Vaig

Anar
Però

Hi ha

Dibuix
M’agrada
Després
Demà
Llavors

Avui
També
Cotxe
Ahir
Hi havia

Per
Aquest
Escola
Faig
Classe

Molt
Vam
Que/Qui
Jo
De

Vacances
Anava
Això
A vegades
Vivia

Hivern
Home
Comprensió
Solució
Vocabulari

Hem anat
Abans
Buscar
Banyador
Esmorzar

Dissabte
Passar
Arribar
Agafar
Trobar