MAIN PERANAN

Konsep
• 1 teknik mengajar dalam bilik darjah • Lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip. • Lakonan berdasarkan kepada sesuatu situasi atau masalah yang timbul. • Misalnya, murid membayangkan sesuatu situasi yang timbul, kemudian melakonkannya mengiut situasi yang dibayangkan dengan secara spontan. •

Tujuan
• membantu murid-murid memahami tingkah laku sosial ,peranan mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan  @ • Mengukuhkan kemahiranpertuturan dan melatih diri untuk berfikir secara spontan supaya dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam situasi yang terkawal.

• Membantu mereka mengumpul serta mengurus maklumat mengenai isu-isu sosial, megembangkan sifat empati terhadap orang lain, dan boleh menambahbaikkan kemahiran sosial mereka.  @ • Membolehkan pelajar memahami lebih mendalam akan tujuan, sikap dan tingkah laku orang lain dalam situasi yang sebenar.

Pelaksanaan

Contoh Pelajaran melalui Teknik Main Peranan

Mata Pelajaran : Sain/Pendidikan Moral Tajuk : Cara haiwan melindungi dirinya dengan hidup berkelompok. Watak-watak : Harimau, anak kerbau dan sekumpulan kerbau.

Langkah-langkah Mengajar:

Konsep
• Menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalui demonstrasi, praktis dan latihan khusus sehingga kemahiran terseut berjaya dikuasai oleh murid-murid. • Dibentuk berasaskan perihalan mengenai situasi sebenar di mana kita cuba mewujudkan satu situasi yang mirip kepada situasi hidup dalam sesi pengajaran.

Tujuan
• Membantu murid-murid melihat perwakilan objek yang sebenar

Contoh
• Pengajaran tentang membedah seekor katak ütunjukkan pembedahan bersifat simulasi dengan menggunakan komputer dahulu. Dengan ini murid-murid dapay melihat kandungan dalaman katak sebelum pembedahan dilakukan.  Pengajaran cara memandu kapal terbang üMenggunakan simulasi yang

Kelebihan Main perana & Simulasi
• Memberi peluang pada murd memikirkan caa penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan • Meningkatkan kemahiran pertuturan (semasa berlakon) • Menarik & seronok di samping membawa suasana pembelajaran yang berkesan • Menggalakkan interaksi antara murid

• Dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar • Menghayati nilai-nilai moral yang baik, seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positf • Banyak situasi luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah • Secara tidak lanung, bakat lakonan murid dapat diasah melalui lakonan. •

Kelemahan Main perana & Simulasi
• Perasaan geisah mungkin tertimbl di kalangan murid yang tidak pernah ada pengalaman berlakon • Prestasi pelakon yang kurang baik dan menarik akan menimbulkan perasaan bosan dikalangan penonton yang mungkin membuat bising @ mengejek kesilapan pelakon tertentu • Hanya murid yang terlibat dalam lokonan sahaja yang mendapat pengalaman secara lansung dan faedah-faedah berlakon. • Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah dilakukan dengan seperti yang diharapkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful