You are on page 1of 27

IIHR Telephone Directory 2014

Name

Extn.

Residence

Mobile

Dr. T. Manjunatha Rao,


Director(A)

200

080-26721943

93426 45090

080-26758221

99013 98437
93438 86789
94488 21492
-

Residence

Mobile

080-23620652
080-27822004
080-23514383
080-23611198
080-28446455
080-23436643
080-26644489
080-23621248
---

99809 28644
94480 88074
98441 99755
94480 64198
94490 23869
94490 36623
94482 11782
98451 06929
94488 13662
94820 79219

080-26616030
---

94480 76030
94490 47275
94490 48721

Directors Cell
Mr. S. Rajendran,
PA to Director
201
Mr. G. Sundarraj, Driver
Mr. P. Senthil Kumar, UDC
Mr. Afsar Pasha, Skilled Supporting Staff
Division of Fruit Crops
Name

Extn.

Scientists
Dr. V.V. Sulladmath, Head I/c.
Dr. Y.T.N. Reddy
Dr. B.N.S. Murthy
Dr. M.R. Dinesh
Dr. P. Sampath Kumar
Dr. Reju M. Kurian
Dr. A. Rekha
Dr. C. Vasugi
Dr. T. Sakthivel
Dr. B.L. Manjunath
Technical Officers
Mr. B. Prakash
Mr. Kotrabasappa
Mr. Ravindra Kumar
Technical Staff
Mr. N. Jayaramaiah
Mr. L. Balakrishna
Mr. T.N. Nagaraju
Mr. H.V. Manoj Kumar
Mr. H. Prakash
Mr. M. Lakshmipathy

-------

99450 63385
95912 27872
97436 44599
98443 72311
99649 47398
99452 91069

IIHR Telephone Directory 2014

Administrative Staff
Mr. N. Subramanya

--

97424 97444

Skilled Supporting Staff


Mr. H.K. Venkatesh
Mr. Ramanjani
Mr. V. Selvaraj
Mr. M. Laxmaiah
Mr. Shivarudrappa

--(080) 28446205
---

81475 20807
-81059 20585
81474 99678
99457 54256

Division of Vegetable Crops


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-25449608
080-23538617
080-23218526
080-28461167
080-23646692
080-23334898
080-23439644
080-22736794
080-26605306
080-28566377
080-82463079

98802 50548
94496 58825
98450 97472
94485 06132
99861 00079
94499 51303
94498 04831
99029 55938
94496 58713
94496 58713
99458 67793
99455 44840

080-26662147
-

88671 23434
99450 60706
91646 70493
94814 53306
98451 04266
99642 08641

91640 96801
99867 63041
99022 53688
77953 45010
90354 35397

Scientists
Dr. M. Prabhakar, Head I/c.
Dr. R. Veere Gowda
Dr. A.T. Sadashiva
Dr. K. Madhavi Reddy
Dr. T.S. Aghora
Dr. N. Mohan
Dr. M. Pitchaimuthu
Dr. B. Varlakshmi
Dr. S.S. Hebbar
Dr. T.H. Singh
Dr. Anil Kumar Nair
Dr. E. Srinivasa Rao
Technical Officers
Mr. B.L.Kashinath
Mr. Umashankar
Mr. N.S. Nage Gowda
Mr. Rangaiah, M
Mr. Anjanappa, M
Mr. Channarayappa
Technicians
Mr. Sanna Manjunatha
Mr. K.N. Avinash
Mr. L. Devaraja
Mr. N. Muniraju
Mr. H.V. Puneeth
2

IIHR Telephone Directory 2014

Ms. V. Venkatlakshmamma
Ms. D. Vimala
Mr. H.S. Suresh

92412 76036
93798 44518
98866 25150

85534 38670

72046 46399
99642 08641
-

Administrative Staff
Mrs. V. Bindu
Skilled Supporting Staff
Mr. Dhanwin Gowda
Mr. Channarayappa
Mr. M. Venkataswamy
Division of Ornamental Crops
Name

Extn.

Residence

Mobile

080-26721943
080-26687955
080-28560267
080-23642223
-

93426 45090
97405 11921
99028 43782
99454 40783
93790 79274
99867 94620
98440 86745

94490 67891

080-23127180
-

98802 47953
97421 08532
99722 42480
97430 01783

94803 61977

Scientists
Dr. T. Manjunatha Rao, Head
Dr. Meenakshi Srinivas
Dr. Tejaswini
Dr. Sujatha A. Nair
Dr. M.V. Dhananjaya
Dr. Rajiv Kumar
Dr. H.P. Sumangala
Technical Officers
Mr. B. Huliyappa
Technical Assistant
Mr. V. Chaluvaraju
Mr. Vamana Naik
Mr. V. Ramesh
Mr. Munibyrappa

Skilled Supporting Staff


Mr. Puttalakshmaia
Mr. D. Laxmaiah
Mr. Hanumantharaju
3

IIHR Telephone Directory 2014

Mr. H.T. Venkatesh Murthy


Mr. Krishnappa

Division of Plant Physiology and Biochemistry


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-23335361
080-23200294
080-23431504
080-22330339
080-22330269
080-42031468

94490 29439
94811 03575
93424 80197
98456 64519
98455 23989
94480 67705
94496 31796

080-23338065
080-22746878
-

93428 80937
98456 56682
93423 89614
93435 67433
94494 25087

97383 66858

94483 13812

74831 20949
-

Scientists
Dr. R.M. Bhatt, Head I/c.
Dr. S. Shivashankar
Dr. V. Ravindra
Dr. K.K. Upreti
Dr. K. S. Shivashankara
Dr. R.H. Laxman
Dr. V. Keshav Rao
Technical Officers
Mr. C.S. Bujji Babu
Mr. Tapas Kumar Roy
Mr. H.L. Jayaram
Mr. A.D.D.V.S. Nageswara Rao
Mr. Laxmaiah
Mr. S.S.A. Qazi
Technical Assistant
Mr. C. Sridhar
Administrative Staff
Mr. K.N. Prakash
Skilled Supporting Staff
Ms. H.L. Lalitha
Ms. Susheelamma

IIHR Telephone Directory 2014

Division of Soil Science & Agricultural Chemistry


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-22571524
080-23414375
080-23661419
080-23648764
-

94498 16282
98452 70395
94485 04630
94482 26459
94832 67880
99452 29259
94822 14963
94814 70530

96861 22985
99805 72016
99645 52549
99454 37694

80505 29659
91418 38367
97318 12026
97435 66238

98864 65740

98802 75609
94483 09230

Scientists
Dr. A.N. Ganeshamurthy, Head
Dr. Debi Sharma
Dr. H.B. Raghupathi
Dr. Soudamini Mohapatra
Dr. G.C. Satisha
Dr. L.R. Varalakshmi
Dr. G. Selvakumar
Dr. P. Panneerselvam
Technical Officers
Mr. Mazhar Jameel
Ms. Jyothi Divakara
Mr. Somashekhar
Mr. D. Gopala
Technical Assistant
Ms. M. Malarvizhi
Mr. Onkar naik
Ms. Rathy Kunjappa
Mr. B. Avinash
Administrative Staff
Ms. R. Renuka
Skilled Supporting Staff
Mr. Channaveera
Ms. Munivenkatamma

IIHR Telephone Directory 2014

Division of Plant Pathology


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-28461167
080-25444478
080-23664478
080-41607042
080-28444933
080-28566763
080-25534685
080-42156095

94496 71343
94481 68035
94496 32445
99163 55932
95903 99278
94485 35950
94480 00428
94495 51070

080-23548516
-

97396 50231
99452 95054
94489 88484

080-28446679
-

99457 21266
99029 48957
99649 68939
97437 50574
72591 30118

98458 13067

98868 30269

Scientists
Dr. M. Krishna Reddy , Head
Dr. Girija Ganeshan
Dr. Meera Pandey
Dr. P. Chowdappa
Dr. C. Gopalakrishnan
Dr. A.K. Saxena
Dr. D.K. Samuel
Dr. S. Sriram
Technical Officers
Mr. Salil Jalali
Mr. B. Sudarshan
Mr. Balasubramanian

Technical Assistants
Mr. N. Chandrashekar
Mr. M.S. Nataraju
Mr. Puttamada Shetty
Mr. Gundappa Manoji
Mr. V. Shahi Kumar
Ms. Meenakshi
Administrative Staff
Mr. S. Ravi Kumar
Skilled Supporting Staff
Ms. G. Ananthalakshmi

97424 78828

IIHR Telephone Directory 2014

Division of Entomology and Nematology


Name

Extn.

Residence

Mobile

310

080-64564483
080-25451630
080-23622511
-

93420 63488
94485 03867
93422 01724
94806 07571
99723 66714
94498 20001
94496 31795
96630 60825
99017 76332

080-28466630
-

97409 46116
96113 39986
99647 67245
99804 84855

99807 58629
94493 51046
98862 79158
80505 64538

99018 30948

89514 22907
91648 42336

Scientists
Dr.Chakravarthy, Head
Dr. A. Krishna Moorthy
Mr. P.N. Krishna Murthy
Dr. M.S. Rao
Dr. P.D. Kamala Jayanthi
Dr. Gopal Krishna Pillai
Dr. P.N. Gangavisalakshy
Dr. V. Sridhar
Dr. P.V. Rami Reddy
Dr. H.R. Ranganath
Technical Officers
Dr. A. Sujatha
Mr. S. Hanumantharayappa
Mr. H. Subbaiah
Mr. H.C. Siddaveera Aradhya
Technical Assistants
Mr. T.S. Rajanna
Mr. H.K. Idiya
Ms. Saroja
Mr. H. Sanjeevappa
Administrative Staff
Mr. B.M.Lokesh
Skilled Supporting Staff
Mr. M. Rudraiah
Mr. H.S. Venkatesh

IIHR Telephone Directory 2014

Division of Post Harvest Technology


Name

Extn.

Residence

Mobile

372
373
374
376
373
378
377

080-28563394
080-23538967
080-23432930
080-23538310
080-28565561
080-43211122
080-23576770
-

98454 61143
94490 02962
99008 20270
99861 93751
94489 36850
9739190022
94485 05484
97401 79937

Ms. Sarojini Jalali

374

080-23531627

Mr. Nagappa
Mr. K. Reddeppa
Mr. H.S. Anand Murthy
Mr. Lakshmikanthachar
Ms. Bhagyamma
Ms. H. Bharathamma

372
375
373
376
378
377

080-28564017
080-28446647
-

98458 90583
99868 90940
94488 47029
98802 48570
99458 92936
99722 27170
81477 87369
95919 63959

371

98807 06906

Scientists
Dr. I.N. Doreyappa Gowda,
Head I/c.
Dr. C.K. Narayana
Dr. D.V. Sudhakar Rao
Dr. R.B. Tiwari
Dr. Sangama
Dr. Shamina Azeez
Ms. S. Bhuvaneswari
Dr. K. Ranjitha

374

Technical Officers

Administrative Staff
Ms. S. Sheela

Division of Plant Genetic Resource


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-25444478
080-23675141
080-22725340

94484 12474
94491 22953
94487 56629
97316 00231

Scientists
Dr. S. Ganeshan, Head
Dr. K. Shivaramu
Dr. P.E. Rajasekharan
Dr. Anuradha Sane

IIHR Telephone Directory 2014

Technical Officers
Mr. Durgadas Laxman
Mr. C. Lokesh
Mr. Dasappa

080-23422492
080-65354226
-

Technical Assistants
Mr. M. Venkatesh

90362 97599
99167 26476
99451 55304
97432 91629
99648 57467
97411 99181

Mr. Muniraju
Administrative Staff
Ms. N.S. Nirmala

78283 91409

81055 62075

Skilled Supporting Staff


Ms. Sharadamma

Division of Extension & Training


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-23474820
080-28463089
080-25369614
080-23664380
-

98459 58113
94801 80195
94480 09684
94487 37473
80505 02322
94489 28197
94802 90345

Mr. K.R. Earanna


Mr. M. Bhojappa Gowda
Mr. B.J. Murugesh
Mr. K. Chandrashekaraiah
Mr. Rajendra Astagi

98442 05402
94490 64489
94494 04169
98802 56575
98804 67488

Technical Assistants
Mr. R. Venkateshwara Rao

90352 76772
87224 86459
94825 99267

Scientists
Dr. M.R. Hegde, Head
Dr. S.D. Doijode
Dr. T.N. Shivananda
Dr. Nita Khandekar
Dr. Achala Paripurna
Dr. B. Balakrishna
Dr. B. Narayanaswamy
Technical Officers

Mr. M. Muniraju

IIHR Telephone Directory 2014

Mr. N. Ramachandra

080-23419622

97430 38875

99451 51611

99722 31515
81051 12865
98441 14670

Administrative Staff
Ms. A.N. Vaidehi
Skilled Supporting Staff
Mr. S. Malkondaiah
Mr. S. Jayaramaiah
Mr. D. Venkataramanappa

Division of Biotechnology
Name

Extn.

Residence

Mobile

405,412
411
403
408
409
410
402
404
406
401
408
406
275
403
404

080-22276253
080-23336774
080-23431821
080-23430350
080-23430101
080-23621057
080-28562676
080-28664110
080-23658047
080-40906687
-

93412 38137
99025 22229
94480 01836
93428 90380
98453 19627
94805 14820
91645 92474
99450 72686
94800 50523
99003 38887
94492 18636
97401 19960
94484 02020
99000 31980
77607 68191

275
405
401
408
275

080-26728445
-

99458 87932
93435 67433
87620 16367
97407 73781
99729 69016

Scientists
Dr. Akella Vani, Head
Dr. C. Aswath
Dr. Sukhada Mohandas
Dr. Leela Sahijram
Dr. J.B. Mythili
Dr. Pious Thomas
Dr. R. Asokan
Dr. M. Manamohan
Dr. K.V. Ravishankar
Dr. H.S. Vageeshbabu
Dr. V. Radhika
Dr. Kanupriya
Dr. D.C. Lakshmana Reddy
Dr. T.R. Usha Rani
Dr. P. Nandeesha
Technical Officers
Mr. S.A. Sreedhara
Mr. S.C. Chandrashekara
Mr. S. Venkateshaiah
Mr. B. Madhusudhana Rao
Mr. M. Dharma Naik

10

IIHR Telephone Directory 2014

Technical Assistant
Mr. N. Shivarudraiah
Mr. B.N. Siddaraju
Mr. P. Paramashivaiah
Mr. Naveen Kumar
Mr. J. Latha

409
403
406
275
404

99643 90205
99645 96723
99457 47663
93797 85692
99022 95722

407

97423 92625

96326 56975

Administrative Staff
Mr. M.V. Giri
Skilled Supporting Staff
Ms. K. Vasantha

Section of Medicinal and Aromatic Crops


Name

Extn.

Scientists
Dr. T. Vasantha Kumar, Head
Dr. J.N. Eugene Sebastian
Dr. D.H. Sukanya
Dr. K. Hima Bindu
Dr. M.A. Surya Narayan

Residence

Mobile

080-25432141
080-23418685
080-23623173
080-23600671
080-22930165

94805 80088
98865 41035
94489 05168
94490 40463
94804 25827

98459 17018
99646 29324
88920 38839
78294 91206
90081 48560

94490 59935

Technical Assistant
Mr. A.N. Lokesha
Mr. D.V. Ramamurthy
Mr. M. Pandurangaiah
Mr. S. Karibasavanna
Ms. R. Anjanamma
Administrative Staff
Mr. L. Siddalingaiah

11

IIHR Telephone Directory 2014

Section of Seed Science


Name

Extn.

Residence

Mobile

080-25449212
080-28371268
-

94498 16584
87622 29340
98451 75341
93416 35491

080-23354670

93437 23571

97399 84071
99647 02915

96201 65505

Scientists
Dr. L.B. Naik, Head
Dr. H.S. Yogeesga
Dr. Bhanuprakash
Dr. K. Padmini
Technical Officers
Mr. M.N. Arun
Technical Assistant
Mr. B. Ramamurthy
Mr. M. Venkatesh
Skilled Supporting Staff
Ms. Salamma
Section of Agricultural Engineering
Name

Extn.

Residence

Mobile

080-28565897
080-23645881

94494 92857
9483519724

0816-2280332

94486 56246

Scientists
Dr. G. Senthil Kumaran
Dr. Carolin Rathinakumari
Technical Officers
Mr. P. Dayanand
Skilled Supporting Staff
Mr. Venkatramanappa

12

80959 94514

IIHR Telephone Directory 2014

Section of Economics & Statistics


Name

Extn.

Residence

Mobile

267
263
265
264
266
266

080-23533650
080-23336590
080-23431547
080-41735007
-

94489 88485
94480 73198
94489 88486
93416 35491
94805 05085
94490 71719

265
264
264

080-23334040
080-22485587

94487 81215
98806 69366
78297 63144

267

89705 92372

Scientists
Dr. T.M. Gajanana, Head
Dr. Sudha Mysore
Dr. D. Sreenivasa Murthy
Dr. R. Venugopalan
Dr. M.K. Chandra Prakash
Ms. Reena Rosy Thomas

Technical Officers
Mr. V. Dakshnamoorthy
Mr. S. Thippeswamy
Mr. Kishore Kumar
Skilled Supporting Staff
Mr. Mallaiah

Research Prioritization, Monitoring & Evaluation Cell (RPME Cell)


Name

Extn.

Residence

Mobile

Dr. M.R. Hegde, Chairman

230

080-23474820

98459 58113

232
232

080-28612292
-

95356 42767
98452 40427

90087 62534

080-23426927

99804 09750

Technical Officers
Mr. J.J. Deveshwar
Mr. C. Chandra Kumar
Technical Assistant
Mr. M.A. Raghavendra Rao 232
Administrative Staff
Mr. Viswanatha Setty

233

13

IIHR Telephone Directory 2014

Administration & Accounts


Name

Extn.

Mr. Charless Ekka, SAO


Mr. P. Nagaraja, PA to SAO 204
Mr. P. Balabrahmaiah, CFAO203
Mr. A. Srinivasa Murthy, FAO
Mr. A.G. Seshachalam
Mr. B. Lokanath
Mr. C. Udayakumar
Mr. R. Mahesh
Mr. A. Pandian
Ms. Suma Srinivas
Ms. K.C. Lakshmidevi
Ms. L. Anuradha
Mr. T.C. Jagadeesh
Ms. R. Kasturi
Mr. M. Kalaiah
Mr. Felix Monteiro

Residence
202

Mobile

080-23623677
080-28466880
080-65739079
-

98458 10598
94930 14238
90356 37705
97438 33900
81972 72801
98447 29084
94490 18303
81475 96122
97318 60585
88929 27930
94811 83838
90600 58577
99458 17256
74060 20918
94818 02175

Residence

Mobile

080-25525648
080-26637998
080-26760305
080-2-3461724
080-22121836
080-28446533

97393 26835
99722 56720
94499 33223
94491 49385
98809 58261
94491 24790
94484 90687
99450 38764
96117 48860
84533 22706
98451 91474
96203 72004
99808 74427
97410 00460
98807 08308

Establishment
Name
Ms. S. Rama
Ms. Anasuya
Mr. K.B. Tittukumar
Ms. N. Kalai Selvi
Ms. A.C. Manjula
Mr. R. Hemaprabhu
Ms. Shailaja R. Prasad
Ms. D. Vijayalakshmi
Mr. V.R. Vinay
Ms. Sarswathi
Mr. G.S. Ramakrishna
Ms. M. Prathiba
Mr. Pundarinath
Mr. Rafeeq Ahmed
Mr. G. Ramesh
Ms. Sheela

Extn.

14

IIHR Telephone Directory 2014

Purchase Section
Name

Extn.

Mr.Alok Kumar
Ms. G. Mohana
Mr. Gopal
Mr. K.M. Vijaya Kumar
Ms. C. Shylaja
Ms. S. Bhagyalakshmi
Mr. Hanumantharayappa
Ms. R. Shilpa
Mr. N. Hanumanthappa

Residence

Mobile

080-25730447
-

94489 15460
96114 34688
87100 70306
97314 04460
99029 75887
95383 69706
96112 53030
90086 78317

Residence

Mobile

Cash & Bill


Name

Extn.

Mr. V. Raghuraman
Mr. Renkukanda
Ms. Minakshi Sharma
Ms. M. Sangeetha
Ms. C. Prashanthi
Mr. Syed Rabbani

94817 71435
94493 44302
99106 20598
94490 51841
90351 18816
94490 23002

Stores
Name

Extn.

Ms. Asha Kumari


Mr. Dhanavantha Rao
Mr. S. Hanumantharayappa
Mr. B. Mallesh

Residence

Mobile

99640 03565

94490 77271
99804 44473
99647 28145

Project Co-ordinators Cell (Tropical Fruits)


Name

Extn.

Office

Mobile

94490 65722

97433 00480
94810 24672

Scientists
Dr. Prakash Patil
Technical Staff
Mr. H.R. Surendra
Mr. M.R. Nagaraja

15

IIHR Telephone Directory 2014

Library
Name

Extn.

Residence

Mobile

Mr. K.V. Shankara Prasad

396

87624 18896

94804 55623

080-28466085

94491 86654

Residence

Mobile

Dispensary
Dr. Mandakranta Bhattacharya 434
Official Language Cell
Name

Extn.

Mr. A.K. Jagadeesan

231

97426 21718

Agricultural Knowledge Management Unit (AKMU)


Mr. N. Jayasankar
Mr. S. Krishnananda

94485 11842
94802 81060

Farm Management
Name
Mr. R.N. Panedy
Mr. M. Senthil Kumar
Mr. Siddegowda
Mr. P.T. Mahantesh
Mr. S.K. Nair
Mr. Sanjeevappa
Mr. H.M. Doddaiah
Mr. H. Subbaiah
Mr. R. Nazeer Khan
Mr. Y. Rajanna
Mr. H.R. Venkatesh
Mr. A. Rajanna
Mr. Chandrashekariah
Mr. Kumar
Mr. M. Hanumantharaju
Mr. Anjanappa (L/S)
Mr. K. Narayanappa
Mr. Bylanjanappa
Mr. H. Venkanna
Mr. Lal Bahadur Thapa
Mr. C. Siddappa

Extn.

Residence

Mobile

080-28466137
-

98450 70345
94814 70531
94492 12299
90357 46004
97414 65292
80505 64538
99647 42304
81232 65614
99451 67678
99010 45394
96320 41742
80509 82308
91649 76804
99644 51696
97435 97594
99643 70241
95382 92110
98446 89188
99458 08481
95386 46354

16

IIHR Telephone Directory 2014

Mr. T.V. Laxmaiah


Mr. S.M.A. Ahmed, UDC

232

97435 97594
98452 65626

Works Unit
Name

Extn.

Mr. A. Bhanu
Mr. Robert Lewis
Mr. Veerappa K. Mahishi
Mr. A. Lakshmanakanthan
Mr. K.M. Harish
Mr. S. Narendra
Mr. P.T. Mahantesh
Mr. R. Manjunath
Mr. D.N. Jagadishkumar
Mr. M. Ganesh
Mr. M.C. Pullaiah
Mr. M.R. Sambasadashivaiah
Mr. C. Nagaraju
Mr. T.N. Jayakumar
Mr. Veeranagaiah
Mr. Munikrishnappa

Residence

Mobile

080-28436888
080-25221568
080-28466151
080-65315848
080-26760230
080-25238289
080-28466164
-

94483 88838
94493 50317
90080 20804
90361 75709
90368 57649
94493 12495
90357 46004
99015 40162
93413 64744
94812 41407
96324 84976
99458 14805
98451 96715
94482 05979
-

Residence

Mobile

Transport
Name

Extn.

Mr. S.G. Kalashetty


Mr. E.K. Nagaraja
Mr. Sunder Raj

221 / 358
358
221/229

94490 60052
98803 82342
95438 86789

358
358
358
358
358
358
358
358

94480 15436
99165 95879
99644 52014
97411 91365
94496 55162
94832 04900
99644 53823
90357 19869
94807 30615

Drivers
Mr. Arun Maria Das
Mr. S. Ramanaiah
Mr. L. Rajanna
Mr. P. Narayanappa
Mr. M. Rama Murthy
Mr. Suresh Angadi
Mr. M. Siddanjanappa
Mr. M.R. Suresh
Mr. K. Velmurgan

17

IIHR Telephone Directory 2014

CHES, BHUBANESWAR
Name

Extn.

Residence

Mobile

Dr. H.S. Singh

301

Dr. P. Srinivas
Dr. S. Mandal
Dr. L.K. Bharathi
Dr. Deepa Samant

312
311
314
315

0674-2351318
-

094374 82712
094376 35736
090406 24745
094379 66061
097766 75599
094394 93300

310
304

094390 10745
094375 00860
099373 95755
090404 58040
094390 46018
094371 81043
094379 21500
090402 46040
094376 69812
099374 18361
093375 10390

317
307
303
306
318

090909 49145
098536 60099
099371 51363
098612 33160
098611 24723

089844 17304
093384 12792
097775 10055
099375 63151
099373 91286
099374 78351
096681 48921
091784 25818

Scientists

Technical Staff
Mr. Singray Majhi
Mr. K. Gouri Sankar Rao
Ms. Suchitra Behera
Mr. Monaj Kumar Pattnaik
Mr. Abhimanyu Das
Mr. Purna Chandra Majhi
Mr. Anandeswar Kanhar
Mr. Syed Idrish Ali
Mr. Bijaya Kumar Mallick
Mr. Chandrasena Durga
Mr. Bishnu Charan Patra
Administrative Staff
Mr. Banshidhar Mohapatra
Ms. Rina Pattnayak
Ms. Suvasini Pradhan
Ms. Annapurna Behera
Mr. Arun Kumar Barik
Skilled Supporting Staff
Mr. Gobind C. Ranasingh
Mr. Abhimanyu Bhulugayan
Mr. Akshya Kumar Jena
Mr. Gobinda Naik
Mr. Gagan Bihari Sundaray
Mr. Biswanath Paikaray
Mr. Bulu Kumar Maharana
Mr. Harihar Bindhani
18

IIHR Telephone Directory 2014

CHES, CHETTALLI 08276-23333(o) 08276-266300(Fax)


Name

Extn.

Residence

Mobile

12

08272-220226

9483343355
9901776332
9902759352
9901776332

08272-201252
08272-224911

9483395174
9449960486
9741804294
9449239321
9449933230
9743968825
8197874714

Scientists
Dr. P.C. Tripathi
Dr. H.R. Rangnath
Dr. T.M. Reddy
Dr. G. Karunakaran

20
19

Technical Officers
Mr. C.S. Patil
Mr. M.B. Ravi
Mr. H.C. Appanna
Mr. P.M. Shivarama
Mr. C.B. Chandrappa
Mr. Varadarajachar
Ms. P.B. Swathy

13
16
22
16
15
16
23

9483393820
08272-228740

Technical Staff
Mr. Paramesha.H.C
Mr. R. Sridhar.
Mr. G.M. Prashanth Kumar
Mr. A.M. Jagadish
Mr. K.A. Nanjunda
Mr. G. Suresh
Mr. K. Vishwambara Mr. A.A. Harishchandra

16
16
17
22
16
17
18

08272-223165
08276-210012
08272-200108

9731044812
9482748200
9483372675
9448720744
9945273642
9743080708
9483688440
9845866011

Administrative Staff
Mr. B.N. Ramachandrappa
Ms. B.A. Kusuma
Ms. K.B. Latha
Ms. C.J. Bollamma
Mr. C.M. Mohan
Mr. D. Praveen

14
14
15
11
15
15

08276-311239

9449057717
9482957356
9480732552
9480013794
9481883965
9901303999

Skilled Supporting Staff


Mr. H.K. Chennaraju
Mr. M. Mada

08276-313412
19

9448091160
9845571444

IIHR Telephone Directory 2014

Mr. B.R. Monappa


Mr. K. Rangarajan
Mr. S. Mahadeva
Mr. S. Sidda
Mr. P. Sangamale
Mr. R. Ravi
Mr. N. Ramaswamy
Mr. B.K. Ramesh
Mr. G.M. Rajaiah
Ms. R. Vijayalakshmi
Mr. H.L. Shankar
Ms. P. Ningamma

08276-313163
08276-266438

9740684854
9482981960
9740028428
9886621211

08272-200746
9483110595
9481132513
08276-313112
8277385573
9483836226
9945964044

CHES, HIREHALLI
Name

Extn.

Residence

Dr. L.B. Naik

Mobile
9449816584

Technical Officers
Mr. K.N. Jagadish
Mr. P.R. Ramesh
Mr. J.M. Prashanth
Mr. B. Hanumanthe Gowda
Ms. Radha R.Banakar
Dr. Somashekhar

9844481108
9972045370
9900768039
9945575757
9591654930
9448349726

KVK, GONIKOPPAL (08274-247274)


Name

Extn.

Residence

Mobile

Scientists
Dr. Saju George

99450 35707

08274-279064
08274-248920

94485 04057
72592 40293
94811 80279
94824 52777
94802 38465
99644 62661

Technical Staff
Mr. K.A. Devaiah
Mr. B. Prabhakara
Mr. K.V. Veerendra Kumar
Dr. S.C. Suresh
Mr. C.K. Vasanth Kumar
Ms. M.K. Padmavathy

08274-248569
08274-249380

20

IIHR Telephone Directory 2014

Administrative Staff
Ms. P.C. Ponnamma
Ms. Mubeen Taj

94811 14140
99803 69364
98453 77846

Skilled Supporting Staff


Ms. B.N. Janaki
Mr. Periyaswamy
Mr. A.S. Narayana
Ms. Sarasamma

08274-314921

Indian Council of Agricultural Research (ICAR),


New Delhi - Important Numbers
Dr. S. Ayyappan
Secretary (DARE) & DG, ICAR, New Delhi
Office 011-23382629; 23386711
Res: 011-25843190
EPABX NUMBERS (011)
i) Krishi Bhavan
23388991-9
ii) Krishi Anusandhan Bhawan (KAB) - I
25842906
25842168

25841960
25841993

25842828
25842221

iii) Krishi Anusandhan Bhawan (KAB) - II


25842262
25842271

25842270
25842405

25841284
25842404

25842285
25843435

23384773
25846540
25846311
25846185
25841976

FAX NUMBERS (011)


ICARHQ
Secy ICAR

23387293
23387293

DG, ICAR
ASRB

DDG (CS)

23097003

DDG (Hort)

21

94487 21016
90356 66571
94814 31349
-

IIHR Telephone Directory 2014

DDG (NRM)
DDG (Ext)
DDG (AS)
ND, NAIP
BM

25848366
25842968
23097001
25843403
25843657

DDG (Edn)
DDG (FY)
DDG (Engg)
PD (DKMA)
ARIC

25843932
25841955
25842660
25843285
25841282

ICAR Institutes/AICRPs at Bangalore


National Bureau of Agriculturally
Important Insects and AICRP on Biological
Control, Hebbal
Name
Office
Dr. B.S. Bhumannavar 23414220
Director

Residence
-

Fax
23411961

NBSSLUP, Regional Centre, Hebbal


Dr. L.G.K. Naidu
Head

23412242
23415683

23512641

23510350

23514979

23412509

25454178

25710161

IVRI, Regional Station, IVRI, Hebbal


Dr. R. Venkataramanan 23412835
Joint Director
SRS of NDRI, Adugodi
Dr. Satish Kulkarni
Head

25711119

NIANP and AICRP on Improvement of feed resources, Adugodi


Dr. C.S. Prasad
Director/PC

25711303
25711304

25704707

Division of Horticulture, ICAR,


New Delhi - Important Numbers
Dr. N.K. Krishna Kumar
Deputy Director General (Hort)
Office :
011-25842068
Dr. W.S. Dhillon
Assistant Director General (Hort-I)
Office : 011-25842467
22

25711420

IIHR Telephone Directory 2014

Dr. Umesh Srivastava


Assistant Director General (Hort-II)
Office :
011-25841287
Residence:
011-25272930

Project Directorate and AICRP on Animal


Disease Monitoring and Surveillance, Hebbal
Name

Office

Residence

Dr. H. Rahman
Head/PC

23412531
23419576
23514330

23417849

Fax
23415329

CIFRI Regional Centre, Hessarghatta


Dr. Feroz Khan
Head/Act

28479889
28479890

28446428

Peninsular Aquaculture Division of CIFA, Hessarghatta


Dr. N. Sridhar
28479891
25703084
28479891
(9449649081)
Zonal Project Directorate, Zone VIII, Hebbal
Dr. S. Prabhu Kumar 23510616
23515430
Zonal Project
23410614
23516778
Director
9448040305

23410615

AIC Small Millets Improvement Project, G.K.V.K.


Dr. M.V. Channabyra 23332387
Project Coordinator

23623173

23332387

AINP on Agricultural Acarology, GKVK


Dr. B. Mallik
23330277
Network Coordinator

23441041

ICAR/SAU Guest houses at Bangalore


Name
Office
NIANP Guest House, Adugodi

Fax
23

23330277

IIHR Telephone Directory 2014

Dr. Raghavendra
Bhatta

25711304/230

25711420

IVRI Guest House, Hebbal


Dr. Madhusudhan
Hosamani

23412835

23412509

Cauvery Guest House, UAS, Hebbal


23436671
National Bureau of Agriculturally Important
Insects, Hebbal
Dr. G. Sivakumar
Extn. (344)

23511998

23411961

Government Hospitals
Apollo Hospital
Bowring & Lady Curzon Hospital
Central Leprosorium Hospital
Columbia Asia Hospital
E.S.I Hospital, Indra Nagar
E.S.I Hospital, Rajaji Nagar
Epidemic Diseases Hospital
Govt. TB and CD Hospital
Haji Sir Ismail Sait Ghosha Hospital
Indira Gandhi Institute of Child Health Hospital
Jayadeva Institute of Cardiology
K C General Hospital
Kidwai Memorial Institute of Oncology
Lady Willington State T.B Centre
Minto Ophthalmic Hospital
NIMHANS
Sanjay Gandhi Accident Hospital & Research Institute
Sankara Eye Hospital
Sri.Jayachamarajendra Institute of Indian Medicine
Vanivilas Hospital
Victoria Hospital (Casualty & Burns Block)

26304050/26304051
25591325 / 25591362
23330239
41791000/39898969
25266993/25266994
23324112/23321233
25510258
25281245
22866309
22442421/22443143
22977400/22977500
23341771
26482922/264933
22249364
26707176
26995001/26995002
26573861
28542727/28542728
22872848 / 2871600
26708108/32934663
2670 3320/26708743

Private Hospitals
Bangalore Baptist Mission Hospital
Bangalore Children's Hospital & Research Centre
Bangalore Hospital
24

2333 0323
28600252/28600552
26562753

IIHR Telephone Directory 2014

Bangalore Kidney Foundation


C S I Hospital
Chinmaya Mission Hospital
HOSMAT
KIMS
M S Ramaiah Hospital
Mahavir Jain Hospital
Mallya Hospital
Manipal Hospital
Narayana Hrudayalaya Hospitals
Narayana Nethralaya
Sparsh Hospital
St John's Medical College & Hospital
St Martha's Hospital
St Theresa's Hospital
Wockhardt Hospital & Heart Institute
Yellamma Dasappa Hospital

26690084
2286 1103
25280461
2559 3797/25593796
26673056/26675445
23608888/23609999
22207640/41148673
2227 7979/22221564
25024444/25023344
2783 5000
66121300/66121301
33271038
2553 0724/25526385
22275081/22275082
22003434
2226 1037
22225642

Blood Banks
Bangalore Institute of Oncology
BKF - Round Table Voluntary Blood Bank
Dr. Shivaji Rao's Blood Bank
Grace Blood Bank
HOSMAT
Jayadeva Institute of Cardiology
Jeeva Voluntary Blood Bank & Diagnotic Centre
Karnataka Red Cross Blood Bank (Voluntary)
KIMS Hospital
Lions Blood Bank (Voluntary)
Minerva Voluntary Blood Bank
Navarang Blood Bank
Naveen Blood Bank
NIMHANS
Rashtrothana Blood Bank
Rotary - TTK Blood Bank
Sagar Apollo Hospital
Sanjay Gandhi Accident Hospital &
Research Institute
Sushruta Voluntary Blood Bank
Unique Blood Bank
Vanivilas Hospital
Victoria Hospital

25

22225698 / 22225644
26392697
22224044
23336608
25543746
26534600
26500736
22264205
26624870
22266807
26574830
23521233
26341907
26568121
26612730
25293486 / 25287903
26701150/26708391
26564516
23447666 / 23340153
26700685 / 26709970
26705206
26701150

IIHR Telephone Directory 2014

24 Hours Medical Centres


Agadi Centre for Physical Medicine &
Neuro Rehabilitation
Apollo Pharmacy - Srinivasa Nagar

2222 2925
22957436/22960478

Apollo Pharmacy - Vivek Nagar


Apollo Pharmacy Malleshwaram
Apollo Pharmacy - Rajaji Nagar
Apollo Pharmacy - Mahalakshmi Layout
Gayathri Hospital
Mallige Medical Centre
Metri Medicals
Panacea Hospital

22957429
22957423
22957425
23598275
23355201 / 23352805
22265298
26704534
43307777

Cardiac Emergency
Rotary Life Saving Brigade
Jayadeva Heart Brigade
Manipal Heart Foundation

1050
1051
25287750/25287751

Air Services
Air India - City Office

22277747 / 22277748

Indian Railways
Enquiry - General / Reservations
Arrivals & Departure of Trains English

131 / 132
2220971

Arrivals & Departure of Trains Hindi


Arrivals & Departure of Trains Kannada

2220972
2220973

Road Transport
Karnataka State Road Transport
Corporation Control Room

22255720 / 22871945

26

IIHR Telephone Directory 2014

Police
Police
Traffic / Accidents
DG's Office

100
103
22211777 / 22937011

Tourist Information
Karnataka State Tourism Development
Corporation

22352901 / 22352902

27