You are on page 1of 10

UNSUR KUMPULAN 17 – HALOGEN.

1.

Unsur-unsur kumpulan 17 termasuk fluorin, klorin, bromin dan iodin.

2.
Semua unsur-unsur kumpulan 17 ialah adalah bukan logam dan dikenali
sebagai halogen.
3.
Semua halogen wujud sebagai molekul-molekul dwiatom, F2, Cl2, Br2,
I2 dan As2.
4.
Kebanyakan halogen wujud di dalam alam sekitar dalam bentuk garam
halida.
5.
Halida ialah nama yang diberi kepada ion halogen. Jadual di bawah
menunjukkan nama halogen dan nama halidanya.
Halogen
Fluorin
Klorin
Bromin
Iodin

Halida
Fluorida
Klorida
Bromida
Iodida

Nota Kimia Tingkatan 4 2014
Sh. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof

Mereka juga mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah 3. C12. Br2. I2. 2. Jadual di bawah menunjukkan susunan elektron dan juga sifat fizik bagi unsur-unsur kumpulan 17. Semua unsur kumpulan 17 ialah bukan logam. At2 5. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. Unsur-unsur kumpulan 17 wujud sebagai molekul dwiatom: F2. Oleh itu mereka merupakan penebat haba dan elektrik.Sifat Fizik Halogen 1. Semua unsur kumpulan 17 adalah berwarna dan larut sedit di dalam air. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . 4.

Takat lebur dan takat didihnya meningkat disebabkan oleh daya tarikan van der Waals menjadi lebih kuat apabila saiz molekul bertambah. g. Apabila menuruni kumpulan: Saiz atom bertambah disebabkan oleh petala yang berisi elektron bertambah. e. b. 2. Keelektronegatifannya (kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron) menurun.Perubahan Sifat Fizik Apabila Menuruni Kumpulan 1. dan kemudian ke pepejal (I2. Keterlarutannya dalam air menurun. Sifat-sifat fizik halogen berubah secara beransur-ansur apabila menuruni Kumpulan 17. At2). f. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . c. Keadaan fizik berubah dari gas (F2. a. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. d. Ketumpatannya meningkat disebabkan oleh jisim molekul relatif bertambah. Cl2) ke cecair (Br2). Warnanya bertambah gelap.

Semua halogen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah kerana tarikan bersama oleh daya Van der Waals yang lemah dan hanya sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . takat lebur dan takat didih meningkat apabila menuruni kumpulan. semakin banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. Seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. 2. saiz atom semakin besar dan daya tarikan Van der Waals antara molekul halogen pun bertambah kuat. Ini adalah kerana apabila semakin menuruni kumpulan kerana apabila menuruni Kumpulan 17 daripada fluorin kepada iodin. 3. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. Oleh itu.Takat Lebur dan Takat Didih 1.

Langkah Berjaga-jaga 1. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valens. 2. Oleh itu. keelektronegatifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Semua unsur halogen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. atomnya akan menerima satu elektron untuk mencapai susunan satu elektron oktet yang stabil dalam tindak balas kimia. Tindak balas kimia halogen melibatkan pembentukan ion negatif yang bercas -1. eksperimen-eksperimen melibatkan gas ini perlu dilakukan di dalam kebuk wasap. Unsur-unsur kumpulan 17 merupakan unsur bukan logam yang sangat reaktif.Sifat Kimia Halogen 1. iaitu kuasa menarik elektron yang tinggi. Dengan itu. 5. Walau bagaimanapun. Semua unsur kumpulan 17 adalah beracun 6. klorin dan bromin adalah beracun. Gas fluorin. Astatin pula ialah bahan radioaktif. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . 3. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. 2. 4.

2. 3. Halogen ialah unsur bukan logam yang reaktif. Wul besi digunakan tetapi bukan ketulan besi untuk meningkatkan kadar tindak balas. Gas klorin atau wap bromin yang berlebihan dibiarkan diserap oleh soda kapur supaya tidak terlepas ke sekeliling. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. Gas klorin dan wap bromin adalah beracun. Keraktifan halogen berkurang apabila menuruni kumpulan dalam jadual berkala. 1.HALOGEN BERTINDAK BALAS DENGAN LOGAM. Ia bertindak dengan kebanyakan logam membentuk garam. 4.

Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof .Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh.

5. Keterlaruta halogan bertambah apabila menuruni kumpulan. Larutan klorin dan bromin akueus merupakan agen peluntur.HALOGEN BERTINDAK BALAS DENGAN AIR. 2. 4. Klorin. bromin dan iodin terlarut di dalam air untuk membentuk larutan berasid. 3. Gas klorin boleh dihasilkan melalui tindak balas berikut: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . 1. Larutan iodin akueus ialah agen peluntur yang sangat lemah.

klorin dan juga bromin ialah gas beracun. 2. Oleh itu. Fluorin.HALOGEN BERTINDAK BALAS DENGAN NATRIUM HIDROKSIDA 1. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . eksperimen yang melibatkan gas-gas ini mesti dilakukan di dalam kebuk wasap. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh.

Penerangan Perbezaan Kereaktifan Halogen. Kereaktifan halogen berkurang apabila menuruni kumpulan. Susunan elektron: semua atom halogen mempunyai 7 elektron di petala terluar. elektron valens semakin jauh dari nukleus. 5. tarikan nukleus terhadap elektron semakin lemah. saiz atom semakin bertambah. Oleh itu kecenderungan atom halogen untuk menerima satu elektron lagi untuk melengkapkan susunan oktet berkurangan daripada fluorin kepada astetin. Kereaktifan bergantung kepada kesenangan atom menerima elektron. 6. 4. 3. Penerangan 1. halogen menerima satu elektron dari luar. Oleh yang demikian. 7. Nota Kimia Tingkatan 4 2014 Sh. 2. Dengan ini. Maka kereaktifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Untuk mencapai konfigurasi gas adi yang stabil. Fatimatul Zahrah Bte Syed Yusof . Apabila menuruni kumpulan.