You are on page 1of 7

PATOGU

PATIKIMA

KOKYBIÐKA

SAUGU

PATOGU PATIKIMA KOKYBIÐKA S AUGU www. agroliux .lt
PATOGU PATIKIMA KOKYBIÐKA S AUGU www. agroliux .lt
PATOGU PATIKIMA KOKYBIÐKA S AUGU www. agroliux .lt
PATOGU PATIKIMA KOKYBIÐKA S AUGU www. agroliux .lt
PATOGU PATIKIMA KOKYBIÐKA S AUGU www. agroliux .lt

www.agroliux.lt

"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas
"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas
"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas

"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345

"START" SE/M164/1 S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø). Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47.

atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. "KOMFORT" SE/M162/1, S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos

"KOMFORT" SE/M162/1, S1-CE EN 345

dydis: 39 - 47. "KOMFORT" SE/M162/1, S1-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aulo virðutinë

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aulo virðutinë dalis pagaminta ið odos pakaitalo (padengta PU), nerûdijantys þiedai. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø). Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47.

iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. www.agroliux.lt

www.agroliux.lt

iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. www.agroliux.lt
iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. www.agroliux.lt
"FORWARD" SE/M112/1, S1-CE EN 345; *SE/2M112, S1P-CE EN 345 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda,
"FORWARD" SE/M112/1, S1-CE EN 345; *SE/2M112, S1P-CE EN 345 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda,
"FORWARD" SE/M112/1, S1-CE EN 345; *SE/2M112, S1P-CE EN 345 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda,

"FORWARD" SE/M112/1, S1-CE EN 345; *SE/2M112, S1P-CE EN 345 345

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aulo virðutinë dalis pagaminta ið odos pakaitalo (padengta PU), nerûdijantys þiedai. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. *Plieninis padas. Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø). Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47.

atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. "PROFI" SE/2M182/3 S3-CE EN 345 Virðus: aukðtos
atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39 - 47. "PROFI" SE/2M182/3 S3-CE EN 345 Virðus: aukðtos

"PROFI" SE/2M182/3 S3-CE EN 345

dydis: 39 - 47. "PROFI" SE/2M182/3 S3-CE EN 345 Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis -

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 240 mm, yra batø dirþeliai. * Atsparus vandeniui pavirðius. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su pamuðalu ant bato paaukðtinimo. Vidinis padas: antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Plieninis padas. Pirðtø apsauga: plieninis dangtelis pirðtø srityje (atsparumas-200 dþauliø). Kita: patogus anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje.

Batø dydis: 39-47.

www.agroliux.lt
www.agroliux.lt
anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39-47. www.agroliux.lt
anatominis iðlinkimas, kiekviena pora supakuota atskiroje kartoninëje dëþutëje. Batø dydis: 39-47. www.agroliux.lt
"CRAZY HORSE" CH/2C163/3 S3-CE EN 345 Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas:
"CRAZY HORSE" CH/2C163/3 S3-CE EN 345 Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas:
"CRAZY HORSE" CH/2C163/3 S3-CE EN 345 Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas:

"CRAZY HORSE" CH/2C163/3 S3-CE EN 345

Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 39 - 46.

srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 39 - 46. Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali
srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 39 - 46. Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali

Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 39 - 46.

"CRAZY HORSE"

CH/2C111/1

S3-CE EN 345

www.agroliux.lt
www.agroliux.lt
srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 39 - 46. "CRAZY HORSE" CH/2C111/1 S3-CE EN 345
„GALAXY“ CH(br)/2C0219(g)/s Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Orui pralaidi membrana ir
„GALAXY“ CH(br)/2C0219(g)/s Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Orui pralaidi membrana ir

„GALAXY“

CH(br)/2C0219(g)/s

„GALAXY“ CH(br)/2C0219(g)/s Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Orui pralaidi membrana ir

Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Orui pralaidi membrana ir silikoninins uþkulnis. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46.

srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. „Commander“ (aukðtas aulas) G/2C0216K(g)/3 S3-CE EN
srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. „Commander“ (aukðtas aulas) G/2C0216K(g)/3 S3-CE EN

„Commander“ (aukðtas aulas)

G/2C0216K(g)/3

S3-CE EN 345

Virðus: padidinto storio aukðtos kokybës natûrali oda. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su tinkleliu. Vidinis padas: komponuota medþiaga sulaiko prasiskverbimà (0 %), antistatinis vidpadis, komfortiðkas vidpadþio pamuðalas. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46.

Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. www.agroliux.lt

www.agroliux.lt

Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. www.agroliux.lt
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. www.agroliux.lt
Pirðtø apsauga: plastikinis dangtelis pirðtø srityje ( 200 dþauliø atsp.). Batø dydis: 37 - 46. www.agroliux.lt
„AFGAN“ AA923 ÑÂ(9) Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo
„AFGAN“ AA923 ÑÂ(9) Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo
„AFGAN“ AA923 ÑÂ(9) Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo
„AFGAN“ AA923 ÑÂ(9) Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo

„AFGAN“ AA923ÑÂ(9)

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo dalis, rûdims atsparios kilpos, standus pirðtø dangtelis. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos, su pamuðalu ant bato paaukðtinimo. Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Kita: patogus anatominis iðlinkimas. Batø dydis: 39 - 46.

„AFGAN“ su PU-PU pado izoliacija

AB927/1÷(9)

39 - 46. „AFGAN“ su PU-PU pado izoliacija AB927/1 ÷(9) Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda, aukðtis - 220 mm, minkðta virðutinë aulo dalis, rûdims atsparios kilpos, standus pirðtø dangtelis. Pamuðalas: natûralus kailis (ant dirbtinio pagrindo). Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos. Padas: dviejø poliuretano sluoksniø (PU/PU) - antistatinis, absorbuoja energijà kulno srityje, atsparus tepalams ir slydimui. Kita: patogus anatominis iðlinkimas. Batø dydis: 38 - 46.

patogus anatominis iðlinkimas. Batø dydis: 38 - 46. „ALFA“ ÀÀ630/2 Virðus: aukðtos kokybës natûrali

„ALFA“ ÀÀ630/2

Virðus: aukðtos kokybës natûrali oda jungta su tekstilës medþiaga „Cordura“, 220 mm aukðèio. Pamuðalas: kvëpuojantis, pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos. Vidinis padas: vidpadis pagamintas ið natûralios odos. Padas: nitrilo kauèiuko padas, atsparus tepalams, benzinui ir slydimui, didelis atsparumas dilimui. Kita: patogus anatominis iðlinkimas. Batø dydis: 39 - 46.

www.agroliux.lt
www.agroliux.lt
ir slydimui, didelis atsparumas dilimui. Kita: patogus anatominis iðlinkimas. Batø dydis: 39 - 46. www.agroliux.lt
SIMBOLIØ REIKÐMËS Atsparus? tepalø poveikiui Atsparus slydimui padas Absorbuoja smûgá Antistatiniai. Plieno arba
SIMBOLIØ REIKÐMËS Atsparus? tepalø poveikiui Atsparus slydimui padas Absorbuoja smûgá Antistatiniai. Plieno arba

SIMBOLIØ REIKÐMËS

Atsparus?SIMBOLIØ REIKÐMËS tepalø poveikiui Atsparus slydimui padas Absorbuoja smûgá Antistatiniai. Plieno arba plastiko

tepalø poveikiui

Atsparus slydimui padasSIMBOLIØ REIKÐMËS Atsparus? tepalø poveikiui Absorbuoja smûgá Antistatiniai. Plieno arba plastiko pirðtø dangtelis

Absorbuoja smûgáAtsparus? tepalø poveikiui Atsparus slydimui padas Antistatiniai. Plieno arba plastiko pirðtø dangtelis su

Antistatiniai.tepalø poveikiui Atsparus slydimui padas Absorbuoja smûgá Plieno arba plastiko pirðtø dangtelis su 200 dþauliø

Plieno arba plastiko pirðtø dangtelis su 200 dþauliø poveikio apsaugaAtsparus slydimui padas Absorbuoja smûgá Antistatiniai. Metalo arba Kevlaro padas (0% pasiskverbimas) Atsparus

Metalo arba Kevlaro padas (0% pasiskverbimas)pirðtø dangtelis su 200 dþauliø poveikio apsauga Atsparus vandeniui Kvëpuojanti medþiaga, pamuðalas su

Atsparus vandeniuiapsauga Metalo arba Kevlaro padas (0% pasiskverbimas) Kvëpuojanti medþiaga, pamuðalas su tinkleliu pagamintas

Kvëpuojanti medþiaga, pamuðalas su tinkleliu pagamintas ið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos.arba Kevlaro padas (0% pasiskverbimas) Atsparus vandeniui Atsparus rûdims REKVIZITAI Adresas: J.Janonio g. 30a,

Atsparus rûdimsið neaustinës nusidëvëjimui atsparios medþiagos. REKVIZITAI Adresas: J.Janonio g. 30a, LT-35289,Panevëþys

nusidëvëjimui atsparios medþiagos. Atsparus rûdims REKVIZITAI Adresas: J.Janonio g. 30a, LT-35289,Panevëþys

REKVIZITAI

Adresas: J.Janonio g. 30a, LT-35289,Panevëþys

Tel.

+37068678183,

El. Paðtas: marketingas@agroliux.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniø asmenø registre, Ámonës kodas: 302486002, PVM mokëtojo kodas: LT100005212410, Atsiskaitomoji saskaita: AB SEB bankas, A.s.: LT89 7044 0600 0743 8687

www.agroliux.lt

mokëtojo kodas: LT100005212410, Atsiskaitomoji saskaita: AB SEB bankas, A.s.: LT89 7044 0600 0743 8687 www.agroliux.lt
mokëtojo kodas: LT100005212410, Atsiskaitomoji saskaita: AB SEB bankas, A.s.: LT89 7044 0600 0743 8687 www.agroliux.lt
mokëtojo kodas: LT100005212410, Atsiskaitomoji saskaita: AB SEB bankas, A.s.: LT89 7044 0600 0743 8687 www.agroliux.lt