You are on page 1of 13

Pengeluaran

Maksud pengeluaran:

 semua aktiviti atau usaha produktif


dijalankan untuk menghasilkan
keluaran yang dapat memuaskan
keperluan manusia.

 proses penciptaan utiliti atau nilai


faedah.
Nilai faedah bermaksud keupayaan sesuatu
barang atau perkhidmatan untuk memuaskan
kehendak manusia.
1. Nilai faedah bentuk
Mengubah bentuk
sesuatu keluaran
kepada yang lebih
berguna.

2. Nilai faedah tempat


Memindahkan barang
ke tempat yg
mempunyai permintaan
terhadapnya.
3. Nilai faedah masa
Menyimpan barang
sehingga ia diperlukan

4. Nilai faedah milikan


Pertukaran milik daripada
seseorang kepada orang
lain yang memerlukannya
Jenis pengeluaran
Pengeluaran langsung
•Dilakukan oleh individu
sendiri utk memenuhi
keperluan & kehendaknya

•Berasaskan sistem sara


diri contohnya:

•Saiz keluaganya kecil,


setakat mencukupi utk
dirinya

•Diamalkan pada zaman


dahulu.
Pengeluaran tak langsung

• Dibantu oleh pihak lain


utk memenuhi
keperluan dan
kehendak individu.
• Berasaskan konsep
pengkhususan dan
pertukaran
• Dapat menampung
keperluan dan
kehendak manusia
yang semakin rumit
dan tidak terbatas
• Amalan masyarakat
moden
Cabang Pengeluaran
PERUSAHAAN - usaha mendapatkan bahan
mentah dan menukarkan bentuk kepada barang
siap.
Industri Ekstraktif
- Mengeluarkan bahan
mentah dari alam
semula jadi

- Dikenali sebagai
industri peringkat
pertama
Perkilangan
- Aktiviti memproses
dan menukarkan
bahan mentah
Kilang getah
menjadi barang
separa siap dan
barang siap

- Barang separa siap :


memerlukan proses
lanjutan utk
menghasilkan brg
siap
Pembinaan
Pembinaan
- aktiviti memasang,
Pemasangan membina dan
mengubahsuai dgn
menggunakan brg
separa siap @ brg
Barang separa siap
siap

Rangkaian proses pengeluaran


Ekstraktif Perkilangan Pembinaan
Perdagangan- aktiviti pengagihan dan pemindahan
bahan mentah, barang separa siap atau barang siap
daripada pengeluar kepada pengguna akhir:
• Aktiviti perniagaan perkhidmatan

melibatkan jual beli


brg @ perkhidmatan barangan

utk mendptkan
keutgan Pengangkutan

• Bantuan perniagaan
adalah aktiviti utk
melicinkan operasi Bank
Gudang
perniagaan. Insuran

Promosi Komunikasi
Khidmat langsung

• Perkhidmatan
peribadi dari penjual
kepada pengguna
akhir

• Contoh perubatan,
pelancongan dan
membaiki kereta

Pelancongan
• Aktiviti:

• Takrifkan konsep pengeluaran

• Senaraikan 3 contoh pengeluaran yg


bersifat barang dan perkhidmatan

• Huraikan cabang dan jenis


pengeluaran dengan contoh yang
sesuai.
Senaraikan 3 contoh
pengeluaran yg bersifat barang
dan
 perkhidmatan
Pengeluaran yang terlibat adalah perusahaan dan
perdagangan. Perusahaan adalah
 Perdagangan ialah
 Perkhidmatan adalah