You are on page 1of 1

Teme pentru seminar

1. Ulise- James Joyce (măcar prima parte - Telemachiada)
Andre Gide – Falsificatorii de bani (despre punerea în abis)
2. Juan Carlos Onetti, Despărțiri
Juan Rulfo, Pedro Paramo
Alvaro Mutis, Ispravile și necazurile gabielului Maqroll
3. Shusaku Endo, Tăcere (Samuraiul)
Yukio Mishima, Templul de aur
Kazuo Ishiguro, Rămășițele zilei
4. Dino Buzzati, Deșertul tătarilor
Hermann Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă
5. Carson McCullers, În vara aceea verde; Inima-i un vânător singuratic
Jean Rhys, Întinsa mare a sargaselor
6. Laurence Darrell, Cvartetul din Alexandria; Justine și Clea
7. Nikos Kazantzakis, Zorba Grecul; Hristos rastignit din nou

Examenul scris reprezintă 50 % din nota finală. Restul de 50 % se împart între
prezentarea de la seminar plus o lucrare finală care poate fi despre orice temă de mai
sus sau chiar cea pe care o prezentați.
Bibliografie critică:
1. Erich Auerbach, Mimesis
2. Salvatore Battglia, Mitografia personajului
3. David Lodge, Limbajul romanului
4. Jean Ricardou, Noi probleme ale romanului
5. Milan Kundera, Arta romanului
6. Toma Pavel, Gandirea romanului
7. Matei Calinescu, Cinci fețe ale modernitații
8. Booth Wayne, Retorica romanului
9. Mihail Bahtin, Probleme de literatura si etetica