You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Tel: 021 307 73 00; 021 307 73 51; 021 307 73 55; cod fiscal 4505502 ;
http://www.unibuc.ro

SALARII DE ÎNCADRARE
pentru personalul didactic din învăţămîntul universitar
conform Legii 63/2011, Anexa 1
Nr.
crt.

1

2

3

4

Funcţia didactică

Vechimea
în învăţământ

Salariul minim
de încadrare (lei)

Profesor universitar

peste 40
35 – 40 ani
30 – 35 ani
25 – 30 ani
20 – 25 ani
15 - 20 ani
10 – 15 ani

4.330
4.030
3.746
3.482
3.280
3.111
2.920

peste 40 ani

2.661

35 – 40 ani

2.611

30 - 35
25 – 30
20 – 25
15 – 20
10 – 15
6 – 10

ani
ani
ani
ani
ani
ani

2.463
2.388
2.263
2.179
2.030
1.681

35 – 40
30 – 35
25 – 30
20 – 25
15 - 20
10 – 15
6 – 10
3–6

ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani

2.060
1.976
1.852
1.814
1.797
1.765
1.590
1.565

35 – 40 ani
30 – 35 ani
25 – 30 ani
20 – 25 ani
15 - 20 ani
10 – 15 ani
6 – 10 ani
3 – 6 ani
până la 3 ani

1.681
1.672
1.665
1.655
1.648
1.640
1.465
1.440
1.419

Conferenţiar
universitar

Lector universitar
Şef de lucrări

Asistent universitar

NOTĂ:
Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic; sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste
10 ani vechime în învăţământ.
Vechimea în învăţământ este necesară la stabilirea salariului de încadrare şi este formată din vechimea
efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ ( perioada lucrată în alte sectoare de activitate, în
specialitatea înscrisă în diploma de studii ).