You are on page 1of 6

San

Francisco
Sa Pamamagitan ni Austin Chua
Filipino 5 /6
11/19/14

Kasaysayan
Ang San Francisco ay mahahanap sa
norteng bahagi ng California. Noong
1849, ang San Francisco ay
nagkaroon ng madami miners ng
ginto. Madaming miners ng ginto dito
dahil meron balita na madami daw
dito ag ginto. Noong Abril 18, 1906,
nagkaroon ng malaking lindol.
Madami nasira sa kaganapan na eto.

Kasalakuyan
Layon, meron madaming koponan ng
mga palakasan sa San Francisco.
Para sa basketbol, ang koponan nila
ay ang Golden State Warriors. Sa
footbol, ang koponan nila ay ang San
Francisco 49ers. Layon ang San
Francisco ay ang tahanan ng
madaming Filipino.

Kasayahan Katotohanan
Si Bruce Lee ay taga San Francisco.
Si Harry Shum Jr., isang aktor na
makikita mo sa Glee ay taga San
Francisco. Si Rob Schneider ay isang
aktor na meron lipi ng Filipino ay taga
San Francisco din. Si Jerry Brown,
ang gobernador ng California layon
ay taga San Francisco din.

Paglilimi
Ako ay madami nalaman tungkol sa San Francisco. Nalaman ko yung
kasaysayan nato. Nalaman ko na madami pumunta na miner ng ginto dito sa
panahon ng California na tawag na California Gold Rush. Nalaman ko din yun
malungkot na nangyari sa San Francisco noong Abril 18, 1906. Malungkot na
madami namatay sa kaganapan nato. Nalaman ko din na, sa kasalakuyan ng
San Francisco na madaming mga Filipino na nakatira dito. Nalaman ko din na
madaming sikat na tao na isinilang sa San Francisco.

Website
http://www.weebly.com/weebly/main.php