You are on page 1of 4

1.

Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu cho tập đoàn McDonal’s :

a. Tầm nhìn:
Thống trị ngành dịch vụ ăn uống toàn cầu. Sự thống trị toàn cầu có nghĩa là thiết lập một tiêu
chuẩn phục vụ cho sự thỏa mãn của khách hàng, qua đó gia tăng thị phần và lợi nhuận bằng sự
thuận tiện, giá trị và chiến lược thực thi.
b. Sứ mệnh :
Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách
hàng qua những sản phẩm luôn được yêu thích như món khoai tây chiên lừng danh thế giới
French Fries, bánh burger Big Mac, hay Chicken McNuggets, và trên hết là những trải nghiệm
chỉ có thể có được tại nhà hàng của McDonald’s. Cam kết áp dụng tiêu chuẩn về các mặt:
Quality - Chất lượng, Service - Dịch vụ, Cleanliness - Vệ Sinh & Values - Giá trị.

High quality food: Thực phẩm chất lượng

Superior service: Phục vụ chuyên nghiệp

Clean and welcoming environment: môi trường sạch sẽ và thân thiện

Great value for money: Giá cả hợp lý

c. Mục tiêu:
-

Mục tiêu ngắn hạn : Công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên mục tiêu ngắn hạn sẽ là
mục tiêu suy giảm, tạm thời ổn định tình hình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, cụ
thể:

Cắt giảm các cửa hàng ở Mỹ và các thị trường Châu Mỹ Latinh, các cửa hàng
mang lại doanh thu tương đối thấp.

Giải thể 175 cửa hàng ở 10 quốc gia khác.

Vẫn duy trì và đẩy mạnh hoạt động của số nhà hàng còn lại và đảm bảo rằng sẽ
tiến hành những thay đổi cần thiết để vượt qua cơn sóng gió.

-

Mục tiêu dài hạn:

Strengths Phân loại quan trọng . kết cấu dân số trẻ 0.13 1 Nhiều đối thủ cạnh tranh 0. IFE.12 6 Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng 0.Opportunities 1 Môi trường chính trị pháp luật thuận lợi 0. Phân tích ma trận EFE.13 2 Nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định 0.08 5 Nguồn nguyên liệu dồi dào 0.09 4 Dân số đông.1 3 Chính phủ thực hiện các chính sách kích thích nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng 0.2. Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE: Số điểm Hệ số Stt Các yếu tố chủ yếu bên ngoài quan Phân loại trọng quan trọng Cơ hội . CPM và đề ra chiến lược phản ứng cho tập đoàn McDonald’s: a.Threats b. Ma trận các yếu tố bên trong IFE: Số điểm Hệ số Stt Các yếu tố bên trong chủ yếu quan trọng Điểm mạnh .11 2 Áp lực từ khách hàng 3 Vấn đề vệ sinh thực phẩm 4 Sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực 5 Áp lực từ các sản phẩm thay thế Đe dọa .

1 4 0.13 3 0.45 6 Chất lượng sản phấm tốt 0.48 2 Hệ thống phân phối rộng khắp 0.3 5 Vị trí kinh doanh thuận lợi 0. Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM: Các yếu tố môi STT trường cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 Thương hiệu mạnh Chất lượng sản phẩm tốt Thị trường rộng lớn Giá cả cạnh tranh Dịch vụ khách hàng tốt Khả năng tài Mức McDonald’s KFC Lotteria Jollibee độ quan trọng Phân Số Phân Số Phân Số Phân Số loại điểm loại điểm loại điểm loại điểm 0.6 Tổng cộng c.15 2 2 Nguồn nhân lực dễ thay đổi 0.09 4 .12 4 0.3 1 Giá cả 0.1 3 0.1 Thương hiệu mạnh 0.07 3 0.1 3 3 Hình ảnh thương hiệu dễ nhầm lẫn 4 Thực đơn không phù hợp ở các nước khác nhau Điểm yếu – Weaknesses 0.15 3 0.15 2 0.12 4 0.09 4 0.11 3 0.11 2 0.39 4 Nguồn lực tài chính mạnh 0.4 3 Dịch vụ khách hàng tốt 0.

Đề ra chiến lược phản ứng: .09 4 0.06 2 Đội ngũ nhân 8 viên chuyên nghiệp 9 10 11 12 Thời gian phục vụ nhanh Trách nhiệm xã hội Số lượng khách hàng đông Vị trí thuận lợi Tổng cộng 1 Nhận xét: d.06 3 0.1 3 0.05 4 0.chính mạnh 7 Hệ thống phân phối lớn 0.05 3 0.