You are on page 1of 2

Gia nhập WTO, sẽ có thêm nhiều người thất nghiệp

“Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế


giới (WTO) sẽ phải đương đầu với nhiều thách
thức, đặc biệt là trong thị trường lao động” -
Ông Ng Gek Boo, Giám đốc Văn phòng Tổ chức
lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái
Bình Dương khẳng định như vậy.

- Vậy, theo ông nguồn nhân lực Việt Nam sẽ phải đối
mặt thách thức hay cơ hội nào khi Việt Nam chính
thức trở thành thành viên WTO?

- Trong quá trình Việt Nam chính thức trở thành trở
thành viên WTO, sự chuẩn bị của Chính phủ, của
quốc gia là rất quan trọng. Đối với thị trường lao
động thì những vấn đề: kỹ năng, chất lượng lao
Ông Ng Gek Boo. động phải điều chỉnh sao cho phù hợp với tiến trình
toàn cầu hóa. Chính phủ có những hành động gì
nhằm cải thiện kỹ năng của người lao động...

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ nhiều nước khi gia nhập WTO, bên cạnh thách thức
là những cơ hội. Có nghĩa là, những thách thức này sẽ không quá khó khăn để giải
quyết. Tận dụng được nhiều cơ hội cũng có nghĩa là các bạn có thể hạn chế được
thách thức nảy sinh trong quá trình toàn cầu hoá. Đây cũng là vấn đề nhiều nước có
cùng xuất phát điểm như Việt Nam phải đối mặt.

- Khó khăn lớn nhất mà thị trường lao động Việt nam khi gia nhập WTO chủ yếu sẽ
rơi vào nhóm lao động yếu thế?

- Các nhóm lao động yếu thế đương nhiên sẽ dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh
toàn cầu hoá, như mất việc làm, không có thu nhập... Tôi nghĩ rằng, vấn đề quản lý
rất quan trọng, đó là những định chế của chúng ta cần mang tính mềm dẻo để có
thể bảo vệ cho người lao động, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Hay nói cách khác,
các ngành công nghiệp, xí nghiệp cũng như người lao động cần phải điều chỉnh
mình như thế nào để đáp ứng được những thách thức, những yêu cầu của thị
trường lao động.

Tôi thấy Chính phủ Việt Nam, Bộ LĐTB&XH, Tổng liên đoàn lao động VN đã thể hiện
rõ rệt sự quan tâm tới vấn đề này. Điều này thể hiện mối quan hệ lao động, chủ thể
lao động và các bên đã sẵn sàng chuẩn bị để điều chỉnh cho phù hợp với các thách
thức trên.

Tôi nghĩ rằng, trong các chương trình cho những năm sắp tới, thị trường lao động là
vấn đề được ưu tiên nhất. Vấn đề quan trọng là luật định của Chính phủ thế nào, thị
trường lao động trong nước ra sao, chất lượng của người lao động VN thế nào. ILO
luôn chờ mong sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên ở Việt Nam. Tôi có thể khẳng định
rằng, trong quá trình toàn cầu hóa, nước nào cũng phải đương đầu với những thách
thức như VN.

- Nhưng hiện nay số lượng lao động tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn, toàn
cầu hoá sẽ khiến không ít người mất việc làm?

- Theo dự tính, trong 5 năm (2006 -2010), Việt Nam sẽ có thêm khoảng 5 triệu
người tham gia thị trường lao động, trong đó mỗi năm sẽ có khoảng 1,2 triệu thanh
niên tìm việc làm. Bên cạnh đó, lao động dôi dư từ các doanh nghiệp nhà nước khi
chuyển đổi sở hữu cũng tham gia vào thị trường lao động. Điều này có nghĩa là, vấn
đề giảm thất nghiệp cho số lao động này và tăng việc làm, thời gian lao động cho
người lao động tại các vùng nông thôn vẫn là thách thức lớn của Việt Nam trong
những năm sắp tới.

- Với kinh nghiệm của mình, ông có thể cho biết các nước có cùng hoàn cảnh như
Việt Nam đã giải quyết các thách thức đó như thế nào?
- Tôi cho rằng, không chỉ Việt Nam phải đối mặt với các thách thức trong lĩnh vực
thị trường lao động, mà hầu như nước nào cũng phải đối mặt với những điều tương
tự. Tuỳ thuộc vào điều kiện của từng nước mà các nước đã tự điều chỉnh cho phù
hợp. Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm từ các nước khác về xâydựng thị trường
lao động, hệ thống an sinh xã hội, phát triển việc làm bền vững...

- Theo ông, Việt Nam đã chuẩn bị những gì để tận dụng cơ hội?

- Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một chuỗi sáng kiến nhằm tận dụng cơ hội, như
việc ra đời của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp... Với những sáng kiến này, các
vấn đề sẽ được giải quyết dần dần theo từng bước. Tôi cho rằng, quan trọng hơn cả
là sự ra đời của Luật Doanh nghiệp với quan điểm mở ra thêm nhiều doanh nghiệp,
đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho
người lao động. Cùng với sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, người lao động
cũng sẽ có một đời sống ổn định.

(Theo Dân Trí)