You are on page 1of 1

Direksiyon kutusu, bir kumanda valfi ile hidrolik silindirlerden oluur.

Krank miline bal bir kay


vastasyla dndrlen pompa, depodan direksiyon hidroliini alarak basn uygular. Direksiyon
hidrolii, ak kontrol valfinden geerek hidrolik direksiyon valfine ular. Valfin yeri pinyon dilinin
altndadr. Valfin, pinyon diliyle dnen bir d bobini ve i taraftaki mille beraber dnen bir i bobini
vardr. taraftaki mil ile pimli dili birbirine n gerilimli yayla baldr. Hareket destei,
tekerleklerin dn direncine baldr. Hidrolik direksiyon evrildiinde hafif bir diren varsa
(rnein yksek sratle seyrederken) pinyon dili ve mil beraber dner. Direksiyon hidroliinin
rahata hareket edebilmesi iin i taraftaki ve d taraftaki bobinler de birlikte hareket eder. Destek
gerekli deildir.
Direksiyonda yksek bir diren varsa (rnein park etmi pozisyondayken), i taraftaki bobin ve mil
dnmeye alrken, pinyon dili ve dtaki bobin de yerinde durmaya alacaktr. Bu srada yayn
gerginlii, i ve d bobinlerin ntr durumda kalabilmesi iin yeterli deildir. bobin d bobinin
iinde dnerken basnc silindire doru aktarlacaktr.