You are on page 1of 2

STT Họ và Tên Năm Sinh Địa Chỉ Số Điện Thoại

1.1 Trần Thị Kim Nhung 24 / 8 / 1953 125/158 Bis Âu dương Lân P2Q8 8511449
2 Nguyễn Xuân Truyền 1952
3 Nguyễn Xuân Diệp Bảo Trân 19 / 01 / 1989
4 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 12/17/1993
5 Nguyễn Xuân Minh Trí 9/7/1995

2.1 Trần Việt Hùng 3/4/1956 401 Lô C2 chung cư Him Lam P7Q8 4327054
2 Lê Thị Thanh Thảo 13 / 1 / 1962
3 Trần Việt Thanh 15 / 3 / 1984 9035565
4 Trần Thị Diễm Ngọc 18 / 12 / 1988

3.1 Trần Thị Kim Dung 10/7/1959


2 Hứa Thạch 1951
3 Hứa Mạnh Tuấn 16 / 7 / 1978
4 Hứa Mạnh Toàn 14 / 8 / 1980
5 Hứa Mạnh Tiến 24 / 7 / 1986

4.1 Trần Việt Thịnh 20 / 7 / 1963 177/48 Bùi minh Trực P5Q8 9810314
2 Hồ Thị Ngọc Lan 1963
3 Trần Thị Ngọc Trâm 2/6/1988 9013651
4 Trần Thụy Ngọc Tuyền 1/6/1992

5.1 Trần Thị Kim Xuân 26 / 1 / 1969 177/48 Bùi minh Trực P5Q8 9810314
2 Phạm Đình Toàn 11/2/1965
3 Phạm Đình Thắng 28 / 8 / 1996
4 Phạm Đình Phúc 09 / 1 / 2003

6.1 Trần Việt Tân 7/3/1971

7.1 Trần Việt Vượng 14 / 1 / 1966

Blog's gia đình: http://uk.360.yahoo.com/thanhthao401c2


Số Di Động Địa chỉ Email

091.4422.359 401hung@wmail.saigonnet.vn hung401c2@yahoo.com.vn


095.590.1099 thanhthao401c2@yahoo.com.vn
0909.210.843 tvthanh1503@yahoo.com
095.557.3745 diemngoc1812@yahoo.com.vn

093.8416.532

0918.166.967

0903.007.127

091.8189.353

0903.314.443 tranvuongking77@hotmail.com
4.178.853.5623

o401c2

Rate