• Ανοίξτε τα ηχεία του Η.Υ σας.

---------• Οι υπόλοιπες διαφάνειες
και τα κείμενά τους
θα εμφανισθούν αυτόματα !

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΡΙΑ

♫ Ανοίξτε τα ηχεία σας!
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΛΑΙΝΤΣ

Copyright © 2007 Tommy's Window. All Rights Reserved

Τέσσερα κεριά
σιγοκαίγανε.

Η ατμόσφαιρα ήταν
τόσο γαλήνια, που θα
μπορούσε κάποιος να τα
ακούσει να ψιθυρίζουν...

Το πρώτο κερί
είπε:

"Είμαι η Ειρήνη!"
“Ο κόσμος είναι γεμάτος
θυμό και πολέμους. Κανένας
δεν μπορεί να με κρατήσει
αναμμένο.”
Και τότε η φλόγα της
Ειρήνης έσβησε.

Το δεύτερο κερί
είπε:

"Είμαι η Πίστη!"
"Δεν είμαι πλέον
απαραίτητη. Δεν έχει
νόημα να μείνω αναμμένο
ούτε για μια στιγμή
ακόμα..."
Ακριβώς τότε ένα απαλό
αεράκι έσβησε τη φλόγα
της Πίστης.

Γεμάτο λύπη το τρίτο
κερί άρχισε να λέει:

"Εγώ είμαι η Αγάπη!"
"Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει
τη σπουδαιότητά μου, γι'
αυτό με βάζουν στην άκρη.
Ξεχνάνε να αγαπάνε ακόμα
κι αυτούς που είναι πιο
κοντά τους."
Και χωρίς να περιμένει άλλο η
φλόγα της Αγάπης έσβησε.

Ξαφνικά...
ένα μικρό παιδί
μπήκε στο δωμάτιο
και είδε τα τρία
σβηστά κεριά.
"Γιατί δεν είστε
αναμμένα εσείς:
Πρέπει να μείνετε
αναμμένα μέχρι το
τέλος."
Και όταν το είπε αυτό,
το μικρό παιδί άρχισε να κλαίει.

Τότε το
τέταρτο κερί
απάντησε:
"Μην φοβάσαι,

εγώ είμαι η
Ελπίδα!"
"Αφού είμαι ακόμα
αναμμένο μπορούμε να
ανάψουμε ξανά και τα
άλλα κεριά."

Με μάτια που
έλαμπαν από
χαρά το μικρό
παιδί πήρε το
κερί της ελπίδας
και άναψε τα
άλλα κεριά.

Το Πιο Σημαντικό από
Αυτά Είναι η Αγάπη...
...όμως η φλόγα της
Ελπίδας δεν πρέπει
να σβήσει ποτέ από
τη ζωή μας!
Με την ελπίδα, ο
καθένας μας μπορεί να
ζήσει με Ειρήνη, Πίστη
και Αγάπη.

Καλημέρα

!!!

Καλημέρα !!!