Tema 2 I 1. Ce este o interfaţă? 2. Care este cel mai rapid (din punct de vedere al duratei) proces software?

Care e principalul lui dezavantaj? 3. La ce se referă <<xor>>? Explicaţi. 4. Cum este indicată o metodă publică? Dar un atribut privat? 5. O relaţie de extindere este obligatorie? Ce exprimă ea? 6. Cum se reprezintă grafic un pachet? II Se consideră următoarea reprezentare:

a) Interpretaţi multiplicităţile din figură (adică scrieţi propoziţiile corespunzătoare: exemplu „O companie poate angaja....” etc) b) Ce tip de clasă este „Job”?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful