You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT PANITIA

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI KETIGA 2014


SEKOLAH KEBANGSAAN DESA AMAN

Tarikh
Masa
Tempat

: 24 Julai 2014
: 1.00 petang
: Bilik Mesyuarat

Kehadiran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pn. Yusnita Bt Ismail


En. Othman B kadir
Pn. Nor Maziyah
En. Mohd Zambri B Azizan
En. Mazzary B Masron
En. Mohd Saiful Adli B Ibrahim
Pn. Syakirah
En. Ahmad Radzi b Hamdan

Turut Serta: Tn. Hj Mohd Jumawi B Abdullah (PK Kurikulum)


Bil
1.0

Perkara

Tindakan

1.1

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran guruguru PJPK dalam mesyuarat panitia kali ketiga 2011.

Makluman

1.2

Pengerusi turut memaklumkan ahli panitia baru PJK iaitu Pn. Nor
Maziyah yang akan menggantikan Encik Othman dan mengajar PJK
Tahun 6

2.0

Ucapan PK Kurikulum

2.1

Tn. Hj. Mohd Jumawi mengucapkan ribuan terima kasih atas


kehadiran guru-guru PJPK dalam mesyuarat kali ketiga 2014.

Makluman

2.2

Tn. Hj. Jumawi memaklumkan supaya guru menambah nota dan


latihan pelajar supaya lebih banyak.
Guru diminta seimbangkan Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan
Jasmani.

Makluman

2.3

Ucapan alu-aluan

Stor Sukan
Barang-barang dalam stor sukan perlu disusun dengan kemas dari
masa ke semasa.

2.4

Pemakaian Baju PJK (Pelajar)


Semua pelajar dikehendaki memakai pakaian Pendidikan Jasmani
dengan kemas. Pelajar lelaki mestilah memasukkan baju ke dalam
seluar.

3.0

Pengesahan Minit Mesyuarat

3.1

Pengerusi membentangkan minit mesyuarat kali kedua bagi 2014


untuk disemak dan disahkan.
-9-

Makluman

Makluman

Makluman

Makluman

3.2

Keputusan: Minit Mesyuarat kali kedua disahkan oleh Pn. Nor


Maziyah dan disokong oleh Pn. Syakirah.

4.0

Perkara Berbangkit

4.1

Ujian Segak
Ujian Segak kali kedua akan dilaksanakan pada awal bulan Ogos.

4.2

4.3

4.4

1M1S
Panitia PJPK akan terlibat secara langsung untuk perlaksanaan
sambutan 1M1S yang akan diadakan pada bulan Oktober. Ahli-ahli
panitia akan dimaklumkan oleh penyelaras sambutan 1M1S.

Makluman

Makluman

Gotong-Royong
Gotong royong membersih dan mengemaskan stor sukan akan
diadakan selepas perlaksaan SEGAK kali kedua.

Makluman

Kehilangan Bola
Bilangan bola dalam stor sukan akan dikira dan dicatatkan dalam
buku log untuk mengelakkan kehilangan bola.

Makluman

Guru PJ bertanggungjawab mengambil dan membawa keluar bola


daripada stor sukan. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam stor
dan mengambil bola.

Makluman

5.0

Hal-hal lain

5.1

Semua guru PJK dikehendaki menyerahkan satu salinan jadual baru


kepada Ketua Panitia.

Makluman

5.2

Guru bertanggungjawab menjaga dan membawa keluar barangbarang permainan daripada stor sukan.

Makluman

5.3

Tn. Hj. Mohd Jumawi memaklumkan kepada semua guru berkaitan


guru relief semasa matapelajaran PJ tidak dibenarkan membawa
pelajar ke padang.

Makluman

5.4

Guru-guru PJ tidak boleh membenarkan pelajar membeli air di


kantin semasa waktu PJ.

Makluman

6.0

Penangguhan Mesyuarat

6.1

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.00 petang.

Makluman

Disediakan oleh:

Disahkan Oleh:

................................

Pn Yusnita Bt Ismail
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani
Dan Kesihatan
SK Desa Aman

Tn. Hj Mohd Jumawi B Abdullah


GPK Pentadbiran
SK Desa Aman

-10-