You are on page 1of 11

100

90
80
70
60 lạc
50
ngô
40
khoai
30
20
10
0
1990 1995 2000 2005

Biểu đồ sản lượng lương thực thí điểm trồng(1990-2005)


01/03/10 Thực hành tin học 1
Sơ đồ bộ máy quản lý công ty TNHH Thành Tô

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC


KINH DOANH KỸ THUẬT

Phòng tài chính Phòng khai thác Phòng kỹ thuật Phòng khoa học

01/03/10 Thực hành tin học 2


STT Họ và Tên Ngày công Thưởng
(1000 đồng)

1 Nguyễn Thị Lưu 30 200

2 Nguyễn Thị Vân 20 150

3 Nguyễn Thị Hòa 15 100

4 Nguyễn Ngọc Trường 10 50

5 Đặng Chí Hướng 30 200

01/03/10 Thực hành tin học 3


Nhìn con mèo kia thật k chịu
nổi?
Ai lại nằm tắm nằng vào ban
đêm bao giờ…!!!

Ha ha….thật là
thoải mái
Tưởng ta chết
hả,
đó biết ta đang
lamg gì

01/03/10 Thực hành tin học 4


01/03/10 Thực hành tin học 5
KFC
VERY POPULAR

01/03/10 Thực hành tin học 6


- Xuân Diệu -

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang


Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng

01/03/10 Thực hành tin học 7


01/03/10 Thực hành tin học 8
Trong 5 tháng đầu năm 2008 đã có những lúc “cháy chợ gạo” ở Việt
Nam (cầu vượt quá cung).
Nguyên nhân là do :

• Dân số ngày càng gia tăng dẫn đến cầu về gạo tăng.
• Lạm phát tăng mạnh khiến chính phủ nhiều nước hạn chế xuất khẩu, đẩy cầu về
gạo tăng.
• Việc giá gạo thế giới tăng mạnh, gây tâm lý hoảng loạn và lo sợ về một cuộc
khủng hoảng thiếu lương thực trên thế giới.
• Do một số tiểu thương đã tự động nâng giá khiến khủng hoảng lòng dân rằng
nước ta thiếu gạo. Người dân ồ ạt đi mua gạo đẩy giá gạo tăng cao và cung gạo
không đủ.
• Do nỗi lo sợ khủng hoảng kinh tế có khả năng kéo dài trong khi gạo vẫn là lương
thực chính trên toàn cầu nên các quốc gia (trong dó có Việt Nam) tăng cường dự
trữ lương thực để đảm bảo an ninh lương thực.
• Do giá của một số mặt hàng thay thế tăng như : lúa mì, ngô, …
• Lương thực khan hiếm do một phần được dùng để làm nhiên liệu sinh học.

01/03/10 Thực hành tin học 9


THANK YOU
FOR YOUR
LISTENING!!!
01/03/10 Thực hành tin học 10
Sinh ngày: 28/10/1990
Khoa : Báo chí truyền
thông
Lớp : BCK54

01/03/10 Thực hành tin học 11