You are on page 1of 1

Gvde : ki paradan olumutur.

Birincisi ayaklar ikincisi ise hareket


organlarn tayan kaytlardr. Yekpare dkmden yaplmtr. Gvde, tezgahn
btn paralarn ve alma esnasnda meydana gelen kuvvetleri tar.
Fener Mili ve Kutusu : Fener mili kutusu, torna tezgahnn sol tarafnda sabit bir
ekilde montaj edilmitir. Dili ark tertibatlar ile dnen fener milini tar.
Fener mili, fener kutusunun ularnda bulunan iki yatak zerinde dnen bir
mildir. Fener milinin n ksmna eitli aynalarn balanmasna imkan verecek
ekilde biim verilmi veya bir ksmna gen profilli vida ekilmitir. Fener
milinin salgsz dnmesi, ekseninin gvde kaytlarna paralel olmas ve
yataklarnn ayarlanm olmas gerekir. Aksi halde torna tezgahndan dzgn bir
i elde edilemez.
Hareketli punta : Farkl uzunluklarda i paralarnn puntalar arasna
balanabilmesi iin kzak yollar zerinde kaydrlabilir. Punta, punta zarf
iindeki yuvasna bir Morse konii yardm ile tespit edilir. Punta zarf ile
beraber el ark yardm ile ileri geri alnabilir.