You are on page 1of 2

Nom:

Data:

1. Compta i encercla en cada cas

2. Pinta

Nom:
Avaluaci inicial matemtiques 1r.

Data:

3. Continua la srie

4. Relaciona segons el nombre

5. Escriu

(dictar nmeros del 0 al 10)

Avaluaci inicial matemtiques 1r.