You are on page 1of 18
Compiled by: © 2006 WALTER www.power.szm.sk walter.giba@post.sk - Aktualizované: 01.01.2010 -
Compiled by:
© 2006 WALTER
www.power.szm.sk
walter.giba@post.sk
- Aktualizované: 01.01.2010 -

Zoznam je zoradený podľa multiplexov [Mux 1 + Mux 2 + Mux vere

 

Parametre I

Kanál

Polarizácia

   

ERP

Lokalita

Vysielač

[dBW

 

Dočasné DVB-T vysielače v prechodnom období do roku 2015 sú zvýraznené modrou.

DVB-T vysielače - Mux 1

 • 59 Zvolen - dočasne

H

Malá Stráž

40.00

 • 61 V

Poprad I

Kráľova hoľa

44.00

 • 61 Poprad I

V

Kráľova hoľa

37.00

 • 61 V

Revúca

Skalka II

46.00

 • 61 Rimavská Sobota

V

Nad sídliskom Dúžavská cesta

47.00

 • 61 Slavec [okr. Rožňava]

V

Vysoké bralo [TVp]

47.00

 • 61 Valice [okr. Rimavská Sobota]

V

Deravá skala [TVp]

47.00

 • 62 V

Bardejov

Stebnická Magura

47.00

 • 62 Bardejov

V

Stebnická Magura

39.25

 • 62 Hrubov II [okr. Humenné]

V

Veľká dubina

47.00

 • 62 V

Stropkov

Vrch Baňa

47.00

 • 64 Čaňa [okr. Košice - okolie]

V

Lapiš

47.00

 • 64 Inovce [okr. Sobrance]

V

Poľana [TVp]

47.00

 • 64 V

Košice II

Makovica [RRS Towercom]

47.00

 • 64 Košice II

V

Makovica [RRS Towercom]

40.00

 • 64 Košice III - dočasne

V

Heringeš II

43.00

 • 64 Kráľovský Chlmec

V

Veľký kopec

47.00

 • 64 V Krompachy

Plejsy

47.00

 • 64 Moldava nad Bodvou

V

Budulov - Čeráky

47.00

 • 64 Obišovce [okr. Košice - okolie]

V

Somár

47.00

 • 64 Ondavské Matiašovce [okr. Vranov n/Topľou]

V

Pastvisko

47.00

 • 64 V

Prešov

Hollého ul. 14 - FNsP - Monoblok

44.00

 • 64 V

Snina

Magurica

47.00

 • 64 V

Trebišov

SNP 1079/76 - NsP

47.00

 • 64 Zalužice [okr. Michalovce]

V

Grúň [GSM Orange]

47.00

 • 65 Banská Bystrica III - dočasne

V

Laskomer III - stožiar

44.00

 • 65 Banská Bystrica II

V

Panský diel

47.00

 • 65 Banská Bystrica I

V

Suchá hora

44.00

 • 65 Brezno - Mýto pod Ďumbierom [okr. Brezno]

V

Skalka [RRS Towercom]

47.00

 • 65 V

Lučenec I

Blatný vrch I

47.00

 • 65 V

Lučenec II

Táňovo

47.00

 • 65 V

Modrý Kameň

Španí laz

47.00

 • 65 Modrý Kameň

V

Španí laz

39.10

 • 65 Žiar nad Hronom

V

Šibeničný vrch

47.00

 • 65 V

Zvolen

Malá Stráž

47.00

 • 66 V

Borský Mikuláš

Dubník

47.00

 • 66 V Bratislava

Kamzík

47.00

 • 66 V Bratislava

Kamzík

47.00

 • 66 Brezová pod Bradlom [okr. Myjava]

V

Končiny - Pod Bradlom [TVp]

47.00

 • 66 Hnilec [okr. Spišská Nová Ves]

V

Grajnár

47.00

 • 66 Osturňa I [okr. Kežmarok]

V

Frankovská hora [TVp]

47.00

 • 66 V

Poprad I

Kráľova hoľa

44.00

 • 66 V

Poprad II

Zámčisko

47.00

 • 66 Povoda [okr. Dunajská Streda]

V

Čenkesfa

47.00

 • 66 Spišské Podhradie [okr. Levoča]

V

Mokriny

47.00

 • 66 V

Stará Ľubovňa

Kotník

47.00

 • 66 V

Svit

Vyšné Hágy [TVp]

47.00

 • 66 Torysa [okr. Sabinov]

V

Homôľka [TVp]

47.00

 • 66 V

Trnava

Peugeot - komín

47.00

 • 68 Bralová skala [okr. Prievidza]

V

Bralová skala [GSM Orange]

47.00

 • 68 V

Čadca

Briava [TVp]

47.00

 • 68 Lutiše [okr. Žilina]

V

Čierna Lutiša

47.00

 • 68 V Námestovo

Magurka

47.00

 • 68 V Námestovo

Magurka

41.80

 • 68 Považská Bystrica

V

Hôrka

47.00

 • 68 V Ružomberok

Úložisko

47.00

 • 68 V Ružomberok

Úložisko

40.00

 • 68 Žilina

V

Krížava

47.00

 • 68 Žilina

V

Krížava

43.00

 • 69 Nové Mesto nad Váhom

V

Veľká Javorina

47.00

 • 69 Nové Mesto nad Váhom

V

Veľká Javorina

47.00

 • 69 V Piešťany

Lomec

47.00

 • 69 Trenčín

V

Nad oborou I

47.00

 • 69 Uhrovec [okr. Bánovce n/Bebravou]

V

Ostrý vrch

47.00

 • 69 Veľká Lehôtka [okr. Prievidza]

V

Poljanka

47.00

Pokrytie signálom:

DVB-T vysielače - Mux 2

 • 21 Banská Štiavnica

V

Sitno

47.00

 • 21 V

Levice

Veľká Vápenná

47.00

 • 21 H

Nitra

Zobor

47.00

 • 21 V

Nové Zámky

Tehlové - Tekvičné pole

47.00

 • 21 V

Štúrovo

Modrý vrch

47.00

 • 27 V

Revúca

Skalka II

46.00

 • 27 Slavec [okr. Rožňava]

V

Vysoké bralo [TVp]

47.00

 • 40 V

Bardejov

Stebnická Magura

47.00

 • 40 Hrubov II [okr. Humenné]

V

Veľká dubina

47.00

 • 40 V

Stropkov

Vrch Baňa

47.00

 • 51 Banská Bystrica II

V

Panský diel

47.00

 • 51 Banská Bystrica I

V

Suchá hora

44.00

 • 51 Brezno - Mýto pod Ďumbierom [okr. Brezno]

V

Skalka [RRS Towercom]

47.00

 • 51 Žiar nad Hronom

V

Šibeničný vrch

47.00

 • 51 V

Zvolen

Malá Stráž

47.00

 • 52 V

Čadca

Briava [TVp]

47.00

 • 52 Lutiše [okr. Žilina]

V

Čierna Lutiša

47.00

 • 52 Považská Bystrica

V

Hôrka

47.00

 • 52 V

Trenčín

Nad oborou I

47.00

 • 52 Uhrovec [okr. Bánovce n/Bebravou]

V

Ostrý vrch

47.00

 • 52 Veľká Lehôtka [okr. Prievidza]

V

Poljanka

47.00

 • 52 V

Žilina

Krížava

47.00

 • 55 Hnilec [okr. Spišská Nová Ves]

V

Grajnár

47.00

 • 55 Osturňa I [okr. Kežmarok]

H

Frankovská hora [TVp]

47.00

 • 55 V

Poprad II

Zámčisko

47.00

 • 55 Spišské Podhradie [okr. Levoča]

V

Mokriny

47.00

 • 55 V

Stará Ľubovňa

Kotník

47.00

 • 55 V

Svit

Vyšné Hágy [TVp]

47.00

 • 55 Torysa [okr. Sabinov]

V

Homôľka [TVp]

47.00

 • 56 V

Borský Mikuláš

Dubník

47.00

 • 56 V Bratislava

Kamzík

47.00

 • 56 Brezová pod Bradlom [okr. Myjava]

V

Končiny - Pod Bradlom [TVp]

47.00

 • 56 Nové Mesto nad Váhom

V

Veľká Javorina

47.00

 • 56 V Piešťany

Lomec

47.00

 • 56 Povoda [okr. Dunajská Streda]

V

Čenkesfa

47.00

 • 56 Trnava

V

Peugeot - komín

47.00

 • 59 Bralová skala [okr. Prievidza]

V

Bralová skala [GSM Orange]

47.00

 • 59 Čaňa [okr. Košice - okolie]

V

Lapiš

47.00

 • 59 Inovce [okr. Sobrance]

V

Poľana [TVp]

47.00

 • 59 Košice II

V

Makovica [RRS Towercom]

47.00

 • 59 Kráľovský Chlmec

V

Veľký kopec

47.00

 • 59 V Krompachy

Plejsy

47.00

 • 59 Moldava nad Bodvou

V

Budulov - Čeráky

47.00

 • 59 V Námestovo

Magurka

47.00

 • 59 Obišovce [okr. Košice - okolie]

V

Somár

47.00

 • 59 Ondavské Matiašovce [okr. Vranov n/Topľou]

V

Pastvisko

47.00

 • 59 V

Prešov

Hollého ul. 14 - FNsP - Monoblok

44.00

 • 59 V Ružomberok

Úložisko

47.00

 • 59 V

Snina

Magurica

47.00

 • 59 V

Trebišov

SNP 1079/76 - NsP

47.00

 • 59 Vihorlat [okr. Snina]

V

Ščobík [RRS RDT-T]

47.00

 • 59 Zalužice [okr. Michalovce]

V

Grúň [GSM Orange]

47.00

 • 60 V

Lučenec I

Blatný vrch I

47.00

 • 60 V

Lučenec II

Táňovo

47.00

 • 60 V

Modrý Kameň

Španí laz

47.00

Pokrytie signálom:

 

DVB-T vysielače - Mux verejnoprávny

 • 24 Hnilec [okr. Spišská Nová Ves]

V

Grajnár

47.00

 • 24 V

Poprad II

Zámčisko

47.00

 • 24 Spišské Podhradie [okr. Levoča]

V

Mokriny

47.00

 • 24 V

Svit

Vyšné Hágy [TVp]

47.00

 • 25 Čaňa [okr. Košice - okolie]

V

Lapiš

47.00

 • 25 Inovce [okr. Sobrance]

V

Poľana [TVp]

47.00

 • 25 V

Košice II

Makovica [RRS Towercom]

47.00

 • 25 Kráľovský Chlmec

V

Veľký kopec

47.00

 • 25 V Krompachy

Plejsy

47.00

 • 25 Moldava nad Bodvou

V

Budulov - Čeráky

47.00

 • 25 Obišovce [okr. Košice - okolie]

V

Somár

47.00

 • 25 Ondavské Matiašovce [okr. Vranov n/Topľou]

V

Pastvisko

47.00

 • 25 V

Prešov

Hollého ul. 14 - FNsP - Monoblok

44.00

 • 25 V

Snina

Magurica

47.00

 • 25 V

Trebišov

SNP 1079/76 - NsP

47.00

 • 25 Vihorlat [okr. Snina]

V

Ščobík [RRS RDT-T]

47.00

 • 25 Zalužice [okr. Michalovce]

V

Grúň [GSM Orange]

47.00

 • 26 Bralová skala [okr. Prievidza]

V

Bralová skala [GSM Orange]

47.00

 • 26 V Ružomberok

Úložisko

47.00

 • 27 Borský Mikuláš

V

Dubník

47.00

 • 27 V Bratislava

Kamzík

47.00

 • 27 Brezová pod Bradlom [okr. Myjava]

V

Končiny - Pod Bradlom [TVp]

47.00

 • 27 Povoda [okr. Dunajská Streda]

V

Čenkesfa

47.00

 • 27 Trnava

V

Peugeot - komín

47.00

 • 32 Lutiše [okr. Žilina]

V

Čierna Lutiša

47.00

 • 32 Považská Bystrica

V

Hôrka

47.00

 • 33 Banská Bystrica II

V

Panský diel

47.00

 • 33 Banská Bystrica I

V

Suchá hora

44.00

 • 33 Brezno - Mýto pod Ďumbierom [okr. Brezno]

V

47.00

 • 33 V

Lučenec I

Skalka [RRS Towercom] Blatný vrch I

47.00

 • 33 V

Lučenec II

Táňovo

47.00

 • 33 Žiar nad Hronom

V

Šibeničný vrch

47.00

 • 33 V

Zvolen

Malá Stráž

47.00

 • 48 Banská Štiavnica

V

Sitno

47.00

 • 48 V

Levice

Veľká Vápenná

47.00

 • 48 V

Nitra

Zobor

47.00

 • 48 V

Nové Zámky

Tehlové - Tekvičné pole

47.00

 • 48 V

Štúrovo

Modrý vrch

47.00

 • 54 V

Bardejov

Stebnická Magura

47.00

 • 54 Hrubov I [okr. Humenné]

V

Vysoká [TVp]

47.00

 • 54 V

Poprad I

Kráľova hoľa

44.00

 • 54 V

Revúca

Skalka II

46.00

 • 54 Rimavská Sobota

V

Nad sídliskom Dúžavská cesta

47.00

 • 54 Slavec [okr. Rožňava]

V

Vysoké bralo [TVp]

47.00

 • 54 V

Stropkov

Vrch Baňa

47.00

 • 54 Valice [okr. Rimavská Sobota]

V

47.00

 • 57 Nové Mesto nad Váhom

V

Deravá skala [TVp] Veľká Javorina

47.00

 • 57 V

Trenčín

47.00

 • 57 Uhrovec [okr. Bánovce n/Bebravou]

V

 • 57 Veľká Lehôtka [okr. Prievidza]

V

Nad oborou I Ostrý vrch

47.00

Poljanka

47.00

Pokrytie signálom:

Vysvetlivky k skráteným pojmom v prehľade DVB-T kanálov a vysielačov:

P - Polarizácia anténového systému DVB-T vysielača H - Horizontálna [vodorovná] polarizácia [využívaná výnimočne] V - Vertikálna [zvislá] polarizácia [využívaná skoro na všetkých vysielačoch] FNsP - Fakultná nemocnica s poliklinikou GSM Orange/T-Mobile - Základňová stanica BTS - Base Transceiver Station - Vysielač je umiestnený

objekte a anténový systém na stožiari mobilného operátora.

Okr. - Okres RRS RDT-T - Retranslačná rádioreléová stanica/veža RDT Telecom Košice RRS Towercom - Retranslačná rádioreléová stanica/objekt/veža To TVp - Televízny prevádzač - Vysielač a anténový systém je umiestnený v objekte a na stožiari TV p Súradnice - údaje LON, LAT v sieti WGS-84 [xxExxxx, xxNxxxx] 868 m - Nadmorská výška základne anténového stožiara

Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS-84, podľa názvov lokalít, výškových kó VKÚ [Vojenský kartografický ústav Harmanec] a GKÚ [Geodetický a kartografický ústav Bratislava]. poradové číslo, napr.: Skalka I, II, čo znamená, že na jednej kóte [vrchu] je umiestnených viac stoži + 290 m - Výška umiestnenia anténového systému nad terénom Výška [stredu] anténového systému - Umiestnenie vyžarovacej antény nad zemou [terénom]. Vysi výšky umiestnenia antén na stožiari [viac anténových systémov nad sebou]. Prípadne, aj keď vysie ERP - Effective Radiated Power - Efektívny vyžiarený výkon v decibelwattoch [dbW] a kilowattoch [ Vyžiarené výkony môžu byť obmedzené [znížené] v azimute na rôzne hodnoty. Anténový diagram: D - smerový, ND - nesmerový

Poznámky:

Na všetkých DVB-T vysielačoch [okrem K21 Nitra, K27 Rimavská Sobota, K38 Torysa a K55 Osturňa

anténového systému, kvôli možnosti mobilného príjmu [auto, autobus, vlak uvedených vysielačoch nebolo možné skoordinovať vertikálnu polarizáciu.

...

]

a príjmu na izbovú a

Na vysielanie sa využívajú TV kanály v pásme VHF [K05 - K09] a v pásme UHF [K21 - K69], okrem T

Vysielacie siete sa budú budovať ako jednofrekvenčné [SFN].

Pre zdrojové kódovanie DVB-T sa bude používať systém MPEG-2 neskôr MPEG-4, prípadne DVB-T2.

DVB-T bude vysielaný v systéme 8k - počet nosných.

Modulácia: 64-QAM, Kódový pomer: 2/3, Ochranný interval: 1/4

Zoznam multiplexov a vysielaných TV a R staníc bude doplnený po spustení riadného DVB-T vysiel

Nadmorské výšky a súradnice WGS-84 môžu mať odlišné hodnoty oproti analógovým vysielačom, l

Pri spustení riadného DVB-T nemusia byť vysielače umiestnené na stožiaroch alebo objektoch uved umiestnené na iných blízkych stožiaroch alebo objektoch. Niektoré už existujúce stožiare budú nad budú budovať nové stožiare.

Po spustení DVB-T bude po meraniach signálu a pokrytia dokoordinovaných ešte niekoľko DVB-T vy

Zostavil: Walter Giba, Prešov

© 2006 WALTER

walter.giba@post.sk

www.power.sz

jnoprávny]. WGS-84 Parametre II Nadmorská výška Výška antény ERP Nosný kmitočet Anténový diagram Maximálna efektívna výška
jnoprávny]. WGS-84 Parametre II Nadmorská výška Výška antény ERP Nosný kmitočet Anténový diagram Maximálna efektívna výška
jnoprávny]. WGS-84 Parametre II Nadmorská výška Výška antény ERP Nosný kmitočet Anténový diagram Maximálna efektívna výška
jnoprávny]. WGS-84 Parametre II Nadmorská výška Výška antény ERP Nosný kmitočet Anténový diagram Maximálna efektívna výška
jnoprávny]. WGS-84 Parametre II Nadmorská výška Výška antény ERP Nosný kmitočet Anténový diagram Maximálna efektívna výška

jnoprávny].

 

WGS-84

Parametre II

 
     

Nadmorská

výška

Výška antény

ERP

Nosný

kmitočet

Anténový

diagram

Maximálna

efektívna

výška

]

LON [E]

LAT [N]

[kW]

 

19E0527

48N3529

364 m

39 m

10 kW

778 MHz

D

20E0823

48N5258

1938 m

120 m

25 kW

794 MHz

D

1166 m

20E0823

48N5258

1938 m

120 m

5 kW

794 MHz

D

1166 m

20E0752

48N4126

498 m

50 m

40 kW

794 MHz

D

243 m

19E5954

48N2159

243 m

50 m

50 kW

794 MHz

D

104 m

20E2937

48N3518

665 m

50 m

50 kW

794 MHz

D

469 m

20E1000

48N2754

470 m

50 m

50 kW

794 MHz

D

324 m

21E1446

49N2136

888 m

70 m

50 kW

802 MHz

D

646 m

21E1446

49N2136

888 m

70 m

8,5 kW

802 MHz

D

646 m

21E4818

48N0855

463 m

50 m

50 kW

802 MHz

D

332 m

21E3550

49N1254

506 m

50 m

50 kW

802 MHz

D

329 m

21E1758

48N3656

206 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

84 m

22N2202

48N4844

655 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

427 m

21E2930

48N5107

970 m

290 m

50 kW

818 MHz

D

1014 m

21E2930

48N5107

970 m

60 m

10 kW

818 MHz

D

21E1725

48N4235

330 m

50 m

20 kW

818 MHz

21E5741

48N2506

259 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

212 m

20E5350

48N5316

894 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

498 m

20E5955

48N3539

202 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

66 m

21E0836

48N5322

664 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

428 m

21E4446

48N5656

275 m

50 m

50 kW

818 MHz

D

201 m

21E1516

48N5952

281 m

50 m

25 kW

818 MHz

ND

102 m

22E1145

48N5930

456 m

90 m

50 kW

818 MHz

D

340 m

21E4302

48N3658

105 m

60 m

50 kW

818 MHz

D

65 m

22E00 17

48N4534

136 m

60 m

50 kW

818 MHz

ND

93 m

19E0712

48N4521

631 m

31 m

25 kW

826 MHz

19E0857

48N4755

1100 m

50 m

50 kW

826 MHz

D

743 m

18E5945

48N4420

1223 m

290 m

25 kW

826 MHz

ND

1062 m

19E3718

48N4955

908 m

50 m

50 kW

826 MHz

ND

443 m

19E4317

48N1551

359 m

50 m

50 kW

826 MHz

D

218 m

19E3712

48N3220

925 m

50 m

50 kW

826 MHz

D

660 m

19E1521

48N1359

634 m

70 m

50 kW

826 MHz

D

516 m

19E1521

48N1359

634 m

70 m

8,2 kW

826 MHz

D

516 m

18E5218

48N3538

374 m

50 m

50 kW

826 MHz

ND

176 m

19E0545

48N3529

400 m

50 m

50 kW

826 MHz

ND

121 m

17E1334

48N3537

286 m

70 m

50 kW

834 MHz

ND

177 m

17E0537

48N1055

436 m

180 m

50 kW

834 MHz

D

483 m

17E0537

48N1055

436 m

180 m

50 kW

834 MHz

D

483 m

17E3309

48N4047

494 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

281 m

20E3105

48N5120

1035 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

548 m

20E1852

49N2021

850 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

355 m

20E0823

48N5258

1938 m

120 m

25 kW

834 MHz

D

1166 m

20E1720

49N0041

920 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

408 m

17E3832

48N5805

115 m

70 m

50 kW

834 MHz

D

74 m

20E4538

49N0129

541 m

50 m

50 kW

834 MHz

ND

124 m

20E3634

49N1557

875 m

70 m

50 kW

834 MHz

ND

369 m

20E0726

49N0714

1124 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

432 m

20E5315

49N0809

791 m

50 m

50 kW

834 MHz

D

414 m

17E3833

48N2152

154 m

100 m

50 kW

834 MHz

D

125 m

18E4844

48N4545

824 m

50 m

50 kW

850 MHz

D

535 m

18E4603

49N2438

792 m

50 m

50 kW

850 MHz

D

319 m

18E5928

48N2506

951 m

50 m

50 kW

850 MHz

D

480 m

19E2932

49N2205

1100 m

80 m

50 kW

850 MHz

ND

577 m

19E2932

49N2205

1100 m

80 m

15,5 kW

850 MHz

ND

577 m

18E2629

49N0805

475 m

50 m

50 kW

850 MHz

D

226 m

19E2812

49N0615

729 m

60 m

50 kW

850 MHz

D

275 m

19E2812

49N0615

729 m

60 m

10 kW

850 MHz

D

275 m

18E4909

49N0545

1475 m

100 m

50 kW

850 MHz

D

1134 m

18E4909

49N0545

1475 m

100 m

20 kW

850 MHz

D

1134 m

17E4039

48N5127

965 m

80 m

50 kW

858 MHz

D

749 m

17E4039

48N5127

965 m

80 m

50 kW

858 MHz

D

749 m

17E5254

48N3259

360 m

50 m

50 kW

858 MHz

D

257 m

18E01 55

48N5930

650 m

60 m

50 kW

858 MHz

D

458 m

18E2057

48N4323

450 m

60 m

50 kW

858 MHz

ND

301 m

18E4003

48N4531

421 m

50 m

50 kW

858 MHz

ND

191 m

18E5234

48N2409

1009 m

60 m

50 kW

474 MHz

D

714 m

18E2829

48N1549

345 m

50 m

50 kW

474 MHz

D

237 m

18E0616

48N2036

550 m

50 m

50 kW

474 MHz

ND

465 m

18E0706

47N5801

116 m

106 m

50 kW

474 MHz

D

114 m

18E3842

47N4938

250 m

50 m

50 kW

474 MHz

D

187 m

20E0752

48N4126

498 m

50 m

40 kW

522 MHz

D

243 m

20E2937

48N3518

665 m

50 m

50 kW

522 MHz

D

469 m

21E1446

49N2136

888 m

70 m

50 kW

626 MHz

D

646 m

21E4818

48N0855

463 m

50 m

50 kW

626 MHz

D

287 m

21E3550

49N1254

506 m

50 m

50 kW

626 MHz

D

329 m

19E0857

48N4755

1100 m

50 m

50 kW

714 MHz

D

743 m

18E5945

48N4420

1223 m

290 m

25 kW

714 MHz

D

1062 m

19E3718

48N4955

908 m

50 m

50 kW

714 MHz

ND

443 m

18E5218

48N3538

374 m

50 m

50 kW

714 MHz

D

176 m

19E0545

48N3529

400 m

50 m

50 kW

714 MHz

ND

121 m

18E4603

49N2438

792 m

50 m

50 kW

722 MHz

D

319 m

18E5928

48N2506

951 m

50 m

50 kW

722 MHz

D

480 m

18E2629

49N0805

475 m

50 m

50 kW

722 MHz

ND

226 m

18E01 55

48N5930

650 m

60 m

50 kW

722 MHz

D

458 m

18E2057

48N4323

450 m

60 m

50 kW

722 MHz

ND

301 m

18E4003

48N4531

421 m

50 m

50 kW

722 MHz

ND

191 m

18E4909

49N0545

1475 m

100 m

50 kW

722 MHz

D

1134 m

20E3105

48N5120

1035 m

50 m

50 kW

746 MHz

D

548 m

20E1852

49N2021

850 m

50 m

50 kW

746 MHz

D

355 m

20E1720

49N0041

920 m

50 m

50 kW

746 MHz

D

408 m

20E4538

49N0129

541 m

50 m

50 kW

746 MHz

ND

124 m

20E3634

49N1557

875 m

70 m

50 kW

746 MHz

D

369 m

20E0726

49N0714

1124 m

50 m

50 kW

746 MHz

D

432 m

20E5315

49N0809

791 m

50 m

50 kW

746 MHz

D

414 m

17E1334

48N3537

286 m

70 m

50 kW

754 MHz

ND

177 m

17E0537

48N1055

436 m

180 m

50 kW

754 MHz

D

483 m

17E3309

48N4047

494 m

50 m

50 kW

754 MHz

D

281 m

17E4039

48N5127

965 m

80 m

50 kW

754 MHz

D

749 m

17E5254

48N3259

360 m

50 m

50 kW

754 MHz

D

257 m

17E3832

48N5805

115 m

70 m

50 kW

754 MHz

D

74 m

17E3833

48N2152

154 m

100 m

50 kW

754 MHz

D

125 m

18E4844

48N4545

824 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

535 m

21E1758

48N3656

206 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

84 m

22N2202

48N4844

655 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

427 m

21E2930

48N5107

970 m

290 m

50 kW

778 MHz

D

1014 m

21E5741

48N2506

259 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

212 m

20E5350

48N5316

894 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

498 m

20E5955

48N3539

202 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

66 m

19E2932

49N2205

1100 m

80 m

50 kW

778 MHz

ND

577 m

21E0836

48N5322

664 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

428 m

21E4446

48N5656

275 m

50 m

50 kW

778 MHz

ND

201 m

21E1516

48N5952

281 m

50 m

25 kW

778 MHz

ND

102 m

19E2812

49N0615

729 m

60 m

50 kW

778 MHz

ND

275 m

22E1145

48N5930

456 m

90 m

50 kW

778 MHz

ND

340 m

21E4302

48N3658

105 m

60 m

50 kW

778 MHz

D

65 m

22E0638

48N5556

759 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

608 m

22E00 17

48N4534

136 m

60 m

50 kW

778 MHz

ND

93 m

19E4317

48N1551

359 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

218 m

19E3712

48N3220

925 m

50 m

50 kW

778 MHz

D

660 m

19E1521

48N1359

634 m

70 m

50 kW

778 MHz

D

516 m

20E3105

48N5120

1035 m

50 m

50 kW

498 MHz

D

548 m

20E1720

49N0041

920 m

50 m

50 kW

498 MHz

D

408 m

20E4538

49N0129

541 m

50 m

50 kW

498 MHz

ND

124 m

20E0726

49N0714

1124 m

50 m

50 kW

498 MHz

D

432 m

21E1758

48N3656

206 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

84 m

22N2202

48N4844

655 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

427 m

21E2930

48N5107

970 m

290 m

50 kW

506 MHz

D

1014 m

21E5741

48N2506

259 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

212 m

20E5350

48N5316

894 m

50 m

50 kW

506 MHz

ND

498 m

20E5955

48N3539

202 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

66 m

21E0836

48N5322

664 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

428 m

21E4446

48N5656

275 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

201 m

21E1516

48N5952

281 m

50 m

25 kW

506 MHz

ND

102 m

22E1145

48N5930

456 m

90 m

50 kW

506 MHz

ND

340 m

21E4302

48N3658

105 m

60 m

50 kW

506 MHz

D

65 m

22E0638

48N5556

759 m

50 m

50 kW

506 MHz

D

608 m

22E00 17

48N4534

136 m

60 m

50 kW

506 MHz

ND

93 m

18E4844

48N4545

824 m

50 m

50 kW

514 MHz

D

535 m

19E2812

49N0615

729 m

60 m

50 kW

514 MHz

ND

275 m

17E1334

48N3537

286 m

70 m

50 kW

522 MHz

ND

177 m

17E0537

48N1055

436 m

180 m

50 kW

522 MHz

D

483 m

17E3309

48N4047

494 m

50 m

50 kW

522 MHz

D

281 m

17E3832

48N5805

115 m

70 m

50 kW

522 MHz

D

74 m

17E3833

48N2152

154 m

100 m

50 kW

522 MHz

D

125 m

18E5928

48N2506

951 m

50 m

50 kW

562 MHz

D

480 m

18E2629

49N0805

475 m

50 m

50 kW

562 MHz

D

226 m

19E0857

48N4755

1100 m

50 m

50 kW

570 MHz

D

743 m

18E5945

48N4420

1223 m

290 m

25 kW

570 MHz

D

1062 m

19E3718

48N4955

908 m

50 m

50 kW

570 MHz

ND

443 m

19E4317

48N1551

359 m

50 m

50 kW

570 MHz

D

218 m

19E3712

48N3220

925 m

50 m

50 kW

570 MHz

D

660 m

18E5218

48N3538

374 m

50 m

50 kW

570 MHz

D

176 m

19E0545

48N3529

400 m

50 m

50 kW

570 MHz

ND

121 m

18E5234

48N2409

1009 m

60 m

50 kW

690 MHz

D

714 m

18E2829

48N1549

345 m

50 m

50 kW

690 MHz

D

237 m

18E0616

48N2036

550 m

50 m

50 kW

690 MHz

D

465 m

18E0706

47N5801

116 m

106 m

50 kW

690 MHz

D

114 m

18E3842

47N4938

250 m

50 m

50 kW

690 MHz

D

187 m

21E1446

49N2136

888 m

70 m

50 kW

738 MHz

D

646 m

21E5213

49N0618

539 m

50 m

50 kW

738 MHz

D

362 m

20E0823

48N5258

1938 m

120 m

25 kW

738 MHz

D

1166 m

20E0752

48N4126

498 m

50 m

40 kW

738 MHz

D

243 m

19E5954

48N2159

243 m

50 m

50 kW

738 MHz

D

104 m

20E2937

48N3518

665 m

50 m

50 kW

738 MHz

D

469 m

21E3550

49N1254

506 m

50 m

50 kW

738 MHz

D

329 m

20E1000

48N2754

470 m

50 m

50 kW

738 MHz

D

324 m

17E4039

48N5127

965 m

80 m

50 kW

762 MHz

D

749 m

18E01 55

48N5930

650 m

60 m

50 kW

762 MHz

D

458 m

18E2057

48N4323

450 m

60 m

50 kW

762 MHz

D

301 m

18E4003

48N4531

421 m

50 m

50 kW

762 MHz

ND

191 m

18E2629 49N0805 475 m 50 m 50 kW 562 MHz D 226 m 19E0857 48N4755 1100

NsP - Nemocnica s poliklinikou

v

wercom [ex-Slovak Telekom - Rádiokomunikácie] revádzača Towercom [ex-Slovak Telekom - Rádiokomunikácie].

Multiplex Stanice Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj

Multiplex

Stanice

Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný

Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1: STV 1, STV 2, STV 3, TV Joj, TV Joj Plus Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný Multiplex - Mux 1 -plánovaný

Multiplex - Mux 2 -plánovaný Multiplex - Mux 2 -pl