You are on page 1of 29

MAJLIS AMANAH RAKYAT

KOLEJ POLY-TECH MARA KUANTAN

FAIL MEJA
PENSYARAH / PENSYARAH KANAN

Disediakan Oleh

Disemak Oleh

Diluluskan Oleh

Jawatankuasa Pengubal

Timbalan Pengarah Akademik

Pengarah

Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

14/12/2012

Mukasurat
No.Keluaran
No.Pindaan
Tarikh

FAIL MEJA

: 2/29
: 01
: 00
: 14/12/2012

PENSYARAH / PENSYARAH KANAN

1.0

CARTA ORGANISASI

1.1

Carta Organisasi Kolej Poly-Tech Mara Kuantan

PENGARAH (1)

BAHAGIAN
PERKHIDMATAN

BAHAGIAN
AKADEMIK

UNIT
KEMASUKAN
DAN REKOD

UNIT
PERKHIDMATAN
AKADEMIK

JAB. PENG.
PERNIAGAAN
&
PERAKAUNAN

JAB.
MATEMATIK &
SAINS.
KOMPUTER

JABATAN
AKADEMIK

JAB.
KEJURUTERAAN
ELEK. & SAINS

UNIT
PENTADBIRAN
DAN LOGISTIK

UNIT
PERPUSTAKAAN

JAB.
KEJURUTERAAN
AWAM

2

JAB.
PENGAJIAN
UMUM

UNIT HAL
EHWAL
PELAJAR

UNIT SISTEM
MAKLUMAT

UNIT
KEWANGAN

KOMPUTER JABATAN AKADEMIK JAB. KEJURUTERAAN ELEK. PENG.2 Carta Organisasi Jabatan Akademik Kolej Poly-Tech Mara Kuantan CARTA ORGANISASI JABATAN AKADEMIK KOLEJ POLY-TECH MARA KUANTAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK BAHAGIAN AKADEMIK UNIT KEMASUKAN DAN REKOD JAB.Mukasurat No. PERNIAGAAN & PERAKAUNAN UNIT PERKHIDMATA N AKADEMIK JAB. MATEMATIK & SAINS. KEJURUTERAAN AWAM JAB. PENGAJIAN UMUM : 3/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 .Pindaan Tarikh FAIL MEJA PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 1. & SAINS 3 UNIT PERPUSTAKAAN JAB.Keluaran No.

PEG LATIHAN VOKASIONAL – J17 PEM. PEG LATIHAN VOKASIONAL – J17 PEM. PEG LATIHAN VOKASIONAL – J17 PEM.Mukasurat No. PEG LATIHAN VOKASIONAL – J17 PEM. PEG LATIHAN VOKASIONAL – J17 JURUTEKNIK – J17 .3 Carta Organisasi Bahagian/Unit PENGAJIAN UMUM HAL EHWAL AKADEMIK TIMBALAN PENGARAH ( HEA ) PENGAJIAN AM PENGAJIAN TEKNIKAL PEPERIKSAAN & PERSIJILAN KETUA KURSUS KETUA KURSUS KETUA KURSUS KETUA KURSUS KETUA KURSUS PENYELARAS PENGAJIAN AM PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PNG. LATIHAN VOK. INGGERIS PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 B. ISLAM PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PNG. MALAYSIA USAHAWAN 4 PEMBANTU TADBIR PEP – N17 PEM. INGGERIS PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 SENGGARAAN PEN.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 4/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 1. P.Keluaran No. ISLAM PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 PLV – J41 B. (K) J36 MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK P.

4. 4. 4. 4.4 Menyediakan kemudahan infrastruktur.Pindaan Tarikh : 5/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 2.2 Melahirkan graduan yang berdaya saing. 3. 4.1 Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai pasaran.3 Menyediakan kakitangan yang profesional dan komitet. peralatan dan persekitaran yang mencukupi untuk tujuan perlaksanaan program. Objektif Kolej Poly-Tech MARA Kuantan 4.Keluaran No.0 Misi Kolej Poly-Tech MARA Kuantan 3.5 Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti.0 4.0 Visi Kolej Poly-Tech MARA Kuantan Peneraju Institusi Pendidikan Tinggi Pilihan 3.FAIL MEJA Mukasurat No.6 Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang mempunyai kedudukan yang kewangan yang kukuh 5 .2 Melahirkan usahawan dan individu yang seimbang serta memenuhi keperluan pasaran.1 Menyediakan pengajaran berkualiti serta sentiasa memenuhi kepuasan pelanggan dengan kos yang berpatutuan. seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara.

berkualiti dan berdaya saing.1 Menyediakan program pengajian yang diiktiraf.0 Piagam Pelanggan Dalam merealisasikan visi dan misi KPTM sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi pilihan.4 Menyediakan tenaga kerja profesional dan komited.5 Menyediakan kemudahan lengkap yang mencukupi. 6 dan . 5. 5.Mukasurat No.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 6/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 5. maka kami warga KPTM dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan : 5.2 Melahirkan graduan berilmu. berkualiti mempunyai nilai pasaran.3 Menawarkan program pengajian pada kadar yuran berpatutan. 5. 5.Keluaran No.

alatan.Keluaran No.Mukasurat No. penyelenggaraan. 6.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 7/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 6.1 Cawangan Jawatan : KPTM KUANTAN : PENSYARAH / PENSYARAH KANAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Pengarah 1. Memperbaiki / mengemaskini modul pengajaran untuk rujukan pensyarah dan satu modul pembelajaran Pegawai Perkhidmatan Akademik Menguruskan hal-hal berkaitan surat amaran ketidakhadiran pelajar 7 . Mengajar / menyelia / mengendali kuliah / amali / rundingcara projek seperti yang diarahkan Timbalan Pengarah Akademik (TPA) Ketua Jabatan Kuasa Yang Diberi 2. Memantau kehadiran dan prestasi akademik pelajar bagi semua subjek yang diajar. Memperbaiki / membuat / mengemaskini folio pengajaran dan fail kursus bagi setiap subjek yang diajar pada semester tersebut.0 Senarai tugas/kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai-pegawai lain. 4. Tiada Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan dan Bentuk Hubungan Pembantu Unit Sumber Menyediakan alat bantu mengajar Pembantu Teknikal IT Membantu didalam menyediakan alat-alat multimedia Pembantu Tadbir Rendah Penyediaan suratsurat yang berkaitan 3. pembelian alatan dan yang berkaitan. analisa. Juruteknik Mengendalikan pengurusan sub-stor.

8.FAIL MEJA Mukasurat No. 7.Pindaan Tarikh : 8/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN untuk pelajar bagi setiap subjek yang telah ditetapkan. Melaksanakan kerja-kerja yang diarah daripada masa-kesemasa. 5. Menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran bagi setiap subjek baru yang belum mempunyai modul seperti yang diarahkan.Keluaran No. 6. 8 dan peperiksaan akhir semester. . Membimbing mentee dalam halhal yang berkaitan dengan akademik dan lain-lain. Menyediakan soalan peperiksaan skema jawapan dan menyemak kertas jawapan peperiksaan.

3 Tenaga pengajar hendaklah memastikan keadaan bilik kuliah / bengkel sentiasa bersih dan selamat berdasarkan kepada piawai akta keselamatan dan kesihatan 1994.2 Tenaga pengajar mestilah hadir awal sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. 7.5 Memastikan pelajar mematuhi peraturan Kolej/Institut berdasarkan kepada Buku Displin Pelajar yang dikeluarkan oleh MARA.4 Tenaga pengajar sentiasa mengawasi semua aktiviti bagi menjaga keselamatan pelajar semasa latihan di jalankan 7. 7. 7. 9 . 7.Pindaan Tarikh : 9/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 7.FAIL MEJA Mukasurat No.0 Peraturan-peraturan pentadbiran bagi setiap aktiviti 7.6 Pengajar hendaklah sentiasa menunjukan sikap dan berakhlak yang mulia.Keluaran No.1 Semua tenaga pengajar perlu mematuhi paraturan sebagai kakitangan Awam melalui surat/arahan/perkeliling daripada masa-kesemasa.

Bil 1 2 Pegawai yang meluluskan/ Rujukan dokumen dirujuk Mendapatkan kalender akademik Ketua Jabatan / Kalendar akademik dan silibus Koordinator Silibus COPPA yang diluluskan oleh Menyediakan Rancangan MQA.Pindaan Tarikh : 10/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 8. Pembelajaran Proses kerja 3 Memohon kelulusan Rancangan Pembelajaran yang telah disediakan dalam satu semester 4 Menyediakan borang A dan B 10 Jadual Waktu Kelas .FAIL MEJA Mukasurat No.0 Proses kerja bagi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pensyarah / pensyarah kanan 8.Keluaran No.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Semester.

Mukasurat No. 11 . 8.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 11/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 8. Jadual Waktu Kelas 2 Membuat salinan dokumen pembelajaran untuk edaran kepada pelajar dan simpanan fail Portfolio.2 Bil 1 Menyediakan Dokumen Pengajaran & Pembelajaran Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Proses kerja Sediakan dokumen pembelajaran berpandukan Rancangan Ketua Jabatan Pembelajaran semester dan Koordinator Memohon kelulusan untuk Rancangan Pembelajaran yang disediakan. Pembelajaran Semester yang telah diluluskan Ketua Jabatan Proses kerja Jadual Waktu Kelas 2 3 Mengajar berpandukan kepada Rancangan Mengajar yang telah disediakan Catatkan kehadiran pelajar didalam Borang Kehadiran Pelajar. Rujukan dokumen Kalendar akademik / Silibus COPPA yang diluluskan oleh MQA.Keluaran No.3 Bil 1 Mengajar Subjek Teori Pegawai yang meluluskan/ Rujukan dokumen dirujuk Menyemak tajuk yang hendak Ketua Jabatan / diajar dan menyediakan ABM Koordinator Format Rancangan yang di perlukan.

Keluaran No.FAIL MEJA Mukasurat No.4 Bil 1 Mengajar Subjek Amali Pegawai yang meluluskan/ Rujukan dokumen dirujuk Menyemak tajuk amali yang Ketua Jabatan / Format Rancangan hendak diajar dan memastikan Koordinator Pembelajaran peralatan amali disediakan oleh Semester yang telah pembantu makmal. 3 8.Pindaan Tarikh : 12/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 8. 12 Dokumen penyediaan peperiksaan semester cara soalan akhir . Pembantu Makmal diluluskan Ketua Jabatan Proses kerja Jadual Waktu Kelas 2 Mengajar berpandukan kepada Rancangan Mengajar yang telah disediakan Catatkan kehadiran pelajar didalam Borang Kehadiran Pelajar.5 Bil 1 Menyediakan Soalan Peperiksaan Akhir Semester Pegawai yang Proses kerja meluluskan/ Rujukan dokumen dirujuk Mendapatkan arahan daripada Ketua Silibus Ketua Jabatan berkaitan dengan Jabatan/Koordinator penyediaan soalan peperiksaan JPU (QPIF) 2 Dapatkan Jadual Penentuan Ujian (JPU) subjek yang diajar 3 Gubal soalan dan skima jawapan mengikut JPU 4 Majukan soalan dan skima jawapan untuk semakan dan kelulusan oleh penyemak pertama. 5 Serahkan soalan dan skima jawapan yang telah dibaiki kepada Ketua Jabatan.

Pindaan Tarikh : 13/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 6 8. Pegawai Unit Perkhidmatan Melaksanakan peperiksaan & Akademik penilaian mengikut tarikh.FAIL MEJA Mukasurat No. 6 Membentangkan markah pelajar di peringkat Jabatan 7 Merekodkan markah pelajar didalam CMS 8 Menganalisa semula pencapaian pelajar terhadap penilaian yang telah dilakukan dan mengambil langkah-langkah peningkatan setiap 13 Rujukan dokumen Jadual Peperiksaan Akhir Semester Peraturan Peperiksaan Semester Akhir Sistem Maklumat Pelajar (CMS) . 4 Memeriksa kertas berdasarkan skima jawapan 5 Menyerahkan skrip jawapan peperiksaan akhir pelajar kepada penyemak kedua untuk semakan semula.Keluaran No. Koordinator Mendapatkan skrip jawapan pelajar dari bilik kebal dan skima jawapan daripada UPA.6 Bil 1 2 3 Menghadiri bengkel moderasi untuk penaksiran soalan peperiksaan akhir kedua jika diarahkan. tempat Ketua Jabatan / dan masa yang telah ditetapkan. Melaksanakan Ujian & Penilaian Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Proses kerja Dapatkan soalan peperiksaan akhir daripada bilik kebal.

FAIL MEJA Mukasurat No. Mengisi borang TOV dan GRR untuk setiap mentee.8 Melaksanakan aktiviti promosi pengambilan pelajar Bil 1 Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Proses kerja Menghasilkan bahan promosi Ketua Jabatan AJK Promosi Kolej 2 7. Handbook program ditawarkan mentee untuk yang kepada 8.Pindaan Tarikh : 14/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 8. Rujukan dokumen Borang GRR Borang TOV Borang Belajar Tamat Sistem Maklumat Pelajar (CMS) Buku Peraturan Akademik Membantu mentee dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan lain-lain.7 Bil 1 2 3 4 5 Menyelia Mentee Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Proses kerja Mendapatkan senarai mentee dari Unit Kemasukan Rekod (UKR) Pegawai Unit Perkhidmatan Perjumpaan mentor & mentee Akademik setiap minggu Ketua Jabatan / Menyediakan dan mengemaskini Koordinator fail mentee.9 Melibatkan diri dengan aktiviti promosi Kerja-kerja yang diarah daripada masa ke semasa. 14 Rujukan dokumen Brosur Promosi Kolej .Keluaran No.

FAIL MEJA Mukasurat No.1 Menyediakan Rancangan Pembelajaran Semester (Setiap subjek) Mula Menerima arahan subjek yang perlu diajar Mendapatkan Kalender Akademik setiap semester Menyediakan Rancangan Pepembelajaran untuk satu semester Tidak Pohon untuk kelulusan Ya Membuat Perancangan Pengajaran & Pembelajaran seterusnya Menyediakan borang A dan borang B Tamat 15 .0 Carta aliran kerja 9.Keluaran No.Pindaan Tarikh : 15/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.

Pindaan Tarikh PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.FAIL MEJA Mukasurat No.2 Menyediakan Dokumen Pengajaran & Pembelajaran Mula Sediakan Rancangan mengajar Tidak Memohon untuk kelulusan Ya Sediakan alat bantuan mengajar (ABM) Buat salinan untuk simpanan dalam fail portfolio dan fail kursus Mengajar mengikut tarikh yang telah ditetapkan Tamat 16 : 16/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 .Keluaran No.

Tamat 17 : 17/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 .Keluaran No.3 Mengajar Subjek Teori Mula Pastikan tajuk yang hendak diajar Sediakan ABM yang diperlukan Bawa bersama-sama nota penerangan/kertas tugasan dan ABM.Pindaan Tarikh PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.FAIL MEJA Mukasurat No. Mengajar berpandukan kepada Rancangan Mengajar Catat kehadiran pelajar didalam borang kehadiran pelajar.

Keluaran No. Tamat 18 .FAIL MEJA Mukasurat No.4 Mengajar Subjek Amali Mula Pastikan tajuk amali yang hendak diajar Sediakan ABM dan peralatan yang diperlukan untuk amali tersebut bersama dengan pembantu makmal Menjalankan amali seperti yang terdapat dalam Rancangan Mengajar Catat kehadiran pelajar didalam borang kehadiran pelajar.Pindaan Tarikh : 18/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.

FAIL MEJA Mukasurat No.5 Menyediakan Soalan Peperiksaan Akhir Semester Mula Dapatkan JPU subjek berkenaan Gubal soalan & skima jawapan mengikut JPU Tidak Soalan dan skema disemakan oleh penaksir pertama Ya Serah kepada Ketua Jabatan / Koordinator Menghadiri bangkel moderasi untuk penaksiran kedua jika diarahkan.Keluaran No. Tamat 19 .Pindaan Tarikh : 19/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.

Melaksanakan peperiksaan & penilaian mengikut tarikh. Membentang markah pelajar di peringkat Jabatan Merekodkan markah didalam CMS Menganalisa pecapaian pelajar Tamat 20 . Memeriksa kertas jawapan berdasarkan skima Menyerahkan skrip jawapan peperiksaan akhir pelajar kepada penyemak kedua untuk semakan semula. tempat dan masa yang telah ditetapkan.Pindaan Tarikh : 20/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.Keluaran No.6 Melaksanakan Ujian & Penilaian Mula Dapatkan soalan peperiksaan akhir daripada bilik kebal.FAIL MEJA Mukasurat No. Mendapatkan skrip jawapan pelajar dari bilik kebal dan skima jawapan daripada UPA.

FAIL MEJA Mukasurat No. Mengisi borang TOV dan GRR untuk setiap mentee. Membantu mentee dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan lain-lain. Tamat 21 .Keluaran No.7 Menyelia Mentee Mula Mendapatkan senarai mentee dari Unit Kemasukan Rekod (UKR) Perjumpaan mentor & mentee setiap minggu Menyediakan dan mengemaskini fail mentee.Pindaan Tarikh : 21/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.

FAIL MEJA PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 9.Keluaran No.8 Melaksanakan aktiviti promosi pengambilan pelajar Mula Menghasilkan bahan promosi Melibatkan diri dengan aktiviti promosi Tamat 22 Mukasurat No.Pindaan Tarikh : 22/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 .

3. ( Catatan Menyediakan Dokumen Pengajaran & Pembelajaran Bil 1. Tindakan ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sediakan berpandukan semester dokumen Rancangan Memohon kelulusan untuk Mengajar yang disediakan.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 23/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 10. Memohon kelulusan untuk Mengajar yang disediakan. Membuat salinan dokumen pembelajaran yang telah disediakan untuk edaran kepada pelajar dan simpanan fail Portfolio.0 Senarai semak 10. Tanda ( ) Rancangan 23 Catatan .2 2.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Semester.Mukasurat No.Keluaran No. Bil 1 2 3 4 5 Tindakan Mendapatkan kalender akademik dan silibus Menyediakan Rancangan Pembelajaran Menyediakan borang A dan B Memohon kelulusan Rancangan Pembelajaran yang telah disediakan dalam satu semester Mendapatkan kalender akademik dan silibus 10. Sediakan dokumen pembelajaran berpandukan Rancangan Pembelajaran semester 5. Tanda ( ) pembelajaran Pembelajaran ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rancangan 4.

Mengajar berpandukan kepada Rancangan Mengajar yang telah disediakan 10.5 ( ) ( ) ( ) Menyediakan Soalan Akhir Semester Bil Tindakan Tanda ( ) 1. Catatkan kehadiran pelajar didalam Borang Kehadiran Pelajar. 10.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 24/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 10.4 Bil ( ) ( ) ( ) Mengajar Subjek Amali Tindakan Tanda ( ) Catatan Menyemak tajuk amali yang hendak diajar 1. Mengajar berpandukan kepada Rancangan Mengajar yang telah disediakan Catatkan kehadiran pelajar didalam Borang Kehadiran Pelajar.Mukasurat No. 2.Keluaran No. 2. 3. Mendapatkan arahan daripada Ketua Jabatan berkaitan dengan penyediaan soalan 24 ( ) Catatan .3 Bil Mengajar Subjek Teori Tindakan Tanda ( ) Catatan Menyemak tajuk yang hendak diajar 1. 3.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6. ( ) 2. Menyerahkan skrip jawapan peperiksaan akhir pelajar kepada penyemak kedua untuk semakan semula.Keluaran No. Membentangkan markah pelajar di peringkat Jabatan ( ) 7. 3.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 25/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN peperiksaan akhir semester (JPU) ( ) ( ) 3. Mendapatkan skrip jawapan pelajar dari bilik kebal dan skima jawapan daripada UPA.6 Ujian Melaksanakan Ujian & Penilaian Bil Tindakan Tanda ( ) 1. 5. Merekodkan markah setiap pelajar didalam CMS ( ) 8. Melaksanakan peperiksaan & penilaian mengikut tarikh. Menganalisa ( ) semula pencapaian 25 pelajar Catatan . 2. Gubal soalan dan skima jawapan mengikut JPU 4. Dapatkan soalan peperiksaan akhir daripada bilik kebal. tempat dan masa yang telah ditetapkan. Memeriksa kertas jawapan berdasarkan skima 4. Dapatkan Jadual Penentuan subjek yang diajar 10.Mukasurat No. Majukan soalan dan skima jawapan untuk semakan dan kelulusan oleh penyemak pertama.

Menyediakan dan mengemaskini fail mentee. Menyelia Mentee Tindakan Mendapatkan senarai mentee Kemasukan Rekod (UKR) Tanda ( ) dari Unit Perjumpaan mentor & mentee setiap minggu 2. 4.Keluaran No. 5.8 Bil 1 2 Catatan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Melaksanakan aktiviti promosi pengambilan pelajar Tindakan Tanda ( ) Menghasilkan bahan promosi Melibatkan diri dengan aktiviti promosi 26 ( ) ( ) Catatan . 6.Mukasurat No. 3. Mengisi borang TOV dan GRR untuk setiap mentee. Membantu mentee dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan lain-lain.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 26/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN terhadap penilaian yang telah dilakukan dan mengambil langkah-langkah peningkatan 10. Mendapatkan senarai mentee dari Unit Kemasukan Rekod (UKR) 10.7 Bil 1.

Mukasurat No. Mengajar subjek yang telah ditetapkan 20 jam 4 unit 3.Keluaran No.0 Senarai jawatankuasa yang dianggotai 12.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 27/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN 11. Melaksanakan penggubalan soalan dan penilaian 5 jam 1 unit 4.4 12.0 Bil Ahli Jawatankuasa Buka Sebutharga.5 14.1 12.3 12.Lampirkan 12. Membuat persediaan pengajaran 20 jam 4 unit 2. Ahli Jawatankuasa Pra-Senat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Pembelajaran & Pengajaran Ahli Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Ahli Jawatankuasa Ko-Kurikulum Norma kerja Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Memastikan persediaan kelas dibuat 20 Jam 4 unit 27 .0 Senarai borang yang berkaitan dengan tugas pegawai .0 Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan 13.2 12.

7. En. 3.Keluaran No. 6. 2. 2. Kamarulzaman bin Osman En.Pindaan Tarikh FAIL MEJA : 28/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 PENSYARAH / PENSYARAH KANAN PENGLIBATAN STAF DIDALAM PEMBANGUNAN FAIL MEJA PENGUBAL DI PERINGKAT AWAL Semua tenaga pengajar dan Staf Pentadbiran : 1. Huzaini bin Ahmad En. 4. 3. Mahazani bin Ali En. Sahabudin bin Said HJ. 8. Mohd Razaki bin Abdullah - Pengerusi JAWATANKUASA PENYEMAKAN & PENGESAHAN 1. 3. 4. Hambali bin Ahmad En. 4. Mahzan bin Teh Tuan Hj Nuriman bin Yusof En. 5.Mukasurat No. 2. KKTM Petaling Jaya KKTM Pasir Mas IKM TSYA IKM Lumut IKM Kuching IKM Jasin JAWATANKUASA JAWATANKUASA PENGUBALAN & PENYERAGAMAN 1. IKM TSYA IKM Johor Bahru IKM SIK IKM Jasin - KELULUSAN Dilulus oleh : ____________________________________ HAJJAH ZURAIDAH BINTI HAJI AHMAD Pengarah 28 Pengerusi . 5. 6.

Keluaran No.FAIL MEJA PENSYARAH / PENSYARAH KANAN Kolej Poly-Tech MARA Cawangan Kuantan 29 Mukasurat No.Pindaan Tarikh : 29/29 : 01 : 00 : 14/12/2012 .