KANDUNGAN Prakata Penghargaan BAB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 BAB 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 BAB 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 BAB 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.

9 PENGENALAN Status semasa ternakan ikan kerapu Taburan geografi Pengelasan sainstifik dan nama tempatan Ciri luaran Sifat biologi PEMBIAKAN IKAN KERAPU HARIMAU Tangki dan kolam induk Perolehan induk Pengurusan makanan induk Pengurusan tangki dan mutu air Pencegahan dan kawalan penyakit Pengeluaran telur Pengeluaran telur secara semulajadi Pengeluaran telur secara aruhan Pungutan dan pengasingan telur berkualiti Penentuan kualiti telur PENYEDIAAN MAKANAN HIDUP Pengeluaran fitoplankton – Chlorella sp Pengeluaran zooplankton – Rotifer Pengeluaran zooplankton – Artemia Kaedah ternakan rotifer dengan menggunakan fitoplankton Kaedah ternakan rotifer dengan menggunakan yis Kaedah ternakan dalam kolam menggunakan jus ikan baja Teknik pengkayaan artemia dan rotifer PEMBENIHAN IKAN KERAPU HARIMAU Tangki ternakan Penyediaan tangki Kaedah pelepasan telur Makanan larva Pengurusan tangki ternakan Kepadatan awal larva Pengurusan mutu air Pencegahan dan kawalan penyakit Pungutan dan pengendalian benih Muka Surat 1 5 8 9 10

11 14 15 16 17 18 19 20 24 28

32 38 40 40 41 46

47 50 51 52 52 57 57 58 59

BAB 5 5.1 5.2 5.3

ASUHAN BENIH Tangki asuhan Kepadatan awal benih Penyediaan tangki

61 63 63 i

5.4 5.5 5.6 5.7 BAB 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Makanan dan pemakanan Pengurusan mutu air Pengelasan benih Pencegahan dan kawalan kanabalisma PENYAKIT DI DALAM TERNAKAN IKAN KERAPU Serangan virus Serangan bakteria Serangan parasit Lain-lain penyakit Pengurusan kesihatan ikan Rawatan dan pencegahan penyakit

63 66 66 69

71 74 78 85 85 86

BAB 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 BAB 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

HATCERI IKAN KERAPU HARIMAU Bekalan air laut Kaedah pengambilan air laut Rawatan air laut Sistem bekalan udara Jenis-jenis tangki Reka bentuk hatceri Susun atur di dalam bangunan ANALISIS EKONOMI TERNAKAN Kos modal Kos operasi Kos mengurus Pulangan hasil Daya maju projek Lampiran Bibliografi Glossari Indeks

89 91 96 91 106 109 111

114 114 115 115 115 116 119 120 121

ii

PRAKATA
Buku Pembiakan dan penghasilan benih ikan kerapu harimau Epinephelus fuscoguttatus ini dituliskan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat teknikal yang boleh dijadikan panduan kepada pengusaha baharu dan lama yang berhasrat untuk meningkatkan hasil pengeluaran hatceri masing-masing, khususnya

pengeluaran benih kerapu harimau. Bagi tujuan tersebut, pengusaha boleh memanfaatkan kemudahan hatceri yang sedia ada dengan sedikit pengubahsuaian atau menyediakan kemudahan baru dengan ciri-ciri yang khusus bagi pembenihan kerapu harimau, sebagaimana yang diperincikan di dalam buku ini.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum daripada buku ini, pengusaha dinasihatkan supaya menghadiri kursus pendek berjadual atau kursus sangkutan yang dianjurkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia (JPM).

TN. HAJI HUSSIN BIN MAT ALI Pengarah Bahagian Akuakultur Marin, FRI Pulau Sayak, Kota Kuala Muda, Kedah Darul Aman

Jan 2010 iii

PENGHARGAAN
Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Ibu pejabat Jabatan Perikanan Malaysia, Putrajaya kerana menaruh kepercayaan kepada penulis bagi menulis maklumat lengkap dan menyusunkannya menjadi sebuah buku bagi tujuan rujukan dan panduan penternak-penternak benih ikan kerapu harimau. Harapan penulis semoga dengan usaha yang sebegini kecil akan memberi menafaat kepada penternak dan bakal penternak di masa akan datang dan semoga ia nya dapat membantu mereka menjayakan lagi ternakan benih kerapu harimau.

Pada kesempatan ini, saya ingin juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama, maklumat yang berguna, pandangan dan perhatian yang cukup baik serta bernas sehingga penulisan ini berjaya dihasilkan. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Tuan Haji Hussin Mat Ali, Pengarah Bahagian Akuakultur Marin yang tidak jemu-jemu memberi galakkan dan semangat, kepada rakan seperjuangan, Encik Nik Razali Nik Lah dan Encik Nik Daud Nik Sin , selamat berkarya serta kepada Encik Sufian Mustafa, En Saiful Anuar Deris dan Puan

Hajjah Nik Haiha kerana membenarkan penggunaan sebahagian gambar milik mereka di dalam buku ini. Ucapan terima kasih kepada editor Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi membimbing dan memberi nasihat yang berguna sehingga terlaksananya buku ini dengan jayanya. Akhir sekali ucapan terima kasih buat

iv

keluarga khususnya isteri dan anak-anak yang sedia menyokong usaha penulis dengan galakan dan doa.

v

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.