You are on page 1of 49

Hoşgeldiniz…

Biyomedikal Eğitmenleri
Semineri

GATA Anatomi AD.


Prof. Dr. Hasan OZAN

Doç. Dr. Necdet KOCABIYIK


Sistemler hangileri?
Sistemler hangileri?
• Lokomotor Sistem • Gastrointestinal
• Kardiyovasküler Sistem
Sistem • Endokrin Sistem
• Solunum Sistemi • Sinir Sistemi
• Ürogenital Sistem • Duyu Organları
Kardiyovasküler Sistem
(Kalp ve Dolaşım Sistemi)
Kalp Boşlukları
Kalp Kapakları
Kalp

1. Vena cava superior/Vena cava inferior (iki ana toplardamar)


2. Sağ atrium (kulakçık)
3. Sağ ventrikül (karıncık)
4. Arteria pulmonalis
5. Akciğerler
6. Vena pulmonalis
7. Sol atrium (kulakçık)
8. Sol ventrikül (karıncık)
9. Aorta
Kalbin Kan Akımı
Kalbin Kasılması
Kalbin İleti Sistemi ve EKG
Elektrofizyolojik Çalışma
Ventriküler Fibrilasyon
Kalp Krizi
Arteriyel Sistem (Atardamarlar)
Venöz Sistem (Toplardamarlar)
Lenfatik Sistem
Solunum Sistemi
Larynx
Gastrointestinal Sistem
(Sindirim Sistemi)
Gastrointestinal Sistemi
(Sindirim Sistemi)
•Ağız
•Dişler
•Dil
•Yutak
•Epiglot
•Yemek borusu
(Özofagus)
•Mide (Gaster)
•İnce bağırsak
•Duodenu
m
•Jejenum
•İleum
•Kalın bağırsak
•Çekum
•Kolonlar
•Rektum
•Anüs

•Tükrük bezleri
•Karaciğer
•Pankreas
•Safra kesesi
Endokrin Sistem
(Hormon Sistemi)
•Hipofiz bezi
•Epifiz bezi
•Tiroid bezi
•Böbrek üstü bezi
(Adrenal/Surrenal
bez)
•Pankreas
•Testis
•Yumurtalık (Over)
Sinir Sistemi
Nöron (Sinir Hücresi)
Beyin
Medulla spinalis (Omurilik)
Medulla spinalis (Omurilik)
Sinirler (Periferik Sinirler)
Nöromüsküler Kavşak
İskelet Kası Nasıl Hareket Eder?
Duyu Organları
Görme Duyusu
İşitme Duyusu
Duyu İletisi
GATA Anatomi AD. sizlere bitimsiz başarılar diler…