You are on page 1of 29

HBPE 2203-PJ

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SMP PPG SEMESTER SEPTEMBER / 2013

HBPE 2203
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM
PENDIDIKAN JASMANI

NAMA PELAJAR

:

ABDUL KADIR BIN MADELI

NO. MATRIKULASI

:

690429135313001

NO. KAD PENGNEALAN

:

690429135313

NO. TELEFON

:

019-4828910

E-MEL

:

der_udang@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

SARAWAK LEARNING CENTRE

NAMA PENSYARAH

:

ENCIK DANA RAJA A/L NARAYASAMY

0

HBPE 2203-PJ

ISI KANDUNGAN
Bil.
5.

Kandungan
Aktiviti 3 :

Muka Surat

Perlaksanaan Sebenar Pertandingan.

5.1

Penyertaan peserta.

2

4.2

Contoh-contoh gambar peserta yang terlibat.

3

4.3

Keputusan pertandingan pidato.

6

1

Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada pelajar Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai sesi persekolahan tahun 2008. Dalam usaha untuk menjalankan ujian SEGAK ini supaya berjalan dengan baik dan jayanya.2 Definisi Kecergasan Fizikal Program pengukuran dan penilaian kecergasan fizikal murid-murid di sekolah sememangnya telah dirancang selaras dengan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. Rekod yang diperolehi melalui penilaian SEGAK memberikan maklumat tentang tahap kecergasan seseorang murid. Ketua Panitia. 2 . Pelaporan hasil SEGAK akan menjadi komponen kecergasan kepada penilaian berasaskan sekolah. Pengenalan Penilaian SEGAK Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. Peranan semua pihak yang dipertanggungjawabkan adalah amat diperlukan. guru-guru dan pelajar-pelajar adalah antara golongan yang terlibat dalam melaksanakan dan menjayakan program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini. SEGAK telah diilhamkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2005. 1.HBPE 2203-PJ 1. Ujian ini dijalankan sebanyak dua kali setahun dan adalah diharapkan agar setiap murid dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Murid akan mempunyai rasa tanggungjawab dalam mencapai kesejahteraan diri dan dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara seiring dengan kehendak dan hasrat Falsafah Pendidikan Negara untuk mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pengetua sekolah. Guru Penolong Kanan.

kemahiran dan sebagainya. Ia adalah satu proses berterusan melalui aktiviti fizikal dan jasmani yang dimajukan dalam mempertingkatkan tahap kesihatan individu di samping membantu di dalam memperkayakan aspek psikomotor. kekuatan. efektif dan sosial (Yusuf Ismail. Kecergasan fizikal untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan dan ancaman penyakit hypokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung. Ini bertujuan supaya murid-murid sentiasa cergas dan bersedia untuk mengikuti mata pelajaran yang lain. Falls (1980). Pendidikan Jasmani merupakan satu mata pelajaran ke arah kecergasan fizikal pelajar. kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. sihat dan boleh menghalang penyakit hypokinetik dan boleh bertindak dalam masa kecemasan. Jelas sekali bahawa Pendidikan Jasmani merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting ke arah menyediakan murid-murid yang sihat dan cergas supaya mereka dapat memberikan perhatian semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. 1998). menyatakan bahawa Kecergasan fizikal boleh didefinasikan sebagai kemampuan manusia berfungsi secara efisyen dan berkesan yang akan memberi sumbangan kepada kehidupan yang berkualiti. Manakala kecergasan fizikal untuk prestasi pula adalah merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga. pula menjelaskan bahawa kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu kecergasan fizikal untuk kesihatan dan kecergasan fizikal untuk prestasi. berdaya tahan. Corbin (1998). guru Pendidikan Jasmani pula hendaklah merancang dan melaksanakan ujian kecergasan seperti mana yang terdapat dalam Garis Panduan Ujian Kecergasan Fizikal. menikmati masa kesenggangan. belajar secara berkesan. 3 .HBPE 2203-PJ Justeru itu. berdaya kuasa. kognitif.

2 Matlamat SEGAK Matlamat SEGAK dilaksanakan adalah agar murid sentiasa peka.3 Objektif SEGAK Objektif SEGAK pula adalah dengan harapan agar setiap murid dapat: i). 4 . melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa. 1. Kajian Desma (2001) dan Abdul Aziz (2001) mendapati murid-murid di sekolah menengah khususnya kurang berminat untuk melibatkan diri di dalam aktiviti fizikal dan penglibatan mereka juga masih berada pada tahap yang rendah. ii). 1.HBPE 2203-PJ Kecergasan yang optimum dapat membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa rasa letih dan lesu. menganalisis. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pihak pentadbir sekolah. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal. Sehubungan dengan itu aktiviti kecergasan yang terancang adalah perlu dilaksanakan dengan sempurna dan selamat. iii). berpengetahuan dan dapat mengamalkan aktiviti kecergasan dalam meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal diri yang optimum. dan v). mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu. Matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani cukup baik dan berkesan. iv). namun terdapat segelintir daripada murid-murid yang masih enggan melibatkan diri di dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kecergasan fizikal di sekolah.

Bagi murid yang tidak sihat. Prosedur SEGAK Bagi menyiapkan tugasan ini saya telah mengadakan program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia ( SEGAK ) di Sekolah Kebangsaan Astana. Umur murid dikira pada 1 hb. Murid yang dipilih adalah dikalangan murid-murid yang mempunyai kesihatan yang baik dan aktif dalam bidang sukan. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur. 1. Tekan Tubi ( 1 minit ) 3. Naik Turun Bangku ( 3 minit ) 2. guru boleh menjalankan ujian pada hari lain tetapi pada bulan yang sama. Ringkuk Tubi Separa (1 minit ) 4. Guru hendaklah melatih murid terlebih dahulu dan murid pula digalakkan membuat ujian secara individu.HBPE 2203-PJ 2. Ujian ini perlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos. Semua murid dikehendaki menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal seperti yang dicadangkan dalam buku panduan ini. 5 . Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Kuching pada 23 Oktober 2013 yang melibatkan 20 orang murid dari kelas Tahun 5 Merah iaitu 10 lelaki dan 10 perempuan. keupayaan seseorang murid dan mengambil kira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Januari dijadikan sebagai rujukan norma. Jangkauan Melunjur Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum melakukan ujian ini. Urutan item bateri ujian adalah seperti berikut. Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani. bersama rakan atau keluarga mereka. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama.

0 15. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m) 3.8 6 BERTA BERAT BERLEBIHAN BERLEBIHAN >18.2 >21.2 .2 – 23. Penimbang berat 3.0 <15.2 <14. 2.HBPE 2203-PJ 2.2 – 19. Borang skor Pengurusan dan organisasi : Pengukuran ini hendaklah dilaksanakan sebelum ujian kecergasan bermula.8 – 25.0 >21.2 15.2 >21.4 NORMAL 14.2 >22.0 >19.6 14.0 – 21.4 14.0 – 24.2 >20.4 – 22. Lelaki BERISIKO UMUR KURANG (TAHUN) 9 10 11 12 13 BERAT <14.0 – 18.0 <14.4 – 21.6 <15.2 >24.6 – 20. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter.2 >25. Pengukur tinggi 2.6 – 21.2 >23. Rujuk jaduan di bawah untuk mengenal pasti komposisi berat badan. Prosedur : 1.1 Ujian Indeks Jisim Badan ( BMI ) Tujuan : Menilai komposisi badan Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 1.

8 – 24.0 – 28.8 >22.5 15.8 <15.6 >24.2 >25.0 >21.8 >24.14 15 16 17 <16.2 >24.2 >22.4 <14.3 <16.9 – 22.2 <17.2 >23.6 15.5 cm 2.0 <16.8 – 23.8 – 24.9 >22.8 – 28.(Pastikan bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan.0 >23.8 >28.5 – 28.8 >19.8 – 19. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat.6 16.8 >21.2 >27.0 <14.8 >25. Jam Randik 3.2 – 29. Rakaman atau Metronome Pengurusan dan organisasi: 1.0 >24.0 >24. Borang Skor 4.3 2.6 Ujian Naik Turun Bangku ( 3 minit ) Tujuan : Menilai Daya Tahan Kardiovaskular Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 1.5 – 26.2 >26.2 Perempuan BERISIKO UMUR KURANG (TAHUN) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BERAT <14.2 BERTA BERAT BERLEBIHAN BERLEBIHAN >19.2 – 21.6 <17.3 – 25.6 – 25.8 – 24.8 <14.8 >27.8 16. Bangku .2 HBPE 2203-PJ >26.4 – 20.0 16.0 >26.2 – 27.6 – 23.3 – 24.6 >28.0 – 22. 2.Ketinggian 30.8 <16.3 – 22.4 – 26. Aktiviti dijalankan berpasangan.8 <17.6 >29.2 – 24.2 NORMAL 14.2 17.9 >20.0 – 19.4 17.9 14.2 14.0 >28.8 14.8 – 21.6 – 26.3 16.2 – 27.3 <15.) 7 .5 17.

1. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit.3. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai. 2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. skor murid ini dibatalkan. 5. Prosedur: 8 . Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit. 3. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta. 3. 9. 2. 2. Kawasan lapang dan rata. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. HBPE 2203-PJ Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit. kaki kanan turun diikuti kaki kiri turun. 8. Kira kadar nadi selepas 5 saat tamat perlakuan dengan kiraan dilakukan oleh guru atau menggunakan Polar Heart Rate Monitor. 7. kemudian kaki kanan naik atau sebaliknya). Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana Prosedur: sesuai) diletakkan di atas bangku. 6. Pengurusan dan organisasi: 1. Murid melakukan pergerakan naik dan turun (kaki kiri naik. Jam Randik. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar).3 Ujian Tekan Tubi Tujuan : Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki Alatan dan kemudahan: 1. 2. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit. 4. Penguji akan memberikan isyarat „mula‟.

3. 2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span. 2. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar ). Pengurusan dan organisasi: 1. 2.4 Murid B mengira dan merekod bilangan lakuan Murid A. 2. Ujian Tekan Tubi Suaian Tujuan : Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit atau murid tidak berupaya meneruskannya. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span. 6. 9 . Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan Prosedur: disokong oleh tangan yang lurus dan lutut yang bengkok. Kawasan lapang dan rata. HBPE 2203-PJ Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki. 4. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. Badan diluruskan. 2. 3. 3. 1. Kaki bersilang. Badan diluruskan. Jam randik.1. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3. 5.

Prosedur : 1. Pita ukur 3. 5. 6. Jarak antara pita adalah 10 cm. 10 . 3. Pita lekat bersaiz 2. bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan menyentuh bahagian luar pelekat kedua. 2.4. Murid B mengira dan merekod bilangan lakuan Murid A. Bersedia Lakuan Bengkok Siku Kiraan Satu Ulangan Lakuan 2. 5. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai. Lekatkan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan.5 cm 2. Buka kaki seluas bahu. Jam randik Pengurusan dan organisasi: 1. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh bahagian luar pelekat pertama. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tumit kaki sentiasa menyentuh lantai. HBPE 2203-PJ Tekan tubi diteruskan sehingga murid tidak berupaya meneruskannya. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3.5 Lakuan Lurus Tangan Ujian Ringkuk Tubi Separa ( 1 minit ) Tujuan : Menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan : 1. Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. Pada setiap lakuan ringkuk. 6. 4.

Punggung terangkat.1 Berasa tidak selesa. 5. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri 11 . 9. 2. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Ujian Jangkauan Melunjur Tujuan : Untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan. Murid B mengira ulangan perlakuan. HBPE 2203-PJ Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 50 detik seminit selama 1 minit. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :- 9.2 Jari tidak menyentuh bahagian luar garisan penanda kedua. Badan/ bahu senget. Bahagian bawah/belakang badan tidak menyentuh lantai. Pengurusan dan organisasi: 1. Borang skor. 9. 3. 2. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan. 4. 3.3 Tumit diangkat.6 1. Lutut tidak bersudut 90 darjah (tegak). Panduan guru Lakuan ringkuk yang tidak sempurna: 2. Alat pengukur jangkauan 2. 9. Tapak kaki di letak di Prosedur: belakang penanda 23 cm. 8. Tumit diangkat.7. paha dan sendi pinggul (lower back and posterior thighs) Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Rakan memegang lutut. 1. Murid duduk melunjur tanpa kasut.

Murid hendaklah berlatih secukupnya sebelum menjalani ujian. 3. khasnya dalam latihan aerobik. 2. 2. Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor. 3. Dagu rapat ke dada. Rapatkan belakang ke lantai.HBPE 2203-PJ dalam keadaan hujung jari tengah hendaklah sama. Arahan /Teguran untuk perlakuan ringkuk yang tidak betul. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. 6. Buka kaki. Bahu sentuh lantai. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap. 1. Rapatkan tumit ke lantai. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. 7. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur.1 Persediaan 1. 5. 6. 3. Murid diwajibkan untuk melakukan aktiviti memanaskan badan dengan secukupnya sebelum menjalani ujian. 5. Ini bertujuan agar pengujian dapat dijalankan dengan lancar tanpa timbul sebarang masalah dan keputusan yang diperolehi benar-benar mengikut standard yang telah ditetapkan. Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku.2 Keselamatan 12 . Bengkokkan lutut. Seimbangkan bahu/badan. 3. Langkah-langkah Perlu Bagi Menjalankan Ujian SEGAK Sebelum pengujian SEGAK dijalankan guru hendaklah mengambil beberapa langkah yang perlu bagi memastikan bahawa pengujian yang hendak dijalankan itu benar-benar mematuhi kehendak dan syarat yang telah ditetapkan. 4. 4.

HBPE 2203-PJ Murid-murid adalah dikecualikan untuk mengambil ujian ini sekiranya : 1. Prinsip tambah bebanan . 5. Keadaan ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan kecergasan. selamat dan dapat berfungsi dengan baik. tidak sihat pada waktu ujian. Prinsip kepelbagaian latihan 13 . 2. 4. penurunan dalam prestasi akan berlaku.Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal.3. Peralatan ujian yang digunakan mestilah lengkap.Ketika menjalani latihan. 2. mengidap penyakit kronik. 1.Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza. Prinsip Latihan Untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi. 5. Tempat atau lokasi ujian mestilah selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak dijalankan. Prinsip perbezaan individu . 3.1.3 4. penambahan beban perlu dibuat secara beransur-ansur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan. disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan fizikal. dan 1. Prinsip kekhususan -Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi. 6. Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan. Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan.1. Guru harus menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu. 3. Pengawasan guru adalah diutamakan semasa ujian dilaksanakan.2. murid perlu mematuhi prinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut: 1. Prinsip kebolehbalikan . 3. Murid perlu memakai pakaian Pendidikan Jasmani.

tangan. 2. Lari setempat.4 Aktiviti Memanaskan Badan Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujian kecergasan ini seperti. Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid. 3. pinggang dan kaki.1 Min Min ialah purata sesuatu set data ataupun skor. Min adalah satu kaedah yang selalu digunakan untuk mengukur kecenderungan memusat yang mewakili purata artimatik suatu set pencerapan. mod. Aktiviti Menyejukkan Badan Murid mesti melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian kecergasan seperti. 3. skip atau turun naik bangku. sisihan piawai serta varian skor-skor kumpulan murid yang telah menjalani ujian ini.5 1. lompat. Pelaporan 1. 1.HBPE 2203-PJ . Min mudah dikira.Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan. Laporan Ujian Segak Untuk melapor dan menganalisis data yang diperolehi.6 4. Regang otot bahu. Murid perlu merekod hasil ujian mereka. 4. 3. median. pinggang dan kaki perlahan-lahan. tangan. maka daripada skor ujian guru akan mencari min. Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah. 2.sekiranya bilangan data adalah kecil. 3. Regangan otot bahu. Formula mencari min adalah seperti berikut : 14 .tetapi agak susah dikira bagi data yang banyak. Ia dikira dengan mencampurkan jumlah skor dan dibahagikan dengan jumlah bilangan skor. 2. Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit.

70. 75.96. X = skor individu N dan N = jumlah bilangan skor. 55. 79. 4. 70 Taburan skor ini mempunyai satu mod (unimod) sahaja. 68. Nilai mod pula boleh diperoleh dengan menyusun data yang tidak terkumpul itu secara menaik atau menurun. 68.56. 55.3 Median Median ialah skor tengah apabila jumlah bilangan skor adalah ganjil atau nilai purata dua skor di tengah-tengah taburan jika jumlah bilangan skor adalah genap dalam satu susunan taburan menaik atau menurun. 88. 74. 99 ( susunan secara menaik ) 60 + 74 Median = --------------15 . 70.HBPE 2203-PJ ∑X Min. ∑ = jumlah.35. 60. Contoh 1 : 76. 80.62. 70.76.2 Mod Mod ialah nilai yang paling kerap berulang dalam set data. Ia diwakili oleh titik tertinggi dalam keluk taburan sesuatu set data. 34. 59. 55. 44. 93 ( susunan menaik ) Median = 55 Contoh 2 : 44. 95. Contoh 3 : 76. 54. 62. 54.94) dan ujian penulisan (55. Sebagai contoh. 71 Taburan skor ini mempunyai dua mod (dwi-mod).80) adalah berikut: Contoh 1 : 32. Nilai mod ialah 62 dan 54. XX = --------- di mana XX = min. 62.45. Nilainya ialah 70. 70 Taburan skor ini tidak mempunyai mod Contoh 2 : 86. 80. 4. 60. median untuk skor ujian ejaan (40.

Formula untuk mengira sisihan piawai adalah seperti berikut : Sisihan piawai ialah punca kuasadua varian.5 Varian. Dengan ini. iii) Ini membawa implikasi bahawa data adalah berhampiran antara satu sama lain (homogen). semakin besar sebaran skor dalam taburan. Sisihan piawai populasi ditandakan sebagai S . Varian dianalisis bagi membuat inferen tentang sama ada sampel yang diambil daripada populasi mempunyai min yang sama atau tidak. semakin kecil sebaran skor dalam taburan.4 67 Sisihan Piawai Sisihan Piawai ialah ukuran kebolehubahan atau sebaran skor-skor. dan dikira sebagaimana berikut: S = ∑ ( X – XX ) ² √ N-1 Di mana : S = Sisihan Piawai X = Skor XX = Min N = Jumlah bilangan skor 4. i) Ia merupakan sejauh mana skor berubah keliling min.HBPE 2203-PJ 2 = 4. ii) Semakin kecil nilai sisihan piawai. kita dapat 16 . v) Ini bermakna data adalah tersebar luas antara satu sama lain (heterogen). semakin besar nilai sisihan piawai. iv) Begitu juga.

Norma Skor Bagi Ujian SEGAK Murid Tahun 5. Skor Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk 5 75 ke bawah NORMA SKOR SEGAK LELAKI 11 TAHUN 4 3 76 hingga 99 100 hingga 2 125 hingga 1 149 ke atas 25 ke atas 124 16 hingga 24 6 hingga 15 148 1 hingga 5 0 Tubi Separa 29 ke atas Jangkauan 38 ke atas 19 hingga 28 8 hingga 18 1 hingga 7 0 32 hingga 37 25 hingga 31 17 hingga 24 16 ke bawah Melunjur 17 . Ia juga adalah cara yang baik untuk menentukan ketepatan min. Formula untuk mencari varian adalah seperti berikut : σ = ∑( X – XX ) ² N Di mana : σ = Varian X = Skor XX = Min N = Jumlah bilangan skor 5.HBPE 2203-PJ membandingkan min lebih daripada dua sampel.

1 Data dan Analisis Bagi Murid Tahun 5 Merah Nama Jan Res- tina ponden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indeks Naik Jisim Turun Badan Bangku (BMI) L 22 L 17 L 18 L 20 L 16 L 18 L 15 L 30 L 18 L 17 P 19 P 21 P 22 P 24 P 19 P 26 P 21 P 29 P 17 P 24 Analisis Skor 175 1 158 1 121 3 176 1 106 3 121 3 156 1 141 2 159 1 134 2 121 3 120 3 117 3 122 3 109 3 145 2 159 1 140 2 156 1 150 2 Naik Turun Jenis Ujian dan Skor Tekan Skor Ringkuk Tubi Skor Tubi Jangkauan Skor Melunjur Separa 32 5 37 5 32 5 28 5 31 5 34 5 35 5 11 3 38 5 36 5 18 3 30 5 26 4 27 4 30 5 31 5 29 4 30 5 32 5 31 5 Tekan 18 29 5 28 4 30 5 22 4 24 4 27 4 22 4 13 3 31 5 38 5 16 3 21 4 21 4 19 4 22 4 19 3 23 4 26 4 21 4 31 5 Ringkuk Tubi 41 5 43 5 43 5 38 5 45 5 37 4 38 5 34 4 44 5 45 5 29 3 31 3 29 3 30 3 33 4 35 4 34 4 31 3 35 4 36 4 Jangkauan .HBPE 2203-PJ Skor Naik Turun 5 82 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN 4 3 2 83 hingga 99 100 hingga 130 hingga Bangku Tekan Tubi Ringkuk 30 ke atas 129 20 hingga 29 9 hingga 19 Tubi Separa 29 ke atas Jangkauan 38 ke atas 153 1 hingga 8 1 154 ke atas 0 20 hingga 28 6 hingga 19 1 hingga 6 0 32 hingga 37 24 hingga 31 17 hingga 23 16 ke bawah Melunjur 5.

2.3.1.1. Median.2 Tubi 5 5 5 0.1.2.3.2.1 Turun Naik Bangku ∑X Min.3.1.2. 5.3. Mod.3.2.3.2.1.3.3 = 3 Median = 1.1. Sisihan Piawai dan Varian.1.75 Min Mod Median Sisihan Piawai Varian 5.05 Mod = 2 = 1.3.3.xx -1 -1 1 19 ( x .3.89 0.82 0.3.1.58 Separa 4 4 4 1.2.Bangku 2 3 2 0. XX = --------- = 1+1+3+1+3+3+1+2+1+2+3+3+3+3+3+2+1+2+1+2 N 20 = 41 20 = 2.1.15 1.3.2.2.65 Pengiraan Min.xx )² 1 1 1 .3 = 2+2 2 = 2 Sisihan Piawai = S = ∑ ( X – XX ) ² √ N–1 x 1 1 3 xx 2 2 2 x .25 HBPE 2203-PJ Melunjur 4 5 4 0.76 0.2.1.3.1.1.2.3.

75 20 HBPE 2203-PJ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 .79 = 0.89 = σ = ∑( X – XX ) ² N = 15 20 = 0.1 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = -1 1 1 -1 0 -1 0 1 1 1 1 1 0 -1 0 -1 0 15 √ 20-1 = 15 √ 19 = Varian √ 0.

5.5.5.2.5.5.5.5.5.5.5.xx 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2 0 -1 21 ( x .5.3.5.HBPE 2203-PJ 5.4.2 Tekan Tubi ∑X Min.5.5.5.5 = 5 Median = 3.4.4.5.5.5.5.4.5.5.5.65 Mod = 5 = 3.5.xx )² 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 .5.5.5 = 5+5 5 = 5 Sisihan Piawai = S = ∑ ( X – XX ) ² √ N–1 x 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 xx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x . XX = --------- = 5+5+5+5+5+5+5+3+5+5+3+5+4+4+5+5+4+5+5+5 N 20 = 93 20 = 4.3.5.5.4.4.5.

58 Ringkuk Tubi Separa ∑X Min.4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = HBPE 2203-PJ 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 11 √ 20-1 = 11 √ 19 = Varian √ 0.3 0. XX = --------- = 5+4+5+4+4+4+4+3+5+5+3+4+4+4+4+3+4+4+4+5 N 20 = 82 20 22 .2.76 = σ = ∑( X – XX ) ² N = 11 19 = 5.58 = 0.

4.5.5.4.5.4.4.4.5.4.4.4.4.5.4.4.4.4.4.4.xx )² 0 1 0 1 1 1 1 4 0 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 .4.1 Mod = 4 = 3.5.4.4.5 = 4 Median = 3.5 = 4+4 2 = 4 Sisihan Piawai = S = ∑ ( X – XX ) ² √ N–1 x 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 xx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x .4.5.4.4.4.HBPE 2203-PJ = 4.3.xx 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 23 ( x .4.4.5.3.

5 = 5 24 .4.25 Jangkauan Melunjur ∑X Min.4.4.5.3.5.HBPE 2203-PJ = 25 √ 20-1 = 25 √ 19 = Varian √ 1.4.4.3.3.5.2.5.4.3.4.5.15 = σ = ∑( X – XX ) ² N = 25 20 = 5.32 = 1. XX = --------- = 5+5+5+5+5+4+5+4+5+5+3+3+3+3+4+4+4+3+4+4 N 20 = 83 20 = 4.5.5.4 1.15 Mod = 4 = 3.

4.3.HBPE 2203-PJ Median = 3.5.4.5.5.4.3.5 = 4+4 2 = 4 Sisihan Piawai = S = ∑ ( X – XX ) ² √ N–1 xx 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 = x .4.xx )² 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .4.xx 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 13 √ 20-1 = 13 √ 19 25 ( x .5.3.5.5.4.5.4.3.

68 = 0.58 sehingga 1. 6. Daripada analisis keseluruhan tersebut menampakkan min bagi ujian ini adalah 2. 26 . Lakukan aktiviti seperti berjogging.82 = σ = ∑( X – XX ) ² N = 13 20 = 6.65 Rumusan dan Dapatan Keseluruhan Ujian Daripada data yang diperolehi ini didapati tidak terdapat terlalu banyak perbezaan di antara setiap jenis ujian kecergasan.25 sahaja. Ini menunjukkan tiada perbezaan yang ketara antara skor masing-masing.1 Analisis Ujian Naik Turun Bangku. Tahniah kerana ini menunjukkan bahawa majoriti murid mempunyai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu yang baik. bermain bola sepak dan berbasikal sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.2 Analisis Ujian Tekan Tubi. 6. Ini bermakna bahawa kebanyakan murid mempunyai daya tahan kardiovaskular yang rendah. Min dan mod bagi ujian ini mendapat skor yang memberansangkan iaitu skor 5.HBPE 2203-PJ = Varian √ 0. 0. Ujian naik turun bangku ini adalah bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular murid. Ini berkemungkinan kerana mereka sering melakukan aktiviti sukan dan ramai yang mewakili sekolah dalam berbagai kegiatan sukan dan permainan. Dapat dilihat bahawa varian yang diperolehi adalah dalam lingkungan 0. Murid perlu menggandakan usaha untuk meningkatkan tahap pencapaian daya tahan kardiovaskular sebagai mana yang dikehendaki.

ii) Aspek peralatan perlu ditambah baik. Cadangannya. didapati majoriti murid mendapat skor 4. Mereka takut diejek mahupun ditertawakan oleh murid-murid lelaki. Ini mungkin juga disebabkan oleh indeks jisim badan (BMI) mereka juga boleh dikatakan majoriti mereka mempunyai berat badan yang ideal. iii) Terdapat juga murid yang masih segan untuk melakukan item-item ujian terutamanya murid-murid perempuan. guru perlu menjalankan ujian ini mengikut jantina. Langkah-langkah positif perlu diambil bagi memurnikan lagi setiap aktiviti yang dijalankan. skor diambil dan disimpan begitu sahaja tanpa mengambil tindakan susulan kepada murid-murid yang terlibat.3 Analisis Ujian Ringkuk Tubi Separa Hasil daripada analisis ini juga. Ini kerana mereka agak malu untuk melakukan aktiviti bersama-sama dengan murid-murid lelaki. selepas ujian ini dijalankan. median dan mod menampakkan skor 4 dan 5. Cadangan Penambahbaikan Aktiviti Ujian Kecergasan. 7. Murid boleh dibahagian kepada dua kumpulan iaitu murid kumpulan lelaki dan murid kumpulan perempuan. Bangku yang digunakan hendaklah berada di dalam keadaan yang elok dan boleh digunakan. Analisis min. 27 . Memang tidak dapat dinafikan ujian yang dijalankan ini mempunyai beberapa kelemahan dan perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Ini kerana pada lazimnya. maka kelenturan mereka juga baik. Tahniah dan teruskan usaha dengan melakukan aktiviti kecergasan dan senaman dengan latihan yang teratur dan terancang. Ini juga berkemungkinan mereka mempunyai BMI yang ideal. Ini menunjukkan murid-murid mempunyai fleksibiliti dan kelenturan yang baik.4 Analisis Ujian Jangkauan Melunjur.HBPE 2203-PJ 6. pada masa akan datang. Contohnya. Span seharusnya diletakkan pada bahagian dada semasa tekan tubi. Oleh yang demikian. mereka juga mempunyai daya tahan dan kekuatan abdomen yang baik. Ini penting kerana ia dapat meningkatkan tahap keesahan dan kebolehpercayaan ujian itu sendiri. i) Perlu diwujudkan jawatankuasa yang dapat mengambil tindakan susulan selepas ujian ini dijalankan. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai daya tahan dan kekuatan otot abdomen yang agak baik. 6. panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan perlu mengadakan post-mortem bagi mengambil tindakan susulan kepada murid-murid yang didapati tidak mencapai tahap yang diinginkan.

Dalam ujian kecergasan ini. v) Aktiviti memanaskan badan sememangnya sangat penting sebelum sesuatu aktiviti sukan itu dijalankan. aktiviti memanaskan badan ini tidak harus diabaikan. Terdapat banyak tempat atau bahagian di anggota badan di mana nadi seseorang itu boleh dikesan dan dikira. 28 . Murid perlu dibimbing dan ditunjukkan cara mengambil nadi yang betul. Masih kedapatan ada dikalangan murid tidak mengambil berat dalam aspek memanaskan badan ini dan seterusnya aktiviti menyejukkan badan setelah sesuatu aktiviti itu selesai dijalankan.iv) HBPE 2203-PJ Semasa aktiviti mencari nadi terdapat segelintir pelajar masih ragu tentang cara mengambil nadi yang betul.