You are on page 1of 1

CNN Shine

CLB hoạt động xã hội của trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Địa chỉ: Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ- ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia HN
Số 1 Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
http:www.cnnshineclub.wordpress.com Email: cnnshine@gmail.com

DANH SÁCH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Giày Hiện vật Sách Sách Sách Báo,


Áo Quần Tiền Vở
dép khác cấp 1 cấp 2 cấp 3 truyện
10A 30 16 1 301,500
10B 8 2 1 273,000 4
10C 17 4 2 4 33 9 5
10D 40 24 2 545,000 17 75 4 11
10E 23 27 3 259,000 23 8
10G
10H 18 16 2 430,000
10I 59 29 215,000 36 75 15 14 17
10K 200,000
10M 5 10
11A 20 26 455,000 14 4
11B 11 200,000
11C 75 31 1 135,000 4 14 4
11D 17 10 301,000
11E 43 25 7 3 16 11 9
11G 10 8 6 12
11H 24 19 1 1 2 30
11I 14 10 7 130,000 8 35 21 2 7
12A 93 38 5 130,000 15 15 8 16
12B 5 1 215,500 3 2
12C 10 5
12D 6 7 300,000 2 44 71 2 19
12E 76 37 2 1 180,000 2 26 1 17 3
12G 41 14 1 9 5 4
12H 9 8 5 1 15 24 1 4
12I 40 38 3 55,000 2 27 15 2
Cựu
99 39 6 47 4 39 99
hs
CRC 100,000
TỔNG 823 429 4 52 4,425,000 88 453 209 135 231