu li tc 10.000, li nhun cn li ca x nghip l
a 12.500 b 32.500 c 22.500
d Cc cu trn u sai
43/ Trong th trng c quyn hon ton, chnh ph nh thu khng theo sn lng s nh hng:
a Q gim
b P tng
c Ngi tiu dng v ngoi sn xut cng gnh
d Tt c cc cu trn u sai.
44/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2 /6 +30 Q +15.000, hm s cu th trng c dng: P
= - Q /4 + 280, nu chinh ph quy nh mc gi l 180 /sp, th doanh nghip s n nh mc sn lng:
a 400 b 300 c 450
d Cc cu trn u sai
V mt cu ny na em tnh hoi m khng ra
27/ Trn th trng ca sn phm X c 100 ngi mua v 50 ngi bn, hm s cu ca mi ngi mua l nh nhau c
dng: P = - q / 2 + 20, nhng ngi bn c hm tng chi ph nh nhau: TC = q 2 + 2q + 40 .Ga c cn bng trn th
trng:
a 18 b 7,2 c 16,4
d Cc cu trn u sai.
ngochicuong

22-05-2011, 12:01 PM
40/ Trong th trng c quyn hon ton : MR = - Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400. Nu chnh ph quy nh mc gi,
buc doanh nghip phi gia tng sn lng cao nht, vy mc gi l:
a P = 800
b P = 600
c P = 400
d tt c u sai
41/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2/10 +400Q +3.000.000, hm s cu th trng c
dng: P = - Q /20 +2200. Nu chnh ph nh thu l 150/sp th li nhun ti a ca doanh nghip ny t c l :
a 2.400.000 b 1.537.500 c 2.362.500
d Cc cu trn u sai.
42/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2 /6 +30 Q +15.000, hm s cu th trng c dng: P
= - Q /4 + 280, nu chnh ph nh thu li tc 10.000, li nhun cn li ca x nghip l
a 12.500 b 32.500 c 22.500
d Cc cu trn u sai
43/ Trong th trng c quyn hon ton, chnh ph nh thu khng theo sn lng s nh hng:
a Q gim
b P tng
c Ngi tiu dng v ngoi sn xut cng gnh
d Tt c cc cu trn u sai.

44/ Mt doanh nghip c quyn hon ton c hm chi ph: TC = Q2 /6 +30 Q +15.000, hm s cu th trng c dng: P
= - Q /4 + 280, nu chinh ph quy nh mc gi l 180 /sp, th doanh nghip s n nh mc sn lng:
a 400 b 300 c 450
d Cc cu trn u sai
V mt cu ny na em tnh hoi m khng ra
27/ Trn th trng ca sn phm X c 100 ngi mua v 50 ngi bn, hm s cu ca mi ngi mua l nh nhau c
dng: P = - q / 2 + 20, nhng ngi bn c hm tng chi ph nh nhau: TC = q 2 + 2q + 40 .Ga c cn bng trn th
trng:
a 18 b 7,2 c 16,4
d Cc cu trn u sai.
1/ 800 ....... P=MC
2/ B TC = Q^2 /10 + 550 Q + 3000000
3/ 21500 . Li c - 10000
4/ D . MR = MC . MC khng i ( khi nh ko theo sn phm ) v MR cng ko i .
5/ 400 . X nghip ko tc ng dc hm cu m ch lm thay i gi gin tip qua sn lng , chnh ph qui nh gi c nh
th ngi sx s sx sao cho MC = P . Nhng sn lng MC = P vt qu lng cu cn nn x nghip sn xut mc 400
ko d tha .
dthiluyen

22-05-2011, 12:13 PM
40/ buc doanh nghip tng mc sn lng cao nht th chnh ph s qui nh gi ch ng cu ct ng chi ph
bin MC
<=> P=MC
MR=> TR=-Q^2/20 +1000Q=> P=TR/Q=-Q/20 + 1000
P=MC <=> -Q/20 + 1000 =Q/10+ 400 => Q=4000, P= -4000/20 +1000=800
=> chn a
41/Sau khi nh thu tng chi ph ca Dn s l: TC = Q^2/10+400Q + 3000000 + 150Q
=> MC= Q/5+ 550
MR =-Q/10+ 2200
ti a ha li nhun: MR=MC <=> Q/5+ 550 = -Q/10 + 2200 <=>Q=5500 => P=1925
li nhun ti a t c = P.Q -TC=1537500
=> chn b
42/thu li tc l thu khng theo sn lng
sau khi nh thu th TC=Q^2/6+30Q +15000+ 10000
MC= Q/3 + 30
MR=-Q/2+280
ti a hoa li nhun DN: MR=MC <=> Q/3 +30 =-Q/2 + 280 <=> Q=300, P=205
Li nhun ca doanh nghip= P.Q-TC=12500
=>chn a
43/d v trong th trng c quyn hon ton khi nh thu khng theo sn lng s to ra mt loi nh ph, khng tc
ng ti sn lng, gi c trn th trng vn nh c, li nhun doanh nghip s b gim xung so vi khi ko c thu.
44/trc ht ta tnh mc sn lng ti P=MC;
MC=Q/3+30Q
P=MC<=>-Q/4+280 =Q/3+30 <=>Q=428,57=>P=172,86
Nh vy gi m chnh ph qui nh l 180 ln hn gi m ti P=MC
=> doanh nghip s quyt nh sn xut ti P=-Q/4+ 280 vi P=180
=> Q =400
=> chn a
27/ng cu ca mi c nhn: P=-Q/2+ 20=> Q=40-2P
ng cu th trng: Q=100.(40-2P)=4000-200P=>P=20-Q/200
ng cu ca mi DN: P=MC=2Q+2
ng cung ca th trng P=2Q/50+2 <=> P=Q/25 +2
Ti mc cn bng: Q/25+2=20-Q/200 <=>Q=400, P=18
=> chn a
sumshine

22-05-2011, 12:31 PM
41/ Ta c : MC = Q/5 + 400 . Khi CP nh thu 150 / sp th MC' = Q/5 + 550 . Pr max th MC = MR
=> Q/5 +550 = -Q/10 + 2200 => Q= 5500 . Pr max = 1.537.500 . p n B
42/ Khi nh thu li tc th TC = Q2/6 + 30Q + 25.000 . => Pr gim ng bng khon thu . Cho MC = MR => Pr
=12.500 => /a A
43/ Thu khng theo SL l thu khon ( thu c nh ) , n l 1 chi phi c nh . Do khi anh thu th P , Q khng thay
i , khng nh hng ti ngi mua . Ch c li nhun nh sx b nh hng . p n D
44/Ta c MC = Q/3 + 30 . Trong th trng QHT doanh nghip t Pr max khi P* = MC => 180 = Q/3+30 => Q= 450.

Mt khc vi mc gi P* = 180 th TT s tiu th 180 = -Q/4 + 280


=> Q = 400
Vy DN s sn xut mc =400 trnh d tha . p n A
27/ Ta c Hm cu TT : Pctt = -Q/200 + 20
Cung c nhn P = MC = 2q + 2 => Pstt = 2Q/50 + 2
Cn bng Ps = Pc => Q=400 => P= 18 . p An' A
Chc cc bn UEH K36 thi tt .
ngochicuong
Ai cho minh hi l thu theo li tc c khc vi thu theo khon khng .
Theo minh ngh thu theo li tc phi ly li tc - i khon thu
Cn theo khon th mi l tng thm 1 khong nh ph ch .

22-05-2011, 04:55 PM

gaodenvang

22-05-2011, 04:59 PM
27/ Trn th trng ca sn phm X c 100 ngi mua v 50 ngi bn, hm s cu ca mi ngi mua l nh nhau c
dng: P = - q / 2 + 20, nhng ngi bn c hm tng chi ph nh nhau: TC = q 2 + 2q + 40 .Ga c cn bng trn th
trng:
a 18 b 7,2 c 16,4
d Cc cu trn u sai.
Cho mnh hi cu ny lm sao bit y c quyn hon ton hay cnh tranh hon ton. Nu y l c quyn hon ton
dng MR=MC sau suy ra P th p n ra cu C
tunlanhlung

22-05-2011, 11:02 PM
2/ Doanh nghip c quyn bn phn chia khchhng thnh 2 nhm, cho bit phng trnh ng cu ca 2 nhm ny ln
lt l:Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tng chi ph sn xut ca doanh nghip cquyn TC = 30Q + 100.
t mc tiu ti a ho li nhun, v khng thc hinchnh sch phn bit gi, th mc gi v sn lng (P v Q) chung
trn 2 thtrng lc ny l:

a P =75 ; Q = 60
b P =90 ; Q = 40
c P =80 ; Q = 100
d ttc u sai.
dthiluyen

22-05-2011, 11:08 PM
2/ Doanh nghip c quyn bn phn chia khchhng thnh 2 nhm, cho bit phng trnh ng cu ca 2 nhm ny ln
lt l:Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tng chi ph sn xut ca doanh nghip cquyn TC = 30Q + 100.
t mc tiu ti a ho li nhun, v khng thc hinchnh sch phn bit gi, th mc gi v sn lng (P v Q) chung
trn 2 thtrng lc ny l:

a P =75 ; Q = 60
b P =90 ; Q = 40
c P =80 ; Q = 100
d ttc u sai.
ng cu th trng Q=Q1+Q2=260-2P=>P=130-Q/2=>MR=130-Q
ti a ha li nhun: MC=MR<=>30=130-Q=>Q=100, P=80
=> chn c
ngochicuong
ai gip tui cu ny vi :

22-05-2011, 11:51 PM

Dng s liu sau tr li cc cu hi c lin quan.


Doanh nghip trong th trng cnh tranh hon ton c hm chi ph sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:vq; TC:vt;
P:vt/vq)

Cu 24: Gi th trng bng bao nhiu th doanh nghip ngng kinh doanh:
A 250 B 265,67 C C ba cu u sai D 300
Cu 25: Gi th trng bng bao nhiu th doanh nghip ha vn:
A C ba cu u sai B P=202,55 C P=300 D P=265,67
Cu 49: Doanh nghip ha vn khi:
A Tng doanh thu bng tng chi ph B Gi bn bng chi ph trung bnh C C ba cu u ng D Li nhun bng khng
Sao trong ci p n n li ghi l : A D D th
tui tnh ra 19.6 , 264,67 v cu C c ???
sakura

23-05-2011, 09:10 AM

Mnh ngh p n sai ri . Mnh cng lm ra ging bn


gaodenvang

23-05-2011, 09:25 AM

Mnh cng tnh ra ging bn. Ha vn kho st AC, ng ca kho st AVC ra vy m.


nadka

09-05-2013, 04:56 PM
cho e hi cu 40, sao trong sch ghi l ti a ha sn lng m khng b thua l l P=AC m >"< sao my anh ch ni
l P = MC