You are on page 1of 14

1

Bu seri, 25 blmden (25 izgi film) olumaktadr. Bu izgi filmin beincisini izlemek iin
aadaki adreslerden birini tklayn:
Video: http://arabic.uz/content/view/120/30/
Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=fSfrGvbVaFg&feature=player_embedded

Beinci blm

Not: Bu blmde 6 kii vardr.


1. sam (Tarkn babas)
2. Emin
3. Yasin
4. Nur (Tarkn annesi)
5. Rim (Tarkn kzkardei)
6. Tark
Konuanlarn birbirinden ayrt edilmesi iin, her birinin diyalogu farkl renkle
renklendirilmitir.
HAREKESZ

1 :

2
:
3
:

4 :
5 :

6 :

7 :.
8 :

9 :


10 :

11 :


: 12

: 13


: 14

: 15


16
:

: 17

: 18

][.....
: ! 19

: ! 20

: . . 21

22

: .

: 23

: 24

: 25
: 26

: 27

: ... 28

: ! 29

: 30

: 31
: 32

33
:

: ... 34


: . 35

: . 36

. 37
:

: ! 38

: 39

40
: .
][.....
41


:
:

][.....
: 42

43
:
! 44
:
: . 45

46
:

HAREKEL

1:

: 2


:
3

3

:

4:
5


:

6

:

7


:.
8
:

9

:


10
:

11


:


12

:

13


:
: :


14


:

15


:

16


:

17
:

18
:

][.....
! 19
:

20


!

:

21.

.
:

22
.

:

: 23

24
:

25
:
26


:

27


:

28...

:

29!
:

30

:

31
:
32

:

: 33
:


:

34
...
:


. 35
:

:

36
:
.
:

37


.

3


:

38

!


:
39

:

: :

40

3


: .
][.....
41

:
:

][.....

42
:

43 :

:
44

! :

:
45

.
:

46

:
sam: te eski mahalledeyiz.
Emin: Bu, kalabalk bir mahalle.
sam: phesiz.
Emin: Arkadann dkkan nerede?
sam: Bu 9 numara, ve burada 11. 13 burada. Es-selmu aleykum.
Dkkan sahibi: Ve aleykumus-selm. Merhaba
sam: Rdvan Bey ltfen.
Dkkan sahibi: Rdvan Bey imdi burada almyor.
sam: O nerede?
Dkkan sahibi: O, baka bir dkkanda alyor.
sam: (alt) bu dkkan nerede?
Dkkan sahibi: Mescid-i Aksann yaknnda byk bir dkkandr.
sam: Oraya nasl giderim?
Dkkan sahibi: Saa git, caddenin ortasnda (sola git), orada bankann yannda Rdvan beyin
dkkan var.
sam: ok teekkrler.
Dkkan sahibi: Bir ey deil.
sam: Haydi gidelim Emin.
sam: Rdvan!
Rdvan: sam? Naslsn?
sam: yiyim Allaha hamdolsun. Ya sen, sen naslsn?
Rdvan: Allaha hamdolsun. Buyrun, buyrun, merhaba.

sam: Bu, Emin.


Rdvan: Ho geldiniz.
Emin: Memnun oldum.
Rdvan: Aile(n) nasl?
sam: Onlar da iyi.
Rdvan: Allaha hamdolsun. Bir ey ier misin?
sam: Neden olmasn? ay ltfen.
Rdvan: Ya sen Emin?
Emin: Ben de (ay ierim)
Rdvan: Derhal.
sam: Rdvan, sende kk hal var m?
Rdvan: Tabi. Buna ne dersin?
sam: O ok gzel. Onun fiyat nedir?
Rdvan: Hayr vallahi. O, bir arkadatan bir arkadaa hediye. Sen de arkadamsn, yle deil
mi?
sam: Haklsn. Allah raz olsun.
Emin: sam, bak! Bu lamba hakknda grn ne?
sam: O ok gzel bir lamba.
Emin: Evet, haklsn.
[.....]
Tark: Alaaddin (sihirli) halya biniyor ve hal Hindistan semalarndan in semalarna
uuyor
[.....]
Tark: Anne, u nedir?
Nur: Bu bir hal.
Rim: Hal m? Uuyor mu?
Tark: Bak Rim! u, Kuds ehri.
Rim: Baba(m) ve Emin Bey nerede?

***************************************************************************
1-

sam
H nahnu fil-hayyil-kadmi. te eski mahalledeyiz.

2 - Emin
:


Hz hayyun muzdahim

Bu, kalabalk bir mahalle.

Dne ekk

phesiz.

Ve eyne dukknu sadkik?

Arkadann dkkan nerede?

3 -

sam
3

4 - Emin

5 -

sam
Hz rakmu tisa, ve hun ehade aar, es-slis aar hun
Bu 9 numara, ve burada 11. 13 burada.
6 -

samEs-selmu aleykum

Es-selmu aleykum.

7-( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi

Ve aleykumus-selm,
merhaben

Ve aleykumus-selm,
merhaba

8 -

sam

Es-seyyid Rdvn min


fadlike

Rdvan Bey ltfen.

9-( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi

Es-seyyid Rdvn l yamelu


hunal-n.

Rdvan Bey imdi burada


almyor.

Ve eyne huve?

O nerede?

10 -

sam

11 -( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi

Huve yamelu f dukknin


har

O, baka bir dkkanda


alyor.

Ve eyne hzad-dukkn?

(alt) bu dkkan nerede?

12 -

sam

13 -


( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi


:
:

Huve dukknun kebrun


kurbel-mescidil-Aks.

O, Mescid-i Aksann
yaknnda byk bir
dkkandr.

Ve keyfe ezhebu il hunk?

Oraya nasl giderim?

14 -

sam

15 -


( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi


zheb ilel-yemn, ve f muntasafi-rii ilel-yesri. Hunke dukknus-seyyid Rdvn,
cnibel-benk.
Saa git, caddenin ortasnda (sola git), orada, bankann yannda Rdvan beyin dkkan var.

16 -

sam

ukran cezlen.

ok teekkrler.

17 -


( Shibud-dukkni) Dkkan sahibi

Afvan

Bir ey deil.

Heyy bin y Emin.

Haydi gidelim Emin.

Rdvn !

Rdvan !

sam? Keyfel-hl?

sam? Naslsn?

18 -

sam

[.....]
19 -

sam

!
20 -
Rdvan

10

21 -

sam
.

.

Bihayrin. El-hamdu lillahi.


Ve ente, keyfe hluke?

yiyim Allaha hamdolsun.


Ya sen, sen naslsn?

El-hamdu lillah. Tefaddal,


tefaddal, merhaban.

Allaha hamdolsun. Buyrun,


buyrun, merhaba.

Hz Emn.

Bu, Emin.

Ehlen ve sehlen

Hogeldiniz.

Teerrafn

Memnun oldum.

Keyfe hlul-ile?

Aile(n) nasl?

Hiye bihayr aydan.

O(nlar) da iyi.

El-hamdu lillah. Hel terabu

Allaha hamdolsun. Bir ey

22 -
Rdvan

23 -

sam

24 -
Rdvan

25 - Emin

26 -
Rdvan27 -

sam
28 -
Rdvan
...

11

eyen?

ier misin?

Lime l? yen min fadlike.

Neden olmasn? ay ltfen.

Ve ente y Emn?

Ya sen Emin?

Ene aydan.

Ben de (ay ierim)

Hdr.

Derhal.

Y Rdvn, hel indeke


seccde sagra?

Rdvan, sende kk hal var


m?

Taban. M rayuke f
hzih?

Tabi. Buna ne dersin?

Hiye cemletun cidden. M


semenuh?

O ok gzel. Onun fiyat


nedir?

29 -

sam!

30 -
Rdvan31 - Emin

32 -
Rdvan

33 -

sam
:
:


34 -

Rdvan

...

35 -

sam
.
:

12

36 -
Rdvan

:
.

L vallah. Hiye hediyyetun min sadkin il sadkin. Ve ente sadk e leyse kezlike?
Hayr vallahi. O, bir arkadatan bir arkadaa hediye. Sen de arkadamsn, yle deil mi?
37 -

sam


.
3Ente al hakk. Brakallahu


fke.

Haklsn. Allah raz olsun.

38 - Emin


!Unzur y sm. M rayuke f hzal-fnsi?
sam, bak! Bu lamba hakknda grn ne? (Bu lamba nasl?)

39 -

sam


:

:

Huve fnsun cemlun


cidden.

O ok gzel bir lamba.

Neam. Ente al hakk.

Evet, haklsn.

40 - Emin
3

[.....]
41 -
:
Tark
...
Yerkebu Aluddin seccdeten ve tatrus-seccdetu min semil-Hindi il semis-sn.
Alaaddin (sihirli) halya biniyor ve hal Hindistan semalarndan in semalarna uuyor

13

[.....]
42 -
Tark

M zke y mm?

Anne, u nedir?

Hzih seccdetun

Bu bir haldr.

Seccdetun? Hel tatru?

Hal m? Uuyor mu?

Unzur y Rm ! Tilke
mednetul-Kudsi.

Bak Rim! u, Kuds ehri.

Ve eyne bb ves-seyyid
Emn?

Baba(m) ve Emin Bey


nerede?

El-hayyul-kadm

Eski mahalle

Muzdahim

Kalabalk

Dne ekk

phesiz

har

Baka

43 - Nur
:

44 - Rim


! :

45 -
Tark

46 - Rim


KELMELER:

14

Kurbe

Yaknnda

El-yemn

Sa

El-yesr

Sol

F muntasafi

nn ortasnda

Cnibe

nn yannda

Seccde

Hal

Semen

Fiyat

Tra

Utu

Yatru

Uuyor

Kaynak:
Video: http://arabic.uz/content/view/120/30/
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=fSfrGvbVaFg&feature=player_embedded
Metin: http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,20023.0.html
Ocak-2012