You are on page 1of 1

Tesviyecilik

Metaller zerinde aletler (ee, matkap ucu, klavuz, rayba vb.) ve makineler
(torna, freze, vargel, talama vb.) yardmyla tala kaldrarak onlar istenilen
ekil ve llere getirmeye tesviyecilik denir.
Tesviyecilikte, alet, makine ve takmlarn kullanlmas teknolojik kurallara
uygun almay gerektirir. Tesviyeci, torna, freze, matkap, talama, vargel,
planya gibi tezgahlarda iyi alabilmeli, ee, rayba, pafta-klavuz, raspa vb.
temel el aletlerini ustalkla kullanabilmelidir.
Tesviyeci,yapt iten iyi sonu alabilmesi iin,meslei ile ilgili l ve kontrol
aletlerini tanmal,doru olarak kullanmal ve bakmn yapmasn bilmelidir.
Tesviyeci malzeme bilgisine sahip olmal, malzemenin zelliklerini malzemeler
zerine yaplacak ilemleri, malzeme seiminde alnacak faktrleri bilip
uygulamaldr.Tesviyecinin, meslei ile ilgili imalat yntemlerini uygulamakta
ilem srasn belirlemede i kalplarn tasarlamada ve zel aletleri kullanmada
geni bilgiye sahip olmas gerekir.
Tesviyeci ok iyi teknik resim bilgisine sahip olmal, i parasna imalat
resmindeki l ve toleranslar dahilinde ileyebilmeli, yapabilmelidir.Ayn
zamanda teknik resime dayal i yapmay alkanlk haline getirmelidir.
Tesviyeci alt atlyede bulunan tezgahlar tanmal, gerektiinde
onarmlarn yapabilmelidir.