Tema 4 1. Daţi exemple de diagrame statice. Unde se foloseşte fiecare dintre aceste diagrame? 2.

Modelaţi enunţul: „O companie are mai multe departamente.” 3. Clasificaţi tipurile de mesaje. 4. La ce se referă culoarele (swimlanes)? Exemplu. 5. Cum se reprezintă o subcolaborare?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful