You are on page 1of 1
A társadalom mai klikkekbe rétegződésének rövid szemlélete Politika/Üzlet Jómodú emberek Zártkörű
A társadalom mai klikkekbe rétegződésének rövid szemlélete
Politika/Üzlet
Jómodú
emberek
Zártkörű
közösségi
portálok
Média
Rossz módban
élő emberek
Számkivetettek

A szemlélet tökéletesen ábrázolja, hogy a mai társadalomban nincs középréteg. Az emberek

klikkekbe rétegződése által, kisebb-nagyobb csoportokat, közösségeket alkotva, teljesen

elhatárolódnak egymástól. Nincsenek közös gondolatok, nincsenek közös célkitűzések,

nincsenek közös érvek és nincsenek közös utak egymáshoz. A klikkekbe rétegződések között, nincsenek összefüggések, és nem találkoznak sehol sem egymással a rétegződések sem, csak

és kizárólag a politikában, vagy az üzletben.

(A politika viszont üzlet és az üzlet, pedig politika, ez mindkettő zsákutca vezet és nem egy híd a rétegződések között.)

De még a belső nagy rétegződést alkotó, nagy halmazok között sincs találkozás. A nagy rétegződést kiváltó halmazok köré, gyülekeznek és jönnek létre, a kisebb-nagyobb teljesen zárt közösségek, ahová csak azokat a tagokat veszik be, engedik be maguk köré

és csak azoknak adnak lehetőséget az érvényesülésre, akik valamilyen formában kötődnek a

nagy halmazok által felépített, kisebb-nagyobb csoportokhoz és közösségekhez, tehát ugyanabból a fajtából és fő közösségből valóak.

A számkivetett emberek egy nagy csoportot alkotnak, ahová mindenki bekerülhet, aki

valamilyen formában kirekesztetté válik a társadalom által. Tehát nem tud, vagy nem képes beilleszkedni a társadalomba.

Ennek a csoportnak a köre, egyre duzzad, és csak duzzad. A vallási elhatárolódás sem szab már határokat, de nem épít fel hidakat sem a különböző rétegződések által létrejött közösségekben.

Mindenhol vannak a világban álkeresztének és ál-zsidók is, akik a szexuális kereszteződés által lettek ilyen emberek, újabb fajok, nevezhetjük annak is, hogy besúgó népi közösséget hoztak létre, mely ez által megszégyeníti, az eredeti zsidó, vagy keresztény vallást és annak ősi normáit a harmonikus együttélés terén. Azért besúgó faj ez, mert a legrosszabb emberi faj, ami, az ez általi kereszteződések folyamán, csak létezhet és elképzelhető.

Az ál-zsidók ugyanúgy bemennek a keresztények templomába, mint az ál-keresztények a zsidók templomába. Akkor, ha baj van, hirtelen mindenki meghúzza magát, és azt kezdi vallani, amit mondanak, amit szeretnénk hallani, csakhogy, valamilyen nagy sérelem, ne érje őket. Hiszen az évek során annyira összeverbuválódtak a zsidók és a keresztények, hogy már önmaguknak sem merik bevallani, persze nem is tudják azt, hogy melyik vallási csoporthoz tartoznak eredetileg.

Hiszen ki is tudná azt megmondani már az évtizedek, évszázadok, évezredek során, a nagy történelmi háborúk által keltett, óriási kavarodásban, amit szintén a politikának és az üzletnek köszönhetnek, hogy ki-kicsoda valójában.

Az állandóan rosszul működő politika pedig, ahol mindkét, sőt több vallásból is jut belőle résztvevő bőven, a legfőbb kiváltója az egyre jobban, egymástól elhatárolódó, közösségeknek, csoportoknak és rétegződéseknek.

Sehol nem létezik már összetartás, csak és kizárólag érdekből és csak az egymástól szorosan elhatárolódó, zárt klikkeken belül.

A többi vallási csoportokról azért nem érdemes beszélni és említést tenni, mert olyannyira kis

és zárt közösségeket alkotnak, melyek se nem osztanak, se nem szoroznak a világi társadalomban és annak működésében a két legnagyobb rivális vallási közösség mellett.

Amennyiben önök világháborút akarnak, kövessék és szaporítsák csak a rossz rendszerben működő csoportokat, közösségeket, millió számra.

Amennyiben nem, akkor oszlassák fel és kapcsolják össze a társadalmi rétegződéseket és elhatárolódásokat, bármi módon az önök belátása szerint egymással.

Szüntessék meg az egyik legnagyobb problémát, a kapitalizmust és az általa létrehozott

vadkapitalizmust!

Szüntessék meg a farkastörvényeket és teremtsék meg annak lehetőségét, hogy a klikkek és rétegződések is összekapcsolódhassanak!

Teremtsenek jól működő szocializmust, ne diktatúrát és ne kommunizmust!!!

Jöjjenek rá arra, hogyan teremthetik meg mindezt, mert mindenre van megoldás, csak akarni

kell!

,, Egy nem lineáris emberi gondolkodásmód, néha többre vezet, mintha rendszert építünk fel

magunk köré."

A megoldás önökön múlik és az önök kezében, van.

Köztes út nincs! A köztes út, mindig is zsákutcába vezetett, azaz hozzám + !

Isten.