You are on page 1of 4

‫בס"ד‬

‫טבת תש"ע‬
‫תרגול הערכת מידע – אתרי ויטמינים‬

‫ט'‪ 2‬‬ ‫כיתה ט'‪ 1‬‬ ‫שם‪______________________________________________ :‬‬


‫על כל זוג להשלים ‪ 3‬מתוך ‪ 4‬מהתרגילים א‪-‬ד שבהמשך‪ .‬חובה עליכן גם לענות על שאלה ה ולהגיש למורה‪.‬‬

‫א‪ .‬חיפשת מאמרים בנושא ויטמינים וקשישים ומצאת את המאמר הבא‪)––:‬מאמר זה קיים רק בארכיון של דפי‬
‫אינטרנט ישנים‪ .‬הוא כבר לא קיים באינטרנט פעיל(‪.‬‬
‫‪http://web.archive.org/web/20070822144431/http:/www.solgar.co.il/library/articles/aging.html‬‬
‫עייני במאמר‪ ,‬ועני על השאלות הבאות‪:‬‬
‫מהי מסקנת המאמר לגבי השימוש בויטמינים לגבי אנשים קשישים?‬ ‫‪o‬‬
‫________________________________________________________________‬

‫מהו האתר בו מופיע מאמר זה? __________________‬ ‫‪o‬‬


‫כדי לבדוק‪ ,‬עברי לדף הבית של האתר )על ידי הקשה על התמונה עם המילה ‪ SOLGAR‬בראש הדף( וקראי‬
‫את הכתוב‪.‬‬
‫האם לבעלי האתר יש עמדה אובייקטיבית לגבי ויטמינים או שיש להם מגמה מסוימת?‬ ‫‪o‬‬

‫_______________________ מהי המגמה? ___________________________‬

‫מיהו כותב המאמר? מה שמו? _______________________________‬ ‫‪o‬‬

‫האם נראה שהוא מוסמך בתחום העיסוק שלו? __________________________‬


‫בואי נבדוק עוד קצת על כותב המאמר באתר שמצאנו על ידי חיפוש שמו ב ‪GOOGLE :‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪http://www.articles.co.il/author/435‬‬

‫מהו תחום עיסוקו של המחבר? __________________________‬ ‫‪o‬‬

‫האם הוא מרצה באוניברסיטה מוכרת? __________________________‬ ‫‪o‬‬


‫עיון בכתבה זו מאתר ‪ NRG‬מלמד אותנו במה עוסק המחבר במרב מרצו‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪http://www.nrg.co.il/online/archive/ART/241/169.html‬‬
‫האם לאור מה שגילית היית מסתמכת על מאמר זה כמקור מוסמך למידע על ויטמינים והגיל השלישי?‬
‫__________________________‬
‫מה למדת ממה שגילית לגבי שימוש באתר זה כמקור מידע בנושא ויטמינים בכלל?‬ ‫‪o‬‬
‫__________________________________________________________‬

‫חיפשת מאמר על סכנות של נטילת ויטמינים ומצאת את המאמר הבא‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬


‫‪http://www.doctors.co.il/xID-5234,xCT-231,m-Doctors,a-Article.html‬‬

‫עייני במאמר‪ ,‬ועני על השאלות הבאות‪:‬‬


‫מהי מסקנת המאמר לגבי הסכנות של נטילת ויטמינים? _______________________‬ ‫•‬
‫_____________________________________________________________‬
‫מהו האתר בו מופיע מאמר זה? _______________________________________‬ ‫•‬
‫כדי לבדוק‪ ,‬עברי לדף הבית של האתר וקראי את הכתוב‪ .‬הקישי על הכיתוב בתחתית העמוד‬
‫"אודות דוקטורס" וקראי את הכתוב‪.‬‬

‫© ראובן ורבר ואלונה שבט‬


‫האם נראה לך שלבעלי האתר יש עמדה אובייקטיבית בנושאי בריאות או שיש להם מגמה מסוימת?‬ ‫•‬
‫_____________________________________________________________‬
‫מהי מטרת האתר? ____________________________________________________‬
‫האם יש להם מומחיות בתחום? __________________________________________‬
‫מיהו כותב המאמר? מה שמו? ___________________________________‬ ‫•‬
‫האם נראה שהוא מוסמך בתחום העיסוק שלו? _________________________________‬
‫בואי נבדוק עוד קצת על כותב המאמר כאן ברשימת כותבי המאמרים לאתר‪http://www.doctors.co.il/xID- :‬‬
‫‪4193,xCT-0,m-Doctors,a-Article.html‬‬
‫_________________________________‬ ‫מהי ההכשרה והתפקידים העיקריים שלו?‬
‫האם נראה שהוא בר סמכא בענייני טיפול רפואי? _________________________________‬
‫חזרי למאמר המקורי‪ .‬האם מצוין קישור לאתר עליו מסתמך המאמר? )שימי לב‪ :‬יש שגיאה‬ ‫•‬
‫בקישור‪ .‬אם תרצי להגיע לאתר‪ ,‬העתיקי את הכתובת לחלון הכתובות של הדפדפן שלך‪ .‬הקשה על הקישור‬
‫לא תביא אותך לאתר עצמו!( _______________‬
‫האם הוא נראה כמקור מוסמך? הסבירי ____________________________________‬
‫האם הכתובת האינטרנטית ) )‪ URL‬של האתר עליו מסתמך המאמר מלמד משהו על סמכותיותו?‬
‫__________________________________________________________________‬
‫עייני בתחתית המאמר באתר "דוקטורס" וקראי את התאריך בו פורסם המאמר לראשונה‪ .‬האם זה‬ ‫•‬
‫אומר לך משהו לגבי הערך של המאמר?‬
‫______________________________________________‬
‫האם לאור מה שגילית היית מסתמכת על מאמר זה כמקור מוסמך למידע על ויטמינים? הסבירי‬ ‫•‬
‫_____________________________________________________________‬
‫האם היית משתמשת במאמר הזה כמקור מוסמך עבור עבודה מדעית אקדמית מעמיקה? מדוע?‬ ‫•‬
‫__________________________________________________________‬

‫תרגיל על אתר באנגלית‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬


‫חיפשת מאמר על ההשפעה של נטילת ויטמינים על מניעת מחלות ומצאת את המאמר הבא‪:‬‬
‫‪http://web.archive.org/web/20080412203753rn_1/www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/2006-‬‬
‫‪releases/press12192006.html‬‬
‫)מאמר זה קיים רק בארכיון של דפי אינטרנט ישנים‪ .‬הוא כבר לא קיים באינטרנט פעיל(‬
‫עייני במאמר‪ ,‬ועני על השאלות הבאות‪:‬‬
‫מהי מסקנת המאמר לגבי ההשפעה של נטילת ויטמינים על מניעת מחלות?‬ ‫•‬
‫_______________________________________________________________‬
‫מהו האתר בו מופיע מאמר זה? ______________‬ ‫•‬

‫כדי לבדוק‪ ,‬עברי לדף הבית של האתר וקראי את הכתוב‪ .‬האם הכתובת האינטרנטית ) )‪ URL‬של האתר מלמד‬
‫משהו על סמכותיותו?‬
‫___________________________________________‬
‫האם לבעלי האתר יש עמדה אובייקטיבית לגבי ויטמינים או שיש להם מגמה מסוימת?________‬ ‫•‬
‫מהי המגמה? _______________________האם יש להם מומחיות בתחום?___________‬

‫© ראובן ורבר ואלונה שבט‬


‫איזה סוג מאמר זה?___________________ היכן אפשר למצוא את הפרסום המלא של‬ ‫•‬
‫המחקר עליו בנוי מאמר זה? ___________________________________________‬
‫מיהו מחבר הראשי של המחקר עליו מתבסס מאמר זה? מה שמו? _________________‬ ‫•‬
‫האם נראה שהוא מוסמך בתחום העיסוק שלו?_______________________________‬
‫בואי נבדוק עוד קצת על מחבר המחקר‪ .‬הקישי על הקישור על שמו וקראי עליו‪ .‬מהם תחומי‬
‫עיסוקו של המחבר? ___________________________________________‬
‫______________ ?האם נראה שהוא בר סמכא בתחומי עיסוקיו‬
‫_____________________ ?האם השתתף במחקרים אחרים בתחומים קרובים‬
‫_____________?חזרי למאמר המקורי‪ .‬האם מצוין קישור לאתר עליו מסתמך המאמר •‬
‫_____________________ ?האם הוא נראה כמקור מוסמך‬
‫עייני בראש המאמר ובמקור עליו הוא מסתמך וקראי את התאריכים בו פורסמו המאמר והמחקר‬ ‫•‬
‫לראשונה‪ .‬מה זה אומר לך לגבי הערך של המאמר? _____________________________‬
‫האם לאור מה שגילית היית מסתמכת על מאמר זה כמקור מוסמך למידע על ויטמינים? _______‬ ‫•‬
‫האם יש סוג עבודה שלא היית משתמשת במאמר הזה כמקור מוסמך? ________________‬
‫מדוע?__________________________‬
‫מה היית עושה כדי להגיע למקור בו תוכלי להשתמש לעבודה כזו? _______________________‬
‫____________________________________________________________________‬

‫ד‪ .‬חיפשת מאמר על ויטמין ‪ D‬ומצאת את המאמר הבא‪:‬‬


‫‪ http://tinyurl.com/ybv243‬עייני במאמר ועני על השאלות הבאות‪:‬‬

‫מהן מסקנות המאמר לגבי ויטמין ‪?D‬‬ ‫•‬


‫_______________________________________________________________‬
‫מהו האתר בו מופיע מאמר זה? ________________________‬ ‫•‬
‫כדי לבדוק‪ ,‬עברי לדף הבית של האתר וקראי את הכתוב )להוריד את הסיומת של הכתובת עד שתגיעי לכתובת‪:‬‬
‫‪http://mail.edu-negev.gov.il/avivh‬‬
‫האם הכתובת האינטרנטית ))‪ URL‬של האתר מלמד משהו על סמכותיותו? )לא ליפול בפח‪ .‬מתוך תוכן דף הבית‬
‫והמאמר עצמו תביני היטב באיזה אתר את נמצאת‪(.‬‬

‫האם לבעלי האתר יש עמדה אובייקטיבית לגבי ויטמינים או שיש להם מגמה מסוימת? ______‬ ‫•‬
‫מהי המגמה? _________________________________________‬ ‫•‬
‫האם יש להם מומחיות בתחום?_______________________________________‬ ‫•‬
‫איזה סוג מאמר זה? _________________________________________‬ ‫•‬
‫מיהם המחברים של המאמר? מה שמותיהם? _________________________________‬ ‫•‬
‫האם נראה שהם מוסמכים בתחום העיסוק של תזונה וויטמינים? _____________________‬
‫חזרי למאמר המקורי‪ .‬האם מצוין קישורים לאתרים עליהם מסתמך המאמר? ____________‬
‫האם הם נראים כמקורות מוסמכים? ________________________________‬
‫האם לאור מה שגילית היית מסתמכת על מאמר זה כמקור מוסמך למידע על ויטמינים? איך תוכלי‬ ‫•‬
‫להגיע ממאמר זה למקורות יותר מתאימים לעבודה שלך?‬
‫__________________________________________________________‬

‫© ראובן ורבר ואלונה שבט‬


‫ה‪ .‬בתום הבדיקה רשמי לפחות ‪ 3‬נקודות שצריך לבדוק כדי להעריך את המהימנות של אתר אינטרנט ואיך היית בודקת‬
‫כל אחד‪.‬‬
‫____________________ _____________________ ____________________‬

‫© ראובן ורבר ואלונה שבט‬