You are on page 1of 263

TARTALOMJEGYZK

(Gygy)pedaggiai
diagnosztika
s tancsads
Kziknyv a nevelsi tancsadkban, szakrti s
rehabilitcis bizottsgokban vgzett komplex vizsglathoz

2006

Oktatsi Minisztrium
Fogyatkos Gyermekek, Tanulk Felzrkztatsrt Orszgos Kzalaptvny

Szerkeszt: ZSOLDOS

MRTA

Szakmai lektorok:

KSN ORMAI VERA


LNYIN ENGELMAYER GNES
NAGY GYNGYI MRIA

Kszlt az Oktatsi Minisztrium s a


Fogyatkos Gyermekek, Tanulk Felzrkztatsrt
Orszgos Kzalaptvny tmogatsval

Budapest, 2006

TARTALOM
Elsz
1. A (gygy)pedaggiai vizsglat f elvei, gyakorlati krdsei s
illeszkedse a komplex diagnosztikus folyamatba
Lnyin Engelmayer gnes
2. (Gygy)pedaggiai diagnosztikai alapfogalmak a tanuls s a
tanulsi sikertelensg alaprtelmezse
2.1. A (gygy)pedaggiai diagnosztikai munkt segt alapfogalmak
Mesterhzi Zsuzsa
2.2. A tanulsi sikertelensg problmja gygypedaggiai
pszicholgiai megkzelts
Gereben Ferencn
3. Mozgs
Erssgek nehzsgek, zavarok feltrsa s a fejleszts
Bernolk Bln Mlink Renta
4. Rajzols brzols
Erssgek nehzsgek, zavarok feltrsa s a fejleszts
Jszbernyi Mrta
5. Beszd nyelv
Erssgek nehzsgek, zavarok feltrsa s a fejleszts
Kuncz Eszter Mszros Andrea
6. Olvass rs
Erssgek nehzsgek, zavarok feltrsa s a fejleszts
Torda gnes
7. Matematika
Erssgek nehzsgek, zavarok feltrsa s a fejleszts
7.1. Matematikai gondolkods tanuls tuds
Kpatakin Mszros Mria
7.2. A szmolsi problmk feltrst szolgl szempontok
Dkny Judit
8. Tanulsi motivci iskolai sikeressg eredmnyessg
8.1. A tanulsi motivci pedaggiai szempont elemzse
Fazekasn Fenyvesi Margit
8.2. A tanulsi motivci mentlhiginjnek nhny szempontja
Szvatk Anna

9. Tovbbi vizsglati s terpis lehetsgek


9.1. Hatreseti vezethez tartoz intelligencival rendelkez, valamint
a pszichs fejlds zavart mutat gyermekek szmra ajnlhat
vizsglati s fejleszt eljrsok az iskolba lps idejn
Szvatk Anna
9.2. Az autizmus spektrumzavart mutat gyermekek elltsa
Hdvgi Mrta
9.3. Az rtelmi fejlettsg alacsony szintjn lv, slyosan-halmozottan
fogyatkos gyermekek szmra ajnlhat vizsglati s fejleszt
eljrsok
Mrkus Eszter
9.4. Tjkoztats az rzkszervi fogyatkos gyermekek vizsglatt
ellt szakszolglati intzmnyek munkjrl
Hdvgi Mrta
9.5. Tovbbi vizsglati s terpis eljrsok ismertetse
Hdvgi Mrta
Mellklet
Szakvlemny s szakrti vlemny pldatr
Nagyn Rz Ilona

Elsz

2005-ben az Oktatsi Minisztrium kezdemnyezte egy olyan szakmai tovbbkpzsi program


kidolgozst, melynek hosszabb tv clja a (gygy)pedaggiai diagnosztika s fejleszt tevkenysg egysges szakmai protokolljnak, sztenderdjnek kialaktsa s gyakorlati alkalmazsa
a komplex (gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi) vizsglat rszeknt.
Els lpsknt a Fogyatkos Gyermekek, Tanulk Felzrkztatsrt Orszgos Kzalaptvny
ltal, a 2005/2006-os tanv sorn koordinlt munka keretben elkszlt egy 90 rs tovbbkpzsi program tematikja s a jelen kiadvny, mely a szakmai kpzs kziknyve.
A kziknyv kilenc fejezete s a mellklet hrom f tematikus egysgbe rendezhet. Az els
szerzi a pedaggiai vizsglati eljrs ltalnos krdseivel s a (gygy)pedaggiai diagnosztikt segt alapfogalmak rendszerezsvel foglalkoznak. A msodik tematikus blokk kitr a
(gygy)pedaggiai vizsglati s tancsadi tevkenysg valamennyi lnyeges terletre, kezdve
a mozgs-, a rajzols-brzolsi kszsg-, a nyelvi fejlettsg megismersn s pedaggiai diagnosztikai megfigyelsn t az alap kultrtechnikkig, belertve a matematikai gondolkods
szntert is. A harmadik tematikus egysg alkoti pedig a tanulsi motivci pedaggiai s
mentlhigienes krdseit elemzik, kitrnek az iskolarettsgi vizsglat sajtos helyzeteire,
bemutatjk a tovbbi, ms egyb kpzsek tjn elrhet diagnosztikai s terpis eljrsokat,
pldatrat knlnak szakvlemnyekbl, illetve szakrti vlemnyekbl.
Tizenhat ismert szakember dolgozott az egyes fejezetek kialaktsn, nllan, vagy trsszerzknt. Tartalmi s stlusbeli soksznsg jellemzi a mvet, megjelentve s elvllalva a szerzk
szakmai egynisgt.
A kiadvny nem (gygy)pedaggiai diagnosztikai protokoll, hanem elmletileg megalapozott
gyakorlatorientlt kziknyv, amely bizonyos egysgestsi szndkkal kvnja emelni a szakmai munka sznvonalt. A diagnosztikai fogalmak hasznlatnak rendszerezsre sem ebben a
mben kerl sor. Az egysges (gygy)pedaggiai vizsglati repertor s diagnosztikai alapoz
fogalomtr kialaktsa megkerlhetetlen, a kzeljv egyik fontos feladata. Azonban a kziknyv j alapul szolgl ahhoz, hogy a szakemberek mielbb konszenzusra jussanak a terminolgiai tartalmi s alkalmazsi krdsekben.
Minden szerz trekedett arra, hogy a maga terletn megadjon egy (gygy)pedaggiai
diagnosztikai szempontsort klns figyelemmel az eltrs mrtkre, azaz az elmarads, a
nehzsg, a zavar, illetve a fogyatkossg, valamint a sajtos nevelsi igny kategrik
megllaptsra, s mg inkbb ezzel sszefggsben a tbbletszolgltatsok, illetve az ellt
rendszer formira s helyszneire.
A kziknyv nem trgyalja nll fejezetben a korai fejleszts, gondozs s tancsads
problmaterlett, br ezeket a krdseket tbb szerz is rinti.

Mivel a jelen munka gyakorlat-orientlt jelleg, ezrt nem kvntuk meg a szvegben a hivatkozott irodalmak, oldalszmok tudomnyos kutatsokban megszokott pontos feltntetst,
hanem csak a fejezetek vgn krtnk szakirodalmi jegyzket.
A kziknyv elzmnynek tekinthet az 1978-1983. kztt megjelent Az thelyezsi
vizsglatok I., II., III. cm kiadvnysorozat, melyet Lnyin Engelmayer gnes s Szab Pl
szerkesztett.
Ksznettel tarozom valamennyi szerznek.

2006. mjus
A szerkeszt

A (gygy)pedaggiai vizsglat f
elvei, gyakorlati krdsei s
illeszkedse a komplex
diagnosztikus folyamatba

1.

LNYIN ENGELMAYER GNES

Ez a kzknyv a nevelsi tancsadk s a szakrti s rehabilitcis bizottsgok keretben foly gyermek-megismersi, diagnosztikai munkhoz kvn segtsget adni azzal, hogy a komplex (gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi) vizsglat egyik komponenst, a (gygy)pedaggiai vizsglatokat mutatja
be.
Clunk, hogy hozzjruljunk a nevelsi tancsadkban s a szakrti rehabilitcis bizottsgokban
(tovbbiakban NT s SzRB) vgzett vizsglati s tancsad munka minsgnek fejlesztshez, a pedaggiai diagnosztika egysges szakmai sztenderdjnek kialaktshoz. Mindezt annak rdekben, hogy
minden gyermek, s klnsen a tanulsi s beilleszkedsi nehzsggel kzdk s a sajtos nevelsi
igny gyermekek is eredmnyesen illeszkedhessenek be az iskolba, kortrs kzssgeikbe, s a
kpessgeikhez mrt legjobb eredmnyt tudjk elrni.
Mindehhez szksg van arra, hogy megismerjk a gyermek adottsgait, kpessgeit, mostanra elrt
teljestmnyeit, s mindazokat a gyermeken kvli kls krnyezeti tnyezket, amelyek a kpessgek
kibontakoztatst htrltattk, vagy ppen elsegtettk. A pedaggiai vizsglat teht sohasem csak a
gyermekre irnyul, hanem arra a tg rtelemben vett szocializcis s tanulsi krnyezetre az abban
szerepet kap felnttekre, kortrs kapcsolatokra , ahol a gyermek mai teljestmnyei kialakultak. A szlk
szocilis s rteghelyzete, a csaldi nevelsi stlus, a pedaggusok attitdje a gyermek s a szlk fel,
az iskola lgkre mind befolysoljk a teljestmnyek alakulst. Segteni is csak akkor tudunk, ha
segt beavatkozsunk nemcsak a gyermekre irnyul fejleszt (korrekcis, felzrkztat, egyni vagy
kiscsoportos) foglalkozsok megszervezst, biztostst szolglja. Fel kell tudni becslni a krnyezetben
rejl erforrsokat, s azokat is be kell kapcsolni a segt beavatkozsok krbe. Tancsot kell tudni
adni, ha a (gygy)pedaggiai kompetencit meghalad tennivalkat, pl. gyermekvdelmi intzkedst,
pszicholgiai gondozst, terpit, vagy egszsggyi szolgltatsokat kell ignybe venni.
Lesznek kziknyvnkben olyan rszek, amelyek szorosan illeszkednek a kzoktatsrl szl trvny*
s kapcsold rendeletei ppen hatlyos elrsaihoz. Lesznek viszont olyan lersok, kvetelmnyek,
amelyek ennl ltalnosabbak, s olyan szakmai elvrsokat fogalmaznak meg, amelyek brmilyen cllal

1993. vi LXXIX. Trvny a kzoktatsrl. (Tovbbiakban a kzoktatsrl szl trvny, vagy kzoktatsi trvny.)

s brmilyen intzmnyes keretek kztt vgzett (gygy)pedaggiai diagnosztika idtll, ltalnos


ismrvei.
A kzoktatsi trvny mindig aktulisan szablyozza a korai gondozs s fejleszts, a kzoktats
rendszerbe trtn belps, a tanktelezettsg idtartama alatt a klnleges gondozshoz, a
rehabilitcis cl foglalkoztatshoz val hozzfrs feltteleit, az iskolavlaszts mrlegelsnek s
ebben a szlk rszvtelnek krlmnyeit, belertve, hogy a gyermek gygypedaggiai nevelsioktatsi intzmnyben, vagy a tbbi gyermekkel azonos vodai csoportban, iskolai osztlyban rszesle nevelsben, fejlesztsben, oktatsban. Ez utbbi esetben segtsget kvn adni a tbbsgi vodban,
iskolban, integrlt krlmnyek kztt tanul, sajtos nevelsi igny gyermeknek, s biztostani
kvnja mind a specilis trgyi, mind a szemlyi feltteleket ehhez. A trvny szablyozza a tanulsi,
beilleszkedsi s magatartsi zavarral kzd gyermekek felzrkztat foglalkoztatsnak kereteit. A
sajtos nevelsi igny miatt egyes tantrgyakbl, tantrgyrszekbl az rtkels s minsts all trtn
mentestst, a logopdiai ellts szakmai kvetelmnyeit, azt, ha a gyermek magntanulknt folytatja
tanulmnyait. Kiterjed a szablyozs a pedaggiai szakszolglatok vizsglatainak kezdemnyezsre, az
ignybevtel krlmnyeire, az erre trtn esetleges ktelezsre, az llamigazgatsi eljrs
megindtsra s lebonyoltsra egyet nem rt szli vlemny alapjn.
Mindezekhez a trvny ltal szablyozott lpsekhez a gyermek s a szl helyzetnek mrlegelse
szksges, amely rendszerint nemcsak a gyermekkel foglalkoz pedaggus vlemnyre alapozottan
trtnik (br ez is fontos elfelttel), hanem kln e clra elrt (gygy)pedaggiai, pszicholgiai s
orvosi vizsglatok ignybevtelvel. A dntshozk pedig e vizsglatokra pl szakvlemnyek, szakrti vlemnyek javaslatait veszik a figyelembe. [Kzoktatsi trvny 30. (1) (2) (3) (4) (9)]
Ezek a vizsglatok szintn kzoktatsi intzmnyekben az vodk, iskolk munkjt segt, azok kr
regionlisan (vrosi, megyei, kistrsgi szinten) teleptett pedaggiai szakszolglatok intzmny egysgeiben trtnnek.

A pedaggiai szakszolglatok
(Kzoktatsi trvny)

34. A szl s a pedaggus nevel munkjt s a nevelsi-oktatsi intzmny feladatainak


elltst pedaggiai szakszolglat segti. Pedaggiai szakszolglat
a) a gygypedaggiai tancsads, korai fejleszts s gondozs;
b) fejleszt felkszts;
c) a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis tevkenysg, tovbb az orszgos
szakrti s rehabilitcis tevkenysg;
d) a nevelsi tancsads;
e) a logopdiai ellts;
f) a tovbbtanulsi, plyavlasztsi tancsads;
g) a konduktv pedaggiai ellts;
h) a gygytestnevels.
Mindaz, hogy a trvny mit s hogyan szablyoz, milyen szolgltatsok keretben biztostja a gyermekek
eslyegyenlsgnek rvnyeslst, a sajtos ignyeikhez trtn alkalmazkodst, a segts formit,
folyamatosan vltozik. Plda erre a kzoktatsi trvny 1993 ta tbb alkalommal trtnt mdostsa az
integrci ignybevtelt illeten, ennek fokozatos szlestse, a szlk iskolavlasztsi jognak (ha nem
is teljes kr) rvnyre juttatsa, a fogyatkos gyermekekre hasznlt tfog kifejezs megvltoztatsa
sajtos nevelsi igny (SNI) gyermekekre, s a rjuk vonatkoz f kategrik mdostsa. A legutbbi
idben pedig az addig 3-5 rs kpzsi ktelezettsg teljestsre utalt slyos s halmozottan fogyatkos
gyermekek szmra a kpzsi ktelezettsg helyett heti 20 rban fejleszt iskolai oktats keretben
a tanktelezettsg teljestsnek biztostsa. [Kzoktatsi trvny 30. A (1) (2)]
A kziknyv hasznlathoz elengedhetetlen teht a kzoktatsi trvny alapos s pontos ismerete, a
vltozsok napraksz nyomon kvetse, a hatlyos szablyok betartsa.

A trvny elrsainak pozitv irny vltozst, a szolgltatsok bvtst, esetlegesen j gyermekcsoportra trtn kiterjesztst, szakmai kifejezseinek a nemzetkzi szaknyelvvel trtn pontosabb
egyeztetst azonban csak akkor vrhatjuk, ha a kzoktats szereplinek gyakorlati s a hazai
kutatmhelyek tudomnyos tapasztalataibl dnts-elkszt, tvlati fejlesztsi koncepcik szletnek.
Ezrt minden tudomnyosan megalapozott szakmai gyakorlati munkban is szksg van arra, hogy
elemzen, adott esetben kritikusan viszonyuljunk az aktulis trvnyi elrsokhoz, s rmutassunk arra,
hogy hol, milyen tovbblpsre, milyen szakmai tisztzsra volna szksg.
Kziknyvnk teht egyrszt igazodik a kzoktatsi trvny jelenleg hatlyos elrsaihoz, msrszt
szlesebb keretben biztost szakmai kitekintst mind a vizsglatok vgzst, mind a szakvlemnyek/
szakrti vlemnyek tartalmt s a hozzfrhet javasolhat szolgltatsok ignybevtelt illeten.

MILYEN FELADATOKAT RNAK EL, S MILYEN KOMPETENCIKAT RENDELNEK A KZOKTATSI TRVNY S KAPCSOLD RENDELETE A PEDAGGIAI SZAKSZOLGLATOK
MKDSHEZ?
35. (1) A gygypedaggiai tancsads, korai fejleszts s gondozs feladata a sajtos nevelsi igny
megllaptsnak idpontjtl kezdden a gyermek korai fejlesztse s gondozsa a szl bevonsval, a
szl rszre tancsads nyjtsa. Ha a gyermek harmadik letvt betlttte, akkor vehet rszt korai
fejlesztsben s gondozsban, ha nem kapcsoldhat be az vodai nevelsbe.
(2) A fejleszt felkszts feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tanktelezettsgket sajtos nevelsi
ignyk miatt nem tudjk teljesteni, biztostsa a fejldskhz szksges felksztst, a szl bevonsval, a
szl rszre tancsads nyjtsval.
(3) A tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis tevkenysg vagy az orszgos szakrti s
rehabilitcis tevkenysg keretben kell
a) a fogyatkossg szrse, vizsglata alapjn javaslatot tenni a gyermek, tanul klnleges gondozs
keretben trtn elltsra, az ellts mdjra, formjra s helyre, az elltshoz kapcsold
pedaggiai szakszolglatra,
b) vizsglni a klnleges gondozs elltshoz szksges felttelek megltt.
(4) A nevelsi tancsads feladata a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd gyermek
problminak feltrsa, ennek alapjn szakvlemny ksztse, a gyermek rehabilitcis cl foglalkoztatsa
a pedaggus s a szl bevonsval, tovbb az voda megkeressre szakvlemny ksztse az
iskolakezdshez, ha a gyermek egyni adottsga, fejlettsge azt szksgess teszi.
(5) A logopdiai szolgltats feladata a beszdindts, beszdhibk javtsa, nyelvi-kommunikcis zavarok
javtsa, dyslexia megelzse s gygytsa.
(6) A tovbbtanulsi, plyavlasztsi tancsads feladata a tanul adottsgainak, tanulsi kpessgnek,
irnyultsgnak szakszer vizsglata, s ennek eredmnyekppen iskolavlaszts ajnlsa.
(7) A konduktv pedaggiai szakszolglat feladata a kzponti idegrendszeri srltek konduktv nevelse,
fejlesztse s gondozsa.
(8) A gygytestnevels feladata a gyermek, a tanul specilis egszsggyi cl testnevelsi foglalkoztatsa,
ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szrvizsglat gygy- vagy knnytett testnevelsre utalja.
(9) Pedaggiai szakszolglatot az lthat el, aki rendelkezik a jogszablyban elrt felttelekkel.
A 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a kpzsi ktelezettsgrl s a pedaggiai szakszolglatokrl
a feladatmegosztsokrl s kompetencikrl
A beilleszkedsi, a tanulsi nehzsg, a magatartsi rendellenessg vizsglata, a nevelsi tancsads
(illetkesek a nevelsi tancsadk)

22. (1) A nevelsi tancsads keretben kell szakvlemnyt kszteni


a) az iskolba lpshez szksges fejlettsg megllaptsa cljbl, abban az esetben, ha a gyermek nem
jrt vodba,
b) az voda vezetjnek megkeressre az vodai nevelsben val ktelez rszvtel alli felments
cljbl,
c) a beilleszkedsi zavarral, tanulsi nehzsggel, magatartsi rendellenessggel kzd gyermek, tanul
vodai nevelsvel, illetleg iskolai nevelsvel s oktatsval kapcsolatos feladatok meghatrozsa
cljbl.
(2) Attl az vtl, amelyben a gyermek a hetedik letvt betlti - az e rendelet 16. -nak (1) bekezdsben
meghatrozott kivtellel - a nevelsi tancsad javaslatra maradhat mg augusztus 31. utn egy nevelsi vig
az vodban. A lakhely, ennek hinyban a tartzkodsi hely szerint illetkes jegyzt rtesteni kell, ha a
gyermek a kzoktatsi trvny 24. -nak (5) bekezdse alapjn a hetedik letvben jabb nevelsi vet
kezd az vodban.
(3) A nevelsi tancsad szakvlemnyt a gyermek vizsglata alapjn alaktja ki. Az (1) bekezdsben
meghatrozott szakvlemny elksztshez szksges vizsglat a szl vagy a gymhivatal krsre indulhat.
Ha a csaldvdelmi intzmny megtlse szerint szksg lenne, hogy a gyermeket, tanult a nevelsi
tancsad megvizsglja, behvja a szlt, s az indok kzlsvel javasolja, hogy gyermekt vigye el
vizsglatra. Ha a javaslattal a szl egyetrt, a szl ltal alrt krelmet a javaslattev megkldi a nevelsi
tancsadnak.
(4) A szl, ha gyermeke nem jr vodba, abban az vben, amelyben gyermeke elri a tanktelezettsg
kezdethez elrt letkort janur 15. s mrcius 31. kztt a nevelsi tancsad ltal meghatrozott
idpontban kteles gyermekt elvinni a nevelsi tancsadba, annak megllaptsa cljbl, hogy gyermeke
elrte-e az iskolba lpshez szksges fejlettsget.
(5) Ha a nevelsi tancsad megtlse szerint a gyermeknl a sajtos nevelsi igny valsznsthet,
javasolja a szlnek, hogy gyermekvel jelenjen meg a szakrti s rehabilitcis bizottsg vizsglatn, sajt
vizsglatnak eredmnyeit s a rendelkezsre ll egyb iratokat pedig megkldi a szakrti s rehabilitcis
bizottsg rszre. Javaslatval egyidejleg kteles a szlt tjkoztatni a vizsglatok eredmnyei alapjn
lehetsges kvetkezmnyekrl, a vizsglattal s annak megllaptsaival kapcsolatos jogairl. Ha a szakrti
s rehabilitcis bizottsg vizsglatnak eredmnye alapjn arra a kvetkeztetsre jut, hogy a gyermek, tanul
elltsa nem tartozik a feladatkrbe, az iratokat rszletes indokolsval, kiegszt vizsglatainak
eredmnyeivel egytt a szl egyidej rtestse mellett visszakldi a nevelsi tancsadnak. A szakrti
s rehabilitcis bizottsg, illetve a nevelsi tancsad kztti vitban brmelyik fl megkeressre a
Szakmai Szolgltat Intzmny dnt.
(6) Ha a gyermek nem vett rszt vodai nevels keretben foly foglalkozson, s tanktelezettsgt abban
az vben, amelyikben a hatodik letvt betlttte nem tudta megkezdeni, mivel az iskolba lpshez
szksges fejlettsget nem rte el, a nevelsi tancsad kezdemnyezi az voda vezetjnl az vodai
foglalkozson val rszvtel alli felments visszavonst. Az voda vezetje tjkoztatja a szlt, hogy
gyermekt az vodba be kell ratnia.
A sajtos nevelsi igny vizsglata, megllaptsa
(illetkesek a szakrti s rehabilitcis bizottsgok)
10. (1) Az orszgos szakrti s rehabilitcis feladatok:
a) a halls-, rtelem- s szemlyisgvizsglat,
b) a lts-, rtelem- s szemlyisgvizsglat,
c) a mozgs-, rtelem- s szemlyisgvizsglat,
d) a beszd-, rtelem- s szemlyisgvizsglat.
(2) A fvrosi, megyei tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis feladatok:
a) az rtelmi fogyatkossg megllaptsa vagy kizrsa,
b) az autizmus gyermekpszichitriai szakorvosi vlemnnyel megerstett megllaptsa vagy
kizrsa,
c) a pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tarts s slyos akadlyozottsg
[kzoktatsi trvny 121. -a (1) bekezds 29. b) pontja] megllaptsa vagy kizrsa.
(3) A fvrosi, megyei tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis feladatok kztt ellthat a
beszd-, rtelem-, szemlyisgvizsglat feladata, amennyiben a megyei nkormnyzat a feladat elltst
vllalja. A megyei nkormnyzat e dntsrl a fvrosi nkormnyzatot rtesti.

(4) Halmozottan fogyatkos gyermek, tanul esetn a vizsglat lefolytatsa a vezet fogyatkossg szerint
illetkes szakrti s rehabilitcis bizottsg feladata. A gyermek, tanul els vizsglatt vgz szakrti s
rehabilitcis bizottsg kezdemnyezi a vezet fogyatkossg szerint illetkes szakrti s rehabilitcis
bizottsg vizsglatt.

A nevelsi tancsadk s a szakrti rehabilitcis bizottsgok munkaterlett, feladatelltst s kompetenciit a trvny azzal vlasztja szt, hogy az elbbiek hatskrbe utalja a beilleszkedsi, tanulsi,
magatartsi nehzsggel kzd gyermek problminak feltrst, az SzRB-k hatskrbe pedig a sajtos
nevelsi igny fogalomkrbe tartoz fogyatkossgok megllaptst, a klnleges gondozs keretben
trtn elltst. A kt kategria egyrtelm, egzakt mdon meghatrozhat elklntse szakmailag
nagyon nehz. Ehhez nincsenek szmszersthet vagy konkrt tnyekben megragadhat, pontos
ismrvek. A kzoktatsi trvny gy prblja a kt problmakrt elhatrolni, hogy a nehzsg s az
SNI-krbe tartoz fogyatkossg kztt elssorban a slyossgot illeten lehet klnbsg. Az utbbi
llapotok tartsak, mg az elbbiek esetleg idlegesek, knnyebben lekzdhetek.
A kzoktatsi trvny nem ad pontos defincit a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsg fogalmrl, a sajtos nevelsi ignyt pedig a kvetkezkppen hatrozza meg:
Sajtos nevelsi igny gyermek, tanul: az a gyermek, tanul, aki a szakrti s rehabilitcis
bizottsg szakvlemnye alapjn
a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista, tbb fogyatkossg egyttes
elfordulsa esetn halmozottan fogyatkos.
b) pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan
akadlyozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kros hyperkinetikus vagy
kros aktivitszavar)
[Kzoktatsi trvny 121. (29)]
Kziknyvnk fejezetei megksrelnek szakmai szempontokat adni e kt, nagy vonalakban
meghatrozott kategria elklntshez.

PEDAGGIAI DIAGNOSZTIKA, PSZICHODIAGNOSZTIKA,


KPESSGBECSLS, TELJESTMNYMRS, SZEMLYISGMEGISMERS
A pedaggiai s a pszicholgiai tudomnyok a cmben jelzett mindegyik fogalomra (melyek nem
szinonimi egymsnak) gazdag szakirodalmat s pontos tudomnyos meghatrozst knlnak.
Mivel jelen kziknyvnk nem tudomnyos munka, hanem korszer tudomnyos ismeretekre tmaszkod gyakorlati tmutat, ezeknek a fogalmaknak pontos definilstl eltekintnk, de a vonatkoz
szakirodalom ismerett fontos httrtudsnak tekintjk.
Szksges leszgezni, hogy az ember/gyermek szemlyisgnek megismerse csak gy lehetsges, ha
azt fejldsben, a folyamatok kialakulsnak dinamikjt figyelembe vve vizsgljuk. Ezrt kiemelt
szerepe lesz a pedaggiai vizsglatok rtelmezsben az lettrtnet feltrsnak.

lettrtnet vagy anamnzis?


A gyermekmegismers eddigi, legklnflbb cl vizsglati helyzeteiben mindig is kvetelmny volt az
anamnzis felvtele. Az anamnzis az orvosi diagnosztikbl tvett fogalom, az n. orvosi klinikai
modellre pl kikrdezsi forma. Alapvet feladata a kros llapotok megismersben a kreredeti
tnyezk feltrst segt adatok regisztrlsa, a betegsgek, orvosi kezelsek, mttek szmbavtele s

a funkcifejlds llomsainak lersa. Ma is gyakorlat az SzRB-ben, hogy a pszicholgus, orvos,


gygypedaggus ltal vgzett vizsglatok idtartamnak eltrse s az orvosi kompetencia
hangslyozsa miatt az orvosra bzzk az anamnzis felvtelt, aki azt rendszerint az elbbiekben lert
mdon regisztrlja. Szmunkra azonban a gyermek szemlyisgnek megismerse cljbl az ezen
tlmutat, lettrtneti (biogrfiai) aspektus a lnyeges. Ez magba foglalja a gyermekkel kapcsolatos
fontos letesemnyeket, -trtnseket, pldul voda-, iskolavlts, rszletesen az iskolai karrier, jelents
referenciaszemlyek vltozsa, betegsg, vls, hall a csaldban, kltzkds stb. Ezeknek a
kronologikus szmbavtele nagy pszicholgiai, pedaggiai jrtassgot ignyel, lejegyzsk is hosszadalmasabb, mint az orvosi anamnzis. Mgis ez a forma fog tbb informcival szolglni a gyermek
llapotnak megrtshez. Ezrt clszer, ha az lettrtnetet pszicholgus vagy gygypedaggus veszi
el, s az orvos kiegszt krdseket tesz fel az orvosi kivizsglsokkal, beavatkozsokkal, leletekkel
kapcsolatos tmakrkben. Gyakran merl fel krdsknt az is, hogy legyen-e az anamnzisnek
nyomtatott, fix krdseket tartalmaz krdve, formanyomtatvnya vagy res lapon, kzrssal de
termszetesen letesemnyek szerint tagolva folyamatosan rgztsk azt. Semmi esetre se legyen kt
anamnzis, egy orvosi s egy pszicholgiai/pedaggiai, hiszen a gyermeknek csak egy lettrtnete van. Az
anamnzis formanyomtatvnynak az a htrnya, hogy bizonyos rubriki nem lesznek rvnyesek a
gyermekek tbbsgre, viszont gyakran trtnnek olyan letesemnyek, amelyek rgztsre a
legrszletesebb anamnzisrlap sem ad megfelel kitltsi helyet.
A pedaggiai vizsglathoz klnsen fontos a kvetkez informcik kikrdezse: otthoni tanulsi
krlmnyek, leckers idtartama, segtsgnyjts a szl rszrl, a gyermek tanulsi magatartsa,
motivcija (szeret-e vagy utl tanulni, stb.), kap-e szervezett segtsget a tanulshoz, jrt-e valamilyen
fejleszt foglalkozsra, terpira, az iskolai plyafuts (tanvek szerint felsorolva) s az eredmnyessg,
iskolavltoztatsok.

Egyszeri alkalommal vgzett llapotler statusdiagnosztika


vagy folyamatdiagnosztika?
Az llapot megtlsben az elzmnyek ismerete brmilyen sok hasznos informcit nyjt, gyakran
szksg van arra is, hogy a tovbbi fejlds dinamikjt is ellenrizzk. Erre szolglnak a kontrollvizsglatok. Az ide vonatkoz jogszably is ebbl a clbl rja el a sajtos nevelsi igny gyermekek
llapotnak fellvizsglatt meghatrozott idkznknt. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a kpzsi
ktelezettsgrl s a pedaggiai szakszolglatokrl. 20. (4)]
Els vizsglat alkalmval klnsen gondosan kell eljrni, ha rtelmi fogyatkossg gyanja miatt (ennek
megerstse vagy kizrsa rdekben) krik a vizsglatot. Ha nem egyrtelm s nem egybehangz az
orvosi, a pszicholgiai s a (gygy)pedaggiai kpessgbecsls, akkor folyamatosan figyelemmel kell
ksrni a gyermek fejldst az vodban vagy az iskolban. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 13. (5) (6)
(7) (8) (9)]
A kontrollvizsglatok sorn sszevetjk az els vizsglat s a jelenlegi felmrs megllaptsait. Elfordulhat, hogy a kontrollvizsglat
megersti az els vizsglat sorn tett diagnosztikus megllaptsainkat: a gyermek gy fejldtt,
ahogy azt elvrtuk, megkapta a fejldshez ltalunk javasolt szolgltatsokat, szocilis s csaldi
helyzetben nem volt lnyeges vltozs, gy a fejlds kiegyenslyozott, egyenletes s az els llapotmeghatrozssal megegyez.
sorn vltozik a megtlsnk a gyermek eredeti llapotlershoz kpest. (Lehet, hogy lnyegesen
jobb fejldst tapasztalunk, s ennek alapjn megkrdjelezdik az eredeti diagnzis, vagy esetleg
stagnlst, hanyatlst, llapotromlst figyelnk meg.) Mire lehet ilyen esetben gondolni? Lehetsges,
hogy az els vizsglat sorn tvedtek a szakemberek. A pszichoszocilis fejds olyan soktnyezs,
bonyolult folyamat, hogy mg j szakemberek sem mindig tudjk szz szzalkos biztonsggal elre
jsolni annak temt. Ezek az okok is kzrejtszottak abban, hogy mg az olyan tartsnak tudott
llapotnl, mint az rtelmi fogyatkossg a korszer definci szakmai kritriumai kztt az
irreverzibilits nem szerepel mr, s a reklasszifikci megengedett, ajnlatos. Az is elfordulhat,
hogy az els vizsglat alkalmval a tnyleges kpessgeket valamilyen kls krnyezeti hats elfedte,

s lehetsges olyan eset is, hogy a gyermeket olyan extrm pozitv vagy negatv hatsok rtk, melyek
nagyban hozzjrultak teljestmnyei vltozshoz.
A kontrollvizsglatok eredmnyeit mindig ssze kell vetni az eredeti vizsglattal, nemcsak egyms mell
tenni azokat, hanem elemz kirtkelst, rtelmezst, magyarzatot adni.

SSZEFOGLALVA
Megllapthatjuk, hogy a gyermek letsorst befolysol jelents dntseket megalapoz vizsglatok sorn
mindig trekedni kell az eddigi fejlds teljestmnyeket befolysol mrlegelsre, valamint lehetsg
szerint fel kell hasznlni megismtelt vizsglatok tapasztalatait is.

llapotlers vagy fejlesztsdiagnosztikai megkzelts?


A fejlesztsdiagnosztika kifejezs a deficitorientlt, ler diagnosztikval szembeni elgedetlensgbl
szletett, s fleg a terpival, fejlesztssel, oktatssal foglalkoz gygypedaggusok ignyeit fejezte ki.
(A nmet nyelvterleten alakult ki a fejlesztsdiagnosztika /Frderdiagnostik/ gazdag szakirodalma s
mdszertani lersa.) Az orvosi szakkifejezsekkel lert krllapot mgoly pontos ismerete s a
pszicholgiai diagnosztika fleg teszteredmnyeket (IQ-t, VQ-t, PQ-t, pontszmokat, teljestmnyznkat) bemutat diagnosztikus lersa sem nyjt elg segtsget annak a szakembernek, aki ezekbl az
adatokbl szeretn levezetni a gyakorlati fejlesztsi tennivalkat. Illetleg ezek a forrsok elvben
alkalmasak volnnak arra, hogy bellk fejlesztsorientlt konzekvencik fogalmazdjanak meg, de ehhez a diagnzist ad szakember segtsge is kellene. Az llapotot csak diagnosztikus kategrikban meghatroz orvos s pszicholgus gyakran nem gondol arra, hogy konkrt tmutatst is adjon a fejlesztst
vgz szakember szmra. Az orvos gyakran megelgszik a kreredeti s tneti diagnzis megllaptsval, az llapot slyossgnak lersval. Ritkn esik sz viszont az orvosi leletekben (krhzi
zrjelentsekben) pldul a gyermek terhelhetsgt akadlyoz testi problmkrl, a gygyszerszeds
mellett fellp esetleges viselkedses mellkhatsokrl, a figyelemzavar s hyperaktivits befolysolsval kapcsolatos orvosi javaslatokrl, a kontraindiklt tevkenysgekrl s a fejldst elsegt
tpllkozsi, gimnasztikai, letmdbeli vltozsok szksgessgrl.
Ha a pszicholgus az intelligenciavizsglat utn nemcsak IQ-t llapt meg, hanem a kpessgprofilt is
elemzi, akkor ebbl levezethet, hogy melyik kognitv terlet ignyel fejlesztst. A (gygy)pedaggusnak
azonban szksge van arra, hogy a pszicholgiai szaknyelv s a gyakorlati fejlesztsi tennivalkra koncentrl tervezs fogalmi szkincstra kztti fordts, kzelts megtrtnjk. Ehhez a szakemberek
kztti egyttmkds szksges s az, hogy az orvos s a pszicholgus segtsen a diagnosztikus
megllaptsok fejlesztsorientlt rtelmezsben. Ezt az egyttmkdst a pedaggiai szakszolglat
intzmnyegysge vezetjnek ktelessge szorgalmazni.
A fejlesztsi diagnosztika azzal is foglalkozik, hogy egy-egy terpis eljrsnak, fejleszt beavatkozsnak
valban van-e vltozst, fejldst ltrehoz hatsa. A fejlesztst vgz szakember ppen annl az oknl
fogva, hogy nagyon elktelezett, hisz fejlesztmunkja hatsossgban, sok energit, rzelmi mozzanatot
visz munkjba, el fog rni eredmnyeket. Egyltaln nem biztos azonban, hogy ezek az eredmnyek
kzvetlen oki kapcsolatban vannak az alkalmazott mdszerrel, hogy annak hatsossgt bizonytjk.
Valszn, hogy nem specifikus hattnyezk, mint a terapeuta szemlyisge s az elbb felsoroltak
jtszhattak kzre. Fejlesztsdiagnosztikai eredmny- s hatsmrseknl ezeket a krlmnyeket is
rdemes figyelembe venni, hiszen a fejleszts tervezsekor ezekre is lehet s kell pteni.

Az erssgek figyelembevtelnek kvetelmnye a


(gygy)pedaggiai diagnosztikus munkban
A nevelsi tancsadk, gyermekllektani ambulancik, szakrti rehabilitcis bizottsgok munkjban
szinte termszetes helyzet, hogy akkor fordulnak hozzjuk vizsglati krelemmel, ha a gyermek
nevelsvel, fejlesztsvel, tanulsval, viselkedsvel, szocilis beilleszkedsvel problma van. A
problma oknak feltrst a baj diagnosztizlst krik. A vizsglat teht problma-, bajfeltr jelleg,
a visszaigazols is erre vonatkozik a szakvlemnyben/szakrti vlemnyben. Pedig legalbb olyan
fontos, hogy azokra a szemlyisgtnyezkre is figyeljnk, amelyek terletn nincs problma, amelyek
jl fejlettek, ahol a gyermeknek erssgei, j kszsgei, kedvez magatartsi vonsai vannak. A fejleszts
tervezsnl ugyanis ezekre tudunk leginkbb tmaszkodni. Ezeken a terleteken fog a gyermek leginkbb s leghamarabb eredmnyeket elrni, ezekrt a pozitv teljestmnyekrt fogja tudni a terapeuta s
a pedaggus is dicsrni, jutalmazni. A gyermeket pedig mindez motivlni fogja a fejleszt foglalkozsokon s az iskolai munkban val aktv rszvtelre. A j motivci elfelttel a gyengbben fejlett
terletek eredmnyes fejlesztshez.
Nincs olyan problms, tanulsi beilleszkedsi zavart mutat vagy fogyatkos gyermek, akinek ne lennnek j tulajdonsgai, erssgei, pen maradt kpessgtartomnyai. Ezek feldertse s a szakrti
vlemnyben trtn rgztse is fontos. Az erssgek szmbavtele trtnhet a szl s/vagy a
pedaggus kikrdezsvel. Lehetsges azonban kln erre a clra kidolgozott krdv felvtele is. A
nemzetkzileg ismert krdv magyarul Ernyek s gondok krdv (SDQ-Magy.) nven van forgalomban (Goodman, 1998).*
Lehet, hogy az erssgek nem mindig kognitv kpessgterleten lesznek, hanem extra-intellektulis tartomnyokban, szemlyisgtnyezkben, kzgyessgben, magatartsi jegyekben, bizonyos hobbyk terletn mutatkoz kitart rdekldsben, sportteljestmnyekben. Ezek azonban fontos kompenzcis
bzist jelentenek a hinyosan fejlett kpessgterletekhez.

SSZEFOGLALVA
Problma- s bajfeltrs mellett vizsgljuk a kompenzcis szemlyisgtnyezket is, ezeket tudatosan
hasznljuk fel a javaslatok, fejlesztsi tennivalk megfogalmazsnl, a terpis terv elksztsnl.
Trekedjnk az egyszeri llapotler diagnzist kiegszteni az eddigi biogrfia esemnyeinek rtkel
felhasznlsval, s egyre inkbb legyen gyakorlat az, hogy egyes kritikus lethelyzetekben (vodba
lps, iskolakezds, iskolavltoztats, plyavlaszts, stb.) mr tbb, a fejldst nyomon kvet vizsglat
rtkel egybevetsre alapozhassuk diagnosztikus megllaptsainkat s fejlesztsi javaslatainkat.

Diagnzis vagy llapot-megismers (-felbecsls, -rtkels)?


A diagnzis kifejezs is az orvosi-klinikai modellbl kerlt t a pszicholgiai s pedaggiai gyakorlatba,
gy lett a szemlyisg- s kpessg-megismers vizsglati folyamatnak neve pszichodiagnosztika, illetve
az iskolai teljestmnyek felmrse pedaggiai diagnosztika. A vizsglati folyamat vgn pedig diagnzis
szletik. Termszetesen a pszicholgiai, az orvosi vagy a pedaggiai vizsglati eszkzkkel megllaptott
vizsglati vgeredmny, a diagnzisnak ms aspektusait ragadja meg. Nagyon mlyen gykerezik a hazai
gygypedaggiai pszicholgiai szakirodalomban ez a diagnosztikus folyamatra s diagnzis megllaptsra koncentrld belltds. (A gygypedaggus-kpzsben is a fogyatkossg tpushoz illeszked
Pszichodiagnosztika s gyakorlat, valamint Pedaggiai diagnosztika tanegysgek szerepelnek.) rdemes

Az angol eredeti sz szerinti fordtsa Erssgek s nehzsgek krdv lenne, de a szerz szerint engedlyezett forma
a fent megjellt.

volna azonban nagyobb figyelmet fordtani azokra a fleg angolszsz nyelvterleten megjelen tendencikra, melyek elfordulva az orvosi modelltl, ezeket a kifejezseket is igyekeznek mellzni. A vizsglati
folyamatra az llapot-megismers, -felbecsls, -rtkels, -kirtkels kifejezseket hasznljk. (Egyelre
nincs igazn tall kifejezse e magyar szinonimkat kpvisel angol assessment sznak.)
Igaz ugyan, hogy bizonyos pedaggiai szakszolglati intzmnyekben ktelez a Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa (BNO) hasznlata, mely diagnosztikus kdokba s kategrikba sorol, de tudni kell
azt, hogy a BNO kdok elssorban statisztikai, nyilvntartsi clokat szolglnak, s nem helyettestik az
elemz, rtkel llapotlerst.

Teljestmnyeket vagy mgttk ll kpessgeket vizsglunk?


A kpessgek s a teljestmnyek viszonya (klnsen a kognitv kpessgek vonatkozsban) rszletesen kutatott terlete a pszicholginak. Elssorban a pszicholgiai vizsglatok azok, amelyek a vizsglat
sorn megmutatkoz teljestmnyekbl kvetkeztetst tesznek lehetv a mgttk ll kpessgekre.
Az intelligenciavizsglatok jellegzetes pldi ennek a megkzeltsnek. A szemlyisg mlyebb megismerst lehetv tev projektv tesztek esetben egy kifejezsre jut viselkedses jegybl, rajzi teljestmnybl, jtkos megeleventsbl tud a pszicholgus visszakvetkeztetni a mgttes konfliktusokra,
indulati tltsre, rzelmi viszonyulsra. Ehhez az rtelmezshez azonban elssorban pszicholgiai
kompetencia kell, s azon bell is klinikus pszicholgusi szakkpzettsg vagy pszichoterpis gyakorlat
s szaktuds.
A pedaggiai vizsglatok elssorban teljestmnyeket regisztrlnak, de a mr emltett lettrtneti s
folyamatdiagnosztikai megkzeltssel itt is van lehetsg szempontokat kapni a kpessgek megtlshez. Ezt a folyamatot segtheti, ha pontosan feltrjuk, hogy a gyermek mennyi pedaggiai segtsggel
jutott el egy adott teljestmnyhez. Kt azonos sznvonal teljestmnyt, illetleg tudselemet nyjt,
azonos kor gyermek eltr kpessg lehet. Egyikk maximlisan pozitv szli trds mellett, kln
felzrkztat foglalkozsokban is rszeslt (logopdia, kzmves foglalkozs, ritmikus torna), kivl
vn foglalkozott vele. A msik gyermek hnydott gyermekotthon s nevelszl kztt, nem jrt
vodba, s semmilyen pedaggiai trdsben nem rszeslt. E kt eltr lett utn nyjtott azonos
teljestmny eltr kpessgekre utal.
A teljestmnyekbl a kpessgekre trtn visszakvetkeztets kitntetett lehetsge a (gygy)pedaggiai vizsglatban az, hogy felhasznljuk a gyermek akadoz feladatmegoldsainl a segtsgnyjtst. A
gyermek nem tud valamit, segtnk neki, megtantjuk r, gyakoroljuk a feladatot, s megfigyeljk, hogy
hogyan tudja azt hasznostani. Ha a gyermek azrt nem tudta a feladatot megoldani, mert ilyennel otthoni
krnyezetben mg nem tallkozott, mert nem jrt vodba, nevels-fejleszts szempontjbl elhanyagolt, de a vizsglati helyzetben a gyakorls hatsra hamar j megoldst ad, akkor ez utal teljestmnybeli
elmaradsa ellenre j kpessgre. rtelmi fogyatkos gyermekeknl viszont ppen az a jellemz, hogy
mg sok gyakorls utn is bizonytalanok, lassak a feladatmegoldsban, s nem mindig tudjk azonnal
hasznostani a kapott segtsget.
A vizsglati folyamatban a segtsgnyjts, gyakorls, tants felhasznlst illeten jelentsen klnbzik
a pszicholgiai (elssorban tesztpszicholgiai) s a (gygy)pedaggiai vizsglati helyzet. Az elbbiben
standardizlt teszthelyzetben meghatrozott mdon kell az instrukcit adni s a gyermek vlaszt
regisztrlni. Korszer gyermek-intelligenciatesztek (mint amilyen a haznkban jelenleg standardizls
alatt lv Wechsler Gyermek Intelligencia Teszt WISC-IV) azonban szinte minden szubtesztben adnak
pontosan rgztett bevezet tant, gyakorl feladatokat is.

SSZEFOGLALVA
Brmilyen llapotmegismers csak holisztikus megkzeltsmddal lehet igazn eredmnyes, teht a
sokoldal, bio-pszicho-szocilis-pedaggiai aspektusok egysgbefoglalsval, az egyes kln szaktudomnyi eredmnyek rtkel egybevetsvel. Fontos kvetelmny teht, hogy a komplex vizsglatban

rszt vev szakemberek az orvos, a pszicholgus, a gygypedaggus ne csak lert vizsglati


rszeredmnyeket cserljenek egyms kztt, s ne csak ezek egyms utni felsorolsa kerljn be a
szakrti vlemnybe, hanem kzs megbeszls, elemzs, diszkusszi adja a vgs sszefoglalst akr
llapotlersnak, akr diagnzisnak nevezzk azt.

A VIZSGLAT
A vizsglat kezdemnyezse
A vizsglatot kezdemnyezheti a szl, ha maga is lt gyermekvel kapcsolatban valamilyen (magatartsi,
figyelmi, tanulsi) problmt, ha tancstalan bizonyos nevelsi helyzetekben, ha megoldatlan csaldi
konfliktusok (vls, egyik szl elvesztse, krnyezetvltozs okozta rzelmi bizonytalansg, stb.) terhelik gyermekvel val kapcsolatt, ha nem tud dnteni a fennll lehetsgek kzl, pl. iskolakezdsi
vagy iskolavlasztsi krdsekben, ha az iskola s kzte lv nzeteltrsek tisztzsa vezeti. E
problmkkal a nevelsi tancsadhoz fordulhat a szl. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet szablyozza a
nevelsi tancsads s a beilleszkedsi, tanulsi nehzsg, magatartsi rendellenessg vizsglatt
rszletesen. 22. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)]
A szakrti s rehabilitcis bizottsghoz fordulhat korn szlelt rzkszervi fogyatkossgok, testi s
mozgsfogyatkossg vagy rtelmi fejldsben val jelentsebb elmarads esetn a korai fejleszts
szolgltatsaihoz trtn hozzfrs rdekben. Nyelv- s beszdfejldsi problmk, megksett
beszdfejlds kapcsn a logopdiai foglalkozs ignybevtele rdekben. [14/1994. (VI.24.) MKM
rendelet rszletesen ismeri a sajtos nevelsi igny vizsglatnak krlmnyeit. 10. (1) (2) (4)]
Vannak azonban olyan gyermekek, akiknek a vizsglata a velk kapcsolatban lv szemly vagy intzmny kezdemnyezsre trtnik, mert az esetleges problmt elssorban k tapasztaljk. Gyermekvdelmi intzmny, gyermekjlti szolglat, csaldsegt szolglat, vdn krheti a vizsglatot, ha gy
rtkeli, hogy a gyermek egszsges fejldse veszlyeztetett. voda, iskola kezdemnyezheti a vizsglatot, ha a gyermek nevelsvel, oktatsval, magatartsval, beilleszkedsvel kapcsolatban problmt lt,
melyet sajt erbl nem tud megoldani. Ilyen esetekben is fontos azonban a szl tjkoztatsa,
meggyzse, egyttmkdsnek elrse. Ennek elfelttelei:
Mieltt az voda vagy az iskola vizsglatot kezdemnyez, szksges, hogy sajt hatskrben ksrelje meg
a problma megoldst. Ez trtnhet a szlkkel (vagy azzal a csaldtaggal, aki a gyermekkel legtbbet
foglalkozik) val konzultci keretben. Fel kell mrni, hogy a szlk hogyan ltjk a problmt,
mennyiben kszek egyttmkdni az vodval, iskolval, hogy a problma megolddjk. rdemes a
gyermekkel foglalkoz tbb pedaggussal vlemnyt cserlni (napkzis pedaggus, szaktanrok, stb.).
Az vodnak, iskolnak ktelessge egyni problmamegold stratgit kidolgozni. A vizsglatot kr
dokumentumnak fel kell tntetnie, hogy ezek az els lpsek megtrtntek-e s milyen eredmnnyel
jrtak. Ha vizsglati krelemben erre trtn utals nem szerepel, ezt a nevelsi tancsad vagy az SzRB
ptllag bekrheti. Ezzel a lpssel elkerlhet, hogy az voda, iskola teljesen elhrtsa magtl az
egyni problmakezelst, s ezt automatikusan msra bzza.
Az SzRB-nl kezdemnyezett vizsglatot megelzen ha a vizsglat rtelmi fogyatkossg megllaptsra irnyul, az tdik letvket betlt gyermekek esetben ktelez beszerezni azt az orvosi
adatlapot (Adatlap a fejdsi szint megtlshez az iskolai felkszts elsegtsre. Az adatlap az iskolaegszsggyi dokumentci rsze.), melynek kitltsre rendelet ktelezi a gyermekorvosi, illetve
vdni szolglatot. [14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13.]
Clszer ezen az adatlapon kvl a gyermeket nevel vodtl, iskoltl a krelmet altmaszt rendezett szempontokat is krni. (Ehhez felhasznlhat a Szakrti javaslat irnti krelem elnevezs kzoktatsi nyomtatvny. Ennek utols, 7. pontjt el lehet hagyni, mivel az erre vonatkoz megjegyzsek az
orvosi adatlapon mr szerepelnek. Lsd a fejezet vgn mellkletben!)

10

A nevelsi tancsad krheti a (a fogyatkossg tpusa szerinti megyei vagy orszgos) SzRB vizsglatt,
ha gy tli meg, hogy a gyermekkel kapcsolatos problmk felkeltik a sajtos nevelsi igny kategriba
sorolt valamelyik fogyatkossg gyanjt. [Kzoktatsi trvny 30. (8)]
Ha a gyermek elsdleges rdekre hivatkozva a nevelsi tancsad ltal kezdemnyezett vizsglati
eljrsban a szl nem mkdik egytt s bizonythat, hogy tjkoztatsa s a meggyzsre tett
ksrlet kielgten megtrtnt akkor llamigazgatsi eljrs keretben a jegyz ktelezheti a szlt a
vizsglaton val rszvtelre. [Kzoktatsi trvny 30. (4)]
A vizsglattal kapcsolatos szli attitdben jelents klnbsg mutatkozik az nknt jelentkezknl s
azoknl, akik tbb-kevesebb beltssal, egyetrtssel vllaljk, hogy a vizsglaton megjelennek, mert azt
szmukra tancsoltk, illetleg azoknl, akik eleve ellenrzssel, tiltakozssal, csak hatsgi nyomsra
knytelenek vizsglaton rszt venni. Az eltr motivcival s problma-beltssal jelentkez szlkkel
trtn kapcsolatptsnek is figyelembe kell venni ezeket a krlmnyeket. Az nknt jelentkez szl
rdekld, motivlt, bzik a szakemberekben, vr valamit a vizsglat eredmnytl, amely sajt nevelsi
helyzett megknnyti, dntshez szempontokat ad, esetleges szorongst cskkenti, szli biztonsgrzett nveli, sajt nevelsi elkpzelseinek igazolst adja. Gyakran ezek az elvrsok tl magasak,
azt az illzit keltik, hogy tkletes megoldst kaphat. Elfordul ilyen esetekben, hogy az egyttmkd,
sajt indttatsbl jelentkez szl a vizsglat vgn mgis csaldott, tbbet vrt, most szembesl azzal,
hogy nincsenek egyedl dvzt stratgik, a szakemberek csak segteni tudnak, de teljes mrtkben
nem tudjk tvllalni a problmamegolds minden feladatt. Fontos, hogy ilyen esetekben is trekedjnk
a bizalom fenntartsra, s tisztzzuk, hogy miben tudunk segteni, s hol szmtunk a szlk vagy a
tgabb csald tovbbi egyttmkdsre.
Akik esetben a vizsglaton val rszvtel intzmny kezdemnyezsre vagy hatsgi ktelezsre
trtnt, gyakran elfordul, hogy bizalmatlansg, gyanakvs a kezdeti hozzlls, mert a szl gy tli
meg, hogy az voda, az iskola, a gyermekvdelmi felels stb. el akarja hrtani a problma helyben val
megoldst, le akarja rzni a szlt s a gyermeket, msra akarja hrtani a felelssget. Ez fleg akkor
fordulhat el, ha a vizsglatra trtn irnytst nem elztk meg elkszt lpsek s tjkoztats.
A vizsglaton val megjelens s a szakemberrel val tallkozs els perceiben mr rzkelni lehet az
eltr hozzllst. Rendkvl fontos teht, hogy magnak a vizsglatnak az elkezdse eltt trdjnk a
szl bizalmnak megnyersvel, tjkoztassuk arrl, hogy milyen cllal vgezzk a vizsglatot, hogy ez
mennyi idt fog ignybe venni, hogy alkalma van krdseket feltenni, s a vizsglat vgn a mindenre
kiterjed megbeszls kapcsn alkalma lesz sajt elkpzelseit, krst elmondani, ezek figyelembevtelre messzemenen trekedni fogunk.
Klnsen fontos annak figyelembevtele, hogy a szl milyen iskolzottsgi, mveltsgi, tjkozottsgi
szinten van. Vannak szlk (klnsen rtelmisgi krbl), akik rendkvl jl tjkozottak gyermekk
mr korbban megkapott diagnzisval kapcsolatban, igyekeztek sajt maguk tjkozdni a gyermekkel
kapcsolatos problmakrben internetes forrsokbl, szlknek szl kziknyvekbl, szakknyvekbl,
lexikonokbl. Vannak, akik klfldn is jrtak, s az ottani szolgltatsok lebegnek szemk eltt a gyermekk szmra idelisknt.
Vannak teljesen tjkozatlan szlk, hinyos problmabeltssal, s fleg a korai gondozs s fejleszts
indtsnl olyanok is, akiknl most fog a szakemberre hrulni az els megmonds s tjkoztats
feladata.
Ha htrnyos helyzetbl, eltr nyelvi kultrbl rkez szl szegnyesebb szkinccsel, a kzprteg
kultrjtl eltr kifejezsekkel rteti meg magt, klnsen figyeljnk arra, hogy a fel irnyul
beszdmdunk igazodjk az vhez, figyelmesen hallgassuk meg. Ne rasszuk el szakkifejezsekkel. Ha
nem tjkozdik pontosan az intzmnyi s hatsgi vilg hierarchijban, sznjunk idt arra, hogy
alaposabban tjkoztassuk.
A szl rszrl gyakran felmerl az az igny, hogy szeretne jelen lenni gyermeke pedaggiaipszicholgiai vizsglatnl. Ez kisgyermekek esetben teljesen termszetes, a nagyobb gyermek rszrl
mutatkoz kifejezett teljestmnyszorongs is indokolhatja. Iskolskorban azonban clszer bizonyos
vizsglatoknl, ha a vizsglatvezet s a gyermek ktszemlyes helyzetben marad. Biztostsuk a szlt
arrl, hogy a vizsglat vgn beszmolunk a gyermek teljestmnyeirl, megmutatjuk az ltala ksztett
feladatokat, s megbeszljk az eredmnyeket. Ha mgis ragaszkodik a jelenlthez, ne zrkzzunk el
ettl, de krjk meg, hogy kicsit tvolabb lve, semleges helyzetben figyelje a vizsglatot, ne prbljon
kzbeszlni, gyermekt befolysolni, krdezni, bzza a vizsglatvezetst a szakemberre.

11

A szl bizalmnak megnyershez nagyban hozzjrul az, ha elzleg ttanulmnyoztuk a mr bekrt


adatokat, a vizsglati krelmet, s erre az indul beszlgetsnl hivatkozunk. A szl rzi teht, hogy
ismerjk a problmjt, figyelnk r, nem kell mindent ellrl elmagyarzni. A vizsglat elksztshez
a gyermek bizalmnak megnyerse is igen fontos, a vele val kapcsolatptsre is kell idt sznni. Ez
trtnhet a gyermek letkorhoz illeszked rdekld beszlgetssel, bevezet, rvid jtkkal, a
vizsglati krlmnyek elmagyarzsval, a vizsglati helyisgek bemutatsval.
Fontos a vizsglatokat gy szervezni, hogy hossz vrakozs ne elzze meg magt a vizsglatot, mg
akkor sem, ha van megfelel vrszoba, vagy jtsz. A hossz vrakozs alatt a szlben negatv rzsek
keletkezhetnek, a gyermek figyelme pedig eltereldik, s mire vizsglni kezdennk, elfrad, motivcija
cskken.
Brmilyen cllal indul a vizsglat, a szl jelenlte fontos kvetelmny. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet
13. (2)]

Trgyi felttelek
Vizsglati helyisgek: felttlenl szksg van a kulturlt vrakozs megteremtsre, mg akkor is, ha
treksznk arra, hogy a vrakozsi id rvid legyen. Clszer, ha van olyan jtszszoba, ahol a gyermekek az egyes vizsglati rszek kztti vrakozs alatt pihenni, jtszani, felfrisslni tudnak. A vrban s
a jtszban tlttt elkerlhetetlen idszakok kihasznlhatak a spontn megnyilatkozsok megfigyelsre: pldul szl-gyermek interakcik, a gyermek kapcsoldsa a tbbi gyermekhez stb.
A berendezs legyen gyermekbart, otthonos, a jtszszobban legyenek a klnbz kor gyermekek
rdekldshez illeszked kpek, jtkok, knyvek. Ezeket clszer nyitott polcon elhelyezni. A
vrszobban (esetleg folyosn) elhelyezhetk olyan fnykpek, melyek vizsglati vagy terpis
helyzetet brzolnak, esetleg a krzet eltr tanterv iskoljban foly munkt jellemzik, szlknek szl
informcis fzet vagy egyb, egszsggyi, pedaggiai felvilgostst szolgl plakt vagy kiadvny is
rsze lehet a berendezsnek. Gondoljuk arra is, hogy a kpek kztt legyen a htrnyos helyzet, eltr
kultrbl rkez gyermekek szmra is ismers lethelyzetet, trgyakat, eszkzket brzol. Termszetes anyagok hasznlata a dsztsnl, berendezsnl fontos, mikzben termszetesen arra is figyelnnk
kell, hogy a jtkok, eszkzk jl tisztthatak legyenek.
A pedaggiai vizsglat kln szobban trtnjk, ne ugyanott, ahol az anyval val kikrdezs s
megbeszls folyik, de helyhiny esetn azonos szobban, egyms utn is lebonyolthatak.
A (gygy)pedaggiai vizsglat cljt szolgl szobban a ktszemlyes vizsglathoz megfelel (r)asztal
gy legyen elhelyezve, hogy a vizsglatvezet s a gyermek szemben ljenek egymssal. Slyosan s
halmozottan fogyatkos gyermekek vizsglathoz clszer habszivacs matracot hasznlni, vagy a gyermekkel s az anyval egytt a sznyegre telepedni, s ott figyelni a gyermek jelzseit, kommunikcijt,
alkalmazkodva a slyos mozgsos korltozottsghoz.
A vizsglati eszkzk, knyvek, tanknyvek, feladatlapok, szemllteteszkzk, az egyes funkcik s
tudstartalmak vizsglathoz elrt/ajnlott egyb eszkzk inkbb szekrnyben, mint nyitott polcon
legyenek, hogy a sokfle eszkz ne terelje el a gyermek figyelmt. Az adott vizsglathoz szksges
eszkzket viszont elre ksztsk ki, ne a vizsglat alatt keresgljk. A ktelez (minimlis) eszkzket
a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 4. sz. mellklete tartalmazza. A ktelez eszkzkn kvl mindig
rdemes tjkozdni j didaktikus/konstrukcis, fejleszt jtkokrl, a matematika, az anyanyelv
oktatshoz hasznlt j szemllteteszkzk, kpek, feladatlapok megjelensrl, amelyekkel frissthet
a vizsglati eszkztr.

12

A vizsglat tartalmi elemei, szervezse


A vizsglati krelem problmafelvetshez kell az elvgzett vizsglatokat kivlasztani, vagyis egy klinikai
(pedaggiai, pszicholgiai) krdsfeltevs megvlaszolshoz szksges mdszereket, eljrsokat,
eszkzket vlasztani. Pldul: nagyobb mlysgben lesz szksg a nyelvi kompetencik, a beszdrts,
az artikulcis bzis, a diszkriminatv halls s a fonolgiai tudatossg vizsglatra, ha a vizsglati
krelem annak eldntsre irnyul, hogy a gyermek iskolai olvassi s helyesrsi gyengesge mgtt
esetleg diszlexia vagy diszortogrfia ll-e. Viszont a nagymozgsok, a finommotoros funkcik, a tri
tjkozds, a szenzomotoros koordinci s a grafomotoros kszsgek vizsglata kap kitntetett szerepet, ha a gyermeknl az rsbeli feladatok kivitelezsnek igen rossz sznvonala, a mozgsos feladatokban val kifejezett gyetlensge tnik fel. rtelmi fogyatkossg gyanja esetn pedig a pszicholgus
ltal felvett intelligenciateszt mellett a pedaggiai vizsglatban a gondolkozsi kpessg (kvetkeztets,
oksg) s egyb rtelmi mveletek clzott vizsglatnak kell szerepelnie.
Vannak azonban az elvgzend vizsglatra vonatkozan bizonyos minimumkvetelmnyek, amelyektl
nem lehet eltekinteni. Minden gyermek vizsglati iratanyagban brmilyen cllal vgezzk a
vizsglatot kell legyen feljegyzs arra nzve, hogy milyenek az rtelmi teljestmnyei/funkcii, milyen a
beszd-, nyelvi, kommunikcis fejlettsge, ha iskols, akkor olvassi, rsi s matematikai teljestmnyei
osztlyfoknak megfelelnek-e, magatartsrl, motivcijrl, szemlyisgrl a vizsglat sorn milyen
sszkpet szereztnk.

A vizsglati folyamat rgztse: a jegyzknyvvezets


Minden, a vizsglatra hasznlt feljegyzsen, a gyermek rajzn, rsbeli munkjn szerepeljen a gyermek
neve s a vizsglat dtuma, hiszen megismtelt vizsglatok esetn fontos, hogy tbb vizsglat dokumentumait idbelisg szempontjbl is ssze tudjuk hasonltani.
A vizsglati folyamat lnyeges mozzanatait rgztsk, trjnk ki a gyermek egyttmkd-kszsgre,
figyelmre, rdekldsre, motivcijra, siker- vagy kudarcorientlt belltdsra.
Figyeljnk arra, hogy a jegyzknyv ne tartalmazzon rtkel mozzanatokat, csak tnyek rgztst. Ettl
klnljn el a vizsglat vgn, annak sszegezsekppen a rszadatokbl s az egsz folyamatbl kialakul rtkels.
Vannak olyan vizsglatok, amelyeknek jegyzknyvezshez rendelkezsre llnak formanyomtatvnyok,
de gyakran az ltalunk vlogatott feladatokat s azok megoldst csak egy tiszta lapon rgztjk.

A vizsglat idtartama
Sem a kzoktatsi trvny, sem a pedaggiai szakszolglatokrl szl rendelet nem szablyozza ttelesen
a vizsglatok elvgzsre fordtand idt. Hossz vek tapasztalata alapjn llthat azonban, hogy a
pedaggiai, pszicholgiai diagnosztikus cl vizsglatok s a szlkkel trtn megbeszls egyik
leggyakrabban elfordul szakmai hinyossga, hogy nem fordtanak erre kell idt az illetkes
szakemberek. Az llamigazgatsi eljrs sorn fellvizsglaton megjelen szlk is ezt szoktk leginkbb
nehezmnyezni. A szakemberek viszont azzal rvelnek, hogy igen magas a vizsglati krelmek szma,
az intzmny nem rendelkezik ehhez a rendeletben is elrt ltszmmal, mert ezt a fenntart nem tudja
biztostani. Mindezek a krlmnyek vezetnek oda, hogy a vizsglatok nha gpiesen, rutinszeren,
szinte futszalagszeren zajlanak.
Ez semmilyen indokra hivatkozssal nem megengedhet. gy kell szervezni a vizsglatok temezst,
idbeosztst, a szakemberek foglalkoztatst, esetleg kiegszt alkalmazst, hogy minden gyermek
llapotnak megtlsre s a szlvel trtn megbeszlsre kell id jusson.

13

A vizsglatra fordtand id termszetesen fgg attl, hogy mi a vizsglati krelem: komplex orvosipszicholgiai-pedaggiai vizsglat vagy egy rszfunkci vizsglata, pldul logopdiai vizsglat, vagy egy
nevelsi konfliktus feltrsa. Fgg a gyermek letkortl is, hiszen az idsebb gyermeknl tbb funkci
s teljestmny vizsglata vrhat el br nha a fiatalabb gyermek vizsglata ppen a vizsglati helyzetben val gyakorlatlansga s a kapcsolatpts idignyessge miatt is lehet hosszabb.
A komplex vizsglat idelis felttelek kztt ltalban 4-5 rt vesz ignybe. A szlvel val lettrtneti/anamnesztikus beszlgets, problmafeltrs 0,5-1 rt ignyel, az orvosi vizsglat ideje (a
problma jellegtl fggen) eltr lehet, de ltalban 0,5 ra, egy intelligenciavizsglat kb. 1-1,5 ra,
kiegszt egyb pszicholgiai vizsglatok plusz idt ignyelnek, a pedaggiai kpessg-, teljestmnys funkcivizsglatok 1,5 rt, a szlvel val vgs llapot-megbeszls legalbb 0,5 rt.
Ezeket az idhatrokat nem lehet mereven kezelni, j munkaszervezssel, egyttmkd szl s
gyermek esetben, egy egyszerbb problma feltrsakor lehet rvidebb is.
Vegyk figyelembe a gyermek terhelhetsgt, egyes rszvizsglatok kztt hagyjunk idt kikapcsoldsra, tzraizsra. Ha a gyermek nagyon fradkony s a vizsglat maga hossz, vagy a problma
nagyon sszetett, szervezzk gy, hogy kt lsben vgezzk el.

Megbeszls a szlvel s a gyermekkel a vizsglat vgn


Ahhoz, hogy a vizsglat megllaptsait a szl fel kzvetteni tudjuk, szksg van arra, hogy a
vizsglatban rszt vev szakemberek, ha rviden is, de egymssal konzultljanak. A komplex vizsglatok
esetn ugyanis a vizsglatban rsztvev egyik fl sincs felhatalmazva arra, hogy csak a maga
szemszgbl tlje meg a helyzetet.
A megbeszls ne egyszeren a vizsglati eredmnyek s sajt javaslatunk kzlse legyen szinte megfellebbezhetetlen mdon. Adjunk alkalmat arra, hogy a szl krdezzen, sajt vlemnyt az ltalunk
elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazza, mi magunk pedig vessk ssze megllaptsainkat s
javaslatainkat a vizsglat elejn a szl ltal megfogalmazott elkpzelsekkel.
A gyermek iskolztatsval kapcsolatos megoldsi mdoknl beszljk vgig a klnbz alternatvkat,
melyiknek mi az elnye, esetleg htrnya. Hagyjunk idt arra, hogy ha a szl a vizsglati szituciban
nem tud egyrtelmen dnteni, llst foglalni (beleegyezst adni) az ltalunk javasoltakkal kapcsolatban, akkor esetleg ksbb tehesse meg.
A gyermek letkortl fgg mrtkben s szinten a gyermek fel is jelezznk vissza arrl, hogy a
vizsglaton hogyan teljestett s szljvel egytt hogyan gondolkozunk problmjnak megoldsrl,
ehhez milyen segtsget akarunk adni. Nagyobb gyermekeknl krdezzk elkpzelseiket konfliktusaik,
problmik s azok rendezse gyben, nemcsak a vizsglat vgn, hanem az indul beszlgetsnl is.
A vizsglatrl szl szakvlemnyt/szakrti vlemnyt a trvny rtelmben a szlnek meg kell
kapnia, de ez termszetesen nem kszlhet el a vizsglat alkalmval, gy biztostsuk rla, hogy ezt postn
fogja megkapni. (A szakrti vlemnnyel kapcsolatos rszletesebb tudnivalkat lsd Nagyn dr. Rz
Ilona fejezetben!)

A tancsads szakmai s etikai krdsei


Javaslataink, tancsaink nemcsak az iskolzats mdjra vonatkozhatnak, hanem a gyermek tanulsi
szoksainak, napirendjnek, szabadidejnek sszer kialaktsra, felhasznlsra, a szlk nevelsi
stlusnak krdseire, vagy a fejlesztssel kapcsolatos, iskoln kvli lehetsgek mrlegelsre. Ha
egszsggyi javaslatok is megfogalmazdnak, pldul kiegszt orvosi vizsglatok szksgessge vagy
a tpllkozssal, esetleg gygyszerszedssel kapcsolatos tancsok, ennek megbeszlst mindig bzzuk
az orvosra.

14

Tancsainkat gy mondjuk el, hogy kzben krdezzk a szl vlemnyt annak kivitelezhetsgrl,
s vonjuk be a tennivalkrl val gondolkodsba.
Legynk tekintettel a szl tjkozottsgra s arra, hogy szmra mi lehet igazn segtsg. Ne ajnljunk
szlknek szl nevelsi, fejlesztsi tmutatt, knyvet, ha annak feldolgozsa az olvasshoz kevss
szokott szlnek nehzsget okoz. Ne ajnljunk kltsggel jr fejlesztsi/terpis knlatot vagy drga
magniskolt, ha a csald anyagi helyzete ezt nem engedi meg. Ugyanakkor, ha a szl kifejezetten
tancsot kr ilyen tmkban, legynk segtsgre.
Kvessk azt a tancsadi gyakorlatot, hogy informcikat adunk, tbb oldalrl megvilgtjuk a
lehetsgeket, s a szlket sztnzzk arra, hogy ezek figyelembe vtelvel, de sajt helyzetk,
anyagi, pszichs s csaldi erforrsaik ismeretben prbljanak meg elfogadhat megoldst vlasztani.
A gyermek kpessgeinek, esetleges fogyatkossgnak megbeszlsnl legynk tapintatosak, vegyk
figyelembe, hogy a problma elfogadshoz vezet ton hol tart a szl, esetleg milyen srelmeket lt
mr t klnbz vizsglati helyzetekben.
Ha a vizsglat sorn ms szakemberek rszrl tett diagnosztikus vagy terpis megllaptsokkal nem
rtnk egyet, mindig legynk tekintettel az etikai kvetelmnyekre. Semmilyen krlmnyek kztt
nincs jogunk arra, hogy a szl eltt minstsk a msik szakembert, vagy lebeszljk az ltala nyjtott
szolgltatsokrl. Vilgosan indokoljuk sajt llspontunkat, s bzzuk a szlre a mrlegelst, dntst.
A korrekt megolds ilyen esetekben, ha a vits krdst mi magunk beszljk meg az adott szakemberrel.
Mindig gyzdjnk meg arrl, hogy a szl jl megrtette-e azt, amit fel kzvettettnk. Ha azt
tapasztaljuk, hogy esetleg nem rtette meg, akkor mrlegeljk, hogy vajon nem bombztuk-e rvid id
alatt tl sok informcival, vagy hogy a hallottak rzelmi traumt vagy feszltsget okoz tartalma nem
neheztette-e a figyelem sszpontostst, s ne arra gondoljunk, hogy a szl tjkozatlan vagy
mveletlen, esetleg nehz felfogs vagy gyengbb kpessg, mert ez igazsgtalan ltalnosts.

Teendk a szakemberek s a szlk egyet nem rtse esetn


Az egyet nem rts vonatkozhat:
a gyermek kpessgeirl, llapotnak slyossgrl, ennek okairl, kialaktott vlemnynkre, vagyis
a diagnzis krdjelezdik meg
javaslatainkra, elssorban az iskolztats mdjra vonatkozan. E mgtt rendszerint az hzdik meg,
hogy a szlk mskppen, rendszerint pozitvabban ltjk gyermekk fejldsi lehetsgeit, vagyis a
prognzist illeten tr el a vlemnyk.
Az eltr llspont kt formja azonban rendszerint sszefgg egymssal, hiszen a szakemberek a
gyermek llapothoz igaztva javasoljk az iskolztats formjt.
Egyet nem rts esetn nagyon fontos, hogy trekedjnk a
msik fl rveinek, szempontjainak megismersre, megrtsre, tiszteletben tartsra,
konszenzusteremtsre,
ami a legtbb esetben sikerl, ha kell idt sznunk a megbeszlsre, s treksznk az egyezsg kialaktsra. A gyermek alapvet rdekeinek srelme nlkl lehet bizonyos hatrok kztt engedni a
szlk elkpzelsnek. A szl beltst elrni, javaslatainknak megnyerni nagyobb rdek, mint merev
ragaszkodssal ellensgg vagy vekig vdaskod, elgedetlenked, az iskolai letet zavar elemm
tenni. A kis engedmnnyel rendszerint elrhet, hogy a szl idvel maga is rjjjn, hogy mgis az
eredeti javaslat lesz a jrhat t. Ha visszatr vagy az esedkes kontroll sorn szembestjk azzal, hogy
mgis az els vizsglat javaslatt clszer kvetni, ne reztessk gyzelmnket, ne oktassuk ki
ilyenfle, sajnos szoksos fordulattal: lm, anyuka, elvesztegettnk egy vet, ugye, mr tavaly
megmondtam, stb. Ez a magatarts amellett, hogy etiktlan, nem is clravezet, mert a szlben
inkbb bntudatot, mint kooperatv hozzllst breszt.
Ha nem sikerl a megegyezs, akkor tereldik az gy kzigazgatsi hatsgi eljrs szintjre.

15

A kzigazgatsi hatsgi eljrs s a jogorvoslat


A hatsgi eljrs azzal kezddik, hogy az SzRB tjkoztatja a szlt, hogy a szakrti vlemnyt elkldi
a jegyznek, aki, ha egyetrt az SzRB vlemnyvel, Hatrozatot hoz s ktelezi a szlt az abban
foglaltak vgrehajtsra (pl. hogy a kijellt iskolba rassa be gyermekt. Ez lehet gygypedaggiai
nevelsi-oktatsi intzmny vagy integrlt oktatst biztost tbbsgi iskola is). A Hatrozat tartalmazza,
hogy a szl a kzhezvteltl szmtott 15 napon bell fellebbezssel lhet. Fontos tudni, hogy a szl
nem a szakrti vlemnyt fellebbezheti meg, hanem a hatsgi hatrozatot, amely azonban hivatkozik
a szakrti vlemny megllaptsaira. Ezzel veszi kezdett a jogorvoslati eljrs.
Haznkban a gygypedaggiai beiskolzsi eljrsban 1975 ta, az thelyezst gykeresen megreforml
rendelet ta mkdik a jogorvoslat intzmnye. Egszen napjainkig ez az llamigazgatsi eljrs
ltalnos szablyairl szl 1957. vi IV. trvny s annak idkzben kszlt tbbrendbeli mdostsa
alapjn mkdtt. gyflbart gyakorlata s a szlk krben kiterjedt alkalmazsa nem nagyon valsult
meg. Az SzRB-k pedig gyakran srelemnek ltk meg, ha a msodfok hatsgi dnts megalapozshoz
a gyermeket hasonl sszettel, de az elstl fggetlen szakrti testlethez kldtk fellvizsglatra,
gyakran nehezen fogadtk el, ill. lttk be a msodfok esetleg eltr vlemnyt.
Az llamigazgats, ill. kzigazgats gyakorlata sok terleten jelentsen mdosult a rendszervlts ta, s
br az eljrsmenet f lpsei nagyjbl kvetik a rgi gyakorlatot, az alkalmazs szellemisge sok j
vonst tartalmaz, amit az oktatsi szolgltatsok s a beiskolzs terletn is fontos figyelemmel ksrni.
A jelen eljrsmenetet a 2004. vi CXL. Trvny a kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos
szablyairl (tovbbiakban: Ket.) tartalmazza.
A trvny alapvet clja, hogy az gyfelek rdekeit szolglja: az eljrsi terheiket knnytse, jogaik
rvnyeslst segtse el, szmukra tegye egyszerbb, gyorsabb s tlthatbb a kzigazgatsi
eljrst. [Ket. V.] Azt is leszgezi a trvny, hogy a kzigazgatsi hatsgi eljrs erteljesebben juttassa
kifejezsre a kzhatalom szolgltat funkcijt, s nyissa meg az utat a gyors s egyszer intzkeds
eltt. [Ket. 1.bek.] Annak rdekben, hogy az gyfl jogi ismereteinek hinyos volta miatt ne kerljn
htrnyos vagy kiszolgltatott helyzetbe, a Ket. a kzigazgatsi hatsg ktelessgv teszi az gyfl
tjkoztatst jogairl, ktelessgeirl. Ez a kitantsi ktelezettsg azonban nemcsak a Hatrozatban
foglalt figyelemfelhvsokra vonatkozik (pl. a fellebbezs lehetsgrl val tjkoztatsra), hanem az
eljrs egsz tartama alatt minden fontosabb eljrsi cselekmny kapcsn szksges. [Ket. 5. rtelmez
szveg]
Mindezt figyelembe vve szksges, hogy mr az SzRB-nl megtrtnjk a szl tjkoztatsa nemcsak
arrl, hogy fellebbezst nyjthat be, hanem arrl is, hogy hov kell azt benyjtania, fellebbezsnek mit
kell tartalmazni, kell-e illetket lernia, stb. Fontos volna, hogy a szlk mindezen informcikat egy
tjkoztat fzetecskben elolvashassk, magukkal vihessk. Jelenleg nem rendelkeznk ilyen
tjkoztat fzettel, de ennek egysges szempont elksztse fontos jvbeni feladat.
A fellebbezssel megtmadott Hatrozatban foglalt jogok nem gyakorolhatak, s a fellebbezsnek a
Hatrozat vgrehajtsra halaszt hatlya van. [Ket. 101. (1)] Ez esetnkben azt jelentheti, hogy ha pl.
az elsfok hatrozat ktelezte a szlt, hogy gyermekt gygypedaggiai iskolba rassa be, de ez
ellen fellebbezett, akkor, amg a msodfok hatrozat meg nem szletik, a gyermeknek eredeti iskoljba
kell jrnia. Gyakran fordul el, hogy ezt a trvnyi paragrafust nem tartjk be, s a gyermek gy sehova
sem jr iskolba. Ez az eljrs nemcsak trvnytelen, hanem a gyermek fejldse szempontjbl
kifejezetten htrnyos. A SzRB-nek el kell segtenie, hogy ilyen eset ne fordulhasson el.
A fellebbezsi krelmet az gyflnek annl az elsfok kzigazgatsi hatsgnl kell elterjesztenie,
amely a srelmesnek vlt dntst meghozta. [Ket. 102. (1)]
A hatsg, dntst mdosthatja ill. visszavonhatja anlkl, hogy azt felterjeszten a fellebbezs
elbrlsra jogosult szervhez s sajt hatskrben eljrva hozhat j dntst (Hatrozatot) abban az
esetben, ha a fellebbezsi krelemben foglaltakkal egyetrt. [Ket. 103. (2)]
Ez lehetsget ad arra, hogy egyszersdjk az eljrs, tehermentesljn a fellebbezs elbrlsra
jogosult szerv, a jegyz gyakorolhassa azt a jogt, hogy a helyi krlmnyek figyelembevtelvel
segtsget nyjtson a gyermek iskolztatsnak a szl s a gyermek szmra is kedvez megoldshoz.

16

Abban az esetben azonban, ha a jegyz nem l ezzel a jogval, mert az elsfok dnts helyben hagysa
a sajt vlemnye is, akkor fel kell terjesztenie a jogorvoslati krelmet a fellebbezs elbrlsra jogosult
szervhez, vagyis a msodfok hatsghoz. A msodfok hatsg (a kzigazgatsi hivatal) az eljrsba
szakrtket vonhat be.
A jegyz hatrozata ellen benyjtott fellebbezs alapjn indtott eljrsban a kzigazgatsi hivatal
megkeressre szakrtknt az illetkes SzRB tovbb az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Gyakorl
Gygypedaggiai s Logopdiai Szakszolglat, Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai
Szakmai Szolgltat Intzmny (rvidtve: GYOSZI) jr el. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 21. (1) (2)
(3) ] Az intzmny mai neve: ELTE Gygypedaggiai Fiskolai Kar Gyakorl Gygypedaggiai
Szolgltat Intzmny Gyakorl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg.
A msodfokon eljr szerv, a megyei (fvrosi) kzigazgatsi hivatal vezetje az elsfok dntst
helyben hagyja, megvltoztatja vagy megsemmisti j, msodfok Hatrozatban, amely ellen
fellebbezsnek mr nincs helye. Az gyfl csak jogszablysrtsre hivatkozssal krheti a kzigazgatsi
gyekben eljr illetkes brsgtl a hatsg jogers Hatrozatnak fellvizsglatt. [Ket. 109. (1)]
Nagyon fontos krlmny, hogy egy demokratikus jogllamban az llampolgrnak adott esetben a
fogyatkos gyermek szljnek trvnyben biztostott joga van rdekei kpviseletre. Errl tjkoztatst adni s a jogorvoslati utat trvnyes keretek kzt betartani minden kzremkdnek feladata. Az
is nagyon fontos azonban, hogy a beiskolzsi gyek, a sajtos nevelsi ignybl fakad tbbletszolgltatsok megtlsnek krdse ne brokratikusan, ne hatsgi fenyegetssel, rendri kzremkds
kiltsba helyezsvel trtnjk, hanem kzs megbeszlsen, meggyzsen alapul egyezsgkeresssel,
minden szerepl (szl, gyermek, iskola, pedaggus) rdekt sokoldalan figyelembe vve.

IRODALOM
BUNDSCHUH, K. (1999) Praxiskonzepte der Frderdiagnostik. Klinkhardt, Bad Heilbrunn
BUNDSCHUH, K. (2002) Heilpdagogische Psychologie. 5. Kap. Heilpdagogische Diagnostik als
Frderdiagnostik. Ernst Reinhardt Verlag 3. Afj. Mncen-Basel
GEREBEN Ferencn (2004) Diagnosztika s gygypedaggia. In Gordosn Szab Anna (szerk.) Gygyt
pedaggia. Medicina Knyvkiad, Budapest, p.87-104.
GOODMAN, R. (1998) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Magyar vltozat: Ernyek s gondok
krdv (SDQ-Magy.) Az tmutat s a krdv letlthet az SDQ honlaprl: www.sdqinfo.com
KORNMANN, R., MEISTER, H., SCHLEE, J. (1994) Frderungsdiagnostik. Schindele, Heidelberg
LNYIN ENGELMAYER gnes (szerk.) (1978) az thelyezsi vizsglat I. Oktatsi Minisztrium, Budapest
LNYIN ENGELMAYER gnes (1988) A pszicholgiai s a pedaggiai diagnosztika nhny elmleti krdse.
In Torda gnes (szerk.) Pszichodiagnosztika I., Tanulmnyok a gygypedaggiai llektan
pszichodiagnosztikai eljrsainak krbl. Tanknyvkiad, Budapest, p.5-12.
LNYIN ENGELMAYER gnes (1989) A kpessgek s tulajdonsgok diagnosztizlsa. In Gerebenn Vrbr
Katalin, Vidkovich Tibor (szerk.) A differencilt beiskolzs nhny mreszkze. Akadmiai Kiad,
Budapest, p.5-11.
MESTERHZI Zsuzsa (2004) A gygypedaggiai folyamatrl. In Gordosn Szab Anna (szerk.) Gygyt
pedaggia. Medicina Knyvkiad, Budapest, p.19-40.
MOSER, V., VON STECHOV, E. (Hg.) (2005) Lernstands- und Entwicklungsdiagnosen. Diagnostik und
Frderkonzeptionen in sonderpdagogischen Handlungsfeldern. Klinkhardt, Bad Heilbrunn
SZAB Pl (szerk.) (1981) Az thelyezsi vizsglat II. Mveldsi Minisztrium, Budapest
VIDKOVICH Tibor (1990) Diagnosztikus pedaggiai rtkels. Budapest, Akadmiai Kiad

17

1 SZ. MELLKLET

18

19

20

21

2.

(Gygy)pedaggiai diagnosztikai
alapfogalmak a tanuls
s a tanulsi sikertelensg
alaprtelmezse
MESTERHZI ZSUZSA, GEREBEN FERENCN

2.1. A (GYGY)PEDAGGIAI DIAGNOSZTIKAI MUNKT


SEGT ALAPFOGALMAK
Osztlyozsi rendszerek llapotler fogalmak

MESTERHZI ZSUZSA

A (gygy)pedaggiai diagnosztikai munkt segt alapfogalmakrl, ezen bell klnsen az


osztlyozsi rendszerekrl, illetve az llapotler fogalmakrl azrt szksges ez az sszefoglal
ttekints ebben a kziknyvben, mert a diagnosztikai gyakorlatban szmos fogalom eltr
rtelmezse tapasztalhat. Ez megnehezti a szakvlemnyek/szakrti vlemnyek sszehasonltst, illetve a gygypedaggiai fejleszt s terpis munka megtervezst, a legclszerbb eljrsok kivlasztst. Ezt a problmt a BNO-10 kdok (Betegsgek Nemzetkzi
Osztlyozsa X. revzija) egysges hasznlata sem sznteti meg, mivel a gygypedaggiai
fejleszt s terpis gyakorlatban alkalmazott szakkifejezsek kre tgabb, mint a BNO-10
kdokhoz rendelt tmr meghatrozsok. Indokolhat a tmavlaszts azzal is, hogy a
diagnosztikai munkban rintett gygypedaggiai szakemberek ignylik az alapfogalmak

22

pontos krlhatrolst, mivel a BNO-10 a betegsgek nemzetkzi osztlyozst tartalmazza, a


gygypedaggiai diagnosztikai s fejleszt/terpis munka pedig nem orvosi, hanem elssorban (gygy)pedaggiai szempont fogalmakkal dolgozik. A egysgesen hasznland
fogalmak irnti ignyt a kvetkez gyakorlati pldk is altmasztjk.
Az ELTE Gygypedaggiai Fiskolai Kar Gyakorl Gygypedaggiai Szolgltat Intzmny
Gyakorl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsga 2000-2004 kztt vgzett munkjnak
tapasztalatait sszegz tanulmnyban a kvetkezk olvashatk a diagnzisok elemzse
tmakrben:
A 2000/2001. vben az llamigazgatsi eljrs keretben vizsglt 66 gyermek (az sszes
vizsglat 51%-a) megtlsekor 45 gyermeknl (68%) vltoztatta meg az eredeti diagnzist az
intzmny (Nagyn, 2005, 3). A tanulsi zavaron bell nem egyrtelm, hogy mikor, mirt,
kit rtkelnek a kollgk a kevert, a nem meghatrozhat, illetve a jl krlrt tanulsi zavarok
bizonyos tpusainak a krbe. Problematikus a figyelemzavar nll s trsul tpusainak a
diagnosztizlsa is. (uo. 4). Tbbszr emltett problma a BNO kdok hasznlata. Lehet-e,
mikor, milyen esetben tbb kddal lerni a gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi problmt?
() Minden osztlyozsi rendszernl a kdok lert elnevezsn kvl az alkalmazsban nagy
szerepe van a diagnosztikus gyakorlatnak s a szakemberek ltal kzsen meghatrozott
konvenciknak () az intzmny vizsglatai azt bizonytjk, hogy nagyfok eltrsek
tapasztalhatk a kdok s jelentsk hasznlatban (uo. 8).
A 2002/2003. vben: 63 esetben a tanulsi zavar kevert tpus formit kellett tisztzni. Ezen
bell, szmossgt tekintve, a kevert tpus fejldsi zavar, illetve az iskolai kszsgek kevert
zavara jelenik meg nagyobb arnyban (uo. 18). a fellvizsglatokon is visszatr problma,
hogyan rtelmezzk az idsebb gyermekeknl a specilis tanulsi zavar tneteit, illetve a csak
maradvnytneteket mutat gyermek esetben az iskolai plyafuts konzekvenciit (uo. 21).
A 2003/2004. vben: Megfontoland lenne a BNO-ban lefektetett differencildiagnosztikai
szempontok alaposabb tgondolsa, az egymst definci szerint kizr kategrik egyms
mellett szerepeltetsnek elkerlse cljbl. () A diagnzis kialaktsa sorn indokolt lenne
a hagyomnyos orvosi modellen alapul gondolkodsmdhoz kpest korszerbb, a
pszicholgiai szempontokat is rvnyre juttat DSM-IV diagnosztikai kritriumok revidelt
vltozatnak nagyobb sly alkalmazsa (uo. 26).
A fentiekbl is lthat, hogy a BNO-10 s a DSM-IV. ismerete s hasznlata mellett szksges
a gygypedaggiai diagnosztikus s fejleszt/terpis gyakorlatban alkalmazott tovbbi
osztlyozsi fogalmak egysges hasznlata. A gygypedaggiai szaknyelv kialakulsra s
folyamatos vltozsra hatst gyakorolnak a trsszakmk szakkifejezsei, ugyanakkor folyamatosan gazdagodik, alakul a gygypedaggia sajt szakkifejezseinek gyjtemnye, illetve az
tvett kifejezsek tartalmnak sajtos gygypedaggiai szempont rtelmezse.

2.1.1 A WHO osztlyozsi rendszerei


A WHO (World Health Organization, az ENSZ keretben mkd Egszsggyi Vilgszervezet)
1980-ban elfogadott osztlyozsi rendszere (International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps: ICIDH) az tlagostl eltr fejlds gyermeket/felnttet alapveten
hrom tudomny s hrom gyakorlati terlet szempontjbl vizsglja (Speck, 2003, 197). Ez az
osztlyozsi rendszer kt vtizeden t jelents hatst gyakorolt a magyar gygypedaggiai
fogalomalkotsra. A diagnosztikus gyakorlatban az albbi fogalmak differencildtak.

23

A)

A BIOLGIAI/TESTI

LLAPOT/FOLYAMATOK SZEMPONTJBL

Ebbl a szempontbl meghatroz az orvostudomny s az orvosi gyakorlat (diagnzis, terpia).


Az elvltozs (anatmiai, genetikai, stb.) gyjtneve: srls.
Srls (Impairment): Idszakos vagy lland anatmiai, lettani, genetikai vesztesg vagy
rendellenessg; a srls a biolgiai mkds zavart idzi el.
Megjegyzs: A magyar fordtsokban a srls kifejezs helyett esetenknt a krosods kifejezst
hasznljk.

B)

A PSZICHIKUS/LELKI

LLAPOT/FOLYAMATOK SZEMPONTJBL

Ebbl a szempontbl meghatroz:


a pszicholgiatudomny s a pszicholgiai gyakorlat (diagnzis s terpia). Az elvltozs
gyjtneve: zavar (pl. figyelemzavar, viselkedszavar, kpessgzavar),
a gygypedaggia-tudomny s a gygypedaggiai gyakorlat (diagnzis s terpia). Az
elvltozs gyjtneve: fogyatkossg (pl. rtelmi fogyatkossg).
A pszichikus llapotokban bekvetkez zavar, illetve fogyatkossg rszben kimutathatan
(diagnosztizlhatan) biolgiai srls kvetkezmnye, rszben nem mutathat ki (nem diagnosztizlhat) a biolgiai srls.
Fogyatkossg/kpessgzavar (Disability): Az rzkel, mozgsi vagy rtelmi funkcikhoz
szksges kpessgek rszleges vagy teljes, tmeneti vagy vgleges hinya; a fogyatkossg/kpessgzavar a specilisan humn funkcik zavarban mutatkozik meg.
Megjegyzs: A fogyatkossg megnevezs mellett/helyett a hazai gygypedaggiai szaknyelvben egyre gyakrabban hasznljk a kpessgzavar vagy a kpessgfejldsi zavar kifejezst.

C)

A SZOCILIS/TRSADALMI

LLAPOT/FOLYAMATOK SZEMPONTJBL

Ebbl a szempontbl meghatroz a szociolgia, a szocilpszicholgia, a szocilpedaggia, a


gygypedaggia-tudomny s ezek gyakorlati terletei.
Az elvltozs neve a gygypedaggiban (egyezen a WHO terminolgival): akadlyozottsg
(pl. tanulsi akadlyozottsg, rtelmi akadlyozottsg), ritkn elfordul a korltozottsg (pl.
mozgskorltozottsg); az egyb szocilis tudomnyokban s a gyakorlatban: a zavar kifejezs
a leggyakoribb (pl. szerepzavar, alkalmazkodsi zavar stb.).
Akadlyozottsg (Handicap): Az egyn kora, neme s trsadalmi szerepei szerint elvrhat
mindennapi tevkenysgek tarts neheztettsge; az akadlyozottsg (korltozottsg) a
trsadalmi funkcikban bekvetkez zavar.
Megjegyzs: A magyar fordtsokban klnsen az orvosi szakirodalomban az akadlyozottsg kifejezs helyett inkbb a rokkantsg, a rehabilitci terletn a korltozottsg kifejezst hasznljk.
A hrom szempontnak megfelelen a gygypedaggiban hrom alapfogalom
hasznlata a leggyakoribb:
srls fogyatkossg (kpessgzavar) akadlyozottsg

24

Ez a hrom fogalom egymssal sszefggsben ll (gyakran ki is mutathat az oksgi sszefggs), de nem cserlhet fel egymssal. A hrom kifejezst nem lehet szinonimnak tekinteni.
Plda az oksgi sszefggsre: valamely perinatlis srls kvetkezmnye lehet a pszichikus
funkcik fejldsnek zavara (a kpessgek fejldsnek zavara, kpessgzavar), amelyek
egyttesen valamely fogyatkossgot (kpessgzavart) okoznak, s ennek lesz kvetkezmnye
az akadlyozottsg (pl. tanulsi akadlyozottsg).
A fenti rtelmezs szerint teht diagnosztikus szempontbl ugyanarrl a gyermekrl megllapthat, hogy srlt (a biolgiai funkcik zavara), hogy fogyatkos, kpessgzavart mutat (a
pszichikus funkcik zavara) s az is, hogy akadlyozott (a trsadalmi szerepek zavara). Az
orvosi, pszicholgiai s gygypedaggiai diagnzis teht akkor lesz teljes, ha megllaptja (vagy
kizrja) a srlst, feltrja a fogyatkossg/kpessgzavar struktrjt, slyossgt s megllaptja az akadlyozottsg terleteit s az ebbl kvetkez tennivalkat.
Megjegyzs: A magyar gygypedaggia 1980 utn figyelembe vette a WHO fogalomalkotsi
szempontjait, de nem trt t egysgesen a WHO ltal meghatrozott terminolgia hasznlatra,
hanem rszben megtartotta a mr kialakult szakkifejezseket, rszben elkezdett korbban nem
hasznlt kifejezseket tvenni a klfldi szakirodalombl, ebbl kvetkezen nem egysges a
fogalom/szhasznlat. A WHO ltal meghatrozott fogyatkossg/kpessgzavar fogalmat,
amelyet a WHO csak a pszichikus dimenzi szempontjbl hasznlt, a magyar gygypedaggia
tovbbra is olyan ffogalomknt rtelmezte, amely magban foglalja a srls, fogyatkossg/kpessgzavar, akadlyozottsg hrmassgt.
A fenti hrom fogalom kzl a fogyatkossg hasznlata a legltalnosabb a magyar gygypedaggiban, azonban ez a fogalom is tartalmi talakulson ment keresztl. A fogyatkossg
fogalmt mskpp rtelmeztk 1955-ben, mint amit ma jelent, 2006-ban. A fogyatkossg
fogalma korbban nem volt oly mrtkben differencilt, mint ma; magban foglalta (tartalmilag,
de nem megnevezetten) a srls s az akadlyozottsg jelentst is (Gordosn-Mesterhzi,
1983; Mesterhzi, 1985). A fogyatkossg gyjtfogalom vrhatan a tovbbiakban is megmarad a magyar szaknyelvben. Ennek tbb indoka is van:
a magyar nyelvhasznlat, a gygypedaggiai szaknyelv s a jogi szablyozs nyelve ltalnosan alkalmazza,
a WHO legjabb (2001) osztlyozsi rendszere megtartotta ezt a kifejezst (a magyar
fordtsokban ktfle elnevezs olvashat: fogyatkossg, illetve kpessgzavar),
tartalmilag ezt a fogalmat rjk le ms nyelvterleteken is, mint a gyermek/felntt biopszicho-szocilis fejldsnek, llapotnak klnbz slyossg eltrseit,
az egyes segt trsadalmi alrendszerek (pl. egszsggy, szocilis gy) elnevezsnek
mintjra elfogadottan hasznlatos a fogyatkosgy kifejezs (ld. az j Orszgos Fogyatkosgyi Program tervezett).
A gygypedaggiai diagnosztikai s fejleszt/terpis gyakorlatban a fogyatkossg kifejezst
ugyanakkor egyre inkbb felvltja a kpessgzavar (vagy kpessgfejldsi zavar) kifejezs.
Ezt a nyelvi vltozst nemcsak a fogyatkossg kifejezs elhagysnak szndka indokolja,
hanem a fejleszts vagy terpia irnynak pontosabb megnevezsre val trekvs is (Lnyin,
1989).
Megjegyzs: A zavar fogalmnak ltalnos defincijt a szakirodalom nem hatrozza meg,
ugyanakkor mindhrom alapfogalommal (srls, fogyatkossg, akadlyozottsg) sszefggsben alkalmazzk, mint a definci rtelmez elemt (pl.: a srls a biolgiai mkds
zavara, ilyen lehet a keringsi zavar, az idegrendszer mkdsi zavara, stb.). Esetenknt
elfordul pszicholgiai, gygypedaggiai gyjtfogalmi rtelmezsben is, pl. viselkedsi zavar,
tanulsi zavar. Ilyen esetekben azonban magt a rendellenes jelensget s ennek klnbz
megnyilvnulsi formit kln definiljk (pl. az olvassi zavart s ennek formit).

25

A WHO 2001-ben nyilvnossgra hozta tovbbfejlesztett klasszifikcis rendszert, amelyet


szles kr s nemzetkzi szakmai vitk elztek meg. Ez a tovbbfejlesztett vltozat eredmnyezte a ma aktulisnak tekinthet fogalmi osztlyozst (International Classification of
Functioning, Disabilities and Health: ICF=A funkcikpessg, a fogyatkossg s egszsg nemzetkzi osztlyozsa: FNO), amely jabb llapotler szempontokat is bevezet. Ezek kzl
gygypedaggiai s szocilis szempontbl kiemelked a trsadalmi aktivits s participci
fogalmnak a megjelense. Lnyeges vonsa az egysk kauzlis rtelmezs helyett az llapot
komplex rtelmezse, belertve a szocilis kvetkezmnyeket is. A WHO osztlyozsi rendszerei a hazai gygypedaggia szmra is ismertt vltak (Lnyin 1996; Kullmann, 1999;
Gordosn 2004).

D)

ALAPFOGALMAK

MEGHATROZSA AZ

FNO-BAN

Funkcikpessg: a funkcionlis egszsg meglte, melynek kt komponense van:


testi funkcik
tevkenysg s rszvtel
Funkcionlis egszsg: a testi struktrk, valamint a testi s mentlis funkcik egszsgesek.
A funkcionlis egszsg zavara:
testi funkcik zavara: a struktra srlse
tevkenysg (aktivits) zavara: a tevkenysg akadlyozottsga
rszvtel (participci) zavara: a rszvtel akadlyozottsga
Fogyatkossg/kpessgzavar (Disability): a funkcikpessg (ld. fent) kt komponensnek
zavara.
Megjegyzs: A fenti rtelmezs szerint a fogyatkossg (disability) mellett/helyett gyakori a
kpessgzavar (kpessgfejldsi zavar) kifejezs hasznlata. Ma mg rtelmezsi problmt
jelenthet az, hogy a kpessg-fogalomnak nagyon szertegaz pszicholgiai s pedaggiai
(gygypedaggiai) irodalma van, amelyben klnbz rtelmezsek tallhatk a kpessg
fogalomra vonatkozan. Ezrt a kpessgzavar kifejezs egysges meghatrozsa szksges.

2.1.2 A tbbletjogot biztost osztlyozs


HOGYAN

FGG SSZE AZ EDDIGI MEGHATROZSOKKAL A SAJTOS

NEVELSI IGNY FOGALMA?


A sajtos nevelsi igny kifejezst a hazai jogalkotsban a kzoktatsrl szl (a 2003. vi LXI.
trvnnyel mdostott 1993. vi LXXIX.) trvny vezette be a korbban mr szles krben
ismert specilis nevelsi szksglet nyelvi talaktsval. Ez az talakts azonban fogalmi
vltozst is jelentett. A sajtos nevelsi igny (tovbbiakban: SNI) a jogszably rtelmezse
szerint nem diagnosztikus kategria, hanem egy olyan gyjtfogalom, amelynek alkalmazsval
a fogyatkos gyermekek/tanulk szmra a kzoktatsi intzmnyekben tbbletjogokat (kltsgvetsi tbbletforrsokat) biztostanak. Az SNI meglte akkor llapthat meg, ha az orvosi,
pszicholgiai (gygy)pedaggiai diagnosztikai eljrsokkal a kzoktatsi trvnyben felsorolt

26

fogyatkossgok s egyb zavarok megllapthatk. Sokan helytelenl rtelmezik az SNI


fogalmt, s azt gondoljk, hogy ezzel ki lehet vltani a fogyatkos kifejezst. Gyakran mg
azt is hozzteszik, hogy az SNI hasznlata nem olyan megblyegz. Ez flrerts. Altmasztskppen rdemes rviden sszefoglalni a szban forg kifejezs nemzetkzi trtnett.
Az amerikai s az angol szakirodalomban 1978-tl hasznljk az exeptional educational needs
(= klnleges nevelsi szksglet) kifejezst (elsknt az n. Warnock Reportban), amelyet a
special educational provision (= specilis nevelsi intzkedsek) trvnyi bevezetse cljbl
alkalmaztak. Ennek nyomn 1981-ben Angliban mr jogszablyban is megjelent a special
educational needs kifejezs hasznlata, amit a fogyatkos gyermekek integrlt nevelsi feltteleinek megteremtse cljbl vezettek be. Nmetorszgban a fejleszt diagnosztikai eljrsok
elterjesztse utn 1994-ben fogalmaztk meg a sonderpdagogischer Frderbedarf (=
klnpedaggiai, gygypedaggiai fejlesztsi szksglet) kifejezst, amelynek ketts clja volt:
az alaposabb indoklsi ktelezettsg a kln fejlesztsre vonatkozan, illetve az ltalnos
iskolkon belli tanuls.
segt rendszer ktelez kialaktsa, s az ehhez szksges anyagi forrsok megteremtse.
A spezielle Erziehungsfordernisse (= specilis nevelsi kvetelmnyek) megllaptsnak
elrsa (szigor diagnosztikai folyamat alapjn) csak 1997-ben jelent meg a nmet oktatsi
jogban. Az OECD - indiktorok kztt 2000-ben vezettk be a specilis oktatsi-nevelsi
szksgletek meghatrozst. Ennek alkalmazsa orszgonknt bizonyos mrtkig eltr
(Speck, 2003).
Az SNI hazai bevezetsnek elzmnyei voltak: a specilis nevelsi szksglet kifejezs a
szakirodalomban jelent meg elszr. Kezdetben az volt a felttelezs, hogy a specilis nevelsi
szksglet felvltja a fogyatkossg fogalmt. Ez a feltevs azonban nem igazoldott be (Illys,
1998; Csnyi, 2003). Ezzel szemben a fogalom bevezetsnek kezdeteitl kialakult a specilis
nevelsi szksglet gygypedaggiai tartalm rtelmezse is, amely a jogi elrsokon tl a
specilis segtsgnyjts terleteinek meghatrozsra, egyni alkalmazsra irnyul, elvrva s
lehetv tve az individulis adottsgok maximlis figyelembevtelt. Napjainkban ez a fogalom
tovbb tgul a pedaggiban az egyni nevelsi szksgletek meghatrozsnak irnyban.
Megjegyzs: A kzoktatsi trvnynek a fogyatkossgra s hatros terleteire vonatkozan
nincs sajt fogalmi rendszere, hanem tvette a szakmai nyelvhasznlatot, ezrt lekpezi azt a
fogalmi rendezetlensget, ami a gygypedaggiai szakma fogalomhasznlatt jellemzi.
Ugyanakkor tvette a nemzetkzi gyakorlatot s nagyon helyesen jogi rtelemben hasznlja
a sajtos nevelsi igny (korbban: specilis nevelsi szksglet) kifejezst.

2.1.3 A BNO s a DSM-IV. osztlyozsi rendszere


HOGYAN

FGG SSZE A FOGYATKOSSGOK GYGYPEDAGGIAI SZEM-

PONT OSZTLYOZSA S A MENTLIS ZAVAROK ORVOSI, PSZICHOLGIAI


OSZTLYOZSA?
A mentlis zavarok orvosi s pszicholgiai szempont diagnosztizlst szablyoz BNO-10 s
ennek alkalmazst elsegt DSM-IV clja a diagnosztikus kategrik vilgos, egyrtelm
lersa, annak rdekben, hogy a klinikusok s a kutatk a klnfle mentlis zavar miatt
rintett szemlyeket egysgesen tudjk diagnosztizlni, tanulmnyozni s kezelni. A legtbb
DSM-IV zavar rendelkezik numerikus BNO-10 kddal.

27

A BNO-10 s a DSM-IV az orvosi (s a pszicholgiai) praxisban hasznlatos. Hasznlatuk egyik


praktikus eredmnye az, hogy lehetv teszi a statisztikai adatgyjtst, valamint a klnbz
orszgok adatainak sszehasonltst. Ebbl kvetkezen a (gygy)pedaggiai diagnosztikai
gyakorlatban is ismerni kell a kzvetlenl gygypedaggiai vonatkozs leggyakoribb kategrikat ezek: mentlis retardci, tanulsi zavarok, motoros jrtassg zavarai, kommunikcis
zavarok, pervazv (tfog) fejldsi zavarok, figyelemhinyos s diszruptv viselkedsi zavarok,
illetve ezek alcsoportjai. A felsorolt mentlis zavarok s az egyes alcsoportok diagnosztikus
kritriumainak lersa rvid, az rtkelshez a megfelel szakmai kompetencia s a hasznlati
tmutat alapos ismerete szksges. A BNO-10 s DSM-IV egyes kifejezsei eltrnek a
gygypedaggiai szakkifejezsektl (pl. mentlis retardci), ms esetekben hasonltanak, vagy
megegyeznek azokkal (pl. az aritmetikai kszsgek zavara, az iskolai kszsgek kevert zavara
stb.).
A gygypedaggiai diagnosztikai gyakorlat a felsorolt fenti kategrik tbbsge esetn sajt
vizsgl eljrsokat s sajt szaknyelvet alaktott ki. Ezrt szksges, hogy a fogyatkossgok
(kpessgzavarok) diagnosztizlsban egyttmkd szakemberek (orvos, pszicholgus,
gygypedaggus, esetenknt ms szakemberek is) ismerjk (ssze tudjk hasonltani s el
tudjk klnteni) a sajt s a msik szakember kompetencijnak megfelel szakkifejezseket.
Ezt a kvetkez pldval lehet megvilgtani. A DSM-IV kategrii kztt tallhat Mentlis
retardci, fokozatai: enyhe (IQ 50/55- kb. 70), mrskelt (IQ 35/40-50/55), slyos (IQ 20/2535/40), igen slyos (IQ 25 alatt). A gygypedaggiai terminolgia szerint nem mentlis
retardcirl beszlnk, hanem rtelmi fogyatkossg-rl, amelynek slyossgi fokozatai
hozzvetleg megegyeznek az elbbi IQ svokkal, azonban tnettani szempontbl s a
fejleszthetsg, nevelhetsg szempontjbl lnyegesen tbb tartalmi elemmel s aspektussal
rendelkeznek (BNO-10, 1994; DSM-IV, 1997).
Megjegyzs:
A DSM-IV kevs kivteltl eltekintve (ilyen pl. a mentlis retardci) a zavar kifejezst
hasznlja a diagnosztikus kategrik megnevezsre.
A DSM-IV eredeti nyelve az angol. A magyarra fordtott kiadsban tlnyoman az orvosi,
kisebb mrtkben a pszicholgiai szakkifejezsek jelennek meg.

2.1.4 A kevss definilt osztlyozsi fogalmak


A felsorolt osztlyozsi rendszerek (WHO, BNO-10; DSM-IV) az egyes kategrikat ltalban
tovbbi alcsoportokra bontjk. Az alcsoportok ltrehozsnak egyik jellemz szempontja a
slyossg szerinti csoportosts. Az alcsoportokat vagy pontos mrszmokkal (pl. IQ)
hatroljk krl, vagy jellemz ismrvekkel (pl. a pontosan lerhat tnetek tpusai, sokasga).
A hazai gygypedaggiai diagnosztikai gyakorlat is alkalmaz olyan llapotjellemzket, amelyek
rszben a fejlds eltrseire, az llapot slyossgra, rszben pedig a gyermek szmra
nyjtand kln segtsg tpusra, intenzitsra, gyakorisgra vonatkoznak. Ezek a fogalmak
elssorban olyan esetekben jelennek meg, amikor a fogyatkossg egyrtelmen vagy nagy
biztonsggal kizrhat, azonban a gyermeknl a fejldsben, az iskolakszltsg (iskolarettsg) kialakulsban, vagy az iskolai tanulsban elmaradsok, illetve nehzsgek mutatkoznak.

28

ELMARADS
A fogyatkossg s akadlyozottsg kizrsa mellett megllapthat fejldsi s/vagy tanulsi
elmaradst mutat gyermekeknl/tanulknl a felzrkztats az vodban, illetve az iskolban
trtnik, melynek szksgessgt a nevelsi tancsad llaptja meg.

NEHZSG
A fogyatkossg s akadlyozottsg kizrsa mellett a tanulsban nehzsget mutat (vods
vagy iskolskor) gyermek/tanul a nevelsi tancsad s egyb pedaggiai szakszolglatok
fejleszt, terpis segtsgt ignyli.
Mind az elmarads, mind a nehzsg megllaptsakor lehetsg szerint szksges lerni (a
megfigyels, kikrdezs, vizsglat alapjn) az elmarads s a nehzsg mrtkt, tartssgt, a
megsegts formit, valamint azt is, hogy a megsegtst a gyermeket/tanult nevel intzmnyen bell, csupn felzrkztatssal, vagy a nevelsi tancsadban, vagy gygypedaggus bevonsval kell-e megvalstani.

ZAVAR
ltalnos rtelmezs szerint a zavar valaminek a mkdsben, folyamatban bell szablytalansg, rendellenessg. Hasznlata rendkvl kiterjedt. A BNO-10, illetve a DSM-IV alapfogalomknt hasznlja. Ms esetekben (pl. a WHO alapfogalmak esetben) a fogalmak tartalmi
meghatrozst segt kifejezs. A kpessgzavar kifejezst az ltalnosan elterjedt (a kzoktatsi
trvnyben egyrtelmen hasznlt) fogyatkossg kifejezs helyett/mellett kezdik alkalmazni.

2.1.5 A tanulsi problmk, tanulsi nehzsgek


(gygy)pedaggiai szempont osztlyozsa
Ez a fejezet elssorban az iskolai tanulsi problmkkal, tanulsi nehzsgekkel foglalkozik, de
rtelemszeren lehet alkalmazni az vodskorban megmutatkoz, tanulsi problmkat elre
jelz fejldsi elmaradsok esetn is.

FBB

OSZTLYOZSI SZEMPONTOK

A tanulsi problmk, tanulsi nehzsgek, iskolai teljestmnyzavarok kategorizlsra


klnbz szempontokat alkalmaznak. Ilyenek pldul:
az iskolai tantervi kvetelmnyekhez viszonytott elmarads mrtke,
a klnbz kpessgek terletn mutatkoz elmarads tnetei,
a kivlt okok szerinti osztlyozs (pl. betegsgek, elhanyagol nevels),
a gyermeknek nyjtott segtsg hasznostsnak mrtke,
a fejleszts, terpia hatkonysga a mrsi eredmnyek alapjn,

29

a kialakuls folyamata a gyermek biogrfijnak esemnyeiben.

A TANULSI

PROBLMK, NEHZSGEK LEGGYAKORIBB TPUSAI

A nehezen tanul gyermekek tanulsi problmival foglalkoz gygypedaggiai szakirodalom


ltalban hrom tpusba sorolja a tanulsi nehzsgeket, illetve a hrom tpuson bell tovbbi
alcsoportokat klnt el. A tanulsi nehzsgek hrom tpusa jl sszehasonlthat, illetve
krlhatrolhat a tnetek, a leggyakoribb elidz okok, az elfordulsi gyakorisg, a
megelzs/segts, valamint a vrhat eredmnyek szempontjbl. A tmakrt kutat szerzk s
a diagnosztikus gyakorlatban dolgoz szakemberek kztt eltr llspontok alakultak ki a
hrom tpusba tartoz gyermekek/tanulk intelligencia-vezetbe sorolsa tekintetben. Ebbl a
szempontbl nem lehet egyrtelmen sztvlasztani a hrom tpust, mivel az intelligencia
vezetek tekintetben bizonyos tfedsek tapasztalhatk.
a) Tanulsi elmarads/gyengesg
Tnetei: A kultrtechnikk neheztett megtanulsa, egyes tantrgyakban az iskolai tanuls
gyengesge, eredmnytelensge; trsulhat hozz a gyermek problmt okoz viselkedse. A
tnetek az iskolskor eltt kevss mutatkoznak, de eljelz tnetek megfigyelhetk. Az
tlagosnl valamivel alacsonyabb intelligenciaszint mellett fordul el ltalban.
Leggyakoribb elidz okok: Htrnyos szocilis krnyezet, elhzd betegsg, gyakori
iskolavlts, a csaldi letben bekvetkez vlsgok (illetve ezek halmozdsa), teht elssorban a gyermek krnyezetbl szrmaz okok.
Elfordulsi gyakorisg: A tankteles npessg 10%-a.
Megelzs, segts: Differencilt fejleszts (ezzel kapcsolatban eseti tancsads a fejleszts
terleteire vonatkozan), a szlk s az osztlytant rendszeres egyttmkdse, az iskolai
teljestmnyek folyamatos nyomon kvetse, a tanulsi motivci erstse, a gyermek
egszsgi llapotnak orvosi ellenrzse, szocilis szolgltatsok ignybevtele.
Vrhat eredmnyek: A krnyezeti tnyezk javtsa s komplex (gygy)pedaggiai segts
hatsra a tanulsi eredmnyek lass javulsa.
b) Tanulsi zavar
Tnetei: A tanuls egyes rszterletein jelennek meg, klnsen az olvass, rs vagy a
matematika trgyakban, illetve a beszdtanuls terletn; ezekben a trgyakban feltn a
gyermek tanulsi eredmnytelensge; egyb tanulsi terleteken jobb eredmnyek is elrhetk.
A sikertelen tantrggyal kapcsolatos tanulsi motivcis problmk s viselkedsi problmk
megjelenhetnek. Az eljelz tnetek mr az vodskorban egyrtelmen megmutatkoznak.
Egyes alcsoportjai a modern szakirodalom, illetve a DSM-IV szerint brmely intelligencia-szint
mellett elfordulhatnak.
Leggyakoribb elidz okok: A pszichikus funkcik fejletlensgnek, retlensgnek htterben
ltalban korai eredet neurolgiai, neuropszicholgiai okok diagnosztizlhatk.
Elfordulsi gyakorisg: A tankteles npessg 2-3%-a.
Megelzs, segts: Korai felismers, fejleszt foglalkozsok, specilis terpis eljrsok, klnbz kompetencij szakemberek (orvos, pszicholgus, gygypedaggus) egyttmkdse, az
vodapedaggus s a tantk/tanrok szmra rendszeres tancsads, a szlk bevonsa a
fejlesztsbe, a kzoktatsi trvny ltal lehetv tett kedvezmnyek (rtkels, felments stb.)
biztostsa.

30

Vrhat eredmnyek: Hossz tvon fennmarad problma, azonban a rendszeres s komplex


fejleszts/terpia hatsra az iskolai teljestmny (az rintett tantrgyakban), illetve a tanulsi
motivci lassan javul. (Tpusainak rszletes lerst ld. a fejezet msodik rszben.)
c) Tanulsi akadlyozottsg
Tnetei: A tanuls minden terletn (szinte valamennyi tantrgyban) generalizltan, tfogan s
tartsan jelentkeznek. Klnsen jellemz a kognitv funkcik, valamint a beszd lassbb
fejldse, diszpraxis tnetek, a figyelem-sszpontosts s a viselkedsi problmkban
megmutatkoz szocilis tanuls nehzsgei. Ezek az eltrsek a tanulsi kpessg klnbz
mrtk elmaradst, zavart, illetve a tanuls akadlyozottsgt okozzk, sszefggsben a
krnyezeti hatsokkal.
Leggyakoribb elidz okok: Kisebb mrtk kzponti idegrendszeri srls (enyhe fok rtelmi
fogyatkossg) s/vagy tartsan htrnyos szocilis krnyezet miatt a neurolgiai rs
lelassulsa; a korai segtsgnyjts elmaradsa miatt megindulhat az elmaradsnak egy olyan
kumulcis folyamata, amelynek hatsra fokozatosan nvekedhet az letkori csoporthoz
viszonytott iskolai teljestmny elmaradsa.
Elfordulsi gyakorisg: A tankteles npessg 3-6%-a (attl fggen, hogy a diagnosztizlt
enyhe fok rtelmi fogyatkossg vagy a halmozottan htrnyos helyzet kvetkeztben
kialakul tanulsi akadlyozottsg elfordulsi gyakorisgt szmtjuk).
Megelzs, segts: Hosszan tart, rendszeres s intenzv gygypedaggiai fejleszts s terpia,
a tanulsi kpessg szintjhez igazod tanulsi mdszerek folyamatos alkalmazsa, a szocilis
htrnyok lehetsgekhez mrt cskkentse, az egszsgi llapot folyamatos ellenrzse, a
tanulsi motivci kialaktsa s megerstse, a korbbi stigmatizcis hatsok kompenzlsa.
A szlk egyttmkdse a gyakori szocilis nehzsgek ellenre is szksges.
Vrhat eredmnyek: Minl korbbi idben megkezdett rendszeres s komplex segtsgnyjts
esetn a tanulsi kpessg fejldse, javul tanulsi eredmnyek. Tovbbtanuls ltalban a
specilis szakiskolkban lehetsges (Mesterhzi, 1998; 2001).

2.1.6 A gygypedaggiai diagnzis tpusainak osztlyozsa


A gygypedaggiai diagnzis tpusait a vizsglat cljtl fggen lehet megvlasztani. Az albbi
sszefoglals rvid ttekintst ad a nemzetkzi gyakorlatban alkalmazott vlaszthat,
esetenknt kombinlhat diagnzis-fajtkrl (Kobi, 1999).
Ler diagnzis (llapotdiagnzis, sttuszdiagnzis): A cl a problmakr pontos s tfog
lersa a gyermek megfigyelsvel, kikrdezssel (szlk, pedaggusok stb.) s a korbbi
szakvlemnyek segtsgvel.
Osztlyoz diagnzis: Az adott problmakr jelensgeinek a rendszerezse a cl. Ez az eljrs
elssorban a differencil-diagnzist szolglja. Alcsoportjai: a.) fenomenolgiai lers (a f
tnetek sszefoglalsa), b.) topolgiai lers (pl. auditv figyelemzavar), c.) kronolgiai lers (a
srls, fogyatkossg, akadlyozottsg idpontjnak, ill. folyamatnak lersa), d.) etiolgiai
lers (az elidz okok feltrsa), e.) kvantitatv lers (a slyossgi fok meghatrozsa).
Funkcionlis diagnzis (folyamatdiagnzis): Az okok s krlmnyek hatsra kialakul
folyamatok sszefggseinek sszehasonlt vizsglata.
Oksgi (kauzlis) diagnzis: A kauzlis terpia s a szksges tanulsi stratgia megllaptsa
cljbl az okok komplexitsnak feltrsa trtnik.

31

Szelekcis diagnzis: A gyermek szempontjbl optimlis oktatsi intzmny kivlasztsa a cl,


a lehetsges intzmnyek pedaggiai programjainak ismerete alapjn.
Tpusalkot diagnzis: A cl a kpessgzavarok (kpessgszintek s tanulsi szintek), illetve az
akadlyozottsg mibenltnek a megllaptsa. (Gyakran tudomnyos vizsglatoknl is
alkalmazzk.)
Fejleszt (nevelhetsgi) diagnzis: A konkrt, rvid s hosszabb tv fejlesztsi feladatok
meghatrozsa a cl. Ez a diagnzis a gyermek potencilis fejldsi lehetsgeibl kiindulva
felvzolja az aktulis fejlesztsi tervet, a fejleszt eszkzket s a vrhat fejldsi eredmnyt.
Integrcis diagnzis: Integrlt nevels esetn megllaptja azokat a gygypedaggiai
feladatokat, amelyek szksgesek a gyermek fejldshez.
A hazai gygypedaggiai diagnosztikus elmlet s gyakorlat rszben megegyezik a fentiekkel,
rszben ms tpus, a komplex diagnosztikai eljrsokat preferl rendszerben foglalja ssze az
alkalmazott diagnzisokat (Gerebenn, 2004).

32

2.2. A TANULSI SIKERTELENSG PROBLMJA


GYGYPEDAGGIAI PSZICHOLGIAI MEGKZELTS
GEREBEN FERENCN

A hatvanas vek elejn, a tanktelezettsg mennyisgi mutatinak nvekedsvel prhuzamosan felmerlt a minsgi oktatsra val trekvs ignye, s ezzel sszefggsben fokozdott
az odaforduls a lemaradk, a sikertelenek problmja fel. Becslt adatok alapjn ismertt
s egyre gyakrabban hivatkozott vlt, hogy a tankteles kor populci 12-16 %-a nem kpes
megfelelni az iskolarendszer/ek elvrsainak. Ezt a soktnyezs krdst a pedaggia, a klinikai
gyermekpszicholgia, nevelspszicholgia a gygypedaggia, a szociolgia s az orvostudomny ms-ms szempontok, irnyzatok alapjn kzeltette meg. gy jtt ltre az a ma mr
hatalmas mennyisg szertegaz ismeretanyag, ami egyre nehezebb teszi az eligazodst a
jelensgkr valamely rszvel szembekerlk, fknt a gyakorl pedaggusok, pszicholgusok
s szlk, de a tma kutati szmra is. Az iskolakezds, a tovbbhalads, valamint a ksbbi
trsadalmi beilleszkeds pedig szorosan sszefgg a tanulsi sikeressg-sikertelensg
problematikjval, azoknak a jelensgeknek a megltvel, amelyet a tanulssal sszefgg
problmk krbe sorolunk. A szaknyelv s a fejlesztsi lehetsgek biztostsra trekv
diagnosztikus s pedaggiai-terpis tevkenysg folyamatban gyakran sszemosdnak a
nehzsg-elmarads-problma-zavar-akadlyozottsg fogalmak, amennyiben ezek alkalmazsa
nlklzi a tartalmi tisztzst, a szakmai konszenzus alapjn ltrejtt kritriumrendszer
alkalmazst.
A tmakrrel kapcsolatos epidemiolgiai problmkat jl tkrzi Gaddes rszben becslt
adatok, rszben klnbz szempont kutatsi eredmnyek alapjn vgzett ttekintse
(Gaddes, 1985). Eszerint az ltalnos iskols npessg mintegy 15%-nl ms hivatkozsok
esetn 10-14%-a kztt tallhat tanulsi problma, nehzsg. Ebben azonban a kzponti
idegrendszeri eredet, mentlis zavarral egytt jr tanulsi problmk, klnbz rszkpessgzavarok, beszdzavarok, nem-verblis kpessgzavarok s viselkedszavarok, ezeknek
halmozott elfordulsa, tovbb az alultplltsg, az elhanyagoltsg vagy a tanuls irnti
motivlatlansg miatt kialakul tanulsi problmk egyarnt jelen vannak.
A kzoktatsi trvny 121. (1) 29/b pontjban sajtos nevelsi ignynek minstett gyermekek, tanulk kivlasztsa alapvet differencildignosztikai krdseket vet fel. Evvel
sszefggsben vlik klnsen indokoltt
a tanulsi nehzsg
a tanulsi zavar
s a tanulsi akadlyozottsg jelensgnek elhatrolsa.
A trvnyi rtelemben pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan
s slyosan akadlyozott sajtos nevelsi igny gyermekek tartoznak abba a jelensgkrbe,
amelyet a tanulsi zavar, rszkpessgzavar-fogalomkr lefed.
A tovbbiakban a tanulsi zavar krdsvel foglalkozunk, amelyet az emltett jelensgekkel
sszefggsben viszonyfogalomknt is rtelmeznk.

33

2.2.1 A tanulsi zavar


Aki a tanulsi zavar jelensgnek elemzsre vllalkozik, nehz helyzetbe kerl. Nem azrt,
mintha kevs ismeretanyag llna rendelkezsre evvel kapcsolatban. A jelensg a hatvanas vek
ta amikor definilsa, tnettani, oki htternek kimunklsa elkezddtt intenzven kutatott. A nemzetkzi szakirodalomban terjedelmes az ilyen jelleg mvek szma. Ezek jelents
rsze fknt a nyelvi hozzfrs, valamint a tma elhanyagolt hazai kutatsi s kzoktatspolitikai vonatkozsai miatt kevss ismert, hinyosan plt be a pedaggiai s pszicholgiai
ismeretrendszerbe.
A tma nemzetkzileg elismert szakrtje Cruickshank (1983) munkssga ta napjainkban is
helytll a korbbi felvets, miszerint igen szks az elmleti jelleg, klnsen a szintetizls
ignyvel fellp munkk s tudomnyos vizsglatok szma. A gyakorl szakembernek nehz
eligazodni a problmk soksznsgben, a krds epidemiolgiailag is nehezen kezelhet. Az
ttekintst az egysges kritriumrendszer hinya is nehezti, s ebben szerepet jtszik
az egyes szaktudomnyok eltr kzeltsi mdja, terminolgijnak soksznsge,
a tanulsi alulteljestssel jellemezhet populci igen nagyfok heterogenitsa,
a gazdag elmleti s klinikai tapasztalati bzisra pl szerzi modellek kritikai
elemzsnek hinya,
a kpessgzavarok pedaggiai s pszicholgiai megkzeltsnek klnbzsge,
az etiolgiai faktorok soksznsge,
az intelligencihoz val viszony eltr rtelmezse,
valamint annak a krdsnek a tisztzatlansga, hogy az gynevezett hagyomnyos
fogyatkossgi kategrikhoz trsul tanulsi problmk mellett mennyiben tekinthet a
tanulsi zavar nll entitsnak az iskolai tanulsi neheztettsg problmakrn bell.

A TANULS

FOGALMNAK RTELMEZSE

Tekintettel a tanuls sorn zajl folyamatok sokflesgre a tanuls meghatrozsa igencsak


ltalnos lehet hangslyozza a tanuls llektanval foglalkoz szerzk egy rsze (Bednortz,
P., Schuster, M. 2006, 28.p.).
A meghatrozs a tanuls fogalmnak tg s szk rtelmezst egyarnt felveti. Tg rtelemben
a tanuls az interakcis trben ltrejv viselkedsvltozs. Szkebb rtelemben pedig
elssorban iskolai krnyezetben foly interakci, amely a tervszer szndkos ismerettads, a
tants folyamatban valsul meg s tapasztalatszerzssel, az informcik bvlsvel jr. Br a
pedaggia s a pszicholgia megkzeltsben a tanuls fogalmt illeten sok a kzs elem, a
pedaggia inkbb a tants, a tudstads s megszerzs szerept, a pszicholgia inkbb a
tanulst meghatroz folyamatok jelentsgt hangslyozza. A tanuls-fogalom rtelmezse
aszerint is vltozik, hogy a biolgiai s krnyezeti tnyezk klcsnhatsa a klnbz
pedaggiai/pszicholgiai koncepcikban hogyan fogalmazdik meg. rtelmezsnk szerint a
tanuls olyan, morfolgiailag s funkcionlisan meghatrozott viselkedsmd, amely motoros,
vegetatv, emocionlis, kognitv s szocilis folyamatok egyttesben megy vgbe. A tanulsi
kpessg egyfell genetikai faktoroktl, msfell a kzponti idegrendszer mkdstl, az rsi
folyamatok hatsra bekvetkez vltozstl, valamint attl a szkebb-tgabb krnyezettl
fgg, amelyben a gyermek feln. Ezltal vlik kpess arra, hogy a megszerzett ismereteit,
tapasztalatait teljestmnyeiben hasznostsa.

34

E komplex felttelrendszer teljeslsnek hinyossgai kvetkeztben teljestmnyzavarok


jhetnek ltre. Ezeknek egy rsze mr a fejlds igen korai szakaszaiban, a gyermek adott
mentlis sznvonaltl fggetlenl szrevehet, s htrnyosan befolysolja a kszsgek
kialakulst.
A gyermeki teljestmnyek teht olyan komplex pszichikus funkcik egyttes mkdsnek
kvetkezmnyei, amelyek egyszerbb mkdsi elemekbl plnek fel, s a krnyezet s a
felnvekv szervezet interakcijban alakulnak. Ezek bzisn szervezdnek a kpessgek s
kszsgek, amelyek az n. iskolai teljestmnyek, az olvass, rs-helyesrs, szmolstanuls
alapfelttelei. A rendelkezsnkre ll vizsgleljrsokkal, pszichometrikus mdszerekkel
ezek tbbsge jl mrhet, fejlettsgk mrtke, sznvonala megtlhet.
a) ltalnos megkzelts
A tanulsi zavar fogalmnak megalkotsa, a jelensg tnettannak lersa, mindaz a hatalmas
ismeretanyag, amely evvel kapcsolatban napjainkig sszegylt, szorosan sszefgg a
gygypedaggia egyik alapproblmjval, a szellemi retardci krdsnek kutatsval. Az
tvenes vek elejtl kezdd trsadalmi-gazdasgi konszolidci idszaka maga utn vonta a
minsgi oktats irnti ignyek nvekedst s felvetette az etiolgira s tnettanra tekintet
nlkl specilis oktatsra, gygypedaggiai nevelsre utalt gyermekek problmjnak
differencilt elemzst, illetve a kzoktatsi rendszerek talaktst az egyni specilis nevelsi
szksgleteknek megfelelen. Az orvostudomny s a pszicholgia mentlis folyamatok
tanulmnyozsval kapcsolatos kutatsi eredmnyei alapjn felismersre kerlt, hogy a
kpessgek letkoronknt vltoz sznvonala szorosan sszefgg az egyni fejlds
dinamikjval, a funkcirendszer egynre jellemz szervezdsvel, az egyn s krnyezet
interakcijval. A deprivlt krnyezeti felttelek neurolgiai srlshez hasonl
kvetkezmnyeket okozhatnak a tanuls folyamatban, a tanulsi kpessgek klnbz
mrtk vltozsait, tanulsi problmkat, neheztettsget idzhetnek el. Ezek a krdsek
keltettk fel a hatvanas vektl napjainkig a pszicholgia s a nevelstudomny kpviselinek
rdekldst s indtottk el egyb, az oktatsi rendszerek talaktsra, differencilt oktatsi
szolgltatsok ltrehozsra irnyul szakmai s civil trsadalmi trekvsek mellett, a tanulsi
zavar jelensgkrnek tanulmnyozst.
b) A tanulsi zavart magyarz elmletek
A tanulsi zavar jelensgnek pszicholgiai megkzeltst illeten a szakirodalom az egyes
szerzk, szakmai teamek nzeteit klnbz pszicholgiai s pedaggiai irnyultsg
koncepcik, elmleti megkzeltsek alapjn csoportostja. Ezek a nzetek a szerzk
tbbsgnek szles bzis elmleti megkzeltse miatt csak rszlegesen hatrolhatk el
egymstl tbbnyire annak alapjn, hogy a tanulsi zavar krdsben a pszicholgiai vagy
pedaggiai szempontokat, a kognitv, nyelvi, emocionlis vagy szocilis folyamatokat tekintike elsdlegesnek a jelensg lersnl. Evvel fgg ssze az is, hogy az elmleti megkzeltsek
egyes csoportjai kztt sok az tfeds.
A perceptuomotoros elmletek kpviseli szerint a tanulsi folyamat sikertelensgt a
perceptuomotoros rendszer elgtelen fejldse, az szlelsi s motoros modalitsok hinyos
sszmkdse, integrcijnak zavara hozza ltre.
A lingvisztikai elmletek azt hangslyozzk, hogy a tanulsi zavarok kialakulsban a nyelvi
kpessg zavara meghatroz szerepet jtszik. A kognitv folyamatok kztt kiemelt
jelentsget tulajdontanak a nyelvi folyamatoknak, az auditv szlels, az auditv
diszkrimincis kpessg, a beszdrts s kifejezs szerepnek, de nem hagyjk figyelmen
kvl a perceptuomotoros folyamatok hatst sem. A lingvisztikai irnyultsg megkzelts
kiemelten foglalkozik a tanulsi problmk (zavarok) s a diszlexia, a receptv s expresszv
diszfzia, a beszd klnbz zavarainak sszefggsvel. A lingvisztikai elmletek jelentsek
a tanulsi s nyelvi zavarok sszefggseinek feltrsban s a neuropszicholgiai irnyultsg
koncepcikhoz tbb szlon is kapcsoldnak (Gerebenn, 2005; Cspe, 2005).

35

A viselkedsllektani elmletek a tanulsi zavart alkalmazkodsi zavar kvetkezmnynek


tekintik s a szocializci hinyossgaival, elssorban a szociokulturlis krnyezet kedveztlen
hatsval hozzk sszefggsbe. Figyelmen kvl hagyjk azonban a krnyezeti s biolgiai
eredet folyamatok egyttes szerept a viselkeds szervezdsben, nem elemzik
differenciltan a krnyezeti s neurogn eredet viselkedszavarok (MCD, POS, hiperaktivitsfigyelemdeficit szindrma) tneteit, klnbz megnyilvnulsi formit, amelyek a tanulsi
kpessg- s viselkedszavarok esetben ms-ms pedaggiai tennivalt kvnnak meg.
A neuropszicholgiai elmletekben egszen ms jelleg megkzelts jelenik meg. Ezek a
tanulsi zavarok kialakulsnak, tnettannak egyfajta, mai tudsunk szempontjbl meg nem
kerlhet magyarzelvt is jelentik. Az agykutats legjabb eredmnyeinek terjedsvel
prhuzamosan egyre ismertebb vl neuropszicholgiai elmletek a tanuls s az idegi
folyamatok klcsnhatsbl indulnak ki. A tanulst az egysgesen mkd agyi funkcirendszer megnyilvnulsnak tekintik. A tanulsi zavart pedig a komplex, hierarchikusan
szervezett funkcirendszer egyes rszeinek zavaraknt rtelmezik, amelyek az emberi tevkenysgek s a viselkeds mkdsnek sajtos eltrseit idzik el. A neuropszicholgia
irnyultsg Lempp (1979), Schmidt (1977), Graichen (1979), Ayres (1979) s Myklebust (1963)
munkssgban fogalmazdott meg a legkifejezettebben, s ezekhez a kognitv
fejldsneuropszicholgiai kutatsok korszer ismeretekkel jrulnak hozz (Cspe, 2005).
Az orvostudomnyban, a gyermekpszichitria terletn az n. Strauss-szindrma jelensgnek
lersval mr a negyvenes vekben ismertt vlt az agysrlt gyermekek bizonyos csoportjt
jellemz neurogn eredet tanulsi kpessgzavarok tnetegyttese, amely az szlels, a
fogalom-, s szimblumalkots, illetve a nyelv folyamatainak zavaraiban fejezdnek ki, s
specilis pedaggiai megsegtst tesznek szksgess (Strauss, Lehtinen, 1947). A gyermekkori
pszichopatolgiai jelensgek elemzse, a tanulsi nehzsggel kzd gyermekek fejldsnek
nyomon kvetse alapjn, a krosods anatmiai szubsztrtumra vonatkoz bizonytkok
hinyt, valamint az rintett gyermekek anamnzisnek orvosilag nehezen rtkelhet szempontjait figyelembe vve, a minimlis agyi diszfunkci (minimal cerebral/brain dysfunction;
azaz kismrtk cerebrlis/agyi mkdsi zavar, rvidtve MCD) fogalom hasznlatt ajnljk.
Ez egyttal az etiolgiban a krosodselv feladst s a funkcielv eltrbe kerlst, a tneti
kp lersban pedig a pszicholgiai megkzeltsmd hangslyoss vlst jelenti.
A minimlis agyi diszfunkci fogalma olyan gyermekekre terjed ki, akik kzel tlagos,
tlagos, vagy tlag feletti intelligencijak, bizonyos enyhbb vagy slyosabb formban
jelentkez tanulsi vagy magatartsi rendellenessget mutatnak, amelyek a kzponti idegrendszer funkcizavaraival fggnek ssze. E funkcizavarok az szlels, a fogalomalkots, a nyelv,
az emlkezet, a figyelem- s impulzuskontroll vagy a motoros funkcik kontrolljnak hinyossgban jelentkezhetnek, mgpedig klnbz kombincikban (Ross, Ross, id. Blint, 1987,
7). Az MCD tz leggyakoribb szimptmja Clements (1966) szerint a kvetkez: a
hiperaktivits, a perceptuomotoros deficit, az emocionlis labilits, az ltalnos koordincis
deficit, a figyelemzavar, az impulzivits, az emlkezet s a gondolkods problmi, a specilis
tanulsi nehzsgek (zavarok), a nyelvi s hallsi azaz beszdszlelsi problmk, valamint
a bizonytalan neurolgiai jegyek s az EEG-rendellenessgek.
Az MCD fogalmn bell a viselkedszavarok ngy csoportja klnbztethet meg, (1) a
figyelemzavarok hiperaktivitssal vagy anlkl, esetleg hipoaktivitssal; (2) a finom- s
nagymozgsok, valamint a perceptuomotorium zavarai; (3) a specifikus tanulsi zavarok, mint
a diszlexik vagy diszkalkulik, (4) emocionlis-szocilis problmk, mint szorongs,
nbizonytalansg, depresszi, agresszivits (Steinhausen, 1992). Ezeken a csoportokon bell
igen nagy a varicis lehetsg, minden gyermek sajtos viselkedsprofillal rendelkezik. Mint
lthat, a (specilis) tanulsi zavar krdst az MCD-koncepci alrendelten kezeli. A
pszicholgiai tnetegyttes a szimptmk gazdag kombincijt jelenti, magban hordva a
szenzomotoros koordinci s a magatarts zavart is. Az MCD-koncepci keretben trtn
rtelmezs szerint a tanulsi zavarok msodlagosak, amennyiben a fent emltett zavarok
kvetkezmnyeinek tekinthetk. Amennyiben elsdleges jelensgknt rtelmezik, akkor

36

pszichoorganikus szindrma (POS) vagy a rszkpessgzavar (Teilleistungsschwche) elnevezssel jellik. Az MCD-koncepci ugyanakkor a folyamatossg elvnek is teret enged,
felismerve azt, hogy az enyhe, illetve minimlis agyi krosods tnetei tmenetet jelentenek a
slyos agyi krosods kvetkeztben kialakul tnetek fel, azaz gyakorlatilag ugyanannak a
jelensgnek a klnbz slyossg megjelensi formit hordozzk (Ehrat, Mattmller, Frick,
1991; Wender, 1993).
A pedaggusok s a pszicholgusok a kutatsokkal egybehangzan egyre nvekv szkepticizmust mutattak az orvosi betegsgmodellel szemben. Tapasztalataik egyrtelmen azt jeleztk,
hogy a tanulsi zavarok nem minden esetben tekinthetk agyi krosods kvetkezmnynek.
A hetvenes vektl kezdden a tanulsi zavarok rtelmezsben paradigmavlts ment
vgbe: a funkcielv eltrbe kerlsnek hatsra fokozdott a neuropszicholgiai orientci
a tanulsi zavarok rtelmezsben. Ebben az agykutats legjabb eredmnyei, a komputertomogrfia megjelense, valamint azok a klinikai megfigyelsek s longitudinlis vizsglatok
jtszottak szerepet, amelyek az agyi funkcizavarok s a pszichoszocilis tnyezk sszefggst kutattk a tanulsi s a viselkedsi zavarok kialakulsban.
A neuropszicholgiai koncepcikra pl modelleket az jellemzi, hogy a tneti hangsly, ler
jelleg megkzeltsi md helyett a specifikus teljestmnyzavarokat az agyi funkcionlis
rendszerekkel sszefggsben elemzik. Azt az egysges (holisztikus) szemlletet helyezik
eltrbe, amely szerint az agy mint teljes egsz mkdik. A komplex pszichikus funkcik az
egyes rszfunkcik sszmkdsn alapulnak.
A neuropszicholgiai munkamodellekbe a pszicholgia egyb irnyzatai integrldtak annak a
felfogsnak alapjn, hogy minden pszichikus trtns az agy mkdshez s funkcionlis
rendszereihez kapcsoldik. A tanulsi zavarok neuropszicholgiai irnyultsg megkzeltse
egyben jl tkrzi a tanulsi zavar jelensgt magyarz klnbz irnyzatok szakmai kzelsgt. Ennek j pldja, hogy az elbbiekben terjedelmi okokbl rviden ismertetett
perceptuomotoros s lingvisztikai irnyultsg koncepcik lnyegben neuropszicholgiai
megalapozottsgak, minthogy valamennyiben erteljesen megfogalmazdik a pszichikus
funkcik s az agyi mkds kapcsolatnak krdse.
A specifikus problma lersra Johnson s Myklebust (1971) a pszichoneurolgiai
tanulsi(kpessg)zavar (psychoneurological learning disability), Berger (1977; 1977), Graichen
(1973; 1979) valamint Esser s Schmidt (1987) a rszkpessg-gyengesg, Ayres (1979) pedig a
szenzoros integrcis zavar fogalmait hasznljk. Ezek mgtt a terminusok mgtt a
fejlds- s neuropszicholgiai koncepci bzisn a tanulsi zavar pszicholgiai megkzeltse ll.
c) A Kirk-i alaprtelmezs
A specilis tanulsi zavar fogalmnak 1963-ban trtn bevezetse Kirk (1972) nevhez
fzdik. Nzetei tbbszrsen is fontosak, nem utolssorban a gygypedaggia szmra.
A mi clunk a tanulsi problma mibenltnek s jellemzinek diagnosztizlsa, amely
egyenesen elvezet ahhoz, hogy mit kell tenni ellene. A szerz szakt a hagyomnyos orvosi
gondolkodsmdhoz ktd szemllettel, amely a tanulsi zavar problmjt minden esetben
az agysrlssel hozza sszefggsbe. A tanulst viselkedsvltozsnak tekinti, a tanulsi zavar
lersban a viselkedsdimenzik kztti klnbsgeket, a pszichikus kpessgek szervezdsnek sajtossgait s a pedaggiai tennivalk szerept hangslyozza. Elismerve, hogy a
neheztett tanulsi helyzetek kialakulsban klnbz okok jtszanak szerepet, j defincit
alkot, amely a jelensg alaprtelmezst azta sem vltoztatta meg.
A specifikus tanulsi zavar tneteit mutat gyermekeknl az eltrs egy vagy tbb
pszicholgiai bzisfolyamat zavarra utal, amelyek a beszlt s rott nyelvet rintik () az
szlels, a (beszd)halls, az olvass, az rs s a szmols zavaraiban jl megfigyelhetk ()
nem vonatkoznak azokra a problmkra, amelyek elsdlegesen a lts, a halls, a mozgs, az

37

intelligencia s az emocionalits zavarval, vagy (elsdlegesen) krnyezeti zavarokkal llnak


sszefggsben () nem elemi szenzoros deficit idzi el, hanem az egyes kpessgek feltn
hinyossgai vagy zavarai (Kirk, 1976). rtelmezsben az egynen belli (intraindividulis)
klnbsgek koncepcija fogalmazdik meg azzal a cllal, hogy a tanulsi zavar tneteinek
feltrsa, valamint a teljestmnystruktra megismerse elsegthesse az egynre szabott
fejlesztsi program sszelltst. Kirk nem veti el a neurolgiai sttus feltrsnak szksgessgt, de ennek kevsb tulajdont jelentsget. A hangslyt kifejezett pedaggiai, fejlesztsi cllal a pszicholgiai vizsglatokra s a viselkeds megfigyelsre helyezi. A tanulsi
zavar kirki rtelmezsben mr a jelensg tanulmnyozsnak kezdeti idszakban megjelenik
egy igen fontos, de sajnlatos mdon kevss hasznostott szempont, nevezetesen az egynen
belli s az egynek kztti klnbsg szempontja.
Kirk munkssgnak fontos llomsa a tanulsi zavarok diagnosztikjnak megalapozsa.
Osgooddal s McCartyval egyttmkdve megalkotja a mig is igen jelents Illinois (ITPA)
tesztet a pszicholingvisztikai kpessgek vizsglatra.(Ennek nmetnyelv adaptcija igen
elterjedt a gyakorlatban nmet nyelvterleten. Sajnlatos, hogy itthon nem alkalmazzk.)
Minthogy az intelligenciakvciens nem bizonyult megbzhat rtknek a tanulsi problmk
prognosztizlsban, a diagnosztikus nehzsgek thidalsra vezette be Myklebust a tanulsi
kvciens fogalmt. A mutat azt fejezi ki, hogy a gyermek tanulsi kpessge milyen szint, s
azt, hogy ez a tbbiekhez viszonytva megfelel-e vagy annak alatta marad. (A hazai
diagnosztikus eljrsok kztt a Hiskey-teszt alapjn llapthat meg tanulsi kvciens.)
d) Az intellektulis sszteljestmny s tanulsi kpessgzavar viszonya
A tanulsi kpessgzavar jelensgnek meghatrozst illeten nem kerlhet meg az
intelligencihoz val viszony krdse. A gygypedaggia szmra jl ismert az a krlmny,
hogy a tanulsi problmk a pszichometriai rtelemben normlvezeten bell s azon kvl es
intellektulis alulteljestssel jrhatnak egytt, jelen vannak a tanulsi s rtelmi akadlyozottsg,
a testi, rzkszervi s beszdfogyatkossg klnbz formiban. Pszicholgiai szempontbl
teht alapvet differencildiagnosztikai krds, hogy a fejlds korai szakasztl szlelhet
zavarok, illetve az iskolai teljestmnyzavarok jelensge valjban intellektulis alulteljests
bzisn kialakul tanulsi problmaknt, vagy a tanulsi kpessgek sajtos, egyenetlen fejldse kvetkeztben, a fejldsi folyamatok igen sokfle zavaraknt nyilvnulnak-e meg.
A tanulsi kpessg s az intelligencia viszonyt kt klnbz megkzelts, az n. normalitselv s az n. klnbsgelv megkzelts alapjn lehet rtelmezni.
A normalitselv megkzelts azt hangslyozza, hogy a (specifikus) tanulsi(kpessg)zavar olyan jelensg, amely pszichometriailag a normlvezetbe es (70-130 IQ) intellektulis
sszteljestmnnyel jr egytt. A tanulsi zavar teht nem mentlis deficitnek, az intelligencia
szmottev hinyossgnak kvetkezmnye, hanem a szenzomotoros, kognitv folyamatok s
egyb pszichikus tnyezk hinyos szervezdsnek bzisn alakul ki. A normalitselv
megkzelts alapjn pszicholgiai rtelemben a tanulsi zavar az p intellektus, p rtelm
gyermek sajtos fejldsi zavara. Ez a felfogs a tanulsi zavarra vonatkoz definilsi trekvsek kezdettl jelents szerepet jtszik s napjainkban is meghatroz. Ez a felfogs hzdott
meg az 1993. vi kzoktatsi trvny ms fogyatkossg fogalma mgtt, kifejezve a tanulsi
s viselkedszavarok (diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia, hiperaktivits s figyelemzavarok,
autizmus) kvetkeztben ltrejv specilis nevelsi szksgletek biztostsnak kzoktatsi
feladatait s a jelenlegi trvnyben, a pszichs fejlds zavarai miatt tanulsban slyosan s
tartsan akadlyozott kategrikhoz rendelt felemelt kzoktatsi tmogats odatlst.
A pszichometriai rtkhatr kezelse azonban nem egysges. Szkebb rtelemben a norml
vezet kzprtktl egy standard devici (100-85 IQ), tgabb rtelemben kt standard
devici (100-70 IQ) eltrst jelent. A 85-70 IQ kztti svba es intellektulis teljestmny
ugyanakkor megegyezik a tanulsi nehzsgek miatt lassan tanul gyermekek mentlis teljestmnyjellemzivel. k azok, akiknl gygypedaggiai rtelemben nem elhanyagolhat

38

differencildiagnosztikai krds a mentlis retardci vagy a specifikus tanulsi (kpessg)zavar


elklntse az intelligenciadiagnosztika, a rszkpessgek pedaggiai teljestmnyek, lett
elemzsnek komplex szempontrendszere alapjn.
Ismeretes az is, hogy az n. tanulsban akadlyozott (56-70 IQ) s az rtelmileg akadlyozott
(0-55 IQ) gyermekek a normalits vezetn kvl es intellektulis alulteljestssel jellemezhetk, s ezek az vezetek lefedik az enyhe, a kzpslyos s slyos rtelmi fogyatkossgot
kifejez teljestmnyelmaradst.
A klnbsgelv megkzelts egszen ms szemlleti alaprl indul. A kpessgek
heterogenitst, az egynen belli kpessgelnyk s hinyok (deficitek) viszonyt, azok
jelents diszkrepancijt veszi alapul, fggetlenl az egyn intellektulis sszteljestmnynek
sznvonaltl. Ennek rtelmben a tanulsi zavart a kognitv, emocionlis s szocilis folyamatok fejldsben bekvetkez eltrsek kvetkezmnynek tekintik, amely a kpessgzavarok
vltozatos tneteit mutatja az szlels, a figyelem, az emlkezet, a gondolkods, a nyelv s a
viselkeds terletn; illetve amely specifikus tnetegyttesekk szervezdve a disz-jelensgek
egyes csoportjait alkotja. A klnbsgelv megkzelts a tanulsi zavart olyan jelensgnek
tartja, amely az p s fogyatkos fejldsmenetre egyarnt jellemz lehet s eltrbe helyezi a
fejlesztsdiagnosztika, a terpia, a komplex kpessgfejleszts krdseit. Ez a nzet a differencildiagnosztikai irnyultsggal szemben, fejlesztsdiagnosztikai hangsly. Kirk (1963) munkssga nyomn kezdettl fogva jelen van a tanulsi zavar megtlsnek krdseivel
kapcsolatban, de a nemzetkzi diagnosztikus gyakorlatban valjban csak az elmlt vektl vlt
egyre ersebb a normalitselv megkzeltssel szemben.
e. A (specifikus) tanulsi (kpessg)zavar jellemzi
A fentieket figyelembe vve, jelenlegi felfogsunk szerint (Gerebenn, 1995; Sarkady, Zsoldos,
1994) a (specifikus) tanulsi(kpessg)zavar ltalnos fogalom. Olyan multikauzlis etiolgij
jelensg, amely
a) a pszichikus kpessgek kztti nagyfok diszkrepancit jelenti,
b) korai idszaktl kezdden, az egynt jellemz mdon, a pszichikus funkcik eltr
fejldsnek kvetkeztben jn ltre,
c) slyossg, tnetek s prognzis szempontjbl klnbz,
d) idszakos, tmeneti vagy maradand,
e) kognitv, emocionlis s szocilis kpessgzavarok tneteit idzi el az szlels, az emlkezet, a figyelem, a gondolkods, a nyelv, valamint a magatartsi folyamatok szervezdsben,
f) az ezekre pl kszsgekben,
g) az iskolai teljestmnyekben,
h) egytt jrhat msodlagos pszichs zavarok kialakulsval,
i) a korai fejlds idszakban, elssorban a szenzomotoros s a nyelvi funkcik fejldsnek
terletn tnik fel, s tbbnyire rizik-tnetknt rtelmezhet,
j) manifesztcija a szocilis-trsadalmi elvrsok hatsra elssorban a ksbbi fejlds,
fknt az vodskor s iskolskor idszakban figyelhet meg.
A normalitselv megkzelts alapjn a tanulsi zavarhoz rendelhet intelligenciaszint:
k) tg rtelmezsben az IQ= 70 feletti intelligenciasv,
l) szktett rtelmezsben az IQ=85 feletti intelligenciasv (a klfldi orszgok gyakorlatban,
illetve a BNO-10 alapjn).

39

A klnbsgelv megkzeltsben azonban a 70 pontrtk alatti IQ sv esetn is


diagnosztizlhat egyes kpessgterleteken a specifikus tanulsi zavar (mint pl. receptv,
expesszv diszfzia, diszpraxia, diszlexia, diszkalkulia tnetegyttese).
Tg rtelmezs abbl a szempontbl, hogy a jelensget kiterjeszti egyes fogyatkossgi
csoportokra (pl. diszfzis hallssrltek; az ltalnos iskolban nehezen tanul, de nem rtelmi
fogyatkos tanulsban akadlyozott gyermekek).
Szk rtelmezs annyiban, hogy a tanulsi zavart a kpessgek egynen belli nagyfok
heterogenitsn alapul, nll entitsnak tartja, s elhatrolja egyb, az egynek kztti
klnbsgeken alapul (kisfok) tanulsi nehzsgektl.
A kpessgek kztti klnbsgek lehetnek
rszlegesek, azaz egy-egy tartomnyra, vagy tbb tartomnyra kiterjedek, mint pl. akusztikus szlelsi zavar, vizulis alak-httr tagolsi gyengesg, ill. ezek halmozott elfordulsa
szemben a tanulsi akadlyozottsgnl fennll minden tartomnyra kiterjed kpessgzavarokkal,
slyossgi fokban klnbzek, mint pl. a bizonytalan jobb-bal megklnbztetsi kpessg,
az erre pl a p-b-d betk felismersnek nehzsge, vagy a vizulis felismers kiterjedt
zavarai, a vizulis-auditv felismers slyos zavarai,
lehetnek relatve rvid ideig tartk, tmeneti jellegek, mint pl. a grafomotoros zavar, vagy
a megksett beszdfejlds az vodskorban, illetve hosszantartk, mint a fejldses
diszfzia, vagy a fejldses diszlexia jelensge.
Egy adott orszg szakmai kzssgn bell, a nevelsi tancsadk s a tanulsi kpessgeket
vizsgl szakrti bizottsgok esetben konszenzust kell kialaktani abban, hogy a fentiek
ismeretben a jelensget a normalitselv vagy a klnbsgelv megkzelts mentn rtelmezik.
A normalitselv megkzelts esetben a differencildiagnosztikai kritriumok kztt elsdleges a sokat vitatott, de megkerlhetetlen IQ- hatrok megllaptsa.
A sajtos nevelsi igny tanulsi zavar tneteivel jellemezhet gyermek tanul kzoktatsi
elltsa ugyanis a normalits vezetbe tartoz, illetve a normalits vezetn kvl es IQ
rtkek mellett trtnhet tbbsgi ltalnos iskolban integrlt nevels felttelei kztt tbbletszolgltats (pl. logopdia, kpessgfejleszt terpik az arra felkszlt intzmnyekben,
stb.) biztostsval, de trtnhet a specilis nevels felttelei kztt.
A multikauzlis etiolgia azt jelzi, hogy a tanulsi zavar kialakulsban tbbfle tnyez jtszik
szerepet, kzlk esetenknt egyik vagy msik tlslyba kerlhet, illetve sszefondhatnak
egymssal. Ezek egyfell szemlyisgfgg, msfell krnyezetfgg tnyezk lehetnek. A
szemlyisgfgg tnyezk kz a fejldsi folyamat egyni eltrsei s tempja, az agyi rs
dinamikja, a cerebrlis diszfunkci vagy az agyi srls klnbz faktorai, pre-, peri- s
posztnatlis rtalmak, s ezek maradvnytnetei sorolhatk, gyis mint a pszichikus
funkcirendszer integrcijt nehezt neurogn faktorok.
A krnyezetfgg tnyezk csoportjba az ingerszegny, esetleg a gyermek fejldst
korltoz vagy veszlyeztet krnyezet, a fizikai s pszichs elhanyagoltsg, valamint a fejlds
korai szakaszait negatvan befolysol azon kedveztlen nevelsi felttelek tartoznak, amelyek
az elemi tanulsi folyamatok fejldst akadlyozzk. Nem tagadjuk teht a krnyezeti
tnyezk szerept, de nem sorolhatjuk ide az elsdlegesen csald-, s iskolai helyzet-fgg
tnyezket, mint a tanri szemlyisg szerepe, a kedveztlen tanulsi krnyezet, az iskolai
felszerelsek s munkaanyagok hinya, a nem megfelel mdszerek alkalmazsa, a szlk
alacsony iskolzottsga, az elhanyagol krnyezet. Ezek kivlti lehetnek a tanulsi
problmknak s az iskolai alulteljestsnek, de nem tartoznak a (specifikus)tanulsi
(kpessg)zavar jelensgkrbe.

40

Ha a tanulst gy tekintjk, mint egy folyamat sszmkdsnek eredmnyt, akkor a tanulsi


zavar jelensge a tanuls komplex pszicholgiai folyamatt rint vltozsokkal ll
sszefggsben, amelyek a kszsgek eltr mkdsben s pedaggiai teljestmnyekhez
kapcsold alulteljestsben mutatkozik meg. ttekintsk a tanulsi zavarok klnbz
szempont osztlyozsa alapjn vlik lehetv.
Az letkor szerepe a megtlsben fontos krds, a pszichikus teljestmnyek sznvonala,
fejlettsgi szintje ugyanis az letkorral szorosan sszefgg. A megtls ms szempontokat kvet
fiatal letkorban, amikor a kpessgek (beszd, absztrahls, emlkezet) a fejldsnek mg
csak a kezdeti szakaszban vannak, s a kszsgek megnyilvnulsnak relatve alacsonyabb
mkdsi szintjt hvjk el. Mst jelent ugyanakkor magasabb letkorban, fknt az iskolskor
idszakban, amikor a kpessgek bzisn szervezdnek az iskolai teljestmnyek, klns
tekintettel az olvass, az rs, a helyesrs s a szmols, mint magas szint tanulsi teljestmnyek kialakulsra.
Mindezek ismeretben fontos hangslyozni, hogy a tanulsi zavar kialakulsa nemcsak az
iskolskor idszakhoz ktdik, hanem fiatalabb letkortl a fejldsi zavarok egyes megnyilvnulsi formiban is felismerhet. A ksbbi fejldsi szakaszokban manifesztld tanulsi
problmk egy rsze e fejldsi zavarokon alapul.
A fejldsi zavar a kevss optimlis fejlds folyamatnak megnyilvnulsa. Jl alkalmazhat
kategria abban az idszakban, amikor a gyermekek besorolsa az egyni fejlds nagyfok varicii miatt nem, vagy alig lehetsges. Minthogy a fejlds zavarai is multikauzlisak,
ebben az sszefggsben ki kell trni a neurogn fejldsi zavarok fogalmra. Br e terminus
orvosi orientcit sugall, mgsem korltozdik erre, mivel a fejldst s a tanulst interakcik
sorozatnak, szomatopszichikus egysgnek tartja. A neurogn fejldsi zavar, amely teht a
neurogn tanulsi zavarok elfutra a korai fejlds idszakban, a kzponti idegrendszer
strukturlis s funkcionlis eredet eltrseit jelli. Ezek a gyermek fejldsben vltozsokat
idznek el. Jelentsen rintik az szlelsi, a motoros s az emlkezeti folyamatokat, ezek
integrcijt a magasabb struktrkba s az ltalnos aktivcis s emocionlis rendszerbe.
A tanulsi zavarok prognzisa vltoz. Egy rszk a gyermeki fejlds bizonyos szakaszaiban
az vodskor idszakban, az iskolba lpsre, a kisiskolskor vgre megsznik, mg ms
rszk a ksbbi letkorokban, ifjkorban, felnttkorban is fennmarad. A fentiekben az egyni
fejlds dinamikja, az idben trtn specilis megsegts s az rtelmi szint egyarnt szerepet
jtszanak. J rtelmi szint mellett ugyanis knnyebben mkdnek azok a kerl utak, kompenzl stratgik, amelyek a tanulsi zavar tneteit elfedik.
A manifesztci az letkor, a fejldsi szakasz, a szocilis-trsadalmi elvrsok s a feladatok
komplexitsnak fggvnye. A gyermeki fejlds rszben az vodskorig, rszben az iskolba
lpsig tg egyni jtktrben zajlik. Ez is szerepet jtszik abban, hogy a tanulsi zavarok egy
rsze, mint iskolai teljestmnyzavar jelenik meg. Ebben nem a jelensgek iskolaspecifikus
karaktere a meghatroz, hanem az, hogy ekkor vlnak igazn felismerhetv. Az a felttelrendszer hvja teht el ket, amelyet az iskola, a csoport elvrsa jelent a gyermek szmra,
aki fknt a pedaggus s a szl kzvettse rvn konfrontldik a trsadalmi elvrsokkal.
Ezeknek j rsze mr az vodskorakkal szemben tmasztott kvetelmnyekben mint a
folyamatos, mondatszint beszd hasznlata 3 ves korra, a rajzi kifejezs megjelense,
bizonyos viselkedsi szablyok betartsa stb. is megfogalmazdik. A meg nem felels teht a
tanulsi zavar korai megnyilvnulsa, az iskolai teljestmnyzavarok elrejelzje lehet az
vodskorban, de ms jelensget is kifejezhet.
Nem hagyhat figyelmen kvl ebben az sszefggsben az a tny, hogy az iskolarendszer
kisebb-nagyobb eltrsekkel az azonos letkorak csoportjai (osztlyai) alapjn
strukturldik, s tbbsgben a frontlis tants elvei alapjn mkdik. Ez pedig felersti
azokat az eltrseket vagy hinyossgokat, amelyek az egyni teljestmnyek klnbsgeivel
fggnek ssze. Minl nagyobb egy feladat nehzsgi foka, minl bonyolultabb egy tevkenysg, annl gyakoribb annak hibs kivitelezse, a teljestmny zavarnak megjelense. Az

41

iskolai teljestmnyzavarok vagy a beszdzavarok gyakorisga jl mutatja, hogy a magasan


szervezett, komplex tevkenysgek szintjn igen nagy a tanulsi zavarok manifesztcija.
Ugyanakkor azt is jelzi, hogy a tanulsi zavar nem abszolt, konstans jelensg. Elfordulsa,
formi szorosan sszefggnek a feladatok jellegvel s a tevkenysgek szervezettsgi fokval.
A msodlagos pszichs tnetek (szorongs, cskkent nrtkels, motivlatlansg, tlkompenzlt magatartsformk, pszichoszomatikus jegyek) kialakulsa a teljestmnyzavarok
a
bntets s frusztrci
a pszichs problmk s magatartszavarok
a teljestmnyzavarok egymsra visszacsatol folyamatn alapul, s igen jelents szemlyisgrombol hatsa
van.
Olyan iskolaszervezeti modellek azonban, amelyek az egyni kpessgekhez s a fejlds
dinamikjhoz differencilt tanulsszervezssel alkalmazkodnak, jelentsen cskkenthetik mind
a msodlagos tnetek kialakulst, mind a tanulsi zavarok manifesztcijt.
f) A tanulsi zavarok tipolgija
A tanulsi zavarok tipolgijnak kialaktsa klnbz szempontok szerint trtnhet, ezrt
mivel a csoportosts elvi alapja hatrozza meg bizonyos mrtkig nknyesnek is tekinthet.
Mindez ktsgkvl felveti azt a problmt, hogy a kategorizls cmkzst jelent, s tlzottan
behatrolja, merevti a jelensget. Megtlsnk szerint minden ellenrv dacra a krds
mgsem kerlhet meg. Egy llapot feltrsa, egy adott problma tisztzsa megkveteli, hogy
megmondjuk, mi a problma, hogyan rtelmezhet, miben klnbzik ms, hasonl jelleg
problmktl, tovbb mi a megoldsi mdja, a specilis szksgletek kielgtsnek formja,
mdszere.
Az ismertetett definci alapjn, etiolgiai alap csoportostst kvetve a nemzetkzi
szakirodalommal sszhangban a tanulsi zavarok hrom f csoportja rajzoldik ki.
Az els csoportba a neurogn tanulsi zavarok (rszkpessgzavarok) tartoznak, amelyek
tanulsi folyamatok egyes tartomnyait s klnbz szervezdsi szintjeit rintve,
elsdlegesen a kzponti idegrendszer mkdsi zavarainak kvetkeztben jnnek ltre. Jl
krlhatrolhat alcsoportokat kpeznek annak alapjn, hogy a tanulsi folyamatok zavara
mely teljestmnyekben jelenik meg hangslyosan. Ide sorolhat a fejldses diszlexia s
diszgrfia, a diszkalkulia, a diszfzia, a diszpraxia, a centrlis jelleg diszllia, tovbb a
hiperaktivits, a figyelem s az emlkezet zavarai, amelyek egymssal sokflekppen
kombinldhatnak, s a fejlds egyes szakaszaiban tmenetet mint pldul diszfzia-diszlexia
kpezhetnek.
A msodik csoportot a pszichogn tanulsi zavarok alkotjk, amelyek fknt a korai
letszakaszokban elszenvedett krnyezeti rtalmak hatsra alakulnak ki, s amelyek az rzelmi
let, a motivci, az alkalmazkod viselkeds s az ezekkel sszefggsben ll, klnbz
teljestmnyek zavaraiban s evvel egytt az iskolai teljestmnyzavarokban jelennek meg, pl. a
hiperaktivits vagy a mutizmus formjban.
A harmadik csoportba sorolhatk az gynevezett poszttraums tanulsi zavarok. Tbb
kutat fontosnak tartja, hogy a gyermekkori szerzett agykrosodsok kvetkeztben kialakul
tanulsi zavarokat is beillessze a tanulsi zavarok rendszerbe, minthogy ezek a pszichikus
kpessgek terletn megjelen tnetei hasonlak azokhoz, amelyek a neurogn tanulsi
zavarokat jellemzik Megjelensi formi lehetnek a koponyatraumk, mttek, orvosi
beavatkozsok talajn kialakul szerzett diszlexia, diszgrfia, diszgnzik, szerzett afzia,
emlkezeti, nyelvi zavarok.
A fentiek mellett a csoportosts a tanulsi zavarok jellege alapjn is megtrtnhet, mint
a verblis tanulsi zavarok (megksett beszdfejlds, expresszv s receptv diszfzia,
emlkezeti zavarok egyes megjelensi formi)
nem-verblis tanulsi zavarok (diszgrfia, diszgnzia, diszpraxia)

42

a fentiek kombincijban diszlexia, diszkalkulia,


az n. iskolai teljestmnyzavarok, mint olvass-, rs- s szmolszavarok, a diszjelensgek evvel sszefgg formi,
a nem-fogalmi tartomnyban megjelen zavarok, mint pl. szlelsi s a
mozgskivitelezsi zavarok, valamint a nyelvi-fogalmi tartomnyban megjelen zavarok,
mint a receptv s az expresszv beszd zavarai.
A tanulsi zavar jelensgkrnek rtelmezse tvolrl sem tekinthet lezrtnak. A tipolgia, az
alcsoportok sajtossgainak lersa tovbbi kiegsztst s elemzst tesz szksgess.
g) A tanulsi zavar feltrsnak folyamata
Az egyni kpessgstruktrt az egyes kpessgek kztti klnbsgek jellemzik, ami az egyes
pszichikus funkcik jelentsen eltr fejlettsgi szintjvel fgg ssze. A nagyfok, jelents
minstsek az gy lertak alapjn kevss rtelmezhetk. A rszteljestmnyek s az sszteljestmny relcijban azonban az egyes funkcik diagnosztikus mutatkkal kifejezett
fejlettsgi sznvonaluk ismeretben testet ltenek, objektivizlhatv s rtelmezhetv
vlnak.
A tanulsi zavar legfbb jellemzje, azonostsi kritriuma az egyni kpessgstruktrn belli,
nagyfok egyni (intraindividulis) klnbsgek meglte. Ezek feltrsa s rtelmezse
tbbtnyezs vizsglati rendszerben, a differencildiagnosztika, a sttus s folyamatdiagnosztika alapjn ll, specilis pedaggiai s pszicholgiai vizsglati mdszerekkel lehetsges, a
vizsglati eredmnyek mennyisgi s minsgi mutatinak, s az egyni kpessgprofil objektv
rtkelsnek alapjn.
A tanulsi zavar jelensgnek feltrst teht az adott problma tbbsk megkzeltse teszi
lehetv, ami klnbz pedaggiai s pszicholgiai vizsgleljrsok, diagnosztikus
mdszerek alkalmazsa mellett a jelensgtnetok viszonyrendszerben val gondolkodst
jelenti. Rszei
a problma megismerse a gyermek lettjnak, krlmnyeinek ismeretben;
a tanulsi alaphelyzet megismerse;
a viselkeds ltalnos jellemzse;
a hinyossgok s erssgek feltrsa, klns tekintettel az anyanyelvi s a matematikai
teljestmnyekre;
a hibs teljestmnyek elemzse;
az intelligenciavizsglat rtkelse a globlis mutat alapjn, az tlag alatti s az tlagos
vezet rtkei mentn;
az intelligenciaprofil elemzse (homogn struktra az tlag alatti tartomnyban, homogn
struktra az tlagos tartomnyban, ersen szrt struktra);
a rszkpessgek vizsglata,
a fejlds neurobiolgiai htternek feltrsa.

A folyamatdiagnosztika lehetv teszi a tanulsi zavar tbbszint, kzelebbrl a teljestmnys a funkciszint, valamint a biolgiai alap szintje mentn trtn lerst.
A teljestmnyszinten a pedaggiai teljestmnyek elemzse trtnik: a gyermek rosszul
olvas, kihagyja vagy nem ismeri fel az egyes betket, hibzik a soralkotsban, csak a mani-

43

pulci szintjn vagy alacsony szmfogalmi szinten dolgozik a szmolsban, elfelejti a


hallottakat, hibzik a versmondsban, nem tudja elmondani, mit olvasott, csnyn r, nem figyel
stb. Ezek pontos feltrst pedaggiai diagnosztikai mdszerek tantrgyi tesztek,
diagnosztikus mrsek, pedaggiai vizsglatok segtik.
A funkciszinten pszichodiagnosztikai eljrsok alkalmazsval a teljestmnyeket
mkdtet pszichikus funkcik fejlettsgi szintjnek megtlsre, az egyni kpessgstruktra
feltrsra, az intelligenciastruktra, valamint az intelligencia s a rszkpessgek viszonynak
elemzsre kerl sor.
Vgl, a biolgiai alap szintjn a tanulsi zavar felttelezett vagy bizonythat oki htternek,
a pszichoreaktv s konstitucionlis tnyezk egytthatsnak, a szerzett s veleszletett
faktorok szerepnek elemzse, a problma etiolgiai megkzeltse, a neurogn s a
pszichogn faktorok bizonytsa vagy kizrsa neurolgiai jelztnetek, EEG, CT , tovbb
az intrapszichikus konfliktusok, a krnyezetfgg tnyezk s a pszichoszocilis rtalmak
szerepnek mrlegelse trtnik orvosi vizsglati mdszerek segtsgvel, a komplex gygypedaggiai pszicholgiai vizsglatok rendszerben.

2.2.2 Rszkpessg zavarok mint tanulsi zavarok


A kpessgzavarok rtelmezsnek egy msfajta terminolgija jelenik meg a rszkpessgzavar-fogalom hasznlatban (Gereben, 1998).
A rszkpessg vagy rszteljestmny-gyengesg/zavar ismeretrendszernek kimunklsa a
nmet gyermekpszichitriai iskolhoz ktdik, s mgtte a Lurija (1975) nevvel fmjelzett
orosz neuropszicholgiai iskola erteljes szellemi kisugrzsa hzdik meg. Bzisa Lurija
dinamikus lokalizcis elmlete, valamint a kzponti idegrendszer flautonm rendszereinek s
alrendszereinek mkdsvel kapcsolatos felfogs. A flautonm rendszerek fogalma ebben az
sszefggsben azt fejezi ki, hogy az agy olyan, rszleges autonmival br auditv, vizulis,
taktilis, mozgsos-kinesztetikus rendszerekbl ll, amelyek nmagukban ugyan nllak, de
a ms rendszerekkel val igen szoros kapcsolataik, s az azoktl val fggsk miatt autonmijuk csak rszleges, gy kzsen jrulnak hozz a teljes rendszer mkdshez. J pldi
ennek a beszlt s rott nyelv rendszereiben, vagy a nyelvi s matematikai kpessgrendszerekben keletkez zavarok megjelense a diszfzia, illetve a diszlexia s a diszkalkulia nll
vagy kombinlt formiknt. Pedaggiai rtelemben pedig ez utbbiak az n. iskolai
teljestmnyzavarok, ms megkzeltsben az n. olvass-, rs-, szmols, illetve a nyelvi
teljestmnyzavarok sajtos megjelensi formi.
A rszteljestmnyek zavarai, mint pl. az emltett iskolai teljestmnyzavarok, a mkdsk
htterben meghzd funkcik ill. kpessgek gyengesgvel, slyos mkdsi zavarval,
esetleg teljes kiessvel magyarzhatk. Az olyan szlssges megjelensi formtl, mint a
relatve ritkn elfordul teljes kiess, a rszkpessgzavarokon s a norml teljestmnyeken
keresztl vezet az t az ugyancsak ritkn elfordul kimondott kpessgelnykhz, mint pl.
az abszolt halls. Ezek a kpessgelnyk azonban nem csak az p fejldsmenet velejri.
Kifejezdnek egyes rtelmi fogyatkos gyermekek kiemelked rajzi vagy mozgsos
tevkenysgben, vagy az autistk imaginatv gondolkodsval sszefgg specilis rajzi, vagy
konstruktv tevkenysgben.
A rszkpessgzavarok a graicheni definci rtelmben egy komplex alkalmazkodsi feladat
megvalstshoz szksges nagyobb funkcionlis rendszer bizonyos faktorainak, vagy a
rendszer egy tagjnak teljestmnycskkenst jelentik (Graichen, 1979).

44

Gyakran pszichopatolgiai jelensgek formjban tnnek fel, sokszor mint viselkedszavarok,


amelyeket lnyegben rszkpessgzavarok idznek el; az rintett tartomnyban ksleltetik a
fejldsi folyamatokat pldul megksett beszdfejldst idznek el , melyek nem
behozhatatlanok, s igen szles kr kompenzcival jrnak egytt. Kialakulsukkal kapcsolatban gyakran semmifle rtkelhet anatmiai, hisztolgiai vagy neurofiziolgiai adat nem ll
rendelkezsre, de ltrejttkben a slyos szociokulturlis tnyezk szerepe sem hanyagolhat
el.
Lnyegben teht a rszkpessgzavarok az integratv teljestmnyek zavart jelentik,
mskppen integrcis zavarknt rtelmezhetk (Graichen 1979; Brand, Breitenbach, Maisel,
1985). Ez az alapja az Ayres-fle felfogsnak (J. Ayres, 1979), amely szerint a tanulsi zavar a
szenzoros integrci zavara, vagyis a nem megfelel agyi aktivits kvetkeztben kialakul
funkcionlis zavarrl van sz. Ez agyi krosods kvetkeztben is ltrejhet. Ayres gy ltja,
hogy az integrcis zavarban szenved gyermekek idegrendszere nem kpes a szenzoros
impulzusok feldolgozsra s rendezsre. Ennek hinyban a gyermek az nmagval s a
krnyezetvel kapcsolatos informcikat hinyosan li meg.
A rszkpessgzavarok a tanulsi zavarok egy specilis alcsoportjt jelentik, amelyek a kognitv,
emocionlis s szocilis folyamatok eltr fejldse kvetkeztben lpnek fel, neuropszicholgiai
diszfunkcin alapulnak. Iskolai teljestmnyzavarok, szocilis viselkedsi zavarok formjban
nyilvnulnak meg, zavarjk az emocionalits s az alkalmazkodkpessg mkdst
gyermekeknl s fiataloknl, minden letkori csoportban s intellektulis szinten.

2.2.3 sszefoglals
A fentiekben elmondottak a tanulsi zavarra vonatkoz ismeretek legalapvetbb krdseit
kvntk sszefoglalni. Ezekkel a gyakorlatban dolgoz szakembernek mindenkppen
szembeslni kell, ha a sajtos nevelsi igny gyermekek problminak megoldst j dntsekkel, hasznos tancsokkal, hatkonyan segt technikk megvlasztsval kvnja elsegteni.
Az elmlt vtizedek szakmai-tartalmi viti alapjn felvetd krdsek tisztzsa napjainkig
hzdik (Petermann, 1996, Klauer, 2001). A tarts s tmeneti, tfog s (krlrt)specifikus tanulsi zavarok jelensge egyre kevsb fggetlenthet olyan stratgik alkalmazstl,
amelyek a kzoktats, a gyermekegszsggyi ellts s a csaldi nevels klnbz sznterein
kedvezen befolysoljk a htrnyok cskkentst, nvelik a sikeres trsadalmi beilleszkeds
eslyt.

45

IRODALOM (2.1. ALFEJEZET)


SZAKTUDOMNYI

PUBLIKCIK:

CSNYI Y. (2003): Specilis szksglet vagy fogyatkossg? Interj. j Pedaggiai Szemle/01., www.oki.hu
GEREBEN F-n (2004): Diagnosztika s gygypedaggia. In: Gordosn Szab A. (szerk.): Gygyt
pedaggia (Nevels s terpia) Medicina, Budapest, 87-104.
GORDOSN SZAB A.., Mesterhzi Zs. (szerk.) (1983): sszehasonlt enciklopdia: a Populci s a
Ftnetek c. fejezetek, Humboldt Egyetem, Berlin
GORDOSN SZAB A. (2004): Bevezet ltalnos gygypedaggiai alapismeretek. Nemzeti Tanknyvkiad,
Budapest
ILLYS S. (1998): Fogyatkossg, specilis nevelsi szksglet, differencilis pedaggia. In: Schablauern
Kertsz K. (szerk.): Gygypedaggiai ismeretek a tant- s vodapedaggus-kpzsben. Csokonai Vitz
Mihly Tantkpz Fiskola kiadvnya, Kaposvr, 5-20.
KOBI, E. (1999): Diagnostik in der heilpdagogischen Arbeit. SZH, Luzern, 47-58.
KULLMANN L. (1999): A fogyatkos emberek s rehabilitcijuk. In: Katona F., Siegler J. (szerk.): Orvosi
rehabilitci. Medicina Knyvkiad, Budapest, 13-29.
LNYIN ENGELMAYER . (1989): A kpessgek s tulajdonsgok diagnosztizlsa. In: Gerebenn Vrbr
K., Vidkovich T. (szerk.): A differencilt beiskolzs nhny mreszkze. Akadmiai Kiad, Budapest,
5-13.
LNYIN ENGELMAYER . (1996): rtelmi fogyatkosok pszicholgija I. Rgi nzetek j megkzeltsben.
BGGYTF, Budapest
MESTERHZI Zs. (1985): Az rtelmi fogyatkossg vltoz meghatrozsainak elfordulsa
gygypedaggiai dokumentumokban. In: Illys S. (szerk.): Nevelhetsg s ltalnos iskola II.
Oktatskutat Intzet, Budapest, 185-241.
MESTERHZI Zs. s mtsai (1998): A nehezen tanul gyermekek iskolai nevelse. BGGYTF, Budapest
MESTERHZI Zs. (szerk.) (2001): Gygypedaggiai Lexikon (Szcikkek: tanulsban akadlyozottak,
tanulsban akadlyozottak gygypedaggija, tanulsban akadlyozottak nevelsi folyamata). ELTE
BGGYTF, Budapest
NAGYN RZ I. (2005): Az ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar Pedaggiai Szakszolgltat
s Szakmai Szolgltat Kzpont (ksbb: ELTE GYFK Gyakorl Gygypedaggiai Szolgltat Intzmny
Szakrti s Rehabilitcis Bizottsga) tapasztalatai. (Kzirat, kszlt a Fogyatkos Gyermekekrt
Kzalaptvny megbzsbl.) Budapest
SPECK, O. (2003): System Heilpdagogik. 5. tdolgozott kiads. Reinhardt, Mnchen, Basel
WARNOCK, H. M. (1978): Special Educational Needs Report of the Committee of Enquiry into the Education
of Handicapped Children and Young People. London, Her Majestys Stationary

SZERZ

NLKLI FORRSOK (IDRENDBEN):

Az 1993. vi LXXIX: trvny a kzoktatsrl. www.om.hu


BNO-10 (1994): A mentlis s viselkedszavarok BNO-10 szerinti osztlyozsa. Magyar Pszicholgiai
Trsasg, Budapest

46

BNO-10 (1995) A betegsgek s az egszsggel kapcsolatos problmk nemzetkzi statisztikai


osztlyozsa. Npjlti Minisztrium, Budapest
A npjlti miniszter 42/1995. (XI. 14.) NM rendelete a Betegsgek Nemzetkzi Osztlyozsa X.
Revzijnak bevezetsrl. www.elender.hu docinfo document
A DSM-IV diagnosztikai kritriumai (1997) (A magyar fordts a Quick Reference to the Diagnostic Criteria
from DSM-IV TM 1995. vi kiadsa alapjn kszlt.) Animula Egyeslet, Budapest
A kzoktatsrl szl (a 2003. vi LXI. trvnnyel mdostott 1993. vi LXXIX.) trvny. www.om.hu
A funkcikpessg, fogyatkossg s egszsg nemzetkzi osztlyozsa (FNO) (2004) (Ford.: Jancs .,
szakmailag ellenrizte: Kullmann L.). Kiadja: Egszsggyi Vilgszervezet, Szocilis s Csaldgyi
Minisztrium, Orszgos Egszsgbiztostsi Pnztr, Medicina Knyvkiad, Budapest
Az oktatsi miniszter 2/2005. (III. 1.) OM rendelete a sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk vodai
nevelsnek, iskolai oktatsnak irnyelveirl. (2005), Oktatsi Minisztrium, Budapest
Az Ifjsgi, Csaldgyi, Szocilis s Eslyegyenlsgi Minisztrium tervezete az j Orszgos
Fogyatkosgyi Programrl. (2005. november) (Kzirat), ICSSZEM, Budapest

IRODALOM (2. 2. ALFEJEZET)


AYRES, A. J. (1979): Lernstrungen: Sensorisch-integrative Dysfunktionen. Stiftung Rehabilitation. Heidelberg.
BLINT M. (1987): Hiperaktivits s iskolai teljestmnykudarcok. Oktatskutat Intzet, Budapest.
BEDNORTZ, P., SCHUSTER, M. (2006) Bevezets a tanuls llektanba. Medicina. Budapest.
BERGER, E. (1977) (Hrsg.): Teilleistungsschwchen bei Kindern. Huber. Bern.
BRAND, I., BREITENBACH, E., s Maisel, V. (1985): Integrationsstrungen. Maria Stern-Schule. Wrzburg.
CRUICKSHANK, W.M. (1983): Straight is the bamboo tree. Journal of Learning Disabilities 16, 4. 191-197.p.
CLEMENTS, S. D.(1966): Minimal brain dysfunction in children. Washington.
CSPE V. (2005): Kognitv fejldsneuropszicholgia. Gondolat. Budapest.
EHRAT, F. MATTMLLER-FRICK, F. (szerk.) (1991) A nehezen kezelhet gyermekek (POS). Gondolat.
Budapest.
GADDES, W. H. (1992): A tanulsi zavarok elfordulsnak felmrse s etiolgija. In: Torda . /szerk./:
Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Budapest. p. 9-31
GEREBENN VRBR K. (1995): A tanulsi zavarok gygypedaggiai pszicholgiai rtelmezse. In:
Zszkaliczky P. (szerk.) .nmagban vve senki sem Tanulmnyktet, Brczi Gusztv
Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest
GEREBEN F.-n (1998): Szcikkek: agnzia, agrfia, aritmia, Ayres-terpia, bazlis stimulci, beszdjavt
intzet, BNO, grafomotoros zavar, hallnmasg, iskolai teljestmnyzavarok, logopdiai voda,
minimlis cerebrlis diszfunkci, nemverblis kommunikci, rszkpessgzavar, tanulsi zavar. In:
Bthory Z. Falus I. szerk.: Pedaggiai Lexikon I-III..Keraban, Budapest
GEREBEN F.-n (2005): Kommunikcis nehzsgek-megvltozott tanulsi felttelek. Gygypedaggiai
Szemle XXXIII/2, p. 83-100.
GRAICHEN, J. (1979): Zum Begriff der Teilleistungsstrungen. In: Lempp, R. (Hrsg.): Teilleistungsstrungen
im Kindesalter. Huber. BernStuttgartWien, p. 43-62.
JOHNSON, D. J.- Myklebust H. R. (1971): Lernschwchen. Huber. Stuttgart.

47

KIRK, S. A. (1972): Educating exeptional children. Boston.


KIRK, S. A., Kirk, W. D. (1976): Psycholinguistische Lernstrungen. Weinheim.
KLAUER, K.J. (2001): Handbuch kognitives Training. Hogrefe. Gttingen.
LEMPP, R. (1979, Hrsg.) Teilleistungsstrungen im Kindesalter. Huber. Bern-Stuttgart-Wien.
LURIJA, A. R. (1975): Vlogatott tanulmnyok. Gondolat. Budapest.
MESTERHZI Zs., GEREBEN F.-n (2001): Tanulsi nehzsgek a nehezen tanul gyermek. In: Bthory Z.Falus I. szerk: Tanulmnyok a nevelstudomny krbl. 2001. Osiris Kiad, Budapest, 2001. 333-355.p.
MYKLEBUST, H. R. (1963): Neurological learning disorders in children. In: Conference on children with
minimal brain impairment III. Urbana.
PETERMANN, F. (1996) Klinische Kinderpsychologie. Hogrefe. Gttingen.
SARKADY K., ZSOLDOS M. (1992/93): Koncepcionlis krdsek a tanulsi zavar fogalom krl. Magyar
Pszicholgiai Szemle 32-33. 3-4., 259-270.
SCHMIDT, M. H. (1977): Verbale und nichtverbale Teilleistungsschwchen und ihre Behandlung. In: Nissen,
G. (Hrsg.): Intelligenz, Lernen, Lernstrungen. Springer. Berlin. p.167-175.
STEINHAUSEN, H. Ch. (1992, Hrsg.): Hirnfunktionsstrungen und Teilleistungsschwchen. Springer. Berlin.
STRAUSS, A. A.- Lehtinen, L. E.(1947): Psychopathology and education of the brain-injured child I. Grune&
Stratton. New York.
WENDER, P. H. (1993): A hiperaktv gyermek, felntt s serdl. (Figyelemzavar egy egsz leten t).
Medicina. Budapest.

48

3.

Mozgs
Erssgek nehzsgek, zavarok
feltrsa s a fejleszts
BERNOLK BLN, MLINK RENTA

Az alkalmazkod kpessg alapvet letszksglet. Egyik felttele a mozgs, amely bonyolult,


sszetett folyamat, tbb szervrendszer sszehangolt mkdsnek eredmnye.
Jelen tanulmnyunkban a mozgsmagatarts elemzsvel, egyszer s sszetett mkdsnek
megismersi lehetsgeivel foglalkozunk. A mozgsvizsglat clja, hogy felismerjk a fiziolgistl val eltrst, akr negatv irny elmarads, zavar, akadlyozottsg , akr pozitv
irny pl. kiemelked kzgyessg, mozgsfantzia, a testnevelsi s sportmozgsokban
jelentkez gyessg stb. A vizsglat teht az tlagtl val eltrst elemzi, rtkeli s dokumentlja.
A fiziolgistl eltr fejlds valamint a kognitv funkcikban, illetve a beszdfejldsben
jelentkez problmk kezdeti tnetei is a mozgsmagatarts elmaradsban mutatkoznak meg.
Ez a tny indokolja, hogy a komplex vizsglatnak minden esetben rsze a mozgs megfigyelse, klnbz mlysg vizsglata, elemzse, rtkelse.

3.1 A MOZGSVIZSGLAT SZEMPONTJAI


3.1.1 Az vods s iskols korra jellemz mozgsfejlds
A mozgs fiziolgis fejldse meghatroz a gyermeki fejlds minden terlete szempontjbl.
A mozgskorltozottsg tnye alapveten befolysolhatja a kognitv funkcik rst, a
beszdfejldst, kihat a szemlyisg alakulsra.
A klnfle fejldsllektani irnyzatok br a gyermeki fejlds szakaszos, illetve egysges
folyamat-jelleg rtelmezsnek tekintetben klnbzhetnek valamennyien lerjk a mozg-

49

sos tapasztalatszerzs fontossgt a klvilg s nmagunk szlelsre, az egyes funkciterletek


rsre, a kpessgek fejldsre vonatkozan. Ugyangy lnyegesek a humn mozgsformk
a szemlykzi interakcik sikeres lebonyoltshoz, a krnyezethez val adaptv alkalmazkodshoz.
A mozgsos tapasztalatszerzs szerept hangslyozva, teht mozgskorltozott gyermekek,
tanulk esetben szksges ismerni a srls keletkezsnek idpontjt (veleszletett/szerzett),
illetve a problma eredett (kzponti idegrendszeri/perifrilis). Ez kiemelten fontos szempont
az iskolai kpessgek szintjnek megllaptsnl.
A mozgsllapot felmrshez hasznlnunk kell a fiziolgis mozgsok fejldsi lpcsfokait.
Ezek tkrben kaphatunk kpet a gyermek mozgsos kompetencijrl, illetve kvetkeztethetnk az egyb terleteken val elmaradsaira, s lhetnk a kompenzci, a korrekci
lehetsgvel.
A mozgsfejldsi fzisok lersa klasszikus rtelemben a fiziolgis mozgssor kialakulsnak
letkori peridusokhoz kttt elemzsvel trtnik, ami az p, vagy megksett, de norml
menet mozgsfejlds esetn informatv. m mozgskorltozott gyermekek mozgsllapotnak felmrshez ezen tlmutatan ismernnk kell a testhelyzet-reakcik, bellt-reflexek
egyenslyi reakcik kialakulsnak, fennmaradsnak szenzitv idszakait is.
Elssorban a cerebrlis eredet mozgszavarok felismershez szksges a csecsem- s kisgyermekkori reflexek ismerete, mivel ezek a reakcik fiziolgisan csak bizonyos (max. nhny
hnapos) letkorig maradnak fenn, viszont a jelents prevalencij agyi bnulsos esetekben
ezek a reakcik perzisztlnak, illetve kros formban alakulnak ki.
Ezzel mdostjk az egyes mozgsformk kialakulsnak menett, s a vrt funkcik megvltozott kivitelezshez, vagy a mozgsforma kivitelezsre val kptelensghez vezethetnek.
Reflexek csecsem- s kisgyermekkorban (1. tblzat)
Elnevezs

Reakci

Babaszem-tnet

fekv, ber csecsem fejnek elfordtsakor


szeme az eredeti irnyban marad

Reflexes (elemi)
hna alatt tartott csecsem talpa talajt rve
jrs -komplex
jr mozgst vgez
elemi mozgsminta

Kor
szletstl 10. nap

Cerebrlis
mozgszavarnl
perzisztl

els lethetek

Keresztezett
extenzor-reflex

hanyatt fekv gyermek csp s trd maximlis


behajltsra a msik als vgtagot nyjtja.

mindig kros

Keresztezett
flexor-reflex

A fenti mveletre a msik als vgtag behajlik

szletstl 7-12.
hnapig

1. v utn kros

Tmasztsi
reakci

lbak lbra llts v. talp felnyomsra, karok


nyomsra megfeszlnek

szletstl 4-6
hnapig fokozdik

tlzott,
perzisztl

Lb-rhelyezsi
reflex komplex elemi
mozgsminta

hna alatt tartva, lbht az asztallap szlhez


rintve aktv lbemelst, fellpst eredmnyez

els lethetek

Tnusos
kzfog-reflex

nyitott tenyrbe tett ujjra klzrs

Tnusos
lb-fog reflex

talprintsre a lbujjak behajlanak

12. hnapig

jszlttben
hinyzik, ksbb
fokozott

Tnusos
gerinc-reflex

hason fekv gyermek htbrt simtva a gerinc az


rintsi oldal fel hajlik, azonos oldali alsvgtag
feszt, ellenoldali hajlt.

els hnapokban

fokozott

szletstl 3. h

fokozdik a
3. hnap utn

50

Aszimmetrikus
tnusos nyakreflex

a hason/hanyatt fekv csecsem fejt elfordtva


a tarts v. tnus megvltozik. Az archoz kzelebbi
kar nyjt, ugyanezen oldali alsvgtag trd, boka
megfeszl

6. hnapig,
alvs kzben nincs

6. hnap utn
fokozott,
alvs kzben
is kivlthat

Szimmetrikus
tnusos nyakreflex

hanyatt fekve passzv fejhajltskor mindkt kar


behajlik, az alsvgtagon a csp, esetleg a tbbi
zlet is behajlik.

6. hnapig

6. hnap utn
fokozott, alvs
kzben is
kivlthat

Tnusos
labirintusreflex

hanyatt, fej passzv behajltsra fej-vll aktv


retrakcija, csp-trzs megfeszlse, szjnyits

teljesen nem
kivlthat

fokozott

Feji labyrinth
belltsos reflex

hason fekve fejemels, lefel lgatva fej htraszegs 2-6 hig


hinyzik
lsben oldalra dntve fej fggleges helyzetben marad 3-4 hnaptl maradand, ksik
ksbb elfeddik

Landau-reflex

ventrlisan levegben tartva fejt htraszegi, a trzs 4-18 h


s als vgtagok megfeszlnek. Passzv fejhajltskor
sszes zlet behajlik.

Fejbellti reflex
hatsa a trzsn

hanyattfekv helyzetben a fej gyors passzv oldalra szletstl fokozatosan ksik, tovbb
fordtsakor a mozgs harmadnl a trzs kveti
tnik el 12. hnapig marad fenn,
a fejfordtst
tmbs forduls

Trzsbelltsi reflex hanyatt fekv helyzet, vllv, medence fordts


szletstl 4-6 hig
hatsa a trzsn
1.: tmbs trzsfordts
2.:trzs torzival kveti a vllakat
hanyatt a csp derkszgben hajltva: a trzs oldalt 4-6-tl 14 hig
elfordul a combokhoz kpest
szletstl 4-7 h

hinyzik, ksik,
esetleg tovbb
fennmarad

fokozott, nha
tovbb fennmarad

Moro-reflex

hanyatt fekve mellette megtjk az gyat


levegben tartva fej hirtelen leejtse: karok oldalra
kitrnek, majd tkarol mozdulat

6-7 hig

fennmarad

Tmasztsi reakci

brmely testhelyzetbl kilendtve azonos oldali


izmok megfeszlse

lve 7. htl

ksik vagy
hinyzik, nha
cskkent

Sntt reakcik

brmely testhelyzetbl kilendtve kitmaszt

7. htl

ksik, hinyzik,
cskkent

Ugrsi kszenlt
ejterny-reflex

vzszintes fggesztsbl vagy trdelsbl hirtelen


elre lkve: karok megfesztve, tenyrtmasz

6-9 htl

elmarad, ksik,
vagy tkletlen

Az 1. tblzat forrsa: Mumenthaler: Neurolgia (1999)

A mindennapos tevkenysgeknl tapasztalhat rendellenessg szlelse esetn a tblzatban


lert reflexek kivltsa, a vlemnyezs elssorban orvosi, neurolgiai kompetencia, a gyermek
tovbbi vizsglata szksges.
Mivel a mozgskorltozottsg foktl s kialakulsi idejtl fggen a mozgsfejlds mr
korn megrekedhet, illetve az egyes mozgsformk a fiziolgistl eltren jelenhetnek meg,
gy fontosnak tartjuk a fejldsi fzisok kezdetektl trtn sszefoglal ttekintst. Ezekre
plnek az vods s iskolskorra jellemz, az iskolai lethez is szksges mozgsformk.

51

Mozgsfejlds 0-24 hnapos korig (2. tblzat)


letkor Fejtarts
(h)

Trzstarts

Hton, hason feje oldalt van


lsbe hzsnl fejt mg nem tartja

lsben kerek ht

Hason fekve fejfordts

Hason fekve fejt megemeli

Hton fekve fejt emeli

lsbe hzskor fejt a trzs


vonalban megtartja

7
8

Fej emels, lbt szjhoz emeli


Biztos fejkontroll

Manipulci
Kz klben
Kz nyitva

Hason alkartmasz,
trzset nem tart
lltva testslyt
nem tartja meg

4
5

Halad mozgs

Figyeli a kezt

lltva testslyt tartja

Guruls (hason)

Trgyat kt kzzel
fog

nllan lve trzst


tartja
Ngykzlb ll

Guruls (hton-hason)
Kszs
Fells hasrl oldalra
lsen keresztl
Mszs kezdete

Egy kzzel fog,


trgyat egyik
kezbl a
msikba ttesz

Kapaszkodssal fellls Ollfogs


Mszs

10
11

Segtsggel llskor
trzs egyenes

12

Egyenes trzzsel
tmasz nlkl ll

15

Jrs segtsggel

Mutatujj hasznlat
Cspfogs

nll jrs

Mozgsformk differencildsa 1-12 ves korig (3. tblzat)


Mozgsformk differencildsa, j
mozgsformk megjelense a helyvltoztat mozgsok kialakulsa utn 1-3
ves korban

Mozgsfejlds 4-7 ves korban

Mozgsfejlds 8-12 ves korban

Egyves kortl a msodik v vgig a


gyermek mozgst a kis erkifejts, a
lass temp, s a szk trbeli terjedelem jellemzi.
A mozgs bevezet mozzanatai bizonytalanok, s a mozgsritmus is igen vltozkony. A mozgsok ezrt mg szgletesek s esetlenl hatnak. Megfigyelhet
a kisfok mozgsllandsg, amely
fleg a sok mellkmozgsban nyilvnul
meg.
Az jonnan kialakul, ill. fejld mozgsformk a kvetkezk:
jrs stabilizlds
fel-s lemszs
egyenslyozs
leugrs
futs
felszkkens
ugrs
hengereds s guruls
fggeszkeds
hzs
hords s lendts
a dobs klnbz formi
a megfogs ill. elkaps kezdetei

Ebben az letkorban a gyermekek


mozgsfejldsre a mr megtanult
mozgsok tkletesedse, s az els
mozgskombincik megjelense
jellemz.
A fejlds a
teljestmny javulsban,
a mozgs-vgrehajts minsgben
az ismert mozgsok kombincijban
nyilvnul meg.
A kondicionlsi kpessgek javulsa a
mozgs- s mozdulatgyorsasgban
kvethet, mozgskombincik tern
6-7 vesen mr 3-5 elem sorozat
vgrehajtsra kpesek. Koordincis
kpessgek kzl a motorikus tanuls,
mozgsvezrls-szablyozs, ezen bell az egyenslyozs fejldse kifejezett. Kiemelend a vizulis kontroll
szerepe.

Az idszak f jellemzje a nemek kztti testalkati, fiziolgiai s motorikus


klnbsgek egyre kifejezettebb megnyilvnulsa.
A motorikus tanulsi kpessg javulsa
jelents, fleg a mozgs ritmusa javul.
Cskken a mellkmozgsok szma, javul a mozgsok pontossga, gazdasgossga.
Ez a mozgsfejlds olyan cscsidszaka, mely a mozgstanuls / tants, testi
er s gyessg eltrbe kerlse,
valamint a sportteljestmnyek megjelense szempontjbl egyarnt jelents.

A 2., 3. tblzat forrsa: Farmosi:Mozgsfejlds (2005)

52

3.2 A MOZGSVIZSGLAT MENETRL LTALBAN


A kvetkezkben a mozgsvizsglat ltalnos mdszertani elveit, a mozgs s egyb kpessgstruktrk alakulsnak sszefggseit trgyaljuk, kitrve a szemlyisg fejldst befolysol
szempontokra.

3.2.1 A vizsglat mdja, ltalnos elvei


Cltudatossg: meghatrozott clra irnyultsg, melyet az aktulis szksglet hatroz meg.
Mdszeressg: a vizsglat megszabott elvek, szempontok szerint pljn fel, melyben rvnyeslnie kell az individualitsnak, a vizsglt egyntl val fggsgnek, az egyni meghatrozottsgnak.
Rendszeressg: a vizsglati szempontoknak meghatrozott logikai sszefggsbe kell rendezdnik.
Objektivits: a tnetek, megnyilvnulsok elfogultsg nlkli elemzse, rtelmezse.
Tudomnyossg: az eredmnyek ok-okozati sszefggseibl val kvetkeztetsek levonsa s
az rtkelsek kell szakmai ismeret alapjn trtnjenek. A trsterletek, diszciplnk dokumentcijnak alapszint rtelmezse is csak megfelel szakmai felkszltsg alapjn lehetsges.
Prevencis szemllet: figyelni kell a prognosztikus jegyekre a megelzs s a terpia rdekben.
Komplexits: a vizsglati eredmnyeket a szemlyisg egsznek fggvnyben, az egyes
kpessgekkel klcsnhatsban kell rtelmezni, rtkelni. Ez a vizsgltl clzott megfigyelst
s biztos tlkpessget ignyel.
A vizsglat cljtl, illetve a vizsglt terlettl fggen a vizsglt szemlyt le kell vetkztetni.
Amennyiben nincs mozgskorltozottsgra utal jel, akkor pusztn a mozgs megfigyelshez
ez nem felttlenl szksges.
A vizsglati eszkzket az letkortl s a mozgsllapottl fggen kell megvlasztani. Elksztskrl gondoskodni kell. A vizsglatot clszer lehetsg szerint tbb alkalomra
felosztva elvgezni. Elegend idt kell biztostani.
Fontos a vizsglat eredmnyeinek rthet, rtelmezhet ismertetse az rintett szemly s/vagy
a szl szmra.

3.2.2 A vizsglat eredmnyeinek rtkelse


A mozgsfejlds genetikailag meghatrozott, az egyes funkcik megjelense idhz kttt,
egymsra pl folyamat eredmnye.
Lehet, hogy a fiziolgistl val eltrs csak el- vagy lemarads a norml ton, lehet azonban
ettl eltrs, mint kvetkezmnyes tnet (pl. tanulsban- vagy rtelmileg elmaradott, akadlyozottaknl), vagy krs irny fejlds a mozgskorltozottsg eseteiben. Ezt mrlegeljk
s errl dntnk a vizsglati tapasztalatok s eredmnyek alapjn.

53

(A slyosan s halmozottan srlt mozgskorltozottak vizsglatval a 9. fejezet foglalkozik.)


Az eltrs nemcsak negatv irny lehet, hanem pozitv is. Ilyenkor a gyermek kifejezetten
gyes valamely mozgsban. Ez az erssge. Lnyeges szemlleti llsfoglals, hogy felismerjk a gyermek pozitvumait, erssgeit, s mindezeket felismertessk az rintett szemllyel
vagy csaldjval is.

3.2.3 A problma hatsa a szemlyisg alakulsra


A szkebb s tgabb krnyezet, vagyis a vilg megismersnek folyamata a mozgs, a tevkenykeds tjn realizldik. A nagymozgs, a helyzet- s helyvltoztats, a kzmkds segtik, hogy a krnyezettel aktv klcsnhatsba kerlve ne csak passzv befogadi legynk a
klvilg hatsainak, hanem azt befolysolni, vltoztatni is kpesek legynk. A tanulsi folyamatoknak alig nlklzhet eszkze a kz, a manipulci. A szenzomotoros mkds zavarnak
kvetkeztben kros irny lehet a cselekvses ismeretszerzs, akadlyozott vlhatnak s
eltren alakulhatnak a megismersi folyamatok.
A szocializci, a magatarts rse is fgg a fizikai adottsgoktl, a kapcsolatteremts fizikai
lehetsgeitl. Az eltr tem, megksett, akadlyozott mozgs a tgan rtelmezett kommunikcit, az letkori kzssgi kapcsolatokat, a viselkedst, a szocilis tulajdonsgok alakulst
is befolysolja. Az p mozgs a formld gyermeki szemlyisg sikerlmnye, rm forrsa;
tovbbi gyakorlst aktivizl, mely ltal csiszoldik, gyesedik a mozgs, tovbb induklva a
fejldst. A mozgsban jelentkez problmk ezt a folyamatot negatvan befolysoljk, melynek
hatsra cskken a mozgskedv, tovbb slyosbtva a fennll problmt.
A kudarcokkal, nehzsgekkel teli mozgs a krnyezetbl is kivlthat negatv hatsokat. Ha a
gyermek nem kap elg megerstst s dicsretet motoros prblkozsaira, ha gyetlennek
tartjk s nem biztostanak megfelel feltteleket a mozgs gyakorlsra, ezek kvetkezmnyesen a kortrskapcsolatok alakulst is neheztik. A sikertelensgek haragot, agresszit vagy
elkeseredst vlthatnak ki, amelyek magatartszavarhoz vezethetnek.
Az eltr lthat kls jegyek pl. a jelents tartshibk, a gerincelvltozsok, a tlzott obesitas
frusztrcis hatsa kzismert (pl. az elhzs gyakran jr egytt motoros gyetlensggel).
Teht a szemlyisg harmonikus formldst tbb oldalrl, jelentsen befolysolja, adott
esetben meghatrozza a mozgs p, eltr, vagy akadlyozott volta.

3.3 A VIZSGLATI SZEMPONTSOR TERLETEI


A kvetkezkben rtrnk az egyes vizsglati szempontok, terletek megfigyelsi s vizsglati
feladataira.
Megfogalmazzuk: mit vizsglunk,
hogyan vizsglunk,
hogyan dokumentljuk a kapott eredmnyt?
Meghatrozzuk az elmarads formit, fokozatait, valamint megjelljk a vizsglatra, illetve a
segtsg mdjra, a terpira vonatkoz kompetens szolgltatst.

54

Figyelemmel kell ksrni az egyes terleteken tapasztalhat erssgeket, s ezeket jelezni,


dokumentlni kell (pl. a megfelel szint kzgyessget, mozgskoordincis kpessget).

3.3.1 A megjelens vizsglata


Mit vizsglunk?
A komplex vizsglat kezdetn az els teend a megfigyels, az els benyomsok alapjn szerzett ismeretek rgztse. Ilyen mdon felfedezhetek az eltr kls jegyek, deformitsok,
brelvltozs, az arcon, fejen szlelhet eltrsek, anomlik, a test mretei, arnyai. A megfigyelssel felfedezhetjk a mozgs furcsasgait, amelyekre a ksbbi vizsglat sorn kitr-hetnk.
Az emberi test szimmetrikus, arnyos felpts. A szimmetrirl val tjkozdshoz a test
kzpvonalt, a gerincoszlopot, a kpzeletbeli skokat (frontlis, horizontlis, szagittlis) hasznljuk. Ezek segtsgvel fedezzk fel, llaptjuk meg az esetleges aszimmetrit, deformitsokat,
minden olyan eltrst, mely megbontja a test harmnijt.
A vizsglat sorn meg kell figyelni a trzs s a vgtagok egymshoz viszonytott arnyait, a test
magassgt.
Az arcon, fejen lthat elvltozsok, anomlik megfigyelse is segti a tovbbi vizsglatok irnyt, tartalmt. Fontos szrevenni a szocilis htrnyra utal jegyeket is, mint pl. alultplltsg,
vagy nvekedsi elmarads.
Hogyan vizsglunk?
A megfigyelseket vgezhetjk szrevtlenl, hogy az rintett szemly esetleg tudatos
korrekcival ne fedje el a meglv problmkat. Szksg esetn a szemlyt levetkztetve vizsgljuk, hogy analitikus mdon lehessen elemezni a mutatkoz eltrseket, s meg lehessen
llaptani az sszefggseket.
Dokumentci
A megfigyelshez kln dokumentci, vizsglati adatlap nem tartozik. Az eltr eredmnyeket
szakszeren le kell rni.
Javaslat, kompetencia
A megjelens, a kls jegyek megfigyelse valamennyi komplex vizsglat szerves rsze. Ez a
vizsglatot vgz szemly feladata.
Az eredmnyek fggvnyben tehet tovbbi javaslatok:
Kis mrtk eltrs, arnytalansg esetn csak rendszeres ellenrzs vlhat szksgess.
Nagy mrtk eltrs, illetve egyb mozgsszervi elvltozsra utal problma esetn a gyermeket ortopd szakorvoshoz, gyermek-neurolgushoz clszer irnytani.
Amennyiben van erre vonatkoz szakorvosi vlemny, a tovbbi vizsglatra a Mozgsvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg (tovbbiakban: Mozgsvizsgl OSzRB)
illetkes.
A szksges terpia is orvosi, illetve szakos gygypedaggiai feladat.
A testmagassg, a nvekeds nagyarny elmaradsa trpenvsre utal jel lehet. Ennek
megllaptsra a Mozgsvizsgl OSzRB illetkes. A trpenvs sajtos nevelsi ignyt,
mozgskorltozottsgot jelent, szomatopedaggiai segtsg illeti meg.

55

A klnbz eltrsek gyakran ksr tnetei lehetnek a fogyatkossgoknak. Ilyen esetben


a gyermek f fogyatkossg elltsval kapcsolatos szolgltatsra jogosult.

A MOZGSSZERVEK

PSGE, DEFORMITSOK

A fiziolgis mozgs megvalsulsnak felttele a mozgsszervek psge. A jelen vizsglati


eljrsban fknt a vgtagok psgt, a fiziolgis tengelyllsoktl val eltrst, fejldsi
rendellenessgeit figyeljk meg.
Mit vizsglunk?
a fels- s alsvgtagok strukturlis psgt:
klnbz hinyokat, pl. ujjak, kz, alkar, lb, lbszr stb. hinyt
fejldsi rendellenessgeit, pl. ujjsszenvs
tengelyeltrs, pl. a knyk vagy a trdizlet tengelye a test kzpvonala irnyban eltr
(X knyk, X trd)
a kt fels- ill. alsvgtag azonos hosszsgt, krfogatt
a lbboltozatot, a belboka llst
(A gerinc strukturlis vizsglatt, eltrseit ksbb ismertetjk.)
Hogyan vizsglunk?
a vizsglt testrsztl fggen levetkztetett helyzetben
az p struktrhoz viszonytott megfigyelssel
a vgtagok egymshoz viszonytott hosszt:
felsvgtag esetn: a vllcscstl a csukl hvelykujj alatti terletig
alsvgtag esetn: ll helyzetben, levetkztetve htulnzetbl megfigyeljk, hogy a
medence egyenes lls-e, illetve a rvidlt vgtag al 1,2,3, cm magas falapocskt
tesznk, s figyeljk, hogy a medence mikor egyenes lls (a rvidls mrtke a
lapocska vastagsgval hatrozhat meg, tbb-kevesebb pontossggal)
a lb boltozatt a gyermek meztelen lbnak, a lb hosszanti s harnt boltozatnak megfigyelsvel vgezzk, azt figyeljk meg, hogy milyen magas a boltozat
Dokumentci
Nincs kln vizsglati adatlap, szakszeren lerjuk a ltottakat. A vgtagok hosszklnbsgt a
rvidlt vgtag megnevezsvel s a hosszbeli klnbsggel jelezzk, pl. jobb alsvgtag 1 cmel rvidebb.
Javaslat, kompetencia
A mozgsszervek strukturlis elvltozsai gyakran trsulnak mozgskorltozottsghoz.
Ennek felttelezse esetn ortopd szakorvoshoz, a Mozgsvizsgl OSzRB-hoz irnytjuk a
gyermeket. A Bizottsg jogosult annak megllaptsra, hogy a gyermek mozgskorltozotte, vagy az elvltozs nem befolysolja-e az letkori tevkenysget.
A trd, a knykzlet enyhe tengelyeltrse esetn idszakos ellenrzs vlhat szksgess,
fknt hirtelen nvekedsi peridusban.
A vgtagok hosszklnbsge esetn mindenkor ortopd szakorvos vizsglata szksges, aki
meghatrozza az emels mrtkt, szksgessgt, megllaptja az ok-okozati sszefggst.
A hosszanti talpboltozat sllyedse, a ldtalp korrekcija, a bett viselse mindenkor szakorvosi javaslat alapjn trtnjen. 5-6 ves korig nem javasolt a talpbett, csak az un. k sark
cip. A korrekcis torna gygytornsz, gygytestnevel vagy szomatopedaggus feladata.

56

A NAGYMOZGS

VIZSGLATA

A nagymozgs fogalomkrbe a helyzet- s helyvltoztat mozgsok tartoznak: a testhelyzetek


megtartsa (statikus) a helyzetvltoztatsok (dinamikus), valamint a helyvltoztats (kszs,
mszs, jrs, futs).
Mit vizsglunk?
a fiziolgis fejlds temnek megfelelen a testhelyzetek felvtelt, megtartst, a helyzet
s helyvltoztat mozgsokat
a jrst: szimmetrit, a jrs indtst, lelltst, a klnbz irnyokban, klnbz sebessggel trtn jrst, a lb grdtst, az altmaszts nagysgt, a kar ksr egyttmozgst, a jrs harmnijt
A vizsglathoz sszelltott tblzatot mellkeljk (Mellklet: 1., 2. tblzat).
Hogyan vizsglunk?
Az letkort figyelembe vve a fiziolgis fejldsnek, fejlettsgnek megfelel statikus s dinamikus tevkenysget figyeljk meg:
kpes-e a gyermek az letkornak megfelel mozgsok kivitelezsre, megtartsra
fokozatokat llapthatunk meg: nllan, kevs/sok segtsggel vagy egyltaln nem kpes
a vizsglatot a csecsem/gyermek letkori s fejlettsgi szintjnek megfelel mozgsformnl kell kezdeni
az anamnzis sorn a fiziolgis mozgsfejldsrl tjkozdhatunk
clszer a gyermeket ruhtlanul vizsglni, ha elfogadja ezt a szitucit
jrsvizsglathoz a gyermek derktl ruhtlanul, meztlb legyen
fontos a vizsglati helyisg, a krlmnyek, a szemlyes kapcsolat
Dokumentci, kompetencia
A kapott eredmnyeket a kzlt tblzatban jelljk, de a szakvlemnyben rviden ssze
is foglaljuk.
A csecsem- s kisgyermekkorban hangslyos az letkorhoz val viszonyts.
1-2 hnapos elmarads esetn, - ha nincs ms problmra utal jel, s a terhessg, a szls
zavartalan volt, - felteheten csak kis eltrst tapasztaltunk az p fejlds tjn. Ebben az
esetben is clszer ellenrzsre visszarendelni a gyermeket, csaldot.
Nagyobb lemarads esetn a csak segtsggel vgrehajtott, vagy a fiziolgistl jelentsen
eltr nagymozgsnl gyermekneurolgushoz, ortopd szakorvoshoz, illetve a Mozgsvizsgl OSzRB-hoz irnytjuk a gyermeket.
A korai fejleszts szksgessgt, a korai beavatkozs indokoltsgt a Mozgsvizsgl
OSzRB llaptja meg.
A korai terpit, korai komplex gygypedaggiai nevelst a gygypedaggiai tancsad,
korai fejleszt s gondoz kzpontban kell biztostani, a korai konduktv fejlesztst pedig a
konduktv pedaggia intzmnyekben.
Az rtelmileg akadlyozott gyermek jrsa is ltalban eltr a fiziolgistl. A jrs ritmustalan, az altmaszts szlesebb alap, gyakran hinyzik a lb grdt mozgsa, hanyagtarts
jellemzi. Clszer mozgsnevelsre vagy gygytestnevelsre irnytani.

57

FINOMMOZGS,

MANIPULCI VIZSGLATA

A felsvgtag mkds, a manipulci az emberi tevkenysgnek, a szemlyisg alakulsnak,


a vilg sokoldal megismersnek fontos eszkze.
A tmaszkod felsvgtag segti a helyzetvltoztat mozgsokat s elesskor a tmaszkods v
meg a slyosabb srlsektl.
A kz mkdse a kutat manipulcitl kezdve a finommotorika s grafomotoros tevkenysgen keresztl a vilg, a krnyezet megismersnek, a tanulsnak fontos eszkze. Az eszkzhasznlat, az nkiszolgl, nellt funkci az letkornak megfelel trsadalmi integrci egyik
felttele lehet. Klnsen jelents a kz alkot funkcija (rs, mvszeti - s munkatevkenysg vgzse), mint a szemlyisgformlds s nkifejezs fontos eszkze.
A kz az rzelmi kapcsolatok kifejezje, az rints pszichikai kzvett. A tapints a materilis
ismeretek tudatos s automatikus gazdagtja.
Mit vizsglunk?
a clirnyos nylst, fogst, elengedst, a tmaszkodst, a vizuomotoros koordincit, a kt
kz koordinlt mkdst, a felsvgtag mindennapos tevkenysgt
(Lsd a fejezet vgn tallhat mellkletben: 3.a., 3.b. tblzat)
A lateralits s dominancia vizsglata felttlenl indokolt (ezt a 3.2 fejezetben trgyaljuk).
Hogyan vizsglunk?
az letkori sajtossgok figyelembe vtelvel, a fiziolgis mozgsoknak megfelelen
a tblzatban javasolt feladatokhoz a gyermek letkornak, rettsgnek megfelel eszkzket hasznljunk
stabil, biztonsgos testhelyzetben vgezzk a vizsglatot
mindenkor megfigyeljk a vizuomotoros koordincit
a tmaszkodst elre-, htra- s oldalirnyba is ellenriznnk kell
a vizsglat kzben az esetleges ksr egyttmozgst is figyeljk
Dokumentci, kompetencia
A kapott eredmnyeket a javasolt tblzatban rgztjk.
A finommotorika zavara szmos elmarads, nehzsg, fogyatkossg ksr tnete lehet.
Lnyeges annak megllaptsa, hogy a tapasztalt negatvumok trsulnak-e ms problmval,
pl. tanulsi zavarral, rtelmi akadlyozottsggal stb. Amennyiben van trsul tnet, gy a f
problma befolysolsra, kezelsre jogosult intzmny az illetkes a tovbbiakra.
nll tnetknt megjelen finommotoros gyetlensg jelenthet elmaradst, nehzsget.
Ebben az esetben a tbbsgi intzmny, illetve a nevelsi tancsad az illetkes a kezelsre.
Mi jelenthet elmaradst, nehzsget? Pl. egy-egy feladat megoldsa csak tbbszri prblkozsra sikerl, a fiziolgishoz viszonytva ksik vagy minimlisan elmarad a precizis fogs,
nem mindig adekvt a vizuomotoros koordinci, ksik a bonyolultabb nkiszolgl mozdulat, pl. masni ktse, cipfzs, stb.
Tbbszri vizsglat javasolt annak eldntsre, hogy a kzmkdsben tapasztalt eltrs
nll jelensg-e (csak elmarads), vagy valamely krosods, fogyatkossg tnete.
A csak segtsggel vgzett kzmkds esetn felttelezhet a mozgskorltozottsg, ezrt
a Mozgsvizsgl OSzRB illetkes a tovbbi vizsglatra, a terpis javaslatra.
A kz fogreflexnek fennmaradsa (4. lethnap utn) esetn mindenkppen fejldsneurolgiai vizsglat javasolt.
A manulisan gyes gyermeket javasolt klnbz kzmves foglalkozsokra irnytani.

58

A TESTTARTS

VIZSGLATA

Testtartson tgabb rtelmezs szerint az egsz test tartst, szkebb rtelmezsben a gerinc, a
trzs tartst rtjk.
Helyes testtarts esetn valamennyi testhelyzetben dinamikus egyensly van a testre hat
nehzsgi er s a test bels eri kztt, melynek kvetkeztben minimlis izomer kifejtsre
van szksg, a csigolyk kzti porckorongok terhelse egyenletes. Lnyeges szempont a medence megfelel llsa, mely meghatrozza a gerinc lettani grbleteit s a cspizlet helyzett.
Mit vizsglunk?

a fejtartst, hogy a fejtet prhuzamos-e a mennyezettel


a vllveket, hogy egyforma magassgban vannak-e s nem esnek-e elre
a lapockk als cscsa egy magassgban van-e
a fiziolgis grbletek (szaggitlis skban nyaki, gyki homorulat, hti, keresztcsonti domborulat), harmnijt, nagysgt
a bordk vt
Hogyan vizsglunk?

a vizsglt szemly kisnadrgra vetkztetve


felszltjuk, hogy gy lljon, ahogy szokott
htulrl megnzzk a fejtartst, a vllvek s lapockk helyzett
a fiziolgis grbleteket oldalnzetbl figyeljk meg
ellrl nzve felszltjuk a szemlyt, hogy vegyen nagy levegt a mellkasba, megfigyeljk
a bordk vt, azonos-e a kt oldal
minden irnybl figyeljk a trzs, a mellkas szimmetrijt
Dokumentci, kompetencia
A fiziolgistl eltr testtarts klnbz mrtk lehet, mely klnbz elltst, terpit
ignyel. Tartsi rendellenessg, hanyag tarts esetn felszltsra korriglni tudja a gyermek a
testtartst, az eltrs gygytestnevelssel, mozgsnevelssel javthat. Az ortopd szakorvos,
iskolaorvos jogosult gygytestnevelsre utalni a gyermeket (Kt.1993. LXXIX. 52. (8)).
Sajtos nevelsi igny gyermek esetn a klnbz tartsi rendellenessgek, az eltrs
korrekcija a specilis iskolk feladata, integrlt oktatsban a rehabilitcis rakeret terhre
mozgsnevelssel, szomatopedaggiai elltssal kell a korrekcit biztostani.
Nagyfok aszimmetria, deformits a trzsn, a gerinc betegsgre, mozgsszervi betegsgre utal, felttlenl indokolt az ortopd szakorvosi vizsglat s ellts. A terpia ebben az
esetben is lehet gygytestnevels, mozgsnevels s lehet gygytorna. A gygytestnevels a
tbbsgi, a mozgsnevels a gygypedaggiai, a gygytorna az egszsggyi intzmnyekben valsul meg, gygytestnevel, szomatopedaggus vagy gygytornsz vezetsvel.
A mozgsszervi betegsg nem jelent felttlenl mozgskorltozottsgot, csak abban az esetben, ha az maradandan akadlyozza a szemlyt az letkori tevkenysg vgzsben. Ennek
megllaptsa, a Mozgsvizsgl OSzRB feladata.

AZ

EGYENSLY S KOORDINCI VIZSGLATA

Az emberi test akkor van egyenslyban, ha a testre hat kls s bels erk kiegyenltik egymst. Az egyenes testtartshoz s a kt lbon jrshoz nlklzhetetlen n. egyensly nem

59

ms, mint a szervezet s a gravitci kzti viszony folyamatos szablyozottsga. (Brodal, id.
Katona, 2001). Minden olyan mozdulat, helyzet- s helyvltoztats, amelynl a slypont helyzete megvltozik, egyenslykeresssel jr. Mindaddig, amg a slypont vetlete, a test slyvonala az altmasztsi felleten bell tallhat, a test egyenslyi helyzetben van.
Megklnbztetnk statikus s dinamikus egyenslyt. A statikus egyenslynak a klnbz
helyzetek megtartsban, a dinamikusnak a helyzet- s helyvltoztat mozgsokban van
szerepe. Az egyenslyoz s koordincis kpessg egytt, egymst kiegsztve fejldik az
idegrendszer rse, a mozgstanuls s a gyakorls sorn.
Minden mozgs trben jelenik meg, idben zajlik s izomervel, klnbz dinamikval
hajtjuk vgre. A mozgs akkor lesz harmonikus, ha ez a hrom tnyez szablyos kapcsolatot
alkot egymssal (Berczik, 1992).
A koordinci a mozgstrben, idben, dinamikban trtn sszerendezsnek kpessgt
jelenti, a mozgsszablyozs s kivitelezs optimlis egyttmkdst.

EGYENSLYOZSI

KPESSG VIZSGLATA

Mit vizsglunk?
a statikus egyenslyt a klnbz testhelyzetek biztos megtartsval (kibillentjk az
egyenslyi helyzetbl vagy cskkentjk az altmasztst)
a dinamikus egyenslyt a helyvltoztats (mszs, jrs, futs) stabilitsval
a statikus, dinamikus egyenslyt a vizulis szlels kikapcsolsval
(Vizsglati feladatokat lsd a fejezet utn tallhat mellkletben: 4. tblzat)
Hogyan vizsglunk?
a vizsglat eltt a feladatot el kell mondani, meg kell beszlni a gyermekkel s csak nhny
prba utn szabad a vgrehajtst rtkelni, diagnosztizlni
a fokozatossg didaktikai elvei alapjn a nagyobb altmasztsi helyzetbl kell haladnunk a
kisebb altmasztsi helyzet fel, valamint a feladatokat nehezthetjk a vizulis szlels
kikapcsolsval
az egyenslyi helyzetbl val kibillentst klnbz irnyokba kell elvgezni
fontos, hogy amennyiben olyan testhelyzetet analizlunk, amelynl kztmasz nem szksges, a feladatok sorn nem szabad letmaszkodni
az altmasztsi fellet cskkentsekor a statikus helyzetek megtartst figyelve, klnbzkppen rtkelhetjk azt, hogy a karok egyenslyoz mozgsval vagy anlkl kpese a feladatot vgezni
a dinamikus egyensly vizsglatra ltalban klnbz jr s fut feladatokat hasznlunk
Dokumentci, kompetencia
A kapott eredmnyeket a tblzatban rgztjk, de a szakvlemnyben rviden sszefoglaljuk
az eredmnyeket.
Bizonytalanul vgrehajtott gyakorlatok esetn egyenslyzavarrl beszlhetnk. Ez
trsulhat klnbz fogyatkossghoz, akadlyozottsghoz, de utalhat enyhe mozgskorltozottsgra is, pl. korai agykrosods ataxis formja.
Egyenslyzavar esetn mindenkppen indokolt az ok tisztzsa: tanulsban- vagy rtelmi
akadlyozottsghoz, ltsi problmhoz trsul tnet, esetleg gyakori kzpflgyullads
kvetkezmnye, vagy agyi eredet krosodsra utal.

60

Tovbbi vizsglatra a felttelezett ok szerinti illetkes szakorvosi s szakrti bizottsghoz


kell irnytani a gyermeket.

KOORDINCIS

KPESSG VIZSGLATA

Mit vizsglunk?
a mozgs, mozdulatok alapszint sszerendezettsgt
a mozgsok dinamikjt, az egyes mozgsokhoz szksges optimlis ert, dinamizmust, az
izmok fesztettsgt
a mozgs idbenisgt, ritmust, tempjt
a mozgs trbeli irnyultsgt, a tr kihasznlst, a mozgs plasztikai hatst
Hogyan vizsglunk?
Az alapszint koordincit a 4. tblzatban ismertetett tesztprbval ellenrizzk.
clmozgsok vgeztetse: -

mutatujj-orrhegy rints
kt mutatujj sszerintse
sarok-trd prba
keresztezett mozgsok

A fentieket laza hton fekv testhelyzetben vgeztetjk, karok oldals kzptartsbl indtjk a
mozgst felvltva az orrhegyhez; a fejet nem szabad elmozdtani. A kt mutatujj sszerintse
mells kzptartsban trtnjen. A sarkat az ellenkez trdre kell helyezni.
A vizsglatot elbb el kell magyarzni, majd nyitott szemmel kiprbltatni. Csak ezutn lehet
elvgezni a prbt csukott szemmel. A dokumentciba a csukott szemmel vgzett prba eredmnye kerl.
Az ellenttes irny, egyidej mozgsokat klnbz tempban lehet vgeztetni.
Megfigyelsi szempontok:
A mozgs dinamikja:
egy mozgs vgrehajtsa sorn szksges erkifejts mrtke pl. medicinlabda, majd knny
labda gurtsa megadott tvolsgra
egy gyakorlat sorn szksges feszts (erkifejts) s lazts sszefggse, pl. kpzeletbeli
ellenllssal vgzett gyakorlat s lazts
A mozgs ritmusa:

a temp elemzsvel, ritmusvltssal figyelhet meg


jrs klnbz tempval
jrs-meglls vltoztatsa
tapsols, dobbants klnbz ritmusban

Plasztika, a tr kihasznlsa
szimmetrikus s alternl mozgsok
egyszer utastsra a vgtagok eljuttatsa a tr klnbz skjaiba, pontjaiba (a tr klnbz helyeire elre, oldalra, tlsan, rzst stb.)
jrs klnbz trgyak megkerlsvel (megfigyelend a gazdasgossg, a kerls mrtke)

61

Dokumentci, kompetencia
A kapott eredmnyeket tblzatban rgztjk, a megfigyelseinket lerjuk.
(Mellklet: 4. tblzat)
A bizonytalanul sszerendezett mozgs, a koordincis zavar gyakran egytt jr
bizonytalan egyensllyal.
Koordincis zavar esetn is felttlenl indokolt az ok tisztzsa, ugyanolyan elvek, feladatok alapjn, ahogyan azt az egyenslyzavar esetn trgyaltuk.
Nagy mrtk koordincis zavar esetn felttelezhet az agyi eredet bnuls, melynek
tisztzsa neurolgiai vizsglatot, a Mozgsvizsgl OSzRB vizsglatt ignyli.

3.4 A MOZGSFEJLDSI ELMARADS FORMI, FOKOZATAI


3.4.1 A mozgskorltozottsg fogalma, kritriumai
Az p mozgs keletkezst, az p mkdst a mozgat szervrendszer valamennyi rsznek
strukturlis s funkcionlis psge biztostja. Klnbz kroki tnyezk a mozgat szervrendszer krosodst, srlst vagy valamely rsznek hinyt okozhatjk. Ez bekvetkezhet
a mhen belli letben, szlets krl vagy kzvetlen utna
veleszletett rendellenessg,
vagy ksbbi idben betegsg, baleset kvetkeztben
szerzett rendellenessg.
A veleszletett rendellenessg leggyakoribb okai lehetnek:
genetikai rtalmak, mhen belli toxikus, bakterilis, vrusos, kmiai rtalmak, fejldsi
rendellenessgek, syndromk, myopathik
szlsi, szletsi rtalmak (elhzd szls, rohamos szls, kldkzsinr, placenta rendellenessg stb.)
kzvetlen szlets utni kockzati tnyezk (tpllkozsi zavar, szvmkdsi, lgzsi elgtelensg stb.)
A szerzett rendellenessgek leggyakoribb okai gyermekkorban:

vgtag amputcik (rosszindulat daganat, nagymrtk gs, baleset kvetkeztben )


vrusos agy-, gerincveli rtalmak
koponya-, agy srlse balesetek kvetkeztben
gerinc-, csigolyatrsek baleset, pl. sekly vzbe fejesugrs kvetkeztben

A veleszletett srls vagy hiny (pl. felsvgtag) kvetkeztben az rintett szerv funkcija,
annak fejldse megvltozik, eltr, akadlyozott lesz, vagy ki sem alakul, hinyzik az alapvet
funkci. Az akadlyozott alapfunkci (pl. ujjak hajltsa, nyjtsa) kvetkeztben eltren
alakul a magasabb szint, sszetett mozgs (a trgyak megfogsa, elengedse), melynek kvetkeztben megvltozik az rintett szerv fizikai teljestkpessge.
Mindez az letkori tevkenysg vgzsben jelent maradand akadlyt, korltokat vagy teljes
kptelensget.
A ksbbi letkorban szerzett mozgskorltozottsg, a srls idejtl fggen, egy rszben
kialakult, vagy mr teljesen kialakult szemlyisget rint. Egy mkd funkci elvesztse, eltr
mkdse els idkben komoly lelki terhet jelent, az addigi letvitel esetlegesen lnyeges
megvltozst (pl. amputci utni vagy gerincvel srls utni bnult llapot). Az eddig
mkd funkci helyett esetleg jat kell tanulni, segdeszkzt hasznlni stb. Mg a vele-

62

szletetten mozgskorltozott gyermek egytt nvekszik, fejldik, alakul a fogyatkossgval,


nem volt ms tapasztalata, addig a szerzett fogyatkossg esetn a szemly tudja mit vesztett,
j funkcikat, j letvitelt kell kialaktani.

3.4.2 A mozgskorltozottsg fogalma, terletei


MOZGSKORLTOZOTTSG
OK:

a mozgat szervrendszer klnbz eredet srlse vagy hinya

FUNKCIVLTOZS

V
E

MEGVLTOZOTT fizikai teljestkpessg

T
K

LETKORI TEVKENYSG vgzsben akadlyozott

E
Z
M

ELTR SZEMLYISGFEJLDS

Mozgskorltozott szemly

Szemlyisgfejlesztsk specilis megsegtst ignyel


REHABILITCI

Gygypedaggiai szempontbl mozgskorltozott az a szemly, aki a tart s/vagy mozgat


szervrendszer srlse vagy valamely rsznek hinya kvetkeztben, a fizikai teljestkpessg
megvltozsa miatt, az letkori tevkenysg vgzsben, a klvilg mozgsos birtokbavtelben maradandan korltozott; megvltozik a mozgsos tapasztalatszerzse s a szocializci,
gy szemlyisgfejlesztse, nevelse tmenetileg vagy tartsan specilis feltteleket, eljrsokat
ignyel.
A Kzoktatsi Trvny a fenti populcira vonatkoz rszeiben a testi fogyatkosokra hivatkozik. A sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk vodai nevelsnek, oktatsnak irnyelveiben (2/2005./III.1./OM rend.) a testi fogyatkos (mozgskorltozott) kifejezst emlti.
A fenti meghatrozs szerint a mozgskorltozottsg maradand llapot, javthat, de meg
nem szntethet.
A mozgsszervi megbetegeds azonban, pl. akut izleti gyullads, baleset utni mozgsakadlyozottsg, enyhe strukturlis elvltozs pl. O lb, X lb, ldtalp vagy gerincferdls
tmeneti llapotot jelent, teht a szemly nem mozgskorltozott.
A vizsglatok sorn lnyeges annak eldntse, hogy a gyermek mozgsszervi strukturlis vagy
funkcionlis elvltozsai maradandan akadlyozzk-e t az letkornak megfelel tevkenysg vgzsben,

63

ha igen: a gyermek mozgskorltozott,


ha nem: a mozgsban tapasztalt eltrsek, zavarok, lemaradsok nem jelentenek sajtos
nevelsi ignyt, mozgskorltozottsgot.
A kritriumok meghatrozsa sorn tbb, egymstl eltr szempontot is figyelembe kell venni:
Mindenkppen eldntend, hogy a tapasztalt tneteknek az anamnzisben van-e elzmnye, pl. a nagymozgs kialakulsnak lnyeges (tbb hnapos) elmaradsa, zavart terhessgi, szlsi krlmnyek. Az ok-okozati sszefggs felttelezstl fggen neurolgiai
vizsglat dntheti el a diagnzist
Fontos annak megllaptsa, hogy a tnetek trsulnak-e ms terleten tapasztalt elmaradssal, fogyatkossggal. Pldul az egyensly s koordincis zavar tbbfle fogyatkossg
ksr tnete lehet, de jelezhet kisagyi srlst, enyhe mozgskorltozottsgot is (CP, ataxia).
Klnbz fogyatkossghoz trsulva a tovbbiakra a megfelel SzRB illetkes, mozgskorltozottsg gyanja esetn pedig a Mozgsvizsgl OSzRB.
Kisgyermekkorban a funkcionlis kpessgek vizsglata nagymozgs, finommotorika,
eredmnyeinek rtkelse sorn egyik meghatroz kritrium az eltrs, az idbeni
elmarads fiziolgishoz viszonytott mrtke. Pontos szmokkal nem definilhat, csak a
fiziolgishoz viszonytott nagy vagy kis mrtk kritriummal illethet, illetve ettl fggen
javasolhat a tovbbi vizsglat vagy terpia. Enyhe eltrs, elmarads esetn ha ms tnettel nem trsul tovbbi, rendszeres megfigyels szksges. Nagyobb mrtk eltrs, elmarads felttlenl szakszolglati (korai fejleszt kzpontok) vizsglatot, szksg esetn
tovbbi terpit ignyel!
Mozgsvizsglat sorn gyakori tnet a finommotorika, a manipulci klnbz zavara
vagy akadlyozottsga.
Manipulcis zavar esetn a gyermek el tudja vgezni az letkornak megfelel
manipulcis funkcikat, csak gyetlenebb, kiss lassbb. Ebben az esetben, ha ms
eltrs, problma nem ll fenn a szksges kzgyests a kzoktatsi intzmnyben, a
nevelsi tancsadban elvgezhet, specilis terpit nem ignyel. Amennyiben egy
fogyatkossg ksr tnete, gy a tovbbiakra a megfelel szakszolglat, illetve szakrti
bizottsg az illetkes.
Manipulcis akadlyozottsg esetn a gyermek nehezen vagy csak segdeszkzzel,
segtsggel kpes a finommotoros tevkenysgre. A tnet mozgskorltozottsgot jelent,
a tovbbiakra a Mozgsvizsgl OSzRB a kompetens.
A tartsvizsglat eredmnyeitl fggen a kvetkez kompetencik rvnyesek:
Brmilyen elvltozst tallunk clszer ortopd szakorvoshoz irnytani a gyermeket.
Tartsrendellenessg, gerinc elvltozs (skolizis) esetn, ha a tnet nem trsul ms
problmval a tanulnak szakorvosi, iskolaorvosi vizsglatra s javaslatara gygytestnevelsre kell jrnia.
Mozgskorltozottsghoz gyakran trsul tnet a gerinc klnbz mrtk
elvltozsa, melynek korrekcija mozgsnevelssel oldhat meg specilis iskolban
vagy integrlt krlmnyek kztt is. Integrciban a rehabilitcis rakeret terhre kell
a terpit biztostani.
Fiziolgistl eltr jrs felttelezett okai:
Tnet felttelezett ok javaslat, kompetencia kml sntts fjdalom az alsvgtagon anamnzistl fggen szakorvosi vizsglat aszimmetrikus jrs izomgyengesg, izleti mozgsplya beszklse szakorvosi vizsglat, Mozgsvizsgl OSzRB lbujjhegyen jrs alsvgtag rvidls,
Achilles n rvidls szakorvosi vizsglat, Mozgsvizsgl OSzRB bizonytalan egyensly,
tntorg jrs ltsi problma, egyenslyozsi zavar szemsz, neurolgus szakorvosi vizsglat
Nagymrtk akadlyozottsg, segdeszkzzel val jrs esetn a szemly mozgskorltozott,
mindenkor a Mozgsvizsgl OSzRB jogosult a tovbbiakra.

64

3.5 MOZGSOS TNETEKKEL SSZEFGG


ELMARADSOK, NEHZSGEK, ZAVAROK
A kvetkezkben lersra kerl problmakr a mozgsfejldssel kapcsolatos idegrendszeri
szervezdsi, rsi, differencildsi problmkon alapul, az iskolai letben, a kultrtechnikk
elsajttsban nem okoz olyan mrtk, markns tneteket, mint a mozgskorltozottsg, m
mindenkpp alapja, illetve trsul tnete lehet a tanulsi zavarnak, akadlyozottsgnak.

3.5.1 Szenzomotoros integrcis zavar


A szenzomotoros integrci az agyi folyamatoknak azon szervez, koordinl mkdst fedi
le, mely sorn a krnyezet informcii megszervezdnek, rtelmezsre kerlnek, s lehetsg
nylik a krnyezettel val interakciban egy adekvt s adaptv vlaszra.
Az integrcis folyamatot az agy az egyenslyi llapot automatikus fenntartsra szervezi.
A szakirodalmi feldolgozsok szerint a szenzomotoros integrci zavarai nagymrtkben sszefgghetnek a tanulsi zavarokkal.
Az idegrendszer szervez folyamatainak rse mr csecsemkortl nyomon kvethet a klnbz modalitsokban berkez ingerekre adott reakcikban (taktilis, vizulis, vesztibulris
ingerlsre adott reakcik, vizulis-taktilis integrci, okulomotoros kontroll, az egyes modalitsokbl szrmaz ingerekre adott adaptv motoros vlaszok).
Gyermekeknl az interszenzoros integrci olyan fejldsi sorrendet kvet, mely sorn a funkcik nagy rsznek rse mg 8 ves kor eltt bekvetkezik. A vizulis, haptikus s kinesztetikus szenzoros integrci szenzitv idszaka a 8 ves kor, mg az audio-vizulis integrci
rsi idszaka a 10 ves kor (Ayres, in Torda, 1996).
Azoknak a gyermekeknek, akiknek szenzomotoros integrcija alacsony szint, jellemzen
megksett fejldst mutatnak mind a finommotoros, mind a nagymotoros kpessgeikben,
rossz egyenslyozs, inkoordinlt mozgs, szegnyes manipulci jellemzi ket. Figyelmk
knnyen elterelhet, taktilis ingerekkel szemben kptelenek vdekezni, nyelvi- s vizulis-tri
problmik vannak (DeGangi, 1989).

3.5.2 Testsma-lateralits-trszlels- praxia


TESTSMA
A fogalom krlhatrolshoz szksges a test-imago, mely a test rzeteinek, tapasztalatainak
sszefoglal fogalma. A testsma a test sajt mozgsainak uralsa. Megnyilvnul a sajt mozgsok szervezsben, megoldsban, megvltozott testhelyzethez alkalmazkodsban, egyensly
megtartsban, mozgsok utnzsban. A testsma az alkalmazkodsi funkcik alapja, minden
mozgs kiindulsi pontja (Huba, 1996).

65

LATERALITS,

DOMINANCIA

Dominancia az egyik oldali szerv jobb teljestmnye, gyorsabb szlels vagy reakci, nagyobb
gyessg vagy er. Motoros dominancia van a karok/kezek, lbak, szemek s flek esetben.
Dominancia az egyik oldali szem-kz (fl)-lb hasznlatnak elnyben rszestse (preferencija.)
2 ves kor krl a funkcik mg nem lateralizltak, a gyermek nha unilaterlis, vagy bilaterlis. Nemsokra az egyik kz hasznlatt elnyben rszesti, majd 3 ves kor krl ismt
bilaterliss vlik, 4-6 v krl jelentkezik a dominancia kialakulsa. 7 ves kor krl jabb
instabil llapot kvetkezhet be, a teljes stabilizlds 8-9 ves kor krli.
Keresztezett a dominancia, ha a dominns szem s kz (lb s kz) az ellenttes testoldalon
van. Kevert, vagy nem teljes dominancirl beszlnk, ha a gyermek nem kvetkezetes az
egyik kz (szem, lb) preferlsban.
Ha teljes, vagy majdnem teljes egyenlsg van a kt oldal hasznlata kztt, gy ktoldalassgrl, ambidexter hasznlatrl beszlnk (Huba, 1996).
Balkezes egyneknl a kzhasznlat vezrlsben a jobb agyflteke dominancija tapasztalhat.
A balkezessg elfordulsi gyakorisgt a szakirodalmi adatok 6-10% kzt emltik (Hmori,
2005). Mivel a jelensg httere idegrendszeri eredet, gy a msik kz hasznlatra vonatkoz
tszoktats (pl. rstantskor) kifejezetten ellenjavallt.

TRSZLELS
A tri tjkozds kt szempont, nmagunkhoz, s ms trbeli objektumokhoz val viszonyts. A tr szlelsekor a mlysg, a tvolsg s az egymshoz viszonytott helyzetek feldolgozsa dominns.
A tri elkpzelsek alapjai a nehzsgi ervel kapcsolatos els tapasztalatokbl indulnak ki, ez
adja a tr vertiklis dimenzijt. A test lateralitsbl addik a horizontlis trdimenzi elkpzelsnek alapja. Az eltt-mgtt pozci szlelse a test tengelyhez viszonytottan differencildik, a mlysgviszonyokrl szerzett ismeretekkel integrldva.
A tri elkpzelsek a testtarts, az egyensly, a testsma, a lateralits fejldsvel differencildnak. A bels trterv sajt test szemszgbl val tjkozds (testsma) fokozatosan
vlik kls trtervv, objektv tri orientciv (Huba, 1996).

PRAXIA
Meghatrozott feladatra irnyul cselekvssorok irnytsa, tervezse. Kialakulsban fontos a
taktilis szlels, a testi tapasztalatok szervezse, a vesztibulris rendszer, mint a vesztibulris
ingereknek megfelel izomtnus-szablyozs alapja s a kinesztetikus rzkels, mely a
testnk, a testrszek mozgsrl ad visszajelzst.
A praxia fejldsben mg kiemelt fontossg a testsma fejldse, hiszen a testrszek,
testhelyzetek rzkelse elengedhetetlen a cselekvstervezs s irnyts szempontjbl (Huba,
1996).

66

DISZPRAXIA
A megszerzett mozgsos tapasztalat hinyos felhasznlsa, a clirnyos mozgsok, gesztusok,
tanult komplex mozgsfolyamatok tervezsnek s kivitelezsnek (enyhbb fok) zavara.
Slyosabb formja az apraxia, a mozgsos tapasztalatok felhasznlsnak hinya, elvesztse. A
praxia kpessge a sajt test s krnyezet klcsnhatsban tanulsi folyamat eredmnye. Ayres
szerint a fejldsi diszpraxia a szenzoros integrci zavarainak egyfajta megnyilvnulsa
(Gerebenn, in: Mesterhzi szerk., 2001).
Mit vizsglunk?
A fent lert problmakrk differencildiagnosztikai elklntshez, a diagnzis meghozatalhoz tbb klnfle, specilis eszkzigny teszt ll rendelkezsre, melyek hasznlata
specilis felkszltsghez kttt.
A problmakrrel, mozgsos gyetlensggel, testsma- lateralitsi zavarokkal tri tjkozdsi
problmkkal kapcsolatosan felmerl gyan esetn a pedaggiai vizsglat clja eldnteni,
hogy valjban fennllnak-e, s milyen terleten slyozottak a problmk, kapcsoldnak-e ms
problmkhoz (ok-okozati sszefggs).
Hogyan vizsglunk?
Szabad mozgster, a klnbz mozgsformk kivitelezshez megfelel trben, szbeli instrukcik adsval, illetve utnzsos feladatokkal, vagy asztalnl lve papr-ceruza helyzetben,
manipulcis eszkzkkel vizsgljuk a gyermeket.
A tr differencilst lehetv tev kisebb s nagyobb trgyak, tkr felhasznlhatk.
Javaslat, dokumentci, kompetencia
A megfigyelseket rsban pontosan rgztjk. A problma feltrshoz javasolt neurolgus
szakorvos, szomatopedaggus, illetve a sajtos feladatra kikpzett szakember (terapeuta)
bevonsa.
Vizsglati feladatsort lsd a fejezet utn tallhat mellkletben: 5. tblzat

3.6 AZ ELMARADS/ NEHZSG/ZAVAR SSZEFGGSE


AZ ISKOLAI LETHEZ SZKSGES KPESSGEKKEL
A kvetkezkben rmutatunk azokra az sszefggsekre, melyek a mozgsvizsglat eredmnyei s az iskolai lethez, a mindennapos tevkenysgekhez szksges kpessgek tern
jelentkeznek.

3.6.1 Kultrtechnikk elsajttsa


A kultrtechnikk alapjainak elsajttsakor mozgskorltozott tanulk, illetve ms, enyhbb
mozgszavarral l gyermekek esetben az oktats megkezdse eltt az albbi szempontokat
kell mrlegelni:
Volt-e s ha igen, milyen irny, intenzits, idtartam megelz fejleszts?
A gyermek mozgsllapota befolysolja-e az rs/olvass, szmols mozgsos kivitelezst?

67

Szksge van-e specilis taneszkzre, segdeszkzre (specilis reszkz, szmtgp stb.)?


A srls befolysolja-e a tanulsi folyamatot (pszichomotoros temp, szem-kz koordinci
neheztettsge, szerialits, figyelem, emlkezet stb. szempontjbl)?
Szksgesek-e specilis mdszertani vltoztatsok (pl. nyomtatott bets rs tantsa)?

A KVETKEZKBEN

EGY-EGY FOLYAMAT

MEGFIGYELSRE ADUNK TMPONTOKAT, TLETEKET.


Mit vizsglunk?
A tanulsi folyamatban

feladattartst, feladattudatot
aktv figyelem idejt, irnythatsgt, koncentrcikpessget
gondolkods rugalmassgt (esetleges megtapadst)
tri-idi mveletvgzst, szerialitst
szlels minsgt
motoros kivitelezsi kpessget

Az rs-, olvasstanuls sorn

vizuomotoros koordincit
tri koordincit
kar-s kzmozgsokat, fogs minsgt
a beszd psgt (jel s jellt, akusztikus s vizulis jelegyeztetsi kpessgt)
formafelismersi kpessget, vizulis diszkrimincit
auditv diszkrimincis kpessget
vizulis s akusztikus figyelmet

A matematika tanulsa sorn

globlis szlelst
rszek-egszek sszehasonltst
mennyisgllandsgot
szerialitst (sorrendisg kialaktsnak kpessge)
kpi jel s mennyisg sszekapcsolst

Hogyan vizsglunk?
A gyermek kpessgeinek megfigyelsvel, folyamatdiagnosztikval, jegyzknyvezssel.
A gyermek letkornak, motoros gyessgnek, a manipulci szintjnek megfelel eszkzkkel.
Javaslat, dokumentci, kompetencia
Individulis, a gyermek fejldst elsegt mdszerek s oktatsi eszkzk, rehabilitcis
eszkzk vehetk ignybe. Az oktatsi anyag mennyisge, az ismeretelsajtts tempja a
gyermek aktulis llapothoz igazodjon. A nehzsgek slytl fggen felzrkztats trtnhet
rehabilitcis rakeretben, illetve tanrn, iskoln kvli fejleszts keretben.
A megfigyels elssorban arra terjed ki, hogy a tanulsban mutatkoz elmarads/
nehzsg/zavar sszefgg-e a mozgsllapottal.

68

3.6.2. Szocializci
A mozgskorltozottsg ill. az enyhbb mozgszavarok szocializcira gyakorolt hatst
befolysolja:

a fogyatkossg/zavar keletkezsnek ideje


slyossga
vannak-e kls, lthat jegyek
a gyermek letkornak megfelel kzssgben van-e
a tgan rtelmezett kommunikci (gesztus, mimika, verbalits) rintettsge

A gyermek mozgsos kompetencija, a krnyezetre val hats kpessge kezdettl meghatrozja a szocializcis folyamatnak. Ugyangy elengedhetetlen fontossg a kzvetlen, -kezdetben szli/ csaldi-, majd trsas krnyezett elfogadsa. A mozgsllapot miatt fontos szempont a beszdszervek, a kommunikci esetleges rintettsge is, a klvilggal val kommunikcira val kpessg, illetve a kapcsolatfelvtel, kapcsolattarts neheztettsge. A krnyezethez val adaptci is felttelez bizonyos fok mozgsos kompetencit, mely elssorban
az nelltsi funkcik minsgben mutatkozik meg.
Mit vizsglunk?
Interperszonlis kapcsolatok
A mozgsban jelentkez problmk befolysoljk-e a

a gyermek elfogadst a csaldban (vannak-e sajt kpessgeihez szabottan feladatai)


relis nrtkelst
kommunikcijt (kpes-e r, neheztett-e a kommunikci)
kortrs kapcsolatait

Hogyan vizsglunk?
Megfigyels, illetve interj a gyermekkel, krnyezetnek tagjaival.
Javaslat, dokumentci, kompetencia
Ha a gyermek pszichs llapota aggaszt, a szorongs, depresszi tnetei jelentkeznek,
pszicholgiai/pszichitriai diagnzis meghozatala, majd ennek fggvnyben pszichoterpia
megkezdse szksges.

3.6.3 nellts
A vizsglat sorn nagyon fontos annak eldntse, hogy az nelltsi zavar htterben
mozgszavar, akadlyozottsg van-e. Vizsglati szempontokat lsd a fejezet utn tallhat
mellkletben: 3.a., 3.b. tblzat)

69

3.7 A DIAGNOSZTIKUS FOLYAMAT


EREDMNYEINEK SSZEGZSE
A vizsglati eredmnyeket sszegezve a kvetkez szempontok figyelembe vtele szksges:
A problma slyossga alapjn a Mozgsvizsgl OSzRB kompetencia-krbe tartozik-e a
gyermek tovbbi vizsglata, vagy a terletileg illetkes TKVSzRB tegyen-e javaslatot, ill. a
mozgszavar enyhbb mrtke miatt (a gyermek fejldsi- s/vagy tanulsi elmaradst
mutat) a helyi nevelsi tancsad kompetens a gyermek elltsban?
Szksg van-e kiegszt orvosi vizsglatokra a mozgssal, ms terlettel sszefggsben?
A konkrt intzmnyi elhelyezssel / sajtos nevelsi ignnyel, fejlesztsi javaslattal kapcsolatos
megfontolsok:
Integrltan, vagy a mozgskorltozott tanulk oktatsra-nevelsre szakosodott intzmnyben tanuljon-e a gyermek?
Integrci esetn
Az intzmny vllalja-e a gyermek/tanul felvtelt?
Az intzmny Alapt Okiratban szerepel-e a sajtos nevelsi ignynek megfelel oktatsi/nevelsi/fejlesztsi forma?
Az intzmny szemlyi s trgyi feltteleiben kpes-e a gyermek sajtos nevelsi ignyeknek
megfelel elltsra?
Mozgskorltozott gyermek esetn
A gyermek/tanul llapota lehetv teszi-e a tbbsgi intzmnyben, iskolban val
rszvtelt, vagy elnysebb-e a mozgskorltozott tanulkat ellt specilis intzmny?
Szempontok:
folyamatos / napi szint egszsggyi ellts, beavatkozsok,
sokrt, igen specilis gygyszati segdeszkz / rehabilitcis eszkz / oktatsi segdeszkz ignye, ezek folyamatos hasznlata,
a gyermek ltalnos llapota, fizikai jllte (tlzott fradkonysg, meg-lassbbodott pszichomotoros temp, a figyelmi kapacits jelents cskkense).
Az intzmnyi elhelyezs megvlasztsa az illetkes SzRB, az ellt intzmny s a szl kzs
mrlegelse alapjn szletik. Hangslyosan figyelembe veszik a gyermek rdekeit. Az
intzmnyvlasztsrl a szl dnt.

3.8 A DIAGNZIS KIALAKTSNAK KOMPETENCII


A helyi TKVSzRB jogosult a vizsglatra, ha a gyermek mozgsllapota alapjn nem merti ki
a mozgskorltozottsg diagnzist. A TKVSzRB a motoros gyetlensg, jratlansg httert
feltrhatja, vizsglja ezzel sszefggsben a gyermek tanulsi kpessgeit.
A TKVSzRB ltal vgzett vizsglat sorn a mozgs-sttusz megtlshez minden esetben orvosi
vizsglat szksges. Ha a gyermek llapota indokolja, javaslat tehet tovbbi szakorvosi
vizsglatokra, (ortopd szakorvosi, mszeres orvosi vizsglatokra pl. agyi kpalkot eljrsok,
hallsvizsglat, stb.).

70

Ha a komplex diagnzis kialaktshoz a gyermek mozgsllapota miatt specilis eszkztr,


illetve szakember nem ll rendelkezsre, a gyermeket a Mozgsvizsgl OSzRB-hez kell kldeni
vizsglatra.
A Mozgsvizsgl OSzRB illetkes a mozgskorltozottsg gyanja esetn mindenkor.
(Szakrti tevkenysg, szakrti vizsglat: Ktv 35. , 14/1994.(VI.24) MKM rend.10-21 , 26.,
3.sz. mellklet )
A Bizottsg melynek vezetje, s tagjai gygytornsz-szomatopedaggusok, klinikai szakpszicholgus, gygypedaggus-logopdus, konduktor-tant, gyermekneurolgus, konduktor-pszichopedaggus komplex vizsglat keretben alaktja ki szakrti vlemnyt, melyben f
hangsly a mozgsllapot megtlsre s befolysolsra helyezdik.
A Mozgsvizsgl OSzRB a szakrti javaslatban
megjelli az intzmnyt, ahol a gyermek tovbbi elltsa, oktatsa-nevelse trtnjen
ha a vezet tnet nem a mozgskorltozottsg (pl. az rtelmi akadlyozottsg), akkor a
gyermeket megfelel szakrti bizottsghoz irnytja tovbbi vizsglatra
javaslatot tesz a tantrgyi felmentsekre, a kzoktatsi trvny (Ktv.) 30. 9. bekezds alapjn
javaslatot tesz a magntanuli viszony megllaptsra a Ktv. 120. 1. s 52. 13. bekezds
alapjn,
javaslatot tesz az integrltan tanulk rehabilitcis raszmra a Ktv. 52. 6. bekezds
alapjn.
A fejlesztsi tancsads sorn
ltalnos fejlesztsi javaslatot tesz
konkrt javaslatokat fogalmaz meg a mozgsrehabilitcira
egyb javaslatokat nyjt a mindennapos tevkenysg, a szocializci stb. vonatkozsban.
Tantrgyi felments, magntanuli sttusz cljbl
hatrozatot hoz a felmentsekre a Ktv. 30. 9. bekezds alapjn
megllaptja a magntanuli viszonyt a Ktv. 120. 1. s 52. 13. bekezds alapjn
Kontroll vizsglatokat vgez
ktelez jelleggel az p rtelm, integrltan tanul mozgskorltozott gyermekek esetben
3 venknt, illetve szksg esetn brmikor
a halmozottan srlt mozgskorltozott tanulk esetben 1-3 vente
A Bizottsg fokozott hangslyt helyez a korai fejlesztsi feladatokra, a szlk tjkoztatsra s
felvilgostsra.
A Bizottsg cme: 1146 Budapest Mexiki t 60.
A nevelsi tancsad jogosult a beilleszkedsi, tanulsi, magatartsi nehzsggel kzd
gyermekek vizsglatra s adott esetben a trsul enyhe mozgszavar megllaptsra,
szakvlemny ksztsre, rehabilitcis cl foglalkoztatsra.
(Nevelsi tancsads feladata Ktv. 35. (4)., szakvlemnye: 14/1994. (VI.24.) MKM R. 22-23.)

71

A FEJLESZTS

SZNTEREI

A korai fejleszts, gondozs megvalsulhat gygypedaggiai, konduktv pedaggiai ill.


szakosodott egszsggyi/szocilis fprofil intzmnyben (pl. fejleszt blcsde). Az erre
val jogosultsgot, az elltst a szakrti bizottsgok szervezik meg. /Ktv. 30(10), 35(1)/
Az vodai ellts trtnhet integrltan tbbsgi vodban, vagy rszleges integrciban
tbbsgi voda fejleszt csoportjban, konduktv pedaggiai intzmny vodai csoportjban, illetve szegregltan fejleszt / gygypedaggiai vodban. Egyre tbb lehetsg nylik
az alaptvnyi, egyesleti, vagy ms civil szervezdsi formban ltrejtt intzmnyi rszvtelre is.
Iskolai oktats megvalsulhat integrltan tbbsgi iskolban, illetve szegregltan mozgskorltozottak ltalnos iskoliban, illetve konduktv pedaggiai intzmnyben.
A mozgsfejleszts gygypedaggiai intzmnyben mozgsnevels tanrai keretben trtnik.
Ha a tanul egszsgi llapota indokolja, iskolaorvosi ill. szakorvosi vizsglat alapjn
knnytett, vagy gygytestnevelsi foglalkozst kell biztostani a szmra, melyet az
iskolban, vagy pedaggiai szakszolglati intzmnyben kell megszervezni.
A gygypedaggiai nevelsben-oktatsban rszt vev intzmnyekben a sajtos nevelsi
igny tanulk rszre ktelez egszsggyi s pedaggiai cl habilitcis, rehabilitcis tanrai foglakozsokat kell szervezni.
Ez mozgskorltozott tanulk esetn a heti tantsi ra 40 %-a.
(Integrlt vodai nevelshez, iskolai oktatshoz val jog: 1997. vi XXVI. Tv. 13., Ktv. 30.(1).
Gygytestnevels: Ktv. 52., 11/1994. (VI.8) MKM rend.5. (2)-(3), 1. sz. mellklet
Fogyatkos tanul rszvtele mozgsjavt foglalkozson: 11/1994. (VI.8) MKM rend.5. (3)
Rehabilitcis s habilitcis ktelez rakeret: Ktv. 52. (6).)

IRODALOM
AYRES, A. J. (1991): A poszturlis s a bilaterlis integrci zavarai. Segdanyag a szenzoros integrci
tovbbkpz tanfolyamhoz, Budapest
BAGDY E.(1978): Humn mozgsszervezds sszefggse a pszichikum fejldsvel. In: Huba Judit:
Gygytorna az ideg s elmegygyszatban. Budapest, Medicina, p. 227-233.
BENCZR M.- n, BERNOLK B.-n (1991): Felels vagyok rte. BGGYTF, Budapest
BENCZR M.-n (2000): Srlsspecifikus mozgsnevels. ELTE BGyFK, Budapest
BERCZIK S.(1992): Mozgsfejleszt s tartsjavt gimnasztika Iskolai s testnevelsi sportfzetek 14.
Budapest
BERNOLK B.-n (szerk.) (1987): Szemelvnygyjtemny a testi fogyatkosok als
tagozatos tantrgypedaggiihoz. Tanknyvkiad, Budapest
DEGANGI, A. G., GREENSPAN, I. S.(1993): Test of Sensory Functions in Infants (TSFI). Western
Psychological Services
FARMOSI I. (2005): Mozgsfejlds. Dialg Campus Kiad Budapest-Pcs
HMORI J. (2005): Az emberi agy aszimmetrii. Dialg Campus Kiad
HUBA J. (1996): Pszichomotoros fejleszts a gygypedaggiban I. ktet. Nemzeti Tanknyvkiad
MESTERHZI Zs.(szerk.) (2001): Gygypedaggiai lexikon. ELTE-BGYFK Budapest
KATONA F. (2001): Az ntudat jrabredse. Medicina Budapest

72

MUMENTHALEr, M. (1999): Neurolgia. Medicina Knyvkiad RT. Budapest


NAGYN RZ I. (1996): Tri tjkozds fejleszt program. BGGYTK Fiskola s a Nyomdaipari s kiadi
szolgltat Pt. Kiadvnya
NAGYN RZ I. (1987): A cerebralpareticus gyermekek intelligencia vizsglatnak lehetsgei. ELTE,
Blcsszdoktori disszertci
PLHEGYI F. (szerk.) (1996): A gygypedaggiai pszicholgia elmleti problmi. Nemzeti Tanknyvkiad
SOMHEGYI A., GARDI Zs., FESZTHAMMER A.-n (1996): Tartskorrekci. Magyar Gerincgygyszati Trsasg,
Budapest
TORDA . (szerk.) (1996): Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Nemzeti Tanknyvkiad
VALETT, E. R.(1996): A tanulsi zavarok terpija. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz
Fiskola

73

MELLKLETEK

1. TBLZAT
A FIZIOLGIS NAGYMOZGS FEJLDSNEK VIZSGLATA
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

id
(hnap)
hason fekve

alkar
tenyr

forduls

hasrl htra
htrl hasra

trdel tmasz felvtele

nllan

sok kevs
segtsggel

egyltaln
nem

tmasz

hason fekvsbl
lsbl

trdel tmasz megtartsa


fells hton fekvsbl

oldalrl
szembl

ls

trk ls
nyjtott ls
talptmasz
talptmasz nlkl

fldn
lalkalmatossgon

trdels megtartsa
kszs
mszs
fellls

fekvsbl
trdelsbl
lsbl

lls

nllan
kapaszkodva
szemlyi segtsggel
tmaszt eszkzzel

jrs

nllan
kapaszkodva
szemlyi segtsggel
tmaszt eszkzzel

74

2. TBLZAT
A JRS VIZSGLATA
(MIT TUD?)
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

segtsggel
igen
a jrs harmnija

kevs

sok

nem

szimmetrikus
aszimmetrikus

kszb tlps
fellps (jobb-bal)
lelps: (jobb-bal)
jrs irnyvltoztatssal
jrs oldalra
jrs htrafel
lpcsn felfel jrs

melllpssel
vltott lbbal
oldalazva

lpcsn lefel jrs

melllpssel
vltott lbbal
oldalazva

a futs harmnija

szimmetrikus
aszimmetrikus

ugrs pros lbbal


ugrs vltott lbbal
tmegkzlekeds hasznlata

Jelzsek: biztos: +

bizonytalan: ( + )

kialakulban: >

75

3. A. TBLZAT
A FELSVGTAG MKDSE
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

Funkci

a kialakuls idpontja

jobb

bal

mindkett

clvezrelt nyls
fogs marokkal
fogs ujjakkal

tujjas
hromujjas, ceruza
ktujjas precizis

Elengeds
Koordinci

kz kz
ujjak
szj kz
szem kz

jobb
Tmaszkods

bal

mindkett

tenyren

klben

ell
oldalt
htul

Jelzsek: biztos: +

bizonytalan: ( + )

kialakulban: >

egyltaln nem: 0

NELLTS
nllan
ltzs

ruht
cipt

Vetkzs

ruht
cipt

kevs segtsggel

sok segtsggel

Mosakods
Cipfzs
masni kts
Fslkds
szobatisztasg
WC-hasznlat
tkezs

kanl
ks
villa

76

3.B. TBLZAT
A FELSVGTAG MKDSE
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

ESZKZHASZNLAT

nllan
jtkok hasznlata,
jtktevkenysg

labda
kocka
konstrukcis
puzzle
fzs
sszeraks

taneszkz
hasznlat

ceruza
radr
vonalz
krz
szgmr
knyv, fzet
oll

praktikus
mozgsok

kilincs
zr
csap
WC-lehz
fik
kapcsol

kevs segtsggel

sok segtsggel

nem

77

4. TBLZAT
KOORDINCI S EGYENSLY VIZSGLAT
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

koordinci teszt

Egyensly
statikus

mp

dinamikus

mutatujj-orr prba

lls zrt lbbal

jrs egyms el tett lbbal

mutatujj-mutatujj

lls egyms el tett lbakkal

jrs egyenes vonalon

sarok-trd prba

lls egy lbon

jrs kzben meglls tapsra

ellenttes egyidej
mozgsok

jrs gyors irnyvltoztatssal

vll

futs kzben meglls tapsra

knyk

futs irnyvltoztatssal

csukl
trd
keresztezett felsvgtagi mozgsok

Megjegyzs: a feladatok a vizsglatot vgz kreativitstl fggen bvtethetk, a feladatok


csukott szemmel is elvgezhetk.

Jelzsek: biztos: +

bizonytalan: (+)

nem kpes: -

78

5. TBLZAT
MOZGSGYESSG, TESTSMA, LATERALITS-DOMINANCIA,
TRI TJKOZDS VIZSGLATA
A vizsglt szemly neve:
A vizsglatot vgezte:
A vizsglat idpontja:

megfigyelsi szempont

kivitelezs sikeres
ill. kialakult

kivitelezs sikertelen
ill. kialakulatlan

megfigyels,
megjegyzs

MOZGSGYESSG
egyenslyozs egy lbon
krbeforduls mindkt oldalra,
meglls

szemtekerezgs
megfigyelse
(szimmetria s
ritmus szempontjbl)

szkdels - egyenletes ritmus,


nem sztestbb elem mozdulatsor utnzsa
mszs szimmetrikus, j ritmus
testsly thelyezs klnbz
kiindulsi helyzetekben
(lls, ngykzlb)
talicskzs
alkarok forgatsa egyms krl,
majd ellenkez irnyba
asztalon dobols kt kzzel,
vltott kzzel, majd a kettt tvz
mozgssor folyamatos ismtlse
nyelvlts, ajakrints nyelvvel
utnzsra s verblis instrukcira
(szjszgletek, fels, als ajak)
cuppants-szjelhzs folyamatosan
(szimmetria!)
arcfelfjs
szemldkrncols (mrges,
csodlkoz)
labdajtkok kivitelezsnek
megfigyelse
elessek
(gyakoriak-e, kivdi-e)

79

TESTSMA
Biztos

bizonytalan/tveszt

megjegyzs

tjkozds sajt testen


fbb testrszek megmutatsa
sszes testrsz megmutatsa
rszletesen
testrszek megmutatsa irnyokkal,
keresztezs nlkl
testrszek megmutatsa irnyokkal,
testfl keresztezssel
fenti feladat a mutat kz,
ujj kijellsvel
testrszek megmutatsa kpen
bemutatott mozdulatok elmondsa
irnyokhoz kttten
L AT E R A L I T S - D O M I N A N C I A
(Jellni: spontn melyik
vgtaggal kezdi: sp:B/J)

Kialakult
(biztos)

nem alakult ki
(bizonytalan)

megjegyzs
(pl.kialakulban)

rajzols (melyik kzzel?)


dobs
rgs
trgy utn nyls
trgy utn nyls, megfogs,
dobozba helyezs
kzbl (paprbl) tvcs
kszts, belenzs
trgy lefogsa, behelyezs
Keresztezett dominancia:
(trgy utn nyls ill. labda dobs, valamint labdba rgs, labdavezets lbbal
ellenkez vgtaggal preferlt)
Ambidexter hasznlat
(mindkt oldal egyenl hasznlata)
TRI TJKOZDS
Sikeres

sikertelen

megjegyzs

rajzols/rs, tri elrendezs


szimmetrija
paprhatr tartsa
irnyok lekvetse feladathelyzetben
mozgsos irnygyakorlatok teljestse
kzvetlen krnyezetben val
tjkozds

80

irnyok megjegyzse pleten


bell
mozgsos versek, mondkk
elsajttsa
mozgsos tri feladatok
teljestse (asztal al,
zsmolyra stb.)
labirintus, s akadlyplya teljestse

* A fenti feladatok a pedaggus kreativitstl fggen adott tmakrn bell bvthetk.

81

4.

Rajzols brzols
Erssgek nehzsgek, zavarok
feltrsa s a fejleszts
JSZBERNYI MRTA

4.1 A VIZSGLAT KONCEPTULIS KERETE:


A RAJZOLS-BRZOLS (A GRAFOMOTOROS FUNKCI
RSZEKNT) VIZSGLAT HELYE, SZEREPE A VIZSGLATI
RENDSZERBEN
Gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglatok szmos clbl vgezhetk: a diagnzis fellltsa,
terpia, fejleszts tervezs segtse; kezelsi mdszer hatkonysgnak rtkelse; vagy kutats.
Sok esetben a vizsglatnak egynl tbb clja is lehet, de szinte valamennyi esetben szerepel a
komplex magatarts, a kognitv teljestmny megismerse.
Elfordul, hogy a vizsglatot kr egy rsz problmt emel ki, nevezetesen a gyermek gyenge
rs, vagy mrtani szerkesztsi kszsgt. Ezekben az esetekben a nem megfelel teljestmny
htterben rejtz specifikus gyengesg (az szlels esetleges pontatlansga, a finommozgs
koordinci hinya) feltrsa, meghatrozsa a cl.
A gyermek ignyeihez s kpessgeihez igaztott gygypedaggiai vizsglat tartalmt s irnyt
a vizsglnak kell meghatroznia, ami a rszproblmk esetben is az sszetett teljestmny
rendszer feltrst ignyli.
A rajzfeladatok kzponti szerepre tettek szert a pszicholgiai-pedaggia vizsglatokban, aminek
oka rzkenysgk a fejldsi elmaradsok s az n. organikus idegrendszeri srlsek irnt.
Ez az rzkenysg lehet a magyarzata annak, hogy a rajzfeladatok diagnosztikus erejt
idnknt tlrtkelik, pedig a rajzprbknak is megvannak a korltaik az ltaluk szolgltatott
informcik rtelmezhetsgt illeten.
Brmennyire rzkenyek legyenek is a rajzfeladatok az rtelmi, szlelsi, mozgs s
tevkenysg szervezsi akadlyozottsgokra, mg gy is szmos funkci feltratlan maradhat,
ha csak a rajzokbl kvetkeztetnk ezekre.

82

A rajz azonban nem vletlenl npszer mdszer. Gazdag adatforrs, ernyei kztt van a
nagyon csekly eszkzigny, mivel nem kell hozz ms, mint papr, ceruza, a felvtel s az
rtkels egyszersge, az utastst nagyon knny megrtetni, a kivitelezs gyorsasga, mivel
a rajz elksztse ritkn ignyel nhny percnl hosszabb idt, s alkalmazhatsga
mindenkinl, kivve azokat, akik annyira akadlyozottak valamilyen szempontbl (rtelem,
mozgs, rzkszervi srls miatt), hogy nem tudnak rajzolni.
A rajz a kezdeti tjkozdst segti, kiegszti, s mr a vizsglat elejn j kpet ad a vizsglnak
arrl, hogy milyen szinten vgezheti a felmrst. Tovbbi elnye a mdszernek, hogy mivel a
rajzols kisgyermek s iskolskorban a jtk utn a legkedveltebb tevkenysg, ritka az
ellenlls a feladattal kapcsolatban.
A vizsgl megkrheti a gyermeket, hogy rajzolja r a lapra a neve al az vodai jelt, vagy
maga rja r a nevt, ha mr tud rni. gy rsz informcit szerezhetnk a gyermek
irnyultsgrl s a vizsglattal kapcsolatos tudatossgrl.

MIRE

KVETKEZTETHETNK A RAJZBL:

a) grafomotoros funkci fejlettsgi szintjre (az r-rajzol tevkenysg, a vizuomotoros


koordinci, a szem-kz koordinci szintje)
b) mentlis szintre (felmrshez adalk, korltai, a hibzs veszlyei az akadlyozottak
esetben klnsen fennllnak)
c) szenzoros integrcis szintre (azzal sszefggsben testsma, testtudat, nkp- nfejlds)
d) rzelmi, szemlyisgi vonatkozsokra (az rzelmi llapotra, nhny szemlyisgvonsra
utal kvetkeztets lehetsge, korltai a pszicholgiai rtelmezs terlett kpezi).
A rajzokbl levonhat egyes terletekre vonatkoz felismersek kztt az tfedsek gyakoriak
s termszetesek, hiszen szoros az sszefggs pl. a szenzoros integrci s a grafomotoros
funkci, vagy a mentlis szint s a szemlyisg, rzelmi jellemzk kztt.
a) A grafomotoros funkci fejlettsgi szintje
A grafomotoriumon az r-rajzol mozgst rtjk, amelyben tbbfle szlelsi (elssorban
vizulis, tapintsi) s mozgsi (szomatoszenzoros, izomrzkels) inger koordinlsa trtnik.
A rajz vizsglatbl megtudhatjuk, hogy megtrtnt-e a mozgsok integrlsa sima, folytonos
mintba, kialakult-e a megfelel mozgskoordinci, mennyire rett a finommozgs.
A szemly szlelsben kpes-e trgyak, trtnsek, jelensgek lnyeges jegyeinek kiemelsre. Klnbz okok miatt a specifikus szlelsi integrcis folyamatok fejldse megszakadhat, s problematikuss vlhat az alak-httr differencils, a mlysgszlels, az alak
llandsg felismers, a tri szlels klnbz terletei. Ezek a feldolgozsi nehzsgek azonosthatk a grafomotoros teljestmnyben.
A vizuomotoros koordinci szintje meghatrozza a rajz technikai oldalt, ezt a rajz klalakja
tkrzi.
Elfordul, hogy nagyon j mentlis szint gyermek a gyenge grafomotoros funkcija miatt nem
kpes jl kifejezni magt rajzban, s akr annl elvonatkoztatottabb szimblumokhoz is
folyamodhat. Pl. egy 4 ves gyermek mrka nv lersval jelentett meg egy autt, kihagyva a
kpi brzolst. Ugyanakkor, amikor smt nyjtottak a szmra, akkor szvesen lemsolta, de
magtl azt nem tudta kialaktani.

83

Gyakran nehz differencilni csupn a grafomotoros teljestmny alapjn, hogy a gyenge


teljestmny (pl. vonalhzsi problmk, szg reprodukcis nehzsgek) oka elsdlegesen a
vizulis szlelsi, vagy motoros koordincis nehzsg-e.
A vizuomotoros koordinci mellett, termszetesen az rtelmi tnyez is jelen van.
Az rs s a rajz esetben is az szleleteket mentlisan szimblumokba, azaz konvencionlis
jelekbe kell tfordtani. Problma jelentkezhet az rtelmi feldolgozs folyamatban, amikor a
szemly nem, vagy korltozottan kpes a trgyak-jelek kztti kapcsolat felfogsra.
b) A mentlis szint
A rajztesztek a mentlis llapot diagnosztizlsra is felhasznlhatk, mivel a rajzkszsg
fejldsi fokozatai egytt haladnak a gyermek ltalnos rtelmi fejldsvel. Ez krlbell 1012 ves korig van gy, a serdlkortl ltalban mr nem rvnyesl. A rajzok ezrt a fejlds
mrcjl is szolglhatnak.
A gyermekek rajznak minsge s komplexitsa a korral elegend rendszeressggel n ahhoz,
hogy a rajzteszteket bevettk a kognitv fejldst vizsgl, szr eljrsok kz.
A rajzfeladatok klnsen hasznosak akadlyozott s/vagy srlt idegrendszer gyermekek
kognitv teljestkpessgnek mrsben.
A rajz a mentlis szintrl csak akkor ad hiteles informcit, amikor az rtelmi s az rzkszervimozgsos (szenzomotoros) fejlds egyms mellett halad, s nincs a gyermeknek valamilyen,
akr enyhe szint rzkszervi-mozgsos fejldsi, vagy integrcis gyengesge, vagy rzelmi
zavara. Ezekben az esetekben tves kvetkeztetseket vonnnk le a gyermek rtelmi szintjrl,
ha csak a rajzt vennnk figyelembe, amely igen j tjkoztat, de csak segdeszkz lehet.
Ezrt a rajzteszt vagy ltalban a grafomotoros vizsglatok rtke mindig ms mentlis felmrsi
eredmnyekkel sszevetve hasznlhat csak.
c) A szenzoros integrcis szint
A testbl s a klvilgbl szrmaz rzkelsekbl cltudatos cselekvs sorn alakul ki a test
szlelete, s annak idegrendszeri modellje. A test-szlelet, vagy ahogy mg emltik, a testsma, a
testi n trbeli kpe, a szervezet trviszonyai lekpezsnek, az idegrendszeri tkrzsnek
specilis s taln legkonkrtabb formja. A testsma, vagy testvzlat a szenzoros integrci
termke, amelynek alakulsa az egyn azon kpessgtl fgg, amellyel befogadja a
krnyezetbl s testnek mozgsbl szrmaz szenzoros informcit, feldolgozza s integrlja
ezt a kzponti idegrendszerben, s felhasznlja a viselkeds megtervezsre s megszervezsre.
A tevkenysgek megtervezshez, motoros kivitelezshez, a praxishoz megfelel, pontos
testszlelet, testsma szksges. A praxis az a kpessg, amelynek rvn az egyn rjn, hogyan
hasznlja kezeit s testt olyan szakszer feladatokban, mint pldul jtkokkal val jtszs,
szerszmok hasznlata, belertve a ceruzt is. A hinyos szenzoros integrci megjelenik a
testvzlat, s ezen keresztl a testkp alakulsban. Ez olyan termszetes mdon alakul ki, hogy
megltt adottnak vesszk. Csak az utbbi nhny vtizedben ismertk fel a testsma
kialakulsban jelentkez gyengesgeket, zavarokat.
A rajzra, s klnsen az emberrajzra, amely bizonyos szempontbl komplexebb ms trgy
rajzoknl, tartalmi projekci segtsgvel kivetl a mozgsos tapasztalatok hinya, gyenge
szervezse, vagy a krosan megvltozott sajt testkp.
A testvzlat zavar befolysolja a rajzteljestmnyt.

84

Enyhn mozgsakadlyozott (hemiparetikus)


fi rajzn a srlt oldal elvkonytott brzolsa
tapasztalhat.

Hydrocephalus miatt operlt kisgyermek test-smjba a shunt szinte beplt, s megjelenik a


kls testsma s a bels testkp hatrvonaln.

A 15 ves fiatalt tanulsi akadlyozottnak diagnosztizltk, felteheten a nagyon gyenge verblis teljestmnye miatt. A mentlis szint azonban jobbnak bizonyult, sszessgben a gyenge tlagba es. A beilleszkedst mg az enyhe
fokban rtelmi srltekhez is akadlyozta a nagyon slyos beszdgtls, a tnusos jelleg dadogs, s a kvetkezmnyes neurotikus viselkeds. A beszdritmus szablyozsnak problmja megjelenik a nyak brzolsn. A testsmra (nyakra) kivetl a krosan megvltozott, nehzsget jelent levegramls. A szj
krli vonalak a periorlis mozgsok grcsssgt jelezhetik

16 ves, enyhe fokban rtelmi srlt fi rajza. Az


anamnzis-ben korai mozgsrintettsg szerepel,
valamint a fiatalt llan-dan megszgyent szli
bnsmd a nagyon nehezen tolerlt ningerls
miatt.
A rajz azt is bizonytja, hogy tbb problma is llhat a bizarrnak tn, a kifejezett testsma zavart
tkrz brzols mgtt, s teljes biztonsggal
nem dnthet el, hogy melyik tnyez az igazn
meghatroz.

D)

RZELMI,

SZEMLYISGI VONATKOZSOK

A rajzvizsglat az intelligencia szint jelzse mellett, hossz ideje rsze az rzelmi s szemlyisg
vizsglatra szolgl tesztbattriknak is.
A rajzvizsglatokban a szemlyisg megrtsre val trekvsekben leginkbb a pszichoanalitikus szemllet megkzelts terjedt el. Eszerint a rajzolt alak a szemly nmaga, mg a
papr a krnyezetet reprezentlja. A rajz, klnsen az emberrajz feltrhatja a vizsglt szemly
indulatait, flelmeit, konfliktusait. Az emberi alak rszeinek, illetve ms rajzi rszleteknek, az
elemek elhelyezkedsnek sajtos jelents tulajdonthat. Tbben egyes rajzi elemekhez

85

meghatrozott diagnzist is rendelnek, amelyek idnknt nknyesek, elnagyoltak. Az emberrajz strukturlis jellemzit (mret, vonalak, rnykols s kompozci) lnyegesebbnek tartjk
ltalban, mint a testrszeket, ruhzatot vagy ms rszleteket, ezekbl levont kvetkeztetsek
azonban tbbnyire egyedi klinikai megfigyelseken alapulnak s korltozottan ltalnosthatk.

4.2 AZ VODS S ISKOLS KORRA JELLEMZ


RAJZFEJLDS SZINTJEI
A rajzfejldst nagyon sok szempont szerint kutattk, rtk le, s szinte mindegyik megkzelts
tartalmaz a gyermeki rajzzal foglalkozk szmra hasznos ismereteket.
A rajzokat fknt aszerint elemeztk, hogy miknt jut bennk kifejezsre a gondolkods fejldse, az rtelmi szint.
A rajzfejlds szakaszainak ismerete nlklzhetetlen alap a grafomotoros teljestmnyek
rtkelshez, a diagnosztikus munkban alkalmazott viszonytshoz, sszehasonltshoz.
A rajz fejlds egyes fokozatai megrzik az elzek sajtossgait, nincsenek merev vlasztvonalak a fejldsi szakaszok kztt. Pl. a firka korszakon mr nyilvnvalan tljut a gyermek,
amikor ksbbi, mr differencilt emberalakjn a haj brzolst mg firka segtsgvel oldja
meg.
A rajzols fejldsnek tbb eltr, sokszor egymst kiegszt magyarzata ltezik. A szoksos
mdon fejld gyermekek meghatrozott szakaszokon mennek keresztl rajzolsi kpessgk
alakulsa sorn.

A RAJZFEJLDS

FOKOZATAI (KRPTI A., 2001; FEUER M., 2000)

a) Firka: A rajzols elfoka, a firka szakasza


12 h - 2. v: A nem szerkesztett firka korszaka
Az els firkk az utnzsbl szrmaznak, a firkls mg nem eszkze az brzolsnak.
A gyermeket kezdetben a funkcirm vezrli. A rajz mg nem marad a papr hatrain bell.
2-2 . v: Firka motvumszakasz
A szndkos vonalvezets megjelensnek az ideje.
Firkkkal ksrletezs: elhelyezs a lap kzepn, vagy szln.
A vonalas firknl elszr az vek jelennek meg, majd az egyenesek, amelyek fggleges, ferde,
majd vzszintes vonalvezetsek, ezutn jelenik meg a kr. A gyermek szmra problma, hogy
a kr zrt grbe legyen. Jellemz az alapfirkk kialaktsa, begyakorlsa. A gyermek jra s jra
prblkozik egy-egy alakzattal. A magasabb fok firknl a gyermek a lap szln mr kpes
megllni.
2 - 3. v: Firka formaszakasz
A gyermek kezdi sszekapcsolni az alapfirkkat. A kt elemet tartalmazkat diagramoknak, a
hrom vagy tbb elembl ll bonyolultabb formkat kombintumoknak nevezzk.

86

A kombintumok s diagramok kztt megtallhatk keresztek, csillagok, amelyek szinte


valamennyi kultrban fellelhet jelek, jelkpek. A szemlyisg els lenyomataiknt is
rtelmezhetk mr ennek a szakasznak a produktumai. A vegyes firkkbl egyes formk
kiemelkednek, ismtldnek, szinte gpiess vlnak, begyakorldnak.
Megjelennek az rs utnz firkk.
Ebben a szakaszban a gyermek sajt tevkenysgt rajzolsnak nevezi. A ksz rajzoknak mr
jelentst tulajdont, megrti a valsg egyes mozzanatait s a rluk kszlt kpet, brk, jelek
kzti sszefggst.
3-4. v: Felismerhet rajzok, aggregtumok (sszevonsok)
A firka korszak nem egyszerre sznik meg, tmenetek tapasztalhatk a firka s rajz kztt.
3 ves korban nagy az elrelps. A gyermekek tlnyom tbbsgnek a rajza mr felismerhet
alakokat tartalmaz.
Zrt krket rajzolnak. Krk krkkel, keresztekkel, ngyszgszer zrt formk pontokkal
megtltve jelennek meg.
A gyermek felismeri, hogy a vonalak dolgokat kpviselnek, utlag megnevezi a rajzt (aut,
baba).
b) Emberrajz: az els igazi rajz nagy valsznsggel ember lesz
3. v: ltalban az embernek nincs teste, trzse, vagyis ebihalszer.
Nagy fej, plcikval lb gyannt, fej-lb szkmaknt is emltik.
Majd 3-4 v kztt tovbbi rszletek jelennek meg.
4. v: A gyermekek tbbsge mr tl van a firka korszakon, s komplettebb emberfigurt is
rajzolnak. Az emberrajzon 5-7 rsz szerepel mr.
A 4 vesek emberrajznak fbb jegyei: a fej, szem, lb, trzs, kar, orr megrajzolsa, valamint
trekvs a trzs arnyossgra.
A lnyoknl az arcrszletek jelzse fordul el gyakrabban, mg a fiknl a trzsarny s a
vgtagok csatlakoztatsa jellemz.
5. v: A rajzok bels fantziakpek kifejezdsei.
Megjelenik a rajzon a nyak, az ujjak, a ruha, valamint a fej arnyos kivitelezse. Lnyoknl
leginkbb a haj brzolsa s a vonalak pontos csatlakoztatsa, mg a fiknl a fej s a trzs
arnyostsa s ruha megjelentse a jellemz. Mr ebben a korban mutatkozik bizonyos
tendencia profilrajzok ksztsre. Ahogy tapasztalatot szereznek a gyermekek a rajzols tern,
egyre inkbb alkalmazkodnak a trgyak sztereotip brzolshoz. A hz tszg alak, a nap a
kr felsznbl kifut vonalakbl ll.
6. v: A realits kerl eltrbe, ezrt a rajzok kevsb fantziadsak.
Az emberrajzok fbb ismrvei: a nyak j csatlakoztatsa, a haj, homlok s ll brzolsa,
valamint, hogy a karok s lbak ktdimenzisak. A lnyoknl az arcrszletek j elhelyezse, a
fiknl a kzfej brzolsa a gyakoribb.
A figurk merevek, mozdulatlanok, egyms mellett vannak brzolva, de az egymsra val
hats rzkeltetse nlkl.
A rajzok kidolgozatlanok, igen gyors tempban kszlnek el.

87

A gyermek azt rajzolja, amit az adott trgyrl tud, s a lts segtsgvel nem korrigl. Azt emeli
ki, ami rtelmi realizmusa szerint fontos.
Legfbb ismrve: a gpiessg, az tltszsg, az irnytveszts (eldnts, felllts), a helytelen
egyms mell rendels, a tves sszefoglals s a szntzis hinya.
7-9. v: A gyermek valsgh brzolsra trekszik. A rajzokban gyakoriv vlik az tltszsg,
a transzparencia (a rntgenkpek a 6-8 ves kor jellegzetessgei). A gyerekek kvncsiak
mindennek a szerkezetre, a bels tartalmak is rdekli ket, hogy mi van bell.
Egyre tbb a profilrajz, amelyek ltalban vegyes profilok.
Lecskken a vgleges vonalhzsok szma. A satrozs ltalnoss kezd vlni.
A tr jl kitlttt, az brzolsban is megjelenik az sszefggsek megragadsa.
A 7-8 ves korosztlyban a fik rajzkszsge megelzi a lnyokt.
A kilenc vesek mr az izletekben val mozgsbrzolsra is kpesek, a profilbrzols mr
helyes. A 7-9 ves gyerekek ltalban mg sokat rajzolnak.
10-12. v: A jelensgszer brzols vagy szemlleti realizmus szakasza.
A 10. letv betltsekor megjelenik a perspektivikus brzols.
Helyes a tri orientci, elklntik az eget s a fldet. A figurkat mr talajvonalon brzoljk.
Megjelenik a komponlsra trekvs, kifejezett vlik a mozgsbrzols, ezltal a szemlyek,
dolgok egymsra val hatst is kpesek megjelenteni.
13-15. v: A pubertskorak mr egyrtelmen trekszenek arra, hogy a vilgot a maga
valsgban a legaprbb rszletekig megismerjk. A serdlkorban sokan vglegesen
felhagynak a spontn rajzolssal, mert nincsenek megelgedve teljestmnykkel.

4.3 A GRAFOMOTORIUM,
(AZ R-RAJZOL TEVKENYSG) VIZSGLATA
A grafomotoros funkci a konstrukcis tevkenysg rsze, amely sszekapcsolja az szlelsi
teljestmnyt a mozgs vlasszal, s mindig van tri eleme is.
A konstrukcis tevkenysg sszetettsge miatt a tesztekben mutatott teljestmnyek alapjn
csak gondos megfigyelssel tudunk klnbsget tenni a vizulis szlelsi problma, vagy a
mozgs tervezs-kivitelezs zavara, trbeli tjkozdsi, illetve a figyelmi vagy motivcis
nehzsgek kztt.
A konstrukcis funkcik tevkenysgnek kt nagy osztlya van:
pts (annak elemi szintje a manipulci is)
grafomotoros tevkenysg, (rajz, rs).
A rajzolsi s konstrukcis tevkenysg gyengesge ltalban egytt jelenik meg, a kett
azonban annyira klnbz, hogy azokat kln kell rtkelni. A kapcsolds a kt terlet
vizsglatban az, hogy a mentlis szint alacsony fokn, amikor a grafomotoros tevkenysg
mg nem jelent meg, a manipulci, az elemi konstrukci alapjn arra lehet kvetkeztetni ha
korltozottan is , hogy a gyermek hogyan fogja hasznlni a paprt, ceruzt.

88

A rajzols kategrin bell a fbb alosztlyok:


msols
szabad rajzols.
Jelents kzttk az tfeds, mgis sokan, akiknek rajzkszsge srlt, meglehets pontossggal kpesek msolni. Ennek fordtott esetre viszonylag kevs plda van.

4.3.1 Msolsi feladatok


Mivel brmely msolsi feladat adhat rdemi eredmnyt a grafomotoros szint felmrshez, a
vizsglk szabadon vlaszthatnak prbkat. A vizsgl sszellthat reproduklsra
tetszlegesen vlasztott brkat, ezt indokolhatja, hogy a gyermek figyelmi llapota nem teszi
lehetv egy teljes teszt felvtelt. Knnyen lerajzolhat msolsi mintk lehetnek vonalak,
krk, ngyzetek, ms geometriai idomok, valamint testek, pl. kocka, hasb, mindezek
segthetnek a vizuomotoros problmk felmrsben. Szimmetrikus formk, kereszt s csillag,
levl brk kiegsztse klnsen alkalmas az egyoldal vizulis elhanyagols, figyelmetlensg
vizsglatra.
A mrtani alakzatokon kvl gyakran msoltatnak eltr bonyolultsg brkat (pl. kerkpr,
hz, kerts, s ember), amelyek klnsen alkalmasak arra, hogy klnbz rszeik trbeli
kapcsolatnak felismersbl kvetkeztethessenek a vizuomotoros szintre.

NHNY MSOLSI

FELADAT S AZ EREDMNY RTKELSE

A FEJLDSI FOKOZATOK ALAPJN


24 h: vonalhzs utnzs. A prba teljestshez elg, ha a gyermek egyetlen klnll
vonalat hz, tekintet nlkl annak irnyra.
30 h: fggleges s vzszintes irny vonalhzst utnoz. Lnyeges, hogy a kt irny
megklnbztethet legyen.
3 ves:

kr msolsa.

Nemcsak az elrajzolt, hanem kpen mutatott kr msolst is elvrhatjuk.


A teljestmny:
gyenge
kzepes

Egyenes vonalak rajzolsa hrmas egysgben


Instrukci lehet: Rajzoljl ilyen botokat!
A teljestmny:
gyenge
kzepes

89

4 ves: Vzszintes s fggleges vonalak msolsa.


Kt, egymsra megkzeltleg merleges s nagyjbl egyenl hosszsg vonal msolsa, a
fggleges als vge kb. a vzszintes vonal kzepn.
Irnyok kvetse
gyenge

5 ves:

kzepes

ngyzet msolsa.

rtkelshez: elg, ha ngy sarka van a ngyzetnek, nem elvrs, hogy a szgek szablyosak
legyenek.
6 ves:

hromszg msolsa.
tglalap, brk, krk sszekapcsolsa

7 ves:

rombuszrajz

(A ngyzet, hromszg, tglalap, rombusz rtkelshez a Bender A vizuomotoros s a Budapesti Binet intelligencia teszt geometriai bramsolsi minti hasznlhatak sszehasonltsi
alapknt.)
Amennyiben teszt helyett egy-egy bramsolst vlasztunk, annak rtkelse kell gyakorlat
utn egy hrmas fokozat skla szerint (gyenge, tlagos, j) minsthet.
Ha a gyermek motivltsga, feladattudata, s a vizsgl kompetencija lehetv teszi, rdemes
tesztet alkalmazni. A gygypedaggusok tanulmnyaik sorn elsajttjk a Bender A vizuomotoros koordincis teszt hasznlatt. (Lsd a fejezet utn tallhat 1. mellkletben: Bender
A vizuomotoros koordincis teszt rtkelse.)
Az sszes grafomotoros teszt kzl a Bender A s B vizuomotoros koordincis tesztek a
leggyakrabban alkalmazott eljrsok.
A teszt lersra, rtkelsi rendszerre ehelytt nem trnk ki, de megemltjk, hogy a
leggyakoribb hibk: trbeli elfordts /rotci/, tredkes brzols, rszletek kihagysa, brk
torztsa, szgek msolsi pontatlansgai, kihagysai.

4.3.2 Szabadrajzok
A modell hinya megvltoztatja a szabad rajz szlelsi sszetevjt a msolsi feladatokat
jellemz kzvetlen percepcirl, egy a tudatban kialakul szlelsi mintra, egy kpre. Leggyakrabban az emberalak brzolst alkalmazzk (emberrajz, vagy a hz-fa-ember rajz). A
hzrajz s a farajz kln-kln is egy-egy rajztesztet kpeznek. A hz-fa-ember rajz s a farajz
pszicholgusok ltal alkalmazott tesztek, gygypedaggusok nem tanuljk az rtkelst
kpzsk sorn.

90

EMBERRAJZ
Felvtele: szbeli instrukci Rajzolj egy embert! (beszdmegrtsi problma esetn az
megkerlhet). Ha a gyermek nem rti az ember szt, kibvthetjk az instrukcit: Rajzolj,
nnit, vagy bcsit!.
Eszkzk: A 4-es lap, fekete ceruza (radr mellzse)
A teszt vgezhet egynileg s csoportosan is, idt nem mrnk.
rtkelsi lehetsgek: A vizsglati szemlyek rajzt a Goodenough-skla alapjn rtkeljk,
amelynl a fels korhatr 15 v, tkrzve azt, hogy a teszt teljestse kiegyenltdik erre az
letkorra.

a) Els rtkelsi md az emberalak-brzols minstse Goodenough mdszervel. Br a


Goodenough-teszt alapjn trtn rtkels gygypedaggusok szmra ismert, az egysges
alkalmazs rdekben az eljrst az albbiakban ismertetjk, de a teszt rtkel tblzata
nlkl.
A rajzkor (RK) kiszmtshoz az els lps a gyermek rajzban fellelhet tartalmi jegyek
(rajzjegyek) sszeszmolsa, ebbe a rszleteken kvl a vonalhzs koordincija, arnyok s
dimenzi kivitelezsre adott pontszmok is beletartoznak.
Minden rajzjegy 1 pontot r, amely 1/4 ves, azaz hrom hnapos fejldsnek felel meg.
Goodenough a gyermekek els emberrajznak megjelenst 36 hnapos korra tette. A
tovbbiak ezt a 36 hnapot vesszk kiindulsi alapnak, amelyhez hozzadjuk a rajzjegyek
szmt hrommal megszorozva. gy megkapjuk a gyermek hnapokban kifejezett rajzkort
(RK).
A rajzkor (RK) s a hnapokban szmolt letkor (K) hnyadosnak szzszorosa adja a
rajzkvciens rtkt (RQ).
RQ, = RK/K x 100
(Lsd 2. mellklet, egybknt ms kziknyvekben is rszletes lers tallhat.)

b) Msodik rtkelsi md az RK szmtsban tr el az elztl. Szmba vesszk a megrajzolt


rajzjegyeket, majd a vgeredmnyt, a pontszmok sszegt sszevetjk egy letkori sklval,
relis rtket az Ormai-fle mdostott rtkelsi tblzat (1972, Kzirat) ad (ez ltalban
szerepel a Szakrti Bizottsgokban hasznlt Goodenough-skln). Az Ormai-fle rtkelsi
tblzat kicsit szigorbb kvetelmnyeket tartalmaz, ezzel jobban kveti a gyermekek
rajzkszsgben bekvetkezett vltozst, amely rszben az vodai nevelsben az utbbi
vtizedekben alkalmazott tudatosabb grafomotoros fejleszts kvetkezmnye.
Amennyiben a felvtelt vgz pedaggus a tanulmnyai sorn nem sajttotta el a rajzrtkelst
a Goodenough rajzteszt alapjn, akkor a szlknek is ajnlott Mit tud a gyermek? Jtkos
kpessgvizsglatok cm knyvben lert eljrs (112.o.) alkalmazst javasoljuk tjkozdsul
a gyermekrajz fejlettsgi szintjnek a felbecslsre.
Mindegyik alkatrsz egy pontot r. Mindegyik ngy ponttal egy vet adunk az alapkorhoz,
amit hrom vesnek vesznk. gy, ha a gyermek egy kilenc rszbl ll embert rajzolt, akkor
kilenc pontot kap. A kilenc pont azt jelenti, hogy a gyermek mentlis kora s megfigyelkpessge az 5 s ves gyermeknek felel meg.

91

A mellkelt tblzat (lsd 3. mellklet) lnyegben a Goodenough fle emberbrzolsi


rajzjegyeket hasznlja. Meg kell jegyezni, hogy a Stoppard-fle megfigyelsi szempontsor nem
alkalmazkodik az egyes testrszek brzolsnak rajzfejldsi sorrendjhez. Ebben az
eljrsban RQ rtket nem szmtunk.
A gyermekrajz fejldsi fokozatainak ismeretben az elemzett rajzot az egyes letkori
szakaszokra jellemz rajzi jegyek alapjn besoroljuk a megfelel vezetbe, s gy kapjuk meg
a rajzkort (RK), RQ-t ebben az esetben ugyancsak nem szmolunk.

HZRAJZ
Npszer s hasznos rajzteszt. A hz rajzban a szerkesztsi, strukturlsi kszsg nyilvnul
meg, ez vizsglhat. A hznak erteljes rzelmi, s szimbolikus jelentse is ismert, de annak
elemzsre nem trnk ki (pszicholgusi kompetencia).
Felvtele: szbeli instrukci: Rajzold le a legjobb hzat, amit tudsz!
Ez arra kvnja sztnzni a vizsglati szemlyt, hogy hasznlja a perspektvt, s rajzolja meg
a hz kt oldalt. Ehhez a prbhoz egy egyszer s logikus rtkelsi rendszer tartozik. A 4.
mellkletben szerepl pontozsi rendszer azonban eredmnyszmtst nem tesz lehetv, csak
megfigyelsi szempontknt szolgl.
Ms tmkhoz hasonlan a hzrajzra is jellemz, hogy akadlyozott szemlyek rendszerint
kevesebb elemet tntetnek fel, s azokat kevsb jl illesztik be a rajzba.
Kzponti idegrendszeri srls esetn gyakori a gyenge hz rajz, nehzsget jelent a
szerkezettl/kontrtl a rszletek fel halads. Kognitv akadlyozottsg esetn ltalnos
problma a hzrajzoknl a perspektva kezelse. Ugyangy gondot jelenthet a hz fbb
szerkezeti vonalainak s szgeinek brzolsa: a tetgerinc vagy ereszvonal elhelyezse, a
homlokzat s az oldalfal ltal bezrt szg reproduklsa.
Megfigyelsi s rtkelsi szempontjai: lsd a 4. mellkletben
Hangslyozni szksges, hogy a gyermek rajzteljestmnye nagyon jelents ingadozst mutathat
rvid idszakon bell is. Ezrt ismt hangslyozzuk, hogy csak a rajz alapjn nem szabad
kvetkeztetni a gyermek rtelmi, ltalnos fejlettsgi szintjre, az csupn megkzelt
tjkozdst tesz lehetv.

4.4 A RAJZOLS-BRZOLSI KSZSG ELMARADSNAK


FORMI S FOKOZATAI
A grafomotoros funkcik minstsre is hasznlhatjuk llapot jellemzknt a kziknyv 2.1.
fejezetben, A kevss definilt osztlyozsi fogalmak cmsz alatt emltett elmarads,
nehzsg, akadlyozottsg/zavar vezet, meghatrozst, azzal a klnbsggel, hogy a rajz, a
grafomotorium esetben a nehzsg helyett a gyengesg kifejezst alkalmazzuk.
A fenti vezetekbe a besorols a kvetkez mutatk alapjn trtnik:
RQ, pontos mrszm
Az RQ rtket az IQ-hoz hasonlan hasznljuk, gy viszonylag knnyen, gyorsan tudunk
kpet alkotni arrl, hogy a vizsglati szemly teljestmnye p, vagy az akadlyozott
teljestmnyvezetbe esik-e.

92

nyerspontok
A nyerspontokat hasznl tesztek (pl. a Bender A, B) megjellnek vezeteket, s azokat
feleltetjk meg a grafomotoros funkci fent emltett kategriinak (nagyon gyengezavar/akadlyozottsg; gyenge- elmarads, gyengesg).
rajzkor
Rajzkor: a grafomotoros produktum jellemzi alapjn megllaptjuk, hogy az milyen letkor
p rajzfejlds gyermek teljestmnynek felel meg.
A rajz (grafomotoros) teljestmny rtkelse kt lpsben trtnhet:
Az els lps a mennyisgi jellemzk meghatrozsa, azaz az RQ, nyerspont, vagy csak a
rajzkor (RK) kiszmtsa. Az egyn rajzszintje az adott npessg teljestmnynek tlaghoz
viszonytva mutathat a funkciban elmaradst, gyengesget, vagy akadlyozottsgot/ zavart.
A msodik lps az intraindividulis, azaz az egyn sajt egyb teljestmnyeihez (mentlis
szint, beszd, mozgs) val viszonyts, gy tudjuk megllaptani, hogy a grafomotoros
funkciban szlelt mkdsi eltrs, ltalnos fejldsi elmarads, akadlyozottsg rsze-e,
vagy ha ms terleteken relatve megfelel vagy jobb a fejlds, akkor rszfunkci
gyengesgrl van sz.
A fenti kt lps alapjn eldntjk, hogy a grafomotoros teljestmny melyik vezetbe esik.

4.4.1 Elmarads
Az elmarads kzvetlenl a gyenge tlagos szint alatti, RQ rtkben kifejezve a 85-70-es rtk
kztti teljestmnyt jelent. Nyerspontban nehezebben meghatrozhat, hozzvetlegesen az
ltalnos als s a gyenge fels vezete. RK-ban a rajzkor s a vizsglati szemly
letkornak az sszevetse ugyanazokat a mdszertani problmkat veti fel, mint az IK
(intelligencia kor) s letkor viszonyts.
Nagyon hozzvetlegesen, a rajzteljestmny tern nhny letkori-rajzkori megfeleltetsi minta
az elmaradsra:
K

3 v

4 v

5 v

6 v

7 v

8 v

RK kb.

2-2 v

3 v

4 v

4 -5 v

5-5 v

6-6 v

Ez az sszehasonlts akkor tnik legmegbzhatbbnak, amikor a gyermek mr a beiskolzs


idszakban van. Pl. 6-7 ves, de a rajzteljestmny kb. egy 5 ves gyermek teljestmnynek
felel meg. A grafomotoros funkci megjelensi idpontja miatt egynileg jelentsen eltrhet,
alacsonyabb letkorban a viszonyts nehezebb. A legegyszerbb a kvcienssel kifejezett rtk
hasznlata.

AZ

ELMARADS TNETEI

Az letkornak megfelel rajzszakasz markns jellemzi kzl legfeljebb egy-egy elem


hinyozhat a vizsglati szemly rajzaibl.

93

A motoros kivitelezs sznvonala, a vonalhzsok (szem-kz koordinci), kapcsolsok,


rintkezsek a mozgsos gyetlensg, pontatlansg jegyeit mutatjk, de lnyegi nagy
eltrsek nincsenek.
sszkpben szegnyesebb, kiss sivr benyomst kelthet az brzols.
Amennyiben a rajz sszhangban van a mentlis szinttel, akkor az elmarads egy ltalnos
fejldsi elmarads rszeknt rtelmezhet, ha viszont a grafomotoros funkci gyengbb az
rtelmi szintnl, akkor specifikus rszfunkci gyengesg llhat fenn, amely jelzse lehet a
diszgrfia veszlyeztetettsgnek. Ennek a megllaptshoz azonban ms vizsglati eredmnyek
figyelembe vtele is szksges.

AZ

ELMARADOTT GRAFOMOTOROS TELJESTMNYNEK TBBFLE OKA LEHET

enyhe fok idegrendszeri srls (amelynek diagnosztizlsa a neurolgus szakember


kompetencija)
a szenzoros integrci, a vizuomotoros koordinci gyengesge
emocionlis zavar /anamnesztikus adatok s vizsglati megfigyels alapjn rtkelhet/ ms
adatok ismeretben/
elhanyagol krnyezet, nem megfelel pedaggiai bnsmd
rzkszervi, mozgs funkci gyengesgei, zavarai, esetleg relatve jl kompenzlt
akadlyozottsga
A grafomotoros fejldsi elmaradst mutat gyermekeknl/tanulknl a felzrkztats az
vodban, illetve az iskolban trtnik, melynek szksgessgt a nevelsi tancsad llaptja
meg.
A fejlesztst vgezheti pedaggus, fejleszt pedaggus, gygypedaggus, pszicholgus.

4.4.2 Gyengesg
A gyengesg az elmarads s a zavar kztti teljestmnyszint, amelynek a mentlis funkci
vonatkozsban a tanulsi nehzsg kifejezs feleltethet meg. A minstshez a viszonytsi
folyamat ugyanaz, mint az elmaradsnl.
Az RQ mrszm 70 (esetleg 65) -80-as rtkek krl s kztt mozoghat. A 70-es mrszm
al eltold rtk, valamint az tfeds az elmarads vezetvel jelezheti, hogy az RQ rtkek
alkalmazsa mg kevsb merev, mint az IQ esetben.
Ez tbb krlmny sszeaddsbl ered, egyrszt az egyes pszichikus rszfunkcik mrse
gyakran mg kevsb megbzhat, mint a mentlis szintt.
Rajzfeladatok esetben sokkal kevesebb sztenderdizlt teszt ll rendelkezsre, mint az
intelligencia vizsglathoz.
A lazbb rtkhatrok msik oka, hogy a gyermek rajzteljestmnye mg ugyanazon vizsglaton
bell is lnyegesen nagyobb szrst mutat, mint a mentlis vizsglati eredmnyek. Vgl a
mentlis tesztek heterogn, idnknt nagyon eltr funkcikat vizsgl szubteszteket
tartalmaznak (szmols, emlkezet, ltalnos tjkozottsg stb.), gy egyik funkci gyengesgt
egy msik ellenslyozhatja az sszrtk kialaktsban. A rajzteszt azonban egy funkcit
(termszetesen tbb sszetevvel) vizsgl, ezrt ellenslyok magn a teszten bell nincsenek.

94

A tovbbi ok az tfedsre az elmarads s a gyengesg vezete kztt az, hogy a gyengesg


esetben is a fogyatkossg egyrtelmen vagy nagy biztonsggal kizrhat, azonban a
gyermeknl a fejldsben, az iskolakszltsg (iskolarettsg) kialakulsban, vagy az iskolai
tanulsban mgis kifejezettnek tekinthet problma mutatkozik. A mennyisgi lemarads az
adott korosztly tlagosnak tekinthet teljestmnytl msfl-kt vezetnyi, annak als
vezethez viszonytva is.
Nyerspontban kapott vizsglati rtk esetn a gyengesg vezetnek a teszt rtk tblzatban
megadott gyenge vezet felel meg.
RK-ban ismt csak hozzvetlegesen lehet megjellni a rajzteljestmny gyengesgt letkorok
szerint.
K

3 v

4 v

5 v

RK kb.

2-2 v

2 - 2 v 3- 3 v

6 v

7 v

8 v

4 -4 v

5 -5 v 6- 6 v

Az adott korosztlyra meghatrozott rajzfejldsi fokozatban lert emberrajz (vagy hzrajz)


jellemzk kzl nhny markns, lnyeges elem hinyzik.
A motoros kivitelezs nagyon gyenge szintje, vonalak megtrse, duplzsa, rintkezsi hinyok,
vagy ppen metszsek tapasztalhatk.

A GYENGESG

TNETEI

A gyengesg mr tartsabb s slyosabb llapot, mint az elmarads. llandsulhat a grafomotoros funkci gyengesge az sszteljestmnyen bell, s teljestmnyszerkezeti jellegzetessg lehet, amely httert kpezheti bizonyos tanulsi zavar jelensgeknek, diszfunkciknak,
elssorban a diszgrfinak.
A gyenge grafomotoros funkcibl lehetsges a tovbbfejlds a normlis szintre, amennyiben
a kpessg sszetevk (szlels, szenzomotoros koordinci) gyengesge kifejezett krnyezeti
elhanyagolsbl s kevsb az idegrendszer rintettsgbl ered.
Elfordulhat az is, hogy a gyermek korbban nem diagnosztizlt ltsi, vagy mozgs problmja
kezelhet, korriglhat, s ekkor pedaggiai megsegtssel, az oktatsi intzmny keretein
bell csupn felzrkztatssal, vagy a nevelsi tancsadban gygypedaggus, fejleszt pedaggus specilis foglalkozsaival felszmolhat a gyengesg.
Amennyiben a grafomotoros teljestmny a gyengesg vezetnek alsbb svjba esik, abban
az esetben mr gygypedaggus, fejleszt pedaggus segtsge szksges, s maga a felzrkztats nem lesz elegend.
A fogyatkossg s akadlyozottsg kizrsa mellett a grafomotoros funkci gyengesgt mutat vods vagy iskolskor gyermek/tanul a nevelsi tancsad s egyb pedaggiai szakszolglatok fejleszt, terpis segtsgt ignyli.

4.4.3 Zavar
Az akadlyozottsg/zavar, kpessgzavar kifejezst az ltalnosan elterjedt (a kzoktatsi
trvnyben egyrtelmen hasznlt) fogyatkossg kifejezs helyett/mellett kezdik alkalmazni.
A zavar az adott grafomotoros funkci kifejezett, legalbb kt, de akr annl is tbb fejldsi vezettel val szmottev elmaradsa.

95

A vizsglati szemly grafomotoros teljestmnye az RQ rtk szerint 70-65 al esik.


A slyossgi fokozatok ezen bell megllapthatak a mentlis szinthez hasonl vezetek
szerint

enyhe fok a zavar RQ:70/65-50,


kzpslyos:RQ:49-35,
slyos: RQ: 34-20,
legslyosabb:RQ: 19-0 kztt.

A teszt ltal megadott nyerspont rtk alapjn az vezet nagyon gyenge.


A zavar kategriban mg nehezebb RK-ban kifejezni a grafomotoros teljestmnyt, mivel az
akadlyozottsg/zavar mg szlesebb tartomnyban mozog, mint az elmarads, vagy
gyengesg, s ezen az vezeten bell tbb slyossgi fokozat van. A RK megadsban a
funkci zavar slyossgi fokainak szls rtkeit, a legslyosabb s a legenyhbb fokozat
kztti szrst igyekeztnk figyelembe venni, gy az ebben a tblzatban megadott RK rtkek
mg inkbb csak tjkoztat jellegek.
K

3 v

4 v

5 v

6 v

7 v

8 v

RK kb.

1 -2 v

1,5-2,5 v

2,5-3 v

3-3,5 v

3,5-4 v

4 5,5 v

A rajzban szlelhet jegyek: komoly zrsi problmk sszetartoz egysgek esetn, ltalban
stukturlatlan, rendezetlen, sztes, szervezetlen produktumok, vagy a grafomotoros
tevkenysg hinya 3 ves kor felett.

A ZAVAR

VEZETBE ES RAJZTELJESTMNY OKA LEHET

tanulsi s rtelmi akadlyozottsg


rzkszervi- s mozgsszervezst rint idegrendszeri srlsek, mentlis akadlyozottsg
nlkl
halmozott akadlyozottsgot okoz idegrendszeri srls, klnbz slyossgi fok s
tpus zavarokkal (rtelmi, rzkszervi s mozgs-szervezsi problmk varildnak)
olyan diszpraxiaknt osztlyozott konstrukcis zavarok, amelyek leggyakrabban a forml
tevkenysgekben, ptsben, rajzolsban jelentkeznek, anlkl, hogy az egyes mozdulatok
kivitelezst mozgsakadlyozottsg zavarn meg. A diszpraxia megjelenhet viszonylag
elszigetelt zavarknt is.
A terpit mindig meghatrozza, hogy a grafomotoros zavar elszigetelten jelentkezik-e, vagy
rtelmi, rzkszervi-mozgsakadlyozottsg kvetkezmnyes tnete-e.
A rajzols terletn a zavar kezelse gygypedaggus, pszicholgus ltal trtnik integrlt
intzmnyben, nevelsi tancsadban, vagy specilis vodban, iskolban, krhzak neurolgiai osztlyn, rehabilitcis intzmnyekben, korai fejleszt kzpontokban.

96

4.5 MEGFIGYELSI (PEDAGGIAI SZEMPONTSOR)


S EGYES SZEMLLTET FELADATOK AZ ELMARADS
(FENT LERT) FORMINAK /MRTKNEK A DIAGNOSZTIZLSHOZ (MEGLLAPTSHOZ)
A kzvetett megfigyelsek szrmazhatnak a gyermek ltal korbban ksztett rajzokbl,
rsokbl. Amennyiben a gyermek kivtelesen nem vehet r a rajzolsra, vagy lnyegesen
gyengbb rajzot kszt, mint a megszokott vodai, vagy iskolai krnyezetben, akkor azokat a
munkkat is korltozott rvnnyel, de felhasznlhatjuk, vlemnynkben utalva arra, hogy azok
nem vizsglati helyzetben kszltek.
A pszicholgiai vizsglat a kzvetlen megfigyelsnek kt fajtjn keresztl knl lehetsget arra,
hogy a gyermekrl tjkozdjunk.
A strukturlatlan megfigyels, amelyet attl a pillanattl kezdve vgezhetnk, amikor a
gyermek megjelenik.
A strukturlt teszt-alap megfigyels arra irnyul hogyan kezel a gyermek elre meghatrozott helyzeteket a grafomotoros prbk felvtele kzben.
A rajz keletkezsi folyamatt rdemes nyomon kvetnnk, mert az albbi megfigyelseket
akkor tudjuk megtenni, ha egynileg vesszk fel a prbkat.

4.5.1 A rajzols kzben lehetsges megfigyelsek


A VERBLIS

INSTRUKCI MEGRTSE

Meg kell gyzdni arrl, hogy a gyermek kpes megrteni s kvetni az utastsokat.
Amennyiben nem kezd a gyermek a feladathoz, felmrjk, hogy szksges-e belekezdennk a
tevkenysg bemutatsba a szbeli utasts mellett. Amennyiben a rajzolst el kell kezdennk,
megfigyeljk, hogy a cselekvs folytatsa szintjn bekapcsoldik-e a gyermek.
A lehetsgeket mrlegeljk: a gyermek nem rti a verblis instrukcit, vagy rti, de btortsra
vr, vagy elutast a feladatvgzssel kapcsolatban.
Ignyli-e az utastsokat, irnytst?

A GYERMEK

VERBLIS MEGNYILVNULSAI

a rajzhoz fztt szbeli megjegyzsek, a gyermek rtelmezsei, magyarzatai


a tevkenysg verbalizlsa, esetleges nrtkels (megfogalmazza elgedettsgt,
elgedetlensgt, megjelenik a kritika a sajt tevkenysggel kapcsolatban)
fokozottabb ksztets a beszdre (szorongs jele lehet)

97

EGYTTMKDS,

MOTIVCI, FELADATTUDAT, KITARTS

Figyeljk, hogy mennyire fogadja el az adott feladatot a vizsglati szemly. Informcit szerezhetnk a gyermek viselkedsnek az emberekkel, nmagval kapcsolatos ltalnos, finomabb
attitdjeirl.
Elutastja a vizsglati helyzetet, idegenkedik attl. (Ez lehet az alacsony nrtkels jele j
teljestmny mellett is, de valsznbb, hogy rossz tapasztalatai vannak a kszsgt illeten,
esetleg a krnyezete visszajelzsei arra utalnak, hogy gyenge a rajzols terletn). Tapasztalhatunk a feladatra adott szokatlanabb megnyilvnulsokat (ledobja a rajzeszkzt, szjba veszi,
amikor az letkorban mr nem elfogadott viselkeds).
Szempontok:
aktv, rdekld a rajz feladatokkal kapcsolatban
kitart, hosszan, elmlylten rajzol, vagy felsznes, hanyag
lehetsges hinyos feladattudat, vagy az is gyakori, hogy a gyermek fejlettsgi szintjhez
mrten nehz szmra a feladat
motivlt, bevondik, igyekszik jl teljesteni
nem motivlt, kevss fontos szmra, hogy az elvrsoknak megfeleljen, a feladat teljestse
nem jelent rmt a szmra

VISELKEDS,

RZELMEK

nyugodt, bartsgos
nyitott a feladatvgzsre
visszafogott, gtolt
feszlt, szorong.
negativisztikus, visszautast

FIGYELMI

LLAPOT

Mivel a rajzfeladatok jelents rsze, elssorban a szabadrajzok viszonylag gyorsan kivitelezhetek, a figyelemre vonatkoz szrevteleink inkbb a hosszabb mintamsolsi feladatoknl
lehetnek megbzhatbbak.
Sok gyermek figyelmi zavarnak mlyn lelassult feldolgozs rejlik, amelynek szleskr kihatsai lehetnek a figyelmi tevkenysgekre.
Szempontok:
az ingerek befogadsa, feldolgozsa
a figyelem fenntartsa, megszakts nlkli feladatvgzs
a vltoz ingerekre val tlls, a figyelem tirnytsa, amennyiben szksg van arra
(elssorban az sszetettebb szlelsi-mozgs koordincis feladatokban, tesztekben, tbb
szubtesztet tartalmaz prbkban).
a figyelmi kapacits vltozsa a fradssal

98

A FELADATSZERVEZSI

KSZSG MEGFIGYELSE

A gyermek hogyan lt hozz a feladathoz, mennyire tgondolt, vagy ppen mennyire


impulzv?
Jellemzik-e gazdasgtalan mozgs, felesleges mozdulatok?
Az tgondolt, lehetsgek kztt mrlegel kivitelezs a jellemz-e?
Milyen a rajzols sorrendje:
Az emberalakot melyik testrsszel kezdi (lb, fej, kar)?
Megfigyelhet-e szokatlan szerkesztsi folyamat, kis rszlettel kezds, ksbbi kontrozs?
Milyen a haladsi irny (jobbrl balra, vagy balrl jobbra)?
Folyamatosan javtgat-e, thzsok jellemzk-e, a vgn esetleg sszefirklja a mvt?

A TEVKENYSG,

A MUNKAVGZS MDJA, A KIVITELEZS TEME

A tevkenysg teme a mentlis tevkenysgek tempjra, valamint a motoros vlasz sebessgre utal.
Szempontok:

a rajzfeladatok kivitelezsi ideje, a munkavgzs mdja


az esetleges szlssgessgek
felletes, kapkod vagy nagyon elnyjtott, lelassult munkavgzs
kezds ksleltets nlkl, az instrukci elhangzsa eltt (impulzivits)

A mentlis s a grafomotoros tevkenysg lassulsa is jl szlelhet a ksleltetett reakciidben


s az tlagosnl hosszabb teljestsi idtartamokban. Hosszabb lehet a rajzolsi id akkor is, ha
elmlylt, rdekldssel vgzett munkrl van sz.
A mentlis hatkonysg hinyt okozhatja a mozgsi gyetlensg, a teljests pontossgnak
cskkense. A motoros vlasz lelassulsa gyakran gyenge koordincival trsulhat.
A tevkenysg lelassulsa agyi krosods kvetkezmnye lehet .
A nagyfok impulzivits a gtl folyamatok gyengesgt jelezheti.

AZ

ESZKZK HASZNLATA: CERUZAFOGS, PAPRHASZNLAT

az eszkzk gyetlen, esetleg destruktv hasznlata


a papr eredeti helyzetben tartsa vagy elforgatsa, esetleg sszegyrse
tiszta, rendezett kivitelezs
ceruzavezets:
bizonytalan, btortalan, grcss vagy tl laza
lass, vatos
biztos, btor, lendletes.
tl erteljes

A ceruzafogs fejldse az 5. mellkletben tallhat.

99

LTS

tvolsg a paprtl, kzelhajols vagy tvolods


a vonal nyomatka, eltrse a megszokottl, pl. tl ers kontrok
perifris lts (trgykvets, trgy felismerse 180-ban)
ltslessg (3-6 mterre lv trgy, ujjak felismerse)
(E kt utbbi csak akkor rsze a megfigyelsnek, ha problmt szlelnk.)

Az esetleges vzus hibkrl mr az anamnzis felvtelekor tjkozdunk: szemveg szksgese, viseli-e a gyermek.

MOZGS,

MOZGSKONTROLL

esetleges mozgsakadlyozottsg (errl ltalban orvosi szakvlemnyek is rendelkezsre


llnak, az anamnzis felvtele sorn mr tbbnyire kiderl)
az egyik, vagy mindkt testfl hasznlatnak az akadlyozottsga: parzisek (hemiparzis,
tetraparzis), ezekrl a vizsgl csoport tagjaitl is lehet informldni
mozgs kivitelezst akadlyoz komoly problmk (intencis tremor, atetzis)
motoros kontroll a rajzols szempontjbl
nagymozgsok, elssorban a megfelel testhelyzet (posztra) felvtele, testtarts
a gyermek testnek nkntes kontrollja
izomer (tl laza, esetleg grcss eszkz fogs)
clirnyos tevkenysg, paprhatrok betartsa
Eltrsek tapasztalhatk az iskolskor fik s lnyok kztt.
A lnyok elrbb jrnak a manipulcis kszsgekben, valamint olyan kszsgekben, amelyek
inkbb koordincit, mint ert ignyelnek.

LATERALITS (OLDALISG)
a kz dominancia
a nem dominns kz hasznlata, pl. a papr lefogsra

A FELSVGTAGOK
GRCI)

MOZGSA, KOORDINCIJA (BILATERLIS MOZGS INTE-

a test kt oldali funkciinak sszehangolt mozgsa

TELJESTETTE-E

A GYERMEK A FELADATOT, ELKSZLT-E A RAJZZAL?

100

4.6 AZ EREDMNYEK/VIZSGLATI MEGFIGYELSI TAPASZTALATOK ELEMZSNEK SZEMPONTRENDSZERE RSZDIAGNZIS KIALAKTSA


Mire kell gondolnunk a diagnzis kialaktsa sorn, mi az amit megtudhatunk?
Az albbiakban rszletezzk a grafomotoros prbk ltal szerezhet adatok, informcik
rtkelsnek szempontjait.

4.6.1 Megfigyelt viselkedsi jellemzk sszefoglalsa, rtkelse


A elzekben ismertetett megfigyelsi szempontsor alapjn tett megllaptsainkat
sszefoglaljuk, rsban rgztjk. Elssorban azokat az adatokat elemezzk klns
figyelemmel, amelyek eltrnek ms, nem grafomotoros jelleg prbk felvtelnl
tapasztaltaktl.
sszegezzk a gyermek viselkedst, egyttmkdst, figyelmi llapott, feladatszervezst;
meghatrozzuk, hogy jobb, ugyanolyan, vagy gyengbb-e, mint ms terleteken, s hogy az
szlelsi, mozgsos felttelek megfelelek-e a rajz kivitelezshez.

4.6.2 sszbenyoms a grafomotoros produktumokrl


A rajzok rtelmezst jobb nem azonnal a szmszer rtkelssel kezdeni, hanem teret engedni
az els benyomsainknak, rzseinknek, asszociciinknak, gondolatainknak a rajzzal
kapcsolatban.
Szempontok:
emptis elemzs (ert sugrz, gyenge, elesett, elveszett a figura)
a rajz vizualizlsa (elkpzelni, hogy az brzolt emberalak letre kel, hogyan mozog,
helyezkedik el a trben, stabilan, instabilan ll-e a lbn)
a rajz egyetlen mondatos jellemzse (mit kell felttlenl megfogalmaznunk, mi a
legfontosabb, a legjellemzbb a rajzon)
rzelmi, hangulati tnus
meleg hideg rzelmi tnus
vidm, jtkos idealizlt brzols
flelemteli-feszlt
res-depresszv-morbid vonsok
dhs, vad, flelmet kelt
kusza-nehezen rthet, bizarr
konvencionlis-stilizlt
az egszlegessg megtlse
integrcis szint

101

rszletek sznvonala
ltalnos harmnia-diszharmnia
stlus
infantilis
realisztikus
absztrakt
(Vass Z., 2003)

4.6.3 Fejlettsgi szint a grafomotorium alapjn


Els benyomsaink megfogalmazsa utn a rajz kvantitatv rtkelse kvetkezik.
A fejlettsgi szint megllaptsban azt rtkeljk, hogy a krnyezet vizulis szlelsi feldolgozsa, s annak mozgsos kivitelezse milyen szint a rajzban.
A grafomotoros teljestmny (a rajz, esetleg konstrukci) kirtkelse az alkalmazott eljrs
rtkelsi rendszere alapjn trtnik
A kapott mrszm RQ, nyerspont/rtkpont, RK szerint hatrozzuk meg a teljestmnyvezetet, s ennek alapjn lltjuk fel a diagnzist. Ezen az rtkelsi szinten a gyermek
grafomotoros fejlettsgrl kapunk sszkpet, egyb teljestmnyeitl fggetlenl.
A szakvlemnyekben az RK hasznlatnak, feltntetsnek az elnye az RQ-val szemben
elssorban pszicholgiai termszet lehet. Az RQ rtk ugyanis a szakemberekbl szinte
automatikusan elhvhatja az IQ-val val azonostst, ami tves kvetkeztetsre vezethet a
mentlis llapotra vonatkozan, annak ellenre, hogy tudott a kt rtk jelents klnbsgnek
a lehetsge. Az RK rtk az p fejldsi menetnek megfelel sszehasonltssal inkbb csak a
rajzfejlds adott llapotra utal. Termszetesen az RK-bl a gyermek letkornak ismeretben
szakember kiszmthatja az RQ rtket, de ahogy emltettk, azt nem lehet kzvetlenl
sszevetni az IQ rtkkel.

4.6.4 Az rtelmi szinttel val sszevets


A rajzvizsglat begyazdik egy vizsglati rendszerbe, szinte soha nem fordul el (kutatsokat
kivve), hogy csak a grafomotoros funkcit mrnnk fel.
Az rtkelsnek ebben a lpsben sszevetjk a mentlis s a grafomotoros vizsglat
szmszer rtkeit. Idegrendszeri srlsnl ltalban szmthatunk arra, hogy az RQ rtk
alacsonyabb, mint IQ. Tbb kutats altmasztja annak a tendencinak az rvnyeslst, hogy
az RQ rtk legalbb egy, de gyakran tbb vezetnyivel eltr a mentlis szinttl negatv
irnyban.
Ez megersti azt a szablyt, hogy a rajztesztek rtke csak a mentlis teljestmny vizsglati
eredmnyvel sszevetve rtkelhet, s nmagban nem lehet mutatja az rtelmi szintnek.
A grafomotoros funkcik gyengesge gyakran egytt jr az intelligencia tesztek performcis
jelleg feladatainak gyengbb teljestsvel ( a tri szlels vizualizci, a rsz-egsz viszony
felismerse, az integratv gondolkods; sszeillesztsek a szimblumok /kpi-kpi/ tfordtsa
is gyakran problematikus).

102

4.6.5 A rajzok minsgi elemzse


A RAJZ

RENDEZETTSGE, STRUKTURLTSGA

rendezett rajz: megfelel kontroll funkcik


harmonikus szemlyisgfejlds felttelezhet
rendezetlen, strukturlatlan rajz: diszharmonikus szemlyisgfejlds jele lehet
(gyenge grafomotoros funkci is okozhatja)

TRKIHASZNLS
nagy mrtkkben meghatrozza a kzponti idegrendszer esetleges srlsnek tnye

FELTN

ELTRSEK A SZOKSOS TRI ELHELYEZSTL

fggleges irnyban: fl-le


felfel toldott rajzok: jelezhetnek lnk fantzit, ambicit
a lefel toldott rajz: esetleg alkalmatlansg rzse, stabilits (gyermekeknl), konkrtabb,
valsg kzelibb gondolkods
vzszintes irnyban: balra, jobbra tolds
bal fels sarok: regresszi, retlensg, bizonytalansg, szorongs, fokozott mlt orientci
jele lehet (a bal fels sarok kitltse a gyermekeknl letkori sajtossg)
jobbra tolds: kontrollltabb, rettebb viselkeds

A VONALHZSOK

MINSGE (NYOMATK

ERSSGE, FOLYAMATOSSGA, SSZEKTSEK)

ers nyomatk: magas energiaszint, emocionlis feszltsg, agresszi, acting-outra val


hajlam (a fenti szemlyisg jellemzk mellett mrlegelni kell a mozgskontrollra kszsget,
az organikus srls megltt)
gyenge nyomatk: kontrolllt rzelmek, rzkenysg, flnksg, bizonytalansg, szorongs,

THZSOK,

JAVTSOK

bizonytalansg, (organikus srls jele lehet)

VONALHZSOK
rvid: impulzivits, ingerlkenysg, szorongs, agresszi, magas teljestmnymotivci
hossz: kontrolllt, adekvt alkalmazkods is lehet

103

MRET
kicsi: alacsony nrtkels, depresszv tendencia
nagy: magas nrtkels, feszltsg, ingerlkenysg

RSZLETEZETTSG

hinyos:visszahzds, rtelmi akadlyozottsg, organikus srls


rszletezettsg: tlzott biztonsgigny, kontroll szksglet
ltalban a rajz sszetett, komplex, vagy nagyon rszletszegny jellege
a msolsi mintk sszjellegnek helyes vagy helytelen szlelse

A TESTVZLAT

ELEMZS (SZENZOROS INTEGRCI SZINTJE)

testkp differenciltsga
testrszek kapcsoldsai
szimmetria rvnyeslse, hibja
testrszek hinya, vagy felnagytott brzolsa
testrszek szmossga (diszkalklia veszlyeztetettsg jele is lehet a szmossg hibs
reproduklsa).
az brzolt emberalak egyezse a vizsglati szemly testi tulajdonsgaival, nemvel,
letkorval (szlssges eltrsek figyelemre rdemesek)

DSZTELEMEK
az alapfeladattl eltr elemek, trgy-szemly, termszeti elem brzolsok bevonsa, azok
funkcijra magyarzat keresse, de nem pszicholgiai elemzs

4.6.6 Kzponti idegrendszeri srlsre utal rajzi jelensgek,


jellemzk
Az idegrendszeri srlsre utal rajzi jegyek, jelensgek szmos gyjtemnyvel tallkozhatunk,
annak ellenre, hogy azonos lokalizcij s slyossg srlsek mellett egymstl eltr, st
ellenttes brzolsi sajtossgok jelenhetnek meg a rajzokban.
Kritikusan kell teht fogadnunk az albbi megllaptsokat, amelyek gyakran alacsony esetszmon alapul ltalnostsok, mgis rdemes elemezni jelenltket a rajzokon.

104

balrl halads (a szoksos, ltalnos)


a konstrukci ltalnos arnyainak korrekt
rzkeltetse
tlzott rszletezs
nagyon kidolgozott rajz, de nem ll
ssze
bal oldalon halmozdnak fel elemek
(rajzban vonalak, kockkat a kiraks
jtkban)
szegnyes vgeredmny
gyenge struktra
javul a gyakorlssal a teljestmny
a tnylegesnl tbb derkszg
reproduklsa kocka msolsnl
nem profitl a modellbl

jobbrl balra halads


elaprzott, tredkes megkzelts
elvsz az tfog forma, alak
mellzve a konstrukci bal oldala
szegnyes, vzlatos rajz,
hinyoznak formk, elemek
komoly torztsok a perspektvban s
arnyban
ismtld tlrszletezettsg, ez adhat
viszonylag j ritmusos jelleget a modellrl
nem javul a gyakorlssal
gyenge a nagysgbecsls
alulbecsli a mintk szgeinek szmt,
kevesebbet msol

A tanulsi s rtelmi akadlyozott gyermekek, vagy ksbbi letkorban neurolgiai megbetegedseken tesett szemlyek emberalak rajzainak jellegzetessgei kz tartozik a gyermekes
brzols, egyszerst tendencik, nem zrt formk, hinyos, elnagyolt kivitelezs, dezintegrlt, strukturlatlan sszbenyoms. Aszimmetria megjelenhet akr a vgtagok mretben,
akr a test egyik oldalnak jellemziben a msik oldalhoz kpest, vagy egy olyan tendenciban,
hogy az alak egyik vagy msik oldalra dl.
Nagy gyakorisggal jelentkezhetnek a rajz elhelyezsben is a megszokott tri elrendezstl
eltr megoldsok, kicsi figura a lap bal fels rszn, vagy ppen a lap jobb oldaln.
Biztos jele nincs az agyi krosodsnak a lapon trtn elhelyezsben, csupn a vgletes, szlssges megoldsok lehetnek figyelemfelhv jellegek.
Az alak egy rsznek hinya szintn ltalnos, de ez nem felttlenl jelent vizulis figyelmetlensget, mivel egy vgtag vagy testoldal szomatoszenzoros rendellenessgeivel kzd beteg
elfelejtheti megrajzolni az rintett rszt, br jl teljest vizulis figyelmi tesztekben. Idnknt
kifejezett a tendencia arra, hogy a rajzok igen kicsik, s a rajzmret cskkensvel a viselkeds
rigiditsa is gyakran n. Mind a rajzon feltntetett elemek szma, mind azok szervezettsge
ersen cskkenhet. Gyakran a stukturlsi, rsz-egsz szervezsi jellemzk a leggyengbbek.

4.6.7 Az rzelmi llapot hatsa


Tanulsi zavart mutat, a tanulsi s rtelmi akadlyozott gyermekek ltal ksztett emberalakok
rtkelsnl nem szabad megfeledkezni az rzelmeikrl. Ez klnsen igaz enyhn rtelmi
srlt gyermekekre, akiknek vesztesgk irnti rzkenysge igen ersen szorong vagy
depresszv llapotot idzhet el, ami ronthatja rajzuk minsgt, vagy fokozhatja a grafomotoros gyengesget.
Az rzelmi problmk jelentsen befolysolhatjk az RQ rtket, de ha nem, a rajzrl val
sszbenyomst akkor is ronthatjk, diszharmonikuss tehetik.
Az rzelmekrl egy viszonylag egyszer rendszer alapjn is tjkozdhatunk, termszetesen a
mr emltett fenntartsokkal.

105

Koppitz a Bender vizuomotoros tesztekbl s az emberrajzbl prbl a gyermekek szemlyisgre, illetve inkbb kedlyllapotra kvetkeztetni. Szmra rzelmi mrce az emberalakoknl pldul a szemek, lbak, kezek hinya, az tlagtl eltr testmret, egyes kpi
elemek hozzadsa az emberalakhoz (pl. nap, hold, hess), amelyeket n. problms gyerek
rajzain tallt.
Az ilyen rzelmi indiktorok szerepnek, jelentsgnek a mrlegelse pszicholgus feladata.

4.6.8 Diagnzis fellltsa, oki tnyez(k) a grafomotoros zavar


kialakulsban
A pontos diagnzishoz az anamnesztikus adatok, egyb vizsglati rtkek rt elemzse,
sszevetse szksges. Az eddigieket sszegezve a grafomotoros funkci fejlettsge alapjn
rszdiagnzis llthat fel.
Az tlagostl negatv irnyban jelentsen eltr grafomotoros teljestmny lehet egy izollt
rszfunkci gyengesg, amely jelezheti a kultrtechnikk, elssorban az rs elsajtts
neheztettsgnek veszlyt.
A diagnzisban a megfogalmazs pl. a grafomotoros funkci elmaradsa/gyengesge/ zavara tapasztalhat, amely veszlyezteti az rstanulst, vagy:a grafomotoros funkci
elmaradsa/gyengesge/ zavara tapasztalhat, amellyel sszefggsbe hozhat a gyenge
rsteljestmny.
A gyenge grafomotoros funkci az ltalnos mentlis fejldsi problma rsze:
azzal lehet azonos szint
annl jobb, de gyenge
annl lnyegesen gyengbb
Amennyiben az utols vltozat ll fenn, abban az esetben is rszfunkci gyengesget diagnosztizlunk, mint p mentlis szint esetn, ugyanis a kt rtk kztti klnbsg (viszony) a meghatroz.
A diagnzisban a megfogalmazs pl. a mentlis elmarads/zavar/akadlyozottsg mellett a
grafomotoros funkci elmaradsa/gyengesge/ zavara tapasztalhat, amellyel sszefggsbe
hozhat a gyenge rs-teljestmny/amely veszlyezteti az rstanulst.
A rajzprbk, az intelligencia tesztek s egyb rszprbk, az anamnesztikus adatok, az orvosi
vizsglatok eredmnyeinek sszevetse, rtkelse utalhat a grafomotoros problma kreredetre.
OKI TNYEZ

A MEGHATROZS LEHETSGES MDJA

kzponti idegrendszeri srls


(tanulsi s rtelmi akadlyozottsg nlkl)

RQ IQ viszony, rajzjegyek, orvosi vizsglat,


anamnesztikus adatok

tanulsi s rtelmi akadlyozottsg

RQ IQ viszony

krnyezeti rtalom
adatok

RQ IQ viszony, rajzjegyek, anamnesztikus

szenzoros integrcis zavar

rajzjegyek, intelligencia struktra, szlelsi tesztek


eredmnyei, szenzoros integrcis tesztek
eredmnyei

rzkszervi- s/vagy mozgssrls

orvosi vizsglat, megfigyelsi adatok

rzelmi zavar

interj, explorci, szemlyisg vizsglat


pszicholgus ltal, megfigyels

106

4.7 A RAJZOLS-BRZOLS TERLETN TAPASZTALT


PROBLMA (ELMARADS ILL. FOKOZATAI) JELZFUNKCIJA
AZ ISKOLAI TANULSRA (PL. DISZGRFIA).
Ngy ves kor krl ritkn, de mr megjelenhet a betrajzols. A gyermek mg nem tudja, hogy
a betnek hangot kpvisel jelentse van.
A rajzok tartalmaznak konvencionlis elemeket (vonalak, krk), s ez elsegti az rsnak,
mint konvencionlis rendszernek az elsajttst.
Az 5-6 ves gyermekeknl az rs prblgatsa a felnttek rsos tevkenysgnek az utnzsa,
a kvzi rs megjelenhet, kezdetben anlkl, hogy felismernk annak gondolatkzl jellegt.
Ksbb kialakul az rs mesekzl funkcijnak tudatostsa. Megprblnak a nyomtatott
szvegekbl lemsolni egy-egy nevet, szmjegyet, vagy megkrik a felnttet, hogy rajzoljanak
el nekik egy-egy szt, bett, s ezt igyekeznek lemsolni, majd szvesen gyakoroljk.
Ugyanakkor elfordul mentlisan jl fejld gyermeknl is, hogy nem mutat klnsebb
rdekldst a betk, s azok msolsa irnt.
ltalban a 6-7 ves gyermek szmra differencildik az rs s a rajzols fogalma.
A beiskolzs eltt ezen tevkenysgek gyakorlsa kzben a gyermek megtanul:
hatrozott vonalat hzni (egyenes, szgletes, gmblytett vonal kpeket lerajzol minta
alapjn)
szndkolt irnyban haladni, mozgst a clnl fkezni
vonalakat sszektni
krt, ngyszget rajzolni
egyszer szerkezeteket a rajzban ltrehozni (Kiss T., 1969).
Amennyiben a gyermek tevkenysgben kpes a fentieket teljesteni, akkor kialakult a
grafomotoros funkci azon szintje, amely az rs tanuls alapja.
A fenti kritrumok teljestse felismerhet az emberrajzon, a hz rajzon, valamint a geometriai
mintk msolsn, mivel mindegyik teljestshez szksges a fenti grafomotoros elemek
kivitelezse.
A motoros rettsg mellett a gyermek megfigyel, vizulis differencil kpessge szksges a
mintk, majd ksbb a betk, szmok sajtossgainak a felismershez.

AZ

RSTANULST MEGALAPOZ SZENZOMOTOROS KSZSGEK


A FENTIEKET SSZEFOGLALVA S KIBVTVE (ILLYS S., 1978)
A rajzvizsglat sorn a msolsi s szabadrajzos feladatok kivitelezsnl az adatok rtkelsekor figyelembe vesszk az rst megalapoz teljestmnyeket:
tri pontokhoz val igazods manipulcis helyzetben
rhzs, tri pontok sszektse papron
vonalak, formk, betk msolsa

107

A rajzban s szabadrajzban is megjelen jegyek:


a klnbz tri helyzet vonalakat msolsa, vagy nll rajzolsa
a tbb vonalbl ll sszetett forma felbontsa, vizulis formaszlels (analzis s szintzis),
mozgssal val sszekapcsolsra kpessg
mozgsegysgenknt tagolt figura egyes rszeit egyms mell tudja helyezni,
a figura rajzolshoz szksges cselekvssor megszervezse, rszrl-rszre halads kpessge
Lnyegben ezeknek a kritriumoknak a teljestst figyeljk a rajzok kivitelezse sorn s a
vgeredmnyt is e szerint elemezzk.
A geometriai brk msolsnak rtkelsekor az albbiakat vesszk figyelembe:
a msolatban mennyire jelennek meg a minta lnyeges jegyei (j megfigyelkpessgre utal,
azaz helyes vizulis szlelsre)
a vonalvezets biztonsga, lendlete
a teljes tesztminta orientcija a httrhez viszonytva
az arny megfelelse a mintnak
A fejldsben elmaradt beiskolzs korban lv gyermekre tbbnyire jellemz:

az rlapon gyenge tjkozds


tl gyors, vagy tl lass rajzolsi temp
a lendlet fkezse az rintkezsi pontoknl nem sikerl, a vonal tovbb nylik a kelletnl
a vonalvezetse bizonytalan, imbolyg, az jrakezds miatt szlks, az egyenesek grbltek,
nem tallnak clba
tendencia az tl vertikalizlsra
szgek kivitelezsvel kapcsolatos nehzsgek
a szerkezeti sajtossgok s arnyok megltsban hiba tapasztalhat

4.8 JAVASLATTTEL- TANCSADS


A komplex vizsglat befejezst kveten tjkoztatjuk a szlt gyermeke ltalnos fejlettsgi,
mentlis szintjrl. Amennyiben csak a grafomotoros funkci problematikus, akkor ezzel
kapcsolatban mondjuk meg, hogy elmarads/gyengesg/zavar kpessgzavar/akadlyozottsg
ll-e fenn, s hogy azt mi okozhatja.
Ezen tlmenen javaslatot tehetnk lehetsges megoldsokra, ezek kztt szerepelhetnek az
albbiak:

esetleges otthoni foglalkozsok (pl. rajzolsi alkalmak biztostsa)


kzgyessget kzvetve fejleszt jtkos elfoglaltsgok: gyurmzs, gyngyfzs, vgs
ujjal fests, testfests (testsma fejleszts is)
a rajzot meghatroz szlelsi tevkenysg indirekt fejlesztse:
kpesknyvek nzegetse a gyermekkel egytt, kp rszletek keressi, differencilsi
lehetsgei jtkos formban
klnbz szlelsi llandsgokra vonatkoz tapasztalatszerzsi lehetsgek, mozgsos s
asztali jtkok
a mozgsos gyessg, motoros pontossg fejlesztse (jtkok, tevkenysgek akr hztartsi
eszkzkkel)

108

tri szlels, tri viszonyok felfogsnak a fejlesztse mozgsos jtkok ltal (trgyak
elrejtse, verblis irnytssal keress, tri viszonyszavak hasznlata)
mondkk s firkk egyttes alkalmazsa (mondkk szvegre rajzols: pl. Pont, pont,
vesszcske, Esik az es)
a manipulci fejlesztse (jtkok ksztse egytt a gyermekkel)
a szlnek a kisgyermekek fejlesztst szolgl knyvek, vagy azokbl a fejleszt ltal
kiemelt, sszelltott rszletek ajnlsa

4.8.1 A gyermekkel val szakszer foglalkozsok szinterei,


szakemberek
Az szlelsi-mozgsfejlds elmaradsa/gyengesge/zavara esetn a foglalkozsokban az els
szintr az voda, ahol az vnvel val megbeszls, vagy a tancsok rszletes lersa a
szakvlemnyben segtheti a gyermek szintjnek megfelel egyni, differencilt foglalkozst a
csoporton bell eltr nehzsg feladatok biztostsval.
A szakvlemnyben az iskolskorak szmra a tant/tanr fel is megfogalmazhatunk
javaslatokat, krseket. Ezek vonatkozhatnak differencilt feladatokra, az rtkelsnl esetleg
mltnyossgi szempontok figyelembe vtelre, amennyiben kifejezett szlelsi-motoros
fejldsi gyengesg, zavar ll fenn.

A)

A FEJLESZTST,

KEZELST VGZ SZAKEMBEREKNEK SZL IRNYADS

A grafomotoros fejleszts elklnlten ritkn, inkbb ms komplex foglalkozsokba


gyazottan jelenik meg.
Kifejezett grafomotoros fejleszts trtnhet diszgrfia veszlyeztetettsg, vagy diszgrfia
esetn tbbnyire logopdiai terpia, vagy fejlesztpedaggiai foglalkozsokon bell.
Amennyiben fejlesztpedaggiai, vagy logopdiai foglalkozs szksges, akkor az a
szakvlemny javaslatban megjelenik, s azt a pedaggiai programjba felvett,
kedvezmnyekben rszesl oktatsi intzmny biztostja, vagy/s a logopdiai
szakszolgltats.

B)

A FEJLESZTS

SZNTEREI

nevelsi tancsadk s logopdiai szakszolglatuk


tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgok
szervezetileg specilis ltalnos iskolban mkd logopdiai
(specilis iskolk tanulsi s rtelmi akadlyozott gyermekek szmra)
korai fejleszt kzpontok
logopdiai ambulancik

C)

FEJLESZTSSEL FOGLALKOZ

szakszolglatok

SZAKEMBEREK

fejlesztpedaggus
gygypedaggus/logopdus

109

pedaggus valamilyen specilis kpzettsggel


pszicholgus
A foglalkozsok tartalma a grafomotoros funkci szlelsi s mozgsos, valamint mentlis
sszetevi szerinti komplex fejleszts. Ezek a fejlesztsek trtnhetnek ksz programokkal,
terpis rendszerekkel, vagy azok bizonyos, kifejezetten az r-rajzolmozgsra, a grafikai
kifejezsre irnyul rszeinek alkalmazsval, a kompetens szakember beltsa szerint. A
terpik zmkben a szenzomotoros fejleszts, integrcis kezels alapelvein nyugszanak (a
teljessg ignye nlkl: Frostig-koncepci, Sindelar program, Ayres fle szenzoros integrcis
terpia, Affolter terpia, Huba Judit ltal kidolgozott pszichomotoros fejleszts, Delacato
terpia). Az emltett terpik direkt, vagy tbbnyire inkbb indirekt formban tartalmaznak
grafomotoros fejlesztst. Nagyon jelents a mentlis fejleszts, az emocionlis harmnia
megteremtse szempontjait kiemelten figyelembe vev Szabadfests vdelem alatt
kpzmvszeti pedaggiai terpia, amelyet Sndor va dolgozott ki. A grafomotoros fejlesztst elsegt foglalkozsoknl meghatroz a sokoldalsg, a non-direktivits szempontjainak
a figyelembevtele.

A FEJLESZTS

FBB TERLETEI

vizulis nevels
mozgsgyessg
konstrukcis kszsg
kifejezetten az brzol kszsg
brzolsi, vizulis kifejezsi technikk vltozatos mdjainak megismertetse

IRODALOM
AYRES, A.J. (1973): Sensory integration and learning disorders. Western Psychological Services.
BERK, R.A., DEGANGI, G.A. (1992): Test of Sensory Integration. Western Psychological Services.
BSZRMNYI Z., MOUSSONG-KOVCS E. (1967): Orvosi pszicholgia. Tanknyvkiad, Budapest.
FARKAS M., CSIKY E. (1980): A Brunet-Lzine fle vizsglati mdszer alkalmazsa a gyermekkori
pszichomotoros fejlds zavarainak korai felismersben. Mveldsi Minisztrium, Budapest.
FEUER M. (1992): A gyermekrajzok pszicholgiai vonatkozsai. Gniusz KFT, Budapest.
FEUER M. (2000): A gyermekrajzok fejldsllektana. Akadmia Kiad, Budapest.
GER Zs. (2003): A gyermekrajzok eszttikuma. Flaccus Kiad, Budapest.
GOODENOUGH, F. (1980): Az emberalak brzolsa mint diagnosztikai eszkz a gyermeki intelligencia
vizsglathoz. Somogy Megyei Pedaggiai Intzet. (ford. Ndor Gy.n)
HRDI I. (1983): Dinamikus rajzvizsglat. Medicina, Budapest.
HARRIS, J.R., LIEBERT R.M. (1984): The Child. Prentice Hall. New Jersey.
ILLYS Gy.-n. (1971): A rajzvizsglat. In Illys Gy.-n (szerk.): Gygypedaggiai pszicholgia. Akadmia
Kiad, Budapest. p. 309-326.
ILLYS S. (1978): Az rsvizsglat. In: Az thelyezsi vizsglat I. (szerk. Lnyin Engelmayer .). Oktatsi
Minisztrium, Budapest.

110

JSZBERNYI M. (1988): Operlt hydrocephalusok s agyi krosodottak pszichs funkciinak


sszehasonlt vizsglta. Blcsszdoktori disszertci.
KRPTI A. (2001): Firkk, formk, figurk vizulis nyelv fejldse a kisgyermekkortl a kamaszkorig.
Dialg Campus Knyvkiad, Budapest.
KISS T. (1969): Az r-rajzol mozgs fejlettsgnek vizsglata iskolskorban lp gyermekeknl.
Pszicholgia a gyakorlatban. Akadmia Kiad, Budapest.
KLINE, P. (szerk.)(1999): The Handbook of Psychological Testing. Routledge, New York.
KSN ORMAI V., KALMR M., HOMOKIN GROZDITS Zs., FABRICIUS I. (1970): Adatok az agysrlt gyermekek
pszicholgiai vizsglatnak metodikjhoz. In: Pszicholgiai Tanulmnyok XII. Akadmia Kiad,
Budapest. p. 387-419.
LNYIN ENGELMAYER . (1987): Gyermekllektan. Tanknyvkiad, Budapest.
LNYIN ENGELMAYER . (szerk.) (1978): Az thelyezsi vizsglat. Oktatsi Minisztrium, Budapest.
LEZAK, M.D., OBRIEN, K.P. (1988): Longitudinalstudy of emotional, social, and physical changes after
traumatic brain injury. J. of Learning Disabilities, 21. p. 456-463.
MACK, J.L., LEVINE, R. N. (1981): The basis of visual constructional disability in patients with unilateral
cerebral lesions. Coretx, 17. p. 512-532.
MALCHIODI, C.A. (2003): A gyermekrajzok megrtse. Animula, Budapest.
MC CONNELL, O.L. (1967): Koppitzs Bender-Gestalt Scores in Relation to Organic and Emotional Problems
in Children. J.Clin.Psychology, 23. (3). p. 370-374.
MREI F., BINT . (1975): Gyermekllektan. Gondolat, Budapest.
ORMAI V. (1976): Fejldsllektani Gyakorlatok II. Tanknyvkiad, Budapest.
PIAGET, J., INHELDER, B. (1999): Gyermekllektan. Osiris, Budapest.
SNDOR . (1996): Szabadfests vdelem alatt Kpzmvszeti pedaggiai terpia tanulsban
akadlyozott, dikotthonban l, 7-10 ves gyermekek szmra. Brczi Gusztv Gygypedaggiai
Tanrkpz Fiskola, Budapest.
SEHRINGER, W., VASS Z. (szerk.) (2005): Lelki folyamatok dinamikja, a kpi vilg diagnosztikban s
terpiban. Flaccus Kiad.
SKA, M., NESPOULOUS, J. (1988): Gestural praxes and normal aging. J. of Clinical and Experimental
Neuropsychology, 10. 316. (abstract)
STOPPARD, M. (1993): Mit tud a gyerek? Jtkos kpessgvizsglatok. Park Kiad.
TORDA ., DARVAS .: Pldatr az emberalak-brzols s a vizuo-motoros koordinci diagnosztikus
rtkelshez.
VASS Z. (2003): A rajzvizsglat pszicholgiai alapjai. Flaccus Kiad, Budapest.
WARRINGTON, E.K., JAMES, M., KINSBOURNE,M. (1966): Drawing disability in relation to laterality of cerebral
lesion. Brain. 89, p. 53-82.

111

5.

Beszd nyelv erssgek,


zavarok feltrsa s a fejleszts
KUNCZ ESZTER, MSZROS ANDREA

A nevelsi tancsadkban s a szakrti bizottsgokban brmilyen cllal vgzett kpessgfeltrs s szemlyisgvizsglat egyik nagyon fontos rsze a kommunikcis aktivits, a
nyelvi fejlettsg s a beszdllapot vizsglata. A verblis kommunikci sznvonalnak megllaptsa ad tmutatst annak eldntsben is, hogy a gyermek kognitv funkcii mrhetk-e
relisan verblis megkzeltssel, vagy clszerbb nonverblis eljrsok alkalmazsa a gyermek
kpessgeinek objektv megtlshez.

5.1 AZ VODS- S ISKOLSKORRA JELLEMZ NYELVI


FEJLDSI SZINT
5.1.1 A beszdrts s a kifejez beszd fejldsmenete

BESZDRTS

FEJLDSNEK F LLOMSAI

Korai elzmnyek: Az jszltt kt hetes korban mr kpes az emberi hangot ms hangoktl


pl. dobpergs, cseng, egyb zajok , ill. az emberi beszdet ms emberi hangmegnyilvnulsoktl (pl. nevets) elklnteni (Gsy, Kassai, 1990). A 2-4. hnap kztt a
csecsemk reaglni kezdenek a klnbz (pl. hangos, jtkos, megnyugtat) hangsznekre. 6.
hnap tjn kezdik hozzkapcsolni a klnbz megnyilvnulsokat (pl. p-p, tapsi-tapsi) a
helyzethez, amelyben elhangzanak (Crystal, 1998). A korai hallsvizsglatok elterjedse
kvetkeztben lehetv vlt a hallsproblmk egyre korbbi, mr csecsemkorban trtn
detektlsa, s a megfelel hallskorrekci biztostsa. Ma mr mind a vdnk, mind a gyermekorvosok figyelmet fordtanak a csecsemk hallsnak szrsre, gy clszer a kisgyermek

112

hallst ellenriztetni, ha az ebben az letkorban jellemz spontn akusztikus ingerekre adott


viselkedses vlasz szegnyesebb, vagy egyltaln nem jelenik meg.
7-12 h kztt a gyermek mr felfigyel sajt nevre s ismers trgyak, szemlyek nevt is
felismeri. Az els v vgre a legtbb gyermek mr sok szt megrt. Kutatsi eredmnyek
szerint a megrts kpessge kb. egy hnappal megelzi az els sz megjelenst. Az elsmsodik letv els fele a globlis percepci idszaka, amikor a holofrzisoknak megfelel
beszdmegrtsi stratgia mkdik. A kommunikcis jelzsek megrtse egszleges, a gyerekek az akusztikus informci szegmentlis s szupraszegmentlis jegyein kvl nagyban
tmaszkodnak az adott szitucikra jellemz extra- s paralingvisztikai tnyezkre. Msfl ves
kortl a globlis szlelst felvltja az n. kulcssz-stratgia: az elhangzott kzls egy-kt
azonostott eleme (sz-sz kapcsolat) alapjn a gyermek valsznsti a kzls egsz tartalmt.
Cskken a nyelven kvli tnyezk szerepe a megrtsben (Gsy, Kassai, 1990). Az erre a
korszakra (1-2. v kztt) jellemz viselkedses megnyilvnulsok a kvetkezk: a gyermek a
msok ltal megnevezett kpre, testrszre rmutat, egyszerbb utastsokat vgrehajt, egyszer
krdseket megrt, rvid ritmusos versek, trtnetek, dalocskk felkeltik az rdekldst,
rmt leli ezek ismtlsben (Bowen, 2001).
2-3 v kztt a kulcssz-stratgia tovbb fejldik, vagyis a gyermek egy-kt ltala ismert sz
alapjn kvetkeztet az egsz kzls jelentsre, felhasznlva a szitucis tnyezk nyjtotta
tmpontokat. Gsy s Kassai (1990) ismerteti a kulcssz-stratgia fejldsi fokozatait: 1) a
legkorbbi szakaszban a szavak ktfle alaki reprezentciban, a normatv (felnttnyelvi) s a
gyermek ltal produklt formban is troldnak (pl. galamb/gegem, aut/brmmbjtete), a
gyerek a percepciban ezeket egysgesen kezeli; 2) ksbb a gyerekek csak a felntti alakok
alapjn ismerik fel a szavakat, amennyiben a felntti s a sajt ejtsk kztt eltrs van
(gomb/gmb); 3) a dnts alapja minden esetben a felntt minta. A beszdrtsben az alsbb
szintek (n. akusztikai, fonetikai) mkdse nagyobb szerephez jut, szemben a felnttkori
beszdfeldolgozssal, ahol a magasabb szintek a meghatrozk. E korszakra jellemz viselkedses megnyilvnulsok: a gyermek ketts instrukcikat kpes teljesteni, ellenttprokat
megrt, pl. llj indulj, hideg meleg, felfigyel a klnbz hangkvalitsokra, kommunikcit
kezdemnyez nemverblis jelzssel vagy beszddel (Bowen, 2001). Az ekkorra mr normatvan
elvrhat reakcimdok elmaradsa alapjn ebben az letkori szakaszban ismerhetk fel az
enyhbb hallsproblmk.
3-4 v kztt a kulcssz-stratgit felvltja a kzlsek pontos feldolgozsa, br az alsbb
szintek rszvtele mg mindig ersebb, mint a felntteknl. Gyakori, jl ismert hangsorok
esetben a gyermeknek nincs szksge a hangsor valamennyi beszdhangjnak egyms utni
feldolgozsra: valamivel a teljes elhangzs eltt a szemantikai faktorok veszik t a vezet
szerepet. Viselkedses jellemzk ebben a korban: egyszer krdszavak (ki, mi, hol) megrtse, a gyermek a hozz intzett krdst a msik helyisgbl is meghallja.
4-5 ves kor tjn az elhangzott kzlsek akusztikai tisztasga a korbbiakhoz kpest kevsb
befolysolja a megrts pontossgt, ugyanakkor az egyes grammatikai sajtossgok (pl.
szokatlan szrend) megnehezthetik, lassthatjk a feldolgozst. A megrts sorn a rszletek
nem magukban llnak s irnytjk a megrtst, hanem egysges egssz szervezdnek,
biztostva az egsz kzls megfelel dekdolst. Lnyeges ezt a mkdsmdot elklnteni
az 1 ves korra jellemz globlis megrtstl, amely a rszek (azaz kulcsszavak) kzlsbl val
kiragadsn s az egszre val kiterjesztsn alapul (Gsy, Kassai, 1990). Jellemz viselkedses
megnyilvnulsok: a gyerek lvezettel hallgat mesket, s azok tartalmra vonatkoz egyszer
krdsekre vlaszol; nmagra s krnyezetre vonatkozan szinte mindent megrt. A
beszdrts rintettsge ebben a korban vlhat nyilvnvalv.
5-6 v kztt a szitucitl fggetlen beszdrts biztoss vlik, begyakorldik s
automatizldik az akusztikai-fonetikai feldolgozs. A gyermek ekkor mr kedveztlenebb
akusztikai felttelek esetn (pl. httrzaj) is kpes az zenetek dekdolsra. A kezdsztag
alapjn kpes a receptv lexikonja megfelel elemeit mobilizlni.

113

6 ves kortl a beszdszlels fejldsben mr nincsenek kiugr, minsgi vltozsok. A


gondolkods fokozatosan verbliss vlik. A gyermekek 6 vesen mr megrtenek hrmas
parancsokat, 10 ves kortl egymst kvet 5 tag felszltsnak is eleget tesznek.

A KIFEJEZ

BESZD FEJLDSNEK F LLOMSAI

Korai elzmnyek: Az let els 12 hnapjban a hangads kpessge jelents vltozson


megy keresztl, amelyben tbb fejldsi szakaszt lehet megklnbztetni.
a) elsdleges biolgia hangok szakasza (0-8. ht): a hangads kzvetlenl a fiziolgiai llapotot
s tevkenysget tkrzi. Az hsg, fjdalom vagy diszkomfortrzet reflexes hangadsban
(srs, kiabls) nyilvnul meg. Az letmkdseket vegetatv zajok ksrik (pl. szops,
nyels, bfgs, khgs).
b) ggicsls s nevets szakasza (8-20. ht): a csecsem a ggicsls idszakban a
beszdhangok kpzshez szksges mozgsokat kezdi gyakorolgatni. A ggicsls hangjai
a srssal prhuzamosan jelennek meg, s egyre gyakoribbak s vltozatosabbak lesznek. A
szakasz vge fel a gyermek egyre tbb ggicsl hangot fz ssze, azonban a sorozatokbl
mg hinyzik a ritmikussg s az egyrtelm hanglejtssma.
c) jtkos hangads szakasza (20-30. ht): a hangok konzisztenesebbekk s hosszabbakk
vlnak, a voklis megnyilvnulsok srn ismtld konszonns + voklis (CV) egysgekbl
llnak. A szegmentumok rendszerint magas hangfekvsek. A hangadsokban sokfle
magn- s mssalhangz-minsg szlelhet. A hangok megjelensi sorrendje
tendencizusnak mondhat, br egynenknt nagyon eltr lehet.
d) kanonikus gagyogs szakasza (25-50. ht): a hangads vltozatossga a korbbi szakaszhoz
kpest valamelyest cskken, ugyanakkor a produklt hangok nagyobb gyakorisggal s
llandsggal fordulnak el. A megnyilatkozsok prozdija egyre inkbb hasonlt az anyanyelvi beszdminthoz. A gagyogs sokszor mg hosszan folytatdik a beszd megjelense
utn is. Kontinuits figyelhet meg a gagyogott sorozatok s a korai szavak hangalakja
kztt: az els szavak a gagyogsban begyakorolt hang-, illetve sztagkszlet elemeibl
plnek fel. 7-12 h kztt megvltozik a gagyogs hangsszettele, megindul az anyanyelv
hangjainak kivlasztdsa, megjelennek az els szavak pl. mama, vau, nem, a gyermek
szrvnyosan kt-hrom sztag szavakat utnoz.
e) dallamos megnyilatkozsok szakasza (9-18. hnap): a gyermek elkezd bizonyos gagyogsi
ciklusokat mindig azonos dallammal mondani, amelyek n. protoszavakat kpeznek. A
protoszavak formailag viszonylag kvetkezetesek, jelentsk szituatv, ltalban konatv
funkcit ltnak el. A jtkoknak s a ritulknak sajt dallamkontrjaik alakulnak ki. A
szlk mr kezdenek szndkot tulajdontani ezeknek a megnyilvnulsoknak, gyakran
jelentssel ruhzzk fel azokat.
1-2 v: Az egyszavas megnyilvnulsok (holofrzisok, szmondatok) a 12-18. hnap kzti
idszakot jellemzik. Az e szinten hasznlt legtbb sz (kb. 60%) funkcija a megnevezs (a
ksbbi fnevek), mg kb. 20%-uk cselekvst fejez ki. A holofrzisoknak mg nincs
megklnbztet grammatikai formjuk, AZ MI?, a prozdia s a gesztusok fejezik ki a
mondattpusok rtelmt (krds, llts, utasts). 18. hnap tjn megjelennek a ktszavas
mondatok, ezt a mrfldkvet szoks a szintaxis megjelensnek tekinteni. A szavak
fggetlenednek az rzelmektl, a sz kiszabadul az ingeregyttesbl (Mrei, Binet, 1993), a
szakasz kezdetn birtokolt 10 szrl szkincse a szakasz vgre meghaladja az 50-et, az
idegenek ekkor mr a gyermek beszdnek 60%-t megrtik.
2-3 v: 2 ves korra a mondatok hosszsga elri a 3-4 szt. A korai mondatok a 2. v vgig
telegrafikusak, mivel a funkciszavak (ltige, nvel) s a grammatikai morfmk elhagysa,

114

illetve esetleges, szigetszer felbukkansa jellemzi. A harmadik letv sorn fokozatosan


megjelennek a nvmsok, a funkciszavak s produktvv vlik a grammatikai morfolgia: a
nvsz- s igeragozs e korra jellemz tnete a szablyok tlltalnostsa (lkat, kenyrt,
majomok). A 2-2,5 v krl kvetkezik be az n. sztrrobbans, a gyermek szkincsnek
mretben s rendszerben drmai fejlds kvetkezik be. 3 ves kor krl az egynl tbb
tagmondatbl ll (fknt mellrendel szerkezet) kzlsek megjelensvel jelents
grammatikai fejlds figyelhet meg. A kommunikci nagyrszt verbliss vlik: a gyermek
megnevez, tulajdonsgot kiemel, kommentl. 2 ves korban a trsalgsok gyakran csapongk
s sszefggstelenek, az eredmny a monolg s a prbeszd rdekes keverke. A gyermeki
beszd 90%-t rtik meg idegenek.
3-4 v: A gyermek a szavakat gyesen kombinlja, t-hat szavas mondatokat is hasznl. Az
otthontl tvol trtn dolgokrl, t rdekl esemnyekrl is beszmol. A beszd fluens,
rthetsge fokozatosan javul, ebben nagy egyni eltrsek figyelhetk meg. 3 ves korra a
trsalgsban mindkt fl megnyilatkozsai szorosan kapcsoldnak a msik ltal korbban
elmondottakhoz. A gyerekek ekkora mr szlelheten elsajttottk a pragmatika szmos
stratgiai elemt (pl. prbeszd kezdemnyezse, hallgat figyelmnek felkeltse s fenntartsa,
a szerepvlts konvencii stb.). Ez az letkor a megksett beszdfejlds s a dadogs
felismersnek idszaka.
4-5 v: A gyermek mondatai mind az tlagos szavakban mrt hosszukat, mind szerkezetket
tekintve egyre inkbb megkzeltik a felntti szintet. Kpes egy adott, t rint tmrl
hosszabb elbeszlsre. A szneket megnevezi. A hangokat pontosan artikullja. Az 5. v vgre
a gyermek mr sokat tud a sikeres trsalgst szablyoz trsadalmi tnyezkrl (pl. megszltsi
s udvariassgi formk, indirekt krsek, trsalgs helyrelltsa, homlyos kzlsek
megismteltetse). Ez a korszak az artikulcis hibk, beszdzavarok felismersnek idszaka.
5-6 v: Az tvitt jelentsek hasznlatnak s a ketts jelentsek szrevtelnek kpessge
nagyobbrszt a 6. letv utn fejldik ki. A sztalls sebessge megn. Az iskolakezdsre a
fiziolgis beszdhibk spontn rendezdnek.
6 ves kortl a szkincs folyamatosan tovbb bvl s rtegzdik, de az elsajtts dinamikja
cskken; a verbalits egyre inkbb a gondolkods s az ismeretszerzs alapeszkzv vlik. A
bonyolultabb nyelvtani szerkezetek elsajttsa a kisiskolskor teljes ideje alatt folytatdik. 7
ves kor krl kezdenek megjelenni a mondatfzs finomabb formi. jabb kutatsok cfoltk
azt a korbbi nzetet, hogy a nyelvtan tanulsa 5 ves korig befejezdik: bizonyos
szerkezettpusok elsajttsa mg 10 vagy 11 ves korban is tart. A lexikai-szemantikai fejlds,
csakgy, mint a pragmatikai konvencik elsajttsa az iskolskoron tl is folytatdik.
A nyelv elsajttsnak rendkvl sszetett folyamatt a mai napig sem sikerlt teljes mrtkben
megrtennk. A legtbb gyermek szletse pillanatban veleszletetten hordozza a beszdelsajtts lehetsgt (Chomsky kifejezsvel a nyelvelsajtt kszlket), gy potencilis
nyelvhasznlnak tekinthet. E humnspecikfikus adottsg realizldsa az egyn szintjn
mindig a fejld neurolgiai struktrk s funkcik, ill. a krnyezeti tnyezk interakcijnak
eredjben bontakozik ki. Neuropszicholgiai ismereteink alapjn (Cspe, 2005) a nyelvi
funkcikrt felels agyi terletek egy kiterjedt hlzatot alkotnak, amelynek rszeit krgi s
kreg alatti, tovbb nyelvspecifikus s nem nyelvspecifikus loklis hlzatok alkotjk: anteriorkr (Broca-terlet, inferior frontlis tekervny, bazlis ganglion), poszterior-kr (Wernike, gyrus
angularis, gyrus supramarginalis) s vizulis plyk (dorsalis s ventrlis). A gyermekek tlnyom tbbsge pusztn a krnyezeti ingereknek val kitettsg, a beszl krnyezettel val
interakci, a tapasztalatszerzs rvn minden egyb specilis segtsg, tants nlkl kompetens
nyelvhasznlv vlik. Ugyanakkor bizonyos esetben az egybknt ltszlag normlis kognitv,
rzkszervi, pszichs, szocilis tnyezk ellenre a beszd elsajttsa arnytalanul megnehezl,
a folyamat akadlyozott vlik.
A nyelvelsajttst befolysol faktorokat kt nagy csoportra szoks osztani. Az n. kls,
krnyezeti tnyezk a nyelvi minta, az input minsgt s mennyisgt hatrozzk meg. Ezek

115

kzl a beszdproblmk szempontjbl legfontosabb tnyezkknt a csald szociokonmiai


sttuszt s sszettelt (pl. testvrek szma, szletsi sorrend) s a korai, klnsen az els
msfl vre jellemz gondozs minsgt (pl. otthoni nevels vagy blcsde) szoktk kiemelni.
A gyermek nyelvi fejlettsgnek rtkelse sorn nem hagyhatjuk figyelmen kvl azokat a
szocilis kulturlis httrtnyezket, amelyek szmra az alapvet mintkat szolgltatjk. A
vizsglat alkalmval ppen ezrt igazodjunk a gyermeket/tanult krlvev trsadalmi milihz. Alkalmazkodjunk a beszlgets sorn (pl. tmavlaszts, kzlsek megszerkesztettsge,
szhasznlat, stb.) a gyermek szocilis tapasztalataihoz. Az etnikai, kulturlis sajtossgokat ne
minstsk a gyermek kpessgeire nzve kedveztlennek. A htrnyos szociokulturlis httr
kvetkeztben megfigyelhet beszdeltrsek esetn (ezt nem tekinthetjk sajtos nevelsi
ignynek) a sikeres iskolai bevls rdekben mindenkppen szksges gondoskodni arrl,
hogy a gyermeket bekapcsoljuk a htrnyok lekzdse cljbl kpessgkibontakoztat,
felzrkztat programba.
Azt, hogy a gyermek a rendelkezsre ll nyelvi inputot hogyan tudja kezelni, mit tud abbl
hasznostani, az n. bels faktorok determinljk. A bels tnyezk kzl a rizikfaktorok feltrst clz vizsglatok a nem, a genetika, a pre-, ill. perinatlis esemnyek (pl. koraszlttsg,
alacsony szletsi sly), a hallsllapot, a beszdmotrium, a tanulsi kpessg, a neurolgiai
sttusz s az esetlegesen elfordul pszichitriai problmk szerepre hvjk fel a figyelmet
(Knijff, 2003). A felsorolt tnyezkkel kapcsolatos informcik begyjtse tbbfle mdon (pl.
clzott megfigyels, anamnesztikus adatok kikrdezse, tesztek felvtele), klnbz vgzettsg szakemberek (pszicholgus, gygypedaggus, orvos) egyttmkdsvel valsulhat meg.
Nyelvi problmt valsznstenek az albbi felhv jelek (Agin, 2004 nyomn):

sivr, szegnyes gagyogs csecsemkorban


18 hnaposan mg nem jelenik meg az els sz
2 vesen a produktv szkincs nagysga nem ri el az 50 szt
2 vesen nincsenek tbbszavas kombincik
a mondatalkots hinya 3 vesen
nehezen rthet beszd 3 vesen (korltozott mssalhangz-hasznlat, torz magnhangzk)
utnzs s a szimbolikus jtk hinya 2 vesen
a beszdmegrts 6 hnapnl nagyobb elmaradsa az letkori szinthez viszonytva
szocilis kpessgek elmaradsa, viselkedsi problmk

Tovbbi rizikfaktorok a kvetkezk:

pozitv familiris anamnzis, nyelvi s/vagy egyb tanulsi zavar csaldi halmozdsa
visszatr otitis media
alacsony szociokonmiai szint
szegnyes nyelvi tapasztalatok

5.2 A NYELVFEJLDSI ELMARADS FORMI


S FOKOZATAI FOGALMI TISZTZS
A beszd s a nyelvi kpessgek fejldsben jelentkez problmk esetn ketts felosztst
tartunk indokoltnak. Szakmai llsfoglalsunk szerint tmaszkodva a logopdia szakterletn
elfogadott terminolgira, rvnyben lv osztlyozsi rendszerre a beszd vonatkozsban
az elmarads nehzsg fogalmnak elklntse nem rtelmezhet, mivel ez utbbi kifejezs

116

slyossgot kifejez kategriaknt (beszdnehzsg) trtn hasznlata haznkban nem


honosodott meg.
A beszd- s nyelvi teljestmnyben megnyilvnul tneteket az egyes funkcik rintettsge
szempontjbl az albbiak szerint osztlyozzunk:

ELMARADS
Elssorban a kifejez beszd alaki oldalt rint problma, amely megnyilvnulhat a
nyelvelsajtts enyhe mrtk, mennyisgi eltrsben (szkincs s a kifejezsmd gazdagsga),
a tipikus nyelvi fejldsi profil megtartsa mellett, s amelyhez enyhbb, fknt a szegnyes
szkincsbl fakad beszdrtsi elmarads is trsulhat. A tnetek nem zavarjk az letkor
alapjn normatvan elvrhat tevkenysgekben (klns tekintettel a trsas interakcikban s
az ismeretszerzsben) val rszvtelt. Az elmarads spontn rendezdhet, vagy az intzmnyes
nevels keretben nyjtott felzrkztats keretei kztt (gazdag nyelvi bemenet biztostsval)
olyan mrtkben korriglhat, hogy ez nmagban nem htrltatja a sikeres iskolai elmenetelt. Kialakulsban nem specifikusan a nyelvelsajttst meghatroz faktorok jtszanak
szerepet, hanem a fejldst ltalnosan befolysol egyb, ltalnosan a gyermek krnyezetbl
szrmaz tnyezk (pl. kedveztlen szociokulturlis httr, elhanyagols).

ZAVAR
Alapul vve a WHO ltal megalkotott BNO-10 osztlyozsi rendszert (lsd. A pszichs fejlds
zavarai) a beszd, ill. a nyelvi fejlds terletn jelentkez, elssorban endogn okokkal
magyarzhat tnetegyttesek gyjtfogalmaknt a zavar elnevezst hasznljuk. Az ebbe a
kategriba tartoz esetek elltsa a logopdia kompetenciakrbe tartozik. A zavar kiterjedtsge (beszdet s/vagy nyelvet rint) s idbeli tartssga szerint az albbi megklnbztets tehet:
Kizrlag a beszdhangok kivitelezst rint artikulcis rendellenessg/zavar, beszdhiba
(pszesg) a zavar legenyhbb formja (fonetikai szint rintettsge), intakt nyelvi mkds
mellett (BNO: F80.0. Az artikulci jellegzetes zavara). A fejldsi zavar ezen tpusa
logopdiai terpia hatsra megszntethet, ill. szmotteven cskkenthet. A fejldses
verblis diszpraxia az nindtott akaratlagos/szndkolt vagy utastsra ltre hozott beszdhez szksges artikulcis mozgsok megtervezsnek zavara, amely kihat a beszdhangok, sztagok s szavak kiejtsnek s sorrendezsnek kpessgre, mikzben izomgyengesg vagy bnuls nincs jelen. Dizartria (BNO: R47.1), esetn a tnetek htterben
neuromusculris srls ll, a tneteket a beszdszervek /gge, ajkak, nyelv, szjpad,
llkapocs/ izmainak bnulsa, cskkent ereje vagy szegnyes koordincija okozza. E kt
utbbi beszdkrkp esetn a beszdllapot az letkorral spontn javulhat, nagy valsznsggel azonban sok hibra s vltoz beszdrthetsgre kell szmtani. Adekvt terpiban
rszesl gyerekek tbbsge kompetens verblis kommunikcihasznlv vlik, slyos
esetekben (beszdkptelensg) szksges s indokolt alternatv, augmentatv kommunikcis eszkzk ignybe vtele s megtantsa.
Hangkpzsi zavar jellemzje a hangminsg (hangszn, hanger, hangmagassg) normlistl val eltrse. Kt tpusa klnthet el: 1) diszfnia (BNO: R49.0), amely a hangszalagok rendellenes rezgsnek a kvetkezmnye (tnetei: ftyolos, rekedtes hangszn); 2)
orrhangzs beszd (rezonanciazavar) (BNO: R49.2), amely a beszdszervek regein thalad
hang rezgseinek rendellenes mdosulsai.
Beszdfluencia zavara a knnyed, gyors s folyamatos kommunikcira val kpessg hinyt jelenti (ebbl kifolylag ezeket kommunikcis zavarknt is szmon tartjuk). Kt f

117

tpust klntjk el: 1) dadogs (BNO: F98.5) a beszl nem kpes a sajt beszdnek
ritmust, temt kontrolllni; 2) hadars (BNO: F98.6) a beszd tlzott felgyorsultsga,
amelyben a szemly kptelen kontrolllni beszdsebessgt, s aminek kvetkeztben megvltozik a beszd ritmusa, torzul az artikulci. Ezeknl a zavaroknl a pszichs, ill. konstitucionlis tnyezk erteljes szerepet jtszanak, a BNO klasszifikcijban a gyermek- s
serdlkorban kezdd viselkedsi s emocionlis rendellenessgek al soroldnak. A
terpia nem kizrlagosan logopdiai feladat.
A nyelvi zavar tneteit mutat gyerekek problmjnak megtlse leggyakrabban a slyossg (a nyelven belli, ill. a nyelvi-nem nyelvi tnetek viszonya alapjn egyszer kss, zavar
vagy beszdkptelensg), az idbelisg (tmeneti vagy tarts), a tneti szervezds (milyen
mennyisg/minsgi eltrsek, a fejlds mely idszakban lpnek fel) s az etiolgiai
tnyezk egyttes figyelembevtelvel trtnik. A nyelvi rendszer elsajttst s hasznlatt
rint legenyhbb zavar az (egyszer) megksett beszdfejlds, amely az expresszv beszd
idbeli, mennyisgi eltrst jelenti, s nem trsul hozz mentlis vagy rzkszervi srls.
Az akadlyozott beszdfejlds az expresszv, receptv, integratv beszd idbeli s
strukturlis zavara, amely a nyelv minden szintjre kihathat (klnbz kombinciban s
slyossgban), s amelyben a nyelvi profil atipikus mintzatot kvet. A tnetek tartsak, s
az iskolai plyafutsra rendszerint kedveztlen hatst gyakorolnak (pl. tnetvlts formjban iskolai teljestmnyzavarokknt /diszlexia, diszgrfia/ manifesztldnak). Az rintett
gyermekek elltsa a logopdia illetkessgi krbe tartozik.
Ezen a ponton szksgesnek tartjuk, hogy rviden kitrjnk a nyelvfejldsi zavar megnevezsre vonatkoz legjabb, a nemzetkzi s a hazai szakirodalomban is mind inkbb meghonosod koncepcira. A beszdfejldsi (s ltalban vve a fejldsi) zavarok megjellsre
hasznlt terminolgik soksznsge s vltozsa jl szemllteti a jelensgek mibenltre vonatkoz elmleti koncepcik mdosulst, fejldst, emellett magukon viselik azon diszciplnk
hagyomnyait is, amelyek szemvegn keresztl az egyes szakemberek a problmkat rtelmezni prbljk. Leonard (1998) s Plh (2003) megjegyzi, hogy mra nem alakult ki egysges
szhasznlat, a problmakr lefedsre szmos, prhuzamosan fut elnevezs ltott napvilgot
(pl. nyelvi zavar, nyelvfejldsi zavar, nyelvfejldsi srls, specifikus nyelvi deficit, nyelvi
srls, nyelvi/tanulsi zavar). Az utbbi vtizedben a kutatk krben, fknt angolszsz
terleten a specifikus nyelvi zavar (Specific Language Impairment, SLI) kifejezs vlt legszlesebb krben hasznlatoss. A Specific Language Impairment sz szerinti fordtsban specifikus nyelvi krosodst takar. Amennyiben ugyanakkor a SLI terminust illeszteni prbljuk a
WHO klasszifikcis rendszerhez, szem eltt kell tartanunk, hogy az impairment a biolgiai
szfrhoz kthet srlst/krosodst jelent, a nyelvi struktrk ugyanakkor a pszicholgiai
szinthez tartoznak, s mint ilyenek, rintettsgk zavarknt diagnosztizlhatk. Mindezek alapjn
a hazai szakmai szhasznlatban a specifikus nyelvi zavar megjells hasznlata ltszik indokolnak.
A specifikus nyelvi zavar elnevezst hasznl mai kutatsok dnt tbbsge a klasszikus felpts definci hagyomnyait viszi tovbb, amelyben a nyelvelsajtts folyamn megmutatkoz
akadlyok ltszlagos indokolatlansgra, ismeretlen eredetre helyezdik hangsly.
Stromswold meghatrozsban a specifikus nyelvi zavar kategrijba azok a gyerekek
sorolhatk akiknl a beszdrts s -produkci terletn tapasztalt jelents hinyossgok nem
magyarzhatak hallsproblmval, rtelmi srlssel, motoros deficittel, neurolgiai vagy pszichitriai zavarral, ill. a nyelvi tapasztalatok hinyval.(STROMSWOLD, 1999, 370. old.) A jelensg beazonostst szolgl legtbb lers ezen fell a beszdfejlds megksettsgre, klnsen az els szavak ksi megjelensre vonatkoz megllaptst tartalmaz. Cspe (1998)
kiemeli, hogy az SLI elnevezs a kommunikci zavarainak egy relatv szles tartomnyra vonatkozik. Az rintett populci a tneti kp szempontjbl egy kontinuum mentn rendezhet
el.
Kln megemltjk, a fenti klasszifikcis rendszerbe trtn besorols nlkl a gyermekkori
szocializcis zavarok krbe sorolt, dominnsan pszichogn htter, ugyanakkor a beszd-

118

viselkeds terletn tneteket kpez szelektv mutizmust (BNO: F94.0). A szelektv mutizmus
tiszta eseteiben a nyelvi fejlettsg letkornak megfelel, ugyanakkor a praxis szintjn tallkozunk a kifejez beszd kisebb-nagyobb mrtk mdosulsaival (azaz a tnetkpzs nem
vletlenl esik a beszd terletre, mint leggyengbb lncszemre).
A beszdfogyatkossg esetn az rintett gyermek/tanul beszd/nyelvi/kommunikcis
funkcija oly mrtkben srl, hogy az tartsan akadlyozza az letkornak megfelel, normatvan elvrhat, szoksos (trsas) tevkenysgekben val rszvtelt, s amelynek htterben
a felsorolt, a beszd-s nyelvi teljestmnyekhez ktd zavar-jelensgek slyos formi llnak.

5.3 MEGFIGYELSI (GYGY)PEDAGGIAI) VIZSGLATI


SZEMPONTSOR S EGYES SZEMLLTET FELADATOK
(PRBK) AZ ELMARADS (FENT LERT) FORMINAK/MRTKNEK DIAGNOSZTIZLSHOZ (MEGLLAPTSHOZ)
A gyermek/tanul beszdllapott alaki s tartalmi oldalrl vizsgljuk s rtkeljk.

A BESZD

ALAKI OLDALNAK, A PROZDIAI JELLEMZINEK

MEGFIGYELSI SZEMPONTJAI

artikulci: beszdszervek mkdse s a beszdhangok kiejtse (diszllia, parallia, allia)


hangkpzs (prselt /hiperkinezis/, levegs /hipokinezis/)
ritmus (egyenletes, akadoz, vltakoz, szablytalan sznetek, skandl)
temp (normlis, lass, felfokozott, atipikus tempvlts)
hanger (normlis, ers, halk)
hangindts (normlis, kemny, hehezetes)
hangmagassg (normlis, mly, magas, fejhang, csszkl/ingadoz)
hangszn (tisztn cseng, ftyolos, rekedt sznezet, nazlis /zrt s nylt orrhangzs beszd/,
rces, nekl)

A BESZD

TARTALMI OLDALNAK MEGFIGYELSE

beszdrts (szitucihoz kttten, szitucitl fggetlenl szavak, mondatok s sszefgg


szveg szintjn)
beszdksztets, kzlsi szndk, kommunikcis trekvs (az letkornak s a helyzetnek
mennyire megfelel, trsas rintkezst szablyoz nyelvi formulk hasznlta /pl.
megszlts, kszns mdja/)
tartalom adekvtsga (mennyire tudja sajt gondolatait hen kifejezni, a megfogalmazsra
kerl tartalom mennyire illeszkedik az adott helyzethez, pl. a krdsre vlaszol-e)
szkincs (kidolgozottsga, gazdagsga/szegnyessge, jelentstorzulsok, idioszinkretikus
szhasznlat, kontaminci, adott sz jelentstartomnynak leszktse/tlltalnostsa)
kifejezkszsg (szfajok elfordulsa, mondatszerkeszts /szmondatok, tmondatok,
bvtett vagy sszetett mondatok/)

119

fogalomhasznlat

RTELMEZS

S RTKELS

A fenti megfigyelsi szempontok mentn begyjttt informcikat az egyes nyelvi szintekre


vonatkoztatva rtelmezzk s rtkeljk:
Fonolgiai szint: az adott nyelvben relevns hangok kszletbl a szavak felptst meghatroz szablyok alkalmazsnak kpessge, a prozdiai elemek (m. hangsly, hanglejts,
sznetek) hasznlata a beszdben.
Szemantikai szint: a kzlsi tartalomnak megfelel szavak (lexikai elemek) kivlogatsa.
Szintaktikai szint: a kivlogatott lexikai elemek grammatikai kapcsolelemek segtsgvel
mondatt trtn formlsa.
Morfolgiai szint: arra vonatkoz implicit tuds, hogy a fonmk milyen sszekapcsolsban
kpeznek jelentst.
Pragmatikai szint: arra vonatkoz gyakorlati tuds, hogy a nyelvet hogyan alkalmazzuk a
trsas interakci eszkzeknt.
Az egyes nyelvi szintek feltrsra szolgl, a gyakorlati diagnosztikus munkban szles krben
felhasznlhat beszdvizsglati mdszereket az albbi rendszerbe foglalva tekintjk t (ld. 1.
tblzat).

A BESZDSZERVEK

LLAPOTNAK S MKDSNEK MEGFIGYELSE

A beszdszervek llapott s mkdst a vizsglat sorn tbb helyzetben is megfigyeljk:


nyugalmi helyzetben, spontn beszdben, hangkpzs nlkli artikulcis mozgsok kivitelezse kzben (nllan; utastsra /pl. cscsrts, csettints, puszidobs/; felntt ltal bemutatott minta leutnzsval; tkr eltt; beszdszervek direkt belltsval), ill. foncival ksrve
(pl. llathangok utnzsa, alternl artikulcis mozgsokra pl ciklikus s aciklikus hangsorok ismteltetse). Megfigyeljk s rgztjk az ajkak, a nyelv, a fogazat, az llkapocs, a
szjpadls, ill. a nyels- s lgzstechnika feltn eltrseit (pl. nylfolys, mkdsbeli aszimmetrik).
Verblis kommunikcit korltozott mrtkben hasznl, ill. nem beszl gyermekek esetben
fontos az albbi szempontokat megfigyelni:
Kivel s hogyan kezdemnyez a gyermek interakcit?
Milyen eszkzkkel kommunikl?
Milyen helyzetben hasznl hangokat? Milyen hangadsra kpes (llandsult hangkapcsolatok, sztredkek meghatrozott/vltoz kzlsi szndkkal)?
Milyen mrtkben hasznlja a gesztusokat, mimikt? Ezek hasznlata mennyire adekvt, szoksos? Hogyan viszonyul ez a verblis kzlsekhez (helyettesti, megersti/ellentmondsban
ll vele)?
Utastsra, krsre milyen cselekvst vgez?
Krsre, tiltsra lelltja az aktulisan folyamatban lv tevkenysget?
Mennyire figyel az auditv ingerekre? Mennyire kelti fel a beszd a figyelmt?
Mennyire motivlt a beszd utnzsra?
Trekszik-e arra, hogy a beszl arct figyelje?

120

VIZSGLT TERLET
Fon.

Mdszer
Hangok
utnzsa
izollt ejtsben
(felntt
minta
alapjn)
Trgy/
kpmegnevezs

Expresszv beszd
Szem.
Gramm.
Morf.
Szin

Receptv beszd
Szem.
Gramm.
Morf.
Szin

Fon.

Prag.

9
trgyak/
kpek
megnevezse
funkcijuk
lersa

Trgy/
kpkivlaszts
/felismers

9
(hallsi differe ncil-kpessg
vizsglata haso nl hangzs
szavakat brzol
kpprok seg tsgvel)

Manipulci
szavakkal

Mondatutnmonds

Mondatalkots
kpek segts gvel
Mondatbefej ezs/
kiegszts
Krsre clzott
cselekvs(sor)
vgrehajtsa
trgyakhoz/kpekhez
kttten
Rvid trtnet
meghallgatsa
s
visszakrdezse
Beszdminta
nyerse prov oklt helyzetben
- kptrtnet
segtsgvel
Beszdminta
nyerse prov oklt helyzetben
- dialgus
(krds-felelet)
alatt
Szveg emlk ezetbl val
felidzt etse (pl.
vers, mond ka)
Spontn beszd

9
9

trgyak/
kpek megn evezs/
funkci szeri nti kivlasztsa

szdefinci
oppozcis
szprok
alkotsa, ro konrtelm
szavak
gyjtse,
jelents -rnyalatok
differencil
-sa

sztalls
lers alapjn,
tvitt jelents,
humor, a bszurdits
megrtse

9
9

(pl. indirekt
krs,
felszlts
teljestse)

1. tblzat. A beszd- s nyelvi fejlettsg vizsglatra szolgl mdszerek ttekintse (Kuncz, Mszros)
A tblzatban hasznlt rvidtsek:
Fon. = Fonolgiai szint, Szem.= Szemantikai szint, Gramm. = Grammatikai szint, Morf. = Morfolgiai szint, Szin. =
Szintaktikai szint, Prag. = Pragmatika

121

Kialakt/felvesz-e szemkontaktust?
Elfordul-e echollia?
Hogyan reagl arra, ha nem rtik meg?
A nem- vagy alig beszl gyerekek vizsglatnl kiemelt jelentsg a jtk megfigyelse, mivel
az a komplex vizsglat rszeknt fontos differencildiagnosztikai tmpontot szolgltat.
A beszdvizsglat sorn tisztzni kell a megnevezsen (pl. trgykpet megnevez), az utnmondson (nll megnevezs sikertelensge esetn felntt modell leutnzsa) s a megrtsen (pl.
tbb kp kzl a felntt ltal megnevezett kivlasztsa) alapul feladathelyzetekben
megmutatkoz teljestmnyek egymshoz val viszonyt.

5.4 A VIZSGLATI EREDMNYEK, A MEGFIGYELSI TAPASZTALATOK ELEMZSNEK SZEMPONTRENDSZERE, RSZDIAGNZIS (VLEMNY) KIALAKTSA

A beszdvizsglat sorn gyjttt informcikat rendszerezve (az expresszv s receptv beszd


egyes szintjei alapjn a nyelvi profil megrajzolsval) megllaptjuk, hogy mely nyelvi terletek
s milyen mrtkben rintettek. Az eredmnyek tkrben mrlegeljk, hogy indokolt-e clzott
megsegts vagy ltunk-e lehetsget a problma spontn rendezdsre. Fontos tovbb
szksg esetn javaslatot kell tenni tovbbi kiegszt (pl. pszichitria, neurolgiai, fl-orrggszeti, audiolgiai) vizsglatok elvgzsre.

A BESZDVIZSGLAT

SORN TETT MEGLLAPTSOKAT SSZEVETJK

az letkorra vonatkoz normatv adatokkal, amelyhez tmpontknt a beszdfejlds tipikus


menetnek ismerete szolgl
az anamnzis adataival, klns tekintettel a beszdfejldsre (pl. gagyogs megjelensnek idpontja, a gagyogs mennyisgi s minsgi jellemzi, az emberi hangra mutatott
reakcik, mikor kezddtt a hangads kontaktusfelvtel s kommunikci cljbl, utnzsra trekedett-e, az els rtelmes szavak megjelensnek idpontja, a szkincsfejlds
tempja s egyenletessge, esetleges visszaessek, megtorpansok, a szavak sszekapcsolsa mondatokk, az sszefgg beszd kezdete, spontn beszd irnti igny, a beszd
rthetsge) s a beszdllapot-beszdkrnyezet sszefggseire (pl. lt-e a csald
idegen nyelvi krnyezetben, otthon mennyit beszl, mennyire btortjk beszdre, kedvenc
elfoglaltsgt ksri-e beszddel, milyen szinten volt a beszde a kzssgbe kerlskor, a
beilleszkedst befolysolta-e beszdhiba, jelenlegi kzssgben mennyit beszl, mennyire
rtik, mennyire irnythat a beszddel)
az tfog mentlis kpessgekkel, a kognitv funkcik fejlettsgvel; fontos annak megllaptsa, hogy a gyermek esetleges beszdrendellenessge sszefggsben van-e, ha igen ,
milyen kapcsolatban van ltalnos kpessgeinek sznvonalval:
magyarzhat-e a beszdrendellenessg egyrtelmen az ltalnosan gyengbb kognitv
funkcikkal,

122

lehetsges, hogy a beszdrendellenessg s rtelmi kpessg egymshoz val viszonynak tisztzsa tovbbi rszletes kivizsglst ignyel (pl.: slyos receptv beszdzavarral
kzd gyermek keltheti rtelmi fogyatkos gyermek benyomst!)
a szociokulturlis httrtnyezkkel: A korbbiakban emltettk, hogy a gyermek nyelvi
fejldst alapveten meghatrozza annak a kzvetlen krnyezetnek a nyelvi stlusa,
kdrendszere, amelyben feln. Mrlegelnnk kell teht, hogy az adott esetben tapasztalt
eltr nyelvi teljestmny a sajtos szubkultra nyelvhasznlatnak kvetkezmnye-e, vagy
valban beszdrendellenessgrl/beszdzavarrl van-e sz. Fontos, hogy ne minstsnk
kros eltrsnek krnyezeti hatsok okozta eltrseket, de ugyanennyire lnyeges, hogy a
tnylegesen egyrtelmen nyelvi fejlesztsre szorul gyermekek megkapjk az ket megillet szakszer segtsget.
az intzmnyes neveltetsre vonatkoz adatokkal: milyen kzssgtpusokba jrt/jr a gyermek; befolysolja-e a gyermek beszd- ill. nyelvi llapota az intzmny pedaggusaival
(vnkkel, tanrokkal), illetve a trsakkal val kapcsolatfelvtelt, a verblis kommunikcit.
a korbbi intervencira vonatkoz informcikkal: rszeslt-e a gyermek beszd- illetve
nyelvi fejlesztsben, logopdiai elltsban; ha igen, mennyi ideig, s milyen intzmnyben
(voda, pedaggiai szakszolglat, nevelsi tancsad); vltozott-e a szl megtlse szerint
a gyermek beszdllapota a kezels hatsra; esetleg megvltozott-e a terpia irnya a
kezels folyamn (pl. a kezdeti diszllia terpia diszlexia prevencival folytatdik).
A diagnosztikus protokoll sszelltsnak a nyelvelsajttsban szerepet jtsz tnyezk egyttes
figyelembe vteln kell alapulnia. Ehelytt nem trnk ki a faktorok rszletes ismertetsre,
csupn a diagnosztikus folyamat szempontjbl lnyeges elemek felvzolsra szortkozunk.
Ezen tnyezk szmbavtele elsegti a beszdtnetek s az okok kzti sszetett kapcsolatrendszer ttekintst, s klnsen hasznosnak bizonyul a differencildiagnosztikai krdsek
szempontjbl. Az egyni esetek megtlsekor a beszdelsajttsban szerepet jtsz komponensek fejldsrl, ill. aktulis llapotukrl rendelkezsre ll informcik kztt prbljuk
az sszefggseket feltrni, azaz az adott problmartelmezshez szintetizl, integrl
szemlletmd szksges.
Amikor megprbljuk beazonostani s sszesteni azokat a komponenseket, amelyek fejlettsgi
szintjrl a vlemny megalkotshoz ismeretekkel kell rendelkeznnk, akkor eljutunk a nyelvi
mkds rendszerszemllet megkzeltshez. Carrow-Woolfolk s Lynch (1982) egy teljes
knyvet sznt az integratv nzpont rszletes bemutatsra. E helytt most csak a tmnk
szempontjbl legfontosabb elemeket vzoljuk fel. A szerzpros llspontja szerint a beszd
norml fejldsnek, a nyelvi rendszer felplsnek, ill. a klnbz zavarokban (pl. mentlis
srls, hallssrls, autizmus) tapasztalhat nyelvi tnetek rtelmezshez ngy dimenzi
egyttes figyelembe vtele szksges.
1. A nyelvi tuds (kd s szablyrendszer) dimenzija
2. A kognitv dimenzi
3. A nyelvi teljestmnyek dimenzija
4. A szocilis dimenzi, a kommunikci krnyezete

123

A dimenzik tartalmt s kapcsolatrendszert a 1. bra szemllteti.

rs
Olvass
Beszd
Nyelvi megformls
Beszdrts
Beszdhangok percepcija
Betk percepcija

Fonolgiai
Grafmarendszer
Morfolgia
Szintaxis
Szemantika
Pragmatika
1. A nyelvi kd egysge

3. A nyelvi teljestmny egysge

Bels tnyezk
Szksgletek
Kvnsgok
Kapcsolatok

Szimblumkpzs
Mentlis reprezentci
Konceptualizlhat
Emlkezet
szlels
rzkels
2. A nyelvi tartalom
kognitv egysge

Kls tnyezk
Stimulci
Tmogats, megersts
4. A kommunikcis
krnyezet egysge

1. bra. A nyelv s a nyelvi zavarok rendszerszemllet megkzeltse (Carrow, Woolfolk, Lynch, 1982, 322)

A beszdvizsglat a komplex gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglat alappillrt kpezi,


annak eredmnyeit teht egy egysges rendszerbe gyazottan szksges rtelmezni. A beszds nyelvi fejlettsg terletn megmutatkoz eltrsek kapcsn mint azt korbban mr jeleztk
vlaszt kell adnunk arra az alapvet differencildiagnosztikai krdsre, hogy a tnetek egy
tfog, globlis elmarads rszjelensgeknt jelentkeznek, vagy pedig specifikusan e terletre
vonatkoznak. A primer nyelvfejldsi zavar legfontosabb differencildiagnosztikai aspektusai, a
beszdfejldst kvetkezmnyes formban rint, ahhoz gyakran kapcsold, ezltal kizrand
jelensgek kre a kvetkezk (Paul, 1992):
Hallssrls: enyhe hallssrls a beszdhangok megklnbztetsvel, a beszdszlelssel kapcsolatban okoz problmt, a grammatikai fejldst azonban nem befolysolja.
Mentlis retardci, rtelmi fogyatkossg: a nyelvi fejlettsg nagyjbl a mentlis letkornak
megfelel; a nonverblis, ill. performcis IQ s a verblis IQ teljestmnyek kiegyenltettek,
a profil inkbb homogn.
Neuromotoros diszfunkci: a beszdrts normlis, a motoros nehzsgek a beszd(hangok)
kivitelezsben jelentkeznek.
Pervazv fejldsi zavarok: a kommunikci s a szocilis reciprocits srlst a beszd teljes
hinya, jelents ksse, ill. a megindul fejlds megtorpansa, a mr egyszer elrt teljestmnyek elvesztse jellemzi, amelyet idioszinkretikus nyelvhasznlat, a nonverblis jelzsek
(fknt mimika) s prozdiai elemek szokatlan hasznlata ksr.
Pszichitriai krkpek
Szelektv mutizmus: a beszd hinya/korltozottsga bizonyos szitucikhoz kthet; amikor van verblis megnyilvnuls, akkor a produkci letkornak megfelel.

124

Krnyezeti deprivci, bntalmazs, elhanyagols: az elklnts alapjt a terpis beavatkozst kvet llapotvltozs mrtke, a javuls teme kpzi.
A fenti krdsfeltevs megvlaszolshoz nyjt tmpontokat a kvetkez kt (2. tblzat s 2.
bra) gondolkodsi sma.
Terlet
Terlet

Hallssrls
Hallssrls

rintett
rts
rts (rtelm e- rintett
zs)
(rtelmezs)
rintett
rintett

Kifejezs
Kifejezs

nagyon j
Nonverblis
Non verblis
nagyon j
kommunikci
kommunikci
Kognitv k Kognitv
pessgek
kpessgek
Szocilis k Szocilis
pessgek
kpessgek
Jtk
Jtk

megfelel
megfelel
megfelel
megfelel

megfelel
megfelel

rtelmi
srls
rtelmi
sr ls

Expresszv
Expresszv
beszdzavar
beszdzavar

intellektu azaz
intellektulis
lis fejlettsg
fejlettsg
fggfggvnye
vnye
intellektu azaz
intellektulis
lis fejlettsg
fejlettsg
fggfggvnye
vnye
az intellektu az intellektulis
lis fejlettsg
fejlettsg
fggfggvnye
vnye
jelents mrjelents
tkbenmrtkrintett
ben
rintett
a mentlis
a mentlis
kor-ekornak megf
nak
megfelel
lel
azaz
intellektulis
intellektu lis fejlettsg
fejlettsg
fggfggvnye
vnye

Autizmus
Autizmus

enyhe hats
enyhe

Keverttp
tpus
Kevert
us
receptvreceptvexpresszv
expresszv
beszdzavar
beszdzavar
rintett
rintett

rintett
rintett

rintett
rintett

rintett
rintett

J
j

mrskelt hats
nagyon szeg mrskelt hats
nagyon
nyes
szegnyes

megfelel
megfelel

megfelel
megfelel

megfelel
megfelel

megfelel
megfelel

rintett
rintett

megfelel vagy
megfelel vagy
srlt
srlt szeg nagyon
megfelel vagy
megfelel
vagy
nagyon
nyes
mrskelt hats
mrskelt hats
szegnyes
megfelel
fantzitlan
fantzitlan
megfelel

2. tblzat. A beszd- s nyelvfejldsi problmk htterben leggyakrabban meghzd jelensgek


ttekintse (Aneja, 1999, 7)

Nyelvi fejlds
(rts s produkci)

Rossz rts s
produkci

Rossz rts s
j produkci

J rts s rossz
produkci

Kognitv fejlettsg

Neuropszicholgiai
fejlettsg

Beszd- s nyelvi
fejlettsg

Homogn
profil

rtelmi
fogyatkossg

Heterogn
profil

Kommunikcis problma

Nincs kommunikcis
problma

Autizmus

Szenzoros
dominancij
fejldsi
zavar

Figyelemzavar

Artikulcis
problma

Beszdmotoros problma

A kifejez
beszd problmja

Artikulci
zavara

Diszpraxia

Motoros dom.
beszdfejldsi zavar

2. bra. A nyelvi fejlettsg (rts s produkci) diagnosztikus modellje (RONDAL, SERON, 2003, 730)

125

5.5 A NYELVI FEJLETTSG TERLETN TAPASZTALT PROBLMA (ELMARADS, ILL. FOKOZATAI) JELZFUNKCIJA AZ
ISKOLAI TANULSRA
Mivel a nyelv egy dinamikus rendszer, amelynek a beszd csak az egyik (verblis-akusztikus)
jelrendszere, ennek fejlettsge, minsge egyrtelmen hatssal van a vizulis modalitsban
kzvettett nyelvhasznlatra. A slyosabb nyelvi zavarral kzd gyermekek olvass-rstanulsa
bizonyosan nem lesz problmamentes. Az alsbb nyelvi szinteken hinyosan megvalsul
modalitsvltsok (fonma-grafma megfeleltets) mellett, az expresszv/receptv beszd
magasabb szint mkdsben tetten rhet hinyossgok az rott nyelv terletn is megjelennek (pl.: grammatikban a helyes toldalkols, azok /pl. hasonulsok/ jellse hasonulsok,
j-ly problematika; szintaktikailag: a mondatok tagolsa, a szavak egybe- illetve klnrsa stb.).
Enyhbb beszdrendellenessg esetn is vrhat, hogy a gyermeknl fennll kezeletlen alaki
beszdhiba, vagy nem kell mrtkben automatizldott javtott hangok az olvass-rstanuls
folyamn betcserk formjban jra manifesztldnak. A nyelvi kszsgnek az rsbelisg
elsajttsra gyakorolt hatst Magyarorszgon elsknt Meixner (1977) hangslyozta. A szerz
a nyelvi fejlds elmaradsra (ksi beszdfejlds, beszdmegrts, kifejezkszsg,
szkincsszegnysg, szimblumkpzs, sz- s jelentsasszocici, artikulci, beszdmotoros
tervezs-kivitelezs, szerialits, a nyelvi rendszer kialakulsnak ksse, nehzsge, szvegrts
nehzsge, pontatlansga, a fonolgiai tudatossg, feldolgozs hinya stb.) helyezte a hangslyt
a diszlexia-diszgrfia kialakulsban.
Kurrens szakirodalmi adatok alapjn feltnen magas a nyelvi s olvassi zavarok egyttes
elfordulsa. A szoros kapcsolatot tbbek kztt olyan kutatsok is igazoljk, amelyekben
beszdfejldsi zavarral kzd gyerekeket 3 s 8 ves kor kztt ksrtek nyomon (Cspe,
2003). Az egyttjrs rtkre vonatkoz becslsek tg tartomnyban mozognak, ltalban 4075% kzti adatokkal tallkozhatunk (Simpson, Rice, 2003). A diagnosztikus gyakorlatra jellemz
a szakvlemnyekben alkalmazott besorols korosztly szerinti talakulsa: az vodskorban
beszdfejldsi zavarknt szmon tartott esetek iskols korukban tbbnyire diszlexia kddal
jelennek meg (Gerebenn, megjelens alatt).
A matematika tanuls terletn kvetkezmnyesen jelenik meg a nyelvfejldsi zavar hatsa.
Nyilvnvalan a matematikban a szakszkincs elsajttst, a szveges sszefggsek logikai
megrtst befolysolja szmotteven a nyelvi elmarads.
A fent emltett n. rszkpessg-zavarokra a beszd prozdiai elemeinek rintettsge nincs rtkelhet hatssal.

5.6 JAVASLATTTEL TANCSADS: A PROBLMASPECIFIKUS ELLTS-GONDOZS LEHETSGEI, A TMOGATS


FORMJA S HELYSZNE (A FEJLESZTEND TERLETEK S
FELADATOK PONTOS MEGHATROZSA)
Beszdzavarral kzd (Ktv. szerint beszdfogyatkos) gyermek/tanulk esetn a vizsglat a
Beszdvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai Szolgltat
Kzpont (BOSzRB) hatskrbe tartozik. Ez az intzmny a nyelvi zavar tneteit mutat-, a
beszdfogyatkos valamint az olvass- rs zavarval kzd gyermekek komplex vizsglatt

126

vgzi a hazai pszicholingvisztikai s logopdiai hagyomnyokat tvzve a legjabb diagnosztikai szaktudomnyos ismeretekkel. Vlemnyt alkot, s javaslatot tesz a gyermek szmra
adekvt elltsra, beiskolzsi formra, specilis fejlesztsre, s szksg esetn megllaptja a
sajtos nevelsi ignyt. Munkjt orszgos hatskrben ltja el. A BOSzRB vizsglatt a
kzoktats teljes idszakban krheti a szl, a gyermeket ellt intzmny, nevelsi tancsad vagy szakrti bizottsg. A nyelvi zavarral kzd, diszlexia veszlyeztetett gyermekek logopdiai osztlyokba val beiskolzsa szintn a BOSzRB hatskrbe tartozik. A beszdfogyatkos gyermekek/tanulk esetben az els vizsglatot kvet harmadik tanvben kerl
sor kontrollvizsglatra.
A kpzsi ktelezettsgrl s a pedaggiai szakszolglatokrl 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
10. (3) bekezdse alapjn a fvrosi, megyei tanulsi kpessget vizsgl szakrti s
rehabilitcis feladatok kztt ellthat a beszd-, rtelem-, szemlyisgvizsglat feladata,
amennyiben a megyei nkormnyzat a feladat elltst vllalja. A megyei nkormnyzat e
dntsrl a fvrosi nkormnyzatot rtesti s amennyiben a bizottsgban alkalmazott 3 f
gygypedaggusbl 1 f logopdiai szakkpestssel rendelkezik. (Ez a kiegszts a
19/2004/VI.14. OM rendelet 20. (1) bekezdse szerint 2006. szeptember 1-tl rvnyes.).
Amennyiben a nyelvi fejlettsg tern tapasztalt hinyossgok elsdlegesen nem a kedveztlen
szociokulturlis httrrel llnak sszefggsben, gy a gyermek terpis elltsa logopdiai
kompetencia. A logopdus gygypedaggiai tanr, aki a beszdben akadlyozott (beszdhibs,
beszd-, hang- s nyelvi zavarban szenved) gyermekek s felnttek elltsra kpestett.
Tevkenysgnek rsze az egyes logopdiai krformk vizsglata, azok tpustl, slyossgtl,
halmozottsgtl fggen, a trstudomnyok szakembereinek bevonsval, a megelzs, a korai fejleszts, illetve a kezels s az utgondozs. (Pedaggiai Lexikon, 1997. p. 372.). A logopdiai munkt befolysolja a tevkenysg szntere (oktatsi-nevelsi, szakszolglati s egszsggyi intzmny), az rintett szemly letkora, szemlyisge, a logopdiai krforma, a kezels tpusa s intenzitsa, a szociokulturlis krnyezet, a logopdus elmleti s gyakorlati felkszltsge, szemlyisge. A terapeuta szakos logopdus, a kzoktats terletn kvl az egszsggyben (szakrendelseken, krhzakban, rehabilitcis intzmnyekben, otthonpolsi
szolglatokon keresztl) fejheti ki tevkenysgt a hrom v alatti s 18 v feletti, beszdproblmval kzd populci elltsa tern. Az 1993. vi LXXIX. trvny a kzoktatsrl a
logopdit az alapelltsok krbe sorolja, ezzel alanyi jogon biztostja a 3-18 ves kor
beszdhibsok ingyenes elltst.
A terpia helyszne lehet:
tbbsgi nevelsi, ill. oktatsi intzmny
pedaggiai szakszolglat (logopdiai intzet, nevelsi tancsad)
logopdiai vodai csoport, ill. logopdiai osztly
A beszdfogyatkos gyermek/tanul iskolai fejlesztsben, specilis nevelsi ignyeinek
kielgtsben irnyadnak tekintve a Sajtos nevelsi igny gyermekek vodai nevelsnek
irnyelvrl s a Sajtos nevelsi igny tanulk iskolai oktatsnak irnyelvrl szl a 2/2005.
(III. 1.) OM rendeletet elsbbsget kell biztostani az p beszl krnyezetben integrltan
trtn oktatsnak a klnleges gondozsi igny feltteleivel is rendelkez tbbsgi vodban
/ltalnos iskolban. Ez biztosthatja a felfel nivelllst segt pedaggiai krnyezetet. Nagyon
slyos esetekben fknt az intenzv rehabilitci rdekben szksg lehet a beszdfogyatkos tanul elklntett az e clra ltestett logopdiai iskolban/vodban, ill. osztlyban/csoportban trtn nevelsre, oktatsra. Ennek idtartama azonban sszer idhatrok
kztt tmeneti, a terpia eredmnyessgtl fgg, a csald helyzettl, terpis egyttmkdstl befolysolt gyakorlat. A kln iskolkban trekedni kell arra, hogy a tanul minl
elbb visszakerljn a tbbsgi oktatsba, s klnleges gondozsa az intenzv rehabilitci
utn, integrlt oktats keretben legyen szmra biztostott.

127

Pedaggiai s egszsggyi cl rehabilitci formi beszdfogyatkos gyermekek esetn az


albbiak lehetnek:
a) A pedaggiai rehabilitci ajnlott tevkenysgformi

logopdiai egyni s csoportos terpia,


szenzoros integrcis trningek s terpik,
kommunikcis trningek,
bbterpia,
drmaterpis foglalkozsok.

b) Az egszsggyi rehabilitci formi

fonitriai vizsglat s ellts,


gyermek-neurolgiai vizsglat s ellts,
pszicholgiai vizsglat, pszichoterpia,
gygyszs,
gygytorna,
relaxcis trningek.

LTALNOS

JAVASLATOK A SZLK, GYERMEKKEL FOGLALKOZK SZMRA:

A gyermekhez egszen kis letkortl kezdve, mindig helyes artikulcival, norml beszdhangon szljunk, ezltal alakulhat ki benne a biztos s helyes artikulcis bzis.
A gyermek alaki beszdhibinak javtsa a helyes pldaadssal, jtkos helyzetben trtnhet;
a tlzott mrtk beavatkozs, a helytelenl kpzett hang lland javtgatsa visszavetheti a
gyermek beszdfejldst, cskkentheti a beszdkedvt, beszdflelmet generlhat.
Kerljk a gyermek megszgyentst, kinevetst, kignyolst. Az, ami szmunkra, idnknt kedvesen megmosolyogtat kifejezs, az szmra a beszdtanuls egy fzisban ltrejv fontos zenetet hordoz beszdprodukci, akkor is, ha a helyes grammatiknak, vagy
sznak mg nincs birtokban. (Pl.: Gabi mama kistje a hajt besti helyett.)
Legyen id a beszlgetsre, folytassunk dialgust a gyermekkel: hallgassuk vgig, majd
reflektljunk felvetsre az letkornak megfelel szinten szintn, hitelesen.
Ha a gyermek beszde kzben elakadsokat szlelnk, ne reagljunk r, ne srgessk, s
ne figyelmeztessk t a folyamatos beszdre. gy elkerlhet, hogy a gyermek figyelme egyre tudatosabban a folyamatos beszdre irnyuljon, s a grcss nellenrzsben a dadogs
megersdjn s rgzljn.
A szl mindig prblja megrteni gyermekt. Ne tegyen gy, mintha nem rten, mit
szeretne kzlni nagy erfesztsek rn a gyermek, mert nem azrt nem beszl, (vagy
nem beszl tisztn), mert nem akar, hanem mert valami miatt nem kpes r. A gyermek
beszde ettl nem fog fejldni, nem lesz rthetbb, viszont a szl-gyermek kapcsolatot
jelentsen ronthatja az elutasts.
A fejezetben megtallhatk a gyermek egyes letkorn elvrt beszdteljestmnyek mind a
beszdrtsre, mind a kifejez beszdre vonatkozan. A norml fejldsmenettl eltr beszdfejlds esetn javasoljuk logopdus felkeresst, aki segti a szlt abban, hogy a gyermeknl
tapasztalhat esetleges rendellenessg a norml beszdfejlds menetbe belefr-e, vagy
pedig clszer szakemberre bzni a beszdproblma kezelst.

128

IRODALOM
AGIN, M. C. (2004) The late talkerwhen silence isnt golden. Contemporary Pediatrics.
Forrs: http://www.contemporarypediatrics.com/ contpeds/article/articleDetail.jsp?id=132720
ANEJA, S. (1999) Evaluation of a Child with Communication Disorder. Indian Pediatrics, 36: 887 890.
Elrhet: http://www.indianpediatrics.net/sep4.htm
BOWEN, C. (2001) Ages and stages. Developmental milestones for receptive and expressive language
acquisition. Forrs: http://members.tripod.com/Caroline_Bowen/devel2.htm
CARROW-WOOLFOLK, E., LYNCH, J. (1982) An integrative approach to language disorders in children.
Grune & Stratton, Inc., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. Orlando.
CRYSTAL, D. (1998) A nyelv enciklopdija. Osiris Kiad, Budapest. p. 285-323.
CSPE V. (2003) A nyelvi zavarok kognitv idegtudomnyi elemzse. In PLH CS., CSPE V. (2005)
Kognitv fejlds-neuropszicholgia. Gondolat, Budapest, p. 181.
FEKETN GACS M. (szerk., 1990) A logopdiai vizsglat. Budapest: OPI
GEREBENN VRBR K. (1995b) Akadlyozott beszdfejlds gyerekek fejlettsgnek mutati, s ezek
hatsa a szelekcira. In GEREBENN VRBR K. (szerk.) Szemelvnygyjtemny a beszdhibsok
pszicholgija krbl. II. ktet. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. 76-103.
GEREBENN VRBR K. (megjelens alatt) A fejldsi diszfzia s diszlexia tnetegyttesnek szerepe
az iskolai plyafuts alakulsban hrom eset gygypedaggiai pszichodiagnosztikai vizsglatnak
tkrben. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar Szakszolgltat s Szakmai Szolgltat
Kzpont, Budapest.
GSY M., KASSAI I. (1990) A normlis beszd- s nyelvfejlds. In: LNYIN ENGELMAYER . (szerk.)
Szveggyjtemny a gyermeki nyelv s beszdfejlds krbl. Kzirat. Nemzeti Tanknyvkiad. Budapest. p. 77-83.
JUHSZ . (szerk., 1999) Logopdiai vizsglatok kziknyve. j Mzsa Kiad, Budapest.
KNIJFF, W. A. (2003) Diagnostics in children with language problems: Differences between a
multidisciplinary and monodisciplinary procedure. Ph.D. thesis. Rijks University, Groningen.
KOVCS GY., GULYS B. (szerk.) Kognitv idegtudomny. Osiris Kiad, Budapest. p. 561-584.
LEONARD, L. B. (1998) Children with specific language impairment. MA: The MIT Press, Cambridge.
MREI F., BINET . (1993) Gyermekllektan. Gondolat Kiad Budapest.
MSZROS A. (2005) vodskor diszfzis gyerekek kpessgstruktrjnak sajtossgai a HiskeyNebraska Tanulsi Alkalmassgi Teszt tkrben. ELTE PPK. Szakdolgozat.
MEIXNER I. (1977) Az olvass fogalma, a sikeres olvasstanuls felttelei, az olvass tantsnak fbb
irnyai. In. VASSN KOVCS E. (szerk.) Tanulmnyok a diszlexia krbl. Tanknyvkiad, Budapest. p.
59-69.
PAUL, R. (1992) Language and speech disorders. In HOOPER, S. R., HYND, G. W., MATTISON, R. E. (eds)
Developmental disorders. Diagnostic criteria and clinical assessment. Hillsdale, Lawrence Erlbaum
Associates, Publisher, New Jersey. p. 209-238.
PLH CS. (2003) A nyelvfejldsi elmarads elmleti rtelmezsei. In Gygypedaggiai Szemle. Magyar
Tudomny Napja 2002. Klnszm, p. 22-35.
RONALD, J. A., SERON, X. (2003) Troubles du language bases theoriques diagnostic et reeducation.
Mardaga.
SIMPSON, J., RICE, M. (2003) Top 10 things you should know about children with Specific Language
Impairment. National Information Center for Children and Youth with Disabilities, fact sheet number 11,
January. Elrhet: http://www.ninhcy.org/pubs/factshe/fs11txt.htm
STROMSWOLD, K. (1999) Cognitive and neural aspects of language acquisition. In LEPORE, E.,
PYLYSHYN, Z. (eds) What is cognitive science? Oxford: Blackwell, p. 356-400.
VASSN KOVCS E., FEHRN KOVCS Zs.: A logopdia jvje. In Gygypedaggiai Szemle 2003. XXXI.
vfolyam, 1. szm, p. 28-37.

129

6.

Olvass rs
Erssgek nehzsgek, zavarok
feltrsa s a fejleszts
TORDA GNES

Akr egy gyermek, akr azonos osztlyfokon tanulk olvass-rstudst mrjk, az egyni
teljestmny vagy a pedaggiai munka eredmnyessge tbb dimenziban vizsglhat s rtelmezhet. A tanulk olvass-rstudsa kzvetve mutatja a nemzeti jvedelemben az oktatsi
kiadsok nagysgt, az oktatsi alapszolgltats sznvonalt, az oktatsi tbbletszolgltatsok
megszerzsnek eslyeit, kzvetlenl pedig az iskolk s a pedaggusok minsgt, a csald
oktatsi befektetst s a tanul alkalmassgt a tudsszerzsre.
Mindezeket vgiggondolva rthet, hogy az ismertebb PISA s a kevsb ismert PIRSL nemzetkzi vizsglatok kedveztlen eredmnyei mirt voltak sokkol hatsak, mirt indult el a
sikertelensg okainak keresse (Kelemen, 2003), mirt reztk gy, hogy kedveztlen rangsorhelynk kzs felelssgnk. Br a kt emltett vizsglat eltrnek mutatta a magyar tanulk
olvasstudst (a PISA vizsglatban mrt szvegrtst s a PIRSL ltal mrt tantervi kvetelmnyeknek val megfelelst), valjban mg ez utbbiban elrt jobb rangsorhellyel sem
lehetnk elgedettek. A sikeres nemzetekkel val sszehasonltsbl ismert, hogy azon orszgok tanulit talljuk a nemzetkzi rangsor lmeznyben, amelyekben az olvasstanuls
elksztse nem az iskolba lpssel egyidejleg kezddtt, s hosszabb oktatsi idt szntak
az olvasstuds megszerzsre. Ezzel szemben haznkban hagyomnyos oktatsi stratgia volt
a korn kezdett s gyors tem olvass- s rstants. Ennek is tulajdonthat a gyakori tapasztalat, hogy mr az els osztly vgre az olvasstuds alapjn osztlyonknt legalbb
hrom csoport klnl el: az olvasni tudk, a gyengn olvask, majd a sor vgn kvetkez
olvasni alig tudk. Az iskolai tanuls korai szakaszban jl olvask a msodik osztlyra nvelik
elnyket, a gyengn olvask egy rsze kpes felzrkzni s javtani a teljestmnyn, a
mindvgig a sor vgn llk pedig egyre nyilvnvalbban lemaradnak. Egy osztly olvassteljestmny-rangsorban mr msodik osztlyban markns mdon megmutatkoznak azok a
klnbsgek, amelyek vagy a csaldi krnyezet, vagy a tanul pszichikus mkdse, vagy
mindkett egyttesen rvnyesl hatsnak tudhatk be.

130

6.1 AZ OLVASS-RSTUDS ELGTELENSGE


MINT PROBLMA
Nyilvnval, hogy az olvasni nem tud gyermek, majd felntt nem gyakorolja az egyik legjelentsebb humn kpessget, az olvasst. Olyan korltok kztt li lett, amelyek akadlyozzk
az ismeretszerzsben, a kommunikciban, a kultra javainak megszerzsben. Amikor egy
kisiskols olvasselgtelensgvel szembeslnk, ezek a szempontok csak kvetkezmnyknt
merlnek fel, de nagyon is aktulis s gyakorlati szempont az, hogy nem tud egytt haladni a
tbbiekkel, nem megfelel a rszre biztostott oktatsi id s tartalom, kln segtsget, eltr
bnsmdot ignyelhet.
Az olvass-rstuds elgtelensge szmos tnyez egyttes kvetkezmnye. Az llapotot kialakt okok ersen vagy lazn kapcsoldnak egymshoz, s a vizsgl gygypedaggus feladata
s lmnye lehet egy-egy problmahl felfejtse s az sszefggsek megrtse. A vizsglat
mr beavatkozs. Az a gyermek jut vizsglati helyzetbe, akinek csaldi vagy intzmnyi
krnyezete ezt kezdemnyezi. Kezdemnyezhetik a vizsglatot a gyermek rdekben, hogy a
megfelel segtsgben rszesljn, de kezdemnyezhetik azrt is, hogy a gyermeket nevel
intzmny vagy a csaldja mentesljn a tanulsi problma terhtl. A szl szeretn, ha gyermeke sikeresebb lenne, s javulnnak tovbbtanulsi eslyei, vagy ha gyermekvel nem kellene
kln foglalkoznia. A pedaggus szeretn, ha eredmnyesebb lenne az oktatsban, ha a
rbzott tanulk mindegyike megfelelne a kvetelmnyeknek. A gygypedaggus, fejlesztpedaggus azrt kri a vizsglatot, hogy tovbbi munkjhoz irnymutat szakmai segtsget
kapjon. A vizsglat javaslatnak motivcija nha pontosan mutatja, hogy a vizsglat inkbb a
gyermek vagy inkbb a krnyezet rdekben trtnik. A vizsglnak fel kell ismernie, vagy
legalbb gondolkoznia kell azon, hogy a problms gyermeket tvoltani akarjk, vagy inkbb
tmogatni-tartani. Egyik esetben a gyermek rdeke, msik esetben a krnyezet rdeke a
hangslyozottabb. A klnbsg tbbnyire alig szrevehet, de a j diagnoszta ezeket a
szempontokat nem hagyhatja figyelmen kvl. Az elzekben emltett szereplk s helyzetek
felidzsvel arra kvnjuk felhvni a vizsgl gygypedaggus figyelmt, hogy a problma
megragadsban s a vizsglati folyamatban szemlletk s stratgijuk holisztikus legyen. Ha
csak annyi a feladatuk, hogy a tanul olvass- s rstudsnak mrst vgezzk el, akkor is
arra kell trekednik, hogy a teljestmnyt annak a felttelrendszernek ismeretben s tkrben
rtkeljk, amelyben a vizsglt kpessg fejldtt, s amelyben alkalmazzk. A gygypedaggusok nem mondhatnak le a kpzskben megszerzett pszicholgiai tudsukrl, melyet
folyamatosan hasznlniuk s gazdagtaniuk kell.

6.1.1 Az olvass-rsvizsglat szksgessge


a pedaggiai folyamatban
A pedaggus a tanul tudsnak fejldsi temt, aktulis tudsszintjt s az oktati munka
eredmnyessgt tudsmr prbk hasznlatval ellenrzi. Ennek mutati visszajelzsek a
tanulk s a szlk szmra, a mrst alkalmaz pedaggus szmra, de az adatok arra is alkalmasak, hogy intzmnyen bell osztlyok teljestmnyt egybevessk, vagy akr iskolk kztti
sszehasonltst tegynk.
A mrs s az rtkels a pedaggiai folyamat elengedhetetlen rsze, a pedaggiai munka
minsgnek egyik mutatja. A mrsi eredmnyek ismerete alkalom az olvass tantsban
szksges korrekcikra vagy megersts az eredeti terv szerint val tovbbhaladsra. Az egyes
tanulk teljestmnymutatinak ismeretben a pedaggus javasolhatja a gyermek tfog vagy

131

mskpp nevezve komplex vizsglatt. A tovbbi szakemberek bevonsval szervezett komplex vizsglat clja mr nem csupn a kvetelmnynek val megfelels mrse, hanem az attl
val eltrs, elmarads oknak feltrsa is. Amennyiben a pedaggus indokoltnak tartja a tanul komplex vizsglatt, a vizsglk munkjt azzal tudja segteni, ha bemutatja s elemzi a
tanul teljestmnyproblmjt, a pedaggiai kvetelmnytl val elmaradsnak vagy
eltrsnek mennyisgt, minsgt s egyb jellemzit.
A pedaggus ezeket az informcikat kzlheti a vizsglat krsre rendszerestett adatlapon,
vagy ennek hinyban nllan kszt pedaggiai jellemzst. A pedaggiai jellemzs nll
elksztse nagyobb kzlsi szabadsgot nyjt a pedaggusnak, mintha egy adatlap krdseire
adna vlaszt, de gyakran tapasztalhat, hogy a spontn pedaggiai jellemzs nem a tanul
portrja lesz, hanem oly mrtkben ltalnos, hogy a lert megllaptsok mindenkire egyarnt
rvnyesek.
A pedaggusnak azt a kls s bels felttelrendszert kell lernia, amelyben a tanul az
iskolban s otthon dolgozik, azokra a krlmnyekre, esemnyekre kell rmutatnia. amelyek
segtik vagy akadlyozzk a gyermek fejldst ltalban, s konkrtan a tanulmnyi elrehaladst. A teljessg ignye nlkl nhny plda az intzmnyre vonatkoz fontos informcikbl:
az osztlyltszm, a nemek arnya az osztlyban, az osztlyban tant pedaggusok szma, a
pedaggusok vgzettsge s kpzettsge, az intzmnyi klma, a vlasztott olvassi program, a
megllaptott kvetelmnyszint, a halads teme, a teljestmnyrtkels mdja s gyakorisga,
a taneszkzzel val felszereltsg s azok hasznlata, az osztlyterem nagysga s elhelyezkedse stb.
Az otthoni tanuls feltteleire vonatkozan fontos lenne kzlni pldul azt, hogy milyen a
szli rtkrendben az iskolai tanuls rangsorhelye, a szlk iskolai vgzettsge, mennyire
ignylik s gyakoroljk a szlk a pedaggusokkal val kapcsolattartst, milyen szli szerepek
alakultak ki a csaldban, mekkora a csald, hny gyermeket nevelnek, milyen a csaldi let
stabilitsa-instabilitsa, a gyermek nevelsben milyen a csaldi munkamegoszts, milyen a
csald anyagi helyzete, vannak-e a csaldnak aktulis nehzsgei stb. Mindezeken tl ersen
meghatrozza a gyermek olvassi kedvt s kvncsisgt az, hogy a csaldban vannak-e rendszeresen olvask, vannak-e knyvek, folyiratok, a csaldtagok hasznljk-e az rott kultra
javait.
A pedaggus segtheti a vizsglatot azzal is, ha informcikat gyjt s tovbbt arrl, hogy a
pedaggiai folyamat korbbi szakaszban milyennek lttk a gyermeket az vodapedaggusok,
vagy milyen volt a tanul teljestmnye a megelz osztlyfokon. Hasznos, ha tjkoztatst ad
az vodban, iskolban trtnt rendkvli esemnyekrl: pl. tl gyakran cserldtek a pedaggusok a gyermek krnyezetben, kedveztlenl alakult a csoport vagy osztly sszettele,
rendszertelenl jrt vodba, vagy sokat hinyzott az iskolban, korbban a csaldot vls,
munkahelyelveszts, tartsan fennll alacsony jvedelem, gyakori kltzs, halleset, slyos
betegsg rendtette meg. Ezek s az ehhez hasonl informcik nemcsak segtik a gygypedaggiai vizsglatot, hanem arra is alkalmat nyjtanak, hogy a szltl felvett anamnzis
adataival egybevessk ket. A vizsgl ily mdon megllapthatja az informcik egybeesst
vagy klnbzsgt, ez utbbi esetben keresheti ennek okait. Gyakorta tapasztalhat, hogy a
pedaggus kedveztlen vlemnyben s elgedetlensgben keverednek a gyermekre s a
szlre vonatkoz megllaptsok, de ugyangy a szl is lehet elgedetlen a pedaggiai munkval, s ennek tkrben nehezen tudja elfogadni, hogy gyermeke nehzsgei nem kizrlag
kls, hanem bels okokbl is kvetkezhetnek.
A vizsglatot kezdemnyez pedaggus legnagyobb beavatkozsi felelssge a vizsglhely
megvlasztsa. Ha az intzmnyben jelen van gygypedaggus (pl. logopdus, pszichopedaggus), akkor legclszerbb, ha erre vonatkozan kri a vlemnyt, tancst. Ha nllan
kell ebben dntenie, akkor leggyakrabban a nevelsi tancsad az els vizsglati helyszn. Ezt
indokolja, hogy a nevelsi tancsads kiplt hlzata a lakhelyrl jobban elrhet, mint a
megyeszkhelyen vagy a fvrosban mkd szakrti s rehabilitcis bizottsgok.

132

Amennyiben a gyermek llapota slyosabb, s ennek igazolsa tovbbi vizsglatot ignyel, gy


a nevelsi tancsad javaslatra ez a mr korbban emltett szakrti s rehabilitcis bizottsgokban fog megtrtnni. A nevelsi tancsadban vgzett vizsglatok tapasztalatai hasznosulnak, hiszen 2004. szeptember 1-jn hatlyba lpett az oktatsi miniszter 19/2004. (VI.14.) OM
rendelete a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 22. -nak mdostsrl, mely szerint ha a
nevelsi tancsad megtlse szerint a gyermeknl a sajtos nevelsi igny valsznsthet,
javasolja a szlnek, hogy gyermekvel jelenjen meg a szakrti s rehabilitcis bizottsg
vizsglatn, sajt vizsglatnak eredmnyeit s a rendelkezsre ll egyb iratokat pedig
megkldi a szakrti s rehabilitcis bizottsg rszre.

6.1.2 A gygypedaggus szerepe az olvass-rskpessg


mrsben
A logopdiai szakos vgzettsg gygypedaggus az olvass-rskpessg mrst klnbz
diagnosztikus modellekben valstja meg. A modell sz hasznlatval arra utalunk, hogy ms
s ms lehet a diagnosztikus folyamat clja, s ugyancsak vltoz lehet a felttelrendszere. A
kvetkezkben a kzoktatsrl szl trvny tkrben s a terepen foly munka ismeretben
ezeket a modellhelyzeteket tekintjk t.
A logopdus gyakran magnyosan vgzi munkjt. Szakalkalmazottja lehet egy tbbsgi
vodnak, iskolnak, s ezekben az intzmnyekben a gygypedaggiai szakrtelem egyedli
kpviselje. Vgezhet olvass- s rskpessg-vizsglatot, de ezeknek a vizsglatoknak a
legkzenfekvbb oka s azonnali hasznosulsa a szksges logopdiai beavatkozs megtervezse s megkezdse. Szerencss esetben a szakember folyamatdiagnosztikus szemlletnek
s meggyzdsnek birtokban kpes arra, hogy a fejleszts folyamatban a ciklusok
befejeztvel jra mrje az aktulis fejlettsget, vagyis a fejleszts hatkonysgt. Ezt kveten
megerstettnek tartja, vagy korriglja az egynre szabott, egsz tanvre szl fejlesztsi
programjt. A tanul szempontjbl a helyzetbl add vesztesg s nyeresg kiegyenltdik,
mert mg vesztesge a komplex vizsglat hinya, nyeresge a fejleszts tartalmnak folyamatos
aktualizlsa s az llapotkvet rszvizsglatok rendszeressge. Annak ellenre, hogy csak
logopdiai vizsglat trtnt, a logopdus megkezdett terpija nagyobb rtket kpvisel, mint
a komplex vizsglatot kveten egy nem megfelel vgzettsg s kpzettsg szakember
laikus fejlesztse. Szksges megemlteni, hogy ma az olvass-rskpessg javtsra irnyul
kln fejlesztsekben egyarnt kzremkd lehet a j szndk pedaggus korbban is
hasznlt korrepetl gyakorlatval s a gygypedaggiban, illetve ms tudomnyterleten
egyetemi vgzettsget, gygypedaggiai szakvizsgt szerzett gygypedaggus. Ez a helyzet
mindaddig fenn fog llni, amg a fejleszt beavatkozsok protokollja nem kszl el, s nincs
rendszeres ellenrzse a szakmai munka tartalmra, illetve eredmnyessgre vonatkozan
(Torda, 2000a; 2001a; 2002).
A gyakorlatbl jl ismert, hogy a gygypedaggus, mikzben konstatlja a problma tartalmt
s kiterjedtsgt, mgsem javasolja a tanul tovbbi vizsglatt. Nha azrt, mert tudja, hogy
nem szmthat a szli egyttmkdsre. Mskor azrt, mert a komplex szakrti vizsglatra
vrakozsi idvel kerl sor, s nmely szakrti s rehabilitcis bizottsgtl mg hosszabb id
elteltvel rkezik meg a szakrti vlemny. A gygypedaggusnak az a szndka, hogy a
tanul rehabilitcija minl korbban elkezddjn, s inkbb ezt vlasztja, mint a vizsglatra val
vrakozst. Ebben nemegyszer igazolja az a tapasztalata, hogy az idben elkezdett rehabilitci
olyan vltozsokat eredmnyez, amelyek mr nem indokolnak tovbbi vizsglatokat. Nmely
esetben azonban nem ilyen optimlisan alakul a fejlesztmunka, s ppen a fejleszts sorn trul
fel, hogy a problma sszetettebb s slyosabb, mint amilyennek tnt az els llapotmrs
alkalmval. Ilyenkor a gygypedaggus utlagosan megindtja a komplex vizsglathoz vezet

133

eljrst, hiszen a tanul rdeke, hogy mindazokat a jogokat s szolgltatsokat birtokolja,


melyek llapota slyossga alapjn jrnak neki.
A bemutatott modellben a logopdus egy szemlyben diagnosztizl s rehabilitl. Azonban
a legjobban kpzett gygypedaggus sincs felhatalmazva arra, hogy vizsglata nyomn a
kzoktatsi trvnyben megnevezett llapotkategrikba sorolja a tanult. Mikzben a tanult
diszlexisnak tekinti, pedaggiai dokumentcijban diszlexisknt szerepelteti, s ehhez illeszked fejlesztst valst meg, az ily mdon minstett tanult mgis meg kell klnbztetnnk
azoktl, akiknl a szakrti s rehabilitcis bizottsg llaptja meg a diszlexit. A klnbsgttel szksgessge abbl addik, hogy a gygypedaggus vizsglatnak s a pedaggiai
szakszolglatok vizsglatnak megllaptsai nem azonos slyak a kzoktatsban. A vzolt
modell szerinti ellts csak tovbb nveli a diszlexia rtelmezse krli bizonytalansgot.
Mikzben arra vonatkozan, hogy ki llapthatja meg a diszlexit, a kzoktatsi trvny
egyrtelm tmutatst nyjt, a pedaggiai gyakorlatban mg ma is elfordul, hogy ez nem csak
megfelel kompetencival trtnik. A pedaggus vlelmezi, a logopdus szri s vizsglja, a
pedaggiai szakszolglatok komplex vizsglattal igazoljk a diszlexia gyanjt. gy a htkznapi
szhasznlatban sokfajta teljestmnyproblma ugyanazon megnevezssel kerl csokorba. A
bizonytalansg klnsen rulkod, ha krdves vizsglatban krjk a diszlexisok adatait, s
azok elemzsekor szembeslnk a diszlexia s diszgrfia rtelmezsi eltrseivel (Hidvgi,
2001; Regs, 2005).
A diszlexia- s diszgrfia-kategrik sokfle alkalmazsa annak kvetkezmnye, hogy az
llapotba val besorols jogi, orvosi, pszicholgiai s pedaggiai szempontjai eltrek, a besorols kritriumrendszere kidolgozatlan, ebbl addan alkalmazsa nem egysges s jelents
mrtkben eltr a nemzetkzi gyakorlattl is (Torda, 2001b). Ugyanakkor a diszlexisok rdeke,
hogy llapotuk mrse hitelesen s idben trtnjen, hiszen a szksges pozitv diszkriminci
garantlja jogaik s ignyeik teljeslst.
A nevelsi tancsads keretben folytatott mrs a msodik diagnosztikus modellnk. A
nevelsi tancsad szakemberei komplex vizsglattal llaptjk meg a beilleszkedsi, tanulsi,
magatartsi nehzsget. Ennek megfelelen diagnosztizlhatjk az olvass-rs hasznlatnak
nehzsgt vagy gyengesgt. A nevelsi tancsad szakemberei jobban ismerhetik a tanul
csaldi s pedaggiai krnyezett, pl. mdjukban ll raltogatst tenni, a tanulval s a
pedaggusokkal rendszeres kapcsolatot tartani vagy a tanul komplex vizsglatt tbb alkalomra elosztva elvgezni. A nevelsi tancsad vizsglatnak komplexitsa nemcsak a bevont
szakemberek, alkalmazott eszkzk s eljrsok sokflesgben mutatkozik meg, hanem abban
is, hogy a tanult pedaggiai krnyezetben vagy annak alapos ismeretben tudjk vizsglni.
Az olvass-rskpessg vizsglatnak harmadik modellje a szakrti s rehabilitcis
bizottsgokban valsul meg. A szakrti folyamatban a sajtos nevelsi igny megllaptsa
vagy kizrsa a feladat. Az olvass-rskpessg mrsvel diagnosztizlhatjk, hogy a vizsglt
gyermek a pszichs fejlds zavara miatt a nevelsi-tanulsi folyamatban tartsan s slyosan
akadlyozott, pl. diszlexis, diszgrfis, vagy azt, hogy a tanul beszdfogyatkos, fogyatkossga az rott nyelv hasznlatban is megnyilvnul.
Ismt utalnunk kell r, hogy a kzoktatsrl szl trvny nem nyjt eligaztst abban, hogy
milyen llapotjellemzk alapjn trtnik az egyik vagy a msik kategriba val sorols (Ktv.
121 .29.b). A beszdfogyatkossg s a pszichs fejlds zavarnak differencil diagnosztikus
elklntse abban a tekintetben is kritikus feladat, hogy az llapotjellemzk ktsgtelen hasonlsga ellenre az egyik vagy a msik llapot habilitatv s rehabilitatv elltsa mind a szksges intzmny, mind a szksges szakember szempontjbl ersen eltr. j lehetsg, hogy
a megyei tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsg is ellthatja a beszd, rtelem-, szemlyisgvizsglat feladatt, amennyiben a szakrti s rehabilitcis bizottsg
gygypedaggusai kzl legalbb egy f logopdus vgzettsg (19/2004/VI.14.OM. 24.
1.bek).

134

Mindhrom modellben a szakemberek a tanul megismerse utn mrlegelik, hogy az olvassrs bziskpessgei vagy az oktatsban elsajttand kszsgek gyengk, megllaptjk a
klnfle eredet s viselkedsmintzat teljestmnyproblmk slyossgt, a funkci
gyakorlsban val akadlyozottsg mrtkt s jellemzit. A diagnzishoz illesztett intzmny
elhelyezsi s fejlesztsi javaslat hasonlkppen jelents klnbsgeket mutat a kijellt
pedaggiai felttelrendszer s a rehabilitcis foglalkozs tartalma s gyakorisga tekintetben
(Torda, 2000b).

6.2 AZ OLVASS-RSPROBLMK
SLYOSSG SZERINTI BESOROLSA
A klnbz kpzettsg szakemberek megllaptsait a diagnzis foglalja ssze, majd ennek
nyomn kszl javaslat a gyermek intzmnyi elhelyezsre, fejlesztsre, tanulmnyi kedvezmnyeire vonatkozan. A slyossg szerinti differencils akkor nyer rtelmet, ha mindegyikhez ms s ms beavatkozsi programot tudunk illeszteni. A beavatkozsi program tartalmazza
a nevelsre-oktatsra kijellt intzmnyt, a klnleges elltshoz szksges szakembereket, a
pedaggiai tbbletszolgltats tartalmt, mdjt s gyakorisgt, az iskolai teljestmnyt segt
pedaggiai kedvezmnyeket s azokat az intzmnyi trgyi feltteleket, amelyek a zavartalan
tanulmnyi munkhoz szksgesek. A kzoktats jelenlegi rendszerben olvass-rsnehzsg/gyengesg, olvass-rszavar, slyos olvass-rszavar llapotkategrikba trtnhet a
besorols. Ezek a kategrik azonban csak a jelenleg rvnyes jogforrsok szerint rvnyesek,
tartalmilag nehezen feleltethetek meg a BNO s DSM IV. kategorizcis rendszereknek vagy
az Eurpai Uniban bevezetett A, B, C kategrik tartalmnak (Csnyi, 2005; Nagyn, 2001;
Torda, 2001b). A kvetkezkben tekintsk t, hogy milyen kritriumok figyelembevtelvel
trtnik az llapotkategrikba sorols.

6.2.1 Diagnosztikus tmpontok a slyos olvass- rszavar


megllaptshoz
A diszlexia s diszgrfia legslyosabb formi a beszdfogyatkossgokkal szoros kapcsolatot
mutatnak. A beszdfogyatkosok kommunikcis zavara a nyelv grafikus formit is rinti. A
slyos olvass-rszavar (mly diszlexia) elssorban a nyelv- s beszdkpessgek strukturlis
s funkcionlis zavarnak, akadlyozottsgnak kvetkezmnye, tbbnyire p rtelmi llapot
mellett. Mr a beszd- s nyelvtanuls korai szakaszban a funkcik fejldsben eltrst, majd
ksbb hinyossgot, elmaradst tapasztalunk az elvrt fejldsi mutatkkal s fejldsi
ritmussal sszevetsben. Ezek a gyermekek mr korn a logopdia ltkrbe kerlnek megksett vagy akadlyozott beszdfejldsk, slyos artikulcis zavaruk, beszdszlelsi s
beszdmegrtsi nehzsgk, esetleg beszdritmusuk zavarai miatt.
Mivel a slyos llapotnak a korai tnetei is erteljesek, a ksbb vrhatan fellp diszlexiadiszgrfia valsznsge mr vodskorban megllapthat. Az vodsok logopdiai szrsnek egyik clja a diszlexia-diszgrfia-veszlyeztetettsg megllaptsa, majd ezt kveten a
preventv logopdiai ellts megkezdse. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a preventv
elltst az iskolskorban a diszlexia s diszgrfia reedukcis beavatkozs vltja fel. A slyos
olvass-rszavar hosszan fennll tnetei majd maradvnytnetei a kzp- s felsfok oktatsban, illetve a felnttkorban is feltnnek s fennmaradnak. Az iskolarendszer oktats br-

135

mely szakaszban tanulst segt kedvezmnyek illetik meg a beszdfogyatkosokat. Ezeket a


kzoktatsi, a szakkpzsi s a felsoktatsi trvny egyarnt tartalmazza.
A gyermek anamnzise tbbnyire tartalmaz rizikesemnyeket, amelyek a pre-, peri- s postnatalis idszakban fordultak el. Ezek nyomn adaptcis problmk, fejldsi kssek
mutatkoznak klnskppen a mozgs s a beszd terletn. A beszdtanuls teljes folyamata
eltrst mutat, a korai hangadstl az els szavak megjelensn keresztl a folyamatos beszd
kialakulsig. A gyermekek beszdfejldsnek korai szakaszban elfordulnak sajt kpzs
szavak, ms szavakat torztanak vagy roncsolnak. A nyelvi fejldsre a lass szkincsgyarapods s a diszgrammatizmus jellemz, mindezek jl mrhetek. Az artikulcis hibk hosszan
fennmaradnak, s tapasztalhat, hogy az alapos logopdiai kezels ellenre a hangcserk vagy
hangkpzsi pontatlansgok ismt megjelennek a hangos olvassban vagy az rsban. Gyakran
tallunk beszdszlelsi s beszdrtsi elmaradst. A szkincs hinyossgai az olvass
folyamatt, klnskppen a jelentsadst akadlyozzk. A diszgrammatizmus az rsban s a
helyesrsban ismt hibaforrsknt jelenik meg, mg akkor is, ha a logopdiai kezels nyomn
javulni ltszott. A csaldi anamnzisben elfordulhatnak hasonl beszd- s nyelv-teljestmnyzavarral kzd szlk s testvrek. A felsorolt kpessgek mkdsben bonyolult s egyni
mintzatokat tallunk, eltr hangslyokkal. ppen ezrt a gygypedaggiai vizsglatban szinte
minden rendelkezsre ll vizsgleszkzt indokolt alkalmazni: a beszdmegrts s
beszdszlels prbit, az artikulci, a szkincs, a fonmahalls vizsglatt, tovbb a verblis
emlkezet mkdsi sznvonalt. Vizsglataink sorn felmrjk a ritmus, a tagols s a
szekventls kpessgeit is. A szksges vizsglatok egy rsze logopdiai kompetencihoz
kttt. Az olvass- s rstechnikai prbkat a gygypedaggus vgzi. Az llapot megtlsben
lnyeges szempont a tanul rtelmi fejlettsge s kpessgstruktrja. A nemzetkzi szakirodalomban az p rtelmi fejlettsg a diagnosztikus kritrium, az IQ 85 pont alatti fejlettsgeknl
a diszlexit s diszgrfit mr kvetkezmnyknt kezelik. A pszicholgus feladata a mentlis
teljestmnystruktra feltrsa. A MAWGYI prba verblis s performcis rszprbiban
verblis alulteljests mutatkozik. A vizuomotoros teljestmny s az emberalak-brzols ltalban letkortl elmarad szintet mutat (Torda, 2000 c.).

6.2.2 Diagnosztikus tmpontok az olvasszavar


megllaptshoz
A pszichs fejlds zavarai miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott tanulk egy rsznek az olvass-rs tanulsban s hasznlatban vannak zavarai. Ez a
teljestmnyzavar azonban nemcsak az anyanyelvi trgyakban jelent akadlyozottsgot, hanem
a tanulsi folyamat egszben. A teljestmnyproblma htterben a klnbz rszkpessgek
funkcionlis s strukturlis eltrsei llnak. Ha a gyermek rtelmes, a rszkpessgek korai
mkdsi zavart tbbnyire kompenzlni tudja, ppen ezrt a fejldsi folyamat kezdetn a
krnyezetnek ez nem tnik fel.
Gyakori, hogy a gyermek kln vizsglat nlkl vagy annak elfogadhat eredmnye nyomn
kezdi meg iskolai tanulmnyait, azonban mr a tanulmnyok kezd szakaszban a teljestmnyzavar egyre direktebb mdon megnyilvnul. Tekintve, hogy a gyermek korbban megfelel
teljestmnynek ltszott, p rtelm, ezrt csaldi s pedaggiai krnyezete lassan s gyakran
ksve fedezi fel a problmk valdi okt.
Az olvass-rszavarok elssorban a nyelv s beszdkpessgek, tovbb az szlels, a mozgs,
az emlkezet, a figyelem s gondolkods folyamatainak hinyos mkdse kvetkeztben
lpnek fel s neurofiziolgiai diszfunkcikon alapulnak (Gerebenn, 2001. 144. o.).

136

Az olvass-rszavar-veszlyeztetettsg mr vodskorban megfelel szrssel, majd ezt kvet


vizsglattal megllapthat. Szksges azt felidzni, hogy a pszichs fejlds zavara gyjtkategrit a kzoktatsrl szl trvny 1993-2003 kztt ms fogyatkossg-nak nevezte,
mint ahogy a hivatkozott szakirodalmakban ez tbbszr is elfordul.
A gyermek anamnzise nem tartalmaz olyan esemnyeket, amelyek a fejldst durvn
megzavarnk. Ugyanakkor a finomabb teljestmnyekben tallunk eltrseket. Gyakran szmol
be a szl a kontrollfunkcik vagy a laterlis dominancia kialakulsnak kssrl, az idi s
tri orientciban val bizonytalansgrl s a gyermekkorban szinte mindvgig jelen lv vagy
gyakran visszatr pszichoszomatikus tnetekrl. Ez utbbiak rtelmezsnk szerint a
kvetelmny s a teljestkpessg tarts diszkrepancijnak kvetkezmnye. rdekes mdon
a beszd- s nyelvfejlds zavarai, br felteheten jelen vannak, mgis rejtve maradnak. Az
intellektus j szint, tbbnyire tlagos vagy azt meghalad fejlettsg. A kpessgstruktra a
legklnbzbb mintzatot mutathatja, gy a mintzat legfbb jellegzetessge a jelents eltrs
a rszteljestmnyekben. Az olvass-rstechnikai prbkban tapasztalt tnetek, hibk
hasonlak lehetnek, mint a slyos olvass-rszavar esetben.

6.2.3 Diagnosztikus tmpontok az olvassnehzsg vagy gyengesg megllaptshoz


Az olvass-rsnehzsg vagy -gyengesg az elzeknl kevsb slyos llapot, de gyakori
elfordulsa miatt komoly gondot jelent a nevels-oktats folyamatban. A csaldban fennll
gazdasgi, szocilis s kulturlis htrnyok s ms kedveztlen krnyezeti felttelek (pl. teleplsi htrnyok, az intzmnyes nevelsbl val kiszoruls) a fejlds folyamatt lassthatjk
vagy mdosthatjk, aminek nyomn a gyermek teljestmnye az letkorhoz viszonytva
minden fejldsi szakaszban gyengbb vagy elmarad az tlagostl.
Az esetek tbbsgben a httrben nem tallunk biolgiai rintettsget bizonyt adatokat, jl
kivehetek azonban a csaldi s a pedaggiai krnyezet felttelgyengesgei vagy elltsi hinyossgai. A direkt tanulsra kszletlen gyermekek beiskolzsa, az olvass, rs tantsnak
tlzott gyorsasga, a gyermek gyakran tlag alatti vezetbe tartoz rtelmi fejlettsge, a csald
tanuls irnti rdektelensge, a pedaggus kibrndultsga, szakmai magnyossga s a tennivalkkal kapcsolatos ismerethinya egyttesen idzik el a a gyermek teljestmnygyengesgt.
Az olvass-rsnehzsg diagnosztikus megllaptsa a nevelsi tancsadk feladata. A komplex
vizsglatban szksges a gyermek rtelmi fejlettsgnek, mozgs- nyelvi s kognitv kpessgeinek vizsglata. A kapott eredmnyek tbbnyire nem mutatnak szlssges rtkeket, az
letkortl s osztlyfoktl egyenletesen elmarad teljestmnyeket tallunk. Az elvgzett olvass-rstechnikai prbkban az elzektl lnyegesen eltr tnetek nem jelennek meg.
A diagnosztikus folyamatban a korbbiakban emltett vizsglati eszkzk hasznlata mellett
clszer alkalmazni a DIFER (Diagnosztikus Fejldsvizsgl s Kritriumorientlt Fejleszt
Rendszer 48 ves gyermekek rszre, Nagy, Jzsa, Vidkovich, Fazekasn, 2004a, 2004b) eljrst, amely az elemi alapkszsgek korai mrsre kszlt. Amennyiben a vizsglatra kijellt
pedaggiai szakszolglat j kapcsolatot pt ki az elltsi krzetben mkd kzoktatsi intzmnyekkel, a DIFER-prbt a vizsglatot kezdemnyez intzmny pedaggusa vgzi el, s
annak eredmnyeit a pedaggiai jellemzsben a vizsglati krelemmel egytt tovbbtja. Ily mdon a pedaggus is bevondik a diagnosztikus folyamatba, neki is van tennivalja, nem csupn
annyi trtnik, hogy tovbbtja a vizsglati krelmet.
Tovbbi elnye a munkamegosztsnak, hogy a pedaggiai szakszolglat s a kzoktatsi intzmny szakemberei kztt a kommunikci, a szakmai kapcsolat rendszeress vlik, ami sok

137

esetben kivdi a felesleges vizsglatok elvgzst. Pedaggiai szakszolglatok s kzoktatsi


intzmnyek pedaggusai a prbeszd hinyban hajlamosak egymsra hrtani a mkdsi
zavarok felelssgt, ami tovbbi akadlyv vlik a gyermek rdekben val kzs gondolkozsnak.

6.2.4 Diagnosztikus tmpontok az olvassteljestmny megllaptshoz


Az a tny, hogy nem rendelkeznk sztenderdizlt olvassteljestmnyt mr prbval nem
jelenti azt, hogy lemondhatunk az olvass vizsglatrl. Ktsgtelen azonban, hogy a vizsglat
lefolytatshoz s a teljestmny minstshez fokozott gondossg s diagnosztikus vatossg
szksges.
Nhny szably a vizsglat vgzshez. Az olvass vizsglat csak ktszemlyes helyzetben
lehetsges. A szveget nem mutatjuk be elolvasssal, a tanul olvassprodukcijt nem javtjuk, de nem is segtjk. Az olvasand szveg mintalapjnak egyik pldnyt a tanul, annak
msolatt a pedaggus hasznlja. Az olvassra fordtott idt msodpercekben mrjk. Az olvasott szveg megrtst krdsekkel ellenrizzk. A tanulnak a krdseket a pedaggus teszi
fel, s a vlaszokat is jegyzi le. Ugyancsak a pedaggus jegyzi a hibkat, alhzssal vagy
thzssal jelezve a hibs szvegelemet, egyttal fl vagy mell rva a tanultl elhangzottat.
A szablyok betartsa azrt szksges, mert gy minden tanult azonos felttelek kztt
vizsglunk. Az olvassteljestmny mutati a pontossg, vagyis a szveghsg, az idrfordts,
vagyis a haladsi sebessg s a szvegrts, vagyis az olvass valdi cljnak teljeslse. Az
olvassi teljestmny mrsben ms szempontokat nem rvnyestnk.
Lnyeges krds, hogy mi legyen a mrs anyaga. A Meixner Ildik ltal sszelltott olvasstechnikai prba idelis mranyag mg akkor is, ha mutatit nem a diszlexia megllaptshoz,
hanem sokkal inkbb a beavatkozsi terv elksztshez tudjuk hasznlni. Az olvass els szintjt
hrom rszprba jelenti a magnhangzk, mssalhangzk s az rtelmetlen sztagok sorozatai.
Ezek olvassval azt llapthatjuk meg, hogy megbzhatan kialakult s mkdik-e a grafmafonma kapcsolat, sikeres-e az sszeolvass akkor, ha a rvid sztagok beti vletlenszeren
kerlnek egymssal kapcsolatba. Ezen a szinten a betk cserje s kihagysa a leggyakoribb
hiba. Szmthatunk arra is, hogy magasabb osztlyfok, globlisan mr jl olvas tanul betfelismerse is bizonytalan lehet. A vizsglnak arra is kell figyelnie a hibk elemzsekor, hogy
cserk esetn a helyettest betk mindig azonosak vagy brmely ms kombinci is elfordulhat.
A szavak s a szveg olvassban mr meghatroz szerepe van a szkincsnek s az esetleg
kialakult globlis olvassi rutinnak. Gyakran tapasztaljuk, hogy a rvid s gyakran elfordul
szavak globlis felismerse biztost nmi sikert, de azutn a tbb sztag s ritkn elfordul
szavak s szvegek olvassa mr silabizlv, sztagolv vlik.
A hibk elemzsnek hatalmas irodalma van. A klnbz szerzk tbb mint szz hibatpust
klntenek el, mint pl. a hasonlsgon alapulkat, vagy a hibs hangkpzsbl addkat.
Gyakoriak a sorrendmdostsok, amikor egy-egy bet, sz vagy sztag eredeti helyt elhagyva
elbbre vagy htrbb kerl, illetleg teljesen kiesik. Tekintve, hogy a hibk szma s tulajdonsgai alapjn nem llapthat meg a diszlexia, ezrt a hibk lajstromozsa s tpusba sorolsa
csak a fejleszts szempontjbl lehet lnyeges. Az adott szveg olvassra fordtott id tartamt
mint mutatt inkbb tudjuk egy osztly, vagy egy csoport teljestmnyrangsorban elhelyezni, mint azzal az olvassteljestmnyt minsteni.
A szvegrts taln a leglnyegesebb minst szempontunk. Gyakran vizsgl szakemberek
tapasztaljk, hogy sok hibt mutat, lass szvegolvass eredmnye is lehet csaknem teljes

138

rtk szvegrts, ugyanakkor jnak imponl olvassi produkcit kveten arrl gyzdhetnk meg, hogy a tanul nem tudja felidzni vagy ms mdon bizonytani, hogy rtette s
feldolgozta az olvasott szveg tartalmt. A szvegrtst krdsekre adott vlaszok ismeretben
tljk meg. Kifejezetten kerlend, hogy rsban tegynk fel ellenrz krdseket, ugyanis
ebben a helyzetben ismt az olvass j sznvonala a megolds elfelttele.
Mint emltettk csak a hibk ismerete nem nyjt elgsges informcit a diszlexia megllaptshoz. A gygypedaggus kompetens azoknak a diagnosztikai eszkzknek a hasznlatra,
amik az olvasshoz szksges kpessgek fejlettsgt s mkdsi sznvonalt mrik. Ilyen a
beszdszlels s a beszdmegrts-, az aktv s passzv szkincs-, a fonmahalls s differencils-, a verblis emlkezet terjedelmnek tovbb a szerialits megbzhat mkdsnek
vizsglata.

6.2.5 Diagnosztikus tmpontok az rsteljestmny


megllaptshoz
Az rsteljestmnyek eltrse az tlagtl mg nehezebben llapthat meg s minsthet, mint
az olvass esetben ezt megksreltk. A BNO diagnosztikus tmutatja szerint elssorban a
helyesrs specifikus s szignifikns srlse nyomn lehetsges a kategorizci, ha nem trsul
hozz az olvass meghatrozott zavara. Az tmutat kizrja az rs technikai nehzsgeivel
kzd tanulkat a csoportbl. Ismt felttelknt jelenik meg a helyesrs sztenderdizlt prbjnak hasznlata, mellyel nem rendelkeznk. Br abban a tekintetben, hogy keveset tudunk a
specifikus helyesrsi zavar elzmnyeirl, lefolysrl, prognzisrl s trsul zavarokrl,
mr egyenrangak vagyunk msokkal. Logikus az lenne, ha az rst tekintve is trekednnk a
slyossg szerinti besorols kritriumainak megadsra. Pszichodiagnosztikai gyakorlatunk
azonban ettl messze ll. Mr az is elrelpst jelentene, ha megllapodsok szletnnek az
rs technikai-kivitelezsi hibi s a helyesrsi hibk egymshoz val viszonynak tisztzsra.
Tapasztalatunk szerint a technikai problma, az olvashatatlan vagy tlsgosan rendetlen rs a
pedaggiai htkznapokban kevsb elfogadott, mint a helyesrs slyos zavara. A pedaggus
a kivitelezs katasztrfjval szemben tehetetlennek rzi magt, mg a helyesrs korrekcijnak
remnyt pedaggiai meggyzdse tpllja. Holott jl tudjuk, hogy az elhanyagolt s slyos
llapot akr a kivitelezs, akr a helyesrs szempontjbl szinte vltozatlan marad, vagyis az
letkor nvekedse nem enyhti a tnetek slyossgt, gy az rs romlsa akadlya lehet a
kommunikcinak, a tovbbtanulsnak vagy akr egy ignyesebb llshely megszerzsnek.
Az rs vizsglatra mg kevesebb eszkz ll rendelkezsnkre, mint az olvass esetben. Illys
Sndor tanulmnyban ltalban fogalmazza meg az rs vizsglatnak szksges fokozatossgt oly mdon, hogy a rszprbk sorrendjnek betartsval jabb s jabb pszichikus
funkcikat mozgstunk, gy a teljestmnylpcsk egymstl eltr megoldsnak ismeretben
azonosthatjuk az jonnan belp pszichikus funkci mkdsi nehzsgt Az rsteljestmny
mrsre javasolt tfokozat skla (kzzel rott szveg msolsa; nyomtatott szveg msolsa;
tollbamonds; korbban tanult szveg emlkezetbl val rsa; nll fogalmazs (Illys, 1983).
Az rsvizsglatban hasznlt anyag kivlasztsa nem egysges. Annak ellenre, hogy Meixner
Ildik kzztette a tollbamondskor ltala hasznlt szveget, ma mr ezt brmely ms szveg
kivlthatja, br a leggyakoribb tapasztalat az, hogy az rs vizsglata vagy elmarad, vagy nem
olyan alapossg, hogy tapasztalatai alapjn a reedukci tervezhet lenne (Meixner, 1993).
Az rs technikjnak s temnek hinyossgai a BNO osztlyozsa szerint nem tartoznak a
diszgrfia krbe. Ugyanakkor egyre tbb tanul iskolai rtkelse ppen e kett elgtelensge
folytn kedveztlen, vagy nem a tanul tnyleges tantrgyi tudsnak megfelel. A technikai

139

jelleg problmk kt csoportja merl fel: az rs megfelel teme, illetve az rs kivitelezsnek minsge, vagyis az olvashatsg.
Az rs temnek hinyossga a krosan lass vagy gyors rs. A lass rsnl a betk rajzolsa,
tl gondos alaktsa jellemzi a munkatempt. Kln kell azokrl a tanulkrl szlni, akiknek
tlzottan lass a pszichomotoros tempjuk, s ennek megfelelen rmozgsuk is lassabb, mint
hasonl letkor trsaiknak. Az esetkben mskpp tljk meg az rsmozgs kros lasssgt. Krosan gyorstott s ennek megfelelen egyre rosszabb olvashatsg rssal gyakran
tallkozunk a fels tagozatban, amikor a tanul rstechnikjnak retlensge s a folyamatos
rsra val alkalmatlansga miatt egyre inkbb elmarad az osztly szmra kialaktott kvetelmnytl. Az rs temnek megtlsben a kvetkez minstsek hasznlatosak: az rs lass,
megfelel tempj, gyors, kapkod, vltozkony, egyenetlen.
Az rs olvashatsga nagymrtkben fgg attl, hogy milyen volt a tanul rskszltsge. Az
rskszltsg megbzhat jelzje a DIFER rszt kpez rsmozgs-koordinci teszt (Nagy,
Jzsa, Vidkovich, Fazekasn, 2004a). Az rsmozgs-koordinci kell fejlettsge az rstanuls
kritikus elfelttele. E kszsg fejldst jelents mrtkben meghatrozza az idegrendszer
rse, a csaldi httrnek kisebb a szerepe, mint az rtelmi kszsgek esetben (Jzsa, 2004;
Nagy, Jzsa, Vidkovich, Fazekasn, 2004b). Ltjuk teht, hogy a grafikus mozgs, az
rsmozgs letkor- s krnyezetspecifikus, az erre retlen tanul korai rstantsa pedig helytelen pedaggiai lps. Az olvashatatlan rs, mg viszonylag kevs hiba ellenre is, elfogadhatatlan a rendszeres iskolai munkban, a gyermek htrnyainak egyik forrsa. ppen ezrt
szksges az olvashatsg megllaptsa is: (5) az rs knnyedn olvashat; (4) az rs
mindentt olvashat, de nhny helyen csak nehezen; (3) nehezen, de majdnem mindentt
olvashat rs; (2) igen nehezen olvashat, tbb helyen olvashatatlan; (1) olvashatatlan vagy
nagyrszt olvashatatlan (Vidkovich, 1990).
A reedukcis munka megkezdshez gyakran szksg van arra, hogy a gyakori hibkat leltrba vegyk. Ennek szempontjai a kvetkezk lehetnek:
A vonalvezets folytonossgnak megszakadsa: ilyenkor egy-egy szban a betk kapcsols
nlkl kvetkeznek egyms utn.
A betalakts nehzsgeinek tovbbi tnetei: a betnagysg, a betdls-szg, a betforma s
a betkapcsols szablytalansgai, kvetkezetlensgei. Az rskp egsznek ltvnyt nem
csak a felsorolt hibk hatrozzk meg, hanem olyan tovbbi szempontok is, mint a hibk javtsnak rendszeresen hasznlt mdja, a marghatr tartsa, a sor- a sz- s a betkzk egyenletessge vagy egyenetlensge.
Az rsban elkvetett tartalmi hibk nagyon hasonlak az olvass hibihoz, pl. betcsere, helyettests, -kihagysok, betoldsok, sorrendcserk. Az rs tartalmi hibinak gyakorisgban
az rs alaki romlsnak is van szerepe, ugyanis ha az rmozgs nem automatizlt, hanem
keresni s prblgatni kell a megfelel forma ellltst, akkor a figyelem- s feladatmegoszts
is lehet tovbbi hibk forrsa. Kln csoportba sorolhatk azok a tanulk, akiknl az rs
tartalmi hibi a vezet tnetek, amelyek a teljestmnyt megalapoz rszkpessgek mkdsi
eltrseinek vagy hinyossgainak kvetkezmnyei. A tartalmilag srlt rs j technikai
kivitelezs s alakilag elfogadhatatlan rskp mellett egyarnt elfordulhat.
A tagolsi hibk mint tnetek vltozatos kpet mutatnak. A tanul hibsan vlasztja el a
szavakat, kerli az elvlasztst, mert nem rzkeli a sztag- vagy szhatrokat; rsa
belecsszik a margba, illetve ennek elkerlsre a sor vgn egyre kisebb mret bett hasznl,
a vonal fl vagy al hajltja rst, hogy ezzel elkerlje a marg megsrtst. Gyakran ltunk
olyan fzetet, ahol soronknt mindssze kt vagy hrom sz szerepel, ilyenkor joggal
gyanakodhatunk arra, hogy a tanul az elvlaszts elkerlsre hagy tlzottan nagy
szkzket. Ugyancsak tagolsi problma az sszetett szavak rsnak vagy ms egybersklnrs szably alkalmazsnak elgtelensge. Az rsban tovbbi tartalmi hibk is

140

mutatkozhatnak: a nyomtatott s rott betforma cserje, a kis- s nagybet cserje. A betcserk


kztt azokat is megtalljuk, amelyek az rsmozgs hasonlsga miatt kvetkeznek be.
A helyesrs problmi ksbb jelennek meg, mint az rs kivitelezsnek s tartalmnak hibi.
Az rstanuls korai szakaszban a rvid, ismert szavak msolsa vagy ezek tollbamondsra val
rsa a hasznlt szanyag egyszersge s a tanti segtsg miatt mg nem mutatja a diszortogrfia (helyesrszavar) jellegzetes tneteit. A nyelvtani szablyok tantsval s alkalmazsuk
ellenrzsvel jelennek meg az gynevezett helyesrsi hibk, amelyek makacsak, s a
tanulmnyok sorn a legtovbb maradnak fenn.
A helyesrsi hibk diffz tmegben nhny alcsoportot clszer elklnteni. gy kln
csoportba sorolandak a tagolsi (szegmentlsi) hibk: ilyenek addnak az sszetett szavak
rsnak, az elvlasztsi szablyok alkalmazsnak, a szhatrok tartsnak, a toldalkok s
igektk hasznlatnak feladathelyzeteiben. Jellegzetes s hosszan fennmarad hiba a
mondatkezds s -befejezs jeleinek s a kzpontozsnak az elmaradsa. Sokig l hiba lehet
a ly-j hasznlatnak, a kiejts s rs klnbzsgnek tvesztse. Nyelvhasznlati problma a
ragok, jelek, kpzk alkalmazsnak s az idtartam-jellsnek a bizonytalansga vagy esetlegessge. A nyelvi s helyesrsi tuds mrsre logopdusok lltottak ssze feladatlapokat
(Juhsz, 1999).
A nyelvi s helyesrsi vizsglatok alkalmval nem mondhatunk le annak megllaptsrl, hogy
a tanul ismeri-e, tanulta-e a szablyt; ismeri, tanulta a szablyt, de nem kpes alkalmazni; a
tanul nem ismeri, nem tanulta a szablyt, s ezrt nem alkalmazza; ismeri, tanulta a szablyt,
de nem rti, ezrt nem is alkalmazza.

6.3 A JELENLEGI VIZSGLATI GYAKORLAT GYENGESGEI


S HINYOSSGAI
Az olvass-rstechnikai prbban nyjtott teljestmny nem elegend az tfog diagnzis
megalkotshoz. Azt a vlekedst, hogy a prbban nyjtott teljestmny alapjn megllapthat
a diszlexia, Meixner Ildik kzlse tpllja: diszlexisnak tekintjk a tanult, ha a hrom kzl:
hibaszm, temp, szvegmegrts, akr csak egyben is slyos lemaradst mutat (Meixner,
1993, 9. o.).
A slyos olvasszavarnak-, olvasszavarnak s olvassnehzsgnek egyarnt tnete az
olvassban elfordul hiba, az olvass tempjnak meg nem felelse, az olvasott szveg
megrtsnek s felidzsnek hinyossga. Csakis ezek ismerete azonban nem elegend s
meggyz adat diagnzis megllaptshoz. Diagnzist az orvosipszicholgiaigygypedaggiai
vizsglatok eredmnyeinek ismeretben ksztnk. Ezzel nem szndkozunk cskkenteni az
olvass- vagy rsvizsglatban nyjtott teljestmny jelentsgt, a kapott mennyisgi mutatkat
azonban ms sszefggsben, elssorban a fejleszts, a reedukcis munka tervezsben
tartjuk meghatroznak.
A korbbiakban emltett vizsglati eljrsok tbbsgt a gygypedaggus kpzse sorn tanulja,
ily mdon fel van hatalmazva ezek hasznlatra. Nmely pedaggiai szakszolglatban a szakalkalmazotti ltszm szkssge miatt a gygypedaggus olyan teljestmnyprbkat is hasznl,
melyek eredmnyeinek rtelmezshez, pl. a kpessgprofil ksztshez mr pszicholgiai
vgzettsg s kompetencia szksges. Minden ilyen esetben fontos, hogy pszicholgus
vlemnyt krjk, vagy a diagnzis kialaktsban egyttesen vegyenek rszt. A jelenleg hasznlt prbaeljrsaink tbbsge nem sztenderdizlt, elssorban klfldn elterjedt mreszkzk adaptcija, az eljrsok diagnosztikus tesztknt trtn alkalmazsa ezrt szinte
valamennyi klfldrl tvett eljrsnl megkrdjelezhet (Illys, 2003, 96.o).

141

Kln gondot jelent az olvass-rstechnikai prbk alkalmazsa. Mg a BNO kziknyv


egyrtelmen diagnosztikus felttelknt jelli meg a sztenderdizlt olvassteszt alkalmazst,
addig a hazai gygypedaggiai pszichodiagnosztikai gyakorlatban ez nem ll rendelkezsre.
Nem kisebbtve Meixner Ildik ttr munkjt, szksges megllaptani, hogy az ltala
sszelltott olvasstechnikai prba nem sztenderdizlt. Br a korbban 2. osztlyosok rszre
ksztett, Pipitr nven ismertt vlt prbjt nagy ltszm mintn mrtk, s ennek alapjn
hatrrtkeket jelltek ki, a prbt idkzben a 34. osztlyosok rszre javasoltk hasznlni,
s ez a korbban kzztett tlagrtkek megbzhatsgt ellehetetlentette (Juhsz szerk., 1999).
A klnbz vizsglati anyagok sszegyjtsvel, kirtkelsvel s az eredmnymutatk rt
sszeillesztsvel kszl el a komplex diagnzis. A diagnosztikus folyamat szles alapokrl
indul ptkezs, az ers alapok tartjk s erstik a diagnzist. ppen ezrt az alapozsban
nem mondhatunk le msok megllaptsairl. Szmtalan tvedsre ad alkalmat, ha a tanul
problmjt kzegbl kiszaktva, a megismersre rvid idt sznva, nhny gyors vizsglat
alapjn akarnnk diagnzist alkotni. Az adatgyjtsnek idbeli s trbeli dimenzii vannak. A
gyermek pedaggusa s fejlesztpedaggusa, a szlk, a terepen mkd pedaggiai szakszolglat s vgl a diagnosztikus centrum mrsi adatai egymst erstve legyenek bziselemei a
diagnzisnak.
Az id rvidsge miatt nem kellen rszletes vizsglat vagy a diagnosztikban jratlan
szakember nem kellen megllaptott vizsglati stratgija szmos diagnosztikus tveds forrsa
lehet. Mg nagyobb a mulaszts akkor, ha az els mrst nem kveti kontrollvizsglat, hanem
a diagnosztikus dobozba behelyezett, egybknt pedig elltatlan tanul veken t vonszolja
magval problmit, olyan terheket elviselve, amelyek kivdhetk lettek volna. Egy gyermek
tanulmnyi sorsa sokkal hbb tkre a kzoktats mkdkpessgnek, mint a leggondosabban tervezett kutats. Az egyni sors alakulsrt felelsek mindazok, akiknek mdjukban
ll az lettban korrekcikat vgrehajtani.

6.4 ELLTSI MODELLEK S GYAKORLATOK


Az elzekben bemutatott slyossg szerinti osztlyozst az ersten, ha brmely problmaszinthez hozz tudnnk rendelni a relevns beavatkozsi programot. Ennek az ignynek
csak rszben tudunk megfelelni. Ktsgtelenl elrhat a szksges ellts helyszne, az ellts
trgyi s szemlyi felttele, az ellts idtartama s gyakorisga, a tanulsi kedvezmnyek kre,
s mindezek jl ellenrizhetek is, de kevsb markns a relevns terpis program
meghatrozsa, s alig mrhet az ellts tartalma. Ez mindaddig nem is fog lnyegesen vltozni,
mg kzoktatsunkban nem trnk t a programfinanszrozsra, mg nem vezetjk be s
rvnyestjk a szakmai ellenrzst s hatkonysgmrst.

6.4.1 Az olvass-rsnehzsggel kzdk elltsi ignyei


Az olvass-rsnehzsg, -gyengesg megllaptsra tbbnyire azrt kerl sor, mert a tanul
tbb tanulmnyi terleten is eredmnytelen. A kialakult llapot szksgess teszi, hogy a
tanulk fejlesztse intenzv s rendszeres legyen, amire biztostkot nyjt az, hogy a tanulsi
nehzsg megllaptsval a gyermek klnleges gondozs ignybevtelre jogosult. Esetkben a klnleges gondozst jelent szemlyi s pedaggiai felttelek msok, mint a sajtos
nevelsi ignyek elltsban. Az olvass-rsnehzsg ok arra, hogy az rintettek differencilt
bnsmdban s felzrkztat foglalkozsban rszesljenek.

142

A klnleges gondozst jelent rehabilitcis elltst a nevelsi tancsad s a gyermek


intzmnye sszer munkamegosztsban szervezi meg. A tanulsi nehzsg kezelse nem
ignyel gygypedaggiai vgzettsget, de a fejlesztst vgz pedaggusnak tbbletismeretekkel, esetleg tbbletvgzettsggel kell rendelkeznie. A nevelsi tancsad szakvlemnyben
javasolt rehabilitatv egyni vagy csoportos foglalkozsok tartsra elssorban a differencilpedaggiai, fejlesztpedaggiai, nyelv- s beszdfejleszti ismereteket nyjt szakirny
kpzsek ksztenek fel. Az olvass-rsnehzsg olyan sok tanult rint, hogy kzoktatsi
elltsuk tfogan nincs megoldva. Elfordulsuk arnyt a klnbz szerzk klnbz
nagysgnak tlik, valsznen 1015% kztt mozog. Az ignylk tmegessge miatt kzlk
sokan a diagnzist kveten sem rszeslnek kln fejlesztsben, vagy ha igen, akkor az
tartalmban szinte megegyezik a hagyomnyos korrepetlssal. Szerencsre ma mr egyre
kevsb helyezik t ket kln osztlyokba, amelyekben az eltr okok miatt besorolt tanulk
szocilis tanulsukban egyms mintiv vlnak.
A tanul szmra elnyt azoknak a pedaggiai kedvezmnyeknek az ignybevtele jelenthet,
amelyek tartalmukban s kiterjedtsgkben megegyezek a sajtos nevelsi ignyek rszre
megllaptott kedvezmnyekkel. Illuzrikus azonban azt remlni, hogy szakszer ellts
hinyban csak a kedvezmnyek ltal brmilyen fejlds megvalsulna. A megklnbztetettsg inkbb stigmatizl, mint vdelmet nyjt, klnsen akkor, ha a pedaggusok nem
is kellen felkszltek vagy felksztettek a helyzet kezelsre.
Rehabilitcijuk rszben az elmaradt tanulsi folyamatok ptlst, rszben szemlyisgk
konszolidlst tartalmazza. Soha nem elegend, ha kizrlag a tantrgyi elmenetelket
segtjk el. Nagyon fontos nyelv- s beszdfejlesztsk, a szocilis szereptanuls a szoksok,
normk kialaktsa is. Mindezeknek keretet nyjthat a jtk s a kreatv tevkenykeds.

6.4.2 A klnbz olvass-rszavarral kzdk elltsi ignyei


Egyre nvekv szmuk a kzoktats nagy kihvsa. Sajtos nevelsi ignyknt elltsi jogostvnyaik meghatrozottak. Ezek az ignyeik szerinti pedaggiai kedvezmnyek, differencilt
bnsmd a tanrkon, egyni vagy csoportos formban nyjtott gygypedaggiai rehabilitci. A kzoktats minden szegmense azonban mg nem felkszlt minderre. Klnsen nagy
klnbsg mutatkozik rgik kztt vagy a vros s a kistelepls elltsi rendszere kztt.
Ennek oka lehet a szakrti s rehabilitcis bizottsgok diagnosztikus gyakorlatban meglv
klnbsg is, ami pl. a javaslatok tartalmban, az intzmny rszre szksges informcik
tovbbtsban, a kontrollvizsglatok rendjnek betartsban nyilvnul meg.
Tapasztalataink szerint van sszefggs a pedaggiai krnyezet attitdje, tudsa s a klnleges
gondozsra jogosultak krbe soroltak ltszma kztt is. A gondoskod, befogad krnyezetbl nagyobb szmban rkeznek vizsglati krelmek, s ennek megfelelen tbb tanulnl
trtnik meg az llapot rgztse. Elutast pedaggiai krnyezetben mg a valban slyos
zavarral kzd tanulknl sem trtnik vizsglat, s tanulmnyaikat rideg integrciban folytatjk. A pszichs fejlds zavarval kzdk integrlt tanuli az intzmnynek, de az integrci
megvalstsa nem jr egytt tanuli mobilitssal. Jelenltk nem gyorstja fel azt a folyamatot,
amelynek rvn inkluzvv kpes vlni egy kzoktatsi intzmny. ppen ellenkezleg azt az
illzit keltik, mintha minimlis szakmai invesztcival is elgsges felttelek alakthatk ki.
Az integrlt ellts hangslyozsnak elsdleges clja, hogy az integrcihoz, vagyis a gyermek
elltshoz megfelel szemlyi s trgyi feltteleket biztostsanak. A tanul gygypedaggiai
rehabilitcis foglalkoztatsrl a kzoktatsi intzmny gondoskodik, vagy azt megyei segtsggel, utaztanr bevonsval szervezi meg. A pszichs fejlds zavarval kzd gyermek
egyni fejlesztsi terv alapjn foly rehabilitcijt gygypedaggus vgezheti. Amennyiben a
tanulnl nem ll fenn javtatlan artikulcis hiba, vagy nem igazolt a nyelvhasznlat slyos

143

elgtelensge, nincs szksge logopdiai elltsra. Ezekben az esetekben a rehabilitcit ms


gygypedaggiai vgzettsg szakember is vgezheti, pl. tanulsban akadlyozottak pedaggija szakos tanr, pszichopedaggus, illetve ugyanezen szakokon vgzett terapeuta.
A tanul rehabilitatv elltsnak tartalma komplex kpessgfejleszts, szksg esetn olvassrsreedukci. A rehabilitci sorn nem trtnik tananyagtants mg akkor sem, ha a
tanult a tanrk idejben fejlesztik. A tanrk idejben val klnfoglalkozs nem helyes,
ppen ezrt csak kezdetben s tmenetileg lehetsges a tanult ebben az idsvban foglalkoztatni, a rehabilitcinak a tanrk befejeztvel kell alkalmat keresni. Az llapot slyossgtl
vagy a rehabilitcis alkalmak intenzitstl fggen gyakran van arra igny, hogy fejlesztpedaggust is bevonjanak a rehabilitatv munkba, pl. tantrgyi ptls vagy a tanrai differencils cljbl.
A pedaggiai kedvezmnyeket a szakrti vlemny ismeretben s a pedaggusok javaslata
alapjn az intzmny igazgatja jelli ki. Figyelembe kell vennie, hogy milyen jvt terveznek
a szlk gyermekknek. Minl erteljesebben trekszenek a gyermek tovbbtanulsra,
felsoktatsban val rszvtelre, annl vatosabban kell a mentessgek hatrt kijellni. A
klnbz tantrgyak kvetelmnyeit, az rtkels s szmonkrs mdjt az irnyelvek
tartalmazzk (2/2005. (III.1.) OM rendelet).

6.4.3 A slyos olvass-rszavarral kzdk elltsi ignyei a


beszdfogyatkosok intzmnyeiben
A beszdfogyatkos gyermekek/tanulk rszre kijellt gygypedaggiai nevelsi-oktatsi
intzmnyek: a beszdjavt ltalnos iskola s dikotthon, a beszdjavt vodai csoport, a
beszdjavt osztly az alap- s kzpfok oktatsban. Ezekbe a kzoktatsi intzmnyekbe a
gyermekek/tanulk a Beszdvizsgl Orszgos Szakrti, Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai Szolgltat Kzpont szakrti javaslata alapjn nyernek felvtelt. Kialakult gyakorlata
van annak, hogy ha a megyei Tanulsi Kpessget Vizsgl Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg
foglalkoztat specilis diagnosztikai tudssal br logopdust, akkor szintn megllapthatja a
beszdfogyatkossgot. Van arra is lehetsg, hogy a megyei szakrti s rehabilitcis
bizottsg szakrti vlemnyt megkldje az orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsgnak,
ahol a dokumentumok alapjn a beszdfogyatkossgra vonatkoz megllaptst megerstik,
vagy a gyermeknl/tanulnl tovbbi vizsglatot tartanak szksgesnek. A beszdfogyatkossg
megllaptsval a gyermek/tanul klnleges gondozsra, rehabilitcis cl foglalkoztatsra,
tanulst segt kedvezmnyekre vlik jogosultt [1999. vi LVIII. Trvny a kzoktatsrl 30.
(1)-(9); tovbbiakban Ktv.]. A fogyatkos gyermeket/tanult fogad kzoktatsi intzmny a
klnleges gondozs megszervezshez s mkdtetshez emelt normatv tmogatst ignyelhet.
A beszdfogyatkos gyermekek logopdiai gondozsnak dnt szakasza a korai fejleszts,
amely kezddhet a gygypedaggiai tancsads, a korai fejleszts s gondozs pedaggiai
szakszolglatban vagy a logopdiai elltsban. A slyos beszdfogyatkossgok (pl. akadlyozott beszdfejlds, rinollia) megkvnjk, hogy a gyermek logopdiai kezelse mr hromves kort megelzen megkezddjn. Ha szksges, a korai ambulns ellts folytatsaknt a
gyermekek a beszdjavt vodban, vodai csoportban nyernek elhelyezst. A beszdjavt
voda s logopdiai vodai csoport beszdfogyatkos gyermekek elltsra szervezett gygypedaggiai intzmny. A gyermek felvtelhez szksges a beszdfogyatkossg megllaptsa.
A beszdjavt voda szervezdhet nll intzmnyknt, gyakoribb azonban, hogy integrlt
csoportja a tbbsgi vodnak. Ilyen esetben a beszdfogyatkos s az p beszd gyermekek
egyazon intzmnyi kzssg tagjai, s gy a beszdfejldsben remlhet a j beszdplda

144

pozitv hatsa. Klnleges megolds, hogy az integrl voda minden csoportjba 2-3 beszdfogyatkos gyermeket vesznek fel, akik sszessgkben nll logopdiai csoportot alkotnak,
de idejk nagy rszt jl kommunikl trsaik kztt tltik. A logopdiai ellts ez esetben is
biztostva van. A specilis feladatot ellt beszdjavt voda vagy vodai csoport kln fejleszt program alapjn dolgozik. A program elksztse sorn a szerzk figyelembe vettk az vodai nevels orszgos alapprogramjt, valamint a fogyatkos gyermekek vodai nevelsnek
irnyelveit (Beszdjavt vodai Fejleszt Program 1997).
A slyosan beszdfogyatkos tanulk kijellt kzoktatsi intzmnye a beszdjavt ltalnos
iskola s dikotthon vagy a beszdjavt osztly. A beszdjavt iskola nem felttlenl rendelkezik dikotthonnal, esetleg a szlk sem kvnjk ezt az elltsi formt ignybe venni. Ms
esetekben azonban a tanul llapotnak slyossga mellett a beszdjavt ltalnos iskola
vlasztsnak oka ppen a dikotthoni elhelyezs lehetsge. A tanul lakhelyn vagy annak
krzetben ugyanis nincs biztostva s mg utaztanr ignybevtelvel sem szervezhet meg
a rendszeres logopdiai ellts.
A kevs szm beszdjavt iskola egymstl eltrhet abban, hogy az alapfok oktats mely
szakaszaiban fogadja a beszdfogyatkos gyermekeket. Egysgesen rvnyesl szakmai cljuk
azonban, hogy a tanul minl rvidebb id elteltvel visszatrhessen a nem fogyatkosok
szmra ltrehozott kzoktatsi intzmnybe.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a kzpfok oktatsban is szksg s igny van olyan osztlyok,
csoportok szervezsre, amelyek megfelel feltteleket nyjtanak a beszdfogyatkosok
szmra (V. Kovcs, Fehrn, 2002). Elssorban az olvass- s rsteljestmnyek slyos srltsge indokolja tovbbra is a rendszeres logopdiai elltst, specilis foglalkozsok szervezst
s tanulst segt mentessgek biztostst.
Az p rtelm beszdfogyatkos gyermekek/tanulk nevelsnek s oktatsnak pedaggusai
vodapedaggusok, tantk, tanrok. Tbbsgk szmos olyan akkreditlt tanfolyami tovbbkpzsben, szakirny kpzsben vett rszt, ahol ismereteket szerzett a beszdfogyatkos
gyermekek/tanulk szksgleteirl s hatkony segtsk mdszertanrl. A tanulk pedaggiai rehabilitcijt a logopdusok vgzik, sok esetben kzremkdve az egszsggyi rehabilitciban is.
A beszdjavt csoport/osztly olyan kzoktatsi intzmnyben szervezhet meg, amelyik
rendelkezik a fogyatkosok nevelshez-oktatshoz szksges szemlyi s infrastrukturlis
felttelekkel. Az intzmny alapt okiratban s pedaggiai programjban megfogalmazza s
fenntartjval is elfogadtatja, hogy fogyatkosokat befogad, gygypedaggiai nevels-oktatsban rszt vev intzmnyknt kvn tovbb mkdni. A beszdfogyatkos gyermekek/tanulk
rszre szervezett osztlyokban a pedaggiai rehabilitci szakembere a logopdiai
tanr/terapeuta. A logopdus a neveltestlet tagja, munkjt az vodai/iskolai nevelssel s
oktatssal sszhangban vgzi. A pedaggiai rehabilitci ajnlott tevkenysgformi: a logopdiai egyni s csoportos terpia, a kommunikcis trningek, bbterpia s drmaterpis
foglalkozsok (Kerettanterv 2000). A logopdus feladata javaslatot tenni a gyermek egszsggyi rehabilitcijnak szksgessgre, az gynevezett makro beavatkozs megszervezsre.
Ez jelentheti klnfle kiegszt vizsglatok elvgzst (pl. fonitriai, gyermekneurolgiai,
pszicholgiai) vagy olyan terpikat, melyek nem tartoznak a logopdus kompetencijba, pl.
gygyszs, pszichoterpia. A logopdiai osztlyt is mkdtet kzoktatsi intzmnynek meg
kell teremtenie a logopdiai elltshoz szksges feltteleket, pl. rugalmas rarend, logopdiai
kezelhelyisg, megfelel berendezs, logopdiai eszkzk biztostsa s rendszeres gyaraptsa stb.
Amennyiben a beszdfogyatkos gyermek/tanul lakhelyn a felsorolt gygypedaggiai
nevelsi-oktatsi intzmnyek nem mkdnek, vagy a szl nem ezeket a kzoktatsi intzmnyeket vlasztja, a gyermek/tanul nevelse-oktatsa a tbbi tanulval egytt a tbbsgi
vodban, iskolban is trtnhet. A beszdfogyatkos tanult befogad gygypedaggiai nevelsben-oktatsban rszt vev nevelsi-oktatsi intzmnynek gondoskodnia kell azokrl a

145

szemlyi s trgyi felttelekrl, amelyek a fogyatkos tanul klnleges gondozshoz szksgesek. A beszdfogyatkos tanult nevel-oktat intzmny igazgatjnak joga, hogy a
szakrti vlemny alapjn a kzoktatsrl szl trvnyben felsoroltak szerint tanulst segt
mentessgeket s kedvezmnyeket biztostson a tanul szmra [Ktv. 30. (9)].
A tbbi gyermekkel egytt tanul, integrlt beszdfogyatkos logopdiai elltsa tbb mdon
is megoldhat. Ha a teleplsen mkdik logopdiai szakszolglat vagy logopdus, akkor a
beszdfogyatkos tanul pedaggiai rehabilitcijban rszt vesznek. A logopdiai ellts
megszervezse megyei nkormnyzati feladat [Ktv. 86. (3)], a kialakult gyakorlat szerint a
feladatelltst azonban tadhatja a helyi nkormnyzatnak. Ha a helyi nkormnyzat nem tudja
megszervezni a szolgltatst, a beszdfogyatkos gyermek/tanul logopdiai elltsa ismt
megyei nkormnyzati feladatt vlik, melynek megoldsra mkdik az utaztanri szolglat
[Ktv. 88. (1), tovbb 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 14. (4)]. A kzoktatssal sszefgg
krzeti jelleg szolgltatsokat gy kell megszervezni, hogy minden gyermeknek, tanulnak
lehetsge legyen az ingyenes elltsban rszeslni (Ktv. (89. ).

IRODALOM
1993. vi LXXIX. trvny a kzoktatsrl.
Az oktatsi miniszter 19/2004. (VI.14.)OM rendelete a kpzsi ktelezettsgrl s a pedaggiai
szakszolglatokrl szl 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet mdostsrl.
2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajtos nevelsi igny gyermekek, tanulk vodai nevelsnek, iskolai
oktatsnak irnyelveirl
BNO-10 (1994): A mentlis s viselkedszavarok osztlyozsa. WHO-MPT. Budapest
CSNYI Y. (2005): Integrci inklzi. Nemzetkzi s hazai krkp. Kzirat, NFT HEFOP 2.1.1.
B.program. Budapest.
DSM IV.(1997) zsebknyv. Animula. Budapest.
GEREBEN F-n (2001): Rszkpessgzavarok. In: Mesterhzi Zs. (szerk.) Gygypedaggiai lexikon. ELTE
GYFK. Budapest
HIDVGI M. (2001): A ms fogyatkos gyermekek, tanulk nevelsre-oktatsra vonatkoz intzmnyi
tapasztalatok, vlemnyek s javaslatok feltrkpezse. In: ILLYS S., TORDA . (szerk.): A ms
fogyatkossg kategria alkalmazsa a kzoktats szablyozsban s gyakorlatban. Budapest. Kzirat.
p. 135-145.
ILLYS S. (1983): Az rsvizsglat. In: Lnyin Engelmayer . (szerk.): Az thelyezsi vizsglat I.
Tanknykiad, Budapest. p. 87-109.
ILLYS S. (2003): Tudomny a gygypedaggiban tegnap s ma. Gygypedaggiai Szemle, Klnszm.
p. 92-98.
JUHSZ . (1999, szerk.): Logopdiai vizsglatok kziknyve. j Mzsa Kiad, Budapest.
KELEMEN E. (2003): A PISA-vizsglat eredmnyeinek kzoktatspolitikai konzekvencii. In: j pedaggiai
Szemle 4.sz.
MEIXNER I. (1993): A dyslexia prevenci, reedukci mdszere. BGGYTF, Budapest.
NAGY J., JZSA K., VIDKOVICH T., FAZEKASN FENYVESI M (2004b): Az elemi alapkszsgek fejldse 4-8 ves
letkorban. Mozaik Kiad, Szeged.
NAGY J., JZSA K., VIDKOVICH T., FAZEKASN FENYVESI M. (2004a): DIFER Programcsomag: Diagnosztikus
fejldsvizsgl s kritriumorientlt fejleszt rendszer 48 vesek szmra. Mozaik Kiad, Szeged.
NAGYN Rz I. (1991): A szakrti bizottsgok vlemnye a ms fogyatkos kategria hasznlhatsgrl
s a kategria jvbeni alkalmazsrl In: ILLYS S., TORDA . (szerk.): A ms fogyatkossg kategria
alkalmazsa a kzoktats szablyozsban s gyakorlatban. Kzirat. Budapest. p. 26-48.

146

REGS K. (2005): A pedaggusok gygypedaggiai kultrja. ELTE BGGYFK Szakvizsgra felkszt


szakirny tovbbkpzs zrdolgozat. 58.
TORDA . (2000a): A ms fogyatkos tanulk helyzetrl s elltsukrl a trsgi, krzeti kzoktatsi
megllapods keretben. In: TORDA . (szerk.): Szakrti javaslatok a nevelsi, tancsads, a logopdiai
szolgltats s a ms fogyatkos gyermekek, tanulk elltsnak fejlesztsre Pest megyben. Pest megyei
nkormnyzat Mveldsi Iroda, Budapest. p. 85-103.
TORDA . (2000b): Beszdhibs gyermekek az vodban s az iskolban. In: ILLYS S. (szerk.):
Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest, p. 575-600.
TORDA . (2000c): Az emberalak brzolsnak sajtossgai diszlexis gyermekeknl. Psychiatria
Hungarica 15. 4. sz. p. 416-421.
TORDA . (2001a): Tankteles ms fogyatkosok elltsa. Fejleszt Pedaggia, 12.6. sz. p. 106-114.
TORDA . (2001b): A szakrti bizottsgok ltal a ms fogyatkossg meghatrozsakor hasznlt BNO
kdok tartalma. In: ILLYS S. s TORDA . (szerk.): A ms fogyatkossg kategria alkalmazsa a
kzoktats szablyozsban s gyakorlatban. Kzirat. Budapest. p. 50-61.
TORDA . (2002): A ms fogyatkosok csoportjba sorolhat gyermekek, tanulk diagnosztizlsnak
dilemmi. Gygypedaggiai Szemle, 30. 2.sz. p. 113- 117.
TORDA . (2004): Diszlexia diszgrfia. In: SALN LENGYEL M. (szerk.:) Logopdia. SuliNova, Budapest. p.
99-105.
TORDA ., SALN LENGYEL M. (2004): A logopdiai munkrl. In: SALN LENGYEL M. (szerk.:) Logopdia.
SuliNova, Budapest. p. 25-35.
V. KOVCS E., FEHRN KOVCS Zs. (2002): Kzpiskols diszlexisok olvassi teljestmnye.
Gygypedaggiai Szemle, Klnszm. p. 113-124.
VIDKOVICH Tibor (1990): Diagnosztikus pedaggiai rtkels. Akadmiai Kiad, Budapest.

147

7.

Matematika
Erssgek nehzsgek, zavarok
feltrsa s a fejleszts
KPATAKIN MSZROS MRIA, DKNY JUDIT

7.1. MATEMATIKAI GONDOLKODS TANULS TUDS


KPATAKIN MSZROS MRIA
7.1.1 Kiindulsi ttel
A matematika kulturlis rksg, gondolkodsi md, alkot tevkenysg. Megjelenti a mintkban s struktrkban tapasztalhat rendet, eszttikumot, maga is tudomny s az egyb
tudomnyok segtje, a gondolkods rmnek forrsa, az iskolai tantervek segtje.
Klns fontossgt az adja, hogy a mindennapi let s a szakmk eszkze. Annak rdekben,
hogy valban a mindennapi let sorn alkalmazhat tudst adjon, figyelembe kell venni, hogy:
a) Az iskolai matematika tants akkor ri el a cljt, ha a tanrkon a matematika nem csak
ksz, merev ismeretanyag, hanem sajtos emberi megismer tevkenysg, szellemi
magatarts. Ezrt plsnek elveiben val tjkozottsg nem mennyisgi, hanem a tanuli
tempnak megfelel minsgi tevkenysget tesz lehetv.
b) Fejlesztsi feladatainak szerkezete szolglja a tjkozdst, a megismerst, az ismeretek
alkalmazst. Alkati, rzelmi, nfejlesztsi kpessgek s az egyttlssel kapcsolatos
rtkek fejlesztsre ad lehetsget.
c) A matematikai gondolkods terleteinek felhasznlsval emelhet a gondolkods ltalnos
kultrja. Ez pedig formlja, gazdagtja az egsz szemlyisget.
Fentiekbl kvetkezik, hogy mivel cl s fejlesztsi eszkz egyszerre, a tants s fejleszts
sorn a teljes egszknt val kezelse biztostja a folyamat eredmnyessgt.

148

7.1.2 Amit a matematika tant, s amit a tanulval megismertet


A fogalmi gondolkods alapozsa, melynek sorn megtrtnik az

elemek sztvlogatsnak megismerse


a logikai nem fogalmnak kimunklsa
a rendezs, amely alapja a szmfogalom kialakulsnak, elkszt, illetve eszkz szerepe van
lltsok megfogalmazsa, dnts
nyitott mondat lezrsa, igazz ttele (egyenletek, modellek lehetnek a szveges feladatokhoz)

Szmtan, algebra, sorozatok, fggvnyek tmjban megvalsul

a termszetes szmok fogalmnak kialaktsa


a mveletfogalom kialaktsa, az alapmveletek kszsg szint elsajtttatsa
a trtszm fogalmnak elksztse
a negatv szm fogalmnak elksztse
szveges feladatok megoldsa (mveletek rtelmezse, alkalmazs, felhasznls a mveletek
elvgzshez)

Geometria, mrs
A geometrinak ismeret elkszt s szemlletforml feladata van, ptve s alapozva a 6-10
ves korban jellemz konstruktv gondolkodsra, a szituatv gondolkodsra s beszdre.
Itt trtnik meg a
konstrulsok (trben s skban) kzben a geometriai tulajdonsgok tapasztaltatsa
transzformcik sorn mozgs, vltozs kzben a teret, skot benpest alakzatok megfigyeltetse
trbeli tjkozdssal kapcsolatos teendk vgrehajtsa
mennyisgek s mrsk
Valsznsg, statisztika

a valsznsgi szemllet fejlesztse, amely hat a tanul realits-rzknek alakulsra


adatgyjts, rendezs, brzols
tblzatok, grafikonok ksztse, olvassa
adatsokasgot jellemz adatok keresse, kpzse

7.1.3 A matematikatanuls bels felttelei


A MATEMATIKAI

GONDOLKODS

Az a szemllet, mely szerint a gyermek nem a kszen kapott tuds passzv befogadja, hanem
sajt tudst aktv cselekvs rvn hozza ltre, s gondolkodsa nem a felntt gondolkodsnak
tkletlen vltozata, hanem minsgileg ms, a tanuli tevkenysgek szerepnek jrartelmezshez vezetett. A tants technikinak megvltoztatst, az eszkzk, szemlltet anyagok,
a tanknyvek nyelvezetnek talaktst eredmnyezte.

149

A gyermek fejldsrl szl pszicholgiai tuds segtsget ad a pedaggusnak ahhoz, hogy a


gyermek megismerse alapjn ptse fel a matematika tantst.
Piaget a gondolkods lnyegt az rtelmi mveletek kialakulsban ltja, amelyek a klvilg
bels lekpezsei. rtelmezsben a gondolkods belsv vlt cselekvs, a tuds pedig
lnyegben az elsajttott cselekvsek (rtelmi mveletek, mveleti struktrk) repertorja. A
cselekvsek szerkezete, a trgyakkal vgzett mveletek belsv vlnak. A gyermek a mveleteket mr nemcsak konkrt trgyakkal, hanem gondolatban azok szimblumaival is kpes
elvgezni.
A fejldsi stdiumok elmlete szerint a gyermek gondolkodsnak fejldse nagyjbl meghatrozott letkorokhoz kthet, minsgileg klnbz szakaszok szintjn halad vgig. Ezek:
(a) az rzkszervi-mozgsos, (b) a mvelet eltti, (c) a konkrt mveletek s (d) a formlis mveletek fzisa.
a) rzkszervi-mozgsos fzis: A cselekvshez kttt tapasztalatok tjn a gyermekek
felfedezik azokat a lnyeges invarins tulajdonsgokat, amelyek lehetv teszik a trgyak
megnevezst s a beszd kialakulst. Hossz ideig a trgyak tulajdonsgnak tartjk
pldul a trgy helyt.
b) A mvelet eltti gondolkods fzis els szintje az 5-6 ves korig tart szakasz. Ekkor
trtnik meg a cselekvsek sszerendezdse. 7 ves kor eltt a gyermek nem kpes egy
idben a helyzet tbb mozzanatt figyelembe venni. A mveletek eltti gondolkodst a
vizulis benyomsok uraljk.
A mvelet eltti gondolkods msodik szintjn a cselekvsek sszerendezdse kpzeti
szinten is megtrtnik. Erre vonatkozan igen sok tapasztalatot szerezhetnk, ha
megfigyeljk a kisiskols gyermekek matematikai feladatmegoldst.
Ha egy hatves gyermeknek pldul gy kell rendeznie a logikai kszlet elemeit, hogy
brmely rkvetkez pontosan egy tulajdonsgban trjen el a megelztl, akkor elszr
tallomra felvesz egy elemet, sszehasonltja a sorban utolsval, majd eldnti, hogy valban
egy tulajdonsgban klnbznek-e. Az eljrs addig folytathat, amg megfelelt tall. Egy
id utn azonban mr nem fogja meg a kivlasztott elemet, hanem kpzeletben hajtja vgre
ezt a mveletet, s csak a jnak tlt elemet helyezi t.
c) A konkrt mveletek fzisnak els szintjn alakul ki a gyermekek sorbarendez
kpessge, s egyszer osztlyozsokat is vgre tudnak hajtani. Ezzel lehetv vlik a
cselevsek megfordthatsga, gy kialakul az els gondolati megfordts, a visszafel
kvetkeztets. Ez az letkor alkalmas a termszetes szm fogalmnak kialaktsra, a
relcik megrtsre, a mveletfogalmak alaktsra. Ez a szint 6-9 ves korig tart.
A konkrt mveletek msodik szintjn a sorbarendezs s a megfordts kialakulsa az oksgi
sszefggs jelents fejldshez vezet. 12 ves korban zrul ez a szakasz.
d) A formlis mveletek szintjn a gyermekek mr jl tudjk kezelni a trgyakat
helyettest fogalmakat s a szimblumokat. Ezrt rdemes pldul 12 ves korban
elkezdeni tantani az egyenleteket.
Fontos szt ejtennk a pszichikus fejlds alapvet alkalmazkodsi trvnyrl, az
asszimilci-akkomodci trvnyrl. Minden jat a meglv ismereteinkhez s
tapasztalatainkhoz hasontunk, teht a rokon vonsokat keressk benne. Ez az asszimilci.
Akkomodcirl akkor beszlnk,
ha mikzben a meglv tapasztalataink szerint
mkdtetjk a dolgokat , felfedezzk eltr voltukat, s ezltal kialakul az j trgyrl val
relis kpzetnk.
A matematika tanulsnak brmely fzisban megfigyelhet, hogy a gyermekek az j ismeretek
szerzsnl elszr a meglv tapasztalatokkal rokon vonsokat keresik meg. Ezrt fordul el,
hogy a trtek sszeadsakor kzs nevezre hozs helyett sszegzik a szmllkat s a

150

nevezket is jllehet az hibs eljrs. Ilyenkor a meglv tapasztalatukhoz, a kznsges


trtek szorzshoz illesztik az j ismeretet egy sajt, hibs mveletet ptenek fel. A
matematikusok ennek a jelensgnek a hamis analgia nevet adtk. A matematikai tartalom
megtlse szempontjbl jogos ez az elnevezs.
Fontos pedaggiai krds az is, hogy mennyire fejleszti az iskolai kpzs a logikus
gondolkodst.
A mai pszicholgiai felfogs szerint a szemlletes (szlelsi s manipulcis) tapasztalatok
nyomn ismereteink smkba szervezdnek. Az egyre bonyolultabb vl smk pedig egyre
elvontabb tulajdonsgokat jelentenek meg. Ennek sorn alakul ki pldul a logikai
szablyrendszerek absztrakcija, melynek pszicholgiai felttelei a fejlds sorn csak 1012
ves korra teremtdnek meg.
A tapasztals alapvet a gondolkods fejldshez, m az egynileg vltoz tapasztalatok
ellenre minden gyermekre ltalnosthat fejldsi llomsok figyelhetk meg, melyek egyegy letszakaszban meghatrozzk a gondolkodsmdot.
J, ha tudjuk, hogy a logikai kategrik s absztrakt fogalmak nem rszei a gyermekek
veleszletett kpessgeinek, szervezdsi elveinek, hanem tanultak.

A SZMFOGALOM

FEJLESZTSNEK LPSEI

Az oktats tartalmt s mdszereit a gyermekek kztt meglv kpessg- s


teljestmnyklnbsgekhez kell igaztani.
A szmlls olyan matematizl tevkenyg, melynek sorn vges halmazokat hasonltunk
ssze. Ennek elfelttele az, hogy rendelkezni kell olyan absztrahl kpessggel, amelynek
alapjn megllapthatjuk a kisebb, nagyobb s egyenl mennyisgeket (<, =, >). Ez az
sszehasonlts prkpzs, vagyis egyik halmaznak a msikra trtn klcsnsen egyrtelm
lekpezse.
A matematikai ismeretszerzs forrsai a kvetkezk: a mennyisg (diszkrt, folytonos), a forma,
a mozgs, a tr, a tmegjelensg, a tevkenysg. Pldul a mennyisgbl indulva nyerhetek a
szmfogalom fejlesztsnek szintjei, a diszkrt mennyisgbl alakthat ki a termszetes
szmkr, a folytonos mennyisgbl pedig a trtekkel kapcsolatos ismeretrendszer. A
termszetes szmhoz eljutunk, ha megfigyeljk bizonyos halmazok kzs tulajdonsgait. Ers
absztrakcis kszsg szksges hozz, mert a szmok csak rnyai a valsgnak. Pldul a 3
ujj, 3 krte esetben kzs bennk a bellk absztrahlt szm. (A nagy szmokat nem a
valsgbl absztrahljuk a valsgeredet kis szmok analgijra kpzeljk el ket.)

a) A termszetes szm fogalom kialaktsnak menete:


Viszonyts nlkli fogalmak: nagy, kicsi, hossz, keskeny
sszehasonlts: mennyisgi tulajdonsgok megllaptsa, amelyek viszonyt fejeznek ki.
Lehet szemre, emlkezetbl, becslsknt (pl. hosszabb-rvidebb, szlesebb-keskenyebb)
sszemrs: felttele, hogy trben s idben egytt legyenek a mennyisgek. Itt alakul ki
az ugyanannyi, ugyanakkora fogalma.
Mrs: valamilyen egysghez viszonytva megllaptjuk a mennyisg mrszmt. (A
mennyisg nem egyenl a darabszmmal!)
b) A fogalomalakts ajnlott lpsei halmazok szmossgval:
tulajdonsgok (szn, forma, nagysg) szerint halmazok kpzse,

151

a halmazok sszehasonltsa, azonossgok s klnbsgek megllaptsa,


hozzrendelssel klnbz halmazok elemeinek prostsa egy msik halmaz elemeihez, a
megfeleltetsek gyakorlsa,
llandsg (invariancia) felismerse, a halmazelemek tri elrendezsnek vltoztatsa,
a menniysgllandsg gyakorlsa,
osztlyozs: azonos elemszm halmazok kialaktsa klnbz trgyakkal, a megfelel
szmjegyek hozzrendelse,
sorozatkpzsek: klnbz elemszmok s halmazok sorba rendezse, nvekv s
cskken sorok alkotsa.
A feladatokhoz gazdag tanuli eszkztrra van szksg. Az optimlis tanulsszervezs a
matematika tantsban jelentsen cskkentheti a hibkat ehhez szksg van a gyermek
tudsnak, kpessgeinek s a hibk individulis okainak a pontos feltrkpezsre.

7.1.4 A pedaggiai mrs s a matematika


TANULS TUDS MEGRTS (HA BAJ VAN A MATEMATIKVAL MIRT?)
A matematikban a tanulstudsmegrts kztt nincs lineris sszefggs. Ezrt a
gyermekek gyakran bemagolt kifejezseket, mondatsorokat raktroznak el, s krdsre
elmondjk. Ez az egyik oka annak, hogy jelents rszknek a matematika tantrgy
kvetelmnyeit a legnehezebb teljesteni.
A gyermekek matematikai eredmnyei nem mindig azrt gyengk, mert diszkalkulia jelenltrl
van sz, hanem addnak olyan tnyezk, amelyek a matematika tanulst neheztik. A
matematika kpessgvel mg a teljesen p gyermekek is klnbz szinten rendelkeznek. A
klnbsg okai az egyb kpessgek fejlettsgben, rdekldsbeli s tapasztalatbeli
eltrsekben keresendk.
A matematika tanulst neheztheti pldul a tri orientcis problmk miatt a tri irnyok
bizonytalan rzkelse, a test krli koordinlatlan manipulci, a sk tlthatatlansga, a
ltsi szlels problmi, a bels beszd kialakulatlansga, az emlkezet, a figyelem problmi.
S mivel ezek mind dnten befolysolhatjk a tanulst, okozhatjk matematikban jelentkez
problmkat is.

PEDAGGIAI

MRS

Annak rdekben, hogy a lemarad tanul felzrkztatsa clorientlt s eredmnyes legyen,


a differencilt felzrkztats megkezdse s az egyni tanulsi terv kialaktsa eltt
vgrehajtand feladatok a kvetkezk:
a) A meglv (tuds, ismeret, kompetencia) diagnosztikus feltrsa, rtkels
b) A clok, a sikerkritriumok, az elvrsok pontos megfogalmazsa
c) A fejlesztend terletek kijellse
d) A tanulsnak az egyni tanuli ignyekhez igaztsa, visszajelzsek
e) Hozzsegts az tfog sszefggsek megltshoz
f) Visszacsatols mrs, tovbblps

152

A mrs sorn keletkez megllaptsok az egyni fejleszts (differencilt egyni tanulsi terv)
lpsei is, felismerve, s alkalmazva, hogy (a) a tanulnak-gyermeknek van elzetes ismerete,
s (b) a tudst a tanul maga pti fel
A fejleszts fontos alapelve, hogy minden esetben meg kell teremteni a tanul szmra a
tapasztalatszerzsi lehetsget. Ha megmondjuk a helyes megoldst, az elinduls irnyt a
tapasztalatszerzs helyett, akkor nem a fogalom, hanem egy-kt konkrt krdsre trtn
vlaszads technikja alakul ki benne.

7.1.5 A fejleszts eszkzei segti


Pedaggia
Matematika metodika (mdszertan s a tanulsi folyamat egyniestse), didaktika
Pszicholgia

A TANANYAGHOZ

ILLESZTHET DIDAKTIKAI S METODIKAI RENDSZEREK

1. A feltr munka a pedaggia


A pedaggusnak addig kell keresglnie, amg megtallja a tanul egyni sajtossgaihoz
leginkbb illeszked mdszert, eljrst, krnyezeti felttelt, motivcit, tanulsi stratgit
mindezt szoros egyttmkdsben a tanulval. A pedaggus nemcsak s nem elssorban az
elzetes tudst mri fel, hanem a tanulsi felkszltsg szles skljt. A tanulsra val
felkszltsg s annak egyes sszetevi az ltalnos s specilis kognitv kpessgek, a
szemlyisgvonsok, motivcis jellemzk, a kognitv stlusok. A pedaggusnak tudnia kell,
milyen a tanul figyelme, emlkezete, rzelmi-akarati lete, milyenek a tanulssal kapcsolatos
attitdjei. Mennyire kpes ltalnostsokra, absztrakcira, hogyan ismer fel elemeket,
kapcsolatokat, tud-e tallni rendez elveket. Mivel ezek jelents mrtkben meghatrozzk,
hogy egy adott tantsi eljrsbl mit, mennyit s hogyan hasznost, ezrt elengedhetetlenl
fontos a feltr munka s az annak megfelelen megszervezett oktats.
2. A stratgia
A mastery learning olyan stratgia, amely nagyon pozitvan befolysolhatja a tanulst,
alkalmazsa sokfle munkaformt ignyel. Lnyege abban rejlik, hogy kitzzk, milyen
kszsgeket szeretnnk elsajtttatni, s rtkelsi eljrst terveznk, mellyel meg tudjuk
llaptani, hogy az adott tantsi egysg utn rendelkeznek-e a tanulk a szban forg
kszsgekkel. Ha igen, akkor j kszsgek vagy kszsgcsoportok tanulsba kezdhetnek bele.
Ha nem, akkor nem megynk tovbb. A tanulkat nem szabad abba a helyzetbe hozni,
amikor olyankor kell j dolgot elsajttaniuk, amikor mg a szksges elzetes tudssal sem
rendelkeznek
Ha nem sikerlt az elsajtts, akkor kiegszt fejlesztst alkalmazunk, majd jra rtkelnk. A
kiegszt fejleszts nem jelent felttlenl mg egy tan-, vagy korrepetlsi rt. Lehet
egynileg tervezett, egynre szabott hzi feladat, kooperatv segtsg az adott tanrn, vagy
egyni fejleszt feladatok megoldsa.

153

A GONDOLKODS

SZINTJEI, A TANRI KRDSEK,

S A TANULI KVETELMNYEK
a) A tanri krds szerepe
A tanulsi folyamat egyniestsnek eredmnyessge rdekben fontos a kvetelmnyek
(tantervi kvetelmnyek) s a gondolkods szintjeinek tgondolsa s sszehangolsa a tanri
krdsekkel. A krdsekkel kapcsolatos elvrs az, hogy mozdtsa el a tanulk gondolkodsi
kszsgt. Nagyon fontos, hogy a krds feltevsekor a tanr trelmes legyen: adjon idt a
gondolkodsra. A csend, ami az elhangzott krdst kveti, egyltaln nem zavar. A krds
utni csend rtkes, a legaktvabb tanuli tevkenysgre, a gondolkodsra ad lehetsget.
Kezeljk differenciltan a vlaszokat. A pedaggus csak vgs esetben vlaszoljon.
Az elaprzott, csak a memrit mozgst krdsek kizrlagos alkalmazsa nem vezet
eredmnyre. A feltett krdsek mindssze egytde szokta meghaladni a felidzs szintjt.
A pedaggusnak tudnia kell, hogy krdseivel melyik szintjt segti a tanul gondolkodsnak,
milyen gondolkodsi mveleteket vr el tle.
Az alacsonyabb szint gondolkodsi mveletrl akkor beszlnk, ha a tanul a
megfigyelsmegrtsrgztett ismeret birtokban van. Ilyenkor tesszk fel vagy teszik fel
egymsnak a tanulk az albbi krdseket:
Megfigyels esetben: Milyen pldk vannak mg.?
Megrtsnl. Hogy rtjk azt, hogy? Magyarzd meg?
Ismeret megszerzsekor: Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan.?
A magasabb szint gondolkodsi mveleteket vgznk akkor, amikor az rtkelsre-szintzisreanalzisre kpes a tantvnyunk. Ilyenkor tesszk fel az albbi krdseket:
rtkelskor:
Vlemnyed szerint melyek azok a kritriumok, amelyekkel
rtkelhet..?
Szintzisnl: Hogyan sszegezhetjk.fejleszthetjk tovbb, tervezhetjk, vagy oldhatjuk
meg.?
Analzis esetben: Mi bizonytja, hogy.alkotelemei s tulajdonsgai?

b) A gondolkods szintjei, a tanri krdsek s a kvetelmnyek


Ismeretrl beszlnk, ha a tanul kpes tnyeket, fogalmakat, mdszereket, szablyokat
felismerni vagy felidzni.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Ki, mi, mikor, hol, hogyan, mennyi, milyen,
melyik?
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Nevezze meg, Sorolja fel, Hatrozza
meg , Vlassza ki, Jellje meg.
Megrtsrl van sz, amikor a tanul megrti, amit kzltek vele, fel tudja hasznlni a kzls
tartalmt anlkl, hogy msfajta tartalommal hozn kapcsolatba.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mi az alaptlete?, Milyennek kpzeli..?, Mit gondol..?,
Hogyan foglaln ssze..? Mirt gondolja gy..?
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Kpzelje el, Mondjon pldt,
Klnbztesse meg, Magyarzza el, Egsztse ki. Rajzolja le

154

Alkalmazs szintjn a tanul kpes az elmleti ismereteket, szablyokat, elveket, mdszereket


konkrt s sajtos esetekben hasznlni.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Hogyan pldzza..?, Hogyan ll kapcsolatban..?
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Hasznlja fel, Vltoztassa meg,
Szmtsa ki ., Demonstrlja, Mdostsa, Tallja meg
Magasabb rend mveletek kzl az elemzs (analzis) szintjn a tanul kpes az adott
tartalmat sszetevire, elemire, rszeire bontani.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mik a rszei vagy tulajdonsgai..?, Hogyan
csoportostan???, Miben hasonlt, miben klnbzik?, Mik az okai, indtkai..??, Mivel
tudn bizonytani?
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Ossza fel.., Vzolja fel, Illusztrlja,
Bontsa elemeire, Vizsglja meg.., Hasonltsa ssze.., Kvetkeztesse ki
Egybefoglals (szintzis) trtnik akkor, amikor a tanul kpes az elemekkel, rszekkel
dolgozni s sszerakni ezeket egy egssz, kpes egy j modellt vagy struktrt ltrehozni.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Mire kvetkeztet?, Milyen gondolatokat fzne..?,
Hogyan tervezne, ksztene egy j..?, Mi trtnne, ha -vel kombinlnnk?, Mi lenne,
ha?, Milyen megoldst javasolna..?
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Csoportostsa , Kapcsolja ssze,
Tervezze meg.., Alkossa meg, Javasoljon megoldst,
rtkelskor a tanul kpes mennyisgi s minsgi tleteket alkotni arrl, hogy anyagok s
mdszerek mennyiben tesznek eleget a kritriumoknak. Ilyenkor alkalmazza a kritikai
gondolkodst.
Ekkor tesszk fel az albbi krdseket: Egyetrt-e..?, Mit gondol..?, Mi a legfontosabb,
Hogyan rangsoroln, Hogyan dntene?, Milyen feltteleket szabna..?,
Ezen a szinten a feladat meghatrozsok lehetnek: Dntse el, tlje meg, rtkelje,
Becslje fel, Bizonytsa be, Rangsorolja

ESZKZK
Az ismeretszerzs folyamatba minl tbb rzkszervet kapcsoljunk be, a cselekv
ismeretszerzs a gondolkodsi mveletek kialakulst segti. Aktivitsra sztnz, felkelti az
rdekldst. Az oktatsi segdeszkzkn s a demonstrcis eszkzkn kvl
elengedhetetlen az absztrakcikat segt eszkzk hasznlata, amelyekkel manipullva,
tevkenykedve lehet tapasztalatokra szert tenni.
Elengedhetetlenl fontos eszkzk: sznes rd kszlet, Dienes-kszlet, lyukas tbla, logikai jtk,
trbeli modellez kszlet, Babylon pt, karton, vonalz, vonalhl, pontrcs, sprga, drt,
gumi, mini-mat.
Fejlesztsi lehetsg a tanrkon kvl: tantrgyi korrekci, korrepetls
Clszer, ha nem azokat a feladatokat gyakoroltatjuk a gyermekkel, amelyek mr eddig is
kudarcot okoztak neki, hanem a fejlesztend terletek meghatrozsa utn aktivizljuk a tanul
elzetes tudst (ismereteket, kpessgeket, kszsgeket, motivcikat stb.) amelyekre pteni
lehet. A tantrgyi korrepetlson ne csak a mechanizmusok, a szmolsi eljrsok gyakorlsa
jelenjen meg, mert akkor nem szmthatunk tarts sikerre: az adott kpessg fejlesztse nlkl
nem ptjk stabil talajra a tanul tudst: a gyenge kpessgek felptse a tananyag sikeres
ptlsnak alapja.

155

A gyermek elssorban nmaga fejleszti kpessgeit bizonyos tevkenysgek ismtlsvel,


gyakorlsval. Azok a kpessgek, amelyeket nem hasznl, fejletlenek maradnak, amelyeket
viszont sokat foglalkoztat, mind magasabb szintre fejldnek az rkletesen meghatrozott
lehetsgek hatrain bell. Ha egy kpessg fejldsbeli lemaradst szeretnnk cskkenteni,
olyan tevkenysget kell vgeztetni a gyerekekkel, amely a clzott kpessgre fejleszt hatssal
lehet.
A fejlesztend terletek:

megfigyelkpessg
kpzelet (reprodukci, alkot)
a bels beszd
megklnbztet kpessg
alaklts, lnyegkiemels, ltalnosts
emlkezet (szenzoros, trbeli, idbeli, logikus, alkot)
azonosts, sszehasonlts
csoportosts (vlogats, prosts)
osztlyozs (sorkpzs)
sszetartozs
analzis (elemek, kapcsolatok, rendez elvek)
szintzis (kombinci, tervkszts, absztrakt kapcsolatok ltestse)
figyelem
konkretizls, ltalnosts, absztrakci
rzelmi-akarati let
attitdk, motivcik

GYAKORLATI

TMUTAT

A MATEMATIKA RN

Lehetsges elakadsi pontok


a tanuli ismeret-szerzsben

Prevencis, korrekcis lehetsgek a matematika rn s a


fejlesztsben

Szmllsnl

Az irnyok kezdettl fogva legyenek jelen a tanul letben


Ne kondicionljunk a balrl-jobbra haladsi irnyra, mint szablyra, a
matematika vilga nem e szerint pl fel.
Adjunk (nem a hozzszmllst, hanem az absztrakci kpi
megsegtst megvalst) szmolsi technikkat a tzes, szzas, stb.
tlpseknl.
Legyen jelen minden rn s az rn kvl is az emlkezetfejleszts.

Szmlers - mennyisgi relciknl


A hrmas tagols rtelmezse, megtantsa, alkalmaztatsa
Segt eszkzknt a helyi rtk tblzat klnbz absztrakcis
fokozatainak hasznlata kezdettl.
(A feladat kapcsolhat az irnyok tanulshoz, az SI mrtkegysgek
bevezetshez is.)
Globlis mennyisgfelismersnl
Kz-s ujjhasznlat megtantsa a gyakorlatban aktv
trninggel: az ujjak hasznlata fontos, absztrakcit segt, kpzeleti
kp kialakulst s alkalmazst segt lehet, ezrt tantani kell a
clzatos, absztrakcira vezet alkalmazst.
Hagyomnyos - domin - kp rgztse, felidzse (kiraksnl fixls,
vizulis emlkezet fejlesztse)

156

szlels - mozgs - tri orientci sszhangja - ha ez nem


automatikus, nem trtnhet meg teljes ervel a koncentrci az adott
feladatra.
Mveletfogalomnl

Sorrend fkuszlsa a kezdetektl, hogy a fixlt szoks kapaszkod


lehessen akr 10-es szmkrbl indtva az rsbeli mveleteket

Szorzs

Elvlhat a mveletfogalom, (mert pl. nem alakult ki stabilan) s a


bevss, (mert pl. tudhatja mechanikusan a szorztblkat) - ne
hagyjuk becsapni magunkat.
Adott knny - sorrendben tantani a szorztblkat (10, 5, 2,
sznet, 4, 8, sznet, 3, 6, sznet, 9, sznet, 7, sznet) azrt, hogy a
kapcsolatok megersdjenek, a rgztst segthessk. A kihagyott
sznetek az elsdleges bevss megsegtst clozzk.
A rgzts mankinak kialaktsa.

Bennfoglals, oszts

Ha nincs kialakult mveletfogalom, a bevss neheztett, az itercis


folyamatot a tanul nem tudja rtelmezni, alkalmazni. Kevesebb segt
mank adhat az emlkezetnek. A mveletfogalom biztos kialaktsra
fordtott fokozott energiarfordts megri, mert a ksbbi
fogalomalkotst (pl. trtfogalom) alapozza meg.

Inverzzel nem tudnak szmolni A msodik vfolyamnl az oszts s a bennfoglals


mveletfogalmnak kialaktsa s elmlytse hangslyozott s
folyamatos legyen
A szorzs ellenrzse az inverz mvelettel mindig segtdjk meg
magyarz rajzzal (Ezek absztrakt jelek legyenek, s ne a szmossgot
megjelent inkbb zavar, semmint rtelmez brk).
rsbeli oszts tantsa mindig lpsekre felbontva (visszaszorzs s a
maradk kiszmtsa rsbeli kivonssal) trtnjen, kis szmkrn, az
algoritmus rtse, bevsse miatt.
Becsls mindenhol legyen jelen, hossz rszoktatsi knyszerrel.
Oszts ktjegy osztval esetben a hnyados kijellsnek technikja
s annak alkalmazsa alakuljon ki.
Az j ismeret elksztse kis lpsekben, hossz rleldsi
lehetsggel trtnjen meg.
Szveges feladatoknl

A szvegek rtelmezsvel, szveg sszefggsek megltsval


ltalban kevs idt tltenek a matematika rkon. A tanulk ksz
szveges feladatokat kapnak, nincs megfelel kapaszkod, rtelmez
segts a tarsolyukban.
Az egyszer szvegsszefggs szerinti, egy lpsben megoldhat
feladat knnyebben megy, hasznljuk fel a mveletfogalom jbli
erstsre is. Ha a tanulnak azrt sikerl a feladat megoldsa, mert a
szveg sugallja a mveletet csak vletlenszeren mkdtetett
mechanizmuss vlik a feladatmegolds.
A nagyon egyszer feladatok esetben is trtnjen meg az adatok
tbboldal rtelmezse. Pl. az adatok jelentstartalmra, a szveg
szerint betlttt szerepre vonatkoz krdsekkel: mit jelent a 2? stb.
Kveteljk meg a tanultl, hogy mindig mondja el szveggel a
kijellt mvelet jelentst is. (pl. a buszon utazk szmbl elvettem a
leszllk szmt)
Gyakorolni kell a lnyeges-lnyegtelen elklntst - a jtkban is
(pl. logikai barkohbnl, stb.)

157

Lejegyzsi gyakorlatok, rvidtsek kitallsa megoldats nlkl ez


segt a matematika nyelvre fordtsban (pl. 12 fi jrt a rten, vagy
gondoltam egy szmot, vagy 7 Ft-nl kevesebb pnzem van, stb.).
Ezen az ton a sok apr rszlet gyakorlsi lehetsge alkalmazsra
kpes tudst eredmnyezhet.
Matematikai logikai szablyok felismersekor A fejben tarts, rvid tvra a megjegyzs clzott
gyakorlsa szksges a ksbbi eredmnyes felidzs cljbl.
sszefggs-keressi gyakorlatok beiktatsa, a sztereotp
megoldsokat ad gondolkods oldsa.
Szmemlkezetnl

Rvid megtart emlkezet fejlesztse minden rn (akr a tbbi


tanrn is).
Fordtott sorrendre val rszoktats - emlkezetfejlesztssel,
kpzeletfejlesztssel is, trtnetek elkpzelsvel, fordtott sorrend
visszamondsval stb.
A vizulis emlkezet, a vizulis gondolkods s a vizulis kpzelet
tudatos fejlesztse
Abban az esetben, ha az informci akusztikus, akkor a
feladatmegolds sikeressge rdekben azt is figyelembe kell
vennnk, hogy milyen rzkszervi modalits segtsgvel tanul
legeredmnyesebben a tanul.

A MOTIVCI

SZEREPE

A folyamatosan kudarcot tl, a szorong, bizonytalan, csak klsleg (vagy gy sem) motivlt
tanulnl kiemelt szerepe van annak, hogy a munka rmteli tevkenysg legyen a szmra.
A motivls clja mindig az, hogy a tanulsi erfeszts rmet okozzon. A tanulsra
sztnzsre szinte kln-kln, gyerekenknt kell kszlni azt is szem eltt tartva, hogy
a gyermek nem motivlt, s hogy a kezdeti motivci hamar kioltdik, tovbb kls
hatsok is befolysoljk a motivcit.
A tanuls eredmnyessgben meghatroz szerepe van a bels motivci kialaktsnak.
Ha nem emeli ki a tanr, hogy tantvnya hol gondolkodott jl, csak ltalnosan dicsr, akkor
a kls motivci nem kapcsoldik ssze a feladattal.

A tudsszerz motivcik
A kvncsisg. Ez a tudsszerz jelzs jelents ksztets, aktivitsra sztnz. A kvncsisg
leplsnek megakadlyozsra otthon s iskolban egyarnt ingergazdag krnyezetet kell
teremteni. Ne hagyjuk a gyereket unatkozni. Legyen clunk, hogy minden tantvnyunk
megtallhassa az elfoglaltsgot a gazdag, vltozatos, fejleszt hats tevkenysgknlatban.
Az rdeklds felkeltse s kialaktsa. Azrt, hogy a kvncsisg ne oltdjon ki, aktivizlni
kell. Ekzben alakul ki az rdekldsi motvum, az rdeklds kielgtse, tpllsa. Az
rdeklds csak az irnt alakul ki, amirl van ismeretnk. Akkor tud megszletni, ha
kellemes lmnnyel prosulnak az ismeretek, meggyz vlemnyek, vonz mintk
halmozdnak fel. Az rdeklds abbahagyhatatlan: ngerjeszt tudsszerz motvumknt
mkdik.
A megoldsi ksztetst msodlagos tudsszerz motivcinak nevezik. Nagy szerepet kap a
kialakulsakor, hogy a tanulnak rdekben ll-e a hinyz tuds feltrsa, megszerzse.

158

Mekkora szmra a tanuls rtke, jelentsge? A megfelel szint feladat megtallsa


minden tanul szmra azt eredmnyezheti, hogy jratermeldik benne a megoldsi
ksztets.
A sokfle tanult egytt nevelni kpes pedaggustl elvrs, hogy olyan tanulsi krnyezetet
teremtsen, amelyben a gyerekeknek lehetsgk nylik arra, hogy elssorban egyni s
csoportmunkban ltrehozzk magukban a tudsrendszert. Ebben a folyamatban a pedaggus
nagyrszt az nll gyermeki tanulsi tevkenysg segtje. Szablyozza, s nem vezrli a
tanuls folyamatt. A folyamat kzppontjban az nll tanuli tevkenysg, a tanuls ll.
Partnere ebben a fejlesztst vgz logopdus.

7.1.6 A tarts pedaggiai segtsgnyjtssal eredmnyesen enyhthet hibk (elvrsok a fejlesztstl)


A tanulsi hinyossgok hinyos ismeretek, hinyos tanulsi bzis, egyes matematikai rsztevkenysgek problmi kezelse.
Kultrtechnikai hinyossgok olvass-megrtsi zavarok, grafomotoros zavarok, irnytvesztsek a szmok rsban, olvassban, mveleteknl ptlsa.
rzelmi s neurotikus zavarok szorongs, koncentrlsi zavarok, ellenrzsek, negatv
belltds oldsa.

159

7.2. A SZMOLSI PROBLMK FELTRST


SZOLGL SZEMPONTOK
DKNY JUDIT

Ha a gyermeket a szmolsi teljestmnyek tern tapasztalt elmarads/nehzsg/zavar gyanja


miatt kldik vizsglatra, fontos feladat eldnteni azt, hogy a tnetek htterben milyen
tnyezk llnak. Fennll-e diszkalkulia, vagy esetleg rtelmi fogyatkossg, illetve magban a
tantsi tanulsi folyamatban van-e hinyossg (pl. elhanyagoltsg, sok hinyzs, stb.).
A diszkalkulit a BNO-10 (1995) a pszichs (lelki) fejlds zavarai, ezen bell az iskolai
teljestmny specifikus fejldsi zavarai kz sorolja. Kdszma: F81.2.
A diszkalkulia olyan zavar, ahol az aritmetikai kszsgek krosodsa () nem magyarzhat
egyszeren mentlis retardcival, vagy nem megfelel oktatssal. A zavar vonatkozik alapvet
feladatokra, mint az sszeads, kivons, szorzs s oszts, illetve kevsb rinti a sokkal
absztraktabb feladatokat, mint algebra, trigonometria, geometria () Ez a meghatrozs a
diszkalkulit, mint rszkpessgzavart rtelmezi. A szmolsi kpessgben szlelt
elmaradsnak, zavarnak ms formi is vannak, tbbek kztt a mentlis elmaradottsg rsze is
lehet. A kt formt a vizsglatok sorn el kell klnteni.
A szmolsi zavar vagy a fejldsi diszkalkulia meghatrozsa a DSM-IV (2001) szerint:
A) A szmolsi kpessg, egynileg, standardizlt tesztekkel vizsglva, lnyegesen alatta
marad a szemly biolgiai kora, mrt intelligencija vagy a kor szerinti kpzettsg alapjn
elvrhatnak.
B) Az elbbi zavar jelentsen kihat az iskolai teljestmnyre vagy a szmolsi kpessget
ignyl mindennapi lettevkenysgekre.
C) Ha rzkelsi deficit van jelen, a szmolsi nehzsgek meghaladjk az ahhoz rendszerint
trsul zavar mrtkt.
A kzoktatsi trvny a pszichs fejlds zavarai miatt a tanulsi folyamatban kialakul tarts
s slyos akadlyozottsgok kz sorolja a diszkalkulit, amely mint sajtos nevelsi igny
minsthet.
A diszkalkulia kt f megjelensi formja:
1. Fejldsi vagy gyermekkori diszkalkulia
2. Szerzett diszkalkulia (felntt- vagy gyermekkorban).
A mentlis fejlds zavarhoz (rtelmi fogyatkossghoz) trsul problmk a szmolsi
gondolkodsban nem tekinthetk tiszta diszkalkulinak, de magukon viselhetnek diszkalkulia
jelleg tneteket.

160

7.2.1 A diszkalkulia vizsglata


ORVOSI

VIZSGLAT

Az orvosi lehetsg szerint gyermekneurolgiai vizsglat clja, hogy feltrja az esetleges


neurolgiai eltrseket, tneteket, kros elvltozsokat, valamint a jl mkd agyi terleteket.
A terpia megtervezse s a prognzis szempontjbl a vizsglati eredmnyek meghatrozak
lehetnek.

PSZICHOLGIAI (NEUROPSZICHOLGIAI) S EGYB, KIEGSZT VIZSGLATOK


Ezek clja, hogy feltrkpezzk a gyermek intelligencia-stuktrjt s a klnbz
rszkpessgek llapott. gy nyerhetnk hasznos informcikat arrl, hogy a szmolsi zavar
egy ltalnos fejldsbeli elmarads tnete, vagy pedig egy/tbb rszkpessg gyengesgvel
llunk szemben. Hasznos informcikat nyerhetnk arrl is, hogy mely megfelelen mkd
rszkpessgekre tmaszkodhatunk a terpia sorn (erssgek).
A diszkalkulis gyermek kpessgstuktrjrl az intelligencia tesztek verblis s nem verblis
prbinak elemzse sorn kaphatunk relis kpet.

PEDAGGIAI

VIZSGLAT

A pedaggiai vizsglat a szmolsi kpessgek vizsglatt jelenti. Ezt megelzi az ltalnos s a


specilis anamnzis felvtele, amelyhez az adatokat az anytl, illetve a gyermeket legjobban
ismer szemlytl krjk.
Az ltalnos anamnzisre nem trnk ki rszletesen (lsd 1. fejezet). A specilis anamnzis
legfontosabb elemeit szempontsorba foglaltuk, amely tartalmazza a szmolsi problmk
elzmnyeire, megjelensi sajtossgaira, a diszkalkulia gyanjt felkelt krlmnyekre,
tnetekre vonatkoz krdseket is.
A problmk feltrsa rdekben sok esetben vissza kell mennnk az vods korig.
A szmolsi zavar legfbb jelei az vodai foglalkozsok sorn manipulatv szinten, cselekvs
kzben mutatkozhatnak meg, az iskolban pedig mr tanulsi zavar kpben jelenhetnek meg.
A logopdiai gyakorlat tapasztalata alapjn a diszkalkulia veszlyeztetettsget az vodai kzps
csoporttl az ltalnos iskola 1-2. osztlyig (5-8 ves kor kztt) valsznsthetjk, ha a
gyermeknl a kvetkez terleteken ltunk problmkat:
koncentrl kpessg, a figyelem tartssga s megosztsa,
rvid s hossz tv emlkezet (verblis s vizulis),
cselekvshez kttt/elvont matematikai ismeretek, formk, brk, szmjegyek, szveges
feladatok felidzse,
nagymozgsok sszerendezettsge, finommotorika, mozgs-beszd sszehangolsa,
taktilis, kinesztzis, akusztikus, vizulis ingerek feldolgozsa, megklnbztetse,
cselekvsek, (hangok, szavak), szmok matematikai mveletek s mveleti lpsek
sorrendisge (szerialits),
beszdrts, hallott/olvasott szvegbl a lnyeg kiemelse,

161

a spontn beszd tartalmi s formai jellegzetessgei, matematikai informcit hordoz


beszdelemek,
az alapvet matematikai fogalmak megrtse, hasznlata,
a szmfogalmak, a mveleti fogalmak kialakulsnak felttelei,
matematikai gondolkods,
rdeklds a szmok, a matematika irnt.
A figyelmeztet jelzsek hinya ellenre is elfordulhat, hogy az els osztlyban a gyermek
matematikai tudsrl a tzes tlpssel val megismerkeds sorn derl ki, hogy nem elegend
a tovbblpshez. Leginkbb azrt nem, mert:
szmfogalmai a tzes szmkrn bell is mg bizonytalanok, eszkzhasznlatra szorul,
nem rtelmezi a tzes tlps menett,
a tzes szmkrre kialaktott szmolsi technikjt a hszas szmkrben nem tudja
alkalmazni vagy csak nagyon bizonytalanul, lass tempban.
Msodik osztlytl tovbbi problmk forrsa, hogy:
belp a helyirtk-fogalom,
megkezddik a szzas szmkr felptse az analgikra tmaszkodva,
v vgre teljes ktjegy szmokkal fejben, absztrahlt szinten eszkz nlkl kszsg
szinten kellene alapmveleteket vgezni ahhoz, hogy a gyermek a harmadik, ksbb a
negyedik osztly anyagt sikeresen elvgezze,
jabb mveletek szorzs, bennfoglals, rszekre oszts, oszts jelennek meg, amelyek
elvgzsnek felttele a mveletek rtelmezse s a szmolsi rszkpessgek megfelel
egyttmkdse is.
A diszkalkulis gyermek az eddig emltett terleteken slyos problmkkal kzd. A fels
tagozatban ezrt sok nehzsget okoz szmra pl. a trtek, a negatv szmok rtelmezse,
esetleg a geometriai tananyagrsz, de: alapjaiban mr az als tagozattl a mennyisgekkel s
mrsekkel, mrtkvltsokkal kapcsolatos tananyagrszek elsajttsa is.
Az otthoni rendszeres gyakorls s a hosszabb ideje foly mdszeresen vgzett iskolai/magn
ton, egynileg vgzett korrepetls nem, illetve csekly mrtkben eredmnyes.
Errl tanskodnak a gyermeknek a tanrn s a korrepetlson ksztett munki is. Legtbbszr
az iskolai fzetek a pedaggiai vlemnyben lertakkal megegyezen a vizsglat kzben
megfigyelhet eredmnyeket (erssgek) s kudarcokat (nehzsgek) egyarnt mutatjk. A
korrepetl tanr az analg gyakorls ellenre is egyetrtsben a szlvel arrl panaszkodik, hogy a mr bevsettnek hitt tuds is gyorsan elvsz.
A gyermekben kialakulhat a tanulsi kudarcok kvetkeztben a hrts, a szorongs s az
nrtkels zavara, mely magatartsi, beilleszkedsi problmkhoz is vezethet.
A diszkalkulia veszlyeztetettsg/diszkalkulia megltre figyelmeztet jelzsek nem minden
gyermeknl figyelhetk meg egyttesen s nem egyenl mrtkben.
Az albbi tblzatok a szmols pedaggiai vizsglatnak fbb terletei s rtkelse alapjn
foglaljk ssze a szmolsi kpessgekben megmutatkoz elmarads, nehzsg s zavar jellemzit.
A tblzatokat vatosan kell kezelni, mert azok a vizsglat idpontjban megfigyelhet llapotot mutatjk, jelzsrtkek. A gyermek a fejlds/korrepetls/fejleszts hatsra az
elmaradst nagymrtkben behozhatja, de lehet, hogy a tananyag nehezedsvel mgis tanulsi
nehzsgekkel fog kzdeni a matematika tantrgyban. Az is elfordulhat, hogy a tanulsi
nehzsggel kzd gyermek a hossz ideig tart fejleszts utn szerintnk mr csak intenzv

162

korrepetlst ignyelne, ksbb mgis, ismt slyos problmkkal kzd az alapismeretek tern
is (visszaess). Ez esetleg mr a tanulsi zavart jelzi.
1. VODA NAGYCSOPORT,
ISKOLA 1. OSZT. TANV ELEJE
vizsglt fbb terletek
1/1. Tjkozds s relcis
szkincs
sajt testen
trben

Elmarads

Nehzsg

Zavar

kiss bizonytalan
bizonytalan

skban
idben

megfelel
megfelel, de a relcis szkincs hasznlata bizonytalan
bizonytalan
bizonytalan

1/2. Szmlls
nvekv sorban ujjakon,
trgyakon (modelleken),
szban 10-ig

mozgs-beszd koordinci
megfelel; 10-ig a szmlls
egyenetlen ritmus, lass, de j

mozgs-beszd koordinci
bizonytalan; 6-tl szmokat
kihagy, felcserl

mozgs-beszd koordinci
kialakulatlan; 4-es szmkrn
bell is kihagy s felcserl
szmokat

cskken sorban ujjakon,


szban 6-tl

6-tl visszafel egyenetlen ritmus, lass, de j

6-tl szmokat kihagy, felcserl

3-as szmkrn bell is


kihagy, felcserl szmokat;
esetleg nem rti az instrukcit

6-ig egyeztet, egy mozdulattal


nyitja ki az ujjait, de a reakciid lass

3-ig, 4-ig egyeztet egy mozdulattal, utna egyesvel nyitogatja az ujjait

2-ig, 3-ig egyeztet egy mozdulattal, utna egyesvel nyitogatja az ujjait

trgyak (korongok)
esetben

5-ig biztos, de lass reakciidvel dolgozik

3-ig biztos

2-ig biztos

1/4. Mennyisgllandsg

j szinten kialakulban lv

kialakulban lv

kialakulatlan

1/5. Mennyisg-szmnv
egyeztets

6-ig,7-ig tud egyeztetni

4-ig, 5-ig tud egyeztetni

3-ig tud egyeztetni

1/6. Matematikai alapfogalmak, mennyisgi relcik


(sok, kevs, semmi, tbb,
kevesebb,ugyanannyi)
rtelmezse, hasznlata

a szksges matematikai
fogalmakat rti, de szkincsben kevsb alkalmazza

szbeli segtsget ignyel a


szksges matematikai fogalmak megrtse s hasznlata
tern

cselekvs kzben is bizonytalanul rtelmezi a matematikai


fogalmakat; aktv szkincsbl
hinyoznak ezek a fogalmak

1/7. Szmemlkezet kzvetlen


utnmondssal
azonos sorrendben
fordtott sorrendben

az letkornak megfeleltl
kiss elmarad

az letkornak megfeleltl
elmarad (szerilis s
akusztikus tvesztsek fordulhatnak el)

az letkornak megfeleltl
lnyegesen elmarad (szerilis
s akusztikus tvesztsek fordulhatnak el)

1/8. Mveletek rtelmezse,


elvgzse cselekvs kzben 5s szmkrben (hozztevs,
elvtel, ptls, bonts)

a hozztevs, elvtel s ptls


rtelmezse j,
a bonts rtelmezse cselekvs kzben bizonytalan

a hozztevs, elvtel
rtelmezse j, a ptls s a
bonts rtelmezse cselekvs
kzben bizonytalan

csak a hozztevs mvelett


rtelmezi cselekvsben; nagyon sok rvezet segtsget
ignyel az elvtel s a ptls
rtelmezse; a bontsra nem
vezethet r

1/9. Egyszer szveges feladat


rtelmezse s elvgzse
(sszeads, kivons)

a szveget jl elismtli, a
lnyeget kis segtsggel emeli
ki, a megolds segtsget
ignyel, fleg a kivons
esetben

a szveget jl elismtli, a
lnyeget rvezet krdsekkel
emeli ki, a kivonst tartalmaz
szveges feladatot segtsggel
is nehezen rtelmezi

a szveget nem tudja felidzni, a lnyeget segtsggel sem


tudja kiemelni, az sszeadst
tartalmaz feladatot segtsggel is nehezen oldja meg;
a kivonst tartalmaz feladat
rtelmezsre cselekedtetssel
sem vezethet r

1/10. Soralkots
manipulatv szinten, rajzban
(2, 3 vltozval)

a sorozatok folytatsa j, a
szably megfogalmazsa
bizonytalan

3 vltoz esetben hibs a


folytats, a szably megfogalmazsa sok segtsget ignyel

2 vltoz esetben is hibs


lehet a szably megtartsa, a
szably megfogalmazsa nllan sikertelen

1/11. Gondolkodsi
mveletek (pl. sszehasonlts, analgik, sszefggsek
felismerse, ffogalom al
rendels)

lass tempban, de nllan


elvgzi a feladatokat

munkatempja lass, rvezet


krdsek segtsgvel oldja
meg a feladatokat

a feladatok megoldsa
konkrt segtsget ignyel

1/3. Globlis mennyisgfelismers


sajt testen

nagyon bizonytalan, illetve


kialakulatlan

kialakulatlan
kialakulatlan

163

2. ISKOLA ALS TAGOZAT


vizsglt fbb terletek

Elmarads

Nehzsg

Zavar

megfelel

megfelel, de a bal-jobb differencils bizonytalan

bizonytalan; a bal-jobb differencils kialakulatlan

trben

megfelel, de a relcis szkincs hasznlata bizonytalan

bizonytalan, illetve sokszor


hibs a tjkozds, s a relcis szkincs hasznlata

sok esetben bizonytalan a


tjkozds, a trbeli fogalmak
kifejezse tbbnyire helytelen

skban

megfelel; a bal-jobb differencils kiss bizonytalan

bizonytalan skbeli tjkozds;


a bal-jobb differencils
kialakulban van

bizonytalan, illetve kialakulatlan

idben

bizonytalansg az idfogalmak
kifejezsben, de a megrts
tbbnyire j

az idfogalmak megrtse s
hasznlata bizonytalan

az idfogalmak rtelmezse s
hasznlata kialakulatlan

lass tempj, egyenletes ritmus, sorrendjben megfelel

lass, egyenetlen ritmus,


szmokat kihagy, felcserl, de
hibjt figyelmeztetsre javtja

akadoz ritmus, szmokat


kihagy, felcserl, szablyt
tveszt

cskken sorban

egyenetlen, akadoz ritmus,


de sorrendjben megfelel

kihagys, felcserls,
irnytveszts figyelhet meg
(fleg tzes, szzas tlpsnl)

a visszafel szmlls kisebb


szmkrben is hibs lehet

2/3. Mennyisgllandsg

kialakult

j szinten kialakulban lv

kialakulban lv/kialakulatlan

10-ig egyeztet; egy mozdulattal


nyitja ki az ujjait, de a reakciid lass; mveletvgzs kzben ezt az ismerett jl alkalmazza; az eszkzhasznlattl
val elszakads (interiorizci)
lass; (az 1. osztly vgre a
szmfogalom j szinten kialakulban van)

10-ig lassan egyeztet egy mozdulattal; mveletvgzs kzben


csak 5-s szmkrben lthat
az interiorizci bizonyos
fejldsi foka; a szmfogalom
kialakulban van

a mennyisgfelismers mg
bizonytalan lehet;
mveletvgzs kzben az interiorizci hinya lthat; a
szmfogalom kialakulatlan

szmkpes tantsi mdszer


esetben korongokkal (10es, illetve 20-as szmkrben)

a szmkpes elrendezs segti a


globlis mennyisgfelismerst;
mveletvgzs kzben ezt az
ismerett jl alkalmazza, de az
eszkzhasznlattl val elszakads (interiorizci) lass;
a szmfogalom j szinten
kialakulban van

a szmkpes elrendezs segti a


globlis mennyisgfelismerst;
mveletvgzs kzben ezt az
ismerett lass tempban, de
csak 5-s szmkrben tudja
alkalmazni; az eszkzhasznlattl val elszakads (interiorizci) neheztett; a szmfogalom
kialakulban van

a szmkp globlis felismerse


bizonytalan; mveletvgzs
kzben a korongokat egyesvel
szmllja meg; a szmfogalom
kialakulatlan

2/5. Szmemlkezet kzvetlen


utnmondssal
azonos sorrendben
fordtott sorrendben

az letkornak megfeleltl
kiss elmarad

az letkornak megfeleltl
elmarad (szerilis s akusztikus
tvesztsek fordulhatnak el)

az letkornak megfeleltl
lnyegesen elmarad (szerilis s
akusztikus tvesztsek fordulhatnak el)

2/6. Szmnv- szmjegy


egyeztets az osztlyfoknak
megfelel szmkrben

megfelel, de lass; kezdetben


a szmjegyrs grafomotorosan
gyetlen lehet, tkrrs figyelhet meg (1. osztlyban)

az egyeztets minden szmkrbvtsnl lassabb tempj, a


helyptl esetben sokszor
hibs; a grafomotorosan gyetlen szmjegyrs, a szmjegyek
rendezetlen elhelyezse a ngyzethlban hibss teheti a
mveletvgzst

az egyeztets 10-es szmkrben


is bizonytalan lehet; magasabb
szmkrben sokszor hibs a
diktlt szmnevek lersa,
illetve kiolvassa

2/7. Mennyisgi relcik


rtelmezse s megalkotsa

a relcik megalkotsa szban


s rsban is j, a munkatemp
lass

szban a mennyisgi relcik


megalkotsa legtbbszr j,
rsban relcis jel alkalmazsa
helytelen lehet

szban s rsban is tbbszr


hibs a mennyisgi relcik
megalkotsa, a relcis jel hozzrendelse

2/1. Tjkozds s relcis


szkincs
sajt testen

2/2. Szmlls az osztlyfoknak


megfelel szmkrben
nvekv sorban

2/4. Globlis mennyisgfelismers s szmfogalom


kialakultsgi szintje
sajt testn

164

2. ISKOLA ALS TAGOZAT


vizsglt fbb terletek

Elmarads

Nehzsg

Zavar

2/8. Helyirtk-fogalom

segtsget kvn a helyi rtk


megnevezse, tartalmi
azonostsa s alkalmazsa
mveletvgzs kzben

a helyi rtkek megnevezse


modellek segtsgvel is nehz,
klnsen a helyptlt tartalmaz szmok esetben; mveletvgzs kzben a helyirtkfogalom alkalmazsa bizonytalan

sok esetben a helyirtk-fogalom nem alakul ki: a megnevezse hibs, mvelet-vgzs


kzben figyelmen kvl hagyja

2/9. Ptls, bonts rtelmezse


10-es szmkrben; a tanult
alapmveletek (sszeads,
kivons, szorzs, oszts) lejegyzse, rtelmezse, elvgzse
magasabb osztlyfokban is
minden esetben elvgzend:
10-ig
20-ig
100-ig

a szksges szimblumok lejegyzse s a szbeli/rsbeli


mveletek lersa kis segtsget
ignyel; elvgzsk sorn mr
az 1. osztly vgn (2. osztly
elejn) az eszkzhasznlattl
val elszakads jl megfigyelhet, ksbb kzepesen absztrahlt szint, de lass fejszmols jellemz;

a mveletek legyezse bizonytalan; a szorzs s oszts rtelmezse sok segtsget ignyel;


kis szmkrn bell j szinten
interiorizlt mveletvgzs
lthat, de a belsv vls
folyamata stagnlhat, ezrt ezt
az eszkzt (szksgszeren)
magasabb szmkrn bell is
sok esetben jl alkalmazza;

a mveletek lejegyzse s a
szksges szimblumok tartalmi azonostsa hibs lehet; sok
esetben a szorzst s osztst
nem rtelmezi; az alapmveletek elvgzse eszkzignyes;
nmely esetben 10-es szmkr
fltt rossz mdszer, vagy kialakulatlan a szmolsi technika;

magasabb szmkrben

az esetleges akusztikus,
vizulis, szerilis emlkezeti s
figyelmi terleten jelentkez
hibk segtsggel javthatk;
a tzes tlps menett
rtelmezi; az analgikat
mveletvgzs kzben felismeri
s alkalmazza, de lass tempban

a mveletek elvgzst a
klnbz rszkpessgek
gyengbb mkdse gyakran
nehezti;
a tzes tlps menetben
bizonytalan; az analgik felismerse segtsget kvn; a szbeli mveletvgzs menetnek
megtartsa nehzsget jelent

a klnbz rszkpessgek
zavara slyos hibkat idzhet
el mveletvgzs kzben;

2/10. Egyszer s sszetett


szveges feladatok vgzse

a szveget jl elismtli, a
lnyeget kis segtsggel kiemeli;
a sszetett szveges feladat
rtelmezse segtsget ignyel

a szveget jl elismtli, a
lnyeget rvezet krdsekkel
emeli ki; sok esetben az
sszetett szveges feladatot
segtsggel is nehezen
rtelmezi

gyenge szveg s szmemlkezet, lnyegkiemels nehzsgei


miatt a megoldsra sokszor cselekedtetssel sem vezethet r
(slyos esetben a kivonst tartalmaz szveges feladatnl
sem)

2/11. Soralkots (nvekv,


cskken, vltakoz szmsorozat)

a szablyt felismeri, azt megtartva a sorozatot jl folytatja,


azonban a szably megfogalmazsa segtsget ignyel; a
munkatemp lass

a nvekszik, cskken fogalmakat rti, a velk alkotott


grammatikai instrukcikat segtsggel rtelmezi s hasznlja; a
szably megtartsa neheztett
lehet

a nvekszik, cskken matematikai fogalmak s az azokkal


alkotott nyelvtani szerkezetek
rtelmezse sok esetben cselekedtetst ignyelhet; gyengbb
szint lehet a szablyalkot s
megtart kpessg

A VIZSGLAT

a tzes tlps menett nem


rtelmezi; az analgikat segtsggel is kevsb alkalmazza;
a szbeli mveletvgzsre
legtbbszr nllan nem
kpes

RTKELSE SZEMPONTJBL FONTOS TEEND

a tanthatsg kiprblsa,
a hibaelemzs (ez segt kijellni a terpia hangslyos rszeit, a kiegszt vizsglatok illetve
terpik irnyt),
a pedaggiai vizsglatot a komplex vizsglat eredmnyeinek tkrben kell rtkelnnk.
A hibaelemzs csak akkor vgezhet el eredmnyesen, ha szeretetteljes, elfogad s segt
hozzllssal fordulunk a gyermek fel: a szmolsi gondokkal kzd gyermekkel egytt gondolkodva, a feladatokat verbalizlva a gyermek megmutathatja, hogyan gondolkodik egy-egy
feladat kapcsn, milyen szmolsi technikkkal, eszkzkkel dolgozik (szubjektv matematika, mely sok esetben a gyermek szmra a tllsi stratgia lehetsgt is nyjtja).
Fontos, hogy a gyermek azt rezze: arra vagyunk kvncsiak, mit tud, s nem arra, mit nem tud
(motivci felkeltse; pozitv nkp megerstse).

165

7.2.2 A hibaelemzst egy szbeli sszeads feladaton keresztl


mutatjuk be
A vizsglt gyermekek 3. osztlyosok
Feladat: 26 + 38 =
A gyermek megoldsa: 26 + 38 = 64
A krsre elmondott gondolkodsi menete: 20+30 =50;
50+14=64

6=5+1;

8=5+3;

5+5+3+1=14;

Hibaelemzs:
csak az 5-s szmfogalmi kr kialakulsa ltszott biztosnak,
ujjszmols helyett a 5 szmfogalmt hasznlta kiindulsi pontnak, ts egysgekben gondolkodott = sajtos fejben szmolsi technikt alkalmazott az ujjszmols elkerlshez 5-s
szmkr fltt s a mr j szinten rtelmezs alatt ll tzes tlps elvgzshez (gyengbb
szint szerialitsra utal),
lass munkatemp, fradkonysg.
Kvetkeztets: a tbbi vizsglati feladat elvgzsnek eredmnyeit is figyelembe vve matematika tanulsi nehzsg valsznsthet.
A feladat kapcsn a terpia hangslyos terletei:
Kpessgfejleszts (hangslyosan a szerialits tern).
A tzes szmfogalmi kr megerstse, bontsok begyakorlsa (ha szksges cselekedtetssel, eszkzkkel); analg alkalmazsuk magasabb szmkrkben elszr tzes tlps
nlkl, ksbb tzes tlpssel a tzes tlps menetnek megerstsvel.
A megszilrdult ismeretek analg, fokozatos beptse az osztlyfoknak megfelel tananyagba (a tantervi minimumkvetelmnyek elrsnek megsegtshez). A terhelhetsg
figyelembe vtele (fokozsa) a terpia folyamn.
Javaslat: rendszeres (heti 2 alkalom), egyni/2 fs fejleszt terpia logopdus vagy specilisan
kpzett fejleszt pedaggus vezetsvel a szl s az iskolai pedaggus bevonsval, valamint
a terpihoz kapcsold iskolai felzrkztat korrepetlssal. Kevesebb s differencilt feladatok adsa, valamint hosszabb felkszlsi id biztostsa a tantsi rn. rtkelse az egy v
mlva esedkes kontrollvizsglatig egyni elbrlst kvn.
Egy v mlva kontrollvizsglat.
A gyermek megoldsa: 26 + 38 = 145
A krsre elmondott gondolkodsi menete: 6+8=14; 2+3=5
Hibaelemzs:
lthat volt, hogy az ujjn szmolt,
a tzes tlpst segtsggel rtelmezte,
hibs volt a szzas szmkr mveletvgzsi menetnek s irnynak rtelmezse (vizulis
percepci s munkamemria gyengesge),
kialakulatlan a helyirtk - fogalma,
hinyzott a becsls.

166

Kvetkeztets: a tbbi vizsglati feladat elvgzsnek eredmnyeit is figyelembe vve


diszkalkulia valsznsthet.
A feladat kapcsn a terpia hangslyos terletei:
Clzott kpessgfejleszts (hangslyosan a vizulis percepci s a szerialits tern);
a tzes szmfogalmi kr kialaktsa (bontsok), majd az sszeads, a ptls s a kivons
vgzse 10-es szmkrn bell;
a szmlls s a helyirtk-fogalom elmlytse. A ptls, sszeads s kivons gyakorlsa
szzas szmkrben tzes tlps nlkl mindvgig cselekedtetssel, eszkzkkel, verblis
megerstssel ksrve, az analgikra ptve.
A terpia ezutn kvetkez szakaszban a tzes szmkr szinten tart ismtlse s a
kpessgfejleszts folytatsa mellett javasolt a tzes tlps menetnek rtelmezse, elmlytse,
alkalmazsa. Az elbb lert mveletek gyakorlsa a tzes tlpsekkel folyamatosan, ameddig
csak szksges cselekedtetssel, eszkzkkel s verblis megerstssel az analgikra ptve
(fejben szmols megsegtse).
Javaslat: rendszeres (heti 2-3 alkalom), egyni/2 fs diszkalkulia terpia logopdus vagy
specilisan kpzett fejleszt pedaggus/gygypedaggus vezetsvel a szl s az iskolai
pedaggus bevonsval a kontrollvizsglatig sajtos nevelsi (s oktatsi) igny figyelembe
vtelvel. rtkelskor az nmaghoz viszonytott fejlds alapul vtele. Egy v mlva kontrollvizsglat.
A pontos diagnzis csak a hosszabb ideig (tbb tanv) tart terpia, fejleszts (s az ismtlrendszerez korrepetls) folyamatban tbb kontrollvizsglattal llthat fel. A kontrollvizsglatok a tovbbi javaslatokat s tennivalkat is mdosthatjk.
Ennek kvetkeztben az els vizsglatkor valsznsthet diszkalkulia (szmolsi zavar) s a
matematika tern megmutatkoz tanulsi nehzsg esetn egyarnt indokolt lehet a tantrgy/
tantrgyrszek rtkelse alli ideiglenes mentests megadsa.
Amennyiben a tovbbi kontrollvizsglatok azt mutatjk, hogy a specilis fejleszts ellenre a
fels tagozatos/kzpiskols tanul nem tud eleget tenni a minimlis kvetelmnyeknek
(kvetkezmnyknt a matematikai ismereteket alkalmaz tantrgyakbl sem), s tovbbra is a
matematika tanuls zavarnak/nehzsgnek tneteit mutatja (lsd tblzat), gy indokolt a
kzpiskolban az rtkels alli mentests vglegestse az egyni fejleszts szksgessge
mellett. Ajnlatos szksg esetn a matematika tanulsi zavart/nehzsget ms tantrgyak
(pl. fizika, kmia) rtkelsekor is tekintetbe venni.
A megfelel ellts esetn a diszkalkulia maradvnytneteivel tallkozhatunk (akr a szakrti
vizsglati elzmnnyel rendelkez) felsfok intzmnybe jr tanulnl is:
a fejben szmols lass, inverz mveletek esetben tbbszr hibs,
a fejleszts sorn kialaktott ismeretek felidzse nehzkes,
a tovbbtanuls sorn az jabb matematikai fogalmak kialakulsa s alkalmazsa nagymrtkben neheztett vagy sikertelen.
A vizsglaton a gyermekkel, fiatallal s a szlvel meg kell beszlnnk, mit is jelent a
diszkalkulia veszlyeztetettsg/diszkalkulia, s mi a legkzelebbi (rvid tv) terpis tennival
a gyermek, a fiatal rdekben.
Nagyon fontos, hogy mr a vizsglaton meggyzzk a szlt s a gyermeket arrl, hogy ez a
terpia sokszor tbb vig tart, ezrt kitartan s a terpiban val hittel kell vgeznnk.
El kell mondanunk, hogy a terpia sorn lehetnek gyorsabban elsajtthat ismeretek, de lehetnek lassan kialakthat s folyamatosan szinten tartand ismeretek is hiszen a gyengbben
mkd rszkpessgek befolysoljk mindezt.

167

Meg kell beszlnnk, hogy a terpia anyaga nem az iskolai tananyag feladatait tartalmazza, de
annak hatsra a tanul mgis kpes lesz sok ismeretet elsajttani az adott tantrgybl. A
matematika tanulsa azonban valsznleg mindig segtsgre fog szorulni.
Tudniuk kell, hogy a terpia apr lpsekben halad, mindig a gyermek kpessgeihez mrten,
azok fejldsi foknak megfelelen. Nem a tananyag gyakorlsa, nem korrepetls, hanem
egyni rehabilitci. Ezt meg kell beszlni a gyermekkel/fiatallal, a szlvel s az iskolai
pedaggussal is. Fontos, hogy tudjk: a legkisebb elre lps is nagy rm mindannyiunk
szmra; az nmaghoz mrt fejlds a f rtkelsi szempontunk. Ne vrja teht sem a szl,
sem a pedaggus, hogy nhny ht elteltvel a gyermek matematika rdemjegye megugrik.
Sikeres diagnosztizl s terpis munkk egyik felttele az, hogy a gyermek tisztban legyen
sajt kpessgeivel, s elfogadja azt, amiben segtsgre s megrtsre szorul (szkebb s tgabb
krnyezetn bell egyarnt), illetve tudnia kell azt is, hogy miben gyes, esetleg kimondottan
tehetsges.

168

IRODALOM (7.1.

ALFEJEZET):

BRDOSSY I., DUDS M.(2001): Az interaktv s reflektv tanuls lehetsgei I-IV, Magyar Felsoktats, p. 710.
C. NEMNYI E.: Matematika 1-4. vfolyam. Tanknyvkiad, Budapest
CSAP B.(1999): Kpessgfejleszts az iskolban problmk s lehetsgek, j Pedaggiai Szemle, 12.
CSOCSNN HORVTH E. (szerk.,1977): Tanulsi nehzsgek matematikban. OPI, Budapest.
MESTERHZI Zs. (szerk.,1996..): Diszkalkulirl pedaggusoknak. Brczi Gusztv Gygypedaggiai
Tanrkpz Fiskola, Budapest.
MESTERHZI Zs. (1995): A matematikai feladatmegoldsok hibi. Diagnosztikai eljrsok, megelzsi
lehetsgek. MKM, Budapest.
FISHER, R.(1999): Hogyan tantsuk gyermekeinket tanulni? Mszaki Knyvkiad, Budapest.
FISHER, R. (2000): Tantsuk gondolkodni gyermekeinket jtkokkal. Mszaki Knyvkiad, Budapest.
KOSC, L. (1977): Tapasztalatok a gyermek matematikai kpessgnek zavarai s e zavarok korrekcija
terletn. In Tanulsi nehzsgek a matematikban. CSOCSNN H.E. (szerk.): Budapest.
NAGY J. (1980): 5-6 ves gyermekeink iskolakszltsge. Akadmiai Kiad, Budapest.
NAGY J. (1998): A kognitv kszsgek rendszere s fejldse. Iskolakultra, 1998/9.
NAGY J. (1971): Az elemi szmolsi kszsgek mrse. Tanknyvkiad, Budapest.
RADNAIN DR. SZENDREI J.(1994): Tanulsi nehzsgek a matematikban. IFA-BTF-MKM, Budapest.
SCHUCHN RUMPLI H. (1995): Jtkos fejleszt gyakorlatok a diszkalkulia megelzshez. MKM, Budapest.
SZENES A.: A tanulk tipikus szmolsi hibi s az elhrts mdja. A cselekvs iskolja - folyirat

IRODALOM (7. 2.

ALFEJEZET):

A betegsgek s a kapcsold egszsgi problmk nemzetkzi statisztikai osztlyozsa (BNO-10)


(1990): 43. Egszsggyi Vilgkzgyls hatrozata alapjn, p. 347-372
A DSM-IV Diagnosztikai kritriumai (1994): ANIMULA, Budapest, p. 288.
CSPE V. (2005): Kognitv fejlds-neuropszicholgia. Gondolat, Budapest. 13. fejezet
DKNY Judit JUHSZ gnes (1995): Kziknyv a diszkalkulia felismershez s terpijhoz. B.G.GYTF.,
Budapest, p. 55
GSY Mria (1997): Beszd s voda. NIKOL, Budapest. p. 144.
GSY Mria (2000): A hallstl a tanulsig. NIKOL, Budapest, p. 166.
JUHSZ gnes (szerk.,1999): Logopdiai vizsglatok kziknyve. j Mzsa Kiad, Budapest. p. 180
KISS Tihamr (1992): A gyermek rtelmi fejlesztse az els hat letvben Piaget szellemben. Mdszertani
segdanyagok, Debrecen, p. 133.
KZOKTATSI TRVNY (2006) Complex Jogtr
LNYIN ENGELMAYER . (szerk., 2004): Kpessgzavarok diagnosztikja s terpija a gygypedaggiai
pszicholgiban. Pszicholgiai Szemle Knyvtr, 7. p. 170.
MARTONN TAMS M. (szerk., 2002): Fejleszt Pedaggia. ELTE ETVS Kiad, Budapest, p. 304.
MRKUS Attila (2000): A matematika kpessgek zavarai. In: ILLYS S.(vl.): Gygypedaggiai
alapismeretek. ELTE, Budapest. p. 279-309.
MRKUS A., TOMASOVSZKI L., BARCZI J. (2000): Diszkalkulia s a figyelem-hyperaktivits szindrma. Magyar
Pszicholgiai Szemle, 55. vf. 4. szm, p. 567-582.
MESTERHZI Zsuzsa [szerk.] (1996): Diszkalkulirl pedaggusoknak. B.G.GYTF., Budapest. p. 266.

169

SINDELAR, Brigitte (1995): De j, mr n is tudom vodskor s iskolt kezd gyermekek korai fejlesztse.
B.G.GYTF., Budapest. p. 64.
SINDELAR, Brigitte (1998): Vizsgleljrs az iskols gyermekek rszkpessg-gyengesgeinek felismersre a
Trningprogram hasznlathoz. B.G.GYTF., Budapest. p. 101.

170

8.

Tanulsi motivci iskolai


sikeressg eredmnyessg
FAZEKASN FENYVESI MARGIT, SZVATK ANNA

8.1. A TANULSI MOTIVCI PEDAGGIAI


SZEMPONT ELEMZSE

FAZEKASN FENYVESI MARGIT

A tanulsi motivci olyan rkltt, bels ksztets, amely aktivizlja s integrlja a tanuls
folyamatt. Alapja a kvncsisg. Tg rtelmezsben minden tanulsi folyamatra vonatkozik. Az
nszablyozs folyamatnak rsze, s tapasztalatok formljk. Fejldst jelents mrtkben a
krnyezet dnti el.
Az intzmnyes (vodai, iskolai) keretek kztti tanulst fleg humnspecifikus motvumok
vezrlik. Ezek lehetnek bels, njutalmaz (intrinzik) sztnzsek s kvlrl irnytottak
(extrinzik). A teljes rendszert a kt tnyez klnbz kombincikban alaktja. sszetevi: az
elsajttsi motivci, az elsajtts rme, az rdeklds, a teljestmny motivci s a trsasszocilis motvumok (Rthyn, 2003; Szab, 2004).

8.1.1 Elsajttsi motivci


Legfontosabb jellemzje, hogy rkltt, s a bels hajter rvn kitart prblkozsra ksztet.
Szletstl kezdve a kls jutalom ignye nlkl mkdik. Mindig megjelenik benne a vgcl,
de a cl elrsvel a bels sztnzs megsznik.
A gyermek kitartsa a klnbz helyzetekben eltr (pl. iskolai tanuls, szocilis interakci,
sport). A kitarts mrtkt befolysolja, hogy mekkora megoldsi bizonytalansgot szlel a sajt

171

tudsban. Ezrt az rzelmi tlts ers s vltozatos. rm, szgyen, bszkesg, elkesereds
egyarnt elfordulhat (Szab, 2004).

AZ

ELSAJTTSI MOTIVCI KOMPONENSEI

Az elsajttsi motivci rtelmi, szocilis s motoros komponensekre bonthat.


Az rtelmi elsajttsi (kognitv) motivci a kpessgek s kszsgek fejlesztshez biztost
hatert. Pldul ismert tny a beiskolzs eltt ll gyermekek izgatott kszldse, vagy
a 3-5 ves gyermekek dinoszauruszok irnti rdekldse. Az rtelmi elsajttsi motvumok
az rtelmi tanuls alapvet motvumai.
A szocilis elsajttsi motvumok a szocilis tanuls alapvet motvumai. Fontos szerepk
van a krnyezettel val kapcsolat kialaktsban s a magatarts, a viselkeds formlsban.
A kt komponens prhuzamos mkdse a gyakoribb, akr pozitv, akr negatv irnyban. Az
rdekld gyermek ltalban a szocilis kapcsolataiban is harmnira trekszik. Termszetesen
az is megfigyelhet, hogy a kt komponens kzl az egyik dominns, vagy az, hogy egyik sem
erteljes (Jzsa, 2003).
A motoros elsajttsi motvum a mozgssorok, motoros kszsgek elsajttsban jelenik
meg. A motoros tanuls alapvet motvuma. Ilyen, pl. a ceruzafogs, a labda irnytott
dobsa, klnbz tornagyakorlatok.
A hrom tanulsi md hajterejt ad elsajttsi motvumok vizsglatnl a hrom komponens
erssgre s egymshoz val viszonyra keressk a vlaszt.

AZ

ELSAJTTS RME

Egy adott feladat nehzsge s idignyessge mellett a feladatvgzs szitucija, a gyermek


teljestmny motvumai, az extrinzik s intrinzik visszajelzsek vltoz rzelmeket vltanak ki.
Az elsajtts rme a sikeres feladatvgzs pozitv rzelme, amelyet az eredmnyessg rzse
hat t. A megvalsult cl kedvez visszacsatolst biztost az nmegerstsre, amelyet a
gyermek az elsajttsi viselkeds sorn meg is jelent. A tanulsi folyamat valamennyi
rszlett ksrheti, gy a tervezst, a tevkenysget s az eredmnyt egyarnt.

8.1.2 rdeklds
A vgyott cl s az elrhetsg bizonytalansga egyttesen biztostja az rdekldst.
Keletkezhet egy adott szituci hatsra (szitucis rdeklds), de kialakulhat egy ers, az
adott szemlyisgre vonatkoz stabil rdeklds is. Pldul az llatkertet elszr megltogat
kisgyermek rdekldsi krt hossz idre meghatrozza az llatok megismerse, mely a
jtkban is tartsan megjelenik. A hangsly a kitart prblkozsokon van, s a cl
megvalstsa a msodik helyre szorul. Egszen addig ez a sorrend, amg a tanulsi motivci
implicit (nem tudatos). Az letkor nvekedsvel a cl elrse explicitt (tudatoss) vlik, s a
megvalsts msodlagos lesz. Pldul az iskolt kezd kisgyermek boldogan nzegeti fzeteit,
knyveit. De a nyitogats tevkenysge sokkal fontosabb, mint a vgeredmny. Pldul, ha a
kisiskols azzal a cllal tanul, hogy mest akar olvasni, akkor ennek rendeli al az
olvasstanuls tevkenysgt. A clorientltsg ktfle lehet, vagy elssorban msok

172

elismersre irnyul, vagy inkbb az elsajttsra (Harter, id. Jzsa, 2003). Az rdekldst a
kls tnyezk jelentsen befolysoljk, s mindig pozitv rzelmek ksrik.

8.1.3 A teljestmny motivci


Lnyege a sikerre val trekvs, vagyis az, hogy a teljestmny elismert legyen (Szab, 2004).
A bels vagy a kls ksztets egyarnt lehet sztnz. Bevezeti - s vgig is ksrheti - az
ignyszint, az nmagunkkal szembeni elvrs mrtke. Ezt a szintet a tapasztalatok, a szocilis
hatsok s az aktulis vltozsok mdosthatjk. A kimenetel kt irny lehet: siker vagy
kudarc. A gyermekek kztt nagyok az egyni klnbsgek a sikerre vgys (siker orientltak)
s a kudarckerls tekintetben. A sajtos nevelsi igny gyermekek inkbb az utbbi kategriba sorolhatk az iskolai kudarcok s a krnyezet negatv visszajelzsei miatt.

8.1.4 Trsas-szocilis motvumok, biztonsgi szksgletek


A tanulsi motivci egyni eltrseit a krnyezet jelents mdost hatsai okozzk. Ha a
krnyezet a gyermek prblkozsait, elsajttsi ignyeit ersti, akkor az rzelmi teltettsg
fokozza az elsajtts ignyt. A fordtottja is megfigyelhet: a korltoz szli magatarts elbizonytalantja a gyermeket, elmlik az optimlis kihvs adta rm s izgalom. Ha pedig a prblkozs izgalma helyett a ktds biztonsga az uralkod rzs, ez is cskkenti a tanulsi motivci hajterejt. A tanulsi motivci ezen sszetevje is tovbbi komponensekre bonthat:
Trsas szocilis motvumok: A szocilis motvumok alapvet forrsa a csaldi httr jellege.
A htrnyos helyzet csaldok gyermekei mr az iskolba lpskor kedveztlen helyzetbl
indulnak. A lemarads az iskolban tovbb nvekszik (Nagy, 1971). Ide tartozik mg a
pedaggus szemlyisge s az osztlykzssg hatsa, ereje. A trsas-szocilis motvumot
formlja a pedaggus elismerse vagy kritikja, az osztlytrsak vlemnye, a velk val
versengs, vagy annak feladsa.

A SAJTOS

NEVELSI IGNY

(SNI)

GYERMEKEK TANULSI MOTIVCIJA

A sajtos nevelsi igny gyermekek tanulsi motivcija a tbbsgi gyermekekhez kpest


eltrst mutat. A klnbsgek a fejlds sajtossgbl, illetve a krnyezet msfle hozzllsbl addnak.
Az iskolai tanuls sikertelensgei: A tanulsi motivci mrtke befolysolja a kszsgek
fejldst, a fejlds temt, s kapcsolatban ll az iskolai eredmnyessggel is (tantrgyi
rtkels, magatarts s szorgalom megtlse). Fontos a tanul sajt vlemnye sikereinek s
kudarcainak okairl. A tanulsi motvumokra rzkenyen hat, ha a tantsi s minstsi eljrsok
nem igazodnak a sajtos nevelsi igny gyermek adottsgaihoz s fejlettsgi llapothoz. Ez azt
jelenti, hogy az optimlis kihvs helyett tl magas, vagy tl alacsony az elvrs.
A 8 ves, hiperaktivitssal diagnosztizlt Tams rtelmes, kreatv gyermek. Figyelemzavart
szndkos figyelmetlensgnek, dacnak vagy lustasgnak minstik tanti. Pedaggiai clzattal
kitart figyelmet ignyl, nll feladatmegoldsokat vrnak el tle.

173

A kognitv fejlds akadlyozott volta kvetkeztben az emocionlis szablyoz rendszer eltr


lehet. A sikertelensg flelme nagyobb, a motivcis hatsok inkbb az emcik szintjn
zajlanak. A tanulsi elmaradst/gyengesget mutat gyermekek gyorsabban elbizonytalanodnak, a sikertelensget elbb lik meg. A nem kvnt rzelem elkerlse erteljesebb vlik. A
prblkozsok izgalma ebbe az tmeneti kudarc is belefr szmukra nem kihvs, hanem
biztonsgcskkent tnyez, ami frusztrcit okoz. A tanulsban akadlyozott, az autisztikus
tneteket mutat, a hiperaktv, vagy a beszd-nyelvi kpzs zavarait mutat gyermekek a
beszdszlels, beszdmegrts srlse miatt pontatlanul, hinyosan rtelmezik a verblis
visszajelzseket, s ezeket kiegsztve, helytelen kvetkeztetseket alkothatnak.
A krnyezeti httr msfajta viszonyulsa A htrnyos krnyezeti felttelek kztt l,
sajtos nevelsi igny gyermekek veszlyeztetettek lehetnek abbl a szempontbl is, hogy
krnyezetkben a tanulsnak nincs rtke, gy a tanulsi motivci is csekly hatkonysg
(Jzsa, 2002).
A lts- s hallssrlt gyermekek, valamint a mozgskorltozott gyermekek tanulsi motivcijnak fejldsi folyamatt befolysolhatja a krnyezet tlvd hatsa. Nluk gyakoribb a
fokozott szli beavatkozs. Tbbet segtenek, ersebben kontrollljk gyermekeik teljestmnyt. Ennek kvetkezmnye lehet az elsajttsi trekvs gyenglse (Jzsa, 2003). A vizulis,
akusztikus s motoros ingerekhez juts akadlyozottsga tovbbi mdost tnyez lehet.

8.1.5 A tanulsi motivci vizsglati lehetsgei


Valamennyi sajtos nevelsi igny gyermek motivcis rendszernek felmrsre alkalmas a
megfigyels. A legoptimlisabb a jtk/foglalkozs kzben vgzett megfigyels, ahol az
idarnyrl, a figyelem koncentrltsgrl s a komplexitsrl egyszerre kapunk adatokat. Elnye, hogy a gyermek termszetes szituciban oldottabb lesz, s a szorongs, a megfelels vgya
nem torztja motivltsgt. Htrnya, hogy a megvalsts idignyessge miatt, csak bizonyos
felttelekkel lehetsges.
A feladatvgzs kzben vgzett megfigyels sorn jl megmutatkozik a tanulsi motivci
valamennyi sszetevje: az elsajttsi motivci, az elsajttsi rme s az jszer inger irnti
rdeklds. A gyermek letkortl, illetve az idegrendszer srlsnek szintjtl fggen a
viselkeds-tpusok az albbiak szerint hatrozhatk meg:

Nem fogadja el a feladatot, legfeljebb vizulis megfigyel marad.


Csak megfogja /nzi a feladatot, de passzv.
Foglalkozik a feladattal, de formlis teljestssel megelgszik.
Feladat-orientlt.
Cl-orientlt viselkedst mutat (Jzsa, 2003).

A kitarts a legfontosabb jellemz, ami a feladat-orientlt viselkeds idtartamt jelenti.


A sajtos nevelsi igny gyermekek motivcis bzisnak ms jelleg felmrse a kikrdezs.
A krdves technikval megbecslhet a tanulsi motivci fejlettsge. A tanulsi motivci
megtlse hrom megkzeltsbl lehetsges: a pedaggus, a szl s a gyermek kikrdezsvel. A hrom rtkel vlemny egyidej sszegezse megbzhat adatokat ad a vizsglt
gyermek tanulsi motivcis rendszerrl. Elnye, hogy nem ignyel konkrt esemnyeket s
hosszabb idtartamot. rtkes adatokat szolgltat a tanulsi motivcira vonatkoz megtlsek
sszehasonltshoz az, hogy miknt ltja ugyanazt a jelensget a szl, a pedaggus, vagy a
gyermek.
A szl, pedaggus s gyermek fel megfogalmazott krdseket a DMQ (Dimensions of
Mastery Quenstionnaire, Morgan, 1998; magyar verzija Jzsa, 2003) felhasznlsval lltottuk

174

ssze. Az lltsokat komponensek szerint tagoltuk, azzal a szndkkal, hogy a motivcis bzis
a ksbbiekben elemezhet legyen. Az rtkels szveges, a vlaszlehetsgekbl kirajzoldik
a tanulsi motivci kpe. Az lltsok szmt a vizsglati szitucinak s a vizsglat cljnak
megfelelen lehet cskkenteni, vagy felhasznlhat a teljes krdv.

VODSKOR

GYERMEKEK TANULSI MOTIVCIJNAK VIZSGLATA

Az vodskor gyermekek tanulsi motivcijrl megfigyelssel (gyermek) s kikrdezssel


(szl, vodapedaggus) gyzdhetnk meg.
A feltett lltsokra hrom vlaszlehetsgbl lehet vlasztani:
jellemz r
is-is
nem jellemz r
Az lltsokat tartalmuk szerint vagy csak a szlnek, vagy csak az vodapedaggusnak
tesszk fel. A kijelentsek egy rsze mindkt krdezettnek feltehet.
Elsajttsi motvumra vonatkoz lltsok:
vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Addig ismtel egy j dolgot, amg nem tudja elsajttani.


2. Knnyen feladja, ha valamit nem tud megcsinlni.
3. A feladatokat igyekszik jl vgrehajtani, mg ha nehezek is.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4. Megprblja befejezni, amit elkezdett, mg ha sokig tart is.

Elsajttsi rmre vonatkoz lltsok:


vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Ltszik az arcn az rm, ha valamit megcsinlt.


2. Lehajtja a fejt, magba roskad, ha valamit nem tud megcsinlni.

1
1

2
2

3
3

3. Kimutatja izgatottsgt, ha sikerl neki valami.

A tanuls irnti rdekldsre vonatkoz lltsok:


vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. A foglalkozsokra biztats nlkl jn.


2. Otthon elmesli, mit tanultak az vodban.
3. Jobban szeret nehz feladatokkal prblkozni, mint knnyekkel.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4. A tbb darabbl ll trgyakat, jtkokat megvizsglja, sztszedi.

175

A teljestmny motivcira vonatkoz lltsok


vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. nllan prblja megoldani a feladatot.


2. Szvesen vllalkozik ismeretlen feladatokra.

1
1

2
2

3
3

3. A feladat nehzsge nem befolysolja feladatmegold kedvt.

Trsas-szocilis motvumokra (felntt-kapcsolat) vonatkoz lltsok:


vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Szvesen beszlget felnttekkel, megprblja az


rdekldsket fenntartani.
2. lvezettel jtszik a felnttekkel.
3. Hamar feladja, ha a felnttekkel jtszik.

1
1
1

2
2

3
3
3

4. Igyekszik a felntteket is bevonni a jtkba.

Trsas-szocilis motvumokra (kortrs-kapcsolat) vonatkoz lltsok:


vodapedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Szeret a gyermekekkel szerepjtkokat jtszani.


2. Igyekszik kapcsolatba kerlni ms gyermekekkel.
3. Igyekszik az egyni gyessget kvn verseng jtkokban.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4. Kerli a kapcsolatot a gyermekekkel.

ISKOLSKOR

GYERMEKEK TANULSI MOTIVCIJNAK VIZSGLATA

A feltett lltsokra hrom vlaszlehetsgbl lehet vlasztani a szl vagy a pedaggus


kikrdezsekor:
jellemz r
is-is
nem jellemz r
Az lltsokat tartalmuk szerint vagy csak a szlnek, vagy csak a pedaggusnak tesszk fel. A
kijelentsek egy rsze mindkt krdezettnek feltehet.
Elsajttsi motvumra vonatkoz lltsok:
Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Addig foglalkozik egy dologgal, amg meg tudja jl csinlni.


2. Fontos neki, hogy nllan prblkozzon.
3. Ha egy feladatot nem rt, abbahagyja a prblkozst.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4. Ha hibt tall a munkjban, kijavtja.

5. Nem rdekli, hogy rossz a feladat, csak kszen legyen.

176

Elsajttsi rmre vonatkoz lltsok:


Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Ltszik rm az arcn, ha valamit megcsinlt.


2. Izgatott vlik, ha sikeres valamiben.
3. rl, ha egy j dolgot megrtett.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4. Zavarja, ha kudarca van valamiben.

A tanuls irnti rdekldsre vonatkoz lltsok:


Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

Elvgzi az iskolai feladatokat, mg ha sok idbe telik is.


Szeret olvasni /rni /szmolni.
Nem lehet lektni a tanulssal, nem rdekli.
Ellenrzs nlkl, minden feladatot jnak rtkel.
Kvncsian vrja mindig az rai foglalkozsokat.
Szvesen kszt szorgalmi feladatokat.

7. Van kedvenc tantrgya.

A teljestmny motivcira vonatkoz lltsok


Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Nehezen vllalkozik ismeretlen feladatra.


2. Fontos neki, hogy nllan prblkozzon.

1
1

2
2

3
3

3. Segtsget vr a feladatok megoldsa sorn.

Trsas-szocilis motvumokra (felntt-kapcsolat) vonatkoz lltsok:


Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1.
2.
3.
4.
5.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Ha valamire rjn, azonnal el akarja mondani.


Ellenrzik otthon az iskolai munkjt, hzi feladatt.
Fontos neki, hogy sok piros pontja/tse legyen.
Fontos neki a tanti dicsret.
Hamar feladja, ha a felnttek nem rtik meg.

6. lvezi, ha felnttekkel beszlhet meg dolgokat.

Trsas-szocilis motvumokra (kortrs-kapcsolat) vonatkoz lltsok:


Pedaggusnak, szlnek

1. jellemz r, 2. is-is
3. nem jellemz r

1. Szeret az rkon versenyezni a tbbiekkel.


2. Szgyelli a tbbiek eltt, ha nem tud vlaszolni a krdseimre.
3. Szeretne a legjobb tanul lenni az osztlyban.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

177

4. Igyekszik bartsgot ktni a tbbi gyermekkel.


1
5. Szeret a gyermekekkel beszlgetni, s gyakran is teszi azt.
1
6. Megprbl bekapcsoldni a krlette lev gyermekek tevkenysgbe. 1

2
2
2

3
3
3

7. Kerli a kapcsolatot a gyermekekkel.

Krdv gyermekeknek
A feltett lltsokra hrom vlaszlehetsgbl kell vlasztani a gyermek kikrdezsekor:
igen
nha
nem
A szbeli krdezs mdszert kell alkalmazni addig, amg a gyermek szvegmegrtse s rsa
megbzhat nem lesz. Amennyiben kszsgszintje lehetv teszi az nll kitltst, gy
nllan dolgozik a krdvvel. A tanulsi motivci komponensei az eddig ismert sorrendben
szerepelnek (elsajttsi motivci, elsajttsi rm, rdeklds az iskolai tanuls irnt, trsasszocilis motvumok felntt, ill. kortrs kapcsolat , biztonsgi szksglet). Az sszetevk
vltst vastagabban hzott vonal jelzi.

Krdv
Az albbiakban klnbz lltsokat fogsz olvasni, amelyekrl el kell dntened, hogy
mennyire jellemzek rd. 1-3-ig pontozd az lltsokat a pontok albbi jellemzi szerint:
1. igen: nagyon jellemz rm.
2. nha: nha igen, nha nem jellemz rm.
3. nem: nem jellemz rm.

VLASZAIDAT

A MEGFELEL SZM BEKARIKZSVAL JELEZD!

1. igen

2. nha

3. nem

1. Befejezem a feladatomat, akkor is, ha nehz.

2. Szeretek sokig dolgozni azrt, hogy j legyen a feladatom.

3. Ha hibt tallok a fzetemben, akkor kijavtom.

4. Ha egy feladat nehezen megy, akkor abbahagyom.

5. Elvgzem az iskolai feladatokat, mg ha sok idbe telik is.

6. rlk, ha egy feladatot jl megoldottam.

7. Jobban szeretem a knny feladatokat, mint a nehezeket.

8. Szomor/mrges vagyok, ha valamit nem tudok megoldani.

9. rdekes dolgokat tanulok az iskolban.

10. Szeretem a nehz feladatokat.

11. Kvncsian vrom, hogy a kvetkez rn mit tanulunk.

12. Szeretek olvasni.

13. Unatkozom tanuls kzben.

14. Szeretem az ismeretlen, j feladatokat.

178

15. Ha egy feladatot nem rtek, megvrom, amg segtsget kapok.

16. Flek az j feladatoktl, htha nem sikerl megoldanom.

17. Elmeslem a szleimnek mit tanultam az iskolban.

18. Szleim megkrdezik, hogy mit tanultam az iskolban.

19. Azrt tanulok, hogy sok tst kapjak.

20. Bntetst kapok otthon, ha rossz jegyet viszek haza.

21. A szleim rlnek, ha sokat tanulok.

22. Jutalmat kapok otthon, ha j jegyet viszek haza

23. Szeretnk olyan sokat tudni, mint a tantm.

24. Fontos nekem, hogy megdicsrjen a tantm.

25. Flek, hogy nem tudok vlaszolni a tantm krdseire.

26. rlk, ha jobban tudok valamit, mint az osztlytrsaim.

27. Szeretnk a legjobb tanul lenni az osztlyban.

28. Osztlytrsaim velem rlnek, ha j jegyet kapok.

29. Irigylem azokat, akik gyesebbek, mint n.

TANULSBAN

AKADLYOZOTT GYERMEKEK TANULSI MOTIVCIJNAK

VIZSGLATA
A krdvek adaptcija sorn figyelembe kell venni az albbi tnyezket.
A tanulsban akadlyozottak nkifejezsi kpessge: rsbeli vlaszra csak a 3.-4. osztlytl
fogva szmthatunk, az 1.-2. osztlyosoknl a felolvass mdszert kell alkalmaznunk. A
felolvass mellett a fogalmak tartalmi rtsrl is meg kell gyzdnnk fogalomrtsi prbkkal: magyarzattal, krberssal, defincikrssel.
A verblis instrukcik megrtsi nehzsgei: a krdseket le kell egyszersteni, s t kell
fogalmazni, hogy a megrts egyrtelm legyen, s ne kelljen a gyermeknek a mozaikszer
rts miatt formlis vlaszokat adnia.
Az iskolai oktats klnbsgeinek kvetkezmnyei: ki kell hagyni azokat a krdseket, amelyek, a tanulsban akadlyozottak szmra ismeretlen szitucikra vonatkoznak (pl. els hrom osztlyban az osztlyozshoz val viszony, vagy az nll olvasssal kapcsolatos krdsek)
A szli httr tbbsgben kedveztlen jellege: a gyermekek kevesebb informcikkal
rendelkeznek szleikrl, s a szli egyttmkdsre sem szmthatunk minden esetben.
Feltteleznnk kell azt is, hogy a gyermekek kztt van csald nlkli, vagy azt tartsan nlklzni knytelen gyermek (dikotthoni httr).
A tapads lehetsge: a tanulsban akadlyozott gyermekek hajlamosak a mechanikus vlaszadsra, s ragaszkodnak ugyanahhoz a megoldsi mdhoz. A krdvre adott vlaszokat
ebbl a szempontbl is minstjk majd.

179

8. 2. A TANULSI MOTIVCI
MENTLHIGINJNEK NHNY SZEMPONTJA

SZVATK ANNA

Az elbbiekbl lthattuk, hogy a tanuls folyamata nemcsak a kognitv-intellektulis rendszerek


mkdsnek kvetkezmnye, hanem egyben motivcis-emocionlis megkzdsi helyzet is.
Mint ilyen, a vilggal ismerked, benne talpon maradni akar gyermekben nagy erket kpes
mozgsba hozni, s sajt fejldst, rleldst serkenteni. Az egyni lettrtnet jelen
szempontunk szerint tanulstrtnet sorn szerzett tapasztalatok, sikerek s kudarcok
azonban szinte az els pillanattl kezdden rnyomjk a blyegket a gyermekek megkzdsi
stratgijra. A ksbbi iskolai tanulsi helyzetekben val helytllst a korai trgyi vilgbl s
kapcsolati trbl szrmaz, a klvilg szmra nehezen hozzfrhet tapasztalatok mlyen
meghatrozzk. Legalbb ilyen fontossggal brnak az egyedi szemlyisgjellemzk, s azok az
elvrsok, amelyekkel a gyerekeknek letk klnbz korszakaiban konfrontldniuk kell: a
szoksoktl egszen addig az elvrsig, hogy kpesek legyenek bizonyos konfliktusokat
nllan, a helyzethez jl alkalmazkodva megoldani.
A sajt kpessgekrl kialaktott rzelmekkel teli elkpzels az iskolba kerlskor drmai
vltozsokon megy keresztl. Ezt a folyamatot, melyet empatikus pedaggiai hozzlls nlkl
szinte lthatatlannak vlnnk, finoman alaktani, segteni rendkvl fontos feladata a pedaggiai
hatsrendszernek a teljes tanulsi letszakasz sorn, egszen a felnttkori metakognitv rettsg
elrsig. Metakognitvnak azt a tudst nevezzk, amelyet a tanuls sorn mindenki kialakt
sajt kognitv folyamatairl s annak eredmnyeirl, befolysolsi lehetsgeirl. A cselekvs
tervezshez, szablyozshoz elengedhetetlen gondolkodsi mvelet, a kognitv fejlds
lnyeges mozzanata, az nreflektls, nvezrls kihagyhatatlan eleme (Rthyn, 2003 a, b).
Az iskolba kerl gyermeket a tanulsi feladattal val szembeslse sorn gyakran csak a
kpessg vagy viselkeds oldallal jellemzik, mely a megtl szmra viszonylag knnyen
megragadhatnak tnik, elfeledve azt, hogy a kpessgek alakulsa, fejldsi potenciljuk
kibontakozsa a szemlyisg teljes spektrumval s interperszonlis vilgval sszefgg.
Klinikai munkbl szrmaz illusztrci:
Alex mentlis retardci vlelmvel ht s fl vesen kerlt nevelsi tancsadba az els
osztlyban nyjtott elfogadhatatlan teljestmnye miatt. A klsejvel rossz benyomst kelt obes
kisfi lass, kiss suta mozgsval, ertlen ceruzafogsval, retlen emberrajzval, a feladatok
irnt rdektelensgvel els pillanatban megersteni ltszott ezt a feltevst. Az intelligencia
vizsglat alatt stozott, izzadt a tenyere, harcolt a szkkel s az asztallal, s letkort
meghazudtol nyeglesggel kritizlta a buta s unalmas feladatokat, olyannyira, hogy egy
lsben nem sikerlt befejezni a vizsgl ltal amgy is krdses megbzhatsgnak rtkelt
vizsglatot. Anamnzise organikus srls lehetsgt nem vetette fel, funkcifejldsben kiugr
eltrsek nem voltak, fejldsnek teme, sorrendje nem trt el lnyegesen az tlagostl.
desanyja azonban elmondta, hogy rviddel Alex szletse utn slyos betegsg miatt
hosszadalmas krhzi kezelsre szorult, ezrt knytelen volt az egybknt jl szop gyermeket
hirtelen elvlasztani. Szerencsre a csaldban voltak olyan idsebb rokonok, akikre rbzhatta
a csecsemt s a ngy vvel idsebb testvrt. Erre tbb alkalommal is szksg volt, a betegsg
elhzd lefolysa miatt egszen Alex hrom ves korig. A krhzi kezelsekrl hazatrve
nvekv nyugtalansggal szlelete, hogy gyermeke nem nagyon szereti t, ezrt igyekezett

180

ptolni az elveszett kapcsolati idt, s intenzven egytt lenni a gyermekkel: elhanyagolva


egyb teendket, llandan jtszottak, j s j jtkokat vsroltak, a ksbbiekben pedig az
voda jelzsei alapjn mindenfle fejlesztnek tlt foglalkozsra jrtak. Az apa nem tmogatta
t a gyermek szeretetrt vvott harcban, nagyon jl elvolt Alex btyjval, olyannyira, hogy
nemrgiben elvltak, s gy vlt kett a csald, hogy k egyedl maradtak Alexszal. A nevelsi
tancsad szakembere nem kldte tovbb a gyermeket szakrti vizsglatra, hanem az
desanya pszichoterpis megsegtst indtvnyozta.
A kvetkezkben mentlhigins oldalrl vesszk szemgyre a tanulsi motivcit, az iskolai
sikeressget, s javaslunk egy olyan szempontsort, amelyet vgiggondolva a gyermekek tanulsi sikertelensgnek komplex httert a szemlyisgjellemzk, szocilis kapcsolatok s a
tantsi krnyezet oldalrl lehet jobban megrteni, s a szksges lpseket megtervezni. Jelen
clunknak megfelelen a gyermekek kztti intraindividulis klnbsgek feltrkpezshez
kvnunk eligaztst adni, mikzben nem felejthetjk el, hogy az egyn s krnyezete interakcija szmtalan itt nem rintett hattnyez befolyst jelenti, mely tovbb rnyalja a kpet.
A nemzetkzi szakirodalomban se szeri se szma a szlknek, pedaggusoknak s a gyermekeknek szl jl szerkesztett krdveknek, mentlhigins szempontbl mgsem ezek adaptlst s hasznlatt javasoljuk. Ezek egy rsze kiss leegyszerst, korltozott ltszg, ms
rszk a htkznapi vizsglati szitucikban kezelhetetlenl terjedelmes adatmennyisget produkl. A pillanatnyi hazai viszonyok ismeretben leginkbb a vizsgl egyni invesztcijn
alapul problmarzkeny megfontolst tartjuk clravezetnek.
A httranyag, melybl a szempontrendszer ltal felvetett krdsekre vlaszt kaphatunk, elssorban a szlvel felvett rszletes anamnzisbl s explorcibl szrmazhat, de tmaszkodhatunk a pedaggiai vlemnyre, lehetsg nyltan a pedaggussal val explorcira, s az irnytott megfigyelsekre is. J helyzetet teremthet a tjkozdshoz a szakrti tevkenysg gynevezett folyamatos figyelemmel kvets mdszere, amely segtsgvel a gyermekkel napi kapcsolatban lv pedaggusokkal nylik md konzultcira. Rvidsge, egyszersge, mindemellett megfigyelsre ksztet jellegzetessgei miatt javasolt az els osztlyosok csoportos szrsre kialaktott pedaggiai megfigyelsi szempontsor (Porkolbn, 2005) alkalmazsa, amelyet mellkletknt kzlnk.
Ne feledjk, hogy az iskola bels krnyezetnek szerept, a tanulsi elvrsokat, a tanr-dik
interakcik sajtossgainak kvetkezmnyeit nem lehet kihagyni az egyni motivcis folyamat
megtlsbl, azonban roppant nehz objektv adatokat szerezni ezek vals termszetrl.
Szintn sok nehzsgbe tkzik azoknak az informciknak a megszerzse is, amelyek arrl
tjkoztathatnak bennnket, hogy a gyermek letnek eltr sznterein (csald, iskola, kortrscsoport) hogyan legitimizldnak a gyermekkel kapcsolatos kimondott s kimondatlan elvrsok, a szocializcis folyamat sorn milyen szablyok, kzssgi rtkek vlhatnak irnyadv.

8.2.1 Szemlyisgjellemzk
Extravertlt vagy introvertlt vonsokkal jellemezhet-e a gyermek? Igen eltr
fogkonysgot mutathatnak a kt fenti csoportba tartoz gyermekek a jutalmazs s bntets
dimenziiban, amely az nkp alakulsn keresztl kzvetlen hatst gyakorol a motivcira.
(Beszlgets a villamoson: Mit szlt Erzsi nni a gynyr rajzodhoz? Azt mondta, hogy
nem is olyan rossz. Anyu, n tbbet nem rajzolok, lthatod, nem megy ez nekem)
Milyen temperamentumbeli jellegzetessgekkel rhat le a gyermek viselkedse? Az
ingerekre hevesen, azonnal reagl gyermeket sokszor flrertik, s viselkedst nem fiziolgiai jellegzetessgeinek megnyilvnulsaknt, hanem egyfajta nyughatatlansgnak, rosszasgnak cmkzik, klnsen akkor, ha egy, az vtl eltr temperamentum felnttel van

181

dolga. Ezzel szemben, a gyakorta j hangulatban lv, optimista gyermeket az ltala elrt
eredmnyektl fggetlenl is knnyebben szlelik a felnttek s a gyermektrsak sikeresnek, kompetensnek, mint a morzus, elhzd, srtettnek tn trst. Az j helyzetekhez
val alkalmazkods kpessgben, szociabilitsban, aktivitsban, s egy sor alapvet belltdsban ellenttes irnyba tart adottsgok jellemezhetik a gyermekeket, amely a tanuls
folyamatt nem hagyhatja rintetlenl.
A gyermekek kognitv stlusa az intelligencia eltr szintjein is igen klnbz lehet. A
tanuls-tantsi folyamatban nha a tanulsi krlmnyek nem kedvezek egyes gyermekek
kognitv stlusnak. Pldul az elmlylsre, rszletezsre, precizitsra hajlamos gyermekek
nehezen szakadnak el aktulis feladataiktl, gy rzik mg nem teljestettk, amikor az
osztlyuk tbbsge mr rgen mssal foglalkozik egy nagyobb lptk, lnyegi jellegzetessgeket monitoroz feladathelyzet kvetkez llomsaknt.
Az aktivits mintzdsnak egyni jellegzetessgei: milyen sajtossgokat mutat az alvsbrenlt ritmusa (Nehezen alszik el s nehezen bred, kialvatlan vagy hosszan lomittas,
felsznesen vagy mlyen alszik, minl fradtabb annl aktvabb, stb), hogyan reagl stresszre,
szokott-e kiborulni, hogyan kpes elfoglalni magt? Ezzel kapcsolatban rdemes megismerni a gyermek egy tlagos napjt. Figyeljnk fel arra, ha a szl arrl szmol be, hogy
gyermeke tlzott mrtkben ragaszkodik a napi rutinhoz, ahhoz, hogy a napi esemnyek
szigor rendben s vltozatlanul kvessk egymst, vagy arra, hogy semmilyen megszokott
vl szoksrendszert nem lehet kialaktani szmra!
Tarts szemlyisgjeggy vlhat a teljestmnyelvrs hatsra fellp sajtos motivcis
dinamika, az erfesztsre val kpessg rzetnek aktulis llapota, a szlk, a pedaggus
ltal generlt kompetenciarzs szintje, a pillanatnyi szorongs, stressz egyttes hatsa a
feladatmegoldshoz val viszony kialakulsban. Klinikai tapasztalat, hogy a tanuls kezdeti
szakaszban meglehetsen stabill vlhat e reakcismd egyedi vltozata, s ez arra inthet,
hogy vegyk komolyan a gyermekek feladatmegoldsainak egyik legltalnosabb httert
ad rtelmi, de fkppen emocionlis folyamatot. Az az alaplmny pldul, hogy a szlk
lnyegesen tbbet vrnak tle, az iskolban pedig lertk t a j tanulk listjbl, nem
kedvez a remnynek, lelemnyessgnek, a kudarcokon val fellkerekeds kpessgnek.
Ebben a lelkillapotban a tanuls neheztettsge elssorban a mentlis egszsg romlsnak,
az nrtkels vlsgnak tudhat be, az intellektulis kpessgek csak tvolrl befolysoljk. Sok esetben a folyamat rejtettsge az, ami a legveszlyesebb: idben szlelve s a
megfelel ellenlpseket megtve jl befolysolhat, azonban egy kritikus id utn irreverzibiliss vlhat, s a teljes letplya egyik alapvet meghatrozja lesz. Vizsglatok igazoljk,
hogy az iskolai vek elejn mg kicsi a teljestmny- s az nkpbeli klnbsg a sikeres s
sikertelen gyermekek kztt, de az ltalnos iskola vgre ez a klnbsg nvekedik, az
alulteljestk nkpe nmagt beteljest jslatknt negatvabb (Burns, 1982).
Egy-egy terleten megmutatkoz tehetsg, illetve diszfunkci a szemlyisget jellemz
tulajdonsgok egsz lncolatt vltoztathatja meg. Termszetesen igen eltr hatsokat
tapasztalhatunk, ha a tehetsg s/vagy a diszfunkci a pedaggiai krnyezet szmra ismert,
illetve elismert, s akkor, ha ezek homlyban maradnak. Szmtalanszor megfigyelhet, hogy
bizonyos rdekldsi terletek fel val feltn vonzdsban nyilvnul meg a gyermek
tehetsge, illetve kompenzcis mdon a diszfunkcija. Erre a terletre, mely gyakori egzotikussga ellenre is szoros kapcsolatban ll a gyermek lettrtnetvel, risi energit kpes
sszpontostani, s hihetetlen mennyisg tudsra tesz szert.
Soma slyos diszlexival s diszgrfival kszkd kisiskols volt, aki egy idsebb rokon segtsgvel a Magyar llamvasutak trtnetnek egyik legkivlbb ismerje volt legalbbis tgabb
letkori meznyben. Terapeutjnak s a szlnek vilgos volt, hogy csak akkor lehet iskolai
sikeressg, egyltaln iskolai terepen megmutatkoz tanulsi motivci fel irnytani, ha az
iskolai krnyezetben is lehetsgess vlik tehetsgnek valamely gt kimunklni, bemutatni,
elismertetni.

182

Tanulsi motivci s nkp: a tanulsi motivci megnyilvnulsa a gyermekek letben


nem lland, nem egyenletes. Krzisek, regresszik s hirtelen kiugrsok jellemzik fejldst.
Sok egyni szocio-emocionlis tnyez lehet a httrben, de a legltalnosabb az nkp
vltozsaival val egyttmozgsa. Az nkp negatv, illetve pozitv irnyba trtn elmozdulsa,
mely pldul serdlkor kezdetn a testkppel val sszefggsben is alakulhat, szinte azonnali
hatst gyakorol arra, hogy mozgstsa-e erit egy ltala tl nehznek rzett feladatra, vagy
azonnal mondjon le rla. Osztlytermi viszonyok kztt ezt a jelensget a hatodik-hetedikes
szorgalmas kislnyok hirtelen ellustulsaknt szoktk megragadni. Az nkp teljestmnyt
elrejelz szerepe ers, akik jl teljestenek az iskolban, pozitv nkppel rendelkeznek
A szemlyisg olyan sajtossgai, mint a kontroll helynek (kls/bels) tudata, a
kudarchoz val viszony, a cltudatossg mind befolysoljk a tanulsi motivcit. Ezek
bonyolult egymsra hatsokkal mkd hattnyezk, melyekhez azonban igen egyszer
krdsekkel kzelebb juthatunk: Milyen helyzetben mutat a gyermek bszkesget? Mikor
szgyenrzetet? Milyen termszet a kls jutalomra vonatkoz ignye? Kudarc esetn
kpes-e fenntartani a megoldsra val trekvst? Kinek a kedvrt tesz meg szmra nehz
dolgokat? Kr-e segtsget? Keresi-e a kihvsokat, s mely terleteken? Mit tart a gyermek
sajt magra nzve elg j kihvsnak? (Tl knny vagy tl nehz feladat vlasztsa.)
Mekkora nllsgot mutat a feladatok megoldsban, mennyire kitart?
Nagy valsznsggel azt fogjuk tapasztalni, hogy igen kevs a tanknyvi logiknak megfelelen mkd gyermek, nincsenek lineris oksgi kapcsolatban egymssal a klnbz,
tagadhatatlanul fontos tnyezk. Elfordulnak olyan esetek, amelyek elemzsbl pontosan
az derl ki, hogy minden faktor a sikeres tanuls ellen sz, mgis valami nehezen megmagyarzhat mdon, a gyermek szintn vgyik az eredmnyessgre, s tiszteltre mlt kitartssal igyekszik rr lenni minden negatv lmnyen: itt olyan szemlyisg konstellcival
van dolgunk, ahol az nszablyozs a tanulsi motvumok nirnytsn keresztl valsul
meg. Az nszervezs ignye minden egszsges pszichj gyermekben bontakozni ksz
sztnz, ez az egyik legbiztosabb lehetsge a teherbr motivci kialakulsnak.
Sajtos nevelsi igny gyermekek esetben klnsen fontos az nszervezs ignyre
tekintettel lenni, hiszen a srls miatt olyan terleteken is vjk, segtik ket, ahol ez egyfajta tehetetlensget indukl. A legklnbzbb fejlesztsek htultje lehet az a gyermekben fokozatosan kialakul, szlk ltal is tpllt meggyzds, hogy az tanulmnyi
teljestmnye az egyre professzionlisabbnak rtkelt gygypedaggiai rhatsok egyszer
summzata, s az iskoln, az iskolai leten kvl nincs is let mshol. A kezdemnyezkpessg fejldse, a sajt hatkonysg rzete, a krnyezet kompetens kezelse, az egyni
kompenzcis lehetsgek kimunklsa ilyenkor htrnyt szenved.

8.2.2 A szocilis kapcsolatok, a szocilis mez jelentsge


Szmolnunk kell vele, hogy letszakaszonknt s nemenknt ms s ms a felntt s a
kortrs hatsok jelentsge a tanulsi folyamatban. A kisgyermek mg ki is mondja, hogy
egyes tevkenysgeket kinek a kedvrt tesz meg, a kisiskols minden erfesztse a
szpsges, vagy jsgos tant nnije rmt szolglja, de a tz ves forma fik mr egyms
elismersrt dolgoznak. A tanuls rdekben hozott ldozatokat, gyakorlst, ismtlst, szrakozsokrl val lemondst nem egyforma referencia keretben lthatjk a gyermekek,
amely alakul cltudatossgukat gykeresen megvltoztathatja.
Szlssgesen eltr lehet a gyermekek klnbz letszfrinak hatsa a tanulsi eredmnyessgre. A tanuls, mint kultrafgg tevkenysg, mlyen a szocilis sszefggsek
rendszerbe gyazott. A csald, az voda, iskola, kortrscsoportok kultrjhoz, rtkeihez
val egyidej tartozs ellenttbe kerlhet egymssal, olyan heterogn nrtkelsi mintkat,

183

modellkvetsi lehetsgeket kzvetthet, amely elbizonytalanthatja a gyermekeket sajt


tanulsi motivcijukat illeten. Kell-e a boldogulshoz tanulni? Kinek van tbb pnze, a
tanultnak, vagy az gyesnek? Mit r az olyan tuds, amelyhez izzadtsgos volt az t? Mit r
az olyan tuds, amely szinte csak rnk ragadt?
A csaldnak az iskolai kvetelmnyekhez val viszonya szinte tttel nlkl formlja a
gyermek tanulsi motivcijt. Elvrjk-e otthon, hogy elksztse a hzi feladatt? Lemondanak-e esetleg csaldi programokrl annak rdekben, hogy tanuljon a gyermek? Szankcionljk-e az iskolai munkval kapcsolatos kisebb-nagyobb flrecsszsokat?
Annak az rzsnek a szksglete, hogy egy mikrokultrhoz tartozzunk, mindnyjunknak
fontos. A gyermekek pszichoszocilis fejldse sem az intzmnyekbe lpssel veszi kezdett, mr bizonyos kulturlis ktdsekkel, rtkorientcikkal rkeznek. Ha a sajtjuknak rzett kultrt lertkeltnek, veszlyeztetettnek lik meg, sajt maguk egy rszt rzik
elfogadhatatlannak. Kompetenciarzsk bizonytalanabb lehet, feladatvllalsi kedvk a
szubjektven tl nehznek rzkelt feladatok miatt kisebb mrtkv alakulhat. Iskolai
teljestmnyk kognitv s motivcis bizonytalansgaik miatt srlkenyebb. Ms a helyzet
azoknl a brmely megfontolsbl kisebbsginek nevezhet csoportbl rkez gyermekeknl, akiknl - a pregnns klnbsgek ellenre - igen ers a sajt kultrjukhoz val tartozs
tudata, akiknek a csald pldaadssal segt az idegensg-rzs feldolgozsban; itt a
kompetencik nem felttlen veszlyeztetettek. St, gyakran tapasztalhatjuk, hogy a tbbsgi
kultra mellett sajt kultrjukat a gyerekek kpesek rtkknt meglni, abbl nrtktudatukhoz ert merteni, s remek motivcival sikeresen tanulni.
Clzott beszlgets keretben a csaldok ilyen irny preferenciirl akkor tudhatunk meg
a legtbbet, ha nnepeikrl, szabad idejk eltltsrl beszlgetnk.
Az let minden terletn elengedhetetlen annak tudata, hogy megbzhat visszacsatolst
biztost trsas kapcsolatok hlzata tart bennnket. A visszajelzs orientl, viselkedsvltozssal reaglunk. Nem egyformn hesek a gyermekek a pedaggus s a trsak elismersre, a kls elfogadsra; vannak olyanok is, autonm, bellrl vezrelt szemlyisg
gyerekek, akiknek a feladatok sikeres megoldsnak tudata elegend visszajelzs. Az elmaradt jutalom, a meg nem kapott elismers azonban hossz tvon a legtbb gyermeket elkedvetlenti.
A gyermekeknek szl elbb ismertetett krdv kitltse utn, rdemes tovbb elemezni a
vlaszokat a gyerekkel kzsen: oki magyarzatot kaphatunk az iskolai tanulshoz val
viszonyuk jellegzetessgeire.

8.2.3 A terhelhetsg egyni sajtossgai


Fontos differencildiagnosztikai cl, hogy kpesek legynk elklnteni a motivci fejldsnek aktulis szintjt a gyermek fiziolgis sajtossgaiban gykerez fradkonysgtl, a
terhelhetsg aktulis hatraitl. Nyilvnval, hogy ms javaslatot kell adnunk a szlknek
abban az esetben, ha gyermekk az iskolban a tananyag, a pedaggus szemlye, a hinyos
kompetencia rzete miatt, illetve, ha krnikus kialvatlansga miatt stozik.
A biopszicholgiai rettsg megtlshez ajnlunk nhny szempontot a kvetkezkben:
a) A napszakos, vszakos ingadozsok
A gyermekek tbbsge dleltt futja a legjobb formjt, ilyenkor kpes a leghatkonyabban
megkzdeni a r vr feladatokkal. Vannak azonban kivtelek, akik nehezen kezdik a napot,
s igazn az ebd krli, illetve az esti idszakban lesznek kellen nyugodtak s figyelmesek,

184

munkabrk. Eltr ritmusuk sok flrerts, konfliktus forrsa. ltalban az a gyakorlat, hogy
keservesen ugyan, de tlltjk a bels rjukat, s lassacskn alkalmazkodni kezdenek az
vodai, iskolai menetrendhez. Az intzmnyekbe val odars, pontos megrkezs nehzsgei
mg sokig jelzik az alkalmazkods terht. Anamnziskben gyakran megtallhatk a korai
idszak ritmusproblmi tpllkozsi s alvsi nehzsgek formjban, teht nem elssorban a
csald szoksrendszernek, szlk foglalkozsval sszefgg sajtos napirendnek az tlagtl
eltr vonsai miatt alakulnak ki ezek a kpek.
Az vszakos hullmzs kt szakaszban rezteti leggyakrabban a hatst: november-december
hnapokban a fnyszegny, rvid nappalok idejn, s tavasszal a melegeds idejn a hirtelen
erss, less vl fnyben. A hormonlis hatsra trtn tl heves fiziolgiai vltozsok egyes
gyerekek trkpessgt tmenetileg meghaladhatjk. Gyakorlott szlk ilyenkor nhny
napos sznetet rendelnek el tlprgtt, agyonfradt gyermekknek, amelynek j hatsa rvidesen megmutatkozik.
Mozgskorltozs s szenzoros tlingerls
A sajtos nevelsi igny gyermekekre ltalban igaz, de az enyhbb esetekre, a tanulsi
nehzsgekkel kzdk jelents rszre is, hogy kritikusan viselik a mozgskorltozst. Az a termszetesnek tn elvrs, hogy bkben ljenek a helykn, szmukra nehzen teljesthet.
Figyelmi kapacitsuk ltvnyos cskkensvel, negativisztikus magatartssal, vagy teljes nfeladssal reaglnak arra, ha szmukra tl hossz ideig kell tnusos izommkdst implikl testhelyzetet (lst) fenntartaniuk. Idegrendszerk mkdsi sajtossgainak megfelelen aktivcis nvjuk alkalmatlann vlik a figyelmi folyamatok szablyozsra, tanulsra irnyul
rdeklds fenntartsra. A gyermek nem tudja szablyozni sajt aktivitsszksglett, s kls
segtsgre szorul. Rgi s bevlt pedaggiai mdszer ezekben a helyzetekben a gyermekek
gyors megmozgatsa, mozgssal jr feladat adsa, mostanban pedig puhra fjt lprna,
egyenslyoz labda hasznlata, mely biztostja a kell vesztibulris ingermennyisget. Vegyk
szre, hogy a ltszatra a feladatokkal foglalkoz, trsait nem zavar gyermekek is rintett lehet
ebben a vonatkozsban! Kiresed tekintetk s sznvonaltalann vl munkjuk hvja fel a
figyelmet pillanatnyi tlterheltsgkre.
A szenzoros integrci diszfunkciival jellemezhet gyermekek sokszor nem kpesek kezelni
azt az ingermennyisget, amely egy tlagos osztlyltszm kvetkeztben elll. Tl sok az
informci, a mozgs, a hang, a ltvny, a kutyamints tolltartktl a csiklandozs sni radrig.
Szmukra e feldolgozhatatlan inger kavalkdbl nem tud kiemelkedni a pedaggus figyelmet
orientl, az osztly egszhez szl instrukcija, - elvesznek, tanulsi motivcijuk kisiklik.
A fenti szempont mrlegelshez a pedaggussal val clzott beszlgetsbl, pedaggiai
vlemnyekbl kaphatunk informcikat.
Ingerktttsg s jdonsgpreferencia
Sokszor figyelmetlensgnek, a feladatok irnti rdektelensgnek tnik, amikor egyes gyermekek minden ingerre reaglnak, olyanokra is, amelyek semmilyen kapcsolatban nem llnak a
tanuls konkrt trgyval. A berepl legyek, az ablakprknyra teleped galambok, a
kzeled kuksaut, az tkezbl felszll illatok a gyakori bnre csbtk. A bn pedig
maga a figyelem fkusznak vndorlsa, az jdonsgok irnti felfokozott vgy. Ilyen esetekben
az anamnzisbl tudhatjuk, hogy az rintett gyermek mr kisbaba korban jellemezhet volt
azzal, hogy bizonyos ingermodalitsokban rkez informcik azonnal felkeltettk az
rdekldst, kutat manipulciba, les figyelm orientcis reakciba kezdett. Az ilyen
kedvelt csatornn rkez j inger a slyosan srlt gyermeket is kimozdthatja addigi repetitv,
kiresedett tevkenysgbl, teht a gygypedaggiai diagnosztikban fontos helye van az
ilyen termszet vonzdsok ismeretnek.
Ha a gyermek nem kpes azt a tanulsi sikeressgi szintet elrni, melyre intelligenciafunkcii
lehetsget adnnak, a pedaggiai krnyezet s a tanulsi motivci elemzse mellett szksg
lehet arra, hogy a jobb megrts s az adekvt segtsgnyjts rdekben tovbbi szakvizs-

185

glatok trtnjenek. Kiemelend ezek kzl a gyermek-neuropszicholgiai s gyermekpszichitriai szakvizsglatok lehetsge.


A gyermek llapothoz, csaldi, iskolai, lakhelyi krnyezethez leginkbb illeszked segtsgnyjtsi forma megtallshoz a vizsgl szakembernek a rszadatok, eredmnyek sszegzse
mellett vgig kell gondolnia a kvetkez praktikus, lethelyzettel sszefgg, mentlhigins
konzekvencikat is magukba foglal krdseket:
A tanulsi sikertelensg megelzsnek, legyzsnek rdekben tett eddigi lpsek ttekintse csaldi, vodai, iskolai szntereken.
A lehetsges segtsgnyjtsban egyttmkd felek azonostsa.
A trsadalmi egyenltlensgbl fakad pszichs kvetkezmnyek hatsainak szmbavtele,
befolysolsi lehetsgeinek vizsglata.
A gyermek lakkrnyezetben elrhet mentlhigins szakemberek hozzfrhetsgnek
felmrse, s annak megismerse, hogy van-e kapacitsa a gyermekkel kzvetlenl foglalkozknak nyjtott konzultcis segtsgre.
A gyermek jl mkd kompetenciira tmaszkod, sikert gr tevkenysgbe val bekapcsolds lehetsgeinek feltrsa.

8.2.4 A megfigyelsek rgztse


A tanulsi motivcira, a szemlyisg egyni sajtossgainak megnyilvnulsra vonatkoz
megfigyelseinket clszer a vizsglat teljes hosszn keresztl jegyezni, majd feljegyzseinket
strukturlt mdon sszesteni. Sok informcit kapunk az anamnzisbl, a szlvel s a
gyermekkel val clzott beszlgetsbl, a pedaggiai vlemnybl, s az ezekben felmerl
krdsek termszetes mdon irnytjk figyelmnket a vizsglt gyermek problmival kapcsolatos viselkedses kifejezdsek megragadsra. Ezek pontos rgztse azrt is fontos, mert
a szakvlemnyek kialaktsakor, a vizsglt gyerekek llapotnak lersakor a megfigyelt jelensgek rtelmezse a teljes kp integrns rszv kell vljon. Mentlhigins szempontsorunkat
a rendelkezsre ll informcik, megfigyelsek rendezshez is ajnljuk.

IRODALOM (8.1.

ALFEJEZET)

JZSA K. (2002): Az elsajttsi motivci pedaggiai jelentsge. Magyar Pedaggia, 102. 1. Sz. p. 79-104.
JZSA K. (2003): Az elsajttsi motivci fejldse s sszefggse a kognitv alapkszsgekkel 4-16 ves
korban. PhD rtekezs, Szeged.
KANTER, O.G., SPECK, O.(1980): Handbuch der Sondernpadagogik. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung,
Berlin.
MESTERHZI Zs. (1998): A nehezen tanul gyermekek iskolai nevelse. BGGYPTF, Budapest.
NAGY J. (2000): XXI. szzad s nevels. Osiris Kiad, Budapest.
NAGY J. (1980): 5-6 ves gyermekeink iskolakszltsge. Akadmiai Kiad, Budapest.
NAGY J. (1971): Az elemi szmolsi kszsgek mrse. Tanknyvkiad, Budapest.
RTHY E.-n (1998): Az oktatsi folyamat. In Falus Ivn (szerk.) Didaktika. Nemzeti Tanknyvkiad,
Budapest. p. 221-271.
RTHY E-n (2003): Motivci, tanuls, tants. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest.
SZAB M. (2004): Motivci. In N. Kollr K., Szab . (szerk.): Pszicholgia pedaggusoknak. Osiris Kiad,
Budapest.

186

IRODALOM (8.2.

ALFEJEZET)

BURNS, R. B. (1982) Self-Concept Development and Education. Holt, Rinehart and Winston. London-New
York, Sydney, Toronto Idzi: Krssy J. (1997): Az nkp s sszefggsei az iskolai teljestmnnyel In:
Mszros A. (szerk.): Az iskola szocilpszicholgiai jelensgvilga ELTE Etvs Kiad, Bp.
JZSA K. (2000) Az elsajttsi motivci szerepe a kritriumorientlt pedaggiban. j Pedaggiai Szemle,
10.
PORKOLBN Balogh K. (2005) Mdszerek a tanulsi zavarok csoportos szrsre s korrekcijra.
Iskolapszicholgia sorozat 17. ELTE PPK Tanrkpzsi s tovbbkpzsi 7.
RTHY E.-n (2002) A kognitv s motivcis nszablyozst kialakt oktats. Iskolakultra 2002. 2.
RTHY E.-n (2003) Motivci, tanuls, tants: Mirt tanulunk jl vagy rosszul? Nemzeti Tanknyvkiad
RTHY E.-n: (2003) Gyermeki nkp szli gyermekkp. Iskolakultra 2003. 5.

187

Mellklet (8.2. alfejezet)

MEGFIGYELSI

SZEMPONTOK PEDAGGUSOK SZMRA

CSOPORTOS SZRSHEZ
A) Viselkedsre ltalban jellemz:
1. lland mozgs, nyugtalansg van krltte. (Alig tud nyugodtan lni, nyugton
maradni.)
2. Mindig babrl valamivel. (Paprjt gyrgeti, reszkzeit sodorgatja, idegesen tekintget.)
4. Mintha nem hallan, hogy t szltottk, majd neve hallatn sszerezzen.
5. Amibe belelendlt, kptelen abbahagyni, tvltani msra.
6. Nagyon lass, ttova mozgs, feltnen gyetlen.
7. Nagyon lnk, srs, nem kezd beszlgetst trsaival.
8. Egyb viselkedsjegyei:
B) Foglalkozsok alatti viselkedse:
1. Nem figyel az rn, mintha nem is lenne ott.
2. Nagyon rvid ideig tudja a figyelmt sszpontostani a feladatokra, a legkisebb zavar is
eltereli.
3. Nem kveti a csoportnak szl utastsokat.
4. Csak a szemlynek szl, egynenknti utastsokat kveti.
5. Krdezsnl zavartan ll, nem is tudja, mire kell vlaszolnia.
6. Alacsony a trkpessge nem tudja kivrni, mg rkerl a sor.
7. Egyb viselkedsjegyei rn, napkziben:

188

Tovbbi vizsglati s terpis


lehetsgek

9.

HDVGI MRTA, MRKUS ESZTER, SZVATK ANNA

A (gygy)pedaggiai vizsglatokban rszt vev szakembereknek szmos diagnosztikai s fejleszt eljrs ismeretre van szksgk.
Az elz fejezetek elssorban a tanulsi gyengesg, zavar, akadlyozottsg okainak, feltrst
s e terletek vizsglati mdszereit, fejlesztsi lehetsgeit mutattk be.
Ebben a fejezetben kerl sor a sajtos nevelsi igny tanulk kz tartoz rtelmi fejlettsg
alacsony szintjn lv, vagy slyos-halmozott fogyatkos gyermekek, az autizmus spektrumzavart mutat, az rzkszervi fogyatkos gyermekek, tanulk vizsglati s fejlesztsi mdszereinek, lehetsgeinek a bemutatsra.
Az iskolba lps idejn ajnlhat vizsglati s fejleszt eljrsok ismerete mindkt szakszolglat rszre elengedhetetlen. Ezrt a 9. fejezet egy alfejezete errl a tmrl ad rszletes
tjkoztatst.
Mivel a kt szakszolgltatsban a szakemberek nemcsak diagnosztizlnak, hanem fejlesztsi,
terpis javaslatokat is adnak, ismernik kell a Magyarorszgon elrhet terpikat, fejlesztsi
eljrsokat. Az egyes fejezetekben szerepl diagnosztikus s fejlesztsi eszkzkn kvl
kiegszt vizsglatokhoz, illetve fejlesztsekhez ajnlunk az albbiakban mdszereket,
eszkzket, szakirodalmakat.

A FEJEZET

TARTALMA:

9.1.

Hatreseti vezethez tartoz intelligencival rendelkez, valamint a pszichs fejlds


zavart mutat gyermekek szmra ajnlhat vizsglati s fejleszt eljrsok az iskolba
lps idejn

9.2.

Az autizmus spektrumzavart mutat gyermekek elltsa

9.3.

Az rtelmi fejlettsg alacsony szintjn lv, slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek


szmra ajnlhat vizsglati s fejleszt eljrsok

9.4.

Tjkoztats az rzkszervi fogyatkos gyermekek vizsglatt ellt szakszolglati


intzmnyek munkjrl

9.5.

Tovbbi vizsglati s terpis eljrsok ismertetse

189

9.1. HATRESETI VEZETHEZ TARTOZ INTELLIGENCIVAL


RENDELKEZ, VALAMINT A PSZICHS FEJLDS ZAVART
MUTAT GYERMEKEK SZMRA AJNLHAT VIZSGLATI
S FEJLESZT ELJRSOK AZ ISKOLBA LPS IDEJN

SZVATK ANNA

9.1.1 A hatreseti vezethez tartoz intelligencival


rendelkez gyermekek komplex vizsglatnak szksgessge az
iskolarettsgi vizsglat rszeknt
A hatreseti vezethez tartoz intelligencival rendelkez gyermekek vizsglata mind a nevelsi
tancsadkban, mind a szakrti bizottsgokban foly szakrti munka egyik legvitatottabb,
legtbb komplex krdst felvet terlete. Ha ez az iskolarettsgi vizsglat keretben merl fel,
a javaslat kialaktsa klnsen sszetett folyamatt vlik, hiszen a megfelel intzmnyi ellts,
terpis szksgletek kijellse rdekben a vizsglt gyermekek pillanatnyi sttusza mellett
elemezni kell organikus s pszichs fejldsnek egyni sajtossgait (anamnzis, orvosi s
pszicholgiai szakvlemnyek, leletek, pedaggiai vlemnyek), szociokulturlis httert, s a
r hat pedaggiai krnyezetet. Ez utbbi, objektvnek nevezhet httrismeretek megszerzse
idignyes, egyttmkd partnereket felttelez folyamat, amely annl hatkonyabb, minl
kzelebb esik a vizsgl a gyermekek letnek szntereihez, a csaldjaikkal professzionlisan
dolgoz szakemberekhez (vdn, gyermekorvos, vodapedaggus, fejleszt pedaggus,
szocilis munks). Knnyen belthat, hogy a helyi alapellts rszt kpez pedaggiai
szakszolgltats, a nevelsi tancsads ebben a vonatkozsban lnyegesen tbb informcival
rendelkezhet, mint a tvolabbi, nagyobb terleteket lefed, esetleg orszgos hatkrrel
rendelkez szakszolglatok, a szakrti bizottsgok.
Az iskolba lps minden csaldban jelents fordulpont, egyfajta szembests azzal, hogy a
hat v krli kisgyermek mire vitte eddig, kpes volt-e a krnyezete t olyan muncival
elltni, amely lehetv teszi, hogy a trsadalom gyermekre szabott elvrs-rendszerbe, az
iskolba beilleszkedjen, s ott megfelel teljestmnyeket rjen el. Ha az iskolba lps ideje,
mdja vitatott, mst gondolnak rla szlk s a szakemberek, s ezt elzmny nlkliknt li
meg a csald, mondvn, hogy soha nem volt baj vele az vodban, komoly terhet jelent,
nehezen kezelhet ellenllst breszthet. Sokszor tallkozhatunk olyan szlkkel, akik nem
kapnak segtsget gyermekk llapotnak, fejldsi lehetsgeinek relis megtlshez, s
mintegy bizonytand az llspontjuk egyedli helyessgt (a httrben kompenzlssal,
elfojtssal, rejtett elutastssal) sajt gyermekk fejldsnek gtjv vlnak. A megolds kt
irnybl knlkozik: a folyamatdiagnosztikai, prevencis elvek kvetkezetesebb alkalmazsbl, s a szlkkel val munka elmlytsbl. Mindketthz jl mkd mentlhigins
appartusra, megfelel szakrtelemmel rendelkez vizsgl csoportra van szksg. Be kell
ltni, hogy a szlkkel folytatott munka az idkorltok hatrolta lehetsgek mellett is a
szakrti vizsglat vals sikernek kulcsa.

190

Ha a gyermek intellektulis kpessgeinek sznvonala vitatott, ha felmerl az intellektulis


kpessgzavar krdse, az csak rszben hatrozhat meg pszichometriai eszkzkkel. A
fogyatkos s az p rtelem kztti hatr praktikusan nem kthet teljes kizrlagossggal egy
meghatrozott tesztrtkhez, hiszen szmtalan, kognitv terleten kvl es szemlyisgjeggyel,
az adaptivitst lehetv tev mkdssel, vagy annak hinyval jellemezhet. (Nem jelezzk itt
azokat a krdseket, amelyek a hatrvonal meghzsnak krlmnyeivel, a mreszkzk
hitelessgvel, de mg azokat sem, melyek az eltr oki httrrel kapcsolatosak.) A pszichometria, szemlyisgkp, megkzdsi stratgik llapota mellett a nem mechanikusan alkalmazott defincihoz hozztartozik a relisan teht a csald ltal trben, idben, motivciban
elrhet ellts lehetsge. A nevelsi igny meghatrozsa, a terpis szksgletek megfogalmazsa szigoran egyedi szempontok alapjn, de a vals lehetsgek fggvnyben trtnhet. (A jl rthetsg kedvrt leegyszerstett plda: Binet IQ 73 esetn, elhanyagol nevelsi
felttelek kztt l kisgyermeknl, ha a teleplsen nem hozzfrhet a fejleszt pedaggiai
ellts, de gygypedaggus ltal vezetett specilis tanterv osztlyt mkdtetnek, rdemes
vgiggondolni az tmeneti klnnevels mellett s ellen szl rveket.)
A gyermekek llapotnak, fejldsnek ellenrzse, figyelemmel ksrse az elzetesen kialaktott javaslat, mint rtkes, de csak a fejlds egy adott szakaszra kialaktott hipotzis fellvizsglatra ksztethet. Ha az iskolarettsgi vizsglat keretben trtnik a szakrti vizsglat, ezt
a mrlegelsi folyamatot a szlk szmra is belthatv kell tenni. Ma mg nem ltalnosan
ismert, s nem ltalnos gyakorlat, hogy a diagnosztizlsbl fakad iskolztatsi kvetkezmnyek nem rkrvnyek, s elssorban az a feladatuk, hogy a gyermekeknek mdjuk legyen
hozzjutni a szmukra adekvt kln szolgltatsok rendszerhez.

9.1.2 A pszichs fejlds zavara miatt a tanulsban tartsan s


slyosan akadlyozott gyermekek komplex vizsglatnak szksgessge az iskolarettsgi vizsglat rszeknt
Az ehhez a csoporthoz tartoz gyermekek rtelmessgben, viselkedsben, a diszfunkcik terleteiben szlssgesen eltr kpet mutatnak; ide tartoznak azok a gyermekek, akik a ksbbiekben az olvassban-rsban-szmolsban, az gyessgi mozgsok kivitelezsben kzdenek
slyos zavarral, s a magatartsi, beilleszkedsi zavarral (mutizmus, kros hiperaktivits)
jellemezhetk is. Komplex vizsglatukat tbb szempont teszi szksgess:
eltr fejldsk nem mutat egyenletes elmaradst, rszfunkciik zavart fejldsnek varicii sajtosan egyni sszkpet alkothatnak,
nehzsgeik megtlshez elengedhetetlen a kpessgstruktra profilelemzse,
az iskolba lps idejben llapotuk slyossgnak megtlse legtbbszr prediktv,
elltsuk gygypedaggusi kompetencia,
iskolztatsukban haznkban nincs egyrtelm hagyomnya a klnnevelsnek, gy nincs
hagyomnya a differencilt elltsi rendszereknek sem (kivtelt kpez a beszdfogyatkossg miatt szervezett logopdiai osztly, melynek tanuli a jelenlegi fogalomhasznlat szerint
tbb-kevsb beletartozhatnak a most trgyalt csoportba),
felkszletlen pedaggiai krnyezetben folyamatos traumatizcijuk elkerlhetetlen,
esetleges tehetsgk felismerse a rehabilitci tengelye lehet.
A szlkkel a vizsglat sorn folytatott tjkoztat, felvilgost munka ebben az esetben azrt
fontos, mert a szakember ltal bejsolhat nehzsgek sokszor teljesen felkszletlenl rik a
szlket. Tudjk, hogy gyermekk bizonyos szempontbl furcsa, kelektya, gyetlen, de
egyes terleteken kiemelkeden j kpessg. Ebbl szmukra az a kvetkeztets addik,

191

hogy nem lehet teljestmnyproblmjuk az iskolban. s valban, gyakran megfigyelhet,


hogy az iskolai let kezdetn mg slyos diszfunkcikkal kzd gyermekek is kpesek j
teljestmnyeket elrni. Magasabb intellektulis kpessgekkel rendelkez gyermekek esetben
az erfeszts mrtke, az egyni kompenzcik kialaktsval megoldott feladatok kiugr energiaignye nem knnyen lthat, a kzelg sszeomls veszlyre csak a gyermek lelki llapotnak instabilitsa hvja fel a figyelmet. A figyelmi s vgrehajt funkcik elgtelensgvel jellemezhet gyermek esetben a magatartsi zavarokat szinte azonnal visszajelzi s sjtja az iskola,
s kzben gyakran nem poljk a gyermek-vilg irnti kvncsisgt, elsajttsi motivcijt. A
szlk azon kpessgt, hogy az empatikus megrtsen tl gyermekket jobban lssk,
rdekeiket tudatosabban kpviselhessk, mindenkppen tmogatni kell.
Jelenleg hinyzik a szakrti bizottsgok s nevelsi tancsadk eszkztrbl az letkornak
megfelel megkzdsi stratgik mrsre alkalmazhat eszkz, mely a nemzetkzi gyakorlatban krdves formban (pl.: Adaptv Viselkedsi Skla, Adaptive Behavior Scales School:
Second Edition, rviden: AAMR ABS-S: 2; 1993) jelent meg. A Brczi Gusztv Gygypedaggiai
Tanrkpz Fiskola Pszicholgiai Intzetben az 1969-es kiads vltozatot lefordtottk, a 318 ves korosztly vonatkozsban felhasznlsra alkalmass tettk, azonban ez a hazai pszichodiagnosztikai praxisban nem kerlt szles kr hasznostsra. rdemes volna kialaktani a
hazai viszonyokkal harmonizl, hasonlan mkd sklt, hiszen az alkalmazkod viselkeds
mrhetv ttele objektivizlhatna olyan gyermeki tudsokat, amelyek a krnyezettel val
kompetens kapcsolat alapjt kpzik. A lehetsges fejlesztprogramok terleteinek tervezshez
is fontos szmba venni a szemlyes fggetlensg mr elrt szintjt. Ide tartoznak az nkiszolglshoz, a htkznapi let jrtassgaihoz tartoz kpessgterletek, a msokkal val interakcik kezelsnek rutinja, a kommunikcis lelemnyessg, a krnyezet dolgaiban val tjkozds, tletalkots gyakorlata, stb.
Megjegyzem, hogy az iskolarettsgi vizsglat problmamegoldst vizsgl prbi kzel llnak
ehhez a kpessgterlethez, az letkori sajtossgokat figyelembe vev mdon. (Mit kell tenni,
ha elvgtad az ujjadat? Mit tennl, ha elvesztetted a bartod labdjt?) Az ezekre a krdsekre
adott vlaszok termszetesen kultrafggk, de a vizsgl szmra, mivel nincsen j megolds, egyszerre adja a mikrokultra megismersnek, s az abban adhat alkalmazkod vlasz
megtlsnek lehetsgt.

9.1.3 Az iskolarettsgi vizsglat folyamatdiagnosztikai sajtossgai az elmlt vek nevelsi tancsads gyakorlatban
ELVIZSGLATOK (N.

KZPSS SZRS)

Az elmlt tz vben egyre hatrozottabban jelentkezik az a szakmai igny, hogy a nevelsi


tancsad iskolarettsgi vizsglatakor ne llapotdiagnosztika valsuljon meg, hanem md
legyen a gyermek helyzetnek, fejldsi tempjnak, az esetleges diszfunkcik termszetnek
idben folyamatos megfigyelsre. Ezt a trekvst nemcsak a szakmai elmletkpzs, hanem a
napi gyakorlat is altmasztja. Azok a kisgyermekek, akik a kora tavaszi hnapokban iskolarettsgi vizsglaton feltnve, egy sor terpisan jl befolysolhat nehzsggel kzdenek, az
id rvidsge miatt nem kaphatnak elegend megsegtst. Hiba lennnek tbb vonatkozsban
iskolarettek, mgsem tancsos iskolba engedni ket. Nehezti a dnts meghozatalt, hogy
letkoruk, vagy a specilis vodai ellts hinya a tovbbi vodztats ellen szl. Teht az
voda mr nem megfelel nevelsi szntr szmukra, az iskola pedig mg nem az.
A legutbbi idben abban az rtelemben szklnek a beiskolzsi lehetsgek, hogy financilis
okok, illetve egyfajta, a szociolgia oldalrl megfogalmazott negatv megtls hatsra

192

megsznben vannak, vagy taln mr meg is szntek a kis ltszm fejleszt osztlyok. Ezek
tnyleges hatkonysgrl nem folytak tudomnyosan rtkelhet, komplex megkzeltst
alkalmaz vitk, megszntetsk hirtelen trtnt. Azok a pedaggusok, akik a fejleszt
osztlyokat vezetve elismersre mlt szakmai tapasztalatra, alternatv pedaggiai mdszerek
alkalmazni tudsra tettek szert, most nagy ltszm osztlyokban kamatoztatjk differencil
pedaggiai tudsukat. A helyi tapasztalattal rendelkez nevelsi tancsads szakembernek az a
lehetsge nylik, hogy ilyen pedaggusok keze al irnytsa az rintett gyermekeket. Csakhogy
sok olyan figyelemzavart mutat kisgyermek kerl vizsglatra, akiknl az osztlyok egyre
emelked ltszma a tanulsi folyamat slyosan nehezt krlmnye.
Az orszg klnbz pontjain teht ms s ms elnevezs alatt, eltr formkat alkalmazva, de
hasonl tartalm, fkppen pedig hasonl cl elvizsglatok szervezsbe fogtak. Egyes
helyeken kzps csoport vgn, prilis-mjus hnapban vizsgljk az vodsokat, mshol
nagycsoport kezdetn, szeptemberben.
A lnyeg, hogy megfelel id lljon rendelkezsre a gyermekek fejldsnek megfigyelsre,
kzssgbeli viselkedsk megragadsra, a szlkkel val kapcsolat kialaktsra, valamint
szksg esetn a kezelsek, tovbbi szakvizsglatok beindtsra.
Magnak a szrsnek a mdszertana igen eltr. Pldul: az egyik fvrosi nevelsi tancsad
a kerlet sszes vodjban minden nagycsoportos vodst MSSST szrteszttel vizsgl, egy
msik tancsad az vodapedaggusokkal val konzultci, megfelel fejlettsgmr
megfigyelsi szempontsor alkalmazsa utn csak a veszlyeztetettnek tn gyermekek rszletes
gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglatt vgzi el (Martonn Tams M., 2002; Szvatk A., Kiss
B.Gy., Nagyn Gyry M., Szkely B., 2001). A mdszerbeli eltrsek dacra ltalnosan
megfigyelhet, hogy a szrvizsglatok szervezi nagy hangslyt fektetnek arra, hogy
tevkenysgkbe partnerknt vonjk be a gyermekekkel kzvetlenl foglalkoz
vodapedaggusokat, a klcsnsen jl hasznlhat informcik cserjn kvl azrt is, hogy
a ksbbiekben a prevencis munknak rti, segti legyenek.

AZ

ANAMNZIS MEGISMERSNEK JELENTSGE, J SZEMPONTOK

A GYERMEK LETTRTNETNEK MEGRAGADSBAN


Az anamnzis felvtele mindenfle szakvlemnyez tevkenysg elengedhetetlen, lnyegi
rsze. A gyermek aktulis llapott csak mltjnak, trtnetnek s csaldja trtnetnek
ismeretben tudjuk megtlni. A nevelsi tancsads rendszerben az gynevezett anamnzis lap
adja a felvtel vzlatt, mely ersen medicinlis megkzelts, felptse tvol ll egy bizalmi
beszlgets fonaltl. (Els krdsek: Hny terhessge volt, hny abortusza, kvnt volt-e a
gyermek?) Kezdskor a gygypedaggiai, pszicholgiai irnyultsg anamnzis-felvtelben
szerencssebb a jelen llapotot megismerni, majd nylt krdsekkel kzelteni a csecsem s
kisgyermekkor trtnseihez. Fontos, hogy megismerjk a csecsem szopssal kapcsolatos
sajtossgait, kedvelt szopsi poszturjt, a taktilis ingerlsre val rzkenysgt. Sok klns
tulajdonsgra vetlhet fny, ha rdekldnk a gyermeket megnyugtat szoksok irnt: milyen
intenzits, mely modalitsban rkez ingerlssel lehetett megnyugtatni? Milyen nnyugtat
viselkedseket tudott kialaktani? Melyek azok az ingerlsi formk, amelyeket nehezen tr?
Hogyan befolysoltk jellegzetes szoksai tkezst, alvst, jtkt? Hason szeretett fekdni,
vagy inkbb hton? Volt-e testkzpvonali kznzegetsi peridusa? Szerette-e szjba venni a
megismerni vgyott trgyakat? Tudott-e elmlylten jtszani, megvizsglni, kiprblni dolgokat?
A mozgsfejlds megszokott lpcsfokainak megjelensi idpontjai mellett fontos
megkrdezni, hogy mikortl s milyen hossz ideig kszott, mszott a gyermek. Szeretett-e
hintzni, csszdzni, homokozni? lvezte-e a mondkzst, a ritmust, a ringatst? Tudott-e
hromkerek biciklit hajtani? Mikor tanulta meg nllan hajtani magt a hintn?

193

Az intzmnyekbe val beilleszkeds krdskrhez kapcsoltan rdemes tudakozdni arrl,


hogy az esetleges problmk dnten milyen forrsbl szrmaztak? Nem tudta megszokni a
napirendet? Hzdozott az ottani evstl, a bent alvstl? Nem szerette, ha az vodban ki
kellett menni az udvarra? Akkor rezte jl magt a kzssgben, ha ppen kevs gyermek volt
jelen?
A fenti krdsek, melyeknek sort hosszan lehetn mg folytatni, mind azokat a rejtett
viszonyulsokat trjk fel, amelyek a gyermek lettrtnett, alkalmazkodsnak sajtossgait
mlyen meghatroztk, mg akkor is, ha a szlk ennek nem is voltak teljesen a tudatban.
(Plda: Egy desanya, ha egy j inget, plt vett gyermeknek mindig kivgta belle a cmkt,
maga sem tudta, mirt. A gyermek szoksait, kztte azt, hogy nem szeret levetkzve lenni,
mg vzparton sem, sokig termszetesnek vette. Az iskolba lpskor sporttagozatra kerlt
vlt konfliktusforrss a krnyezet ltal bizarrnak blyegzett viselkeds, amely csupn az
addig fel nem ismert, s terpisan jl befolysolhat taktilis elhrtsnak volt a jele.)

A GYERMEKKEL FOGLALKOZ PEDAGGUSOK (VNK, LOGOPDUS,


FEJLESZT-PEDAGGUS) TAPASZTALATAINAK STRUKTURLT MEGISMERSE
Hasznosnak tartjuk, ha a gyermekkel foglalkozk bizonyos fejldsi fordulpontokon sszestik
tapasztalataikat s egymssal is megosztjk azokat. Az iskolba lps ideje mindenkppen az
egyik ilyen alkalom. Az a gyakorlat, hogy klnbz mlysg pedaggiai vlemnyek
szletnek a vizsglatra klds feltteleknt, sokszor meglehetsen sok informcit nyjt,
azonban nem mindig a gyermekrl, tbbszr a vele foglalkoz felnttrl. Ezrt szmos nevelsi
tancsadban segtik a pedaggiai vlemnyek kialaktst olyan mdon, hogy strukturlt
krdveket szerkesztenek, vagy meglv, s szles krben elismert megfigyelsi
szempontsorokat ajnlanak a pedaggusoknak. vek tvlatban mindenkppen jl hasznosul
segtsg ez, mert nemcsak az iskolarettsgi vizsglatra val bekldskor, s nemcsak a
bekldtt gyermekekre vonatkoztatva hasznljk ezeket: hatatlanul formljk, gazdagtjk a
gyermekekkel foglalkozk htkznapi pedaggiai szempontrendszert.

9.1.4 Az iskolba lpskor kitntetett funkciterletek


vizsglatnak sajtossgai
Az iskolarettsgi vizsglatok bevezetse Szab Pl nevhez fzdik, aki mr els tanulmnyaiban is hangslyozta, hogy az iskolarettsg viszonyfogalom, a gyermek testi, rtelmi,
rzelmi, s szocilis rettsgn kvl fgg attl, hogy milyen iskolai kvetelmnyrendszerbe kell
a gyereknek beilleszkednie. 1971-tl Budapesten, majd fokozatosan vidken is bevezettk a
komplex iskolarettsgi vizsglatokat, tovbbfejlesztve ezzel a beiskolzs eltti orvosi
vizsglatok ktelezettsgt, amely 1964 ta volt rvnyben.
A nevelsi tancsadban vgzett pszicholgiai vizsglatok kiegszt jellegek, s csak azokban
az esetekben szksges hasznlatuk, amikor az voda sajt hatskrben nem tudja meghozni
a gyermek beiskolzsval kapcsolatos dntst; vagy azrt, mert vlemnye eltr a szltl,
vagy a gyermek llapott tartja problematikusnak, tovbbi szakvizsglatot ignylnek. A nevelsi tancsads iskolarettsgi vizsglatot minden esetben meg kell elzze az orvosi
szrvizsglat s az vnk folyamatos megfigyelsnek tapasztalatra pl vlemnyezs
(Avarn Csszr I., Vereczkeyn). vodba nem jrt gyermekek iskolarettsgi vizsglatt is a
nevelsi tancsadnak kell elvgeznie.

194

Bizonytalansgot keltett az vodapedaggusok krben az a tny, hogy a Kzoktatsi trvny


egyni tovbbhalads (70. (7) s (9) bekezds) cmen lehetv tette a rszorul tanulk
krben a buksmentes als tagozatos iskolztatst. A bizonytalansg abbl eredt, hogy cskkenni reztk a mentlhigins prevenci s az iskolarettsgi vizsglat jelentsgt azokban
az esetekben, amikor lehetsg nylik hrom s fl v alatt az vismtls veszlye nlkl
fokozatosan behozni az iskolba lpskor meglv htrnyokat. Szksgesnek ltszik, hogy a
nevelsi tancsadk ezt a bizonytalansgot eloszlassk, s a megelzs, a korai intervencik
vltozatlan fontossgra felhvjk a figyelmet.
Az iskolakszltsg mrse nemzetkzileg is bevett gyakorlat, elg itt utalni a Bielefeldi
szrvizsglatra (az olvassi s helyesrsi nehzsgek korai felismershez), a Gppingi
iskolarettsgi tesztre, a Barth-fle diagnosztikai rtkel sklra, melyet a fejldsi fok s az
iskolarettsg megllaptshoz szerkesztettek. Ezek a vizsglatok lnyegben hasonl elvek
szerint mkdnek, mint a Magyarorszgon hasznlt eljrs, a Fvrosi Pedaggiai Intzet
szakmai tmogatsval kszlt iskolarettsgi pszicholgiai kiegszt vizsglat (Avarn Csszr
I., Vereczkeyn).
Maga a vizsglati eljrs eklektikus. Nhny plda: az emberrajz felvtelnek s kirtkelsnek
mdja Goodenough szerint trtnik, a szeglydsz-prba a Bhler-Hetzer fle vizsglat hat vesek szmra kialaktott tesztitemnek tvtele, az analitikus-szintetikus, s a kauzlis gondolkodst vizsgl prba a HAWIK tesztbl, a kpolvass, a mondat- s szmismtls a Binet
tesztbl kerlt t kisebb nagyobb mdostsokkal a vizsglatsorozatba.
Br az utbbi idben sok les kritika fogalmazdik meg vele szemben (Kende, Nemnyi , 2003;
Lakatos, 2003), a tbb mint harmincves magyarorszgi tapasztalat szerint a mi iskolarettsgi
vizsglatunk felvtele sorn olyan vizsglati anyaghoz juthatunk, amely alkalmas arra, hogy az
iskolarettsg/retlensg dilemmjban a javaslatot tevnek rtkes kiindul pontot jelentsen.
Felptse olyan jelleg, hogy mechanikus alkalmazsa szinte kizrt. Egyni profil rajzoldik ki,
amely tartalmazza az iskolai bevlshoz nlklzhetetlen kognitv kpessgelemeket ppen
gy, mint a szintn nlklzhetetlen emocionlis, viselkedses, motivcis faktorokat is.
Tekintve, hogy az iskolarettsgi vizsglatot a folyamatdiagnosztika irnti igny jegyben egyre
differenciltabban ksztik el, ebben a profilban nemcsak az jelenik meg, hogy a gyermek
mennyit jrt vodba, hanem az a tapasztalat is, hogy hogyan reagl a fejlesztsre, mely
terleteken mutat spontn rssel is komoly fejldst, s hol vannak a nehezen megkzelthet
lemaradsai. Az ignyes s komplex gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglat sajtja, s az
iskolarettsgi vizsglat is ennek krbe tartozik, hogy clkitzsknt mindig a gyermek
mindenek feletti rdekt kpes megjelenteni, nem besorol, nem elklnt, de kijelli az
optimlis fejleszts, htrnykompenzci mdjt, s segti a csaldokat abban, hogy
lakkrnyezetkben ennek lehetsgeihez hozzjussanak, s jabb nyomon kvet vizsglaton
vegyenek rszt.
A legfontosabb funkciterletek, amelyekre az iskolarettsgi vizsglat koncentrldik: a
grafomotoros rettsg, beszdkszsg, elemi szmols, gondolkods, figyelem, emlkezet, s a
feladattudat, feladattarts, a szablyokhoz val igazodni tuds kpessge. Az egyni s
csoportos feladatmegoldsok kzben fontos megfigyelseket lehet tenni, melyek a vizsgl
figyelmt felhvjk a kiegszt prbk alkalmazsnak szksgessgre.
A kritikai megllaptsokat kt csoportra lehet osztani: az egyik szerint a vizsglati mdszer
elavult, s elssorban azrt kellene modernizlni, mert megvltozott az iskolai elvrsok
rendszere, s a civilizcis vltozsok kvetkeztben msok mr a gyermekek is. A msik
szerint a vizsglat ersen kultrafgg, a htrnyos krlmnyek kzl rkez gyermekeknl
tlzott mrtk elmarads jelentkezik, melynek szakvlemnyben val rgztse a gyermeket
szegregl elltsok irnyba indtja.
A tbb vonatkozsban helytll kritikk elemzse itt nem feladatunk, annyit azonban ki kell
jelenteni, hogy ha a vizsglatot egy folyamatdiagnosztikba gyazott, rszletes anamnzissel

195

altmasztott, a gyermeket nevel pedaggusok vlemnyvel kibvtett informcinyersi


lehetsgknt kezeljk, s a szksges kiegszt vizsglatokat elvgezzk, biztosan megfelel
javaslatot tudunk adni. Ki kell jelenteni azt is, hogy a vizsglati folyamat idignyes s tbb
szakember egyttmkdsvel vgezhet. Lthatjuk azt is, hogy a vizsglatok eredmnyeivel
val iskolai elgedettsg nem egyedli kritriuma a j diagnosztiknak: a ma is ltalnosan
hasznlt iskolarettsgi kiegszt pszicholgiai vizsglat nem enged az iskolai nyomsnak,
sokszor szlssges elvrsoknak a kognitv feladatokat kifogstalanul megoldani tud gyermekek idelja tekintetben. Nem feladata vre-vre beszablyozottabb s magasabb iskolakszltsg gyermekeket iskolba engedni. A szakvlemnyezs hangnemnek is sugallni kell,
hogy az iskolai alkalmassg iskolai keretek kztt is bontakozik majd, ha a tant ismeri
tantvnyai egyni adottsgait. Az elvrt letkori norma egybknt egyfajta civilizcis tlhajszoltsg miatt meredeken emelkedne, s nem tallna kapcsolatot a magyar vodapedaggia
hagyomnyai szerint nevelked, szabad jtkon, sok beszlgetsen felnv vods genercik
vals rtkeivel. Nhny kzkzen forg iskolarettsget vizsgl modernizlt eljrs ezzel a
fontos szemponttal nem szmol, ezrt hasznlatukat nem javasolhatjuk.
Itt kell megemlteni, hogy sajnlatos, hogy a pedaggiai diagnosztikai mdszerek kztt nem
vlt orszgosan elterjedtt a PREFER-teszt (Nagy J., 1976), pedig tzezres nagysgrend mintn
standardizltk, igen komplex mdon rja le a gyermekek iskolakszltsgt, s pontosan
krvonalazza a konkrt pedaggiai fejleszts terleteit. Napjainkban a szegedi kutatcsoport
DIFER-teszt s programcsomag (Nagy J s mts., 2002) nven tovbbfejlesztett pedaggiai
vizsglattal segti az eredmnyes iskolakezdst.
Nyolc ves korig a kritikus elemi kszsgek (rsmozgs-koordinci, beszdhanghalls, tapasztalati kvetkeztets, szocialits, stb.) vizsglata jelenti a programot megelz tjkozdst a
gyermek kpessgrendszerben. A jelenleg is kidolgozs alatt ll DIFER-teszt iskolarettsgi
vizsglatba val bevonsa felttlen gazdagtan a folyamatdiagnosztikai mdszertant, amely a
fejleszts/nyomon kvets egyik kivl eszkzt nyern meg ltala.
Az iskolarettsgi vizsglat lehetsges kimeneti formi kztt az elmlt vekben komoly
trendezds figyelhet meg. Legszembetnbb, hogy az iskolba jrs all felmentett gyermekek szma lendletesen nvekszik a 80-as vek vgtl kezdden. Erre csak rszben magyarzat az iskolakezds rugalmasabb trvnyi szablyozsa, a beiskolzs halasztsnak ignye
szli oldalrl fkppen azzal magyarzhat, hogy fltik a nem kellen rett gyermeket a tlzott iskolai elvrsoktl. A nevelsi tancsadba nem is kerlnek el az olyan letkor gyermekek, akiknl a felments vodai vlemny alapjn megoldhat. Azonban azokban az esetekben, ahol a gyermekek mg ht vesen is szmtalan retlensgi tnetet mutatnak, az voda mr
nmagban nem dnthet, a nevelsi tancsad javaslata szksges.
Az utbbi vek kltsgvetsi, kzoktatsi trendjeinek megfelelen a tancsadk a kvetkez
javaslattpusokat adhatjk:

Iskolarett
Iskolarett, egyni/kiscsoportos fejlesztse javasolt
Tovbbi egy v vodai nevelse javasolt
Tovbbi egy v vodai nevelse, egyni/kiscsoportos fejlesztse javasolt
Iskolarett, egyni tovbbhalads javasolt (Ebben az esetben a gyermek szmra egyni
fejlettsghez igazod tovbbhaladst engedlyeznek. A vlemnyben meg kell azonban
hatrozni, hogy mely tantrgybl, mely vfolyam utols tantsi napjig kell utolrnie a
tbbieket, legksbb negyedik osztly vgig.)
Elkszt osztly javasolt (Az igazgat mentesti a gyermeket az rtkels s minsts all,
s az els vfolyamot elkszt vfolyamknt vgzi s fejezi be. Az elkszt vfolyam
sorn a tanul jtkos felkszts keretben kszl az iskolai kvetelmnyek teljestsre. Az
elkszt vfolyamra a tanul csak egy vig jrhat, s csak abban az esetben, ha
tanulmnyait legksbb a hetedik letvben megkezdte.)

196

Szakrti vizsglat javasolt

KIEGSZT

VIZSGLATOK

a) Intelligencia, tanulkonysg
Az iskolarettsgi vizsglat folyamatban vgzett szakrti vizsglat tesztrepertorjnak rzkenynek kell lennie a vizsgland gyermekek letkorra, aktulis lethelyzetre, kpessgstruktrjuk egyni vltozataira. A szoksos intelligencia-tesztek mellett (Bp. Binet, MAWGYI-R,
SON) seregnyi gygypedaggiai, pszicholgiai, neuropszicholgiai vizsgl eljrs hasznlata
javasolt, melyek a tanulssal tvolabbi kapcsolatban lv, de azt megalapoz szenzoros s
motoros, figyelmi, emlkezeti kpessgek differenciltsgt elemzi. Ezek felvtele s
rtelmezse nagyobb rszt szakpszicholgusi kompetencia, de a kvetkeztetsek levonsa, a
beiskolzsi javaslat kialaktsa gygypedaggusi jelenltet magban foglal csoportmunkt
felttelez. A kvetkezkben felsorolt pszichodiagnosztikai pedaggiai diagnosztikai mdszerek a konzultcis munkamd keretben kerlhetnek optimlis felhasznlsra. Az albbi
vizsgleljrsokat a teljessg ignye nlkl, csupn a jelzs rtkvel tntetjk fel, hiszen a
klnbz vizsgl csoportok ms-ms tuds, ms napi gyakorlat alapjn alakthatjk ki sajt
kiegszt iskolarettsgi vizsglrendszerket. Az emltett eljrsok kzismertek, nagyobb
rszkrl a fejezet vgn, s a jegyzet ms fejezeteiben is lehet olvasni.
Egyik leghatkonyabban felhasznlhat teszt a Woodcock-Johnson Teszt (WJ-R COG, WJ-R
ACH), mely a kognitv hatkonysghoz mri a gondolkodsi kpessgeket, a mr megszerzett
ismereteket az iskolai teljestmny elrejelzse rdekben. A teszt felvtelbl kzvetlenl hasznosthat informcik nyerhetk a gyermekkel foglalkoz pedaggus rszre, ezrt szlesebb
kr elterjedse indokolt.
A tanulsi alkalmassg vizsglatra kialaktott, ignyes vizsgleljrs a Hiskey-Nebraska Teszt.
Eredmnyekppen szmolhatunk ugyan tanulsi kvcienst, de a teszt alkotinak szndka
szerint a tesztfelvtel alapjn sszelltott minsgi rtkels lnyegesebb a gyermek fejldse
szempontjbl, mint az letkori tlaghoz val viszonyts.
b) Az szlels s mozgs vizsglatai
Br a rszkpessgek vizsglata semmikppen sem jelent kizrlagos tesztdiagnosztikt, s
neuropszicholgiai gondolkodsmd ltal meghatrozott nzpont alkalmazst ignyli, most
mgis nhny vizsgl eljrst sorolunk fel, amely az iskolarettsgi vizsglat adekvt kiegsztje lehet. Ha az iskolarettsgi vizsglatok kzben a gyermek viselkedsnek, mozgsllapotnak, finommozgsainak megfigyelsbl gyan tmad arra, hogy retlensgnek htterben hinyos szenzoros, szenzomotoros funkci felttelezhet, a kvetkez tesztekbl, vizsgl eljrsokbl lehet vlogatni:
Testkoordincis teszt gyermekeknek (KTK)
E. J. Kiphard, F. Schilling
Lincoln-Oseretzky skla, rvid forma (LOS KF 18)
D. Eggert
Frostig motorikus fejldstesztje (FTM)
Harris-fle laterlis dominancia teszt
Clzott megfigyelsek a szenzoros integrcihoz ( Szvatk, 1999)
Megfigyelsek papr-ceruza s ollhasznlathoz (Szvatk , 1996)
Jtkos mozgsmegfigyels (Porkolbn Balogh K., 1985)
llapot- s mozgsvizsgl teszt (Lakatos, 2003)

197

DeGangi-Berk fle szenzoros integrcis teszt


si poszturlis reflexek vizsglata: ATNR, STNR, TLR (Szvatk, 1996)
Frostig-fle vizulis szlelsi kpessget vizsgl teszt
Bender B (Santucci, H. Galifret-Granjon, N.)
Dl-kaliforniai szenzoros integrcis tesztek (Ayres, 1980 )

c) Figyelemi-vgrehajt funkcik vizsglatai

Pieron-fle figyelemvizsgl teszt gyermekvltozata (szk-lmpa teszt)


Stroop teszt gyermekvltozatai (jjel-nappal, gymlcss)
Felttelvlt krtyaszortrozsi teszt (KDKT Frye s mtsai.)
FRey-fle komplex brateszt gyermekvltozata (1, 2)

d) Beszd- s nyelvi fejlds vizsglata

Beszdszlelsi, beszdmegrtsi tesztek (GMP)


Szkincsvizsglat (Meixner)
Inizan-teszt (Vassn Kovcs E.)
Diszlexia prevencis teszt (DPT, Marosits)
A megksett/akadlyozott beszd- s nyelvi fejlds vizsglata (Bittera, Juhsz)
Peabody-teszt
Token-teszt

9.1.5 Komplex fejleszts, s egyb rehabilitcis eljrsok


A komplex fejleszts lehetsges szntereit s szereplit nyilvnvalan a gyermekek elsdleges
krnyezetben kell keresnnk. Be kell ltni, hogy a legkivlbb gygypedaggus-fejlesztpedaggus sem lehet hatkony, ha a gyermek lakhelytl 30 km-re tallhat. Kivl kezdemnyezseket ismerhetnk meg vidken, ahol a gyermekek specilis elltst trsulsos formban
trekszenek felelsen megoldani, ahol a teleplsek kztt a fejleszt szakember vndorol, s
viszi a gyermekhez helybe az elltst. Ott is, s a fvrosban is komoly lehetsget jelent a
gygypedaggus, pszicholgus konzultcis munkamdjnak terjed kultrja.
Vagyis a szakember nemcsak szemlyes, kzvetlen tevkenysgknt foglalkozik a gyermekekkel, hanem rendszeresen konzultl a tantkkal, kzsen hatrozva meg a differencilt foglalkoztats napi programjt. A konzultci szakirodalma ma mr jl hozzfrhet tudsanyag,
amelynek beptse a pedaggus, gygypedaggus alapkpzsbe igen fontos.
A fejleszts, a terpis megkzelts komplexitsa kulcsfontossg. A httrtevkenysgek sznvonalnak emelse nlkl a hinyz kpessgek fejlesztse szinte hibaval. Azok a terpis
formk a megfelelek, amelyek az iskola teljestmnykvetelse mellett is kpesek a gyermeknek idt adni az alakulsra, ott segteni az idegrendszer rst, nszervezst, ahol a legnagyobb szksg van erre. A terpis, fejleszt eljrsok akkor kpesek intenzven s a jvre
koncentrlva, teht hossz tvon hatni, ha nem egyes elszigetelt terleteket cloznak meg,
hanem a gyermek egsz szemlyisgt, a gyermek kpessgeinek rendszert veszik figyelembe.
A hinyz kompetencikat nem lehet elvarzsolni a semmibl, csak a meglvk segtsgvel
kibontakoztatni. A szenzoros integrcis terpia, az alapoz terpia, a Frostig-terpia, a
Sindelar-terpia, s a tbbi komplex megkzelts, sokat tehet a fejleszts szolglatban.

198

Kevs sz esik rla, ezrt hangslyozzuk, hogy a mvszetterpis, drmapedaggiai eljrsok


a szemlyisg egszre hatva kiszmthatatlanul sokfle nfejleszt folyamatot indthatnak meg
a magasabb szint neurofiziolgiai szervezettsgtl, a trsas kapcsolatok rmtelibb vlsig,
a relis nrtkels, a tanulsi motivci kialakulsig.
A preventv s korrektv pedaggiai szemllet hatja t azokat a haznkban alkalmazott eljrsokat, amelyek a klnbz slyossg tanulsi nehzsgek, zavarok kezelsben hasznlatosak az vods s als tagozatos gyermekeknl. A mdszereknek csak idbeli sorrendje
fontos, egyb hierarchia nem ltezhet. Szerencss esetben a terpik a gyermek fejldst
kvetik. Az a gyermek, akinek poszturlis s figyelmi llapota nem teszi lehetv a papr-ceruza-asztal helyzetet, nem diszlexia-reedukcit kap (mert nem tudja fogadni), hanem olyan
foglalkozst, amelyben elbb mdja van retlen szenzomotriumt normalizlni.
A kezelsi metdusok soksznsgbl kiemelend a videotrning mdszere, amely a nehezen
megkzelthet szocializcis problmk befolysolsra nyjt meglepen gyors s hatkony
segtsget. Mind a hatreseti gyermekek esetben, mind a pszichs fejlds nehzsgeivel,
zavaraival kzd gyermekek esetben alapvet, hogy krnyezetkkel val kapcsolatuk alkalmas legyen a fejlds motorjaknt biztonsgot adni s motivlni. A csaldban s az iskolban
lland megtkzst, zavart kivlt viselkeds, teljesteni nem tuds kvetkezmnyeknt ezek
a kapcsolatok gyakran erre nem alkalmasak. A videotrning segtsgvel a kommunikcis
nehzsgek olddnak, a felntt-gyermek kapcsolatok rmtelibb vlnak.
A mdszer alapelemei a kvetkezk (Szilvsi Lna, www.videotraining.hu)*: mindennapos
helyzetekrl rvid videofelvtelek ksztse, ezek elemzse, a rsztvev felnttekkel (esetleg
gyermekekkel) visszanzse, majd mindennek ciklikus ismtlse. Hromhat hnap utn rzkelhet a vltozs.
Csoportos s egyni pszichoterpia szksgessge gyakran felmerl a vizsglatok javaslatai
kztt, azonban megvalsulsuk tbb tnyezn mlik. Ezek kzl csak az egyik a pszichoterapeutk gyakran kompliklt hozzfrhetsge, melyen sokat knnyt az orszgos gyermekmentlhigins rendszer, a nevelsi tancsadk hlzatnak bvlse.
Ennl sokkal sszetettebb problma a szlk pszichoterpira val motivcijnak krdse. A
vizsglatok szervezsnl ezrt is kell olyan idbeosztst kialaktani (a napi forgalom relis
szintre val belltsval), mely lehetv teszi a szlkkel val elmlylt munkt, hiszen ebben
az rzkeny fordulatban, a gyermek iskolai karrierjnek indulsnl j esly mutatkozik a
pszicholgiai kultra terjesztsre, a pszichoterpira val szocializci tmogatsra.

Videotrning kikpzst a Magyar Videotrning Egyesletnl lehet szerezni (Budapest, rmi t 14.
Tel: 1 326 0200; s Szeged Frj u.), ugyanitt kpzett videotrnerek segtsgt lehet krni.

199

9.2. AZ AUTIZMUS SPEKRUMZAVART MUTAT


GYERMEKEK ELLTSA

HDVGI MRTA
9.2.1 Elltsi rendszerk

Az autista gyermekeket a kzoktatsi trvny a sajtos nevelsi igny tanulk krbe sorolja
(121.(1) 29/a), kzoktatsi helyzetk, klnleges gondozsuk megszervezst, vizsglatt a
szakrti s rehabilitcis bizottsgok feladatkrbe rendeli.
A hiteles szakirodalmi dokumentumokban az autizmusrl, mint spektrumzavarrl beszlnek.
Ezt a fejldsi zavart egy spektrum mentn kpzelik el, amely a slyos, mly rtelmi srlssel
jrul esetektl az egszen enyhe, jl beszl, j kpessg rintettekig terjed. A BNO-10 a
pervaziv fejldsi zavarok kz sorolja. A korszer szakirodalmakban az ASD (autistic spectrum
disorder/autism spectrum disorder) kifejezs szerepel. Az autizmussal foglalkoz szakirodalmat
magyarra fordtk (pl. Sim Judit) az autizmus spektrumzavar kifejezst javasoljk.
Az autizmus spektrumzavart mutat gyermekek magyarorszgi diagnosztikus lehetsgei s
elltsuk a nhny szervezetten mkd diagnosztikus kzpont (pl. Autizmus Kutatcsoport,
Bp.) kivtelvel nem kielgtk:
a diagnzist s az llapot meghatrozst elsegt protokoll, illetve sztenderdizlt, kiprblt, megbzhat eszkzk hozzfrhetsge korltozott
kevs a megfelel kpzettsg s tapasztalattal rendelkez szakember. A diagnosztizlshoz
minden esetben gyermekpszichitriai szakvizsglat kell!
a pontos diagnzison alapul megbzhat fejleszts, nevels-oktats nem teljesen megoldott.
Ezrt ebben az alfejezetben rendhagy mdon az autizmusrl szl rszt bvebben fejtjk
ki. s itt a szakirodalmi elrhetsgeket azrt adjuk meg, mert kln fejezet nem szl vizsglati
protokolljukrl.
Az autizmus spektrumzavart mutat gyermekek nagy rsznl intellektulis deficit is fennll. A
slyos s igen slyos mentlis retardciban szenvedk csoportjban pedig 50-60%-ban szlelhetk az autisztikus krosodsok tridjnak nevezett nyelvi, szocilis interakcibeli s kpzetramlst rint zavarok. Az autizmushoz trsul zavarok elltsa olyan komplex feladat, amely
az oktatsi, szocilis s egszsggyi szolgltatsokat egyarnt ignyelhet.
Diagnosztikus szempontbl kihvst jelent az autizmus-specifikus s a nagyon alacsony kognitv
mkdsbl ered tnetek elklntse. A legslyosabban retardltak (IQ 20 alatt) csoportjban
majdnem lehetetlen meghatrozni, hogy a szocilis s kommunikcis kszsgek hinya, illetve
a sztereotip s repetitv viselkedsmintk a slyos kognitv krosodsnak, vagy a hozzadd
autisztikus zavarnak tulajdonthatk-e. A differencildiagnzis sokkal fontosabb a kisebb mrtk kognitv krosods esetn, mivel az autizmus alapveten befolysolhatja a prognzist s a
szksges beavatkozsokat. A cskkent intellektus s autista egynek sokkal inkbb individu-

200

alizlt, specilis s strukturlt tmogatst ignyelnek, mint a hasonl IQ-szint nem autista
egynek. Prognzisuk is gyakran rosszabb.
A differencildiagnzis f szempontjai: kognitv szint (verblis s non-verblis); a receptv s
expresszv nyelvi kpessgek rszletes felmrse; fejldstrtnet a csecsemkortl kezdve,
elnys a stenderdizlt interj hasznlata is; a gyermek megfigyelse strukturlt s nem strukturlt krlmnyek kztt; belgygyszati s genetikai rutin szrvizsglatok; relevns pszichoszocilis faktorok szmbavtele.
Ha ms betegsg is fennll pldul Down-szindrma, fragilis-X, sclerosis tuberosa, vagy ms
slyos fizikai vagy rzkszervi krosods a klinikusnak figyelembe kell venni, hogy a fejldsi
s viselkedsi mintk jellemzek-e az adott betegsgre, mivel a megfelel kezelst kslelteti, ha
a gyermek sszes problmjt az elbb diagnosztizlt betegsgnek tulajdontjk. Mindezen
szempontok figyelembevtelvel a BNO-10 kritriumai szerint diagnosztizlhat az autizmus.
Mivel az autizmus spektrumzavarok klinikai kpe, fejldsi mintzata igen eltr lehet, az llapot azonostsa sszehangolt gyermekpszichitriai pszicholgiai, pedaggiai, gygypedaggiai munkt ignyel, n. folyamatdiagnzis formjban.
A szakrti bizottsgoknak rendelkeznik kell olyan szakemberekkel, akik tjkozottak, kpzettek a tnetek termszete, okai, illetve azok pedaggiai vonatkozsai, hatkony, kiprblt
fejleszt mdszerek alkalmazsi lehetsgei tern.
A szakrti bizottsg gygypedaggusnak feladatai:

kzremkds az anamnzis felvtelben


tanulkonysg, tanthatsg felmrse
beszd, beszdmegrts, kommunikci szintjnek megfigyelse
szocilis kszsgek, nllsg felmrse
rtelmi kpessgek, rdeklds, szlels, mozgs meghatrozsa
a gygypedaggiai fejleszts megtervezse (szocilis kszsgek, beszd, kommunikci
fejleszts, szabadid, munka, motivls-jutalmazhatsg)
a fejleszts mdszereinek meghatrozsa .

9.2.2 Javasolt megfigyelsi szempontok az autizmus spektrumzavarok kiszrshez


MEGFIGYELSI

TERLETEK

Szocilis viselkeds (msok arcra nzs, msra tekints, amikor nevet, vagy rnevet, felnttel
val kontaktus keresse, ms viselkedsnek imitlsa)
Kzs figyelem (mutats, nyls valamirt, kommunikcis clzattal, egy trgy megmutatsa
msnak, alternatv nzs egy trgy s egy msik szemly arca kztt)
Specifikus viselkedses jegyek (ningerl viselkeds, flek befogsa, nevnek hallatra orientci
elmaradsa, res nzs a semmibe, a helyzetek megrtsi zavarai kvetkeztben fellp nyers
tmadsok, fokozott rzelmi megnyilvnulsok, dhkitrsek)
Kommunikcis gesztusok (konvencionlis gesztusok hasznlata (pl. p-p), fecsegsek,
gagyogsok, ciklizlsok, szavak mondogatsa, figyelemfelkelt szndkkal n. protodeklaratv
mutats, ajnls, ads, utal gesztusok, ksr gesztusok, rmutats, megmutats

201

Jtk (trgyakkal folytatott funkcionlis jtk, utnz illetve szerepjtkok, kpzeleti, fantzia
jtk szintjnek megfigyelse)
Szokatlan szenzoros, motoros rdeklds, lmnykeress (jtk anyaga, mozgsa, prgse stb.
irnt, hangok, felletek, fnyek irnti fokozott elszigetelt rdeklds, szagokra irnyul klnleges reagls, mozgsos, taktilis manrok)
rtelmi fejlettsg (fejldsi sklkkal, praktikus mveletek szintjnek, beszd llapotnak
megfigyelsvel, tankteles korhoz kzeltve lehetsg szerint intelligencia mrse)
Iskolai kszsgek szintje, tanuls, ismeretszerzs mdjnak tjnak megismerse (a pedaggiai
teljestmnyek elemzsvel, a segtsgnyjts mdjainak megismersvel).
Trsas-rzelmi nehzsgek feltrsa (mindennapos helyzetek megfelel kezelse, bartok,
kortrskapcsolatok, tervek, trtnetek lnyegnek megrtse tern).
Az elzmnyek s a megfigyeltek sszegzse alapjn fogalmazdik meg a tovbbi vizsglatokra
vonatkoz javaslat. Gyermekpszichitriai szakvizsglat utn mondhat csak ki a diagnzis!
A diagnzist kveten, a szakrti bizottsgi s az egyb vizsglatok eredmnyeit sszegezve
a szakrti bizottsg munkatrsai ksztik el a szakrti vlemnyt s tervezik meg az elltst.

9.2.3 Specilis krdvek, sklk a gygypedaggiai


vizsglatokhoz
A krdv a diagnosztikus kivizsglsokat megelz adatgyjtshez (szlk szmra is elrhet)
(Autizmus Alaptvny, Bp.) letlthet az alaptvny honlapjrl: www.autizmus.hu.
CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) a fordts kzirata (Eredeti forrs: BARON-COHEN,
S., ALLEN, J. & GILLBERG, C. (1992): Can autism be detected at 18 months? The needle, the
haystack and the CHAT. British Journal of Psychiatry, 161, 839-842)
Egyb sklkat, krdveket, diagnosztikus eszkzket (CARS, PIA, PEP, AAPEP, ADI, ADOS-G
I-IV) informlis ton hasznlnak a szakemberek, mert a fordtsok csak bels hasznlatra
kszltek, vagy a hasznlatuk elkpzettsghez kttt.

A KVETKEZ

NHNY SZAKIRODALOM TANULMNYOZST JAVASOLJUK

AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVAR DIAGNOSZTIKBAN RSZT VEV SZAKEMBEREKNEK


ATTWOOD, T. (2002): Klns gyerekek. Kalauz az Asperger szindrmrl szlknek s nevelknek.
Animus Kiad, Budapest.
BARON-COHEN, Simon BOLTON, Patrick (2000): Autizmus. Osiris Kiad, Budapest.
FRITH, Uta (1991): Autizmus A rejtly nyomban. Kapocs Knyvkiad, Budapest.
HOWLIN, P. (2000) : Autizmus s cskkent intellektus: diagnosztikus s kezelsi krdsek (Department of
Psychology, St. Georges Hospital Medical School, London, J. R. Soc. Med.,). 93, 351-355. folyiratrefertum. www.vitalitas.hu honlapon.HOWLIN, Patricia (2001): Autizmus Felkszls a felnttkorra.
Kapocs Knyvkiad, Budapest.
LORD, C. RUTTER, M. (1996): Autizmus s pervazv fejldsi zavarok. Kapocs Kiad, Budapest.

202

PEETERS, Theo (1998): Autizmus Az elmlettl a gyakorlatig. Kapocs Knyvkiad, Budapest.


SCHOPLER, E. (szerk. 2002): letment kziknyv szlknek krzishelyzetek megoldshoz autizmusban s
hasonl llapotokban. Kapocs Kiad, Budapest

AUTIZMUS

KAPOCS KIAD KIADSBAN A SZLK


SZMRA 1997-TL MEGJELENT KNYVEK

FZETEK A

S A FEJLESZTK

Lord, Catherine Rutter, Michael: Autizmus s pervazv fejldsi zavarok


Balzs Anna Oszi Patrcia Prekop Csilla: Pedaggiai irnyelvek
Balzs Anna: Az autizmus korszer szemllete
Howlin, P. Rutter, M: Autisztikus gyermekek kezelse A szocilis fejlds elmozdtsa Howlin, P.
Rutter, M.: Autisztikus gyermekek kezelse A nyelvi fejlds elmozdtsa
Joliffe, T. Landsdown, R. Robinson, C.: Egy szemlyes beszmol
Jordan, R. Powell, S.: Autisztikus gyermekek specilis tantervi szksgletei
Segar. M: letvezetsi tmutat Asperger szindrmban szenved emberek szmra
Schopler, E: Szakemberek s szlk kikpzse autisztikus gyermekek tantsra
Kiss Gyngyi Vgh Katalin Tth Katalin: Szocilis trtnetek I.
(Informtor: Csepregi Andrs)

203

9.3 AZ RTELMI FEJLETTSG ALACSONY SZINTJN LV,


VAGY SLYOSAN-HALMOZOTTAN FOGYATKOS GYERMEKEK SZMRA AJNLHAT VIZSGLATI S FEJLESZT
ELJRSOK

MRKUS ESZTER
9.3.1 A halmozottan s/vagy slyosan-halmozottan fogyatkos
gyermekek/tanulk tovbbi vizsglatnak szksgessge

Az rtelmi fejlettsg alacsony szintjn lv, vagy slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek


vizsglatt ltalban a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgok vgzik
akkor is, ha a biolgiai srls kvetkeztben egyszerre tbb fogyatkossg is megfigyelhet,
ritkbb esetben az orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsgoknl is vizsgljk ket. A korai
gondozs rendszerbe gy kerlhetnek be, ha a szakrti bizottsg erre javaslatot tesz. Ezrt
szksges minl korbbi idszakban az illetkes szakemberekkel vizsgltatni, s javaslatot krni
fejlesztskhz.
A hagyomnyos vizsgl eljrsok ezeket a gyermekeket elssorban az rtelmi fogyatkossg
mentn, a slyos s legslyosabb rtelmi fogyatkossg kategrijba soroljk be (BNO-10
szerinti kdok F72, F73), a tbbi funkcizavar (mozgs, beszd, lts, halls) vizsglata gyakran
esetleges marad. A verblis s praktikus prbk tjn vizsgl standardizlt teszt-eljrsok s
pedaggiai diagnosztikai gyakorlat nem ad relis s vals kpet a gyermek kpessgeirl s
lehetsgeirl, ppen halmozott fogyatkossga miatt.
A kpzsi ktelezettsg mint kzoktatsi ellts a kvetkez ngy-t vben fokozatosan megsznik. A kzoktatsi trvny 2006. vi mdostsa rtelmben a slyos s halmozottan fogyatkos gyermek annak a tantsi vnek az els napjtl, amelyben a hatodik letvt betlti, a
fejleszt felkszts keretei kztt a tanktelezettsgt teljesti (a tovbbiakban: fejleszt iskolai
oktats). (Kzokt. Tv. 30/A. )
A korai fejleszts, a blcsdei gondozs s nevels, vodai nevels valamint iskolai nevels,
oktats, fejleszts tervezsnek, szervezsnek kora csecsemkortl a tankteles kor vgig
(slyosan s/vagy halmozottan fogyatkos tanulk esetben 23 ves korig) elfelttele a
gyermekek, tanulk pontos pedaggiai-pszicholgiai s orvosi diagnosztizlsa. A sttusz(ler) diagnzis mellett nagyobb hangslyt kell fektetni a funkcionlis s a fejleszt diagnzis
fellltsra (lsd 1. fejezet), mert csak gy lehet konkrt javaslatot megfogalmazni a nevels,
oktats, fejleszts cljai, feladatai, eljrsai s mdszerei tekintetben.

204

9.3.2 Mi a slyos-halmozott fogyatkossg,


kik a slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulk?
A slyos-halmozott fogyatkossg olyan llapot, melynek htterben rendszerint a korai
letszakaszban (pre- vagy perinatlisan), ritkn a ksbbi letkorban bekvetkez slyos, that,
komplex srls ll, ami rendszerint a kzponti idegrendszert (elssorban az agyat) is rinti.
A komplex krosods kvetkezmnyeknt rendkvl vltozatos formban megjelen, sszetett
tnet-egyttes alakul ki, ami a szemlyisg fejldsben jelents eltrseket, funkcizavarokat,
a tevkenysgben (aktivitsban) slyos akadlyozottsgot, s a trsadalmi letben val rszvtelben (participci) slyos htrnyokat okoz. A fejlds eltrse s a tevkenysg akadlyozottsga a motoros, a kommunikcis funkcik s e kettvel szoros kapcsolatban ll rtelmi
funkcik terletn a legszembetnbb.
A motoros (mozgs) funkcik terletn a fejkontroll s a tekints kontrolljnak hinya, a
felegyeneseds, lls, helyvltoztats kpessgnek slyos nehzsgei, vagy hinya, a vgtagok
(kar, kz, lb) mkdsnek slyos zavarai, a komplex mozgsmintk koordincijnak zavarai
s a beszdszervek funkcizavarai fordulnak el. A motoros funkcizavarok kvetkeztben
minden mozgsaktivitst felttelez tevkenysg terletn akadlyozottsg figyelhet meg.
A kommunikcis funkcik terletn a kifejez (hangz) beszd hinya, a nonverblis s/vagy
metakommunikatv jelzsek hasznlatnak bizonytalansgai, a beszdrts nehezen megtlhet szintje a klcsns kommunikcis megrts zavart, akadlyozottsgt vagy hinyt
okozzk. Ebbl kvetkezen a krnyezettel val kapcsolatfelvtel s az egyttmkds neheztett, ami a trsadalmi beilleszkeds szempontjbl jelent htrnyt.
A slyos s halmozd krosodsok miatt a slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek aktivitsukban a fejlds kezdeti (szenzomotoros vagy pszichomotoros fejldsi szakasznak megfelel) szintjt mutatjk, az rtelmi funkcik eltrseit elssorban a szenzoros (rzkelsi-szlelsi) vagy szenzomotoros, s az emocionlis-szocilis funkcik terletn szleljk.
A szenzoros funkcik terletn az rzkels-szlels organikus, funkcionlis vagy pszichs
jelleg kiessei, az ingerek felfogsnak s feldolgozsnak alacsony szint kpessge, az
rzkletek s a mozgsmintk, illetve viselkedsformk sszehangolsnak hinyos kpessge,
a tlrzkenysg, vagy az alacsony ingerkszb okozhat nehzsget. A tnet-egyttesben elfordulhat lts- vagy hallszavar, vaksg s/vagy siketsg is.
Az emocionlis-szocilis funkcik terletn kln megfogalmazst nyer tbb feltn magatartsforma (agresszv/autoagresszv viselkeds), a tlrzkenysg, a szemlyektl s trgyaktl
val elvonatkoztats kpessgnek hinya vagy zavara, a hangulati labilits, s az inadekvt
rzelmi kitrsek (pl. nevets/srs). A tnet-egyttesben elfordulhat autisztikus viselkeds
vagy autizmus spektrumzavar is.
Mindezekhez az eltrsekhez trsulhatnak mg klnbz krnikus betegsgek, fokozott
grcskszsg (epilepszia), tarts gygyszerszeds s egszsggyi terpis szksglet, megnvekedett balesetveszly s hallozsi rizik. Ezek tovbbi slyosbt, szemlyisgfejldst
nehezt feltteleket teremthetnek.
Slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekeknl az nkiszolglsi kpessg alacsony szintje
figyelhet meg, amit a motoros funkcizavarok s az rtelmi funkcik zavarai egyarnt okozhatnak. Tekintettel a mindennapos tevkenysgek mozgsba gyazottsgra, rendszerint a mozgskorltozottsg okozza a szemlyi fggsget.
A fejldsbeli eltrsek s tevkenysgbeli akadlyozottsgok a gygypedaggiai megsegts,
nevels, oktats, fejleszts szempontjbl sajtos nevelsi ignyknt jelentkeznek, ezek hat-

205

rozzk meg a nevels, fejleszts alapelveit, cl- s feladatrendszert, tartalmait s terleteit,


melyeket a szakrti vlemnyben kell sszegezni.

9.3.3 A slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulk


vizsglatnak sajtossgai
A slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek besorolsa hossz ideig az rtelmi llapot
mentn trtnt. A tbbi fogyatkossg (mozgskorltozottsg, kommunikcis zavar, rzkelsi-szlelsi funkcik organikus vagy funkcionlis zavara) rszletes feltrsra azonban nagy
szksg van.
A slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek vizsglata egyszerre knny s rendkvl bonyolult folyamat.
Knnynek tnhet, hiszen a slyos-halmozott fogyatkossgnak szinte minden esetben szemmel lthat jelei vannak, knny megllaptani az alapvet humnspecifikus funkcik zavart,
hinyt: nem tud jrni, nem beszl, nem szobatiszta, nem eszik egyedl stb. Ugyanakkor
nagyon nehz feltrni a gyermek pszichikus funkciiban meglv kpessgeket, kszsgeket,
melyekre a nevelst, oktatst, fejlesztst alapozni lehet.
A hagyomnyos vizsgl eljrsok pl. intelligencia tesztek nem veszik figyelembe az rzkelsi-szlelsi, motoros, kommunikcis zavarokat, a gyermekek tbbsge nem vizsglhat
sem verblis, sem nonverblis tesztekkel, fejldsi sklkkal. A motoros s kommunikcis
zavarok egyttes jelenlte a tnet-egyttesben azt eredmnyezi, hogy a gyermek rtelmi llapott tekintve a valsnl alacsonyabb rtkeket kaphatunk.
A vizsglatnak egyszerre kell figyelembe vennie a gyermek sszes fogyatkossgt, gy clszer, ha a szakrti bizottsgban minden szakos gygypedaggus legalbb konzultcis
jelleggel megtallhat, aki segthet a motoros, kommunikcis, szenzoros funkcik s -zavarok vizsglatban.
Slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek vizsglatakor hangslyozott szerepe van a motoros s a kommunikcis funkcik rszletes feltrsnak, ehhez tallunk szempontokat e kziknyv 3. s 5. fejezetben.
Ha egy gyermek esetben egyrtelmen megllapthat egy vezet tnet vagy vezet fogyatkossg (pl. vak, slyosan mozgskorltozott, siket, autizmus spektrumzavart mutat),
szksges a megfelel orszgos szakrti bizottsghoz kiegszt vizsglatra tovbbkldeni (ld.
mg 3. fejezet, 9.2. s 9.4. alfejezet). Ez azonban az esetek tbbsgben az llapot sszetettsge
miatt nem egyrtelmen megllapthat, gy a vizsglatot a terletileg illetkes szakrti
bizottsg munkatrsai vgzik el. Emiatt elengedhetetlen, hogy olyan szakember is tagja legyen
a bizottsgnak, akinek van tapasztalata slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek nevelsben, oktatsban, fejlesztsben s vizsglatban.
A slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek vizsglata klnsen, ha slyos mozgskorltozottsg is tapasztalhat gyakran megvltoztatott trgyi feltteleket ignyel. Ha a vizsglat
nem vgezhet asztal mellett, szken lve, rdemes a vizsglszoba berendezst talaktani, a
gyermeket a talajra fektetve (sznyegen, tornamatracon stb.), vagy tornateremben, mozgsfejleszt szobban vizsglni, hogy megfigyelhessk spontn mozgsait, fizikai s motoros
llapott (kontraktrk, deformitsok), lehetsge nyljk spontn vagy segtett aktivitsa, reakcii szabad vgrehajtsra. A testi s mozgsllapot megfigyelse, vizsglata knnyebb, ha a
gyermeket kevs ruhban vagy fehrnemben van. Az rzkszervi funkcik (lts, halls)

206

megfigyelshez, vizsglathoz is szksges a gyermek szmra stabil s biztonsgos testhelyzet, ahol lehetsge nylik a motoros vlasz kivitelezsre.
A gyakran megfigyelhet slyos kommunikcis zavar esetn a vizsglat lnyegesen grdlkenyebb lehet, ha a szlt, gondozt is bevonjuk a folyamatba. Az anya, apa, hozztartoz vagy
a gyermeket jl ismer gondoz, segt jelzseit rti a gyermek, s valdi kpessgeinek megfelelen tud reaglni. Vagyis megkrhetjk a kzvetlen segt szemlyt, hogy instrukcinkat,
krsnket, krdsnket fordtsa le a gyermek szmra rthet kommunikcis formra vagy
jelzsre. gy nagyobb eslynk lehet arra, hogy a gyermek kpessgeirl relis kpet kapunk.
Ha a segt szemly hatrozottan lltja valamilyen tevkenysgrl, hogy azt a gyermek kpes
vgrehajtani, krjk meg, hogy mutassa meg, hogy otthon hogyan szoktk. Mindekzben
megfigyelhetjk a gyermek klcsns kommunikcis lehetsgeit, rzelmi s szocilis kapcsolatait.

KIKRDEZS

S MEGFIGYELS

Slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek esetben a gygypedaggiai vizsglat sorn a


szoksosnl nagyobb szerep jut a kzvetlen krnyezettl (csald, gondoz szemlyzet) szrmaz informciknak, mint a gyermek direkt vizsglatnak, hiszen ha neheztett a kapcsolatfelvtel s az egyttmkds, ha nehezen megtlhet a beszdrts, akkor elfordulhat,
hogy a gyermeket nem lehet vizsglati helyzetbe hozni. Ilyenkor a kikrdezs s a
megfigyels mdszert kell alkalmazni.
Az anamnzis felvtel sorn rdemes minl rszletesebb lettrtneti adatokat rgzteni, hogy
knnyebben megrthessk a gyermeket. A gyermek megismershez jelenlegi lethelyzetrl,
szoksairl, kpessgeirl is rszletesen ki kell krdezni a szlket, gondozkat.
Ehhez nagy segtsget jelent a Schffer-fle munkaszrakozsfejleszts koncepcihoz
kidolgozott Krdsek a szakvlemny elksztshez krdssor (Schffer, 1998, 83-86). Ez a
krdssor lnyegben egy interj-protokoll, amit irnytott beszlgets formjban vehetnk fel
a kzvetlen hozztartozkkal. A kikrdezs krlmnyeinek rszletes lersa megtallhat a
forrsmben. A Schffer-fle krdssor elnye, hogy a vrhatan relis nevelsi, oktatsi clok
s feladatok vonatkozsban is tesz fel krdseket, melyek a szakrti javaslat megfogalmazst
megknnytik. Tovbbi elnye, hogy rzelmi vonatkozsokat is tartalmaz, fontosnak tartja, hogy
a szl hogyan rez, milyen elkpzelsei, elvrsai esetleg ktsgei vannak a gyermek nevelst,
oktatst illeten. E szempontok figyelembe vtele a szlkkel val egyttmkdst is segti.
A kikrdezssel prhuzamosan a gyermek viselkedst alaposan megfigyelhetjk. A megfigyelskor tapasztaltakat a rszletes biogrfiai esemnyek tkrben knnyebb rtelmezni. Ha
feltn magatartsformkat (pl. sztereotip, agresszv vagy autoagresszv jelleg viselkedsformk) szlelnk, ezekre vonatkozan clzott krdseket is feltehetnk (mita, milyen
szituciban, hogyan, mirt csinlja a gyermek). A feltn magatartsformk rtelmezsekor
nem szabad az egyszerbbnek tn magyarzat fel hajlani, ezek htterben ugyanis gyakran
bonyolult szemlyisg-fejldsbeli sszefggsrendszer hzdik, pl. a slyos akadlyozottsg
okozta izolci, a kommunikcis zavar kvetkeztben kialakul frusztrci, az ingerfelvtel s
feldolgozs kvetkeztben jelentkez autostimulcis trekvsek stb. Az idzett forrsmben
(Schffer, 1998) rszletes szakvlemny-mintt is tallunk (86-89. o.), mely az emltett krdssor
hasznlata nyomn kszlt.

KPESSGFELMR

LAPOK

Az informciszerzst a kikrdezs s a megfigyels mellett rdemes kiegszteni klnbz


kpessgfelmr lapok kitltsvel. A lapok kitltshez nem minden esetben szksges a

207

vizsglt gyermek aktv kzremkdse amit a kommunikcis nehzsgek, az idegen krnyezet stb. miatt nem minden esetben vrhatunk el. A kitltshez olyan szemly segtsgt
vehetjk ignybe, aki hosszabb ideje, alaposan ismeri a gyermeket, s a krdsek tbbsgre
megbzhat vlaszt tud adni.
A kpessgfelmr lapok hasznlatnak htrnya lehet, hogy nem adnak meg standardizlt
rtkeket, gy nem tudjuk a gyermek, tanul teljestmnyt egy adott szinthez viszonytani. gy
osztlyoz vagy szelekcis diagnzis fellltsra kevss alkalmasak. A slyosan-halmozottan
fogyatkos gyermekek csoportjnak rendkvli heterogenitsa miatt erre nincs is nagy szksg,
hiszen a szakvlemny alapjn s a jogszablyi elrsoknak megfelelen a nevelsi-oktatsi
folyamatot egynileg kell megtervezni, ellenrizni, rtkelni.
A kpessgfelmr lapok fknt a gyermek ler s fejleszt diagnzisnak fellltsban nyjthatnak segtsget. A szubjektv megfigyels mellett az ilyen lapok hasznlata segti a kpessgek
objektvebb felmrst, a gyermek llapotnak s lehetsgeinek konkrt megfogalmazst.
A lapok segtsget nyjtanak a gyermek leend gygypedaggusnak/fejlesztjnek a clok,
feladatok megfogalmazsban, a nevelsoktatsfejleszts tervezsben. Az ismtelt alkalmazs lehetv teszi a gyermek elrelpseinek nyomon kvetst, a pedaggus nellenrzst,
a neveloktatfejleszt munka eredmnyeinek sszefoglalst, vagyis a pedaggiai ellenrzst s rtkelst. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatjk, hogy a szlk is knnyebben
elfogadjk a szakrti vlemnyt, ha az tartalmaz konkrt pozitvumokat is, vagyis azt emeli ki,
hogy a gyermek mit tud, mire kpes, s nemcsak a hinyossgokat hangslyozza.
Albbiakban nhny pedaggiai cl diagnosztikai lap vzlatos bemutatsa kvetkezik, a
forrsok megjellsvel.

A)

FEJLDSDIAGNOSZTIKA (FRHLICH HAUPT, 1996)

A slyosan fogyatkosok fejldsdiagnosztikja szorosan kapcsoldik a bazlis stimulci


nven ismertt vlt pedaggiai koncepcihoz (ld. ksbb). Nem ad meg semmilyen standardot,
a fejldsi lapon zrjelben jelzett, az p kisgyermek fejldsi szintjnek hnapban megadott
rtkei kizrlag a megfigyelst vgz szemly orientcijhoz nyjtanak segtsget. A lap ezzel
egytt nem alkalmas p csecsemk s kisgyermekek vizsglatra.
Egy lapon t vizsglat eredmnyeit lehet rgzteni, a vizsglatok kztt legalbb kt hnapnak
kell eltelnie, de lehet flvente, vente is ismtelni.
Mikor javasolt az alkalmazsa? letkori behatrols nincs, a tapasztalatok szerint elssorban a
csecsem-, kisgyermek- s gyermekkor npessg felmrsre alkalmas. Rendszerint a
legslyosabban fogyatkos (slyosan mozgskorltozott, slyos kommunikcis zavarral
kzd, a slyos rtelmi fogyatkossg tneti kpt mutat) gyermekek vizsglatban
alkalmazhat. Az p egy ves kisgyermek aktivitst, kpessgeit meghalad (jr, beszl,
rszlegesen nellt) fogyatkos gyermekek vizsglatra nem javasolt.
A vizsglt funkciterletek:
(1) Az anya, az apa (gondoz) s a gyermek kztti kapcsolat. (2) A gyermek reakcija a
beszdre. (3) A gyermek nyelvi kzlsei. (4) A gyermek reakcija kls ingerekre (szomatikus
rzkels, halls, lts). (5) Kzfunkci (manipulci). (6) Nagymozgsok (fekvs, ls, lls,
jrs). (7) Ivs s evs.
Alkalmazsi kritriumok: a fejldsdiagnosztikai lap kitltse egyszer, nincs megkts a
megfigyel s/vagy kikrdez szemlyre vonatkozan, clszer azonban gygypedaggus
kzremkdse az eredmnyek rtkelsben, rtelmezsben. A forrsmben (Frhlich
Haupt, 1996) az alkalmazsi tmutat megtallhat.

208

B)

A TARC-MDSZER (SAILOR-MIX, 1996)

rtelmileg akadlyozott s slyosan fogyatkos gyermekek kszsgeinek s viselkedsmdjainak felmrsre szolgl eljrs a nevel, oktat, fejleszt munka tervezsnek s rtkelsnek megknnytsre. A TARC-krdv pillanatfelvtelt ad a gyermekrl, fiatalrl, az llapotfelvtel segti a clok, feladatok pontos kijellst, a fejlesztend terletek meghatrozst.
Mikor javasolt az alkalmazsa? A TARC-krdv 3-16 ves kor gyermekek s fiatalok esetben
mr a legmegbzhatbban (erre a korosztlyra standardizltk), m a tapasztalatok szerint
slyos fogyatkossg esetn mg felnttkorban is megbzhatan alkalmazhat, az eljrs a
slyosabban (slyosan-halmozottan) fogyatkos emberek esetben differencil a legjobban. A
felmr eljrs htrnya, hogy nincs teljes mrtkben tekintettel az rzkszervi fogyatkossgra
s/vagy mozgskorltozottsgra, ezrt bizonyos krdsek megvlaszolsakor (pl.
szobatisztasg) a vizsglt gyermek megkaphatja a legmagasabb pontszmot, ha megbzhatan
szobatiszta, csak ppen vaksga vagy mozgskorltozottsga miatt nem kpes tnyleg nllan
vgrehajtani a cselekvst. Ezt a megjegyzs rovatban fel lehet tntetni.
A vizsglt funkciterletek:
(1) Mindennapos tevkenysgek. (2) Motoros gyessg. (3) Kommunikcis kpessg. (4)
Szocilis magatarts.
Alkalmazsi kritriumok: a TARC-krdv kitltse egyszer, a megfigyelst s/vagy kikrdezst a gyermeket jl ismer szemly vgezheti, a kirtkelskor clszer gygypedaggus
kzremkdse. A forrsmben (Sailor Mix, 1996) rszletes lers tallhat az adatfelvtelrl,
kirtkelsrl.

C)

PEDAGGIAI ANALZIS S CURRICULUM: P-A-C 1; P-A-C 2; S/P-A-C


1; S/P-A-C 2 (GNZBURG, 2000)

A P-A-C mdszer olyan eljrs, mely lehetv teszi a megfigyelt szemlyek meglv s hinyz
kpessgeinek felmrst, segt meghatrozni a fejleszts irnyt, cljait, feladatait. A vizsglat
kiterjedt s rszletes kpest ad az rtelmi fogyatkos szemly szocilis rettsgrl,
kpessgeirl.
Mikor javasolt az alkalmazsa?
P-A-C 1
P-A-C 2

6-16 ves s idsebb kzpslyos rtelmi fogyatkos szemlyek


Serdl s felnttkor, kzpslyos, enyhe s hatreset szint rtelmi fogyatkos
szemlyek
S/P-A-C 1 Slyos rtelmi fogyatkos szemlyek 1-5 v kztti fejlettsgi szint esetn
S/P-A-C 2 Slyos rtelmi fogyatkos szemlyek
A vizsglt funkciterletek az S/P-A-C 1 vltozatban:
(1) nkiszolgls (tkezs, mozgskszsg, tisztasg, ltzkds). (2) Kommunikci (nonverblis kommunikci, kifejez kszsg). (3) Szocializci (beszdrts). (4) Tevkenysg
(finommotorika, nagymozgs).
A vizsglt funkciterletek az S/P-A-C 2 vltozatban:
(1) nkiszolgls (tkezsi szoksok, mozgskszsg, WC-hasznlat, tisztlkods, testpols,
ltzkds). (2) Kommunikci (rzkels, szkincs, kifejez kszsg, szmok s pnz,
olvass, rs). (3) Szocializci (szemlyes kontaktus, trsas kapcsolatok, illemtuds,
tjkozottsg). (4) Tevkenysg (munkamagatarts, munkakpessg, szabadids tevkenysg).

209

A szocilis kszsgek, kpessgek felmrse mellett egy szemlyisg-felmr skla is tartozik a


laphoz, ennek segtsgvel azokra az aspektusokra nyerhetnk rltst, melyek a szocilis
kompetencira hatssal vannak.
Alkalmazsi kritriumok: a P-A-C hasznlatnak nincs szakkpzettsgi kritriuma, fontos
azonban, hogy olyan ember vgezze, aki kzvetlen kapcsolatban ll a fogyatkos emberrel, a
megfigyel-lapok kitltsben s a kapott eredmnyek rtkelsben gygypedaggus is
mkdjn kzre. A megadott forrs (Gnzburg, 2000) minden ignyt kielgt teljes kziknyv
formjban tartalmaz minden fontos informcit az eljrssal kapcsolatban.

D)

A KOMMUNIKCIS

KPESSGEK S LEHETSGEK FELMRSNEK

ELJRSAI (GEIGER, KRISTEN, BURGER GANGKOFER, IN ERDLYI 2005, 300-315)


Slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulk esetben nagyon gyakran megfigyelhet
a kommunikci enyhbb vagy slyosabb zavara, a gyermekek tbbsge (80 %) hangz
beszddel nem fejezi ki magt. A fent bemutatott felmr eljrsok tartalmaznak kommunikcira vonatkoz rszt, m szksg lehet a kommunikcis kpessg feltteleinek rszletesebb
vizsglatra, hogy knnyebben kialakthassuk a kapcsolatfelvtel s az egyttmkds feltteleit.
A jelzett forrsban tbb szerztl tallunk szempontsort, krdvet
ltalnos betekints a vizsglt szemly kommunikcis helyzetrl. Geiger szempontsora:
anamnzis, kommunikcis csatornk, kommunikcis kompetencik. (i.m. 300)
Krdsek a kommunikcis kpessgekrl. Kristen krdssora: kommunikcis viselkeds,
nyelvi kpessgek, kognitv kpessgek, pszichoszocilis kpessgek, motoros kpessgek
(i.m. 301-305).
Krdv a kommunikcis tevkenysg szintjrl. Burger ksztette Gangkofer alapjn:
klnbz kommunikcis szitucik besorolsa klnbz kommunikcis formk
mentn, majd ezek alapjn kommunikcis kszsgprofil ksztse (i.m. 305-315).
A vzolt felmr eljrsokat nem felttlenl szksges a szakrti vizsglat folyamn maradktalanul elvgezni, m a szakvlemnyben rdemes jelezni a gyermek leend gygypedaggusnak, fejlesztjnek, hogy a konkrt tervezs sorn milyen tovbbi diagnosztikai eljrsokat
alkalmazhat.

KOMPLEX

FEJLESZTS

A slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek fejleszt iskolai oktatsnak irnyelvei e


kziknyv kziratval prhuzamosan kszlnek, amit 2006 tavaszn az Oktatsi Minisztrium
ad ki. Az irnyelvek tartalmazzk a nevels, oktats, fejleszts ltalnos s specilis elveit, f
terleteit, cljait s tartalmait, melyek a szakrti javaslathoz is konkrt irnymutatssal
szolglnak. A kvetkezkben ezrt csak a javasolhat, ismert s haznkban hozzfrhet
koncepcik, fejleszt eljrsok tblzatos sszefoglalsa, felsorolsa olvashat, a forrsok
megjellsvel.
A bemutatott eljrsok letkortl fggetlenl javasolhatk, ezrt nemcsak a fejleszt iskolai
nevelsben, oktatsban, fejlesztsben alkalmazhatk, hanem a slyosan-halmozottan fogyatkos kisgyermekek tankteles kort megelz nevelsben, fejlesztsben is (korai fejleszts,
blcsdei gondozs s nevels, vodai nevels). Termszetesen a javaslat megfogalmazsakor
figyelembe kell venni a gyermek letkort s az letkorbl add sajtos nevelsi ignyeket.

210

A bemutatott fejleszt eljrsok minden esetben kiegszt eljrsknt, esetleg rsz-tevkenysgknt rtendk, nem helyettestik a komplex szemlyisgfejlesztsre irnyul gygypedaggiai
nevelst, oktatst, fejlesztst.
A vzolt vizsgl s fejleszt eljrsok, koncepcik alaposabb megismersre a Slyosanhalmozottan fogyatkos gyermekek s felnttek egsz letvet tfog gygypedaggiai ksrse
cm, 120 rs akkreditlt pedaggus-tovbbkpzsen nylik lehetsg (Kzenfogva sszefogs
a Fogyatkosokrt Alaptvny OM 175/9/2005, rszletes informcik: www.kezenfogva.hu,
www.sulinova.hu).
A kvetkezkben felsorolt fejleszt koncepcik, nevestett eljrsok mellett slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek esetben szmtalan egyb eljrs is javasolhat s alkalmazhat.
FEJLESZT ELJRS

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA

CLJA

ALKALMAZSI KRITRIUMOK, MEGJEGYZS

Fejleszt gondozs
(Bienstein - Frhlich, 1995,
Mrkus, 2003a)

slyosan-halmozottan fogyatkos, a mindennapos tevkenysgekben alacsony szintet, kevs aktivitst mutat


gyermekek, fiatalok

nkiszolgls, nellts (mindennapos tevkenysgre nevels: szobatisztasg, testi


higinia, ltzkds, tkezs)

gygypedaggus, vagy gygypedaggus irnytsval


gygypedaggiai asszisztens,
rszfeladatok vgrehajtsban
szocilis gondoz is
kzremkdhet

Evs-terpia (evs, ivs)


(Mller, 1996b)

tkezsi problmkkal kzd


slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek

evs, ivs tevkenysgeinek


korrekcija, fejlesztse

gygypedaggus (lehetleg
szomatopedaggia vagy logopdia szakos), aki jrtas a
kzponti idegrendszeri krosods okozta motoros tnetek kezelsben

Bazlis stimulci
(Frhlich, 1996, 1995)

slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekek, akiknl az


ingerfelvtel s -feldolgozs
(rzkels-szlels) jelentsen neheztett, akadlyozott, valamint slyos kommunikcis zavar s mozgskorltozottsg tapasztalhat

rzkels-szlels fejlesztse
(szomatikus, vesztibulris,
vibratorikus, akusztiko-vibratorikus, orlis, akusztikus,
taktilis, haptikus, vizulis ingerls), kommunikci fejlesztse, a mindennapos tevkenysgek vgrehajtshoz
szksges kpessgek fejlesztse; testsma kialaktsa s
fejlesztse, motoros aktivits
stimullsa

gygypedaggus (lehetleg
rtelmileg akadlyozottak
pedaggija vagy szomatopedaggia szakos, vagy olyan
gygypedaggus, aki kpzse sorn erre vonatkoz tanegysget vgzett)

Snoezelen-terpia
(Bartholy, 2003a; Hulsegge, Verheul, 2001)

slyosan-halmozottan fogyatkos gyermekeknl, akiknl


az ingerfelvtel s -feldolgozs (rzkels-szlels) jelentsen neheztett

az rzkel-szlel rendszer
megadott sorrendben trtn
stimullsa, specilis krnyezetben (halls, zlels, szagls, tapints, szem-kz koordinci, ok-okozati sszefggsek, kommunikci, krnyezetre val hats, pihens,
passzv ingerfelfogs, szabadid, jtk, magasabb szint
tanuls)

gygypedaggus (lehetleg
rtelmileg akadlyozottak pedaggija vagy szomatopedaggia szakos, vagy olyan
gygypedaggus, aki kpzse sorn erre vonatkoz tanegysget vgzett)
A Snoezelen-terpihoz megfelelen kialaktott terpis
helyisg szksges.

Bazlis kommunikci
(Mall, 1995)

slyos kommunikcis zavarral kzd halmozottan fogyatkos gyermekek, fiatalok,


felnttek

kommunikcis kezdemnyezs kialaktsa, fejlesztse,


kzs kapcsolat kialaktsa,
fejlesztse, testorientlt s
elsdleges kommunikci
kialaktsa

gygypedaggus (lehetleg
rtelmileg akadlyozottak pedaggija vagy szomatopedaggia szakos, esetleg pszichopedaggia, logopdia, ltssrltek, hallssrltek pedaggija szakos, vagy olyan gygypedaggus, aki kpzse sorn
erre vonatkoz tanegysget
vgzett). Bizonyos rszfeladatok vgrehajtsban ms
pedaggus (vn, tant,
tanr) s gygypedaggiai
asszisztens is kzremkdhet

211

FEJLESZT ELJRS

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA

CLJA

ALKALMAZSI KRITRIUMOK, MEGJEGYZS

Augmentatv s alternatv
kommunikci
(Klmn, 1989; 2004)

slyos kommunikcis zavarral kzd s/vagy halmozottan fogyatkos gyermekek,


fiatalok, felnttek

klnbz kiegszt s kisegt kommunikcis mdszerek egyni kivlasztsa, tantsa, gyakorlsa

tanfolyam vgzshez kttt:


"Az augmentatv s alternatv
- azaz a kiegszt, kisegt kommunikci (AAK) alapjai
- srlt emberi kommunikci intellektulis, nyelvi, szocilis s pszichs kvetkezmnyeinek kompenzlsra
kialaktott mdszerek s oktatsuk ismertetse" akkreditlt pedaggus tovbbkpzs. Bliss Alaptvny, OM
274/138/2004; www.sulinova.hu

Kommunikcis szint
fejlesztse, beszdfejleszts
(Ftin, 1994; Mller, 1996a)

slyos kommunikcis zavarral kzd halmozottan fogyatkos gyermekek, fiatalok,


felnttek

a kommunikcis kpessg
fejlesztse, beszdfejleszts

gygypedaggus (lehetleg
rtelmileg akadlyozottak pedaggija vagy szomatopedaggia szakos, esetleg logopdia, szakos, vagy olyan gygypedaggus, aki kpzse
sorn erre vonatkoz tanegysget vgzett).

Gesztusnyelv
(Erdlyi, 2005)

hangz beszddel nehezen


vagy nem kommunikl
rtelmi s/vagy halmozottan
fogyatkos emberek

kommunikcis kpessgek
s funkcik fejlesztse, a beszdet helyettest augmentatv s alternatv kommunikcis eljrs hasznlatnak
tantsa

gygypedaggus, vagy brmely


segt szemly (szl, gondoz), aki kzvetlen kapcsolatban ll a kommunikcis
zavarral kzd szemllyel. Az
eljrs alkalmazst segt
tovbbkpz tanfolyam kidolgozsa folyamatban van.

Katona-fle korai neuroterpia (neurohabilitcis


trning)
(Katona, 1986, 1990, 1999)

0-1,5(2) ves fejldsben


veszlyeztetett, fejldsi
elmaradst mutat, "rizikfaktoros" csecsemk, kisgyermekek

komplex fejleszts az elemi


mozgsmintk felhasznlsval. Az idegrendszer normlis
funkcionlis mkdsnek
teljes helyrelltsa, az sszes
krosodott funkci tovbbi
fejldsnek normalizlsa,
az idegrendszer plaszticitsnak maximlis kihasznlsa a
fejlds korai szakaszban

szakorvos (fejldsneurolgus) betantsa, felgyelete


s ellenrzse mellett gygytornsz, gygypedaggus,
szl. Klnsen akkor javasolhat, ha a gyermek mozgskorltozott, vagy moz-gsfejldsben mr a korai
letkorban elmarads mutatkozik s megfelel idben (7
hnapos kora eltt) kerl
szakrti bizottsghoz vizsglatra

Dvny-fle Specilis
Manulis Technika s
Gimnasztikai Mdszer
(DSGM)
(Dvny, 1995)

letkori megkts nincs, a


motoros funkcik eltrsei
esetn javasolhat

mozgskorltozottsg esetben az izom-, n-, ktszvetrendszer kontraktrinak


feloldsa, az idegrendszer
stimullsa

a mdszerre specilisan
kpzett gygytornsz, esetleg
szomatopedaggus

Tovbbi terpik, fejleszt


eljrsok: szenzomotoros
integrcis terpik, gygytorna, mozgsnevels,
hidroterpia, gygyszs,
gygylovagls (lsd a 3.
fejezetben s a 9.5. fejezet
tblzatban)

212

9.4. TJKOZTATS AZ RZKSZERVI FOGYATKOS


GYERMEKEK VIZSGLATT ELLT SZAKSZOLGLATI
INTZMNYEK MUNKJRL

HDVGI MRTA

Az rzkszervi fogyatkosok elltsa az orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsgok feladata.


A tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsg szakembereinek tjkozdsra s megfelel ismeretekre van szksgk, fel kell ismernik a problmt, s idben az
orszgos szakrti bizottsghoz kell irnytaniuk a csaldot.
Ebben az alfejezetben a ltsfogyatkosok s hallsfogyatkosok elltsrl rvid tjkoztatst
kapnak a szakrti bizottsgban s nevelsi tancsadban dolgoz pedaggusok/gygypedaggusok. A kt fogyatkossgi tpusrl tfog ismereteket nem indokolt adni. Bzunk abban,
hogy e rvid tjkoztats alapjn biztonsgos prevencis lpseket tudnak tervezni a tanulsi
kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsg s a nevelsi tancsad szakemberei!

9.4.1 Ltsfogyatkos gyermekek felismerse, elltsa


A kzoktatsi trvny a ltsfogyatkossgot (rzkszervi fogyatkossg) a sajtos nevelsi
igny krbe sorolja (121.(1) 29/a), kzoktatsi helyzetk, klnleges gondozsuk megszervezst, vizsglatt a ltsvizsgl orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsg hatskrbe
rendeli. A ltssrltek (vakok s gyengnltk) gygypedaggiai-pszicholgiai vizsglatt
ebben az intzmnyben vgzik.
A vakok s gyengnltk diagnosztikus s elltsi szintje klnbz, az orszgos szakrti bizottsg vgzi a differencildiagnzist, s az elltsuk megszervezst.

MEGFIGYELSI

SZEMPONTOK SZLKNEK, VDNKNEK, SZAKRTI

BIZOTTSGBAN, NEVELSI TANCSADBAN DIAGNOSZTIZL GYGYPEDAGGUSOKNAK, PSZICHOLGUSOKNAK, KORAI FEJLESZTKNEK


Csecsem- s kisgyermekkorban: Szemkontaktus felvtele bizonytalan, feltn sznes trgyak
irnt kzmbsek, nem nznek a mutatott irnyba, figyelmen kvl hagyjk az apr trgyakat,
nehezen kvetik a mozg trgyakat, ferde fejtartssal nzegetik a trgyakat, megksett, gyetlen
a mozgsuk, flnek mszni, ugrani, nem szeretika mozgsos jtkokat, a hangot ad, nagy
formtum jtkokat kedvelik. Ragaszkodnak a biztonsgot ad ksrhz.
vods korban: A mozgsos jtkoknl kedvetlenek, gyetlenek. Kpek, kpesknyvek nem
rdeklik ket. Nem szvesen kapcsoldnak be a kzs munkba. Nem ltjk jl a bemutatott
trgyakat. Bizonytalanul, nehezen tjkozdnak. Flnek a kzssgtl.

213

Iskols korban: tanuls kzben gyakran drzslik a szemket, hunyorgatnak. Figyelmetlenek a


tblai szveg megfigyelsben, tekintetk nem clirnyos. Fejfjsrl, szdlsrl panaszkodnak. Csak a nagy formtum betket ismerik fel. Vonalvezetsk szaggatott, reszketeg.
Helytelen a betalaktsuk, pontatlan a betkapcsolsuk. Grcss tollfogs jellemzi ket. Nem
tudnak vonalkzbe rni. Utnzst kivlt munkik pontatlanok.
Minden letkorban fontos megfigyelni a tri tjkozdst, a trgyexplorcit, a lokomcit, a
manipulcit, a verblis megnyilvnulsokat.
A kvetkez tnetek is figyelemfelhvk:

nem kvet a szemvel sem mozg alakokat, sem elje rakott trgyakat
mindent kzelrl nz
mozgsban flnk, segtsgre szorul
a hangot ad jtkokat kedveli
lehet kls jele (hlyog, kis- ill. nagyszemsg, szemhjcsngs, stb.)
az iskolai munkban: nem ltja a tblt nem kpes a fzetben vonalra rni

Ha a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgban/nevelsi tancsadban vgzett vizsglat sorn gyan merl fel, hogy baj van a gyermek ltsval, teht a fenti
tnetek kzl tbbet tapasztalnak, a szlket irnytsk elszr szemsz szakorvoshoz! Ha
igazoldik a ltsfogyatkossg, irnytsk a szlket a ltsvizsgl szakszolglathoz!
A ltsvizsgl szakszolglatnak kidolgozott pedaggiai-pszicholgia-orvosi vizsglati protokollja van. Ennek megismerse hasznos a sajtos nevelsi igny gyermekek diagnosztikja
sorn is.
Weblapjukon www.latasvizsgalo.hu megtallhatk a legfontosabb informcik arrl, hogy
kik a ltssrltek, mik a ltssrls jelei, mibl ll a szakrti munka, milyen szolgltatsaik
vannak, valamint az ellt intzmnyek hol tallhatk.
A gyermek utaztatsi nehzsge esetben a gyermek lakhelyhez kzeli vizsglatot is
vllalnak. Budapesten a csald szllslehetsge is biztostott.)
Cmk: Ltsvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai
Szolgltat Kzpont, 1146 Budapest, Ajtsi Drer sor 39.
Telefon: (06-1)3631561 vagy (06-1)383-1045/17
Fax: (06-1)363-1561
E-mail: info@latasvizsgalo.hu
(Informtor: Molnr Bln)

9.4.2 Hallsfogyatkos gyermekek felismerse, elltsa


A kzoktatsi trvny a hallsfogyatkossgot (rzkszervi fogyatkossg) a sajtos nevelsi
igny krbe sorolja (121. (1) 29/a.), kzoktatsi helyzetk, klnleges gondozsuk megszervezst, vizsglatukat a hallsvizsgl orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsg
hatskrbe rendeli. Itt vgzik a hallssrltek (nagyothallk s siketek) gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi vizsglatt. A nagyothallk s siketek diagnosztikus s elltsi szintje klnbz, az orszgos szakrti bizottsg vgzi a differencildiagnzist, s az elltsuk megszervezst.

214

MEGFIGYELSI

SZEMPONTOK SZLKNEK, VDNKNEK, SZAKRTI

BIZOTTSGBAN, NEVELSI TANCSADBAN DIAGNOSZTIZL GYGYPEDAGGUSOKNAK, PSZICHOLGUSOKNAK, KORAI FEJLESZTKNEK


1. hnap:

Vannak-e olyan hangok, zrejek (pl. ajtcsapds, trgyak leesse...)


amelyek megijesztik a csecsemt? Szokott-e megmozdulni a gyermek
lmban, ha kzelben hangos lrma fordul el anlkl, hogy a kzelben
brmilyen mozgst rzkelne?

2. hnap:

Felfigyel-e a gyermek a szmra kellemes zajokra (jtk, zenl doboz)?


Felersdik-e a gyermek hangadsa, ha az anyja szl hozz?

5. hnap:

Az anyja akkor is meg tudja-e nyugtatni hangjval a gyermeket, ha nincs a


ltterben?

6. hnap:

Ha valaki beszl, vagy nekel, odafordtja-e fejt a gyermek? Gazdagodik-e


gagyogsa?
Klnbz hangmagassgokban gagyog-e?

7-8. hnap:

Megprbl-e a gyermek beszddel vlaszolni, ha az anyja beszl hozz?


Megijed-e a gyermek, ha az anyja halkan az gyhoz lp?
Figyel-e msok beszlgetsre?

9. hnap:

Felfigyel-e a gyermek a halk hangokra (paprzrgs, zacsk-csrgs)?

10-11. hnap:

rt-e mr szavakat, tiltst, krdseket? Reagl-e ezekre?

Azonnal szakemberhez kell fordulni


ha a harmadik hnap vgig a baba nem reagl az anyja hangjra s az ersebb zrejekre,
nem ijed meg ezektl,
ha a hatodik hnap utn a gagyogs korszakban a gyermek egyre kevesebbet s egyre
kevsb vltozatosan gagyog,
ha a hetedik hnap tjn a gyermek nem reagl a halk hangokra abban az esetben, ha nem
ltja a beszlt,
ha az els letv utn nem jelennek meg a gyermek els szavai, vagy teljesen rthetetlen,
amit mond. A gyermek nem utnozza krnyezete beszdt.
ha brmely letkorban pl. egy slyosabb betegsg utn megvltoznak a gyermek hangokra adott reakcii.
Ha a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgban/nevelsi tancsadban vgzett vizsglat sorn gyan merl fel, hogy baj van a gyermek hallsval, a fenti tnetek
kzl tbbet tapasztalnak, a szlket irnytsk elszr fl-orr-ggsz szakorvoshoz! Ha igazoldik a hallsfogyatkossg, irnytsk a szlket a hallsvizsgl szakszolglathoz!
A szakszolglatnak kidolgozott pedaggiai-pszicholgia-orvosi vizsglati protokollja van.
A hallsvizsgl team vizsglati eljrsainak nagy rszt a sajtos nevelsi igny gyermekek
ms csoportjainak diagnosztikjban is kamatoztatni lehet.
Cmk: Hallsvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg s Gygypedaggiai
Szolgltat Kzpont, 1147 Budapest, Cinkotai t 125-137.
Tel./Fax: 06/1- 422-14-93.
(Informtor: Bombolya Mnika)

215

9.5. TOVBBI VIZSGLATI S TERPIS ELJRSOK ISMERTETSE

HDVGI MRTA

A tovbbiakban javasolt vizsglati eljrsok s terpis-fejleszt lehetsgek az albbi tblzatban szerepelnek.


A sorrendet az letkorhoz igaztottuk. Elszr a vizsgl eljrsokat soroljuk fl, azonban ahol
a vizsgleljrshoz fejleszts/ terpia is trsul, ott egytt szerepeltetjk a kt eljrst.
Az sszellts nem a teljessg ignyvel kszlt. Szndkunk a hasznosthat informci nyjtsa volt.
A VIZSGL S FEJLESZT
ELJRSOK

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA

CL - TARTALOM
- CLCSOPORT

ALKALMAZSI
KRITRIUMOK

Kiphard-fle szenzomotoros
s pszichoszocilis fejldsi
skla (Kiphard, E.J. 1977)

csecsemkortl 4 ves korig

korai fejleszts diagnosztikjban segt krdv, a fejlesztst is elmutat skla.


Szl kikrdezse, szl
tjkoztatsa az eredmnyek
fggvnyben a fejlesztend
mozzanatokrl.

gygypedaggus

KTK mozgskoordincis
teszt gyermekek szmra
(Huba J., 1993)

korai fejleszts idszakban

pszichomotoros komplex
fejleszts

gygypedaggus

Vineland szocilis rettsgi


skla (Doll, E.,1988)

korai fejleszts idszaktl


felntt vlsig

az adaptv viselkeds s a
szocilis rettsg vizsglatra
szolgl ez a skla. Szocilis
quotiens (SZQ)s szocilis
kor (SZK) szmthat

gygypedaggus

Fejldsi sklk
(Nmeth T., 1994)

0-5 ves korig

nyolc klnbz fejldsi


skla (klnbz funkciterletek szerinti felosztsban)

gygypedaggus (fknt a korai fejleszts terletn), de szlk szmra is hasznos lehet.


A fejldsi sklk nem diagnosztikus rtkek, a fejleszts
sorn segtsget nyjthatnak, a
megfigyelst kiegsztik.

Strameier vizsglata
A fejldsi szint megllaptsa
(Strameier In Mrkus, 1996)

csecsemkor, kisgyermekkor,
slyosabban fogyatkos (0-5
ves szintet mutat) gyermekek vizsglata ksbbi letkorban

megksett fejldsmenet,
fejldsi zavar vizsglata
([A]nellts - szocilis fejlds; [B]finommotorika;
[C]nagymozgs; [D]beszd;
[E]gondolkods, rzkelsszlels)

gygypedaggus, vn

Brunet-Lzine-fle vizsglat
(Farkas M. - Csiky E., 1980)

csecsemkor, kora gyermekkor

fejldsi zavar vizsglata

kikpzett gygypedaggus,
pszicholgus

DeGangi-Berk Test
(Berk, R.A - DeGangi, G.A.,
2001)

3-6 ves kor

hrom rszterletet mr: bilaterlis motoros integrci, reflexintegrci, poszturlis szablyozs (egyenslyi mozgsok,
testtarts terletn). A vizsglat
clja: a szenzoros integrcis
diszfunkci ltalnos mrtknek meghatrozsa

gygypedaggus, gygytornsz, pszicholgus, amennyiben a tesztek felvtelt


diagnosztikus tanfolyamon
elsajttotta s jrtassgot
szerzett, s a tesztek felvtelben gyakorlott szakember
szupervzija mellett kezdi
alkalmazni.

216

A VIZSGL S FEJLESZT
ELJRSOK

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA

CL - TARTALOM
- CLCSOPORT

ALKALMAZSI
KRITRIUMOK

Peabody szkincs-teszt
(Dunn, 1958)

2;6-11 ves, mg alig vagy


nem beszl gyermekeknl
(mozgsfogyatkosoknl is
alkalmazhat.)

150 szavas kpes, passzv


szkincset mr feladat. A
hvszra 4 kp kzl jelli
meg a vizsglati szemly a
megfelel kpet.

diagnosztikban dolgoz
gygypedaggus hasznlhatja

Gsy Mria percepcis diagnosztika (GMP)


(Gsy, 1995)

3 vestl 12 ves korig

a beszdpercepcis elmarads vagy zavar helynek,


tpusnak s mrtknek
feldertse. A GMP20 teszttel
a megksett, illetleg akadlyozott beszdfejlds gyermekek beszd-feldolgozsi
folyamata bizonyos mrtkig
vizsglhat

tanfolyam elvgzshez kttt, a vizsglat utni diagnzis alapjn fejleszt programot is tartalmaz, mely a szlknek szl

A beszdszlels s a
beszdmegrts fejlesztse
vodsoknak - Szlk
szmra
(Gsy, 1994)

3 ves kortl 6-7 ves korig

pedaggusok, szlk

A beszdszlels s a
beszdmegrts fejlesztse
(szban s rsban) iskolsoknak. (Gsy, 1994)

iskols korban, fknt als


tagozatos gyermekek szmra

pedaggusok, szlk

Nyelvfejldsi szrvizsglat
(PPL) (Plh Cs. - Palots G. Lrik J., 2002)

4-8 ves gyerekek

a beszdfejldsi zavar nyelvi


tneteinek feltrsa. Fontos
segdeszkz a nyelvi, illetve
a beszdfejldsi problmkkal jelentkez 4-8 v kzti
gyermekek elzetes, az egyni vizsgldst elsegt szrsre.

logopdus

Meixner-fle Aktv szkincssztanuls vizsglat


(Knyvesbolti forgalmazs)

4-14 (18) ves korig

4 kpcsomagbl ll vizsgleljrs, letkori bontsban


A vizsgleljrs s az ismertet tmpontot nyjt a beszd, - ill. nyelvi zavar megllaptshoz. Segtsgvel
altmaszthat/kizrhat a
specifikus tanulsi zavar
(diszlexia, diszgrfia) nyelvi
rintettsge.

a Meixner mdszert jl
ismer s a diagnosztikban
dolgoz
gygypedaggus/pedaggus
hasznlhatja.

Diszlexia Prevencis Teszt,


DPT (Marosits Istvnn,
vszm nlkl)

5-7 vesek

diszlexia veszlyeztetettsget
elrejelz teszt-eljrs

gygypedaggus, pszicholgus

Frostig teszt
(Gereben, 1988)

4-8 vesek

Vizulis szlels folyamatait


vizsglja. (szem-kz koordinci, alak-httr differencils, alakkonstancia, trbeli
helyzet s trbeli sszefggs
szlelse)

gygypedaggus, pszicholgus

Frostig terpia
(Gerebenn, 1995)

4-8 vesek

A cmben feltntetett
terletek fejlesztsre

vodapedaggus, gygypedaggus, fejleszt pedaggus, tant

217

A VIZSGL S FEJLESZT
ELJRSOK
DIFER (Diagnosztikus
Fejldsvizsgl Rendszer)
(Nagy Jzsef, interneten
elrhet s letlthet)

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA
4-8 veseknek.

CL - TARTALOM
- CLCSOPORT
az iskolai bevlst befolysol kritikus elemi kszsgek
fejlettsgt mri. (rsmozgskoordinci, beszdhanghalls, relcis szkincs, elemi
szmolsi kszsg, tapasztalati kvetkeztets, tapasztalati sszefggs-kezels, szocialits.)

ALKALMAZSI
KRITRIUMOK
diagnosztikban dolgoz
gygypedaggus/pedaggus
hasznlhatja.

A DIFER programcsomag ht
tesztbl ll tesztrendszert s
az orszgos helyzetkpet, viszonytsi alapokat, a tennivalkat ler knyvet, valamint
a gyermekek fejldsnek
nyomon kvetst szolgl
"Fejldsi mutat" nev fzetet (benne az rlapot) tartalmazza.
Meeting Street School
Szrteszt (MSSST).
Szreljrs vodskorban a
tanulsi zavar lehetsgnek
vizsglatra.
(Zsoldos - Sarkady, 1994)

4;6-6;11 ves, vodskor


gyermekeknl

a specifikus tanulsi zavar


prevencis cl szrse:
motoros, vizuo-perceptuomotoros, nyelvi kpessgekkszsgek.
A szreljrssal csak a tanulsi zavar gyanja vethet
fel, annak bizonytsra nem
alkalmas.

pszicholgiai teszt,
de a feladatsort felveheti az e
clra felksztst kapott vodapedaggus, fejleszt
pedaggus, gygypedaggus,
azonban az eredmny
rtelmezse pszicholgiai
szupervzihoz kttt

Sindelar-fle kognitv
kpessgfejleszt mdszer az
vodskor s iskolt kezd
gyermekek szmra.
(Zsoldos, 2005)

5-7 ves kor vods s 1.


osztlyba jr iskols gyermekeknl.
(Enyhe rtelmi fogyatkossghoz trsul strukturlt rszkpessg zavarnl kiegszt
mdszer az eltr tanterv
iskolban 1-2. osztlyban.).

A neurogn tanulsi zavar


htterben ll rszkpessggyengesgek felismerse s
prevencis cl terpija.
Tarts megfigyelst kvet
feltr vizsgl eljrs eredmnye alapjn tervezhet a
fejleszts, amely napi rendszeressg funkcionlis gyakorls (10-12 hnap).
Hatkonysgt kontrollvizsglat ellenrizni. A program
vizsgl eljrsa nem nll
diagnosztikus eszkz.

pszicholgus, vodapedaggus, iskolai pedaggus, gygypedaggus, fejleszt


pedaggus alkalmazhatja,
hasznlata mdszertani
kikpz tanfolyam
elvgzshez kttt

Sindelar-fle kognitv
kpessgfejleszt mdszer az
iskolskor gyermekek
szmra
(Sindelar - Zsoldos, 1998)

msodik osztlytl kezdve lt.


iskola teljes idtartamban
(Enyhe rtelmi fogyatkossghoz trsul strukturlt
rszkpessg zavarnl kiegszt mdszer az eltr tanterv iskolban 3. osztlytl.)

a neurogn tanulsi zavar


htterben ll rszkpessggyengesgek felismerse s
rehabilitcis cl terpija
(tovbbiak ua. mint fent)

pszicholgus, iskolai pedaggus, gygypedaggus,


fejleszt pedaggus alkalmazhatja, hasznlata mdszertani kikpz tanfolyam
elvgzshez kttt

Kzpiskols diszlexisok
felmr eljrsa
(Vassn - Fehrn 2002)

kzpiskolsok

Diszlexia maradvnytneteinek felmrsre

gygypedaggus

Alapoz Terpia
(Marton-Dvnyi va, vszm
nlkl)

5 ves kortl 16 ves korig.

Elemi mozgsmintk, mozgskoordinci megalapozs


s tkletests, finommotorika, dominancia, mozgsgyetlensg, diszlexia veszlyeztetett, megksett beszdfejlds vods gyermekeknl, ha nincs kialakulva
mg a dominancia. Diszlexis
s alaki diszgrfis, organikus
htter hipo/hiperaktv figyelemzavart mutat gyermekeknl s enyhe fokban
rtelmi fogyatkosoknl

tanfolyami kpzs utn,


tanstvnnyal rendelkez
szakember

218

A VIZSGL S FEJLESZT
ELJRSOK

MIKOR JAVASOLT
AZ ALKALMAZSA

CL - TARTALOM
- CLCSOPORT

ALKALMAZSI
KRITRIUMOK

Szenzoros integrcis terpia


(Szvatk Anna vszm
nlkl)

csecsemkortl

neuropszicholgiai elmleten
alapul szenzoros integrcis
terpis megkzelts gyakorlati alkalmazsa

vodapedaggus, tant,
tanr a prevencis eljrst,
gygypedaggus, pszicholgus a terpis eljrst alkalmazhatja tanfolyami kpzst
kveten

Figyelemfejleszt program
(Torda, 2000)

ltalnos iskola 1-4. osztlyos, vegyes letkor tanulk


csoportos fejlesztse, egyni
figyelemvizsglat utn

diagnosztikus s fejleszt
program a verblis rvid- s
hossz idej szekvencilis
emlkezeti teljestmny
mrsre s javtsra

gygypedaggus, pedaggus,
tant

Hidroterpis Rehabilitcis
Gimnasztika (HRG)
(Lakatos K, 1996, 1998)

0-3 s 3-7 ves, illetve iskols


gyermekeknek ms-ms
felpts terpia.

Brmilyen riziktnyez
esetn, megksett pszichomotoros fejldsben,
rtelmi fogyatkosoknl,
pszichs zavarok rendezsekor, teht szles spektrum alkalmazsi lehetsg.
Szrazfldi (TSMT) s uszodai (HRG) fejlesztsi md
tvzdik.

tanfolyami kpzs utn


tanstvnnyal rendelkez
szakember

Gygylovagls-hippoterpia
(internet elrhetsg)

kb. 3 ves kortl, fels


letkori hatr nlkl

mozgskorltozott
gyerekeknek
fejlesztse

gygytornsz vagy
szomatopedaggia szakos
gygypedaggus, aki
elvgezte az akkreditlt
pedaggus tovbbkpzst

Gygylovagls-gygypedaggiai lovagls s lovastorna


(internet elrhetsg)

kb. 3 ves kortl, fels


letkori hatr nlkl

tanulsban akadlyozott,
rtelmileg akadlyozott, tanulsi, magatartsi vagy
beilleszkedsi zavart mutat,
rzkszervi fogyatkos gyermekek fejlesztse

a npessgcsoport
nevelsre, oktatsra
kpestst szerzett, szakos
gygypedaggus, aki
elvgezte az akkreditlt
tovbbkpzst

Pedaggiai Analzis s
Curriculum a szocilis s
szemlyisgfejlds mrsre
rtelmi fogyatkosoknl
P.A.C. (lsd 9.3.1. fejezetben)

IRODALOM (9.1

ALFEJEZET)

AVARN CSSZR Ildik, Vereczkey Gyrgyn (vszm nlkl): Instrukcis fzet az iskolarettsgi
pszicholgiai kiegszt vizsglat elvgzshez FPI
AYRES, A. J. (1980) The Southern California Sensory Integration Tests. Manual. Western Psychological
Services Los Angeles
KENDE A., NEMNYI M. (2003): A fogyatkossghoz vezet t Roma gyerekek s a specilis oktats. MTA
Szociolgiai Kutatintzet
LAKATOS K. (2003): Az iskolaretlensg szrse az llapot- s mozgsvizsgl teszttel. j Pedaggiai
Szemle 2003/3.
LAMBERT, N., NIHIRA, K., LELAND, H. (1993): AAMR Adaptive Behavior Scales School. Second Edition
Austin, TX: PRO-ED.
MARTONN TAMS M. (2002): Preventv szrs s fejleszts az vodban In: Martonn Tams M. (szerk.)
Fejleszt pedaggia. A fejleszts fbb elmletei s gyakorlati eljrsai. ELTE Etvs Kiad
PORKOLBN BALOGH K. (1985): Tanulsi zavarok korai felismerse komplex szrvizsglat alapjn In:
Ksn Ormai Vera, Mnnich Ferenc: Szocializscis zavarok beilleszkedsi nehzsgek. Tanknyvkiad, Budapest

219

SZVATK A., KISS B.Gy., NAGYN Gy. M., SZKELY B-n. (2001): Mit tehetnk rtk a nevelsi tancsadban?
Fejlesztpedaggia 6.
SZVATK A.(1996): Nhny korai poszturlis reflexminta a szenzoros integrcis terpia tkrben.
Blcsszdoktori disszertci, Budapest
SZVATK A.(1999): Kiegszt szempontok a szenzoros integrci diagnosztikjhoz. In: Varga I., Szvatk
A. (szerk.) Oktatsi segdanyag a Szenzoros integrcis terpik cm pedaggus-tovbbkpzshez.
Kzirat.

FELHASZNLT

S AJNLOTT IRODALOM

(9.3

ALFEJEZET)

BARTHOLY Judit (2003a): A terpis fejleszts mdszerei In Malth A. (szerk.): Kziknyv a kiscsoportos
lakotthonokban dolgoz segtk rszre. Kzenfogva Alaptvny, Budapest, p. 125-154
BARTHOLY Judit (2003b): Egyni fejlesztsi terv. In Malth Anett (szerk.): Kziknyv a kiscsoportos
lakotthonokban dolgoz segt rszre. Kzenfogva Alaptvny, Budapest, p.156-175
BARTKN LUTHR Barbara (2000): Beszdkptelen gyermekek augmentatv kommunikci-fejlesztse.
Gygypedaggiai Szemle 2000/ klnszm, 79-84
BIENSTEIN, C., FRHLICH, A. (1995): Basale Stimulation in der Pflege. Verlag selbstbetimmtes leben.
Dsseldorf
CSEPREGI Anna (2005): Slyosan-halmozottan srlt gyermekek s fiatalok fejlesztsnek ltalnos krdsei, lehetsgei s megvalsulsa a XV. kerleti Fejleszt Gondoz Kzpontban. ELTE Brczi Gusztv
Gygypedaggiai Fiskolai Kar, Budapest (szakdolgozat)
DVNY Anna (1995): DSGM, j mdszer a mozgsrehabilitciban. Dvny Alaptvny, Budapest.
DOMBAIN ESZTERGOMI Anna, HEVESI Gabriella, KELEMRI Dra, LTRNYI Gborn, TTHN ERDLYI Viktria
(1998): Halmozottan fogyatkos gyermekek komplex egyni kpessgfejlesztse. In Derera M. (szerk.):
95 v a mozgskorltozott gyermekek szolglatban. A Mozgsjavt ltalnos Iskola s Dikotthon
vknyve (1993-1998). Zstr Pl Alaptvny Soros Alaptvny, Budapest, p. 117-127
ERDLYI Andrea (2005): Nzd a kezem! Egyszer gesztusjelek gyjtemnye nem beszl emberekkel val
kommunikcihoz. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest.
FIKAR, H. (1996): Testorientlt fejleszt eljrsok a slyosan rtelmi fogyatkos emberek fejlesztsben. In
Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan mozgskorltozott gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi
Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, p. 71-92
FTIN HOFFMANN . (szerk.) (1994): Szemelvny-gyjtemny a mozgsfogyatkos gyermekek nyelvi
fejldse s kommunikcija krbl. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest.
FRHLICH, A. (1995): Basale Stimulation. verlag selbstbestimmtes leben. Dsseldorf
FRHLICH, A. (1996): Bazlis stimulci a gyakorlatban. In Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan
mozgskorltozott gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz
Fiskola, Budapest. p. 227-319
FRHLICH, A. HAUPT, U. (1996): Fejldsdiagnosztika. In Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan
mozgskorltozott gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola,
Budapest, p. 141-159
GNZBURG, H. C., Dr. (2000): Pedaggiai Analzis s Curriculum a szocilis s szemlyisgfejlds mrsre
rtelmi fogyatkosoknl. Az eljrs ngy vltozata. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai Fiskolai Kar,
Budapest.
HATOS Gyula (szerk.) (1995a): rtelmileg slyosan akadlyozott emberek gygypedaggiai foglalkoztatsa.
Tanulmnygyjtemny. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest.
HULSEGGE, J., VERHEUL, A. (2001): Snoezelen eine andere Welt. Lebenshilfe-Verlag, Marburg.
KLMN Zsfia (1989): Kommunikci Bliss-nyelven. Bliss Alaptvny, Budapest.

220

KLMN Zsfia (szerk.) (2002): Segt Kommunikci Mdszertani Kzpont. Gygypedaggiai Szolgltat
Centrumok sorozat. Fogyatkos Gyermekek Tanulk Felzrkztatsrt Orszgos Kzalaptvny,
Budapest.
KLMN Zsfia (2004): A gygyt pedaggia legifjabb ga: augmentatv s alternatv kommunikci. In
Gordosn Szab A. (szerk.): Gygyt pedaggia. Nevels s terpia. Medicina Rt., Budapest. p. 433-459
KATONA Ferenc (1986): Fejldsneurolgia s neurohabilitci. Medicina Knyvkiad, Budapest.
KATONA Ferenc (1990): Fejldsneurolgia s neurohabilitci 2. 6 hnapostl 2 ves korig. Medicina
Knyvkiad, Budapest.
KATONA Ferenc (1999): Klinikai fejldsneurolgia. Medicina Knyvkiad, Budapest.
KOVCS va (2001): Slyosan-halmozottan srltek diagnosztikjnak elmleti krdsei s annak nhny
gyakorlati vonatkozsa. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. (szakdolgozat,
irnyt tanr: Mrkus Eszter)
LNYIN ENGELMAYER gnes (szerk.) (1996): A slyos s halmozott fogyatkossggal l gyermekek
fejlesztse, a kpzsi ktelezettsg teljestse. Orszgos Kzoktatsi Intzet Budapest.
MALL, W. (1995): Kommunikci rtelmileg slyosan akadlyozott emberekkel /munkafzet/. In Hatos
Gy. (szerk.): rtelmileg slyosan akadlyozott emberek gygypedaggiai foglalkoztatsa. Brczi Gusztv
Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. p. 147-234
MRKUS Eszter (szerk.) (1996): Halmozottan srlt, slyosan mozgskorltozott gyermekek nevelse,
fejlesztse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest.
MRKUS Eszter (1997): Kpessgfejleszt eszkzk a slyosan-halmozottan srlt mozgsfogyatkos
gyermekek nevelsben. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest.
MRKUS Eszter (2003a): Fejleszt gondozs mindennapos tevkenysgre nevels a gyakorlatban. In
Mrkus E. (szerk.): IME Ismerkeds Megrts Egyttlt. Slyos-halmozott fogyatkossggal l emberek
letnek ksrse. Kzenfogva Alaptvny, Budapest. p. 142-151.
MRKUS Eszter (szerk.) (2003b): IME Ismerkeds Megrts Egyttlt. Slyos-halmozott
fogyatkossggal l emberek letnek ksrse. Kzenfogva Alaptvny, Budapest.
MRKUS Eszter (2004): Klnleges lethelyzet, slyosan-halmozottan srlt emberek pedaggiai ksrse.
In Gordosn Szab Anna (szerk.): Gygyt pedaggia. Nevels s terpia. Medicina Knyvkiad,
Budapest. p. 271-293.
MLLER, H. (1996a): Beszd. In Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan mozgskorltozott
gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. p. 191201.
MLLER, H. (1996b): Etets. In Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan mozgskorltozott
gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. p. 203225.
PFEFFER, W. (1995) A slyos rtelmi akadlyozottak fejlesztsnek alapvetse (szerk.: Kedl Mrta) Brczi
Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest.
SAILOR, W., MIX, B. J. (1996): A TARC-mdszer. Segdeszkz a gygypedaggiai diagnosztikhoz. In
Mrkus E. (szerk.): Halmozottan srlt, slyosan mozgskorltozott gyermekek nevelse, fejlesztse. Brczi
Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. p. 113-140.
SCHFFER, F. (1998): Munka szrakozs fejleszts. Koncepci slyosan-halmozottan akadlyozott
emberek s segtik letnek s munkjnak alaktshoz. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz
Fiskola, Budapest.

221

IRODALOM (9.5

ALFEJEZET)

BERK R..A., DEGANGI, G.A. (2001): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. Western Psychological
Services, 1992. Jszbernyi M. (ford.) Tjkoztat a szenzomotoros integrcis tesztek, elssorban a
DeGangiBerk Szenzoros Integrcis teszt hasznlathoz. ELTE BGGYFK SZASZOK, ELTE BGGYFK
Knyvtra, Film.
DOLL, E.(1988): Vineland szocilis rettsgi skla. Lnyi Miklsn (ford.), In. Mrei F.Szakcs F. (szerk.)
Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorcis s biogrfiai mdszerek, tnetbecsl sklk, krdvek.
Tanknyvkiad, Budapest. p. 220-227.
DUNN (1958): Peabody Picture Vocabulary Test PPVT. (1958). Adaptlta Csnyi Yvonne, BGGYTF, 1974.
Budapest.
FARKAS M., CSIKY E. (szerk. 1980): Brunet-Lzine-fle vizsglat. A Brunet-Lzine-fle vizsglati mdszer
alkalmazsa a gyermekkori pszichomotoros fejlds zavarainak korai felismersben. Mveldsi
Minisztrium, Budapest.
GSY Mria (1994): A beszdszlels s a beszdmegrts fejlesztse vodsoknak Szlk szmra. Nikol
GMK, Budapest.
GSY Mria (1994): A beszdszlels s a beszdmegrts fejlesztse (szban s rsban) iskolsoknak.
Nikol GMK, Budapest.
GSY Mria (1995): A beszdszlels s a beszdmegrts folyamatnak vizsglata. Nikol GMK, Budapest
GEREBEN F-n: (1988): Frostig teszt Instrukcis fzet s normatblk. Frostig vizulis percepcis fejlettsgi
teszt. Pszichoteszt Szervz, Budapest; A Frostig teszt, in: Torda : Pszichodiagnosztika. Tanknyvkiad,
Budapest.
GEREBENN VRBR K.(1995): A Frostig terpia hatsa a vizulis szlelsi kpessgek fejldsre 4-8 ves
beszdhibs, tanulsi zavar tneteit mutat gyermekeknl. Kandidtusi rtekezs tzisei. Budapest.
Gygylovagls-hippoterpia A Magyar Lovasterpia Szvetsg Alaptvny akkreditlt pedaggus
tovbbkpzse www.sulinova.hu
Gygylovagls-gygypedaggiai lovagls s lovastorna A Magyar Lovasterpia Szvetsg Alaptvny
akkreditlt pedaggus tovbbkpzse. www.sulinova.hu
HUBA Judit (szerk.) (1993): Pszichomotoros fejleszts a gygypedaggiban. KTK mozgskoordincis
teszt gyermekek szmra. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. p. 114-120.
KIPHARD, E. J.: (1977): Mennyire fejlett a gyermek? tmutat az rzkszervi s mozgsfunkcik
vizsglathoz. Kedl Mrta (ford). Az eredeti m: Kiphard, E. J.: Wie weit ist ein Kind entwickelt? Eine
Anleitung zur berprfung der Sinnes und Bewegungsfunktionen. Verlag Modernes Lernen. Dortmund.
Magyar fordts bels kiadvny, BGGYTF, Budapest.
LAKATOS K.. (1996): Hidroterpis Rehabilitcis Gimnasztika (HRG) A TSMT-fejleszts egyni s csoportos
lehetsgei. Tanfolyami jegyzet.
LAKATOS K.(1998): A hidroterpis rehabilitcis gimnasztika mdszer. Specilis Pedaggia (mdszertani
lap),. IV. 29-34 Interneten: http://home.hu.inter.net/lkhrg
MAROSITS Istvnn (szerk.) (.n.): Diszlexia Prevencis Teszt, DPT.
DR. MARTON, DVNYI va (.n.): Az Alapoz Terpia elmlete s gyakorlata. In Martonn Tams Mrta:
Fejleszt Pedaggia., ELTE Etvs Kiad, Budapest. p. 32-67. Interneten: http://www.alapozoterapiak.hu
Meixner-fle Aktv szkincs- sztanuls vizsglat. Krasznr s Fiai Knyvesboltban beszerezhet. Oktatfilm: ELTE BGGYFK SZASZOK.
NAGY Jzsef: DIFER (Diagnosztikus Fejldsvizsgl Rendszer). Interneten elrhet s letlthet
http://www.edu.u-szeged.hu/difer/index2.html
NMETH Tnde (szerk. 1994): Fejldsi sklk (Pedaggiai segdanyag). BGGYTF, Budapest.
PLH Cs., PALOTS G., LRIK J. (2002): Nyelvfejldsi szrvizsglat. Akadmia Kiad, Budapest.
SINDELAR, ZSOLDOS program 2. (1998): Tovbbkpzsi tjkoztat: Sindelar-fle kognitv kpessgfejleszt
mdszer az iskolskor gyermekek szmra. Tovbbkpzs (mdszertani felkszt tanfolyam):

222

www.barczi.hu honlap, tovbbkpzsek cmsz alatt. Tanknyv: Kt mdszertani kiadvny, mely a


tanfolyam rsze. Zsoldos-M. (szerk., tdolg.): B. Sindelar: Trningprogram 1. 2. 3. BGGYTF. Budapest. (a
Trningprogram-csomag 21 gyakorl fzetbl s 3 hangkazettbl ll.)
STRAMEIER (1996): A fejldsi szint megllaptsa. In Mrkus Eszter (szerk.) Halmozottan srlt, slyosan,
mozgskorltozott gyermekek nevelse, fejlesztse. BGGYTF, Budapest. p. 93-111
SZVATK Anna (.n.): Szenzoros integrcis terpik a fejlesztsben. In Martonn Tams Mrta: Fejleszt
pedaggia. ELTE, Etvs Kiad, Budapest. p. 88-105.
TORDA gnes (2000): Figyelemfejleszt program. OKI PTK Budapest. Interneten: www.oki.hu
VASSN DR. KOVCS E., FEHRN KOVCS Zs. (2002): Kzpiskols diszlexisok olvassi teljestmnye.
Gygypedaggiai Szemle, Klnszm, p. 113-124.
ZSOLDOS M., SARKADY K. (szerk. 1994): Meeting Street School Szrteszt (MSSST). Szreljrs
vodskorban a tanulsi zavar lehetsgnek vizsglatra. Tanknyv. BGGYTF, Budapest.
ZSOLDOS M., RINGHOFER J-n (szerk.) (2005): De j mr n is tudom! Tanknyv: vodskor s iskolt
kezd gyermekek korai fejlesztse. A tanulsi zavart okoz rszkpessg-gyengesgek felismerse s
terpija vodskorban s iskolt kezd gyermekeknl. F. Sedlak-B. Sindelar programjnak magyar
adaptcija. 10. javtott kiads. A/3 Kiadi s Nyomdaipari Szolgltat Kft. Budapest.

223

MELLKLET
Szakvlemny s szakrti
vlemny Pldatr
NAGYN RZ ILONA

1. BEVEZETS

A mellklet clja szakrti- s szakvlemnymintk bemutatsa, elemzse klns tekintettel a komplex


diagnzisban megjelen (gygy)pedaggiai vizsglati adatok helyre, jelentsgre s a javaslatttelben
megnyilvnul szerepre.
A mellklet els rsze a szakrti vlemny kialaktsnak, megrsnak feltteleire s kvetelmnyeire
vonatkozan tesz rvid betekintst, amelynek f forrsa az Illys Gyuln ltal szerkesztett
Gygypedaggiai pszicholgia tanknyv diagnosztikai fejezete (Illysn, 1970). Kitr a szakrti
vlemny ksztsnek jogszablyi kvetelmnyeire, de fleg a szakmai krdsekkel foglalkozik, a
gygypedaggiai pszichodiagnosztikai kvetelmnyek sszefoglalsval.
A mellklet tovbbi rszei pedig szakrti- s szakvlemny mintkat mutatnak be. Vzlatosan
megjelentik az egyes problmakrkhz kapcsold szakrti- s szakvlemny tpusok felptst,
illetve az elmlt nhny v vizsglati gyakorlatbl mertve szemlltet lersokat kzlnek. Ezek valdi
vizsglatokon alapulnak, s a megfelel rthetsg cljbl szemlyi adatokat is tartalmaznak, de az
adatvdelmi trvny rtelmben nem azonosthat mdon.
A mellklet cljnak megvalstsa rdekben fontos a szakrti-, a szak- s a (gygy)pedaggiai
vlemny fogalmnak meghatrozsa, mert a tapasztalat szerint a klnfle elnevezsek a gyakorlatban
keverednek egymssal, gy e fogalmak esetben is trekedni kell az egysges rtelmezsre. A
vlemnyek cljnak s felhasznlhatsgnak megjellse lnyeges alapot nyjt a vlemnytpusok
kztti differencilshoz.
A szakrti s rehabilitcis gygypedaggiai tevkenysg gyakorlatban a szakrti vlemny fogalma
a vizsglt szemlyrl alkotott egysges kp szban vagy rsban trtn lerst jelenti, amely a komplex
gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi szakrti vizsglat sszegzse rvn jn ltre. Kzponti rszt
a szkebb rtelemben vett gygypedaggiai vlemny (diagnzis) kpezi, amely a fogyatkossgot, mint
klnleges nevelsi s oktatsi problmt hatrolja krl.

224

A gygypedaggiai szakrti vlemny a gyermek/tanul sorst, nevelsnek s oktatsnak


krlmnyeit hossz tvon, tartsan meghatroz okirat, amely hatsgi dntst alapoz meg, s
amelynek elksztst, tartalmt a mindenkori kzoktatsi trvny s a kapcsold rendeletek
szablyozzk, a szakmai-etikai kvetelmnyek mellett. A szakrti vlemny kvetkezmnyeknt
rszeslhet a gyermek/tanul/fiatal klnleges gondoskodsban, illetve tbbletkedvezmnyekben.
A gygypedaggiai szakvlemny s a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi szakvlemny
a gygypedaggus (pszicholgus s orvos) vizsglata alapjn elksztett szaktudson alapul vlemny,
amely tmeneti, inkbb aktulis llapotra vonatkoz szakmai vlemny, amelynek elksztse tbb
szempontbl segti a gyermek/tanul fejldsi, tanulsi, tantsi krlmnyeinek kialaktst, de a vele
kapcsolatos hatsgi dntst nem alapozza meg.
Gygypedaggiai vlemny pedig, a gygypedaggiai elltst vgz szakember sszefoglal vlemnye
a fejlesztett gyermek/tanul fejldsnek alakulsrl, fejlettsgrl, tudsszintjrl, ami nmagban
szintn nem hatsgi dntst megalapoz, de a gyermek megtlshez szksges, figyelembe veend
tnyez.

2. A KOMPLEX (GYGYPEDAGGIAI-PSZICHOLGIAIORVOSI) SZAKRTI VLEMNY KIALAKTSNAK


LTALNOS SZEMPONTJAI
2. 1. A szakrti vlemny a jogszablyok szempontjbl
A kzoktats illetkessgi krben gygypedaggiai pszicholgiai szakrti vlemnyt az erre a feladatra
ltrehozott kzoktatsi intzmnyek a tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis
bizottsgok, illetve az orszgos szakrti s rehabilitcis bizottsgok adhatnak ki az ltaluk elvgzett
vizsglatok alapjn.
A 79. Kzoktatsrl szl trvny tbb paragrafusban utal arra, hogy a klnleges gondoskods (ezen
bell) a gygypedaggiai elltsra val jogosultsg alap dokumentuma a szakrti bizottsgok ltal
kialaktott szakrti vlemny (Pl. 30. .).
A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet szablyozza a szakrti vlemny kszts rendjt, a tartalmra
vonatkozan kvetelmnyeket, s a szakri vlemnyt krk krt hatrozza meg.
A14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 3. szm mellkletnek I. rsze szl arrl, hogy ki s milyen
hatridvel krheti a szakrti vlemny elksztst:
1. A gyermek korai fejlesztsvel, kpzsi ktelezettsgvel, vodai nevelsvel, iskolai felkszt
foglalkozson val rszvtelvel, tovbb a 2. pontban foglalt kivtellel a tanktelezettsg
teljestsvel kapcsolatos gyekben a szl brmikor krheti a szakrti vlemny elksztst,
illetleg a csaldvdelmi intzmny s a gymhatsg brmikor javasolhatja a szlnek, hogy
gyermekvel jelenjen meg szakrti vizsglaton.
2. A tanktelezettsgnek kijellt iskolban val teljestshez szksges szakrti javaslat
elksztst a szl december 15-ig krheti, illetleg a szlnek december 15-ig javasolhat,
hogy gyermekvel jelenjen meg szakrti vizsglaton.
3. A nevelsi tancsad mrcius 31-ig javasolhatja a szlnek, hogy a testi, rzkszervi, rtelmi,
beszd- s ms fogyatkossg megllaptsa cljbl gyermekvel jelenjen meg szakrti
vizsglaton. E rendelkezst nem kell alkalmazni, ha a gyermek, a tanul ksbbi idpontban
jelentkezett vizsglatra.
4. A 2. s 3. pontokban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ott megjellt idpont utn vlt
ismertt, hogy szakrti vlemny elksztsre van szksg.

225

A rendelet 14. -a a szakrti vlemny tartalmra vonatkozan a kvetkezket hatrozza meg:


14. (1) A szakrti s rehabilitcis bizottsg ltal ksztett szakrti vlemnynek tartalmaznia kell
a) a gyermek, tanul s szl nevt, szletsi idejt, lakhelyt s tartzkodsi helyt,
b) a szakrti vizsglat rvid lerst, a fogyatkossgra vagy annak kizrsra vonatkoz
megllaptst, az azt altmaszt tnyeket,
c) a korai fejleszts s gondozs szksgessgt, az ennek keretben nyjtott szolgltatsokat,
valamint azok idejt, a fejlesztssel kapcsolatos szakmai feladatokat, valamint annak
megjellst, hogy a feladatokat milyen ellts keretben, mely intzmny biztostja,
d) annak megllaptst, hogy a gyermek, tanul csak az e clra ltrehozott, a fogyatkossg
tpusnak megfelel nevelsi-oktatsi intzmnyben, osztlyban, csoportban vagy a tbbi
gyermekkel, tanulval kzsen is rszt vehet az vodai nevelsben, iskolai nevelsben,
oktatsban,
e) annak megllaptst, hogy a fogyatkos tanul tanktelezettsgt kizrlagosan iskolba jrssal
vagy a szl vlasztsa szerint iskolba jrssal, illetve magntanulknt, illetleg kizrlagosan
magntanulknt teljestheti,
f) ha a tanul a tanktelezettsgt kizrlagosan magntanulknt teljestheti, a heti foglalkoztats
idejt s a felkszlshez szksges, a szakrti s rehabilitcis bizottsg ltal biztostott
szakembereket,
g) annak megllaptst, hogy a gyermek a tanktelezettsg teljestse helyett kpzsi
ktelezettsget teljest; a kpzsi ktelezettsg feladataiban rszt vev intzmnyt, illetleg annak
feltntetst, hogy a gyermek a kpzsi ktelezettsgnek szli otthoni ellts keretben tesz
eleget, tovbb a fejleszt felkszts mdjt, a foglalkozsok heti idejt s a foglalkozsokhoz
szksges, a szakrti s rehabilitcis bizottsg ltal biztostott szakembereket,
h) a gyermek, tanul fogyatkossgnak megfelel
- vodra, csoportra,
- ltalnos iskolra, csoportra, osztlyra, tagozatra, (a tovbbiakban: kijellt iskola),
- dikotthonra, kollgiumra [a tovbbiakban a g) pont alattiak egytt: kijellt nevelsi-oktatsi
intzmny]
vonatkoz javaslatot s a kijellt nevelsi-oktatsi intzmny megjellst,
i) a kijellt iskolba val berats idpontjt,
j) a gyermek, tanul nevelsvel, oktatsval kapcsolatos sajtos kvetelmnyeket, javaslatot az
egyes tantrgyakbl, tantrgyrszekbl az rtkels s minsts alli mentestsre,
k) nem helyi nkormnyzat ltal fenntartott pedaggiai szakszolglatot ellt intzmny ltal
elksztett szakvlemny esetn a kzoktatsi megllapodst kt nkormnyzat nevt s
szkhelyt, tovbb az intzmny mkdsi terlett, illetve az e rendeletre val utalst,
l) tjkoztatst arra vonatkozan, hogy amennyiben a szl a szakrti vlemnyben foglaltakat
nem fogadja el, a gyermek lakhelye, ennek hinyban tartzkodsi helye szerint illetkes
kzsgi, vrosi, megyei jog vrosi, fvrosi kerleti nkormnyzat jegyzjnl a szakrti
vlemny fellvizsglata cljbl eljrst kezdemnyezhet.
A jogszablyok azonban nem hatrozzk meg, hogy a szakrti vlemnyek milyen szakmai tartalommal
rendelkezzenek. Ehhez eligaztst a vlemnykialakts gygypedaggiai pszichodiagnosztikai
szempont feltteleinek tgondolsa adhat.
A szakrti vlemny kialaktsnak felttele az alapos, rszletes adatgyjts. A vlemny komplex
gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi vizsglat alapjn kszl el.
(Ez all kivtel: amikor a gyermek vizsglattl szmtott fl ven bell, az eredeti szakvlemnyben
javasoltaktl eltr tbbletkedvezmny megszerzse cljbl a jogosultsgot indokol jabb javaslatot
kr a szl. ltalban ilyenkor a szocilis jelleg tmogatsok megszerzse a cl.)

2.2. A szakrti vlemny kialaktsnak menete


2.2.1. AZ

ADATOK RTKELSE

Az adatok rtkelsnek a clja a vizsglat alapjn kszlt adathalmaz rendszerbe rendezse s egysges
kpbe foglalsa.

226

Egyszerstett menete: a tennivalk rszekre bontsa s bizonyos egymsutnban val elemzse. A


sorrend a kvetkez: az adatok brlata, sszevetse, rendezse, kivlogatsa.
Pszichodiagnosztikai szempontbl meg kell ltni az adatok kztti lnyegi, a vlemnyalkotst elreviv
sszefggseket: pldul az adott fogyatkossgra jellemz egyttjrsokat. Formai szempontbl viszont
a vlemny szerkezeti felptshez igazod bizonyt tnyek/adatok keresse, vlogatsa trtnik.
Az adatok tnzsnek els lpse az aktulis problma/panasz s az ellet sszevetse. Ebben az
esetben adatknt szksges kezelni a hozztartozktl, a pedaggusoktl, orvosoktl s magtl a
vizsglt szemlytl gyjttt ismereteket.
A msodik lps a fontos, jellegzetes adatok alhzsa s valamilyen mdon trtn kiemelse az
adathalmazbl.
Az adatok tnzse egyttal kritikai tgondolst is jelent.
A kritikai tgondols sorn az adatok hitelessgnek ellenrzse folyik.
Pldul:
A szl szintn beszlt-e, nem volt-e valami oka a leplezsre vagy tlzsra. Nem tntette-e fel
szndkosan rosszabbnak a helyzetet, mint amilyen, mert a gyermektl szeretne megszabadulni, vagy
ppen ellenkezleg csupa jt mond a gyermekrl, mert nem akarja, hogy a normltl eltr tanterv,
specilis iskolba helyezzk t. A szl (gondvisel) magatartsa nagyon gyakran nem tudatos. A szl
lehet teljesen jhiszem, de elfogult, s nem tudja elfogadni, hogy gyermeke/gondozottja fogyatkos
lehet.
A kvetkez lpsknt az adatok egymssal val sszevetse trtnik. A szakvlemny rja megvizsglja, hogy az adatok igazoljk-e, kiegsztik-e egymst, nem tbbrtelmek-e, nincsenek-e egymssal
ellentmondsban.
Vgl az tnzett, megbrlt, sszevetett adatokat a vizsglat cljnak rdekben, annak egysges
nzpontja szerint szksges rendezni, s vlogatni.

2.2.2. AZ

ADATOK RTELMEZSE (A (GYGY)PEDAGGIAI, PSZICHOLGIAI

S ORVOSI ADATOK SSZEFGGSEI)


Tbb szempont szerint trtnhet az rtelmezs. Kiindulhat a vizsglatok egyenknti analzisbl. Az
egyes vizsglattpusokon bell (pl. a kognitv kpessg vizsglatokban, a szocilis rettsget vizsgl
eljrsokban, vagy a pedaggiai teljestmnyekben) milyen teljestmnyszintet, milyen mdon rt el a
vizsglt szemly. Majd elemezhet, hogy a klnbz vizsglati tpusok (gygypedaggiai, pszicholgiai,
orvosi) kztt, valamint a klnbz vizsglati mdszerekkel (kikrdezs, megfigyels, teszt) nyert
adatok kztt milyen sszefggs s/vagy eltrs tapasztalhat.
A vizsgl az adatok csoportostsval, sszefggseinek feltrsval, a semleges s nem odaill adatok
elvetsvel jut el a lnyeges megllaptsok sorhoz.

2.2.3. A VLEMNY (DIAGNZIS)

KIALAKTSA

A komplex diagnzis (a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vlemny) a szervi


(organikus/idegrendszeri) rtalom kvetkeztben ltrejtt msodlagos s tovbbi rendellenessgeket
llaptja meg, s azoknak jellegt, fokt, amelyhez hozzrendeli a megelzs, a megszntets, az enyhts
lehetsgeit.

2.2.4. A TENNIVALK

MEGLLAPTSA (JAVASLATTTEL)

A tennivalkat aszerint szksges sszelltani, hogy ki a vizsglat alanya, milyen problmt hordoz,
milyen gygypedaggiai elltsra szorul. Ezutn figyelembe kell venni, hogy a szksges elltsbl mit
lehet relisan megvalstani s hol.

227

2.2.5. MEGBESZLS

A SZLVEL

A gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat komplex eredmnyt s a tennivalkat a vizsglatot


kveten meg kell beszlni a szlkkel, s lehetsget kell nekik adni a vizsglati eredmnyekkel
kapcsolatos vlemnyk elmondsra, valamint tovbbi krdseik megvlaszolsra.
A cl a szl megnyerse a gyermek szmra optimlis nevelsi, oktatsi, fejlesztsi megolds megteremtse rdekben.
A megbeszls trgya teht a vizsglatok eredmnyeinek kzlse, valamint az optimlis nevelsi,
oktatsi fejlesztsi felttelek lehetsgeirl val tjkoztats.
A vizsglatok eredmnyeinek kzlse tartalmazza a fogyatkossg (srls/ funkcizavar) okt,
tpust, mrtkt, nagy vonsokban az egyni sajtossgokat, amelyen bell hangslyozni kell a
gyermek j tulajdonsgait, kpessgeit, amelyre a nevels pl.
Mindezt gygypedaggiai pszicholgiai tancsads kveti, amely tartalmazza a gyermek
szempontjbl hatkony nevels eljrsait, a csaldban s a csaldon kvl:
az intzmnyes nevelsre vonatkoz javaslatot,
a rendelkezsre ll szegreglt s integrlt intzmnyek sort,
a vlasztst segt tmogat rveket,
az egyb szakszolgltatsi lehetsgeket, illetve
minden olyan intzmnyes fejlesztst kiegszt lehetsget, amelyek ignybevtele szintn
javasolt a gyermek szmra az optimlis fejldse szempontjbl.

2.2.6. A SZAKRTI

VLEMNY MEGRSA

Hrom rszre bonthat: bevezet-, f- s befejez rszre.


A szakrti vlemny bevezet rsze
A bevezet rsz azt tartalmazza, hogy az adott vizsgl intzmny kit (a vizsglt szemly legfontosabb
azonost szemlyi adatai), kinek a krsre, milyen clbl vizsglt.
A szakrti vlemny hitelessgnek egyik lnyeges eleme, hogy pontosan azonosthat legyen az
intzmny, ahol kszlt. A szakrti vlemny teht mindig fejlccel elltott irat.
Pldul:
Logo helye

A vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsg


cme OM azonostja, elrhetsge*

A vlemnyt kszt intzmny cme, egyb azonostja kerlhet llbba ill. lfejbe is.

Msik fontos adat az iktatszm s a vizsglt gyermek irattri azonostja: a trzsszm s/vagy gondozsi
szm
Pldul:
Ikt: 2925/2005.
Tsz: 1239
A fejlc utn kvetkezik a szakrti vlemny bevezet rsze.
Pldul:
Szakrti vlemny
H. S. (szl: Bp., 1998. 08. 30., anyja neve: M. Sz., apa: H. S., gondvisel: az desanya; lakik: irnytszm,
telepls, utca, hsz.) 6;5 ves kisfit a XY Nevelsi Tancsad javaslatra s a szl krsre vizsgltuk
meg, mivel a gyermeknl a pszichs fejdsi zavar gyanja merlt fel. A gyermek letkort tekintve
tankteles kor, 3 vig egyni pszichoterpis kezelsben rszeslt. Az desanya szeretn, ha gyermeke
mg egy vig vodban maradhatna, ez alatt az id alatt tovbb rszeslne a mr megkezdett
fejlesztsekben, s csak a 2006/2007-es tanvben kerlne sor beiskolzsra. Vizsglatunk clja a jelzett
pszichs fejldsi zavar megllaptsa s/vagy kizrsa, illetve a gyermeknek megfelel beiskolzsi
dnts segtse.

228

A szakrti vlemny f rsze


A f rsz arrl szl, hogy a vizsglat sorn milyen fontos tnyek derltek ki a gyermek/a vizsglt szemly
megtlsvel kapcsolatban.
A vizsglat legfontosabb tnyei a krtrtneti, a helyzeti megfigyelsi s a tesztmdszerek alapjn nyert
adatok, amelyekkel a vlemny altmaszthat.
A f rsz tartalmazza az sszegz, tmrtett vlemnyt is, az n. komplex gygypedaggiai pszicholgiai s orvosi diagnzist.
Pldul:
Elzmnyek
A gyermek anamnzisbl kiemeljk, hogy mater I/1., zavartalan terhessgbl kb. 10 nap tlhords
utn szletett fjsgyengesg miatt sectio caesareval. Szletsi slya: 3350g, Apgar: 9/10.
Kiegyenslyozott csecsemkor kvetkezett. A gyermek mozgsfejldse norml temben zajlott: 14
hnaposan nllan jrt, beszdfejldse kiss megksett: 2 vesen mg csak egy-kt szt mondott. Az
desanyt a gyermekorvos azzal nyugtatta, hogy majd egyszer megindul a beszdfejlds is. Az XY
Gyermekkrhzban audiolgiai, ggszeti s logopdiai vizsglat trtnt, eltrst egyik terleten sem
diagnosztizltak. Az anya felkereste az XY Korai Fejleszt Kzpontot gyermeke beszdindtsa
rdekben, ahol 3 ves kortl kezdve 2 ven t foglalkoztak S. ltalnos fejlesztsvel (beszd,
egyttmkds, nll gondolkods). A Kzpont autizmus spektrum zavart llaptott meg
vlemnyben. A korai fejlesztssel prhuzamosan kineziolgiai kezelsre is sor kerlt. Mindezek
hatsra 3 vesen S. mondatokban fejezte ki magt. A Korai Fejleszt Kzpont 2003. janurjban kiadott
rtkelse szerint a gyermek a fent emltett terleteken jelents mrtkben fejldtt. Logopdiai kezelsre
nhny alkalomtl eltekintve nem jrt. Jelenleg hidroterpiban, mozgsfejlesztsben rszesl. Az
elrt gyakorlatokat otthon rendszeresen vgzik.
A gyermeknek csecsemkortl sorozatos otitisei voltak, majd adenotomin esett t.
Kzssgbe (blcsdbe) 3 ves kortl kezdve jrt. A gyermekcsoportokba nehezen illeszkedik be,
viselkedsben vannak furcsa dolgok, pl. piszkldva bartkozik. 2004. szn vodt vltottak, mert
az elz helyen nem foglakoztak vele kell mrtkben. Jelenlegi helyn az anya j helyen tudja a fit.
Elmondsa szerint S. bizonyos dolgokhoz nagyon ragaszkodik, azonban ezek a szoksok
letmdvltsokkal, msokkal val kapcsolatba lpssel megszntethetk.
A gyermek lete a szlk kzti kapcsolati viszony gyenglsvel, majd megszakadsnak pszichs
traumjval terhelt. A kisfi desanyjval az anyai nagyszlknl l jelenleg, kt hnapja.
Vizsglatunk fontosabb megllaptsai:
Viselkeds
S. a vizsglatunk idpontjban harmonikus megjelens, bartsgos kisfi. A vizsglati helyzetben
egyttmkdik. Elmondsa szerint az iskolt nem vrja, ellenrzst azonban nem tudja indokolni.
Feladathelyzetben meglassult pszichomotoros tempt mutat. Fradtsg jeleknt motorosan nyugtalann
vlik, munka kzben lbt lblja az asztal alatt, ill. a felntt figyelmt provokatv, elterel akcikkal
igyekszik magra vonni (pl. eszkzk eldugdossa). Hatrozott verblis felszltsra ezeket a
mellktevkenysgeket megszaktja, s tovbbi rdemi munkavgzsre vehet r. Fontos szmra a
felntt permanens pozitv visszajelzse, ill. az elvrsok egyrtelm kommuniklsa. Maga vlasztotta
tmhoz val ragaszkods felteheten szorongscskkent stratgit takar, ebben a trgykrben ugyanis
vezet szerepet tlthet be. A hatrok kijellsvel hatkonyabb egyttmkds rhet el.
Intellektulis teljestmnyek
A pszichometriai vizsglatok kzl a Snijders-Oomen nonverblis intelligenciatesztet vgeztk el,
amelynek alapjn teljestmnye sszessgben a norml vezetbe esik (SON: 4 szubteszt alapjn IQ=82;
5 prbbl szmtva: IQ=96). A kt rtk kzi klnbsget az sszetett emlkezeti feladatban elrt
kimagasl teljestmny okozza (Knox: 36 stp.), ami a mozgssorok megszervezsnek, utnzsnak j
szintjt tkrzi. A vizulis analzis szintzis vizsglatt clz feladatban (Mozaik prba: 6 v)
letkornak megfelel szintet rt el. Az utnpts sorn elsknt a keretet lltja ssze, kvlrl befel,
ill. alulrl felfel halad. Vizulis emlkezete hrom elemig biztos (Emlkezs kpekre: 5 v), a kpek
megnevezsbl add kompenzcis lehetsggel nem l. A kombinci szubtesztben hrom darabba
vgott brkat helyesen sszeilleszt, az esemnykpek kzti kapcsolat felismerse s idi sorrendbe val
rendezse nehzsget jelent (Kombinci: 5). A szably felismerse s tovbbvitele elemi ritmikus
sorozatok esetben j szint, trgykpek esetben azonban az antagonisztikus rendezelvet
azonossggal helyettesti (Analgik: 5 v).

229

Pedaggiai jelleg teljestmnyek


Ceruzafogsa szablytalan. Jobbkezes, az reszkzt ngy ujjal fogja. Papr-ceruza helyzetben az asztalra
fekszik. Az emberrajza (RQ: 98, RK: 6;6 v) letkornak megfelel, sszbenyoms szintjn azonban sivr,
rszletszegny, bels bizonytalansgrl s emelkedett szorongsszintrl rulkodik. A kontr hullmz,
bizonytalan, az brzol tevkenysgben tbbszr megtorpan. Els lpsben a szemet brzolja,
ugyanakkor szjat nem rajzol a figurnak. Vizuomotoros koordincija a 6 ves fik szintjn tlagos
(Bender A prba: 27 pont).
ltalnos tjkozottsga szemlyi adatai tekintetben megfelelk, br nevt nem hajland elrulni
(bogr s kagyl szakrt), de hallgat r. Tri-idi fogalmak hasznlta megfelel. A napok, vszakok
sorrendjvel tisztban van. A jobb-bal irnymegjellseket helyesen rtelmezi. Htkznapi
problmahelyzetek megoldsban kiss nlltlan. Verblis analgik folytatsa megfelel szint.
Beszdszervei pek, az artikulcis mozgsok megfelelen koordinltak. A fogvlts megkezddtt.
Maga vlasztotta tmrl szvesen, s vlasztkos formban beszl (bogarak), ugyanakkor
feladathelyzetben a verblis megfogalmazs nehzkessge tapasztalhat, a vlaszads ideje megnylt,
sokszor ksleltetett. A hangsorazonostsi feladatban tapasztalt teljestmny (GMP10 80%, 4 ves szint) a
szerilis szlels, ill. a beszdszlels-beszdprodukci sszekapcsolsnak (akusztikomotoros integrci)
rintettsgt jelzi. A mondatrtsi tesztben (GMP16) 60%-os teljestmnyt rt el, ami 5; 5-6 vesek tlagos
teljestmnynek felel meg. Aktv szkincse kevss differencilt (Gardner expresszv szkincsteszt: 32
pont, 4;11-5; 11 ves szint). Verblis emlkezete kzvetlen felidzses helyzetben 3 szra terjed ki. A
Prefer Utnmonds prba alapjn 16 sztagbl ll mondat pontos reprodukcijra kpes, ami a
kzvetlen verblis-operatv memria j sznvonalrl s a mondatstruktrk passzv mkdsnek
megfelel szintjrl tjkoztat.
Szmols: legalbb hszig szmll, szmfogalma hatos krben biztos. A mennyisgekkel val
manipulci utastsait rti s pontosan vgrehajtja, a vltozsokat megfogalmazza. A tbb-kevesebb,
egyenl relcival tisztban van, a mennyisg llandsg kialakult. A szmokkal kapcsolatos
tevkenysgek felkeltik rdekldst.
A neurolgiai-pszichitriai vizsglat szerint a vizsglhat agyidegek jl innervltak. Testszerte
normotnia. Mindkt fels vgtagban enyhe dysdiadochokinezis, a ritmikus akaratlagos mozgsok nem
sszehangoltak. Begyakorolt mozgssorokat gyesen vgrehajt. Szemkontaktust felvesz s tart,
testkontaktust elfogad s maga is keres. Minden tekintetben kornak megfelelen orientlt. Figyelme
felkelthet, rgzthet, terelhet. Trpercepcira utal jel nincs. Gondolkodsa alakilag s tartalmilag p.
A vizsglati helyzetben mrskelten szorong. Az utastsokat megrti, de kreti magt a vgrehajtsban.
Vlemny: pervazv fejldsi zavarra utal tnetek nem szlelhetk. Klns rdekldsi kre a bogarak,
de a tmtl eltrthet, feladat- s jtkhelyzetbe tartsan hozhat. rzelmi reakcii s viselkedse
infantilis jeleket mutat. A gyermek beiskolzsnak orvosi ellenjavaslata nincs.

Vlemny:
sszegezve a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat eredmnyeit megllaptjuk,
hogy S.-nl tlagos intellektulis teljestmny mellett az nszablyozs (feladattudat, kitarts,
nkontroll, frusztrcitolerancia) s (elssorban kortrsakkal folytatand) szocilis
interakcik tern diszfunkcik tapasztalhatk. A gyermek viselkedses jellemzi jelents mrtkben
eltrnek az letkor s a mentlis sznvonal alapjn elvrtaktl. A tneti kp htterben alkati
diszpozcik, sajtos karaktervonsok, ill. emelkedett szorongsszint gyanthat.

A szakrti vlemny befejez rsze


Illeszkedve a vlemnyben megfogalmazottakhoz, a javaslatokat, tennivalkat a befejez rsz foglalja
ssze.
Pldul:
Javaslat
A jelenleg hatlyos, a tanktelezettsg kezdett szablyoz trvnyi elrsok alapjn az vodai nevels
tovbbi egy vvel trtn meghosszabbtsra a gyermek esetben nincs md.
A kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvny 24. (5) bekezdse ugyanis egyrtelmen kimondja, hogy
a gyermek utoljra abban az vben kezdhet vodai nevelsi vet, amelyben a hetedik letvt betlti.

230

Abban az vben, amelyben a gyermek a hetedik letvt betlti, akkor kezdhet jabb nevelsi
vet az vodban, ha augusztus 31. utn szletett, s a nevelsi tancsad vagy a szakrti s
rehabilitcis bizottsg javasolja, hogy mg egy nevelsi vig maradjon az vodban. Azaz a
tanktelezettsg kezdete sszhangban a Ktv. 6. -ban foglaltakkal csak azoknl a gyermekeknl eshet
a nyolcadik letvre, akik augusztus 31. utni idpontban szlettek.
Ezek alapjn javasoljuk, hogy S. a 2005/2006. tanvtl tanktelezettsgt norml ltalnos iskolai
keretek kztt kezdje meg, specilis (pszichoterpis orientltsg) megsegts ksretben.
Fontosnak tartjuk az eddig megkezdett terpis foglalkozsok tovbbi folytatst, a terletileg
illetkes nevelsi tancsadban. A gyermek pszichs sajtossgaira val tekintettel felvetjk a Ktv. 70.
. (7) s (8) bekezdsben foglalt lehetsg ignybevtelt, hogy S. az els vfolyamot elkszt
jelleggel vgezhesse el, amennyiben ezt az els nhny hnap tanulmnyi elmenetele indokoltt teszi.

2. 3. A komplex szakrti vlemny tartalmra vonatkoz


tovbbi szempontok
A hatlyos kzoktatsi trvny szerint nyilvn kell tartani, s tovbbtani lehet a pedaggiai
szakszolgltat intzmnyekbl a nevelsi s oktatsi intzmnyekbe a szemlyi adatok meghatrozott
krt, a tanul minstseit, illetve a sajtos nevelsi ignyre vonatkoz adatokat. Mindezeket a szakrti
vlemnynek is tartalmaznia szksges.
A szemlyi adatok kzl fontos: a vizsglt szemly neve, szletsi ideje, helye, letkora, nevelsnek
szntere, az desanya lenykori neve, a gondvisel neve, az lland s az ideiglenes lakcm.
Mikor trtnt a vizsglat, ha voltak mr korbbi vizsglatok, az azokra trtn hivatkozs.
A szakorvosi vlemny (diagnzis) rszben bepl a komplex vlemnybe, de ezen tl a szakrti
vlemnyben meg kell jelenteni, hogy milyen tpus vizsglat trtnt, s az orvos ltal meghatrozott
biolgiai, organikus srlst altmaszt adatokat. gy a fogyatkossg etiolgijra utal
kiemelseket, valamint a fogyatkossg BNO, illetve DSM-IV szerinti besorolst.
A gygypedaggiai, pszicholgiai vlemny ltal hatroldik krl az elvgzett vizsglatok tkrben
a vizsglt gyermek testi s pszichs llapota, szemlyisgnek jellemzi, a fogyatkossgot jellemz f
tnetek, a fogyatkossg formja, foka, az okok s a krlmnyek sszefggsei, a fejlesztsnek
lehetsgei, oktatsnak s nevelsnek szksgletei, amelyek az orvosi szempont megkzeltsen tl
szerepet jtszanak a gyermek megtlsben.
A szakrti vlemny javaslati rsze is komplex. A gyermek fejldst s a krlmnyeket figyelembe
vve kijellt intzmnytpuson, osztlyfokon tl tartalmazni kell, a gyermek habilitcis fejlesztsnek
fbb irnyvonalait, az SNI kvetkezmnyeknt adhat tbbletkedvezmnyek sort, az egszsg
megrzst biztost orvosi elltsra vonatkoz tennivalkat, a gyermek csaldi nevelst segt
tmpontokat s a fejldst nyomon kvet kontrollok lehetsgeit.
A vizsglatrl kszlt vlemnyt a szlk a jogszablyoknak megfelelen rsban is megkapjk.

2. 4. A szakrti vlemny etikai s formai kvetelmnyei


A szakrti vlemny a vizsglati adatok szintetizl rendezse, amelyben tkrzdik a vizsglatok
sokoldalsga, a szemlyisg jellemzsben a teljessgre val trekvs. A benne foglalt
megllaptsoknak objektveknek, valsgheknek s elfogultsgmentesnek kell lennie. A hangvtele
mindenkor tkrzze a gyermek, az ember tiszteletben tartst, valamint a vizsglt a szemlynek sajtos
egyedisgt. Ne cmkzzen!

231

A lnyeget kiemelve tartalmazza a vizsglati adatokat, trekedve az rtelmezskre, a lehetsges


magyarzatokra. Az rtelmezsekkor krltekinten szksges elemezni az aktulis vizsglati helyzet
buktatit, a gyermek teljestmnyt befolysol bizonytalansg tnyezket. s klnsen vatosan kell
megjelenteni a hatreseti problmkat s az etiolgiai tnyezkre val utalsokat, ha az egyrtelmsgk
nem bizonytott.
A szakrti vlemnyben oldani szksges a statikussgot, figyelembe vve a fejldsi s nevelsi utakat,
amelyek az adott teljestmnyekhez vezettek, s trekedni kell a fejldsi kiltsok megfogalmazsra is.
Fontos kvetelmny, hogy a szakvlemny ttekinthet s tagolt legyen.
A nyelvezet szempontjbl s a szakrti vlemny jellegbl fakadan az egyik legfontosabb
kvetelmny az rthetsg.
A szakrti vlemny nemcsak a gyermek lett meghatroz dokumentum, hanem a gyermek
megismerst s az oktat-nevel munkt segt iratanyag, amely tudomnyossga, szakszersge rvn
vlik hasznlhatv a gyakorlat szmra.
A tennivalk megfogalmazsnak olyannak kell lennie, hogy konkrt segtsget nyjtson a gyermekek
intzmnyes elltsrt felels szakemberek szmra.

2.5. A gygypedaggiai szakrti vlemnyek tipikus hibi


a vizsglati tapasztalatok egyszer lerst adja meg a szakvlemny, nem rtelmez;
nincs elg diagnzist altmaszt tny;
inadekvt, inkongruens, tves, hibs adatokat tartalmaz;
hinyos informcik alapjn von le kvetkeztetst;
pontatlanul jelennek meg a hivatkozott intzmny nevei.

3. SZAKRTI VLEMNYMINTK
3.1. A fogyatkossg vagy pszichs fejldsi zavar (PFZ) megllaptsra/kizrsra irnyul szakrti vlemnymintk

3.1.1. AZ

RTELMI FOGYATKOSSG MEGLLAPTSRA VAGY KIZRSRA

IRNYUL SZAKRTI VLEMNYMINTA


rtelmi fogyatkossg megllaptsa esetn a szakvlemnynek informcit szksges adnia arrl, hogy:
a mentlis fejlds elakadt vagy zavart struktrj;
az tfog mentlis kpessgek teljestmnytesztekkel mrt sznvonala jelentsen tlag alatti;
az aktulis adaptv mkds egyidej deficitje az albbiak legalbb kt terletn kimutathat:
kommunikci, nellts, szocilis kapcsolati kszsgek, csaldi let, kzssgi forrsok
felhasznlsa, nirnyts, iskolai kszsgek, munka, szrakozs, egszsg, biztonsg;

232

kezdet 18 ves kor eltt.


A felsorolt tnyezk hinyban nem llapthat meg rtelmi fogyatkossg.

Szakrti vlemny
2005. mrcius 17-n s 24-n V.V. (szl: telepls neve, 1999. 12. 18., anyja: K. M., apa: V. S. Z.; lakik:
irnytszm, telepls, utca, hzszm) 5;3 ves, leny az XY Alaptvnyi voda s Egysges
Pedaggiai Szakszolglat vegyes csoportjba jr gyermek a szl krse alapjn vizsglaton vett rszt a
fent nevezett TKVSZRB-ben.
A szl llapot-meghatrozs s fejlesztsre vonatkoz javaslatttel cljbl kezdemnyezte a szakrti
vizsglatot.
Elzmnyek
A fent nevezett TKVSZRB els alkalommal a kislnyt 2 ves korban, szintn a szl kezdemnyezsre
vizsglta meg, amit kveten ambulanter fejlesztsben rszeslt. V. vodai nevelsben 2. ve egy
integrl, alaptvnyi formban mkd intzmnyben rszesl. Az els vet kisebb ltszm fejleszt
csoportban tlttte, jelenleg a vegyes csoportba jr. A kzssgbe knnyen beilleszkedett, trsait szereti.
Az vodban konduktv s gygypedaggiai fejlesztst kap. Ezen kvl gygylovaglsra jr, s heti egy
rban magnton logopdiai fejlesztsben rszesl.
Az anamnesztikus adatok szerint V. a mater III/3. graviditsbl (az els kt terhessg 15. ht krl
spontn abortusszal vgzdtt) 40. htre szletett (sly: 3000 g, hossz: 55 cm, fejkrfogat: 34 cm, Apgar
9/10). Az anya sajt elmondsa szerint a terhessg alatt sokat szorongott, az orvosi vizsglatok
eredmnyeit nem rezte egyrtelmnek, megnyugtatnak. A magzat megtartst segt ksztmny
mellkhatsaknt terhessgi diabtesz veszlyezettsg alakult ki, amit azonban ditval kompenzlni
tudtak. A posztnatlis adaptci zavartalan volt. Az jszlttnl intrauterin tartsi eltrs kvetkeztben
kialakult tortikolliszt llaptottak meg, ami miatt dr. B. M. az X Krhz Rendel Intzetben kt s fl
ves korig gondozta. A gyermeket folyamatos kontroll mellett otthon tornztattk. A gyermek
mozgsfejldse megksett volt, az egyes mozgsformk gyakorlst a szl szerint nem ksrte
funkcirm. 1 vesen llt fel, sokig csak kapaszkodva kzlekedett. A mozgs bizonytalansga s a
tapasztalt neurolgiai tnetek (als vgtagon disztalis tlsllyal izomhipotnia, lnk sajtreflexek,
strabizmus) miatt 2 s fl ves korban CT vizsglatra kerlt sor, amely multiplex agyfejldsi
rendellenessget igazolt (X Gyermekkrhz). A lelet alapjn a hts sklban kifejezett fejldsi anomlia
lthat, a bal cerebellris flteke agenezija, a jobb cerebellris flteke hipoplzija. A bal oldalkamra
dorzalis rsznek kifejezett tgulata lthat, az okcipitlis rgiban szubependimalis heterotopira gyans
llomnyi architekturval. 2004-ben a 3 s fl ves kislnyt megksett beszdfejlds miatt dr. B. Gy.
vizsglta meg. V, szkincse ekkor 1-2 szra korltozdott, utnmondstl vagy ismtlstl elzrkzott.
Az ekkor kszlt vlemny alapjn a gyermeknl a fejldsi varicihoz kpest a vrtnl enyhbb
cerebellris tnetek, a mozgsllapot tern kedvez vltozs tapasztalhat.
Vizsglatunk legfontosabb megllaptsai:
V. harmonikus megjelens, vidm, bartsgos kislny. rzelmileg, hangulatilag kiegyenslyozott, stabil.
Viselkedse beszablyozott, szocializlt. Az ismeretlen helyzetben eleinte kell tvolsgot tart, majd
oldottabb vlik, a felknlt kontaktust elfogadja. A jtszszobban tallhat eszkzk felkeltik
rdekldst, a kivlasztott jtkkal funkcijnak megfelelen tevkenykedik, ugyanakkor a jtkban
nem mlyl el igazn. Rvid adaptcis idszakot kveten direkt teszthelyzetbe hozhat, az anyrl
levlaszthat. Verblis ton terelhet, az irnytst figyelmi kapacitsnak mrtkig elfogadja. Kifradst
kveten, sznet beiktatsa utn sem vonhat be ismtelten a feladatvgzsbe, a tevkenysg
elutastsa egyrtelm, de nem ellensges sznezet. rzelmileg hangolhat, rdekldse felkelthet. A
felknlt tevkenysgformkat alapveten elfogadja, az elutasts mgtt mindig a kudarc elvtelezse
azonosthat (ami nem megy, azt meg sem prblja). A feladattl val elterelds, a tevkenysg
megszaktsa jl jelzi a teljestmnynek fels hatrt. Kzvetlen bemutats sorn mozgs, cselekvs
utnzsra rvehet. A hangadssal kapcsolatos imitci (pl. llathangok utnzsa) elemi szinten sem
jelenik meg, ez irnt rdekldst nem mutat. A felnttek befolysolsra gesztusokat, kzvetlen irnytst
(pl. megfogja a felntt karjt) alkalmaz. Interperszonlis helyzetben kizrlag vgs esetben, nemtetszse
kifejezsre juttatsra, szksgletei kommuniklsra hasznlja a nem s apa szavakat. Szabad jtkt
neklsszer vokalizcival ksri, ez azonban kommunikcis eszkzknt nem jelenik meg. Sajt neve

233

elhangzsa nem kelti fel rdekldst, figyelmt nem segti orientlni. Szituciba gyazott praktikus
beszdrtse j, a krseket egyrtelmen megrti. Passzv szkincse, szszint beszdrtse a P.P.V.T.
teszt alapjn fejlett (78 pont, letkort meghalad teljestmny).
Az ltalnos mentlis fejlettsgi szint megllaptshoz az vods Snijders-Oomen nonverblis
intelligenciatesztet vgeztk el. (I.K: 3 v; Szubtesztkorok: Szortrozs: 2 v, Mozaik: 2 v; Kombinci:
3 v, Emlkezet: 3 v, Rajzols: 2 v). Analgis gondolkodsa fejlesztsre szorul: szn szerint
trgyakat kt csoportba vlogat, mret s forma alapjn trtn szortrozs bizonytalan, trgykpek
vlogatsa sorn a csoportkpzs szempontjt szem ell veszti. Kzvetlen mintaads mellett
egynem, egyszer mintk kiraksa sorn tapasztalt teljestmnye a formaszlels, a vizulis
analzis-szintzis elmaradst jelzi. Felezett kpek prjt helyesen azonostja, a 3 elembl ll kpek
sszeillesztse sikertelen. Clirnyos prblkozs, stratgia hinyzik, a mr majdnem j varicit nem
ismeri fel. Az emlkezeti feladat felkeltette rdekldst, a jtk szerepvltsos jellegt (elbb n elrejtem
a kpet, utna te megkeresed) kpes megtartani, ami az elemi szint ksleltets, kivrsi kpessg
(kontrollfunkci) megltt igazolja. Az utnrajzolsos helyzetet kzvetlen bemutats szintjn vgezte el,
a ksz mintabrk msolst hrtotta. A gyermek intellektulis kpessgeivel kapcsolatban sszestve
megllapthat, hogy ugyan az elmaradst mutat az letkora alapjn elvrhat szinttl, azonban a
logikus gondolkodssal leginkbb sszefgg kombincis prbt sajt tlagt meghalad
szinten oldotta meg. Kpi emlkezetfeladatban szintn relatve j teljestmnyt nyjtott.
Babn, kpen s sajt testn kvnt testrszeket megmutat. Az alapsznek egyeztetse bizonytalan.
Formatblt 180-os elfordts utn is biztosan kirak. 6 kockbl tornyot pt, a hd utnptstl
elzrkzik. Kpesknyvet nzegeti s lapozza. Trgykpeket megnevezs alapjn a laprl kivlaszt s
megmutat. A trgyakat marokra fogja, szemhez kzel emeli. Fokozott izgalmi llapotban, rzelmi
behatsra (pl. j rdekes jtk) tnusfokozds tapasztalhat. A tevkenysgvgzs vizulis
kontrollja nem alakult ki, a szem-kz koordinci jelents elmaradst mutat. Fejt gyakran oldalra
dnti, tekintett a cltrgytl elfordtja. A ceruzt vltoz nyomatkkal jobb kzzel vezeti, intencis
tremor tapasztalhat. Az reszkzt fent, marokra fogva vezeti. A paprhatrt tbbnyire betartja. Figuratv
brzols mg nem jelent meg nla. Spontn gomolyfirkt rajzol, amit funkcirm ksr. Kzvetlen
bemutatst kveten kr, ll s fekv egyenes reprodukcijban sikeres.
A matertl s sajt obszervcink rvn nyert adatok tkrben szocilis adaptcija a Vineland szocilis
rettsgi skla alapjn mentlis kornak megfelel.
Az orvosi vizsglat alapjn a gyermeknl trzsataxia, szles alap, totyog jrs figyelhet meg.
Lpcsn mell lp. Ugrs kt lbon kapaszkodva is gyenge, egy lbon a kivitelezs sikertelen. Testszerte
tnusbelvellsek szlelhetk. Hipotnia disztalisan fokozottabb, de a reflexek kivlthatk. Talpaknl
dorzalflexi, legyeztnet lthat. Dominancia jobb oldali. Mozgsirny vltoztatsra irnyul utastst
megrti, a megszervezs azonban sikertelen. Mimikai diszpraxia, nyitott szj, konvergl strabizmus. A
szitucit rti, az egyttmkdst akkor fggeszti fel, amikor megsejti a feladatvgzs sikertelensgt.
Vlemny:
sszegezve a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat eredmnyeit megllaptjuk,
hogy V.-nl veleszletett agyi strukturlis elvltozs talajn kialakult komplex fejldsi zavar
diagnosztizlhat, amely kvetkezmnyei elsdlegesen az expresszv beszd akadlyozottsgban s a
mozgskoordinci neheztettsgben manifesztldnak, s amelyhez az tfog mentlis kpessgek
enyhe fok fejlds elmaradsa trsul. Vlemnynk szerint jelen llapotban a gyermek sajtos
nevelsi ignye mindenek eltt a kommunikcis kompetencikkal kapcsolatban fogalmazdik meg, a
nyelvi kifejezkszsg slyos rintettsge gtat szabnak szmra a helyzetek kompetens kezelsben. V.
beszdllapott sem rtelmi sszteljestmnye, sem pedig a beszdmegrts sznvonala nem magyarzza.
BNO: F70, F80.9, F82, (G94.8)
Javaslat:
A 2005/2006-os tanvben javasoljuk, hogy a kislny jelenlegi intzmnyben rszesljn vodai
nevelsben (M. Alaptvnyi voda s Egysges Pedaggiai Szakszolglat, telepls neve, intzmny
cme). Fontosnak tartjuk a megkezdett mozgsterpik folytatst. A kommunikci
hatkonysgnak nvelse cljbl indokoltnak ltjuk alternatv, tmogatott kommunikcis
rendszer bevezetst, megtantst, amely az nhatkonysg, a befolysolsi kpessg,
kompetenciarzs szempontjbl kiemelked jelentsg. Megfelel kommunikcis eszkz nlkl a
gyermek kiszolgltatottsga fokozdik, passzv szerepbe knyszerl.
A szlt az otthoni fejlesztsre, nevelsre vonatkoz tanccsal ellttuk.

234

A szlvel val megbeszls alapjn a gyermek audiolgiai vizsglatra eljegyzsbe kerlt. A vizsglatot
kveten krjk, hogy a lelet fnymsolatt kldjk meg szmunkra.
Tekintettel arra, hogy a gyermek a 2006/2007-es tanvben tankteles korba lp, a kvetkez kontrollfellvizsglat 1 v mlva esedkes.
A szakvlemnyben foglaltakat a szl ismeri, a javaslattal egyetrt.
Az adatokat krjk bizalmasan kezelni!
Telepls, dtum
A vizsglatban rsztvevk hitelestse
Orvos, gygypedaggus, pszicholgus, pedaggus, intzmnyvezet/igazgat alrsa
A szakvlemnyt kapja:
Szl
Jegyz
Kr/fogad intzmny
Egyb illetkesek
Irattr

3.1.2. VISSZAHELYEZST

JAVASL SZAKRTI VLEMNYMINTA


Szakrti vlemny

2004. december 9-n K. A. (szl: Bkscsaba, 1995. 07. 19., anyja: N. P., apa: K. M., gondvisel: Sz. Gy.,
lakik: irnytszm, telepls, utca, hzszm) ) 9;4 ves leny, az XY Megyei voda, ltalnos Iskola,
Specilis Szakiskola, Dikotthon s Egysges Pedaggiai Szakszolglat 3. osztlyos nvendke XY
Vros Jegyzje felkrsre intzmnynkben fellvizsglaton vett rszt. A gyermeket a XY Megye
Kpviseltestlete nkormnyzati Hivatala Intzmny-felgyeleti Osztlya ltal megbzott Fellvizsgl
Bizottsg az Utols padbl program keretben kontrollvizsglatban rszestette. A fellvizsglati
szakvlemny alapjn a gyermek llapotban jelents vltozst nem tapasztaltak, a korbban
diagnosztizlt slyos tanulsi zavar, tanulsi akadlyozottsg tovbbra is fenn ll. A fggetlen
fellvizsglati szakrt vlemnynek megfelelen ugyanakkor javasoltk, hogy A. tanulmnyait
fokozatos visszahelyezs biztostsval a tbbsgi ltalnos iskola 2. vfolyamn folytassa. A szl a
visszahelyezsi javaslattal, klns tekintettel a megjellt osztlyfokkal nem rt egyet.
Jelen szakrti vizsglat a fogyatkossg tnynek megllaptsa/kizrsa s a tanktelezettsg tovbbi
teljestsnek mdjra vonatkoz javaslatttel cljbl trtnt.
Az elzmnyekrl rviden
A kislny a mater XIV./10. graviditsbl, toxmis terhessgbl a 38. hten, indtott szlssel,
burokrepesztssel jtt a vilgra (sly: 3850 g, hossz: 50 cm). Az anya a szlst megelz kt hetet
krhzban tlttte. Anyatejet 1 hnapig kapott. J tvgy, nyugodt baba volt. 1 ves kora krl
tdgyullads gyanjval krhzban kezeltk, azta jelentsebb betegsge a kislnynak nem volt.
Mozgsfejldse norml temben zajlott, az anyuka elmondsa szerint nagyon ers kislny volt. Az els
szavakat 1 ves korban mondta. vodai kzssgbe 3 vesen kerlt, ahol az utols 2 vben logopdiai
elltsban rszeslt. Az els szakrti vizsglatra 2002-ben az voda kezdemnyezsre kerlt sor (a
foglalkozsokon passzv, figyelme rvid idej. rzelmi-rtelmi fejlettsge elmarad letkori szintjtl.). A
vizsglat eredmnyeit sszegezve a SZRB megllaptotta, hogy a gyermeknl ismeretlen kreredet,
enyhe mrtk rtelmi-tanulsi akadlyozottsg llapthat meg, artikulcis zavarral. A kislny
tanktelezettsgnek teljestst eltr tanterv ltalnos iskolban kezdte meg, ahol jelenleg 3.
osztlyos. A. kollgista, a htvgket otthon tlti.
Az osztlyfnk ltal ksztett pedaggiai jellemzs szerint nehezen megnyl, zrkzott kislny. Az
osztlykzssgbe beilleszkedett, de elgg peremhelyzetben van, inkbb fikkal jtszik. Magatartsval
problma nincsen, szorgalmas, igyekv gyermek. ltzkds, tkezs, tisztlkods tekintetben teljesen

235

nll. Feladatokat nknt nem szvesen vllal. Az iskolban tanrn kvl egyni fejleszt foglalkozson
vesz rszt.
A heteroanamnzisbl kiemeljk, hogy a mater testvrei specilis tanterv iskolba jrtak. A kislny
testvrei kzl ngyen tanultak, ill. tanulnak gygypedaggiai intzmnyben.
Vizsglatunk fontosabb megllaptsai
Vizsglatunk idpontjban A. 9;4 ves. Megjelensben kiss fis, szomatikusan fiatalabb gyermeknek
imponl. A vizsglati helyzethez jl alkalmazkodik, egyttmkd, kontaktus knnyen kialakthat vele,
verblis ton jl irnythat. Feladattudata kialakult, ktszemlyes helyzetben verblis rhats, dicsret
hatsra kitartsa fokozhat. Mentlis erfesztst ignyl helyzetekben spontn szeretne meghtrlni, a
feladat megkezdst kveten azonban rdemi munkt vgez, a kijellt tevkenysgbl nem lp ki.
Hibs vlaszait tbb zben spontn felismeri s korriglja. Az instrukcik elhangzst kveten
rendszerint visszakrdez. A megersts, a visszajelzs permanens biztostsa kiemelt jelentsg. A
vizsglat sorn rdekldik a feladatok cljrl, a tapasztaltak rtelmezst vrja.
A. rtelmi fejlettsge a Snijders-Oomen nonverblis intelligenciateszt alapjn a norml vezet alsbb
tartomnyba esik (SON: 4 szubteszt alapjn IQ=77; 5 prbbl szmtva: IQ=74). A kt rtk kzti
klnbsget az sszetett emlkezeti feladatban elrt eredmny okozza (Knox: 17 stp.), a mozgssorok
megszervezse, utnzsa a szerialits s az orientci neheztettsgt tkrz. A kpessgstruktra
elemzse alapjn kitnik, hogy a szemlletes sszefggsek felismersn alapul, elemi kombinatv
kszsget ignyl helyzeteket letkornak megfelel szinten kezeli. A kprendezs prbban jl felismeri
a trtnsek kzti logikai kapcsolatot. A ltottak verblis megfogalmazsa azonban rendkvl nehzkes.
Szubtesztkorok: Mozaik 7 v, Emlkezet: 6 v, Kombinci: 9 v, Analgia: 6. Knox: 17 stp.
Rvid tv vizulis emlkezete (intermodlis kdols, megnevezs lehetsge mellett is) korltozott 3
elemre terjed ki. A Rey AVLT tlagos verblis emlkezeti kapacitst (5 sz) s alacsonyabb szint
tanulkonysgot jelez. A szlista tbbszri felidzse sorn fokozatos, enyhe javuls tapasztalhat, majd
az utols felmonds sorn teljestmnye visszaesik, ami leginkbb a figyelem-koncentrci
hanyatlsnak, a fradsnak tudhat be.
Asszociatv memrin alapul (kp-nv kapcsolat megtanulsa), hossz tv elhvst ignyl (nv
alapjn a megfelel kp kivlasztsa), szablyozott tanulsi helyzetben (hibzs esetn kzvetlen
korrigls) teljestmnye megfelel, a javt visszajelzsekbl hasznost (Woodcock-Johnson Kognitv
Kpessgek Teszt, Emlkezs kpekre feladat).
A kognitv rendszer automatikus informcifeldolgozsi kpessgt jellemz mutat relatve jobb
szlelsi sebessg (8;4 v) s gyenge verblis munkamemria-kapacits (6;11) alapjn funkcionlis
szinten enyhe akadlyozottsgot jelez (Woodcock-Johnson Kognitv Kpessgek Teszt, Kognitv
hatkonysg: Sztenderd pont 86 ( 3), letkori ekvivalencia: 7;8 v, legkzelebbi fejldsi zna: 7;2-8;3
v).
Ceruzafogsa jobbkezes. Papr-ceruza helyzetekben produkcijt kezvel munka kzben eltakarja.
Emberrajza mentlis kornak megfelel (RQ= 75, RK= 7;0 v). A rajzksztst kezdetben hrtja (n nem
tudok!). A figura brzolsmdja a testsma bizonytalansgrl, differencilatlansgrl tjkoztat. Az
arc relatve kidolgozott, a trzs s a vgtagok brzolsa ersen sematizlt, elnagyolt. Vizuomotoros
koordincija 9 ves lnyok szintjn igen gyenge (Bender B prba: 48 pont, 6 vesen kzepes
teljestmny). Az orientci s a relatv pozci brzolsa neheztett.
Spontn beszdre korltozott nyelvi kd jellemz. Leginkbb tmondatokban fejezi ki gondolatait.
Verblis kpessgei (Woodcock-Johnson Kognitv Kpessgek Teszt) szkincs, szinonimk, ellenttprok
s verblis analgik hasznlata alapjn funkcionlis szinten akadlyozottsgot mutat (Sztenderd pont=
82 ( 5), letkori ekvivalencia: 7;1 v, legkzelebbi fejldsi zna: 6;0-8;3 v).
Olvassi kszsge rintett, teljestmnye hibaszm s a felhasznlt id alapjn hatrrtk feletti svba esik
(Meixner Mihly olvaslap: 349 mp, 43 hiba). Hibi betcserkbl (a-, e-, -, n-t, ty-gy, p-d-b),
megtapadsbl, a szanalzis problmjbl, hozztoldsbl addnak. Hibinak tbbsgt spontn
javtja. Szvegrtse hangos olvassnl (6/1;5 pont) gyenge. A kapott vlaszok felsznes, mozaikos
informcifeldolgozsrl tanskodnak, ami sszefggstelen tredkek elhvst teszi csak lehetv
szmra. rskpe rendezett, ttekinthet. Betalaktsa szablyos, a hrmas vonalkzben megfelelen
tjkozdik. Kdols szintjn slyos szekvenciazavar (sztagok s betk kihagysa) mutatkozik meg. A
helyesrs terletn a tagols (sz-, s mondatszinten), idtartam jellse jelent nehzsget.
Szmok s mennyisgi fogalmak hasznlatn alapul problmamegold kpessge, sorozatok
szablynak felismerst ignyl feladatokban elrt teljestmnye megfelel az eltr tanterv iskola
tantervi kvetelmnyeinek.

236

Az orvosi vizsglat alatt szvesen egyttmkdik, feladatot tart. Mozgsutnzskor tkrt mutat, enyhe
infantilis egyttmozgs szlelhet. Jobb kezes, bal lba dominns. Jobb facialis terletn enyhe
gyengesg tapasztalhat. Nyelv fonlskor torokba visszaesik. Testsma als vgtagon alakulban van,
mutatujjat csukott szemmel nehezen vlaszt. Vlemny: enyhe szenzoros integrcis problma.
Vlemny
A komplex gygypedaggiai, pszicholgiai, orvosi vizsglat alapjn megllaptottuk, hogy A.
kpessgszintje sszessgben a norml vezeten bell alacsonyabb intellektulis mkdst
mutat. A gyermek sajtos nevelsi ignye elssorban a nyelvi kpessgek, a vizulis szlels s tri
tjkozds terletn tapasztalt tnetek mentn fogalmazdik meg, melynek kvetkeztben a kislnynl
az iskolai kpessgek nem specifikus, tfogbb jelleg fejldsi zavara diagnosztizlhat.
BNO: F83 Kevert specifikus fejldsi zavar.
Javaslat
A vizsglat eredmnyei A. esetben fogyatkossg tnyt nem igazolta, gy specilis iskolztatsa a
tovbbiakban nem indokolt. A gyermek a tovbbiakban intenzv felzrkztatst s ltalnos
kpessgfejlesztst ignyel.
A gyermek a 2. osztly elvgzst igazol bizonytvnnyal rendelkezik. A kultrtechnikk elsajttsnak
alacsony foka s az ltalnos iskola magasabb szint kvetelmnyrendszere alapjn azonban felvetettk
az osztlyismtls lehetsgt. A szl ezt a lehetsget elutastja, rvnyesteni kvnja a magasabb
osztlyfokba lps jogt.
Mindezek egyttes figyelembe vtelvel javasoljuk, hogy A. 2004/2005. tanvtl tanulmnyait a
tbbsgi ltalnos iskola keretei kztt, az integrcis felksztst felvllal bzisiskola (XY
ltalnos Iskola, Telepls, Utca, Hzszm) 3. osztlyban folytassa.
Krjk a gyermekkel foglalkoz pedaggusokat, hogy a tantsi rkon differencilt s cskkentett
mennyisg feladat vlasztsval, tbbletid biztostsval segtsk a gyermeket. Az rtkelsnl
rszestsk egyni, mltnyos elbrlsban, az nmaghoz mrt fejldse alapjn minstsk.
Motivcijt, tanulsi kedvt preferl eljrsokkal, a kzssg szmra rtket hordoz megbzatsok
adsval segthetik (pl. az osztlyban a dekorcifelels). Javasoljuk, hogy a kislnyt lehetsg szerint
minl inkbb vonjk be az iskola ltal szervezett tanrn kvli foglalkozsokba, szabadids aktivitsokba, napkzi keretben vgezhet tevkenysgekbe.
A befogad intzmny a gyermek tvezetsnek segtsre, fejlesztsnek biztostsra a 2003.
vi CXVI. trvny 3. szm mellkletnek 21. a) pontjban meghatrozott emelt sszeg
normatv tmogats 70%-ra jogosult. A csoportltszm szmtsnl kt fnek tekintend.
Indokoltnak tartjuk a gyermek szemszeti s hallsvizsglatt!
A

gyermek szmra javasolt komplex terpia az albbi terletek clirnyos fejlesztst foglalja magba:
Vizuomotoros koordinci
Testsma, tri orientci
Verblis s vizulis emlkezet
Szkincs, kifejezkszsg
Olvass

Az egyni terpis program sszelltshoz, ill. az otthoni gyakorlshoz a kvetkez segdanyagokat


ajnljuk:
ENGELBRECHT, A., WEIGERT, H. (1999): Hogyan akadlyozzuk meg a tanulsi akadlyok
kialakulst? Budapest: ELTE GYFK
KULCSR M. (2002): A tanuls rm is lehet. Delacato mdszere alapjn. Bicske: Magnkiads.
A szakvlemnyben foglaltakat a szl ismeri, a javaslattal egyetrt.
Kontrollvizsglat 1 v mlva 2005/2006 tanvben, a lakhely szerint illetkes szakrti bizottsgnl
esedkes.
Az adatokat krjk bizalmasan kezelni!
Telepls, 2004. december 14.
A vizsglatban rszvevk: gyermekpszichiter, neurolgus szakorvos, gygypedaggus, pszicholgus s
az intzmnyvezet alrsa

237

A szakvlemnyt kapja:
Szl
Jegyzje
Vizsgl Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg
Irattr

3.1.3. HALMOZOTTAN

SRLT GYERMEKRL KSZLT SZAKRTI

VLEMNYMINTA
Szakrti vlemny
A szl krsre intzmnynkben vizsglaton vett rszt 2005. szeptember 1-jn E. T. (szl: telepls,
1993.09.26., anya: P. T, apa: E. J, lakik: irnytszm, telepls, utca, hzszm) 11;11 ves leny, aki
jelenleg az XY specilis intzmny halmozottan srlt gyermekek oktatst vgz sszevont
osztlyban, a tanulsban akadlyozottak tanterve szerint haladva, 4. vfolyamot befejezett nvendk. A
szl szeretn, ha gyermeke a tovbbiakban integrlt oktatsi formban, magntanuli sttuszban
teljesten tanktelezettsgt. Jelen szakrti vizsglat a fogyatkossg mrtknek (tanulsban
akadlyozottsg vagy rtelmi akadlyozottsg) megllaptsa s a tanktelezettsg tovbbi teljestsnek
mdjra vonatkoz javaslatttel cljbl trtnt.
Elzmnyek rviden
I/1. graviditsbl 37. hten fenyeget intrauterin aszfixia (mekoniumos magzatvz, bradikardia) s
arctarts miatt szektival szletett (sly: 2900 g, hossz: 49 cm, fejkrfogat: 32 cm, Apgar: 6/8). Adaptcis
nehzsg nlkl, a krhzbl 1 ht utn tvoztak. Fejldsi rendellenessg jeleit szleltk, ezrt Down
szindrma gyanja miatt genetikai vizsglat trtnt (kariotpus: 47 XX 21+, tiszta triszmia). A
szomatomentlis fejlds adataibl kiemeljk, hogy a T. nem szopott, 3 hetes korban tpllsi
nehzsgek lptek fel nla (hnys, slyveszts), amely htterben feltrt duodenum sztenozist mttileg
oldottk meg. Ezt kveten testsly s hosszfejldse megfelel temben zajlott. Mozgsfejlds: 12
hnaposan kapaszkodva jr, msfl-kt vesen elindul. Szobatisztasga 2 s fl vesen alakult ki.
A kislny rendszeres szemszeti kontroll alatt ll, mivel 3 hnaposan mindkt szemen kongenitalis
katarakta miatt lenszektomia trtnt, ltst szemveggel korrigltk. 2000. prilisban a Ltsvizsgl
Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg vizsglata alapjn megllaptottk, hogy kzpslyos
rtelmi fogyatkos, lts tjn fejleszthet () ltsteljestmnye alapjn a gyengnlts vezetbe
tartozik, de a gyermek vezet fogyatkossga nem a ltssrls (szakrti vlemny kiegsztse). Az
utbbi v sorn kszlt szemszeti leletek alapjn: nystagmus s egyb irregulris szemmozgsok,
strabizmus konvergens s afakia artef. diagnosztizlhat. (V: +7,5 sph+1,5 cil. 0=0,15, +8,0sph =0,10?
Csapody XI-XII olvas). 3 vesen adenotmia trtnt, ezt leszmtva jelentsebb beavatkozsra nem kerlt
sor. 2001. augusztus 22-n elvgzett audiolgiai vizsglat ktoldali kisfok vezetses hallscskkenst
llaptott meg. Gerincproblma miatt (MR alapjn a lumblis III-IV-V diszkuszok 1-2 mm-rel tlrnek a
csigolyatest hts kontrjn) heti 1 rban gygytornn vesz rszt.
A kislny intzmnyes nevelse az anya jelenltben megvalsul idszakos blcsdeltogatssal 3
vesen kezddtt. vodba 4 vesen kezdett jrni. A csald idkzben elkltztt, gy a gyermek a
megyei Gygypedaggiai Fejleszt, Tancsad s Tovbbkpzsi Kzpont gondozsba kerlt. 1997-tl
hat alkalommal trtnt kontrollvizsglat a gyermeknl. 2000-ben a kislnynl enyhe s kzpslyos
mentlis srls hatrvezetbe es intellektust diagnosztizltunk, amely alapjn tanktelezettsgnek
teljestst a Gygypedaggiai Kzpont keretein bell mkd halmozottan srltek 1. osztlyban
kezdte meg az enyhe rtelmi fogyatkossgnak megfelel eltr tanterv szerint. A msodik
kontrollvizsglat (2005. februr) azt bizonytotta, hogy a gyermek nagyon nehezen s csak rszben kpes
megbirkzni az osztlyfok kvetelmnyeivel, s felmerlt, hogy iskola tovbbi elrehaladsa csak az
rtelmi akadlyozottak tanterve szerint lenne lehetsges a jvben. Ugyanakkor a negyedik vfolyamon
megszerezte megfelelt minstssel a tanulsban akadlyozottak tanterve szerinti bizonytvnyt.
A kislny szabadidejben szvesen hallgat zent, szeret tncolni, mesket olvasni. Heti 1 alkalommal jazz
balett foglalkozson vesz rszt, ill. heti rendszeressggel otthon kln gygypedaggiai fejlesztsben
rszesl. Gyerekekkel viszonylag kevesebb idt van mdja egytt lenni, krnyezetben inkbb felnttek
veszik krl.

238

Vizsglatunk legfontosabb megllaptsai


Vizsglatunk idpontjban T. 11;11 ves. Harmonikus megjelens, rendezett kllem, polt ruhzat,
trkeny alkat gyermek. A vizsglati helyzetben egyttmkd, magatartsa bartsgos, udvarias.
Viselkedse a vizsglati szitucihoz igazodik. A teljestmnyvizsglatok elvgzsre az anya
jelenltben, az osztlyteremben is hasznlatos specilis asztal hasznlata mellett kerlt sor. Interakcira
nyitott, beszdksztetse megfelel. Tbb hangra kiterjed artikulcis hibi ellenre kpes magt
krnyezetvel megrtetni. Praktikus beszdrtse megfelel, verblis instrukcik segtsgvel jl
irnythat. Felntt irnytsa, pozitv visszajelzsei mellett dolgoztathat. A feladatok megkezdsekor
verblis skon igyekszik a teljestst elhrtani (Nem tudom. Nem csinlom.), majd rvid btorts
hatsra, ill. tbb esetben spontn elvgzi a kijellt feladatot. Figyelem-koncentrcija, munkamdja
fejlettsgi szintjnek megfelel.
Szemlyi adataival tisztban van, ezirny krdsekre adekvt tjkoztatst ad. Az idfogalmakat
(vszakok, hnapok s napok nevei) ismeri, azok hasznlata azonban csak felsorols szintjn mkdik.
Az ltalnos fejlettsgi szint megllaptsa tekintettel T. ltsproblmjra a verblis kpessge
felmrsn keresztl trtnt.
tfog mentlis kpessgek
Pszichometriai vizsglatok kzl a Woodcock-Johnson Kognitv Kpessgek Tesztbl (WJ-IE) s a
MAWGYI-R tesztbl a verblis szubteszteket vgeztk el, mivel ezek az eljrsok lehetv teszik nll
verblis kvciens, ill. klaszter szmtst. A kt teszteljrs eredmnyei szoros korrelcit mutatva jelzik,
hogy a gyermek letkora alapjn elvrhat tlagos teljestmnyhez viszonytott az eltrs mrtke
meghaladja a -3 standard devicit. A gyermek esetben a WJ-IE sklartkhez tartoz legkzelebbi
fejldsi zna als hatra 4;3 v, fels hatra pedig 6;0 v. (Ez a kt vgpont kijelli a fejldsi skln
azt az intervallumot, azt az letkori vezetet, amelyen bell vizsglati szemly sikeres feladatmegoldsra
kpes. A legkzelebbi fejldsi zna als hatra alatti feladatokat a gyermek tl knnynek, a fels hatr
felettieket viszont tl nehznek tallja.) A teljestmnystruktrn bell kiemeljk a szkincs relatv
fejlettsgt (MAWGYI-R Szkincs: 6;0-6;3). A tanthatsg szempontjbl kedvez adatknt rtelmezend,
hogy segt, rvezet krdsek felhasznlsval tbb esetben lehetsges a gyermeket eljuttatni a sikeres
megoldshoz (ezekre a vlaszokra termszetesen tesztpont nem adhat).
Tanulsi teljestmny
A hossz tv elhvst ignyl (nv alapjn a megfelel kp kivlasztsa), szablyozott tanulsi
helyzetben (hibzs esetn kzvetlen korrigls) teljestmnye 5;9 ves szintnek megfelel (WJ-IE
Emlkezs nevekre).
A Rey-fle auditv-verblis tanuls prbban (AVLT) teljestmnye a kvetkez mintzatot mutatta:
1. Ktetlen sorrend kzvetlen felidzs esetn verblis emlkezetnek terjedelme 5 sz (tlagos als
hatra).
2. A 15 elembl ll szlista 5. bemutatsa utn 7 sz pontos felidzsre kpes.
3. A tbbszri bemutatst kveten, a megjegyzett elemek alapjn gyenge tanulkonysg, stagnl
teljestmny tapasztalhat (75 / 32 pont).
4. Kzbeiktatott feladat, j szlista bemutatsa hatsra az elhvs sznvonalban jelents retroaktv
gtls, visszaess tapasztalhat. A korbban tantott szlista az j sorozat rvid tv megtartst is
befolysolja (proaktv gtls).
6. Hibs, a listban nem szerepl szavakat egy esetben emltett. A kttpus szlista kzti tveszts, csere
nem volt tapasztalhat.
A kislny a felidzses helyzetben spontn igyekszik a sorrendet tmpontknt hvni, amihez ujjait is
felhasznlja. A feladathelyzet egyhangsga ellenre T. mindvgig egyttmkd volt, klnsebb
bztatst nem ignyelt.
Beszd
Passzv szkincse, szrtse kpkivlasztsos helyzet alapjn (P.P.V.T.) 6;0-6;11 ves szinten tlagos, ami
a mentlis korhoz viszonytva fejlettebb szintet jelez. A knyv nzegetse rvn sikerlt rdekldst
megjtani, ismtelten felkelteni, tovbbi egyttmkdsre rbrni.
Pedaggiai vizsglati eredmnyek
Ceruzafogsa jobbkezes, az reszkz fogsa s vezetse lehetv teszi annak funkcijnak megfelel
hasznlatt. Emberrajza a megjelentett elemek alapjn ltalnos fejlettsgi szintjnek megfelel (RQ= 44,
RK: 4;9 v). A rajz ksztse kzben az brzoland testrszeket hangosan diktlja magnak. A figura
grafikus megjelentse a ltssrlsbl fakad sajtossgokat is tkrzi.

239

Trgykpeket kis segtsggel sikeresen szmll. sszeadsra s kivonsra vonatkoz egyszer szveges
feladatokat kpes rtelmezni, az adekvt mveletet kivlasztja, az eredmnyt azonban elszmolja.
Szmolskor ujjait hasznlja.
Szocilis adaptci
A matertl s sajt obszervcink alapjn nyert adatok tkrben szocilis adaptcija sszessgben
mentlis sznvonalnak megfelel (Vineland szocilis rettsgi skla: szocilis kvciens=46, korekvivalens: 4;8 v). Megtlsnk szerint a gyermek megfelel sztnzs, btorts s konzekvens
elvrs-rendszer mellett az nkiszolgls, nllst tern magasabb szintre juttathat, jelenlegi llapotban
szerepet jtszik a krnyezet tlflt-v attitdje is. A szocilis rettsg, a praktikus letvezetsi ismeretek
elsajttsa kzponti jelentsg T. hossz tv integrcija, letminsge szempontjbl, ezrt ennek
segtse, elmozdtsa kiemelt szerepet kell, hogy kpviseljen az egyni fejlesztsi terv sszelltsban.
A pszichitriai-neurolgiai vizsglat alapjn tark szabad, meningelis izgalmi jel nem szlelhet.
Strabizmus konvergens, mindkt oldalon horizontlis nisztagmus. Kilttt nyelv enyhn jobbra devil.
Vizsglhat agyidegek jl innervlnak. Testszerte hypotnia. Kzepesen lnk, szimmetrikus nreflexek.
Jl kivlthat idegen reflexek. Kros reflex nem szlelhet. Parzis nincs. Koordincis s cerebellris
prbk alapjn vgtag- s trzsataxia szlelhet.
Tudata tiszta, minden tekintetben orientlt. Figyelme felkelhet, rgzthet, terelhet. Trpercepcira
utal jel nincs. Gondolkodsa alakilag kiss meglassult. Verbalitsa: szkincse, ismereti szintje tjkozd
vizsglattal elmarad az letkornak megfeleltl. A vizsglati helyzetben mrskelt szorongs szlelhet.
Hangulata eutim. Viselkedse nyugodt, bartsgos, jl irnythat.
Az orvosi vlemny: magntanulknt specilis iskolai tananyag elsajttsa mellett, idszakosan
kortrsakkal val egyttmkdse, 7-8 vesek csoportjban javasolt.
Vlemny
sszegezve a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat eredmnyeit, megllaptjuk,
hogy T. ltalnos kpessgszintje jelents mrtkben elmarad korosztlya tlagtl. A kognitv
kpessgek globlis nvja, a fejldsi profil s dinamika, az ismeretszerzs sajtossgai, ill. a
magatarts, nszablyozs tern tapasztaltak egyttes figyelembe vtele alapjn a kislnynl
dominns fhats talajn (Down szindrma) s trsul fejldsi rendellenessgek
kvetkeztben kibontakoz sszetett tneti kp, halmozott srls diagnosztizlhat. A
gyermek sajtos nevelsi ignye elsdlegesen a mentlis elmarads mentn fogalmazdik meg,
amelyet a rehabilitci (oktats-nevels, fejleszts, letre val felkszts) sorn a
ltssrlsbl fakad specilis mdszerekkel is szksges kiegszteni.
BNO:
F71
Mrskelt mentlis retardci (Ktv. szerint: rtelmi fogyatkos)
Q 9090 Down szindrma
Javaslat:
T. a 2005/2006-os tanvet jelenlegi intzmnyben magntanulknt, osztlyismtlssel, az
eltr tanterv ltalnos iskolk 4. vfolyamra meghatrozott tantervi kvetelmnyek szerint
haladva kezdje meg.
Bizottsgunk a javaslat kialaktsa sorn az albbi szempontokat mrlegelte:
- Jelen szakrti vizsglat megerstette a Ltsvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg
diagnzist, mely szerint T. rtelmileg akadlyozott. A gyermek tovbbi oktatst ennek megfelelen
az rtelmileg akadlyozottak szmra elrt kvetelmnyek szerint ltnnk indokoltnak s relisnak.
A kislny ugyanakkor a 2004/2005-s tanv vgn eleget tett a tanulsban akadlyozott tanulk
szmra negyedik vfolyamon elrt tantervi kvetelmnyeknek (rvnyes bizonytvnnyal
rendelkezik), melynek alapjn tanulmnyait folyamatos elmenetel mellett ezen iskolatpus 5.
osztlyban folytathatja.
- A tantervi kvetelmnyek elsajttsnak alacsony szintje, ill. a vrhat intzmnyvlts alapjn a
szl lni kvn az osztlyismtls lehetsgvel.
- A vizsglat idpontjban a lakhelyen a Kzoktatsi Trvnyben szerepl elrsoknak eleget tev
befogad intzmny nem mkdik.
- A magntanuli sttusz ltestst a szl azrt kezdemnyezte, mivel megtlse szerint az ezltal
ktelezen biztostand egyni foglalkozsok keretben kislnya hatkonyabb, clirnyos
megsegtsben rszeslhetne, ill. az integrcit elzetes egyeztets alapjn 2006. janurjtl felvllal
iskola (Az iskola neve, cme) csak ebben a formban tudja a gyermeket fogadni. Az integrlt oktats
megvalsulsa rvn a szl szeretn biztostani kislnya szmra az p trsakkal val rendszeres

240

interakci lehetsgt. A szlt rszletesen tjkoztattuk a magntanuli sttusz, ill. az integrlt


oktatsi forma potencilis veszlyeirl, htrnyairl. Ugyanakkor a gyermek pszichs s szocilis
sajtossgait alapul vve, ill. a csald szempontjait s a 2005. prilis 8-n kelt szemszeti vlemnyt
(dr. Cz. S.) mrlegelve, intzmnynk nem tallt olyan indokot, amely alapjn T. ltalnos
iskolban val integrlt oktatsra alkalmassgt magntanuli sttuszban eleve
kizrhatnnk. A tanul szmra ugyanakkor ez a fajta megolds csak akkor tekinthet a
jelenleginl kedvezbbnek s szakmai szempontokat is szem eltt tartva tmogathatnak, ha
a befogad intzmny a Ktv.-ben elrt kztelez egyni tanrai fogalakozsok s rehabiltcis
rakereten tlmenen tanrn kvli, szabadids tevkenysgek (pl. kirnduls, szakkr) vagy
kszsgtrgyak esetn lehetv teszi a kislny szmra az osztlykzssg munkjba trtn
bekapcsoldst, biztostva ezltal a szocilis integrci lehetsgt. Ezen felttelek teljeslse
estn bizottsgunk tmogatja a szl azon krst, hogy az intzmnyi httr kiplse
esetn a kislny megksrelhesse tanulmnyinak integrlt formban trtn folytatst.
Az integrlt oktatst felvllal intzmnynek a Ktv. ltal elrt feltteleknek eleget kell tennie:
- az integrci szerepel az iskola alapt okiratban;
- a Ktv. 121. 28. bekezdse alapjn az adott tpus sajtos nevelsi ignynek megfelel szemlyi s
trgyi felttelek adottak;
- a nevelsi, ill. pedaggiai program tartalmazza a szksges srlsspecifikus pedaggiai, habilitcis,
rehabilitcis feladatokat.
A gyermek sajtos nevelsi ignye alapjn az iskolai nevels keretben biztostand rehabilitcis cl
elltsra jogosult. Amennyiben az iskola rendelkezik a Ktv. 121. (1) bekezds 28. pontjban
meghatrozott trgyi s szemlyi felttelekkel s a gyermek rszre egyni fejlesztst biztost, abban az
esetben 2004. vi CXXXV. trvny 3. szm mellkletnek 21. aa) pontjban meghatrozott emelt
sszeg normatv tmogatsra jogosult. A csoportltszm szmtsnl hrom fnek tekintend. A
hozzjruls ignybe vehet a fogyatkos ltalnos iskolai tanul utn abban az esetben is, ha
tanulmnyi ktelezettsgt a szakrti s rehabilitcis bizottsg szakvlemnye alapjn
magntanulknt teljesti, feltve, hogy rszre az iskola legalbb heti nyolc tantsi ra egyni
felksztst biztost.
T. kontrollvizsglata, utaztanrral val megsegtse, specilis segdeszkzzel val elltsa cljbl a
kapcsolatot a felvettk a Gyengnltk Mdszertani Intzetvel. A mdszertani kzpont a szlk
telefonon trtn bejelentkezse alapjn a gyermeket fogadni tudja. (Gyengnltk ltalnos Iskolja,
Mdszertani Intzmnye s Dikotthona, 1147 Budapest Miskolci t 77., tel.: 468-27-90 252-90-15)
A szakvlemnyben foglaltakat a szl ismeri, a javaslattal egyetrt.
A kvetkez ktelez kontroll-fellvizsglat a szl s az iskola rsbeli krelme alapjn a tanulsi
kpessget vizsgl szakrti bizottsgnl a 2008/2009-es tanvben esedkes! Amennyiben oktatsi
formban tervezett vltozs realizldik (azaz a gyermek integrlt formban teljesti tanktelezettsgt)
gy indokoltnak tartjuk a kontrollvizsglat elrehozott, 1 tanvnyi prbaid elteltvel trtn elvgzst.
Az adatokat krjk bizalmasan kezelni!
A szakvlemny elksztsnek kelte:
Hitelests, alrsok a vizsglatot vgzk s az intzmnyvezt ltal:
A szakvlemnyt kapja:
Szl
X Megyei Kzigazgatsi Hivatal
Megyei Tanulsi Kpessget Vizsgl Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg
Irattr

3.1.4. KTELEZ

KONTROLL-FELLVIZSGLAT JEGYZKNYVMINTA

A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 20. -nak (4) bekezdse foglalkozik a fogyatkossg nyomon
kvetsvel, amelynek kapcsn kimondja:

241

A szakrti s rehabilitcis bizottsg az enyhe rtelmi fogyatkos tanul s a pszichs fejlds zavarai
miatt a nevelsi, tanulsi folyamatban tartsan s slyosan akadlyozott tanul fejldst az els
vizsglatot kvet els tanv eltelte utn, azt kveten a tanul tizenkt ves korig minden msodik,
azt kveten s a nem emltett tbbi fogyatkossg esetn minden harmadik tanvben hivatalbl
fellvizsglja.
17. (3) Ha az thelyezs indokoltsga megsznt, a tanul a kvetkez tanvet a ktelez felvtelt
biztost vagy a vlasztott ltalnos iskolban kezdi meg. A rehabilitcis bizottsg a szakrti
vlemnyt a szlnek, a kijellt iskolnak, a lakhely szerinti ktelez felvtelt biztost iskolnak s a
lakhely szerint illetkes jegyznek kldi meg. A vizsglat sorn a szl jelenlttl, valamint
kzremkdstl a szakrti s rehabilitcis bizottsg eltekinthet.
13. (2) A szakrti vizsglat megkezdshez kivve, ha a szl ismeretlen helyen tartzkodik, vagy
megjelense tartsan akadlyba tkzik a szl jelenlte szksges. A szakrti vizsglatban a szl
kteles kzremkdni, a vizsglaton annak zavarsa nlkl jogosult mindvgig jelen lenni.

Kontroll fellvizsglati jegyzknyvminta*


A vizsglt szemly adatai
Nv:
Szletsi hely, id:
letkor:
Lakcm: (irnytszm, telepls, utca, hzszm, emelet, ajt)
Szlk adatai:
Anyja neve:
Apja (gondviselje neve):
Ha szksges, egyb azonost adat
A 14/1994. (IV. 24.) szm MKM rendelet 15 -a alapjn elvgzett ktelez kontroll-fellvizsglat alapjn
a kvetkezket llaptottuk meg:
A gyermekrl/tanulrl korbban kszlt (hiv. az els, msodik szakrti vlemnyre dokumentum
azonost szm alapjn) vlemny az elvgzett vizsglat alapjn..
mdosul/nem mdosul.
A kontroll vizsglati tnyek megerstik/nem erstik meg a megelz szakrti vlemnyt,
amennyiben
a gyermeknl/tanulnl tovbbra is fennll (a korbban mr megllaptott) komplex gygypedaggiai,
pszicholgiai s orvosi vlemny/nem ll fenn (ismtelten szksges lerni).
Megllaptsaink alapjn a gyermek SNI, ezrt tbbletkedvezmnyre jogosult/nem jogosult
a/.. tanvben.
Javasoljuk, hogy tanktelezettsgnek a .
Intzmnyben tegyen eleget.
Klnleges gondozsra (gygypedaggiai elltsra) szorul/nem szorul .....
(A klnleges gondozst vgz intzmny megjellse s jogszably szerinti jogosultsga.)
A gygypedaggiai ellts kereteknt, a fejleszts irnyvonala tekintetben javaslataink a kvetkezk:

(Ide kerl az aktulisan megllaptott tovbbi fejlesztsre, a vrhat idtartamra, a fejleszts


temezsre s tartalmi tendenciira valamint kvetkez fellvizsglat idejre vonatkoz javaslat.)
Dtum
Hitelests alrsokkal, pecsttel (A kontrollfellvizsglatot vgzk neve, rangja
a jegyzknyv ksztje neve, rangja; a bizottsg vezetje/ igazgatja neve, rangja)

242

A jegyzknyvet kapja:
A szl
A gyermek fejlesztst ellt intzmny
Irattr
*

Amennyiben a kontroll fellvizsglat alapjn szakrti bizottsg a gyermek sajtos nevelsi ignyvel
kapcsolatban eredeti vlemnytl eltr olyan vltozs kvetkezik be, amely jabb thelyezst von maga utn,
akkor errl jabb szakrti vlemnyt szksges kszteni.

3.2. A nyelvi- s beszdfogyatkossg/zavar megllaptsra


vagy kizrsra irnyul szakrti vlemnyminta

Trzsszm:
Iktatszm:
Szakrti vlemny

2004. jlius 28-n V. B. A. (szl: Budapest, 1998. 09. 29., anyja: B. M. apa: V. Z. lakik: irnytszm,
telepls, utca, hzszm.) 5;8 ves, kisfi kzps csoportos vods gyermek a szl s az XY
nkormnyzat Nevelsi Tancsad krsre a gyermek jelen sttusznak s az ahhoz kapcsold
fejlesztsi feladatok megllaptsnak cljbl intzmnynkben vizsglaton vett rszt.
Elzmnyek rviden
B. a mater II/2. graviditsbl, idre szletett. A terhessg alatt az anya fokozott stresszt lt llt, melynek
htterben megromlott hzastrsi kapcsolat llt. A kisfi csecsemkori adaptcija rendben zajlott,
kiegyenslyozott baba volt. 2 hnapos korig szopott, majd tpszert kapott. Mozgsfejldse tlagos volt.
Folyamatos gagyogst s ggygst kveten az els szavakat 1 s fl vesen mondta, majd mondatokat
is alkotott. Beszde kezdetektl fogva nehezen rthet volt. A tolmcs szerept az anya ltta el, ill.
mutogatssal igyekezett magt krnyezetvel megrtetni. vodai kzssgbe 3 vesen kerlt, az anya a
gyermek beszdvel kapcsolatos problmkat mr ekkor jelezte, fejlesztst azonban az idei tanvig nem
kapott.
B. 2003 sztl a Nevelsi Tancsadban heti egy alkalommal rszesl logopdiai terpiban, amit a
szl rendszeres otthoni gyakorlssal igyekszik kiegszteni. A logopdiai vlemny megllaptsaibl
kiemeljk, hogy a kisfi beszdszlelse, beszdmegrtse jobb teljestmnyt mutat, mint kifejez
beszde. A mssalhangzkat nem pti be, pedig ezek izollt kpzsre kpes. Elfordulnak zngszngtlen tvesztsek, hangkihagysok, torztsok, szroncsok is. A kpek nll megnevezsben a
teljestmnye rosszabb, mint utnmondsban. Rosszul rthet kifejez beszde ellenre beszdkedve j,
rdekld, szrevteleit a klvilggal kzlni akarja. B.-t pszicholgus is vizsglta, mivel a szlk vlsa
a gyermeket megviselte.
A heteroanamnzisbl kiemeljk, hogy az apa hadar, helyesrsa gyenge.
A vizsglatunk legfontosabb megllaptsai
Vizsglatunkkor B. 5;8 hnapos. Harmonikus megjelens, szomatikusan letkornak megfelelen fejlett
gyermek. Kedves, bartsgos, kommunikcira nyitott. A vizsglati helyzethez jl alkalmazkodik, a
felntt irnytst elfogadja, egyttmkd. Feladattudata kialakult, figyelme azonban fradkony,
letkorhoz viszonytva rvid ideig terhelhet. Pozitv megersts, bztats segtsgvel
teljestmnyhelyzetben kitartsa nmileg fokozhat.
A pszichometriai vizsglatok kzl a Snijders-Oomen nonverblis intelligenciatesztet vgeztk el,
amelynek alapjn B. sszteljestmnye fogazott profil mellett a norml vezeten bell az tlagos s
az alacsony rtk hatrra esik (SON IQ: 89-91, szubtesztkorok: Mozaik 4 v; Emlkezet: 7 v,
Kombinci: 4 v, Analgia: 5 v, Knox: 21 stp.). A vizulis analzis-szintzis nehzsge
diagnosztizlhat, a ltott alakzatok elemekre bontsa, majd egysges egssz trtn integrlsa

243

problms. Megoldsaiban hibs rotcik, ill. ferde irny mintk egyenes ptse tapasztalhat. Vizulis
memrija intermodlis kdols lehetsge mellett 4 elemre terjed ki, verblis megnevezs hinyban 2
kp rvid tv emlkezeti megrzsre kpes. A szemlletes sszefggsek felismerst ignyl
Kpsszeraks (egy mintt nllan sszeilleszt, a tbbi kt kp kiraksa bemutats utn sikeres) s
Kprendezs alprbkban elrt eredmny alulteljestst jelez. Az elmarads mrtke nem haladja meg az
1 vet, gy az ltalnos kognitv fejldsi zavar kizrhat. A gyermek analgis gondolkodsa letkori
szint, ami a tanthatsg szempontjbl kedvez adatknt rtelmezend.
Nonverblis teljestmnyekben tanulsi alkalmassga (HiskeyNebraska Tanulsi Alkalmassgi Teszt
alapjn) mentlis sszteljestmnyhez viszonytva gyengbb. A felrajzolhat kpessgprofil az letkor
ekvivalens normartkekkel sszevetve szmottev elmaradst jelez (Szubtesztkor tlaga: 4;3 v, DIQ:
72). letkort meghalad fejlettsget mutat a praxin alapul mintakvetses prbban (Gyngyfzs).
A gyermek sajt teljestmnynvjn bell jobb szinten oldja meg a vizulis benyomsokon alapul
fogalomalkotst megclz (Rajzkiegszts), a konstrul kpessget vizsgl (Kockapts), ill. a
szimultn emlkezeti feladatot (Sznemlkezet). Legkifejezettebb nehzsgek a rendezelv kiemelst
ignyl (Kpi asszocici) s a cselekvshez kttt szukcesszv emlkezeti feladatban (Paprhajtogats)
mutatkoznak meg. A fogalomalkots neheztettsge, ill. a munkaemlkezet gyengesge specifikus
nyelvfejldsi zavart jelez, amelyhez a szerialits rintettsge is trsul.
Szubtesztek
Gyngyfzs
Sznemlkezet
Kpfelismers
Kpasszocici
Paprhajtogats
Vizulis figyelem-terjedelem
Kockapts
Rajzkiegszts

Szubtesztkor
6;0v
4;6 v
4;0 v
3;6 v
3;6 v
4;0 v
4;6 v
5;0 v

Gyngyfzs, paprhajtogats sorn kzmozgsai meglassultak s gyetlenek.


Praktikus prbkban, sztns cselekvsek alkalmval bal kz dominancit mutat. Szem- s
lbdominacia szintn bal oldali. Ceruzafogsa jobbkezes (!), az reszkzt kiss fent fogja. Emberrajzban
(RQ: 125, RK: 7;2 v) brzolt rajzjegyek mennyisgi szempontbl meghaladjk letkort. Kvantitatv
elemzs szintjn megemltend a kapcsoldsi pontok s a vonalvezets bizonytalansga. A trhasznlata
megfelel, az brzolt figura kb. az lltott lap kzepre, azt hosszban majdnem teljesen kitltve kerl
elhelyezsre. Rajzt beszddel ksri.
Vizuomotoros koordincija 5 ves fik szintjn megfelel (Bender A prba: 15 pont, tlagos s j kzti
teljestmny). Hibs megoldsait (hzaghangsly) spontn szleli.
Beszdksztetse j. Kpeket spontn igyekszik megnevezni, ill. utnmondsra motivlt. A fonetikaifonolgiai szint marknsan rintett, produkcijra alaki szempontbl diffz dysllia (magnhangzk
konzekvens cserje, allia), sztorztsok, ill. a szvgek elhagysa jellemz. Beszdhangok hallsi
megklnbztetse oppozcis szavak esetben j sznvonal, sajt hibs/helyes ejtse kzti klnbsg
szlelse nem egyrtelm (kondicionlt tpus?). Beszdszervei praktikus megfigyels alapjn pek.
Irnytott nyelvmozgsokra kzvetlen minta bemutatsval (nyelvtest fggleges s vzszintes irny
mozgatsa, nyelvhegyi s nyelvhti csettints) kpes. Az ajak mozgsa gyetlenebb, cscsrts
kivitelezse sikertelen. Aktv szkincse tlagos (Gardner expresszv szkincsteszt: 4;6 5;11 v). Tves
megnevezsek formai hasonlsgon, ffogalmon belli csern, az absztrakci szintjnek inadekvt
megvlasztsn alapulnak. sszefgg beszde spontn helyzetben nehezen rthet. Induklt
helyzetben, vizulis tmpont (kpek) alkalmazsa, ill. kzvetlen bemutatson, utnmondson alapul
helyzetekben teljestmnye lnyegesen jobb. A fokozott figyelmi fkuszt, ill. az ajakmozgsokbl s
elhangz hangsorozatbl szrmaz informcik egyttest sikeresen hasznostja. Kptrtnet
sszefggseit helyesen szleli, a logikai lncolat megfogalmazsa adekvt. A morfolgiai-szintaktikai
struktrkat aktvan alkalmazza, a mondatformls megfelel.
Gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglati komplex vlemny
sszegezve a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat eredmnyeit megllaptjuk,
hogy B. tlagos intellektulis mkds mellett motoros dominancij beszdfejldsi
zavarral, ill. az extraverblis teljestmnyeket rint pszichikus funkcizavarokkal (vizulis
szlels, vizuomotoros koordinci, szerialits) kzd, ezltal a sajtos nevelsi igny
gyermekek csoportjba tartozik. A tneti kphtterben az agyi rsi folyamatok lassabb tem idi
lefolysa, ill. enyhe mrtk organikus deficit valsznsthet. A nyelvi fejlds zavar nem trsul

244

mentlis elmaradssal, ezltal a rendszeres, intenzv s clzott logopdiai terpia s a biolgiai rs


eredmnyekppen a fejldsi deficitek s egyenltlensgek j esllyel reduklhatk, a kognitv struktra
kedvez irny trendezdse vrhat.
BNO:
F80.1 A kifejez beszd zavara
F81.9 Tanulsi zavar veszlyeztetettsg

Javaslat
A vizsglati eredmnyek, ill. a gyermek szmra ez idig biztostott alacsony intenzits
rehabilitcis cl ellts tkrben a 2004/2005-s tanvben B. vodai nevelst s fejlesztst
logopdiai vodai csoportban ltnnk megnyugtatnak, ezrt Szakrti Bizottsgunk a
Beszdvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsggal, ill. a logopdiai tagozatot mkdtet
nkormnyzat vodjval felvette a kapcsolatot. A begyjttt informcik alapjn a szlnek javasoltuk,
hogy telefonon trtn bejelentkezs alapjn krje gyermeke vodai felvteli vizsglatt, majd a bels
logopdia vizsglat eredmnynek fggvnyben, az vodai elhelyezsre vonatkoz javaslatttel
cljbl forduljon a Beszdvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsghoz.
Javasoljuk a Sindelar-program vizsgl eljrsa, illetve a GMP Beszdszlelsi Teszt felvtelt, s ezek
alapjn a clirnyos gyakorls megkezdst, home trning formjban.
A foglalkozs a kzvetlen beszdre irnyul feladatok mellett az albbi terletek clirnyos fejlesztst
foglalja magba:
- Analizl-szintetizl kpessg
- vizuomotoros koordinci
- emlkezet
- szerialits
- auditv differencils
A fejlesztsi program kidolgozsakor tancsoljuk a gyermek sajtos rdekldsi krbe tartoz
tevkenysgek figyelembevtelt (pl. ptjtkok, ritmikus tevkenysgek). A home trning formjban
mr korbban megkezdett JuhszBittera-fle terpia kiegsztsre javasoljuk Attzesberger mdszernek
felhasznlst.
Az anamnzis s vizsglat eredmnyeit figyelembe vve fontosnak tartjuk a rendszeres audiolgiai
kontroll folytatst.
Kvetkez kontrollvizsglata 1 v mlva, a 2004/2005-s tanvben esedkes, a 14/1994. MKM rendelet
alapjn, amelynek elvgzse bizottsgunkban trtnik.
A szakvlemnyben foglaltakat a szl ismeri, a javaslattal egyetrt.
Az adatokat krjk bizalmasan kezelni!
Telepls, dtum
Orvos konzulens: fl-orr-ggsz s neurolgus szakforvos
Logopdus, pszicholgus vizsglk s az intzmnyvezet alrsa
A szakvlemnyt kapja:
Szl
nkormnyzat Nevels Tancsad
Beszdvizsgl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsg
Irattr

245

3.3. Egyb pszichs fejldsi zavar megllaptsra vagy


kizrsra irnyul szakrti vlemnyminta

Nyelvi fejldsi zavar vagy egyb PFZ?

Trzsszm:
Iktatszm:

Szakrti vlemny

2004. prilis 8-n N. V. (szl: Telepls 1993. 12. 31., anyja: Zs. Zs., apa: N. Gy.
lakik: Irnytszm, telepls, utca, hzszm.) 10;3 ves fi, az XY ltalnos Iskola 3. osztlyba jr
gyermek intzmnynkben az XY Nevelsi Tancsad s a szl krsre, llapotfelmrs s a sajtos
nevelsi-oktatsi ignyhez kapcsold fejlesztsi javaslatttel cljbl vizsglaton vett rszt.
Elzmnyek rviden
V. tlhordott, terhessgbl, farfekvs miatt csszrmetszssel szletett. A terhessg alatt rendszeres
grcsk jelentkeztek, ill. magas vrnyoms lpett fel. A mater elmondsa szerint a magzat keveset
mozgott. Keveset szopott, srs csecsem volt. Mozgs-, s beszdfejldst megksettsg jellemezte. 3
ves korig mutogatssal rtette meg magt. 3 vesen kerlt vodai kzssgbe. Azta rendszeres
otitisek lpnek fel, a flt azonban nem kellett felszrni. Mandulit eltvoltottk. Az vodban
logopdiai elltsban s mozgsterpiban (Ayres) rszeslt. Egy ves kezels utn beszde megindult.
A gyermeket a helyi nevelsi tancsad vizsglta s javaslatra az vodai nevelst egy vvel
meghosszabbtottk. Tanulmnyait diszlexis osztlyban kezdte meg. A kzssgbe sikeresen
beilleszkedett, tanulsi nehzsgei azonban llandsultak. Az anya gy rzi V. fejldse megtorpant, a
tanulssal szembeni attitdje az tlt kudarcok hatsra kezd negatvv vlni. nlltlan, a tanulsban
lland irnytst, segtsget ignyel, Klnsen a nyelvtan s a matematika tern vannak nehzsgei. A
szl mindenben igyekszik V.-t tmogatni, de gy rzi nmaga nem kpes kell segtsget nyjtani
szmra, eszkztelenn vlt. A tanulssal kapcsolatos problmk a szl-gyerek viszonyt fokozatosan
mind inkbb megterhelik.
A vizsglatunk legfontosabb megllaptsai
V. vidm, kedves, harmonikus megjelens, kiegyenslyozott gyermek. Feladattudata kialakult,
ktszemlyes helyzetben huzamosan terhelhet, kitart. Viselkedse a szitucihoz alkalmazkodik, a
verblis irnytst elfogadja. Cselekvses szinten kszsges, kooperbilis, verblis skon gtolt, spontn
kommunikcit nem kezdemnyez. Bizonytalansg esetn elhzd reakciid, ill. vlaszhiny jellemzi.
A pozitv visszajelzsekre fogkony.
A pszichometriai vizsglatok kzl a Woodcock-Johnson Kognitv Kpessgek Tesztjt vgeztk el,
amelynek alapjn teljestmnye a marginlis vezetbe esik. (IQ: 80 ( 3), 7;11 v, legkzelebbi fejldsi
zna: 7;0-9;0 v).
A performcis s a nyelvi klaszterek egymshoz viszonytott rtke kiegyenltett. (Verblis Kpessgek:
86 ( 5), 8;5 v, legkzelebbi fejldsi zna: 7;2-9;11 v; Gondolkodsi Kpessgek: 86 ( 4), 8;6 v,
legkzelebbi fejldsi zna: 7;2-10;6 v). Asszociatv memrin alapul, hossz tv elhvst ignyl
feladatot s a vizulis tri gondolkods (tri relcik, vizualizci) szubtesztet letkori szinten oldotta
meg. Az auditv feldolgozs, az ltalnos hangdiszkriminci tern ugyanakkor komoly deficit
regisztrlhat (Hangmintzatok-hang: 6;9 v), megneheztve ezzel az elhangz zenetek pontos
meghallst, meghallgatst, rskor a hangok sorozatnak megtartst s az idegen nyelv elsajttst.
Szmok s mennyisgi fogalmak hasznlatn alapul problmamegold kpessge sorozatok
szablynak felismerst ignyl feladatokban gyenge (Mennyisgi gondolkods 7;4 v).
A kognitv rendszer automatikus informcifeldolgozsi kpessgt jellemz mutat j vizulis nyomon
kvets, szlelsi sebessg s gyenge verblis munkamemria-kapacits alapjn alacsony relatv
hatkonysgot, funkcionlis szinten markns akadlyozottsgot mutat (Kognitv hatkonysg: 75 ( 4),
7;4 v, legkzelebbi fejldsi zna: 6;11-7;11 v). A RAVEN Sznes Progresszv Mtrix Tesztben kivl

246

teljestmnyt rt el (32 pont, 95 percentilis), ami a vizulis szlelsre alapozott gondolkodsi folyamatok
j sznvonalt mutatja.
Ceruzafogsa balkezes, az reszkzt lent fogja. Az asztal skjhoz kzel hajol. Vizuomotoros
koordincija a 10 ves fik szintjn igen gyenge (Bender B prba: 58 pont, 7 vesen j teljestmny),
a motoros kivitelezs s az orientci pontos reprodukcija rintett. Tevkenysgt halkan verbalizlja.
Emberrajza (RQ: 80, RK: 8;2 v).
Zrt szjjal, halkan beszl. A hangok kpzse elmosd, orrhangzs sznezet, ami sokat ront beszde
rthetsgn. l r parallia s zngtlentsi tendencia elfordul. Passzv szkincse j, szrtse
(P.P.V.T 102 pont) tlagos. A beszdfeldolgozsi folyamatai (GMP-teszt) tbb ves elmaradst mutatnak.
A beszdszlels rintettsge kvetkeztben srl a beszdhangok, hangkapcsolatok (sztagok s
hangsorozatok) felismerse, azonostsa. A halls utni szvegrts sznvonala a verblis informcik
pontatlan, felsznes feldolgozsrl tanskodik, ami a mentlis lexikon mkdsnek problmjval,
pontatlan szlelssel, a szintaktikai szerkezetek bizonytalan azonostsval, az asszocicis mkdsek
bizonytalansgval, ill. lass feldolgozsi folyamatokkal magyarzhat.
GMP2
GMP3
GMP4
GMP5
GMP8
GMP9
GMP10
GMP11
GMP12
GMP17

Mondatazonosts zajban:
Szazonosts zajban:
Szk frekvencis mondatok azonostsa:
Gyorstott mondatok azonostsa:
Verblis memria:
Vizulis memria:
Hangsorok azonostsa:
Sztalls:
Megrtsvizsglat halls utn:
Beszdhangok megklnbztetse:

70%, 5 ves szint


90%, 6 ves szint alatt
80%, 3 ves szint
10%, 3 ves szint alatt
4 sz, rendezett
5 kp, rendezett
40%, 3 ves szint alatt
ma: 4, ke: 2, elvrt ssz. 9 sz
20%
23/21 pont (zs s, t - d)

A Meixner-fle nehz szavak utnmondsban 60%-os teljestmny rt el. A hangsorazonostsi


feladatban tapasztalt gyenge teljestmny a szerilis szlels, ill. a beszdszlels-beszdprodukci
sszekapcsolsnak (akusztikomotoros integrci) rintettsgt jelzi. A hangsorozatok pontos szlelse
s reprodukcija fontos rszeleme az rs, helyesrs, a szkincsbvls, ill. az idegen nyelv
elsajttsnak. A Meixner-fle aktv szkincs, ill. sztanulsi vizsglatban (szendvics, kcsg ) mind
hibaszm, mind pedig a felhasznlt id tekintetben cskken tendencia tapasztalhat a hromszori
visszamonds sorn (Id: 250, 207, 190 mp; Hiba: 15, 9, 6). V. kpes kpi tmpontokat hasznostva j
nyelvi egysgek elsajttsra. Hibs vlaszai legtbbszr azonos ffogalom al tartoz, de a
szszedetben nem szerepl elem aktivizlsbl szrmaznak. Akusztikus hasonlsgon alapul tveszts,
ill. szroncs elfordul.
Olvassi teljestmnye hibaszm tekintetben tlagos, a felhasznlt id alapjn azonban hatrrtk feletti
svba esik (Meixner Pipitr olvaslap: 424 mp, 19 hiba). Hibi betcserkbl (betszinten: -, -;
sztag-, s szszinten: b-p, d-t, cs-zs) rtelmetlen kombinci, rtelmes vltoztatsbl s a szanalzis
problmjbl (betolds, hozztolds, kihagys) addnak. Tvesztseinek tbbsgt spontn javtja.
Szvegrtse hangos (6/1,5 pont) s nma olvass esetben (6/0 pont) gyenge. A kapott vlaszok
felsznes, mozaikos informcifeldolgozsrl tanskodnak, ami sszefggstelen tredkek elhvst
teszi csak lehetv szmra. rskpe rendezett, ttekinthet. rstempja lass. A betk mrete vltoz,
dlsk irnya ingadoz, az alapvonaltl lefel devil. A kdols szintjn bettveszts (l-r, t-d) s
kezethiny tapasztalhat. A helyesrs terletn a tagols (sz-, s mondatszinten), idtartam jellse,
adekvt rsjelhasznlat jelent nehzsget. A diktlt szveget tbb esetben tvesen, mdostva jegyzi le.
Az orvosi vizsglat alapjn enyhe diszdiadokokinezis, mimikai diszpraxia, enyhe testrzkelsi zavar,
ill. a kt szem egyttmozgsban eltrs (szemveges) tapasztalhat.

Vlemny
sszegezve a komplex gygypedaggiai, pszicholgiai s orvosi vizsglat eredmnyeit megllaptjuk,
hogy V.-nl a norml vezeten bell sszessgben gyengbb intellektulis teljestmny mellett
az iskolai kpessgek nem specifikus, tfogbb jelleg fejldsi zavara diagnosztizlhat, ezrt
a sajtos nevelsi igny tanulk (pszichs fejlds zavar miatt) csoportjba tartozik. V. esetben a
verblis (beszdfeldolgozs, expresszv beszd, emlkezet) s a finommotoros funkcik marknsan
rintettek, gy az ezekre pl teljestmnyekben jelents alulteljests tapasztalhat. Vizulis alap

247

informcifeldolgozsi folyamatai ugyanakkor letkornak adekvt szinten funkcionlnak. A tapasztalt


tneti kp veleszletett diszpozcikkal, az idegrendszer elhzd rsi folyamataival, ill. a
kisgyermekkortl krnikusan fennll flproblmkkal magyarzhat.
BNO:

F83
F80.9
F82

Kevert specifikus fejldsi zavar


Beszdszlelsi s beszdmegrtsi folyamatok elmaradsa
A motoros funkcik specifikus fejldsi rendellenessgei

Javaslat:
V. a 2003/2004-es tanvben tanulmnyait jelenlegi oktatsi intzmnyben (XY ltalnos Iskola)
folytathatja. A fenti vizsglati eredmnyek alapjn tbbszrsen mdostott 1993. vi LXXIX. tv. 30.
(9.) bekezdse rtelmben javasoljuk a magyar nyelv s a matematika tantrgy rtkelse all
felmentst s a gyermek intenzv, egyni megsegtst (mozgsterpia, ltalnos
kpessgfejleszts) a XY Nevelsi Tancsad kzremkdsvel. A gyermek sajtos nevelsi
ignye alapjn az iskolai nevels keretben biztostand rehabilitcis cl elltsra jogosult.
Amennyiben az iskola rendelkezik a szksges trgyi s szemlyi felttelekkel s a gyermek szmra a
tbbszrsen mdostott 1993. vi LXXIX. tv. 52. (7) s (11) bekezdse rtelmben egyni fejlesztst
biztost, abban az esetben a 2003. vi CXVI. trvny 3. szm mellkletnek 21.aa) pontjban
meghatrozott emelt sszeg normatv tmogatsra jogosult. Az osztlyltszm szmtsnl kt fnek
tekintend. A gyermek iskolai oktatsa, a rehabilitcis foglalkozsok megtervezse sorn javasoljuk a
23/1997. (VI.4.) MKM rendelet 2. szm mellkletnek VII. a) pontjban megfogalmazott irnyelvek
figyelembe vtelt.
Krjk a gyermekkel foglalkoz pedaggusokat, hogy a tantsi rkon differencilt feladatvlasztssal
(cskkentett mennyisg), tbblet id biztostsval segtsk V.-t. Korltozott beszdmegrtsi folyamatai
miatt feladat-megjellsnl s magyarzatnl rvid, egyszer szvegezs, kis informcisrsg
mondatokat alkalmazzanak. A szban elhangz informcikat clszer szmra vizulis segdanyagokkal
trstani (pl. gondolattrkp ksztse, ravzlat biztostsa). Lehetsg szerint redukljk a msolst
(fknt tblrl) ignyl helyzeteket. Matematika rn tegyk lehetv s btortsk segdeszkzk
(korongok, plcikk, ujjmodell stb.) hasznlatt. Szmonkrsnl a szbeli formt rszestsk elnyben.
Tollbamonds sorn javasolt a bels, pontatlan artikulci kizrsa (pl. szortsa ssze a szjt),
tmpontknt helyes, kls artikulcis minta biztostsa (a diktl felntt jl lthat artikulcis mozgsai
formjban). Az rtkelsnl rszestsk egyni, mltnyos elbrlsban, az nmaghoz mrt fejldse
alapjn minstsk.
A

gyermek szmra javasolt komplex terpia az albbi terletek clirnyos fejlesztst foglalja magba:
Beszdszlels s beszdmegrts
Verblis emlkezet
Nyelvi kpessgek fejlesztse (szkincs bvtse s grammatika kiemelten)
Vizuomotoros koordinci

Javasoljuk a gyermek j vizulis szlelsnek s emlkezetnek kiaknzst a terpia sorn.


A feltrt rszkpessg-gyengesgek cskkentsre javasoljuk a Sindelar-program vizsgl eljrsnak
felvtelt, majd a clirnyos trningprogram megkezdst, home trning formjban.
A gyermek orrhangzs sznezet beszde miatt fl-orr-ggszeti s audiolgiai vizsglata indokolt.
Az egyni terpis program sszelltshoz, ill. az otthoni gyakorlshoz a kvetkez segdanyagokat
ajnljuk:
ENGELBRECHT, A., WEIGERT, H. (1999): Hogyan akadlyozzuk meg a tanulsi akadlyok
kialakulst? Budapest: ELTE GYFK
MESTERHZI ZS. (szerk.) (1996): Diszkalkulirl pedaggusoknak. Budapest: Brczi Gusztv
Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola
KULCSR M. (2002): A tanuls rm is lehet. Delacato mdszere alapjn. Bicske: Magnkiads.
DENNISON, P. E, DENNISON G. E (vszm nlkl): szkapcsol Az edukinesztetika alapjai.
Budapest: Pf. 115. Budapest. 1389.
DENNISON, P. E, DENNISON G. E (vszm nlkl): szkapcsol agytorna. Budapest: Pf. 115.
Budapest. 1389.
GSY M. (1994): A beszdszlels s a beszdmegrts fejlesztse iskolsoknak. Budapest: Nikol GMK

248

KUHN G. (1991): A beszdszlels fejlesztse vodsoknl s kisiskolsoknl. Budapest:


Iskolapszicholgia 20. fzet
Kvetkez kontrollvizsglata 1 v mlva, a 2004/2005-s tanvben esedkes, a 14/1994. MKM rendelet
alapjn, amelynek elvgzse a helyileg illetkes szakrti bizottsgban trtnik.
A szl a vlemnyben foglaltakkal egyetrtett.
Telepls, dtum
Orvos, pszicholgus, logopdiai diagnoszta s az intzmnyvezet alrsa

Megjegyzs: A 3.1-3.3. pontban bemutatott vlemnyek az ELTE GYFK Gyakorl Gygypedaggiai


Szolgltat Intzmny Gyakorl Orszgos Szakrti s Rehabilitcis Bizottsgnak dokumentcijbl
szrmaznak.

4. A NEVELSI TANCSAD LTAL KSZTETT SZAKVLEMNY


4. 1. A vonatkoz jogszablyi megktsek

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 23. (1) bekezds rtelmben a nevelsi tancsad szakvlemnynek
tartalmaznia kell:
a) a gyermek s a szl nevt, a gyermek szletsi idejt, lakhelyt, ennek hinyban tartzkodsi
helyt,
b) a vizsglat rvid lerst, a beilleszkedsi zavarral, tanulsi nehzsggel, magatartsi rendellenessg
fennllsval vagy kizrsval sszefgg megllaptst s az azt altmaszt tnyeket,
c) javaslatot a gyermek vodai nevelsvel, iskolai nevelsvel s oktatsval kapcsolatosan,
d) annak megllaptst, hogy a gyermek a tanulmnyi ktelezettsgnek magntanulknt tehet
eleget, illetve javaslatot a nevelsi, oktatsi intzmny ltal biztostand egyni vagy kiscsoportos
foglalkozsra,
e) annak elrst, hogy a gyermeknek, tanulnak a nevelsi tancsads keretben biztostott
rehabilitcis cl kpessgfejleszt terpia, pszichoterpia stb. foglalkozson kell rszt vennie,
ennek idkerett,
f) figyelmeztetst arra vonatkozan, hogy amennyiben a szl a szakvlemnyben foglaltakat nem
fogadja el, a gyermek lakhelye, ennek hinyban tartzkodsi helye szerint illetkes kzsgi,
vrosi, megyei jog vrosi, fvrosi kerleti nkormnyzat jegyzjnl eljrst kezdemnyezhet a
szakvlemny fellvizsglata cljbl, illetve, hogy az eljrst a nevelsi tancsad is
kezdemnyezheti.
A nevelsi tancsadk a leggyakrabban az iskolarettsgi vizsglat kapcsn adnak ki szakvlemnyt. Az
iskolaretlensg elszr az vodban merl fel. Az voda pedaggiai vlemnye indtja el az
iskolarettsg megllaptsra irnyul vizsglatot.

249

4. 2. Iskolarettsgi vizsglati vlemnyminta


4. 2. 1. FORMANYOMTATVNYON

KSZLT VLTOZAT

Iskolarettsgi vizsglati vlemny*


A gyermek szemlyi adatai
Nv.: . M.
Szletett: Budapest, 1995. 12. 20.
Anyja: Ny. K.
Gondvisel:
Lakcm:
Krte: XY nkormnyzati voda javaslatra s a szl
Az 1993. vi LXXIX. szm kzoktatsrl szl trvny alapjn a szl s/vagy az voda javaslata alapjn
elvgeztk a gyermek iskolba lpshez szksges vizsglatokat s azt javasoljuk*
1. kezdje meg a tanulmnyait az ltalnos iskola
1. 1. teljes ltszm els osztlyban
1. 2. kisebb ltszm, fejleszt els osztlyban
1. 3. tanulmnyi ktelezettsgnek magntanulknt tegyen eleget
2. rszesljn tovbbi egy vig vodai nevelsben
2.1. vonjk vissza az iskolai letmdra val felkszt foglalkozsok alli felmentst
vegyen rszt
2.1.1. az iskolai letmdra val felkszt (nagycsoportos) foglalkozsokon
2.1.2. maximum 15 fs vodai csoportban fejleszt foglalkozsokon
3. Tovbbi vizsglaton jelenjen meg
3.1. a terletileg illetkes TKVSZRB eltt
3.2. a Beszdvizsgl Orszgos Szakrti Bizottsg eltt
3. 3. az egyb fogyatkossgokat vizsgl szakrti bizottsgok eltt.
Clszernek tartannk, ha a gyermek a 12/ 1994 (VI. 24.) sz. KMK rendeletet mdost 3/1998 sz. (IX.
9) sz. OM rendelet 23. 1. bek. e./ pontja szerint rendszeresen rehabilitcis foglalkozsokon venne
rszt
1 tanven/fl tanven keresztl heti 1-2-4 rban
az iskolban ill. vodban vagy a nevelsi tancsaddban szervezett diszlexia-megelz
s/vagy beszdjavt s/vagy grafomotoros s/vagy mozgsfejleszt s/vagy AYRES - terpiban
s/vagy pszichoterpiban.
* a megfelel szveg alhzand

250

4.2.2 ISKOLARETTSGI

VIZSGLAT RSZLETESEBB VLTOZAT


Szakvlemny beiskolzshoz
Trzsszm:
Ikt. sz:

A vizsglt szemly adatai


Kld intzmny
Nv:
A vizsglat idpontja:
Szletsi hely, id:
letkor:
Lakcm: (irnytszm, telepls, utca, hzszm, emelet, ajt)
A szlk adatai:
Anyja neve
Apja (gondviselje neve)
Ha szksges, egyb azonost adat

S. Z. az voda s a szl krsre iskolarettsgi vizsglaton vett rszt az XY Nevelsi Tancsadban.


Pedaggiai vlemnye szerint az utbbi idszakban intenzvebb fejldse volt tapasztalhat a
klnbz fejlettsgi terleteken, azonban tbb rszkpessg terletn, ill. az rzelmi rettsg szintjben
elmaradst jelez. Ezek: finommotorika, testsma, tri-idi tjkozds, figyelem tartssga, ill. az
emlkezet klnsen a verblis hossztv emlkezet. Ezek alapjn tovbbi 1 v fejlesztst tartana
szerencssnek.
A kisfi ettl az vtl logopdai fejlesztsben vett rszt P. . logopdusnl, aki beszdhiba korrekcijt
vgezte. Vlemnyben jelzi a beszd alaki hibi mellett az vnk ltal is tapasztalt elmaradsokat, ill.
az auditv diszkriminci, a vizulis rszkpessgek, lateralits, szerialits tern. Javaslata, hogy idei
iskolakezdse esetn lehetleg logopdiai osztlyban kezdje meg tanulmnyait.
Anamnzisbl mely iratanyagunkban megtallhat kiemeljk, hogy a kisfi problmamentes
terhessgbl idre, csszrmetszssel szletett. Hasfjs, srs csecsem volt, jjel sokat srt. Szopreflexe
nem volt, nem szopott.
Statikai fejldse: kiss megksve, 1,5 vesen kezdett jrni. Beszde 2 vesen indult. Blcsdbe 1 ves
kortl jrt, ahov nehezen szokott be. vodba kerlsekor (2;6 vesen) mr knnyen beilleszkedett.
Csaldi vltozsok miatt 4 ves kora krl pszichs problmk addtak, de ezek ksbb rendezdtek.
Z. a vizsglat idpontjban 6;0 ves.
A csoportos vizsglat sorn nagy igyekezettel, gondosan, elmlylten dolgozik. A feladatokat
tbbnyire nllan vgzi, azonban lthatan gyakran elbizonytalanodik a j megoldst illeten. Ilyenkor
visszajelzst, kls megerstst vr.
Finommotoros fejlettsget vizsgl feladatokban vonalvezetse mg bizonytalan, rskpe kiss remegs.
Ceruzt jobb kzben fog, ceruzafogsa kialakult. bramsolsi feladatban a formavisszaads, vizulis
analzis-szintzis mg nem tkletes. briban a vonalak helyenknt nem rintkeznek. Emberrajza
kornak megfelel. RQ=92, Koppitz-rtk: 4. Sematikus msolsnl mg nem tartja balrl jobbra tart
kultrirnyt.
Vizulis ritmust rajzban visszaad, gondosan, lassan, inkbb pontossgra trekedve dolgozik. A feladatot
a megadott 5 perc alatt teljesen elvgzi. Ez jelzi, hogy motivci esetben kpes nagy, rendkvl nagy
erfesztseket tenni.
Egyni feladathelyzetben kiss szorong, bizonytalan. A feladatok megoldsaiban itt tbb tmaszra van
szksge, mint a korbbi csoportos vizsglaton. A feladat megoldsaiban trekszik a j eredmnyre,
azonban beszdrtsi s/vagy verblis rvid tv memrit rint nehzsgei miatt gyakran visszakrdez.
A feladatot, rszletes instrukci megadsa utn is olykor elfelejti.
ltalnos tjkozottsga, problmamegoldsa s analgis gondolkodsa kiss elmaradnak letkortl.
Kzdominancija kialakulatlan, a jobb-bal irnyokat mg skban tveszti. Mennyisg- s mveletfogalma
kornak megfelel. Szmkpet mg nem mindig tud pontosan visszaadni, azonban hibzs esetn,

251

leszmols alapjn nllan javt. A szmok halls utni felismerse s reprodukcija pontos.
Mennyisgllandsga mg nem alakult ki.
Beszde alakilag hibs, tartalmilag megfelel. Szkincse tlagos, rvid s hossz tv szbeli emlkezete
letkortl enyhn elmarad. Elzleg hallott trtnetet, kezdeti segtsg megadsa utn kpes
emlkezetbl, lnyegre tren visszaadni. Kpmesls: ok-okozati sszefggsek figyelembe vtele
mellett, megfelel rszletezettsggel rja le a kpet, tbbnyire hinyos mondatokban. Mechanikus
szmemlkezeti feladatban 3 elemig stabilan adja vissza a hallottakat. 4 elemnl mr auditv
diszkrimincis nehzsgek mutatkoznak (pl. 7 helyett 4-et mond).
Tri-vizulis emlkezeti feladatot j sznvonalon old meg (7/9). Formareprodukci j, vizulis analzisszintzis kpessge azonban mg pontatlan. Knox-kockk kiraksakor, az elmutats ellenre is nehezen
jn r, hogy a minthoz hasonlan ngyzetet kell a kockknak alkotniuk. Kommentlja is: (Ez nehz!)
ltalnos vizsglatunk mellett logopdiai kiegszt vizsglatot is vgeztnk, mely a beszdszlels s megrts rszterleteire irnyult. A GMP-vizsglat eredmnyei a kvetkezk:
GMP2
GMP3
GMP4
GMP5
GMP6
GMP7
GMP8
GMP9
GMP10
GMP11
GMP12
GMP13

GMP14
GMP16
GMP17

90%
6 ves szint
90%
5-6 ves szint
70%
3 ves szint
30-40%
3 ves szint
100%
megfelel
20-25%
3 ves szint
12/4 s rendezett
5-9 sz
12/7 s rendezett
5-9 kp
20%
6 ves kortl 100% elvrt
1+2 sz
2-2 sz elvrt
30%
3-4 ves szint
kz=manipulatv vltott, spontn bal
lb=vltott
szem=jobb
irnyok=j, de kontrolllt
gyenge beszdritmus
90%
megfelel
8 hiba, ebbl 5 hiba mgh. s msh. idtartam tveszts, mely letkori sajtossg, 3 hiba pedig
zngs-zngtlen s kpzsi md szerinti tveszts

A GMP-vizsglat sszefoglalsaknt elmondhat, hogy Z. beszdszlelse mindhrom terleten


(akusztikai, fonetikai, fonolgiai) letkortl elmaradst mutat. Beszdrtse a szvegrts szintjn
rintett. A csatlakoz szlelsi szintek kzl a vizulis szlels, a ritmus szlelse s a szerilis szlels
problms. Neheztett a beszdhang differencils s a mentlis lexikonhoz val hozzfrs. A verblis
memria fejlesztend.
A fentiek alapjn az tlagos intellektus mellett Z. tanulsi nehzsg veszlyeztetettnek tnik, amelyet
elssorban a beszd s a vizulis terleten mutatott elmaradsai jeleznek elre.
Ezek alapjn logopdiai osztlyban val iskolakezdst javasoltunk, amit az anya nem fogadott el.
Mindemellett, norml tanterv osztlyban val iskolakezdse esetn is tovbbi beszdvizsgli
szakrti vizsglatt kezdemnyezzk, rszletesebb vizsglata s egyni tanterv kirsa rdekben.
sszegezve: Iskolakezdse mindenkppen egyni logopdiai terpit, fejlesztst biztost 1.
osztlyban javasolt. A szl dntst kveten, illetkessgnk esetn a helyi krlmnyeket
ismerve tesszk majd meg javaslatunkat a klnleges gondozs formjrl, idkeretrl.
Dtum
Hitelests
Vizsglta:

Vezet

A vlemnyt kapjk
szl
voda
irattr

252

4. 3. Tanulsi nehzsg megllaptsa a nevelsi tancsadban

Szakvlemny
Trzsszm:
Ikt. sz:
A vizsglt szemly adatai
Kld intzmny
Nv:
A vizsglat idpontja:
Szletsi hely, id:
letkor:
Lakcm: (irnytszm, telepls, utca, hzszm, emelet, ajt)
A szlk adatai:
Anyja neve
Apja (gondviselje neve)
Ha szksges, egyb azonost adat

Nevelsi Tancsadnkban a szl krsre megvizsgltuk V. K. 9;7 ves, az ltalnos iskola msodik
osztlyba jr kislnyt. A vizsglatkrs indoka a tanulssal kapcsolatos jelenlegi nehzsgek
feltrkpezse, s a szksges tennivalk megjellse.
Anamnzisbl kiemelnnk, hogy az 5;6 vesen rkbefogadott kislny felteheten kis sllyal szletett.
t vesen mg igen nehezen rtheten beszlt, egy vvel fiatalabb ccse tmogatsra szorult a
felnttekkel val kommunikciban. Az vodai nagycsoportot ismtelte, ezrt jelenleg ccsvel egy
osztlyba jr. Az iskolba jrs ta migrnes rosszulltei vannak, melyet orvosilag kivizsgltak, szksg
szerint kezeltek, de a tnetek vltozatlanul meglehetsen gyakran jelentkeznek. Az utbbi idben
nagyon fradkony s sok nehezen kezelhet helyzetet okoz pszeudologia fantasztikra vall
tendenciival. Viselkedsben egyb regresszis jegy is megfigyelhet, mely a jelenlegi lethelyzet
megvltoztatsnak ignyt jelzi. Az iskolban jl tanul, de problmt jelent a helyesrs.
K. kedves arc, mosolygs, megfelelni vgy kislny. Szvesen s bizalommal mkdik egytt
felnttekkel, htozik az elismersre. Roppant ers kritikval viseltetik a sajt tevkenysge irnt,
nbizalma csekly, lland tmogatst, bztatst vr. Ingatag nrtkelse miatt feladatait nem tudja kell
elmlyltsggel vgezni, bizonytalansga elvonja a figyelmt a lnyeges elemekrl. Explorlsa sorn
irrelis bntudatrzsek jelentek meg.
rtelmessgt Raven teszttel vizsgltuk, eredmnye az tlagos vezet fels tartomnyban tallhat
(IQ=115) Grafomotoros kpessgei letkornak megfelelek, emberrajza kiss aszimmetrikus, de jl
differencilt. Projektv rajztesztekben kpzetramlsa adekvt, knnyen s gazdagon mobilizldik a
fantzija.
Olvassvizsglatnak eredmnyei szerint a magnhangzk kzl idnknt keveri az --t, de kpes
nmagt javtani; a mssalhangzk kzl bizonytalan d-b megklnbztetsben, a kontextus alapjn,
tbbnyire helyesen dnt. Olvassi tempja tlagos, szvegrtse hibtlan.
A meixneri nehz szavak utnmondsakor a tzbl csak t sikerlt. Auditv, rvid idej emlkezeti
prbban gyes volt. Vizulis emlkezete letkornak megfelel. A szk-lmpa figyelmi prbban
hibtlanul, kitartan, de szenvedve s lassan dolgozott.
sszefoglals
A j intellektus kislny enyhe rszfunkci-zavarokkal kzd, amely elssorban az auditv
megklnbztets s szekvencils nehzsgeiben, s a viszonylag szkebb figyelmi kapacitsban rhet
tetten. Anamnzise alapjn megksett beszdfejlds is valsznsthet, mely az elbbiek httert
adhatta. Tanulsban, letvezetsben jelentsebb problmnak ltjuk azonban pszichs
terhelhetsgnek korltozott voltt, melyre rszben okot szolgltatnak az anamnzis adatai.
Javasoljuk, hogy az iskolai rtkelse differencilt, egyni szempontokat figyelembe vev legyen
(Kzoktatsi trvny 30. 7. s 9. bekezdsek). Nemcsak a csaldi nevelsben fontos a kislny
felttelezhet korai traumatizltsgnak figyelembe vtele, hanem az iskolban is. Kell tapintattal, az
rzelmi kapcsolat biztonsgra tett utalssal javasoljuk a pszeudologik kezelst. Valsznsthet,

253

hogyha K. tbb elismerst kaphat vals j teljestmnyrt, nem lesz szksge hinyrzett kros
fantzilssal krptlsknt cskkenteni. Szemlyisgfejldsnek, nje rsnek jt tenne, ha
kevesebb olyan szitucit kellene kezelnie, amelyben testvrvel sszehasonltjk. Rszkpessgeinek
rlelse s pszichs llapotnak javtsa szempontjbl egyarnt fontos volna a rendszeres verbalitsra
pl egyni foglalkoztats.
Javasoljuk pszichoterpis elltst.
Kontrollvizsglatt 2006 tavaszn tartjuk szksgesnek.
Telepls, dtum
A vizsglatban rsztvevk hitelestse
Orvos, gygypedaggus, pszicholgus, pedaggus, intzmnyvezet/igazgat alrsa
A szakvlemnyt kapja:
Szl
Jegyz
Kr/fogad intzmny
Egyb illetkesek
Irattr

4. 4. Szakrti bizottsgi kivizsglst javasl nevelsi tancsadi szakvlemny

SZAKVLEMNY

Trzsszm:
Ikt. sz:
A vizsglt szemly adatai
Kld intzmny
Nv:
A vizsglat idpontja:
Szletsi hely, id:
letkor:
Lakcm: (irnytszm, telepls, utca, hzszm, emelet, ajt)
A szlk adatai:
Anyja neve
Apja (gondviselje neve)
Ha szksges, egyb azonost adat
A szl krsre nevelsi tancsadnkban vizsglaton vett rszt RP 5;9 ves kisfi, kzps csoportos
vods azzal a cllal, hogy tegynk javaslatot a szmra optimlis tovbbi intzmnyi ellts formjra.
E vizsglatot kiegsztette az letkorbl kvetkez, t is rint kzps csoportos szrvizsglat, melyet
XY gygypedaggus vgzett el az vodjban az vodapedaggusokkal egyttmkdve. Nevelsi
Tancsadnkban 2003 sztl rendszeresen jr szenzoros integrcis irnyultsg pszichoterpira.
Anamnzisbl kiemelnm, hogy veszlyeztetett terhessgbl 38. htre, hossz vajdst kveten
farfekvssel szletett. Slya 3850 g volt. Fl ves korig szopott. Mozgsfejldse kiss megksett volt:
br idben mszott, kezdetben htrafele, nll jrsa 14-16 h kztt alakult ki, lbujjhegyezve, befele
fordult bokval. Egyes vesztibulris ingerlst ad jtkoktl sokig hzdozott. Ngy ves kortl
kezdden sokat forgott, fejt inadekvt mdon emelgette, rzta, nylval jtszott. Beszdfejldsrl
csak annyit tudhatunk, hogy tlagos idben indult, idnknti dadogs peridusokkal. Szomatikus
fejldse kiegyenslyozottnak imponl, szvritmuszavar gyanja miatt rendszeres kontrollra viszik, 3 ves
korban fitymaszklet miatt ltta urolgus. Kt ves kortl blcsdbe jrt, amely az anya munkba
llsval prhuzamosan nagyon megviselte testileg-lelkileg egyarnt. Az vodba ltszlag knnyebben

254

szokott, azonban az els vet valjban taludta (hiperszomnia? Kivizsgls nem trtnt.) A
ksbbiekben a tbbi gyerekkel nehezen tudott kapcsolatokat kialaktani, jelenleg is magnyosnak
mondhat. vodai jtkra a cltalan, sztereotp fordulatok voltak jellemzek, ez az utbbi idben
olddni ltszik. Szpen nekel.
Alkalmilag enurzis, enkoprzis, pavor, pika, tik elfordul, fleg olyan helyzetekben, ahol anyadeprivcit tapasztal, vagy vlelmez a kisfi. nkiszolglsa idnknt neheztett, mert bizonyos
idszakokban csak anyjtl hajland elfogadni telt-italt, mskor pohrbl nem iszik, csak palackbl.
ltzkdsnl gyakran srva fakad, segtsget vr. Tbb jel utal taktilis hiperszenzitivitsra.
Megjegyezzk, hogy desanyjval tlttt hosszabb, egybefgg idszakot kveten tneteinek jelents
rsze ltvnyosan cskkenni szokott.
A vizsglati helyzetben P. egyes feladatokra igen nehezen motivlhat, ugyanakkor roppant lnken
figyeli megoldsainak helyessgt, szomjhozza a sikert. Szlei jelenltben feladathelyzetbe nem
hozhat. Ha gy rzi, hogy egy feladatot meg tud oldani, hosszan kpes figyelni. j feladattpusnl
megtorpan, rajzos feladatoktl kifejezetten vakodik. Az elzkbl kvetkezen letkortl elvrhat
szint spontn mentlis megmunklsra ritkn kpes.
Nagymozgsai gyorsak, gyesek, egyenslyoz kpessge szokvnyos helyzetekben kialakult,
eszkzkn elbizonytalanodik. Testkpe kognitv szinten letkornak megfelel. Finommozgsai
tnustalanok, kiss diszpraxisak. Gombolni, fzni, zsebkendt adekvtan hasznlni nem tud.
Rajzolskor a jobb kezt hasznlja (nll tkezskor inkbb a balt), ceruzt magasan fog, nyomatka
gyenge. Finommotoros gyakorlatlansga ellenre emberrajza sokat fejldtt, br kiss arnytalan,
rszletszegny a figura, Goodenough szerinti IQ= 92.
Beszde tlagos szkincs, hangereje halk. Kprl bvtett mondatokban beszl, de gyakori, hogy egyegy mondatrtk szval fejezi ki magt. Beszdrtse j. Relcis szavak alkalmazsnl bizonytalan.
Regressziban selypess vlik, magas hangon, nyafogva, nylval jtszva beszl.
Vizulis s akusztikus differencilsban pontos, de tapintsos trgyazonostsra nem kpes.
Vizulis, akusztikus, intermodlis szerialitsa gyenge. Tri orientcija fejlesztsre szorul.
Mennyisgfogalma kialakulatlan. Sorba rendezni mg nem kpes, de szmllni tud. A tbb-kevesebb
fogalmat rti, az ugyanannyit mg nem.
Bp. Binet intelligenciateszt alapjn tlagos rtelmi kpessgekkel rendelkezik. (IQ= 93)
Teljestmnyeiben forgats, hzaghangslyozs elfordult.
sszefoglals
P. tlagos intellektus gyerek, aki a pszichs fejlds zavara miatt veszlyeztetett arra, hogy tanulsi
folyamataiban slyosan akadlyozva legyen. Tbb terleten kzd letkorhoz s rtelmi szintjhez
kpest lemaradssal: feladattudata, motivcija gyenge, lateralitsbeli bizonytalansga s diszpraxija
miatt grafomotoros megnyilvnulsai retlenek, tri orientcija, szm- s mennyisgfogalma
kialakulatlan. Szenzoros inputok szervezsi kpessge diszfunkcionlis, ezrt figyelme, emlkezete s
szekvencilni tudsa nem kielgt. Viselkedsi s kapcsolati problmi segtsget, kezelst ignyelnek.
Javaslat
Ez az llapot felveti a sajtos nevels szksglett, amelynek elbrlst a Szakrti Bizottsgtl krjk.
Egyetrtsk esetn az XY Specilis ltalnos Iskola s voda specilis nagycsoportjban P. felvtele
s elltsa megoldhat. Neurolgiai-pszichitriai kivizsglst szintn javasoljuk. Pszichoterpis
kezelst folytatjuk.
Telepls, dtum
A vizsglatban rsztvevk hitelestse
Orvos, gygypedaggus, pszicholgus, pedaggus, intzmnyvezet/igazgat alrsa
A szakvlemnyt kapja:
Szl
Jegyz
Kr/fogad intzmny
Egyb illetkesek
Irattr
Megjegyzs: A 4.2.2.-4.4.4. pontban bemutatott vlemnyek a Fvrosi IX kerleti Nevelsi tancsad
dokumentcijbl szrmaznak.

255

5. PEDAGGIA VLEMNY, A GYGYPEDAGGUS LTAL


KSZTETT SZAKVLEMNY
Sokfle cllal kszlhet (gygy)pedaggiai vlemny.
A szakrti bizottsgok, nevelsi tancsadk rszre akkor kszl vlemny, ha tanulsi, magatartsi
vagy beilleszkedsi problma merl fel. Ekkor a pedaggus ltal ksztett jellemzs clja a tanulsi
magatartsi, beilleszkedsi problma iskolai krnyezetben megmutatkoz tneteinek jelzse,
konkretizlsa. Olyan esetben kerl erre sor, amikor a pedaggus a sajt eszkzeivel nem tud megfelel
megoldst tallni a konfliktusok megoldsra, s ezrt kls szakmai segtsgre szorul.
A pedaggiai vlemny tartalma akkor megfelel, ha sokoldalan jellemzi a gyermeket, mintegy portrt
ksztve rla. A j pedaggiai jellemzsnek tartalmazni kell:
a gyermek iskolai teljestmnyeire, elmenetelre vonatkoz tnyeket, a gyermek erssgeit,
gyengesgeit;
a gyermek iskolai magatartsnak jellemzit;
a tanr ltal megfigyelt kpessgek (rtelmi, gyakorlati, mvszi) minsgt,
a gyermek jellemvonsait, szemlyisgtulajdonsgait;
a kortrs kzssgben betlttt sttuszt, szocilis kapcsolatainak rendszert;
a pedaggusokkal val kapcsolatt;
utalst a csaldi krlmnyekre, a csaldi nevelsi gyakorlatra;
a gyermek lettrtnetbl ismert fontosabb esemnyek sszefoglalst;
a gondokat, nehzsgeket, problmkat (ezek konkrt megnyilvnulsait, gyakorisgt, a fennlls
idejt, a tanri megoldst keres erfesztseket).
A pedaggiai jellemzs nemcsak a tanul problma problmjt elemz dokumentum, hanem tkrzi a
pedaggus attitdjt is a gyermek irnt, s ennek megismerse sem nlklzhet a gyermek
megtlsekor.

A PEDAGGIAI

VLEMNY TPUSAI

Pedaggiai vlemnyt kszthet a tanr a gyermekrl pldul sztndj elnyerse, versenyre val
benevezs, tovbbtanuls, iskolavlts stb. cljbl, vagy klnfle intzmnyek (gyermekvdelmi,
egszsggyi, stb.), hatsgok felkrsre is.
A szakrti bizottsgok a kontroll-fellvizsglat, a gyermek fejldsnek nyomon kvetse
rdekben, illetve j vizsglat esetn a gyermek iskolai krlmnyeinek megismerse cljbl tudjk a
pedaggiai vlemnyt hasznostani.
Az albbi gygypedaggiai szakvlemny logopdiai jellemzs (logopdiai vlemny), amely a
klnleges gondozsban (logopdiai szakszolglati elltsban) rszesl gyermek fejldsrl ad
informcit s beiskolzsi javaslatot a terpis munka befejeztvel.

Logopdiai vlemny
F. F. (szletett: telepls, 1997. mjus 14.; anyja neve: K.ZS. lakik: irnytszm, telepls, utca, hzszm)
2002 februrja ta jr szakszolglati ambulns keretek kztt logopdiai foglalkozsra. A gyermek
tankteles korba lpett. Jelen vlemnynket a szl krsre, a gyermek szakszer beiskolzsnak
segtse cljbl ksztettk.
Az els msfl vben heti kt alkalommal jrt psze terpira s nyelvi fejlesztsre. A 2003/2004-es
tanvben heti hat alkalommal tbbfle terpiban rszeslt: psze terpiban, nyelvi fejlesztsben,
diszlexia prevenciban s grafomotoros fejlesztsben.
Felvtelkor beszdhibja 18 hangra kiterjed diffz diszllia volt, beszdt rengeteg hanghiba miatt
nehezen lehetett rteni, bartsgos, de nehezen oldd kisfi volt. A hangokat knnyen megtanulta, de

256

azok automatizlsa a folyamatos beszdben a mai napig nehezen megy. Mg most is elfordul a kt ve
tanult f vagy k hang parallis ejtse a folyamatos beszdben, elssorban ritkbban hasznlt, hosszabb
mssalhangz torldsos szavakban. Az akusztikus differencil gyakorlatokban nagyon sokat tveszt,
bizonytalansgt a szavak hangos kiejtsvel prblja segteni. A foglalkozsokon a tanult verseket tudja,
de az automatizland hangok beptse ezekbe is nehezen megy. Az vodban tanult versekben, az
utnmondsos feladatokban rendkvl sok az rtelem nlkli, rosszul szlelt s reproduklt sz. Verblis
akusztikus emlkezete fejldtt. Szkincse, kifejezkpessge jelentsen javult. rdekld, de ismeretei
hinyosak, pontatlanok. A nyelvi feladatokban klnsen, ami az sszehasonltsokat, a lnyegkiemelst
jelenti nllbb lett.
Balkezes.
Trben s idben val tjkozdsa mg mindig bizonytalan. Testtjait gyakran keveri (pl. boka, vll,
csukl). Soralkotsnak irnya a balrl jobbra halads szempontjbl nehezen stabilizldik. Vizulis
megfigyelkpessge sokat fejldtt, emlkezete az irnyokra vonatkozan mg nem megbzhat.
A bettanulsban lass, alapos, sokoldal megkzelts bizonyul szmra clravezetnek. Hosszabb
gyakorlsi idszakokra van szksge, mint csoporttrsainak. Az gy elrt sikerlmny a munkhoz val
hozzllst megvltoztatta, feladattudata, motivltsga j irnyban fejldtt. Magatartsa a kezdeti
szorong gyerekbl, nyitott, felszabadult lett.
A krsnkre 2002 februrjban elvgzett hallsvizsglat enyhe fok vezetses hallscskkenst
verifiklt, amely rendszeres gygyszeres kezels mellett is a flvente vgzett fl-orr-ggszeti
kontrollok ellenre is nehezen javul. Hangtanulst ez a krlmny is jelentsen nehezti.
Tmogatjuk a szl azon krst, hogy a XY Szakrti Bizottsg vizsglja meg a gyermeket
logopdiai els osztlyban val elhelyezs rdekben.
A vlemny kelte: 2005.
A vlemnyt ksztette: G. K. logopdus
Kozulens volt. M.I.

Hitelestette: intzmnyegysg-vezet

A vlemnyt kapjk:
A szl
A fogad intzmny
Irattr

AJNLOTT

SZAKIRODALOM

BSZRMNYI ZOLTN BRUNECKER GYRGYI (1979).: A gyermekkor s az ifjkor pszichitrija. Medicina


Knyvkiad, Budapest.
GEGESI KIS P. (1971): Gyermekklinikiai Pszichopatolgia, Akadmiai Kiad, Budapest.
GEREBEN F.-N DR. (1995): A tanulsi zavar jelensgkrnek gygypedaggiai pszicholgiai rtelmezse.
In. Zszkaliczky P. (szerk.): . ..nmagban vve senki sem. .. Tanulmnyok a
gygypedaggiai pszicholgia s hatrtudomnyainak krbl Lnyn dr. Engelmayer gnes 65.
szletsnapjra Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest, 216-246. o.
ILLYS GY.-N (SZERK), (1971): Gygypedaggiai pszicholgia, Akadmiai Kiad, Budapest.
KSN ORMAI V. JR K. KALMR M. (1977): Fejldsllektani vizsglatok. Trsas kapcsolat s
szemlyisg. Tanknyvkiad, Budapest.
KSN ORMAI V. (1998): A mi iskolnk. Nevelslketani mdszerek az iskola bels rtkelsben.
IF Alaptvny, Budapest.
LNYIN

DR.

ENGELMAYER . (SZERK) (1978): thelyezsi vizsglat I. OM, Budapest.

MREI F. SZAKCS F. (1974): Klinikai pszichodiagnosztikai mdszerek. Medicina Knyvkiad, Budapest.

257